Inhoudsopgave EUCHARISTIEVIERINGEN. februari 2 LIEF EN LEED IN ONZE GEMEENSCHAP 2 DANK AAN DE VELE VRIJWILLIGERS BISSCHOP JOHAN 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave EUCHARISTIEVIERINGEN. februari 2 LIEF EN LEED IN ONZE GEMEENSCHAP 2 DANK AAN DE VELE VRIJWILLIGERS BISSCHOP JOHAN 3"

Transcriptie

1 EUCHARISTIEVIERINGEN SINT-PAULUSKERK zondag 10u30 Hoogmis WIJKKAPEL Londenstraat 44 zaterdag 18u00 - zondag 10u00 - weekdagen 18u00 PAROCHIESECRETARIAAT Sint-Paulusstraat Antwerpen 03/ maandag, dinsdag en donderdag van 10u00 tot 12u00 PASTOOR Paul SCHEELEN dagelijks bereikbaar tussen 09u00 en 10u00 op tel. 03/ (St.Joris) dinsdag en donderdag van 10u15 tot 12u15 St-Paulusstraat 22 Antwerpen KERKFABRIEK ST.-PAULUS voorzitter Walter Vrinssen tel. 03/ of 0477/ ONTHAAL - pastoraal gesprek, doop, huwelijk, uitvaart: Pastoor Paul Scheelen 03/ public relations, kerkgebouw en crypte: Walter Vrinssen 0477/ concerten en evenementen: Leo Van achter 0473/ Inhoudsopgave EUCHARISTIEVIERINGEN februari 2 LIEF EN LEED IN ONZE GEMEENSCHAP 2 DANK AAN DE VELE VRIJWILLIGERS BISSCHOP JOHAN 3 NIEUWJAARSTOESPRAAK TEAM 5 NA DE LICHTMISVIERING IN DE ZOLTJES 9 NIEUWJAARSTOESPRAAK KERKRAAD 10 OPEN ROUWGROEP 17 SAMEN TOEKOMST MAKEN 18 PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER 20 DIERENDANS DE KAT 21 - toerisme en rondleiding Sint-Paulusvrienden: Robert Vanherp 0495/ Kerktoezichter Piet De Smet

2 EUCHARISTIEVIERINGEN in de maand FEBRUARI 2011 zo zo zo zo 06 10u30 orgelmis - voorganger Z.E.H. Michel Van Bostraeten 13 10u30 orgelmis - voorganger Z.E.H. pastoor Paul Scheelen 20 10u30 orgelmis - voorganger Z.E.H. Louis Soetewey 27 10u30 orgelmis - voorganger E.P. W. Dirven GEDOOPT werden opgenomen in onze christelijke geloofsgemeenschap door het sacrament van het Doopsel: 2 januari Cayetana Valle 8 januari Joshua Fleerackers 29 januari Marie-Isabella Hellemans wij wensen de ouders en de familie hartelijk proficiat. JARIG Van harte gefeliciteerd zuster Hadewych 80

3 Dank aan de vele vrijwilligers Goede vrienden, Graag wens ik u een gelukkig Nieuwjaar. Ik hoop dat 2011 voor u en voor ons allen een jaar mag worden van gedeelde vreugde en zorg, een jaar van hoopvolle ervaringen. Elk jaar is een jaar van. In Europa werd 2011 uitgeroepen tot het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Een jaar lang zullen overheden en organisaties extra aandacht besteden aan wie zich op één of andere manier inzet als vrijwilliger. De Kerk heeft alle reden om dit jaar van het vrijwilligerswerk in dikke letters op haar agenda te plaatsen. Is de kerkgemeenschap niet één grote familie van vrijwilligers? Overal waar ik als bisschop kom, ontmoet ik enthousiaste ploegen van vrijwilligers. Zij zijn de drijvende en dragende krachten in parochies, in jeugdbewegingen, in sociale of culturele bewegingen, in parochiezalen, in huizen en groepen die zorg dragen voor de zwakken in de samenleving. Vrijwilligers verzetten bergen werk, vaak achter de schermen. Ze doen het belangeloos. Ze tellen geen uren. En wat belangrijk is: ze geven een bezieling door. Vrijwilligersgroepen zijn dragers van een overtuiging en van een engagement. Bij het begin van 2011 wil ik het glas heffen op de duizenden vrijwilligers die in het bisdom Antwerpen actief zijn. Bij een bijzonder jaar, horen bijzondere lintjes. Als dat kon, zou ik een lintje spelden op de jassen van drie vrijwilligers uit het Evangelie. Mijn eerste lintje zou gaan naar de vrouwen die optrokken met Jezus en de apostelen en die hen uit eigen middelen onderhielden. Het waren Maria van Magdala, Johanna, Susanna en nog vele andere vrouwen, zegt de tekst (Lc 8, 1-3). Ze volgden uit eigen beweging, zomaar uit sympathie. Ze vormden een kring van menselijke steun en

