ONDERWERP VAN DE OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN KASOG/TISL & CWL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWERP VAN DE OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN KASOG/TISL & CWL"

Transcriptie

1 ONDERWERP VAN DE OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN KASOG/TISL & CWL Besteknummer: TISL&CLW-GEV-2014 Opdrachtgever: Locatie: VZW KASOG TECHNISCH INSTITUUT SINT-LODEWIJK Mosselerlaan Genk TISL - Mosselerlaan Genk CLW Halmstraat 6a 3600 Genk OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK, AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW Wij beogen het vernieuwen van een gedeelte van het buitenschrijnwerk, het dichten van een aantal openingen en het afwerken van de betrokken ruimtes. De bouwvergunning hiervoor werd afgeleverd. Belangrijk: Hoofdgebouw TISL: Het uitzicht en de detaillering van het gebouw dienen behouden te blijven. Dit is een voorwaarde van de bouwvergunning. Wij volgen de normering voor de beschreven werken. De regelgeving voor schoolgebouwen en lokalen voor verhuur dient strikt gevolgd te worden en heeft voorrang op deze bestekbeschrijving. De hiertoe nodige toebehoren dienen steeds inbegrepen in de offerte. Nodige attesten en conformiteitsverklaringen dienen door de aannemer afgeleverd te worden. Wij wensen bij de offerte een referentielijst van 3 uitgevoerde relevante projecten te ontvangen. Bij de uitvoering van de werken dienen geluidshinder, storende werkzaamheden en werken met enig risico voor uitvoerders en gebruikers van de gebouwen tot het minimum beperken en zonder risico voor derden. Er zullen derden aanwezig zijn. Hiertoe zullen de nodige veiligheids- en andere maatregelen en voorzieningen inbegrepen zijn in de offerteprijs. De aannemer zal vooraf de werkplanning voorleggen aan het bestuur zodat er getracht kan worden de gebruikers een ander lokaal te geven tijdens de werken. Er dient steeds rekening gehouden met aanwezigen/schoolgaande jeugd en derden in en rond de gebouwen. Een aantal werken worden uitgevoerd op twee verschillende locaties te Genk: Gebouwen TISL langs Collegelaan en gebouw CLW langs de Halmstraat/Minderbroederstraat. De opdrachtgever bepaalt, in verband met de veiligheid en de orde in en rond de gebouwen, de lokalen welke ter beschikking gesteld worden voor de werken en de materialen. De opdrachtgever heeft geen weet van asbesthoudende materialen in het lokaal. Indien bij de werken toch asbesthoudend materiaal of asbest aanwezig blijkt te zijn, dient de aannemer alle wettelijke voorzorgsmaatregelen te nemen opdat het aanwezige asbest op een veilige manier voor de eigen werknemers, evt. derden en aanwezige lln. of personeelsleden verwijderd en afgevoerd kan worden. De goedkeuring door de opdrachtgever ontslaat de leverancier niet van zijn verantwoordelijkheid inzake kwaliteit van de te leveren en te plaatsen materialen. Leveringen in meer en in min worden op een afzonderlijk formulier vermeld en verrekend, zonder schadevergoeding voor de leverancier. Meetcode: De opgegeven hoeveelheden zijn netto gemeten. Meetstaat: Er werden detailleringen beschreven om u een juist beeld van het gewenste te kunnen vormen. Indien dit zou leiden tot bepaalde merken en/of fabrikanten van zijn deze niet bindend: gelijkwaardige materialen, eigenschappen en kleuren zijn toegelaten met vermelding merk/fabrikant. Conformiteitverklaring door aannemer te leveren. Van alle materialen, toestellen en componenten dient een CE-conformiteitsattest afgeleverd te worden. Alle handleidingen en gebruiksinstructies dienen in het Nederlands en eenvoudig in gebruik te zijn. Indien materialen het gebruik vereisen van producten zoals smeerolie, smeervetten en evt. andere producten dan dient een Nederlandstalig (M)SDS blad van deze producten afgeleverd te worden. De aannemer houdt er rekening mee dat de gebruikers voornamelijk jongeren in opleiding zijn. Wij adviseren de aannemer om een bezoek ter plaatse te brengen en zijn bereid de aannemer rond te leiden in de gebouwen. Aannemers kunnen zich achteraf niet beroepen op onvoorziene kosten of onbekendheden omdat zij zich via een plaatsbezoek kunnen vergewissen van de situatie en de moeilijkheidsgraad van de opdracht. Het dossier werd gesplitst in verschillende percelen. Iedere aannemer schrijft in voor zijn vakgebied. De aannemer is vrij om alle percelen aan te bieden of voor een bepaald perceel in te schrijven. Maar alleen percelen waarvan alle artikels aangeboden worden, kunnen in aanmerking genomen worden: Per perceel geldt dus alles of niets. Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 1

2 De aannemer is door zijn inschrijving akkoord met de strikte planning die er opgesteld zal worden waarbij de aannemer zich zal schikken volgens de algemene coördinatie van de werken en waarbij hij zich zal aanpassen en samenwerken met andere uitvoerders. Plaatsing voorzien: +/-december februari 2015, zo snel mogelijk na goedkeuring dossier door Agion. Geen prijsherzieningsformule van toepassing. De toewijzing van de aannemer zal gebeuren na goedkeuring van de offerte door AGIOn. De gestanddoeningstermijn van de aangeboden prijzen is verplicht 180 dagen en is een last van de offerte. De meetstaat en het offerteformulier dienen verplichtend ingevuld te worden op bijgevoegde formulieren. Bemerkingen dienen apart vermeld te worden. De offerte dient aangevuld met specifieke documentatie aangaande de voorgestelde materialen. Uitvoeringstermijn: 30 werkdagen voor DIT totale project. De percelen volgen elkaar onderling op en vullen elkaar aan zodanig dat deze uitvoeringstermijn gerealiseerd wordt. De gebouwen dienen ten allen tijde tegen nadelige weersinvloeden beschermd te worden. Er dient verplicht gebouw per gebouw winddicht afgewerkt te worden. Te zien als last van de opdracht. Werfinrichting VOOR ALLE UITVOERDERS Er dient rekening gehouden met het veilig behoud van het bestaande gebouw en de bestaande leidingen en technieken (afvoer, toevoer, verwarming en elektriciteit), dit met het oog op het blijven functioneren van de werking van het gebouw en de veiligheid van de gebruikers en de uitvoerders, ook tijdens de uitvoeringsperiode. De werken zullen veilig afgeschermd worden voor derden en onbevoegden. Alle tijdelijke aanpassingen en werken, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, dienen aansluitend hersteld te worden. Alle puin wordt op een zo efficiënt mogelijke manier gesorteerd en aansluitend afgevoerd voor recyclage of stort. De aannemer tracht het ontstaan van stof(wolken) te beperken. Zo nodig zal hij plaatselijk een afscherming en afzuiging voorzien. Hinder en vervuiling in en buiten het gebouw evenals in de omgeving ervan dient vermeden en de vervuiling dient in voorkomend geval verwijderd te worden. Dit is een last van de aanneming. De inrichting van de werf bevat alle kosten van de voorbereidende werken, werfvergaderingen,.. die nodig zijn om de verbouwingswerken in de betrokken lokalen te kunnen starten en uit te voeren. De aannemer houdt zich aan zijn voorbeeldfunctie in schoolomgeving. Hij is verantwoordelijk voor zijn werknemers en onderaannemers. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen op plannen in bijlage. De aannemer gaat vooraf ter plaatse, vergewist zich van de situatie en bevraagt zich voorafgaandelijk over onduidelijkheden. Na offerte kunnen noch het offertebedrag noch de hoeveelheden aangepast worden. Meting: Last van de aanneming Schoonmaak VOOR ALLE UITVOERDERS De hoofdaannemer, onderaannemers en alle uitvoerders zorgen dagelijks voor het opruimen van hun aandeel alle afval, puin, inpakmateriaal en dergelijke meer. Dagelijks borstelschoon achterlaten van lokalen, gangen en trappen welke gebruikt werden om werken uit te voeren. Voor voorlopige oplevering zal de aannemer de lokalen stofvrij opleveren. Meting: Last van de aanneming Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 2

3 SCHOOLGEBOUW TISL: PEDAGOGISCHE UNIT (P.U.) (LINKER VLEUGEL HOOFDGEBOUW) TISL: SPORTHAL S1 TISL: AFDELING AUTOMECHANICA CLW: GOEDERENBEHANDELING EN AANPALENDE LOKALEN OPDRACHT: LOCATIE: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN TISL: MOSSELERLAAN 110 te GENK CLW: HALMSTRAAT 6A te GENK OVERZICHT PERCELEN PERCEEL 1 isolatieplaten en waterkeringslaag Leveren en plaatsen TISL (alleen P.U.) PERCEEL 2 metselwerken en aanverwante werken Leveren en plaatsen TISL PERCEEL 3 buitenschrijnwerken Leveren en plaatsen TISL en CLW PERCEEL 4 Dorpels en venstertabletten natuursteen Leveren en plaatsen TISL en CLW PERCEEL 5 pleisterwerken Leveren en plaatsen TISL en CLW PERCEEL 6 schilderwerken Leveren en plaatsen TISL en CLW PERCEEL 7 Afzelia hout Leveren TISL PERCEEL 1 isolatieplaten Leveren en plaatsen 1.1 Isolatieplaten (voor gebruik in het gebouw) en waterkeringslaag Tegelelementen bestaan uit een kern van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim en zijn aan beide zijden voorzien van een met glasvlies versterkte mortel. Deze isolerende bouwelementen zijn stabiel, watervast en schimmelvrij. De panelen worden gebruikt om een vlakke basis te vormen om te bepleisteren. Uitstekend te gebruiken bij renovatie. Het materiaal is door zijn geringe gewicht makkelijk hanteerbaar en snel te monteren. Tegelelementen zijn op eenvoudige wijze op maat te snijden met behulp van eenvoudig houtbewerkingsgereedschap zoals een handzaag of mes. De platen worden geleverd en geplaatst aan de dagkanten van de ramen ter verbetering van de isolatiewaarde. Er dient een waterkerende laag geplaatst tussen baksteen en isolatiemateriaal, inbegrepen in de totaalprijs van dit perceel. Isolatiedikte: Omvang: Meting: 4cm Leveren en plaatsen van waterkerende laag en isolatieplaten aan alle dagkanten van vernieuwde ramen en deuren TISL: pedagogische unit, enkel in de vleugel van het hoofdgebouw. waterkerende laag dient inbegrepen in de totaalprijs van de isolatieplaten Isolatie: Veronderstelde breedte van de dagkant : 20cm en netto gemeten in m : 4 zijden van ramen 3 zijden van deuren PERCEEL 2 metselwerken en aanverwante werken Leveren en plaatsen 2.0 Afbraakwerken Er dient bij afbraakwerken omzichtig te werk gegaan. Onvoorziene schade zal door de aannemer en op zijn kosten hersteld worden. Uit te breken metselwerken voor het vergroten van ramen. Wij vragen om materialen die te recupereren zijn ter plaatse te bewaren. Als de opdrachtgever deze wenst te behouden, blijven de materialen ter plaatse. Dit wordt besproken tijdens werfvergaderingen. Omvang: TISL (Bij CLW gebeuren de werken door de afdeling bouw van de school). Meting: m² 2.1 Metselwerken, spouwisolatie en voegwerken Bakstenen en Natuursteen Er dient bij renovatie de voorkeur gegeven aan zo weinig mogelijk visueel verschil tussen de oude en nieuw gebruikte materialen. Het beeld van de nieuwe toestand mag niet storend afwijken van de bestaande toestand. De opdrachtgever wordt betrokken in de materiaalkeuzes. De materialen zijn niet uniform voor de verschillende locaties. De CE-fiche met alle gegevens van de geleverde steen dient afgegeven voor het post-interventiedossier / opdrachtgever. Bescherm de materialen steeds tegen regen, opstijgend vocht en opspattend vuil. Bij renovatie wordt rekening gehouden met het bestaande metselwerk en zo goed mogelijk overeengekomen met voegdiktes en steenmaat en kleur. De aannemer mengt de stenen gelijktijdig uit 4 à 5 pakken, zoals aangegeven op het schema dat in elk pak ingesloten zit. Een metselmortel bestaat doorgaans uit cement (bindmiddel), zand en water en kan eventueel aangevuld worden met hulpstoffen en toevoegingen. Het inmengen van deze toeslagstoffen wordt best geminimaliseerd. Kies steeds een mortelsamenstelling die geschikt is voor het metselen van de betreffende gevelstenen. Bescherm op het einde van de werkdag het vers metselwerk met een laag plastic. Zorg ook voor een goede afvoer van het hemelwater. Metselen bij regenweer is niet toegelaten. Overtollige mortel die bij het vleien van de steen naar de spouw wordt geduwd, wordt met de truweel verwijderd. Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 3

4 Vensterbanken in beton, arduin of natuursteen worden voorzien van opstandjes en druipranden, of idem bestaande situatie. Bij droog en warm weer wordt het vers metselwerk op het einde van de werkdag extra bevochtigd. Het gevelmetselwerk zal uitgevoerd worden in niet-geperforeerde handvorm-gevelsteen. Het zichtvlak vertoont typische ruwe vormen en nerven van met de hand gevormde stenen. De steen vertoont geen gebreken zoals scheuren op de strek en op de kop. Wateropname: max. 15% Drukvastheid: gemiddeld min. 10 N/mm² De steen moet voldoen aan de vriesproef. De aannemer zal minimum 5 verschillende stalen voorleggen. Formaat: moduul af te stemmen op bestaande toestand Kleur: rood/bruin genuanceerd. Natuursteen: maximaal gelijkend op bestaande natuursteen in het gebouw. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de gebouwen een historische waarde heeft. Waar gebruikelijk plaatst de aannemer waterkeringslagen. De prijs is inbegrepen in de totaalprijs Spouwisolatie in minerale wol De openingen die voorzien zijn op plan om dicht gemetseld te worden, dienen voorzien van een geventileerde spouw en van een waterkerende laag en thermische isolatie met een waarde van 0,04 W/mK benaderend. De spouwisolatie dient tegen de binnenmuur bevestigd en heeft een spouw van enkele cm tov de gevelstenen. Dikte van de isolatie = spouwbreedte -2 cm aan baksteenzijde. De isolatie dient d.m.v. spouwankers op zijn plaats gehouden. De isolatie wordt geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant. De spouwisolatie dient volledig sluitend tegen elkaar en heel zorgvuldig te worden uitgevoerd. Ze wordt zo ver als mogelijk in de spouw geplaatst. Bovenaan de isolatie dient een waterkerende laag tot buiten geplaatst. Aan de buitenzijde voorziet men open stootvoegen Binnenblok in cellenbeton De dicht te metselen openingen worden aan de binnenzijde van de lokalen vlak geplaatst zodanig dat er met een dunne pleisterlaag afgewerkt kan worden tot 1 geheel. De dikte van de blokken bedraagt 9cm. Tenzij er tijdens de werken onregelmatigheden ter plaatse vastgesteld worden, dan wordt, in overleg met de opdrachtgever, afgestemd op de bestaande toestand. Deze zou kunnen verschillen per locatie. Blokken gefabriceerd uit een mengsel van Portlandcement, hoogwaardige kalk, zeer fijn gemalen zand, aluminiumpoeder en water. Door een chemische reactie ontstaat waterstofgas-belvorming, die de cellenstructuur doet ontstaat. Nadien worden de blokken op maat versneden en onder hogedrukstoom verhard. Eigenschappen : Droge volumemassa : 600 à 650 kg/m3 Textuur : vlak gestructureerd Kleur : wit Gemiddelde druksterkte : min N/mm2 Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0.17 W/mK (gelijmde blokken) De blokken worden geplaatst door verlijming met aangepaste lijmmortel geleverd door de fabrikant van de blokken. Ze worden zat en vol verlijmd met een voegdikte van +/- 2mm, volgens voorschriften fabrikant voegwerken (pro memory: prijs in te begrijpen in totaalprijs) De metselmortels en de voegwerken moeten begrepen zijn in de eenheidsprijzen metselwerken. Het water voor de mortelbereidingen moet zuiver drinkwater. De mortel wordt mechanisch bereid en moet volkomen homogeen zijn. Het zand moet volledig met bindmiddel omhuld zijn. Deze mortels voldoen aan de norm NBN EN : 2003 Metselmortels, en bezitten tevens het Benor keurmerk. De voegen worden eerst uitgekrabd en de aannemer zal, onder zijn verantwoordelijkheid, de verenigbaarheid van beide mortels nagaan. Alvorens tot de uitvoering hiervan over te gaan zal de aannemer minstens drie stalen van +/ m² ter goedkeuring voorstellen aan de opdrachtgever. De kleur van het nieuwe voegwerk zal de kleur van het oude voegwerk maximaal benaderen. Het voegwerk zal zeer zorgvuldig en onberispelijk door gespecialiseerde voegers moeten worden uitgevoerd. Vooraleer met de voegwerken aan te vangen moet de aannemer het gevelmetselwerk volledig zuiver maken, en eventueel beschadigde stenen vervangen door gave stenen. De aannemer neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om bevuiling van de omgeving tegen te gaan. Het voegwerk maakt integraal deel uit van de zichtbare gevel. Omvang: Uitvoering: Opmerking: Meting: dicht metselen van gevelopeningen volgens planaanduiding waterkerende lagen en voegwerken dienen inbegrepen in de totaalprijs m² bakstenen incl. voegwerk en waterkeringen M² spouwisolatie M² binnenblok 2.2 sandwichpanelen Omvang: sandwichpanelen bestaande uit vlakke staalplaat, gecoat met PIR en afwerkingsplaat in staal met gegolfd uitzicht. Kleur grijs. Plaatsing op een bijhorende draagstructuur die voldoende verankerd wordt aan de bestaande draagmuren van het gebouw. Levering en plaatsing ter vervanging van buitenschrijnwerk en met het oog op het verkleinen van de glasoppervlakte. Dorpel te voorzien in alu volgens beschrijving. Hoeveelheid opgenomen bij buitenschrijnwerk. Uitzicht, vormgeving en Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 4

5 Uitvoering: Meting: plaatsing conform bestaande toestand van het aangrenzende gebouw (magazijn en de afdeling lassen). TISL : ter plaatse op te meten volgens locatie op plan m² sandwichpaneel op draagstructuur M² binnenblok* zie gevelbekledingsplaat Dampopen en gecoate gevelbekledingsplaat voor buitentoepassingen. De platen bestaan uit minerale wolvlokken die onder hoge druk geperst worden met een kleine hoeveelheid bindmiddel. Ze worden gecoat met hoge-temperatuuruitharding. Als oppervlaktebehandeling worden de platen voorzien van primers en afgelakt met een zeer duurzame kleurlaag (lak op waterbasis). Het resultaat is een gladde gevelplaat: dampopen, vormvast en verwerkbaar als hout. Systeemopbouw : Buitengevelbekleding (wanden en boeiboorden), onzichtbaar bevestigd op houten stijl- en regelwerk, d.m.v. verlijming (as/as afstand van het stijlwerk voor 8 mm dikke platen: afhankelijk van belasting max.: 600 mm, 6 mm dikke platen: afhankelijk van belasting max.: 400 mm). Geventileerde constructie horizontale voeg: open, 6 tot 8 mm. Platen op standaardmaat, voorzien van vellingkanten. Dikte: 8 mm. X Breedte: mm. X Lengte: mm. Kleur: 7001 (zilvergrijs).beschermlaag, zelfreinigend en extra uv-bestendig Volumieke massa : Nominaal kg/m3. Bevestiging op aluminium Lijmsysteem volgens voorschrift leverancier van de lijm. Sterkte/stijfheid : Buigtreksterkte karakteristiek : EN 310 en EN 1058, f05 >= 27 N/mm2 Druksterkte loodrecht op plaatvlak 16,4 N/mm2 Treksterkte 17,6 N/mm2 E-modulus gemiddeld EN 310 >= 4015 Brandreactie-classificatie conform NBN EN : 8 mm dik, brandklasse: B-S2-dO Relatieve dampdiffusieweerstand : sd < 1,8 m EN Warmtegeleidingscoëfficiënt : Lambda = 0,35 W/(m. K). Fysische eigenschappen : Dimensionele stabiliteit lengte/breedte EN 438-2: vocht 50% RV naar 92,5% RV: gem. < 0,29 mm/m temperatuur: gem. Alpha < 0,011 mm/(m. K) Wateropname via de zaagkant na 28 dagen: bij 20 C en 65% RV: < 1,3% bij 2 C en 90% RV: < 0,2% Omvang: levering en plaatsing ter vervanging van buitenschrijnwerk en met het oog op het gebruik als ondergrond voor stickers, affiches, spandoek, voor het weergeven van schoolinfo. Waterkeringen te plaatsen tussen structuur en gevelplaat en in aansluitingen. Dorpel te voorzien in alu volgens beschrijving. Hoeveelheid opgenomen bij buitenschrijnwerk. Uitvoering: Meting: TISL : ter plaatse op te meten volgens locatie op plan m2 gevelplaat op draagstructuur M² spouwisolatie* zie M² binnenblok* zie PERCEEL 3 buitenschrijnwerken Leveren en plaatsen 3.1 Uit te breken en weg te voeren bestaande buitenschrijnwerk volgens planaanduiding. Het uitbreken en wegvoeren van het buitenschrijnwerk voor nieuw schrijnwerk, gebeurt door de aannemer. De aannemer voert de werken omzichtig uit. Onvoorziene schade wordt hersteld door de aannemer op zijn kosten. 3.2 Nieuw buitenschrijnwerk Algemeen: A. Normen, technische specificaties en technische voorlichtingen Volgende normen en technische voorschriften zijn van toepassing op het aluminium buitenschrijnwerk: NBN S (04/2007) (+addendum 02/2010 en corrigendum 12/2010): Glaswerk NBN B (05/2007): Buitenschrijnwerk - Algemene voorschriften NBN EN (12/2003): Productnorm vliesgevels NBN EN (05/2010): Productnorm ramen en deuren NBN S (1977): Akoestiek Criteria van de akoestische isolatie STS 52.2 (Draft 2009): Buitenschrijnwerk in aluminium STS 53.1 (2006): Buitenschrijnwerk Deuren TV 188: Plaatsen van Buitenschrijnwerk TV 221: Plaatsing van glas in sponningen Door de constructeur worden berekeningsnota s opgemaakt en afgeleverd. Deze houden rekening met alle bestaande gegevens op het gebied van lasten en belasting. Het schrijnwerk en zijn samenstellende elementen dienen te voldoen aan de eisen op gebied van luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en weerstand tegen windbelasting volgens de paragrafen en van de NBN B Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 5

6 B. Omvang van de aanbesteding De constructie omvat o.a. volgende werken: leveren en plaatsen van de aluminium constructie opnemen en controleren van alle nodige maten water- en luchtdichte afwerking, o.a. de elastische voegdichting tussen constructie en de andere materialen, afwerkstukken, enz. hang- en sluitwerk alle bevestigingsmiddelen alle beschermingsmaatregelen om beschadiging te voorkomen de beglazing de sandwichelementen en gevelplaten waar van toepassing waterdichtingsmembranen die nodig zijn voor de drainage aluminium onderdorpels en vensterbanken (zoals voorgeschreven) de isolatie tussen de buitenschrijnwerkelementen en de isolatie van de ruwbouw via rotswol of PUR niet expanderend schuim geplooide platen voor de binnen- en/of buitenafwerking isolatie rondom voorzien C Sleutelhiërarchie Alle sloten zijn van het type cilinderslot versterkte veilige uitvoering en passen binnen een sleutelhiërarchie van min. 5 niveaus. Type : BKS, enkel met certificaat bij te maken. Aanvalszijde mag max; 3mm uitsteken tov de dekplaat, welke niet mag verwijderd worden. Speling tussen dekplaat en cilinder max. 0,5mm. Slotkast: Uitsluitend insteeksloten zijn toegelaten. Nachtschoot min. 20mm + gedeelte in de slotkast is min. over dezelfde lengte massief. Volgens keuze opdrachtgever. D Deurdrangers Deurdranger met instelbare en hydraulisch gecontroleerde sluitsnelheid (180-0) en eindslag (7-0). Regelbare sluiphoek, hydraulische gecontroleerde en instelbare openingsbuffer ter beveiliging van bruusk opengooien en automatisch sluiten van deuren. Montage console met universele bevestigingsgaten volgens DIN deel 2. Standaard met 3 regelventielen voor: Instellen eindslag 7-0 Instellen sluitsnelheid Instellen openingsbuffer Montage op de deur, scharnierzijde, met N-normale glijarm. Behuizing in gemoffeld aluminium. Plaatsing: op elke deur (per dubbele deur 2 stuks). E Deurvergrendeling Deurvergrendeling en aanslag in open toestand d.m.v. kokerprofiel 80x80x4mm, lengte 150cm waarvan 90cm boven de vloer en 60cm onder de vloer, te verankeren in beton van 60x60x40cm. Onderaan te voorzien van een aanslagstop + een snap vergrendeling (= vastzetten en losmaken van de deurvleugel door eenvoudige druk of trekbeweging). Plaatsing: op elke naar buiten draaiende buitendeur (voor dubbele deuren dus 2 stuks). F Paniekbaar Paniekdeuren bij nooduitgangen of branddeuren bevorderen de veiligheid en de betrouwbaarheid. Dit systeem biedt een hoogwaardige panieksluiting met een horizontale en/of verticale bedieningsstang op basis van een geïntegreerd antipaniekslot. Het systeem is gecertificeerd volgens de Europese norm EN 1125 en het CEkenmerk. Elke deur met een paniekbaar dient ook voorzien te zijn van een deurpomp. Meting: per deurblad G Aluminium buitenschrijnwerk De profielen bestaan uit twee buisvormige aluminium halfschalen die door de systeemleverancier zelf machinaal worden geassembleerd tot driekamerprofielen met behulp van twee doorlopende isolatie-strippen. Het systeem laat toe binnen en buiten een verschillende kleur toe te passen. Dit driekamersysteem beschikt over de volgende kwaliteitscertificaten: een doorlopende technische BUtgb-goedkeuring met certificaat op de functionele prestaties van het systeem (lucht- en waterdichtheid en windweerstand) (ATG 10/2644) een doorlopende technische BUtgb-goedkeuring met certificaat op het verbindingssysteem door de polyamide strippen (ATG 10/H722) een doorlopende technische BUtgb-goedkeuring met certificaat op de gebruikte isolatiestrippen en de materialen waaruit ze zijn samengesteld (ATG 08/H672 of ATG 06/H730 of ATG 08/H719) ITT testrapporten conform de productnorm EN die van toepassing is in het kader van CE markering, welke verplicht is. een ISO 9001-certificaat van de systeemleverancier (kwaliteit vanaf de ontwikkeling tot de levering) de resultaten van de thermische berekeningen voor de kader/vleugel-combinaties Uf 2,05 W/m2K. Voor vaste ramen Uf 1,67 W/m²K (volgens EN ). Kopijen van deze certificaten en testverslagen moeten kunnen voorgelegd worden. De constructeur dient te werken volgens de geldende productnorm EN De CE-markeringsdocumenten (CE-label, verklaring gereglementeerde stoffen en de conformiteitverklaring) dienen voorgelegd te kunnen worden Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 6

7 evenals een procescertificaat, afgeleverd door een Belgisch Notified Body, welke aantoont dat de productie in overeenstemming is met de EN Profielen De aluminium profielen zijn geëxtrudeerd uit de legering EN-AW6060B volgens EN met bijkomende vereisten om de corrosieweerstand te verhogen: Zn 0,15 %, Cu 0,02 %, Pb 0,022 %, Si: 0,30 0,55 %, Fe: 0,10 0,30 %, Mg: 0,35 0,60 %, Mn 0,10 %, Cr 0,05 %, Ti 0,10 %, andere elementen individueel 0,05 %, samen 0,15 %. De mechanische kenmerken beantwoorden aan de norm EN met nabehandeling T66 of aan norm DIN met F22. De toleranties zijn gebaseerd op de norm EN of aan DIN De structurele profielwanden hebben een nominale dikte tussen 1,6 en 2,5 mm. De wanddikte is systeemgebonden, wordt berekend door de systeemleverancier en is afhankelijk van de profielgeometrie, de grootte van het profiel en de functionaliteit. Het profiel moet voldoen aan alle geldende normen. Deze profielwanden vormen tevens de binnenkamer waarin zich de pershoeken bevinden, alsook de binnen- en buitenaanslaglippen. Voorts beantwoorden de profielen aan de EURONUT-maatvoering zodat de meeste Europese types van hang- en sluitwerk, voorzien van gestandaardiseerde profielgroeven, ingebouwd kunnen worden. Deze eis wordt geformuleerd om later bij eventuele breuk, gemakkelijk vervangende onderdelen te vinden op de markt. Voor een goede waterdichtheid onderaan de ramen zijn bovendien alle kader- en T-profielen voorzien van een verlaagde waterdrempel. Het niveauverschil tussen het drainageniveau en de bovenzijde van de binnenschaal bedraagt 7,5 mm. De verbindingsprofielen (hoekprofielen, verbindingsprofielen tussen verschillende raamtypes, koppelprofielen,...) zijn in de lengte voorzien van groeven voor voorgevormde zachte, ronde rubbers. Deze dichtingen zorgen voor een perfecte wind- en waterdichtheid van de geschroefde profielverbindingen, zonder gebruik te maken van siliconen. Functionele type De thermisch geïsoleerde aluminium profielen hebben een bouwdiepte van 68 mm voor de buitenkader, en van 77 mm voor de vleugel. Het buitenaanzicht van de buitenkader en van de vleugel is vlak. De glaslat heeft een rechthoekig aanzicht. Het systeem laat toe om glasdiktes tot 54 mm te plaatsen in de vaste kader en 63 mm in de vleugel. De glaslatten liggen in hetzelfde vlak als de vleugel. In de glassponning van de kader- en/of vleugelprofielen dient een bijkomende isolatiedichting geplaatst, waarmee de ruimte rond het glas wordt opgevuld. Hierdoor wordt het warmtetransport rond het glas beperkt en wordt een betere Uf-waarde bekomen. De glaslatten zijn eveneens vervaardigd uit de legering EN-AW6060B. Ze clipsen over de volledige profiellengte vast. De glaslatten clipsen direct in de profielen vast zonder hulp van kunststofstukjes. De sponninghoogte van de profielen en van de glaslatten bedraagt 25 mm. Voor glasoppervlaktes groter dan 6m² is een lagere sponninghoogte niet toegelaten (NBN S23-002). Ontluchting van glas en panelen dient voorzien te worden. De bouwdiepte van de vaste kaders en de T-profielen kan vergroot worden in functie van de over te dragen winddruk en van het traagheidsmoment van de profielen. De breedte van de vleugelprofielen wordt bepaald door de afmetingen van de opengaande delen. Alle glaslatten langs binnen. Oppervlaktebehandeling: De gemoffelde uitvoering met zelf-reinigende en krasvaste eigenschappen draagt het Europese QUALICOATlabel. De laagdikte bedraagt gemiddeld minimaal 60 micron. Na ontvetten en beitsen ondergaan de profielen een chemische conversiebehandeling. Vervolgens wordt elektrostatisch een thermohardende polyesterpoederlaag aangebracht. Tenslotte laat het bakken in een oven bij een temperatuur van ± 200 C volledige polymerisatie van het polyesterhars toe. Door middel van additieven in het polyesterpoeder wordt een oppervlaktestructuur gecreëerd die het zelfreinigende en krasvaste karakter van deze oppervlakte bewerkstelligt. De micro-structuur van de lak geeft het oppervlak een waterafstotend karakter. De opdrachtgever kan een keuze maken uit het kleurengamma van de systeemleverancier: niet-metallieke kleuren. Keuze voorlopig bepaald op: KLEUR TISL hoofdgebouw: P.U.: RAL 9010 binnen en buiten (VERPLICHT WIT) KLEUR TISL sporthal : RAL 7039 binnen en buiten KLEUR CLW: RAL 7039 binnen en buiten Thermische onderbreking De thermische onderbreking geschiedt d.m.v. Ω-holkamer strippen uit polyamide 6.6 die met glasvezels (min. 25%) versterkt en voorzien zijn van lijmstrippen. De breedte van deze isolatiestrippen bedraagt 32 mm. De standaard strippen vormen 3 luchtkamers. Bij de assemblage worden de profielgroeven mechanisch gekarteld. Door het dichtdrukken van de profielgroeven wordt de verbinding verzekerd. In geval van moffelen na de isolatie van de profielen, zijn de verbinding en ook de water- en winddichtheid tussen profielen en isolatiestrippen gegarandeerd door het smelten van de lijmstrippen. De deurvleugels van de vlakke deuren zijn voorzien van geperforeerde stegen (23 mm) met afdekclips,om het bimetaaleffect te reduceren.om te kunnen voldoen aan de eisen gesteld in de Butgb moet de assemblage worden uitgevoerd bij de fabrikant van de profielen. Niet gecontroleerde assemblages worden geweigerd. Verbindingen De hoekverbindingen tussen de profielen worden gevormd door de in verstek gezaagde aluminium profielen pneumatisch te persen of te schroeven. Elke hoek bevat drie verbindingspunten: 1 Twee aluminium pershoeken of schroefhoeken Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 7

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden.

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 1 DOEL Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN Guy Vinck

Nadere informatie

SGL4500 schuifsystemen

SGL4500 schuifsystemen SGL4500 schuifsystemen Hoog geïsoleerd schuifdeursysteem met strak design Referentiemerk: Sapa Building System Artline ALGEMENE BESCHRIJVING Thermisch geïsoleerd schuifdeursysteem met een kaderdiepte van

Nadere informatie

Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding,

Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding, 1082 OCMW Poperinge Veurnestraat 18-22 8970 Poperinge Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding, BESCHRIJVENDE MEETSTAAT 01 ALGEMEEN 01,1 Kosten 1,0 S.O.G. FF Verzekeringen, Opkuisen, 1,00

Nadere informatie

CS 68. Reynaers Concept system. Ramen en deuren. Bringing Aluminium to Life

CS 68. Reynaers Concept system. Ramen en deuren. Bringing Aluminium to Life CS 68 Reynaers Concept system Ramen en deuren Bringing Aluminium to Life CS 68: de nieuwe standaard voor ramen en CS 68 is een driekamersysteem voor ramen en deuren met thermische onderbreking. Het systeem

Nadere informatie

VERHOOGDE ISOLATIE. Reynaers Concept system. Raam- en deursysteem. Bringing Aluminium to Life CS 77

VERHOOGDE ISOLATIE. Reynaers Concept system. Raam- en deursysteem. Bringing Aluminium to Life CS 77 VERHOOGDE ISOLATIE Raam- en deursysteem CS 77 Reynaers Concept system Bringing Aluminium to Life CS 77: Het systeem voor ramen en deuren die moeten voldoen CS 77 is een driekamersysteem voor ramen en deuren

Nadere informatie

CS 38-SL. Reynaers Concept system. Raamsysteem. Bringing Aluminium to Life

CS 38-SL. Reynaers Concept system. Raamsysteem. Bringing Aluminium to Life Raamsysteem CS 38-SL Reynaers Concept system Bringing Aluminium to Life CS 38 Slim Line: Het slankste esthetische De minimumbreedte van slechts 38 mm, de trapeziumvormige buitenvormen en de gecentreerde

Nadere informatie

FICHE 10 WATERDRUKBESTENDIG SCHRIJNWERK

FICHE 10 WATERDRUKBESTENDIG SCHRIJNWERK ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 10 WATERDRUKBESTENDIG SCHRIJNWERK //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

RAMEN IN ALUMINIUM. Fabrikant : RAL kleur : Profielen. Hierna een greep uit onze techniek en realisaties. Klik op de foto van uw keuze.

RAMEN IN ALUMINIUM. Fabrikant : RAL kleur : Profielen. Hierna een greep uit onze techniek en realisaties. Klik op de foto van uw keuze. RAMEN IN ALUMINIUM Fabrikant : RAL kleur : Info : Geco www.geco.be Profielen Hierna een greep uit onze techniek en realisaties. Klik op de foto van uw keuze. 60 3 kamersysteem 4500 Hefschuifsysteem Gordijngevel

Nadere informatie

16. Staalstructuur en beplating

16. Staalstructuur en beplating 16. Staalstructuur en beplating 16.1. Staalstructuur Volgens de bepalingen van Aquafin bestek voor het uitvoeren van betonconstructies in rioolwaterzuiveringsinfrastructuur Hoofdstuk IV.7 16.2. Gevelbekleding

Nadere informatie

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking PLAATSING HORIZONTALE PLAATSING 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking 23/03/2011 3.1. Horizontale plaatsing 3.1.1. Montage van het systeem: Stap

Nadere informatie

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden.

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. I NSTRUCTIE-17: P LAATSING 1 DOEL Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN

Nadere informatie

Soudal Window System:

Soudal Window System: Soudal Window System: Luchtdichte bouwaansluiting in de praktijk Luc Thys Inleiding SWS : wat? = Soudal Window System Professioneel venster-aansluitsysteem: raaminstallatie volgens EPB Doordachte combinatie

Nadere informatie

AANBESTEDINGSTEKST INBOUWSCREENS

AANBESTEDINGSTEKST INBOUWSCREENS AANBESTEDINGSTEKST INBOUWSCREENS PHAZSCREEN INBOUW TYPE 85N - 85NZ en 110N 110NZ (om in te bouwen in een voorziene ruimte boven het raam) 1. Steunen Verzinkt stalen zijconzoles met overgeplooide rand om

Nadere informatie

TRIDEX: lastenboeken

TRIDEX: lastenboeken TRIDEX: lastenboeken Algemeen 1. voor verkleving met koudlijm 1-laags 2. voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. voor plaatsing met ballast 5. voor

Nadere informatie

POWERDECK F (PIR) VOOR EXTENSIEVE GROENDAKEN

POWERDECK F (PIR) VOOR EXTENSIEVE GROENDAKEN POWERDECK F (PIR) VOOR EXTENSIEVE GROENDAKEN Vereisten isolatie groendak Op een groendak komen heel wat belastingen. Daarom moet het mechanisch gedrag van het isolatiemateriaal de permanente belasting

Nadere informatie

Plaisance 50. Ramen en Deuren. Sapa Building System

Plaisance 50. Ramen en Deuren. Sapa Building System Plaisance 50 Ramen en Deuren Sapa Building System Plaisance 50 is een nietthermisch onderbroken systeem voor aluminium toepassingen, met een bouwdiepte van. Het kan toegepast worden bij naar binnen en

Nadere informatie

00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL

00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL dossier... - dd.... 1 00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL volgnr. 1 00.00.00A BELFACE Gevelbekleding uit gerecycleerd PVC-hardschuim met toplaag

Nadere informatie

Bestek kunststofkozijnen

Bestek kunststofkozijnen Bestek kunststofkozijnen Bouwplan: Bouwplaats: Opdrachtgeverl: Planning en bouwbegeleiding: Aanbieding voor: P V C - kozijn Aanbiedingsdatum: Start werk: handtekening voor opdracht: Beoordeelde aanbieding

Nadere informatie

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand Akoestische deuren in combinatie met brandweerstand De Coene Products T +32 (0)56 43 10 80 Europalaan 135 F +32 (0)56 43 10 90 B-8560 Gullegem info@decoeneproducts.be www.decoeneproducts.be AKOESTISCHE

Nadere informatie

DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN!

DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN! nano en R nano DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN! connecting insulations 1.0 WAT IS MARMOX THERMOBLOCK? Marmox THERMOBLOCK is een gepatenteerde isolerende bouwblok en bestaat uit een isolerend deel,

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN Algemeen 1. Voor verkleving met koudlijm eenlaags 2. Voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. Voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. Voor plaatsing met ballast

Nadere informatie

CW 60. Reynaers Concept system. Gordijngevelsysteem. Bringing Aluminium to Life

CW 60. Reynaers Concept system. Gordijngevelsysteem. Bringing Aluminium to Life CW 60 Reynaers Concept system Gordijngevelsysteem Bringing Aluminium to Life Robuuste en veilige gordijngevels CW 60 is een thermisch onderbroken gordijngevelsysteem waarbij de beglazing door toedoen van

Nadere informatie

AANBESTEDINGSTEKST OPBOUWSCREENS

AANBESTEDINGSTEKST OPBOUWSCREENS AANBESTEDINGSTEKST OPBOUWSCREENS PHAZSCREEN TYPE 85 ASN - 95ASN 1. Bergingskast (om bovenop het raam te monteren) Geëxtrudeerde omkasting bestaande uit 1 deel (voor- & bovenprofiel). De omkastingsprofielen

Nadere informatie

CP 155 / CP 155-LS. Reynaers Concept system. Schuifsysteem. Bringing Aluminium to Life

CP 155 / CP 155-LS. Reynaers Concept system. Schuifsysteem. Bringing Aluminium to Life Schuifsysteem CP 155 / CP 155-LS Reynaers Concept system Bringing Aluminium to Life CP 155 / CP 155-LS: Het hoog isolere CP 155 is een thermisch onderbroken schuifsysteem uit RMG 2.1 met een maximaal vleugelgewicht

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015 BESTEK Ten behoeve van: Datum: 16 oktober 2015 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-II onder licentienummer: ------------------ INHOUDSOPGAVE ------------------ INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aluminium raam- en deursystemen. Triton. HI Het eerste hyperisolerend systeem met Spidertechnology

Aluminium raam- en deursystemen. Triton. HI Het eerste hyperisolerend systeem met Spidertechnology e! ti va no In Aluminium raam- en deursystemen Triton Triton HI Triton HI Het eerste hyperisolerend systeem met Spidertechnology by by blyweert De labyrint isolatietechniek Isoleren is kamers creëren die

Nadere informatie

Invisivent EVO < Klepventilatieroosters op het raam

Invisivent EVO < Klepventilatieroosters op het raam I L Invisivent VO < Klepventilatieroosters op het raam O A A M F M S I T C O N D B N K i-flux 3 et meest discrete, zelfregelende raamventilatierooster De Invisivent VO maakt stijlvol ventileren mogelijk.

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de plaatsing Voor meer info en advies kan u steeds terecht bij

Aandachtspunten bij de plaatsing Voor meer info en advies kan u steeds terecht bij Z Aandachtspunten bij de plaatsing Bij plaatsing achter slag of in blok moet tussen de ramen en de muur een voeg van minimum 1 cm zijn. Deze voeg kan groter genomen worden naargelang de toleranties van

Nadere informatie

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels 1 STS 71-2 Voorstelling STS? Onderwerp van de STS 71-2 Prestaties? Prestaties in de STS 71-2 Realisatie van prestaties op de bouwplaats 2 1 STS 71-2

Nadere informatie

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer.

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer. voor het hele gebouw Na-isolatie van de zolderruimte van hellend dak van buitenaf houten draagvloer Platdakisolatie betonnen draagvloer Spouwmuurisolatie Begane grondvloer i s o l a t i e p l a t e n SPOUWISOLATIE

Nadere informatie

Avantis 55. Ramen en Deuren. Sapa Building System

Avantis 55. Ramen en Deuren. Sapa Building System Avantis 55 Ramen en Deuren Sapa Building System Avantis 55 is een thermisch onderbroken driekamer systeem voor aluminium ramen en deuren met een bouwdiepte van 55 mm. Het kan toegepast worden bij naar

Nadere informatie

Platdakvensters. Elektrisch platdakvenster. Vast platdakvenster. Platdakvenster voor daktoegang. Opties. Platte daken

Platdakvensters. Elektrisch platdakvenster. Vast platdakvenster. Platdakvenster voor daktoegang. Opties. Platte daken Platdakvensters 1 Elektrisch platdakvenster Vast platdakvenster Platdakvenster voor daktoegang Opties Platte daken Technische gegevens 60 0,19 Dakopening 80 90 0,40 0,32 0,54 H +10mm max. W +10mm max.

Nadere informatie

BESTEKBESCHRIJVINGEN

BESTEKBESCHRIJVINGEN HALFEN NATUURSTEENVERANKERINGEN Natuursteenankers : mortelankers De natuursteenplaten worden bevestigd aan de draagstructuur met ankers in roestvast staal 18/10/2,5 Cr/Ni/Mo (mat.nr. 1.4571/1.4404). Deze

Nadere informatie

Aluminium, our passion

Aluminium, our passion Aluminium, our passion Alumil: één van Europa s grootste aluminium extrusieconcerns ALUMIL NV is het grootste aluminium extrusieconcern in Griekenland en hoort bij de top 5 leveranciers van aluminiumsystemen

Nadere informatie

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE Thermische isolatie oplossingen thermische isolatie muur en vloer PUR / PIR panelen TMS & SIS REVE TMS & SIS REVE muren comfort besparingen prestaties Een gebouw dat slecht of helemaal niet geïsoleerd

Nadere informatie

PLAATSINGSINSTRUCTIES

PLAATSINGSINSTRUCTIES 1/8 Algemeen Durasid is een compleet gevelbekledingssysteem geschikt voor nieuwbouw en renovatie: ideaal voor toepassingen in woningbouw, chaletbouw, industriebouw De gevelpanelen kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 December 2011 1-9 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 verder te noemen: OAD 2011 De afdichting van een beglazingssysteem is een onderdeel van het plaatsen

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

P2000 Hout P2000 Bois. Hoofdstuk : Chapitre : Deel : Partie: Blz. : Page: 06/01. Klassiek Classique. Modern Moderne P2000

P2000 Hout P2000 Bois. Hoofdstuk : Chapitre : Deel : Partie: Blz. : Page: 06/01. Klassiek Classique. Modern Moderne P2000 P000 Hout P000 Bois 0/0 e P000 P000 Hout P000 Bois 0/0 e Classic Klassisch 8 mm 8 mm. Een goede geluids-, warmte-, en koude isolatie door het gebruik van aparte dichtingen.. Onderhoudsvriendelijk door

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Muren

Duurzaam bouwen. Muren Duurzaam bouwen Muren 1 % zonder isolatie Muren isoleren waar staan we?? 100 80 60 40 20 0 1998 2001 2003 2005 2008 2020 2 Ouderdom woning 3 Energieverlies per 100 m² ca. 1500 m³ aardgas of 1500 liter

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE TOT IN DE PERFECTIE HET geneo HEFSCHUIFDEURSYSTEEM

ENERGIE-EFFICIËNTIE TOT IN DE PERFECTIE HET geneo HEFSCHUIFDEURSYSTEEM ENERGIE-EFFICIËNTIE TOT IN DE PERFECTIE HET geneo HEFSCHUIFDEURSYSTEEM Bouw Automotive Industrie De SYSTEEMFaMIlIE BREIDT ZICH UIT HET GENEO HEFSCHUIFDEURSYSTEEM Het hefschuifdeursysteem GENEO staat voor

Nadere informatie

PLAATSINGS- INSTRUCTIES DURASID GEVELBEKLEDING

PLAATSINGS- INSTRUCTIES DURASID GEVELBEKLEDING 01/2013 v1 1/6 Algemeen Durasid is een compleet gevelbekledingssysteem geschikt voor nieuwbouw en renovatie: ideaal voor toepassingen in woningbouw, chaletbouw, industriebouw, De gevelpanelen kunnen gebruikt

Nadere informatie

PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING

PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING AGGĒRES NV Boomgaarddreef 9-2900 Schoten - België tel +32 3 633 15 50 fax +32 3 633 22 50 info@aggeres.com www.aggeres.com INHOUDSOPGAVE 1. Afmetingen & gewicht van het Porta

Nadere informatie

P.1.0.12 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails

P.1.0.12 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails 5 P..0. Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn enkel bedoeld als handleiding voor architecten,

Nadere informatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES, VERGUNNINGEN & GARANTIEVOORWAARDEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES, VERGUNNINGEN & GARANTIEVOORWAARDEN TECHNISCHE SPECIFICATIES, VERGUNNINGEN & GARANTIEVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE PRODUCTSPECIFICATIES Algemeen - Dak - Zijwangen - Afwatering dakkapel - Front - Boeideel - Kozijn - HRR++ Glas - Rolluiken Technische

Nadere informatie

Een Uniek concept. Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren 30 minuten brandwerend BR 30

Een Uniek concept. Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren 30 minuten brandwerend BR 30 Een Uniek concept. Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren Deurblad/ -kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar 1. De Thys Ready Door classic plaatsklare deur en deurkast THYS BR30 deurbladen

Nadere informatie

RC System - Excellence 75 SI. Ramen & Deuren. Sapa Building System

RC System - Excellence 75 SI. Ramen & Deuren. Sapa Building System RC System - Excellence 75 SI Ramen & Deuren Sapa Building System Excellence 75 SI Ramen & Deuren Excellence 75 SI (Super Isolerend) is een thermisch onderbroken driekamer systeem voor aluminium ramen en

Nadere informatie

G11.11 INVISITOP 50141 VOOR KIPRAMEN G11 OPPERLUCHTRAMEN 01.07.2015

G11.11 INVISITOP 50141 VOOR KIPRAMEN G11 OPPERLUCHTRAMEN 01.07.2015 G11 OPPERLUCHTRAMEN G11.11 50141 VOOR KIPRAMEN 01.07.2015 Waregemstraat 5-9870 Zulte - Belgium - T. +32 9 388 88 81 - F. +32 9 388 88 21 - commercial@sobinco.com - www.sobinco.com 50141 VOOR KIPRAMEN INDELING

Nadere informatie

a. Profielenoverzicht

a. Profielenoverzicht II. GEVELBEKLEDING a. Profielenoverzicht BELFACE Belface is de merknaam voor een uiterst kwalitatief gevelconcept. Deze voorgehangen, verluchte façade combineert een milieuvriendelijk karakter met een

Nadere informatie

POORTEN ISOL-COMFORT. www.passiefhuis-shop.be WWW.WINSOL.BE

POORTEN ISOL-COMFORT. www.passiefhuis-shop.be WWW.WINSOL.BE POORTEN ISOL-COMFORT www.passiefhuis-shop.be WWW.WINSOL.BE Onderdelen De Isol-Comfort sectionale poort van Winsol is uitgerust met een pakket aan innovatieve onderdelen die materialen met een hoog geleidingsvermogen

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

Raam- en deursystemen : Serie 2000

Raam- en deursystemen : Serie 2000 Voor onze afdeling Ramen en Deuren in PVC werd er geopteerd een partnerschip op te richten met de firma Wymar. De mogelijkheden in profielen, de kleurvastheid, de sterkte van het profiel en het driekamersysteem

Nadere informatie

BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN

BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN Stroomschema's beoordeling brandwerende puiconstructies versie 2; 22 april 2011 BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN Staal Puisysteem (profielen) afmetingen pui < 2000 x 3000 mm stalen glaslatten of gelijkwaardig

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Muren

Duurzaam bouwen. Muren Duurzaam bouwen Muren 1 % zonder isolatie Muren isoleren waar staan we? 100 80 60 40 20 0 1998 2001 2003 2005 2008 2020 2 Ouderdom woning 3 Energieverlies per 100 m² ca. 1500 m³ aardgas of 1500 liter stookolie

Nadere informatie

Model G7, enkele deur

Model G7, enkele deur Model G7, enkele deur Profilering: breedte binnenmaat nuttige minimum maximum deurblad omlijsting doorgang muuropening muuropening 630 633 595 680 700 680 683 645 730 750 730 733 695 780 800 780 783 745

Nadere informatie

Avantis 70 HV. Ramen en Deuren. Sapa Building System

Avantis 70 HV. Ramen en Deuren. Sapa Building System Avantis 70 HV Ramen en Deuren Sapa Building System Avantis 70 HV is een hoogwaardig thermisch onderbroken 3-kamersysteem voor aluminium ramen en deuren met een bouwdiepte van 70 mm. Avantis 70 HV overtreft

Nadere informatie

Isotherme panelen. Industriedeuren

Isotherme panelen. Industriedeuren Isotherme panelen Industriedeuren -1 Toebehoren en opties INUSTRIEPANELEN FRIGOPANEEL TYPE F e F-panelen zijn uiterst geschikt voor gekoelde magazijnen, koelcellen, vriestunnels, cleanrooms enz. Pg. -3

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Prefab betonelement met geïntegreerde voorzetwand Deze bestekbeschrijving is geënt op het Typebestek 250, versie 2.2. en dient aangepast te worden overeenkomstig

Nadere informatie

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten Technische gegevens NOVEX onderdakplaten SVK nv - Aerschotstraat 114 - B-9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 760 49 00 - F +32 (0)3 777 47 84 info@svk.be - www.svk.be NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens

Nadere informatie

Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren. Een Uniek concept. Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com

Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren. Een Uniek concept. Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com Een Uniek concept. 1. Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren Deurblad/ -kast zowel rechts- als linksdraaiend Thys Ready Door classic plaatsklare deur en deurkast plaatsbaar - scharniert op 6 zichtbare

Nadere informatie

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer)

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) *100% UV-bestendig *Blijvend soepel en elastisch * Hoge elasticiteit. Tot 400% rek * Scheur-, breuk-,

Nadere informatie

B. Woningafscherming. a. Profielenoverzicht I. ROLLUIKEN I. LAMELLEN STORVINYL P 958 P 3801 P 951 P 299 LUXOR P 293 EXTRA P 3800 P 292 MINI

B. Woningafscherming. a. Profielenoverzicht I. ROLLUIKEN I. LAMELLEN STORVINYL P 958 P 3801 P 951 P 299 LUXOR P 293 EXTRA P 3800 P 292 MINI Z B. Woningafscherming I. ROLLUIKEN I. LAMELLEN a. Profielenoverzicht STORVINYL 13.5 P 958 11 14.5 9.5 8 40 P 292 MINI 14.5 P 966 (INOX) 293 P 971 (INOX) 299 P 972 299 60 37 55 50 50 P 293 EXTRA P 3800

Nadere informatie

Model G3, enkele deur

Model G3, enkele deur Model G3, enkele deur Profilering: deurbladdikte breedte deurblad hoogte deurblad breedte binnenmaat nuttige minimum maximum deurblad omlijsting doorgang 630 633 595 680 710 680 683 645 730 760 730 733

Nadere informatie

Model G1, enkele deur

Model G1, enkele deur Model G1, enkele deur Profilering: deurbladdikte breedte deurblad hoogte deurblad breedte binnenmaat nuttige minimum maximum deurblad omlijsting doorgang 630 633 595 680 710 680 683 645 730 760 730 733

Nadere informatie

Grote Leiestraat 205 8570 Anzegem tel.: 056/62.11.40 fax.: 056/62.01.29 TECHNISCH DOSSIER PVC SCHRIJNWERKEN 2012 WWW.BUILDINGWINDOWS.

Grote Leiestraat 205 8570 Anzegem tel.: 056/62.11.40 fax.: 056/62.01.29 TECHNISCH DOSSIER PVC SCHRIJNWERKEN 2012 WWW.BUILDINGWINDOWS. Grote Leiestraat 205 8570 Anzegem tel.: 056/62.11.40 fax.: 056/62.01.29 TECHNISCH DOSSIER PVC SCHRIJNWERKEN 2012 WWW.BUILDINGWINDOWS.BE CE conformiteitsverklaring samengesteld alu raam vast aluminiumraam

Nadere informatie

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT!

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! Waasland Shoppingcenter - 25000 m 2 Pirotherm als ondergrond voor parkeerdak. Er zijn platte daken met problemen. En er zijn platte daken met Pirotherm. Pirotherm

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

RC System - Confort 125 Schuifsystemen. Sapa Building System

RC System - Confort 125 Schuifsystemen. Sapa Building System RC System - Confort 125 Schuifsystemen Sapa Building System Confort 125 Schuifsystemen Confort 125 is een thermisch onderbroken systeem voor schuif én hefschuif toepassingen waar duurzaamheid, stabiliteit

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé Hl Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé multiplex INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Opslag pag. 3

Nadere informatie

Technische informatie. ISO ADK sectionale deuren voor de woningbouw

Technische informatie. ISO ADK sectionale deuren voor de woningbouw Technische informatie ISO ADK sectionale deuren voor de woningbouw ADK NV - Tel. +32-89-70.26.58 - Fax. +32-89-70.26.57 - info@adknv.com - www.adknv.com ISO ADK sectionale deuren De ISO ADK sectionale

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen (her)opbouw van een buitenspouwblad Buitengevelisolatie Herselt Antwerpen, V Driessensstraat Van miniem tot ingrijpend: constructief Van miniem tot ingrijpend: Constructief Visueel Sleephelling Wienerberger

Nadere informatie

ISOLERENDE DAKPANELEN

ISOLERENDE DAKPANELEN ISOLERENDE DAKPANELEN - Type FEBOROOF - Zelfdragend dakpaneel geproduceerd op continu-basis waarbij de isolatiekern tussen 2 gegalvaniseerde gelakte staalplaten wordt aangebracht. - Toepasbaar voor industriële

Nadere informatie

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Sandrien Van Verre Constructies BZL Taak 2015-2016 VG/MAK 1D1 Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Architect Pierre Aelbrecht Korte Minnestraat 26 9280 Lebbeke Bouwheer Bart Moens Brusselsesteenweg

Nadere informatie

Technische bepalingen en werkbeschrijving

Technische bepalingen en werkbeschrijving Technische bepalingen en werkbeschrijving 24 RUWBOUWTIMMERWERK 24.52 Vloer-, wand- en dakelementen 24.52.20-a Ruwbouw stelwerk houten elementen, houten wandelement 0. Ruwbouw stelwerk houten elementen

Nadere informatie

DUURZAME GELUIDSWANDEN. DUBBELZIJDIGE GELUIDSABSORBERENDE AKOESTISCHE CASSETTES - A4 /B3 (DLα: 12dB DLr 27 db)

DUURZAME GELUIDSWANDEN. DUBBELZIJDIGE GELUIDSABSORBERENDE AKOESTISCHE CASSETTES - A4 /B3 (DLα: 12dB DLr 27 db) TECHNISCHE FICHE: DUBBELZIJDIGE GELUIDSABSORBERENDE AKOESTISCHE CASSETTES - A4 /B3 (DLα: 12dB DLr 27 db) CODES P9510 : L = 0.00 3.00 m P9361 : L = 3.01 4.00 m (intern versterkt) P9362 : L = 4.01 5.00 m

Nadere informatie

Wand-, plafondpanelen

Wand-, plafondpanelen Wand-, plafondpanelen STANDAARDUITVOERING V : Geprofileerd OPTIES G : Linea profilering K : Vlak M : KIM profilering G K LINEA PROFILERING V V D PROFILERING INDUSTRIEEL WANDPANEEL MODULE - Opbouwbreedte:

Nadere informatie

Opbouw met kastprofiel, zonder rugzijde (montagesituatie 1) (montagesituatie 4)

Opbouw met kastprofiel, zonder rugzijde (montagesituatie 1) (montagesituatie 4) AANBESTEDINGSTEKST FIXSCREENS FIXSCREEN 85 OMSCHRIJVING De buitenzonwering bestaat uit een voor het glas geplaatst weefsel onder de vorm van een rolgordijn, die de rechtstreekse zonnestraling uitschakelt

Nadere informatie

ESTHETIEK EN DUURZAAMHEID

ESTHETIEK EN DUURZAAMHEID ESTHETIEK EN DUURZAAMHEID SL30-ISO PROFiElsystEem TechniScHE DocumentatiE WWW.MHB.NL PROFIELSYSTEEM SL30-ISO SL30-ISO en SL30-ISO-PLUS Aangenaam duurzaam Wereldwijd krijgt duurzaamheid steeds meer de aandacht

Nadere informatie

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens INHOUDSTAFEL 1 PRODUCTBESCHRIJVING 3 1.1 SAMENSTELLING 3 1.2 GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN 3 2.1 MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 4 BEWERKING

Nadere informatie

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Specialist in ventilatie Maatwerk roosters U kunt bij ons terecht voor een uitgebreid standaard assortiment ventilatie roosters, gemaakt

Nadere informatie

argenta opening doors

argenta opening doors invisidoor Onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren invisidoor - Onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren Dankzij de invisidoor, een onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren dat ingepleisterd

Nadere informatie

Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren.

Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren. Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren. Kochs kozijnen, ramen en deuren zijn hoogwaardige bouwelementen met een veelvoud aan mogelijkheden. Om U jaren lang naar tevredenheid te kunnen

Nadere informatie

DUURZAME GELUIDSWANDEN. GELUIDSABSORBERENDE EN -ISOLERENDE AKOESTISCHE CASSETTES A4/B3 (DLα 12 db/dlr 33 db)

DUURZAME GELUIDSWANDEN. GELUIDSABSORBERENDE EN -ISOLERENDE AKOESTISCHE CASSETTES A4/B3 (DLα 12 db/dlr 33 db) TECHNISCHE FICHE: GELUIDSABSORBERENDE EN -ISOLERENDE AKOESTISCHE CASSETTES A4/B3 (DLα 12 db/dlr 33 db) CODES P9503 : L = 0.00 3.00 m P9331 : L = 3.01 4.00 m (intern versterkt) P9332 : L = 4.01 5.00 m (intern

Nadere informatie

Holz Plus. Houten ramen beschermen tegen weer en wind. Profielsysteem voor houten ramen

Holz Plus. Houten ramen beschermen tegen weer en wind. Profielsysteem voor houten ramen Profielsysteem voor houten ramen Houten ramen beschermen tegen weer en wind Volledige bescherming tegen weer en wind Gemakkelijke, snelle clipsmontage Passend voor houten ramen volgens DIN 68 121 Individuele

Nadere informatie

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende producten Brandwerende kleppen, ventielen en roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Specialist in ventilatie Brandwerende kleppen Omschrijving Vlinderbrandkleppen zijn ontworpen

Nadere informatie

Avantis 70. Ramen en Deuren. Sapa Building System

Avantis 70. Ramen en Deuren. Sapa Building System Avantis 70 Ramen en Deuren Sapa Building System Avantis 70 is een hoogwaardig thermisch onderbroken 3-kamersysteem voor aluminium ramen en deuren met een bouwdiepte van 70 mm. Avantis 70 overtreft ruimschoots

Nadere informatie

Sectionaalpoorten voor woningen

Sectionaalpoorten voor woningen Sectionaalpoorten voor woningen Goede redenen om een sectionaalpoort van Vabo te kiezen Een Belgisch kwaliteitsproduct Gebruik van duurzame materialen Kwaliteit van onder tot boven Robuuste uitvoering

Nadere informatie

ILUZO. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner.

ILUZO. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. ILUZO Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. Metselen met dunne voeg was nog nooit zo gemakkelijk en voordelig. Dankzij de ILUZO steen van Wienerberger. ILUZO Traditioneel

Nadere informatie

www.systimber.com Eenvoudig en duurzaam alternatief voor baksteen en beton Mecanosimpel 50m²/man/dag Standaard palletverpakking inclusief beslag

www.systimber.com Eenvoudig en duurzaam alternatief voor baksteen en beton Mecanosimpel 50m²/man/dag Standaard palletverpakking inclusief beslag Eenvoudig en duurzaam alternatief voor baksteen en beton 1. Zagen 2. Plaatsen 3. Aanspannen Mecanosimpel 50m²/man/dag Standaard palletverpakking inclusief beslag Beschrijving: Dragend en afgewerkt multifunctioneel

Nadere informatie

Tekst voor lastenboek producten industrie

Tekst voor lastenboek producten industrie Tekst voor lastenboek producten industrie INFO : op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken. Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

SFIC-vestigingen. PIR Isolatie

SFIC-vestigingen. PIR Isolatie IN VOORRAAD Hoogwaardige in alle SFIC-vestigingen PIR Isolatie introductie Ons aanbod biedt alle soorten isolatie. Van de meest traditionele tot de meest innoverende! Linitherm is producent van complete

Nadere informatie

Alles over verbouwen en renoveren!

Alles over verbouwen en renoveren! 1. Algemeen Alles over verbouwen en renoveren! Belangrijkste functie van thermische isolatie is het beperken van het energieverbruik en de reductie van de CO 2 uitstoot (milieu). Voor het isoleren van

Nadere informatie

Avantis 70. Ramen en Deuren. Sapa Building System

Avantis 70. Ramen en Deuren. Sapa Building System Avantis 70 Ramen en Deuren Sapa Building System Avantis 70 is een hoogwaardig thermisch onderbroken 3-kamersysteem voor aluminium ramen en deuren met een bouwdiepte van 70 mm. Avantis 70 overtreft ruimschoots

Nadere informatie