LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO. Residentie Ruebens Voorstraat 47 - Kaprijke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO. Residentie Ruebens Voorstraat 47 - Kaprijke"

Transcriptie

1 LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO Voorstraat 47 - Kaprijke Architect : A³ Architect Jurgen Van Durme Nieuwstraat 10/12 B-9230 Wetteren Opdrachtgever : Komito Kaprijke bvba Sackweg Itterbeek KOMITO

2 Verkoopslastenboek Kaprijke INLEIDENDE NOTA TECHNISCHE BESCHRIJVING - STANDAARD UITVOERING 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN 2.1. VOORBEREIDENDE WERKEN WERF 2.2. AFBRAAKWERKEN 2.3. GRONDWERKEN 2.4. FUNDERINGEN 2.5. RIOLERINGEN 2.6. BETONCONSTRUCTIES 2.7. BOVENGRONDSE METSELWERKEN 2.8. VOEGWERKEN 2.9. DORPELS ROOKAFVOEREN & VERLUCHTINGEN DAKTIMMER HELLENDE DAKEN DAKBEDEKKING HELLENDE DAKEN DAKBEDEKKING PLATTE DAKEN LOOD- EN ZINKWERKEN LEIENBEKLEDING OP MUREN BUITENSCHRIJNWERK - RAMEN EN DEUREN IN PVC PLEISTERWERKEN CHAPEWERKEN ISOLATIEWERKEN METAALWERKEN 3. TECHNISCHE UITRUSTING 3.1. ELEKTRISCHE INSTALLATIE 3.2. SANITAIRE INSTALLATIE 3.3. CENTRALE VERWARMNG 3.4. HAARDVUUR 3.5. VERLUCHTINGEN 4. AFWERKING VAN DE APPARTEMENTEN 4.1. BEVLOERING 4.2. WANDTEGELS 4.3. VENSTERTABLETTEN 4.4. TERRAS 4.5. BINNENSCHRIJNWERK 4.6. KEUKEN 4.7. BADKAMER 4.8. DRESSING en VESTIAIREKAST 4.9. BRIEVENBUSSEN SCHILDERWERKEN Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 2

3 Verkoopslastenboek Kaprijke 5. AFWERKING VAN DE GEMENE DELEN 5.1. INKOMHAL 5.2. TRAP en TRAPHAL 5.3. BRANDVOORZIENINGEN 5.4. LIFT 5.5. SCHILDERWERKEN 5.6. TELLERLOKAAL 5.7. PARKEERPLAATSEN EN GARAGEBOXEN 5.8. TUINEN 5.9. HERSTELLING VOETPAD WACHTGEVELS 6. OPMERKINGEN 6.1. PLANNEN 6.2. LASTENBOEK 6.3. WIJZIGING VAN DE GEBRUIKTE MATERIALEN 6.4. KOSTEN AANSLUITING NUTSLEIDINGEN 6.5. WERKEN UITGEVOERD DOOR DERDEN 6.6. MATERIALEN DIE DOOR DE KOPERS GEKOZEN KUNNEN WORDEN 6.7. TOEGANKELIJKHEID VAN DE WERF Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 3

4 Verkoopslastenboek Kaprijke INLEIDENDE NOTA Met deze brochure willen wij ernstig geïnteresseerde kandidaat-kopers op zoveel mogelijk vlakken informeren over het project dat gerealiseerd wordt. In de brochure wordt een beknopte beschrijving gegeven van de materialen en de toestellen die worden gebruikt bij de bouw en afwerking van het appartement. De koper is uiteraard vrij om, in samenspraak met de opdrachtgever en met de verkoopsverantwoordelijke, allerhande wijzigingen aan te brengen volgens zijn eigen wensen, indien deze praktisch realiseerbaar zijn. Er wordt wel een termijn gesteld tot wanneer zulke wijzigingen mogelijk zijn. Deze termijn wordt bepaald door de coördinator en de architect van het project, in samenspraak met de opdrachtgever. Posten uit dit lastenboek halen is niet toegestaan. In het geval de nieuwe keuze binnen het vooropgestelde budget blijft wordt hiervoor geen meerprijs gerekend. Als de keuze het budget overschrijdt, dan zal deze meerprijs aan de koper medegedeeld worden, waarop deze laatste al dan niet zijn goedkeuring kan laten gelden. Bij goedkeuring van meerwerken door de koper zullen deze in contractuele bepalingen vastgelegd worden. De op de plannen vermelde voorstellingen en opstellingen van de meubels, de keuken, de badkamer, de vestiaire en dergelijke, zijn uitsluitend informatief en dienen enkel ter oriëntatie en als suggestie voor inrichting. Deze aangeduide zaken zijn niet inbegrepen in de koopsom, uitgezonderd deze die gebudgetteerd zijn en die als zodanig vermeld worden in de beschrijving van de standaard voorzieningen. De prijzen, de zogenaamde handelswaarden (HW) 21% BTW inclusief of anders aangegeven, zijn de voorziene waarden die de kopers mogen uitgeven aan de door hen gekozen materialen of inrichtingen. Deze keuzes dienen evenwel te gebeuren bij de aangeduide leveranciers waarmee reeds contractuele bepalingen werden vastgelegd. Het is niet toegelaten aan de koper materialen en/of uitvoeringen uit dit bestek weg te laten. Volgende beschrijving is nauwkeurig en met de nodige zorg samengesteld aan de hand van gegevens van de architect en van de adviseurs van de leveranciers. Ondanks dat dienen wij een voorbehoud te maken voor eventuele wijzigingen die kunnen voortvloeien uit reden van overmacht waaronder begrepen de eisen van de overheid, de nutsmaatschappijen, of overmacht bij de aangestelde leveranciers en aannemers. Eveneens behouden wij het recht om wijzigingen aan te brengen aan materialen en afwerkingen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en de bruikbaarheid. Ook mogen er zich verschillen van de uitgevoerde maten voordoen t.o.v. de maataanduiding op de plannen, tot zolang deze de 5% niet overschrijden. Mogen we er tevens op wijzen dat volgende zaken niet inbegrepen zijn in de koopprijs : Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 4

5 Verkoopslastenboek Kaprijke de BTW op de verkoopprijs van de appartementen, gebouwen, parkeerplaatsen, de registratie op de grondwaarde de notariskosten de kosten voor de basisakte alle aansluitingskosten voor de nutsvoorzieningen. de kosten voor de brandpolis vanaf de verkoopovereenkomst alle kosten syndicus en gemeenschap de meerwaarde die wordt bepaald door de keuzes van de koper Dit verkoopslastenboek is opgesteld onder het label van KOMITO only the best are different Het Komito label staat garant voor een aparte aanpak van residentiële vastgoedontwikkeling. Komito wenst vernieuwende hoogkwalitatieve gebouwen te realiseren, met focus op creativiteit, ontwerp, hoogwaardige materialen en technologieën, milieu en toekomst. Om voor u een woning met meerwaarde te realiseren, heeft KOMITO dit voorzien met volgende extra s : Toegankelijkheid : Het gebouw en de appartementen zijn toegankelijk voor mindervaliden Er zijn twee liften tot in de bovenste appartementen Achteraan het gebouw bevinden zich 9 parkeerplaatsen en 6 garageboxen. In de doorrit wordt een poort geplaatst, zodat de wagens veilig kunnen worden gestald. Er zal een fietsenstalling worden voorzien Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 5

6 Verkoopslastenboek Kaprijke Luxe : De appartementen worden standaard voorzien met bad en douche (met uitzondering van de studio s < 80 m²) De appartementen worden standaard voorzien met een gashaard (met uitzondering van de studio s < 80 m²) De keukens worden standaard uitgerust met Miele toestellen De toiletten die standaard voorzien zijn, zijn van het type hangtoiletten. Dit type toilet oogt eleganter en ook het poetsen onder en rond het toilet wordt hierdoor vergemakkelijkt Duurzaam bouwen : Op de terrassen wordt een uniforme, mooie verlichting geplaatst De ketel voor verwarming en warm water toevoer is een hoogrendement condensatieketel. Type Viessmann Vitodens 100-W, of gelijkwaardig. Condensatieketels zijn zodanig ontworpen dat er permanent een belangrijk deel van de waterdamp in de verbrandingsgassen kan condenseren. Zo wordt meer nuttige energie vrijgemaakt. In vergelijking met een lagetermperatuurketel kan men met een condensatieketel een energiebesparing van 10% halen. Condensatieketels beantwoorden aan de meest strikte vereisten inzake fossiele energiebesparing. Een condensatieketel komt in aanmerking voor een energiepremie (www.energiesparen.be). In de douches wordt standaard een thermosstatische mengkraan voorzien. Dit heeft als voordeel dat u onmiddellijk de correcte temperatuur verkrijgt waardoor minder water verspild wordt. Ook het risico dat kinderen zich verbranden aan heet water wordt op die manier uitgesloten. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 6

7 Verkoopslastenboek Kaprijke In alle appartementen kan optioneel regenwaterrecuperatie voorzien. Hierop kunnen de toiletten en de wasmachine worden aangesloten, alsook het buitenkraantje. De appartementen worden mechanisch verlucht. Dit houdt in dat verse lucht wordt aangetrokken van buiten via droge ruimtes (living, slaapkamers) en dat de vervuilde lucht wordt weggezogen via natte ruimtes (badkamer, keuken, toilet berging). Deze flow wordt gegarandeerd door een geruisloos verluchtingssysteem. Dit volgens systeem C van de EPB regelgeving. Veiligheid : Er worden standaard tweevoudig uurtarief tellers geplaatst, waardoor uw energiefactuur lager uitkomt. Voor uw veiligheid worden de appartementen uitgerust met een videofoon, zodat u ziet wie er aan de deur belt. De appartementen op het gelijkvloers worden voorzien van rolluiken. Er zal voldoende buitenverlichting worden geplaatst, wat dan weer bijdraagt tot een verhoogd gevoel van veiligheid en een groter comfort. Om voor u een woning met meerwaarde te realiseren doet KOMITO beroep op een aantal hoog aangeschreven leveranciers. Deze spelen een cruciale rol in het KOMITO concept. Deze partners zijn immers de stuwende kracht achter onze eis om steeds een voortrekkersrol te spelen en steeds vernieuwend uit de hoek te komen. Zij zorgen ervoor dat u een woning koopt die voldoet aan de laatste eisen op het gebied van technieken, materialen, technologieën, trends en visies. De KOMITO leveranciers zijn vaak gedurende jaren op zoek naar productverbeteringen en aanpassingen. Door hun partnerschap met KOMITO tonen zij zich bereid om deze knowhow met u en met ons te delen, en onze vakmensen te ondersteunen daar waar nodig. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 7

8 Verkoopslastenboek Kaprijke Verder werkt KOMITO enkel met gerespecteerde en erkende aannemers. Zij zijn stuk voor stuk specialist in hun materie. Met hen worden waterdichte contracten afgesloten om de kwaliteit die we voor ogen hebben ook daadwerkelijk op het terrein te realiseren. In deze contracten worden eveneens afspraken gemaakt omtrent levertermijnen en deadlines, met de bedoeling uw woning binnen het voorziene tijdsbestek klaar te krijgen. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 8

9 Verkoopslastenboek Kaprijke TECHNISCHE BESCHRIJVING - STANDAARD UITVOERING 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN Voor de start van het ontwerp en de realisatie van het gebouw zullen, afhankelijk van het type gebouw en de grond, volgende werken uitgevoerd worden : Opmeting van het perceel door een landmeetkundig expert. Grondsondering en bodemonderzoek met betrekking tot de regelgeving van de grondbank. Hierbij wordt enerzijds de draagkracht van de grond gecontroleerd en anderzijds advies gegeven inzake funderingstype en grondstabiliteit. Bij uitgravingen voor kelders wordt een attest afgeleverd. Stabiliteitsstudie : de architect zal bepalen of er al dan niet een stabiliteitsstudie nodig is. Als een studie nodig is, dan zal deze uitgevoerd worden door een erkend studiebureau of ingenieur door de opdrachtgever aangeduid. Dit studiebureau neemt de verantwoordelijkheid over de stabiliteit van gebouw en fundering. Vóór de start van de afbraakwerken of kelderwerken zal een staat van bevinding (plaatsbeschrijving der werken) worden gemaakt van de aanpalende gebouwen. De noodzaak hiervoor zal ook door het architectenbureau in samenspraak met de opdrachtgever bepaald worden. Afsluiten van een ABR-verzekering door de opdrachtgever, afhankelijk van het type gebouw en de risico's. Controle van de registratie van de gecontracteerde aannemers. De kosten van de definitieve aansluitingen van water, elektriciteit, gas, telefoon, kabeltv en riolering zijn ten laste van de koper. De bouwheer zal instaan voor het aanstellen van de veiligheidscoördinator en EPB verslaggever. Het gebouw wordt gerealiseerd door erkende en geregistreerde aannemingsbedrijven, welke een realisatie overeenkomst sluiten met de opdrachtgever. Daarin wordt steeds opgenomen : - dat de aannemer verzekerd is voor zijn werken. - dat de aannemer de 10 jarige verantwoordelijkheid volgens BW artikel 1792 en artikel 2270 draagt. - dat de aannemer slechts een vooraf bepaalde termijn voor de uitvoering van zijn werken krijgt, en gesanctioneerd kan worden bij overschrijding. - dat bij elk geschil tussen aannemer en opdrachtgever de verzoeningscommissie bouw wordt ingeschakeld, zodat er een snelle oplossing is. Dit in het kader van de tijdige afwerking van het gebouw. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 9

10 Verkoopslastenboek Kaprijke 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN 2.1. VOORBEREIDENDE WERKEN WERF De voorlopige aansluitingen van water en elektriciteit worden uitgevoerd voor de oprichting van het gebouw. Het verbruik komt ten laste van de opdrachtgever of van de aannemer, zoals contractueel bepaald. Het uitzetten van het gebouw gebeurt door de aannemer en wordt gecontroleerd door de architect en een verantwoordelijke van de technische dienst van de stad of gemeente waar het bouwperceel gelegen is. De hoofdaannemer is steeds contractueel verantwoordelijk voor de afsluiting van de werf en voor de veiligheidsvoorzieningen op de werf, gedurende het ganse bouwproces. Hij verzorgt alle nodige balustrades, valbeveiligingen en verlichtingen waar deze noodzakelijk zijn. Hij mag beslissen wie er al dan niet toegelaten wordt op de werf. In de praktijk wordt aan de hoofdaannemer een regime gevraagd waarbij het mogelijk is onder begeleiding van de coördinator of verkoopsverantwoordelijke de werf te bezoeken. Dit enkel en alleen na aanvraag bij de hoofdaannemer en met diens instemming. De coördinator kan desgewenst een begeleide werfrondgang organiseren. Het reinigen van de werf en de terreinen rondom de werf. De aannemer is er toe gehouden alle afval en puin van zijn werf te verwijderen gedurende de periode van uitvoering. Hij zal overgaan tot een volledige schoonmaak van het gebouw voor de voorlopige oplevering. De aannemer is er eveneens toe gehouden de uitgevoerde werken gedurende de uitvoering te onderhouden en hen in goede staat te houden tot aan de voorlopige oplevering AFBRAAKWERKEN Alle nodige afbraakwerken zullen gebeuren volgens de regels der kunst, met zo weinig mogelijk hinder voor de aanpalenden. De afbraak van de gebouwen bestaat uit de volledige afbraak van de constructieve elementen, alsook van de kelders, putten en funderingsmassieven. Dit alles volgens de opgemaakte plannen. Het wegvoeren van alle puin is inbegrepen. Het aanbrengen van nodige schoringen en beschermingsmaatregelen aan aanpalenden is inbegrepen. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 10

11 Verkoopslastenboek Kaprijke 2.3. GRONDWERKEN De grondwerken bestaan uit machinale of manuele uitgravingen tot op de gegeven diepten voor het maken van funderingen, rioleringen en verdere werken gelegen onder het maaiveld. De uitgegraven aarde zal afgevoerd worden. Hierbij gelden de bepalingen inzake de grondbank, volgens de besluiten van het bodemonderzoek. De aanvullingen buiten het gebouw en rond de constructies gebeuren slechts na verharding van het beton en de metselwerken. Ophogingen buiten het gebouw worden enkel uitgevoerd indien voorzien in de aanneming. De aanvullingen binnen het gebouw worden uitgevoerd met aangedamd funderingszand of gestabiliseerd zand, afhankelijk van de raad van de ingenieur. Het peil van de afgewerkte vloer wordt bepaald door de architect in overleg met de technische dienst van stad of gemeente. Het uitgraven van bouwputten voor kelders is enkel van toepassing indien voorzien op de plannen. Deze uitgravingen dienen te gebeuren met de nodige veiligheden i.v.m. inkalven van de bouwput. De uitgegraven aarde zal afgevoerd worden. Hierbij gelden de bepalingen inzake de grondbank, volgens de besluiten van het bodemonderzoek. Alle bouwputten zullen volledig droog gehouden worden gedurende de uitvoering. Indien nodig zal er een bronbemaling gebeuren d.m.v. filters. De architect beslist of deze werken al dan niet uitgevoerd worden FUNDERINGEN De aard van de funderingen is steeds in functie van de natuur van de bodem. Het gebouw wordt altijd geplaatst op een fundering die de stabiliteit van het gebouw garandeert. De funderingen worden steeds uitgegraven tot een grondkwaliteit wordt bekomen zoals bepaald in het bodemonderzoek en zoals gesteld in de stabiliteitsstudie. De funderingen worden aangezet op vaste ongeroerde grond of op speciale funderingstechnieken, bepaald door het stabiliteitsbureau zoals trillingsvrije betonpaalfunderingen, grondverdichtingstechnieken door middel van grindpalen, algemene funderingsplaten,... De bekomen stabiliteit en differentiële zettingen voor het gebouw zijn binnen de geldende normen, en vallen onder de verantwoordelijkheid van het stabiliteitsbureau. De funderingen worden uitgevoerd overeenkomstig de plannen, opgemaakt door de leidende architect en de ingenieur stabiliteit. Afmetingen, diktes, wapening en betonkwaliteit zullen op de plannen van de ingenieur vermeld staan. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 11

12 Verkoopslastenboek Kaprijke Onder de vloerplaat wordt een vochtscherm geplaatst tegen opstijgend grondvocht en ter voorbereiding van de funderingsplaat. De muren die in aanraking komen met de grond, worden bestreken met een waterdichte cementlaag van 1cm dikte. De wanden van kelders worden uitgevoerd in waterdichte betonbekuiping. Onder de fundering wordt er een aardingslus aangebracht, vlg. KB van 10 maart 1981, voor de aarding van de gehele definitieve installatie van het op te richten gebouw RIOLERINGEN De rioleringen worden uitgevoerd in PVC kunststofbuizen, volgens schema en diameters vermeld op het rioleringsplan, met plaatsing van de nodige toezichtputten. De diameter van de buizen is aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters af te voeren onder normale omstandigheden, de regenwaterafvoeren zijn berekend op de geldende normen van regenwaterdebiet. De toezichtputten en controleluiken laten toe het totale rioleringsysteem op eenvoudige wijze te inspecteren en zonodig te reinigen. De rioleringen, valleidingen, regenwaterafvoeren, inspectieputten en verluchtingsbuizen bestaan uit PVC kunststofelementen die BENOR goedgekeurd zijn. De inspectieputten zijn afgedicht met reukdichte deksels. Tussen de privé installatie en de openbare riolering wordt er een toezichtsput met stankafsluiter geplaatst. Naargelang de plaatselijke reglementering wordt de rioleringsaansluiting op het openbaar net met gescheiden systeem aangelegd. Dit betekent dat de regenwaters volledig gescheiden van het afvalwater in eigen net afgevoerd worden, naar een regenwaterput met overloop. De riolering van afvalwater en regenwater wordt dan afzonderlijk aangesloten aan het openbaar rioleringsnet. Deze regenwaterput bevat een wachtleiding om hergebruik van regenwater te voorzien in elk van de appartementen. Optioneel kan dan een systeem van regenwaterrecuperatie worden voorzien, per appartement. In dat geval wordt een pomp geïnstalleerd die het regenwater naar het appartement brengt. Op dit systeem kunnen toiletten en wasmachine worden aangesloten, alsook het buitenkraantje. Het verbruik van het regenwater zal via aparte tellers per appartement worden geregistreerd. Wanneer de regenwaterput naderhand dient te worden bijgevuld met stadswater, dan zal de kost hiervoor normaliter worden verrekend aan de verschillende eigenaars, pro rata het verbruik in de voorbije periode van het regenwater. De nodige wachtleidingen voor de nutsvoorzieningen worden aangelegd volgens de richtlijnen van de betrokken maatschappijen voor de aansluiting van water, elektriciteit, gas, telefoon en kabeltelevisie. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 12