4 zorg rond Jezus en de apostelen. Ze stonden er ook nog onder het kruis, bijna alleen. Ze waren de eersten om de verrijzenis te verkondigen. Die ruime kring van vrouwen staat er vandaag nog, op zoveel plaatsen. Gelukkig maar. Mijn tweede lintje zou gaan naar de jongen met vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes (Joh 6, 1-15). Zijn moeder kende zijn eetlust. Ze had hem genoeg meegegeven om één dag naar Jezus te gaan luisteren. Tegenover die massa mensen met grote honger, kan Jezus niet van niets beginnen. Hij heeft één kleine portie nodig, die hij dan kan vermenigvuldigen. Hij krijgt die portie niet van een gekende organisatie of een hoge overheid. Hij krijgt ze van een jongen, een kleine vrijwilliger. Zo gaat het vandaag nog steeds. Hoeveel groepen vrijwilligers zetten zich niet in, dag na dag, voor grote of kleine noden? Ze doen het vaak met weinig middelen. Ze voelen zich soms machteloos tegenover wereldwijde vragen. Hoewel: met kleine middelen kunnen ze vaak wonderen verrichten. Wonderen van menselijkheid, wonderen van solidariteit.ank aan de vele vrijwilligers Mijn derde lintje zou ik geven aan Simon van Cyrene. Terwijl Jezus zijn kruis droeg dwongen ze een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van zijn akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen (Mc 15, 21-22). Vandaag zouden we Simon van Cyrene een Chinese vrijwilliger noemen, iemand die verplicht wordt om een vervelende taak op zich te nemen. Simon kwam daar toevallig langs, vermoeid van een voormiddag werk op het land. Hij was liever recht naar huis gegaan, om te eten en te rusten. Toch laat hij zijn dag ondersteboven gooien. Hij helpt Jezus zijn kruis te dragen. Vaak, vooral in crisistijd, hebben we een Chinese vrijwilliger nodig, iemand voor het minst aantrekkelijke werk. Iemand die het kruis van anderen of van de hele groep op eigen schouders wil laden. Omdat iemand het moet doen. Ook in en rond de kerk ontmoet ik ze vandaag: de Chinese vrijwilligers. Mensen die met geduld en vertrouwen het kruis van anderen helpen dragen. Zonder hen waren ook wij al gevallen. Maar ik heb veel meer lintjes nodig dan deze drie. Ongetwijfeld ook een lintje voor u, die ergens als vrijwilliger actief bent. Een teken van dank en waardering voor uw inzet, gekend of ongekend. + Johan Bonny Bisschop van Antwerpen

5 NIEUWJAARSRECEPTIE toespraak van het parochieteam door de heer Jos Phlippo- ceremoniarius van Sint-Paulus Voor alle duidelijkheid moet ik u mededelen dat onze pastoor enkele weken geleden op een bijeenkomst van het Parochieteam, voorstelde om vandaag iemand in zijn plaats aan het woord te laten. Op het ogenblik dat hij melding maakte van dit voornemen, werden alle PT-neuzen in dezelfde richting gedraaid en werd het meteen duidelijk aan wie deze eer toebedeeld werd. Geen gemakkelijke opdracht, maar eraan ontsnappen was helemaal geen optie. Ik wil dan ook beginnen om in naam van alle teamleden, ieder van u, het allerbeste toe te wensen voor een vredevol jaar, een jaar boordevol mooie en warme momenten, van voorspoed en geluk, maar vooral een gezond Laat het een jaar zijn waarin wij ieder moment aangrijpen om samen te genieten van wat we elkaar te bieden hebben. Ik leg de nadruk op ieder moment want de tijd vliegt snel. Kijk maar naar onze 21ste eeuw, waar wij zo naar afgeteld hebben, en waarvan al meer dan 1/10de voltooid verleden tijd is. Niet te geloven, zo snel gaat het voorbij. Laat ons vandaag even terugkijken naar het vorige jaar en.. waar mogelijk. vooruit kijken naar de toekomst. Voor onze parochiegemeenschap mogen wij op het voorbije jaar dankbaar met een positief gevoel terugblikken. Naast drie goudenhuwelijksverjaardagen waren er vorig jaar 26 huwelijken (2 engagementen), ook 41 doopsels hebben in onze kerk plaatsgevonden. Hiermede bereiken wij aantallen die we in een tijdgeest van vandaag fenomenaal mogen noemen. Wellicht is dit het gevolg van die aantrekkingskracht van ons prachtig, keurig onderhouden kerkgebouw, maar het is ongetwijfeld in verband te brengen met de manier waarop onze pastoor de mensen weet te sensibiliseren en te motiveren. Misschien is het ook een aanwijzing dat een aanzienlijk aantal occasionele kerkbezoekers bij overgangsrituelen

6 erbij willen zijn. Samen met de talrijke opkomst bij de religieuze feesten kan hieruit, zonder twijfel, worden afgeleid dat vele randkerkelijken (heeft niets te maken met ongodsdienstigheid) openstaan voor het religieuze en nog steeds geloven in een transcendente werkelijkheid. Hun geloof in dit bovenaardse is er eerder een van hopen dan van weten. Het aantal kerkelijke begrafenissen blijft dalen, in 2009 nog 33, in 2010 nog maar 9. Door het creëren van alternatieve uitvaartlocaties gaan de begrafenisondernemers dit gebeuren naar zich toetrekken en een uitvaart in een eigen rouwcentrum, met alles erop en eraan, méér propageren dan een uitvaartviering in een kerk. Dit zal ongetwijfeld nog toenemen doordat de kerkelijke begrafenissen in het bisdom Antwerpen vanaf dit jaar in regel gebedsvieringen worden. Nochtans blijft in dit verband de nood bestaan aan begeleiders voor de uitvaarten die dan toch in de kerk zullen plaatshebben. Wij blijven op zoek naar mensen die deze zevendaagse opleiding willen volgen. Alleen zij zullen van het bisdom een mandaat krijgen om deze specifieke gebedsdiensten te leiden. Ook de zondagsvieringen in onze Sint-Pauluskerk zullen ingevolge het dalend aantal priesters, binnen afzienbare tijd, systematisch vervangen worden door gebedsdiensten. Wij doen er alles aan om dit zo lang mogelijk uit te stellen en daarvoor kunnen wij nog steeds beroep doen op een aantal gepensioneerde geestelijken. Maar gelet hun gevorderde leeftijd met een gemiddelde van 78 jaar, zullen wij noodgedwongen ooit wel eens moeten

