DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni Dag van de natuur Zondag 17 november Info uit uw gemeente 12-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-11. Info uit uw gemeente 12-15"

Transcriptie

1 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014 DE VLETERNOARE Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 Sportlaureaten 2013 Vleteren Een nieuw speelplein voor Vleteren? V.U.: Bram Coppein, schepen van informatie Foto s : Ria Van Lerberghe Info uit uw gemeente Cultuur en toerisme Jeugd en sport Milieu OCMW en welzijn Voor het prikbord 23-24

2 Gemeentehuis Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren De gemeentelijke diensten zijn elke werkdag toegankelijk van 9 u tot 12 u en op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13 u tot 16 u. Algemene nummers gemeentehuis: T. 057/ F. 057/ Op maandag- en vrijdagmiddag wordt er gewerkt met gesloten deuren (wel telefonische permanentie). Tweewekelijks op zaterdagmorgen open (niet in juli & aug.). Voor data zie infoblad & gemeentelijke website. Lokale politie Noodnummer: 101 Woestenstraat 19, Oostvleteren, Tel: 057/ Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 8u30 tot 12 u. Brandweer Doornstraat 45, Poperinge Tel: 057/ Fax: 057/ Voor dringende oproepen: 101. Containerpark Elzendamme 5b, Oostvleteren, Tel: 057/ Dinsdag t/m vrijdag van 13u30-17u. Zaterdag van 8u30-13 u. Gesloten op maandag, zon- en feestdagen. U dient zich aan te melden een kwartier voor sluitingstijd. Bibliotheek Uitleenpost Oostvleteren: Tel. 057/ Open op woensdag van 15u30 tot 18u30, zaterdag van 9u30 tot 12u30. Uitleenpost Woesten: Tel. 057/ Open op woensdag van 14 u. tot 16 u., zaterdag van 9u30 tot 11u30. De Post Open op maandag van 9 u. tot 12u30 en van 15u15 tot 18 u. Di., woe., do. en vrij. van 9 u. tot 12u30 en van 14 u. tot 17 u. O.C.M.W. - secretariaat Woestendorp 12, Woesten. Tel. 057/ Fax: 057/ Open elke werkdag: 9 u. tot 12u30. en van 13u30 tot 16 u. Wekelijkse zitdag in het gemeentehuis: woensdag van 9 u tot 11u45. Secretaris: 057/ (di. & vrijdagnamiddag) Maatschappelijk werker: 057/ Zitdag voorzitter: iedere donderdag van 11 u. tot 12 u. NESTORFOON: 0473/ (dagelijks) Woonwinkel Zitdag op het gemeentehuis elke woensdag van 9 u. tot 12 u. Tijdens de andere kantooruren bereikbaar via de woonwinkel medewerker Els Havegheer, Tel. 057/ GSM: 0470/ Technische adviseur Frits Vandenbussche, Tel. 057/ GSM: 0470/ Colofon De Vleternoare is het driemaandelijks officieel informatieblad, uitgegeven door het gemeentebestuur van Vleteren. nr. 2: april-mei-juni 2014 Verenigingen kunnen hun activiteiten of andere artikels ter publicatie in deze infokrant indienen bij de dienst jeugd & sport, gemeentebestuur Vleteren en dit ten laatste op de 15de van de maand die voorafgaat aan het verschijnen ervan. Het college beslist over het al dan niet geheel of gedeeltelijk opnemen van deze bijdrage. Redactieadres: Gemeentehuis: Dienst jeugd & sport, Kasteelstraat 39, 8640 Oostvleteren. Foto s: Ria Van Lerberghe 057/ , GSM 0474/ Verantwoordelijke uitgever: Bram Coppein, Schepen van informatie Alle info te bekomen bij de dienst jeugd & sport / Dienstbetoon Dienstbetoon van de burgemeester enkel op afspraak. Stephan Mourisse: GSM 0475/ of Dienstbetoon van de schepenen: 1e schepen: Ludo Debuysere gsm: 0478/ e schepen: Frans Masson gsm: 0497/ e schepen: Bram Coppein gsm: 0478/ e schepen & voorzitter O.C.M.W.: Lut Demeyer gsm: 0475/ Gemeentesecretaris: Nele Vanderhaeghe 057/ Wachtdiensten In het weekend of op feestdagen is de dokter van wacht bereikbaar via een centraal oproepnummer. U kan uiteraard proberen om eerst uw huisarts te bereiken. Het nummer voor Vleteren: 057/ Wachtdiensten apotheek: Vandewalle F., Veurnestraat 9, 8640 Oostvleteren Tel. 057/ Desmedt Nele, Woestendorp 50, 8640 Woesten Tel. 057/ s Avonds tijdens het weekend en op feestdagen kunt u de apotheker van wacht vinden via het nummer 0900/ of via Voor problemen waarbij een dringende opname in een ziekenhuis vereist is, belt u onmiddellijk de 100 (vast of mobiel).

3 Info uit uw gemeente ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN Nieuwe geldigheidsduur Een elektronische identiteitskaart voor Belgen heeft nu een geldigheidsduur van 5 jaar. Elektronische identiteitskaarten voor Belgen die vanaf 1 maart worden aangevraagd, krijgen een andere geldigheidsduur: 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig 19 tot 74 jaar: 10 jaar geldig 75 jaar en ouder: 30 jaar geldig. Dit betekent zowel voor de burger als voor de administratie een vermindering van de lasten. Bovendien is er voor de burger een besparing op de kosten voor zowel de pasfoto als de kaart zelf. De volgende gegevens zijn zichtbaar op jouw elektronische identiteitskaart: Naam en voornamen Nationaliteit Geboorteplaats en datum Geslacht Begin- en einddatum geldigheid van de kaart Foto Persoonlijke handtekening Het adres staat op de chip en is alleen leesbaar met een aangepaste kaartlezer. Alle info:: dienst burgerlijke stand, Kasteelstraat 39, Openingsuren en zaterdagdienst gemeentehuis Het gemeentehuis is open op zaterdagvoormiddag telkens van 10 tot 12 uur op de volgende data: 12 en 26 april 10 en 24 mei 14 en 28 juni Op de zaterdagdiensten is enkel de dienst burgerzaken open, technische dienst enkel tijdens de weekdagen bereikbaar. Het gemeentehuis zal gesloten zijn op volgende dagen: Paasmaandag 21 april 2014 Donderdag 1 mei 2014 (feest van de arbeid) Vrijdag 2 mei 2014 Donderdag 29 mei 2014(O.L.H. Hemelvaart) Vrijdag 30 mei 2014 Pinkstermaandag 9 juni 2014 Oproep vrijwilligers voor verkiezingen 25/05/2014. Op zondag 25 mei vinden de verkiezingen voor het Vlaams, Federaal en Europees parlement plaats. Zoals altijd bij verkiezingen, zullen er heel wat mensen opgeroepen worden om te zetelen in een stem- of telbureau. Wellicht zijn er inwoners die nog nooit aangesteld werden en die toch eens de verkiezingsdrukte van dichtbij willen meemaken. Iedereen die zich geroepen voelt, kan zich kandidaat stellen. De stembureaus zijn geopend van 8 uur tot 14 uur. Voor alle leden van de kiesbureaus worden er broodjes en drank voorzien en een kleine vergoeding. Wie interesse heeft, kan zijn/haar naam doorgeven via mail: of telefonisch via 057/

4 Info uit uw gemeente Weet je dat... Veel mensen Oost-en Westvleteren verkeerd schrijven? Hoe te onthouden! Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen in twee woorden, dat zijn provincies. Oostakker, Oostnieuwkerke, Oosterzele, Oostende, Oostvleteren zijn gemeenten, dus in een woord. Idem voor Westende, Westouter, Westmalle en Westvleteren, gemeenten in een woord. Inderdaad er staat zelfs een (heel oud) gemeentebord langs een invalsweg verkeerdelijk geschreven, maar het wordt weldra vervangen. Wint Vleteren een nieuw speelplein? Zoals u wellicht weet zorgt Bebat ervoor dat gebruikte batterijen en zaklampen gerecycleerd worden en een nieuw leven vinden in tal van toepassingen. Verkiezingen 25/05/2014 Hoe stem ik geldig? Om geldig te stemmen mag u per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst. Dit kan: Door uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem) Door uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem) Indien u tegelijkertijd een lijststem èn één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden. Brengt u stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld. Vleteren heeft zich ingeschreven voor de grote Bebat-inzamelwedstrijd en kan zo een unieke en milieuvriendelijke speeltuin winnen! Hiervoor rekenen we op u. Recycleer met ons mee! Ga op zoek naar al je lege batterijen en gebruikte zaklampen en breng ze tussen 1 en 31 mei 2014 naar een Bebatinzamelpunt (containerpark, gemeentehuis, ) in onze gemeente, te vinden op Indien onze gemeente het meest aantal kilogram* lege batterijen en zaklampen heeft ingezameld is de speeltuin van ons! En daar kunnen onze gemeente, onze kinderen en ook de natuur alleen maar beter van worden! * Het totaal aantal kg wordt berekend in functie van het aantal inwoners van de gemeente. Meer informatie? Aarzel niet u te richten tot de dienst verkiezingen van uw gemeentebestuur Vleteren, of 057/ of raadpleeg de website Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken : Callcenter: 02/ fgov.be Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Park Atrium Koloniënstraat BRUSSEL 4

5 Info uit uw gemeente Verkiezingen 25/05/2014 Bij volmacht stemmen In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kan u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. In welke gevallen? - wegens ziekte of gebrekkigheid. Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest. - om beroeps- of dienstredenen : Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door uw werkgever. - om studieredenen. Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar u les volgt. - omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie. Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van uw woonplaats (of zijn afgevaardigde), na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien u een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer bij de burgemeester. - omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging. Wie kan men aanwijzen? U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.) Wat moet u als volmachtgever doen? Als volmachtgever moet u vooreerst het volmachtformulier invullen. Het volmachtformulier vindt u op de site of kan u gratis verkrijgen bij uw gemeentehuis. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd. In alle gevallen kan u deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval u op vakantie vertrekt, moet u deze volmacht minstens 1 dag op voorhand geven. Wat moet de volmachtdrager doen? De volmachtdrager moet voor u gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben : het ingevuld en ondertekend volmachtformulier; het bijbehorend attest; zijn eigen oproepingsbrief; en zijn eigen identiteitskaart. Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij ook beschikt over uw oproep om te weten naar welk stembureau hij moet gaan. 5

6 Info uit uw gemeente Een nieuw bedrijventerrein in Vleteren Wvi en de gemeente Vleteren realiseren samen een lokaal bedrijventerrein, met name de Fleterna-site. Deze strategisch gelegen bedrijvenzone van 2,7 ha groot langs de N8 (naast de Sceure) zal bouwrijp zijn in april Een aantal percelen geniet een uitgesproken commerciële ligging. De percelen zijn bestemd voor productie, opslag en verwerking van goederen, groothandel, transport en distributieactiviteiten. Kleinhandel, tankstations, horeca en autonome kantoren zijn uitgesloten. Een pluspunt is de mogelijkheid om een woning te integreren in het bedrijfsgebouw. Er zal op het bedrijventerrein ook een bedrijfsverzamelgebouw worden gerealiseerd. Dit is een gebouw dat uit verschillende modules bestaat, waarvan een bedrijf er één of meerdere kan aankopen. Een ideale oplossing voor bedrijven die weinig ruimte nodig hebben. De 10 casco modules van 144 m² tot 288 m² groot kunnen flexibel ingericht worden door een verdieping en/of modules samen te voegen. Het bedrijfsverzamelgebouw zal eind 2015 instap klaar zijn. Het archeologisch onderzoek wordt deze zomer uitgevoerd en aansluitend worden wegenis, riolering, groenbuffer en nutsleidingen aangelegd. Het is de bedoeling om tegen april 2015 bouwrijpe percelen te kunnen aanbieden. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met wvi - 050/

7 Info uit uw gemeente Landelijke Gilden in Vleteren... samen sterker!!! De Landelijke Gilden van Woesten, Oost- en Westvleteren gaan voortaan door onder één vlag LANDELIJKE GILDE VLETEREN. Op die manier worden we een gilde met ongeveer 175 leden. Zo kunnen we voor onze leden een ruimer en gevarieerder programma aanbieden, zoals je op bijgaande foto ziet, staat hiervoor een uitgebreide bestuursploeg klaar. De verschillende gilden werkten nu al dikwijls samen bij het organiseren van bepaalde activiteiten. Naast de vele plaatselijke activiteiten, is er ook nog een ruim aanbod aan gewestelijke, provinciale en nationale activiteiten. Voor meer info hierover zal je binnenkort terecht kunnen op onze website. Alle plattelandbewoners komen bij ons aan hun trekken. Wil je er ook bij komen neem dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een mail naar Michel Mazereel: of Dirk Van Hee: of Jose Veryser: We doen dan het nodige. Minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw & aangescherpte EPB-eisen vanaf 2014 Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Die verplichting is geïntegreerd in de energieprestatieregelgeving (EPB). Daarnaast wordt ook het E-peil aangescherpt. Nieuwe gebouwen met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2014 mogen nog maximaal een E-peil van E60 behalen, in plaats van E70 en worden ook verplicht om de muren, daken, vloeren, vensters nog beter te isoleren. Om aan de nieuwe EPB-verplichtingen te voldoen, is er de keuze uit: één van de volgende zes maatregelen toepassen in de woning: o een zonneboiler*; o een PV-installatie*; o een warmtepomp*; o een biomassa-installatie*; o een aansluiting op een net voor stadsverwarming of koeling; o een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen uw provincie. * De geplaatste systemen moeten aan kwalitatieve voorwaarden voldoen (bv. oriëntatie, rendement ). een combinatie van één of meerdere van de zes maatregelen toepassen, zodat een productie van 10 kwh/m² of meer wordt behaald. Voor woningen die aan deze nieuwe EPB-regelgeving niet kunnen voldoen, wordt het maximale E-peil 10% verlaagd. Die woningen moeten voldoen aan maximum E54 in plaats van E60. Dat kan door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en/of vraagsturing te installeren, luchtdichter te bouwen... Ook voor kantoren en scholen en voor grotere woongebouwen met meer dan één wooneenheid worden er nieuwe EPB-eisen opgelegd. Meer info: Habito Woonwinkel - 057/

8 Info uit uw gemeente Renoveren en goedkoop lenen? Vraag een FRGE-lening aan! Lenen aan 0 of 2% voor energiebesparende maatregelen bij FRGE Westhoek. Renoveren en goedkoop lenen? Vraag een FRGE lening aan. Via het Fonds ter reductie van de Globale Energiekost biedt uw gemeente de mogelijkheid om een erg goedkope lening aan te gaan. De lening moet dienen om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren. Dit kan voor werken in de eigen woning maar ook voor werken in de woning die je verhuurt. Welke werken komen onder andere in aanmerking: Renovatie : isolatiewerken, hoogrendementsbeglazing, verwarmingsketels,.. Renovatie en nieuwbouw : zonneboiler, warmtepomp, driedubbel glas, pelletkachel, speksteenkachel,.. FRGE lening renteloos (0%) voor doelgroeppersonen : wie? Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat niet meer bedraagt dan ,81 verhoogd met 3.079,19 per persoon ten laste (OMNIO statuut) Personen die beroep doen op schuldbemiddeling. Personen die beroep doen op budgetbegeleiding bij het OCMW. Voor alle andere personen die energiebesparende maatregelen willen financieren blijft de voordelige rentevoet van 2% geldig en dit zonder inkomensbeperking voor de aanvrager. Waar kan je terecht om een FRGE lening aan te vragen? HABITO WOONWINKEL Gemeentehuis Vleteren, Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren Elke woensdag 9u 12u Tel. 057/ mail : Afschaffing aanvullende verbeterings-, aanpassing- of renovatiepremie per 01/01/2014 Met ingang van 01/01/2014 wordt de aanvullende verbeterings-, aanpassing- of renovatiepremie van 10% op de verkregen premie van het Vlaamse Gewest afgeschaft. Evenwel is er een ander gemeentelijk premiereglement voor verbeterings-, aanpassings- en renovatiewerken die niet via een ander kanaal worden gesubsidieerd in de maak. Meer hieromtrent in een volgende uitgave van de Vleternoare. 8

9 Info uit uw gemeente Bouwen, verbouwen of renoveren: vergeet ook in 2014 de premies niet van de Vlaamse of Federale Overheid Federale Overheid Vanaf inkomstenjaar 2014 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning die minstens 5 jaar in gebruik werd genomen bij de start van de werken. De belastingvermindering bedraagt 30 % van de uitgaven met een maximum van 3040 euro geïndexeerd voor inkomstenjaar 2014 en is verbonden aan enkele voorwaarden : de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer volgens de regels van goed vakmanschap; de aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 m2k/w; Voor deze maatregel is het terugbetaalbaar belastingkrediet niet langer van toepassing. Vlaamse Overheid Wonen Vlaanderen De bestaande premies van de Vlaamse Overheid zijn ook in 2014 nog van toepassing en werden wat bijgestuurd. Onderstaand geven we een beknopt overzicht van de nieuwe voorwaarden. RENOVATIEPREMIE 20% of 30% van de facturen afhankelijk van het belastbaar inkomen Als eigenaar van een woning van minstens 25j en als u voldoet aan de opgelegde inkomsten-, eigendoms- en factuurvoorwaarden, kan u eventueel een renovatiepremie aanvragen. De werken die in aanmerking komen zijn : dakwerken, werken aan funderingen en muren, vervangen van buitenschrijnwerk, vervangen van een onveilige trap, vernieuwen of plaatsen van sanitair, vernieuwen elektriciteit, werken aan de centrale verwarming, draagvloeren. Voor elke categorie van werken is er een maximum aan geldige facturen bepaald. Er kan per 10 jaar maximum 1 renovatiedossier worden ingediend en de facturen zijn op aanvraagdatum maximum 3j oud. VERBETERINGS- en AANPASSINGSPREMIE Ook voor kleinere verbeterings- of aanpassingswerken (voor 65+ inwonenden), kan onder bepaalde voorwaarden een premie worden aangevraagd. Ook hier is een beperking op het inkomen van de aanvrager(s). Verbeteringswerken betreffen : dakwerken, werken aan gevels, vervangen van buitenschrijnwerk, vernieuwen of plaatsen van sanitair, vernieuwen elektriciteit, werken aan de centrale verwarming, opstijgend vocht bestrijden, het plaatsen of vervangen van verwarmingstoestellen of warmwatertoestellen op gas van het gesloten type C. Aanpassingswerken betreffen : aanpassen sanitaire lokalen, installeren traplift, wegwerken van drempels Voor elke categorie van werken is een vaste premie voorzien onder de voorwaarde dat het factuurbedrag minstens het dubbele van de premie bedraagt. De facturen zijn op aanvraagdatum maximum 1j oud Info: Habito Woonwinkel, Sociaal Huis, Veurnestraat 22, Poperinge (057/ habitowoonwinkel.be, Gemeentehuis Vleteren, Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren Elke woensdag 9u 12u Tel. 057/ mail: 9

