EDITORIAAL HET STADSBESTUUR WENST IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN TOE EN HET ALLERBESTE VOOR INFO-MAGAZINE NR. 50 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EDITORIAAL HET STADSBESTUUR WENST IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN TOE EN HET ALLERBESTE VOOR 2007. INFO-MAGAZINE NR. 50 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER :"

Transcriptie

1

2 INFO-MAGAZINE DECEMBER - 1 EDITORIAAL INFO-MAGAZINE NR. 50 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : Stadsbestuur Oudenaarde Administratief Centrum Maagdendale Tussenmuren Oudenaarde Tel Fax REDACTIE : Erna Van der Straeten Jessy Wandels Sylvianna De Groote Pieter-Jan Lachaert An Hulsmans Jan Heiweg Toon Van Parys (seniorenraad) FOTO S : Geert Vandriessche Guy Minnaert Kinderopvang Jan Heirweg Tom Lagast UITVOERING- LAY- OUT : Rosita Allinckx PUBLICITEIT EN DRUK : Dit is het laatste Info-Magazine van de huidige legislatuur. Op 2 januari leggen de nieuw verkozen gemeenteraadsleden de eed af. Tijdens diezelfde zitting worden ook de nieuwe OCMW-raadsleden verkozen. Het is nu dus te vroeg om de ploeg voor te stellen die de komende zes jaar onze stad zal besturen, maar half januari krijgt iedereen een afzonderlijke folder in de bus, met alle informatie. December is de feestmaand bij uitstek en dat merk je ook in het centrum van de stad. Naast de jaarlijkse kerstversiering in de winkelstraten prijkt deze keer ook prominent de Oudenaardse bril, die voor extra cachet zorgt. Op de Markt kan je nog tot 7 januari genieten van de schaatsbaan en de innerlijke mens versterken aan de chalets, die uitgebaat worden door verenigingen. Jullie kwamen het voorbije jaar massaal naar De Woeker. We stellen dan ook met plezier het voorjaarsprogramma 2007 voor, dat er opnieuw veelbelovend uitziet. De cultuurdienst werkt ook volop aan een fototentoonstelling voor erfgoeddag en heeft hulp nodig. Je leest een warme oproep in dit nummer. Onlangs werd gestart met de restauratie van de woning van de vroegere grootjuffrouw in het begijnhof. In een latere fase zullen ook de andere huisjes in het begijnhof een opknapbeurt krijgen. Het stadsarchief kwam in het bezit van een aantal opmerkelijke documenten en objecten, waaronder de tot nu toe oudst gekende foto van het stadhuis. De foto dateert van ca Onze middenkatern is volledig voorbehouden voor het stedelijk project De Ham. De wegeniswerken aan de Smallendam, die omgevormd wordt tot stadsboulevard, zullen plaatsvinden in het voorjaar. Op het regionaal bedrijventerrein Coupure zijn de eerste bedrijven in opbouw. 10 van de 11 loten zijn ondertussen verkocht. De bedrijven zullen er samen zorgen voor een tewerkstelling van 325 personen. We zetten de voornaamste krachtlijnen van de huisvuilkalender nog eens op een rij. De seniorenraad blikt terug op 10 jaar werking en verder vergasten we je op een aantal nuttige weetjes. HET STADSBESTUUR WENST IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN TOE EN HET ALLERBESTE VOOR Drukkerij Vuye Kortrijkstraat 294b 9700 Oudenaarde Tel De Secretaris, Luc Vanquickenborne De Burgemeester, Marnic De Meulemeester

3 2 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE 2006 KRACHTLIJNEN HUISV Onlangs kreeg iedereen een lijvige afvalkalender in de bus. We zetten de voornaamste krachtlijnen nog eens op een rij, want één en ander verandert volgend jaar. GROF VUIL Grof vuil wordt aan huis enkel op afroep ingezameld. U kan een ophaling aanvragen elke werkdag tussen 8.30 uur en uur op het gratis nummer U verneemt dan op welke dag u uw afval kan aanbieden. GEWOON HUISVUIL NUTTIGE TELE- FOONNUMMERS: Milieudienst: Containerpark: Administratief centrum onthaal: Meldpunt zwerfvuil: I.VL.A: In mei werd voor de ophaling van gewoon huisvuil Er is een infolijn geopend waarop u terecht kan met overgeschakeld van de bruine plastiekzakken naar uw vragen omtrent de afvalcontainer. De diftarlijn is te de afvalcontainer. Gewoon huisvuil mag enkel nog in bereiken op het nummer en is op werkdagen bemand van 8.30 uur tot 17 uur. U kan contact containers van 40, 120 of 240 liter aangeboden worden. opnemen met de gratis diftarlijn: AANDACHTSPUNTEN: voor vragen in verband met het diftarsysteem en de afvalcontainer mag worden aangeboden tussen de facturatie 18 uur de avond voor de ophaaldag en 7 uur s wanneer u nog niet over een afvalcontainer morgens op de ophaaldag zelf. De container dient beschikt de avond van de ophaaldag terug binnengenomen wanneer een ander containertype voor u meer te worden. geschikt is en u van container wenst te wisselen Wielen moeten naar de straatkant worden gericht wanneer uw container dient gewisseld te worden op een zo vlak mogelijke ondergrond omwille van defecten Containers waarvan het deksel niet volledig wanneer u verhuist en u uw container wenst te gesloten is, worden niet geledigd! blokkeren Met de diftarcontainer mag geen afval worden wanneer u extra afval wenst aan te bieden meegegeven dat selectief wordt ingezameld (maximum 3 x per jaar) Om de container net te houden kan men onderaan wanneer u een container met slot wenst. een vel krantenpapier of karton leggen. Het huisvuil mag in zakken in de container gestopt worden. betaald worden. Voor de plaatsing van een slot moet 30 euro KOSTPRIJS: Om de hoeveelheid afval te meten die elk gezin 0,12 euro/ophaling voor een 40 liter container meegeeft, wordt het afval gewogen. De diftarcontainer is hiervoor uitgerust met een chip. De container 0,50 euro/ophaling voor een 240 liter container 0,25 euro/ophaling voor een 120 liter container zelf wordt gratis ter beschikking gesteld. Men betaalt volgens het aantal maal dat men de afvalcontainer De verwerkingsprijs voor de hoeveelheid te verwerken afval bedraagt 0,20 euro/kg aangeboden voor lediging aanbiedt en de hoeveelheid afval die moet worden verwerkt. De facturatie gebeurt 2 maal restafval. per jaar. Hoe meer afval men aanbiedt, hoe meer men moet De ledigingsprijs om de aangeboden container te betalen. Wie zuinig omspringt met afval wordt m.a.w. ledigen bedraagt: financieel beloond.

4 UILKALENDER 2007 INFO-MAGAZINE DECEMBER - 3 CONTAINERPARK Het aantal ritten naar het containerpark is beperkt tot 2 per dag en per gezin. Men mag maximaal 500 kg of 2 m3 materiaal per rit aanvoeren. Wanneer u grotere hoeveelheden afval heeft, bijvoorbeeld afkomstig Nieuw op het containerpark: Voortaan kan men ook met kurkafval terecht in het containerpark. Verwijder wel eerst de metalen kapsels en vastzetdraad. Alle natuurkurken van wijn-, bier-, schuim- van bouwwerken of leegmaak, dan wijn- en champagneflessen worden moet u zich wenden tot een private ophaaldienst. Alleen inwoners van Oudenaarde hebben toegang tot het containerpark. Neem steeds uw identiteitskaart mee, vermits er regelmatig identiteitscontroles uitgevoerd worden door toezichtshouders. aanvaard. Kunststofkurken en kurken tegels worden niet aanvaard. Ook luierafval (babyluiers, incontinentieafval en wegwerpbedonderleggers) kan in het containerpark gedeponeerd worden, maar uitsluitend in de verplichte luierafvalzakken die te koop zijn aan het onthaal Opgelet: wegens strenge van het administratief centrum. De zakken regelgeving moet de fractie moeten dichtgeknoopt zijn met het stenig afval uitgesplitst sluitingssysteem van de zak zelf. Andere worden in: vast steenpuin: bakstenen, dakpannen, beton,.. los puin: aarde, zand,.. porselein: wc, lavabo, faiencetegels, borden, tassen,.. gyprocplaten / gipsafval gebonden asbesthoudende bouwmaterialen: golfplaten,.. Raadpleeg steeds de toezichthouders om problemen te vermijden. sluitingssystemen zoals lintjes, spanbanden zijn niet toegelaten. TIP: baby s hebben dagelijks gemiddeld 5 luiers nodig. Het gemiddelde luierverbruik over de hele periode wordt geschat op luiers, wat een hoop afval betekent. De milieuraad geeft subsidies voor het gebruik van herbruikbare luiers. Er wordt een premie uitgekeerd tot de helft van de factuurprijs, met een maximum van 75 euro per kind jonger dan 3 jaar. HERBRUIKBARE GOEDEREN Het stadsbestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Kringwinkel Naast de Kringwinkel zijn er ook nog de Serpentstraat 39, tel Vlaamse Ardennen voor de inzameling andere lokale initiatieven die herbruikbare van nog bruikbare goederen. Contacteer goederen inzamelen en in omloop brengen: de Kringwinkel ( ). Zij zullen met u afspreken wanneer zij de goederen OCMW (kledij en huisgerei): kunnen komen ophalen. Deze service is tel kosteloos. Bent u zelf op zoek naar tweedehandsmaterialen, dan bent u bij de VZW Kansarmoede (kledij, schoenen, Accent (kledij): tel Kringwinkel aan het goede adres. De niet-vervallen voedingswaren): Kringwinkel Vlaamse Ardennen vindt u in tel COMPOSTEREN Ongeveer de helft van het gewicht van huisvuil is afkomstig van organisch afval. Het overgrote deel van dit groente-, fruiten tuinafval kan men zelf composteren, wat meteen de ideale manier is om uw afvalfactuur zo laag mogelijk te houden. Voor een gratis brochure omtrent composteren kan men zich wenden tot de milieudienst, tel In deze brochure krijgt u een overzicht van verschillende composteertechnieken en een aantal praktische tips om composteerbaar afval te verwerken tot een waardevol en zeer bruikbaar product voor uw tuin. Op het containerpark is een demonstratieplek rond composteren uitgebouwd, waar u doorlopend verschillende composteermethodes kunt bekijken. De toezichthouders kunnen u steeds een woordje uitleg verschaffen. Op de zaterdagen 7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september en 6 oktober is er telkens van 14 uur tot 16 uur een composteermeester aanwezig die u kan helpen met uw praktische vragen. SNOEIHOUT Snoeihout wordt 4 keer per jaar huis aan huis opgehaald: in de maanden februari, april, september en november. Men mag maximaal 2 m3 snoeiafval per keer aanbieden, dat met touwen in bundels gebonden is. De bundels mogen niet dikker zijn dan 30 cm diameter en niet langer dan 2 meter. Ze mogen niet zwaarder wegen dan 20 kg. Wortels en boomstronken mogen een diameter van maximum 20 cm hebben en moeten ontdaan zijn van alle grond.

5 4 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE 2006 DE WOEKER VOORJAA DE GENODIGDE RAAMTHEATER Gerard, een middenkader uit de inpaksector, is al drie jaar werkloos. Nu staat hij op een keerpunt in zijn leven; de laatste afspraak met het beroepsleven voor hij definitief afgeschreven wordt. Helaas begrijpt hij de geheime regels niet van de moderne rekruteringstechnieken. Argeloos nodigt hij de man, die over zijn aanwerving zal beslissen, bij hem thuis uit voor een etentje Gelukkig komt zijn buurman, communicatiespecialist, hem en zijn echtgenote een handje toesteken. Of is dat toch niet zo n goed idee? De Genodigde, of tot welk een Vaudeville de situatie van een wanhopige werkloze kan leiden. Met Frank Aendenboom, Roger Bolders, Bert Cosemans en Christel Vanschoonwinkel Kaarten: 12,50 euro Vrijdag 19 januari om uur IN BED MET DE MENS In Bed dat ruikt naar contact! En inderdaad: in het voorjaar van 2007 wordt rockgroep De Mens interactief. De aanwezigen bepalen mee wat er die avond gespeeld wordt (van Irene tot Sex verandert alles en Zonder verlangen, plus enkele verrassingen). Het Beste Van De Mens, In Bed. De Mens: Frank Vander linden, Michel De Coster en Dirk Jans Kaarten: 18 euro Zaterdag 20 januari om uur BIJ MIJ ZIJT GE VEILIG WIM HELSEN Kaarten voor deze voorstellingen kunnen gereserveerd worden via Abonnementen kunnen ook online gereserveerd worden via Als ge mistroostig zijt en ge weet niet goed waarom. Als ge nog eens goed wilt lachen. Als ge van de wereld niet veel snapt en van de mensen nog minder. Als ge niet krijgt wat ge vindt dat ge verdient omdat ze u niet zien staan, de idioten. Als ge op één hand kunt tellen de keren dat ge u het afgelopen jaar vrij hebt gevoeld en onbekommerd. Als ge de dingen kapot wilt slaan, maar ge durft niet vanwege de gevolgen. Als ge angstig zijt voor vanalles terwijl ge vroeger dacht dat ge nooit bang zou zijn, voor niets. Als ge t niet goed meer weet. Kom dan maar bij mij Bij mij zijt ge veilig. Wim Helsen is winnaar van de VSCD-cabaretprijs Neerlands Hoop 2004 en is met dit programma genomineerd voor de Poelifinario. Henk Rijckaert brengt het voorprogramma. Kaarten: 10 euro Zaterdag 27 januari om uur

6 INFO-MAGAZINE DECEMBER - 5 R 2007 BONANZA BERLIN OLLA VOGALA KWINTET & GUESTS DRIE BLINDEN MALPERTUIS/TONIC Bonanza is een uniek filmisch portret van een verlaten mijnstad. Ooit verbleven er inwoners, omringd door 36 saloons, 7 danstenten en een immens aantal prostituees voor de mijnwerkers. Het motto was get in, get rich, get out. Nu herbergt de stad 7 permanente inwoners doordrongen van spiritualiteit op een bedje van beschuldigingen, roddels, moorden en angsten. Bonanza is de wereld in het klein, zegt zowat iedere bewoner. Berlin: Bart Baele, Yves Degryse en Caroline Rochlitz Soundtrack : Peter Van Laerhoven Kaarten: 10 euro Vrijdag 2 februari om uur Reeds 10 jaar staat Olla Vogala garant voor hoogst originele muziek, waarin geografische, culturele en etnische grenzen met een verbluffend en speels gemak worden overschreden. Wouter Vandenabeele (o.a. Ambrozijn) is de drijvende kracht. Het gezelschap van vijf was/is bovendien op de meest uiteenlopende muzikale terreinen actief: van folk tot jazz, van klassiek tot fusion, van het ernstige werk tot het bal populaire. Maar altijd stond de deur wagenwijd open voor invloeden van de buitenwereld. Ook in dit nieuwe project wordt gestreefd naar originele en fascinerende muzikale kruisbestuivingen. Kaarten: 12,50 euro Zaterdag 24 februari om uur In het land der blinden is eenoog koning. Tot de dag aanbreekt dat ook de potentaat niet meer voor zich uitkijkt. Absolute heerschappij maakt het zelfbeeld diffuus. Drie Blinden is een koningsdrama tot de derde macht. Drie blinde despoten slaan op de scène ogenschijnlijk doelloos om zich heen. Intussen vallen buiten het gezichtsveld massa s slachtoffers. Drie Blinden wordt een voorstelling over ranzige regimes, over machtshonger en dito braakneigingen. Over mensonwaardige waanzin van alle tijden. Kaarten: 10 euro Vrijdag 2 maart om uur DE STRAAT HET GEVOLG De Straat is een muzikale voorstelling over het leven van de laatste bewoners van een eens zo bruisende straat. We leren deze mensen kennen met hun eigenaardigheden. Maar we komen ook achter hun geheimen, geheimen die bij de wekelijkse koorzang komen bovendrijven. Een voorstelling over de vage glinstering van vergane glorie. En hoe een beetje polijsten toch nog kan laten schitteren. De Straat is een familievoorstelling vanaf 8 jaar. Kaarten: 7,50 euro / 5 euro Donderdag 22 februari om uur

7 6 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE 2006 DE WOEKER VOORJAA DE WONDERE WERELD VAN WAITS CAMARADOS De Wondere Wereld van Waits brengt u een bloemlezing van een aantal nummers van Tom Waits, over een tijdsspanne van ongeveer 30 jaar. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om de nummers vertaald te krijgen naar het Nederlands. Hierbij werd in de mate van het mogelijke niet afgeweken van de inhoud van de originele teksten. De teksten van Tom Waits zijn immers bijzonder rijk en authentiek. Poëzie in zijn zuiverste vorm met twee thema s die telkens terugkeren: liefde en pijn. Voor de liefhebbers van pure, onvervalste, authentieke muziek en voor de fans van Tom Waits is De Wondere Wereld van Waits een ware must. Kaarten: 10 euro Zaterdag 3 maart om uur TEMPEL DER LIEFDE THÉ LAU In 2005 ontmoette Thé Lau ex-frontman van The Scene het jonge tangostrijkkwartet Pavadita. Ze mochten mee de scène op en de samenwerking werd verdergezet voor opnames van de nieuwe CD Tempel der Liefde. Het repertoire: Thé Lau zingt Thé Lau. Nieuwe songs, oude hits. Gevarieerd in orkestratie: alleen met toetsenist, of met strijkkwartet, of in volledige bezetting. Uitpakken dus. Stevig, maar ook intiem. Niet alleen sfeer, ook groove. Elektrisch én akoestisch. Contrasten laten vlammen. Het rockchanson in alle toonaarden. Kaarten: 18 euro Donderdag 22 maart om uur JULIUS HET ONGERIJMDE Rome. Vijftien maart, 44 V.C. Julius Caesar de machtigste man ter wereld wordt brutaal met 22 messteken om het leven gebracht. Geschiedenis wordt geschreven. Het Ongerijmde keert terug naar die bewuste dag en laat zien wat er in de hoofden van de betrokken partijen speelde. Met Shakespeares taal dringen ze door in de wereld van de toenmalige politiek en diplomatie en laten beetje bij beetje het complot ontstaan en afronden, met alle gevolgen vandien. Ze gaan ook terug naar de dag voor de moord en zien samenzweerders vuile zaakjes zweren, talloze tekenen van onheil, die genegeerd worden en toneelstukken die nog geschreven zullen worden. Het Ongerijmde: Danny Timmermans, Kadèr Gürbüz en Jenne Decleir Naar Shakespeare Kaarten: 12,50 euro / 7,50 euro Vrijdag 30 maart om uur

8 INFO-MAGAZINE DECEMBER - 7 R 2007 HET LEVEN ZOALS HET IS RAF COPPENS Vlaanderens scherpste conferencier nam een jaartje vrijaf om zijn potlood extra aan te slijpen voor zijn nieuwe show. Tijdens zijn sabbatjaar roept Raf Coppens zichzelf uit tot onderwerp van een nieuw literair genre: de realitykalender. De komiek schrijft inderdaad een kalender bij elkaar, waarin hij voor elke dag van het jaar originele en vooral heel grappige recepten bedenkt tegen de alledaagse sleur. Hij doet dat zoals hij het graag doet: door te zeggen wat de meeste mensen alleen maar durven denken. Op de scène wordt Raf daardoor herkenbaarder en straffer dan ooit en zal deze show het publiek ongetwijfeld recht in het hart raken, want wie moet nooit eens diep zuchten bij het leven zoals het is? Kaarten: 10 euro Zaterdag 31 maart om uur BEAT BOX OFF THE RECORD Off The Record is een geschifte harmonic beatbox band. De vier bandleden met een intens theater- en stand-up verleden brengen nu een uitgelezen mix van house, blues, close harmony, hardrock, hip-hop, lounge en bolero. Opvallend is dat het gezelschap een compleet illusionair orkest neerzet met een buitengewone ritmiek. Off The Record gebruikt namelijk geen enkel instrument en toch hoor je een volledige groep. Een wetenschappelijk wonder? Ja en neen. Het geluid is uiteraard uniek, maar werkelijk alle muzikale genres komen gewoon uit de atletisch getrainde keel- en neusorganen van de vier heren. Adembenemend! Kaarten: 12,50 euro / 7,50 euro Vrijdag 27 april om uur EXECUTIE VAN MAXIMILIAAN DE PARADE Na de dood van de schilder Eduard Manet betreedt zijn vriend Edmond Bazire zijn studio. Aan de muur ziet hij het fenomenale doek De Executie van Maximiliaan hangen. Op de vloer liggen, opgerold, nog twee versies van het schilderij. Er is ook nog een olieschets en een lithografie met hetzelfde onderwerp. Dit was het meest ambitieuze project dat Manet ooit ondernam. Nochtans mocht/kon geen enkel van deze werken tijdens zijn leven in Frankrijk getoond worden. Manet had namelijk het meest controversiële onderwerp van zijn tijd als uitgangspunt van zijn werk genomen: de executie van keizer Maximiliaan door de Juaristas in Tacambaro, Mexico. Een productie over kunst, politiek en censuur. Kaarten: 10 euro Zaterdag 28 april om uur SPAAK KOMMIL FOO De nieuwe voorstelling van de broers Walschaerts: zoals steeds een bad in de tragiek van het alledaagse. De hilarische tragiek wel te verstaan, want bij niemand ligt de grap en de traan zo dicht bij elkaar als bij Kommil Foo. Alles loopt spaak: de liefde, het leven en uiteindelijk de voorstelling zelf. Spaak is in Nederland bekroond met de Poelifinario, de prijs voor de meest indrukwekkende cabaretvoorstelling van het seizoen. De Morgen schreef: bijzonder knappe visuele humor, met voorsprong de meest uitgebalanceerde en uitgepuurde voorstelling van Kommil Foo. Kaarten: 20 euro U kan deze voorstelling opnemen in uw abonnement, maar zonder korting. Dank voor uw begrip. Woensdag 9 mei om uur Donderdag 10 mei om uur

9 8 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE VIERING 10 JAAR SENIORENRAAD OUDENAARDE EEN BEETJE HISTORIEK. Eigenlijk bestond er voor 1996 reeds een seniorenraad die echter al jaren doodgebloed was en noch representatief, noch actief was. Midden 1996 nam de schepen voor sociale zaken contact met enkele geëngageerde personen om de seniorenraad terug op de rails te zetten. Er werd onderzocht hoe in andere steden gewerkt werd en via een klein intern reglement, zeg maar statuut, gestoeld op de provinciale adviezen, werd van start gegaan met de samenstelling. Er werd geopteerd voor een ruime vertegenwoordiging van alle door de stad gesubsidieerde bonden/verenigingen. Zo kon gestart worden met 40 leden die op hun beurt een dagelijks bestuur verkozen dat werd aangevuld door de sociale dienst van de stad. Net zoals gemeentebesturen worden seniorenraden om de 6 jaar verkozen of herverkozen. Om reden van de korte inlooptermijn werd bij de verkiezingen van 2000 de seniorenraad niet herkozen. WERKING Vooraf werd duidelijk gesteld dat een seniorenraad geen klaagmuur mocht zijn voor veelal individuele zaken. Het ging en gaat er nog steeds om dat het stadsbeleid zich alsmaar bewuster wordt van én het groeiend aantal ouderen (toen 22% van de bevolking; thans 25%) én de problematiek eigen aan een verouderingsproces van vergrijzing naar verzilvering. Hiervoor was en is beeldvorming zeer belangrijk. Het moet gezegd dat deze bevolkingsgroep nog steeds niet de aandacht en beleidszorg geniet waar hij recht op heeft. Veel aandacht werd besteed aan informatie naar de leden toe om hen zoveel mogelijk te betrekken bij de advisering naar het stadsbestuur, onder andere inzake mobiliteit. Vandaar het advies voor het oprichten van een minder mobielen centrale, de organisatie van de belbus en veilige stopplaatsen. Ook veiligheid in en rond de woning was aanleiding tot tal van adviezen, alsmede aandacht voor fiets- en voetpaden.uiteraard is zorg en verzorging een steeds terugkerend thema. Deze steeds ouder wordende bevolkingsgroep is niet enkel een nationale zorg. Ook voor de stad, het O.C.M.W. en private initiatieven blijft dit een zware opgave. Het zou ons te ver leiden om alle adviezen en resultaten op te sommen. Wel willen wij én stadsbestuur én O.C.M.W. danken voor het luisterend oor en de daadwerkelijke inspanningen. Een speciaal woord van dank gaat naar alle uittredende leden die deze tien jaar hebben waargemaakt. We hopen dat een toekomstige seniorenraad ons werk met enthousiasme en gedrevenheid kan verderzetten.

10 WARME OPROEP INFO-MAGAZINE DECEMBER - 9 AAN ALLE INWONERS VAN OUDENAARDE DE CULTUURDIENST WERKT AAN EEN FOTOTENTOONSTELLING VOOR ERFGOEDDAG EN HEEFT UW HULP NODIG! Hebt u nog vragen of wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met: Dienst cultuur Oudenaarde An Hulsmans Administratief centrum Maagdendale Tussenmuren Oudenaarde tel: 055/ en oudenaarde.be Op zondag 22 april 2007 vindt de zevende editie plaats van de jaarlijkse Erfgoeddag. Op die dag wil de cultuurdienst van Oudenaarde uitpakken met een interculturele fototentoonstelling rond belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven. Of we onze plannen kunnen realiseren, hangt af van u! Jong of oud, autochtoon of allochtoon, man of vrouw, geboren en getogen in Oudenaarde of nieuw in deze stad, de dienst cultuur wil een warme oproep doen aan al haar inwoners om deel te nemen aan dit project. Bezorg ons uw foto s die de belangrijkste gebeurtenissen uit uw leven belichten en misschien worden deze wel de blikvanger van de tentoonstelling! WELKE FOTO S ZOEKEN WE? Foto s die aansluiten bij het thema van de culturen die hier in Oudenaarde aanwezig zijn. tentoonstelling, namelijk belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven (bijvoorbeeld in het land van herkomst interesseren ons. Foto s van hier maar ook foto s die gemaakt zijn geboorte, huwelijk, jubileum, ). Oude maar ook recente foto s zijn welkom. De mooiste worden geselecteerd voor de tentoonstelling. Wij zijn nadrukkelijk op zoek naar foto s van alle HOE DEELNEMEN? U kan ook eens een kijkje nemen op onze website: U kan uw foto s persoonlijk binnen brengen op de cultuurdienst. Wij scannen ze in en bezorgen de originele zo vlug mogelijk terug. Indien u uw dierbare foto s niet graag afstaat, dan mag u ons ook een elektronische versie bezorgen. Als u uw foto s opstuurt per post, voeg dan zeker uw adres en telefoonnummer toe. Uiteraard behandelen wij alle foto s die we ontvangen met de grootste zorg. Na de tentoonstelling bezorgen we u ook een print (A3) van de geselecteerde foto s.

11 10 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE KERSTHAPPENING MARKT OUDENAARDE Nog tot 7 januari wordt het gedeelte van de Markt voor het stadhuis omgetoverd tot een groot kerstparadijs. Met een overdekte ijsschaatsbaan van 450 m2, een tiental houten chalets en een prachtige kerstversiering is winterpret gegarandeerd. Voor meer informatie: stedelijke sportdienst, Prins Leopoldstraat 89, 9700 Oudenaarde, tel , PRIJZEN, HUUR VAN DE SCHAATSEN INBEGREPEN: Scholen en georganiseerde groepen (minimum 20 personen): 2 euro Sociale kaart OCMW: 2 euro Individuele schaatser: 4 euro Schaatsen met DJ: 6 euro Wie zelf schaatsen heeft betaalt 1 euro minder. Koop bij de Oudenaardse handelaars en schaats gratis! SCHAATSEN MET DJ: Op vrijdagen 22 en 29 december en 5 januari kan s avonds van 21 uur tot 23 uur geschaatst worden terwijl DJ Peter Decordier zorgt voor gepaste muziek. Je betaalt dan 6 euro. KERSTMAN Op maandag 25 december, Kerstmis, brengt de kerstman een bezoek aan de schaatsbaan tussen 13 uur en uur. OUDEJAARSAVOND EN NIEUWJAAR: Op maandag 31 december kan je schaatsen van 10 uur tot uur en van 13 uur tot 18 uur. Op nieuwjaarsdag blijft de schaatsbaan gesloten. INITIATIE SCHAATSEN Wie het nog niet kan, maar het graag zou leren kan een initiatie schaatsen volgen. Lessen worden gegeven op 27 en 29 december en 3 en 5 januari telkens van 10 uur tot 12 uur. CHALETS: In de tien houten chalets naast de schaatsbaan kan je terecht om de innerlijke mens te versterken. Verschillende verenigingen bieden het volgende aan: glühwein, chocomelk, Irish coffee, bieren en frisdrank, wijnen, champagne, jenevers, pannenkoeken, wafels, raclette, scampi s, breydelham, soep, maar ook geborduurde gastendoekjes, kerstkaarten en armbanden en halskettingen uit Zuid-Afrika. VEILIGHEIDSINFO: Er mogen maximum 150 schaatsers op hetzelfde ogenblik op de schaatsbaan. Het dragen van handschoenen is voor iedereen verplicht, eender bij welke weersomstandigheden. Schaatsen op de piste met drank of snoep is verboden. U dient zich steeds te schikken naar de opmerkingen van de toezichters. Het betreden van de ijspiste gebeurt op eigen risico. mail: De volledige kalender vind je op TENTOONSTELLING KERSTSTALLEN EN KERSTCONCERT IN DE SINT-WALBURGAKERK In de Sint-Walburgakerk kan je genieten van een prachtige verzameling kerststallen. Meer dan 100 kerststallen uit alle werelddelen krijgen een plaats in de kerk. Zij geven elk op eigen wijze en in eigen kleur het kerstgebeuren weer. De kerststallen komen uit de privéverzameling van de heer Toon Gilissen. De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 22 december met een kerstconcert door de leerlingen van de stedelijke academie voor muziek en woord en is dagelijks toegankelijk van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot uur. Deze activiteiten worden georganiseerd door de werkgroep Kerkconcerten.

12 INFO-MAGAZINE SEPTEMBER - 11 DE HAM - SMALLENDAM

13 12 - DECEMBER - INFO-MAGAZINE 2006 DE HAM - SMALLENDA Eind april werden het Droesbekeplein en het Ronde van Vlaanderenplein feestelijk geopend. De pleinen vormen het sluitstuk van het Droesbekeproject. Ook het rond punt bij het begin van de Minderbroedersstraat kreeg definitief vorm. Buiten deze stadspoort liggen de Meersen, de parkzone rond Woon-, Leef- en Zorgcentrum De Meerspoort en de Vestingen. Allemaal groene troeven aan de rand van het historisch centrum. De Minderbroedersstraat, de voornaamste toegangsweg tot de stad, zal een kwalitatieve groene toegang vormen tot de stad. Het gemotoriseerd verkeer zal teruggebracht worden naar één kant van de Minderbroedersstraat. De andere kant wordt volledig ingericht als bovengrondse parking met een capaciteit van 200 plaatsen. Op die manier worden de parkeerplaatsen, die nu nog beschikbaar zijn op de Ham, gecompenseerd. Deze werken zijn gestart op 23 oktober. Toen de eerste aanzet gegeven werd voor het project Droesbeke was al duidelijk dat in een latere fase ook De Ham zou ontwikkeld worden. De eerste beslissingen, die moeten vorm geven aan het project De Ham, zijn ondertussen genomen. Het rechttrekken van de Schelde in 1970 veroorzaakte een harde ruimtelijke breuk in onze stad. Talrijke gebouwen, waaronder een deel van de bijgebouwen van de abdij Maagdendale en het bouwblok aan de Jan zonder Vreeslaan werden gesloopt. De oude Scheldearm werd gedempt en de Ham werd afgesneden van Pamele en bij Oudenaarde gevoegd. Vanaf dat ogenblik bevond de Ham zich in een volledig gewijzigde configuratie ten opzichte van de stad en de historische relatie tussen stad en stroom wijzigde fundamenteel. Door een gewestplanwijziging van oktober 1999 werd het stedelijk strategisch project de Ham omgevormd tot een stedelijk ontwikkelingsgebied. Binnen het plangebied is er ruimte voor diverse woontypologieën. Er komen zowel appartementen, schakelwoningen in laagbouw, als vrije bouwpercelen. Het project omvat wooneenheden en sociale

14 INFO-MAGAZINE DECEMBER - 13 M woningbouw. Het gebied de Ham wordt ontwikkeld door het stadsbestuur. In totaal komen er ca. 220 woongelegenheden, waarvan 34 sociale woningen: 60% koopwoningen en 40% huurwoningen. De realisatie van deze sociale woningen is in handen van de Sociale Bouwmaatschappij Vlaamse Ardennen. (2). De hoofdontsluiting van het gebied volgt de oude Scheldebedding, de Smallendam (3), die omgevormd wordt tot stadsboulevard. De rijwegverharding wordt uitgevoerd in asfalt. Er is langs beide zijden van de weg een fietspad in gebakken kleiklinkers en aan één zijde een voetpad. Fiets- en voetpad worden van de rijweg gescheiden door een haag. De secundaire ontsluiting sluit onmiddellijk aan op de straten van het centrumweefsel, de Meerspoortsteeg en Achterburg. Er is geopteerd voor een gebogen wegtracé naar de Schelde toe, omdat dit verkeersremmend werkt én omdat dit tot grotere architecturale creativiteit kan leiden. De wegeniswerken worden aanbesteed in december en starten allicht tijdens de lente van Om het project te kunnen realiseren werd in eerste instantie de private eigendom van de erven Vandenstorme verworven door de stad. Het huisje aan de Smallendam, nummer 1, was reeds eigendom van de stad en werd onlangs afgebroken om veiligheidsredenen. Het eerste perceel dat in aanmerking komt voor bebouwing is gelegen op de hoek van de Jan zonder Vreeslaan Smallendam Margaretha van Parmalaan (1). Kandidaat investeerders moesten zich samen met een architect aanbieden en aantonen dat ze over technische bekwaamheid en financiële en economische draagkracht beschikken. De ingediende projecten worden beoordeeld op basis van de kwalitatieve en architecturale waarde, de schaalgevoeligheid en de uitvoeringstermijn. Dit deelproject omvat twee bouwlagen en een dak en ondergrondse parkeerplaatsen. Een jury brengt advies uit. Kandidaturen werden verwacht tegen 6 november dossiers werden ingediend. Het is ook belangrijk dat er een visie ontwikkeld wordt voor de inrichting van het openbaar domein. Vandaar dat het stadsbestuur via een Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester op zoek gaat naar een studie-bureau dat deze opdracht rond landschapsarchitectuur kan vorm geven.

Het verhaal van Oudenaarde komt tot leven. foto: Stephan Vanfleteren

Het verhaal van Oudenaarde komt tot leven. foto: Stephan Vanfleteren Het verhaal van Oudenaarde komt tot leven foto: Stephan Vanfleteren INFO M A G A Z I N E W W W. O U D E N A A R D E. B E Foto: Stephan Vanfleteren BESTRIJDING WATEROVERLAST In onze stad zijn vooral delen

Nadere informatie

M A G A Z I N E. w w w. o u d e n a a r d e. b e MASTERPLAN DONK AANLEG WANDEL- EN JOGGINGPADEN BRUIN BOEK OVER DE OUDENAARDSE BIERGESCHIEDENIS

M A G A Z I N E. w w w. o u d e n a a r d e. b e MASTERPLAN DONK AANLEG WANDEL- EN JOGGINGPADEN BRUIN BOEK OVER DE OUDENAARDSE BIERGESCHIEDENIS INFO M A G A Z I N E w w w. o u d e n a a r d e. b e MASTERPLAN DONK AANLEG WANDEL- EN JOGGINGPADEN BRUIN BOEK OVER DE OUDENAARDSE BIERGESCHIEDENIS DE WOEKER NAJAARSPROGRAMMA JUNI - 2010 - NUMMER 64 EEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1 januari 2014. Nieuwjaarsconcert. vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein

Nieuwsbrief. 1 januari 2014. Nieuwjaarsconcert. vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein Nieuwjaarsconcert 1 januari 2014 vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein Vergeet je fluitglas niet, de schuimwijn is gratis! Nieuwsbrief Nieuwjaarswens Beste inwoners, 2014, een nieuw

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10 Senior in Zwevegem Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem OCMW

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / september - oktober 2014 ONZE GEMEENTE M A S S E N

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar

t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 5 I september - oktober 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar Het gemeentebestuur

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD? BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7

Nadere informatie

M A A N D E L I J K S I N F O B L A D V A N D E G E M E E N T E

M A A N D E L I J K S I N F O B L A D V A N D E G E M E E N T E J A A R G A N G 8 N R. 1 0 N O V E M B E R 2 0 1 4 M A A N D E L I J K S I N F O B L A D V A N D E G E M E E N T E Jouw vragen over verkeersveiligheid pag. 3 Inventaris bomen en struiken met erfgoedwaarde

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gulden Eifeesten Ename-Abdijbierenloop. Ei-vol vitaliteit! Gemeente. V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gulden Eifeesten Ename-Abdijbierenloop. Ei-vol vitaliteit! Gemeente. V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 24 -

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 Groene oasen van rust Begraafplaats Sint-Denijs Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat

Nadere informatie

help onze stad proper te maken!

help onze stad proper te maken! februari 2015 help onze stad proper te maken! 6 Ben jij al in het nieuwe zwembad geweest? 8 In gesprek met Rik Proost, algemeen directeur Spectrumcollege 10 Stad Beringen zoekt jobstudenten beste inwoner

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

handelen 27 maart Zaterdag 2010 vanaf 21u GRATIS Zaterdag 27 maart 2010 vanaf 21u InkomSportoase Philipssite Leuven Casino Champagnebar After-party E5

handelen 27 maart Zaterdag 2010 vanaf 21u GRATIS Zaterdag 27 maart 2010 vanaf 21u InkomSportoase Philipssite Leuven Casino Champagnebar After-party E5 L e u v e n s k r i t i s c h m i d d e n s t a n d s m a g a z i n e België Belgique P.B./P.P. 2/111 3000 Leuven mail P706195 afgiftekantoor: 3000 Leuven mail V.U.: Yves De Pauw Tiensestraat 30 3000 Leuven

Nadere informatie

savery stelt tentoon Stadskrant expo Kortrijk oost Resultaten wijkbevraging archeologie Middeleeuwse stadspoort Cultuur 5 jaar Buda

savery stelt tentoon Stadskrant expo Kortrijk oost Resultaten wijkbevraging archeologie Middeleeuwse stadspoort Cultuur 5 jaar Buda A a l b e k e B e l l e g e m B i s s e g e m H e u l e K o o i g e m Kor trijk M a r k e R o l l e g e m Stadskrant Kortrijk april 2011 wordt maandelijks gratis verspreid met 7 bladzijden UiT in Kortrijk

Nadere informatie

infokrant Waregem 2004

infokrant Waregem 2004 De Sprong infokrant Waregem 2004 e-mail afgiftekantoor : 8790 Waregem verschijnt 4 maal per jaar 2e jaargang nr. 3 augustus 2004 Milieu website : www.waregem.be : secretariaat@waregem.be Inhoud Nieuwjaarsaperitief

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie