Externe financiering bij DBFMO projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Externe financiering bij DBFMO projecten"

Transcriptie

1 Externe financiering bij DBFMO projecten Wat levert het op en hoe werkt het? Rutger te Grotenhuis FuturA bijeenkomst 24 juni 2014, Breda

2 Waar is DBFMO inmiddels toegepast in Nederland? Page 2 RIVM Science Park > EUR 250 mln Rijnstraat 8 > EUR 250 mln Bezuidenhoutseweg30 > EUR 50 mln Hoge Raad > EUR 100 mln NMM Soesterberg > EUR 100 mln Int School Eindhoven > EUR 50 mln Kromhout kazerne > EUR 300 mln IBG/Belastingdienst > EUR 200 mln DC16 JC Schiphol PI Zaanstad Belasting Doetinchem EUR 50 mln Ministerie v. Financien > EUR 200 mln Montaigne school EUR 50 mln 3 Gevangenissen Totaal > EUR 600 mln

3 Wat kunt u komende uur verwachten? Page 3 Waarom Publiek Private Samenwerking Nut & noodzaak van de 'F' in DBFM(O)/PPS projecten Perspectief van een financier Hoe werkt het afsluiten van een projectfinanciering in de praktijk Impact op verschillende spelers en architect in het bijzonder

4 Wat kunt u komende uur verwachten? Page 4 Waarom Publiek Private Samenwerking Nut & noodzaak van de 'F' in DBFM(O)/PPS projecten Perspectief van een financier Hoe werkt het afsluiten van een projectfinanciering in de praktijk Impact op verschillende spelers en architect in het bijzonder

5 Publiek Private Samenwerking (PPS) breed spectrum Page 5 Publiek Private Samenwerking Conventional works & services contracts Management & maintenance contracts Turn key Operation & maintenance concessions Joint Company, Realisation And operation Design Build Finance Maintain (Operate) Build, Operate, Transfer concessions Full privatisation A2 Maastricht Motorway and real estate HSL Amsterdam Antwerp Transport Contract Energy Plant Pernis Rotterdam Motorway maintenance contracts Port of Rotterdam Terminal Operator Contract Via Invest Motorway Brussels National Military Museum

6 Publiek Private Samenwerking (PPS) NL veel DBFM(O) Page 6 Publiek Private Samenwerking NL: DBFM(O) standaard contract versie 4.0 Conventional works & services contracts Management & maintenance contracts Turn key Operation & maintenance concessions Joint Company, Realisation And operation Design Build Finance Maintain (Operate) Build, Operate, Transfer concessions Full privatisation Motorway maintenance contracts A2 Maastricht Motorway and real estate Port of Rotterdam Terminal Operator Contract HSL Amsterdam Antwerp Transport Contract Via Invest Motorway Brussels National Military Museum Energy Plant Pernis Rotterdam

7 PPS Focus op Value for Money Page 7 Via Publiek-Private Samenwerking (PPS) werken het Rijk en bedrijven langdurig samen aan projecten voor rijkshuisvesting en infrastructuur. Doel van deze samenwerking is: kwalitatief betere eindproducten voor minder geld. Taken en risico s worden verdeeld. Elke partij is verantwoordelijk voor de taken die het het best kan uitvoeren. En voor de risico s die daarbij horen. Volgende kenmerken zijn standaard: Vaak langdurige contracten, integrale scope Met inbegrip van financiering Geavanceerde risicoverdeling tussen partijen Pas te kiezen indien meerwaarde voor overheid ( Value for Money -gedachte)

8 PPS Value for Money / Meerwaarde drivers Page 8 Value drivers of meerwaarde drijvers zijn factoren die ervoor zorgen dat: de prijs daalt, kwaliteit stijgt, de levering vervroegt en/of de risico s verminderen Meerwaarde drivers Integratie van onderdelen Ruimte laten aan de markt Sturing door middel van prikkels Weloverwogen allocatie van risico s Marktwerking / Samenwerking Flexibiliteit Invulling 3x = geografisch, functioneel, in de tijd Op basis output / prestaties (ipv input) Gunningscriterium,Betalingsmechanisme Verdeling volgens beheersingsprincipe Meerdere partijen laten bieden Reële opties inbouwen (bij onzekerheid)

9 PPS Meerwaarde in relatie tot financiële business case Page 9 Meer-waarde als: kosten, opbrengsten, kwaliteit, risico s, tijd

10 PPS Geen doel op zich! Page 10 Opsomming van voor- en nadelen Mogelijke voordelen PPS Versnelling van de aanleg Externe baten Scopeverbreding Integrale planontwikkeling Life-cycle-costs benadering Creativiteit en innovatie Toename van professionaliteit Grotere beheersbaarheid Off-balance financiering (?) Mogelijke nadelen PPS Afname concurrentie Afname beleidsvrijheid/flexibiliteit Hogere transactiekosten Langere voorbereidingstijd Noodzaak kennisopbouw Hogere risicopremie (?) Hogere financieringslasten (?) Meerwaarde: Meer kwaliteit voor hetzelfde geld of dezelfde kwaliteit voor minder geld?

11 Wat kunt u komende uur verwachten? Page 11 Waarom Publiek Private Samenwerking Nut & noodzaak van de 'F' in DBFM(O)/PPS projecten Perspectief van een financier Hoe werkt het afsluiten van een projectfinanciering in de praktijk Impact op verschillende spelers en architect in het bijzonder

12 INTERMEZZO: Wat is financiering? Page 12 Financieren lenen van geld tegen een vergoeding, terugbetalen (tijdelijke oplossing van een geldprobleem) Bekostiging betalen (oplossing voor een blijvend geldprobleem)

13 Wat is projectfinanciering? Page 13 Project financiering 1 project project, 1 cash flow Non or limited recourse Focus op risico beheersing Duidelijk gedefinieerd einde Bedrijfsfinanciering Veel projecten Balance sheet financiering Risk als input Einde is niet duidelijke gedefinieerd Samenvatting: Projectfinanciering is een middel om lage vermogenskosten te krijgen, via heldere risicoallocaties en goed uitgewerkte contracten (structured finance)

14 Projectfinanciering It's all about risks Page 14 Kern van projectfinanciering is het managen van risico s financier staat op de achtergrond; of financier eist plaats op en verregaande betrokkenheid De risico s bij de partij neerleggen die ze het beste kan dragen c.q. managen Zekerheden zoeken in contracten, juist omdat er op de cash flow van een uniek project wordt gefinancierd.

15 Projectfinanciering It's all about risks Page 15 Dit heeft grote consequenties voor: 1. Proces: langdurig proces met onderhandelingen over risico s 2. Contracten: complex met uitgebreide beschrijving gebeurtenissen 1. Organisatiestructuur: oprichting SPV met zo weinig mogelijk risico s

16 Projectfinanciering A. Impact proces Page 16 Preperation Phase Selection Phase Dialogue Phase 1 Dialogue Phase 2 BAFO Bij DBFM(O) projecten vaak sprake van concurrentiegerichte dialoog Focus per dialoogfase verschillend, vraagt om andere expertise Dialoogfase 1 gaat vaak over ontwerp (ruimte laten aan de markt) Dialoogfase 2 gaat vaak over contract (scope, risico-verdeling)

17 Projectfinanciering B. Impact contract Page 17 Uitvoerige beschrijving van gebeurtenissen 'Kloppend hart van het DBFM(O) contract = BOM: Betalingsmechanisme Outputspecificatie Monitoring Outputspecificatie Monitoring: indien werkelijkheid < OS OS = Werkelijkheid? Betalingsmechanisme Gerealiseerde kwaliteit prikkel

18 Projectfinanciering B. Impact contract Page 18 Basis Mechanisme Speciale gevallen Voortijdige Beëindiging Risicoverdeling wordt in detail vastgelegd. Naast verwachte situatie, ook bij bijzonder verloop en evt. beëindiging Uitgangspunt daarbij, opgedeeld naar drie hoofdcategorieën Tekortkoming ON Overmacht Tekortkoming OG Risico ON, OG mag er niet slechter van worden Risico delen, zwaartepunt OG ivm financierbaarheid Risico OG, ON mag er niet slechter van worden

19 Projectfinanciering C. Impact organisatiestructuur Page 19 Concessieverlener/ opdrachtgever DBFM(O) contract Banken Special Purpose Vehicle Sponsor (EV) EPC consortium O&M / FM consortium DBMO company

20 Projectfinanciering C. Impact organisatiestructuur Page 20 Directe overeenkomst Concessieverlener/ opdrachtgever Banken Garanties Sponsor (EV) Financieringsovereenkomst Special Purpose Vehicle DBFM(O) contract Verzekeringen Hedging contracten EPC en O&M contract (uitvoering) Financiele markt EPC consortium O&M / FM consortium DBMO company Onderhandelen, risico s worden vastgelegd in contracten

21 Projectfinanciering C. Impact organisatiestructuur Page 21 Due Diligence (paid by SPV): Technical Advisor Legal Advisor Insurance Advisor Fin Model Auditor Directe overeenkomst Banken Garanties Sponsor (EV) Financieringsovereenkomst Concessieverlener/ opdrachtgever Special Purpose Vehicle DBFM(O) contract Verzekeringen Hedging contracten EPC en O&M contract (uitvoering) Financial Advisor Legal Advisor Financiele markt EPC consortium O&M / FM consortium DBMO company Partijen hanteren / eisen onafhankelijke expertise

22 Samenvatting projectfinanciering Page 22 Financiering op basis van project cashflows In (lange termijn) projecten met voldoende zekerheden Speciale project entiteit opgericht (SPV of SPC) Non recourse / limited recourse Risico identificatie en allocatie staat centraal Ingewikkelder dan andere vormen van financiering: contracting Grote betrokkenheid / controle door banken Project kan uiteindelijk onfinancierbaar blijken te zijn Indien financierbaar dan hoog aandeel vreemd vermogen De F in DBFM(O) is uiteindelijk cruciaal in het afdwingen van de voorgeschotelde Meerwaarde!

23 Wat kunt u komende uur verwachten? Page 23 Waarom Publiek Private Samenwerking Nut & noodzaak van de 'F' in DBFM(O)/PPS projecten Perspectief van een financier Hoe werkt het afsluiten van een projectfinanciering in de praktijk Impact op verschillende spelers en architect in het bijzonder

24 Het perspectief van een bank: De risico bril Page 24 Vergoedingenstructuur = geen upward potential, wel downward risk Succes/winst Sponsor Bank Mislukken/verlies Afwegingscriterium: mate van zekerheid over aflossing lening

25 Bank kan op verschillende manieren zekerheid zoeken Page 25 Grondfinanciering: grond als onderpand Beleggingsfinanciering: opstal als onderpand Hypothecaire financiering: opstal als onderpand Bedrijfsfinanciering: bedrijfsresultaten als zekerheid Projectfinanciering: contract / kasstromen als zekerheid

26 Projectfinanciering vanuit banksperspectief Page 26 Projectfinanciering 1 project, 1 cash flow Non or limited recourse Focus op risico beheersing Duidelijk gedefinieerd einde Primaire kijk van banken Project cashflow is enige zekerheid (te realiseren project is secundaire zekerheid) Risico in cash flow projecties sterk afhankelijk van: Risico allocatie Juridische raamwerk & contracten Kwaliteit betrokken partijen

27 Waarom staat Cash Flow analyse centraal? Page 27 Kredietoordeel van bank wordt in hoge mate bepaald door Basel II richtlijnen. Basel II in versimpelde versie: A = Kans dat leningnemer zijn rente en aflossingen niet op tijd kan nakomen B = Deel van de lening dat de bank in dat geval waarschijnlijk moet afboeken C = Eigen vermogen dat bank moet reserveren voor deze lening C = A x B C is bepalende factor in uiteindelijke prijsvorming Hoe meer risico een lening heeft, hoe meer eigen vermogen de bank tegenover de lening moet zetten

28 Verschillende soorten vermogen Page 28 Globale tweedeling: vreemd en eigen vermogen: Vreemd vermogen is afkomstig van banken, fondsen of de kapitaalmarkt (obligaties). Beloning is rentemarge (vast). Eigen vermogen is ingebracht door de eigenaren. Dit kan ook uit (achtergestelde) leningen bestaan. Beloning is rendement (variabel) Tussenvorm is achtergesteld vermogen.

29 Risico- rendementsverhouding staat centraal Page 29 Tegenvallende inkomsten Eigen vermogen Eigen vermogen (%) Achtergesteld vermogen (%) Stijgend risicoprofiel Senior vreemd vermogen (%) Vreemd vermogen Hoe meer het risico stijgt, hoe hoger het geëist rendement

30 Wat kunt u komende uur verwachten? Page 30 Waarom Publiek Private Samenwerking Nut & noodzaak van de 'F' in DBFM(O)/PPS projecten Perspectief van een financier Hoe werkt het afsluiten van een projectfinanciering in de praktijk Impact op verschillende spelers en architect in het bijzonder

31 Financieringsproces in PPS aanbestedingen Page 31 NOW Converging funding process to be aligned with tender planning: First Dialogue Q2 13 Second Dialogue Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Third Dialogue Bid preparation Preferred Bidder / FC 1. Build & maintain group of financiers Initial meetings with potential financiers 2. Explore Funding structures Informational meetings with potential financiers to explore appetite & terms Meetings with potential financiers to discuss specific terms 3. Test compliancy / requests for adjustments DBFMO or tender procedure 4. Pricing and selection (financiers & structure) based on overall bid score 5. Funding documentation 6. Due Diligence Discuss structures First selection Indicative bid preparation to test compliancy Second selection Early drafting to support selection Indicative bid evaluation Final selection In close cooperation with legal experts Legal, Technical, Insurance and FinMod DD WINNING BID

32 Wat kunt u komende uur verwachten? Page 32 Waarom Publiek Private Samenwerking Nut & noodzaak van de 'F' in DBFM(O)/PPS projecten Perspectief van een financier Hoe werkt het afsluiten van een projectfinanciering in de praktijk Impact op verschillende spelers en architect in het bijzonder

33 Wat kunnen we hiervan leren? Page 33 Integrale ontwerpopgaven Impact Financiering meerwaardevoor gebruiker & belastingbetaler zakelijke verhoudingen, dwingt tot vooraf uitdenken Of het nu gaat om PPS of (private) projectontwikkeling de relevante vraag is niet Wie financiert? maar Wie bekostigt? en Wie loopt welk risico? Autonoom veronderstelde waardestijging vastgoed is verleden tijd Framework Projectfinanciering helpt in het succesvol maken van je project.

34 Wat betekent dit voor de rol van de architect (en rest)? Page 34 Je kan alleen optimaliseren als je wat te kiezen hebt (alternatieven) Optimaal voor jou, is mogelijk suboptimaal voor het totaal Kaarten op de borst houden werkt niet Je moet bereid zijn over de grenzen van je discipline heen te kijken Van Grof naar Fijn gezien onderlinge afhankelijkheden: voorspelbaar gedrag Een goede architect (pur sang): Heeft visie en geeft richting; maar, Is net niet zo eigenwijs dat hij/zij enkel vasthoudt aan eigen plan!

35 Rutger te Grotenhuis Rebel Wijnhaven WH Rotterdam The Netherlands T +31 (0) M +31 (0) Advisory Implementation Investments Rebel Wijnhaven WH Rotterdam R O T T E R D A M A N T W E R P E N W A S H I N G T O N J O H A N N E S B U R G

Energetisch verbeteren van sociale huurwoningen

Energetisch verbeteren van sociale huurwoningen Energetisch verbeteren van sociale huurwoningen Auteur: Aycan Kocak 2014 Energetisch verbeteren van sociale huurwoningen Project : Energetisch verbeteren van sociale huurwoningen Plaats, datum : Enschede,

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE CONTRACTVORMEN IN BELGIË EN NEDERLAND : GAAT DE BOUW OP DE SCHOP?

GEÏNTEGREERDE CONTRACTVORMEN IN BELGIË EN NEDERLAND : GAAT DE BOUW OP DE SCHOP? 1 GEÏNTEGREERDE CONTRACTVORMEN IN BELGIË EN NEDERLAND : GAAT DE BOUW OP DE SCHOP? Ir. Arch. SOPHIE HAYEN Prof. BEN IMMERS KULeuven DBFM(O) contracten zijn geïntegreerde contracten en een specifieke vorm

Nadere informatie

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Uitgangspunten PPS-concessiemodel De overheid zet een geïntegreerd investeringsproject in de markt: ontwerp, aanleg, onderhoud

Nadere informatie

DBFM(O) en Verzekeringen

DBFM(O) en Verzekeringen DBFM(O) en Verzekeringen Juli 2007 Pps bij het Rijk Pps bij het Rijk is de naam van een interdepartementaal samenwerkingsprogramma over publiek private samenwerking (pps) waar de ministeries van Defensie,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 753 Publiek-private samenwerking Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Contractmanagement bij DBFMO-projecten

Contractmanagement bij DBFMO-projecten Contractmanagement bij DBFMO-projecten 2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 639 Contractmanagement bij DBFMO-projecten Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de voorzitter

Nadere informatie

Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed Marlies Pierik en Ciaran O Connor* Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed Kansen voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed door middel van geïntegreerde contracten Gemeenten kunnen aanzienlijke (kosten)besparingen

Nadere informatie

Publiek-Private Samenwerking voor een duurzaam energieproject?

Publiek-Private Samenwerking voor een duurzaam energieproject? Publiek-Private Samenwerking voor een duurzaam energieproject? Bachelorscriptie Jorn Krenn, 288298 Jorn@Krenn.nl +31 6 16096907 Abstract Deze scriptie beschrijft de eventuele beweegredenen voor zowel gemeente

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling. Inrichting- en Realisatieplan NII

Nederlandse Investeringsinstelling. Inrichting- en Realisatieplan NII Nederlandse Investeringsinstelling Inrichting- en Realisatieplan NII Inhoudsopgave Managementsamenvatting Nederlandse Investeringsinstelling 6 1. Doelstelling Nederlandse Investeringsinstelling 14 2.

Nadere informatie

Selectie en aanbesteding van adviseurs

Selectie en aanbesteding van adviseurs IV. Selectie en aanbesteding van adviseurs Inhoud A. Doel en beschrijving...iv-2 B. Overwegingen bij de selectie van adviseurs...iv-3 C. Overwegingen...IV-4 C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. Zelf doen of uitbesteden...iv-4

Nadere informatie

Ortec Finance Artikel. Financiële planning. Een integrale benadering van inkomensplanning en vermogensplanning met inzicht in risico.

Ortec Finance Artikel. Financiële planning. Een integrale benadering van inkomensplanning en vermogensplanning met inzicht in risico. Ortec Finance Artikel Financiële planning Een integrale benadering van inkomensplanning en vermogensplanning met inzicht in risico Oktober 2014 inleiding In wet en regelgeving wordt steeds meer nadruk

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Management Buy-Out. 10 mythes rondom de Management Buy-Out ontkracht

Management Buy-Out. 10 mythes rondom de Management Buy-Out ontkracht Management Buy-Out 10 mythes rondom de Management Buy-Out ontkracht Inhoudsopgave Introductie 3 Mythe 1: Ik kan het bedrijf waar ik nu manager ben niet betalen 4 Mythe 2: Mijn werkgever vraagt de hoofdprijs

Nadere informatie

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1 Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden PricewaterhouseCoopers Corporate Finance heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van teams bij het succesvol realiseren van management

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap!

Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap! Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap! 6 Voorwoord Energieprojecten, de volgende stap! In de afgelopen jaren heeft de reeks IPO publicaties Slim Financieren de basisbegrippen en uitgangspunten

Nadere informatie

Verkenning naar het beheer Instrumentarium. Webrichtlijnen

Verkenning naar het beheer Instrumentarium. Webrichtlijnen Verkenning naar het beheer Instrumentarium Webrichtlijnen Verkenning naar het beheer Instrumentarium Webrichtlijnen Ministerie van BZK Auteurs Irene Pohl Michiel Kort Peter van der Bilt Datum Status Klant

Nadere informatie

(Anders) financieren. Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen

(Anders) financieren. Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen (Anders) financieren Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen In deze reeks verschijnen ook: Stappenplan Zorgvuldige Overdracht Agenda voor lokaal overleg Competent Opdrachtgever Inzicht in de bekwaamheid

Nadere informatie

Energiebesparing organiseren met ESCo s

Energiebesparing organiseren met ESCo s # Energiebesparing organiseren met ESCo s White paper 2; de visie van experts en elf praktijkvoorbeelden ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing 1 Fotograaf: Renilde Huizenga Voorwoord

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

ONDERSTEBOVEN duurzame herinrichting van verontreinigde bedrijventerreinen

ONDERSTEBOVEN duurzame herinrichting van verontreinigde bedrijventerreinen duurzame herinrichting van verontreinigde bedrijventerreinen Projectnummer: C10077 Definitief 31 mei 2011.DOC Colofon Auteur Arne Alphenaar (TTE) Charlotte Nauta (BMC) Datum 31 mei 2011 Vrijgave Arne Alphenaar

Nadere informatie

Onderzoek innovaties bij integrale gebiedsontwikkeling en knooppuntontwikkeling

Onderzoek innovaties bij integrale gebiedsontwikkeling en knooppuntontwikkeling Faculteit der Managementwetenschappen Maart 2013 Onderzoek innovaties bij integrale gebiedsontwikkeling en knooppuntontwikkeling Erwin van der Krabben Sander Lenferink Karel Martens Jordi Portier Hetty

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden

Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden voor energieprojecten voor overheden 2 Voorwoord Slim financieren duurzame energie: laten we van elkaar leren! Financieren

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Financiering van gebiedsontwikkeling

Financiering van gebiedsontwikkeling Financiering van gebiedsontwikkeling De nieuwe rol van vastgoedbeleggers en gemeenten Roosmarijn Hegeman roosmarijn.hegeman@gmail.com Masterscriptie MSRE Specialisatie: Gebiedsontwikkeling Begeleider:

Nadere informatie

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014 Ralph Hamers, ING: Bij ING begint en eindigt alles bij de klant DoubleDividend Wij hebben een langetermijnvisie en dat moeten beleggers ook hebben Ronde Tafel: Inzicht in

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie