Vlaams Belang. start nieuwe campagne Lees meer op blz Afgiftekantoor: GENT X P4A9074

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Belang. start nieuwe campagne Lees meer op blz. 6-8. Afgiftekantoor: GENT X P4A9074"

Transcriptie

1 Magazine Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Uitgave van de Vlaams-nationale partij Maandelijkse uitgave (behalve augustus) Jaargang 7 nr. 10 oktober ,25 euro Ver. uitg.: Bruno Valkeniers, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel Vlaams Belang start nieuwe campagne Lees meer op blz. 6-8

2 Inhoudstafel De Ordelijke Opdeling Zuurstof voor Vlaanderen 3 Woord van de voorzitter 4 Analyse Op weg naar Wallo-Brux? 6 Nieuwe 10 campagne Actua kort 12 Vraaggesprek Jürgen Constandt over sociale zekerheid 6 18 Uit de parlementen 22 Proces- Vanhecke Ordelijke opdeling 30 IJzerwake 32 Opinie Luc van Balberghe Vlaams Belang Jongeren 36 Buitenland Duitsland Ja & Neen Boek & tijdschrift 43 Zogezegd 46 Kalender 48 Uitgeverij Egmont 2

3 Woord van de voorzitter Drie troeven Dat het Vlaams Belang een buitenbeentje is in het politieke landschap, hoef ik u niet te vertellen. Wij zijn nog steeds een partij die anders is dan alle andere, al was het maar omdat het Vlaams Belang drie levensbelangrijke troeven heeft: het beste programma, de kracht van onze overtuiging en de beste militanten van Vlaanderen. De voorbije weken organiseerde onze partij enkele bijeenkomsten voor de militanten en kaderleden die zich tijdens de voorbije verkiezingscampagne andermaal van hun beste kant hebben laten zien. Het belang van die mensen - van u allen - kan onmogelijk worden overschat. Het zijn immers zij die de ruggengraat van de Vlaams-nationale partij vormen. Bij het begin van het nieuwe politieke jaar - dat meer dan ooit de toekomst van Vlaanderen zal bepalen - past het dan ook om een welgemeend woord van dank te richten aan deze trouwe en onbaatzuchtige Vlaams-nationalisten. Wij rekenen op u, u kan ook op ons blijven rekenen! Bruno Valkeniers Voorzitter Vlaams Belang 3

4 Analyse Op weg naar Wallo-Brux? De Franstaligen houden ernstig rekening met het einde van België en handelen daar ook naar. Hun streefdoel: een post-belgische Waals-Brusselse staat. De voorbije weken gaven verschillende Franstalige toppolitici openlijk toe dat zij wel degelijk rekening houden met de splitsing van dit land. In tegenstelling tot de Vlamingen bereiden zij zich daar ook op voor. Het gewenste scenario bij een mogelijke boedelscheiding is duidelijk: een post-belgische federatie van Wallonië en Groot-Brussel. Dit droombeeld van l Etat Wallo-Brux is voor de Franstaligen een reëel toekomstperspectief dat nu al richtinggevend is voor hun politieke handelen. Het is in elke communautaire discussie op de achtergrond aanwezig en verklaart onder meer het hardnekkige Franstalige verzet tegen de splitsing van BHV en het streven naar de totstandbrenging van een corridor. Door de splitsing van de kieskring tegen te houden, willen de Franstaligen hun aanspraken op Vlaams-Brabant gaaf houden, mocht het ooit tot een splitsing komen. Minstens op die gebieden die nodig zijn om de twee samenstellende delen van de gedroomde nieuwe staat Wallo-Brux geografisch met elkaar te verbinden. Zoals Di Rupo twee jaar geleden in een officiële PS-nota letterlijk stelde, gaat het er inzake BHV over dat er geen hypotheek mag gelegd worden op de geografische ruimte voor de kinderen en kleinkinderen van Walen en Brusselaars. Ook Onkelinx gaf eerder al toe dat de verdediging van de rechten van de Franstaligen in de Rand niet de kern is van het BHV-debat, maar wel de zorg dat Brussel en Wallonië niet gescheiden worden. Er is geen enkele Franstalige partij die er anders over denkt, zo voegde ze er toen voor alle duidelijkheid aan toe. Onleefbare constructie Feit blijft natuurlijk dat de Franstaligen gemakkelijk lijken voorbij te gaan aan het gegeven dat zo n Waals-Brusselse staat sociaal en economisch compleet onleefbaar is. Wallonië slaagt er niet eens in zijn eigen rekeningen te betalen. Het is dan ook een raadsel hoe het gewest, dat vandaag 4

5 Splitsen In Wallonië wordt al volop nagedacht over een post-belgië-scenario. teert op massale Vlaamse transfers, morgen de almaar verder oplopende Brusselse facturen zou gaan betalen. Brussel is economisch enkel leefbaar binnen Vlaanderen. De hoofdstad mag dan wel het hoogste bbp per inwoner hebben, echter die rijkdom wordt voor een groot deel gerealiseerd door Vlaamse bedrijven en pendelaars. Schattingen over het aantal Vlaamse pendelaars lopen uiteen van tot , wat goed is voor 26 tot 37 procent van de totale Brusselse arbeidskracht. Hoe men het ook draait of keert: zonder Vlaanderen zakt het Brusselse bbp als een pudding in elkaar, daarover zijn zowat alle economen het eens. Brussel maakt niet alleen om historische, culturele, geografische, maar ook om economische redenen deel uit van Vlaanderen. Brussel kan uiteindelijk niet zonder Vlaanderen. Alleen Vlaanderen biedt Brussel een toekomstperspectief als tweetalige hoofdstad van een onafhankelijke Vlaamse staat en als venster op de wereld. Het wordt dan ook tijd dat de Vlaamse politieke klasse daar naar handelt en eindelijk werk maakt van een plan B. Vorige maand vond u in Vlaams Belang Magazine een enquête over de sinds begin dit jaar vernieuwde inhoud en opmaak van het blad. Via een vragenlijst kon u uw mening kenbaar maken. U deed dat ook massaal: via de post, fax en langs elektronische weg bereikten honderden ingevulde vragenlijsten onze redactie. Momenteel worden de resultaten van de enquête verwerkt. Een samenvatting leest u in een volgend nummer. Bij het begin van het politieke werkjaar trekt het Vlaams Belang opnieuw de aandacht naar zich toe met de lancering van een opvallende campagne voor de Vlaamse republiek. In dit nummer leest u vanzelfsprekend alles over deze nieuwe campagne en over de politieke actualiteit. Vandaag bevinden we ons in de merkwaardige situatie waarbij vertegenwoordigers van de grootste Waalse partij het einde van België voorbereiden, terwijl de zelfverklaarde onafhankelijkheidspartij N-VA op de rem gaat staan Het vraaggesprek dat Vlaams Belang Magazine deze maand publiceert met Jürgen Constandt, algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ), bewijst dat het VNZ zich duidelijk Vlaamsgezind profileert en er klare standpunten over de splitsing van de unitaire sociale zekerheid op nahoudt. Wie bij gebrek aan Vlaamse onderhandelaars die hun woord gestand doen zélf al wil beginnen met het opbreken van de Belgische staat, kan alvast de traditionele en unitaire ziekenfondsen de rug toekeren. De redactie 5

6 Nieuwe campagne Republiek Vlaanderen! Republiek Vlaanderen : met die slogan voert het Vlaams Belang tot half november een grootschalige campagne voor Vlaamse onafhankelijkheid. Tijdens een persconferentie in het Vlaams Parlement gaf het Vlaams Belang midden september toelichting bij de vastgelopen (pre)formatiegesprekken en de Vlaamse toegevingen die op de onderhandelingstafel lagen. De voorbije maanden heeft het Vlaams Belang de politieke evoluties vanzelfsprekend op de voet gevolgd - en waar nodig gepast gereageerd. De grote overwinnaar van 13 juni kreeg ruimschoots de kans om zijn verkiezingsbeloften - onder meer de vooropgestelde Copernicaanse omwenteling, fiscale autonomie en de splitsing van BHV en de sociale zekerheid - te verwezenlijken. Maar de gemaakte beloften werden niet op de onderhandelingstafel gelegd, laat staan verwezenlijkt. Te weinig De voorstellen die wél op tafel lagen, gingen hoegenaamd niet ver genoeg. Volgens Joris Van Hauthem konden de voorstellen inzake de staatshervorming in geen geval de toets met de vijf resoluties van het Vlaams Parlement doorstaan. Daarin werd immers de overdracht van homogene bevoegdheidspakketten geëist, alsook een maximale versterking van fiscale en financiële autonomie. Dat de voorliggende De komende weken verspreidt het Vlaams Belang folders en affiches met de slogan Republiek Vlaanderen. 6

7 splitsing van BHV niet zo proper was als sommige Vlaamse politici beweerden, bewees Bart Laeremans aan de hand van een uitgelekte nota van Elio Di Rupo. Het Vlaams Belang blijft erbij dat er geen prijs kan worden betaald voor de toepassing van de Grondwet. Duif is dood Toen de onderhandelingen eind augustus voor een zoveelste maal uitzichtloos leken, stelden verschillende commentatoren - in navolging van een groot deel van de publieke opinie - vast wat het Vlaams Belang al jaren zegt: het gaat niet meer. Of om het met de woorden uit de beroemde conference van Toon Hermans te zeggen: duif is dood. Geen Belgische goochelaar die de duif nog nieuw leven kan inblazen. Terwijl men zich aan de andere kant van de taalgrens begint voor te bereiden op een post-belgië-scenario (lees ook blz. 4-5), hebben veel Vlaamse politici nog steeds koudwatervrees en durven ze vooralsnog niet de logische conclusie trekken. Aan die andere Vlaamse partijen doen we een 7

8 oproep om geen tijd en energie meer te verspillen aan best offers en final offers, zei partijvoorzitter Bruno Valkeniers. Het is hoog tijd voor een alternatief. Ordelijke opdeling Voor Gerolf Annemans is de periode van argumentatie tegen België stilaan afgesloten: De stichting van de nieuwe staat komt nu aan de orde. In zijn boek over De Ordelijke Opdeling (O2), waarover u verderop in dit magazine meer leest, gaat de Kamerfractieleider gedetailleerd in op de verschillende scenario s en fasen van het ontbindingsproces. Langs Vlaamse kant mag niet langer tijd worden verloren, Het debat over het einde van België en Vlaamse onafhankelijkheid komt eindelijk op gang. Traditionele politici en sommige commentatoren waarschuwen dat de splitsing van België onmogelijk is. Dat klopt natuurlijk helemaal niet. Wil u alles lezen over het geknoei van de onderhandelaars en over ons alternatief? Bestel dan het GRATIS pocketboek Republiek Vlaanderen. Vlaams Belang Nationaal Madouplein 8b9, 1210 Brussel tel.: 02/ Bestel GRATIS maar moet men actief en nauwgezet het uiteenvallen van België voorbereiden. Het alternatief van het Vlaams Belang voor de Belgische knoeiboel is genoegzaam bekend: een onafhankelijke Vlaamse republiek. Met een grootschalige campagne zet onze partij die eis de komende weken kracht bij. Met de nieuwe campagne wil onze partij zich profileren als zweeppartij en dé vrijheidsbeweging die resoluut kiest voor een Vlaamse staat, stelde Filip Dewinter. Ons credo luidt: geen staatshervorming, maar staatsvorming. Via (rubriek In Beeld ) leest u meer over de campagne en vindt u enkele reacties. Pocketboek: Republiek Vlaanderen SMS 3111 (0,50 euro per sms) voor gratis pocketboek SMS republiek + naam en adres naar 3111 en u ontvangt GRATIS het pocketboek Republiek Vlaanderen! (0,50 euro per sms) 8

9 Vlaams Belang in actie De Gordel Begin september vond in de Vlaamse Rand rond Brussel de dertigste editie van De Gordel plaats. Het was een echte succeseditie: meer dan mensen namen deel aan de wandel- en fietstochten, wat een stijging is van deelnemers tegenover vorig jaar. Traditioneel waren er ook heel wat Franstalige pesterijen, zoals spijkers die op de weg werden gestrooid of wegwijzers die werden overplakt of vernield. Actie tegen moskee Op 11 september zou onze partij, in samenwerking met Steden Tegen Islamisering, een protestactie houden aan de Amerikaanse ambassade in Brussel tegen de aangekondigde bouw van een islamitisch centrum met bijhorende moskee vlakbij Ground Zero, de plaats waar bijna mensen het leven lieten tijdens de aanslagen op de WTC-torens. In laatste instantie werd de actie echter verboden door PS-burgemeester Freddy Thielemans. Het Vlaams Belang besloot daarop actie te voeren voor het nationaal secretariaat aan het Madouplein. Onze militanten ontrolden er spandoeken en Filip Dewinter hield een toespraak waarin hij er op wees dat de oprichting van de moskee een slag in het gezicht is van alle nabestaanden van de slachtoffers van Nine Eleven. Uiteraard was een ruime delegatie van militanten en mandatarissen van het Vlaams Belang aanwezig, die duizenden zelfklevers uitdeelden met de niet mis te verstane boodschap: BHV splitsen zonder prijs! 9

10 Actua kort Absurdistan Wie in Vlaanderen terechtstaat voor poging tot moord moet voor een correctionele rechtbank verschijnen. In Wallonië kom je voor dezelfde feiten nog altijd voor assisen. Die ongelijkheid is het gevolg van een domme vertaalfout in de begin dit jaar aangepaste assisenwet. De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégois signaleerde de blunder op 18 februari al aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V), maar die vond het akkefietje niet de moeite waard om in te grijpen: We gaan een pas goedgekeurde wet toch niet weer wijzigen. De overtreffende trap van gek? Gek, gekker, België. Brussel Volgens een gemanipuleerde studie van de Franstalige UCL zouden er vandaag nog maar Vlamingen wonen in Brussel, amper 5,3 procent. Het is natuurlijk toeval dat die studie verschijnt op het ogenblik dat de Franstaligen willen praten over geld en over de gewaarborgde pariteit in de hoofdstad. Het klopt dat het aantal Nederlandstaligen in Brussel daalt. Het fenomeen van de stadsvlucht is onmiskenbaar. De aanhoudende immigratiestroom werkt de marginalisering van de Vlamingen in Brussel nog verder in de hand. Dat is trouwens een van de redenen waarom de Franstalige partijen de rode loper blijven uitrollen voor vreemdelingen uit alle hoeken van de wereld. Al zal die kortzichtige opendeur-politiek hen straks ook nog zuur opbreken. Onthoofden! Iedereen die onze leer bespot, lacht om de islam en die verlaagt, moet de dood in. Onthoofd hem. Hak zijn hoofd eraf! Tot zover het advies van de beruchte Australische imam Feiz Muhammed op vraag van Nederlandse moslimjongeren wat ze met Geert Wilders moeten aanvangen. Terreurexperten noemen de oproep tot moord uitermate serieus. Bij het ter perse gaan is nog altijd niet duidelijk of Nederland nu alsnog een links kabinet krijgt, of toch een minderheidsregering met steun van de PVV. Wilders trok de stekker uit de besprekingen na de opstand van enkele dissidente christendemocraten (CDA), maar keerde nadien wel op zijn stappen terug. 10

11 Islamisering ACW-almacht We zullen niet zover gaan om het ACW te vergelijken met de Italiaanse maffia, maar dat de christelijke vakbond over een héél lange arm beschikt, is een publiek geheim. Weekblad Trends zette die macht onlangs nog eens goed in de verf: Het aantal CD&V-excellenties met een ACWetiket oogt indrukwekkend: Yves Leterme, Steven Vanackere, Inge Vervotte en op Vlaams niveau Hilde Crevits, Joke Schauvliege en Jo Vandeurzen. Bijna de helft van de federale CD&V-parlementsleden heeft een ACW-achtergrond. Samen met de zwaargewichten moeten zij erover waken dat de partij de Belgische belangen (nog) steeds boven de Vlaamse belangen plaatst. En daar kan zelfs Kris Peeters niet tegenop. Ook al bezorgde die behoudsgezinde, tricolore houding CD&V op 13 juni de grootste nederlaag uit haar geschiedenis. De islamitische getto s rondom de Europese steden worden groter en groter, de hoofddoek is er gemeengoed geworden, de niqaab wint er dag na dag terrein en moskeeën trekken er meer gelovigen dan kerken. Naar verluidt zijn er 45 miljoen moslims in Europa, wat geen probleem zou zijn als zij werkelijk zouden willen integreren. In plaats daarvan steunen velen het principe van aanslagen, zijn aan eerwraak gerelateerde misdaden geen uitzondering en lijkt het - te oordelen naar de manier waarop vrouwen vaak door hun families behandeld worden - alsof zij zich nog in het land van herkomst bevinden. Aan het woord is niet Geert Wilders of Filip Dewinter maar Ahmed Al-Sarraf een Koeweitse journalist. Zo hoort u het ook eens van een ander. Kindermisbruik Naar aanleiding van de onthullingen over seksueel misbruik vindt het Vlaams Belang dat ook de politieke wereld zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Niet enkel ten aanzien van seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Kerk, waar men overigens al te lang de indruk heeft gegeven dat het instituut voorrang kreeg op het leed van de slachtoffers, maar binnen de gehele samenleving. Daarom pleit onze partij onder meer voor de verlenging van de verjaringstermijn van 10 tot 30 jaar. Verder herhaalt het Vlaams Belang zijn pleidooi voor een woonverbod voor veroordeelde pedofielen in de gemeente van vroegere slachtoffers en het onsamendrukbaar maken van straffen. 11

12 12 Jürgen Constandt over eenvlaamse sociale zekerheid

13 Vraaggesprek Splits zélf de sociale zekerheid! Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) is een buitenbeentje in het sterk verzuilde landschap van de ziekenfondsen. Het telt vandaag zo n leden, is politiek ongebonden maar vaart een uitgesproken Vlaamse koers. Zo pleit het VNZ onomwonden voor de splitsing van de sociale zekerheid en voor een onafhankelijk Vlaanderen. We praten met directeur Jürgen Constandt over de Vlaams-Waalse transfers in de sociale zekerheid. Over de haalbaarheid en wenselijkheid van een splitsing en hoe de mensen door de overstap naar een Vlaams ziekenfonds daartoe hun steentje kunnen bijdragen. Bij de communautaire onderhandelingen ligt de overheveling van de kinderbijslag op tafel. Maar jullie willen meer dan dat? Uiteraard. De fameuze resoluties van het Vlaams Parlement (1999) spreken over álle kostencompenserende regelingen, dus ook over het volledige gezondheidsbeleid. Gezondheidszorg is een bij uitstek persoonsgebonden materie en dat komt de gemeenschappen toe. Bovendien willen we ons niet beperken tot de medische kosten, maar eisen we ook de overdracht van de inkomensvervangende tak: de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Ik merk dat de regionale verschillen op dat vlak nog altijd toenemen. Waarom is een eigen Vlaamse sociale zekerheid noodzakelijk? Voor onze toekomst! Een Belgische sociale zekerheid is achterhaald en biedt geen oplossing meer voor onze problemen. Als je wil dat de volgende generaties nog van een sociale zekerheid kunnen genieten, dan zal dat op het Vlaamse niveau moeten gebeuren. Vlaanderen en Wallonië hebben een totaal verschillende visie, op alle domeinen. Of het nu gaat over pensioenen, gezondheidszorg of uitkeringen. Daarom 13

14 Vraaggesprek is het belangrijk dat ze gesplitst wordt. Elk volk moet zijn eigen sociaal beleid kunnen voeren en ook de grenzen van de solidariteit kunnen bepalen. We kunnen niet solidair zijn met de hele wereld en we kunnen ook niet oneindig solidair zijn. Kijk naar die Vlaams- Als Waalse transfers: ruim 11 miljard of ruim 500 euro per maand per Vlaams gezin. Dat is geen solidariteit maar een soort permanente diefstal ten nadele van Vlaanderen. En het helpt niet eens. Wallonië zal pas spaarzaam worden als het zelf zijn verantwoordelijkheid en de kosten moet dragen. Voor de Franstaligen is een splitsing van de sociale zekerheid onbespreekbaar. Hoe kan of moet die Vlaamse sociale zekerheid er dan komen? We moeten niet eeuwig blijven wachten op een akkoord. Met de Zorgverzekering heeft Vlaanderen al een eigen initiatief genomen. Het is de eerste stap in de richting van een eigen sociale zekerheid. Als Wallonië halsstarrig weigert om de sociale Wallonië zich verzet tegen een splitsing, moet Vlaanderen buiten de lijntjes kleuren. zekerheid of delen ervan te splitsen, dan moet de Vlaamse gemeenschap echt buiten de lijntjes kleuren. Dan moet Vlaanderen zeggen: we gaan onze eigen kinderbijslag op poten zetten. Dan moet men het conflict durven aangaan en het heft in eigen handen nemen. Uiteindelijk vormen wij nog altijd de meerderheid in dit land. Een splitsing van de sociale zekerheid is het einde van de solidariteit zeggen Walen en vakbonden. Een kind = un enfant Onzin. Solidariteit heeft vele gezichten. Je kan ook solidair zijn met de toekomstige generaties. Ik denk dat we in de eerste plaats bekommerd moeten zijn om die sociale zekerheid op lange termijn te handhaven. Je kan ook maar solidair zijn als je daartoe de middelen hebt, maar we zitten vandaag in een zware crisis. De budgettaire toestand is niet goed, ook niet in Vlaanderen. Nogmaals, solidariteit is een mooi begrip. Maar waar is of was de solidariteit en de federale loyaliteit van de Franstaligen als we het hebben over BHV, de fi- 14

15 nancieringswet, het dossier Van Hool of de luchthaven van Zaventem? En als een kind gelijk moet zijn aan un enfant, waarom weegt een Vlaamse stem dan zoveel lichter dan een Franstalige? Nee, wij hebben als Vlamingen zeker geen lessen te krijgen in solidariteit! Wat vindt u van de stelling dat wie lid is van een traditioneel ziekenfonds de traditionele partijen versterkt en dus eigenlijk ook België? Ja, dat klopt helaas wel, al zullen de klassieke ziekenfondsen dat niet graag horen. Maar ze zijn nog altijd sterk gebonden aan hun partij. De klassieke zuilen spuwen op alles wat Vlaams is, pleiten overal en altijd voor het unitaire status quo of geven zelfs stemadvies tégen de Vlaamse zaak. Vlaams-nationalisten die nog altijd lid zijn van de CM of de socialistische mutualiteit steunen dus indirect de tegenstander en dus België. Als die Vlaamsgezinde leden massaal zouden overschakelen naar ons, komen die werkingsmiddelen ook in onze handen. Zo bouwen wij voor een stuk macht uit, Vlaamse macht. Ziekenfondsen krijgen werkingsmiddelen uit de federale schatkist. Pakweg 100 euro per jaar per lid of titularis. Als wij bij de CM of de socialisten 1000 leden wegtrekken, betekent dat voor hen euro minder aan budget. Dat kan pijn doen. Je kan die ziekenfondsen een duidelijk signaal geven dat de Vlamingen wél wakker liggen van een Vlaamse Sociale Zekerheid. Vandaar ons motto: Splits zelf de sociale zekerheid! Word lid van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. We kunnen ons voorstellen dat jullie optreden niet overal op applaus wordt onthaald Dat is het minste wat je kan zeggen. Ze hebben een paar keer geprobeerd om ons echt kapot te krijgen. Minister Demotte (PS) heeft enkele jaren geleden via de controledienst opdracht gegeven om onze landsbond (van neutrale ziekenfondsen) op de vingers te tikken. Zij hadden immers op onze webstek gelezen dat wij voor de splitsing van de sociale zekerheid ijveren en dat kon niet. Wij zijn de luis in de unitaire pels. Gelukkig zijn Demotte en de controledienst door de neutrale landsbond 15

16 Vraaggesprek kordaat teruggefloten. Ik heb hier de brief bij mij. Zij wijzen er op dat het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds geen enkele overtreding heeft begaan en dat de controledienst bepaalde standpunten wil censureren. Het zou dus gaan om een opiniedelict. De landsbond merkt tot slot droogjes op dat de aangehaalde standpunten niet wezenlijk verschillen van die van verschillende democratische partijen en van de resoluties van het Vlaams Parlement. Wil de controledienst voor de Ziekenfondsen ook tegen hen optreden? We hebben er nadien niets meer van gehoord. Wat kunnen jullie de mensen die een overstap overwegen bieden? Uiteraard onze Vlaamse overtuiging. Wij zetten ons actief in voor de Vlaamse zaak en de splitsing van de sociale zekerheid. Maar voor alle duidelijkheid: wij houden ons ver van de partijpolitiek. Wij hebben trouwens 72 parlementsleden van 6 verschillende politieke partijen in ons ledenbestand. En daarnaast hebben we een heel aantrekkelijk commercieel pakket. We betalen voor iedereen het lidgeld van een sportclub terug, brillen of lenzen, orthodontie en vaccinaties. Voor jonge gezinnen betalen we zelfs luiers terug (tot 225 euro). En volgend jaar pakken we uit met een sterk tandplan, waarbij we tot 500 euro terug- Vlamingen die nog altijd lid zijn van de CM steunen in feite België. betalen voor tandimplantaten. En dat alles tegen een heel democratische gezinsbijdrage. De enige handicap was tot voor kort dat we niet in elke stad een eigen kantoor hebben, maar daar wordt hard aan gewerkt. De laatste drie, vier jaar hebben we minstens 15 nieuwe of vernieuwde kantoren geopend. We hebben een heel handige webstek met een onlineloket en dat werkt uitstekend. We hebben een goede telefonische helpdesk, een sterke administratie en een heel sociale reputatie. Onze leden zijn heel tevreden. 16

17 De Vlamingen hebben geen lessen te krijgen in solidariteit. Wat betekent zo n overstap concreet? En hoe gaat dat? Het kost in elk geval niets. Het liefst komen we bij de mensen aan huis om alles goed uit te leggen. En dan moeten de mensen zelf beslissen. Als ze akkoord gaan, is het een kwestie van een paar formaliteiten. Wij regelen alles, nemen een eventuele hospitalisatieverzekering e.d. over. Er is geen onderbreking van rechten, er zijn geen wettelijke wachttijden of onderzoeken, en de SIS-kaart blijft dezelfde. Het is dus eigenlijk heel eenvoudig. Het vraagt maar twee handtekeningen. Of laat het me anders zeggen: Vijf minuten persoonlijke moed! De splitsing van België is moeilijker dan veranderen van ziekenfonds Het enige wat mensen moeten doen, is bellen naar ons gratis nummer en een afspraak regelen. Men kan ook een aanvraag doen via onze webstek. Wij doen de rest. Hoe kijkt u aan tegen de politieke toestand? Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Wat ik mij wel realiseer, is dat de Franstaligen mentaal al afscheid hebben genomen van België. Dat is straf. En nu zijn het bijna de Vlamingen die zeggen van ho maar, zo rap moet nu ook weer niet. Het is toch een beetje komisch dat de Vlamingen straks de redder van België zouden worden Ik denk dat die Vlaamse onafhankelijkheid dichterbij komt. Veel Vlamingen durven plan B nog niet aan, maar de Franstaligen hebben hun scenario voor het einde van België al klaar. Het wordt dus hoog tijd dat ook de Vlaamse regering een splitsingsscenario uitwerkt. Splits de sociale zekerheid. Word lid van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Alle info op of op het gratis nummer:

18 Uit de parlementen Nieuwe Europese belasting De Vlaamse belastingbetaler is al met voorsprong de grootste nettobetaler van de hele Europese Unie, en de kans bestaat dat daar nu nog een schepje bovenop komt. Europees Commissaris Janusz Lewandowski heeft immers aangekondigd dat de Europese Commissie plannen heeft voor het invoeren van Europese belastingen. Lewandowski heeft eveneens toegegeven dat het niet uitgesloten is dat de belastingdruk voor de EU-burgers hierdoor nog verder zal toenemen. Europarlementsleden Frank Vanhecke en Philip Claeys hebben het voorstel resoluut afgewezen en het Belgische EUvoorzitterschap opgeroepen om - net als Duitsland overigens - hetzelfde te doen. Philip Claeys wees er op dat rechtstreekse belastingen ervoor zullen zorgen dat de uitgaven van de EU nog verder ontsporen, terwijl de EU dringend de tering naar de nering moet zetten. Hervormingplannen onderwijs Onderwijsminister Pascal Smet (SP.a) wil dat de klassieke opdeling ASO, BSO, TSO en KSO verdwijnt. De minister wil één gemeenschappelijk jaar, waarna de leerlingen pas vanaf het tweede jaar (geleidelijk aan) moeten kiezen. Vlaams Parlementslid Gerda Van Steenberge heeft sterke twijfels bij het hervormingsplan. Een gemeenschappelijk eerste jaar en leerlingen een definitieve keuze laten maken wanneer ze zich in de moeilijke puberteitsjaren bevinden, is geen goed idee. De kans is eveneens reëel dat een gemeenschappelijk jaar de onderwijskwaliteit naar beneden zal halen. Het Vlaams Belang pleit daarom voor een betere begeleiding van de studiekeuze in het basisonderwijs, en vooral in het zesde leerjaar. Voorts zou Pascal Smet beter meer werk maken van de taalbadklassen om het Nederlands beter onder de knie te krijgen, in plaats van een pleidooi te houden voor Arabisch als keuzevak. Misplaatste reclame De reclamecampagne die winkelketen JBC onlangs op poten zette, is bij het Vlaams Belang in het verkeerde keelgat geschoten. Zo werd als campagnebeeld een tienermeisje gebruikt met de slogan I am cute and hard to get, met daarnaast de boodschap Fucking nice stuff. Vlaams Parlementslid Gerda Van Steenberge en Kamerlid Barbara Pas uitten in een brief aan de directie van JBC hun bedenkingen bij het dubbelzinnige en ongepaste taalgebruik tegenover jonge meisjes. De kinderrechtencommissaris werd ook op de hoogte gebracht en liet weten de bezorgdheid van het Vlaams Belang te delen. In 18

19 Het Vlaams Belang is opnieuw naar de Vaste Commissie voor Taaltoezicht gestapt. Aanleiding zijn de theoretische examensessies voor anderstaligen die bepaalde rijexamencentra organiseren, waarop Nederlandstaligen niet welkom zijn. De overheidsdiensten in Vlaanderen zijn echter verplicht om uitsluitend in het Nederlands te communiceren met de burgers. De huidige situatie is dan ook een inbreuk op de taalhet beleidsadvies dat het Kinderrechtencommissariaat momenteel opstelt over de voorstelling van jongeren in de media zullen de opmerkingen van Gerda Van Steenberge, die de bevoegde minister in het Vlaams Parlement zal interpelleren, alvast worden opgenomen. Aanpak zigeuners Het lijkt erop dat in Frankrijk eindelijk werk wordt gemaakt van een kordaat immigratie- en veiligheidsbeleid. Zo treedt de Franse overheid hard op tegen illegale kampen van Romazigeuners, die volgens het Elysée vaak haarden zijn van drughandel, prostitutie, uitbuiting van kinderen (bedelarij) en andere vormen van criminaliteit. De ontmanteling van dergelijke kampen en de repatriëring van de zigeuners gebeurt overigens in samenspraak met de Roemeense en Bulgaarse autoriteiten. Toch veroorloven de linkse partijen in het Europees Parlement het zich om de harde Franse aanpak te veroordelen. Onder meer de liberale fractie van Guy Verhofstadt mengt zich in de kwestie. Daarbij ontbreken uiteraard de grote woorden niet: populisme, xenofobie en racisme. Europarlementslid Philip Claeys hekelde de pretentie van Verhofstadt en Co: Indien Verhofstadt werkelijk meent dat een illegaal Romakamp geen probleem vormt, dan wordt hij bij deze opgeroepen de daad bij het woord te voegen en zijn landgoed in Toscane open te stellen als pleisterplaats voor Romazigeuners. Vrolijke ramadan Tijdens de ramadan - de islamitische vastenperiode - pakte De Post uit met een grootscheepse reclamecampagne. Op affiches aan de postkantoren en op haar webstek wenste De Post iedereen een vrolijke ramadan. Kamerlid Tanguy Veys kaartte de kwes- tie aan bij minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V). Volgens de minister behoort een dergelijke campagne tot de commerciële vrijheid van De Post. Tanguy Veys was het daar helemaal niet mee eens en stelde dat De Post op deze manier het neutraliteitsbeginsel schendt en een religie promoot die een bedreiging vormt voor de democratie en de mensenrechten. Allerminst iets om vrolijk van te worden Rijexamen voor anderstaligen 19

20 wetgeving. Filip Dewinter zal in het Vlaams Parlement eveneens minister van Inburgering Bourgeois aan de tand voelen over het feit of het organiseren van anderstalige rijexamensessies niet in strijd is met het inburgeringsbeleid, waarvan een van de principes toch het verwerven van een goede kennis van het Nederlands zou moeten zijn. Justitie op het matje Bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar was de Antwerpse procureurgeneraal Yves Liégeois niet mals voor het beleid op Justitie. Hij hekelde onder meer het immobilisme en het wanbeleid, waardoor straffen niet uitgevoerd worden en minderjarigen die verdacht worden van zeer ernstige feiten door plaatsgebrek op vrije voeten komen. Het gevoel van straffeloosheid dat er heerst, is onaanvaardbaar in een rechtstaat, stelde Liégeois terecht. Het Vlaams Belang is het volmondig eens met de kritiek. Volksvertegenwoordigers Bart Laeremans en Bert Schoofs wijzen er bovendien op dat het de Franstalige partijen waren die alle hervormingsplannen tegen hielden. Binnen de huidige unitaire context is een oplossing dan ook volledig uitgesloten. Enkel door een volledige overheveling van Justitie en Politie naar Vlaanderen en Wallonië kan komaf worden gemaakt met het immobilisme. Knap werk, Renaat! Recent stelde SP.a-Kamerlid Renaat Landuyt voor om de wetgeving die politici en topambtenaren verplicht al hun mandaten aan te geven bij het Rekenhof, uit te breiden naar magistraten. Het Vlaams Belang is het volmondig eens met Landuyt. Zijn voorstel lijkt namelijk als twee druppels water op het voorstel dat Vlaams Belang-volksvertegenwoordigers Bart Laeremans en Bert Schoofs vorig jaar al indienden. Een omfloerste bronverwijzing ware misschien correcter geweest Het volledige voorstel kan u overigens terugvinden op de webstek van de Vlaams Belang-Kamerfractie. Fiscale boetes Kamerlid Peter Logghe bekwam van minister van Financiën Didier Reynders (MR) cijfers betreffende de evolutie van de fiscale boetes, de boetes die opgelegd worden in geval van laattijdige betaling van de personenbelasting. Een eerste vaststelling is dat de boetes jaarlijks toenemen. Ten tweede is ook duidelijk geworden dat er een aanzienlijk verschil is tussen Vlaanderen en Wallonië. Van de meer dan 10 miljoen euro aan boetes in 2005 bleven er op 31 december 2009 nog voor meer dan 2,5 miljoen euro open staan. Van het aantal boetes dat werd uitgeschreven in Vlaanderen, blijft 15 procent onbetaald. In Brussel is dat ruim 35 procent en in Wallonië 31 procent. In totaal zijn de onbetaalde boetes in het Vlaams Gewest goed voor 38 procent, zijnde euro. Het Brussels Gewest is goed voor 27 procent ( euro) en het Waals Gewest voor 35 procent ( euro). Er is nog heel wat werk aan 20

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Dames en Heren, Het is mij een eer en een genoegen om dit boeiende colloquium te mogen afsluiten. Deze middag hebben we in elk geval een voortschrijdend inzicht gekregen

Nadere informatie

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het Hof van Beroep van Leuven Persconferentie,

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn 1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn Communautair: totale stilstand langs Vlaamse zijde Eerste regering sinds 1970 zonder communautair programma Transfers onaangeroerd: Van Overtveldt weigert

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Het is niet voor het eerst dat Europa door extreem terreurgeweld wordt geraakt.

Het is niet voor het eerst dat Europa door extreem terreurgeweld wordt geraakt. MdV, De terreur in Parijs heeft in heel Europa afschuw gewekt. Nietsontziende moslimradicalen hebben met hun aanslagen op Charlie Hebdo en op de Joodse supermarkt onze westerse samenleving in het hart

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT Zitting 2007-2008 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van woensdag 20 februari 2008 OCHTENDVERGADERING VGC 2 - De vergadering wordt geopend om 10u15

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel.

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel. Auteur: Hugo Vanderstraeten Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010 Op maandag 26 april 2010 bood premier Yves Leterme het ontslag van de federale regering aan aan Koning Albert II. De regering viel over

Nadere informatie

Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden

Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 553 van TOM VAN GRIEKEN datum: 21 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken.

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken. 1 Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Bezoek aan de Al Fath Moskee Gent, 16 juni 2012

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 4 oktober 2012. Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 4 oktober 2012. Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 4 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28 Inhoud Over deze analyse 13 De structuur van dit onderzoek 14 De bronnen en citaten 16 Referenties 17 Dankwoord 17 1. Inleiding. De Wever en de schaduw van Burke 19 1.1. Edmund Burke, een moderne held?

Nadere informatie

Veilig, Vlaams en leefbaar

Veilig, Vlaams en leefbaar Prov. Antwerpen Veilig, Vlaams en leefbaar Veel Vlamingen hadden gehoopt dat er met Yves Leterme iets zou veranderen. Dat Vlaanderen n meer mogelijkheden zou krijgen om een eigen beleid eid te ontwikkelen.

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter, heren rechters, mijnheer de arbeidsauditeur,

Mijnheer de voorzitter, heren rechters, mijnheer de arbeidsauditeur, Pleidooi van verweerder Mr. Karine Roobrouck Mijnheer de voorzitter, heren rechters, mijnheer de arbeidsauditeur, Dialoog, samenwerking en respect. Dat is de sfeer waarin het centrum volgens zijn eigen

Nadere informatie

houdende invoering van een recht op kinderbijslag naar Deens model

houdende invoering van een recht op kinderbijslag naar Deens model ingediend op 542 (2015-2016) Nr. 1 26 oktober 2015 (2015-2016) Voorstel van decreet van Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D haeseleer, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch houdende

Nadere informatie

Open stad ASOCIAAL EN SLECHT VOOR DE STAD. Liberale nieuwsbrief. Burgemeester Evere laat laagste inkomens bijbetalen. Schaarbeek - Evere - Sint-Joost

Open stad ASOCIAAL EN SLECHT VOOR DE STAD. Liberale nieuwsbrief. Burgemeester Evere laat laagste inkomens bijbetalen. Schaarbeek - Evere - Sint-Joost België-Belgique P.B. 1099 Brussel X BC6491 Open stad Liberale nieuwsbrief Schaarbeek - Evere - Sint-Joost Tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten Evere-Schaarbeek - Sint-Joost - evere@vldbrussel.be

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het stopzetten van de openbareomroepactiviteiten in Griekenland

Voorstel van resolutie. betreffende het stopzetten van de openbareomroepactiviteiten in Griekenland stuk ingediend op 2115 (2012-2013) Nr. 1 19 juni 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heren Bart Tommelein, Jo De Ro, Jean-Jacques De Gucht, Peter Gysbrechts en Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID Vragen en antwoorden over de toekomst van uw ziekteverzekering, uw kindergeld, uw pensioen, enz...

SOCIALE ZEKERHEID Vragen en antwoorden over de toekomst van uw ziekteverzekering, uw kindergeld, uw pensioen, enz... SOCIALE ZEKERHEID Vragen en antwoorden over de toekomst van uw ziekteverzekering, uw kindergeld, uw pensioen, enz... Een uitgave van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid Graag een financieel steuntje

Nadere informatie

Trends CEO Poll 5 Juli 2007

Trends CEO Poll 5 Juli 2007 Trends CEO Poll 5 Juli 2007 Inhoudstafel 1. Korte inleiding...3 2. Nederlandstaligen vs franstaligen...3 2.1.1 Wie vult deze enquête in? U bent......3 2.1.2 BRON...3 2.1.3 Hoe denkt u dat de economische

Nadere informatie

Ministerraad van 16 juni 2010

Ministerraad van 16 juni 2010 Ministerraad van 16 juni 2010 De ministerraad vergaderde op woensdag 16 juni 2010 in het Egmontpaleis onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme De ministerraad nam volgende beslissingen:

Nadere informatie

Europa in de Tweede Kamer

Europa in de Tweede Kamer Europa in de Tweede Kamer Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van haar burgers, ook in Nederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buiten spel staan. Dat is niet

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. TOELICHTING Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot democratie te komen.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN C107 BUI7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 21 januari 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN Vraag om uitleg van de heer Jan Loones tot mevrouw

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014

HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014 HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014 Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, Geachte Parlementsleden en Goede Vrienden, Marianne en de andere kandidaten bereiden

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Speech Dag van de Lokale Politiek: sterke lokale mandatarissen voor een sterke lokale politiek

Speech Dag van de Lokale Politiek: sterke lokale mandatarissen voor een sterke lokale politiek Speech Dag van de Lokale Politiek: sterke lokale mandatarissen voor een sterke lokale politiek Beste groene vrienden, Bedankt om hier vandaag in grote getale te zijn. Jullie aanwezigheid is het beste bewijs

Nadere informatie

Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl)

Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 19 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Zijn deze stellingen feiten of meningen? Zet een kruisje in de gepaste kolom. Dat was een fantastisch boek, de personages waren levensecht.

Zijn deze stellingen feiten of meningen? Zet een kruisje in de gepaste kolom. Dat was een fantastisch boek, de personages waren levensecht. Vraag 34 Geef je me één goede reden? Over de argumentatiestructuur In vraag 15 en vraag 22 maakte je al kennis met enkele tekststructuren en de gepaste verbindingswoorden: de chronologische, de opsommende,

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

Verkiezingsspecial 2010

Verkiezingsspecial 2010 Algemene Directie Instellingen en Bevolking Juli 2010 Nummer 21 Verkiezingsspecial 2010 Lottrekking Persmeeting Verkiezingen Verkiezingsdag Danklunch 85 pagina s! Eindredacteur : Peter Grouwels e-mail:

Nadere informatie

DE EUROPESE GRONDWET: EEN TEKST DIE DE TOEKOMST VAN DE UNIE VEILIG STELT

DE EUROPESE GRONDWET: EEN TEKST DIE DE TOEKOMST VAN DE UNIE VEILIG STELT EEN TEKST DIE DE TOEKOMST VAN DE UNIE VEILIG STELT Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten in het Europees Parlement EEN TEKST DIE DE TOEKOMST VAN DE UNIE VEILIG

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Uitslag onderzoek: rechtszaak Geert Wilders EenVandaag Opiniepanel 14-01-2010 30.000 deelnemers

Uitslag onderzoek: rechtszaak Geert Wilders EenVandaag Opiniepanel 14-01-2010 30.000 deelnemers Uitslag onderzoek: rechtszaak Geert Wilders EenVandaag Opiniepanel 14-01-2010 30.000 deelnemers Bent u op de hoogte van dit proces tegen Geert Wilders of bent u dat niet? Ja, daarvan ben ik heel goed op

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Het EEG-Verdrag voorzag de oprichting

Het EEG-Verdrag voorzag de oprichting deel 1 EEG. Door het succes van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (1951) en het mislukken van de Europese Defensie en Europese Politieke Gemeenschap werd beslist om de verdere Europese samenwerking

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij?

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Korte omschrijving werkvorm In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis over de standpunten van enkele partijen over belangrijke Europese kwesties. Ze verbinden

Nadere informatie

Offerte ivm de Politieke Doorlichting

Offerte ivm de Politieke Doorlichting Brussel, 27 november 2014. Offerte ivm de Politieke Doorlichting Vertrekkende vanuit een politieke stelling, stelt Wijburgers een inventaris op van alle politieke actoren die een standpunt (voor of tegen)

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

WAARDIG LEVEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

WAARDIG LEVEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK WAARDIG LEVEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. TOELICHTING Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot democratie te komen.

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 500 WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 Olijfboomcoalitie De MR dreigt bijkomende zetels te verliezen bij een eventueel B-HV-compromis, en is doodsbang om bij de volgende

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l Kantooradres: Hallepoortlaan 5/8 3 e Verdieping 1060 BRUSSEL COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE

Nadere informatie

Jonge reporters in het Federaal Parlement

Jonge reporters in het Federaal Parlement 1 Inleiding Met de DVD Jonge reporters en de bijbehorende website zijn het Federaal Parlement en de Koning Boudewijnstichting de uitdaging aangegaan om jongeren van de derde graad secundair onderwijs (bso,

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS A.R. M12-5-0321 Beslissing van 9 januari 2014 De vijfde kamer van de Commissie, samengesteld uit:

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

Groep 2: De symbolen van België. Bron 2.1. De naam België/Belgique: (uit: Dossier De Belgische Revolutie, 1, De Standaard, p. 2)

Groep 2: De symbolen van België. Bron 2.1. De naam België/Belgique: (uit: Dossier De Belgische Revolutie, 1, De Standaard, p. 2) Bron 2.1. De naam België/Belgique: (uit: Dossier De Belgische Revolutie, 1, De Standaard, p. 2) Vragen: a) Naar welk stukje geschiedenis verwijst de naam België? b) Is de keuze voor deze naam juist? Bron

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie

Mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie Mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie Ook in de vakantie bieden we je graag nog wat interessante nieuwtjes en leesvoer over amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, erfgoed en natuurlijk

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als 18-jarige

Uw rechten en plichten als 18-jarige Uw rechten en plichten als 18-jarige Hoofdstuk 5 Een 18 de verjaardag is vaak een mijlpaal waarop men zelfstandiger en onafhankelijker wordt, maar het is ook het moment van wettelijke meerderjarigheid.

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN VERKLARING tot herziening van de Grondwet. (ingediend door de heren Koen Bultinck, Bart Laeremans en Gerolf Annemans) TOELICHTING

VOORSTEL VAN VERKLARING tot herziening van de Grondwet. (ingediend door de heren Koen Bultinck, Bart Laeremans en Gerolf Annemans) TOELICHTING VOORSTEL VAN VERKLARING tot herziening van de Grondwet (ingediend door de heren Koen Bultinck, Bart Laeremans en Gerolf Annemans) TOELICHTING Reeds vóór de Eerste Wereldoorlog schreef Jules Destrée aan

Nadere informatie

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2006 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds,

Nadere informatie

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing DOSSIER CD&V (overgenomen van webstek CD&V op 5-2-2005) SPLITSING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE De splitsing van het kiesarrondissement én het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde staat gezien

Nadere informatie

Een toegangsdeur geopend. Onderhoud verwarmingsketel: goeie afspraken, goeie vrienden. Niet-verzoend: huurder draait op voor kost kapotte kraan

Een toegangsdeur geopend. Onderhoud verwarmingsketel: goeie afspraken, goeie vrienden. Niet-verzoend: huurder draait op voor kost kapotte kraan Een toegangsdeur geopend 28 januari 2014 Onlangs klopte een directeur van een jeugdinstelling op onze deur. Zijn instelling geraakt maar niet verbonden met een nieuwe Vlaamse on-line-toegangsdeur, die

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 2 Datum: 9 februari 2012 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK weigert om voor de betaling van een openstaand

Nadere informatie

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit OPINIE Een federale kieskring: alweer een stap vooruit In een ingezonden bijdrage tonen Kris Deschouwer en Philippe Van Parijs, woordvoerders van de Paviagroep, zich verheugd over het voornemen de federale

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen Door rechtopmigratie op 8 oktober, 2015-00:00 foto, school in Nederland uit 1937 De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Vooral in Vlaanderen heeft de zender een onbetwistbaar potentieel en zal het aangekondigde aanbod wellicht op

Vooral in Vlaanderen heeft de zender een onbetwistbaar potentieel en zal het aangekondigde aanbod wellicht op EXQI, de gewaagde lancering van een nieuwe, generalistische zender met nationaal bereik Eind deze zomer lanceert Alfacam een nieuwe zender: generalistisch, zowel digitaal als analoog, met nationaal bereik

Nadere informatie

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31)

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Persbericht van de Ministerraad Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, keurde de Ministerraad

Nadere informatie

Daar duurt het vaak een hele tijd vooraleer men over een boek begint te praten en er commentaren over pleegt.

Daar duurt het vaak een hele tijd vooraleer men over een boek begint te praten en er commentaren over pleegt. Toespraak van Guy Verhofstadt Hasselt, 2 juni 2009. Dames en heren, Beste vrienden, Het is vandaag exact een maand geleden dat ik in Leuven mijn boek De weg uit de crisis heb voorgesteld. In de politiek

Nadere informatie

11-JULITOESPRAAK LEUVEN - Zondag 5 juli 2015. Jürgen CONSTANDT Algemeen directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

11-JULITOESPRAAK LEUVEN - Zondag 5 juli 2015. Jürgen CONSTANDT Algemeen directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds 11-JULITOESPRAAK LEUVEN - Zondag 5 juli 2015 Jürgen CONSTANDT Algemeen directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Goedemiddag beste Vlamingen Wat heeft jullie voorzitter Bart De Geeter het mij toch moeilijk

Nadere informatie

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 20 januari 2010 2 Commissievergadering nr. C90 LAN5 (2009-2010) 20

Nadere informatie