7 overschakelen. Tenzij iemand als oplossing daarvan de bisschop van Antwerpen zou kunnen bewegen om nog méér naar Sint-Paulus te komen en de frequentie van vorig jaar op te voeren. Mgr. Bonny is daartoe alvast goed op weg - want in 2010 is hij ons in drie grote vieringen voorgegaan en dat heeft, uiteraard met uitzondering van de kathedraal, geen enkele parochie ons voorgedaan. Eén van de hoogtepunten van vorig jaar was het gebeuren rond een zeer interessante en toch wel mysterieuze plek in onze wijk, de beroemde calvarieberg van Sint-Paulus, een geslaagd initiatief waarvoor welgeteld 2670 belangstellenden naar Sint-Paulus kwamen. De kerststallentocht en kerstexpo die van 19 tot 30 december in onze kerk plaatsvond kende, ondanks de barre weersomstandigheden, de hevige kou en de aanhoudende sneeuwval, eveneens een merkwaardige belangstelling. Met inbegrip van de nocturne werden ook hier meer dan 2000 bezoekers geteld. In beide gevallen werd door onze pastoor een zinvolle en mooie brochure uitgegeven. Een aanrader om te hebben, er zijn voor de geïnteresseerden nog enkele exemplaren beschikbaar aan de balie. Vorig jaar werd er dankzij de inspanningen van velen alweer heel wat gepresteerd en gerealiseerd. Wij denken hierbij aan dat dagdagelijkse. Aan die vrij goede samenwerking tussen die vele vrijwilligers. Denk aan de hervormde parochieraad waarop alle geledingen van de parochie uitgenodigd worden en waarop iedereen die interesse heeft altijd welkom is. Wij verwijzen naar ons goed functionerend secretariaat, met die zo noodzakelijke alerte aandacht voor mensen. Voortdurend wordt er aan de liturgische vieringen gesleuteld, de koor- en orkestmissen worden tot in de puntjes verzorgd. Kapelmeester en muziekkapel, de zangers en organist, de werkgroep liturgie, voorganger en ceremoniarius, de kapellen, het onthaal en bloemenschik, zijn vergroeid in samenspel en diepgang.

8 Ook bij de occasionele kerkbezoekers, wordt dit echt gewaardeerd, louter en alleen omdat er spirit insteekt, zowel artistiek als qua vormgeving en gelovige inhoud. Enkele maanden geleden nog werd ik na een viering aangesproken door een enthousiasteling die zegde: wat een rijkdom zulke diepzinnige en aangrijpende viering, die voelbare synergie dit moet men koesteren en hij voegde er nog aan toe: laat dit alsjeblieft niet verloren gaan uiteraard niet!!! dacht ik bij mezelf beseffend dat het niet altijd zo eenvoudig is en zeker niet van zelf gaat. Ieder van ons probeert zoveel mogelijk te doen (soms iets te veel) en dat ook nog goed te doen. Ook in moeilijke tijden, in momenten van verbijstering en verslagenheid, zoals vorig jaar toen plots die schokgolf doorheen de kerk ging en die nog steeds blijft nazinderen. Wij allen werden geconfronteerd met het niet te bevatten schandaal binnen de kerk. Vele leken, maar ook priesters, hebben het hier echt moeilijk mee. En het blijft maar komen, om moedeloos van te worden. Er is één magere troost: dit is niet de eerste keer dat de kerk een crisis doormaakt. Ook nu zal het tijd vergen. Traag maar zeker. Intussen zullen wij moeten leren leven met de littekens. Wij hopen voor 2011 dat wij ons engagement ten aanzien van onze parochiegemeenschap kunnen volhouden en uitbreiden. Het vraagt veel inzet en creativiteit om telkens weer in te spelen op nieuwe behoeften, vragen, verlangens van een terecht veeleisend publiek, en toch elk jaar opnieuw gebeurt dat wonder van creativiteit en enthousiasme dat iedereen schijnt te bezielen. Wij willen bij deze gelegenheid dan ook iedereen danken voor zijn of haar inzet, groot of klein, en verlang van mij niet dat ik hier namen ga noemen, wees er allen van overtuigd hetgeen gij doet wordt naar waarde geschat, echt gewaardeerd. Wij zijn er klaar voor om, geruggesteund door de geloofsgemeenschap, de randkerkelijken, de occasionele kerkbezoekers en toeristen, om opnieuw een jaar lang, samen met vele vrijwilligers, met de muzikanten, de Sint-Paulusvrienden, de kerkraad, de kapelheren, allemaal even enthousiast, op deze sacrale cultusplaats, in eerste instantie, liturgische en sacramentele plechtigheden te serveren van de bovenste plank! Het is op die manier dat ervoor kunnen zorgen dat wij allen een hefboom zijn voor een betere en leefbare wereld. Aan u allen daarvoor bij voorbaat onze welgemeende dank.

9 NA DE LICHTMISVIERING IN DE ZOLTJES

10 NIEUWJAARSBRIEF 2011 van de heer Walter Vrinssen - voorzitter van de Kerkraad Geachte aanwezige, beste vrienden. Het jaar 2010 is al enkel dagen voorbij en we zijn vol goede moed aan het jaar 2011 begonnen. Ik wil dan ook in mijn persoonlijke naam en in naam van de kerkraad iedereen hier aanwezig een gelukkig, maar vooral een gezond 2011 toewensen. Ik las in het parochieblad van deze week dat alle geledingen verbonden aan Sint-Paulus van harte werden uitgenodigd op deze nieuwjaarsreceptie en dat de voorzitter van de kerkraad al zijn geheimen zou prijs geven. Misschien is dit de reden van jullie talrijke aanwezigheid. Ik neem dus aan dat iedereen geabonneerd is op Kerk en Leven, Maar, alvorens onze geheimen prijs te geven wil ik toch eventjes terug blikken op het voorbij jaar. Misschien weet u nog dat ik vorig jaar mijn nieuwjaarsbrief beëindigd ben met de volgende 7 wensen uit te spreken en: Het is niet helemaal geworden wat we ervan gehoopt hadden.

11 1. We zouden zo vlug mogelijk starten met de stabilisatie werken en de verdere afwerking van het huis in de Zwartzustersstraat nr.9 Na maanden wachten zijn de werken in november maar eerst begonnen en hebben veel meer gekost als gebudgetteerd en aan de afwerking van het huis is nog niet begonnen. 2. Er zou verder gewerkt worden aan de studie van de stabiliteit en de verticaliteit van het kerkgebouw. De kerk is helemaal van binnen in 3 D opgemeten en men heeft vastgesteld dat ze gedeeltelijk scheef staat. De ingenieur en architect hebben een voorstel uitgewerkt maar bijkomend onderzoek is nog nodig, en we wachten nu nog op een initiatief van de overheid alvorens te starten met de werken. Misschien heb je wel al gemerkt dat maar de voorgevel staat scheef, de muur boven het triforium staat zelfs 20 cm. scheef en de pilaren staan niet alleen scheef maar zijn terug geel beginnen te verkleuren nadat ze 2 jaar geleden tegen opstijgend vocht waren behandeld en geschilderd. Dit laatste is het gevolg van zouten in de kerk en hieruit blijkt dat er verder onderzoek naar zoutremediering noodzakelijk is. Na advies van Ruimte en Erfgoed stapt de kerkfabriek in een innovatietraject Sanering van zoutbelast metselwerk van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. 3. Een volgende fase v/d orgelrestauratie zou worden opgestart. Een eerste vergadering met Ruimte & Erfgoed,de Stad Antwerpen en Sint-Paulus heeft plaats gehad en het was de bedoeling om een orgeldeskundige aan te stellen en te werken met onderhoudspremies. Die zijn echter door de Vlaamse Gemeenschap afgeschaft ( bezuinigen, de beruchte kaasschaafmethode ) en we zullen nu moeten overgaan tot het indienen van een restauratie dossier. De kostprijs wordt geschat op: Over de volgende 4 wensen: 4. De restauratie van de beelden in de Calvarieberg 5. De restauratie van het dak van de sacristie. 6. Een eerste aanzet tot de ontsluiting van de archeologische site achter de crypte. 7. Het inrichten als casco van de ruimte boven de ingang van de kerk en de sacristie. is al wel Archeologische site

12 veel gepraat en gecorrespondeerd maar concreet is er nog niets gebeurd. Je ziet de balans is niet zo positief. Als voorzitter van een kerkfabriek moet je veel geduld hebben en dat is voor mij niet altijd zo gemakkelijk. Toch zijn er vorig jaar mooie en interessante zaken verwezenlijkt. Hierbij een kleine opsomming/ 1) Artesis Hogeschool Blindenstraat, 9, Antwerpen Zo heeft de kerkraad de samenwerking met de Artesis Hogeschool de academie, in de Blindenstraat geactiveerd en uitgebreid. Concreet hebben we aan de hogeschool de volgend opdrachten gegeven: -de verder restauratie van het processievaandel van de H.Lucia (textiel-schilder-hout afdeling ) -ondersteuning van een masterscryptie over alle processievaandels (textiel ), de studie start in februari. -de restauratie van een waardevol kabinet ( schilpad-hout ) -cultureel-historisch onderzoek van het huis Veemarkt 11 ( monumenten en landschapzorg ) -Ook heeft de kerkfabriek van de paters Kapucijnen van de Ossenmarkt een schilderij gekregen. Dit zou de dominicaan Hyacintus zijn. Ook hier is het de bedoeling om dit schilderij te laten reinigen en daarna op te hangen in het portaal. Al deze projecten worden ingepast in de masteropleiding van de hogeschool en geven zowel de docenten als de studenten interessant materiaal om mee te werken. Gevolg is ook dat door zulke initiatieven de kennis om te onderzoeken en te restaureren niet verloren gaat. Bijkomend voordeel is dat de kosten gedeeltelijk gedragen worden door de overheid en ook gesponsord door de SPV waarvoor nu al onze oprechte dank. 2) Kerk - Werken in 2010 De restauratie van de kerk fase 8 deel 2 beeindigt en opgeleverd. In de weekkapel is de verwarming terug geplaatst en wordt de noodverlichting hersteld. De afgekapte muren zijn nog niet hersteld, daarover later meer. In de kluis van de achter sacristie is het schilderij van Rafael Gorsen opgehangen. Alle kazuifels zijn er echter uitgehaald en voorlopig ondergebracht in de crypte.

13 Door de problemen met onze buurman de firma Arts Gebroeders Immobiliere kan de schade die we hebben in de sacristie, de achter sacristie en de oude kloostergangen niet hersteld of opgelost worden. We zijn dan ook een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen gestart. Door de rechtbank is een deskundige aangesteld die al verschillende keren de site heeft bezocht. De kerkraad heeft hem een volledig schade dossier overhandigd. We wachten af maar e.e.a kan nog lang aanslepen. De muurkluis met afstandsbediening is in de muur aan de Peltierplaats geplaatst naast de deur van de SPV. Ze heeft zoveel succes dat ze ook in de overige MKA kerken zal gemonteerd worden. Een dikke proficiat aan de ontwerper de heer Oscar Provoost de voorzitter van de SPV De geluidsinstallatie in de kerk is gedeeltelijk vernieuwd door de heer Leo Janssens, het werk is echter nog niet af. Een draadloze internetverbinding is geïnstalleerd in het bureel van de voorzitter en de sacristie Zoals vorig jaar al verteld heeft Levanto (een sociaal tewerkstelling project) verschillende werken in de kerk uitgevoerd. Zo werd de zolder boven de sacristie en de zolder boven het poort gebouw gekuist en de trap ernaar geschilderd. Ook hebben zij verschillende herstellingswerken aan de huizen van de kerkraad uitgevoerd. Een kleine anekdote Op de Prior Peltiersplaats staat een boom. Een beschermde boom,nl. een Bergriep,een zeldzaamheid, die nog steeds op een vakkundige snoeibeurt wacht. Moet volgens het Agentschap Bos en Natuur van de Vlaamse overheid in feite in de schatkamer staan. Wordt vervolgd. 3)Kerk Planning voor Het dossier voor een nieuwe diefstal en brandbeveiliging in de kerk is door het Agentschap Ruimte & Erfgoed goedgekeurd en wordt dit jaar in de kerk geïnstalleerd. De kosten hiervoor bedragen +/ ,0. en worden voor 90 % gesubsidieerd. Belangrijk is ook dat de kerkraad het voorstel van Monumentenwacht Antwerpen volgt en klimaatloggers laat plaatsen om het klimaat in de kerk en bijgebouwen digitaal te gaan meten.bestelling wordt nog deze maand geplaatst. In dit verband wordt aan het K.I.K. (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium ) gevraagd om na de analyse van de 15 schilderijen van de Rozenkrans, het Dispuut en de kerstnacht, beide schilderijen van Rubens deze digitaal te fotograferen om eventuele schade vastte stellen.

14 Aan monumentenwacht Antwerpen is gevraagd om de toren van de kerk te inspecteren. Gezien het slechte weer is dit nog niet gebeurd. Aanleiding is het accident van enkele maanden geleden wanneer een grote steen van de toren naar beneden is gevallen en een groot gat in het dak van de archief ruimte boven de schatkamer heeft gemaakt. Gevolg was dat we door hevige regen enorm veel waterschade in het archief hebben gehad. Ook hebben we aan Monumentenwacht Antwerpen gevraagd om dit jaar de buitenkant van de kerk te inspecteren. Algemeen stellen we vast dat door het slechte weer van de voorbije maand er enorm veel lekken zijn rondom de kerk en de huizen eigendom van de kerkfabriek. De dak bedekkers kunnen aan het werk. De tegels in de vloer in het transept zuid liggen los en worden deze maand hersteld. 4)Sint-Paulusvrienden Hoewel ik geen voorzitter ben van de SPV wil ik toch van deze gelegenheid gebruik maken om jullie enkele wetenswaardigheden en nieuwtjes te vertellen. Vorig jaar zijn de statuten gewijzigd en is er een nieuwe voorzitter van de algemene vergadering gekozen nl. de heer Jean-Pierre Depaemelaere lid van de Venerabele kapel. Hij heeft ook al aan verschillende raden van bestuur deelgenomen en ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om hem te bedanken voor zijn zeer gewaardeerd medewerking. Wie elke week present is op maandag is de technische ploeg. Ook vorig jaar hebben zij schitterend werk geleverd. Een van hun uitzonderlijke prestaties is de bezetting met antieke tegeltjes van de schouw in mijn bureel naar een concept van Toon De Voegt. Een echt kunstwerk. Je moet maar eens komen kijken, Oscar en Stef waren de uitvoerders en ik kon alleen maar met bewondering toekijken. Aan verschillende activiteiten werd deelgenomen, zo was er: de geslaagde deelname aan de erfgoed dag op 25 april Hou de datum van 1 mei 2011 maar reeds vrij, het thema is ARMOEDE

15 ROEF. Men zal dit organiseren in samenwerking met Vincentius en het CAW. de deelname aan de cursus gegeven door Z.E.H. Rudy Mannaerts, pastoor van Sint-Andries en ook de bezieler van Topa over de Sint- Pauluskerk. De beloofde Sleutel tot Sint-Paulus is echter uitgesteld. Daar zit het bisdom voor iets tussen. Deze uitgave is nu voorzien voor de start van het toeristisch seizoen in Het openstellen van de Calvarieberg en het promoten van de schitterende uitgave door Z.E.H.Paul Scheelen van een boekje over de Calvarieberg. Deze uitgave is nog steeds te verkrijgen De Nocturne op 21 december Misschien moeten we er eens aan denken om dit met de parochieraad te organiseren. De kerststallentocht en de verkoop van de nieuwe schitterende kerstkaarten, productie door Z.E.H. Pastoor waarvoor dank. Ook vermeldenswaard is dat in 2010 meer dan toeristen de kerk bezocht hebben. Dit is merkelijk meer dan in De SPV voorzien voor dit jaar in grote trekken de volgende activiteiten: Het schilderen van de muren tuin in het voorjaar. Deelname aan Antwerpen Cruise port, eventueel met een VIP aanbod Deelname aan de tentoonstelling Kruisweg West Vleteren En nog veel meer. Ik wil dan ook de voorzitter,de raad van bestuur en de SPV hartelijk bedanken voor het gepresteerde werk en de goede samenwerking. 5)Tentoonstellingen De Stad Antwerpen wil 3 voorwerpen van de kerk in bruikleen. Voor het MAS is dit: Reliekhouder voor de mandibula of de onderkaak van Sint-Walburggis inv.nr. K 10 Voor het Museum Mayer van den Bergh is dit: Reliekmonstrans van Johannes Nepomucenus gift van Maria Theresia Inv.nr.19 Interieur van de Walburgiskerk Doek Inv.nr. E 28 De kerkraad is hiermede akkoord gegaan. Zo hebben wij vorig jaar aan het Diamantmuseum voor de tentoonstelling HarT voor HarD die liep van 27/6 t/m 21/ een Monstrans uitgeleend.

16 6)Overige Huizen: Buiten de dagdagelijkse problemen met de huizen eigendom van de kerkfabriek is het toch interessant om te vermelden dat verschillende investeringsprogramma s gewoon doorgaan. In de ZZ nr 5 werden de ramen vervangen en in ZZ nr 9 hopen we om zo vlug mogelijk met de inrichting te beginnen. Ook zijn er een hele hoop dakgoten die dit jaar moeten hersteld of vervangen worden, denken we maar aan de Pastorij, de Zoltjes en op den Dries. Gronden: Gelukkig hebben we vorig jaar voor 2 projecten nl. aan de Jan Verbertlei en aan de Monseigneur Cardijnlaan de verkavelingsvergunning verkregen. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich nog altijd wenden naar een van de leden van de kerkraad. Met de opbrengsten proberen we de investeringen door de kerkraad in ons patrimonium te betalen. En zo kom ik bijna aan het einde van mijn nieuwjaarsbrief. Maar vooreerst wil ik in de eerste plaatst mijn collega s in de kerkraad bedanken voor de goede samenwerking. Madeleine Manderyck,Jean-Marie Wielemans,Walter Steenwegen en onze secretaris Paul Pasmans bedankt voor de constructieve en aangename samenwerking. Uiteraard een dankuwel aan onze Z.E.H.Pastoor Paul Scheelen en Ludo Beersmans zonder wie onze kerkraad niet compleet zou zijn. Ook het parochieteam mag ik niet vergeten en ook alle leden van de parochieraad waarin alle geledingen van de parochie aanwezig zijn wil ik met deze bedanken voor de prettige samenwerking. Ook dank aan onze sponsors die er voor zorgen dat er in de Sint- Pauluskerk nog orkestmissen worden uitgevoerd. En ten slotte ook een grote dank aan al die vrouwen en mannen die achter de schermen het leven hier in de Sint-Paulus zo aangenaam maken. Antwerpen zondag 9 januari 2011 Walter Vrinssen Voorzitter Kerkraad

17 OPEN ROUWGROEP 2011 Rouw is een heel gewone reactie op een ongewone situatie. Het verlies van een dierbare door overlijden is zo n ongewone situatie. In een rouwgroep kan je hierover ervaringen uitwisselen met mensen die hetzelfde doormaken. Wij bieden een open rouwgroep. Het is een plaats waar ruimte is voor gesprek over wat je doormaakt. Je bent niet verplicht elke keer deel te nemen. In 2011 wordt deze open rouwgroep opnieuw georganiseerd op maandagen van 14u00 tot 16u00 bij de Loodsen (Sint-Jacobsmarkt Antwerpen). De data zijn: * 7 februari * 21 februari * 14 maart * 28 maart * 11 april * 18 april * 2 mei * 16 mei * 6 juni * 20 juni Wij vragen een kleine bijdrage voor koffie en thee. Graag op voorhand even verwittigen of je erbij zal zijn: Geert Willems

18 SAMEN TOEKOMST MAKEN IN ANTWERPEN WAAR? ACW-gebouw Nationalestraat Antwerpen WANNEER, Zaterdag 26 maart van 9 tot 14u. WAT? Heel wat kerkelijke gemeenschappen in de stad willen bijdragen tot het welzijn en de welvaart van de Antwerpse bevolking. Wie bereiken ze? Wat is hun aandeel in de hulpverlening? Waar liggen de verwezenlijkingen, waar kansen en uitdagingen? Waar mogelijkheden tot samenwerking met andere organisaties en instellingen? En hoe zit dat naar de toekomst toe? In opdracht van Stadspastoraal Antwerpen onderzocht KASKI deze elementen. Een eerste onderzoek leverde belangrijke statistieken en prognoses op over het katholicisme in Groot-Antwerpen. Een tweede onderzoek keek naar de maatschappelijke inzet van de parochies in Kernstad Antwerpen. De resultaten, interpretaties en conclusies stellen we op deze studie- en ontmoetingsdag graag voor aan het grote publiek. VOOR WIE? Deze dag richt zich tot mensen die werkzaam zijn in de welzijnssector van Stad Antwerpen; die werken met vrijwilligers of die meer willen weten over de inzet van kerkelijke gemeenschappen voor onze samenleving. INSCHRIJVEN EN MEER INFORMATIE De Loodsen Stadspastoraal Sint-Jacobsmarkt Antwerpen, Inschrijving verplicht - vrije bijdrage graag

19 PROGRAMMA 9u00-9u30: 9u30 - l0u00: l0u00-10u30: 10u30-11u15: 11u15-11u30: 11u30-12u30: Onthaal met koffie en thee Opening door Annemie Luyten en Ina Koeman Voorstelling van de resultaten van het onderzoek naar katholicisme in Antwerpen en de maatschappelijke inzet van Antwerpse parochies door Joris Kregting, KASKI Interpretatie van de onderzoeksresultaten door Paul Scheelen Adempauze met muzikale ondersteuning Gesprek over troefkaarten en zwarte pieten voor de kerkelijke gemeenschappen met * Johan Bonny, bisschop van Antwerpen * Bemadette Van den Heuvel coördinator ouderenzorg Gasthuiszusters Antwerpen * Annemie Verhoeven ACW Antwerpen * Giel Janssens CAW De Terp * Dirk Geldof, 0CMW-raadslid Antwerpen 12u30-14u00 Uitgebreide receptie met mogelijkheid tot ontmoeting en napraten Is de inbreng van kerkelijke gemeenschappen relevant?

20 PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER FEBRUARI 2011 di 01 17u30 Vergadering St.Vincentiusconferentie op de pastorie zo 06 10u30 Orgelmis wo 09 18u00 Parochieraad in de St. Pauluscrypte vr 11 14u00 Samenkomst parochieteam, werkgroep liturgie en voorgangers in het kerkgebouw zo 13 10u30 Orgelmis 11u30 Doop van Ella Linssen en Elena Andries di 15 17u30 Vergadering St. Vincentiusconferentie op de pastorie zo 20 10u30 Orgelmis zo 27 10u30 Orgelmis MAART 2011 di 01 14u00 rondleiding Oxaco Senioren door pastoor P. Scheelen do 03 groepen Sint Lutgardis zo 06 10u30 O. L.Vrouw van Scherpenheuvel ma 07 15u00-17u00 voorbereidende vergadering der vrijwilligers ivm de Kruisweg van de Stilte 19u00 Kerkraad wo 09 19u00 Aswoensdag zo 13 10u30 eerste zondag van de vasten zo 20 10u30 tweede zondag van de vasten zo 27 10u30 derde zondag van de vasten ma/do 28/31 opbouw tentoonstelling Kruisweg van de stilte do 31 19u30 algemene vergadering Sint-Paulusvrienden (crypte)

Inhoudsopgave. Twintigste jaargang nr. 9 januari 2011 EUCHARISTIEVIERINGEN. Januari en februari 2

Inhoudsopgave. Twintigste jaargang nr. 9 januari 2011 EUCHARISTIEVIERINGEN. Januari en februari 2 SINT-PAULUSKRANTJE Twintigste jaargang nr. 9 januari 2011 EUCHARISTIEVIERINGEN SINT-PAULUSKERK zondag 10u30 Hoogmis WIJKKAPEL Londenstraat 44 zaterdag 18u00 - zondag 10u00 - weekdagen 18u00 PAROCHIESECRETARIAAT

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders.

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Bij gelegenheid van 450(50)jaar bisdom Antwerpen trokken we, als misdienaarsgroep van veertien in een groep van in totaal 500 antwerpse pelgrims,

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk

Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk Als je zijn of haar foto ziet, zijn of haar stem weer hoort, dan kan het je ziel diep beroeren, je diep raken, zelfs jaren

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

EEN ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR!!! HEILIGE PIUS X

EEN ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR!!! HEILIGE PIUS X HEILIGE PIUS X Zaterdag 31 december. H. Silvester. 17.00 u. Avondviering. Zlm. Hilda Avonts en Louis Van Gool. Zondag 1 januari. Feest van de Moeder Gods. 11.15 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp Uit je eigen keuken Gerecht van je keuze je eigen onderwerp We gaan rond de tafel met elkaar in gesprek over dat onderwerp dat jij graag aan wil kaarten in gezelschap van een groep vrienden en bekenden

Nadere informatie

NIEUWS uit de Sint-Geertruiparochie Leuven. Uit de pen van de pastoor. Jaargang 17 nummer 55 31 augustus 2014

NIEUWS uit de Sint-Geertruiparochie Leuven. Uit de pen van de pastoor. Jaargang 17 nummer 55 31 augustus 2014 NIEUWS uit de Sint-Geertruiparochie Leuven Jaargang 17 nummer 55 31 augustus 2014 Uit de pen van de pastoor Wanneer op een zomeravond de lucht dreigend donker wordt en de wind begint op te steken dan weten

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen

opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen Wijzelf zoeken naar zin en betekenis, net als onze samenleving. Als gelovigen willen we met onze en hun vragen aan de slag gaan. Dit

Nadere informatie

Wie zijn wij als parochie? Een gesprek met elkaar als PT/PR en met de pastorale animatoren

Wie zijn wij als parochie? Een gesprek met elkaar als PT/PR en met de pastorale animatoren Wie zijn wij als parochie? Een gesprek met elkaar als PT/PR en met de pastorale animatoren Nodig voor elke deelnemer: `volk van God zijn wij hier samen, ZJ 578`, een werkblad ( zie bijlage) inrichting

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Gelovig afscheid vieren in de parochie Machelen Sint-Gertrudis

Gelovig afscheid vieren in de parochie Machelen Sint-Gertrudis Als een dierbare sterft... Gelovig afscheid vieren in de parochie Machelen Sint-Gertrudis Een geliefde mens verliezen is een pijnlijk en ingrijpend gebeuren. Het afscheid raakt het hart van een gezin of

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie.

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie. Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 4 Uitschrijven pastorale planning en organisatie Dit instrumentarium helpt u bij het opstellen van een pastorale planning en organisatie. De delen 1

Nadere informatie

19.00 u Avondviering u. Avondviering u. Avondviering HEILIGE PIUS X

19.00 u Avondviering u. Avondviering u. Avondviering HEILIGE PIUS X HEILIGE PIUS X Zaterdag 4 maart. H. Casimirus 17.00 u. Avondviering. Zlm. Hilda Avonts en Zlm. Louis Van Gool. Zondag 5 maart. Eerste Zondag van de Veertigdagentijd. 11.15 u. Plechtige hoogmis. Zlm. Bertha

Nadere informatie

TOV! God geniet van vriendschap. Nieuwsbrief mei. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! God geniet van vriendschap. Nieuwsbrief mei. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief mei TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl En God zei; Het is niet goed voor de mens alleen te zijn. Ik zal

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012 1 BISDOM BRUGGE TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012 Inleiding Het bisdom Brugge wenst een langetermijnvisie uit te werken voor de toekomst van alle parochiekerken

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009 Begin schooljaar Boekentassenwijding alle kinderen mogen hun boekentas meebrengen kinderen met boekentas in de intredeprocessie ze zetten die vooraan in de kerk

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

GELUKKIG NIEUWJAAR! DE NIEUWJAARSBOODSCHAP! VAN MUZEMIX OP PAGINA 2

GELUKKIG NIEUWJAAR! DE NIEUWJAARSBOODSCHAP! VAN MUZEMIX OP PAGINA 2 GELUKKIG NIEUWJAAR DE NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN MUZEMIX OP PAGINA 2 WAT HEEFT DEZE FOTO MET MUZEMIX TE MAKEN? een griekse musical? waarom die duiven op de foto? wedstrijdje wie kan er met zijn tenen aan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove

Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove ZIE, IK MAAK IETS NIEUWS! (Js 43, 19-19) Vormingsdag voor dekenale ploegen Gent, zaterdag 19 november 2016 Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove Open en trouw Een vitale Kerk, open op de wereld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2014/2015 20 februari nummer 24

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2014/2015 20 februari nummer 24 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2014/2015 20 februari nummer 24 Groep 1 in de keuken "Deze week hebben we het thema 'restaurant' in stijl afgesloten. Samen met vaders en moeders hebben

Nadere informatie

Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.

Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. De regenboog God heeft een boog in de wolken geplaatst om ons aan het verbond te laten herinneren. Er zal nooit meer zo n grote zondvloed komen, dat heel de aarde onder water staat. Laten we een regenboog

Nadere informatie

Datum viering: 17 september 2000 in de huiskapel van de congregatie. Twee glas-in-lood ramen

Datum viering: 17 september 2000 in de huiskapel van de congregatie. Twee glas-in-lood ramen Datum viering: 17 september 2000 in de huiskapel van de congregatie Thema: Voorganger Twee glas-in-lood ramen Martin van der Drift Schema van de viering Openingswoord Openingsgebed: bundel blz. 13 (2)

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

De bevraging van de Vlaamse parochiekerken. Een stand van zaken: ontsluiting en toekomstperspectieven. Open Kerken 16 mei 2013

De bevraging van de Vlaamse parochiekerken. Een stand van zaken: ontsluiting en toekomstperspectieven. Open Kerken 16 mei 2013 De bevraging van de Vlaamse parochiekerken. Een stand van zaken: ontsluiting en toekomstperspectieven. Open Kerken 16 mei 2013 Bevraging parochiekerken Respons op de bevraging Totaal aantal kerkfabrieken:

Nadere informatie

SINT-PAULUSKRANTJE. Inhoudsopgave. Eenentwintigste jaargang nr. 10 februari 2012 EUCHARISTIEVIERINGEN FEBRUARI 2

SINT-PAULUSKRANTJE. Inhoudsopgave. Eenentwintigste jaargang nr. 10 februari 2012 EUCHARISTIEVIERINGEN FEBRUARI 2 SINT-PAULUSKRANTJE Eenentwintigste jaargang nr. 10 februari 2012 EUCHARISTIEVIERINGEN SINT-PAULUSKERK zondag 10u30 Hoogmis WIJKKAPEL Londenstraat 44 zaterdag 18u00 - zondag 10u00 - weekdagen 18u00 PAROCHIESECRETARIAAT

Nadere informatie

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten.

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Les 3 God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Thema s: -God heeft mensen naar Zijn beeld gemaakt om te tonen hoe bijzonder Hij is. -God verlangt ernaar om een intieme relatie te hebben

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

t Informantje schooljaar week 27

t Informantje schooljaar week 27 k.b.s. Sint Theresia Postweg 131 7884 PJ Barger - Compascuum e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl tel: 0591-349275 website: http://www.sinttheresiaschool.nl t Informantje schooljaar 2015-2016 week 27

Nadere informatie

Niet in slaap vallen hoor!

Niet in slaap vallen hoor! Niet in slaap vallen hoor! Marcus 13: 33-37: Dierenversie Geïllustreerd door: 30 november 2014 Maria Koninginkerk Baarn 2 De oude leeuw heeft vakantieplannen. Dat vertelde hij vanmorgen aan alle dieren:

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

De stuurgroep overlegt maandelijks. De coördinator zit de vergadering voor.

De stuurgroep overlegt maandelijks. De coördinator zit de vergadering voor. VIJF JAAR YOT [april 2002 april 2007] I. SITUATIE EN EVOLUTIE 2002-2007 A. Structuur 1. OVERLEGSTRUCTUUR a. DE STUURGROEP Na de realisatie van het architectuurproject in april 2002, krijgt de bestaande

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

De parochiekerk van Schelderode

De parochiekerk van Schelderode De parochiekerk van Schelderode Met dank aan i.s.m. CRCK (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) Met de steun van de Vlaamse overheid, de Provinciale Landbouwkamer, SOM vzw en de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Parochieteam 5 januari 2010

Gemeenschappelijk Parochieteam 5 januari 2010 Parochie VerrezenHeer Heilig Sacrament Aanwezig: Pastoor Paul Gemeenschappelijk Parochieteam 5 januari 2010 PT Verrezen Heer: Lucia (kosteres), Theo Decker (diaken), Patrick Claes, Arlette Lenaerts, Greta

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Kaarsen en ramen Licht van de Heer

Kaarsen en ramen Licht van de Heer Kaarsen en ramen Licht van de Heer Er branden kaarsen op het altaar. Lichtende kaarsen begeleiden het evangelie dat wordt voorgelezen. Licht der wereld De belangrijkste kaars is de paaskaars. Veel mensen

Nadere informatie

Lieve gemeente, beste jongens en meisjes,

Lieve gemeente, beste jongens en meisjes, Lieve gemeente, beste jongens en meisjes, De preek gaat over: God was blij met Noach. Noach vond genade bij God. Noach was de Here God welgevallig. Dat merkte Noach (Gods knipoog), dat merkten de mensen

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden.

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden. Bidden met jongeren Voorbede Ben je teleurgesteld in het leven? Ben je gekwetst door anderen? Draag je vervelende herinneringen met je mee? A. God, wij bidden U voor alle mensen die hun leven graag anders

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen Over De Veenbrug Jaargang 16, nummer 8 30 november 2015 Nog vier nachtjes slapen Kind op maandag Week 49 30/11-04/12 Thema: Er komt een tijd We beginnen deze adventstijd met verhalen over Jesaja. Hij leeft

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Roodborstje tikt tegen 't raam, tik, tik, tik laat mij erin, laat mij erin. 't Is hier te guur en te koud naar mijn zin Laat mij er in, ja er in.

Roodborstje tikt tegen 't raam, tik, tik, tik laat mij erin, laat mij erin. 't Is hier te guur en te koud naar mijn zin Laat mij er in, ja er in. Oosterkerk, Zondag 27 januari 2013, Kinderdienst Het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) door de ogen van het varken Meditatie in woord en beeld ds.wim Hortensius Roodborstje tikt tegen 't raam,

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Bij 1 BSO worden sommige benadering door elkaar verweven. Het leven van Jezus uit de bijbelse benadering wordt geïntegreerd in het onderdeel

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent De Bijbel Een geloofsboek EWe kunnen vele wegen gaan met de Bijbel. De één ervaart het vooral als een mooi kunstobject. Vele kunstenaars hebben er inspiratie in gevonden om een kunstwerk te maken. We kennen

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie