Een verhaal over geld, bier en bananen. Kjell Corens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een verhaal over geld, bier en bananen. Kjell Corens"

Transcriptie

1 KASTEEL HOEVEBEEMDEN Een verhaal over geld, bier en bananen Kjell Corens Testelt is een dorpke van niemendal, twee kromme bultige straatjes rond een kerkske dat als t ware een miniatuur is der kathedraal van Sint-Mungo te Glasgow. Ook zo n lang laag schip uit ruwe brokken hardsteen opgetrokken, grillig samengevoegd en door ouderdom gebruind en uitgebrokkeld, met een toren zwaar en bonkig beneden, maar die dan eensklaps slank en spits opschiet in de onmetelijkheid der hemelkoepel. [ ] De enkele steenweg die Testelt doorsnijdt, leidt van nergens naar nieverans niet. Dat merkt ge dadelijk. Er staat niet één stand voor rijwielen in het dorp en er is slechts één huis dat op een gasthof trekt. En dan zit dat nog achter het kerkske weggedoken. [ ] Van het onaanzienlijk spoorhaltje naar de villa van de heer De Pooter geraakt ge langs smalle kronkelwegen en wegeltjes, zachtgolvend over bruine velden, onder hazelaars en tussen braamstruiken door, die een voor t seizoen nog wonderlijke frisheid vertonen. Zo erg wordt het paadje soms dat de wandelaar als door een spitskar loopt, gespeeld van links en van rechts door eikentwijgen of doornzwepen. Villa Hoevebeemden in ca. 1920, een idyllische buitengoed in een Engelse landschapstuin. Foto: Testelt gedenkt Jan van Rijswijck (G. Janssens) Even middag voorbij was t wanneer we voor de villa terecht kwamen, die achter twee hagen staat verscholen, en bomen zo dicht en zo hoog dat de verroeste weerhaan op het torentje er al vele jaren niet meer overheen moet kunnen kijken. Donkerrood is het landhuis geschilderd en er achter ligt wijd en breed een grastapijt uitgespreid waarop twee of drie koeien graasden, deze heerlijke herfstmorgen. Nu en dan hield een der dieren met grazen op, rekte wijd de hals uit en, alsof ze het bijzijn voelde van den dood, scheurde met langgerekt geloei de ademloze stilte 1. 1 MONET, A., in De Nieuwe Gazet (28 september 1906). Het artikel werd geschreven naar aanleiding van het overlijden van de Antwerpse burgemeester Jan van Rijswijck op 23 september 1906 in kasteel Hoevebeemden.

2 Naar aanleiding van het eeuwfeest van het overlijden van de Antwerpse burgemeester Jan van Rijswijck in 2006 vatte Heemkring Averbode het plan op om aan deze figuur en diens bijzondere relatie met Testelt enkele artikelen te wijden. In vorige nummers kon u lezen hoe Van Rijswijck in Testelt verzeilde, hoe hij er kennis maakte met de kaarsjesprocessie van Scherpenheuvel en hoe hij stierf op Hoevebeemden. Met de geschiedenis van het kasteel zelf en zijn bewoners zijn we aan het derde deel van het vierluik gekomen. In Testelt blijft tot op heden een waas van mysterie hangen over het zogenaamde Poeëterskastiël 2. Mythen en legendes overschaduwen sinds jaren de echte geschiedenis. Net zoals over de dood van Van Rijswijck doen over het kasteel en zijn bewoners de wildste verhalen de ronde in Testelt. Het kasteel zou na voltooiing (ca. 1895) volledig zijn weggezakt in de moerassige Hoevebeemden, waardoor men opnieuw met de bouw moest beginnen; Anna (van den Taye) Janssens zou een affaire hebben gehad met een zoon van De Pooter en tot voor kort zou op het domein een boom gestaan hebben met een dikke zweer waarin de schat van De Pooter verborgen zou hebben gezeten 3. Met dit artikel hopen we enkele geheimen te ontsluieren en de scheiding tussen waarheid en fictie wat duidelijker te maken 4. Een liberaal kasteel in een katholiek Testelt Dankzij de Industriële Revolutie had de stedelijke burgerij in de negentiende eeuw een stevige positie verworven binnen de jonge Belgische Staat. De gegoede burger begon in navolging van de oude adel te dromen van het wonen in paleizen. Hij besloot zijn rijkdom te investeren en te etaleren in een statige herenwoning in de stad en in een riant buitengoed op het platteland. Het bezit van een land- en een stadshuis was niet langer het voorrecht van de adel. Ook de bourgeoisie deelde het bestaan op tussen stad en platteland, tussen rumoer en kalmte, tussen bedrijvigheid en verkwikkende rust. Op het platteland genoten de nieuwe rijken van de landelijke genoegens: ze jaagden, visten, roeiden, maakten wandelingen, reden te paard, etc. Het buitenhuis moest de weerspiegeling zijn van de charmes van dit idyllische bestaan. Als locatie opteerde de burgerij vaak voor de voorstad. Zo konden ze tegelijk het gewoel van de stad ontvluchten en in contact blijven met het centrum van economische en culturele bedrijvigheid. In Brussel namen leden van het stadsbestuur, industriëlen, bankiers, advocaten, etc. aanvankelijk de wijk naar de nog bosrijke zuidkant van de stad. Aan de rand van het Zoniënwoud schoten de kasteeltjes als paddestoelen uit de grond, een fenomeen dat snel uitbreiding nam naar de volledige groene gordel rondom de hoofdstad. In Antwerpen was de situatie niet anders. De burgerij vluchtte naar een gebied ten oosten van de metropool. Het ene speelgoed rees er op naast het andere en de streek kreeg al gauw de bijnaam Het Land van Playsantiën. 2 De naam Poeëterskasteel verwijst naar de naam van de bouwheer en eerste eigenaar Jos de Pooter. 3 Het staat de eerlijke vinder van de schat vrij om een kleine donatie te doen aan Heemkring Averbode. 4 Dit artikel kwam tot stand met de hulp van vele informatieverzamelaars. Woorden van dank gaan naar Eddy Exelmans, Glenn Geeraerts, Clémence Peeters, Fille en Rita van de Broek en Herman Wollants. Postuum wensen we ook Leon Laureys te bedanken. Het was Leon die met het idee kwam aanzetten om eens te graven in het verleden van Hoevebeemden. Met dit artikel is er opnieuw een stukje aan de oneindige puzzel van de Testeltse geschiedenis toegevoegd.

3 Zicht op het kasteel Heidedijk (Westelsebaan Averbode) Foto: collectie Heemkring Averbode De uitbouw van het spoorwegnet en de opkomst van de auto leidde ertoe dat de kleinere burgerij ook op verder gelegen gebieden haar oog liet vallen. Op de woeste onvruchtbare gronden van Kempen en Noord- Hageland verschenen her en der kleine pittoreske landhuizen, omgeven door riante Engelse lusttuinen. Ook onze streek bleek in de smaak te vallen. In 1903 liet houthandelaar Govaerts het Kasteel Heidedijk in Averbode optrekken. In datzelfde jaar begon ook de Brusselse wisselagent August Michiels met de bouw van zijn nieuw landhuis te Scherpenheuvel (nu rusthuis O.L.V. Ster der Zee). Hun voorbeeld werd gevolgd door ondermeer Arthur Sieben, directeur-generaal bij het Ministerie van Koloniën, die een fors uit de kluiten gewassen villa neerpootte in het centrum van Averbode 5. Op het einde van de negentiende eeuw was ook het gezin van de Lierse bankier en advocaat Jos de Pooter op zoek naar een geschikte locatie voor de bouw van een eigen buitengoed. Actief in loge en liberale partij beschikte De Pooter over een uitgebreid netwerk van contacten. Via enkele vrienden maakte hij kennis met Carolus Meynckens, burgemeester van Testelt. De burgervader werd bereid gevonden om uit te kijken naar een geschikt domein. De Pooter en Meynckens lieten hun oog vallen op het Eeck Broeck, een drassig terrein ten noordoosten van het dorpscentrum. Het Eeck Broeck. Rechtsonder ligt de dorpskern van Testelt. De dreef die het beboste gedeelte van dit broekland van noordoost naar zuidwest doorsnijdt, is de huidige straat Hoevebeemden. Ze verbindt de Kattestraat met de Hanenberg (via Biezenbeemden). Parallel met de Hoevebeemdendreef kronkelt de Mettenloop. Aan het noordoostelijke einde van de Hoevebeemden zal aan het einde van de 19 de eeuw het gelijknamige kasteel verrijzen. Detail uit. De wandkaarten van het hertogdom Aarschot Aarschot nr. 6 (E. van Ermen) 5 DENEEF, R. Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Provincie Vlaams-Brabant (M&L Cahier XI). Brussel, GRIETEN, S. Vreemd gebouwd. Westerse en niet-westerse elementen in onze architectuur. Antwerpen, VANDENBREEDEN, J. en DIERKENS-AUBRY, F. De 19 de eeuw in België. Architectuur en interieurs. Tielt 1994.

4 Het gebied werd bevloeid door de Mettenloop, een zijriviertje van de Demer. In de noordelijke uithoek lag een kleine verhevenheid, die eeuwenlang dienst had gedaan als de schans 6 van Testelt. Op het einde van de achttiende eeuw had deze heuvel zijn verdedigingsfunctie verloren. De houten vluchthuizen en palissade hadden er aan het begin van de negentiende eeuw plaats geruimd voor een omwalde hoeve, wat aanleiding gaf tot een nieuw toponiem: de Hoevebeemden. Het boerderijcomplex werd wellicht volledig gesloopt voor de bouw van het kasteel van de familie De Pooter. De omwalling werd gedempt; enkel de grote vijver aan de voorzijde van het kasteel bleef als restant bewaard. De exacte bouwdatum van het buitengoed is evenals de naam van de architect een goed bewaard geheim. Ruw geschat dateert het kasteel uit de periode tussen 1871 en Het geheel is opgetrokken in eclectische stijl, dé bouwmode van het einde van de negentiende eeuw waarbij vroegere stijlen werden gecombineerd. Het resultaat was een harmonieus geheel, geïnspireerd door het verleden maar aangepast aan de moderne noden. Hoevebeemden beantwoordde volledig aan het modellandhuis in het einde van de negentiende eeuw. Als bouwmateriaal werd geopteerd voor rode baksteen afgewisseld met witte zandstenen en/of geschilderde speklagen. Om vochtproblemen door opstijgend grondwater of door overstroming te vermijden, werd het vloerniveau van de benedenverdieping verhoogd. Prentbriefkaart van het kasteel Hoevebeemden rond de eeuwwisseling. Op het einde van de 19 de eeuw waren architecten en bouwheren gekant tegen een verregaande uniformiteit. Iedere woning moest anders zijn, dat was de basis voor de nieuwe esthetiek van het eclecticisme. Op het platteland vertaalde zich dat in een pittoreske schilderachtige architectuur met torens en torentjes, gemengd met hoge puntdaken en in het gebruik van de streekeigen bouwmaterialen zoals rode baksteen en witte zandsteen. Foto: Testelt een kijk op toen (A. & J. Peeters) Daardoor werd de aanleg van terrassen en bordessen bij het woongedeelte mogelijk gemaakt. Open en gesloten terrassen met houten balkons, loggia s en lamberkijnen verluchtten de gevel. De complexe bedaking bestond uit talrijke leien dakhellingen die ver uitstaken boven houten consoles. Het dak van de toren leek vaag geïnspireerd te zijn door de Japanse pagodedaken en herbergde tussen de twee dakhelften een opengewerkt belvédère. Sierlijke dakkapellen, smeedijzeren pirons en houten windveren maakten het romantische plaatje compleet. De plattegrond van het kasteel was zeer eenvoudig. De familie De Pooter beschikte nauwelijks over inwonend personeel, waardoor het buitengoed geen behoefte had aan geheime dienstgangen en -trappen, noch aan eigen leefvertrekken voor het huispersoneel. 6 Een schans is een versterkt werk, in het veld opgeworpen, vaak met behulp van takkenbossen. De bevolking van de omliggende gebieden zocht in tijden van nood toevlucht tot de schans. Hiervoor werden houten huisjes opgetrokken op de met palissade en grachten omgeven heuvel. Een synoniem voor een schans is een kat, wat meteen ook een verklaring biedt voor de plaatsnaam Kattestraat. 7 De twee data verwijzen naar twee oude stafkaarten uit het Dépôt de la Guerre. In 1899 verschijnt landgoed Hoevebeemden voor het eerst op kaart, terwijl op het plan van 1871 hiervan nog geen spoor te bekennen was.

5 Prentbriefkaart van de kasteeltuin (ca. 1920). Folly s zoals dit charmante tuinprieel sierden het park. Het paviljoen was een aantrekkelijke schuilplaats, bestemd voor rust en dromerij. Foto: Testelt een kijk op toe (A. & J. Peeters) Het gezin van de conciërge bewoonde een eigen optrekje nabij de paardenstallen en de remise aan de Kattenstraat. De dienstvertrekken zoals keuken, washok, etc. werden deels ondergebracht in een lage aanbouw aan de noordkant van het kasteel. Het gebouw telde twee bouwlagen, een zolder en een souterrain. De kelderruimtes werden gebruikt als opslagruimte voor brandstof (steenkool en hout) en levensmiddelen. Uiteraard mocht ook een aparte wijnkelder niet ontbreken. De gelijkvloerse verdieping bood, naast de bovenvermelde dienstvertrekken, onderdak aan de traphal met vestibule, de antichambre, het salon, de eetzaal, het bureau en een overdekt terras. De eerste verdieping werd volledig benomen door appartementen voor bewoners en gasten en opnieuw door een loggia. De weinige personeelsleden die de familie De Pooter uit Lier meebracht, hadden eigen slaapvertrekken onder het dak. 8 Jos de Pooter werd geboren op 7 oktober 1860 in Lier in een klein gezin met twee kinderen. Zijn vader was bankier en gemeenteraadslid. In 1885 huwde Jos de Pooter met Emma Troosters ( ) uit Diest; een jaar later kwam hun enige zoon Frans ter wereld 9. Het gezin De Pooter woonde in een statig herenhuis in het centrum van Lier (Rechtestraat 11) 10. Enkel in de zomermaanden en op vrije dagen verbleef het gezin in Testelt. Voor het permanente onderhoud van het domein en het kasteel werd een lokaal gezin in Testelt aangezocht. In ruil voor hun goede zorgen, mochten zij hun intrek nemen in de conciërgewoning van het kasteel 11. De komst van de familie De Pooter in Testelt bleef niet zonder gevolgen. In hun kielzog ontdekten ook andere notabelen de charmes van het pittoreske Demerdorp. Burgemeester Theofiel Theyskens zette in deze de politiek van zijn voorganger en eeuwige rivaal Carolus Meynckens voort en verwelkomde de inwijkelingen met open armen. In een mum van tijd verschenen her en der statige herenhuizen in het Testeltse straatbeeld. Als kers op de taart bouwde ingenieur Alfons Theyskens ( Pee Fabriek ), broer van de burgemeester, in 1908 de villa Ter Wolf op de rechteroever van de Demer. Het kasteel aan de rivier groeide uit tot hét symbool van Testelt. 8 GRIETEN, S. Vreemd gebouwd. Westerse en niet-westerse elementen in onze architectuur. Antwerpen, VANDENBREEDEN, J. en DIERKENS-AUBRY, F. De 19 de eeuw in België. Architectuur en interieurs. Tielt Frans werd net als zijn vader advocaat en trouwde op 7 oktober 1912 met Maria Duysters uit Diest. Op 11 juli 1914 werd op het kasteel van Testelt hun enige zoon Georges geboren. 10 Met dank aan Luc Coenen, stadsarchivaris van Lier, en zijn medewerkster Daniëlle Lembrechts voor de genealogische informatie. 11 Naast de conciërge werden ook enkele ander Testelaren aangezocht om karweien op te knappen. Zo verhaalt Henri Wollants (Heinke van Freke) ondermeer over ene Emiel Bergen die chauffeur was op Hoevebeemden; zie: CORENS, K. e.a. Heinke van Freke vertelt. Averbode, 2007, p. 42.

6 Door de vlucht van burgemeester Meynckens naar Brussel keerde na jaren van politiek getouwtrek tussen de clan Theyskens en Meynckens opnieuw de rust terug in Testelt. Stilaan ontstond er een goede verstandhouding tussen de katholieke goegemeente van Testelt en de nieuwe liberale kolonie. Theofiel en Alfons Theyskens werden samen met herenboer Louis Van de Poel regelmatig gespot in het gezelschap van vrijzinnige notabelen zoals rentenier Gustave Gallet, de Brusselse advocaat Denis en de Lierse bankier Jos de Pooter. Samen legden ze een kaartje in herberg De Ster of gingen een pint drinken in afspanning In den Hertog. Wanneer het gezin De Pooter op Hoevebeemden verbleef, werden steevast vrienden uitgenodigd om samen enkele dagen in Testelt door te brengen. Jan van Rijswijck ( ) Foto: collectie Heemkring Vaste bezoekers waren letterkundige Max Rooses, de Leuvense stadssecretaris Eugène Marguery, schrijver Emmanuel de Bom, medebroeders van de Antwerpse vrijmetselaarsloge Les élèves de Thémis en het gezin van de Antwerpse burgemeester Jan van Rijswijck 12. Van Rijswijck had een zwakke gezondheid en kwam regelmatig naar Testelt om er te herstellen en om er opnieuw krachten op te doen. Zijn overlijden op 23 september 1906 in de logeerkamer op de eerste verdieping van Hoevebeemden is ongetwijfeld de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van het kasteel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden net als bij Theofiel Theyskens, advocaat Denis en Alfons Theyskens ook bij Jos de Pooter Duitse militairen ingekwartierd. Ook de familie De Pooter zelf verbleef wellicht gedurende de hele oorlog op Hoevebeemden. Wanneer het Belgische leger zich, na de inname van de forten van Luik en Namen in augustus 1914, terugtrok binnen de fortengordel van Antwerpen, kwam Lier in de vuurlinie te liggen. In de eerste oktoberdagen kreeg de stad het zwaar te verduren. De Grote Markt en enkele omliggende straten werden grotendeels verwoest. Ook het huis van de familie De Pooter in Rechtestraat liep zware schade op, waardoor het gezin noodgedwongen verhuisde naar het buitengoed in Testelt. Een van de problemen die de oorlog met zich meebracht, was de petroleumschaarste. Daarom schakelde ook Jos de Pooter over op elektriciteit als lichtbron en liet Testelaar Jan Swinkels enkele kamers op Hoevebeemden van elektrische lampen voorzien. Enkele nog bewaarde rekeningen vermelden een levering door Jan Swinkels aan Jos de Pooter van negen lampen en vijftig bougies tussen 8 februari en 6 maart 1917 voor geleverd licht gebruikt door de bezettingstroepen. Ruim een maand later, tussen 10 en 23 april 1917 waren deze aantallen teruggelopen tot zeven lampen en tweeëndertig bougies. Opmerkelijk is dat de Elektrische Centrale Testelt, onder leiding van Jan Swinkels, in 1920 opnieuw een factuur stuurde naar de gemeente Testelt voor levering gedurende de Duitsche Bezetting van stroom voor één lamp op het Kasteel van Mr. De Pooter voor een totaal bedrag van 22 frank! Wie de factuur uiteindelijk betaald heeft, is niet geweten. Lang heeft het echtpaar De Pooter niet meer van het comfort van elektrische verlichting kunnen genieten. Beiden sterven in Zie: CORENS, K. Jan van Rijswijck. Medelingenblad van Heemkring Averbode Scherpenheuvel-Zichem, XXXII (2007) 9-26.

7 Jos de Pooter liet zijn buitengoed na de Eerste Wereldoorlog volledig witten. Hoewel het kleurenspel van de rode en witte bak- en zandsteen onder een laag witte verf verdween, moest het kasteel hierdoor geenszins aan charme inleveren. Foto: Testelt een kijk op toen (A. & J. Peeters) De zwarte weduwe Na het overlijden van Jos en Anna de Pooter-Troosters in 1929 werd Hoevebeemden te koop aangeboden. Het volledige domein kwam in handen van de Franstalige familie Casterman uit Haacht, die het eveneens als buitengoed zouden gebruiken. Maurice Casterman ( ) was directeur van de brouwerij Haacht en bracht met zijn gezin menig weekend en vakantie door in Testelt. Wellicht in de jaren 30 onderging het Zicht op de oude voorgevel van het tot modernistisch kasteel verbouwde Hoevebeemden. Foto: privécollectie van de families Lissens en Van de Broek kasteel een tweede ingrijpende transformatie en kreeg het gebouw zijn huidige aanblik. Geheel in de stijl van het Nieuwe Bouwen werden alle pittoreske ornamenten verwijderd en kreeg het geheel een zeer strakke modernistische aanblik. Open houten balustrades moesten wijken voor gestileerde betonnen exemplaren, de rondboogvensters werden vervangen door platte rechthoekige exemplaren met loden roedeverdeling en doorlopende betonnen vensterlateien en luifels benadrukten voortaan de horizontaliteit van het gebouw. De verbouwingswerken bleven echter niet beperkt tot gevelaanpassingen. De plattegrond van de gelijkvloerse verdieping en de interne circulatie in het De poort op de voorgrond sloot het domein af aan Teekbroek. Na de verbouwingswerken aan het kasteel in de jaren 30 werd dit de nieuwe toegang tot het domein. Achteraan krijgen we zicht op de nieuwe voordeur. Foto: privécollectie van de families Lissens en Van de Broek gebouw wijzigde nagenoeg volledig. De hoofdingang verhuisde van Kattestraat naar Teekbroek, waarbij de dreef die vroeger het kasteel met de weides en met het station verbond (nu: Hoevebeemden) tot nieuwe toegang werd verheven.

8 Een oude zij-ingang van het gebouw ging voortaan dienst doen als de nieuwe voordeur. Dit bracht ook in de plattegrond de nodige veranderingen met zich mee: de vestibule verhuisde, kamers kregen andere functies en binnendeuren werden dichtgemaakt of verplaatst. Enkel de plaats van de schouwen en de vlaggenmast aan de zuidoostgevel verraden nog de oorspronkelijke situatie. Ook het officiële adres is nog steeds Kasteelstraat 10. Maurice Casterman, de nieuwe eigenaar, was ook politiek actief. Als partijmilitant van het fascistische Rex ging hij na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog over tot actieve collaboratie met de Duitse bezetter. Bij de rexisten stond hij bekend als een heel begaafd man, geëerbiedigd, vermogend en bekwaam. Hij was Waal, anti-communistisch en zelfs anti-duits. In verzetsmiddens heerste een ander beeld van Casterman. Volgens de partizanen bestuurde hij zijn brouwerij met ijzeren hand. Hij dwong jonge arbeiders om naar de keuringen voor de verplichte tewerkstelling in Duitsland te gaan. Een afkeuring resulteerde in onmiddellijk ontslag. Wie wel een goedkeuring kregen en naar Duitsland afrezen, beloofde hij een extra premie, die echter nooit werd uitbetaald. Het verzet bestookte Casterman met verschillende dreigbrieven en stelde hem een ultimatum. Ondanks alle waarschuwingen van het zgn. Korpscommando der Partizanen zette hij zijn schrikbewind voort. De deadline verstreek en verzetslui gingen over tot wraakacties 13. Het brouwershof te Wespelaar, directeurswoning van de Brouwerij Haacht. Op donderdag 6 mei 1943 om 22.30u, tijdstip van het ultimatum, verliet Casterman in het gezelschap van twee lijfwachten de directeurswoning van de brouwerij Haacht. Aan de poort stond een groepje van drie partizanen het gezelschap op te wachten. Terwijl twee van hen de bewakers in bedwang hielden, vuurde een derde meerdere schoten af op de directeur 14. Getroffen door zeven kogels trachtte Casterman nog terug naar binnen te vluchten, maar zeeg na enkele meters neer en stierf op het bordes van het Brouwershof. De aanslag kaderde in de derde verjaardag van de Duitse inval in België. De Leuvense partizanen van het Onafhankelijkheidsfront grepen deze gelegenheid aan om een tiental bomaanslagen te plegen op woningen van collaborateurs en lieten enkele verraders executeren Met dank aan Roger Casteels, voorzitter van de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring, die ons deze informatie bezorgde. 14 De daders werden nooit gevonden. De drie waren lid van het Onafhankelijkheidsfront en opereerden onder leiding van partizanenleider Louis van Brussel. 15 BRUSSEL. Archief van het Krijgsauditoraat. Sectie Incivisme. Dossier Frans Massy. BRUSSEL. Archief van Krijgsauditoraat. Sectie Incivisme. Dossier Jozef Caudron. RODEN, K. Men vermoordt geen ideaal! Politiek geweld tussen wit en zwart in het gerechtelijk arrondissement Leuven tijdens de Tweede Wereldoorlog ( ). Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 2006, 77.

9 Na de moord kon Irma van Weddingen, de weduwe Casterman, niet langer in de directeurswoning blijven wonen 16. Ze verhuisde eind oktober 1943 noodgedwongen met haar vijf kinderen 17 en haar bejaarde vader naar Testelt en nam haar intrek in het buitengoed van de familie. De komst van de zwarte weduwe op het kasteel vergrootte het waas van mysterie dat al decennialang rond Hoevebeemden hing. Nochtans deden de nieuwe kasteelbewoners er alles aan om het collaboratieverleden zo snel mogelijk te doen vergeten. Conciërgewoning met aanpalende paardenstallen aan de Kattestraat. Het gebouw dateert uit de jaren 30. Foto: privécollectie van de families Lissens en Van de Broek Wanneer in 1944 op de Hanenberg in Testelt enkele gezinnen tijdelijk dakloos werden door inslaande V1-bommen, bood de weduwe de conciërgerie, de paardenstallen en de remise aan voor het inrichten van noodwoningen 18. Ook na de oorlog bleef Irma van Weddingen zich inzetten voor het goede doel. Regelmatig stelde ze de poorten van het kasteel en van het domein open voor zieke kinderen en oorlogswezen 19. Op een terrein grenzend aan Hoevebeemden werd in 1960 de nieuwe gemeentelijke jongensschool gebouwd (Teekbroek). Een van de zonen Casterman tekende als architect de bouwplannen van de nieuwe lokalen. Het was zowat het laatste wapenfeit van de familie Casterman in Testelt. Château Louis In de loop van de jaren zestig besloot weduwe Casterman het landelijke Testelt in te ruilen voor de metropool Antwerpen. Ze stelde het volledige kasteeldomein te koop. Hoevebeemden was niet het enige landgoed in de omgeving dat toen uitverkoop hield. Ook het kasteel Roosmaer in de Pannestraat in Messelbroek wachtte op een nieuwe eigenaar. Brusselaar Louis Lissens bood zich er aan als kandidaatkoper. Lissens was afkomstig uit het Oost-Vlaamse Lebbeke maar woonde al geruime tijd in Brussel. Als voormalig beheerder van de Touring Club de Belgique had hij een aardig spaarpotje weten aan te leggen. Het burchtachtige landhuis van oud-onderwijzer Pierre Lemmens in Messelbroek kon hem niet bekoren. Een andere kandidaat-koper tipte hem over het kasteel Hoevebeemden. Lissens reisde door naar Testelt en vond er wat hij zocht: rust en een idyllische omgeving verenigd in een fraai landgoed. VAN BRUSSEL, L. Partizanen in Vlaanderen met actieverslag van Korps 034 Leuven. Leuven, 1971, p , 250. VERREYDT, H. Uit het dossier Meensel-Kiezegem in het Hageland. S.l., s.d., p.17. Volk & Staat, zaterdag 8 mei Moordaanslag op den bestuurder der Brouwerij van Haacht. 16 De opvolger van Casterman aan het hoofd van de brouwerij betaalde onmiddellijk na zijn aanstelling Belgische Frank aan beloofde premies uit aan de naar Duitsland gedeporteerde arbeiders. 17 Renate, Karel, Roger, Lucienne en Paul. 18 Het gebouw aan de Kattestraat herbergt nog steeds twee huurwoningen. 19 Met dank aan Hilda Brems (van de Koster) die ons deze informatie bezorgde.

10 De Brusselse rentenier had op jonge leeftijd zijn echtgenote Josephine verloren. Om de huishouding van het kasteel te beredderen, vroeg hij aan twee nichtjes om bij hem in te trekken. Denise, een verpleegster, en Carmella hebben zich jarenlang met veel toewijding van die taak gekweten. Nonkel Louis mocht niets tekortkomen. Enkele jaren later liet Lissens Testelt voor wat het was. Op gezegende leeftijd kocht hij een villa in Meise en verhuisde samen met nichtje Carmella terug naar de Brusselse rand. Hij overleed er enkele jaren geleden; Carmella bleef in de villa wonen. Zicht op de achterzijde van het kasteel. In tegenstelling tot de voorgevel, getuigt deze kant van een opvallende architecturale soberheid. Foto: privécollectie van de families Lissens en Van de Broek Zeven zeeschepen en een ton bananen Een vrachtschip dat teruggekeerd is uit de kolonie wordt afgeladen in de Antwerpse haven (1947). Opvallend is de grote arbeidsintensiviteit. Er staan maar liefst vierentwintig arbeiders op deze foto. Foto: Archief Gazet van Antwerpen. Naast chocolade en Amerikaanse sigaretten overspoelden ook andere importproducten na de Tweede Wereldoorlog de Europese markt. Vanuit Belgisch Kongo werden met grote zeeschepen tonnen bananen aangevoerd. Wat voor de oorlog nog een luxeproduct was, kende in de jaren vijftig een grote verspreiding onder alle lagen van de bevolking. In Testelt verwierf Theofiel Fille van de Broek enige reputatie als fruithandelaar. Op één marktdag in Scherpenheuvel bracht hij maar liefst duizend kilogram trosbananen aan de Op de veiling in Antwerpen maakte Fille kennis met Leon van Parijs. Deze bananengigant bezat zeven zeeschepen die constant tussen de kolonie en de Antwerpse haven voeren om Europa met de exotische lekkernij te bevoorraden 20. man. 20 De nv Leon van Parijs werd opgericht in 1947 en was gevestigd in de Antwerpse Zeevaartstraat. Ze importeerde bananen in grote trossen, die vervolgens in België werden verkapt, verpakt in houten kisten en verkocht onder de merknaam Sundrop. Door de Kongolese onafhankelijkheidsstrijd kwam de bannenhandel in moeilijkheden. Kwaliteit

11 Naast de fruithandel probeerde Van Parijs ook in de vastgoedsector zijn graantje mee te pikken. Geheel in overeenstemming met de verkavelingswoede, waaraan onze open ruimte vanaf de jaren zestig ten prooi viel, kocht hij grote percelen grond. Hij liet ze opdelen in vele kleine bouwkavels en deed ze opnieuw van de hand met aanzienlijke winst. In Fille vond Van Parijs een gedreven, enthousiaste rechterhand voor de realisatie van verscheidene vastgoedprojecten en benoemde hem tot gevolmachtigd beheerder van de nv Firma Leon Van Parijs. De pletwals van Milleke Laeremans effent het pad voor de aanleg van de Kasteelstraat (ca ). Foto: privécollectie van de families Lissens en Van de Broek In het midden van de jaren zestig stelde rentenier Louis Lissens zijn kasteeldomein in Testelt te koop. Fille zag de kans schoon om in eigen dorp een verkaveling te realiseren en bemiddelde bij de verkoop van het kasteel met het park aan de nv Firma Leon Van Parijs (LVP) 21. Bouwondernemer Emiel Milleke Laeremans kreeg de opdracht om het landgoed bouwklaar te maken. De vele bomen op het domein, waaronder talrijke appelaars, werden gerooid en de voormalige toegangsdreven kregen een laagje asfalt 22. Ook het tuinprieel 23 ging in 1968 tegen de vlakte voor de bouw van een huis (Kasteelstraat 3). De kavels, waarvan de prijs schommelde tussen en Belgische Frank, waren door de Diestse notaris Grootjans in een mum van tijd verkocht. De nieuwe verkaveling moest de brug vormen tussen de oude dorpskern van Testelt en de pas gestichte parochie Ter Hoeve. Fille zag het groots. Hij schreef alle banken aan met het verzoek een filiaal te openen in de Kattenstraat, maar kreeg weinig respons. Enkel de Bank Brussel Lambert (BBL) werd bereid gevonden 24. Filles zoon Paul stampte op een aanpalend perceel een kledingwinkel uit de grond en ook andere handelaars vonden hun weg naar de verkaveling Hoevebeemden: een garage, een frituur, een bloemisterij, een fotograaf, en kwantiteit daalden. Van Parijs ging op zoek naar andere toeleveraars en belandde in het Zuid-Amerikaanse Ecuador. De nieuwe merknaam Bonita veroverde grote delen van Europa. Nog steeds wordt Noord-Europa, inclusief Duitsland, bevoorraad met Bonita-bananen via de haven van Antwerpen door de N.V. Leon van Parijs. 21 Bovenop de officiële koopsom moest Fille ook zijn dochter Rita toeleggen. Louis Lissens kreeg bij de verhuizing naar Brussel hulp van zijn neef Etienne. Die bleek niet geheel ongevoelig te zijn voor de charmes van de dochter van de nieuwe koper. Na wat heen-en-weergerij met de kristallen lusters van nonkel Louis tussen Testelt en Meise sloeg de vonk over. Het kasteel had hen bij elkaar gebracht. De huwelijksreceptie vond dan ook toepasselijk plaats op Hoevebeemden. 22 De vroegere wandelpaden en dreven die het domein doorkruisten, werden tot officiële wegen verheven. Voorbeelden hiervan zijn Kruisdreef, Kasteelstraat, Hoevebeemden, Teekbroek, Biezebeemden en Mettebeemden. De reeds bestaande Kattestraat werd gebetonneerd. Enkel de Jan van Rijswijckstraat was een gloednieuwe weg, gecreëerd met het oog op de verhoging van het aantal mogelijke kavels. 23 Het tuinprieel lag op een aarden heuvel, die wellicht de ijskelder van het kasteel bedekte. 24 De ING-bank, de opvolger van de BBL, heeft inmiddels ook haar deuren gesloten. Maar met de komst van de Dexiabank, heeft de Kattestraat toch nog een eigen filiaal.

12 etc. Het centrum van Testelt leek zich meer en meer van de Demerboorden te verwijderen en verplaatste zich naar de Kattenstraat. Ook in het Testeltse gemeentebestuur werd deze evolutie van dichtbij gevolgd. Het lokte bij een aantal progressieve gemeenteraadsleden het voorstel uit om het gemeentehuis dan maar eveneens te verhuizen naar het nieuwe economische hart van Testelt en het onder te brengen in kasteel Hoevebeemden. Het bleef echter bij een voorstel. Voor de nv Firma Leon Van Parijs realiseerde Fille met succes nog talrijke andere verkavelingsprojecten. Leon van Parijs (l) in druk gesprek met Fille van de Broek (r) tijdens een receptie op kasteel Hoevebeemden. Foto: privécollectie van de families Lissens en Van de Broek Regelmatig zakte Van Parijs af naar Testelt om zich van de stand van zaken te vergewissen. Terwijl de beide heren de diverse dossiers doornamen, zond Van Parijs zijn chauffeur om Filles dochter, Rita, aan het station af te halen. Een kostschoolmeisje achterin een protserige Rolls-Royce, het was een vertrouwd zicht in het straatbeeld van het toenmalige Testelt. De zakelijke relatie tussen de families Van de Broek en Van Parijs groeide uit tot een hechte vriendschap. Getuige hiervan was de Wijk Van Parijs, een verkaveling van Fille tussen de Mannenberg en de Vossekotstraat op de Keiberg, genoemd naar de Antwerpse bananenimporteur en geldschieter. Van naaiatelier tot klasserestaurant De bouwgronden op het domein Hoevebeemden mochten dan wel de deur uitvliegen, voor het kasteel zelf dienden zich niet meteen nieuwe kandidaat-eigenaars aan. In de eerste jaren na het vertrek van Louis Lissens en de verkoop aan Leon Van Parijs werd het goed verhuurd aan dhr. De Laet, directeur van kleine naaiateliers in Veerle en Keiberg. Maar ook hij hield het al snel in Testelt voor bekeken en het kasteel kwam opnieuw voor jaren leeg te staan. Enkel de remise werd nog door Fille gebruikt om zijn paarden te stallen.

13 Sporadisch gaf Leon Van Parijs de toelating aan jeugdbewegingen om hun tenten in en rondom het leegstaande kasteel op te trekken. In 1977 kocht het echtpaar Van Dijck-Peeters samen met een financier uit Mol het kasteel en het bijhorende domein van ruim 67 are 25. Voor Hoevebeemden begon een nieuwe mooie toekomst als hotel en restaurant. René en Clémence hadden hun sporen in de horeca al lang verdiend. Tussen 1972 en 1977 hadden ze op de Westelsebaan in Averbode restaurant Jagershof uitgebaat 26. Voordien was Clémences frituur in de Voort in Testelt een vaste waarde geweest in het lokale uitgaansleven. Hotel en restaurant Hoevebeemden bleek al snel een schot in de roos te zijn. Het intieme karakter en de wat afgelegen ligging maakten dat het kasteeltje vaak gebruikt werd voor allerlei evenementen en vergaderingen die een besloten kring vereisten. Ook het bestuur van de nieuwe fusiegemeente Scherpenheuvel-Zichem was er kind aan huis. Wanneer de gemeente hoge gasten ontving, kregen die niet zelden een diner aangeboden op Hoevebeemden 27. En nu? Ruim een eeuw nadat de familie De Pooter neerstreek in Testelt om er te genieten van de rust en de stilte, blijken deze troeven van kasteel Hoevebeemden nog steeds aan te slaan. Jaarlijks zakken vele toeristen naar dit idyllische stukje Hageland af om er te onthaasten en te genieten van een gastvrij verblijf in een historische kader. Na een wandeling in de Averboodse bossen of een fietstochtje door de Zuiderkempen worden ze s avonds steevast door Clémence culinair verwend. Hierdoor heeft Hoevebeemden al geruime tijd een plaatsje verworven in de Vlaanderen Vakantieland-brochure en is de keuken van Clémence uitgegroeid tot een waar begrip in onze streek. Evenzeer als de vele monumenten die Scherpenheuvel-Zichem rijk is, is het bestaan van dergelijke accommodatie van grote waarde voor de toeristische ontwikkeling van onze stad. Als in een sprookje tekent het silhouet van een maagdelijk wit kasteel zich af in de keurig onderhouden vijver. Foto: privécollectie van de families Lissens en Van de Broek 25 Dixit: Fille van de Broek. 26 Nu restaurant Faubourg. VERCAMMEN, H. De Kroon. Mededelingenblad van Heemkring Averbode, IV (juli 1977) In een volgend nummer van ons Mededelingenblad zal hierover verder worden uitgeweid.

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

Dag van het Kasteel 2012

Dag van het Kasteel 2012 Dag van het Kasteel 2012 wandelen rond Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen Schouwen-Duiveland Slot Moermond, Renesse Zuid-Beveland De Hellenburg, Baarland Walcheren Westhove, Oostkapelle Zeeuws-Vlaanderen

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

Les 5: De leefomstandigheden van de Maastrichtse arbeiders

Les 5: De leefomstandigheden van de Maastrichtse arbeiders Les 5: De leefomstandigheden van de Maastrichtse arbeiders Les 5: Leefomstandigheden De kloof tussen arm en rijk De afstand tussen arm en rijk was in de negentiende eeuw veel groter dan nu. Door de toenemende

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

FRANCOIS DE PAUW - DE KICKER Willebroek, 16 december 1925 - Bornem, 6 februari 2015

FRANCOIS DE PAUW - DE KICKER Willebroek, 16 december 1925 - Bornem, 6 februari 2015 FRANCOIS DE PAUW - DE KICKER Willebroek, 16 december 1925 - Bornem, 6 februari 2015 François De Pauw was in zijn leven een harde werker. Hij had een humanistische kijk op het leven en verdedigde sterk

Nadere informatie

Princelijke Vierschaar

Princelijke Vierschaar Het huis beneden aan de trap aan de linkerkant was vroeger de herberg t Schaeck, het schepenhuis van de Princelijke Vierschaar. Deze Princelijke Vierschaar groepeerde enkele lenen in de omgeving en ressorteerde

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur Welkom! PERSOONLIJK Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur BEST WESTERN PREMIER Kasteel De Vanenburg biedt u in een sfeervolle landelijke omgeving volop gelegenheid om te ontspannen. Deze

Nadere informatie

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden.

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden. BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012 1 Inleiding Bewoning en veranderingen De boerderij is vrij zeker gebouwd begin 1800. In 1872 heeft er een grondige verbouwing plaats gevonden met o.a. een nieuwe

Nadere informatie

Werkstuk Dordtologie november 2014

Werkstuk Dordtologie november 2014 Werkstuk Dordtologie november 2014 Hilde van Kruiningen VAN BIERBROUWEN. NAAR BLAUWBILGORGEL Omdat ik in dit gebied woon en me dagelijks over de Groenmarkt en het Buddingh plein begeef hebben de geschiedenis

Nadere informatie

Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie!

Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie! Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie! Keizersgracht 241 in Amsterdam Keizersgracht 241 adembenemend, mogelijkheden, rijke historie, voor de echte grachtenliefhebber die creatief

Nadere informatie

L ang geleden zag de Achterhoek er. De geschiedenis van Doetinchem, Wehl en Gaanderen

L ang geleden zag de Achterhoek er. De geschiedenis van Doetinchem, Wehl en Gaanderen Vuurstenen werktuigen steentijd [Stadsmuseum] L ang geleden zag de Achterhoek er heel anders uit dan tegenwoordig. Er waren uitgestrekte heidevelden, moerassen en veel bossen. Kortom, een ruig en onherbergzaam

Nadere informatie

Stijlvol wonen te Stabroek Grote Molenweg 165/167/169

Stijlvol wonen te Stabroek Grote Molenweg 165/167/169 Stijlvol wonen te Stabroek Grote Molenweg 165/167/169 Nieuw appartement met 3 slaapkamers 1 ste VERDIEPING A.1 Ligging: Grote Molenweg 165 Omschrijving: Woonkamer met open keuken, badkamer, apart toilet,

Nadere informatie

Het kasteel begin 19e eeuw. Naar een gouache van J.A. Knip. RHCe, fotocollectie nr. 108658.

Het kasteel begin 19e eeuw. Naar een gouache van J.A. Knip. RHCe, fotocollectie nr. 108658. 2. Huidige kasteel Anders dan in het verleden vaak gedacht is, heeft het kasteel van Helmond een eeuwenlange bouwgeschiedenis gekend. Begonnen in het tweede kwart van de veertiende eeuw (ca. 1325) werd

Nadere informatie

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1]

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Gepubliceerd op Willem-Jan van der Zanden (http://www.wjvanderzanden.nl) Home > Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Door wjvanderzanden[2]op vr, 07/24/2015-13:29 Tags:reizen

Nadere informatie

De Brabantse Wal. Verbelgd, niet verbolgen

De Brabantse Wal. Verbelgd, niet verbolgen De Brabantse Wal Verbelgd, niet verbolgen Mattemburgh 14 1. Mattemburgh 2. Lindonk 3. Groot Molenbeek 4. Lievensberg 5. Bieduinenhof 6. Zoomland 7. Boslust 8. Wouwsche Plantage 9. Groote Meer 10. Putsche

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Bijlage 2: Achtergrondinformatie

Bijlage 2: Achtergrondinformatie 12 Bijlage 2: Achtergrondinformatie bij powerpointpresentatie bij les 1 Dit zijn de vader en moeder van Jozua (Joost) van der Poorten Schwartz, een Nederlands schrijver die in het Engels schreef en de

Nadere informatie

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Kasteel Genbroek Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Samenvatting Zeer representatieve kantoorruimte in een authentiek kasteel op nog geen 5 minuten afstand van Maastricht- Aken Airport. De helft van dit

Nadere informatie

Wat gebeurde er met de beek Krith?

Wat gebeurde er met de beek Krith? Elia bij de weduwe in Zarfath. Wat gebeurde er met de beek Krith? 1 Koningen 17:7 7 En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen Welke opdracht

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT. VRAAGPRIJS 669.000,- k.k.

TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT. VRAAGPRIJS 669.000,- k.k. TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT Zeer representatief kasteel, gelegen in de Maastrichtse wijk Heer, met slotgracht en eigen parkeerterrein. Het souterrain is thans in

Nadere informatie

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop FD: Economie & Politiek door Siem Eikelenboom 28 augustus 2015 'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop Karel Appel, 'Bloem met blauwe ogen' (1977) 'Als je de ontvangsthal van Van Rietschoten

Nadere informatie

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Vraagprijs 699.000 k.k. Augustus 2010 Een introductie door Grifhorst Dijkstra makelaars Zelden komt er een herenhuis vrij met zoveel originele details en potentie als

Nadere informatie

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN B+O ARCHITECTUUR EN INTERIEUR B.V. OPDRACHTGEVER: DE HEER EN MEVROUW H. DE HAAN 28 OKTOBER 2013 INHOUDSOPGAVE Landschappelijke inpassing

Nadere informatie

Vestingstad Hulst. De omwalling en de poorten

Vestingstad Hulst. De omwalling en de poorten WSV Zelden Rust ( Aktivia nr 261) organiseert: Zaterdag mei 20?? Omloop Vestingstad Hulst Start: Reynaertcollege Gildenstraat 1 Hulst ( Zeeuws-Vlaanderen) Afstanden: 7,15,21 en 28 km. Starturen: 07.30

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

Geniet,Woon &Leef in Breda. Karakteristieke ruime erkerwoning. Sfeervolle woonkamer met erker. Moderne keuken, complete inrichting

Geniet,Woon &Leef in Breda. Karakteristieke ruime erkerwoning. Sfeervolle woonkamer met erker. Moderne keuken, complete inrichting Geniet,Woon &Leef in Breda Karakteristieke ruime erkerwoning Sfeervolle woonkamer met erker Moderne keuken, complete inrichting Drie royale slaapkamers Heerlijk Wonen Teteringsedijk 174, 4817 ML Breda

Nadere informatie

ABSOLUUT. architectuur design kunst lifestyle n 2 zomer-herfst 11-7,00 BOUWEN AAN GELUK

ABSOLUUT. architectuur design kunst lifestyle n 2 zomer-herfst 11-7,00 BOUWEN AAN GELUK ABSOLUUT architectuur design kunst lifestyle n 2 zomer-herfst 11-7,00 BOUWEN AAN GELUK Absoluut Architectuur Tekst Els Van Roey Foto s Frederik Vercruysse Styling Anita Kars DE PERFECTE START Ann en Filip

Nadere informatie

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Toplocatie Tolberg Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Algemeen Aan de rand van Roosendaal is in de jaren 70 van de vorige eeuw de wijk Tolberg ontwikkeld. De boerderij en de bijgebouwen met aangrenzende buitenruimten,

Nadere informatie

Resideren in Haagsche Historie

Resideren in Haagsche Historie Resideren in Haagsche Historie Residence Wilshout Monumentaal wonen in s-gravenhage Wilshout Appartementengebouw Wilshout is een voormalig woonhotel. Wonen in Wilshout is wonen in een monumentaal pand

Nadere informatie

Thuiskomen aan de Belgische kust. logeren in stijl

Thuiskomen aan de Belgische kust. logeren in stijl logeren in stijl Thuiskomen aan de Belgische kust Een reisbestemming mag nog adembenemend mooi zijn, honderd procent ontspannen en genieten kan pas als ook het logeeradres absoluut top is. Grote luxe is

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Kastelen De eerste kastelen De eerste kastelen werden tussen 800 en 1000 na Christus gebouwd. In die tijd maakten de Noormannen de kusten van Europa onveilig: ze plunderden dorpen en boerderijen. De mensen

Nadere informatie

Rondrit naar Groede 94.99 km

Rondrit naar Groede 94.99 km Rondrit naar Groede 94.99 0 2.04 0 Lissewege Het zeer landelijke Lissewege hoort sinds de gemeentefusies bij Brugge. De naam van het dorp duikt op in de 11de eeuw en zou afkomstig kunnen zijn van 'liswega',

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Foto Adres Gebouw Datum Opmerkingen Hoeve Schelfhout datum onbekend

Foto Adres Gebouw Datum Opmerkingen Hoeve Schelfhout datum onbekend Foto Adres Gebouw Datum Opmerkingen Hoeve Schelfhout datum onbekend De Doelse landbouwer Jerome Schelfhout moest in 2000 al weg voor het Deurganckdok. Zijn hoeve lag aan aan het eind van de Liefkenshoekstraat,

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

SAmen Bouwen in ZWOLLE

SAmen Bouwen in ZWOLLE SAmen Bouwen in ZWOLLE 6 vrijstaande woningen Ruiterlaan Zwolle Ruiterlaan Zwolle is een stad met vele historische gevels, fraaie herenhuizen, prachtige vestingwerken, mooie grachten en een rijk en tastbaar

Nadere informatie

Koopprijs: op aanvraag

Koopprijs: op aanvraag Molenheide 15 te Lieshout Huize De Hutselaar ligt verscholen in een magnifieke bosrijke omgeving en heeft op eigen perceel een prachtig natuurlijk ven met een eilandje. De woning beschikt over een verwarmd

Nadere informatie

Stijlvol wonen te Brasschaat Augustijnslei 14

Stijlvol wonen te Brasschaat Augustijnslei 14 Stijlvol wonen te Brasschaat Augustijnslei 14 Nieuw appartement met 3 slaapkamers GELIJKVLOERS LINKS A.0.L Ligging: Augustijnslei 14 Omschrijving: Woonkamer met open keuken, badkamer, apart toilet, 3 slaapkamers

Nadere informatie

Ambthuis. Hedendaags wonen met historie. Wonen Zorg Welzijn

Ambthuis. Hedendaags wonen met historie. Wonen Zorg Welzijn Ambthuis Hedendaags wonen met historie Wonen Zorg Welzijn Verzorgd wonen in historisch Bredevoort Zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar wel met de benodigde zorg en voorzieningen binnen handbereik.

Nadere informatie

VERLOST UIT HET DONKER

VERLOST UIT HET DONKER Anders in de rij Veldstraat 59 VERLOST UIT HET DONKER Het huis in de Veldstraat is dit jaar precies 100 jaar oud. In de stadsarchieven staat het ingeschreven als een realisatie van ene A. Vandenberghe.

Nadere informatie

Op reis naar de rust. van een landelijk interieur INTERIEUR

Op reis naar de rust. van een landelijk interieur INTERIEUR Op reis naar de rust INTERIEUR van een landelijk interieur Precies een jaar wonen Sylvie, Christophe en hun kinderen nu in hun nieuwe woning; lang genoeg dus om zich te realiseren dat grote dromen inderdaad

Nadere informatie

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Albrecht en Isabella Heersers van de Nederlanden Periode: 1598 1621 Voorganger: Filips II Opvolger: Filips IV Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Ook Albert

Nadere informatie

In het oude Rome De stad Rome

In het oude Rome De stad Rome In het oude Rome De stad Rome In het oude Rome De stad Rome is héél oud. De stad bestaat al meer dan tweeduizend jaar. Rome was de hoofdstad van het grote Romeinse rijk. De mensen die naar Rome kwamen,

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

Gent 6a. Groene Vallei Nieuwe wandeling Leiearm Overzet Malem Krijgsgasthuisstr Wintertuinstr brouwerij Aigle- Belgica.

Gent 6a. Groene Vallei Nieuwe wandeling Leiearm Overzet Malem Krijgsgasthuisstr Wintertuinstr brouwerij Aigle- Belgica. De stadsvesten van Einde were tot de Brugsepoort Gent 6a Groene Vallei Nieuwe wandeling Leiearm Overzet Malem Krijgsgasthuisstr Wintertuinstr brouwerij Aigle- Belgica. De Overzet was van de Einde Were

Nadere informatie

Achter de kastanjebomen.

Achter de kastanjebomen. Achter de kastanjebomen. www.sibomat.be Je merkt het als je het huis nadert: hier gaan smaak en sfeer samen. Carine B. en Jean Paul D., beiden met pensioen, bouwden een huis om samen van het leven te genieten.

Nadere informatie

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer 6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer ORANJEWOUD UW DROOMVILLA AAN DE RAND VAN PARKLANDSCHAP ORANJEWOUD villa UW DROOM IN HET GROEN Uw droomwoning bouwen in Oranjewoud? Dat kan! Aan de Koningin Julianaweg, bij

Nadere informatie

poort 58 hasselt luxeappartementen

poort 58 hasselt luxeappartementen poort 58 hasselt luxeappartementen een solide bouwpartner Met Kolmont Woonprojecten kiest u voor een sterke partner waarmee u in alle vertrouwen kunt werken. Dit familiebedrijf ontwikkelt al tientallen

Nadere informatie

Overal in ons land is water. Het water

Overal in ons land is water. Het water Het verdwenen eiland Schokland Overal in ons land is water. Het water van de zee klotst tegen de kust. Rivierwater stroomt over de grenzen het land binnen. Soms is er een stukje land dat aan alle kanten

Nadere informatie

RENOVEREN MET HET JUISTE OOG

RENOVEREN MET HET JUISTE OOG TEKST: ANNEMIE WILLEMSE FOTOGRAFIE: JAN VERLINDE INTERIEUR RENOVEREN MET HET JUISTE OOG Maar liefst vijftig jaar stond dit prachtige gebouw leeg, dus op het moment dat Catherine Van Rossum en haar echtgenoot

Nadere informatie

residentie ermeke constant

residentie ermeke constant residentie Voorwoord Geachte klant Met Residentie Constant P is Groep Caenen niet aan zijn proefstuk toe. De voorbije jaren werden immers talrijke nieuwe residenties gebouwd in Oostende en tal van andere

Nadere informatie

Traptorens. meestal veel hoger gemaakt dan noodzakelijk. Men

Traptorens. meestal veel hoger gemaakt dan noodzakelijk. Men Informatiekaart Traptorens Traptorens Ooit bouwden de rijkste Zutphenaren torens tegen hun huizen aan met een wenteltrap erin. Zo n traptoren gaf status. Nu zijn ze vaak vergeten en verborgen. Iedereen

Nadere informatie

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Secretariaat/Documentatiecentrum: Bezoekerscentrum Rufferdinge Molenberg 4 3400 Landen Tel. 011 88 34 68 Fax 011 83 27 62 info@ghklanden.be www.ghklanden.be

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek.

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM027 Naam monument : n.v.t. Adres : Heerweg 2 en 4 Postcode en plaats : 6082 AC Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie A nr(s) 2109 Coördinaten

Nadere informatie

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig 93 Gebiedsbeschrijving Structuur

Nadere informatie

Stijlvolle elegantie in klassieke villa

Stijlvolle elegantie in klassieke villa Binnenkijken Stijlvolle elegantie in klassieke villa Tien jaar geleden beslisten Maria en Ludo een nieuwe woning te bouwen in een groene, bosrijke omgeving. Het resultaat, een statige, klassieke villa,

Nadere informatie

Projectfiche RODE ROOS

Projectfiche RODE ROOS Projectfiche RODE ROOS Monnikenheide wil uitmunten in warme én professionele dienstverlening aan personen met een verstandelijke handicap en hun gezin. In de loop van de voorbije 41 jaar groeide Huize

Nadere informatie

Villa. Castrum Rurae. Swalmerstraat 59 C Roermond

Villa. Castrum Rurae. Swalmerstraat 59 C Roermond Villa Castrum Rurae Swalmerstraat 59 C Roermond In de historische binnenstad van Roermond spant de monumentale Swalmerstraat de kroon met zijn patriciërshuizen en voormalige bestuursgebouwen. Niet voor

Nadere informatie

Ool Excellence. Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas. 5 woningen Ool Excellence

Ool Excellence. Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas. 5 woningen Ool Excellence Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas 5 woningen Ool Excellence Wonen in buurtschap Ool Zeer fraai in buurtschap Ool (Herten/Roermond) gelegen, midden in de natuur, maar

Nadere informatie

Uitstekend onderhouden Instapklaar

Uitstekend onderhouden Instapklaar Huizen vanhendriks de Koppele 147, 5632 LH Eindhoven Uitstekend onderhouden Royaal 3-kamer appartement Royaal balkon op het westen Instapklaar Fraai uitzicht H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Zelfreflectierapport Villa des Roses

Zelfreflectierapport Villa des Roses Zelfreflectierapport Villa des Roses Individuele taak opleidingsondersdeel architectuurtypologie Abdoulaye Declerck 1MAK 1b1 COÖRDINATEN Villa des Roses Klokstraat 59050 Gentbrugge Inleiding Villa Des

Nadere informatie

AUTHENTIEKE HOEVE. in hedendaagse uitvoering TIJDLOOS 65 TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: VLASSAK VERHULST

AUTHENTIEKE HOEVE. in hedendaagse uitvoering TIJDLOOS 65 TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: VLASSAK VERHULST I N T E R I E U R AUTHENTIEKE HOEVE in hedendaagse uitvoering TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: VLASSAK VERHULST TIJDLOOS 65 In alles lijkt deze woning een authentieke hoeve in Vlaamse bouwstijl te

Nadere informatie

Er is steeds meer oog voor de culturele waarde van oude kerken, maar vooral het kerkinterieur loopt nog altijd groot gevaar.

Er is steeds meer oog voor de culturele waarde van oude kerken, maar vooral het kerkinterieur loopt nog altijd groot gevaar. 1 van 6 23-12-2015 11:51 Voorpagina /) Groningen /groningen/) Drenthe /drenthe/) Sport /sport/) Meer /archief/) Abonneren (https://abonneren.dvhn.nl) woldring@groningerkerken.nl Service /service/) (http://m.dvhn.nl)

Nadere informatie

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna.

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. 100 jaar geleden t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. t Is oorlog! Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer 100 jaar geleden is een

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 513205 Smallepad 5 Hof van Eden Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 513207, 513206 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Franse Kampweg

Nadere informatie

Typering van het monument: Voormalige directeurswoning en het smeedijzeren hekwerk van de voormalige Huyben s Bierbrouwerij De Kroon.

Typering van het monument: Voormalige directeurswoning en het smeedijzeren hekwerk van de voormalige Huyben s Bierbrouwerij De Kroon. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM077 Naam monument : voormalige brouwerij Huybens De Kroon Adres : Dorpstraat 55 en 57 Postcode en plaats : 6085 BE Horn Kadastrale aanduiding : HOR02

Nadere informatie

Grondplan Alden Biesen

Grondplan Alden Biesen Grondplan Alden Biesen Vind makkelijk je weg in Landcommanderij Alden Biesen en ontdek op de plattegrond van het domein wat er allemaal te zien is. Bezoek de schitterende historische gebouwen en prachtige

Nadere informatie

Onderzoek interieur exterieur. Anspachlaan / Vlaamsesteenweg

Onderzoek interieur exterieur. Anspachlaan / Vlaamsesteenweg Onderzoek interieur exterieur Anspachlaan / Vlaamsesteenweg - Geschiedenis Anspachlaan - Geschiedenis Vlaamsesteenweg - Interieur evolutie door de jaren heen - Mogelijke bedenkingen bij deze situatie Geschiedenis

Nadere informatie

VERKAVELINGEN en NIEUWBOUW

VERKAVELINGEN en NIEUWBOUW VERKAVELINGEN en NIEUWBOUW DE KLIJTE Nog 2 loten te koop In de rust en stilte van het gehucht De Klijte, verborgen in de glooiende hellingen van Heuvelland, bieden wij 3 loten bouwgrond aan voor alleenbouw.

Nadere informatie

Architectuurtypologie

Architectuurtypologie O p d r a c h t : A r c h i t e c t u u r t y p o l o g i e K a s t e e l D e V i r o n t e D i l b e e k Van: Willen Jonathan MAK1D2 Richting: 1e Bachelor Makelaardij In opdracht van: Dirk Gijsemans Architectuurtypologie

Nadere informatie

genieten in een groen buitengebied

genieten in een groen buitengebied Broekstraat Oirschot genieten in een groen buitengebied 2 riante bouwkavels in Oirschot ruime bouwkavels in landelijk Brabant De gemeente Oirschot telt maar liefst 320 Rijks- en gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

Hotel Zilven (1930-1945)

Hotel Zilven (1930-1945) Hotel Zilven (1930-1945) Hotel Zilven voor 1940 Dit verhaal is opgetekend door de kleindochter naar informatie van Ina Hermina Peeters, geboren op 5 december 1928 Sumatra, Indonesia en rond 1930 naar Nederland

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Oude Zeeweg 39-41 Noordwijk aan Zee

Vrijblijvende informatie Oude Zeeweg 39-41 Noordwijk aan Zee Vrijblijvende informatie Oude Zeeweg 39-41 Noordwijk aan Zee Bonnike Makelaardij BV www.bonnike.nl 071-3619365 Omschrijving Aan de rand van De Zuidduinen van het villadorp in Noordwijk aan Zee verrijzen

Nadere informatie

De Brugse brouwerswereld en de relatie brouwerij De Arend café Vlissinghe

De Brugse brouwerswereld en de relatie brouwerij De Arend café Vlissinghe De Brugse brouwerswereld en de relatie brouwerij De Arend café Vlissinghe I. Brouwnijverheid in middeleeuwen en ancien régime II. Brouwnijverheid 19 de en 20 ste eeuw III. Brouwerij De Arend/Aigle en de

Nadere informatie

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM086 Naam monument : Pand 'Schlangen' Adres : Rijksweg 1 Postcode en plaats : 6085 AA Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1993 Coördinaten

Nadere informatie

GRONINGEN Hondsruglaan 17

GRONINGEN Hondsruglaan 17 GRONINGEN Hondsruglaan 17 Vraagprijs: 895.000 Omschrijving GRONINGEN - Hondsruglaan 17 Een schitterende monumentale helft van een DUBBEL LANDHUIS, gebouwd in 1930 in opdracht van U. van Dijk voor de toenmalige

Nadere informatie

We zijn 2 zusjes Leah en Dika, we komen uit een gezin van 10 kinderen. We zijn in Teuge geboren en opgegroeid, waar we een geweldige jeugd hebben

We zijn 2 zusjes Leah en Dika, we komen uit een gezin van 10 kinderen. We zijn in Teuge geboren en opgegroeid, waar we een geweldige jeugd hebben Barakkenkampen In 1951 kwamen 12.000 Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen noodgedwongen in Nederland aan voor een tijdelijk verblijf. Ze werden opgevangen in kampen. Het woonoord in Lage Mierde was

Nadere informatie

Statig landhuis, tijdloos ingericht

Statig landhuis, tijdloos ingericht B i n n e n k i j k e n Tekst: Emmy van Dantzig Fotografie: Jan Verlinde voor Vlassak-Verhulst Statig landhuis, tijdloos ingericht Praktisch, maar wel stijlvol, elegant en tijdloos. Dat streefden Didi

Nadere informatie

Burgstraat, Prinsenhof. Gent 8

Burgstraat, Prinsenhof. Gent 8 Burgstraat, Prinsenhof. Gent 8 Leie stadsvesten Brugse Poort Brugsepoortstr Begijnhof(laan) Begijnengracht Prinsenhof Rabot De Lieve Burgstraat Kaart van 1780? De coupure zou aangelegd worden tussen 1750

Nadere informatie

Kempense cottage. Pure en originele

Kempense cottage. Pure en originele 6 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Pure en originele Kempense cottage Door een combinatie van factoren, zoals drukte en files, besloot de familie Floor-Schlaman weg te trekken uit Gouda. In een nieuwe

Nadere informatie

Herenweg 26, HOUTEN Vraagprijs k.k.

Herenweg 26, HOUTEN Vraagprijs k.k. Herenweg 26, HOUTEN Vraagprijs 1.195.000 k.k. Woonoppervlak 232 m² Perceelgrootte 743 m² 5 Kamer(s) 5 Slaapkamer(s) Bouwjaar 2005 Herenweg 26 HOUTEN Het Oude Dorp van Houten.daar waar Houten is

Nadere informatie

Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier ,-

Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier ,- Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier 4.700.000,- Referentienummer ERB F34561927 Prijs 4.700.000,- Gebouwd in XII Algemene staat Goed Perceel van 680000m² Woonoppervlak 1700m² Ligging

Nadere informatie

GROEN VAN TOEN BUITENPLAATSEN IN DE DORDTSE POLDERS

GROEN VAN TOEN BUITENPLAATSEN IN DE DORDTSE POLDERS GROEN VAN TOEN BUITENPLAATSEN IN DE DORDTSE POLDERS Van pachthoeve tot lusthof Na de samenvoeging van verschillende kleine omkadingen tot de Oud Dubbeldamse polder in 1603, investeren de inpolderaars ook

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat de gemeente in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt erover gepraat. De volgende dag al moeten de dienstplichtigen

Nadere informatie

ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum

ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum ARION. ets van Albrecht Dürer Tekening Koepeltuin Huys Ootmarsum door Schoenmaker. 1723.Rijksarchief Zwolle

Nadere informatie

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was Het Kompas kijkt binnen in Het Kompas keek binnen bij Vincent-Jan de Jong in aan de Molendijk. Een woonhuis dat rond 1886 gebouwd is in opdracht van zijn overgroot- was ouders. Erachter een hoepels-, biezen-,

Nadere informatie

Woonoppervlakte 230 m 2 Vraagprijs 890.000,- kosten koper TE KOOP. Hofstraat 30 Willemstad

Woonoppervlakte 230 m 2 Vraagprijs 890.000,- kosten koper TE KOOP. Hofstraat 30 Willemstad Woonoppervlakte 230 m 2 Vraagprijs 890.000,- kosten koper TE KOOP Hofstraat 30 Willemstad ALGEMEEN INDELING Dit comfortabele LANDHUIS met vrijstaande dubbele garage is werkelijk schitterend gelegen op

Nadere informatie

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof Inhuldiging Sint-Lazarushof 17 juni 2015 PERSBERICHT 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek Sint-Lazarushof, het sociale wooncomplex in Sint-Jans-Molenbeek, werd volledig vernieuwd door

Nadere informatie

context landschap het landgoed

context landschap het landgoed context landschap Het landgoed De Buisse Heide bevindt zich in Noord-Brabant ten westen van Zundert. De Belgische grens is vlakbij. De gebouwen van het landgoed zijn geplaatst op een driehoekig terrein

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN. KORTRIJK : Bescherming van 14 monumenten en een stadsgezicht.

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN. KORTRIJK : Bescherming van 14 monumenten en een stadsgezicht. joto /lrl/7/56 ";o(, I! MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN. KORTRIJK : Bescherming van 14 monumenten en een stadsgezicht. DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,

Nadere informatie

De wens van de Portus a/d Reep en omwonenden in verband met de herwaardering.

De wens van de Portus a/d Reep en omwonenden in verband met de herwaardering. De wens van de Portus a/d Reep en omwonenden in verband met de herwaardering. De wens van de Portus a/d Reep en omwonenden in verband met de herwaardering. Gouvernementsgebouw vóór de overwelving van de

Nadere informatie