Inhoudsopgave EUCHARISTIEVIERINGEN. februari 2 LIEF EN LEED IN ONZE GEMEENSCHAP 2 DANK AAN DE VELE VRIJWILLIGERS BISSCHOP JOHAN 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave EUCHARISTIEVIERINGEN. februari 2 LIEF EN LEED IN ONZE GEMEENSCHAP 2 DANK AAN DE VELE VRIJWILLIGERS BISSCHOP JOHAN 3"

Transcriptie

1 EUCHARISTIEVIERINGEN SINT-PAULUSKERK zondag 10u30 Hoogmis WIJKKAPEL Londenstraat 44 zaterdag 18u00 - zondag 10u00 - weekdagen 18u00 PAROCHIESECRETARIAAT Sint-Paulusstraat Antwerpen 03/ maandag, dinsdag en donderdag van 10u00 tot 12u00 PASTOOR Paul SCHEELEN dagelijks bereikbaar tussen 09u00 en 10u00 op tel. 03/ (St.Joris) dinsdag en donderdag van 10u15 tot 12u15 St-Paulusstraat 22 Antwerpen KERKFABRIEK ST.-PAULUS voorzitter Walter Vrinssen tel. 03/ of 0477/ ONTHAAL - pastoraal gesprek, doop, huwelijk, uitvaart: Pastoor Paul Scheelen 03/ public relations, kerkgebouw en crypte: Walter Vrinssen 0477/ concerten en evenementen: Leo Van achter 0473/ Inhoudsopgave EUCHARISTIEVIERINGEN februari 2 LIEF EN LEED IN ONZE GEMEENSCHAP 2 DANK AAN DE VELE VRIJWILLIGERS BISSCHOP JOHAN 3 NIEUWJAARSTOESPRAAK TEAM 5 NA DE LICHTMISVIERING IN DE ZOLTJES 9 NIEUWJAARSTOESPRAAK KERKRAAD 10 OPEN ROUWGROEP 17 SAMEN TOEKOMST MAKEN 18 PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER 20 DIERENDANS DE KAT 21 - toerisme en rondleiding Sint-Paulusvrienden: Robert Vanherp 0495/ Kerktoezichter Piet De Smet

2 EUCHARISTIEVIERINGEN in de maand FEBRUARI 2011 zo zo zo zo 06 10u30 orgelmis - voorganger Z.E.H. Michel Van Bostraeten 13 10u30 orgelmis - voorganger Z.E.H. pastoor Paul Scheelen 20 10u30 orgelmis - voorganger Z.E.H. Louis Soetewey 27 10u30 orgelmis - voorganger E.P. W. Dirven GEDOOPT werden opgenomen in onze christelijke geloofsgemeenschap door het sacrament van het Doopsel: 2 januari Cayetana Valle 8 januari Joshua Fleerackers 29 januari Marie-Isabella Hellemans wij wensen de ouders en de familie hartelijk proficiat. JARIG Van harte gefeliciteerd zuster Hadewych 80

3 Dank aan de vele vrijwilligers Goede vrienden, Graag wens ik u een gelukkig Nieuwjaar. Ik hoop dat 2011 voor u en voor ons allen een jaar mag worden van gedeelde vreugde en zorg, een jaar van hoopvolle ervaringen. Elk jaar is een jaar van. In Europa werd 2011 uitgeroepen tot het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Een jaar lang zullen overheden en organisaties extra aandacht besteden aan wie zich op één of andere manier inzet als vrijwilliger. De Kerk heeft alle reden om dit jaar van het vrijwilligerswerk in dikke letters op haar agenda te plaatsen. Is de kerkgemeenschap niet één grote familie van vrijwilligers? Overal waar ik als bisschop kom, ontmoet ik enthousiaste ploegen van vrijwilligers. Zij zijn de drijvende en dragende krachten in parochies, in jeugdbewegingen, in sociale of culturele bewegingen, in parochiezalen, in huizen en groepen die zorg dragen voor de zwakken in de samenleving. Vrijwilligers verzetten bergen werk, vaak achter de schermen. Ze doen het belangeloos. Ze tellen geen uren. En wat belangrijk is: ze geven een bezieling door. Vrijwilligersgroepen zijn dragers van een overtuiging en van een engagement. Bij het begin van 2011 wil ik het glas heffen op de duizenden vrijwilligers die in het bisdom Antwerpen actief zijn. Bij een bijzonder jaar, horen bijzondere lintjes. Als dat kon, zou ik een lintje spelden op de jassen van drie vrijwilligers uit het Evangelie. Mijn eerste lintje zou gaan naar de vrouwen die optrokken met Jezus en de apostelen en die hen uit eigen middelen onderhielden. Het waren Maria van Magdala, Johanna, Susanna en nog vele andere vrouwen, zegt de tekst (Lc 8, 1-3). Ze volgden uit eigen beweging, zomaar uit sympathie. Ze vormden een kring van menselijke steun en

4 zorg rond Jezus en de apostelen. Ze stonden er ook nog onder het kruis, bijna alleen. Ze waren de eersten om de verrijzenis te verkondigen. Die ruime kring van vrouwen staat er vandaag nog, op zoveel plaatsen. Gelukkig maar. Mijn tweede lintje zou gaan naar de jongen met vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes (Joh 6, 1-15). Zijn moeder kende zijn eetlust. Ze had hem genoeg meegegeven om één dag naar Jezus te gaan luisteren. Tegenover die massa mensen met grote honger, kan Jezus niet van niets beginnen. Hij heeft één kleine portie nodig, die hij dan kan vermenigvuldigen. Hij krijgt die portie niet van een gekende organisatie of een hoge overheid. Hij krijgt ze van een jongen, een kleine vrijwilliger. Zo gaat het vandaag nog steeds. Hoeveel groepen vrijwilligers zetten zich niet in, dag na dag, voor grote of kleine noden? Ze doen het vaak met weinig middelen. Ze voelen zich soms machteloos tegenover wereldwijde vragen. Hoewel: met kleine middelen kunnen ze vaak wonderen verrichten. Wonderen van menselijkheid, wonderen van solidariteit.ank aan de vele vrijwilligers Mijn derde lintje zou ik geven aan Simon van Cyrene. Terwijl Jezus zijn kruis droeg dwongen ze een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van zijn akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen (Mc 15, 21-22). Vandaag zouden we Simon van Cyrene een Chinese vrijwilliger noemen, iemand die verplicht wordt om een vervelende taak op zich te nemen. Simon kwam daar toevallig langs, vermoeid van een voormiddag werk op het land. Hij was liever recht naar huis gegaan, om te eten en te rusten. Toch laat hij zijn dag ondersteboven gooien. Hij helpt Jezus zijn kruis te dragen. Vaak, vooral in crisistijd, hebben we een Chinese vrijwilliger nodig, iemand voor het minst aantrekkelijke werk. Iemand die het kruis van anderen of van de hele groep op eigen schouders wil laden. Omdat iemand het moet doen. Ook in en rond de kerk ontmoet ik ze vandaag: de Chinese vrijwilligers. Mensen die met geduld en vertrouwen het kruis van anderen helpen dragen. Zonder hen waren ook wij al gevallen. Maar ik heb veel meer lintjes nodig dan deze drie. Ongetwijfeld ook een lintje voor u, die ergens als vrijwilliger actief bent. Een teken van dank en waardering voor uw inzet, gekend of ongekend. + Johan Bonny Bisschop van Antwerpen

5 NIEUWJAARSRECEPTIE toespraak van het parochieteam door de heer Jos Phlippo- ceremoniarius van Sint-Paulus Voor alle duidelijkheid moet ik u mededelen dat onze pastoor enkele weken geleden op een bijeenkomst van het Parochieteam, voorstelde om vandaag iemand in zijn plaats aan het woord te laten. Op het ogenblik dat hij melding maakte van dit voornemen, werden alle PT-neuzen in dezelfde richting gedraaid en werd het meteen duidelijk aan wie deze eer toebedeeld werd. Geen gemakkelijke opdracht, maar eraan ontsnappen was helemaal geen optie. Ik wil dan ook beginnen om in naam van alle teamleden, ieder van u, het allerbeste toe te wensen voor een vredevol jaar, een jaar boordevol mooie en warme momenten, van voorspoed en geluk, maar vooral een gezond Laat het een jaar zijn waarin wij ieder moment aangrijpen om samen te genieten van wat we elkaar te bieden hebben. Ik leg de nadruk op ieder moment want de tijd vliegt snel. Kijk maar naar onze 21ste eeuw, waar wij zo naar afgeteld hebben, en waarvan al meer dan 1/10de voltooid verleden tijd is. Niet te geloven, zo snel gaat het voorbij. Laat ons vandaag even terugkijken naar het vorige jaar en.. waar mogelijk. vooruit kijken naar de toekomst. Voor onze parochiegemeenschap mogen wij op het voorbije jaar dankbaar met een positief gevoel terugblikken. Naast drie goudenhuwelijksverjaardagen waren er vorig jaar 26 huwelijken (2 engagementen), ook 41 doopsels hebben in onze kerk plaatsgevonden. Hiermede bereiken wij aantallen die we in een tijdgeest van vandaag fenomenaal mogen noemen. Wellicht is dit het gevolg van die aantrekkingskracht van ons prachtig, keurig onderhouden kerkgebouw, maar het is ongetwijfeld in verband te brengen met de manier waarop onze pastoor de mensen weet te sensibiliseren en te motiveren. Misschien is het ook een aanwijzing dat een aanzienlijk aantal occasionele kerkbezoekers bij overgangsrituelen

6 erbij willen zijn. Samen met de talrijke opkomst bij de religieuze feesten kan hieruit, zonder twijfel, worden afgeleid dat vele randkerkelijken (heeft niets te maken met ongodsdienstigheid) openstaan voor het religieuze en nog steeds geloven in een transcendente werkelijkheid. Hun geloof in dit bovenaardse is er eerder een van hopen dan van weten. Het aantal kerkelijke begrafenissen blijft dalen, in 2009 nog 33, in 2010 nog maar 9. Door het creëren van alternatieve uitvaartlocaties gaan de begrafenisondernemers dit gebeuren naar zich toetrekken en een uitvaart in een eigen rouwcentrum, met alles erop en eraan, méér propageren dan een uitvaartviering in een kerk. Dit zal ongetwijfeld nog toenemen doordat de kerkelijke begrafenissen in het bisdom Antwerpen vanaf dit jaar in regel gebedsvieringen worden. Nochtans blijft in dit verband de nood bestaan aan begeleiders voor de uitvaarten die dan toch in de kerk zullen plaatshebben. Wij blijven op zoek naar mensen die deze zevendaagse opleiding willen volgen. Alleen zij zullen van het bisdom een mandaat krijgen om deze specifieke gebedsdiensten te leiden. Ook de zondagsvieringen in onze Sint-Pauluskerk zullen ingevolge het dalend aantal priesters, binnen afzienbare tijd, systematisch vervangen worden door gebedsdiensten. Wij doen er alles aan om dit zo lang mogelijk uit te stellen en daarvoor kunnen wij nog steeds beroep doen op een aantal gepensioneerde geestelijken. Maar gelet hun gevorderde leeftijd met een gemiddelde van 78 jaar, zullen wij noodgedwongen ooit wel eens moeten

7 overschakelen. Tenzij iemand als oplossing daarvan de bisschop van Antwerpen zou kunnen bewegen om nog méér naar Sint-Paulus te komen en de frequentie van vorig jaar op te voeren. Mgr. Bonny is daartoe alvast goed op weg - want in 2010 is hij ons in drie grote vieringen voorgegaan en dat heeft, uiteraard met uitzondering van de kathedraal, geen enkele parochie ons voorgedaan. Eén van de hoogtepunten van vorig jaar was het gebeuren rond een zeer interessante en toch wel mysterieuze plek in onze wijk, de beroemde calvarieberg van Sint-Paulus, een geslaagd initiatief waarvoor welgeteld 2670 belangstellenden naar Sint-Paulus kwamen. De kerststallentocht en kerstexpo die van 19 tot 30 december in onze kerk plaatsvond kende, ondanks de barre weersomstandigheden, de hevige kou en de aanhoudende sneeuwval, eveneens een merkwaardige belangstelling. Met inbegrip van de nocturne werden ook hier meer dan 2000 bezoekers geteld. In beide gevallen werd door onze pastoor een zinvolle en mooie brochure uitgegeven. Een aanrader om te hebben, er zijn voor de geïnteresseerden nog enkele exemplaren beschikbaar aan de balie. Vorig jaar werd er dankzij de inspanningen van velen alweer heel wat gepresteerd en gerealiseerd. Wij denken hierbij aan dat dagdagelijkse. Aan die vrij goede samenwerking tussen die vele vrijwilligers. Denk aan de hervormde parochieraad waarop alle geledingen van de parochie uitgenodigd worden en waarop iedereen die interesse heeft altijd welkom is. Wij verwijzen naar ons goed functionerend secretariaat, met die zo noodzakelijke alerte aandacht voor mensen. Voortdurend wordt er aan de liturgische vieringen gesleuteld, de koor- en orkestmissen worden tot in de puntjes verzorgd. Kapelmeester en muziekkapel, de zangers en organist, de werkgroep liturgie, voorganger en ceremoniarius, de kapellen, het onthaal en bloemenschik, zijn vergroeid in samenspel en diepgang.

8 Ook bij de occasionele kerkbezoekers, wordt dit echt gewaardeerd, louter en alleen omdat er spirit insteekt, zowel artistiek als qua vormgeving en gelovige inhoud. Enkele maanden geleden nog werd ik na een viering aangesproken door een enthousiasteling die zegde: wat een rijkdom zulke diepzinnige en aangrijpende viering, die voelbare synergie dit moet men koesteren en hij voegde er nog aan toe: laat dit alsjeblieft niet verloren gaan uiteraard niet!!! dacht ik bij mezelf beseffend dat het niet altijd zo eenvoudig is en zeker niet van zelf gaat. Ieder van ons probeert zoveel mogelijk te doen (soms iets te veel) en dat ook nog goed te doen. Ook in moeilijke tijden, in momenten van verbijstering en verslagenheid, zoals vorig jaar toen plots die schokgolf doorheen de kerk ging en die nog steeds blijft nazinderen. Wij allen werden geconfronteerd met het niet te bevatten schandaal binnen de kerk. Vele leken, maar ook priesters, hebben het hier echt moeilijk mee. En het blijft maar komen, om moedeloos van te worden. Er is één magere troost: dit is niet de eerste keer dat de kerk een crisis doormaakt. Ook nu zal het tijd vergen. Traag maar zeker. Intussen zullen wij moeten leren leven met de littekens. Wij hopen voor 2011 dat wij ons engagement ten aanzien van onze parochiegemeenschap kunnen volhouden en uitbreiden. Het vraagt veel inzet en creativiteit om telkens weer in te spelen op nieuwe behoeften, vragen, verlangens van een terecht veeleisend publiek, en toch elk jaar opnieuw gebeurt dat wonder van creativiteit en enthousiasme dat iedereen schijnt te bezielen. Wij willen bij deze gelegenheid dan ook iedereen danken voor zijn of haar inzet, groot of klein, en verlang van mij niet dat ik hier namen ga noemen, wees er allen van overtuigd hetgeen gij doet wordt naar waarde geschat, echt gewaardeerd. Wij zijn er klaar voor om, geruggesteund door de geloofsgemeenschap, de randkerkelijken, de occasionele kerkbezoekers en toeristen, om opnieuw een jaar lang, samen met vele vrijwilligers, met de muzikanten, de Sint-Paulusvrienden, de kerkraad, de kapelheren, allemaal even enthousiast, op deze sacrale cultusplaats, in eerste instantie, liturgische en sacramentele plechtigheden te serveren van de bovenste plank! Het is op die manier dat ervoor kunnen zorgen dat wij allen een hefboom zijn voor een betere en leefbare wereld. Aan u allen daarvoor bij voorbaat onze welgemeende dank.

9 NA DE LICHTMISVIERING IN DE ZOLTJES

10 NIEUWJAARSBRIEF 2011 van de heer Walter Vrinssen - voorzitter van de Kerkraad Geachte aanwezige, beste vrienden. Het jaar 2010 is al enkel dagen voorbij en we zijn vol goede moed aan het jaar 2011 begonnen. Ik wil dan ook in mijn persoonlijke naam en in naam van de kerkraad iedereen hier aanwezig een gelukkig, maar vooral een gezond 2011 toewensen. Ik las in het parochieblad van deze week dat alle geledingen verbonden aan Sint-Paulus van harte werden uitgenodigd op deze nieuwjaarsreceptie en dat de voorzitter van de kerkraad al zijn geheimen zou prijs geven. Misschien is dit de reden van jullie talrijke aanwezigheid. Ik neem dus aan dat iedereen geabonneerd is op Kerk en Leven, Maar, alvorens onze geheimen prijs te geven wil ik toch eventjes terug blikken op het voorbij jaar. Misschien weet u nog dat ik vorig jaar mijn nieuwjaarsbrief beëindigd ben met de volgende 7 wensen uit te spreken en: Het is niet helemaal geworden wat we ervan gehoopt hadden.

11 1. We zouden zo vlug mogelijk starten met de stabilisatie werken en de verdere afwerking van het huis in de Zwartzustersstraat nr.9 Na maanden wachten zijn de werken in november maar eerst begonnen en hebben veel meer gekost als gebudgetteerd en aan de afwerking van het huis is nog niet begonnen. 2. Er zou verder gewerkt worden aan de studie van de stabiliteit en de verticaliteit van het kerkgebouw. De kerk is helemaal van binnen in 3 D opgemeten en men heeft vastgesteld dat ze gedeeltelijk scheef staat. De ingenieur en architect hebben een voorstel uitgewerkt maar bijkomend onderzoek is nog nodig, en we wachten nu nog op een initiatief van de overheid alvorens te starten met de werken. Misschien heb je wel al gemerkt dat maar de voorgevel staat scheef, de muur boven het triforium staat zelfs 20 cm. scheef en de pilaren staan niet alleen scheef maar zijn terug geel beginnen te verkleuren nadat ze 2 jaar geleden tegen opstijgend vocht waren behandeld en geschilderd. Dit laatste is het gevolg van zouten in de kerk en hieruit blijkt dat er verder onderzoek naar zoutremediering noodzakelijk is. Na advies van Ruimte en Erfgoed stapt de kerkfabriek in een innovatietraject Sanering van zoutbelast metselwerk van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. 3. Een volgende fase v/d orgelrestauratie zou worden opgestart. Een eerste vergadering met Ruimte & Erfgoed,de Stad Antwerpen en Sint-Paulus heeft plaats gehad en het was de bedoeling om een orgeldeskundige aan te stellen en te werken met onderhoudspremies. Die zijn echter door de Vlaamse Gemeenschap afgeschaft ( bezuinigen, de beruchte kaasschaafmethode ) en we zullen nu moeten overgaan tot het indienen van een restauratie dossier. De kostprijs wordt geschat op: Over de volgende 4 wensen: 4. De restauratie van de beelden in de Calvarieberg 5. De restauratie van het dak van de sacristie. 6. Een eerste aanzet tot de ontsluiting van de archeologische site achter de crypte. 7. Het inrichten als casco van de ruimte boven de ingang van de kerk en de sacristie. is al wel Archeologische site

12 veel gepraat en gecorrespondeerd maar concreet is er nog niets gebeurd. Je ziet de balans is niet zo positief. Als voorzitter van een kerkfabriek moet je veel geduld hebben en dat is voor mij niet altijd zo gemakkelijk. Toch zijn er vorig jaar mooie en interessante zaken verwezenlijkt. Hierbij een kleine opsomming/ 1) Artesis Hogeschool Blindenstraat, 9, Antwerpen Zo heeft de kerkraad de samenwerking met de Artesis Hogeschool de academie, in de Blindenstraat geactiveerd en uitgebreid. Concreet hebben we aan de hogeschool de volgend opdrachten gegeven: -de verder restauratie van het processievaandel van de H.Lucia (textiel-schilder-hout afdeling ) -ondersteuning van een masterscryptie over alle processievaandels (textiel ), de studie start in februari. -de restauratie van een waardevol kabinet ( schilpad-hout ) -cultureel-historisch onderzoek van het huis Veemarkt 11 ( monumenten en landschapzorg ) -Ook heeft de kerkfabriek van de paters Kapucijnen van de Ossenmarkt een schilderij gekregen. Dit zou de dominicaan Hyacintus zijn. Ook hier is het de bedoeling om dit schilderij te laten reinigen en daarna op te hangen in het portaal. Al deze projecten worden ingepast in de masteropleiding van de hogeschool en geven zowel de docenten als de studenten interessant materiaal om mee te werken. Gevolg is ook dat door zulke initiatieven de kennis om te onderzoeken en te restaureren niet verloren gaat. Bijkomend voordeel is dat de kosten gedeeltelijk gedragen worden door de overheid en ook gesponsord door de SPV waarvoor nu al onze oprechte dank. 2) Kerk - Werken in 2010 De restauratie van de kerk fase 8 deel 2 beeindigt en opgeleverd. In de weekkapel is de verwarming terug geplaatst en wordt de noodverlichting hersteld. De afgekapte muren zijn nog niet hersteld, daarover later meer. In de kluis van de achter sacristie is het schilderij van Rafael Gorsen opgehangen. Alle kazuifels zijn er echter uitgehaald en voorlopig ondergebracht in de crypte.

13 Door de problemen met onze buurman de firma Arts Gebroeders Immobiliere kan de schade die we hebben in de sacristie, de achter sacristie en de oude kloostergangen niet hersteld of opgelost worden. We zijn dan ook een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen gestart. Door de rechtbank is een deskundige aangesteld die al verschillende keren de site heeft bezocht. De kerkraad heeft hem een volledig schade dossier overhandigd. We wachten af maar e.e.a kan nog lang aanslepen. De muurkluis met afstandsbediening is in de muur aan de Peltierplaats geplaatst naast de deur van de SPV. Ze heeft zoveel succes dat ze ook in de overige MKA kerken zal gemonteerd worden. Een dikke proficiat aan de ontwerper de heer Oscar Provoost de voorzitter van de SPV De geluidsinstallatie in de kerk is gedeeltelijk vernieuwd door de heer Leo Janssens, het werk is echter nog niet af. Een draadloze internetverbinding is geïnstalleerd in het bureel van de voorzitter en de sacristie Zoals vorig jaar al verteld heeft Levanto (een sociaal tewerkstelling project) verschillende werken in de kerk uitgevoerd. Zo werd de zolder boven de sacristie en de zolder boven het poort gebouw gekuist en de trap ernaar geschilderd. Ook hebben zij verschillende herstellingswerken aan de huizen van de kerkraad uitgevoerd. Een kleine anekdote Op de Prior Peltiersplaats staat een boom. Een beschermde boom,nl. een Bergriep,een zeldzaamheid, die nog steeds op een vakkundige snoeibeurt wacht. Moet volgens het Agentschap Bos en Natuur van de Vlaamse overheid in feite in de schatkamer staan. Wordt vervolgd. 3)Kerk Planning voor Het dossier voor een nieuwe diefstal en brandbeveiliging in de kerk is door het Agentschap Ruimte & Erfgoed goedgekeurd en wordt dit jaar in de kerk geïnstalleerd. De kosten hiervoor bedragen +/ ,0. en worden voor 90 % gesubsidieerd. Belangrijk is ook dat de kerkraad het voorstel van Monumentenwacht Antwerpen volgt en klimaatloggers laat plaatsen om het klimaat in de kerk en bijgebouwen digitaal te gaan meten.bestelling wordt nog deze maand geplaatst. In dit verband wordt aan het K.I.K. (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium ) gevraagd om na de analyse van de 15 schilderijen van de Rozenkrans, het Dispuut en de kerstnacht, beide schilderijen van Rubens deze digitaal te fotograferen om eventuele schade vastte stellen.

14 Aan monumentenwacht Antwerpen is gevraagd om de toren van de kerk te inspecteren. Gezien het slechte weer is dit nog niet gebeurd. Aanleiding is het accident van enkele maanden geleden wanneer een grote steen van de toren naar beneden is gevallen en een groot gat in het dak van de archief ruimte boven de schatkamer heeft gemaakt. Gevolg was dat we door hevige regen enorm veel waterschade in het archief hebben gehad. Ook hebben we aan Monumentenwacht Antwerpen gevraagd om dit jaar de buitenkant van de kerk te inspecteren. Algemeen stellen we vast dat door het slechte weer van de voorbije maand er enorm veel lekken zijn rondom de kerk en de huizen eigendom van de kerkfabriek. De dak bedekkers kunnen aan het werk. De tegels in de vloer in het transept zuid liggen los en worden deze maand hersteld. 4)Sint-Paulusvrienden Hoewel ik geen voorzitter ben van de SPV wil ik toch van deze gelegenheid gebruik maken om jullie enkele wetenswaardigheden en nieuwtjes te vertellen. Vorig jaar zijn de statuten gewijzigd en is er een nieuwe voorzitter van de algemene vergadering gekozen nl. de heer Jean-Pierre Depaemelaere lid van de Venerabele kapel. Hij heeft ook al aan verschillende raden van bestuur deelgenomen en ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om hem te bedanken voor zijn zeer gewaardeerd medewerking. Wie elke week present is op maandag is de technische ploeg. Ook vorig jaar hebben zij schitterend werk geleverd. Een van hun uitzonderlijke prestaties is de bezetting met antieke tegeltjes van de schouw in mijn bureel naar een concept van Toon De Voegt. Een echt kunstwerk. Je moet maar eens komen kijken, Oscar en Stef waren de uitvoerders en ik kon alleen maar met bewondering toekijken. Aan verschillende activiteiten werd deelgenomen, zo was er: de geslaagde deelname aan de erfgoed dag op 25 april Hou de datum van 1 mei 2011 maar reeds vrij, het thema is ARMOEDE

15 ROEF. Men zal dit organiseren in samenwerking met Vincentius en het CAW. de deelname aan de cursus gegeven door Z.E.H. Rudy Mannaerts, pastoor van Sint-Andries en ook de bezieler van Topa over de Sint- Pauluskerk. De beloofde Sleutel tot Sint-Paulus is echter uitgesteld. Daar zit het bisdom voor iets tussen. Deze uitgave is nu voorzien voor de start van het toeristisch seizoen in Het openstellen van de Calvarieberg en het promoten van de schitterende uitgave door Z.E.H.Paul Scheelen van een boekje over de Calvarieberg. Deze uitgave is nog steeds te verkrijgen De Nocturne op 21 december Misschien moeten we er eens aan denken om dit met de parochieraad te organiseren. De kerststallentocht en de verkoop van de nieuwe schitterende kerstkaarten, productie door Z.E.H. Pastoor waarvoor dank. Ook vermeldenswaard is dat in 2010 meer dan toeristen de kerk bezocht hebben. Dit is merkelijk meer dan in De SPV voorzien voor dit jaar in grote trekken de volgende activiteiten: Het schilderen van de muren tuin in het voorjaar. Deelname aan Antwerpen Cruise port, eventueel met een VIP aanbod Deelname aan de tentoonstelling Kruisweg West Vleteren En nog veel meer. Ik wil dan ook de voorzitter,de raad van bestuur en de SPV hartelijk bedanken voor het gepresteerde werk en de goede samenwerking. 5)Tentoonstellingen De Stad Antwerpen wil 3 voorwerpen van de kerk in bruikleen. Voor het MAS is dit: Reliekhouder voor de mandibula of de onderkaak van Sint-Walburggis inv.nr. K 10 Voor het Museum Mayer van den Bergh is dit: Reliekmonstrans van Johannes Nepomucenus gift van Maria Theresia Inv.nr.19 Interieur van de Walburgiskerk Doek Inv.nr. E 28 De kerkraad is hiermede akkoord gegaan. Zo hebben wij vorig jaar aan het Diamantmuseum voor de tentoonstelling HarT voor HarD die liep van 27/6 t/m 21/ een Monstrans uitgeleend.

16 6)Overige Huizen: Buiten de dagdagelijkse problemen met de huizen eigendom van de kerkfabriek is het toch interessant om te vermelden dat verschillende investeringsprogramma s gewoon doorgaan. In de ZZ nr 5 werden de ramen vervangen en in ZZ nr 9 hopen we om zo vlug mogelijk met de inrichting te beginnen. Ook zijn er een hele hoop dakgoten die dit jaar moeten hersteld of vervangen worden, denken we maar aan de Pastorij, de Zoltjes en op den Dries. Gronden: Gelukkig hebben we vorig jaar voor 2 projecten nl. aan de Jan Verbertlei en aan de Monseigneur Cardijnlaan de verkavelingsvergunning verkregen. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich nog altijd wenden naar een van de leden van de kerkraad. Met de opbrengsten proberen we de investeringen door de kerkraad in ons patrimonium te betalen. En zo kom ik bijna aan het einde van mijn nieuwjaarsbrief. Maar vooreerst wil ik in de eerste plaatst mijn collega s in de kerkraad bedanken voor de goede samenwerking. Madeleine Manderyck,Jean-Marie Wielemans,Walter Steenwegen en onze secretaris Paul Pasmans bedankt voor de constructieve en aangename samenwerking. Uiteraard een dankuwel aan onze Z.E.H.Pastoor Paul Scheelen en Ludo Beersmans zonder wie onze kerkraad niet compleet zou zijn. Ook het parochieteam mag ik niet vergeten en ook alle leden van de parochieraad waarin alle geledingen van de parochie aanwezig zijn wil ik met deze bedanken voor de prettige samenwerking. Ook dank aan onze sponsors die er voor zorgen dat er in de Sint- Pauluskerk nog orkestmissen worden uitgevoerd. En ten slotte ook een grote dank aan al die vrouwen en mannen die achter de schermen het leven hier in de Sint-Paulus zo aangenaam maken. Antwerpen zondag 9 januari 2011 Walter Vrinssen Voorzitter Kerkraad

17 OPEN ROUWGROEP 2011 Rouw is een heel gewone reactie op een ongewone situatie. Het verlies van een dierbare door overlijden is zo n ongewone situatie. In een rouwgroep kan je hierover ervaringen uitwisselen met mensen die hetzelfde doormaken. Wij bieden een open rouwgroep. Het is een plaats waar ruimte is voor gesprek over wat je doormaakt. Je bent niet verplicht elke keer deel te nemen. In 2011 wordt deze open rouwgroep opnieuw georganiseerd op maandagen van 14u00 tot 16u00 bij de Loodsen (Sint-Jacobsmarkt Antwerpen). De data zijn: * 7 februari * 21 februari * 14 maart * 28 maart * 11 april * 18 april * 2 mei * 16 mei * 6 juni * 20 juni Wij vragen een kleine bijdrage voor koffie en thee. Graag op voorhand even verwittigen of je erbij zal zijn: Geert Willems

18 SAMEN TOEKOMST MAKEN IN ANTWERPEN WAAR? ACW-gebouw Nationalestraat Antwerpen WANNEER, Zaterdag 26 maart van 9 tot 14u. WAT? Heel wat kerkelijke gemeenschappen in de stad willen bijdragen tot het welzijn en de welvaart van de Antwerpse bevolking. Wie bereiken ze? Wat is hun aandeel in de hulpverlening? Waar liggen de verwezenlijkingen, waar kansen en uitdagingen? Waar mogelijkheden tot samenwerking met andere organisaties en instellingen? En hoe zit dat naar de toekomst toe? In opdracht van Stadspastoraal Antwerpen onderzocht KASKI deze elementen. Een eerste onderzoek leverde belangrijke statistieken en prognoses op over het katholicisme in Groot-Antwerpen. Een tweede onderzoek keek naar de maatschappelijke inzet van de parochies in Kernstad Antwerpen. De resultaten, interpretaties en conclusies stellen we op deze studie- en ontmoetingsdag graag voor aan het grote publiek. VOOR WIE? Deze dag richt zich tot mensen die werkzaam zijn in de welzijnssector van Stad Antwerpen; die werken met vrijwilligers of die meer willen weten over de inzet van kerkelijke gemeenschappen voor onze samenleving. INSCHRIJVEN EN MEER INFORMATIE De Loodsen Stadspastoraal Sint-Jacobsmarkt Antwerpen, Inschrijving verplicht - vrije bijdrage graag

19 PROGRAMMA 9u00-9u30: 9u30 - l0u00: l0u00-10u30: 10u30-11u15: 11u15-11u30: 11u30-12u30: Onthaal met koffie en thee Opening door Annemie Luyten en Ina Koeman Voorstelling van de resultaten van het onderzoek naar katholicisme in Antwerpen en de maatschappelijke inzet van Antwerpse parochies door Joris Kregting, KASKI Interpretatie van de onderzoeksresultaten door Paul Scheelen Adempauze met muzikale ondersteuning Gesprek over troefkaarten en zwarte pieten voor de kerkelijke gemeenschappen met * Johan Bonny, bisschop van Antwerpen * Bemadette Van den Heuvel coördinator ouderenzorg Gasthuiszusters Antwerpen * Annemie Verhoeven ACW Antwerpen * Giel Janssens CAW De Terp * Dirk Geldof, 0CMW-raadslid Antwerpen 12u30-14u00 Uitgebreide receptie met mogelijkheid tot ontmoeting en napraten Is de inbreng van kerkelijke gemeenschappen relevant?

20 PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER FEBRUARI 2011 di 01 17u30 Vergadering St.Vincentiusconferentie op de pastorie zo 06 10u30 Orgelmis wo 09 18u00 Parochieraad in de St. Pauluscrypte vr 11 14u00 Samenkomst parochieteam, werkgroep liturgie en voorgangers in het kerkgebouw zo 13 10u30 Orgelmis 11u30 Doop van Ella Linssen en Elena Andries di 15 17u30 Vergadering St. Vincentiusconferentie op de pastorie zo 20 10u30 Orgelmis zo 27 10u30 Orgelmis MAART 2011 di 01 14u00 rondleiding Oxaco Senioren door pastoor P. Scheelen do 03 groepen Sint Lutgardis zo 06 10u30 O. L.Vrouw van Scherpenheuvel ma 07 15u00-17u00 voorbereidende vergadering der vrijwilligers ivm de Kruisweg van de Stilte 19u00 Kerkraad wo 09 19u00 Aswoensdag zo 13 10u30 eerste zondag van de vasten zo 20 10u30 tweede zondag van de vasten zo 27 10u30 derde zondag van de vasten ma/do 28/31 opbouw tentoonstelling Kruisweg van de stilte do 31 19u30 algemene vergadering Sint-Paulusvrienden (crypte)

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat 21 4064 EC Varik tel. 0345-512660 (secretariaat Suitbertusparochie)

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

God of Goud - Hoeveel is genoeg?

God of Goud - Hoeveel is genoeg? FEBRUARI 2015 Informatiekrant van het Bisdom Rotterdam s www.bisdomrotterdam.nl s jrg. 42 s nr. 1 God of Goud - Hoeveel is genoeg? Ieder jaar presenteert Vastenaktie een hongerdoek. Dit jaar staat in de

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? ZOMER 2012 Ontmoeting 2 Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? Die vraag komt de komende periode nadrukkelijk aan de orde. Op het eerste gezicht lijken die twee dingen hetzelfde, maar er is denk ik

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Letterlijk steken we de stroom over en figuurlijk slaan we een brug naar elkaar.

Letterlijk steken we de stroom over en figuurlijk slaan we een brug naar elkaar. Nieuwsbrief nummer 2 juni 2015 NO BRIDGE TOO FAR Door: aalmoezenier Jan van Lieverloo Binnenkort viert de Antoniuskerk niet alleen haar 75-jarig bestaan als parochie maar ook haar 65-jarig kerkfeest. Met

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg Jaargang 43 Nummer 9 Oktober 2012 Kopijdatum volgende Klaroen: zondag

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel. 3616313 - Engel

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie