Woningen Verkoopslastenboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningen Verkoopslastenboek"

Transcriptie

1

2

3

4 Versie 07 april 2014 Woningen Verkoopslastenboek

5 Woningen Verkoopslastenboek 1 Ontwikkelaar : DENDER DEVELOPMENT cvba en DENDER LAND cvba Maatschappelijke zetel: Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem Correspondentieadres: T.a.v Project Pier Kornel Eedstraat 47, 9810 Eke T: +32 (0) F: +32 (0) Ontwerp : architecten- en studiebureau denc!-studio Voorhavenlaan 31/002, 9000 Gent T. +32 (0) F. +32 (0) Stabiliteit : Establis Roeselare nv Beversesteenweg 612, 8800 Roeselare T. +32 (0) F. +32 (0) Technieken : architecten- en studiebureau denc!-studio Voorhavenlaan 31/002, 9000 Gent T. +32 (0) F. +32 (0) Veiligheidscoördinatie : VETO & Partners nv Houtemstraat 24, 9860 Oosterzele T. +32 (0) F. +32 (0) EPB-Verslaggever : architecten- en studiebureau denc!-studio Voorhavenstraat 31/002, 9000 Gent T. +32 (0) F. +32 (0) Notariaat : Caudron & Herzeel, geassocieerde notarissen Hogeweg 3b, 9320 Erembodegem-Aalst T. +32 (0) F. +32 (0) PIER KORNEL Pierre Corneliskaai 35 Aalst Dender Development cvba BE Dender Land cvba BE Franklin Rooseveltlaan Waregem T

6 Woningen Verkoopslastenboek 2 1. PIER KORNEL 1.1. LIGGING Het project Pier Kornel is gelegen tussen de Pierre Corneliskaai, Hertshage en de Nieuwbrugstraat te Aalst. Pier Kornel wordt een nieuwe duurzame woonbuurt, langsheen de Dender GEBOUWEN In de eerste fase van het project worden 49 appartementen en 27 woningen gerealiseerd. De woningen zijn via een private parkeerstraat achteraan toegankelijk. De woningen bestaan uit 3 bouwlagen met plat dak. De doordachte planopbouw, alsook de weloverwogen keuze van de materialen, staan borg om u een optimaal wooncomfort te verzekeren. PIER KORNEL Pierre Corneliskaai 35 Aalst Dender Development cvba BE Dender Land cvba BE Franklin Rooseveltlaan Waregem T

7 3 Dit document heeft tot bedoeling de koper een beknopt maar duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van het gebouw en de te gebruiken bouwmaterialen, in een begrijpelijke taal. Het verkoopslastenboek heeft niet de bedoeling om alle verwerkingsmethoden mee te geven. De individuele kopers van de woningen kunnen bij de ontwikkelaar alle nuttige informatie bekomen over de door hen aangekochte woning PARTNERS Re-Vive en Matexi vinden elkaar onder Dender Development in de focus die ze beiden leggen op de buurt. Een woning moet niet enkel degelijk en functioneel zijn, ze moet ook in balans zijn met de omgeving en de stedenbouwkundige realiteit. Daarnaast creëren we door de integratie van openbaar vervoer, de combinatie wonen/werken en een mix aan functies echte gemeenschappen. Duurzaamheid gaat bij ons veel verder dan energievriendelijke gebouwen, maar kijkt vooral naar de toekomst van onze hele maatschappij. Bij de bouw van de woningen wordt ruimte gelaten voor de persoonlijke inrichtingskeuzes van de koper wat betreft keukeninrichting, badkamermeubilair, wand- en vloerbekleding en binnendeuren. Voor de inrichting wordt samengewerkt met lokale partners en toonzalen: Sterck nv : sanitaire toestellen en keukens Schelfhout nv : wand- en vloerbekleding Livo nv : binnendeuren

8 4 Voor elke woning werd, samen met de ontwerpers en de leveranciers, zorgvuldig een voorstel uitgewerkt dat inbegrepen is in de prijs van deze overeenkomst. Binnen de voorziene budgetten, of mits meerprijs, is er vrije keuze voor de koper binnen het gamma van de leverancier VERKOOPPRIJS Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs : BTW, registratie en notariskosten; De definitieve aansluitingen van water, gas (indien door de klant gekozen), elektriciteit, telefoon, kabel-tv; De plantenbakken van de terrassen, het terras, de aanleg van de tuin, het vaste en los meubilair, inbouwkasten,... zelfs als deze op de plannen staan; Eventuele meerwerken; 1.5. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN De ontwikkelaar wil borg staan voor de goede kwaliteit van de woningen. Onder andere volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing op dit gebouw: de uitvoering geschiedt volgens de regels van goed vakmanschap en de code van de goede praktijk; het toezicht op de werken, controle op de kwaliteit van de materialen, de uitvoeringsmethoden en de kwaliteit van de uitvoering staan onder de leiding en toezicht van het Bestuur, dat samengesteld is uit de architect, de ingenieur stabiliteit, de ingenieur technieken, de veiligheidscoördinator en de ontwikkelaar; de voorschriften van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw; de bij het aanvragen van stedenbouwkundige vergunning van kracht zijnde normen met betrekking tot energieprestatieregelgeving ENERGIENIVEAU EN ALGEMENE DUURZAAMHEID Pier Kornel is een duurzame wijk met aandacht voor een laag energieverbruik, hernieuwbare energie en ruimte voor openbaar groen. De woningen werden ontworpen door Denc!-Studio, een architectenbureau gespecialiseerd in duurzaam ontwerpen. Het gebouw wordt bijzonder energiezuinig ontworpen en voldoet aan alle strenge eisen m.b.t. isolatiewaarden, energieprestaties, ventilatie en

9 5 luchtverversing met warmterecuperatie. De ontwikkelaar heeft conform deze wetgeving een energieprestatieverslaggever aangesteld. De woningen hebben een E peil lager dan E50. Er kan geopteerd worden, mits meerprijs, voor het plaatsen van fotovoltaische zonnepanelen. Hiermee kan een E-peil lager dan E30 worden gerealiseerd, waarmee de woningen voldoen aan de eisen van een BEN-woning. Deze optie resulteert in hogere fiscale voordelen, hogere premies van de netbeheerder en in lagere energiekosten KLANTENBEGELEIDING, KEUZES EN WIJZIGINGEN DOOR KOPERS De ontwikkelaar wil eveneens borg staan voor de goede begeleiding van haar kopers zodat zij doordachte keuzes kunnen maken voor de afwerking van hun woning. Een voorstel tot interieur van de woning werd zorgvuldig uitgewerkt met onze partners en vormt de basis van deze overeenkomst. Een klantenbegeleider zal de koper doorheen het proces begeleiden bij de inrichting van hun toekomstige woning: de klantenbegeleider bespreekt samen met de koper de inplanting van de technische uitrustingen zoals elektriciteit, sanitair en verwarming; de klantenbegeleider begeleidt de koper bij hun afwerkingskeuzes van het keuken- en badkamermeubilair, sanitaire toestellen, deuren en vloer- en wandbekleding; als aanspreekpunt verzorgt de klantenbegeleider de communicatie tussen de koper, de toonzalen of leveranciers en de uitvoerders op de werf; De klantenbegeleider houdt alle administratie bij met betrekking tot wijzigingen en verrekeningen en volgt de uitvoering op van de gemaakte keuzes. Er kunnen geen wijzigingen worden toegestaan met betrekking tot de gemeenschappelijke delen, dragende muren, technische kokers of wijzigingen die niet stroken met de basisakte en bouwvergunning. Ook wijzigingen in de gevel zijn niet toegelaten (o.a. wijziging van verluchtingsroosters, ramen, beglazing, borstweringen, en alles wat van buiten uit zichtbaar is). Voor aanvaardbare wijzigingen zal de klantenbegeleider op basis van de keuzes van de koper en op basis van de offertes van de aannemers en/of leveranciers een financieel voorstel opmaken. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Alle wijzigingen op vraag

10 6 van de klant dienen schriftelijk te worden goedgekeurd door Dender Development en de koper. De ontwikkelaar voorziet voor elke koper 10 uur persoonlijke klantenbegeleiding inbegrepen in de aankoopprijs. Wanneer het voorziene aantal uren klantenbegeleiding wordt overschreden, wordt een uurtarief van 70,00/u aangerekend. Indien de koper wijzigingen vraagt die door de ontwikkelaar werden toegestaan, waarvoor aanpassingen aan de ontwerp- en/of uitvoeringstekeningen moeten gebeuren door de architect, ingenieur of door het studiebureau, worden deze bijkomende prestaties doorgerekend aan de koper aan 70,00/u. Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen (t.t.z. aan de afwerking of de layout van zijn appartement/woning), kan dit slechts in de mate dat de ontwikkelaar/architect hierover zijn akkoord geeft. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de architect en/of ontwikkelaar. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. Binnen de voorziene budgetten, of mits meerprijs, is er vrije keuze voor de koper binnen het gamma van de door de ontwikkelaar opgeven leveranciers. Er kan niet worden afgeweken van de leveranciers. Het kan niet worden toegestaan om bepaalde afwerkingspakketten niet of slechts ten dele uit te voeren. Eveneens kan niet worden toegestaan om deze budgetten te combineren en bijvoorbeeld een theoretisch saldo uit het keukenbudget over te hevelen naar het budget voor de sanitaire toestellen. Indien wijzigingen worden aangevraagd, ziet de koper af van de originele opleveringstermijn. In geval van meerwerken of veranderingen zal de uitvoeringstermijn automatisch verlengd worden met minstens 1 werkdag per schijf van 500,00 aan meerwerken. In functie van specifieke lever- en uitvoeringstermijnen kan deze uitvoeringsperiode nog extra worden verlengd. In geen geval kan een termijnoverschrijding ten gevolge van meerwerken of wijzigingen aanleiding geven tot het aanrekenen van boetes of kosten van de koper jegens de ontwikkelaar.

11 7 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING GEBOUW BIJZONDER LASTENBOEK 2.1. INPLANTING GEBOUW De inplanting en de uitpaling van het gebouw gebeurt overeenkomstig de gegevens van het verkavelingsplan, de uitvoeringsplannen en volgens de aanduidingen van de gemeentelijke administratie en /of van de landmeter GROND- EN RIOLERINGSWERKEN Grond- en afbraakwerken Alle boven- en ondergrondse constructies worden verwijderd voor zover dit voor de uitvoering van het project noodzakelijk is. Het graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de funderingen en rioleringssysteem is inbegrepen. De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de funderings- en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren. Funderingen De aanzet van de fundering zal voldoende grondweerstand hebben om de fundering van het gebouw op de grond over te dragen. De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect is enkel indicatief en worden definitief bepaald door de studie van een gespecialiseerd ingenieur stabiliteit, die zich steunt op de resultaten van het bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige bijbelastingen. Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, de afmetingen, betonsamenstelling en wapeningen. Aardingen De aardingslus bestaat uit een volle koperen geleider van 35 mm2 en wordt geplaatst onder de funderingen ( conform de voorschriften AREI ). Rioleringen De riolering wordt uitgevoerd conform de bouwvergunning en de stedelijke en gewestelijke voorschriften. Het verloop en de sectie van de leidingen wordt bepaald in functie van de af te voeren debieten. De aansluiting van de privé-installaties op de openbare riolering wordt uitgevoerd in overeenstemming met de stedelijke verordeningen. De rioleringsleidingen, behorende tot de woonunit, zijn uitgevoerd in kunststof en worden uitgevoerd volgens de schema s en diameters bepaald door de ingenieur PIER KORNEL Pierre Corneliskaai 35 Aalst Dender Development cvba BE Dender Land cvba BE Franklin Rooseveltlaan Waregem T

12 8 technieken. De standleidingen verlopen in de kokers en zijn in kunststof. Het leiding schema wordt bepaald door de ingenieur technieken. Bij het beëindigen van de grondwerken wordt er een definitieve staat van bevinding van het rioleringsstelsel (= as-built plan) opgemaakt. Dit plan maakt een latere aanpassing, uitbreiding of onderhoudswerken mogelijk. Er is een regenwaterput van liter met overloop in een bezinkbekken voorzien. In de regenput wordt een pomp geplaatst die via een drukleiding het gerecupereeerde regenwater brengt tot in de woning. Eventueel reinigen van de regenput of andere toezichtsputten is niet voorzien. Wij raden echter aan hiertoe zelf het initiatief te nemen na de voorlopige oplevering. Nutsleidingen De nodige wachtleidingen worden voorzien volgens de richtlijnen van de betrokken maatschappijen voor de aansluiting van water, gas, elektriciteit, distributie, telefoon, openbare verlichting, enz. In samenspraak met de bevoegde diensten worden alle nutsvoorzieningen via een energiebocht binnengebracht. Alle aansluitingskosten voor de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, TVdistributie en telefoon) evenals de aansluitingskosten op de riolering zijn ten laste van de koper. De afrekening zal gebeuren op basis van door de ontwikkelaar voor te leggen facturen. De woningen worden voorzien van duurzame warmtepompen die enkel stroomvoorziening nodig hebben. Een gasaansluiting is enkel nodig indien de koper er voor kiest om te koken op aardgas RUWBOUWWERKEN Bouwwerken in beton Alle betonnen constructies worden uitgevoerd volgens de opgestelde plannen, meetstaten en beschrijvingen van de ingenieur stabiliteit. Waar mogelijk kunnen betonnen constructies in prefab-elementen uitgevoerd worden zoals wanden, platen, balken, trappen,... De vloerplaten zijn berekend voor een nuttige maximaal toelaatbare belasting van 200 kg/m2. Bouwwerken in staal Waar nodig volgens gegevens opgesteld door de ingenieur stabiliteit. Alle profielen worden behandeld met 2 lagen roestwerende verf. De aan atmosferisch blootgestelde profielen worden verzinkt of gemetalliseerd.

13 9 Gevels De buitengevels worden uitgevoerd als spouwmuur of met crepie, met volgende opbouw: Houtskeletwand met isolatie (met isolatiewaarde i.f.v. de EPB-regelgeving, zoals van toepassing bij het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning) en dampscherm,. Alle woongelegenheden worden geïsoleerd minstens conform de op het ogenblik van de vergunning heersende normen. Buitenspouwblad: parementmetselwerk in baksteen, keuze van steen qua type en kleur te bepalen door de architect; Binnenwanden Alle dragende binnenmuren worden uitgevoerd volgens de hedendaagse bouwmethode en overeenkomstig de regels van het goede vakmanschap en de goede constructie. De dragende muren worden uitgevoerd met metselwerk, cellenbetonblokken, silicaatsteen, gewapend beton (keuze ontwikkelaar of architect), waar nodig in combinatie met stalen kolommen. Dimensionering volgens de plannen van de ingenieur stabiliteit. Niet-constructieve wanden worden opgetrokken in metselwerk, gipsblokken, houtskelet of gipskartonwanden (keuze ontwikkelaar of architect). De scheidingswanden tussen twee woningen worden ontdubbeld. Er wordt een normaal akoestisch comfort voorzien. Vochtisolatie Waar noodzakelijk zal een vochtisolatie bij de detaillering aan ramen, dorpels,... toegepast worden. Er wordt eveneens isolatie voorzien tegen opstijgend vocht.

14 10 Luchtdichtheid Er wordt bijzondere aandacht besteed aan luchtdichtheid. Waar nodig zal worden gewerkt met de nodige folies teneinde de gewenste graad van luchtdichtheid te bekomen in functie van de berekeningen van de ingenieur technieken en dit om aan het vooropgestelde E-peil te voldoen. Draagvloeren De aannemer zal breedvloerplaten, welfsels of gewapende betonplaten voorzien volgens de specificaties van de ingenieur stabiliteit. In alle woningen wordt de onderzijde afgewerkt met spuitpleister DAKWERKEN Platte daken Alle dakconstructies voldoen aan de op het ogenblik van de vergunning heersende normen i.v.m de klimaatklasse III op deze woningen. De waterdichting van de platte daken wordt verzekerd door een dakdichtingssysteem. De aannemer zal een tienjarige waarborg op waterdichting afleveren. Er zijn geen groendaken voorzien. Hemelwaterafover De in de kokers of in de spouw ingewerkte afvoerbuizen van het hemelwater worden uitgevoerd in kunststof met aangepaste diameter, inclusief de nodige tapbuizen en verbindingsstukken met de riolering. Zichtbare afvoerbuizen tegen de gevel worden uitgevoerd in zink. Dakranden en muurafdekkappen De dakranden worden uitgevoerd met een dakrandprofiel. Kleur volgens keuze architect BUITENSCHRIJNWERK Ramen en deuren Het buitenschrijnwerk wordt water- en winddicht aangesloten op de ruwbouw d.m.v. de nodige slabben. De voegen tussen parement en buitenschrijnwerk worden gedicht met een elastische voegkit in een aangepaste kleur volgens keuze architect. Het buitenschrijnwerk van de woningen wordt uitgevoerd in gelakte aluminium profielen. Alle vaste, draai-, draaikip- en schuiframen zijn aangeduid op de gevelplannen. De opvoeging tussen het buitenspouwblad en de ramen wordt

15 11 uitgevoerd met een kitvoeg. De raamdorpels (buitenzijde ramen en deuren) worden uitgevoerd in aluminium. Beglazing buitenschrijnwerk helder glas Alle buitenramen zijn voorzien van isolerende dubbele beglazing (hoog rendement glas), met een U g -waarde lager dan 1,1 W/m2K. De beglazing voldoet aan de glasnorm SBS N23 wat betreft de doorvalbeveiliging. Brievenbussen Elk woning is voorzien van een eigen brievenbus. Keuze en kleur van de brievenbusgehelen te bepalen door de architect BINNENSCHRIJNWERK Binnendeuren draaiend De binnendeuren zijn vlakke schilderdeuren voorzien van een binnenkassement en rechte deuromlijsting in watervaste mdf. De binnendeuren zijn voorzien van het nodige hang- en sluitwerk in inox of aluminium. Vlakke deur in plamuurlaag, type celrooster, h= 211,5 cm, b= 83 cm Onder de deuren wordt een spleet voorzien van 1 à 2 cm, volgens de EPBregelgeving teneinde aan de ventilatienorm te kunnen voldoen. Handelswaarde binnendeuren draaiend, niet geplaatst: 165,00/stuk ex. BTW. Slot- en Sluitwerk De voorplaat van de slotkast, de scharnieren en de deurkruk worden uitgevoerd in aluminium of inox, volgens de keuze van de architect. De draaiende binnendeuren in de woningen worden voorzien van een slotkast met dag- en nachtslot voor een baardsleutel, het toilet wordt voorzien van een vrij/bezet slot. Handelswaarde krukstel binnendeuren draaiend : 22,00/krukstel ex. BTW, Binnen dit budget worden drie types slot-en sluitwerk voorgesteld: I- shape, L-shape en C-shape van het merk HDD. Binnendeuren - schuivend Sommige woningen zijn voorzien van schuifdeuren (H : 211,5 cm) die worden uitgevoerd met schuifrail en een vlakke deur in plamuurlaag, type celrooster.