13 Verkoopslastenboek Kaprijke 2.6. BETONCONSTRUCTIES Funderingsvoeten, zolen, balken, kolommen of andere elementen in gewapend beton en staal worden uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie opgemaakt door de leidende ingenieur. De betonkwaliteit wordt door de ingenieur opgegeven en nagezien bij levering uit de betoncentrale. Alle beton wordt volgens de plannen bekist en gewapend en bij storting voldoende getrild. Alle bekistingen en schoringen blijven opgesteld tot het beton voldoende is uitgehard en het grootste deel van zijn spanning heeft opgenomen. De controle van betonconstructies berust bij architect en ingenieur. Maatafwijkingen, plaatdoorbuigingen, zettingen en krimpscheuren zullen binnen de geldende toleranties blijven. De vloerplaten, voorzien volgens de normen inzake nuttige belasting van minimaal 200 kg/m2 voor normale bewoning en 400 kg/m2 voor terrassen, worden uitgevoerd in geprefabriceerde elementen waaronder gewapende beton elementen, gewelven of predallen volgens de draagrichting en de diktes vermeld op de stabiliteitsplannen. UNIEK Box-in-the-box Door een ingenieus systeem, worden de contactgeluiden tussen de verschillende appartementen tot een minimum herleid. Bij normale appartementsbouw, worden de vloerplaten tussen de verdiepingen immers over de volledige lengte geplaatst. Dit maakt dat contactgeluiden van een appartement linksboven bvb ook zullen worden gehoord in het appartement rechtsonder. Bij ons systeem, Box-in-the-box genaamd, worden de vloerplaten opgemeten en geplaatst per appartement. Tussen de verschillende vloerplaten wordt dan de isolatie verticaal doorgetrokken vanaf het maaiveld tot in de nok. Daardoor wordt verhinderd dat contactgeluiden naar aanpalende appartementen worden overgebracht. Zo wordt ieder appartement in feite een op zich staande box. Een ideaal systeem voor akoestische isolatie. Onderstaand schema verduidelijkt één en ander. Hierin wordt de isolatie in het geel weergegeven, en zijn de constructieve elementen (beton, snelbouwstenen) in het grijs aangeduid. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 13

14 Verkoopslastenboek Kaprijke 2.7. BOVENGRONDSE METSELWERKEN A. Buitengevels in spouwmuur De gevelwanden worden in baksteen opgebouwd volgens de klassieke geïsoleerde spouwconstructie, voldoende geïsoleerd volgens de EPB regelgeving. De wand bestaat uit: o Een buitengevelvlak in paramentsteen, vermetst met mortel in een halfsteens verband. Dit gevelvlak wordt opgetrokken als afgewerkt buitenvlak en voorzien van alle ornamentiek zoals natuursteen plinten, regels, dorpels of kaders, strekkenlagen, vertandingen of speciale metselwerkverbanden, alles zoals op de plannen. De keuze, de kleur, het formaat en het aspect van de steen wordt bepaald door de architect in samenspraak met de opdrachtgever. De gevelvlakken worden afgewerkt met passend cementgebonden voegwerk in een door de architect gekozen kleur en aspect. o De nodige spouwmuurisolatie als half gevulde spouwisolatie. Geïsoleerd volgens de EPB norm. o De isolatieplaat voor de spouwmuur is volledig milieuvriendelijk, onbrandbaar, schimmelwerend en bestand tegen vocht. Maar zij is bovenal een uitstekende isolatie. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 14

15 Verkoopslastenboek Kaprijke o De binnenwand van de gevel wordt uitgevoerd in holle snelbouwsteen 14cm dikte, vermetst met mortel tot een stevige draagmuur, klaar om gepleisterd te worden. Alternatief kan de constructie eveneens worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De totale wandconstructie is stabiel, recht en haaks geplaatst volgens de plannen. Zij bevat de nodige kunststof waterkeringen om alle spouwwater af te voeren naar buiten. Zij is zo opgebouwd dat zij thermisch als onderdeel voldoet aan de globale opgegeven warmteverlieswaarde (K-waarde) van het gebouw, volgens de EPB berekening. B. Dragende en niet-dragende binnenmuren De tot de constructie behorende binnenmuren worden opgetrokken tot voldoende stevige en stabiele wanden, geplaatst volgens plan en mee uitgerekend in de algemene stabiliteit van het gebouw. Zij zullen naar gelang het type gebouw, vermeld op de plannen, opgetrokken kunnen worden in : o holle snelbouwsteen van 14 of 19 cm dikte, vermetst of gelijmd tot een stevige draagmuur, klaar om gepleisterd te worden. Dikte 9 cm voor niet dragende binnenmuren. Alternatief kan dit eveneens worden uitgevoerd in kalkzandsteen. o volle betonblokken van 14 of 19 cm dikte, vermetst tot een stevige draagmuur in halfsteens metselwerkverband, afgewerkt door meegaand te voegen. Alternatief kan dit ook worden uitgevoerd in kalkzandsteen. C. Akoestische wanden Bij appartementen worden de scheidingsmuren tussen de verschillende appartementen uitgevoerd in een akoestisch isolerende wand. Dit volgens de norm NBN S D. Het metselwerk wordt steeds met de nodige zorg en vakkennis uitgevoerd, alles is afgewerkt zonder beschadigingen, scheuren of gebreken. De kwaliteiten van de metselwerken worden steeds door het coördinerend architectenbureau gecontroleerd. E. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde delen van de gevelvlakken uitgevoerd worden in Eternit Sidings of aan een kwalitatief gelijkwaardig materiaal. Dit behoort tot het concept van het gebouw en wordt beslist door de architect in samenspraak met de opdrachtgever. Deze elementen worden met grote zorg, stuk voor stuk geplaatst en verankerd aan de draagconstructie met daartoe speciaal bestemde ankers. Mogelijks worden bepaalde oppervlakken in de gevel afgewerkt met silicone gevelbepleistering. F. Er kan ook gebruik gemaakt worden van geprefabriceerde elementen in beton, zoals terrassen. Uitzicht en afwerking worden bepaald door de architect in samenspraak met de opdrachtgever. Deze betonnen elementen worden met grote zorg, stuk voor stuk geplaatst en worden aan de bovenzijde afgewerkt met een terras bekleding, beslist door de architect in samenspraak met de opdrachtgever. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 15

16 Verkoopslastenboek Kaprijke 2.8. VOEGWERKEN De muren in zichtbare snelbouwsteen en zichtbare betonblokken worden meegaand gevoegd. De paramentsteen van de vrije gevelvlakken wordt later met de meeste zorg opgevoegd met een speciale voegmortelspecie, waarvan de kleur en de afwerking bepaald worden door de architect in samenspraak met de opdrachtgever DORPELS De dorpels in deur- en raamopeningen worden uitgevoerd ofwel in natuursteen, ofwel aluminium met het raamgeheel mee, ofwel geschuurde blauwe hardsteen, ofwel grijze graniet. De dorpels in paramentwerk zullen even hoog zijn als de verwerkte steen, en zullen zowel zijdelings als vooraan 5 cm uitsteken, of volgens detail vermeld op de plannen. Bij gebouwen waarvan de buitenmuren in gevelbepleistering worden afgewerkt, zullen de dorpels en de raamomlijstingen in natuursteen op zodanige wijze ontworpen worden, dat druipsporen en vochtsporen op de pleister vermeden worden ROOKAFVOEREN & VERLUCHTINGEN De appartementen worden voorzien van een verluchtingssysteem, type C (zie verder), waarbij de verse lucht wordt aangetrokken via de droge ruimtes (living, slaapkamer) en de vervuilde lucht mechanisch wordt afgezogen via de natte ruimtes (keuken, berging, badkamer, toilet). Om de appartementen op een adequate manier te verluchten werkt de bouwheer en de architect hiervoor samen met een gespecialiseerde firma DAKTIMMER HELLENDE DAKEN De kapconstructie bestaat uit een traditioneel dakgebinte in hout of wordt opgebouwd met geprefabriceerde spanten, naar gelang de plannen. De houtsoort is Douglas of minstens gelijkwaardig. De kapconstructie wordt altijd volledig stabiel uitgevoerd, rekening houdend met de eigen gewichten, de dakbedekkingbelasting en de wind- en sneeuwbelasting volgens de geldende regelgeving. De verbindingen aan de ruwbouwconstructie gebeuren door middel van ingebetonneerde boutverbindingen. De onderlinge hechtingen gebeuren door bouten of vernageling met automatisch pistool. Alle constructieve elementen zoals muurplaten, spantbenen, stijlen, regels, nokbalken, trekkers, priemstijlen en windverbanden van het hellend dak zijn inbegrepen in het geheel en worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 16

17 Verkoopslastenboek Kaprijke Als de plannen het voorzien worden aan de dakconstructie een uitgetimmerde goot en dakoversteken in keperwerk genageld. De goot heeft voldoende afwatering en wordt bekleed met zink. De zichtzijde van de goot en de kroonlijsten worden bekleed met ofwel ceder beplanking, ofwel een afwerkingplaat die voorzien wordt in: - een meranti paneel voorzien van primer en verflaag. of - een onderhoudsvrije bekledingsplaat met kleurcoating. Als de plannen het voorzien wordt op de dakconstructie een uitgetimmerde dakkapel in spanten en keperwerk genageld. Daartoe wordt de dakconstructie plaatselijk verstevigd. De dakkapellen worden volgens de plannen op zich weer afgewerkt met goten of dakoversteken. De kapel wordt bekleed met leien. De volledige kapconstructie, inclusief kapellen, wordt geïsoleerd. Deze isolatie is zo opgebouwd dat zij als onderdeel thermisch voldoet aan de globale opgegeven warmteverlieswaarde (K-waarde) van het gebouw volgens de berekening van de EPB verslaggever. De isolatie van het timmerwerk zal gerealiseerd worden in spijjkerflensdekens voorzien van een alu-kraft dampscherm. Deze dekens worden opgestopt tussen de spanten geplaatst zonder openingen, en met vernageling door de flenzen aan de kapconstructie verankerd. Zowel verticale, schuine als horizontale gedeeltes. Alles klaar om af te werken met lichte wandconstructies DAKBEDEKKING HELLENDE DAKEN De dakbedekking wordt als volgt uitgevoerd : Boven het daktimmerwerk wordt een onderdakfolie aangebracht, welke de volledige dakvlakken tot de buitenmuren bedekken. Deze onderdakfolie bestaat uit een dampdoorlatende kunststof folie welke wordt vastgemaakt aan de kapconstructie door middel van fijne tengellatten genageld op de spanten of kepers. Daarboven wordt de dakbedekking geplaatst. Deze zal naar gelang het type gebouw, vermeld op de plannen, gerealiseerd worden in : Koramic /of Eternit / of variante dakpannen. De pannen worden geplaatst op een latwerk van horizontale panlatten. De keuze, de kleur, het formaat en het aspect van de pannen wordt bepaald door de architect in samenspraak met de opdrachtgever. Hier wordt geopteerd voor een donkerrode platte pan. Het pannendak wordt afgewerkt met de nodige hulpstukken uit het gekozen gamma, zoals gevelpannen, nokpannen en eindvorsten. De nokken worden geplaatst op verluchte ondernokken, zodat er steeds een noodzakelijke onderverluchting onder het pannenvlak wordt gerealiseerd. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 17

18 Verkoopslastenboek Kaprijke De waterafvoer van het hellend dak wordt afgeleid naar de goten. Op het dak geplaatste dakkapellen en kleine delen plat dak worden volgens de plannen afgewerkt in dezelfde pannen, tegelpannen, leien of zink. Deze afwerkingen worden waterdicht aangesloten aan het dakvlak met zinken slabben en kilgoten. Het geheel is te plaatsen volgens de regels der kunst. De aannemer heeft een 10-jarige verantwoordelijkheid op de waterdichtheid DAKBEDEKKING PLATTE DAKEN De dakbedekking platte daken wordt uitgevoerd als warm dak met ballast : Op de ondergrond van betonnen dakplaat of houten dakplaat wordt een hellingslaag voorzien naar de regenafvoerpunten voorzien op plan. Deze wordt op een betonnen dak uitgewerkt in isolerende hellingschape, op een houten dak in spielatten en weersbestendige houten vloerplaat. Op de aflopende ondervloer wordt een dampscherm losliggend geplaatst. Dit is een waterwerende geperforeerde folie die dampdoorlatend is. Daarboven komt een drukvaste isolatieplaat. Deze isolatie is zo opgebouwd dat zij als onderdeel thermisch voldoet aan de globale opgegeven warmteverlieswaarde (K-waarde) van het gebouw volgens de EPB verslaggeving. De waterkerende laag bestaat uit een aan elkaar gelaste folie die als één dakvlies losliggend geplaatst wordt op de isolatie. Aan de randen wordt dit dakmembraan omhoog geplaatst en mechanisch bevestigd tegen de dakopstanden. Het dakmembraan wordt afsluitend onder ballast geplaatst met ca 60 kg/m2 gewassen en gerold grind, egaal verspreid over het dakvlak. Eigenschappen: - Bestand tegen alle weersomstandigheden - Bestand tegen UV stralen - Soepel blijvend tot temperaturen van - 60 C - Bestand tegen verrotting - Bestand tegen vonken en stralende warmte volgens DIN Brandklassen A1 volgens NBN S mits grindballast. Alternatief wordt mogelijks een roofing dakdichting voorzien. Deze bestaat uit een dampscherm en twee lagen roofing. Na afwerking ontstaat een volledig waterdicht dakvlak, zonder beschadigingen, zonder rimpels, zonder enig obstakel dat het aflopen van het water verhindert. Het dakvlak zal na een regenvlaag op natuurlijke wijze volledig aflopen. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 18

19 Verkoopslastenboek Kaprijke Op het dakvlak zal geen enkel voorwerp blijven liggen dat de dakdichting kan beschadigen of perforeren. Het totale dakvlak mag na afwerking geen gebreken vertonen, er mogen geen vreemde voorwerpen of machines als verluchters of airco s op geplaatst worden, er mag geen vuil achterblijven. De muuraansluitingen tegen opstaande muren wordt gemaakt door inwerken van de folie in een voeg van de muur. De folie heeft de eigenschap dat het kleeft tussen twee mortellagen. De dakranden worden boven op de muren voorzien met een aluminium dakrandprofiel. Het zichtbare gedeelte heeft een hoogte van ca. 50mm en heeft een Ral kleur bepaald door de architect. Alternatief kan de dakrand ook afgewerkt wordt met arduinen dorpels. De dakkolken en tapbuizen worden uitgevoerd in lood. Deze worden gelijmd tegen het folie - membraan van de dakdichting, de tapbuizen wordt licht verdiept in de isolatie ingewerkt en worden voorzien van een bolrooster. Op deze manier zal al het regenwater afvloeien naar de dakkolk. Het geheel is te plaatsen volgens de regels der kunst. De aannemer heeft een 10- jarige verantwoordelijkheid op de waterdichtheid LOOD- EN ZINKWERKEN De regenwaterafvoeren worden voorzien in zink. De dakdoorgangen van de schouwen en de verluchtingen worden uitgevoerd in lood. De kilgoten worden uitgevoerd in zinken stroken op een houten bebording. De dakkolken en tapbuizen van de hellende daken worden uitgevoerd in zink. Ze worden voorzien van een bladvanger en bolrooster. De tapbuis hangt minstens 100 mm in de afvoerbuis. De terrassen of balkons worden voorzien van een zinken spuwer of worden aangesloten op de regenwaterafvoer met ingewerkte klokroosters. Alles volgens de plannen. Het geheel is te plaatsen volgens de regels der kunst. De aannemer heeft een 10- jarige verantwoordelijkheid op de waterdichtheid LEIENBEKLEDING OP MUREN Als er gevelvlakken blijvend vrij zullen staan, dan worden deze beschermd met een dichting van leien die aangebracht worden op een houten keperwerk. Deze dichting zal geïsoleerd worden tussen het keperwerk. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 19

20 Verkoopslastenboek Kaprijke BUITENSCHRIJNWERK - RAMEN EN DEUREN IN PVC Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd volgens het ontwerp van de architect. De kleur, aspect en uitzicht van de profielen worden bepaald door de architect, in samenspraak met de bouwheer. Voor dit gebouw wordt geopteerd voor een kwartsgrijze uitvoering. Het buitenschrijnwerk zal minimaal opgebouwd zijn uit vijf kamers en voldoende dichtingen wat zorgt voor optimale geluids-, water- en winddichtheid. De ramen zijn van het type vast, opendraaiend, draaikip of schuifraam, zoals aangeduid op de plannen. De ramen zijn voorzien van dubbele, hoogrendement beglazing met een isolatiewaarde (U waarde) van 1,1 W/m²K. Deze isolatiewaarde geeft recht op een premie (www.energiesparen.be). Het glas is klaar en doorzichtig, vrij van vlekken en krassen bij plaatsing. Het beslag wordt uitgevoerd in een geanodiseerde legering of in corrosiebeschermend staal. Bij het ontwerp wordt er voorzien dat er in ieder lokaal de nodige verluchtings- en verlichtingsoppervlakte gecreëerd werd, volgens de geldende regelgeving. Volgens de nieuwe glasnorm NBN S dient beglazing waar er gevaar heerst voor personen die zich onder dit glas bevinden, gehard of gelaagd te zijn. Komito voorziet dan ook veiligheidbeglazing (gelaagd glas), conform de heersende normen. De plaatsing gebeurt met doken ofwel rechtstreeks in de muur. De opvoeging tussen het buitenparament en de ramen wordt uitgevoerd met een elastische voegopvulling. Voor de toegang naar de parkeerplaatsen achteraan wordt een tweevleugelige poort voorzien, die elektrisch bediend wordt. Iedere eigenaar krijgt een afstandsbediening. Bijkomende afstandbedieningen kunnen worden bijbesteld tegen betaling van de meerprijs. Er wordt eveneens een drukknop aan de binnenzijde van de poort voorzien, en aan de buitenzijde zal een codeklavier of een sleutelslot worden geplaatst PLEISTERWERKEN A. De wanden in zichtbaar metselwerk in betonblokken of snelbouw zijn afgewerkt met meegaand voegwerk en zijn op zich klaar voor de schilder, zonder enige pleisterafwerking. B. Alle wanden in baksteen of cellenbeton worden gepleisterd in een éénlagig systeem van gladde witte binnenbepleistering. Deze witte pleisterlaag wordt machinaal aangebracht en met behulp van plakijzers afgestreken tot een volledig afgewerkt vlak. Nergens zijn er scheuren of barsten, nergens zijn er holtes of bulten groter dan de toleranties vastgelegd door de norm. De muren zijn klaar voor de schilder. Bouwen van 13 appartementen Verkoopslastenboek Versie 12 februari 2009 P age 20

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43 LASTENBOEK VERKOOP Pagina 1 van 43 INLEIDENDE NOTA TECHNISCHE BESCHRIJVING - STANDAARD UITVOERING 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

Residentie Koningin Astrid

Residentie Koningin Astrid Residentie Koningin Astrid Cvba Vobis Aalbeeksesteenweg 15 8 B-8500 Kortrijk T 056/25 25 25 www.vobis.be Residentie Koningin Astrid 2 appartementen met 1 slaapkamer & terras 2 dakappartementen met riant

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK ICHTEGEM Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK Lapeirre Woningbouw Liebeekstraat 23 8800 ROESELARE 051 26 36 86 info@lapeirre.be www.lapeirre.be Datum gepersonaliseerd lastenkohier : 02/2014 Datum ontwerp : zie

Nadere informatie

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Index Blz 1. Voorwoord 3 2. Beschrijving van het project 4 3. Bouwkundig lastenboek 5 3.1. Afbraak en voorbereidende werken 3.2. Ondergrondse

Nadere informatie

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be RESIDENTIE LARGO OTEGEMVELDE Project: Bouwheer: Projectcoördinatie: Architect: Ingenieursburo: Veiligheidscoördinatie: Basisakte: Verkoop: Residentie Largo Kouterstraat 56-58-60 9240 Zele Berg Real Estate

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN 1 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN Bouwen van een appartementencomplex van 17 appartementen en 1 handelsruimte met 20 bergingen en 33 ondergrondse

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan 15-17 8660 De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei 160 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Residentie Ternesse LASTENBOEK. Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem

Residentie Ternesse LASTENBOEK. Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem Residentie Ternesse LASTENBOEK Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem Inlichtingen & exclusieve verkoop Vastgoed t Waterhuys TEL 03/385.86.86 www.waterhuys.be INHOUD A. ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 A.1

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE LASTENBOEK AFGEWERKT PULDERHOF VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN C. AFWERKING DER PRIVATE WOONGELEGENHEDEN D. ALGEMENE

Nadere informatie

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK IMMO-TOP Witte TORENWAL 8 3960 BREE tel 089462525 www.immo-top.be info@immo-top.be RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK Trendy wonen

Nadere informatie

BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF

BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF LIGGING: Gontrode heirweg 130 9820 MELLE ALGEMENE AANNEMER: Belim Bouwteam ARCHITECT: ARCAS Natiënlaan 75/A 8300 KNOKKE -HEIST tel. 050/620.300 fax 050/620 400

Nadere informatie

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke 1/24 DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke BOUWHEER: PROMOTOR HARBO BVBA Gentsesteenweg 71 8530 Harelbeke ARCHITECT ARCHITECTENBURO

Nadere informatie

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVEND LASTENBOEK 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVING DER WERKEN EN MATERIALEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING ARTIKEL 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN INPLANTING EN INRICHTEN VAN WERF De perceelstenen

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

Gelegen : Burgemeester Van Lindtstraat 6 te Overpelt. Verkoop : Immo EIBO bvba Tel. : 011-648176. 3900 Overpelt e-mail: info@eibo.be www.eibo.

Gelegen : Burgemeester Van Lindtstraat 6 te Overpelt. Verkoop : Immo EIBO bvba Tel. : 011-648176. 3900 Overpelt e-mail: info@eibo.be www.eibo. LASTENBOEK Blok D Residentie Leonardo 43 Appartementen - Assistentieflats Gelegen : Burgemeester Van Lindtstraat 6 te Overpelt. Verkoop : Immo EIBO bvba Tel. : 011-648176 Dorpsstraat 53 Mob.:0475-434018

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne VERKOOPLASTENBOEK ARTEVELDE - PLAZA De Panne 20/11/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie