Beroepenclassificatie catalogus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepenclassificatie catalogus"

Transcriptie

1 Beroepenclassificatie catalogus In opdracht van het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid & Welzijn KBB Curaçao, augustus 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven curaçao tel website

2 Voorwoord Voor u ligt de beroepenclassificatie catalogus zoals deze in de toekomst door het Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid & Welzijn (SOAW) gebruikt gaat worden. Deze beroepenclassificatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Curaçaose onderwijsinstellingen, Centraal Bureau voor Statistieken en SOAW. Doelstelling van deze beroepenclassificatie is eenduidigheid van begrippen en beroepsnamen binnen het onderwijsveld en de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Tot voor kort bestond de situatie op de Curaçaose arbeidsmarkt dat eenzelfde beroep door verschillende instanties steeds anders werd genoemd. Om de vraag en aanbod binnen de arbeidsmarkt optimaal op elkaar te kunnen afstemmen is het van belang dat partijen dezelfde benamingen voor beroepen, niveaus en competenties gebruiken. Het uitgangspunt van de beroepenclassificatie zoals opgenomen in deze catalogus zijn de Internationale Standaarden voor Beroepen Classificatie (ISCO-08) zoals deze door de Internationale Arbeidsorganisatie in Geneve (ILO) wereldwijds wordt gehanteerd. Het Koninkrijk der Nederlanden is sinds 1919 partij bij de Internationale Arbeidsorganisatie in Geneve. KBB Augustus

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Verantwoording en werkwijze Systematische beroepenclassificatie volgens ISCO Conclusie & advies voor toepassing Bijlagen ISCO-08 ILO vertaald naar SOAW: ISCO-08 Nederlands & ISCO-08 vlgs ILO KBB Augustus

4 1. Inleiding Binnen de arbeidsmarkt is er geconstateerd dat er behoefte bestaat aan afstemming van terminologie over arbeidsmarktvraagstukken en het introduceren van eenduidige benamingen voor beroepen, niveaus en competenties. Eenzelfde beroep wordt door verschillende instanties steeds anders genoemd. Om verwarring en verkeerde verwachtingen te voorkomen is het van essentieel belang dat de terminologie van de arbeidsmarkt, het onderwijs en de overheid op elkaar worden afgestemd. SOAW heeft KBB gevraagd om binnen deze beleidsdelen (onderwijs en arbeidsmarkt) na te gaan in hoeverre de door SOAW gebruikte Internationale Standaarden toepasbaar zijn. En of er binnen de sectoren een rubricering (groepering) van de benamingen per beroep en per sector gerealiseerd kan worden. Deze catalogus is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de verantwoording en de werkwijze om deze catalogus samen te stellen. De beroepenclassificatie afgestemd op het Curaçaose onderwijs komt aanbod in hoofdstuk 3. Tenslotte worden de conclusie en advies voor toepassing in hoofdstuk 4 beschreven. KBB Augustus

5 2. Verantwoording en werkwijze Deze catalogus is als volgt tot stand gekomen. Het document van ILO waarin de standaard beroepenclassificatie is opgenomen is bestudeerd en vertaald vanuit de Engelse taal in Nederlandse taal. De Nederlandse vertaling van de standaard beroepenclassificatie van de ILO is vergeleken met de standaard beroepenclassificatie die door de SOAW gebruikt wordt en is aangevuld met de beroepen die specifiek op Curaçao voorkomen. Ter controle van de op elkaar afgestemde beroepen uit beide documenten is het document voorgelegd aan de SOAW. Vervolgens is het document met de beroepen zoals deze door SOAW gebruikt gaan worden vergeleken met de beroepsnamen c.q. kwalificaties in het onderwijs.. Er is gericht gevraagd aan de onderwijsinstellingen om het document met de desbetreffende beroepen te vergelijken met hun onderwijs aanbod en deze in functiegroepen te classificeren. Met name de benaming van de beroepen die in het onderwijs gedoceerd worden zijn van belang voor het verkrijgen van vastgestelde gestandaardiseerde beroepnamen binnen de arbeidsmarkt en het onderwijs. Tenslotte zijn de verzamelde gegevens door KBB gecontroleerd op juistheid en gebruiksvriendelijkheid. Het product wordt op twee manieren aan de opdrachtgever geleverd. 1. De catalogus wordt in de vorm van hardcopy aangeleverd waarin de volgende informatie is opgenomen: A. (ISC0-08) the international Standard Classifications of Occupations 2008 by ILO B. Code: code zoals gebruikt wordt voor de ISCO-08 by ILO als ook gebruikt wordt in de beroepenclassificatie van SOAW. C. (ISCO-08 SOAW) standaard beroepenclassificatie door SOAW. D. Beroepnaam in het Curaçaose onderwijs. E. Onderwijsniveau per beroep. F. Onderwijsinstelling naam van de onderwijsinstelling waar het desbetreffende beroep aangeboden wordt. 2. De digitale versie van de catalogus wordt aangeleverd op een CD-ROM en is aangevuld met de sector waarin het beroep uitgeoefend wordt, de leerweg waarin het beroep gedoceerd wordt en de kwalificatiedossiers 1 waaronder het beroep is ingedeeld in het onderwijs. 1 Een kwalificatiedossier is een beschrijving van een of meerdere beroepen, op het niveau waaraan een beginnend beroepsbeoefenaar dient te voldoen. Het beroep wordt beschreven in kerntaken, werkprocessen en competenties. KBB Augustus

6 3. Systematische beroepenclassificatie volgens ISCO-08 Match ILO SOAW & ONDERWIJS International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Code Clerical support workers not elsewhere classified 4419 Clerical support workers not elsewhere classified 4419 Clerical support workers not elsewhere classified 4419 Clerical support workers not elsewhere classified 4419 Clerical support workers not elsewhere classified 4419 Clerical support workers not elsewhere classified 4419 Clerical support workers not elsewhere classified 4419 Clerical support workers not elsewhere classified 4419 Managing directors and chief executives Finance managers Finance managers Kwalificatie c.q. Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling Administratief personeel, niet elders geclassificeerd Administrateur 4 Ban Bria Administratief personeel, niet elders geclassificeerd Administrateur 4 FASBO Administratief personeel, niet elders geclassificeerd Administrateur 4 OTC Administratief personeel, niet elders geclassificeerd Administrateur 4 CDC Administratief personeel, niet elders geclassificeerd Administrateur 4 CDC Administratief personeel, niet elders geclassificeerd Administrateur 4 New Horizons Commercieel Administratief personeel, niet elders administratief geclassificeerd medewerker 2 Ban Bria Commercieel Administratief personeel, niet elders administratief geclassificeerd medewerker 2 OTC Directeuren/eigenaars van ondernemingen (geen 1120 overheidsinstellingen) International Busines 5 OTC geen kwalificatie in het 1121 Eigenaars van sneks Curaçaose onderwijs nvt geen aanbod Eigenaars van batido s, trucki pan geen kwalificatie in het 1122 kraampjes Curaçaose onderwijs nvt geen aanbod geen kwalificatie in het 1123 Eigenaars van winkels Curaçaose onderwijs nvt geen aanbod Financial Services 1211 Managers op financieel gebied Management 5 OTC 1212 Managers op financieel gebied Accountancy 5 OTC KBB Augustus

7 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Finance managers Code Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW Kwalificatie c.q. beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling 1213 Managers op financieel gebied Accountancy 5 UDC Finance managers 1214 Managers op financieel gebied Bedrijfseconomie 5 UDC Finance managers 1215 Managers op financieel gebied Fiscale Economie 5 UDC Finance managers 1216 Managers op financieel gebied Personeel en Arbeid 5 HOGMA Policy and planning managers 1213 Managers op het gebied van beleid en planning (niet overheid) Bedrijfskunde (MER) 5 UDC Policy and planning managers 1213 Managers op het gebied van beleid en planning (niet overheid) Administratie consulent 5 Curises Policy and planning managers 1213 Managers op het gebied van beleid en planning (niet overheid) Moderne Bedrijfsadministratie 5 Curises Business services and administration managers not elsewhere classified 1219 Zakelijke- en administratieve managers, niet elders geclassificeerd Busines administration 6 Curises Sales and marketing managers 1221 Managers verkoop en marketing Commerciële Economie 5 OTC Sales and marketing managers 1221 Managers verkoop en marketing Commerciële Economie 5 UDC Manufacturing managers 1321 Managers in de industrie Industrial technology 5 UNA Research and development managers 1223 Managers afdeling onderzoek en ontwikkeling Agricultuur 5 UNA Research and development managers 1223 Managers afdeling onderzoek en ontwikkeling Civil engineering 5 UNA Social welfare managers 1344 Managers in de maatschappelijke dienstverlening en welzijnszorg Cultureel en Maatschappelijke Vorming 5 HOGMA Social welfare managers 1344 Managers in de maatschappelijke dienstverlening en welzijnszorg Sociaal Pedagogisch Hulpverlening 5 HOGMA Social welfare managers 1344 Managers in de maatschappelijke dienstverlening en welzijnszorg Maatschappelijk werk en Dienstverlening 5 HOGMA Social welfare managers 1344 Managers in de maatschappelijke dienstverlening en welzijnszorg Social Sience & economics 5 UNA Social welfare managers 1344 Managers in de maatschappelijke dienstverlening en welzijnszorg Social Behavioural Sience 5 UNA Financial and insurance services branch managers 1346 Branch managers van financiële instellingen en Bank en verzekeringsmanagement 5 UDC KBB Augustus

8 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Code Financial and insurance services branch managers 1346 Hotel managers Kwalificatie c.q. Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling Branche managers van financiële instellingen en Horeca ondernemer 4 Ban Bria 1411 Managers in hotels Tourism management 5 Curises Restaurant managers F&B supervisor ( Managers van restaurants differentiaties) 4 Maris Stella Restaurant managers Hospitality & tourism 1412 Managers van restaurants management 5 Curises Retail and wholesale trade managers 1420 Managers in Groot- en Kleinhandels bedrijven Verkoopchef 3 Ban Bria Retail and wholesale trade managers 1420 Managers in Groot- en Kleinhandels bedrijven Internationale handel en groothandel 4 CDC Retail and wholesale trade managers 1420 Managers in Groot- en Kleinhandels bedrijven Internationale handel en groothandel 4 CDC Retail and wholesale trade managers 1420 Managers in Groot- en Kleinhandels bedrijven Ondernemer, manager detailhandel 4 Ban Bria Retail and wholesale trade managers 1420 Managers in Groot- en Kleinhandels bedrijven Busines administration 5 Curises Retail and wholesale trade managers 1420 Managers in Groot- en Kleinhandels bedrijven International Busines administration 5 Curises Electrical engineers 2151 Elektrotechnisch ingenieurs Electrical Systems 5 UNA Other arts teachers 2355 Leraren kunst- en expressievakken Leraar Papiamentu 5 UNA Other arts teachers 2355 Leraren kunst- en expressievakken Leraar Engels 5 UNA Other arts teachers 2355 Leraren kunst- en expressievakken Leraar Spaans 5 UNA Other arts teachers 2355 Leraren kunst- en expressievakken Leraar Nederlands 5 UNA Other arts teachers 2355 Leraren kunst- en expressievakken Docent Papiamentu master degree 6 UNA Other arts teachers 2355 Leraren kunst- en expressievakken Docent Engels master degree 6 UNA Other arts teachers 2355 Leraren kunst- en expressievakken Docent Spaans master degree 6 UNA Other arts teachers 2355 Leraren kunst- en expressievakken Docent Nederlands master degree 6 UNA Accountants 2411 Accountants Accountancy 5 Curises KBB Augustus

9 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Code Accountants 2411 Accountants Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW Accountants 2411 Accountants Advertising and marketing professionals 2431 Reclame en marketing deskundigen Advertising and marketing professionals 2431 Reclame en marketing deskundigen Advertising and marketing professionals 2431 Reclame en marketing deskundigen Public relations Deskundigen op het gebied van professionals 2432 public relations Public relations Deskundigen op het gebied van professionals 2432 public relations Public relations Deskundigen op het gebied van professionals 2432 public relations Public relations Deskundigen op het gebied van professionals 2432 public relations Information and communications technology Verkopers informatie- en sales professionals 2434 communicatie technologie Software developers Software developers Software developers Applications programmers Systems administrators Systems administrators Systems administrators Systems administrators Systems administrators Systems administrators Systems administrators Kwalificatie c.q. beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling International profesional accounting 5 Curises Certified Public Accountant 5 Curises Commercieel marketing en PR medewerker 4 CDC Commercieel marketing en PR medewerker 4 CDC Commercieel marketing en PR medewerker 4 New Horizons Commercieel marketing en PR medewerker 4 CDC Commercieel marketing en PR medewerker 4 CDC Commercieel marketing en PR medewerker 4 New Horizons Commercieel marketing en PR medewerker 4 OTC Commercieel marketing en PR medewerker 4 OTC 2512 Software ontwikkelaars Applicatieontwikkelaar 4 FASBO 2512 Software ontwikkelaars Applicatieontwikkelaar 4 Ban Bria 2512 Software ontwikkelaars Software Engineer 5 Curises 2514 Applicatieprogrammeurs Applicatiebeheerder 4 geen aanbod 2522 Systeembeheerders Servicemedewerker ICT 2 Ban Bria 2522 Systeembeheerders Servicemedewerker ICT 2 FEFFIK 2522 Systeembeheerders Medewerker beheer ICT 3 Ban Bria 2522 Systeembeheerders Medewerker beheer ICT 3 FASBO 2522 Systeembeheerders Medewerker beheer ICT 3 CDC 2522 Systeembeheerders Medewerker beheer ICT 3 New Horizons 2522 Systeembeheerders Medewerker beheer ICT 3 OSBOD KBB Augustus

10 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Systems administrators Code Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW Kwalificatie c.q. beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling 2522 Systeembeheerders Medewerker beheer ICT 3 CDC Systems administrators 2522 Systeembeheerders ICT beheerder 4 FASBO Systems administrators 2522 Systeembeheerders ICT beheerder 4 CDC Systems administrators 2522 Systeembeheerders ICT beheerder 4 New Horizons Systems administrators 2522 Systeembeheerders ICT beheerder 4 CDC Systems administrators 2522 Systeembeheerders ICT beheerder 4 Ban Bria Computer network professionals 2523 Computer netwerkdeskundigen Netwerkbeheerder 4 CDC Computer network professionals 2523 Computer netwerkdeskundigen Netwerkbeheerder 4 CDC Social work and counseling professionals 2635 Maatschappelijk werkers en counselors (HBO en hoger) Sociaal dienstverlener 3 geen aanbod Social work and counseling professionals 2635 Maatschappelijk werkers en counselors (HBO en hoger) Sociaal cultureel werker 4 geen aanbod Electrical engineering technicians 3113 Assistent deskundigen van Elektrotechnici Eerste monteur sterkstroominstallaties 3 RK MTS Electrical engineering technicians 3113 Assistent deskundigen van Elektrotechnici Eerste monteur sterkstroominstallaties 3 OSBOD Electrical engineering technicians 3113 Assistent deskundigen van Elektrotechnici Eerste monteur bedrijfsinstallaties 3 geen aanbod Electrical engineering technicians 3113 Assistent deskundigen van Elektrotechnici Technicus sterkstroominstallaties 4 RK MTS Electrical engineering technicians 3113 Assistent deskundigen van Elektrotechnici Technicus sterkstroominstallaties 4 OSBOD Electrical engineering technicians 3113 Assistent deskundigen van Elektrotechnici Technicus bedrijfsinstallaties 4 geen aanbod Electrical engineering technicians Middenkaderfunctionaris elektronische 3113 Electrical engineering technicians 3113 Electrical engineering technicians 3113 Assistent deskundigen van Elektrotechnici Assistent deskundigen van Elektrotechnici Assistent deskundigen van Elektrotechnici installatietechniek 4 geen aanbod Middenkaderfunctionaris automatisering- en energietechniek 4 RK MTS Middenkaderfunctionaris telematica 4 RK MTS KBB Augustus

11 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Code Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW Kwalificatie c.q. beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling Mechanical engineering technicians 3115 Assistent deskundigen van werktuigbouwkundigen Assistant productietechnische vakkracht 1 geen aanbod Mechanical engineering technicians 3115 Assistent deskundigen van werktuigbouwkundigen Monteur montage onderhoud 2 RK MTS Mechanical engineering technicians 3115 Assistent deskundigen van werktuigbouwkundigen Monteur montage onderhoud 2 OSBOD Mechanical engineering technicians 3115 Assistent deskundigen van werktuigbouwkundigen Productietechnische vakkracht 2 geen aanbod Mechanical engineering technicians 3115 Assistent deskundigen van werktuigbouwkundigen Eerste monteur industrieel onderhoud 3 RK MTS Mechanical engineering technicians 3115 Assistent deskundigen van werktuigbouwkundigen Eerste monteur industrieel onderhoud 3 OSBOD Mechanical engineering technicians 3115 Assistent deskundigen van werktuigbouwkundigen Onderhoudstechnisch wertuigbouwkundige 4 RK MTS Mechanical engineering technicians 3115 Assistent deskundigen van werktuigbouwkundigen Onderhoudstechnisch werktuigbouwkundige 4 OSBOD Mining and metallurgical technicians 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici Aspirant lasser 1 FEFFIK Mining and metallurgical technicians 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici Assistant constructiewerker lassen 1 FEFFIK Mining and metallurgical technicians 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici Lasser, 3 differentiaties 2 FEFFIK Mining and metallurgical technicians 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici Plant mechanic 2 FEFFIK Mining and metallurgical technicians 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici Pijpenbewerker 2 geen aanbod Mining and metallurgical technicians 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici Meester lasser 3 geen aanbod Mining and metallurgical technicians 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici Eerste plaatwerker 3 geen aanbod Mining and metallurgical technicians 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici Lastechnicus 4 geen aanbod Mining and metallurgical technicians 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici Metaalkundige 4 geen aanbod Mining and metallurgical technicians 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici Assistant machinaal verspaner 1 geen aanbod KBB Augustus

12 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW Kwalificatie c.q. beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling Code Mining and metallurgical technicians 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici Draaier 2 geen aanbod Mining and metallurgical technicians 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici Frezer 2 geen aanbod Mining and metallurgical technicians Machinaal verspaner, differentiatie 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici draaien/frezen 2 geen aanbod Mining and metallurgical technicians 3117 Mijnbouw- en metallurgisch technici Machinaal verspaner, differentiatie rond/vlak 3 geen aanbod Construction supervisors 3123 Supervisors in de Bouwnijverheid Gezel schilder 3 geen aanbod Construction supervisors 3123 Supervisors in de Bouwnijverheid Restauratie timmerkracht 3 geen aanbod Construction supervisors 3123 Supervisors in de Bouwnijverheid Timmerkracht 3 RK MTS Construction supervisors 3123 Supervisors in de Bouwnijverheid Assistent uitvoerder B&U 4 geen aanbod Construction supervisors 3123 Supervisors in de Bouwnijverheid Middenkaderfunctionaris bouwkunde 4 RK MTS Construction supervisors 3123 Supervisors in de Bouwnijverheid Middenkaderfunctionaris bouwkunde 4 OSBOD Ships engineers 3151 Scheepswerktuigkundigen Wachtwerktuigkundige schepen <3000 kw 3 FEFFIK Ships engineers 3151 Scheepswerktuigkundigen Wachtwerktuigkundige alle schepen 4 geen aanbod Nursing associate professionals 3221 Assistent verpleegkundigen Verpleegkundige (6 differentiaties) 4 IFE Nursing associate professionals 3221 Assistent verpleegkundigen Verpleegkundige (6 differentiaties) 4 New Horizons Medical assistants 3256 Doktersassistenten/Medisch assistenten Assisterende gezondheidszorg (apothekers assistant) 4 IFE Medical assistants Medical assistants Doktersassistenten/Medisch assistenten Doktersassistenten/Medisch assistenten Assisterende gezondheidszorg (doktersassistent) 4 IFE Assisterende gezondheidszorg (doktersassistent) 4 New Horizons KBB Augustus

13 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Code Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW Kwalificatie c.q. beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling Health associate professionals not elsewhere classified 3259 Overige assistent deskundigen in de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd Dieetkok 4 geen aanbod Credit and loans officers 3312 Medewerker kredieten en leningen Commercieel medewerker bank en verzekering 4 OTC Credit and loans officers 3312 Medewerker kredieten en leningen Commercieel medewerker bank en verzekering 4 FASBO Credit and loans officers 3312 Medewerker kredieten en leningen Commercieel medewerker bank en verzekering 4 CDC Credit and loans officers 3312 Medewerker kredieten en leningen Commercieel medewerker bank en verzekering 4 CDC Accounting associate professionals 3313 Assistent boekhouders Boekhoudkundig medewerker 3 Ban Bria Accounting associate professionals 3313 Assistent boekhouders Boekhoudkundig medewerker 3 FASBO Accounting associate professionals 3313 Assistent boekhouders Boekhoudkundig medewerker 3 CDC Accounting associate professionals 3313 Assistent boekhouders Boekhoudkundig medewerker 3 New Horizons Accounting associate professionals 3313 Assistent boekhouders Boekhoudkundig medewerker 3 CDC Legal and related associate professionals 3411 Juridische assistent deskundigen/juridische medewerkers Juridisch medewerker openbaar bestuur 4 New Horizons Legal and related associate professionals Legal and related associate professionals Legal and related associate professionals Juridische assistent deskundigen/juridische medewerkers Juridische assistent deskundigen/juridische medewerkers Juridische assistent deskundigen/juridische medewerkers Sociaal juridisch medewerker (2 differentiaties) 4 OSBOD Sociaal juridisch medewerker (2 differentiaties) 4 FASBO Sociaal juridisch medewerker (sociale zekerheid) 4 CDC KBB Augustus

14 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Legal and related associate professionals Legal and related associate professionals Code 3411 Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW Juridische assistent deskundigen/juridische medewerkers Juridische assistent deskundigen/juridische medewerkers Juridische assistent deskundigen/juridische 3411 Legal and related associate professionals 3411 Legal and related associate professionals 3411 Legal and related associate professionals 3411 Sports coaches, instructors and officials 3422 Sports coaches, instructors and officials 3422 Sports coaches, instructors and officials 3422 Sports coaches, instructors and officials 3422 Information and communications technology operations technicians 3511 ICT technici General office clerks 4110 General office clerks 4110 Secretaries (general) 4120 Secretaries (general) 4120 Secretaries (general) 4120 Kwalificatie c.q. beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling Sociaal juridisch medewerker (sociale zekerheid) 4 CDC Sociaal juridisch medewerker (arbeidsvoorziening en personeel) 4 geen aanbod medewerkers Juridisch 5 UDC Juridische assistent deskundigen/juridische Sociaal Juridische medewerkers Dienstverlening 5 HOGMA Juridische assistent deskundigen/juridische medewerkers Rechten 5 UNA Trainers, oefenmeesters en Sport en sportfunctionarissen bewegingscoördinator 3 CDC Trainers, oefenmeesters en Sport en sportfunctionarissen bewegingscoördinator 3 CDC Trainers, oefenmeesters en Sport en sportfunctionarissen bewegingscoördinator 4 CDC Trainers, oefenmeesters en Sport en sportfunctionarissen bewegingscoördinator 4 CDC Information & communication Technology 5 UNA Algemeen administratieve Bedrijfsadministratief medewerkers medewerker 2 Ban Bria Algemeen administratieve Bedrijfsadministratief medewerkers medewerker 2 FASBO Secretaresses (geen directie secretaresses) Secretarieel medewerker 2 FASBO Secretaresses (geen directie Secretaresse (3 secretaresses) differentiaties) 3 CDC Secretaresses (geen directie secretaresses) Secretaresse (3 differentiaties) 3 New Horizons KBB Augustus

15 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Secretaries (general) Secretaries (general) Secretaries (general) Secretaries (general) Secretaries (general) Secretaries (general) Hotel receptionists Hotel receptionists Stock clerks Transport clerks Transport clerks Travel guides Travel guides Travel guides Travel guides Travel guides Travel guides Code Kwalificatie c.q. Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling Secretaresses (geen directie Secretaresse (3 secretaresses) differentiaties) 3 CDC Secretaresses (geen directie Secretaresse (3 secretaresses) differentiaties) 3 FASBO Secretaresses (geen directie Directie secretaresse secretaresses) /management assistant 4 FASBO Secretaresses (geen directie Directie secretaresse secretaresses) /management assistant 4 CDC Secretaresses (geen directie Directie secretaresse secretaresses) /management assistant 4 CDC Secretaresses (geen directie Directie secretaresse secretaresses) /management assistant 4 New Horizons Hotelreceptionisten/(Frontdesk Receptionist/front office klerk ) medewerker 2 Ban Bria Hotelreceptionisten/(Frontdesk klerk ) Front office manager 4 geen aanbod 4321 Magazijnmedewerkers Magazijnmeester 3 geen aanbod Assistant vervoer en 4323 Transportmedewerkers opslag 1 geen aanbod 4323 Transportmedewerkers Magazijnmedewerker 2 geen aanbod Medewerker toeristische 5113 Reisleiders en gidsen informatie en reizen 2 Maris Stella Medewerker toeristische 5113 Reisleiders en gidsen informatie en reizen 2 New Horizons Zelfstandig medewerker toeristische informatie en 5113 Reisleiders en gidsen reizen 3 Maris Stella Zelfstandig medewerker toeristische informatie en 5113 Reisleiders en gidsen reizen 3 Ban Bria Zelfstandig medewerker toeristische informatie en 5113 Reisleiders en gidsen reizen 3 New Horizons Middenkaderfunctionaris toeristische informatie en 5113 Reisleiders en gidsen reizen 4 Maris Stella KBB Augustus

16 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Travel guides Travel guides Travel guides Travel guides Code Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW 5113 Reisleiders en gidsen 5113 Reisleiders en gidsen 5113 Reisleiders en gidsen Kwalificatie c.q. beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling Middenkaderfunctionaris toeristische informatie en reizen 4 OTC Middenkaderfunctionaris toeristische informatie en reizen 4 CDC Middenkaderfunctionaris toeristische informatie en reizen 4 CDC Middenkaderfunctionaris toeristische informatie en reizen 4 New Horizons 5113 Reisleiders en gidsen Cooks 5120 Koks (geen chef-koks) Kok 2 Maris Stella Cooks 5120 Koks (geen chef-koks) Kok 2 FEFFIK Cooks 5120 Koks (geen chef-koks) Zelfstandig werkend kok 3 Maris Stella Waiters 5131 Waiters/Kelners Gastheer/vrouw 2 Maris Stella Waiters 5131 Waiters/Kelners Gastheer/vrouw 2 FEFFIK Bartenders 5132 Bartenders Bartender 2 geen aanbod Hairdressers 5141 Kappers en kapsters Afro kapper 2 geen aanbod Hairdressers 5141 Kappers en kapsters Sluik haar kapper 2 geen aanbod Hairdressers 5141 Kappers en kapsters Allround afro kapper 3 geen aanbod Hairdressers Allround sluik haar 5141 Kappers en kapsters kapper 3 geen aanbod Beauticians and related workers 5142 Schoonheidsspecialisten e.d. Schoonheidsspecialist 3 Maris Stella Shop sales assistants Verkopers in winkels (geen 5223 winkeliers) Winkelassistent 1 geen aanbod Shop sales assistants Verkopers in winkels (geen 5223 winkeliers) Verkoopmedewerker 2 Ban Bria Child care workers Sociaal pedagogisch 5311 Kinderverzorgers werker (2 differentiaties) 2 Eligia Martier Child care workers 5311 Kinderverzorgers Helpende welzijn 1 OSBOD KBB Augustus

17 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Child care workers Child care workers Child care workers Child care workers Child care workers Child care workers Child care workers Child care workers Child care workers Child care workers Child care workers Child care workers Child care workers Child care workers Teachers aides Health care assistants Health care assistants Health care assistants Health care assistants Health care assistants Health care assistants Code Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW 5311 Kinderverzorgers 5311 Kinderverzorgers 5311 Kinderverzorgers 5311 Kinderverzorgers 5311 Kinderverzorgers 5311 Kinderverzorgers 5311 Kinderverzorgers 5311 Kinderverzorgers Kwalificatie c.q. beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling Sociaal pedagogisch werker (2 differentiaties) 2 SIFMA Sociaal pedagogisch werker (2 differentiaties) 3 OSBOD Sociaal pedagogisch werker (2 differentiaties) 3 Eligia Martier Sociaal pedagogisch werker (2 differentiaties) 3 CDC Sociaal pedagogisch werker (2 differentiaties) 3 New Horizons Sociaal pedagogisch werker (2 differentiaties) 3 CDC Sociaal pedagogisch werker (2 differentiaties) 4 Ban Bria Sociaal pedagogisch werker (2 differentiaties) 4 Eligia Martier 5311 Kinderverzorgers Zorghulp 1 OSBOD Sociaal pedagogisch 5311 Kinderverzorgers werker (2 differentiaties) 4 OSBOD 5311 Kinderverzorgers Zorghulp 1 SIFMA Sociaal pedagogisch 5311 Kinderverzorgers werker (2 differentiaties) 4 CDC Sociaal pedagogisch 5311 Kinderverzorgers werker (2 differentiaties) 4 CDC Sociaal pedagogisch 5311 Kinderverzorgers werker (2 differentiaties) 4 New Horizons 5312 Onderwijzers assistenten Onderwijsassistent 4 Eligia Martier 5321 Ziekenverzorgers Helpende zorg 2 Eligia Martier 5321 Ziekenverzorgers Helpende zorg 2 IFE 5321 Ziekenverzorgers Helpende zorg 2 OSBOD Verzorgende IG 5321 Ziekenverzorgers (ziekenverzorgende) 3 IFE 5321 Ziekenverzorgers Verzorgende IG 3 Eligia Martier 5321 Ziekenverzorgers Verzorgende IG 3 OSBOD KBB Augustus

18 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Health care assistants Code Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW Kwalificatie c.q. beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling 5321 Ziekenverzorgers Verzorgende IG 3 New Horizons Security guards 5414 Beveiligingspersoneel Assistant beveiliger 1 geen aanbod Security guards 5414 Beveiligingspersoneel Algemeen beveiliger 2 geen aanbod Security guards 5414 Beveiligingspersoneel Hospitality beveiliger 2 geen aanbod Security guards 5414 Beveiligingspersoneel Medewerker meldkamer 2 geen aanbod Security guards 5414 Beveiligingspersoneel Mobiel surveillant 2 geen aanbod Protective services workers not elsewhere classified 5419 Veiligheidsbeambten, niet elders geclassificeerd Assistant beveiliger 1 geen aanbod Protective services workers not elsewhere classified 5419 Veiligheidsbeambten, niet elders geclassificeerd Algemeen beveiliger 2 geen aanbod Protective services workers not elsewhere classified 5419 Veiligheidsbeambten, niet elders geclassificeerd Hospitality beveiliger 2 geen aanbod Protective services workers not elsewhere classified 5419 Veiligheidsbeambten, niet elders geclassificeerd Medewerker meldkamer 2 geen aanbod Protective services workers not elsewhere classified 5419 Veiligheidsbeambten, niet elders geclassificeerd Mobiel surveillant 2 geen aanbod House builders 7111 Huizenbouwers, kleine bouwaannemers Primair restauratiekracht 2 geen aanbod Bricklayers and related workers 7112 Metselaars en aanverwante beroepen Metsel assistant 1 geen aanbod Bricklayers and related workers 7112 Metselaars en aanverwante beroepen Primair metselaar 2 FEFFIK Stonemasons, stone cutters, splitters and carvers 7113 Steenhouwers, steenspleiters en steensnijders Primair tegelzetter 2 GEEN Carpenters and joiners 7115 Timmerlieden en schrijnwerkers Timmerassistent 1 FEFFIK Carpenters and joiners 7115 Timmerlieden en schrijnwerkers Primair meubelmaker, interieurbouwer 2 geen aanbod Carpenters and joiners 7115 Timmerlieden en schrijnwerkers Primair timmerkracht 2 FEFFIK Roofers 7121 Dakbedekkers Primair dakdekker 2 geen aanbod Painters and related workers 7131 Schilders, behangers en aanverwante bouwvakkers Assistent schilder 1 FEFFIK KBB Augustus

19 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Code Painters and related workers 7131 Kwalificatie c.q. Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling Schilders, behangers en aanverwante bouwvakkers Schilder 2 FEFFIK Spray painters and varnishes 7132 Verf- en lakspuiters Autospuiter 2 FEFFIK Spray painters and varnishes 7132 Verf- en lakspuiters Eerste autospuiter 3 geen aanbod Sheet-metal workers 7213 Plaatwerkers Autoschade hersteller 2 FEFFIK Sheet-metal workers 7213 Plaatwerkers Eerste autoschade hersteller 3 geen aanbod Metal polishers, wheel grinders and tool sharpeners 7224 Motor vehicle mechanics Metaalpolijsters, gereedschapslijpers en aanverwante werkers Metaalconserveerder 2 geen aanbod Assistant carrosserietechniek 1 FEFFIK and repairers 7231 Automonteurs Motor vehicle mechanics and repairers 7231 Automonteurs Assistant autotechniek 1 FEFFIK Motor vehicle mechanics and repairers 7231 Automonteurs Autotechnicus 2 FEFFIK Motor vehicle mechanics and repairers 7231 Automonteurs Eerste autotechnicus 3 geen aanbod Motor vehicle mechanics and repairers 7231 Automonteurs Middenkaderfunctionaris carrosserietechniek 4 geen aanbod Electrical mechanics and fitters 7412 Installateurs van elektrische apparatuur Monteur bedrijfsinstallaties 2 geen aanbod Electrical mechanics and fitters 7412 Installateurs van elektrische apparatuur Assistant monteur koudetechniek 1 geen aanbod Electrical mechanics and fitters 7412 Installateurs van elektrische apparatuur Monteur koudetechniek 2 FEFFIK Electrical mechanics and fitters 7412 Installateurs van elektrische apparatuur Servicemonteur koudetechniek 3 geen aanbod Electrical line installers and repairers 7413 Installateurs en reparateurs van elektriciteitsleidingen Assistant monteur sterkstroominstallaties 1 FEFFIK Electrical line installers and repairers 7413 Installateurs en reparateurs van elektriciteitsleidingen monteur sterkstroominstallaties 2 FEFFIK Electrical line installers and repairers 7413 Installateurs en reparateurs van elektriciteitsleidingen monteur sterkstroominstallaties 2 OSBOD KBB Augustus

20 International Standard Classifications of Occupations 2008 By ILO ISC0-08 Code Beroepenclassificatie ISCO-08 SOAW Kwalificatie c.q. beroepnaam in het Curaçaose onderwijs Niveau Onderwijsinstelling Butchers, fishmongers and related food preparers 7511 Slagers, vis- en overige voedselbewerkers Assistent medewerker slagerij 1 geen aanbod Butchers, fishmongers and related food preparers 7511 Slagers, vis- en overige voedselbewerkers Medewerker slagerij 2 geen aanbod Butchers, fishmongers and related food preparers 7511 Slagers, vis- en overige voedselbewerkers Specialist slagerij 3 geen aanbod Butchers, fishmongers and related food preparers 7511 Slagers, vis- en overige voedselbewerkers Manager slagerij 4 geen aanbod Bakers, pastry-cooks and confectionery makers 7512 Bakkers, banketbakkers e.d. Bakkerij assistent 1 OSBOD Bakers, pastry-cooks and confectionery makers 7512 Bakkers, banketbakkers e.d. Bakkerij assistent 1 Maris Stella Bakers, pastry-cooks and confectionery makers 7512 Bakkers, banketbakkers e.d. Brood en banketbakker 2 Maris Stella Bakers, pastry-cooks and confectionery makers 7512 Bakkers, banketbakkers e.d. All round brood en banketbakker 3 Maris Stella Bakers, pastry-cooks and confectionery makers 7512 Bakkers, banketbakkers e.d. Ondernemer bakkerij 4 geen aanbod Bakers, pastry-cooks and confectionery makers 7512 Bakkers, banketbakkers e.d. Specialist fijnbanket 4 geen aanbod Tailors, dressmakers, furriers and hatters 7531 Kleermakers, bontwerkers en hoedenmakers Assistant confectie 1 FEFFIK Tailors, dressmakers, furriers and hatters 7531 Kleermakers, bontwerkers en hoedenmakers Medewerker confectie 2 FEFFIK Tailors, dressmakers, furriers and hatters 7531 Kleermakers, bontwerkers en hoedenmakers Medewerker kleinvak 2 FEFFIK Tailors, dressmakers, furriers and hatters 7531 Kleermakers, bontwerkers en hoedenmakers Eerste confectiemedewerker 3 geen aanbod KBB Augustus

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Informatie overgang SBC-92 op ISCO-08 De door het CBS gebruikte Standaard Beroepenclassificatie 1992, de SBC-92, wordt vanaf

Nadere informatie

GIDS VOOR BEROEP EN OPLEIDING NA VMBO

GIDS VOOR BEROEP EN OPLEIDING NA VMBO GIDS VOOR BEROEP EN OPLEIDING NA VMBO Deze gids is een uitgave van LoBoRoN in opdracht van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek en de Gooise Kring van Schooldecanen VMBO 2014-2015 Colofon

Nadere informatie

Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN

Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN PIB230-2012-Beroepsbeeldtest Doel Ondersteuning voor de deelnemer bij het maken van een geschikte opleidingskeuze. Doelgroep Deelnemers die zich inschrijven

Nadere informatie

Open dagen. 26 januari 2013. 25 januari 2013. Het Noorderpoort. Inhoud. Het Noorderpoort 2. Wie zijn wij? 5 ICT 6. Opleidingenoverzicht 12

Open dagen. 26 januari 2013. 25 januari 2013. Het Noorderpoort. Inhoud. Het Noorderpoort 2. Wie zijn wij? 5 ICT 6. Opleidingenoverzicht 12 6 2013-2014 ICT Het Noorderpoort Het Noorderpoort leidt je op voor het beroep van je keuze. Tijdens je opleiding begeleiden we je zodanig dat je het optimale uit jezelf kunt halen. Later, tijdens je loopbaan,

Nadere informatie

De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt Een gedegen verkenning op basis van Data Analytics. Amstelveen, 30 september 2014

De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt Een gedegen verkenning op basis van Data Analytics. Amstelveen, 30 september 2014 De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt Een gedegen verkenning op basis van Data Analytics Amstelveen, 30 september 2014 Voorwoord Technologie als kans voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Standaard Beroepenclassificatie 2010 Editie 2010

Standaard Beroepenclassificatie 2010 Editie 2010 Standaard Beroepenclassificatie 2010 Editie 2010 Centraal Bureau voor de Statistiek Standaard Beroepenclassificatie 2010 Editie 2010 2 Colofon Inhoud Samenstelling Divisie Sociale en ruimtelijke statistieken

Nadere informatie

Informatie Boekje Studie- & Beroepskeuze SWEELINCK COLLEGE

Informatie Boekje Studie- & Beroepskeuze SWEELINCK COLLEGE Informatie Boekje Studie- & Beroepskeuze SWEELINCK COLLEGE 2 INHOUDSOPGAVE Vanaf blz. 1. Begeleidend schrijven 4 2, Voorlichting & open dagen 6 3. LOB 12 4. Sollicitatietraining 13 5. Doorstroom naar HAVO

Nadere informatie

Seniorenkracht. Een HR tool om senioriteit te benutten

Seniorenkracht. Een HR tool om senioriteit te benutten P01a Seniorenkracht Een HR tool om senioriteit te benutten Deze HR tool informeert u over kwaliteiten van senioren, hoe u deze kunt benutten en tot hun recht kunt laten komen. Tenminste 700 beroepen zijn

Nadere informatie

Definitieve boomstructuur registratiesystematiek

Definitieve boomstructuur registratiesystematiek Definitieve boomstructuur registratiesystematiek In de notitie Op Koers is aangegeven hoe een nieuwe registratiesystematiek meer maatwerk kan leveren voor competentiegericht onderwijs en zonder extra beheerslast

Nadere informatie

Gids voor studie en opleiding na VMBO en MAVO

Gids voor studie en opleiding na VMBO en MAVO Gids voor studie en opleiding na VMBO en MAVO Woensdag 6 November 2013 Inhoudsopgave HAVO... 5 1 HAVO dagopleiding Nivo 4...5 Handel en ondernemerschap... 6 108 Verkoopspecialist Nivo 3... 6 109 Verkoper

Nadere informatie

Mbo-gids 2015-2016 Twente

Mbo-gids 2015-2016 Twente Mbo-gids 2015-2016 Twente Het magazine voor jongeren die iets willen bereiken Voor welke richting kies jij? Economie en ICT? Groen? Techniek? Zorg en Welzijn? 2 Middelbaar beroepsonderwijs mbo Wat wil

Nadere informatie

Studiekiezer. 2015-2016 Overzicht van al onze opleidingen

Studiekiezer. 2015-2016 Overzicht van al onze opleidingen Studiekiezer 2015-2016 Overzicht van al onze opleidingen Inhoud 12 Accountancy 13 Autonome Beeldende Kunst 14 Bedrijfseconomie 15 Bedrijfskunde MER 16 Bio-informatica 17 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Driestaravond 3 februari 2010

Driestaravond 3 februari 2010 01 t/m 04 05 t/m 06 07 t/m 58 59 t/m 84 85 t/m 86 87 t/m 91 Driestaravond 3 februari 2010 GEORGANISEERD DOOR DE DECANENKRING GOUDA E.O. korte omschrijving van de voorlichtingen Uniformberoepen Mbo-opleidingen

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam. uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam

Bestuurs- en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam. uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam Bestuurs en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Organen van bestuur, advies en inspraak...

Nadere informatie

1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2.

1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2. Opleidingsdomein Studierichting 1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2.3 Schilderen en onderhoud 2.4 Schoonmaak en

Nadere informatie

Administratieve beroepen

Administratieve beroepen Opdrachtgever UWV Administratieve beroepen Arbeidsmarktbeschrijving Onderzoek Einddatum 3 juni 2015 Categorie Arbeidsmarkt Conclusie Door verdergaande automatisering worden administratieve banen hard getroffen

Nadere informatie

Banen door mobiliteit over de grens Verdiepingsdocumenten gemaakt door de deelprojectuitvoerders

Banen door mobiliteit over de grens Verdiepingsdocumenten gemaakt door de deelprojectuitvoerders Banen door mobiliteit over de grens Verdiepingsdocumenten gemaakt door de deelprojectuitvoerders Als basis voor de tekst in het einddocument hebben de verschillende deelprojectuitvoerders diepgaande analyses

Nadere informatie

Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde. Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator

Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde. Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator MANAGEMENTSAMENVATTING De belangrijkste taak van het UWV WERKbedrijf is het bij elkaar brengen van vraag

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR LEERLINGEN MET EEN VRAAG OVER STUDIE- OF BEROEPSKEUZE (9-1- 13)

INFORMATIE VOOR LEERLINGEN MET EEN VRAAG OVER STUDIE- OF BEROEPSKEUZE (9-1- 13) INFORMATIE VOOR LEERLINGEN MET EEN VRAAG OVER STUDIE- OF BEROEPSKEUZE (9-1- 13) ALGEMENE INFORMATIE: Beroeps- /studiekeuze in mbo/hbo: - www.mbostart.nl/ - www.beroepeninbeeld.nl - www.mbostad.nl - www.123test.nl

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector agrarische opleidingen... 6 Sector economie... 6 Sector gedrag en maatschappij... 14 Sector gezondheidszorg... 16

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie Woensdag 29 oktober 2014 HBO-Opleidingen Gezondheidszorg 7. Voeding en Diëtetiek De opleiding voeding en diëtetiek houdt zich bezig met de vraag wat voedsel is en welk effect bepaalde voeding op ons lichaam

Nadere informatie

Telecomsector Februari 2003

Telecomsector Februari 2003 Telecomsector Februari 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo

Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo 24, 25, 26 en 27 november 2014 van 19.00 uur tot 21.35 uur (verdeeld over drie rondes) Per avond aanmelden voor maximaal 2 voorlichtingen Je schooldecaan verdeelt de

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Onderwijssysteem Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Het onderwijssysteem van Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over

Nadere informatie

Welke beroepen bieden kansen?

Welke beroepen bieden kansen? Welke beroepen bieden kansen? Overzicht van krapte- en overschotberoepen 6 februari 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Krapte- en overschotberoepen 4 1.1. Krapte in de huidige situatie (eind 2014) 4

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie Woensdag 31 oktober 2012 HBO-Opleidingen Gezondheidszorg 7 Voeding en diëtetiek De opleiding voeding en diëtetiek houdt zich bezig met de vraag wat voedsel is en welk effect bepaalde voeding op ons lichaam

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt december 2013 Het mkb is de

Nadere informatie

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg VMBO 3 en 4 MONTESSORI COLLEGE VOORLICHTINGSAVOND in verband met de SCHOOL en BEROEPSKEUZE na VMBO 4. DATUM: MAANDAG 26 JANUARI 2015 AANVANG: 19.30 uur PLAATS: Locatie KWAKKENBERGWEG! LIJST VAN DEELNEMENDE

Nadere informatie

Een boekje als dit heeft niet de pretentie compleet te zijn; de beste informatie krijgt u van de MBO-scholen zelf:

Een boekje als dit heeft niet de pretentie compleet te zijn; de beste informatie krijgt u van de MBO-scholen zelf: 8 2012 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit boekje is bedoeld als handleiding bij de voorlichtingsavond van donderdag 8 november aanstaande Bij de samenstelling ervan èn bij de keuze van de voorlichting

Nadere informatie