16 12 Gordijnkasten en meubilair Er zijn geen gordijnkasten voorzien. Er is geen ander meubilair voorzien dan de lager vermelde keukenkasten en badkamermeubel(s) TRAP De trappen zijn van het gesloten type en zijn in beukenhout uitgevoerd. Deze zijn recht of in dubbel kwartdraai uitvoering naargelang het type woning ( zie plan ). Deze zijn voorzien tussen het gelijkvloers en de 1 e verdieping en tussen de 1 e en 2 e verdieping. De handgreep is eveneens in beuk. Trappen en handgrepen zijn niet behandeld, nog gevernist PLEISTERWERKEN EN WANDAFWERKINGEN Wanden De binnenwanden uit beton of metselwerk worden afgewerkt met een éénlaagse pleisterlaag, die glad wordt afgewerkt. Alle hoeken worden beschermd met hoekijzers, behalve aan deurkozijnen. De binnenzijde van de buitengevels in houtskelet worden afgewerkt met een gipskartonplaat waarvan de naden worden aangesmeerd. De wanden worden opgeleverd, afwerkingsgraad normaal (zoals beschreven in TV 199, uitgave WTCB 1996, afwerkingsgraad F2a). Aangezien er geen schilderwerken worden voorzien dient de klant in te staan voor het nodige opstop en plamuurwerk alvorens de schilderwerken aan te vatten. Het inbouwgedeelte van het hangtoilet wordt standaard afgewerkt met een voorzetwand tot hoogte 1,20 m. Plafonds In de woningen worden de horizontale plafonds afgewerkt met spuitplamuur (op predallen) of met behulp van een éénlaagse pleisterlaag (bij ter plaatse gestort beton). Verlaagde plafonds worden aangeduid op de verkoopsplannen en zijn uitgevoerd in gipskartonplaten ( afwerking : zie wanden )

17 13 Vloerafwerkingen en wandbekleding Algemeen Het gamma van de vloer- en wandbekleding wordt voorgesteld in het verkoopkantoor of in de toonzaal van Schelfhout nv uit Aalst. Akoestische en thermische isolatie De uitvullaag bovenop de vloerplaat wordt uitgevoerd in een thermisch isolerend materiaal i.f.v. de eisen opgelegd door de EPB-regelgeving op het moment van de bouwaanvraag. Met het oog op het bereiken van een normaal akoestisch comfort worden de vloeren uitgewerkt volgens het principe van "zwevende vloeren" waardoor contactgeluiden worden vermeden en dit door een akoestische isolatie met aangepaste dikte te voorzien. Op deze isolatie komt dan de afwerkingschape. Chape Alle lokalen worden afgewerkt met een cementchape. De dikte van deze chape is afhankelijk van de gekozen vloerafwerking. Tegelvloer/plinten Alle ruimtes van het gelijkvloers, alsook de badkamers en toiletten op de verdiepingen worden voorzien van vloertegels, recht op recht geplaatst en opgevoegd in een standaard cementkleur volgens de geldende normen. De vloertegels worden gelijmd op de chape. Volkeramische tegels : formaat 45/45 Keuken, leefruimte en berging + sanitaire ruimten Tegel handelwaarde: 25,00 /m2 excl. plaatsing Plinten handelwaarde: 7,00 /lopende meter excl. plaatsing

18 14 De bijhorende voorziene plinten hebben een hoogte van 7 cm.. De aansluiting tussen de vloertegels en de plinten worden afgekit met een daarvoor geschikte duurzame en elastische voegkit, zo ook de overgang tussen de vloertegels en de parket. Wandbetegeling In de badkamers zijn wandtegels voorzien, recht op recht geplaatst en opgevoegd in de kleur cementgrijs volgens de geldende normen enkel ter plaatse van de baden en de douchehoek. De wandtegels worden gelijmd op een waterdicht doek (type Kerdi of gelijkwaardig). Muurtegels rondom douchecel, badopstand en rondom bad tot plafondhoogte, formaat 45/45. Tegel handelswaarde : 25,00/m2, excl. plaatsing In de voorzijde van het bad wordt een badluik voorzien d.m.v. het elastisch opkitten van 1 of enkele tegels. Wijziging in vloerafwerking en wandbetegeling De tegels en het parket zijn te kiezen in door de ontwikkelaar aangeduide toonzaal. Eventuele keuzemogelijkheden vervallen op het tijdstip dat de vordering der werkzaamheden de ontwikkelaar verplichten tot bestelling over te gaan. Op dat moment worden de in basis voorziene vloerafwerkingen geplaatst. Bij keuze van een andere vloer- en muurafwerking kan naast een verrekening in handelswaarden ook een verrekening in plaatsing worden doorgerekend naargelang de plaatsingsmodaliteiten van de gekozen tegels.

19 15 Laminaatparket/plinten De niet betegelde ruimtes worden voorzien van een laminaatparket met bijhorende plint. Het laminaatparket wordt zwevend geplaatst op de chape: In slaapruimten en nachthall Laminaat handelswaarde: 21,00 /m2 excl. plaatsing Plinten handelswaarde: 3,50 /lopende meter excl. plaatsing Raamtabletten Raamtabletten in een marmercomposiet (kleur keuze door de Architect) zijn enkel voorzien bij ramen die niet tot op de grond reiken. Terrasafwerking De terrasvloeren zijn standaard niet voorzien.

20 KEUKENS Voor de keuken is een budget voorzien dat de koper kan besteden bij de door de ontwikkelaar aangeduide keukenleverancier: Sterck nv. Per woning is een voorstel met keukenmeubels en toestellen uitgewerkt: zie hiertoe het specifieke verkoopsplan keuken horende bij dit lot. De keuken, ingetekend op de verkoopsplannen, kan gezien worden als een suggestie van een mogelijke inrichting maar stemt niet noodzakelijk overeen met de contractuele basisopstelling uitgewerkt door de keukenleverancier. In het basisvoorstel wordt rekening gehouden met een elektrisch fornuis. De keukens die inbegrepen in de prijs worden aangeboden, zijn afgewerkt en voorzien van bijhorende Siemens toestellen volgens de gedetailleerde offertes van de keukenleverancier. Bij keuze door de koper van andere materialen of opstelling wordt de meerprijs verrekend in functie van de particuliere waarde bij de leverancier en in functie van de eventuele duurdere plaatsingsmodaliteiten. Handelswaarde van de keuken per lot is achteraan dit verkoopslastenboek opgenomen onder hoofdstuk 4.

21 SANITAIRE INSTALLATIE Leidingen en collectoren Alle warm- en koudwaterleidingen worden uitgevoerd in versterkte VPE-buizen, zonder koppelingen onder de vloer. De nodige afsluitkranen, purgeerkranen, terugslagkleppen, collectoren worden voorzien in de berging van de woning, tenzij anders vermeld op het verkoopplan technieken. De afvoerleidingen zijn in PVC voorzien vanaf het toestel tot aan de aansluiting op de rioolbuis. De tellers worden voorzien in het inkomportaal, tenzij anders vermeld op het verkoopplan technieken. Het toilet op het gelijkvloers is aangesloten op het regenwatercircuit. Toestellen Algemeen Op de verkoopsplannen staat de positie van de sanitaire toestellen ingetekend. Per entiteit wordt een basisopstelling (badmeubels en toestellen) uitgewerkt. De keuze en de schikking van de toestellen kan gewijzigd worden zoals hoger beschreven. Per entiteit Voor de sanitaire toestellen is een budget voorzien dat de koper kan besteden bij de door de ontwikkelaar aangeduide leverancier. Ook voor de sanitaire toestellen wordt samengewerkt met Sterck nv. De badkamers zijn afgewerkt en voorzien van toestellen en badkamermeubels volgens de gedetailleerde offertes van de leverancier. Betreffende het kranenwerk kiest de ontwikkelaar voor het premiummerk Hansgrohe. De handelswaarde van de sanitaire toestellen is per lot opgenomen onder hoofdstuk 4.

22 ELEKTRISCHE INSTALLATIE Algemeen De installatie voldoet aan de wettelijke bepalingen van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), aangevuld met de voorschriften van de stroomverdeler. De installatie zal gekeurd worden door een officieel erkend controlebureau. Op de installatie wordt een garantie geleverd van 6 maanden vanaf de voorlopige oplevering. Per entiteit wordt een plan uitgewerkt met de elektrische installatie (schakelaars, wandcontactdozen, etc..). Er is geen videofonie voorzien. Leidingen en tellers Alle leidingen zijn ingewerkt, behalve in de badkamer en keuken waar leidingen mogelijk in opbouw geplaatst worden achter of onder meubels en toestellen. Ook in de berging kunnen leidingen mogelijk in opbouw geplaatst worden. Per woning wordt er een enkelvoudige individuele teller voorzien. Elke woning is voorzien van een zekeringenkast met automatische zekeringen en verliesstroomschakelaars Schakelaars en stopcontacten In basis worden de elektrische punten voorzien zoals beschreven en ingetekend op het verkoopplan technieken. Inkomhal: WC: 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars 1 enkel stopcontact 1 drukknop deurbel aan de voordeur 1 lichtpunt enkele richting Living (leefruimte en eetplaats): Keuken: 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars 1 kamerthermostaat 4 dubbele stopcontacten 3 enkele stopcontacten aansluitpunt voor distributie en RJ45/cat6 (internet of digitale tv) 1 aansluitpunten voor telefonie RJ11 1 schakelaar voor bediening terrasverlichting 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars 2 lichtpunten boven de kasten bediend door 1 schakelaar

23 19 7 stopcontacten voor keukentoestellen (koken, oven, microgolf vaatwas, dampkap, frigo, extra) 2 dubbele stopcontacten op het aanrecht Master slaapkamer: 1 aansluitpunt voor distributie (RJ45),internet of digitale tv 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars 2 enkele stopcontacten 3 dubbele stopcontacten Slaapkamer 2 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 3 dubbele stopcontacten 2 enkele stopcontacten Slaapkamer 3 en 4 (indien van toepassing): 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 3 dubbele stopcontacten 2 enkele stopcontacten Werkruimte/bureau (indien van toepassing): 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 3 dubbele stopcontacten 1 aansluitpunt voor distributie (RJ45),internet of digitale tv 2 enkele stopcontacten Nachthall (per verdieping) 2x1 lichtpunt bediend door 2schakelaar 2 enkele stopcontacten Badkamer: 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar boven spiegel/per lavabo 1 dubbel stopcontact per lavabo ter hoogte van de lavabo s Berging: 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 2 enkele stopcontacten 1 stopcontact wasmachine 1 stopcontact droogkast 1 aansluiting warmtepomp 1 aansluiting ventilatie Terras 1 lichtpunt. 1 buitenstopcontact De klantenbegeleider of elektricien kan in samenspraak met de klant het uitvoeringsplan elektriciteit aanpassen. Indien de klant verplaatsingen, meer stopcontacten, schakelaars, lichtpunten,... wenst, worden deze verrekend. De aansluiting aan het telefoonnet is niet inbegrepen. De aansluiting van radio/tvdistributie is niet voorzien. De ontwikkelaar voorziet enkel de bekabeling van één coax en één UTP-aansluiting. Verlichtingstoestellen In de woningen zijn geen verlichtingstoestellen of -armaturen voorzien.

24 CENTRALE VERWARMING Algemeen De verwarming wordt voorzien via een lucht/water warmtepomp en vloerverwarming. Vloerverwarming wordt standaard voorzien in de leef-, eet en kookruimten en in de badkamer. Leidingen en meters Alle leidingen worden uitgevoerd in versterkte VPE-buizen zonder koppelingen onder de vloer. De collectoren worden voorzien in de berging, tenzij anders vermeld op het verkoopplan technieken. Prestaties De installateur garandeert de volgende temperaturen bij een buitentemperatuur van 10 C (cfr. DIN ): leefruimte en keuken: 20 C badkamer: 22 C slaapkamer(s), bureau, hobbyruimte: 16 C inkom-, nacht en traphal: 16 C Sturing Er wordt een programmeerbare kamerthermostaat (met dag/nachtregime, digitaal programmeerbaar) geplaatst in de leefruimte VENTILATIE EN VERLUCHTING Schouwen en verluchtingen De verluchting wordt gerealiseerd door een ventilatiesysteem type D, een balansventilatie met warmterecuperatie. In dit systeem wordt de vuile binnenlucht afgezogen in de vochtige ruimtes (keuken, badkamer, berging en toilet) terwijl propere buitenlucht de diverse woonruimtes kan binnenstromen na eerst te zijn voorverwarmd via een warmtewisselaar. De ventilatie-unit wordt in de berging geplaatst.

25 21 Omwille van duurzaamheid streven we een hoge luchtdichtheid na, hierdoor is geen droogkastafvoer mogelijk en dient een droogkast van het condensatietype geplaatst te worden (toestel niet inbegrepen) BRANDBEVEILIGING Alle brandpreventiemaatregelen opgenomen in het verslag van de brandweer zijn ten laste van de ontwikkelaar OPLEVERING Het geheel wordt bezemschoon opgeleverd PARKEERSTRAAT Parkeerplaatsen De toegang tot de parkeerstraat wordt enkel verleend aan de bewoners of eigenaars van een parkeerplaats en aan de ophalingsdienst van het huisvuil. Aanduiding en nummering van de parkeerplaatsen wordt voorzien. Poorten De parkeerstraat wordt langs de zuidelijke zijde afgesloten door middel van een sectionale poort en langs de noordelijke zijde via een schuifpoort. Beide poorten worden elektrisch bediend door middel van een toegangscontrolesysteem BERGING, TERRAS EN TUINAANLEG Berging De berging wordt gezien als een beschermende luifelconstructie waarin tuinmateriaal, fietsen, e.d. kunnen geplaatst worden. Deze berging is niet water- en winddicht en is niet geïsoleerd. De berging is niet voorzien van elektrische voorzieningen, noch van andere nutsvoorzieningen. Tuinaanleg De tuinafsluiting wordt uitgevoerd met onderhoudsvrije draad van 150 cm hoog. De tuin wordt afgewerkt met een vlakke laag teelaarde. Gras en/of aanplantingen zijn niet voorzien. Terras Terrasverharding op het gelijkvloers en op de verdiepingen is niet voorzien. Wel wordt een tegel voorgeschreven die dient te worden gebruikt om een homogeen beeld te bekomen.

26 22 3. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 3.1. PLANNEN EN VERSCHILLEN De ontwikkelaar, de architect en de studiebureaus hebben elk het recht aan de plannen wijzigingen aan te brengen die zij nuttig of noodzakelijk zouden achten, hetzij om ze in overeenstemming te brengen met het gebruik van nieuwe materialen, hetzij om redenen van artistieke, technische, structurele, wettelijke of esthetische aard, zonder echter de kwaliteit te schaden. Eventuele wijzigingen worden schriftelijk (per brief of per ) en ten minste 10 werkdagen voor de uitvoering der werken, ter kennis gebracht aan de koper. De plannen van de woning welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de woningen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De opgegeven verkoopoppervlakten worden gemeten vanaf de buitenkant van de buitenmuren tot aan de as van de scheidingsmuren tussen twee woningen. Technische kokers en vides gelegen binnen de omtrek van de woning zijn gerekend in de oppervlakte van de betreffende woning. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteits- of technische redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als circa maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. Alle foto s en afmetingen op de plannen die in dit verkoopslastenboek voorkomen, hebben geen bindende waarde ERELONEN EN BIJKOMENDE RAADGEVERS AANGESTELD DOOR DE KOPER Het ereloon van de architect en de ingenieur is inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen, in zoverre mogelijk en toegestaan, zal hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden. Indien de koper zich laat bijstaan of adviseren door een architect, ingenieur, expert of dergelijke, zijn alle kosten, erelonen, etc. daarvan te zijner laste. Dit geldt ook in geval van betwisting tussen koper en ontwikkelaar, waarbij de door de koper aangestelde raadgever advies uitbrengt. In geen geval zal enige uitspraak PIER KORNEL Pierre Corneliskaai 35 Aalst Dender Development cvba BE Dender Land cvba BE Franklin Rooseveltlaan Waregem T

27 23 of daad van deze derde de ontwikkelaar kunnen binden. Alle contractuele bepalingen gelden uitsluitend en rechtstreeks tussen koper en ontwikkelaar. De ingebruikname en/of het laten uitvoeren van werken door derden, niet aangesteld door de ontwikkelaar, zonder toelating, geldt als definitieve aanvaarding van de privatieve delen AFSLUITINGEN / BEZOEK VAN DE BOUWPLAATS De bezoekers, de toekomstige eigenaar of eigenaar zullen geen toegang hebben tot de werf, behalve in gezelschap van een afgevaardigde van de verkoper, ontwikkelaar of van de architect en dit op afspraak. De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft of vergezeld is van de ontwikkelaar of van de architect of van de vertegenwoordiger van de ontwikkelaar, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De ontwikkelaar wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. Het is de koper van een appartement of woning tevens ten strengste verboden andere aannemers op de werf te brengen en werken te laten uitvoeren aan zijn appartement of woning vooraleer de oplevering van de desbetreffende kavel heeft plaatsgevonden. Dit zou de ontwikkelaar ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de eigenaar-koper voor wat zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn betreft. De ingebruikname van de appartementen en woningen en/of het laten uitvoeren van werken door derden, niet aangesteld door de ontwikkelaar, zonder zijn schriftelijke toelating, geldt als definitieve aanvaarding van de privatieve delen. Er worden tijdens het bouwproces 3 bezoeken ingepland, waarvan één na de ruwbouwfase en de rest tijdens de afwerking voor en na de chapewerken. De klant/koper zal hiertoe uitgenodigd worden door de klantenbegeleider. Bijkomende werfbezoeken kunnen ingepland worden op vraag van de klant en worden verrekend aan het uurtarief van 70/uur. Het is de koper/klant om veiligheidsredenen ten strengste verboden op eigen initiatief de werf te bezoeken. De geplande werfbezoeken zijn steeds op eigen risico.

28 VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR/EPB COÖRDINATOR (ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING) De ontwikkelaar stelt een veiligheidscoördinator en EPB coördinator aan met opdracht tot coördinatie van de veiligheid en/of tot controle van de geldende EPBnormen, zowel tijdens de ontwerpfase als de uitvoering van dit bouwproject, alsook het opmaken van het postinterventie dossier. Het gebouw wordt energiezuinig ontworpen en voldoet aan strenge eisen m.b.t. isolatiewaarden, energieprestaties, ventilatie en luchtverversing met warmterecuperatie. Er wordt een postinterventiedossier (PID) opgesteld. Dit bevat de voor de veiligheid en gezondheid nuttige elementen waarmee bij latere werkzaamheden rekening moet worden gehouden. Het postinterventie dossier en EPB-verslag zullen binnen 6 maand na de voorlopige oplevering worden overgemaakt aan de koper MATERIALEN, HANDELSWAARDEN EN MERKAANDUIDINGEN De koper stelt de ontwikkelaar in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de 10 werkdagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden (per mail of per brief) op elk verzoek door de ontwikkelaar tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte kavel. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de ontwikkelaar of dat de koper de vrijheid laat aan de ontwikkelaar wat betreft keuze van materialen, kleuren, enz. In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming handelswaarde gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, excl. BTW van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld. De BTW op facturen en alle andere eventuele taksen (gemeente taksen, grondlasten, ed) vallen ten laste van de koper. De eigenaars van de woningen bevinden zich immers in dezelfde toestand als iemand die een particuliere woning laat bouwen INTERIEURS Kleerkasten in vestiaire en slaapkamers, zoals ook het overige meubilair, zijn enkel ten titel van inlichting op de plannen getekend, en vormen geen deel van huidige overeenkomst. De inrichting en meubilair op de verkoopsplannen zijn ten indicatieven titel.

29 TEGENSTRIJDIGHEDEN De aanduidingen op de huidige beschrijving vervangen of vervolledigen de aanduidingen op de verkoopsplannen. De beschrijving in dit lastenboek heeft steeds voorrang op de plannen. De plannen dienen als basis voor het opstellen en tot stand komen van de verkoopovereenkomst. Alle documenten zijn met de grootste zorg samengesteld. Als er echter toch tegenspraak is tussen verschillende documenten primeren de documenten inde volgende volgorde: Verkavelingsakte Aankoopakte Compromis Verkooplastenboek Verkoopsplannen (voor zover deze niet worden gewijzigd door de uitvoeringsplannen) Werken die niet expliciet vermeld staan in voorgaande beschrijving zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. De gebruikte beelden en computersimulaties zijn slechts indicatief. De alternatieven die in dit document voorkomen, hangen af van de beslissingen van de architect of opdrachtgevers van het project ONDERAANNEMERS VAN DE ONTWIKKELAAR De keuze van alle materialen, toestellen, etc. dient te gebeuren bij de speciaalzaak die door de ontwikkelaar wordt aangeduid. Het Bestuur kiest autonoom met welke aannemers en onderaannemers er wordt gewerkt WEERVERLETDAGEN Bij discussie omtrent het aantal weerverletdagen kan de koper de officiële tabellen van het KMI opvragen. Er wordt overeengekomen dat als niet-werkbare dagen wordt beschouwd: dagen met en/of minimumtemperaturen onder de 0 C, en/of meer dan 2 uur regen/etmaal, en/of maximum windsnelheden boven 60 km/u ZETTINGEN De aandacht van de koper wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat bijgevolg zich een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen. Als er na de oplevering lichte

30 26 scheurtjes in de muren of plafonds verschijnen, die het resultaat zouden zijn van de normale zetting van het gebouw, of de uitzetting of krimp van de materialen, en daardoor niet kunnen worden toegewezen als een ontwerpfout of een uitvoeringsfout, is de herstelling hiervan ten laste van de koper. Noch de ontwikkelaar, noch de architect, noch de ingenieur of de aannemer kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. De ontwikkelaar is tevens niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door de koper AANSLUITING NUTSVOORZIENINGEN De woningen worden individueel aangesloten op het elektriciteits- en waternet. De aansluitingskosten van de nutsmaatschappijen voor de meters, tellerborden, etc. en de aansluitingskosten op het openbaar net zijn ten laste van de koper. Dit geldt tevens voor de werken uit te voeren door andere openbare diensten en nutsmaatschappijen. De aanvragen voor de individuele indienststellingen gebeuren door de ontwikkelaar voor rekening van de koper. Het verbruik tot en met de voorlopige oplevering is ten laste van de ontwikkelaar. Bij de voorlopige oplevering worden de meterstanden tegensprekelijk genoteerd en dient de koper/klant de abonnementen van de nutsmaatschappijen over te nemen. Na overname kan hij indien gewenst van leverancier veranderen.

31 27 4. BUDGETTEN 4.1. KEUKEN EN SANITAIRE TOESTELLEN: Lot Keukenbudget Sanitair Budget LOT , ,00 LOT , ,00 LOT , ,00 LOT , ,00 LOT , ,00 LOT , ,00 LOT , ,00 LOT , ,00 LOT , ,00 LOT , ,00 LOT , ,00 LOT , ,00 LOT , ,00 LOT , ,00 LOT , ,00 De vermelde prijzen, handelswaardes en budgetten betreffen de particuliere verkoopprijs, excl. BTW van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld. Het keukenbudget is inclusief plaatsing. Het budget voor sanitaire toestellen is exclusief plaatsing. De plaatsingsprijs van de toestellen uit het basisvoorstel zit vervat in de verkoopprijs van de woning. PIER KORNEL Pierre Corneliskaai 35 Aalst Dender Development cvba BE Dender Land cvba BE Franklin Rooseveltlaan Waregem T

32 28 Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de koopovereenkomst die bestaat uit: Verkoopsovereenkomst Verkoopsplannen Detail voorziene keuken en sanitaire toestellen Onderhavig verkoopslastenboek Dit document wordt in drie exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit verkoopslastenboek vermeld is. De koper verklaart dat de woning verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen, tenzij expliciet in het bestek genoteerd en door de verkoper ondertekend. De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld. De overeenkomst heeft betrekking op het project Pier Kornel, rijwoning lot nr.... (in handschrift te vermelden: gelezen en goedgekeurd, naam en datum ) De koper(s): De verkoper: Dender Development cvba en Dender Development cvba, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Sven De Bondt:

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau :

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau : zijgevel links zijgevel rechts WWW.DENINDRUK.BE vrgevel mgevingsplan 1/1250 achtergevel 1/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/001 9050 Gentbrugge +32 (0)9 395 50 05 KOPER:

Nadere informatie

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Index Blz 1. Voorwoord 3 2. Beschrijving van het project 4 3. Bouwkundig lastenboek 5 3.1. Afbraak en voorbereidende werken 3.2. Ondergrondse

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie

SAMENVATTING LASTENBOEK

SAMENVATTING LASTENBOEK 1. Algemene voorwaarden 2. Ruwbouwwerken 2.1 Afbraakwerken 2.2 Grondwerken 2.3 Fundering 2.4 Riolering 2.5 Metsel- en betonwerken 2.6 Raam- en deurdorpels 3. Dakwerken 3.1 Dakbedekking 3.2 Regenafvoer

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

Residentie Koningin Astrid

Residentie Koningin Astrid Residentie Koningin Astrid Cvba Vobis Aalbeeksesteenweg 15 8 B-8500 Kortrijk T 056/25 25 25 www.vobis.be Residentie Koningin Astrid 2 appartementen met 1 slaapkamer & terras 2 dakappartementen met riant

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 VERKOOPSLASTENBOEK Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 INHOUDSTAFEL 1 RUWBOUW EN OMGEVINGSWERKEN... 2 1.1 Grondwerken... 2 1.2 Funderingen... 2 1.3 Riolering... 2 1.4 Ondergrondse

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

Verkoopslastenboek woningen

Verkoopslastenboek woningen Verkoopslastenboek woningen v. 12/03/2015 Vg / Wg / Gdv / Gvkr /Vv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies... 4 4) Nutsvoorzieningen...

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

TURNHOUT HOOGSTRATEN TURNHOUT NIEF HOUT TURNHOUT

TURNHOUT HOOGSTRATEN TURNHOUT NIEF HOUT TURNHOUT BR Commercieel lastenboek Appartementen Zomerlinde, Diksmuidestraat 76-78 Lijsterbes, Dokter Nand Peetersstraat 16-18 Vogelkers, Guldensporenlei 33-37 PARTNERS: Bouwheer Hecta bvba of een aan haar gelieerde

Nadere informatie

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne VERKOOPLASTENBOEK ARTEVELDE - PLAZA De Panne 20/11/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

Ter Moude. wonen in het park

Ter Moude. wonen in het park Ter Moude wonen in het park Ter Moude wonen in het park De textielfabriek Bekaert Moen startte in 1895 onder de naam Gratry. Korte tijd later had de fabriek 200 werknemers in dienst en telde ze meer dan

Nadere informatie

PROJECT GEBOUW B PARK 51

PROJECT GEBOUW B PARK 51 Project Park 51 Gebouw B Persilstraat 52 - Herent Commercieel lastenboek appartement: versie 20/06/2012 Bijlage 4a COMMERCIEEL LASTENBOEK Appartement voor de koper PROJECT GEBOUW B PARK 51 Persilstraat

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier MAKELAAR: Vivendi Vastgoed Neerstraat 6 bus 4 2360 Oud-Turnhout ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER:

Nadere informatie

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE LASTENBOEK AFGEWERKT PULDERHOF VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN C. AFWERKING DER PRIVATE WOONGELEGENHEDEN D. ALGEMENE

Nadere informatie

Residentie Oud Ghent LASTENBOEK. Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL: www.mevaco.be

Residentie Oud Ghent LASTENBOEK. Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL: www.mevaco.be Burgstraat - Perkamentstraat, GENT LASTENBOEK INLICHTINGEN EN VERKOOP MEVACO Bouwbedrijf nv AANNEMER - PROMOTOR MEVACO Bouwbedrijf nv Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL:

Nadere informatie

PRESTIGE NIEUWBOUW. Residentie t Kasteelken Avelgemstraat 80 82 te Zwevegem. Beschrijving van de werken

PRESTIGE NIEUWBOUW. Residentie t Kasteelken Avelgemstraat 80 82 te Zwevegem. Beschrijving van de werken PRESTIGE NIEUWBOUW Residentie t Kasteelken Avelgemstraat 80 82 te Zwevegem Beschrijving van de werken Coördinatie Architect Beyaert Projects Geert Vleeschouwers Otegemstraat 235 Speibeekstraat 5 8720 Dentergem

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K RESIDENTIE RODERICK OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING: ZANDVOORDSESTRAAT 32 8460 OUDENBURG BOUWHEER: DE RUYTTER BVBA Vaartdijk Noord 25B 8432 LEFFINGE

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan 15-17 8660 De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei 160 2000 Antwerpen

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK EN BESCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN

VERKOOPSLASTENBOEK EN BESCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN VERKOOPSLASTENBOEK EN BESCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN LIGGING Oud-Strijdersstraat 71 B-3020 Herent BOUWHEER Bouwonderneming SF CONSTRUCT nv Industrieterrein 1/25a IZ Webbekom 1116 B-3290 Diest Tel :

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie