STUDIEKEUZE VWO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEKEUZE VWO 6 2015-2016"

Transcriptie

1 STUDIEKEUZE VWO VERSIE 15 SEPTEMBER 2015

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Studie kiezen Studie-oriëntatie verlof Studeren Verschil HBO en WO Tussenjaar of buitenland Oktober/november: Tussentijdse studiekeuzecheck De weloverwogen studiekeuze Stappen en deadlines voor aanmelden Studiekeuzecheck / Matching / Intake Fixus: Opleidingen met beperkte instroom Numerus Fixus Centrale Selectie Decentrale selectie Directe plaatsing Uitslag Hoe vaak meedoen? Meer kansen zonder klassieke taal? Selectie Aanvullende eisen Financiering DUO Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering: Studievoorschot Nibud Belastingdienst - Toeslagen Literatuurlijst & Bronnen Bijlagen Studie-oriëntatie verlof aanvragen Formele toelatingseisen VWO naar HBO Formele toelatingseisen VWO naar WO 2

3 1 Inleiding Dit boekje biedt informatie over het studiekeuzeproces in het eindexamenjaar. Het biedt een handreiking voor zowel ouders als leerlingen om het studiekeuzeproces in goede banen te leiden. De informatie over studiefinanciering zal later dit schooljaar waar nodig nog worden aangevuld, wanneer DUO de details van het nieuwe sociaal leenstelsel heeft uitgewerkt. De in de tekst verwerkte links naar websites, zijn aanklikbaar in de digitale versie van dit boekje. Deze digitale versie is te vinden op > onze school > begeleiding > studiekeuzebegeleiding. En tevens ook op > informatie > downloads > presentaties ouderavonden. Luc Rongen Decaan september Studie kiezen Hoe kies je nu een studie? Waar begin je? Volg gewoon je passie! Ja fijn is dat, maar als je niet weet wat je passie is? Of je hebt zoveel passies dat je daar niet uit kunt kiezen? Is het beter om met je gevoel te kiezen? Of juist met je verstand? Of emotionele keuzes, gewoon in het moment een knoop doorhakken, zet dat zoden aan de dijk? Uit onderzoek blijkt dat complexe keuzes, zoals (studie)loopbaankeuzes, niet puur rationeel te nemen zijn (Dijksterhuis, 2007). Het is belangrijk naar je gevoel, je onderbewuste luisteren. Maar hoe je dat dan? En zijn er dan geen rationele afwegingen mogelijk? Er is zeker veel concrete informatie nodig waar leerlingen rationeel mee aan de slag kunnen gaan. We onderscheiden de volgende vijf loopbaancompetenties die nodig zijn om tot weloverwogen (studie)loopbaankeuzes te komen. 1. Motievenreflectie: Beschouwing van de wensen en waarden die van belang zijn voor de eigen loopbaan. Wat wil ik? Waar ga en sta ik voor en waarom dan? 2. Kwaliteitenreflectie: Beschouwing van sterke kanten die van belang zijn voor de loopbaan. Wie ben ik? Wat kan ik bet best en hoe weet ik dat? 3. Opleiding- en werkexploratie: Onderzoek van opleiding, beroep en werk in de loopbaan naar het kunnen inzetten van competenties, wensen en waarden. Waar (opleiding en werk) ben ik het meest op mijn plek en waarom daar? 4. Loopbaansturing: Loopbaangerichte planning, onderhandeling en beïnvloeding van het leerproces. Richting geven door concrete acties. Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? 3

4 5. Netwerken: Contacten opbouwen, gebruiken en onderhouden die van belang zijn voor de loopbaanontwikkeling. Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? De eerste vraag, wat wil ik, is vaak moeilijk te beantwoorden. De valkuil bestaat dan om bij deze vraag te blijven hangen. Op de bank zitten en maar in cirkels denken: wat wil ik, ik weet het niet, dus wat wil ik nu eigenlijk. Om er achter te komen wat je wil, waar je enthousiast van wordt, is het onder andere nodig om te weten waar je uit kunt kiezen. De derde competentie geeft aan dat het nodig is te weten waar je allemaal uit kunt kiezen. Nu is dit natuurlijk niet uitputtend te bestuderen, maar een overzicht van alle bachelor opleidingen in Nederland hebben en daarin een eerste grove selectie maken, blijkt voor veel leerlingen een effectieve aanpak. Als bijlage is de lijst met alle bachelors op HBO en op WO niveau opgenomen. Oriënteren 1. Neem de lijst met alle bachelor opleidingen op HBO of WO of beide; 2. Streep die opleidingen weg op de lijst, die je zeker niet gaat doen; 3. Lees van alle overige opleidingen in een paar zinnen wat deze inhouden. Dit kan op > Informatie > Opleidingen; 4. De opleidingen die dan afvallen, streep je weer door; Verkennen 5. Kies een paar opleidingen in verschillende richtingen uit, om nader te bekijken. Bestuur de informatie op de websites van de opleidingen zelf; 6. Wanneer een opleiding alsnog afvalt, streep deze door op de overzichtslijst. Wanneer deze opleiding interessant blijft, verdiep je dan verder in deze opleiding door uiteindelijk ook een open dag of meeloop dag te bezoeken. Verdiepen 7. Ga verder met bovenstaande punten totdat je ongeveer vier opleidingen hebt geselecteerd die je daadwerkelijk gaat bezoeken via een open dag, meeloop dag, proefstuderen, masterclass, etc. 8. Via de opdracht in je digitaal LOB-portfolio op > Kiezen > Portfolio bereid je deze activiteit voor en je evalueert deze activiteit ook. Je verslag plaats je weer in je LOB-portfolio (zie verder 2.1); 9. Nadat je verschillende activiteiten hebt ondernomen, leg je al je evaluaties uit je LOBportfolio naast elkaar. Welke conclusie trek je hieruit? Is het al duidelijk welke studie je gaat doen? Knoop doorhakken 10. Voor sommigen een eenvoudige laatste stap, voor anderen blijft deze stap moeilijk. Een knoop doorhakken in dit studieloopbaanproces betekent uiteindelijk vaak op basis van onvolledige informatie en met veel onzekerheid over het te verwachten resultaat, toch een beslissing nemen. Hier is moed voor nodig. 11. Lukt het niet, loop dan de vorige stappen nog eens na. Zijn die ook echt doorlopen? Doe het anders (dunnetjes) over. 4

5 12. Na het doorhakken van de knoop, start het proces van aanmelden. Dit staat beschreven in hoofdstuk 3 Stappen en deadlines voor aanmelden. 13. Tijdens het proces van aanmelden, als de knoop al is doorgehakt, kan de twijfel soms alsnog hevig toeslaan. Het tot dan toe vaak sterk rationele keuzeproces is klaar en geeft ruimte aan het onbewuste, het gevoel, om van zich te laten horen. Een hevige twijfel kan een teken zijn dit geen goede keuze is. Het is zaak dan niet de kop in het zand te steken en te volharden in de gemaakte keuze, maar samen met andere te onderzoeken wat er aan de hand is. Belangrijk dus om de knoop niet net voor een deadline door te hakken, want dan blijft er geen ruimte meer voor dit laatste deel van het keuzeproces. Op elk moment in dit keuzeproces is het van belang dat leerlingen met anderen praten over waar ze mee bezig zijn. Welke dilemma s ze tegenkomen, welke afwegingen ze maken, advies vragen aan anderen. In eerste instantie zijn dit meestal de ouders en vrienden. Daarnaast zijn de mentor, vakdocent, decaan, leerling coördinator, familie, oud- Odulphianen, studenten en beroepsbeoefenaren ook belangrijke gesprekpartners in dit proces. 2.1 Studie-oriëntatie verlof Als leerlingen onder schooltijd een open dag, meeloopdag etc. willen bezoeken, dient dit aangevraagd te worden middels de oranje kaart, minimaal 1 week van tevoren. Deze kaart is te verkrijgen bij de receptie. Zie de bijlage voor de totale procedure. 2.2 Studeren Bekende opleidingen zoals geneeskunde, bouwkunde en rechten, zijn bij leerlingen en ouders vaak toch niet zo bekend. De beelden die er van deze opleidingen bestaan, zijn vaak net iets anders dan de werkelijk. Het is dus zowel bij bekende als bij onbekende opleidingen zaak om zich goed te verdiepen in de studies. Denk daarbij aan de volgende zaken: Specifieke bachelors: sommige opleidingen zijn zeer specifiek, zoals bijvoorbeeld technische wiskunde. Als zo n specifieke opleiding interessant leek, maar toch afvalt, kijk dan ook naar opleidingen die er enigszins verwant aan zijn, zoals wiskunde, sterrenkunde en natuur- en sterrenkunde. Brede WO bachelor: deze zijn in de eerste drie jaren heel breed, zodat er pas in de masterfase een specifieke richting gekozen hoeft te worden. Bij de studie biologie is dit per instelling sterk verschillend. Bij de ene universiteit is er een driejarige brede bachelor biologie, bij de andere universiteit moet er voor aanvang de studie biologie als een specifieke hoofdrichting gekozen worden. Vergelijk studies dus altijd, voordat je een besluit neemt of deze wel of niet bij je past. Andere voorbeelden zijn het TU/e bachelorscollege aan Universiteit Eindhoven en het Maastricht Science Program van Maastricht University. Je kunt ook denken aan bijvoorbeeld een dubbele bachelor zoals Recht & Economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. University College: alle universiteiten in Nederland hebben een University College (UC). Dit is een brede driejarige bachelor voor veelal ambitieuze, breed geïnteresseerde en mondiaal ingestelde studenten. Er is altijd selectie en de deadline is 15 januari al. Deze 5

6 selectie valt niet onder de decentrale selectie als onderdeel van loting. Je mag dus aan de selectie voor een UC meedoen en je daarnaast aanmelden voor een lotingstudie Verschil HBO en WO Het VWO is de voorbereiding op Wetenschappelijk Onderwijs. Er zijn echter ook genoeg leerlingen die van VWO naar HBO gaan. Dit kan gaan om niveau, want er wordt minder abstractievermogen verwacht op het HBO in tegenstelling tot het WO. Maar dit kan ook gaan om manier van leren of de wens voor een bepaald beroep later. Het HBO biedt beroepsopleidingen aan. Je krijgt geleerd hoe je in de praktijk met bepaalde kennis aan de slag gaat. Ook zijn er opleidingen die geen variant op de universiteit kennen, zoals muziek/dans/theater/beeldende opleidingen. De verschillen zijn grofweg: HBO Praktijkgerichte stof met een duidelijk beroepsbeeld. Praktijkgerichte kennis staat centraal. Veel contacturen met docenten en studenten. Lesstof wordt veelal tijdens de lessen of in groepjes doorgenomen. Universiteit Vakkennis is theoretischer en van een abstracter niveau. Je wordt academisch gevormd. De theorie staat centraal. Je gaat veel dieper in op de materie door het bestuderen van wetenschappelijke bronnen en door zelf kennis te vergaren of onderzoek te doen. Minder contacturen. Lesstof (in het Engels) moet zelfstandig worden verwerkt. 2.3 Tussenjaar of buitenland Naast studeren, zijn er ook andere mogelijkheden. Te denken valt aan studeren in het buitenland, een jaar rondreizen, als au pair aan de slag, vrijwilligerswerk gaan doen etc. Meer informatie hierover is te krijgen tijdens de Buitenlandmarkt op maandag 9 november uur en via > Links > Buitenland of via > Links > Een jaar wat anders. 2.4 Oktober/november: Tussentijdse studiekeuzecheck In oktober of november hebben alle eindexamenleerlingen een loopbaangesprek van maximaal 45 minuten. Dit zal worden gevoerd door een student van HBO Toegepaste Psychologie van Fontys Hogescholen. In dit gesprek vraagt iedere leerling hulp bij de volgende stap in zijn loopbaan. Denk hierbij aan vragen als: Ik twijfel tussen deze twee studies; hoe maak ik nu een keuze? Ik heb een aantal open dagen bezocht, maar weet nog steeds niet wat ik wil gaan doen. 6

7 Ik heb me al ingeschreven voor een opleiding met decentrale selectie, maar hoe bereid ik me nu goed voor op de selectie dag die er aan komt? Misschien zijn er ook leerlingen zonder vragen. Die krijgen dan een voorproefje op de studiekeuzecheck: ze worden aan te tand gevoeld of hun keuze of het keuzeproces waar ze nog in zitten, goed doordacht is en geen hiaten kent. De student geeft een korte schriftelijke evaluatie van dit gesprek aan de leerling, mentor en decaan. De ouders zullen dit ook ontvangen. 2.5 De weloverwogen studiekeuze De juiste of de beste keuze, die woorden willen we niet gebruiken. De meeste mensen kunnen gedijen binnen verschillende studies en functies. De kans dat een studie passend is, en deze ook wordt afgerond, is groter als deze keuze ook goed doordacht en doorvoeld is: 1. De leerling heeft inzicht in zijn eigen kunnen, willen en eigen identiteit; 2. De leerling heeft verschillende opleidingen bekeken ne vergeleken: a. Op internet, via websites van de opleidingen en studiekeuzetesten; b. In de praktijk, via open dagen, meeloop dagen, work shadowing; 3. De leerling kan deze verschillen ook daadwerkelijk benoemen; 4. De leerling heeft er mijn zijn ouders uitgebreid over gesproken en ouders geven daarbij aan in hoeverre zijn deze keuze bij hun kind vinden passen; 5. De leerling kan benoemen welke kwaliteiten hij nodig heeft voor deze opleiding en waar hij nog aan moet werken (valkuilen); 6. De leerling heeft enig idee waar hij later met deze studie terecht kan komen in termen van arbeidsinhoud (functies), arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen 3 Stappen en deadlines voor aanmelden Er zijn verschillende deadlines voor het aanmelden voor studies en tussenjaren. De gangbare data hier op een rij. Opleidingen kunnen hier van afwijken. Wat moet ik doen? Wanneer? Waar doe ik dit? Je aanmelden voor je studie in het buitenland Je aanmelden voor je studie met (decentrale) selectie en loten Je aanmelden voor je studie die geen selectie kent Vóór 15 december Vóór 15 januari 15 mei Voor 1 mei Verschilt per land Altijd via Studielink, soms ook via opleiding zelf. Studielink 7

8 Wat moet ik doen? Wanneer? Waar doe ik dit? Je aanmelden voor je studie met loting (zonder decentrale selectie) Lotingsstudie en een herkansing gemaakt? Stuur de bewijsstukken van je betere resultaat op. Vraag studiefinanciering en een studentenreisproduct aan Ga je op kamers, geef dan je verhuizing door. Vraag gelijk een uitwonende beurs aan. Zorgtoeslag aanvragen van vorig kalenderjaar Bijbaan? Vraag te veel betaalde belasting terug. Vóór 15 mei inclusief al je huidige vakken doorgeven Voor 5 juli Liefst drie maanden voordat je gaat studeren; met terugwerkende kracht mag ook Een maand van te voren Voor 1 september dit kalenderjaar Voor 1 april Studielink DUO DUO Geef je adreswijziging door aan de gemeente waar je gaat wonen en pas eventueel je lening bij DUO aan Belastingdienst Belastingdienst Aanmelden gaat in 5 stappen: 1 aanvragen DigiD met SMS functie online bij DigiD 2 aanmelden studie online bij Studielink 3 aanvragen studiefinanciering online bij DUO 4 doorgeven studiekeuze aan Odulphus online op dedecaan.net 5 Studiekeuzecheck / matching (zie 3.1) Wanneer leerlingen te laat zijn voor de deadline, zal hier door Studielink en/of onderwijsinstellingen in de regel geen uitzondering worden gemaakt. Bewaar alle correspondenties in één map, digitaal en/of op papier. Bij een aantal opleidingen is aanmelden via Studielink niet mogelijk, zoals particuliere opleidingen, politie en defensie. 8

9 3.1 Studiekeuzecheck / Matching / Intake De studiekeuzecheck (wordt ook wel Matching of Intake genoemd) vindt plaats nadat jij je voor een opleiding hebt ingeschreven via Studielink. Dit houdt in dat je nog vóór de start van de opleiding kunt uitzoeken of deze opleiding echt bij je past. Een studiekeuzecheck kan een gesprek zijn, een dagje proefstuderen, het invullen van een digitale vragenlijst of een andere activiteit die uitmondt in een advies. Het advies is vrijblijvend, maar het geeft je een goed beeld van je kansen om de studie met succes te volgen. Hoewel het advies dat je naderhand krijgt vrijblijvend is, is deelname meestal wel verplicht. Als je niet deelneemt kan de opleiding je weigeren. Als je wilt weten wat de studiekeuzecheck bij de opleiding van jouw keuze inhoudt, kijk je op de website van die instelling/opleiding. Let op! De studiekeuzecheck vind bij sommige opleidingen plaats in de week na het centraal eindexamen. Dat betekent dat je dan dus niet op vakantie kunt. Formeel gezien moet je de tijd na je eindexamen tot aan de uitslag sowieso beschikbaar zijn voor eventuele wijzigingen in het eindexamenrooster. 4 Fixus: Opleidingen met beperkte instroom 4.1 Numerus Fixus De centrale loting voor numerusfixusopleidinen wordt vanaf het studiejaar afgeschaft. Dat zijn dus de leerlingen die in schooljaar in vwo 5 zitten. In plaats daarvan gaan de onderwijsinstellingen studenten selecteren die een numerusfixusopleiding willen volgen. Voor nu bestaat loten dus gewoon nog. Hoe werkt het? Je kunt op drie manieren worden toegelaten tot een lotingsopleiding. 1. via centrale selectie (loten) 2. via decentrale selectie 3. door directe plaatsing Per collegejaar mag je maar bij 1 studie aan de loting deelnemen. Omdat decentrale selectie onderdeel is van loten, mag je dus ook maar bij 1 studie aan de decentrale selectie deelnemen; dat is bij dezelfde studie waar je ook meeloot. Je mag maximaal 3x aan een loting meedoen. Hoe vaak je aan decentrale selectie mag meedoen, bepaalt de studie zelf. Dat kan 0, 1, 2 of 3 keer zijn Centrale Selectie Als er te veel aanmeldingen zijn voor een opleiding, komt er een opleidingsloting. Dit komt alleen voor bij universiteiten. Als er te veel aanmeldingen zijn voor een opleiding aan een bepaalde hogeschool of universiteit, dan spreken we van een instellingsloting. Dit komt zowel bij universiteiten als hogescholen voor. Het gaat om opleidingen zoals geneeskunde (opleidingsloting WO), 9

10 psychologie ( opleidingsloting WO) en fysiotherapie (instellingsloting HBO). De volledige lijst is te vinden op zoekterm loten. DUO gaat altijd uit van de afgeronde eindcijfers die vermeld staan op de cijferlijst die bij het diploma hoort. Daarvan wordt het gemiddelde berekend. Deelcertificaten tellen niet mee voor het eindexamencijfergemiddelde. De verschillende lotingsklassen zijn: A hoger dan of gelijk aan 8,00 B lager dan 8,00 maar hoger dan of gelijk aan 7,50 C lager dan 7,50 maar hoger dan of gelijk aan 7,00 D lager dan 7,00 maar hoger dan of gelijk aan 6,50 E lager dan 6,50 Hoe beter je gemiddelde eindcijfer, hoe gunstiger je lotingsklasse. Hoe hoger dus je kans op inloting. Iemand die in lotingsklasse B zit heeft dus een grotere kans ingeloot te worden dan iemand die in lotingsklasse E zit. De kans om ingeloot te worden in de verschillende lotingsklassen wordt bepaald door onderstaande verhouding: B : C : D : E = 9 : 6 : 4 : 3 Het is helaas per lotingsklasse niet precies vast te stellen hoeveel procent kans je hebt om ingeloot te worden. Het gemiddelde eindexamencijfer wordt berekend door alle eindexamencijfers van het gemeenschappelijk deel, alle eindexamencijfers van het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar op te tellen en te delen door dit aantal examencijfers. Totstandkoming cijfers Ter info: als je slaagt krijg je je diploma plus een aparte cijferlijst. Je krijgt maar 1 diploma, maar mogelijk wel meerdere cijferlijsten, o.a. 1 per profiel waar je vakkenpakket aan voldoet. Gemiddelde Examendossier (heet officieel schoolexamen SE) per vak op 1 decimaal (een 7,45 wordt 7,5) Punt centraal examen (CE) in mei per vak op 1 decimaal (een 7,45 wordt 7,5) Punt op je cijferlijst bij het diploma is een heel punt: gemiddelde van punt schoolexamen plus centraal examen: bv (7,9+7,0)/ 2=7.45 dit afronden op een heel getal is alleen kijken naar het eerste getal achter de komma: op je cijferlijst bij het diploma komt een 7 (dus geen 8). Bij vakken die geen centraal eindexamen hebben zoals informatica en wiskunde D, geldt: gemiddelde examendossier bepalen (7,45 wordt 7,5) en dan afronden op een heel cijfer (7,5 wordt 8), Dit komt op je cijferlijst bij het diploma. In Magister kun je prima zien hoe je er gemiddeld per vak voor het eindexamendossier voor staat. Levensbeschouwing komt niet op je diploma, niet met een punt, ook niet met voldoende/goed CKV en LO komen met voldoende/goed op je diploma en tellen niet mee voor loting het cijfer voor Rekenen komt op een apart certificaat en telt niet mee bij de loting als je start met studeren in collegejaar Dan de verdeling van de vakken over de delen: algemeen deel, profieldeel, vrije deel. Dit is zoals hierboven te lezen staat belangrijk voor het bepalen van het gemiddelde. 10

11 Algemeen deel: Nederlands Engels Frans of Duits of Grieks of Latijn Profielwerkstuk Maatschappijleer ANW combinatiecijfer LET OP: pws+ma+anw staan alle drie apart op je cijferlijst, maar vormen samen het combinatiecijfer dat ook op je cijferlijst staat: het hele cijfer (reeds afgerond, dus zonder decimalen) van de drie vakken bij elkaar optellen, delen door drie en dan weer afronden op een heel cijfer (7,45 wordt 7; 7,5 wordt 8). ALLEEN HET COMBINATIECIJFER TELT MEE VOOR LOTING, niet de drie losse cijfers van pws+ma+anw KCV gymnasium: komt niet apart op je diploma, maar telt met een percentage meer voor het gemiddelde examendossier (SE) van Grieks en/of Latijn. KCV atheneum: komt apart op je diploma, maar telt mee in het combinatiecijfer, samen met pws+ma+anw Profiel deel Dit bestaat altijd uit vier vakken: N&T + wb + na, sk + 1 uit: bi, in, wd N&G + 1 uit: wa, wb + bi, sk + 1 uit: ak, na E&M + 1 uit: wa, wb + ec, gs + 1 uit: ak, fa, du, m&o C&M + 1 uit: wa, wb, wc + gs + 1 uit: fa, du, gr, la, fi, dr, bv, mu + 1 uit: ak, ec Vrije deel Elk vak kan in het vrije deel. Als je meerdere vakken in je vrije deel hebt, telt alleen het vak met het hoogste cijfer. Door met vakken te schuiven tussen de verschillende delen, kun je de lotingsklasse beïnvloeden, in sommige gevallen zelfs van klasse B naar A: direct geplaatst. Als je maar 1 vak in het vrije deel hebt, maakt schuiven met vakken niet uit voor je lotingsklasse. Je kunt dan nog wel een dubbelprofiel hebben. Meest gunstige cijferlijst moet je soms aanvragen! Je krijgt standaard 1 cijferlijst per profiel met de vakken willekeurig over de delen verspreid en niet voor alle mogelijke combinaties van vakken een cijferlijst. Het is soms best een puzzel om de meest gunstige combinatie voor loting te bepalen. Als de examencommissie en het decanaat dat voor alle examenleerlingen zou doen, kost dat te veel werk. Je moet dus vooraf aangeven of je een lotingsstudie wilt gaan doen (of die serieus overweegt). Dit doe je door je (voorlopige) studiekeuze in te vullen op (je kunt die altijd nog aanpassen tot aan de uitslag van het examen) Als daar een lotingsstudie tussen zit, puzzelen wij t.z.t. met je mee. 11

12 Vraag je decaan om nadere uitleg, als je er niet uit komt! Decentrale selectie Steeds vaker selecteren hogescholen en universiteiten zelf (een deel van de) studenten voor hun lotingstudies. We spreken dan van decentrale selectie. De decentrale selectie is een onderdeel van de loting. Bij decentrale selectie is de deadline vaak al 15 januari. Studenten worden dan geselecteerd op meer dan alleen hun cijfers. Opvallend is dat steeds vaker gevraagd wordt naar het eindrapport van vwo 5. Daarmee worden de cijfers van vwo 5 belangrijker dan de cijfers op het diploma, als het gaat om de decentrale selectie. De selectie kan daarnaast bijvoorbeeld bestaan uit een kennistest, capaciteitentest, motivatiebrief, sollicitatiegesprek, opvraag CV met nevenactiviteiten of een assessment. De decentrale selecties kennen meerdere rondes waarbij telkens leerlingen afvallen. Net als bij een sollicitatie voor een baan, maak je meer kans als je onderscheidend bent ten opzichte van andere kandidaten. Leerlingen kunnen bij de decaan terecht voor kritische feedback en tips op hun concept motivatiebrief/sollicitatiebrief. Dit wordt sterk aangeraden om de kansen te vergroten. Is deze brief in het Engels gesteld, vraag dan bij een docent Engels om feedback op gebruik van het Engels Directe plaatsing Er zijn 5 lotingsklassen: A tot en met E. Als je in lotingsklasse A zit, word je rechtstreeks bij de opleiding en onderwijsinstelling van je 1e voorkeur geplaatst. Als je je op tijd hebt aangemeld en aan alle eisen hebt voldaan, zoals het opsturen van de juiste bewijsstukken, dan ben je zeker van een plaats Uitslag Duo maakt medio juli de uitslag van de loting bekend via Studielink. Je krijgt de uitslag alleen als je voldoet aan alle eisen en alle bewijsstukken binnen de inzendtermijn hebt ingestuurd. De uitslag van de decentrale selectie is ook pas op ditzelfde moment, omdat onder andere het aantal decentraal geselecteerde leerlingen dat gezakt is, nog verwerkt moest worden Hoe vaak meedoen? Aan de centrale loting mag je per studie niet vaker dan 3 keer deelnemen. In één studiejaar mag je je voor één studie met een loting aanmelden. Als je na 1 juli je aanmelding intrekt, dan heb je een lotingskans verbruikt. Als je aan een decentrale selectie hebt deelgenomen, heb je meestal ook een lotingskans verbruikt, ook als je je aanmelding voor 1 juli intrekt. Als je in een eerder studiejaar voor een opleiding bent ingeloot én ingeschreven, is het niet mogelijk om voor die opleiding nog eens aan de loting mee te doen. Dit geldt ook als je de opleiding aan een andere instelling wilt volgen of voor een andere studievorm kiest (voltijd/deeltijd). 12

13 4.1.6 Meer kansen zonder klassieke taal? De uiteenzetting is voor leerlingen die op het gymnasium zitten en overwegen om een opleiding met loten te gaan volgen en die in 1 of meerdere extra vakken eindexamen doen. Regelmatig komen gymnasiasten met de vraag of ze meer kans maken bij de loting als ze eindexamen atheneum doen in plaats van gymnasium. Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Wel is het zo, dat dit de kansen bij loting meestal niet verhoogd. Als het cijfer voor de klassieke taal het gemiddelde cijfer op het diploma omlaag haalt, wil dat nog niet meteen zeggen dat de leerling ook in een lagere lotingscategorie terecht komt. Het cijfer voor de klassieke taal telt immers maar voor 1/9 mee (net als de andere cijfers). Daarnaast is er sprake van gewogen loting. Dat wil zeggen dat een hoger gemiddelde meer kansen oplevert, maar daarnaast blijft het lotnummer dat je krijgt bepalend. Trek jij een van de hoogste lotnummers, dan maakt je gemiddelde niet uit, je wordt dan toch uitgeloot. Als je gemiddelde rond de 8,0 schommelt, dan is het meestal wel aan te raden om er alles aan te doen om in categorie A terecht te komen: je bent dan immers verzekerd van een plek bij de opleiding die je wilt gaan doen. Echter, mocht je als gymnasiast eindexamen atheneum doen, dan staat er de rest van je leven op je CV: Odulphus atheneum of Odulphus VWO en geen Odulphus gymnasium. Dit kan bij sollicitaties ook een verschil maken. Een maand voor aanvang van het centraal examen moet definitief gekozen worden voor eindexamen in gymnasium of atheneum. Het is niet mogelijk om na het eindexamen gymnasium te hebben gedaan, alsnog van het Odulphus een atheneum diploma te krijgen. Dat is sinds enkele jaren bij wet verboden. Ga met vragen hierover altijd naar je decaan. Deze geeft nog specifiekere uitleg en maakt met jou een berekening van de geschatte lotingscategorie en geeft inzicht in de lotingskansen van de afgelopen jaren. 4.2 Selectie Er zijn een aantal opleidingen die wel een fixus hebben, maar geen loting. Er dus wel selectie, maar geen kans om via loting of om via lotingsklasse A met een 8,0 gemiddeld of hoger te worden toegelaten. Dit waren voor collegejaar , en dus waarschijnlijk voor collegejaar ook: University College (meerdere instellingen) Liberal Arts & Sciences (meerdere instellingen) International Business Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam Bestuurs- & Organisatiewetenschappen, Universiteit Utrecht Fysiotherapie, Hogeschool Zuyd Logopedie, Hogeschool Zuyd Media & Entertainment Management, NHTV Breda 4.3 Aanvullende eisen Op het HBO zijn er opleidingen die aanvullende eisen stellen naast het hebben van het juiste diploma. Dit zijn bijvoorbeeld het conservatorium, dat eist dat je bijvoorbeeld goed genoeg kunt dansen of muziekspelen; de opleiding tot docent lichamelijke opvoeding, die eist dat je 13

14 fysiek helemaal in orde bent en of je kracht, ritmegevoel en souplesse in orde zijn; de opleidingen criminologie, creatieve therapie, logopedie, hoger hotelonderwijs, politie en defensie opleidingen. 5 Financiering 5.1 DUO DUO is de Dienst Uitvoering Onderwijs. Zij is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Wanneer leerlingen op het havo of vwo zitten, ontvangen de ouders kinderbijslag als het kind jonger dan 18 is. Dit wordt geregeld via de Sociale VerzekeringsBank SVB Tegemoetkoming scholieren Wanneer een leerling op havo of vwo 18 jaar of ouder is, heeft de leerling zelf recht op tegemoetkoming schollieren vanaf het eerste kwartaal dat bij 18 is. Dit moet aangevraagd worden en kan met terugwerkende kracht binnen het schooljaar waarover wordt aangevraagd. De kinderbijslag stopt na het kwartaal waarin de leerling 18 is geworden. Om spraakverwarring tegen te gaan: tegemoetkoming scholieren is geen studiefinanciering. De tegemoetkoming stopt na het eindexamenjaar havo 5 of vwo Studiefinanciering: Studievoorschot Studiefinanciering, afgekort StuFi, was voor een deel een gift. Deze vorm van geld krijgen om te kunnen studeren is voor studenten die starten per collegejaar afgeschaft. Studenten krijgen voortaan een voorschot. Dit heet formeel het Studievoorschot. Dit totaalpakket aan financieringsregelingen het sociaal leenstelsel. Het studievoorschot bestaat voortaan uit: 1. lening 2. aanvullende beurs 3. collegegeldkrediet 4. studentenreisproduct 5. vouchers Lening Deze lening is maximaal ongeveer 1015 euro per maand De hoogte van de lening kan de student zelf kiezen en eventueel iedere maand aanpassen. Bij een studie van 3 jaar bachelor en 1 jaar master is de maximale lening ongeveer 12*4*1015 = ,00 Euro. Dit zijn voor een aankomend student grote bedragen die niet te overzien zijn. Reken dus bij voorkeur thuis samen uit wat de aflossing hiervan per maand zal worden na afstuderen. Houdt 14

15 daarbij rekening met een afbetalingstermijn van 35 jaar en een rente van ongeveer gemiddeld 0,88 procent over de laatste vijf jaar. Er zijn handige rekentools om een studiebegroting te maken: zoekterm rekenhulp Aanvullende beurs De aanvullende beurs voor studenten van wie de ouders minder dan ongeveer verdienen, is 378 per maand. Voor studenten met ouders die meer dan verdienen, maar minder dan ongeveer loopt het bedrag terug. Er is geen regeling (meer) voor studenten met weigerachtige of onvindbare ouders, wat betreft het bepalen van het gezamenlijk inkomen. Beide inkomens blijven dus altijd meetellen. Bij twijfel deze aanvullende beurs gewoon aanvragen. DUO zoekt bij de belastingdienst uit of je er recht op hebt. Als je geen recht hebt, krijg je het gewoon niet Collegegeldkrediet Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. De meeste studenten betalen het wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar is dat 1984,-. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. Universiteiten en hogescholen bepalen de hoogte van het instellingscollegegeld. Dat is meestal meer. Je kunt dan ook meer lenen als je instellingscollegegeld moet betalen. Het bedrag aan collegegeld kan geleend worden bovenop de eerder vermelde lening. De lening collegegeldkrediet wordt per maand uitgekeerd is bedraagt ongeveer 1/12 van het totale collegegeld dat je moet betalen Studentenreisproduct (OV-studentenkaart) De combinatie van gratis reizen en reizen met korting voor studenten blijft bestaan. Dit heet het studentenreisproduct. Dit product laadt de student op zijn OV-chipkaart Vouchers Leven Lang Leren krijgt een belangrijke impuls met het studievoorschot. Een afgestudeerde is niet uitgeleerd als hij of zij een bachelor- of masterdiploma op zak heeft. De samenleving verandert, en de eisen die aan werknemers worden gesteld veranderen mee. Vanuit die gedachte krijgen studenten die met hun bachelor opleiding beginnen in de jaren 2015/2016 tot en met 2018/19, en nog niet volop profiteren van de investeringen van de opbrengst van het studievoorschot, een tegemoetkoming in de vorm van vouchers. Hiermee kunnen ze voor 2000 inzetten voor (geaccrediteerde) bijscholing 5 tot 10 jaar na hun afstuderen. Het collegegeldkrediet wordt uitgebreid tot groepen studenten boven de 30, in vol- én deeltijd en mbo-bol Aflossing De maximale afbetalingstermijn is 35 jaar. De maandlasten bij aflossing zijn maximaal 4% van het verzamelinkomen. Daarnaast begint het afbetalen straks vanaf het minimumloon. (dat was eerder vanaf ongeveer bij bijstandsniveau). Eerder aflossen mag natuurlijk ook. Daarnaast zijn er de aflossingsvrije jokerjaren die de afgestudeerde kan inzetten als hij door een dure 15

16 levensfase gaat waarin hij zijn geld nodig heeft voor andere zaken, zoals jonge kinderen of de aanschaf van een huis. Bron: NIBUD september Bron: september Bij een lening van 1015 euro per maand, 4 jaar lang, en tegen een rente van 0,88% Prestatiebeurs HBO / WO De prestatiebeurs blijft en bestaat vanaf september 2015 uit het studentenreisproduct, de aanvullende beurs en de eenoudertoeslag. Dit betekent dat, wanneer je binnen 10 jaar je diploma haalt, deze wordt omgezet in een gift. Lukt je dat niet, dan wordt het omgezet in een lening die je moet terugbetalen na je studie. >>alle info over studiefinanciering op de website van DUO 16

17 5.2 Nibud Het NIBUD, Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting, geeft informatie over wat studeren nu eigen in totaliteit kost. Dus ook: hoeveel heb je nu eigenlijk per maand nodig? Hoeveel verwacht de overheid dat ouders bijdragen per maand? De kennis van het NIBUD en andere organisaties is samengebracht in de online rekentool 5.3 Belastingdienst - Toeslagen Voor bepaalde kosten kun je een toeslag krijgen. Bijvoorbeeld voor je zorgverzekering of voor het huren van een huis. Ben je jonger dan 18 jaar en verdienen je ouders weinig? Dan kunnen ouders het Kindgebonden Budget aanvragen bij belastingdienst als aanvulling op de kinderbijslag. Ben je 18 jaar of ouder? Als je premie betaalt voor een zorgverzekering, kun je zorgtoeslag krijgen. >>Toeslagen Huur je een woning of appartement (geen kamer)? Dan kun je huurtoeslag krijgen. >>Toeslagen 6 Literatuurlijst & Bronnen A. van Kessel, M. v. (2010). Studiekeuzegids, help uw kind op weg (www.studiekeuzegids.com ed.). Arnhem: Angerenstein. Burg, L. v. (2012). Bier, zweet & tranen. Amersfoort: BBNC uitgevers bv. Dijksterhuis, A. (2007). Het slimme onbewuste. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. Kock, H. (2010). Help mijn kind moet kiezen. Esstede BV. NIBUD. (2015). Geldwijzer Studenten. NIBUD. 17

18 Hoe vraag ik toestemming voor STUDIE-ORIËNTATIE VERLOF? Je wilt een open dag of meeloopdag bezoeken, gaan proefstuderen, een masterclass volgen of iets anders in het kader van jouw loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Voorwaarden voor iedereen Je aanvraag moet je minimaal 1 week van tevoren indienen. Je mag geen dossiertoetsen of andere door de leerling-coördinator te bepalen belangrijke activiteiten (zoals toetsweken) op het Odulphus missen. Je zorgt zelf voor het inhalen van de gemiste lesstof en vraagt het huiswerk van de gemiste lessen op. Je krijgt geen vrij voor voorlichtingen van Nederlandse opleidingen tijdens massale studie- en onderwijsbeurzen zoals bijvoorbeeld de Studiebeurs Utrecht of de Onderwijsbeurs Zuid- Nederland. In HAVO 4 of VWO 4 krijg je in principe geen toestemming om onder schooltijd LOBactiviteiten te ondernemen. HAVO 5 1. In KeuzeWeb maak je de opdracht Open dag, Meeloop dag, Proef studeren, Selectie dag of Intakegesprek waarin je datum, plaats en de vragen waarop je een antwoord wilt, noteert. Vergeet niet een foto te maken waar je zelf en het gebouw met logo van de onderwijsinstelling op staat. Deze foto is ook verplicht. 2. Je laat je ouders een oranje kaart invullen waarmee zij toestemming geven voor deze activiteit onder schooltijd. 3. De oranje kaart lever je in bij de receptie. 4. In principe heb je toestemming om te gaan. De decaan of leerling coördinator kan de toestemming intrekken, bijvoorbeeld als blijkt dat je al te veel lessen hebt gemist. 5. Na afloop van je LOB-activiteit, voeg je een kort verslag aan de hierboven genoemde KeuzeWeb opdracht toe. Met je smartphone kun je dat mooi al op de terugweg naar huis doen! VWO 5 & 6 1. Je maakt de voorbereidende opdracht, te vinden op: onderdeel > Kiezen > Portfolio. 2. Je voegt in dit Portfolio een activiteit toe waarin je aangeeft: naam activiteit, datum, en bij toelichting: plaats, opleiding waar je naar toe gaat en wat je daar te weten wilt komen (doel) en je uploadt de voorbereidende opdracht uit punt 1. Bewerken en uploaden via het Voorbeeld: 3. Je laat je ouders een oranje kaart invullen waarmee zij toestemming geven voor deze activiteit onder schooltijd. 4. De oranje kaart lever je in bij de receptie. 5. In principe heb je toestemming om te gaan. De decaan of leerling coördinator kan de toestemming intrekken, bijvoorbeeld als blijkt dat je al te veel lessen hebt gemist. 6. a. Je legt je ervaringen vast in het tweede deel, Nabespreking, van de voorbereidende opdracht bij punt 2 Versie 4 september 2014

19 b. Je voegt deze weer toe aan deze activiteit in je portfolio op odulphus.dedecaan.net en c. Je vinkt de activiteit als afgerond af. Uit onderzoek blijkt dat het formuleren van je ervaringen en deze later weer terug te lezen, het maken van je keuzes verbetert. Vergeet niet een foto te maken waar je zelf en het gebouw met logo van de onderwijsinstelling op staat. Deze foto is ook verplicht. Geen oranje kaart meer? Deze kun je bij receptie en je decaan krijgen. Versie 4 september 2014

20 Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar hbo (gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d ) Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op tijd) wat de school zelf over de toelatingseisen van een studie zegt. Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: : toegangsrecht : géén toegangsrecht Als er 1 of meer vakken staan, dan betekent dit dat er toegangsrecht is indien daaraan is voldaan. ( ) : uit de tussen haken vermelde vakken kan worden gekozen. Eén van de genoemde vakken is voldoende. Sector economie (HBO: instroom met vwo-diploma) nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M 1. Accountancy 2. Advanced Business Creation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 3. Bedrijfseconomie 4. Bestuurskunde/overheidsmanagement ec ec ec 5. Bedrijfskunde MER (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 6. Business Administration in Hotel Management 1 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt 7. Business IT & Management 8. Business Studies ec of m&o ec of m&o (ec of m&o) 9. Commercieel Management (ec of m&o) 10. Commerciële Economie (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 11. Communicatie 12. Communicatiesystemen 13. European Studies 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt 14. Facility Management (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 15. Financial Services Management (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 16. Fiscaal Recht en Economie 17. Food and business 18. Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie (ec of m&o) 19. Hbo-rechten 20. Hogere Juridische Opleiding 21. Hoger Hotelonderwijs¹ 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt 22. Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (ec of m&o) 23. Informatiedienstverlening en -Management 24. Informationmanagement 25. Integrale Veiligheid 26. Integrale Veiligheidskunde ec ec ec 27. International Business (ec of m&o of wia) 28. International Business and Languages (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 29. International Business and Managementstudies (ec of m&o of (ec of m&o 2 e mvt) of 2 e mvt) 30. International Business Innovation Studies 31. International Fresh Business Management (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 32. Journalistiek 33. Kunst en economie Pagina 1 DeDecaan.net

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 MEERSSEN/VALKENBURG 1 INDEX Inleiding Pag.3 1. Tijdpad Pag.4 2. Korte beschrijving van de tweede fase Pag.5 3. Keuzeformulieren Atheneum en Gymnasium Pag.6 4.

Nadere informatie

Profielkeuze 2015-2016 HAVO

Profielkeuze 2015-2016 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11514 24 april 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

INSTROOMNOTA vmbot 4havo

INSTROOMNOTA vmbot 4havo INSTROOMNOTA vmbot 4havo Deze nota is bedoeld voor leerlingen die in mei 2014 examen vmbot doen en daarna hun havodiploma willen halen. INHOUD pagina Inleiding 3 Procedure en Tijdpad 3 Contact 3 Toelatingscriteria

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Informatieboekje Tweede Fase HAVO Maerlant 2015 Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Voorwoord Aan de leerling In de derde klas kies je een profiel voor de Tweede Fase. De Tweede Fase is de naam

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-323444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

INSTROOMNOTA 2014-2015. De Fontein & Goois Lyceum

INSTROOMNOTA 2014-2015. De Fontein & Goois Lyceum INSTROOMNOTA 2014-2015 De Fontein & Goois Lyceum INSTROOMNOTA vmbot 4havo Deze nota is bedoeld voor leerlingen die in mei 2015 examen vmbot doen en daarna hun havodiploma willen halen. INHOUD pagina Inleiding

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 490 juni 205 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 mei 205, nr. 76 houdende wijziging van

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond Ouders en leerlingen 5 havo. 16 september 2013

Welkom. Informatie avond Ouders en leerlingen 5 havo. 16 september 2013 Welkom Welkom Informatie avond Ouders en leerlingen 5 havo 16 september 2013 Programma - Voorstellen - Het eindexamenjaar - Communicatie - Leven na Odulphus Voorstellen - Conrector Havo dhr. Beesems -

Nadere informatie

Profielkeuze C10 1 8/30/2014

Profielkeuze C10 1 8/30/2014 Profielkeuze C10 1 8/30/2014 PROFIELKEUZE C10 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Monique Janssen Profielkeuze C10 2 8/30/2014 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Monique Janssen School/instelling

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO 2013-2014

Profielkeuze 3 VWO 2013-2014 Profielkeuze 3 VWO 2013-2014 Profielkeuze VWO 3 Aan de leerlingen van VWO 3, Het derde jaar op het voortgezet onderwijs betekent voor jullie een keuze maken voor een vakkenpakket waarmee je de bovenbouw

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl September 2014 - oktober 2014 - november 2014 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 12 september 2013

Ouderavond klas 6 12 september 2013 Ouderavond klas 6 12 september 2013 Programma Voorstellen Mededelingen over vervolgen van de opleiding na Odulphus Kennismaking met mentoren Even voorstellen Harrie van Harssel, conrector atheneum Luc

Nadere informatie