10 Info uit uw gemeente Geboortes 02/01/2014, Swertvagher Joppe, zoon van Swertvagher Ignace en Carrein Cindy, Koekuistraat 16 17/01/2014, Vlaminck Clément, zoon van Vlaminck Steven en Parret Jennifer, Kruisstraat 5 26/01/2014, Everaet Inke, dochter van Everaet Frederik en Leterme Bieke, Poperingestraat 90 29/01/2014, Dedecker Mona, dochter van Dedecker Tom en Huyghe Evelien, Ed. Devloostraat 23 04/03/2014, Lebbe Lucas, zoon van Lebbe Stijn en Coppenolle Nathalie, Eikhoekstraat 10 13/03/ Verdonck Lina, dochter van Verdonck Tijs en Verstraete Nele, Jozef Doisestraat 22 Overlijdens 10/01/2014, Ryckeboer Roger, echtgenoot van Vandenbussche Anna, Westvleterendorp 40 23/01/2014, Aernout André, weduwnaar van Bervoet Gabriella, Woestendorp 35 27/01/2014, Mazereel Jacqueline, echtgenote van De Block Ferdinandus, Veurnestraat 11 18/02/2014, Robyn Noël, alleenstaande, Groenestraat 5 01/03/2014, Feys Jeanne, weduwe van Deroo Ludovicus, Poperingestraat 70 09/03/2014, Declerck André, weduwnaar van Merveillie Greta, Westvleterenstraat 7 12/03/2014, Riem Michel, weduwnaar van Wyffels Luthardis, Westvleterenstraat 50 Huwelijken 14/02/2014, Decroos Hein en Vermeulen Lien, Eikhoekstraat 3 01/03/2014, Catteeuw Wendy en Deconinck Lieve, Molenstraat 2 Jubilarissen Het college van burgemeester en schepenen wenst het koppel nog vele mooie en gelukkige jaren samen! Eretitel voor Paul Vandendriessche, veldwachter te paard Tijdens de gemeentereceptie die doorging op vrijdag 24 Januari werd een officiële huldiging gebracht aan Paul Vandendriessche. Hij startte zijn loopbaan op 1 november 1980 als Veldwachter van Vleteren, maar bepaald Veldwachter te paard als enige in Belgie. Op de foto die genomen is tijdens de gemeentereceptie v.l.n.r.: Burgemeester Stephan Mourisse, Paul Vandendriessche, Schepen Bram Coppein, Schepen Ludo Debuysere, Schepen Lut Demeyer en Schepen Frans Masson. Van Hout Gustaaf en Deleu Christiane gaven hun ja-woord op 25 januari 1964 te Woesten. 10

11 Info uit uw gemeente Nieuwe bib en speel-o-theek te Oostvleteren Omdat het materiaal van de speelpleinwerking gedurende het schooljaar ligt te slapen, gaan wij dit vanaf nu ter beschikking stellen van al wie dat wenst! Vanaf 10 mei is de speel-o-theek een feit en mogen we een hoekje in de nieuwe bib in de Sceure benutten om wat rekken met speelgoed op te stellen! Kinderen tussen 0-12 jaar kunnen er terecht voor leuk, nieuw, verassend, uitdagend en ontspannend speelgoed te ontlenen. Het speelgoed mag 4 weken in je bezit blijven. Eigenlijk kun je de werking vergelijken met de werking van een bib, alleen dan voor speelgoed. Feestelijke opening op zaterdag 24 mei zie pag. 18 voor meer info. Locatie: de Sceure, Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren. Openingsuren: zaterdag 10 mei, woensdag 14 mei, zaterdag 24 mei, woensdag 28 mei zaterdag 7 juni, woensdag 11 juni, zaterdag 21 juni (geen uitlening meer enkel binnenbrengen), woensdag 25 juni (geen uitlening meer enkel binnenbrengen). Op zaterdag van u. tot u. Op woensdag van u. tot u. Al het speelgoed dient binnen te zijn tegen 25 juni Gesloten in de maanden juli-augustus. Hulp bij het invullen van de elektronische aangifte personenbelasting Gemeentelijke ZITNAMIDDAG : Gemeentehuis Vleteren : Kasteelstraat Vleteren Woensdag 04 juni 2014 van tot A.C. POPERINGE: iedere werkdag van 9u tot 12u; in juni van 8.30 u tot 15 u, 1e verdieping : burelen 109/110, s namiddags : op afspraak, tel. 0257/ Iedereen kan zich tevens elke werkdag aanbieden in om het even welk Belgisch belastingkantoor om zijn elektronische aangifte te laten invullen (zelfde uurregeling). Zelf uw elektronische aangifte invullen, Contactcenter tel = 0257/257.57: iedere werkdag van 9u tot 17 u, elektronische aangifte 24/24 u = Vleterquiz gewonnen door Davidsfonds. De tweede editie van de Vleterquiz werd gewonnen door het Davidsfonds. Er namen 20 ploegen van telkens vier personen deel. De quiz werd georganiseerd door de adviesraden van Vleteren. Het Davidsfonds won. Tweede werden de Kilometervreters uit Woesten. Het brons was voor Unizo 1. Elk deelnemend team kreeg een tas vol prijzen, geschonken door de plaatselijke middenstand.op de foto: van elke groep één deelnemer met medewerkers. 11

12 Cultuur en toerisme Weekend van het volkscafé april In de Westhoek en Frans- Vlaanderen Nagelpoepen, bollen door den uil, ringsteken, koekhappen, mastklimmen, zaklopen, kathalzen, kuipke steken, kalotbijten, tweegevecht voor t vrouwenvolk, steekspelen, duivenprijskampen, eiersmijting, valiezenkoers, garen eten voor getrouwde vrouwen, pijproken, om ter mooist muilen trekken, Jawel, de derde editie van Weekend van Het Volkscafé is in aantocht! Op april worden de Westhoek & Pays de Flandre opnieuw het toneel voor de levendige presentatie van een 80-tal vintage volkscafés. Het grote succes van de vorige edities heeft er voor gezorgd, dat nog meer Westhoekgemeenten deelnemen. Wat ooit begon in Poperinge, Heuvelland, Alveringem en Vleteren, wordt nu uitgebreid met: Staden, Veurne, Lo-Reninge, Langemark-Poelkapelle en Wervik. Maar we gaan in deze editie ook over de schreve, want in Frans-Vlaanderen hebben we 20 volkscafés die voor extra ambiance zorgen! Het is maar een bescheiden greep uit het aanbod aan ontspanningsmogelijkheden die vroeger in en rond volkscafés plaatsvonden. Zowel in de Westhoek als in Frans- Vlaanderen, vind je nog een mooi aanbod aan deze nostalgische kroegen. De uitbaters sloegen de handen in elkaar om hun vaste klanten een weekend lang te verwennen en het grote publiek te laten kennismaken met de typische sfeer van de bruine kroeg. De Gouden Sanseveria op tour Met de Gouden Sanseveria wil het Weekend van Het Volkscafé symbolisch de vele eigenaars een hart onder de riem steken. Die Verdammte Spielerei, een bijzondere fanfare onder leiding van een atypische tamboer-majoor zal tijdens het weekend de regio s doorkruisen. De fanfare zal een willekeurig aantal volkscafés bezoeken om de Gouden Sanseveria te overhandigen aan de mensen die zich het hele jaar door verdienstelijk maken in de volkscafés. Het programma voor Vleteren: Vrijdag 4 april 20 u STADION, Oostvleterensestraat 2: Pieter Lonneville Zaterdag 5 april 16u: DEN ENGEL, Westvleterendorp 5: Portatief 18u: NAVARO, Kasteelstraat 6: Marino Punk 19u40: T OUD POSTJE, Veurnestraat 2: De Gouden Sanseveria 20u: HET WITTE PAARD, Oostvleterendorp 1: Ol Bieol Zondag 6 april 12u30: SANDIE S TEAROOM, Westvleterendorp 2: Speenvarken in champignonroomsaus met verse kroketjes in spekjasje met witlof. Achteraf feest met DJ Paul. ( 18/pers, enkel op reservatie via 0485/ ) 18u: T OUD POSTJE, Veurnestraat 2: De Deurzetters In Navaro en Stadion wordt de Ronde van Vlaanderen live uitgezonden in de namiddag. Het volledige programma vind je op de website van Vleteren, of in de brochure die verkrijgbaar is bij de Dienst voor Toerisme en de deelnemende cafés. Nog meer info: 12

13 Cultuur en toerisme Gezocht voor Oostvleteren te boek! Foto s van oude bierbrouwerijen en brouwersfamilies, schippersfamilies en hun boten! De redactie van Oostvleteren te boek is dringend op zoek naar foto s van de vroegere Oostvleterse bierbrouwersfamilies en hun brouwerijen, maar ook van de Elzendamse schippersfamilies en hun boten. In Oostvleteren was er vroeger sprake van drie brouwerijen: de brouwerij van de familie Dehaene op het Noordhof in Elzendamme en de brouwerijen Lemahieu en Vanstechelman in de Kasteelstraat op het dorp. Het verhaal van deze brouwerijen komt uitvoerig aan bod in een afzonderlijk hoofdstuk. We missen echter aanvullende foto s als illustratie bij dit hoofdstuk. In het boek wordt ook ruim aandacht besteed aan de schippersfamilies van Elzendamme. We beschikken over de namen van de laatste schippers: Eugeen, Henri en Raymond Bruneel, Amand Deprez, Georges Meirlaen, Gustaaf en Julien Stekelorum, Albert Vanbeveren, Die schippers zijn ondertussen overleden, maar we vermoeden dat hun kinderen of kleinkinderen in het bezit zijn van waardevolle informatie en foto s van hun ouders of voorouders en hun boten. Neem gerust contact op met Domien Doise, Onze-Vrouwedreef 63, Poperinge (tel. 057/ of Jean-Pierre Noyelle, Reningestraat 15, Oostvleteren (tel. 057/ De foto s worden na het inscannen terug aan de eigenaars gegeven. Bezorg ons eventueel ook adressen van nakomelingen van brouwers of schippers bij wie we navraag kunnen doen. Nieuwsbrief ontvangen? Wil je de digitale nieuwsbrief ontvangen van de Culturele dienst? Geef dan uw adres door aan en we houden u op de hoogte!. 13

14 Cultuur en toerisme Paasmaandag 21 april St.-Omaars, Clairmarais, de moerassen, Zondag 29 juni Gezinsfietstocht Na het succes van de vorige uitstappen kan het Davidsfonds Vleteren haar halve dagreis, met medewerking Davidsfonds Reninge-Noordschote, voorstellen en dit tegen een democratische prijs van 39 euro voor leden en 43 euro voor niet-leden. In deze prijs zijn bus, gids, boot en avondmaal (geen dranken) inbegrepen. 12u30 stipt : vertrek aan de Sceure, Veurnestraat Vleteren Via Poperinge en Steenvoorde rijden we Frans-Vlaanderen binnen en klimmen op naar Kassel (Cassel), (één van de oudste stadjes van de Nederlanden, het schitterende marktplein, de Drie Slagen bij Kassel, ). Via Bavinchove en Arques bereiken we Klommeres (Clairmarais): de enorme abdijhoeve en de ruïnes, de merkwaardige moerassen,. In Sint-Omaars (Saint-Omer) is een stadsrondrit voorzien (de St.-Bertinusabdij, het Sandelinmuseum, het marktplein, de versterkingen van Vauban, ) en een geleid bezoek aan de merkwaardige kathedraal. In Salperwick wordt genoten van een heerlijke boottocht op de moerassen van de Aa. Terugrit via Renescure, Walskapel en rond Hazebrouck naar Steenvoorde en langs Abele naar restaurant De Leene waar we rond 18u30 verwacht worden voor de maaltijd. Terug aan de Sceure rond 20u30. Wie wil deelnemen neemt het best eerst contact op met Mevrouw Veronique De Block, 057/ of 0494/ Tot 16 april 2014 kan worden ingeschreven door overschrijving op rekening nr. BE van het Davidsfonds Vleteren met vermelding halve dagreis en het aantal personen. Na ontvangst betaling is uw plaats definitief gereserveerd. Iedereen kent in Vleteren de De Meestersmolen. Er zijn wel heel wat verdwenen molens in Vleteren. Onder leiding van de molenaar, José Marchand, verkennen we dit verdwenen Erfgoed. We verzamelen om 14 aan het schuurtje nabij de De Meestersmolen. Vrijdag 09 mei om 20 uur Dorpshuis Woesten Burgemeester achter tralies Guido Verschueren, gewezen gevangenisdirecteur en laureaat Burgerschapsprijs 2010, geeft een inkijk in de wereld van de Centrale Gevangenis van Leuven, een penitentiaire instelling voor langgestraften. Na 34 jaar dienst is de Burgemeester achter tralies in 2013 met pensioen. Verschueren bestuurde als een burgervader zijn dorp en stond steeds dicht bij zijn mensen, zowel personeel als gedetineerden. Hij vertelt meer over het gebouw, zijn bewoners, het personeel en het regime. Leer het dagelijkse leven in de gevangenis kennen via de dagindeling van de gedetineerden: contacten met de buitenwereld, gevangenisarbeid, gezondheidszorg, wandeling en sport, vorming en onderwijs, cultuur en ontspanning, sanitaire voorzieningen, eten, tuchtsancties, enz. 14

15 Cultuur en toerisme Erfgoeddag 2014 zondag 27 april - Grenzeloos Grenzen: waar trek je die in erfgoed? Wat toon of vertel je, bewust of onbewust, aan het publiek, en wat precies niet? Hoe ga je om met drempels en toegangen, binnen en buiten? En tot waar krijgt het publiek inzage in wat voor en achter de schermen gebeurt? Ook dit jaar spelen de Vleterse erfgoedmensen hun troeven uit en laten de bevolking kennismaken met Grenzeloos Vleteren. Een tentoonstelling om u tegen te zeggen met o.a duivensport, schutters, grensarbeiders, missionarissen en missiezusters, uitgeweken Vleternaars, geporteerden en krijgsgevangenen. Kortom: een Erfgoeddag zonder grenzen dus! Dit is een initiatief van de gemeentelijke cultuurdienst in samenwerking met de vrijwilligers van Vleteren verbeeldt, ondersteund door de intergemeentelijke projectvereniging CO7. Tentoonstelling op zondag 27 april 2014 in het Dorpshuis Woesten, Woestendorp 46, 8640 Vleteren van uur en van 14u tot 17u. Vleteren verbeeldt is op zoek naar foto s en nieuwe vrijwilligers De groep vrijwilligers die zich bezighoudt met Vleteren verbeeldt is nog steeds op zoek om oud fotomateriaal te bewaren voor het nageslacht. Heel wat mensen en verenigingen bezitten nog oude foto s die bruikbaar zijn. Alle foto s kunnen afgegeven worden elke voormiddag, uitgezonderd op vrijdag, bij mevrouw Veronique De Block, gemeentelijke cultuurdienst, Kasteelstraat 39. De foto s worden ingescand en terug bezorgd aan de eigenaar. Vrijwilligers benoemen de foto s. Bent u geïntresseerd om ook vrijwilliger te worden dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke cultuurdienst 057/ of 15

16 Jeugd en sport Sport en Spel 4-11 jaar Dorpshuis Westvleteren Vanaf 23 april kun je opnieuw elke woensdag terecht voor een namiddag vol knutselplezier, sport en spel! Voor wie: iedereen van 4-11 jaar Waar: dorpshuis Westvleteren, Dorp 13 Wanneer: van 13u30 tot 15u30 op woensdag: - 23 en 30 april - 7, 14, 21 en 28 mei - 4, 11, 18 en 25 juni De groep wordt opgesplitst. Terwijl de kleinsten knutselen (4-6 j.) wordt er door de oudsten gesport (7-11 j.). Na een uurtje en een pauze wisselen we om! Eigen materiaal meebrengen is niet nodig, al het knutselmateriaal is aanwezig. Trek wel sportieve kledij aan! En neem een drankje en een koek mee voor in de pauze! Vooraf inschrijven is verplicht en kan bij de Dienst Jeugd en Sport: 057/ of Betalen ( 30 voor 10 lessen, 25 vanaf 2de kind) kan bij aanvang van de eerste les. Vrijwilligers gezocht voor de speelpleinwerking! Ben je minstens 15 jaar en lijkt het jou leuk om je vakantie te spenderen aan het entertainen van kinderen? Dan zijn wij naar JOU op zoek! Elk jaar zijn wij op zoek naar nieuw bloed om ons te komen vervoegen op het speelplein. Wat je kan verwachten van dat speelplein is zeer simpel: tonnen pret, massa s nieuwe vrienden én een werkervaring in een fijne omgeving. Wat zijn de voorwaarden? - minstens 15 jaar oud zijn - graag met kinderen bezig zijn Interesse? Neem contact op de dienst jeugd en sport, 057/ of Zin om te gaan lopen, maar een extra duwtje nodig? Sluit je dan aan bij een start to runsessie die doorgaat in de Zonnegloed te Oostvleteren! Vooral in groep lopen is een perfecte stimulans. Samen lopen is nu eenmaal aangenamer dan alleen lopen, zeker in het begin! Bovendien boek je in groep ook sneller vooruitgang, omdat mensen elkaar aanmoedigen. Iedereen welkom! We spreken 12 weken af vanaf maandag 07/04/2014 om telkens op maandag en woensdag van tot uur samen te lopen. Locatie: De Zonnegloed, Kasteelweg 22, Oostvleteren. Kostprijs voor de ganse sessie: 20, je kan via uw ziekenfonds een deel van het inschrijvingsgeld recupereren. Betalen met de sportkaart is niet aangewezen gezien dit duurder uitkomt. Inlichtingen en inschrijven op de dienst jeugd en sport, 057/

17 Jeugd en sport Bokwa te Westvleteren! Na zumba is er nu bokwa, de nieuwe fitnessrage. De grootste troef van bokwa is dat het zo simpel is dat iedereen het kan. Je moet er alleen het alfabet voor kennen en tot tien kunnen tellen. Met je lichaam geef je (in gedachten) vorm aan die cijfers en letters. De calorieën vliegen er bovendien af: een uurtje bokwa en je bent tot 1200 calorieën kwijt. De lessen gaan door op donderdag 24/04-08/05-15/05-22/05-05/06-12/06-19/06-26/06-03/07-10/07. Tijdstip: uur. Locatie: Dorpshuis Westvleteren, Westvleterendorp 13. Lesgeefster: Stefanie Legrand. Kostprijs: 30 voor de 10 lessen. Een 20 beurten kaart kan eventueel aangekocht worden, deze kaart mag gebruikt worden voor alle sportinitiatiereeksen uitgaande van de dienst jeugd en sport Vleteren. Max. 30 deelnemers toegelaten, snel inschrijven is de boodschap! Sportlaureaten Vleteren Veel wandelaars en fietsers ontdekten al de voordelen van de gps. Wil jij ook weten wat je met een outdoor gps allemaal kunt doen? Tijdens de initiatie krijg je een overzicht van de werking en mogelijkheden van de outdoor-gps. Na de theorie laat een wandeling je de praktische kant van dit veelzijdig toestel ontdekken. Doelpubliek Beginnende gps-gebruikers of mensen die zich in de toekomst een outdoor gps toestel willen aanschaffen. Voorkennis is niet vereist. Aan de slag op het terrein: een korte wandeling om de theorie in de praktijk om te zetten Datum: vrijdag 20 juni van 14 tot 16 uur, nadien is er een consumptie voorzien in het Jagershof. Op dinsdagavond 11 maart 2014 werden de sportlaureaten 2013 van Vleteren gehuldigd. Dit jaar waren er geen mannelijke kandidaten, dus ging de eer naar twee jonge vrouwelijke sportlaureaten. Dit waren Sayanah Staelens (16j.) uit Westvleteren met haar schitterende resultaten in het veldlopen en Céline Spillebeen (11j.) uit Woesten als danskampioene. Samen met familie en vrienden werden ze ontvangen op het gemeentehuis waar ze een trofee en gelukwensen kregen vanuit het gemeentebestuur en de sportraad. De avond werd verder gezet met een hapje en een drankje. Op de foto de laureaten met hun familie en een afvaardiging van het gemeentebuur en de sportraad. Locatie: Jagershof, Bankelindeweg 58, 8972 Krombeke. Alle materiaal is aanwezig. De kostprijs bedraagt 2 pp. inclusief gps initiatie, begeleiding, gebruik gps toestel, korte handleiding, kleine wandeling, consumptie. De groep wordt bewust klein gehouden, zodat individuele begeleiding mogelijk is. De opleiding en de wandeling vinden plaats in natuurgebied en bos. Aangepast schoeisel en kledij is aangewezen. Voordien inschrijven verplicht en dit tegen vrijdag 13 juni bij de dienst jeugd en sport, 057/

18 Jeugd en sport Opening speel-o-theek en nieuw bib te Oostvleteren. Er komt een nieuwe speel-otheek in Oostvleteren. Samen met de bib krijgen we een mooi plaatsje in de Sceure. En dat moet gevierd worden! Ben je tussen 3 en 12 jaar oud? Kom dan zeker met je mama en papa, oma en opa... naar de opening op zaterdag 24 mei vanaf 10 uur, want daar willen we iets speciaals van maken! We knutselen een feestelijke outfit in elkaar en maken ons mooi, al het materiaal is aanwezig. Je hoeft dus niets mee te brengen. Om 11 uur start de feestelijke optocht met nadien de officiële opening gevolgd door een receptie (11.30 uur) waar iedereen van harte welkom is. Noteer alvast deze datum met stip in je agenda! Locatie: de Sceure, Veurnestraat 4, Oostvleteren. Deelname: gratis. Voordien inschrijven verplicht bij de dienst jeugd en sport, jeugd_ 057/ Speelplein t Ravottertje 3-12 jaar, dorpshuis Woesten. t Ravottertje is een gemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Het speelpleinseizoen start op maandag 07 juli en endigt op vrijdag 29 augustus. Het speelplein is gesloten tijdens de laatste week van juli (28 juli tot en met 01 augustus) en de eerste week van augustus (04 augustus tot en met 08 augustus). Eveneens gesloten op vrijdag 15 augustus. Hoe ziet een dagje speelpleinwerking eruit? - Er is opvang van 8 tot 10 u. Kostprijs: 1,5. - Tussen 10u en 12u30 zijn er 5 monitoren aanwezig die een ruim aanbod aan activiteiten presenteren. Kostprijs: 1,5. Over de middag is er toezicht en kunnen de kinderen hun lunchpakket verorberen. - Tussen 12u30 en 17u zijn er opnieuw tal van activiteiten die de revue passeren. De kinderen zijn niet verplicht deel te nemen, er is voldoende toezicht indien ze vrij willen spelen. Kostprijs: 2,5. Een volledige dag speelpleinwerking kost 5,5. Uitstapjes: Donderdag 17 juli: bezoek indoorpretpark Conquesta te Ieper, voor kinderen 3-12 jaar. Kostprijs: 8. busvervoer inbegrepen. Vertrek om u. aan het speelplein, terug om 17 u. Dinsdag 12 augustus: voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar: bezoek Paira Daiza met gids. Kostprijs: 15. Meer info te verkrijgen op het secretariaat van het speelplein. Inschrijven? Er dient niet vooraf ingeschreven te worden voor de speelpleinwerking. Neem wel een stickertje van het ziekenfonds mee de eerste dag dat je komt. Voor de uitstapjes dient er wel vooraf ingeschreven te worden, dit kan enkel op het secretariaat van het speelplein. 18

19 Milieu Dit kan toch zo niet verder! Op verschillende wandel-, fiets- en ruiterwegen zijn verkeersborden ineens weggewaaid. Op de trajecten van ruilverkaveling Reninge en Woesten werd een inventaris opgemaakt. Zo n 15 verkeersborden zijn weg. Wie heeft er daar nu belang bij? De heraankoop van nieuwe borden is een kost voor de gemeente die eigenlijk overbodig is. Mogen wij vragen om aanplantingen die op openbaar domein staan met rust te laten. Indien u met bepaalde aanplantingen een probleem hebt, gelieve dit dan eerst te bespreken met de groendienst of de milieudienst en niet het heft in eigen handen te nemen. Dan kan er zeker gekeken worden voor een aanvaardbare oplossing. De slogan van toerisme Vleteren is Vleteren, het groene bierdorp. Hier verwijst groen zeker naar het landelijke Vleteren met z n open landschap en vele groene plekjes. Ook op de welkomsborden wordt het plezier op wandel-, fiets- en ruiterroutes benadrukt. Dus behandel dan die wegen en de natuur met respect. Fytolicentie De fytolicentie is een certificaat voor professionele gebruikers, verdelers en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen dat vanaf 25 november 2015 verplicht wordt en 6 jaar geldig is. De bedoeling is dat u op de hoogte blijft van de evoluties in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Om risico s voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken. Hoe? Elektronische aanvragen via www. fytolicentie.be of schriftelijk bij FOD Volksgezondheid, Eurostation blok II, Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel. Door volgen van een opleiding over verantwoord en duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit zowel voor de eerste aanvraag of latere verlening. Aanvragen vòòr 31 augustus Maar hoe vroeger u ze aanvraagt hoe langer de eerste geldig zal zijn. De wandel- fiets en ruiterpaden die werden aangelegd in kader van de ruilverkaveling zijn enkel en alleen bedoeld voor de recreant. De landbouwers die langs zo n pad een stuk land hebben kunnen hun land bereiken zonder gebruik te moeten maken van dat wandel-, fietsof ruiterpad. De foto in bijlage kan dus niet. Trouwens de brug die er werd aangelegd is niet voorzien om het gewicht van landbouwmachines te dragen. De gemeente zal in het voorjaar hier strenger op toezien en de landbouwers aanspreken hierover. 19

20 Milieu Oxfam Trailwalker 2014: geef het beste van jezelf! Deelnemen aan Oxfam Trailwalker is een sportieve uitdaging van formaat, waarbij de Oxfam-projecten in Zuid en Noord in de prijzen delen. Teams van vier stappers leggen in minder dan 30 uur tijd 100 km af in de Hoge Venen. Voor de zevende editie op 30 en 31 augustus verwacht Oxfam niet minder dan 300 teams aan de startlijn. 100 km wandelen in 30 uur: een uitdaging die mits de nodige inspanning voor iedereen haalbaar is. Dankzij onze georganiseerde wandeltrainingen (zie agenda) en onze online trainingsmodule kan je inschatten of je klaar bent voor de grote dag. Het grootste deel van de stappers haalt de finish, jij ook? Oxfam Trailwalker stappen, dat is samen met Oxfam-Solidariteit de strijd aangaan tegen het onrecht van de armoede. Samen vestigen we de aandacht van de bevolking en de beleidsmakers op onaanvaardbare situaties. Ook steunen we lokale partners die concrete oplossingen aanreiken voor duurzame landbouw, toegang tot gezondheidszorg, arbeidsrechten enz. Per team zamel je minimum euro in die naar Oxfam-projecten gaan. Om je daarbij te helpen, kan je rekenen op onze tips & tricks. Maar meestal zijn het de teams zelf die onze verbeelding overtreffen! Het is met vier dat je dit mooie menselijke avontuur aangaat, met vier dat je de centen inzamelt, met vier dat je elkaar aanmoedigt tot de laatste kilometer. Dit alles natuurlijk met de onvoorwaardelijke steun van een enthousiast team supporters. Ook dat is solidariteit! Meer weten? Surf naar be of contacteer Leen Speetjens via of Aarzel niet om deel te nemen aan een van de infosessies bij jou in de buurt. Heb jij ook een hekel aan zwervuil? Sla dan de handen in elkaar en organiseer een zwerfvuilactie. Elke organisator van een zwerfvuilactie kan materiële ondersteuning krijgen. Je kan via de milieudienst het volgende aanvragen: vuilniszakken, grijptangen, handschoenen, fluojasjes. En nadien komt de technische dienst het opgeruimde zwerfvuil ophalen. Alle zwerfvuilacties (éénmalige acties of langdurige acties) kan je inputten op de website www. letsdoitindevuilbak.be. Claim een stukje straat, een plein, meerdere straten, en help zo mee om West- Vlaanderen zo proper te maken. Meer info: milieudienst Vleteren, 057/ Vleteren rijdt elektrisch Eandis heeft in het kader van het project EVA (Elektrische Voertuigen in Actie) een aantal elektrische voertuigen aangekocht om te ontlenen aan openbare besturen om hen kennis te laten maken met de eigenschappen en mogelijkheden van elektrische wagens. Vleteren heeft zich half 2013 ingeschreven om deel te nemen aan dit project. Nu zal de gemeente Vleteren begin mei 2014 de elektrische wagen in ontvangst mogen nemen en gedurende 3 maanden de Renault Kangoo ZE mogen uittesten. De eerste maand mag iedereen van het gemeentebestuur de auto gebruiken, tijdens de 2 laatste maanden mag 1 testrijder de auto voor al zijn/haar verplaatsingen gebruiken. Deze testpersoon zal meewerken aan een wetenschappelijk onderzoek en zal dus geregeld enquêtes moeten invullen of bepaalde handelingen moeten uitvoeren. 20

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) FORMULIER AB/19 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de gemeente.....,

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009 FORMULIER CEG/9bis Bijlage(n) : - een attest HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Ik, ondergetekende... (naam en voornaam), geboren op..., wonende

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

19:00u Verwelkoming Voorzitter/Directie lokale CB. 19:20u Eandis/Infrax (Premies, Missie, Visie 2016)

19:00u Verwelkoming Voorzitter/Directie lokale CB. 19:20u Eandis/Infrax (Premies, Missie, Visie 2016) AGENDA 19:00u Verwelkoming Voorzitter/Directie lokale CB 19:10u Inleiding VCB energieconsulenten 19:20u Eandis/Infrax (Premies, Missie, Visie 2016) 19:50u WTCB (Verstrenging E-peil, STS en & TV s) 20:20u

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen?

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Gemeentebestuur van Jette Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Mevrouw, Mijnheer, Als u in het huwelijksbootje stapt, neemt u een belangrijke beslissing in uw leven. Door elkaar uw ja-woord

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei April-mei-juni 2017 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Paasklokken, moederdag, knoppen aan de bomen, lentekriebels (en regen), we voelen het ook bij ons in

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Steunpunt Tewerkstelling

Steunpunt Tewerkstelling Steunpunt Tewerkstelling Van harte welkom, je bent nu een cursist van Steunpunt Tewerkstelling. We wensen je veel succes met je opleiding. UURROOSTER Uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8u15-16u30

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie 1 Energieprestatieregelgeving - Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. NIEUWE EPB-EIS: MINIMUMAANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE... 2 2. WANNEER VAN TOEPASSING?... 2

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Kinderopvang, onderwijs & jeugdwerk in Vleteren.

Kinderopvang, onderwijs & jeugdwerk in Vleteren. Kinderopvang, onderwijs & jeugdwerk in Vleteren. 1 Inhoud Buitenschoolse kinderopvang 3-4 Onthaalouders/minicreches 5-6 Jeugdverenigingen 7 Speelplein t Ravottertje 8 Basisonderwijs 9 Tekenacademie 10

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Aanvraag tot registratie van een nieuwe vrijwilliger. Enkele aandachtspunten bij het invullen van dit formulier:

Aanvraag tot registratie van een nieuwe vrijwilliger. Enkele aandachtspunten bij het invullen van dit formulier: Aanvraag tot registratie van een nieuwe vrijwilliger Versie: 12 september 2011 Thema: vrijwilligersregistratie Contact: je provinciale zetel Je kan al deze gegevens ook rechtstreeks in het CRM-systeem

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave U ONTVING DE BELASTINGAANGIFTE? WAT

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

BEWONERSPLATFORM PROVEN Vergadering Dinsdag 12/03/2013 in O.C. De Croone Mailadres :

BEWONERSPLATFORM PROVEN Vergadering Dinsdag 12/03/2013 in O.C. De Croone Mailadres : BEWONERSPLATFORM PROVEN Vergadering Dinsdag 12/03/2013 in O.C. De Croone Mailadres : bpproven@poperinge.be Aanwezigen : Wout Desmyter, Patrick Clauw, Chris Vanbecelaere, Vilbert Vanrenterghem, Jeroen Haghedooren,

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Inschrijvingsformulier Schooljaar 2013 2014 InlICHTIngen InTern Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas GSM Datum inschrijving Nationaliteit rijksregisternr. M/V InlICHTIngen gezinshoofd

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Voorwoord. Marleen Vanderpoorten OCMW-voorzitter

Voorwoord. Marleen Vanderpoorten OCMW-voorzitter Aangepast vervoer Voorwoord Lier, mei 2013 Beste Lierenaar, Beste senior, Je bent moeilijk te been? Je zoon kan je niet vervoeren en je moet naar de dokter? Je dochter is op reis, op de lijnbus raak je

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Sportparticipatie en fysieke activiteit

Sportparticipatie en fysieke activiteit Sportparticipatie en fysieke activiteit Gepensioneerden Het doel van deze vragenlijst is wat meer te weten te komen over uw eigen sportbeoefening. Graag hadden wij op uw medewerking gerekend. Deze vragenlijst

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

de NIEUWE OPENINGSUREN vanaf 01/06/ 17 EASYFITTER in the spotlights:

de NIEUWE OPENINGSUREN vanaf 01/06/ 17 EASYFITTER in the spotlights: E A S Y F I T E V E R Y D A Y 7/7 M Y L I F E M Y B O D Y M Y G Y M Beste EASYFITTER, In bijlage de nieuwsbrief voor juni 2017. Wat kan je zoal terugvinden? de NIEUWE OPENINGSUREN vanaf 01/06/ 17 EASYFITTER

Nadere informatie