Ter Leuvert. Inhoud LASTENBOEK. RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE TER LEUVERT. De Coninck nv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter Leuvert. Inhoud LASTENBOEK. RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE TER LEUVERT. De Coninck nv"

Transcriptie

1 RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL Ter Ter Leuvert LASTENBOEK Inhoud 1

2 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 6 HANDELSWAARDE MATERIALEN 7 GOEDKEURING LASTENBOEK 2

3 1 Werken mee aan dit project Architectuur / ontwerp Architectenbureau GVE bvba Tervuursesteenweg 206 B BERTEM Tel/Fax: 016/ Aannemer Algemeen aannemingsbedrijf N.V. De Coninck Kroonstraat VELTEM Tel: 016/ Fax: 016/ Studiebureau STUBECO bvba Hoevenstraat OVERPELT Tel: 011/ EPB-/Veiligheidscoördinator 2B Safe Esperantolaan 13/ TIENEN Tel: 016/ Fax: 016/

4 2 GESLOTEN RUWBOUW 2.1. UITGRAVINGEN EN FUNDERINGEN 2.2. ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES 2.3. ISOLATIELAGEN 2.4. RIOLERING 2.5. OPGAAND METSELWERK 2.6. GEWAPEND BETON 2.7. PLINT 2.8. TERRAS 2.9. GEVELBEKLEDING DAKBEDEKKING REGENWATERAFVOER VENTILATIE BRANDBEVEILIGING LICHTE WANDEN PLEISTERWERKEN AKOESTISCHE EN THERMISCHE ISOLATIE BUITENSCHRIJNWERK GLASWERKEN BUITENTRAP CONSTRUCTIES BORSTWERING DORPELS OMSCHRIJVING MATERIALEN Alle gebruikte materialen beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen. De constructie is stevig opgevat en er wordt uitsluitend gewerkt met eerste kwaliteitsmaterialen, in de ruwbouw en de afbouw worden deze gekenmerkt door het Benor label waar mogelijk. De afwerkingmaterialen kunnen vooraf in de showrooms bekeken worden. Achteraan deze bundel bevindt zich een overzicht van de gekozen materialen, bepaalde met de waarden per eenheid die ze vertegenwoordigen. Hierna vindt u een beschrijving van de gebruikte materialen. Deze hoge eisen qua afwerking en kwaliteit garanderen aan de koper op termijn een maximale meerwaarde van zijn belegging. Het gebouw zal voldoen aan de EPB eisen zoals van kracht sinds , zijnde maximaal K40 en E70. 4

5 GESLOTEN RUWBOUW 2.1. UITGRAVINGEN EN FUNDERINGEN: Alle uitgravingen, noodzakelijk voor het later optrekken van de appartementen zijn voorzien in de huidige aanneming. De juiste diepte der uitgravingen zal opgegeven worden door de ingenieur, volgens voorafgaandelijke grondsonderingen en controleproeven. Alle funderingen zullen uitgevoerd worden in gewapend beton tot op de vaste grond, zoals voorgeschreven door het studiebureau. De aannemer is vrij het systeem van uitvoering toe te passen dat hij verkiest ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES: Alle ondergrondse constructies in aanraking met de grond zullen uitgevoerd worden in gewapend beton of in zware gemetste betonblokken, en dusdanig behandeld worden dat een perfecte waterdichting verzekerd is. De werken zullen uitgevoerd worden conform het advies van het studiebureau stabiliteit ISOLATIELAGEN: Alle nodige slabben en isolatielagen zijn voorzien, zowel tegen opstijgend vocht door capillariteit als tegen de vochtigheid die zich door graviteit in de spouwen zou kunnen manifesteren RIOLERINGEN: De rioleringen zullen uitgevoerd worden volgens de stedelijke reglementen en voorschriften. Ze zijn uit te voeren in PVC leidingen met toepassing van alle bijhorende hulpstukken zoals ellebogen, T-stukken, spuitstukken, toezichtkleppen, enz... De buizen mogen geen enkel gebrek vertonen en mogen in geen geval geplooid worden; hiervoor zijn steeds de speciale hulpstukken te gebruiken. De rioleringsbuizen voor afvoer van de bovenliggende verdiepingen worden uitgevoerd in PE leidingen, Geberit, en zitten verborgen in de technische kokers. Deze leidingen blijven boven het niveau van de openbare riolering. Na afwerking van het gebouw zal een rioleringsplan ter beschikking gesteld worden van de syndicus van het gebouw OPGAAND METSELWERK: Alle niet dragende wanden in de appartementen worden uitgevoerd in plaasterblokken (dikte +/-8cm). Deze plaasterblokken worden na uitvoering en na de elektriciteitswerken volledig glad afgewerkt, zodat ze niet gepleisterd hoeven te worden. De scheidingsmuren tussen de appartementen (één van beide spouwbladen) evenals alle overige dragende wanden binnen het gebouw worden uitgevoerd als snelbouwblokken, silicaatsteenblokken of gewapend beton ter plaatse te storten. De volledige draagstructuur wordt mee opgenomen in de betonstudie uitgevoerd door de stabiliteitsingenieur en de werken zullen uitgevoerd worden conform deze studie (zie gewapend beton (6)). 5

6 Na zetting van het gebouw kunnen de plaasterblokken kleine scheurtjes vertonen. Deze scheurtjes zijn eigen aan het gebruik van dit materiaal en dienen als dusdanig door de kopers aanvaard te worden. Ze zijn eenvoudig weg te werken/te dichten bij de volgende schilderbeurt. Omdat dit type van scheurtjes geen stabiliteitsprobleem is, valt dit niet binnen de 10-jarige aansprakelijkheid GEWAPEND BETON: Voor het gewapend beton zijn de voorschriften uit de laatste editie van de NBN bindend voor de aannemer. Het moet beantwoorden aan de hoogste eisen van goed en degelijk werk. Alle betonwerken moeten strak, loodrecht en waterpas worden afgeleverd. Alle gaten en uitsparingen in het beton die noodzakelijk zijn voor de afvoerleidingen, waterleidingen, enz. maakt de aannemer volgens de aanduidingen die tijdens de uitvoering der werken gegeven worden. De bewapening zal volkomen in overeenstemming uitgevoerd worden met de plannen en borderellen van het studiebureel. De bewapening moet op afstand van de bekisting worden gehouden met behulp van speciale PVC afstandhouders, zodanig dat een correcte betondekking verzekerd is. Voor het gewone betonwerk is de aannemer vrij de bekistingwijze toe te passen die hij verkiest, hetzij een geprefabriceerde stalen bekisting, hetzij een traditionele houten bekisting. Hij is echter gehouden ze zuiver loodrecht en waterpas te stellen. Voor de uitvoering der niet zichtbaar blijvende vlakken kan gebruik gemaakt worden van ruwe bekisting die nochtans dient verwijderd te worden na verharding van het beton. Alle zichtbaar blijvende constructiedelen in gewapend beton zullen uitgevoerd worden met een gladde bekisting. Voor de vloeren worden overal breedplaatvloerelementen of betonnen welfsels voorzien. De dikte is afhankelijk van de overspanning. Op bepaalde plaatsen dienen mogelijk voorgespannen breedplaatvloerelementen voorzien te worden om grotere overspanningen te kunnen realiseren. De dikte zal variëren conform de studie van de ingenieur. Boven de uit te pleisteren lokalen worden breedplaatvloerelementen met ruwe onderzijde voorzien, zodat de stukadoor in de afwerkfase een perfecte hechting kan realiseren tussen deze betonnen plaat en de pleisterlaag. In de lokalen of overdekte buitenruimten waar de breedplaatvloerelementen zichtbaar blijven, zullen deze met een gladde onderzijde voorzien worden. Er wordt speciaal de aandacht op gevestigd dat er zich in de eerste jaren ter plaatse van de voegen tussen de breedplaatvloerelementen en daar waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden lichte krimpscheurtjes kunnen voordoen. De scheurtjes leveren echter geen enkel gevaar op voor de stabiliteit. Deze krimpscheurtjes zijn inherent aan de gebruikte bouwmethode en dienen als dusdanig door de kopers aanvaard te worden. Bij een eerstvolgende schilderbeurt kunnen zij op een eenvoudige manier gedicht worden en zullen zij zich nadien normaal gezien niet meer vertonen PLINT: Aan het gebouw is onderaan op het gelijkvloerse een plint in blauwe hardsteen voorzien. Deze plint wordt uitgevoerd in +/- 5 tot 8cm dikte, zodat het geheel stijf genoeg is. De plint is +/- 30cm hoog (Aziatische blauwe natuursteen). 6

7 2.8. TERRAS: De terrassen op het gelijkvloers worden afgewerkt met betonnen tegels (type Marlux of gelijkwaardig, kleur en legpatroon volgens de keuze van de architect), geplaatst in een zandbed. De afgewerkte terrassen zullen +/- 15cm onder afgewerkt binnen vloerpeil worden gerealiseerd. De terrassen worden in helling geplaatst, afwatering naar de groene tuin. De terrassen, in zandbed geplaatst, zijn waterdoorlatend. De ruime terrassen op de verdiepingen worden eveneens afgewerkt in Marlux tegels of gelijkwaardig (geplaatst op kunststof pootjes - waterdoorlatend). De dakrand aan voor- of achtergevel heeft een opstand van +/-30 cm ten opzichte van de betonplaat. Zo is de terrasafwerking niet zichtbaar van straat- of tuinzijde. Ter plaatse van de terrassen vooraan en achteraan boven de gelijkvloerse verdieping wordt met een hogere dakrand gewerkt, waardoor de dakopstanden tegelijkertijd als borstwering functioneren. Binnenzijde van deze hogere dakopstanden zal met een sierpleister worden afgewerkt. Zie apart artikel met betrekking tot gevelbepleistering. De afwatering van de terrassen zal gebeuren via een prefab ingewerkt tapgat. Het water wordt afgeleid naar een verticale afvoerbuis. Uitneembare afvoerroosters in roestvrij staal worden geplaatst in de terrassen / dakplaat. De kleine uitkragende terrassen in voor- en achtergevel zullen volledig in staal worden uitgevoerd. Stalen structuur en loopoppervlak voorzien in stalen vloerroosters (met beperkte maaswijdte). De borstwering van de verschillende terrassen wordt beschreven in artikel Borstwering GEVELBEKLEDING: Algemeen wordt er gewerkt volgens keuze van de architect en conform de stedenbouwkundige vergunning. Verschillende types gevelbekleding zijn voorzien, zoals gevelsteen voor het hoofdvolume, afwerking met leien voor de dakconstructies en sierpleister ter hoogte van de terrassen. De gevelvlakken van de gebouwen, op het gelijkvloers en de 1 e verdieping, zullen uitgevoerd worden in een licht grijze / beige baksteen (identieke steen van de reeds gerealiseerde woonblokken indien mogelijk). Volgens keuze van de architect en conform de stedenbouwkundige vergunning. Ze worden vastgemaakt aan de structuur door middel van ankers in gegalvaniseerd staal. Het voegwerk zal achteraf door gespecialiseerde vaklui gedaan worden. Uitvoering naar keuze van de architect. Volgens keuze van de architect en conform de stedenbouwkundige vergunning. De 2 de verdieping, hier soms ook dakverdieping genoemd, zal afgewerkt worden met anthraciet grijze leien van Eternit. Ze zullen geplaatst worden in halfsteensverband en opgehangen tegen een houten lattenstructuur. Ter hoogte van de terrassen zal de binnenzijde van de verhoogde dakopstanden afgewerkt worden met sierpleister of cementering, in een lichtgrijze, beige kleur (passend bij het gevelmetselwerk; cf keuze van de architect). Alle afwerking zoals dakrandprofielen en afdekprofielen zullen, bovendaks 2 de verdieping, in geprepatineerde Quartz zink of grijze aluminium uitgevoerd worden. De daken boven gelijkvloers of 1 e verdieping, geheel of gedeeltelijk ingericht als dakterras zullen worden voorzien van dakranden in blauwe hardsteen DAKBEDEKKING: Waterdichting boven horizontale gedeelten: 7

8 Boven het steunvlak van breedplaatvloerelementen bevindt zich een hellingchape met minimaal 1cm helling per lopende meter. Daarboven bevindt zich een dampscherm en een isolatie van +/- 16cm dik conform de eisen van EPB regelgeving. Tot slot wordt nog een butyl waterdichting (EPDM folie) aangebracht waarop een 10-jarige garantie geldig is. Bovenop komt een ballastlaag van 4cm gerold grind, waar nodig, uitgezonderd indien het platte dak dienst doet als terras (zie artikel 2.8). Uitvoering met een attest van 10-jarige waarborg, onder voorbehoud van regelmatig onderhoud door de mede-eigenaars REGENWATERAFVOER: De regenwaterafvoer van het hoofdgebouw wordt zichtbaar (in opbouw) op de gevel uitgevoerd. De verticale afvoerkanalen worden zoveel mogelijk langs de minst zichtbare gevelzijden ingepland (wel afhankelijk van specifieke studie). Alle RW afvoer zal in geprepatineerde Quartz zink worden uitgevoerd, te verankeren in de gevel (sierpleister) volgens de regels van de kunst. Sommige inpandige terrassen vooraan (boven de carports etc) zullen afgewaterd worden binnen de gebouwenschil, of alvast buiten het zicht. Verticale afvoerbuis zal dan voorzien worden in PE-leiding, Geberit VENTILATIE: In elk appartement wordt een mechanisch ventilatiesysteem voorzien (type C of D) met compensatie van weggevoerde lucht door aanvoer van frisse lucht. Dit systeem voorziet een permanente afzuiging van de lucht. Type C of D zal nog bepaald worden in coördinatie met de EPB coördinator, zodanig dat zeker aan alle EPB regelgeving zal voldaan zijn. Deze verluchting is voorzien in de sanitaire lokalen, de berging en de keuken. De keukenafzuigkap kan ofwel mee op dit centrale systeem worden aangesloten, ofwel wordt dit afzonderlijk tot in de leidingschacht gebracht en wordt de lucht afzonderlijk mechanisch afgevoerd. In bepaalde gevallen gaat de verluchting rechtstreeks naar de buitengevel en niet naar een verticale leidingschacht. Het centrale afzuigsysteem van mechanische verluchting zal geïnstalleerd worden in de berging en/of in het verlaagde plafond van de badkamer of WC van elk appartement. De aanvoer van compenserende verse lucht wordt geregeld door roosters geïnstalleerd bovenaan in het aluminium buitenschrijnwerk (type Invisivent) of in het geval van ventilatie type D zal dit ook mechanisch geregeld worden via luchtkanalen en toevoermonden in wanden of plafonds van de droge ruimten. De ventilatie van de appartementen maakt, samen met de isolatie, deel uit van een aparte studie die door de EPB coördinator zal uitgevoerd worden. Deze berekent de volledige energieprestatie van het appartement en ziet dat op alle vlakken aan de huidige normen voldaan wordt BRANDBEVEILIGING: De gebouwen zullen opgericht worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en/of de gemeentelijke verordeningen die in voege zijn bij de toekenning van de bouwvergunning om te voldoen aan de eisen betreffende brandbeveiliging. 8

9 2.14. LICHTE WANDEN: In een beperkt aantal gevallen zal een scheidingswand (met aanpalend appartement) bestaan uit een dragende metselwerk wand van 14cm breed met erlangs een gipskartonwand op een aluminium structuur (Metalstud). Tussen deze aluminium profielen zal met rotswol geïsoleerd worden om zo de akoestische kwaliteit van deze scheidingswanden te garanderen. Deze opbouw wordt slechts op enkele plaatsen voorzien om zo maximale bewoonbare oppervlakte te vrijwaren PLEISTERWERKEN: De muren en zolderingen in alle bewoonbare lokalen worden behangklaar en schilderklaar afgewerkt. De schilder moet wel een eindplamuurlaag op het pleisterwerk aanbrengen om een perfect egale laag te bekomen. Bepleistering op prefab betonwanden en metselwerkwanden is uit te voeren volgens de regels van de kunst in Knaufspecie. Ook op de breedplaatvloerelementen wordt een traditioneel pleisterwerk aangebracht. In de bergingen van alle appartementen is er leidingverloop en zal geen pleisterwerk worden aangebracht, zodat de leidingen bereikbaar blijven. Er wordt speciaal de aandacht op gevestigd dat er zich in de eerste jaren ter plaatse van de voegen tussen de welfsels en daar waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden lichte krimpscheurtjes kunnen voordoen. Ze leveren echter geen enkel gevaar op voor de stabiliteit. Deze krimpscheurtjes zijn inherent aan de gebruikte bouwmethode en dienen als dusdanig door de kopers aanvaard te worden. Bij een eerstvolgende schilderbeurt kunnen zij op een eenvoudige manier gedicht worden en zullen zij zich nadien normaal gezien niet meer vertonen. Het pleisterwerk zal beantwoorden aan de tolerantie en afwerking volgens het WTCB voor normaal pleisterwerk. Optisch is er wel de doorbuiging van de zolderingen, die eigen is aan de bouwmethode AKOESTISCHE EN THERMISCHE ISOLATIE: a) Horizontale isolatie tussen appartementen: Ten einde contactgeluiden maximaal te dempen, wordt de vloerplaat in gewapend beton aan de bovenzijde geïsoleerd door middel van een vlottende vloer, rustend op een isolerende laag met randisolatie. Deze isolerende laag zal niet alleen akoestisch, maar ook thermisch isoleren. Het juiste type en de dikte van deze isolatielaag zal mee door de EPB coördinator bepaald worden, en zal minimaal aan de wettelijke EPB regelgeving voldoen. De vloer wordt op de gelijkvloerse verdieping vervangen door een vloer met specifiek thermische isolatie (bijvoorbeeld gespoten PUR, dikte conform de EPB studie maar zal vermoedelijk schommelen rond de 10cm PUR). Deze isolatie voldoet aan de nu geldende Belgische norm. b) Verticale isolatie tussen appartementen: De dragende scheidingsmuren tussen de appartementen worden uitgevoerd als dragende metselwerkwanden (in snelbouw of silicaatsteen) in combinatie met plaasterblokken. Algemeen dus een ontdubbelde wand (dragende wand 14cm dikte en onafhankelijke voorzetwand plaasterblok +/- 8cm dikte), met ertussen een extra akoestische buffer van Promafoam (akoestische isolatie, 4cm dik). In enkele uitzonderlijke gevallen, om zoveel mogelijk bewoonbare leefruimte te vrijwaren, zal de voorzetwand in plaatserblok en de akoestische Promafoam isolatie vervangen worden door een gipskarton voorzetwand op een aluminium structuur (Metalstud), opgevuld tussen de alu profielen met rotswol Party Wall of gelijkwaardig, voor de akoestiek. 9

10 c) Horizontaal in dak: Boven het dampscherm bevindt zich een isolatie van +/- 16cm dik (PU isolatie, type Powerdeck F, Eurothane Bi-3 of gelijkwaardig). Gedetailleerde studie nog door EPB coördinator uit te voeren. De werken worden volledig conform deze studie en de huidige geldende normen uitgevoerd. d) Gevels: +/- 8cm PU isolatie (of gelijkwaardig) in de spouw (dikte dient te voldoen aan eisen EPB regelgeving). Dezelfde isolatie kan ook voorzien worden ter hoogte van de gevelbekleding met leien. De isolatie wordt hier dan ook eerst tegen de binnenspouw aangezet, met pluggen, waarna de houten keperstructuur met afstandsschroeven door de isolatie tot in de draagmuur kan worden verankerd. Superisolerende beglazing met een K-waarde van kleiner of gelijk aan 1,1 W/m²K Gebruik van Hermatherm of geribbelde geëxtrudeerde polystyreen van 3cm dikte als verloren bekisting van de betonbalken waar gevaar bestaat voor thermische bruggen. De meeste balken worden langs de buitenzijde geïsoleerd, zodat de kans op afscheuring van de balken aan de binnenzijde t.g.v. een verschillende zetting tussen snelbouw metselwerk en betonbalk vermeden wordt. De beschreven isolatiematerialen zijn vermeld ten titel van inlichting, zij kunnen vervangen worden door andere materialen met een zelfde isolatievermogen BUITENSCHRIJNWERK: Ramen en deuren worden uitgevoerd in gemoffelde aluminium profielen (RAL-kleur, grijze kleur, naar keuze van de architect, en conform de bouwvergunning), met ingebouwde sluitingssystemen en thermische onderbreking. Systeem der opengaande delen volgens de aanduidingen op plan. Thermisch onderbroken zelfregelende klepventilatieroosters (type Invisivent) volgens de technische studie van het mechanische ventilatiesysteem. Rondom zijn de ramen op te voegen met een plastische voeg in polyurethaan van Sika of Soudaseal. Alle dorpels worden uitgevoerd in blauwe hardsteen GLASWERKEN: Alle ramen bestaan uit superisolerende beglazing met een K-waarde kleiner of gelijk aan 1,1 W/m²K. De plaatsing zal ook akoestisch verzorgd worden. Levering en plaatsing van het glas zal cf de nota nr 3 van het VGI zijn, d.d. April Deze nota is te raadplegen op de website BUITENTRAP CONSTRUCTIES De toegangstrapgehelen naar de appartementen op de verdieping zullen uitgevoerd worden als open metalen buitentrappen, gegalvaniseerd uitgewerkt, aansluitnd bovenaan een bordes in zichtbeton. Door de thermische onderbreking tussen deze bordessen en de vloerplaten binnenin het gebouw dient hier geen verdere afwerking voorzien (mbt isolatie etc). 10

11 2.20. BORSTWERINGEN: De borstwering van de inpandige terrassen zullen worden uitgevoerd in aluminium of gelast constructiestaal. Het aluminium kan gepoederlakt worden in een gelijke kleur met het buitenschrijnwerk, het gelast constructiestaal kan behandeld worden met een elektrostatische natlak. De opvulling binnen het frame van de balustrade zal met een verticale ritmering van aluminium- of staalprofielen gebeuren. De stalen borstweringen dienen later, door eigenaar of bewoner, op regelmatige basis (+/- om de 4 jaar) afgeschuurd en zeker herschilderd. De borstweringen van de kleine uitkragende balkons vormen samen met de terrassen zelf (structuur en roostervloer) één geheel, en zullen dan ook in één stuk gegalvaniseerd (thermisch verzinken) worden om daarna direct te monteren op de werf. Deze gegalvaniseerde elementen vergen weinig of geen onderhoud. De borstwering voor de ramen tot op vloerniveau, die zich op de eerste en tweede verdieping bevinden, zullen worden uitgevoerd als een aluminium U-profiel (gemoffelde aluminium profielen; kleur identiek aan het buitenschrijnwerk), gemonteerd tegen de aanslag van het gevelmetselwerk aan, waarin dan een glasplaat zal geschoven worden. De balustrade wordt slechts over het opengaande gedeelte van de raambreedte voorzien. Waar nodig (glasplaat slechts voor gedeelte van raamgeheel) zal het U-profiel tegen aluminium buitenschrijnwerk zelf gemonteerd worden. Tot slot zal in enkele gevallen, waar de ramen niet tot op de vloer komen, maar anderzijds ook niet voldoende hoog zitten als borstwering, een aluminium profiel geplaatst worden tegen het buitenschrijnwerk of gevelmetselwerk aan, als doorvalbeveiliging DORPELS: Alle dorpels worden uitgevoerd in Aziatische blauwe hardsteen. 11

12 3 AFWERKING privatieve ruimten 3.1. VLOEREN 3.2. WANDEN 3.3. PLAFOND 3.4. BINNENSCHRIJNWERK 3.5. TRAPPEN 3.6. INRICHTING KEUKEN 3.7. SANITAIRE INRICHTING 3.8. VERWARMINGSINSTALLATIE 3.9. ELECTRISCHE INSTALLATIE SCHILDERWERKEN DER PRIVATE DELEN OPLEVERING Het volgende wordt hierbij opgemerkt: Zowel wat betreft vloer- en wandbekleding, sanitaire installaties als binnenmeubilair worden hier in het lastenboek specifieke materialen vermeld. Dit heeft als doel de klant meer concreet te kunnen informeren over de kwaliteit van afwerking. Toch moet hierbij vermeld worden dat het hierbij niet gaat over verplicht te gebruiken materialen. De klant heeft zowel wat betreft vloer- en wandbekleding, sanitaire installaties en opbouw binnenschrijnwerk en meubilair totale vrijheid om een interieur op maat samen te stellen. Om dit mogelijk te maken is er een klantenbegeleider aangesteld voor dit project die u wegwijs zal maken in de mogelijkheden met betrekking tot interieur afwerking. En verder werden er toonzalen aangesteld die een zeer ruim aanbod aan afwerkingmaterialen kunnen presenteren, zodat de klant direct geïnformeerd wordt van wat er vandaag allemaal op de markt is met betrekking tot vloer- en wandbekleding, sanitaire installaties etc. Deze toonzalen zijn op voorhand uitgebreid geïnformeerd over dit project. 12

13 3.1. VLOEREN: DEKVLOEREN EN TOEBEHOREN Standaard dekvloeren van rijnzand cement. Alle dekvloeren zijn geplaatst op akoestische / thermische isolatie (zie artikel 2.15 akoestische en thermische isolatie) BEVLOERING is standaard : inkomhal Leefkamer Keuken nachthal Berging wc Badkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Trapbekleding Keramische tegel Parket Holzbois College Collection Keramische tegel Parket Holzbois College Collection Keramische tegel Keramische tegel Keramische tegel Parket Holzbois College Collection Parket Holzbois College Collection Parket Holzbois College Collection Keramische tegel: type HS Gris, Marengo of Negro 45 x 45 (staal zal bij eerste bespreking voorgelegd worden aan de klant) De vloerafwerking kan aangepast worden naar eigen keuze van de klant. Een keuze kan gemaakt worden in de toonzaal die door de bouwheer werd aangeduid. Prijsverschillen zullen verrekend worden op basis van het verschil in handelswaarde en de netto oppervlakte van de lokalen, verhoogd met 10% snijverlies. Andere plaatsingsmethodes en afwijkende maten tov 45 x 45cm kunnen aanleiding geven tot een meerprijs. Parket : type Eiken samengesteld parket Holzbois College Collection, dikte 10 mm waarvan 3 mm massief, breedte 15,8 cm en lengte 122 cm met fijne vellinggroef. Keuze kleuren uit 6 types: Yale, Harvard, Michigan, Phoenix en Chicago. Dit parket zal gelijmd geplaatst worden op de dekvloer. Indien er gekozen wordt om een andere vloer te plaatsen, dan zullen deze werken verrekend worden. De klantenbegeleider van de bouwheer zal hierover, bij een eerste bespreking, een rekentabel overhandigen aan de klant PLINTEN Keramische plint, HS 45 bovenop de Keramische tegels Deze plint kan mee aangepast worden met de keuze van de vloerbekleding van de klant. Verrekening wordt mee opgenomen in rekentabel. Te schilderen plint in mdf waterwerend, boven de parketvloeren te plaatsen, die door de schilders (niet inbegrepen) verder afgewerkt dient te worden. 13

14 3.1.4 DORPELS Aangezien alle appartementen via de inkomzone rechtstreeks verbonden zijn met de buitenomgeving, is er hier geen spraken van binnen dorpels. De dorpels zoals voorzien aan de inkomdeuren zitten vervat in artikel 2.21 dorpels buiten, in blauwe hardsteen. Daar waar in de privatieve delen toch een andere vloerafwerking zou gekozen worden, zal ter hoogte van de overgang dit opgelost worden met een overgangsprofiel of een soepele voeg BINNENRAAMTABLETTEN Daar waar de ramen niet tot op vloerniveau doorlopen, zal een binnen raamtablet moeten voorzien worden. Hiervoor wordt basis een wit composieten tablet, type Bianco Assoluto 20mm voorzien. Dit zal zich ook voordoen ter hoogte van de inpandige terrassen, waar de ramen met beperkte opstap naar het terras toe geplaatst worden WANDEN: PLEISTERWERKEN Binnenbepleistering dragende wanden in gips (cf. artikel 2.15 pleisterwerken) De wanden worden schilderklaar afgewerkt PLAASTERBLOKKEN Alle niet dragende wanden (in het appartement zelf) worden uitgevoerd in plaasterblokken. Ze worden afgewerkt met een uitvlakkingslijm en dienen verder geen behandeling meer; klaar voor schilderwerken (cf. artikel 2.15 pleisterwerken) GIPSKARTON VOORZETWANDEN Gipskarton, enkele beplating, bevestigd aan aluminium metalstud profielen. De wanden worden verder opgevuld met rotswol, ter bevordering van de akoestische kwaliteiten. De wanden worden schilderklaar afgewerkt. De schilder moet wel een eind plamuurlaag op het pleisterwerk aanbrengen om een perfect effen laag te verkrijgen WANDBEKLEDING NATTE CELLEN Badkamer Keramische tegel Keramische tegel: Enkel de muren rondom de douche en bad, tot plafondhoogte, worden betegeld. Type: HS Gris, Marengo of Negro 45 x 45 Ter plaatse van betegeling wordt een cementbepleistering voorzien op de metselwerkwanden. Waar nodig wordt met aluminium hoekprofieltjes gewerkt om een mooie afwerking te bekomen. De wandbekleding kan aangepast worden naar eigen keuze van de klant. Een keuze kan gemaakt worden in de toonzaal die door de bouwheer werd aangeduid. Verrekening zal gebeuren zoals dit ook voor de vloerbekleding al vermeld werd. De klantenbegeleider van de bouwheer zal hierover, bij een eerste bespreking, een rekentabel overhandigen aan de klant. 14

15 3.3. PLAFOND: PLEISTERWERKEN Binnenbepleistering in gips. (cf. artikel 2.15 pleisterwerken) De plafonds worden schilderklaar afgewerkt GIPSKARTON PLAFONDS Verlaagde plafonds in gipskarton worden voorzien in de ruimten (badkamer, WC, inkom/nachthal) daar waar kanalen voor ventilatie of andere technieken tegen het plafond dienen te worden geplaatst (voor elk appartement verschillend). Deze staan op plan aangeduid, maar wijzigingen zijn mogelijk (dit zal blijken uit de EPB studie). Gipskarton, enkele beplating, bevestigd aan regelbare afhangen speciale metalstud plafondprofielen. De plafonds worden schilderklaar afgewerkt. De schilder moet wel een eind plamuurlaag op het pleisterwerk aanbrengen om een perfect effen laag te verkrijgen BINNENSCHRIJNWERK: BINNENDEUREN Standaard deuren met bladhoogte 2,115m. Halfvolle deurpanelen (tubespaan of gelijkwaardig). De deuren worden schilderklaar opgeleverd. Standaard deuromlijsting. Alle beslag in inox, metallic grijs van kleur Deurkruk: L-vormige inox klinken met ronde slotrozet. Wc-deuren voorzien van vrij/bezet slot VAST MEUBILAIR Er is geen vast meubilair voorzien, op uitzondering van het keuken- en badkamer meubel. Deze staan respectievelijk in artikel en beschreven TRAPPEN: TRAPPEN De trapconstructie bestaat uit een betonnen trap waarvan aan- en optrede worden voorzien van een parket bekleding, idem aan deze van het overige parket in het appartement. Er kan ook gekozen worden voor een bekleding met keramische tegels identiek aan deze van de vloer- en wandbekleding. In dat geval zal de neus van elke traptrede afgewerkt worden met een aluminium antislip profiel. 15

16 TRAPLEUNINGEN De trapleuningen en borstweringen worden, waar mogelijk, uitgevoerd als een laag gemetst muurtje, mee ingepleisterd met de overige binnenmuren. Er wordt dan alleen een handgreep in staal voorzien, tegen de zijmuur aan, die de traphelling volgt. Waar toch een trapleuning dient geplaatst, zal deze uitgevoerd worden in gelast constructiestaal, behandeld met elektrostatische natlak. Specifieke detaillering wordt door de architect voorgeschreven. Deze leuningen dienen later, door eigenaar of bewoner, op regelmatige basis (+/- om de 4 jaar) afgeschuurd en terug geschilderd INRICHTING KEUKEN: KEUKENMEUBILAIR De keukeninrichting omvat levering en plaatsing van een volledig geïnstalleerde keuken volgens detailtekening (cf. deel 3B detailtekening van keukenmeubel). De specifieke keukeninrichting voor elk appartement is hier in bijlage toegevoegd. Alle keukenkasten zijn op maat gemaakt en dit normaal in het atelier van de bouwheer zelf. Globaal is de keuken als volgt opgebouwd: Type wandmeubel: kastcorpussen zijn afgewerkt in witte melamine of gelijkwaardig. De zichtbare delen zullen afgewerkt worden eveneens in melamine of gelijkwaardig (kleur kan gekozen worden uit basis stalenboek van VANCA dat kan ingekeken worden bij eerste bespreking. Het werkvlak zal voorzien worden in laminaat (standaard stalenboek werktabletten van VANCA kan eveneens ingekeken worden bij eerste bespreking). Muurbekleding kan optioneel bij gekozen worden door de klant. Eveneens kunnen keukens met andere afwerking (gelakt MDF, mat of hoogglans, etc.) optioneel gekozen worden. Andere afwerking, op maat, wordt best besproken met de klantenbegeleider. Type eilandmeubel (in een deel van de appartementen voorzien): kastcorpussen zijn afgewerkt in witte melamine of gelijkwaardig. De zichtbare delen zullen afgewerkt worden eveneens in melamine of gelijkwaardig (kleur kan gekozen worden uit basis stalenboek van VANCA dat kan ingekeken worden bij eerste bespreking. Het werkvlak zal voorzien worden in laminaat (standaard stalenboek werktabletten van VANCA kan eveneens ingekeken worden bij eerste bespreking). Eveneens kunnen keukens met andere afwerking (gelakt MDF, mat of hoogglans, etc.) optioneel gekozen worden. Andere afwerking, op maat, wordt best besproken met de klantenbegeleider. Detailtekening van het keukenmeubel: deel 3B van het lastenboek AFWERKING. De handelswaarde van de keuken, inclusief toestellen en plaatsing, staat achteraan in dit lastenboek vermeld in een aparte lijst. De keuken is uitgerust met 1 ondermeubel met lades voor kookpotten en een besteklade erboven. Verder worden gewone kasten met draaideuren voorzien. Indien zich wijzigingen voordoen in het aanbod van de fabrikant platenmateriaal, heeft de bouwheer het recht een ander materiaal te plaatsen, evenwaardig wat betreft kwaliteit en budget KEUKENTOESTELLEN Volgende toestellen zijn inbegrepen: Keukenmengkraan: type Blancolinus chroom van Blanco Uitgietbak: Blancomedian 6S van Blanco Opbouw dampkap: type Brandt of gelijkwaardig AD 919X of inbouw dampkap: type Brandt of gelijkwaardig AG857XEI Vitrokeramische kookplaat: type Brandt of gelijkwaardig TV1220B Integreerbare koelkast met diepvriesvak: type Brandt of gelijkwaardig DRSI122J Combi oven (microgolf, grill, warme lucht): type Brandt of gelijkwaardig ME1255X 16

17 Een vaatwas kan optioneel voorzien worden. Indien zich wijzigingen voordoen in het aanbod van de fabrikant, heeft de bouwheer het recht een ander toestel te plaatsen, evenwaardig wat betreft kwaliteit en budget. Bovenvermelde keukeninrichting is standaard inbegrepen in aankoop. Indien gewenst kan, in samenspraak met de klantenbegeleider, de keuken volledig hertekend worden, en kan een keuken op maat en naar smaak van de klant uitgewerkt worden. Wijzigingen kunnen gaan van aangepaste kleuren en materialen (wij maken bijvoorbeeld ook gelakte keukens in MDF) tot aangepaste keukentoestellen. Uitvoering kan pas geschieden na goedkeuring van onze offerte door beide partijen. Indien de klant bijkomende toestellen wenst te voorzien, dient eveneens rekening gehouden met bijkomende kosten wat betreft aan- en afvoerleidingen, elektrische installatie, etc Realisatie van meubilair gebeurt in het atelier van de firma De Coninck, wat ons zeer flexibel maakt wat betreft het keuze pallet. Desgewenst kan ook voor een standaard keuken gekozen worden, te kiezen in de showroom van een keukenbedrijf SANITAIRE INRICHTING: LAVABOMEUBEL Het lavabomeubel is op maat gemaakt. Kastcorpussen zijn afgewerkt in witte melamine of gelijkwaardig. De zichtbare delen zullen afgewerkt worden eveneens in melamine of gelijkwaardig (kleur kan gekozen worden uit basis stalenboek van VANCA dat kan ingekeken worden bij de eerste bespreking). Het tablet zal voorzien worden in laminaat (standaard stalenboek werktabletten van VANCA kan eveneens ingekeken worden bij de eerste bespreking). Staal hiervan kan bekeken worden in onze kantoren. Bijhorende spiegel boven het lavabomeubel. Badkamerinrichting omvat leveren en plaatsen van een geïnstalleerd lavabomeubel en spiegel conform de detailtekening in bijlage (cf. deel 3B detailtekening van badkamermeubel). Elke wijziging aan het badkamermeubel dient op voorhand besproken met de klantenbegeleider. Alle meubel types zijn bespreekbaar. Afwijkend kan, indien gewenst, ook een meubel gekozen worden bij Van Marcke in Zaventem. Uitvoering kan pas geschieden na goedkeuring van onze offerte SANITAIRE TOESTELLEN Alle aanvoerleidingen in de appartementen zijn uitgevoerd in kunststof. Elk appartement heeft zijn persoonlijke meter in het tellerlokaal op de gelijkvloerse verdieping. Afvoerleidingen in PE (Geberit of gelijkwaardig), temperatuurbestendig en speciaal geschikt voor sanitair afvoerwater. Voor de bepaling van de prijscategorie is rekening gehouden met degelijk kraanwerk en toestellen. Ze worden voorzien volgens aanduiding op de plannen. De lijst van sanitaire toestellen staat hieronder vermeld. De gekozen toestellen kunnen altijd bekeken worden in de showroom van VAN MARCKE te Zaventem, of kunnen grotendeels ook terug gevonden worden in de catalogus of op de website van VAN MARCKE. Lijst sanitaire toestellen (keuze kan altijd vervangen worden door gelijkaardige kwaliteit / ander merk) : a) TOILETRUIMTE: FIMS toilet ophangmodel met systemfix Handwasbakje OMNIA van Villeroy & Boch Bijpassende Nordica fonteinkraan verchroomd b) BADKAMER: 17

18 1 BACINO wastafel opbouw (1 of 2 stuks, naargelang appartement) LIGHT ééngreepsmengkraan van FIMS (1 of 2 stuks) 2 DUO ligbad 180 x 80 van FIMS (afmetingen afhankelijk van appartement tot appartement) Concetto ééngreepsmengrkaan van Grohe + Croma 100 Vario handdouche, eveneens van Grohe 3 Enkel in de appartementen C D1-1 en C D1-6 is standaard een inloopdouche voorzien: Instapdouche met afvoergoot Carrodrain + glaswand Concetto ééngreepsmengkraan van Grohe + Croma 100 Vario Unica douchestang, eveneens van Grohe 4 Badkamer meubel cf grondplan is mee opgenomen in de offerte van het sanitair van Van Marcke. Dit badkamer meubel is te bezichten in de showroom van Van Marcke. Indien zich wijzigingen voordoen in het aanbod van de fabrikant, heeft de bouwheer het recht een ander toestel te plaatsen, evenwaardig wat betreft kwaliteit en budget. Toevoer en afvoer voor wasmachine zijn voorzien, de door de koper geplaatste droogkast kan worden aangesloten op het centraal afzuigsysteem. Wasmachine en droogkast zijn niet voorzien. De totale handelswaarde van de sanitaire toestellen wordt vermeld in een lijst in bijlage. De sanitaire installatie kan altijd aangepast worden naar keuze van de klant. Een keuze kan gemaakt worden in de toonzaal van VAN MARCKE in Zaventem, waar het dossier reeds gekend is. Zij kunnen u dan ook zeer gericht bijstaan bij het maken van een toestel keuze + algemene inrichting badkamer. Elke wijziging aan de sanitaire installatie dient op voorhand besproken met de klantenbegeleider. Uitvoering kan pas geschieden na goedkeuring, door de klant, van de opgemaakte offerte. Naast de toestellen zelf, kan ook de plaatsing van een inloopdouche, extra sanitaire aan- en afvoerleidingen, het plaatsen van inbouwkranen, etc aanleiding geven tot een meerprijs. Aansluitingskosten en installatiekosten van de technieken (nutsmaatschappijen) en de aansluitingskosten riolering zullen rechtstreeks aan de koper worden doorgerekend VERWARMINGSINSTALLATIE: Alle appartementen zijn uitgerust met een individuele verwarmingsinstallatie, werkend op aardgas. De ketels zijn van het type condensatieketel met doorstroomboiler. Er worden voldoende radiatoren (basismodel) voorzien met thermostatische kraan en in de badkamer 1 sierradiator handdoekhouder (exacte calculatie gebeurt door de installateur). Het debiet van deze warmwater boiler ligt op +/- 16 liter / minuut. In alle ruimten worden de radiatoren geplaatst volgens aanduiding op plan (en volgens de studie van de installateur). In de leefruimte is er een kamerthermostaat voorzien, alle radiatoren zijn individueel met een thermostatische kraan uitgerust. De installatie is berekend om volgende kamertemperaturen te bereiken bij een buitentemperatuur van -8 C en dit volgens de Belgische Norm NBN B : Woonkamers, keuken: 21 C 18

19 Slaapkamers, inkom en nachthal: 18 C Badkamer: 23 C Vanaf de afwerking van de CV-installatie zal de gasteller op rekening van de koper geopend worden, zodat de opwarming van de ruimte kan starten (wat zal helpen bij het opdrogen van het bouwvocht). Dit is vooral belangrijk voor de plaatsing van het parket. Aansluitingskosten en installatiekosten van de technieken (aangerekend door, of uitgevoerd in opdracht van, de nutsmaatschappijen) zullen rechtstreeks aan de koper worden doorgerekend ELEKTRISCHE INSTALLATIE: Algemene bepalingen: De tellers staan gegroepeerd in het tellerlokaal, gelegen op de gelijkvloerse verdieping. De installatie is strikt individueel per appartement en omvat de plaatsing van alle verbindingen, draden, schakelaars en stopcontacten. Ieder appartement is voorzien van een schakelbord met automatische zekeringen en differentiële schakelaars. De elektrische inrichting zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de maatschappij die voor de bedeling zorgt en gekeurd worden door een erkend organisme. De verlichtingsapparatuur is voorzien voor alle gemeenschappelijke delen volgens de keuze van de architect. Er is geen verlichtingsapparatuur voorzien voor de privatieve delen. Wat betreft de buitenverlichting van de private delen, wandarmaturen voor het verlichten van private terrassen op tuinniveau en op de verdiepingen: de architecten zullen één armatuur kiezen (budget vriendelijk) dat zowel voor de gemeenschappelijke als private buitenruimten dient gebruikt. Per privaat terras (uitgezonderd de kleine uitkragende terrassen) is één armatuur standaard binnen het budget voorzien. Indien de klant meerdere armaturen wil plaatsen, kan dit, maar dient wel hetzelfde type geplaatst, en is dit supplementair. Aansluitingskosten en installatiekosten van de technieken (aangerekend door de nutsmaatschappijen) zullen rechtstreeks aan de koper worden doorgerekend Verlichting en elektrische uitrusting der appartementen: De leidingen zullen volledig ingewerkt worden. Voor ingebruikstelling wordt de elektriciteitsinstallatie van ieder appartement afzonderlijk nagezien op perfecte werking door een erkend keuringsorganisme. De schakelaars zijn normaal van het type Niko Intense, kleur white (gekeurd en volledig conform de algemene voorschriften). De normale plaatsing gebeurt op +/- 1.10m boven de vloerpas, horizontale plaatsing. De contactdozen zijn normaal van het type Niko Intense, kleur white (gekeurd en volledig conform de algemene voorschriften). De plaatsing gebeurt normaal +/- 30 cm boven de afgewerkte pas, behalve waar anders vermeld op de plannen. Horizontale plaatsing. De verschillende lokalen zullen telkens worden voorzien van de nodige lichtpunten en stopcontacten volgens aanduiding hierna. Deze lijst zal aangepast worden in functie van de afmetingen van de appartementen; in principe geldt de hiernavolgende opsomming. In geval van tegenspraak tussen de hiernavolgende opsomming en het plan, zal het plan doorslaggevend zijn. Inbouwspots zijn standaard niet voorzien. Op vraag van de klant kunnen deze geplaatst worden, na opmaak en goedkeuring van supplementaire offerte. Wat betreft inbouwspots te voorzien in de draagvloeren (onderzijde), waarvoor betonboringen dienen uitgevoerd. Alleen boringen diameter 92mm kunnen worden uitgevoerd. Type spots dienen gekozen conform deze betonboringen. 19

20 Elektrische installatie van een appartement: 1) inkom: 1 lichtpunt 1 stopcontact 2) Leefruimte/Eetplaats: 3) Keuken: 4) Berging: 5) WC: Lichtpunt boven de eettafel, Lichtpunt boven de zithoek, 6 stopcontacten, 1 aansluiting voor T.V./F.M., 1 aansluiting voor telefoon, 1 thermostaat. 1 Videofoon met bel 1 centraal lichtpunt 1 lichtpunt boven gootsteen Aansluiting van alle voorziene elektrische apparaten (boven kookfornuis is inbouwlichtpunt geïntegreerd in dampkap), 5 stopcontacten. 1 centraal lichtpunt, 1 stopcontact wasmachine 1 stopcontact droogkast Aansluiting van alle apparaten (Cv-ketel; boiler; ventilatiebox) 1 extra stopcontact, 6) Nachthal: 1 lichtpunt boven lavabo. 1 centraal lichtpunt, 20

AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK

AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke

Nadere informatie

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK 2.6.4/ 01501-09/Arthème/an RESIDENTIE ARTHÈME Appartementen te Zaventem 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 1 COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 2 RUWBOUW Onder het gebouw is volle grond voorzien. Op de betonnen funderingszolen zijn funderingsmuren uit betonblokken

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell. LASTENBOEK Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2 Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.be Voorwoord Om de toekomstige eigenaar(s) van het bovenvermelde

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01 ARCHITECT: N.V. Architectenatelier Vyvey en partners Kaaiplein 1 8620 Nieuwpoort INGENIEUR STABILITEIT : C&S engineering Boudewijnlaan 48 8020 Oostkamp VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR: Feys b.v.b.a. Professor Dewulfstraat

Nadere informatie

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden De residentie Sint-Truiden is een nieuwbouwresidentie bestaande uit vier nieuwbouw appartementen, per bouwlaag één appartement. De appartementen: - Zijn ontworpen

Nadere informatie

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 21/02/2013 1 DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Elsleukenstraat Langdorp Tel klant (p): (B. Mr):

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Krommenhof 2. Overzicht verkoopsprijzen 3.

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 1. Binnenschrijnwerk p.3 2. Pleisterwerken p.3 3. Chape, vloeren en faience p.3 4. Keukens p.4 5. trappen p.4 6. Sanitaire installatie

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp 1. WIND- EN WATERDICHTE UITVOERING APPARTEMENTSGEBOUW: Radier-funderingsplaat onafhankelijk van bestaande muurfundering Binnenmuren en binnendeel der buitenmuren in

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek Dit project omvat de realisatie van een vrijstaande bebouwing gelegen Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek, volgens

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER Architect : Luc Vandewynkel BVBA Kleiputtendreef 21 B-8970 Poperinge Tel : 057/336192 Fax : 057/338037 Bouwheer : Noterdaeme-Morlion

Nadere informatie

Residentie. Christina Kapel

Residentie. Christina Kapel Residentie Christina Kapel Bouwheer: Asgard woonprojecten bvba Nijverheidslaan 1508 3660 Opglabbeek Tel. 089 65 99 03 Fax 089 65 99 05 E-mail info@asgardwp.be Ontwerper: Paul Vanhees Koerselsesteenweg

Nadere informatie

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD > INHOUD 00. Inleiding 01. Onderbouw/fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen > 00.INLEIDING Het project wordt

Nadere informatie

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage.

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage. Project onkstraat Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele. Bouwheer : Kleine Landeigendom Klein-Brabant Architect : ARCHITECTENBUREAU ARCHIPROF bvba

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

Inhoud. 00. Inleiding

Inhoud. 00. Inleiding Inhoud 00. Inleiding 01. Onderbouw /fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen 00. Inleiding Het project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 lot 8-9 - 10 6 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 6 lot 8-9 - 10 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke KORTE TECHNISCH OMSCHRIJVING Van de residentie Simon Residentie Simon - BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke - VERKOOP: ERA @t home St. Denijsplaats 3 8940 GELUWE Tel. 056/516652 athome@era.be 1 De Residentie

Nadere informatie

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215. TE KOOP IN GINGELOM Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.000 Appartement 2: Appartement (124m²) met 2 slaapkamers,

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!!

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!! VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Koper(s): Opmerkingen: 1 VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Inhoud I ALGEMEEN...3 II RUWBOUWWERKEN...7

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Dit lastenboek wordt U aangeboden door Stefcat BVBA, deze tekst heeft voorrang op het bouwplan, enkel wijzigingen

Nadere informatie

LEBBEKE 22 APPARTEMENTEN IN KAPELLEKENSBAAN BIJLAGEBUNDEL

LEBBEKE 22 APPARTEMENTEN IN KAPELLEKENSBAAN BIJLAGEBUNDEL LEBBEKE 22 APPARTEMENTEN IN KAPELLEKENSBAAN BIJLAGEBUNDEL BIJLAGE 1: aanduiding elektrische voorzieningen BIJLAGE 2: aanduiding sanitaire voorzieningen BIJLAGE 3: gedetailleerde offerte sanitaire toestellen

Nadere informatie

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat Lastenboek kantoorloft gebouw B3 Anco-Torens te Turnhout 0. Algemeen 0.1 Plannen Wanneer de definitieve plannen van het loftkantoor aan de koper overhandigd worden, zullen deze als basis dienen voor het

Nadere informatie

Everaert-Cooreman, Overmere

Everaert-Cooreman, Overmere Kuipersstraat / Schoenmakersstraat Eerste reeks van 4 woningen uit een totaal van 17 woningen Arch. J&J Drossaert, Bornem + Stein Michiels, Bornem Everaert-Cooreman, Overmere Het project ligt naast de

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE LASTENBOEK APPARTEMENTEN Dit omvat: _ Opmeting van het perceel door landmeetkundige _ Grondsondering _ Stabiliteitsstudie _ Staat van bevinding aanpalende gebouwen. _ ABR-polis door

Nadere informatie

C O M M E R C I E E L L A S T E N B O E K F A S E 2 W O N I N G E N L O T 1 E N E R G I E Z U I N I N G E W O N I N G E N

C O M M E R C I E E L L A S T E N B O E K F A S E 2 W O N I N G E N L O T 1 E N E R G I E Z U I N I N G E W O N I N G E N C O M M E R C I E E L L A S T E N B O E K F A S E 2 W O N I N G E N L O T 1 E N E R G I E Z U I N I N G E W O N I N G E N O u d e B r u s s e l s e w e g G e n t b r u g g e 20/03/2012 Commercieel lastenboek

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK 6 appartementen en kantoorruimte met garage Gelegen te Houtjen 12, 9032 Gent

VERKOOPSLASTENBOEK 6 appartementen en kantoorruimte met garage Gelegen te Houtjen 12, 9032 Gent Residentie Fabu VERKOOPSLASTENBOEK 6 appartementen en kantoorruimte met garage Gelegen te Houtjen 12, 9032 Gent R e s i d e n t i e F A B U Pag. 1 Bouwpartners: Bouwheer Kitchino bvba Hulleken 29a 9940

Nadere informatie

NIEUWBOUW TE LANGEMARK

NIEUWBOUW TE LANGEMARK Pagina 1 van 6 NIEUWBOUW TE LANGEMARK Hedendaagse woning 3 slaapkamers Ruime leefruimte Maatkeuken Badkamers Zuidgerichte Tuin Garage/carport Rustige ligging Berging 2 toiletten Instap-klaar Nabij centrum

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen

Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen Grondwerken De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur. De werken

Nadere informatie

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00 Raming kosten Heyte-Maes Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00 Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00 Architect 6 500,00 EPB, veiligheidscoördinatie, keuring riolering 1 735,00 RUWBOUW

Nadere informatie

Informatiebrochure 2 halfopen woningen

Informatiebrochure 2 halfopen woningen Informatiebrochure 2 halfopen woningen Louis Lecocqstraat 61-63 3970 Leopoldsburg Project Louis Lecocq Pagina 1 1) Ligging De woningen zijn gelegen in een residentiële wijk in de Louis Lecocqstraat, nummer

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE Dit omvat: Opmeting van het perceel door landmeetkundige Grondsondering Stabiliteitsstudie Staat van bevinding ABR-polis door de bouwheer Controle registratie

Nadere informatie

De volledige installatie zal uitgevoerd worden overeenkomstig de bepalingen van de stroom leverende maatschappijen en de berekeningen conform AREI.

De volledige installatie zal uitgevoerd worden overeenkomstig de bepalingen van de stroom leverende maatschappijen en de berekeningen conform AREI. 1 Schrijnwerk Binnendeuren De binnendeuren worden uitgevoerd met een omlijsting en tubespaanvulling klaar om te schilderen. De inkomdeuren van de appartementen zijn branddeuren en hebben een brandweerstand

Nadere informatie

Residentie "Van Witthem"

Residentie Van Witthem Residentie "Van Witthem" Vorstesteenweg, 23 1601 RUISBROEK Bouwheer: Mede- eigenaars TONDEUR Wolvendaellaan, 125 1180 BRUSSEL Tel : 02/771 01 44 Architectenbureau: Jan VANDERPLAETSEN Gr. M. D Alcantaralaan,

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN Asterstraat 42-48 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Beukenlaan 2. Overzicht verkoopsprijzen 3. Verkoopsvoorwaarden 4. Plannen

Nadere informatie

Residentie. Kessels Veld. Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl.

Residentie. Kessels Veld. Residentie Kessels Veld is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie Kessels Veld Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie KESSELS VELD staat voor aangenaam wonen in een standingvol gebouw gekenmerkt door zijn fraaie

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie

Algemene en Technische Beschrijving

Algemene en Technische Beschrijving Woonerf Bloemendale Disgracht 8501 Kortrijk-Heule Bouwheer: Promotion Building Company NV Albert I laan 98 8620 Nieuwpoort Verkoopkantoor: ERA Becue Zwevegem, Otegemstraat 45 Kortrijk, Overleiestraat 79

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Beaufort 8370 Blankenberge BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Beaufort is een nieuwbouwproject gelegen in de De Smet de Naeyerlaan 83-87, en dus in het centrum van

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN Asterstraat 42-48 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Beukenlaan 2. Overzicht verkoopsprijzen 3. Plannen 4. Verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

OMSCHRIJVING MATERIALEN

OMSCHRIJVING MATERIALEN OMSCHRIJVING MATERIALEN APPARTEMENT- LOFT DUPLEX KANTOOR RESIDENTIELE APPARTEMENTEN MET HOTEL SERVICE Voor materialen en constructies zijn de Belgische kwaliteitsnormen NBN gehanteerd. De vloerconstructie

Nadere informatie

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede PROJECT KASTEELSTRAAT Assenede VERKAVELINGSPLAN 2 KASTEELSTRAAT LOT 3-2 - 1 GRONDPLAN lot 3-2-1 4 VERDIEPINGSPLAN lot 3-2-1 GEVELS en DOORSNEDE lot 3-2-1 6 LOT 6-5 - 4 GRONDPLAN lot 6-5-4 8 VERDIEPINGSPLAN

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Beaufort fase II 8370 Blankenberge BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Beaufort 2 fase is een nieuwbouwproject gelegen in de Dujardinstraat 20, en dus in het centrum

Nadere informatie

VerkoopsLastenboek. Kraaibergstraat te Lummen

VerkoopsLastenboek. Kraaibergstraat te Lummen VerkoopsLastenboek Kraaibergstraat te Lummen 1 Algemene werken Grondwerken De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur.

Nadere informatie

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR. 2017.144/A//2017.E077.01/BAT.OL-BH Nr. Beschrijving Type Eenh. H EP BTW 1 Algemeenheden 1.1 Werfinstallatie H ff 1,00 1.2 Coördinatie

Nadere informatie

LASTENBROCHURE WONINGEN HELZOLDSTRAAT RUWBOUW WIND- EN WATERDICHT

LASTENBROCHURE WONINGEN HELZOLDSTRAAT RUWBOUW WIND- EN WATERDICHT LASTENBROCHURE WONINGEN HELZOLDSTRAAT RUWBOUW WIND- EN WATERDICHT 1. Algemene beschrijving: Gezien het succes met onmiddellijke uitverkoop van fase I, starten wij medio 2017 met fase II. Dit houdt in het

Nadere informatie

BEKNOPT LASTENBOEK BOUWTEAM. sogent. De woning wordt verwezenlijkt door: BOUWHEER. Voldersstraat 1. 9000 Gent T 09 269 69 00

BEKNOPT LASTENBOEK BOUWTEAM. sogent. De woning wordt verwezenlijkt door: BOUWHEER. Voldersstraat 1. 9000 Gent T 09 269 69 00 BEKNOPT LASTENBOEK BOUWTEAM De woning wordt verwezenlijkt door: BOUWHEER sogent Voldersstraat 1 9000 Gent T 09 269 69 00 ARCHITECTUUR TEEMA architecten bvba VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE AT &M Consultants bvba

Nadere informatie

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT BESCHRIJVENDE MEETSTAAT Uitvoering volgens gepubliceerde plannen 1.RUWBOUW 1. Grondwerken Afgraven teelaarde 20cm: voorzien Uitgraven geul voor nutsleidingen: voorzien Uitgraven geul voor aansluiting straatriool

Nadere informatie

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN (06) AFBRAAKWERKEN (06)100 DEINSTALLATIE (06)170 VOORBEREIDE

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Mercator Mercator Westende BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Mercator is een nieuwbouwproject gelegen op de hoek van de Flandrialaan en de Koning Ridderdijk te Westende.

Nadere informatie

Verelst & Gilen. Residentie Landen Boog. VerkoopsLastenboek Penthouse

Verelst & Gilen. Residentie Landen Boog. VerkoopsLastenboek Penthouse Residentie Landen Boog VerkoopsLastenboek Penthouse 1 Algemeen Dit project in hedendaagse architectuur bevindt zich op de hoek van de Raatshovenstraat en de Demeersmanstraat. Deze penthouse met 2 grote

Nadere informatie

1/8 RESIDENTIE TERLINDEN. Verkoopslastenboek

1/8 RESIDENTIE TERLINDEN. Verkoopslastenboek 1/8 RESIDENTIE TERLINDEN Verkoopslastenboek 2/8 1. Algemeen Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten

Nadere informatie

Vijf jaar jonge villa met topafwerking te Wielsbeke

Vijf jaar jonge villa met topafwerking te Wielsbeke Vijf jaar jonge villa met topafwerking te Wielsbeke Prachtig ingericht! De woning met domotica -en ventilatiesysteem,gelegen in een rustige buurt te Sint-Baafs-Vijve bestaat uit een lichtrijk, open portaal,

Nadere informatie