Vlaams Belang. start nieuwe campagne Lees meer op blz Afgiftekantoor: GENT X P4A9074

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Belang. start nieuwe campagne Lees meer op blz. 6-8. Afgiftekantoor: GENT X P4A9074"

Transcriptie

1 Magazine Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Uitgave van de Vlaams-nationale partij Maandelijkse uitgave (behalve augustus) Jaargang 7 nr. 10 oktober ,25 euro Ver. uitg.: Bruno Valkeniers, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel Vlaams Belang start nieuwe campagne Lees meer op blz. 6-8

2 Inhoudstafel De Ordelijke Opdeling Zuurstof voor Vlaanderen 3 Woord van de voorzitter 4 Analyse Op weg naar Wallo-Brux? 6 Nieuwe 10 campagne Actua kort 12 Vraaggesprek Jürgen Constandt over sociale zekerheid 6 18 Uit de parlementen 22 Proces- Vanhecke Ordelijke opdeling 30 IJzerwake 32 Opinie Luc van Balberghe Vlaams Belang Jongeren 36 Buitenland Duitsland Ja & Neen Boek & tijdschrift 43 Zogezegd 46 Kalender 48 Uitgeverij Egmont 2

3 Woord van de voorzitter Drie troeven Dat het Vlaams Belang een buitenbeentje is in het politieke landschap, hoef ik u niet te vertellen. Wij zijn nog steeds een partij die anders is dan alle andere, al was het maar omdat het Vlaams Belang drie levensbelangrijke troeven heeft: het beste programma, de kracht van onze overtuiging en de beste militanten van Vlaanderen. De voorbije weken organiseerde onze partij enkele bijeenkomsten voor de militanten en kaderleden die zich tijdens de voorbije verkiezingscampagne andermaal van hun beste kant hebben laten zien. Het belang van die mensen - van u allen - kan onmogelijk worden overschat. Het zijn immers zij die de ruggengraat van de Vlaams-nationale partij vormen. Bij het begin van het nieuwe politieke jaar - dat meer dan ooit de toekomst van Vlaanderen zal bepalen - past het dan ook om een welgemeend woord van dank te richten aan deze trouwe en onbaatzuchtige Vlaams-nationalisten. Wij rekenen op u, u kan ook op ons blijven rekenen! Bruno Valkeniers Voorzitter Vlaams Belang 3

4 Analyse Op weg naar Wallo-Brux? De Franstaligen houden ernstig rekening met het einde van België en handelen daar ook naar. Hun streefdoel: een post-belgische Waals-Brusselse staat. De voorbije weken gaven verschillende Franstalige toppolitici openlijk toe dat zij wel degelijk rekening houden met de splitsing van dit land. In tegenstelling tot de Vlamingen bereiden zij zich daar ook op voor. Het gewenste scenario bij een mogelijke boedelscheiding is duidelijk: een post-belgische federatie van Wallonië en Groot-Brussel. Dit droombeeld van l Etat Wallo-Brux is voor de Franstaligen een reëel toekomstperspectief dat nu al richtinggevend is voor hun politieke handelen. Het is in elke communautaire discussie op de achtergrond aanwezig en verklaart onder meer het hardnekkige Franstalige verzet tegen de splitsing van BHV en het streven naar de totstandbrenging van een corridor. Door de splitsing van de kieskring tegen te houden, willen de Franstaligen hun aanspraken op Vlaams-Brabant gaaf houden, mocht het ooit tot een splitsing komen. Minstens op die gebieden die nodig zijn om de twee samenstellende delen van de gedroomde nieuwe staat Wallo-Brux geografisch met elkaar te verbinden. Zoals Di Rupo twee jaar geleden in een officiële PS-nota letterlijk stelde, gaat het er inzake BHV over dat er geen hypotheek mag gelegd worden op de geografische ruimte voor de kinderen en kleinkinderen van Walen en Brusselaars. Ook Onkelinx gaf eerder al toe dat de verdediging van de rechten van de Franstaligen in de Rand niet de kern is van het BHV-debat, maar wel de zorg dat Brussel en Wallonië niet gescheiden worden. Er is geen enkele Franstalige partij die er anders over denkt, zo voegde ze er toen voor alle duidelijkheid aan toe. Onleefbare constructie Feit blijft natuurlijk dat de Franstaligen gemakkelijk lijken voorbij te gaan aan het gegeven dat zo n Waals-Brusselse staat sociaal en economisch compleet onleefbaar is. Wallonië slaagt er niet eens in zijn eigen rekeningen te betalen. Het is dan ook een raadsel hoe het gewest, dat vandaag 4

5 Splitsen In Wallonië wordt al volop nagedacht over een post-belgië-scenario. teert op massale Vlaamse transfers, morgen de almaar verder oplopende Brusselse facturen zou gaan betalen. Brussel is economisch enkel leefbaar binnen Vlaanderen. De hoofdstad mag dan wel het hoogste bbp per inwoner hebben, echter die rijkdom wordt voor een groot deel gerealiseerd door Vlaamse bedrijven en pendelaars. Schattingen over het aantal Vlaamse pendelaars lopen uiteen van tot , wat goed is voor 26 tot 37 procent van de totale Brusselse arbeidskracht. Hoe men het ook draait of keert: zonder Vlaanderen zakt het Brusselse bbp als een pudding in elkaar, daarover zijn zowat alle economen het eens. Brussel maakt niet alleen om historische, culturele, geografische, maar ook om economische redenen deel uit van Vlaanderen. Brussel kan uiteindelijk niet zonder Vlaanderen. Alleen Vlaanderen biedt Brussel een toekomstperspectief als tweetalige hoofdstad van een onafhankelijke Vlaamse staat en als venster op de wereld. Het wordt dan ook tijd dat de Vlaamse politieke klasse daar naar handelt en eindelijk werk maakt van een plan B. Vorige maand vond u in Vlaams Belang Magazine een enquête over de sinds begin dit jaar vernieuwde inhoud en opmaak van het blad. Via een vragenlijst kon u uw mening kenbaar maken. U deed dat ook massaal: via de post, fax en langs elektronische weg bereikten honderden ingevulde vragenlijsten onze redactie. Momenteel worden de resultaten van de enquête verwerkt. Een samenvatting leest u in een volgend nummer. Bij het begin van het politieke werkjaar trekt het Vlaams Belang opnieuw de aandacht naar zich toe met de lancering van een opvallende campagne voor de Vlaamse republiek. In dit nummer leest u vanzelfsprekend alles over deze nieuwe campagne en over de politieke actualiteit. Vandaag bevinden we ons in de merkwaardige situatie waarbij vertegenwoordigers van de grootste Waalse partij het einde van België voorbereiden, terwijl de zelfverklaarde onafhankelijkheidspartij N-VA op de rem gaat staan Het vraaggesprek dat Vlaams Belang Magazine deze maand publiceert met Jürgen Constandt, algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ), bewijst dat het VNZ zich duidelijk Vlaamsgezind profileert en er klare standpunten over de splitsing van de unitaire sociale zekerheid op nahoudt. Wie bij gebrek aan Vlaamse onderhandelaars die hun woord gestand doen zélf al wil beginnen met het opbreken van de Belgische staat, kan alvast de traditionele en unitaire ziekenfondsen de rug toekeren. De redactie 5

6 Nieuwe campagne Republiek Vlaanderen! Republiek Vlaanderen : met die slogan voert het Vlaams Belang tot half november een grootschalige campagne voor Vlaamse onafhankelijkheid. Tijdens een persconferentie in het Vlaams Parlement gaf het Vlaams Belang midden september toelichting bij de vastgelopen (pre)formatiegesprekken en de Vlaamse toegevingen die op de onderhandelingstafel lagen. De voorbije maanden heeft het Vlaams Belang de politieke evoluties vanzelfsprekend op de voet gevolgd - en waar nodig gepast gereageerd. De grote overwinnaar van 13 juni kreeg ruimschoots de kans om zijn verkiezingsbeloften - onder meer de vooropgestelde Copernicaanse omwenteling, fiscale autonomie en de splitsing van BHV en de sociale zekerheid - te verwezenlijken. Maar de gemaakte beloften werden niet op de onderhandelingstafel gelegd, laat staan verwezenlijkt. Te weinig De voorstellen die wél op tafel lagen, gingen hoegenaamd niet ver genoeg. Volgens Joris Van Hauthem konden de voorstellen inzake de staatshervorming in geen geval de toets met de vijf resoluties van het Vlaams Parlement doorstaan. Daarin werd immers de overdracht van homogene bevoegdheidspakketten geëist, alsook een maximale versterking van fiscale en financiële autonomie. Dat de voorliggende De komende weken verspreidt het Vlaams Belang folders en affiches met de slogan Republiek Vlaanderen. 6

7 splitsing van BHV niet zo proper was als sommige Vlaamse politici beweerden, bewees Bart Laeremans aan de hand van een uitgelekte nota van Elio Di Rupo. Het Vlaams Belang blijft erbij dat er geen prijs kan worden betaald voor de toepassing van de Grondwet. Duif is dood Toen de onderhandelingen eind augustus voor een zoveelste maal uitzichtloos leken, stelden verschillende commentatoren - in navolging van een groot deel van de publieke opinie - vast wat het Vlaams Belang al jaren zegt: het gaat niet meer. Of om het met de woorden uit de beroemde conference van Toon Hermans te zeggen: duif is dood. Geen Belgische goochelaar die de duif nog nieuw leven kan inblazen. Terwijl men zich aan de andere kant van de taalgrens begint voor te bereiden op een post-belgië-scenario (lees ook blz. 4-5), hebben veel Vlaamse politici nog steeds koudwatervrees en durven ze vooralsnog niet de logische conclusie trekken. Aan die andere Vlaamse partijen doen we een 7

8 oproep om geen tijd en energie meer te verspillen aan best offers en final offers, zei partijvoorzitter Bruno Valkeniers. Het is hoog tijd voor een alternatief. Ordelijke opdeling Voor Gerolf Annemans is de periode van argumentatie tegen België stilaan afgesloten: De stichting van de nieuwe staat komt nu aan de orde. In zijn boek over De Ordelijke Opdeling (O2), waarover u verderop in dit magazine meer leest, gaat de Kamerfractieleider gedetailleerd in op de verschillende scenario s en fasen van het ontbindingsproces. Langs Vlaamse kant mag niet langer tijd worden verloren, Het debat over het einde van België en Vlaamse onafhankelijkheid komt eindelijk op gang. Traditionele politici en sommige commentatoren waarschuwen dat de splitsing van België onmogelijk is. Dat klopt natuurlijk helemaal niet. Wil u alles lezen over het geknoei van de onderhandelaars en over ons alternatief? Bestel dan het GRATIS pocketboek Republiek Vlaanderen. Vlaams Belang Nationaal Madouplein 8b9, 1210 Brussel tel.: 02/ Bestel GRATIS maar moet men actief en nauwgezet het uiteenvallen van België voorbereiden. Het alternatief van het Vlaams Belang voor de Belgische knoeiboel is genoegzaam bekend: een onafhankelijke Vlaamse republiek. Met een grootschalige campagne zet onze partij die eis de komende weken kracht bij. Met de nieuwe campagne wil onze partij zich profileren als zweeppartij en dé vrijheidsbeweging die resoluut kiest voor een Vlaamse staat, stelde Filip Dewinter. Ons credo luidt: geen staatshervorming, maar staatsvorming. Via (rubriek In Beeld ) leest u meer over de campagne en vindt u enkele reacties. Pocketboek: Republiek Vlaanderen SMS 3111 (0,50 euro per sms) voor gratis pocketboek SMS republiek + naam en adres naar 3111 en u ontvangt GRATIS het pocketboek Republiek Vlaanderen! (0,50 euro per sms) 8

9 Vlaams Belang in actie De Gordel Begin september vond in de Vlaamse Rand rond Brussel de dertigste editie van De Gordel plaats. Het was een echte succeseditie: meer dan mensen namen deel aan de wandel- en fietstochten, wat een stijging is van deelnemers tegenover vorig jaar. Traditioneel waren er ook heel wat Franstalige pesterijen, zoals spijkers die op de weg werden gestrooid of wegwijzers die werden overplakt of vernield. Actie tegen moskee Op 11 september zou onze partij, in samenwerking met Steden Tegen Islamisering, een protestactie houden aan de Amerikaanse ambassade in Brussel tegen de aangekondigde bouw van een islamitisch centrum met bijhorende moskee vlakbij Ground Zero, de plaats waar bijna mensen het leven lieten tijdens de aanslagen op de WTC-torens. In laatste instantie werd de actie echter verboden door PS-burgemeester Freddy Thielemans. Het Vlaams Belang besloot daarop actie te voeren voor het nationaal secretariaat aan het Madouplein. Onze militanten ontrolden er spandoeken en Filip Dewinter hield een toespraak waarin hij er op wees dat de oprichting van de moskee een slag in het gezicht is van alle nabestaanden van de slachtoffers van Nine Eleven. Uiteraard was een ruime delegatie van militanten en mandatarissen van het Vlaams Belang aanwezig, die duizenden zelfklevers uitdeelden met de niet mis te verstane boodschap: BHV splitsen zonder prijs! 9

10 Actua kort Absurdistan Wie in Vlaanderen terechtstaat voor poging tot moord moet voor een correctionele rechtbank verschijnen. In Wallonië kom je voor dezelfde feiten nog altijd voor assisen. Die ongelijkheid is het gevolg van een domme vertaalfout in de begin dit jaar aangepaste assisenwet. De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégois signaleerde de blunder op 18 februari al aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V), maar die vond het akkefietje niet de moeite waard om in te grijpen: We gaan een pas goedgekeurde wet toch niet weer wijzigen. De overtreffende trap van gek? Gek, gekker, België. Brussel Volgens een gemanipuleerde studie van de Franstalige UCL zouden er vandaag nog maar Vlamingen wonen in Brussel, amper 5,3 procent. Het is natuurlijk toeval dat die studie verschijnt op het ogenblik dat de Franstaligen willen praten over geld en over de gewaarborgde pariteit in de hoofdstad. Het klopt dat het aantal Nederlandstaligen in Brussel daalt. Het fenomeen van de stadsvlucht is onmiskenbaar. De aanhoudende immigratiestroom werkt de marginalisering van de Vlamingen in Brussel nog verder in de hand. Dat is trouwens een van de redenen waarom de Franstalige partijen de rode loper blijven uitrollen voor vreemdelingen uit alle hoeken van de wereld. Al zal die kortzichtige opendeur-politiek hen straks ook nog zuur opbreken. Onthoofden! Iedereen die onze leer bespot, lacht om de islam en die verlaagt, moet de dood in. Onthoofd hem. Hak zijn hoofd eraf! Tot zover het advies van de beruchte Australische imam Feiz Muhammed op vraag van Nederlandse moslimjongeren wat ze met Geert Wilders moeten aanvangen. Terreurexperten noemen de oproep tot moord uitermate serieus. Bij het ter perse gaan is nog altijd niet duidelijk of Nederland nu alsnog een links kabinet krijgt, of toch een minderheidsregering met steun van de PVV. Wilders trok de stekker uit de besprekingen na de opstand van enkele dissidente christendemocraten (CDA), maar keerde nadien wel op zijn stappen terug. 10

11 Islamisering ACW-almacht We zullen niet zover gaan om het ACW te vergelijken met de Italiaanse maffia, maar dat de christelijke vakbond over een héél lange arm beschikt, is een publiek geheim. Weekblad Trends zette die macht onlangs nog eens goed in de verf: Het aantal CD&V-excellenties met een ACWetiket oogt indrukwekkend: Yves Leterme, Steven Vanackere, Inge Vervotte en op Vlaams niveau Hilde Crevits, Joke Schauvliege en Jo Vandeurzen. Bijna de helft van de federale CD&V-parlementsleden heeft een ACW-achtergrond. Samen met de zwaargewichten moeten zij erover waken dat de partij de Belgische belangen (nog) steeds boven de Vlaamse belangen plaatst. En daar kan zelfs Kris Peeters niet tegenop. Ook al bezorgde die behoudsgezinde, tricolore houding CD&V op 13 juni de grootste nederlaag uit haar geschiedenis. De islamitische getto s rondom de Europese steden worden groter en groter, de hoofddoek is er gemeengoed geworden, de niqaab wint er dag na dag terrein en moskeeën trekken er meer gelovigen dan kerken. Naar verluidt zijn er 45 miljoen moslims in Europa, wat geen probleem zou zijn als zij werkelijk zouden willen integreren. In plaats daarvan steunen velen het principe van aanslagen, zijn aan eerwraak gerelateerde misdaden geen uitzondering en lijkt het - te oordelen naar de manier waarop vrouwen vaak door hun families behandeld worden - alsof zij zich nog in het land van herkomst bevinden. Aan het woord is niet Geert Wilders of Filip Dewinter maar Ahmed Al-Sarraf een Koeweitse journalist. Zo hoort u het ook eens van een ander. Kindermisbruik Naar aanleiding van de onthullingen over seksueel misbruik vindt het Vlaams Belang dat ook de politieke wereld zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Niet enkel ten aanzien van seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Kerk, waar men overigens al te lang de indruk heeft gegeven dat het instituut voorrang kreeg op het leed van de slachtoffers, maar binnen de gehele samenleving. Daarom pleit onze partij onder meer voor de verlenging van de verjaringstermijn van 10 tot 30 jaar. Verder herhaalt het Vlaams Belang zijn pleidooi voor een woonverbod voor veroordeelde pedofielen in de gemeente van vroegere slachtoffers en het onsamendrukbaar maken van straffen. 11

12 12 Jürgen Constandt over eenvlaamse sociale zekerheid

13 Vraaggesprek Splits zélf de sociale zekerheid! Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) is een buitenbeentje in het sterk verzuilde landschap van de ziekenfondsen. Het telt vandaag zo n leden, is politiek ongebonden maar vaart een uitgesproken Vlaamse koers. Zo pleit het VNZ onomwonden voor de splitsing van de sociale zekerheid en voor een onafhankelijk Vlaanderen. We praten met directeur Jürgen Constandt over de Vlaams-Waalse transfers in de sociale zekerheid. Over de haalbaarheid en wenselijkheid van een splitsing en hoe de mensen door de overstap naar een Vlaams ziekenfonds daartoe hun steentje kunnen bijdragen. Bij de communautaire onderhandelingen ligt de overheveling van de kinderbijslag op tafel. Maar jullie willen meer dan dat? Uiteraard. De fameuze resoluties van het Vlaams Parlement (1999) spreken over álle kostencompenserende regelingen, dus ook over het volledige gezondheidsbeleid. Gezondheidszorg is een bij uitstek persoonsgebonden materie en dat komt de gemeenschappen toe. Bovendien willen we ons niet beperken tot de medische kosten, maar eisen we ook de overdracht van de inkomensvervangende tak: de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Ik merk dat de regionale verschillen op dat vlak nog altijd toenemen. Waarom is een eigen Vlaamse sociale zekerheid noodzakelijk? Voor onze toekomst! Een Belgische sociale zekerheid is achterhaald en biedt geen oplossing meer voor onze problemen. Als je wil dat de volgende generaties nog van een sociale zekerheid kunnen genieten, dan zal dat op het Vlaamse niveau moeten gebeuren. Vlaanderen en Wallonië hebben een totaal verschillende visie, op alle domeinen. Of het nu gaat over pensioenen, gezondheidszorg of uitkeringen. Daarom 13

14 Vraaggesprek is het belangrijk dat ze gesplitst wordt. Elk volk moet zijn eigen sociaal beleid kunnen voeren en ook de grenzen van de solidariteit kunnen bepalen. We kunnen niet solidair zijn met de hele wereld en we kunnen ook niet oneindig solidair zijn. Kijk naar die Vlaams- Als Waalse transfers: ruim 11 miljard of ruim 500 euro per maand per Vlaams gezin. Dat is geen solidariteit maar een soort permanente diefstal ten nadele van Vlaanderen. En het helpt niet eens. Wallonië zal pas spaarzaam worden als het zelf zijn verantwoordelijkheid en de kosten moet dragen. Voor de Franstaligen is een splitsing van de sociale zekerheid onbespreekbaar. Hoe kan of moet die Vlaamse sociale zekerheid er dan komen? We moeten niet eeuwig blijven wachten op een akkoord. Met de Zorgverzekering heeft Vlaanderen al een eigen initiatief genomen. Het is de eerste stap in de richting van een eigen sociale zekerheid. Als Wallonië halsstarrig weigert om de sociale Wallonië zich verzet tegen een splitsing, moet Vlaanderen buiten de lijntjes kleuren. zekerheid of delen ervan te splitsen, dan moet de Vlaamse gemeenschap echt buiten de lijntjes kleuren. Dan moet Vlaanderen zeggen: we gaan onze eigen kinderbijslag op poten zetten. Dan moet men het conflict durven aangaan en het heft in eigen handen nemen. Uiteindelijk vormen wij nog altijd de meerderheid in dit land. Een splitsing van de sociale zekerheid is het einde van de solidariteit zeggen Walen en vakbonden. Een kind = un enfant Onzin. Solidariteit heeft vele gezichten. Je kan ook solidair zijn met de toekomstige generaties. Ik denk dat we in de eerste plaats bekommerd moeten zijn om die sociale zekerheid op lange termijn te handhaven. Je kan ook maar solidair zijn als je daartoe de middelen hebt, maar we zitten vandaag in een zware crisis. De budgettaire toestand is niet goed, ook niet in Vlaanderen. Nogmaals, solidariteit is een mooi begrip. Maar waar is of was de solidariteit en de federale loyaliteit van de Franstaligen als we het hebben over BHV, de fi- 14

15 nancieringswet, het dossier Van Hool of de luchthaven van Zaventem? En als een kind gelijk moet zijn aan un enfant, waarom weegt een Vlaamse stem dan zoveel lichter dan een Franstalige? Nee, wij hebben als Vlamingen zeker geen lessen te krijgen in solidariteit! Wat vindt u van de stelling dat wie lid is van een traditioneel ziekenfonds de traditionele partijen versterkt en dus eigenlijk ook België? Ja, dat klopt helaas wel, al zullen de klassieke ziekenfondsen dat niet graag horen. Maar ze zijn nog altijd sterk gebonden aan hun partij. De klassieke zuilen spuwen op alles wat Vlaams is, pleiten overal en altijd voor het unitaire status quo of geven zelfs stemadvies tégen de Vlaamse zaak. Vlaams-nationalisten die nog altijd lid zijn van de CM of de socialistische mutualiteit steunen dus indirect de tegenstander en dus België. Als die Vlaamsgezinde leden massaal zouden overschakelen naar ons, komen die werkingsmiddelen ook in onze handen. Zo bouwen wij voor een stuk macht uit, Vlaamse macht. Ziekenfondsen krijgen werkingsmiddelen uit de federale schatkist. Pakweg 100 euro per jaar per lid of titularis. Als wij bij de CM of de socialisten 1000 leden wegtrekken, betekent dat voor hen euro minder aan budget. Dat kan pijn doen. Je kan die ziekenfondsen een duidelijk signaal geven dat de Vlamingen wél wakker liggen van een Vlaamse Sociale Zekerheid. Vandaar ons motto: Splits zelf de sociale zekerheid! Word lid van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. We kunnen ons voorstellen dat jullie optreden niet overal op applaus wordt onthaald Dat is het minste wat je kan zeggen. Ze hebben een paar keer geprobeerd om ons echt kapot te krijgen. Minister Demotte (PS) heeft enkele jaren geleden via de controledienst opdracht gegeven om onze landsbond (van neutrale ziekenfondsen) op de vingers te tikken. Zij hadden immers op onze webstek gelezen dat wij voor de splitsing van de sociale zekerheid ijveren en dat kon niet. Wij zijn de luis in de unitaire pels. Gelukkig zijn Demotte en de controledienst door de neutrale landsbond 15

16 Vraaggesprek kordaat teruggefloten. Ik heb hier de brief bij mij. Zij wijzen er op dat het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds geen enkele overtreding heeft begaan en dat de controledienst bepaalde standpunten wil censureren. Het zou dus gaan om een opiniedelict. De landsbond merkt tot slot droogjes op dat de aangehaalde standpunten niet wezenlijk verschillen van die van verschillende democratische partijen en van de resoluties van het Vlaams Parlement. Wil de controledienst voor de Ziekenfondsen ook tegen hen optreden? We hebben er nadien niets meer van gehoord. Wat kunnen jullie de mensen die een overstap overwegen bieden? Uiteraard onze Vlaamse overtuiging. Wij zetten ons actief in voor de Vlaamse zaak en de splitsing van de sociale zekerheid. Maar voor alle duidelijkheid: wij houden ons ver van de partijpolitiek. Wij hebben trouwens 72 parlementsleden van 6 verschillende politieke partijen in ons ledenbestand. En daarnaast hebben we een heel aantrekkelijk commercieel pakket. We betalen voor iedereen het lidgeld van een sportclub terug, brillen of lenzen, orthodontie en vaccinaties. Voor jonge gezinnen betalen we zelfs luiers terug (tot 225 euro). En volgend jaar pakken we uit met een sterk tandplan, waarbij we tot 500 euro terug- Vlamingen die nog altijd lid zijn van de CM steunen in feite België. betalen voor tandimplantaten. En dat alles tegen een heel democratische gezinsbijdrage. De enige handicap was tot voor kort dat we niet in elke stad een eigen kantoor hebben, maar daar wordt hard aan gewerkt. De laatste drie, vier jaar hebben we minstens 15 nieuwe of vernieuwde kantoren geopend. We hebben een heel handige webstek met een onlineloket en dat werkt uitstekend. We hebben een goede telefonische helpdesk, een sterke administratie en een heel sociale reputatie. Onze leden zijn heel tevreden. 16

17 De Vlamingen hebben geen lessen te krijgen in solidariteit. Wat betekent zo n overstap concreet? En hoe gaat dat? Het kost in elk geval niets. Het liefst komen we bij de mensen aan huis om alles goed uit te leggen. En dan moeten de mensen zelf beslissen. Als ze akkoord gaan, is het een kwestie van een paar formaliteiten. Wij regelen alles, nemen een eventuele hospitalisatieverzekering e.d. over. Er is geen onderbreking van rechten, er zijn geen wettelijke wachttijden of onderzoeken, en de SIS-kaart blijft dezelfde. Het is dus eigenlijk heel eenvoudig. Het vraagt maar twee handtekeningen. Of laat het me anders zeggen: Vijf minuten persoonlijke moed! De splitsing van België is moeilijker dan veranderen van ziekenfonds Het enige wat mensen moeten doen, is bellen naar ons gratis nummer en een afspraak regelen. Men kan ook een aanvraag doen via onze webstek. Wij doen de rest. Hoe kijkt u aan tegen de politieke toestand? Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Wat ik mij wel realiseer, is dat de Franstaligen mentaal al afscheid hebben genomen van België. Dat is straf. En nu zijn het bijna de Vlamingen die zeggen van ho maar, zo rap moet nu ook weer niet. Het is toch een beetje komisch dat de Vlamingen straks de redder van België zouden worden Ik denk dat die Vlaamse onafhankelijkheid dichterbij komt. Veel Vlamingen durven plan B nog niet aan, maar de Franstaligen hebben hun scenario voor het einde van België al klaar. Het wordt dus hoog tijd dat ook de Vlaamse regering een splitsingsscenario uitwerkt. Splits de sociale zekerheid. Word lid van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Alle info op of op het gratis nummer:

18 Uit de parlementen Nieuwe Europese belasting De Vlaamse belastingbetaler is al met voorsprong de grootste nettobetaler van de hele Europese Unie, en de kans bestaat dat daar nu nog een schepje bovenop komt. Europees Commissaris Janusz Lewandowski heeft immers aangekondigd dat de Europese Commissie plannen heeft voor het invoeren van Europese belastingen. Lewandowski heeft eveneens toegegeven dat het niet uitgesloten is dat de belastingdruk voor de EU-burgers hierdoor nog verder zal toenemen. Europarlementsleden Frank Vanhecke en Philip Claeys hebben het voorstel resoluut afgewezen en het Belgische EUvoorzitterschap opgeroepen om - net als Duitsland overigens - hetzelfde te doen. Philip Claeys wees er op dat rechtstreekse belastingen ervoor zullen zorgen dat de uitgaven van de EU nog verder ontsporen, terwijl de EU dringend de tering naar de nering moet zetten. Hervormingplannen onderwijs Onderwijsminister Pascal Smet (SP.a) wil dat de klassieke opdeling ASO, BSO, TSO en KSO verdwijnt. De minister wil één gemeenschappelijk jaar, waarna de leerlingen pas vanaf het tweede jaar (geleidelijk aan) moeten kiezen. Vlaams Parlementslid Gerda Van Steenberge heeft sterke twijfels bij het hervormingsplan. Een gemeenschappelijk eerste jaar en leerlingen een definitieve keuze laten maken wanneer ze zich in de moeilijke puberteitsjaren bevinden, is geen goed idee. De kans is eveneens reëel dat een gemeenschappelijk jaar de onderwijskwaliteit naar beneden zal halen. Het Vlaams Belang pleit daarom voor een betere begeleiding van de studiekeuze in het basisonderwijs, en vooral in het zesde leerjaar. Voorts zou Pascal Smet beter meer werk maken van de taalbadklassen om het Nederlands beter onder de knie te krijgen, in plaats van een pleidooi te houden voor Arabisch als keuzevak. Misplaatste reclame De reclamecampagne die winkelketen JBC onlangs op poten zette, is bij het Vlaams Belang in het verkeerde keelgat geschoten. Zo werd als campagnebeeld een tienermeisje gebruikt met de slogan I am cute and hard to get, met daarnaast de boodschap Fucking nice stuff. Vlaams Parlementslid Gerda Van Steenberge en Kamerlid Barbara Pas uitten in een brief aan de directie van JBC hun bedenkingen bij het dubbelzinnige en ongepaste taalgebruik tegenover jonge meisjes. De kinderrechtencommissaris werd ook op de hoogte gebracht en liet weten de bezorgdheid van het Vlaams Belang te delen. In 18

19 Het Vlaams Belang is opnieuw naar de Vaste Commissie voor Taaltoezicht gestapt. Aanleiding zijn de theoretische examensessies voor anderstaligen die bepaalde rijexamencentra organiseren, waarop Nederlandstaligen niet welkom zijn. De overheidsdiensten in Vlaanderen zijn echter verplicht om uitsluitend in het Nederlands te communiceren met de burgers. De huidige situatie is dan ook een inbreuk op de taalhet beleidsadvies dat het Kinderrechtencommissariaat momenteel opstelt over de voorstelling van jongeren in de media zullen de opmerkingen van Gerda Van Steenberge, die de bevoegde minister in het Vlaams Parlement zal interpelleren, alvast worden opgenomen. Aanpak zigeuners Het lijkt erop dat in Frankrijk eindelijk werk wordt gemaakt van een kordaat immigratie- en veiligheidsbeleid. Zo treedt de Franse overheid hard op tegen illegale kampen van Romazigeuners, die volgens het Elysée vaak haarden zijn van drughandel, prostitutie, uitbuiting van kinderen (bedelarij) en andere vormen van criminaliteit. De ontmanteling van dergelijke kampen en de repatriëring van de zigeuners gebeurt overigens in samenspraak met de Roemeense en Bulgaarse autoriteiten. Toch veroorloven de linkse partijen in het Europees Parlement het zich om de harde Franse aanpak te veroordelen. Onder meer de liberale fractie van Guy Verhofstadt mengt zich in de kwestie. Daarbij ontbreken uiteraard de grote woorden niet: populisme, xenofobie en racisme. Europarlementslid Philip Claeys hekelde de pretentie van Verhofstadt en Co: Indien Verhofstadt werkelijk meent dat een illegaal Romakamp geen probleem vormt, dan wordt hij bij deze opgeroepen de daad bij het woord te voegen en zijn landgoed in Toscane open te stellen als pleisterplaats voor Romazigeuners. Vrolijke ramadan Tijdens de ramadan - de islamitische vastenperiode - pakte De Post uit met een grootscheepse reclamecampagne. Op affiches aan de postkantoren en op haar webstek wenste De Post iedereen een vrolijke ramadan. Kamerlid Tanguy Veys kaartte de kwes- tie aan bij minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V). Volgens de minister behoort een dergelijke campagne tot de commerciële vrijheid van De Post. Tanguy Veys was het daar helemaal niet mee eens en stelde dat De Post op deze manier het neutraliteitsbeginsel schendt en een religie promoot die een bedreiging vormt voor de democratie en de mensenrechten. Allerminst iets om vrolijk van te worden Rijexamen voor anderstaligen 19

20 wetgeving. Filip Dewinter zal in het Vlaams Parlement eveneens minister van Inburgering Bourgeois aan de tand voelen over het feit of het organiseren van anderstalige rijexamensessies niet in strijd is met het inburgeringsbeleid, waarvan een van de principes toch het verwerven van een goede kennis van het Nederlands zou moeten zijn. Justitie op het matje Bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar was de Antwerpse procureurgeneraal Yves Liégeois niet mals voor het beleid op Justitie. Hij hekelde onder meer het immobilisme en het wanbeleid, waardoor straffen niet uitgevoerd worden en minderjarigen die verdacht worden van zeer ernstige feiten door plaatsgebrek op vrije voeten komen. Het gevoel van straffeloosheid dat er heerst, is onaanvaardbaar in een rechtstaat, stelde Liégeois terecht. Het Vlaams Belang is het volmondig eens met de kritiek. Volksvertegenwoordigers Bart Laeremans en Bert Schoofs wijzen er bovendien op dat het de Franstalige partijen waren die alle hervormingsplannen tegen hielden. Binnen de huidige unitaire context is een oplossing dan ook volledig uitgesloten. Enkel door een volledige overheveling van Justitie en Politie naar Vlaanderen en Wallonië kan komaf worden gemaakt met het immobilisme. Knap werk, Renaat! Recent stelde SP.a-Kamerlid Renaat Landuyt voor om de wetgeving die politici en topambtenaren verplicht al hun mandaten aan te geven bij het Rekenhof, uit te breiden naar magistraten. Het Vlaams Belang is het volmondig eens met Landuyt. Zijn voorstel lijkt namelijk als twee druppels water op het voorstel dat Vlaams Belang-volksvertegenwoordigers Bart Laeremans en Bert Schoofs vorig jaar al indienden. Een omfloerste bronverwijzing ware misschien correcter geweest Het volledige voorstel kan u overigens terugvinden op de webstek van de Vlaams Belang-Kamerfractie. Fiscale boetes Kamerlid Peter Logghe bekwam van minister van Financiën Didier Reynders (MR) cijfers betreffende de evolutie van de fiscale boetes, de boetes die opgelegd worden in geval van laattijdige betaling van de personenbelasting. Een eerste vaststelling is dat de boetes jaarlijks toenemen. Ten tweede is ook duidelijk geworden dat er een aanzienlijk verschil is tussen Vlaanderen en Wallonië. Van de meer dan 10 miljoen euro aan boetes in 2005 bleven er op 31 december 2009 nog voor meer dan 2,5 miljoen euro open staan. Van het aantal boetes dat werd uitgeschreven in Vlaanderen, blijft 15 procent onbetaald. In Brussel is dat ruim 35 procent en in Wallonië 31 procent. In totaal zijn de onbetaalde boetes in het Vlaams Gewest goed voor 38 procent, zijnde euro. Het Brussels Gewest is goed voor 27 procent ( euro) en het Waals Gewest voor 35 procent ( euro). Er is nog heel wat werk aan 20

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel Magazine www.vlaamsbelang.org Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Uitgave van de Vlaams-nationale partij Maandelijkse uitgave (behalve augustus) Jaargang 10 nr. 1 januari 2013 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans,

Nadere informatie

VlaamsBelang. Zou u 21 volle winkelkarretjes aan Di Rupo schenken? echt.onafhankelijk www.vlaamsbelang.org Ledenblad van de Vlaams-Nationale partij

VlaamsBelang. Zou u 21 volle winkelkarretjes aan Di Rupo schenken? echt.onafhankelijk www.vlaamsbelang.org Ledenblad van de Vlaams-Nationale partij VlaamsBelang echt.onafhankelijk www.vlaamsbelang.org Ledenblad van de Vlaams-Nationale partij Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Maandelijkse uitgave (behalve augustus) Jaargang 12 nr. 7-8 juli-augustus 2015

Nadere informatie

Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist

Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist OORBRAAK v r i j m o e d i g m a a n d b l a d december 2011 12 Rondas over de G704 Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist Bart De Wever: historische kans gemist Afgiftekantoor 8000 Brugge V.U.

Nadere informatie

HET ABC VAN DE N-VA IN MENSENTAAL

HET ABC VAN DE N-VA IN MENSENTAAL HET ABC VAN DE N-VA IN MENSENTAAL Foto: Bart De Wever en Jean-Marie Le Pen HANDLEIDING VOOR DE DELEGEES Om het debat aan te gaan met jullie collega s op de werkvloer ABVV HORVAL ANTWERPEN 1 Voorwoord Als

Nadere informatie

Nieuw-Vlaams Magazine

Nieuw-Vlaams Magazine Nieuw-Vlaams Magazine september 2013 Pascal Paepen: Het gebrek aan besparingen geeft een vals gevoel van comfort Kristien Van Vaerenbergh: We moeten Justitie de 21ste eeuw in krijgen MAGAZINE VAN DE KORT

Nadere informatie

leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen

leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen de Linkse Socialist 2 STEUN: 5 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 302 Maart 2011 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5 en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. De voorzitter: Mijnheer Vereeck, in de loop van de dag zal

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

10 juni 10 juni: Wetstraatrapport 1 jaar na de verkiezingen

10 juni 10 juni: Wetstraatrapport 1 jaar na de verkiezingen 10 juni 10 juni: Wetstraatrapport 1 jaar na de verkiezingen Perslunch, 6 juni 2008 1 Inleiding: moeras Een evaluatie van 1 jaar Wetstraat na de verkiezingen van 10 juni 2007 kan weinig anders zijn dan

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere.

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere. CRABV 52 COM 579 03/06/2009 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van WOENSDAG 03 JUNI 2009 Namiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MERCREDI 03 JUIN 2009 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 14.03 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is geopend.

Nadere informatie

UW STOK ACHTER DE DEUR

UW STOK ACHTER DE DEUR VERKIEZINGSPROGRAMMA UW STOK ACHTER DE DEUR Vu: Gerolf Annemans, Madouplein 8/9, 1210 Brussel VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 Een verkenningstocht door het programma van het Vlaams Belang Inhoudstafel Voorwoord...3

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2 WOORD VOORAF 3 IK HOU VAN ALLE ZES 5 VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OVER DE BRUSSELSE RAND 9 WELK BELEID IS NODIG IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Krant PUURS/ST.AMANDS TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST EDITIE IEPER PROTOCOL TUSSEN POLITIEZONE EN PARKET: EEN GOEDE ZAAK?

Krant PUURS/ST.AMANDS TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST EDITIE IEPER PROTOCOL TUSSEN POLITIEZONE EN PARKET: EEN GOEDE ZAAK? PUURS/ST.AMANDS EDITIE IEPER Krant Nr. 3 september ember 2005 Ver. uitg. F. Vanhecke, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel ZATERDAG 15 OKTOBER 2005 20 UUR TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST INSCHRIJVINGEN:

Nadere informatie

argument JA, MAAR! EEN BELGISCH VIGIPIRATE? KANTOOR VSOA-LRB NATIONAAL BRUSSEL WERFT AAN!

argument JA, MAAR! EEN BELGISCH VIGIPIRATE? KANTOOR VSOA-LRB NATIONAAL BRUSSEL WERFT AAN! ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05

Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05 Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05 Inhoud-programmaboek2012.indd 2 4/09/12 11:05 Ten geleide Op 14 oktober aanstaande trekken we weer naar de stembus om nieuwe gemeente-, districts- en provincieraden

Nadere informatie

Brussel Vlaams: Onrealistisch of levensnoodzakelijk?

Brussel Vlaams: Onrealistisch of levensnoodzakelijk? 6 de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 26 september 2009 Brussel Brussel Vlaams: Onrealistisch of levensnoodzakelijk? www.landdag.org Verslag van de 6 de Sociaal-Flamingantische Trefdag

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens.

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens. CRABV 52 COM 397 16/12/2008 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van DINSDAG 16 DECEMBER 2008 Voormiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MARDI 16 DECEMBRE 2008 Matin De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten

Nadere informatie

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131, 1080 Molenbeek Sainctelette maandblad van de Linkse Socialistische Partij

Nadere informatie

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen 5de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen www.landdag.org Solidariteit

Nadere informatie

tezotomlostelopen Ecuador: Referendum: hoop op verandering Interview: Kristien Hemmerechts over Palestina Afghanistan: Zeven jaar na datum

tezotomlostelopen Ecuador: Referendum: hoop op verandering Interview: Kristien Hemmerechts over Palestina Afghanistan: Zeven jaar na datum tezotomlostelopen S D Worx is een sociaal secretariaat. Het levert allerlei diensten voor werkgevers en organiseert voor hen ook opleidingen. Tot zover niets aan de hand. Maar je trekt wel de wenkbrauwen

Nadere informatie

Stop de onbetaalbaarheid van studeren!

Stop de onbetaalbaarheid van studeren! België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 327 September 2013 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

het ledenmagazine van de politieke vereniging D66 editie december 2012 Democraat Próspero año nuevo Bonne année Happy new year Gelukkig nieuwjaar

het ledenmagazine van de politieke vereniging D66 editie december 2012 Democraat Próspero año nuevo Bonne année Happy new year Gelukkig nieuwjaar uitdagende voornemens editie december 2012 het ledenmagazine van de politieke vereniging D66 Próspero año nuevo Gelukkig nieuwjaar Happy new year Bonne année vooraf tekst Alexander Pechtold 02 Democraat

Nadere informatie

Beste leden, Ik hoop in elk geval dat de lezing van deze 7 hoofdzonden jullie aandrang om er flink tegen aan te gaan, opnieuw aanscherpt!

Beste leden, Ik hoop in elk geval dat de lezing van deze 7 hoofdzonden jullie aandrang om er flink tegen aan te gaan, opnieuw aanscherpt! Beste leden, De vakantie is voorbij en iedereen is weer aan de slag. De voorbije twee weken hebben we heel wat vergaderingen gehad. Daar werden opvallend veel vragen gesteld over de algemene politieke

Nadere informatie

VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003. (Applaus)

VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003. (Applaus) 3-001 VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003 3-002 VOORZITTER: DE HEER PODESTÀ Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.00 uur geopend) 3-003 Betrekkingen EU/Cuba 3-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie