HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK"

Transcriptie

1 HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK

2 OVERZICHT

3 BOUWTEAM BOUWHEER EN VERKOPER De bouwheer staat borg voor het vlotte verloop van de realisatie en voor de keuze van duurzame en hoogkwalitatieve materialen. Als verkoper zorgt hij voor een correcte informatie. HOLREY nv, Fabriekstraat 143, 1600 Ruisbroek Gedelegeerd bestuurder: Hollemans Hedwig Telefoon: STUDIE EN OPVOLGING Markt 3, 1703 DILBEEK Schepdaal T : Stabiliteit : Bureau Van Ransbeek (Stefaan Van Ransbeek) Achiel Cleynhenslaan 148, 3140 KEERBERGEN T : EPB-verslaggeving : VCT nv IMMO CENTRA Klein Antwerpenstraat 22/2, 9280 LEBBEKE T :

4 NOTARIS De notaris registreert de aankoop binnen de wettelijke bepalingen. Als neutrale partij ziet hij erop toe dat de wettelijke rechten en plichten van koper en verkoper gerespecteerd worden. Dhr. Van Oudenhove Patrick H. Conciencestraat SINT-PIETERS-LEEUW Telefoon: 02/

5 LIGGING Het Beemdpark bevindt zich in het bruisende Ruisbroek, dichtbij het centrum. Door de inplanting langsheen een doodlopende steeg is rustig wonen verzekerd : geen doorgaand verkeer, maar een vrolijke wandeltuin met kleine ontspanningsmogelijkheden. Langs de achterzijde bevindt zich een groene buffer en stroomt de Laekebeek. De Fabriekstraat is de verbindingsweg tussen Lot en Ruisbroek. Beide centra bevinden zich op wandel- of fietsafstand. De volgende buslijnen stoppen voor de deur: De Lijn 172 : Ukkel Drogenbos St.Pieters-Leeuw Vlezenbeek Vlezenbeek St.-Pieters-Leeuw Ukkel Drogenbos De Lijn 50: Zuidstation Brussel Lot Station Lot Station Zuidstation Brussel Er zijn twee treinstations in de buurt, beide op minder dan 2,5 kilometer : de stations van Lot en Ruisbroek. Hier vertrekken per half uur treinen richting Brussel of Halle. Voor de auto is er een gemakkelijke aansluiting met de RO, de opritten 18 en 19 bevinden zich op minder dan 2 kilometer. Auto's kunnen geparkeerd worden onder de bouwblokken en de centraal geplaatste lift bedient alle appartementen, zodat alles gemakkelijk en zonder trap toegankelijk is. Het exacte adres van het BEEMDPARK is FABRIEKSTRAAT , 1601 RUISBROEK (SINT-PIETERS-LEEUW) De individuele busnummers worden in volgend schema bepaald. Waarbij uiterst rechts FASE 1 en uiterst links FASE 3 5

6 6

7 ONTWERPKEUZES Bij het ontwerpen en uitwerken van dit project werd extra aandacht besteed aan onderstaande punten, en dit met als doel een maximale rendabiliteit van de door de kopers begane investering. KWALITATIEVE ACHITECTUUR Door zijn hedendaagse architectuur onderscheidt dit gebouw zich van andere appartementsgebouwen, en verhoogt hierdoor zijn waarde op langere termijn. Maximale functionaliteit van de leefruimte, persoonlijke sfeer, maximle lichtinval versus minimale inkijk. Wonen langsheen groen! DUURZAAMHEID Door het gegroepeerd wonen, het bundelen van nutsvoorzieningen en het gebruik van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen wordt het onderhoud van het gekochte goed vergemakkelijkt en de kostprijs minimaal gehouden. Alle appartementen zijn lage energiewoningen (E<60, K<33). Dit is mogelijk door compact te bouwen, goed te isoleren en gecontroleerd te ventileren en door de warmte van de winterzon optimaal te benutten. Zo wordt de kostprijs voor verwarming minimaal gehouden. VEILIGHEID De hele site is omsloten en om veiligheidsredenen slechts toegankelijk met badge. Parkeerplaatsen, bergingen, lift, tuin, appartementen, : alle enkel bereikbaar door bewoners. Geen ongewenste bezoekers, maar zorgeloos wonen. De bediening van de lift gebeurt eveneens met badge of toegangscode. 7

8 ALGEMENE BEPALINGEN De gegevens hierna vermeld, zijn niet limitatief. Ze hebben slechts tot bedoeling de koper uitgebreid in te lichten over de te verwachten en de te voorziene bouwwerkzaamheden en over de keuze van de in werf gestelde bouwmaterialen, in een begrijpelijke taal.

9 PLANS, VERSCHILLEN EN TEGENSTRIJDIGHEDEN Kwaliteit en concept van het gebouw zijn vast, de bouwheer echter kan te allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden. De plans van het appartement welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopsovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de appartementen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plans. Maatwijzigingen aan de plans zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteits- of technische redenen. De plans werden te goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plans dienen dan ook te worden aanzien als circa maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. De verkoopsovereenkomst, onderhavig lastenboek en de plans vullen elkaar aan. Mochten er zich tegenstrijdigheden voordoen, dan gelden de documenten in de volgorde zoals hierboven vermeld. Werken die niet expliciet vermeld staan in voorgaande beschrijving zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Alle meubilair is op de plans getekend enkel ten titel van inlichting en maakt geen deel uit van de huidige overeenkomst. 9

10 CONTROLE VAN DE UITGEVOERDE WERKEN, TECHNISCHE STUDIES, EPB EN VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE De controle van de werken wordt uitgevoerd door, Markt 3, 1703 DILBEEK Schepdaal. De bouwheer stelt een veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever aan met opdracht tot coördinatie van de veiligheid en/of tot controle van de geldende EPB-normen, zowel tijdens de ontwerpfase als de uitvoering van dit bouwproject, alsook het opmaken van het postinterventie dossier. De contactgegevens van de per fase aangestelde coördinators zijn opvraagbaar bij de bouwheer. 10

11 ERELONEN EN BIJKOMENDE RAADGEVERS AANGESTELD DOOR DE KOPER Het ereloon van de architect en van de ingenieur is inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plans, in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden. Indien de koper zich laat bijstaan of adviseren door een architect, ingenieur, expert of dergelijke, zijn alle kosten, erelonen, etc. daarvan te zijnen laste. Dit geldt ook het geval van betwisting tussen koper en bouwheer, waarbij de door de koper aangestelde raadgever advies uitbrengt. In geen geval zal enige uitspraak of daad van deze derde de bouwheer kunnen binden. Alle contractuele bepalingen gelden uitsluitend en rechtstreeks tussen koper en bouwheer. 11

12 AFSLUITINGEN / BEZOEK VAN DE BOUWPLAATS De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft of vergezeld is van de bouwheer of van de architect of van de vertegenwoordiger van de bouwheer, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De bouwheer wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. Het is de koper van een appartement tevens ten strengste verboden andere aannemers op de werf te brengen en werken te laten uitvoeren aan zijn appartement vooraleer de oplevering van de desbetreffende kavel heeft plaatsgevonden. Dit zou de bouwheer ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de eigenaar-koper voor wat zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn betreft. De ingebruikname van de appartementen en/of het laten uitvoeren van werken door derden, niet aangesteld door de bouwheer, zonder zijn schriftelijke toelating, geldt als definitieve aanvaarding van de privatieve delen. 12

13 NUTSVOORZIENINGEN Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, keurings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, riolering, tv-fm distributie) zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers. De kosten voor de indienststelling en plaatsing van de individuele meter zijn ten laste van de koper, evenals de individuele aansluiting voor telefoon en tv-distributie. De individuele verdeelborden staan voor FASE 1 in de bergingen, en zijn gegroepeerd in een algemeen tellerlokaal nabij de lift voor FASE 2 en 3. Bijkomend wordt op deze kosten een coördinatiefee van 10% aangerekend. De kopers zullen op eerste verzoek hun aandeel in de kosten van de nutsleidingen ofwel aan de bouwheer voldoen, op voorlegging van een factuur, ofwel rechtstreeks aan de nutsmaatschappijen. Het gaat om werken die verplicht door de nutsmaatschappijen/overheden worden uitgevoerd/gefactureerd, aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van de nutsaansluitingen. In elke berging is er een kraan voorzien, aangesloten via een pomp op de regenwaterput met afloop. 13

14 MATERIALEN, HANDELSWAARDEN EN MERKAANDUIDINGEN De koper stelt de bouwheer in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de bouwheer tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte kavel. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de bouwheer of dat de koper de vrijheid laat aan de bouwheer inzake keuze van materialen, kleuren, enz. De bouwheer heeft het recht de plans te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningmaatschappijen of omdat de bouwheer meent dat deze wijzigingen de privatieve/gemene delen of het nut ervan verbeteren, of omdat de bouwheer in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers, enz., behoudens voor de materialen die door de kopers worden gekozen in functie van de afwerking van hun privatieve delen. In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming handelswaarde gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, excl. BTW van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld. De BTW op facturen en alle andere eventuele taksen vallen ten laste van de koper. De eigenaars van de appartementen bevinden zich immers in dezelfde toestand als iemand die een particuliere woning laat bouwen. Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plans of de standaard voorzieningen (t.t.z. aan de afwerking of de lay-out van zijn appartement), kan dit slechts in de mate dat de bouwheer/architect hierover zijn akkoord geeft. 14

15 Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Wijzigingen die het uitwendige van het gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen, zijn niet mogelijk. Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de koper aangaande de kostprijs en uitvoeringsmethode van deze wijzigingen. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de architect en/of bouwheer. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen overgemaakt worden door de bouwheer. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen, tenzij expliciet in het bestek genoteerd en door de verkoper ondertekend. In geval van meerwerken of veranderingen zal de uitvoeringstermijn automatisch verlengd worden met minstens 1 werkdag per schijf van euro aan meerwerken. In functie van specifieke leverings- en uitvoeringstermijnen kan deze uitvoeringsperiode nog extra worden verlengd. In geen geval kan een termijnoverschrijding ten gevolge van meerwerken of wijzigingen aanleiding geven tot het aanrekenen van boetes of kosten van de koper jegens de bouwheer. 15

16 VERZEKERINGEN, RISICO-OVERDRACHT EN TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID De bouwheer zal de eerste verzekeringspolissen onderschrijven voor voldoende bedragen tot dekking van de risico s inzake brandgevaar, ontploffing, blikseminslag, enz Deze polis zal door de vereniging van mede-eigenaars gedurende de werffase overgenomen worden voor de nog te lopen wettelijke termijn en de gemeenschap van mede-eigenaars zal er de premies voor betalen vanaf onderschrijven van gezegde polis tot de voorlopige oplevering. De overdracht van risico s overeenkomstig artikels 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek zal geschieden bij de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw of deelgebouw, of desgevallend bij de voorlopige oplevering van verkochte privatieve elementen in de gebouwen indien deze laatste oplevering, om welke reden ook, vroeger zou geschieden. Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de tienjarige aansprakelijkheid respectievelijk een aanvang op datum van de voorlopige oplevering van de verworven privatieve en gemene delen en komt dit ten goede aan de achtereenvolgende eigenaars. De waarborgen beperken zich tot de vervanging of tot de herstelling van slecht uitgevoerde werken (verborgen gebreken), waarbij elke andere schade of vergoeding uitgesloten is. Eens er schriftelijk overgegaan werd tot de voorlopige oplevering, is de bouwheer niet meer verantwoordelijk voor zichtbare gebreken (artikel 1642 van het Burgerlijk Wetboek) 16

17 SUBLEVERANCIERS VAN DE BOUWHEER De keuze van alle materialen, toestellen, etc. dient te gebeuren bij de speciaalzaak die door de bouwheer wordt aangeduid. Voor de inrichting van de keukens is dit: Keukenstudie ZELCK, Testaert Johan Gemeentehuisstraat 5, 1653 Dworp (Beersel) T : Voor de inrichting van de badkamer is dit: X²O Ring 15, 9400 Ninove T : 054/ Website: Voor de betegeling is dit: VERONOVE Brusselsesteenweg 368, 9402 Meerbeke (Ninove) T : 054/ Website: 17

18 BIJKOMEND WEERVERLETDAGEN Bij discussie omtrent het aantal weerverletdagen kan de koper de officiële tabellen van het KMI opvragen. Er wordt overeengekomen dat als niet-werkbare dagen wordt beschouwd: dagen met en/of minimumtemperaturen onder de 0 C, en/of meer dan 2 uur regen/etmaal, en/of maximum windsnelheden boven 60 km/u. ZETTINGEN De aandacht van de koper wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat bijgevolg zich een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen. Noch de bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur of de aannemer kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. De bouwheer is tevens niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door de koper. EERSTE OPKUIS Het appartement wordt voor de voorlopige oplevering schoongemaakt, met verwijdering van al het puin en bouwafval. De ramen krijgen eveneens een eerste schoonmaakbeurt om eventuele gebreken duidelijk op te merken. 18

19 HANDTEKENINGEN Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs : - BTW, registratie en notariskosten - De definitieve aansluitingen van water, gas, elektriciteit, telefoon, kabel-tv, riolering en coördinatiefee (10%). Dit document wordt in drie exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is. De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld. Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, dewelke de koper verklaart ontvangen te hebben. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de koopovereenkomst. Datum: De koper De verkoper 19

20 MOGELIJKHEID VOOR DE KOPER OF OM DE NIETIGHEID VAN DE OVEREENKOMST OF VAN EEN MET DE WET STRIJDIG BEDING IN TE ROEPEN IN GEVAL VAN NIET-NAKOMING VAN DE ARTIKELEN 7 EN 12 VAN DE WET BREYNE Art. 7. De overeenkomsten bedoeld in artikel 1 alsmede de beloften voor zodanige overeenkomsten moeten : a) de identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen vermelden; b) de datum van uitgifte van de bouwvergunning en de voorwaarden van die vergunning vermelden (of de overeenkomst omtrent de opschortende voorwaarde van het bekomen van een bouwvergunning; in dit laatste geval dient de aanvrager van de bouwvergunning zich ertoe te verbinden zijn medecontractant in het bezit te stellen van een voor eensluidend verklaard afschrift van deze vergunning en van de voorwaarden ervan, binnen de maand na de ontvangst van kennisgeving van de beslissing nopens de bouwaanvraag;) <W /36, art. 3, 002; Inwerkingtreding : > (bbis) (vermelden of de koper of opdrachtgever de overeenkomst al dan niet afhankelijk maakt van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering voor een minimaal vastgesteld bedrag aan te bepalen voorwaarden; deze opschortende voorwaarde kan nooit langer gelden dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de overeenkomst;) <W /36, art. 3, 002; Inwerkingtreding : > c) de nauwkeurige beschrijving inhouden van de privatieve en van de gemeenschappelijke gedeelten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst; d) (als bijlage, de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken omvatten van de werken waarop de overeenkomst betrekking heeft. De wijze waarop en de materialen waarmee deze werken zullen worden uitgevoerd moeten uitdrukkelijk vermeld worden en eventueel of en onder welke voorwaarden hiervan kan worden afgeweken. Deze plannen en bestekken dienen ondertekend te zijn door een tot de uitoefening van dat beroep in België toegelaten architect en, indien het een appartement betreft, dient een afschrift van de in authentieke vorm opgemaakte basisakte en van het reglement van medeëigendom toegevoegd te worden;) <W /36, art. 3, 002; Inwerkingtreding : > De afwezigheid van deze bijlagen in de authentieke akte kan gedekt worden door de verklaring van de notaris, in deze akte, dat deze documenten in het bezit van de partijen zijn; e) (de totale prijs van het huis of van het appartement of, in het desbetreffende geval, de totale prijs van de verbouwing of de uitbreiding) alsmede de wijze van betaling opgeven; vermelden dat de prijs kan worden herzien; (Deze prijs omvat alle werken die nodig zijn voor de normale bewoonbaarheid;) <W /36, art. 3, 002; Inwerkingtreding : > (ebis) het bestaan vermelden van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting en als bijlage van de overeenkomst de desbetreffende basisvoorwaarden meedelen;) <W /36, art. 3, 002; Inwerkingtreding : > f) de aanvangsdatum van de werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoedingen wegens vertraging in de uitvoering of levering vermelden; deze vergoedingen moeten minstens met een normale huurprijs (van het afgewerkte goed waarop de overeenkomst betrekking heeft) overeenstemmen; <W /36, art. 3, 002; Inwerkingtreding : > g) de wijze bepalen waarop de oplevering geschiedt; h) de erkenning van partijen bevatten dat zij sedert vijftien dagen kennis hebben van de in dit artikel vermelde gegevens en stukken. De Koning kan de minimumvoorwaarden bepalen waaraan de bepalingen van dit artikel moeten beantwoorden. (De overeenkomst vermeldt in ieder geval in een afzonderlijk lid, in andere en vette lettertekens, dat de koper of opdrachtgever het recht heeft de nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van een met de wet strijdig beding in te roepen bij niet-nakoming van de bepalingen van of krachtens de artikelen 7 en 12, waarvan de tekst integraal in de overeenkomst moet worden opgenomen.) <W /36, art. 3, 002; Inwerkingtreding : > Art. 12. Wanneer de verkoper of de aannemer, wat de aard en de omvang van de hem opgedragen werken betreft, voldoet aan de eisen van (de wet van 20 maart 1991) houdende erkenning der aannemers, is hij verplicht zekerheid te stellen, waarvan de Koning het bedrag bepaalt, alsmede de wijze waarop ze wordt gedeponeerd en bevrijd. <W /36, art. 5, 002; Inwerkingtreding : > Wanneer de verkoper of de aannemer aan de eisen van (de wet van 20 maart 1991), zoals bepaald in voorgaande alinea, niet voldoet, is hij ertoe gehouden te waarborgen hetzij de voltooiing (van het huis of van het appartement, of in het desbetreffende geval, van de verbouwing of de uitbreiding,) hetzij, bij ontbinding van het contract wegens niet-voltooiing, de terugbetaling van de gestorte bedragen. <W /36, art. 5, 002; Inwerkingtreding : > De Koning bepaalt de aard van de waarborg en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, alsook de wijze waarop de koper of de opdrachtgever daarvan wordt ingelicht. Deze hebben op die waarborg een voorrecht, dat rang neemt onmiddellijk na het voorrecht voorzien in artikel 27, 5, van de hypotheekwet.

21 OMSCHRIJVING WERKEN

22 VOORBEREIDING VAN DE WERKEN WERFINRICHTING Het gebouw wordt uitgezet volgens de gegevens van de plans en de richtlijnen van de bouwvergunning. De bouwheer zorgt voor een zorgvuldige stapeling van de aangevoerde bouwmaterialen. De bouwheer zal de werf op regelmatige tijdstippen opruimen. Hij zal op het einde van de werken zijn werfinstallatie, alle overgebleven materialen en alle verpakkingen van bouwmaterialen, zoals paletten en plastic, wegvoeren. Ook het afvoeren van het bouwafval is voor rekening van de bouwheer. HET AFSLUITEN VAN DE BOUWPLAATS De bouwheer zorgt, op zijn kosten, voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats.deze afsluiting moet beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. De afsluiting beantwoordt aan de voorschriften van de plaatselijke gemeente. Haar onderhoud valt ten laste van de bouwheer gedurende de ganse tijd van de bouwwerken. De bouwheer heeft evenwel het recht om publiciteit aan te brengen op de afsluiting. Bij het beëindigen van de werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwheer. AFBRAAKWERKEN De werken omvatten alle afbraakwerken die nodig zijn tot het oprichten van het nieuwe gebouw. De inplanting van het nieuwe gebouw heeft plaats overeenkomstig de gegevens vermeld op de plannen en volgens de richtlijnen van de gemeentelijke overheid. DIVERSE AANSLUITINGEN De voorlopige aansluitingskosten voor water en elektriciteit nodig voor de werf, zijn ten koste van de bouwheer. De definitieve aansluitingskosten en het plaatsen van de tellers voor water, gas, elektriciteit, alsook het aansluiten van teledistributie zijn ten 22

23 koste van de koper, met inbegrip van de tellers, tellerkasten,hoofdleidingen en bijkomende lasten, te verdelen volgens de duizendsten. 23

24 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN GRONDWERKEN De grondwerken omvatten alle uitgravingwerken volgens de plannen voor het uitvoeren van de funderingen, kelders, regenwaterputten en rioleringen. De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens het aanleggen van sleuven, riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringwerken mogelijk te maken. De gronden afkomstig van uitgravingen, zullen zoveel als mogelijk en nodig terug uitgespreid worden op de bouwwerf. De overtollige gronden zullen worden afgevoerd. FUNDERINGSWERKEN De aanduiding van de funderingen op de architectuurplannen zijn indicatief en worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur die zich baseert op de resultaten van het bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige bijbelastingen. Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, de afmetingen en betonsamenstelling. De funderingen zijn vlak en regelmatig. De aardingslus is voorzien onder de fundering. Waar nodig zijn vorstranden voorzien, 80 cm onder het maaiveld. ONDERGRONDSE RUWBOUWSTRUCTUUR Alle structurele betonwanden, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de ingenieur. De architectuurplannen zijn bijgevolg zuiver indicatief. Alle diktes en hoogtes worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen. Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan, voldoen aan de Belgische normen hieromtrent en zijn dusdanig behandeld dat een perfecte waterdichtheid van de keldermuren verzekerd is. De ondergrondse buitenmuren worden naar keuze van de bouwheer uitgevoerd in vlak beton, palenwanden of metselwerk in betonblokken met waterdichte bezetting. ONDERGRONDS METSELWERK De binnenmuren van de parkeergarage FASE 2 worden uitgevoerd in snelbouw metselwerk. 24

25 OPVANG REGENWATER Er worden 3 regenwaterputten voorzien. (FASE 1: 5000 Liter, FASE 2: Liter, FASE3: Liter). De putten van FASE 2 en FASE 3 worden onderling verbonden. Gebruik van regenwater is mogelijk: in elke berging bevind zich een waterkraan, aangesloten via pomp. RIOLERINGSNETTEN De rioleringen worden uitgevoerd in PVC buizen volgens de gemeentelijke voorschriften. De diameter van de buizen is aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters op te nemen. Het rioleringsnet wordt voorzien van de bijhorende hulpstukken zoals ellebogen, T-stukken evenals de nodige schepputten en/of controleputten, uitgerust met de vereiste reukafsluiters en gietijzeren deksels. Waar nodig worden de deksels van de toezichtputten in geurvrije uitvoering voorzien. De aansluiting op de riool gebeurt via een sifonput. Indien door omstandigheden of door eisen opgelegd door de overheid, bijkomende werken/infrastructuur (pompput, voorbehandelinginstallatie ) noodzakelijk zijn voor de aansluiting op het openbare rioleringsnet, zal dit ten laste van de gemeenschap der eigenaars zijn. Het BEEMDPARK telt twee aansluitingen op het openbaar rioleringsnet. FASE 1 wordt onafhankelijk van FASE 2 en FASE 3 uitgevoerd. 25

26 BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN BETON Alle funderingen, balken en kolommen worden uitgevoerd volgens de normen en onder de verantwoordelijkheid van de ingenieur. Het beton is van rijke samenstelling. De vloerplaten zijn van het type groot formaat platen, ter plaatse gestorte platen of welfsels. Voorziene werken in beton: funderingsbalken, funderingsplaten, vloerplaten, kolommen en lintelen en dit overeenkomstig de geldende normen. BOVENGRONDS METSELWERK Bij FASE 1 wordt er langs de bestaande scheidingsmuur van de linkerbuur een wand opgetrokken in snelbouwstenen van 14 cm dik. TIMMERWERK Het timmerwerk wordt uitgevoerd in Rode Noordse Den (Grenen). Deze boom is wegens zijn trage groei uitermate geschikt als constructiemateriaal. Het hout is behandeld in autoclaaf. De volgende bouwelementen worden in houtstructuur gebouwd: Vloeren : met houten liggers en OSB-plaat 18 mm. Buitenwanden : samengesteld uit stijve houten structuren met een breedte van 13,8 cm. Hellende daken : opgebouwd uit zelfdragende spanten. Vlakke daken : met houten liggers en OSB-plaat 18 mm op hellingsspieën. 26

27 GEVELS De gevels worden uitgevoerd met kwalitatief hoogwaardige materialen. De materiaalkeuzes voor de gevels zijn bepaald om tot een harmonieus geheel te komen over de totaliteit van het project. De buitengevels worden als volgt uitgevoerd: - Het dragend timmerwerk, opgevuld met PUR - Isolatie PE-platen 6cm - Spouw - Gevelssteen of ETERNIT-plaat Het type gevelsteen, verband en kleurkeuze wordt bepaald door de leidinggevende architect. Het gevelmetselwerk wordt gevoegd. Het type ETERNIT-plaat, grootte, oriëntering en kleurkeuze wordt bepaald door de leidinggevende architect. DAKWERKEN De dakdichting wordt uitgevoerd volgens de geldende normen. Op de platte daken zal een uitvulling aangebracht worden teneinde de nodige helling te bekomen voor de afwatering, afgewerkt met dampscherm, isolatie en daarop de nodige dichtingslagen. De zichtbare regenafvoeren worden uitgevoerd in zink. BUITENSCHRIJNWERK Het geheel van deze werken wordt uitgevoerd in PVC vijfkamerprofielen. Alle opengaande delen sluiten luchtdicht tegen de vaste kaders door middel van rondlopende dichtingstrips. De kleur wordt bepaald door de leidinggevende architect. De ramen worden geplaatst met aangeduwde compribanden welke nadien vakkundig worden aangespoten met een elastische kit, teneinde een perfecte dichting te garanderen. 27

28 De deur- en raamdorpels op vloerniveau worden uitgevoerd in blauwe hardsteen, voorzien van druiplijst en gezoet. Alle beglazingen van de privatieve delen zijn uit te voeren in isolerend glas met een kwaarde van 1.1. W/m²K. 3-Voudig glas kan bekomen worden in optie. De glasdikten zullen overeenstemmen met de fabrieksnormen, toepasselijk voor winddrukken van 75kg/m². De ondergrondse parking zal worden afgesloten met een automatische poort, waarbij de vormgeving, type en kleur worden bepaald door de architect. Deze poort wordt voorzien van een afstandsbediening (één afstandsbediening per parkeerplaats). ENKEL VOOR FASE 1 EN FASE 2 Per 3-slaapkamer appartement zijn er 6 dakvlakramen VELUX voorzien, type GHL S06 met superisolerende beglazing ENKEL VOOR FASE 3 Er wordt een dubbelwandig dakkoepel-element voorzien. 28

29 AFWERKING VAN DE GEMENE DELEN INRICHTING BUITENRUIMTE De architect maakt voor deze gemeenschappelijke buitenruimte s een eigentijds ontwerp volledig in harmonie met de architectuur van het gebouw. VERHARDING VLOER Betonklinkers op gestabiliseerd zand. Tuinpaden in dolomiet of grind. KEERMUUR Waar nodig worden hoogteverschillen opgevangen met een keermuur. Deze worden uitgevoerd in gepuntslaste schanskorven. BUITENLIFT EN BUITENTRAPPEN De draagstructuur van de trappen en lift wordt uitgevoerd in staal, gegalvaniseerd. Het loopvlak van trappen en loopbruggen is gegalvaniseerd staal. De leuningen zijn in staal ONDERGRONDSE PARKINGPLAATSEN, TELLERLOKAAL, AFVALBERGINGEN VLOERAFWERKING De vloeren in de garageboxen en/of ondergrondse parking en bergingen worden uitgevoerd in gepolierd beton, kleur grijs, verharding in kwarts, beter gekend als industrievloer. 29

30 WANDAFWERKING Alle wanden in de garageboxen en/of ondergrondse parking en bergingen worden afgewerkt in beton of in zichtmetselwerk achter de hand gevoegd. PLAFONDAFWERKING De plafonds in de garageboxen en/of ondergrondse parking en bergingen worden uitgevoerd in zichtbeton. 30

31 AFWERKING VAN DE PRIVATE DELEN VLOERAFWERKING In de basisprijs van de wooneenheid, behalve in de kamers, is de levering en plaatsing van stenen vloeren en stenen plinten. Op de plaats waar muurtegels voorzien zijn, worden geen plinten geplaatst. Hieronder worden de voorziene particuliere handelswaarden voor levering van de tegels opgesomd (rechte plaatsing). Handelswaarde levering bevloering : 25 /m² (ex. BTW) Handelswaarde levering plinten : 7,50 /lm (ex. BTW) Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegeven door de bouwheer. De keuze van vloer- en muurtegels dient te geschieden in de toonzaal bij een door de bouwheer aangeduide leverancier. WANDAFWERKING Alle wanden van de appartementen worden behangklaar opgeleverd door het affilmen van de gipswanden. In de badkamer wordt faience voorzien tot plafondhoogte, (formaat 33/45 rechte plaatsing). De handelswaarde voor levering van de faience betegeling bedraagt 25,00 euro/m² (ex. BTW) PLAFONDAFWERKING Alle plafonds van de appartementen worden vlak opgeleverd door het affilmen van de gipswanden. BINNENSCHRIJNWERK De binnendeuren worden uitgevoerd in vlakke schilderdeuren, gevat in een MDF omlijsting en voorzien van een aluminium kruk. 31

32 Aan alle ramen die niet tot tegen de vloer komen, wordt tussen de raamdaggen een natuurstenen raamtablet geplaatst met een handelswaarde van 150,00 euro/m² (ex. BTW). De diepte van de raamtabletten bedraagt maximaal 20 cm. Gordijnkasten worden standaard niet voorzien. 32

33 TECHNISCHE INSTALLATIES DEUROPENER / BELINSTALLATIE / BRIEVENBUSSEN VOOR FASE II EN FASE III Een volledige parlofooninstallatie verbindt alle appartementen met de inkom van het terrein. Ieder appartement beschikt over een drukknop voor het bedienen van het elektrisch deurslot. Aan de toegangsdeur van het appartement is een aparte beldrukknop voorzien. Deze geeft een verschillend geluidssignaal t.o.v. de drukknop aan de algemene inkomdeur op de gelijkvloerse verdieping. Aan deze inkom wordt een brievenbusensemble gebouwd, met ingebouwde belplaat en appartementnummering. Tevens wordt een sleutelplan opgemaakt en uitgewerkt door een erkende firma om het aantal sleutels te beperken en de veiligheid te garanderen. In optie : videofoon. VOOR FASE I De deurbel bevindt zich naast de toegangsdeur, de beide brievenbussen staan gegroepeerd beneden. TELEDISTRIBUTIE /TELEFONIE Een wachtbuis voor de aansluiting van teledistributie en telefoon is voorzien in elk appartement. De kosten van aansluiting, van aanvraag tot abonnement zijn ten laste van de gebruikers die op eigen initiatief of door tussenkomst van de syndicus op hun verzoek, de nodige stappen terzake zullen ondernemen. ISOLATIE Er wordt rekening gehouden met de geldende EPB-normen. 33

34 HYDRO Alle muren op en onder het peil van het gelijkvloers zijn tegen opstijgend vocht voorzien door middel van een roofing of gelijkaardige folie. De ondergrondse bouwdelen zijn voorzien van betonblokken met dichtingslagen of waterdichte beton om bescherming te bieden tegen mogelijke waterinfiltraties. THERMISCH Alle spouwmuren worden geïsoleerd met een 5 cm PE dikke isolatieplaat en het glaswerk door de isolerende dubbele glaspartijen. In het timmerwerk in hout en tussen de betonstructuur en de dekvloer is er PUR-isloatie voorzien Voor de platte daken van de bergingen worden PUR-platen voorzien met dikte van 5 cm of gelijkwaardig. AKOESTISCH De horizontale draagstructuren worden zo voorzien dat de contactgeluiden maximaal worden vermeden. (Norit TE30MW) Gemeenschappelijke wanden zijn ontdubbeld. ROOK- EN VERLUCHTINGSKANALEN In de appartementen wordt er voorzien: - Voor de individuele verwarming op gas: een aanvoer van verse lucht en afvoer van verbrandingsgassen door middel van een gesloten systeem (BEMAL of CLV). - Verluchting van badkamer, wc en berging(en) via natuurlijke verluchting of via verluchtingskanalen of rechtstreeks door de buitenmuur. VERWARMINGSINSTALLATIE / WARMWATERPRODUCTIE De centrale verwarming en warmwaterbereiding is individueel en op gas. De individuele gasmeters worden opgesteld in een gemeenschappelijk meterlokaal of voor FASE 1 in de bergingen. 34

35 De algemene opvatting kan omschreven worden als volgt: Op de op plan aangeduide plaats wordt een gesloten gaswandketel geplaatst voor de centrale verwarming en warmwatervoorziening (type 24 kw, delta T 25 bij 13.8 l/min). In de verschillende woonvertrekken word vloerverwarming voorzien, ingewerkt in de vloer boven de PUR, zodanig dat volgende temperaturen worden bekomen bij een buitentemperatuur van -10 C: - Woonkamer: 22 C - Keuken: 22 C - Badkamer: 24 C - Slaapkamers: 18 C. Verwarming aan de hand van vloerverwarming, instelbaar per lokaal. ELEKTRICITEIT ELEKTRISCHE INRICHTING De lichtpunten, schakelaars en stopcontacten worden uitgevoerd volgens de aanduidingen op het elektrisch detailplan, conform de voorschriften inzake veiligheid en elektrisch comfort, opgemaakt door de bouwheer in samenspraak met de elektrische installateur. Elk appartement beschikt over een eigen individuele elektriciteitsmeter opgesteld in het tellerlokaal, behalve voor FASE 1. Daar bevinden de tellers zich in de bergingen. De installatie wordt gekeurd door een erkend controleorganisme. Eventuele wijzigingen in het elektrisch plan kunnen op voorhand uitvoerig besproken worden met de installateur en mits verrekening worden uitgevoerd afhankelijk van de uiteindelijke keuze van de klant. - De inrichting voldoet aan het technisch reglement en de voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij. - Ze is strikt individueel en van het ingewerkte type en hermetisch waar de voorschriften het vereisen. Voorzien van verdeelkolommen voor de gemene delen en de appartementen. De installatie omvat ondermeer de distributieleidingen in de gemene delen en een afzonderlijke leiding voor de lift. - De 35

36 schakelaar met hoofdzekering bevindt zich bij de meterkast in het tellerlokaal. - De individuele verdeelborden met automatische zekeringen en differentieelschakelaars van de privatieve leidingen, bevinden zich in de appartementen. Deze leidingen vertrekken vanaf de verdeelborden naar de verschillende lichtpunten en contactdozen. - Alle afdekplaten zijn uitgevoerd in kunststof, ivoorkleurig en van een modern design. - De installatie bevat geen armaturen in de privatieve gedeelten. GEMENE DELEN - De lichtpunten in de gemene delen zijn te bedienen door schakelaars met verlichte drukknop of bewegingsdetectoren en op minuterie ingesteld. - De verlichting zelf zit geïntegreerd in het algemeen ontwerp, opgemaakt door de architect. - Aangepaste armaturen aan inkom, aan parking, in tuin, aan lift en buitentrappen: verlichtingsniveau volgens geldende normen - De kosten van het gemeenschappelijke elektrische verbruik met de inhuurname van de meters worden vastgesteld door de distributiemaatschappij inzake elektriciteit en verrekend door de syndicus. PRIVATIEVE DELEN Elektrische punten worden in basis voorzien in een appartement volgens de aanduiding op plan van de architect/installateur, volgens volgende tabellen. Armaturen worden niet voorzien. Het aantal lichtschakelaars per lichtpunt wordt aangeduid op de architectuurplannen elektriciteit. In de individuele bergingen wordt er telkenmale 1 stopcontact en 1 lichtpunt voorzien. 36

37 Voordeur (buiten) Inkom Hall Keuken Keukenberging Eethoek Zithoek Terras Traphal Badkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 FASE I FLAT LICHTPUNTEN DUPLEX APPARTE MENT STOPCONTACTEN TELEDISTRIBUTIE INTERNET TELEFOON PARLEFOON LICHTPUNTEN STOPCONTACTEN TELEDISTRIBUTIE INTERNET TELEFOON PARLEFOON

38 Voordeur (buiten) Inkom Hall Keuken Keukenberging Eethoek Zithoek Terras Traphal Badkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 FASE II FLAT LICHTPUNTEN DUPLEXAP PARTEME NT STOPCONTACTEN TELEDISTRIBUTIE INTERNET TELEFOON PARLEFOON LICHTPUNTEN STOPCONTACTEN TELEDISTRIBUTIE INTERNET TELEFOON PARLEFOON

39 Voordeur (buiten) Inkom Hall Keuken Keukenberging Eethoek Zithoek Terras Traphal Badkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 FASE III FLAT LICHTPUNTEN DUPLEXAP PARTEME NT STOPCONTACTEN TELEDISTRIBUTIE INTERNET TELEFOON PARLEFOON LICHTPUNTEN STOPCONTACTEN TELEDISTRIBUTIE INTERNET TELEFOON PARLEFOON

40 SANITAIR Alle aanvoerleidingen warm en koud water worden uitgevoerd in VPE buis. Alle afvoeren worden uitgevoerd in PVC, bestand tegen hoge temperaturen. De ganse installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren. Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien. Geplaatste droogkasten worden verondersteld te werken met inwendige condensaat opvangbak. Voor de totaliteit van de sanitaire toestellen, kasten en toebehoren wordt een particuliere handelswaarde voor levering voorzien zoals hieronder opgegeven. Standaard zijn het allen witte toestellen en één-greepsmengkranen. Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opgegeven door de bouwheer. De levering en plaatsing van de basis sanitaire toestellen is begrepen in de basisaankoopprijs van de appartementen en woningen zoals aangeduid op de verkoopplannen. Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een eventuele bijkomende kostenverrekening van het wijzigende leiding- en plaatsingswerk. Particuliere handelswaarde voor levering van sanitaire toestellen bedraagt: FASE I FLAT Douche, 1x lavabo, kraanwerk: 656,95 (ex. BTW) DUPLEX/APPARTEMENT 2x lavabo, douche, kraanwerk : 778 (ex. BTW) FASE II FLAT Douche, 1x lavabo, kraanwerk: 656,95 (ex. BTW) DUPLEX/APPARTEMENT 2x lavabo, douche, kraanwerk: 778 (ex. BTW) FASE III FLAT Douche, 1x lavabo, kraanwerk: 656,95 (ex. BTW) DUPLEX/APPARTEMENT 2x lavabo, douche, kraanwerk: 778 (ex. BTW) Tekeningen en commerciële plannen zijn figuratief. 40

41 KEUKENINSTALLATIE In de basisverkoopprijs van het appartement wordt een keuken voorzien met kastenensemble en elektrische toestellen met een handelswaarde zoals hieronder opgegeven. Het betreft een standaardpakket van inox spoelbak en elektrische apparaten, te weten: dampkap, oven, kookplaat, koelkast en vaatwasser. Bij een tijdige beslissing kan de koper zelf de keukenmeubelen en toestellen kiezen in overleg met de keukenfabrikant, aangesteld door de bouwheer. Alle toestellen zijn van een gekend handelsmerk of gelijkwaardig. Particuliere handelswaarde voor levering en plaatsing keuken : - Flat : Duplex/Appartement : Tekeningen en commerciële plannen zijn figuratief. 41

Commercieel lastenboek Handelsruimten Residentie Mider - Mortsel

Commercieel lastenboek Handelsruimten Residentie Mider - Mortsel 1. Afbraak en voorbereiding van de werken 1.1. Werfinrichting Commercieel lastenboek Handelsruimten Residentie Mider - Mortsel Het gebouw wordt uitgezet volgens de gegevens van de plannen en de richtlijnen

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK OVERZICHT BOUWTEAM BOUWHEER EN VERKOPER De bouwheer staat borg voor het vlotte verloop van de realisatie en voor de keuze van duurzame en hoogkwalitatieve materialen. Als

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

Commercieel lastenboek Residentie ZILVERVESTEN te Lier Versie: 22/11/2011. Inhoudstafel

Commercieel lastenboek Residentie ZILVERVESTEN te Lier Versie: 22/11/2011. Inhoudstafel Commercieel lastenboek Residentie ZILVERVESTEN te Lier Versie: 22/11/2011 Inhoudstafel 1. Afbraak en voorbereiding van de werken... 3 1.1. Werfinrichting... 3 1.2. Het afsluiten van de bouwplaats... 3

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

LASTENBOEK -1- 1. TECHNISCHE BEPALINGEN AFWERKING EXTERIEUR 1.3 TERRASSEN 1.1 GEVELS

LASTENBOEK -1- 1. TECHNISCHE BEPALINGEN AFWERKING EXTERIEUR 1.3 TERRASSEN 1.1 GEVELS LASTENBOEK 1. TECHNISCHE BEPALINGEN AFWERKING EXTERIEUR 1.1 GEVELS De buitengevel, voor- en achtergevel, wordt als volgt uitgevoerd: Een dragend binnenspouwblad in gebakken snelbouwstenen of een betonwand

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!!

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!! VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Koper(s): Opmerkingen: 1 VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Inhoud I ALGEMEEN...3 II RUWBOUWWERKEN...7

Nadere informatie

Commercieel lastenboek Residentie De Swaen Versie: 21.12.2010

Commercieel lastenboek Residentie De Swaen Versie: 21.12.2010 Commercieel lastenboek Residentie De Swaen Versie: 21.12.2010 Inhoudstafel 1. Afbraak en voorbereiding van de werken... 3 1.1. Werfinrichting... 3 1.2. Het afsluiten van de bouwplaats... 3 1.3. Afbraakwerken...

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 1. Binnenschrijnwerk p.3 2. Pleisterwerken p.3 3. Chape, vloeren en faience p.3 4. Keukens p.4 5. trappen p.4 6. Sanitaire installatie

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat Lastenboek kantoorloft gebouw B3 Anco-Torens te Turnhout 0. Algemeen 0.1 Plannen Wanneer de definitieve plannen van het loftkantoor aan de koper overhandigd worden, zullen deze als basis dienen voor het

Nadere informatie

Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen

Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen 1 Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen Nieuwbouwproject Mol Sluis Tekening is een indicatie van uitzicht en niet bindend. Locatie project : Schoor 38 2490 Balen 2 ruime luxe appartementen

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

Hemiksem, Kleidaallaan 13

Hemiksem, Kleidaallaan 13 Hemiksem, Kleidaallaan 13 Ruime nieuwbouw woning met grote tuin. Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Kloosterstraat 72 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

L A S T E N B O E K BOUWEN VAN EEN EENSGEZINSWONING HOGE VELDEN. Esdoornstraat 2860 Sint-Katelijne-Waver

L A S T E N B O E K BOUWEN VAN EEN EENSGEZINSWONING HOGE VELDEN. Esdoornstraat 2860 Sint-Katelijne-Waver L A S T E N B O E K BOUWEN VAN EEN EENSGEZINSWONING HOGE VELDEN Esdoornstraat 2860 Sint-Katelijne-Waver Inhoudstafel I ALGEMEEN... 3 1. Voorafgaande opmerking... 3 2. Nazicht van de uitgevoerde werken...

Nadere informatie

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2

VERKOOPSLASTENBOEK. RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2 INHOUDSTAFEL: 1. Ruwbouwwerken 2. Dakwerken 3. Buitenschrijnwerk 4. Binnenschrijnwerk 5. Pleisterwerken 6. Chape, vloeren en faience 7. Keukens 8. Sanitaire

Nadere informatie

Den Anker. Beschrijving handelspand CASCO. Gemeenteplein Molenstraat Kontich INFORMATIEBROCHURE

Den Anker. Beschrijving handelspand CASCO. Gemeenteplein Molenstraat Kontich INFORMATIEBROCHURE Den Anker Beschrijving handelspand CASCO. Gemeenteplein Molenstraat Kontich 016 65 90 90 0491 30 20 33 INFORMATIEBROCHURE 26/03/2013 De verstrekte informatie kan op elk moment wijzigen. 0491 30 20 33-1

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

Wilrijk, Schansweg 10 2 appartementen

Wilrijk, Schansweg 10 2 appartementen Wilrijk, Schansweg 10 2 appartementen Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten Tel 03-281.11.51

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 21/02/2013 1 DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Elsleukenstraat Langdorp Tel klant (p): (B. Mr):

Nadere informatie

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! appartementen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!!

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! appartementen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!! VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen Koper(s): Opmerkingen: 1 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen Inhoud I ALGEMEEN...3 II RUWBOUWWERKEN...7

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE MATERIALEN

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

Residentie. De Vrijheidsboom. Kerkstraat 41/43 - Sint Gillis Waas. De residentie is gelegen in het centrum van Sint Gillis Waas Kerkstraat 41/43.

Residentie. De Vrijheidsboom. Kerkstraat 41/43 - Sint Gillis Waas. De residentie is gelegen in het centrum van Sint Gillis Waas Kerkstraat 41/43. Residentie De Vrijheidsboom Kerkstraat 41/43 - Sint Gillis Waas Ligging De residentie is gelegen in het centrum van Sint Gillis Waas Kerkstraat 41/43. Het concept De residentie omvat 6 appartementen en

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE DE LUNDEN

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE DE LUNDEN VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE DE LUNDEN Lundenstraat 2100 Deurne KOPER: APPARTEMENT:... Garagebox: Autostaanplaats:. Generaal Lemanstraat 45 2018 Antwerpen Tel.: 03/336.87.70 GSM verkoop: 0475/87.22.67

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

Voorwoord. Algemeen lastenboek Het Landgoed

Voorwoord. Algemeen lastenboek Het Landgoed Voorwoord Beste klant, Ieder succesvol bouwproject begint bij streven naar perfectie en heldere communicatie. Daar zijn we bij Het Landgoed Development van overtuigd. Als ervaren bouwbedrijf willen we

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

VERKOOP LASTENBOEK LANGVEN LANGVEN 16 HAM - 2 NIEUWBOUW WONINGEN. Heivoort 21 bus 1 2491 OLMEN. Verkoop en Inlichtingen : SUBLIMMO

VERKOOP LASTENBOEK LANGVEN LANGVEN 16 HAM - 2 NIEUWBOUW WONINGEN. Heivoort 21 bus 1 2491 OLMEN. Verkoop en Inlichtingen : SUBLIMMO VERKOOP LASTENBOEK Project: LANGVEN 16 HAM - 2 NIEUWBOUW WONINGEN Bouwheer : Vennekens Stefan Heivoort 21 bus 1 2491 OLMEN Verkoop en Inlichtingen : SUBLIMMO Markt 37 2450 MEERHOUT 014 84 83 69 info-meerhout@sublimmo.be

Nadere informatie

Project BINNENHOF Oude Steenweg te 2060 Antwerpen bestek 19 december 2005. KOPER :... tel... ARCHITECT :

Project BINNENHOF Oude Steenweg te 2060 Antwerpen bestek 19 december 2005. KOPER :... tel... ARCHITECT : RESIDENTIE BINNENHOF Oude Steenweg, te Antwerpen KOPER :......... tel... appartement parking berging AANNEMER PROMOTOR ARCHITECT : VERKOOP nv Urban Living sa Goede Hoopstraat 9/2 2000 Antwerpen 0497/584.915

Nadere informatie

RESIDENTIE : SINT-JANSHOF te MECHELEN

RESIDENTIE : SINT-JANSHOF te MECHELEN RESIDENTIE : SINT-JANSHOF te MECHELEN VERKOOPLASTENBOEK Woning Vg / Wche / Gdv / Gvkr / Gvv 22/09/08 1 I. ALGEMEEN 1. Voorafgaande opmerkingen 1.1. Kwaliteit en concept zijn principieel vast. De aannemer/promotor

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN Bouwheer : Sbouw bvba Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 1. ALGEMEEN VERKOOPLASTENBOEK Deze omschrijving omvat de opsomming van: - de te gebruiken materialen

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

Gedetailleerde beschrijving

Gedetailleerde beschrijving Pagina 1 van 10 Gedetailleerde beschrijving U3 nieuwbouwwoningen in centrum Wezemaal. 1 half-open bebouwing, met 3 slaapkamers. VERKOCHT 2 rijwoningen, elk met 4 slaapkamers. 1 van de 2 VERKOCHT Elk met

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Beaufort 8370 Blankenberge BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Beaufort is een nieuwbouwproject gelegen in de De Smet de Naeyerlaan 83-87, en dus in het centrum van

Nadere informatie

AANNEMINGSLASTENBOEK [RESIDENTIE MINNEWATER]

AANNEMINGSLASTENBOEK [RESIDENTIE MINNEWATER] Inhoud I. ALGEMEEN... 2 1) Leidinggevend architect... 2 2) Technische studies... 2 3) Nutsvoorzieningen... 2 II. ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN... 3 1) Ondergronds metselwerk... 3 2) Rioleringsnetten... 3

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01 ARCHITECT: N.V. Architectenatelier Vyvey en partners Kaaiplein 1 8620 Nieuwpoort INGENIEUR STABILITEIT : C&S engineering Boudewijnlaan 48 8020 Oostkamp VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR: Feys b.v.b.a. Professor Dewulfstraat

Nadere informatie

Mortsel, Krijgsbaan 176 3 nieuwbouw appartementen

Mortsel, Krijgsbaan 176 3 nieuwbouw appartementen Mortsel, Krijgsbaan 176 3 nieuwbouw appartementen Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

APARTEMENTEN MORTSEL PRINS LEOPOLD I. WERKEN

APARTEMENTEN MORTSEL PRINS LEOPOLD I. WERKEN APARTEMENTEN MORTSEL PRINS LEOPOLD I. WERKEN 1. Gewapend beton Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan dienen te voldoen aan de Belgische normen ter zake. Worden voorzien in gewapend beton * alle

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Beaufort fase II 8370 Blankenberge BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Beaufort 2 fase is een nieuwbouwproject gelegen in de Dujardinstraat 20, en dus in het centrum

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE Kerkeneinde 110-112, 2620 Hemiksem Cleydael Inlichtingen en verkoop Probuild & Partners bvba Bisschoppenhoflei 28, 2930 Brasschaat Tel: 03 295 00 11 Gsm: 0495 54 06 06 info@probuild.be

Nadere informatie

LOT 9 LOT 10. terras. eetplaats. keuken. wasplaats/ berging. salon. garage. inkom GELIJKVLOERS LOT 10 100 300/215 120 100/215 70 20 50 200/120

LOT 9 LOT 10. terras. eetplaats. keuken. wasplaats/ berging. salon. garage. inkom GELIJKVLOERS LOT 10 100 300/215 120 100/215 70 20 50 200/120 LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT Mantawijk LOT LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 8 LOT 9 LOT. Paramentsteen: licht buin-rood 2. Crepi: wit 3. Paramentsteen: lichtgrijs 4. Paramentsteen: donkergrijs 5: Paramentsteen:

Nadere informatie

Pagina 1. Verkooplastenboek. Residentie De LEIEN Service living flats. Amerikalei 63-65 te 2000 Antwerpen

Pagina 1. Verkooplastenboek. Residentie De LEIEN Service living flats. Amerikalei 63-65 te 2000 Antwerpen Verkooplastenboek Residentie De LEIEN Service living flats Amerikalei 63-65 te 2000 Antwerpen Pagina 1 Pagina 2 INHOUD 1.RUWBOUWWERKEN 1.1. Grondwerken p. 5 1.2 Funderingen p. 5 1.3 Riolering p. 5 1.4

Nadere informatie

9 APPARTEMENTEN TE NOSSEGEM Lastenboek

9 APPARTEMENTEN TE NOSSEGEM Lastenboek Pagina 1 van 9 9 APPARTEMENTEN TE NOSSEGEM Lastenboek Bouwplaats : Leuvensesteenweg (640 en 642) te 1930 Nossegem Architect : Yves Marteau. O.L.Vrouwstraat 54 Blanden tel : 016/ 40 09 97 fax: 016/40 05

Nadere informatie

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009 MARKANT + VENNOOTSCHAP VOOR STUDIE EN ONTWIKKELING VAN MARKANTE WOON & LEEFKERNEN PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN aanvang der werken maart 2009 1. ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

GREENTERWEG 6 8262 BB KAMPEN. HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72

GREENTERWEG 6 8262 BB KAMPEN. HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 GREENTERWEG 6 8262 BB KAMPEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 GREENTERWEG 6, KAMPEN Zeer sfeervolle oude stadsboerderij met heel veel ruimte, grote

Nadere informatie

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT LIGGING Binnen het project Koekhoven, fase I wordt 1 appartement opnieuw verkocht. Het gebouw is zeer rustig gelegen. Het terras

Nadere informatie

Residentie Lausanne. Immo Declerck bvba T 09 333 99 00 E info@immodeclerck.be Kazerneweg 27 9770 Kruishoutem F 09 333 99 01 W www.immodeclerck.be...

Residentie Lausanne. Immo Declerck bvba T 09 333 99 00 E info@immodeclerck.be Kazerneweg 27 9770 Kruishoutem F 09 333 99 01 W www.immodeclerck.be... Residentie Lausanne Ligging : Westerlaan 39-41 8790 Waregem 1 In- en uitrit vooraan via de Westerlaan, in-en uitrit achteraan langs de St-Jozefstraat De foto s en afbeeldingen zijn enkel ter illustratie,

Nadere informatie

Inhoud. 00. Inleiding

Inhoud. 00. Inleiding Inhoud 00. Inleiding 01. Onderbouw /fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen 00. Inleiding Het project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek Dit project omvat de realisatie van een vrijstaande bebouwing gelegen Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek, volgens

Nadere informatie

0. Algemene bepalingen

0. Algemene bepalingen Inhoudstabel 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Voorbereidende werken en bijhorigheden 2 0.2 Algemeenheden 2 1. Ruwbouwwerken 3 1.1 Grondwerken 3 1.2 Funderingen 3 1.3 Rioleringen 3 1.4 Bouwwerken in beton 4

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier MAKELAAR: Vivendi Vastgoed Neerstraat 6 bus 4 2360 Oud-Turnhout ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER:

Nadere informatie

Residentie: t Archief

Residentie: t Archief Bouwen van 14 appartementen met bergingen en fietsenstalling Wijnegemstraat te Antwerpen Inhoud Lastenboek A. RUWBOUWWERKEN 1. Grondwerken en Funderingen 2. Rioleringen 3. Vochtisolatie 4. Metselwerken

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT DE ARK VERKOOPT 1 appartement Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT LIGGING In de residentie Soldatenpad, langs de Lokerenstraat in Turnhout wordt 1 appartement terug verkocht. Het appartement

Nadere informatie

KALMTHOUTSESTEENWEG 141-143 ROGIN 2 Verkoopslastenboek

KALMTHOUTSESTEENWEG 141-143 ROGIN 2 Verkoopslastenboek Appartement :. DE KOPER(s) ROGIN bvba Correspondentieadres Brechtsebaan 77 2930 Brasschaat Tel. 0476 20 72 98 info@rogin.be 1 INDEX I. ALGEMEEN 1.1 Plannen p. 4 1.2 Toezicht op uitgevoerde werken en technische

Nadere informatie

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING LASTENBOEK Casco Plus Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING Het project omvat alle onmisbare werken van het gebouw tot de volledige afwerking, verf- of behangklaar met uitzondering van de werken

Nadere informatie

Op 2 minuten van de E313 en E314 en op wandelafstand van het centrum starten wij kortelings met de bouw van 8 appartementen en 1 handelsruimte.

Op 2 minuten van de E313 en E314 en op wandelafstand van het centrum starten wij kortelings met de bouw van 8 appartementen en 1 handelsruimte. 1. Algemene beschrijving: Op 2 minuten van de E313 en E314 en op wandelafstand van het centrum starten wij kortelings met de bouw van 8 appartementen en 1 handelsruimte. Het ontwerp heeft een mooie moderne

Nadere informatie

RESIDENTIE t Soete Park

RESIDENTIE t Soete Park ZUTENDAAL RESIDENTIE t Soete Park Nog slechts 1 woning te koop! DAALSTRAAT ZUTENDAAL Slechts 4 woningen in privaat park Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie nabij het centrum van Zutendaal, dat

Nadere informatie

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN Datum 20-11-2009 Betreft 0616 CBO Lokerenstraat Turnhout: 19 woongelegenheden Adres Lokerenstraat 147 tem 151 & Soldatenpad 1 tem 5, 2300 Turnhout ALGEMEEN -

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. Project Wezelhof Hoeveloopweg 58 2400 MOL

DE ARK VERKOOPT. Project Wezelhof Hoeveloopweg 58 2400 MOL DE ARK VERKOOPT Project Wezelhof Hoeveloopweg 58 2400 MOL LIGGING In Wezel is de wederverkoop gepland van een woning in de Hoeveloopweg. Het huis is zeer rustig gelegen, niet veraf van natuurreservaat

Nadere informatie

LASTENBOEK PROJECT SMEDENPOORT AALTER FASE 1: IJZERENWAAG CASCO UNITS COMMERCIEEL

LASTENBOEK PROJECT SMEDENPOORT AALTER FASE 1: IJZERENWAAG CASCO UNITS COMMERCIEEL LASTENBOEK PROJECT SMEDENPOORT AALTER FASE 1: IJZERENWAAG CASCO UNITS COMMERCIEEL LASTENBOEK - PROJECT SMEDENPOORT AALTER - FASE 1: IJZERENWAAG - CASCO UNITS COMMERCIEEL PROJECT SMEDENPOORT AALTER FASE

Nadere informatie

Residentie. Kessels Veld. Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl.

Residentie. Kessels Veld. Residentie Kessels Veld is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie Kessels Veld Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie KESSELS VELD staat voor aangenaam wonen in een standingvol gebouw gekenmerkt door zijn fraaie

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER Architect : Luc Vandewynkel BVBA Kleiputtendreef 21 B-8970 Poperinge Tel : 057/336192 Fax : 057/338037 Bouwheer : Noterdaeme-Morlion

Nadere informatie

Residentie duffelaer. Bouwen van 8 appartementen. Brasschaatsteenweg 12-14 Kalmthout (Achterbroek)

Residentie duffelaer. Bouwen van 8 appartementen. Brasschaatsteenweg 12-14 Kalmthout (Achterbroek) Residentie duffelaer Bouwen van 8 appartementen Brasschaatsteenweg 12-14 Kalmthout (Achterbroek) Ligging & Inplanting Kalmthoutsesteenweg Brasschaatsteenweg Achterbroeksteenweg Grondplannen Verkooplastenboek

Nadere informatie