JOERI DAMIAENS WINT EINDEJAARSACTIE MIDDENSTAND BREE STADSMAGAZINE BREE 08/02 I BELGISCHE PREMIERE NACHTGASTEN I IMPROVISATIETHEATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOERI DAMIAENS WINT EINDEJAARSACTIE MIDDENSTAND BREE STADSMAGAZINE BREE 08/02 I BELGISCHE PREMIERE NACHTGASTEN I IMPROVISATIETHEATER"

Transcriptie

1 Cover v.l.n.r.: Lode Tijskens (middenstand Bree), Rik Leyssen (garage Leyssen), Joeri Damiaens (winnaar), Liesbeth Van der Auwera (burgemeester en schepen Middenstand) 20 08/02 I BELGISCHE PREMIERE NACHTGASTEN I IMPROVISATIETHEATER STADSMAGAZINE BREE jaargang 10 - nr. 1 - FEBRUARI 2013 JOERI DAMIAENS WINT EINDEJAARSACTIE MIDDENSTAND BREE

2 STEDELIJKE DIENSTEN BRANDWEER BIBLIOTHEEK (tot 15 voor sluitingstijd) Ma, di, do: u u u u Woe: u u Vr: u u Za: u u CONTAINERPARK (tot 15 voor sluitingstijd) Ma: gesloten Di: u u Wo: u u Do-za: u u u u INFO & TOERISME BREE I Ma - vr: Vr nm: u u u u gesloten KEMPEN~BROEK Wo - vr: Za - zo: u u u u ONTMOETINGSCENTRUM Ma - vr: Vr nm: u u u u gesloten Cultuurcentrum Cultuurdienst Jeugddienst SOCIAAL HUIS Ma - Vr: Di nm: Do nm: SPORTDIENST u u u u u u STADHUIS Ma - Vr: Di nm: Do nm: u u u u u u TECHNISCHE DIENST Ma, wo, vr: u u Di, do: u u u u Welzijnscampus Zwembad DE SPRINK cbs COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LIESBETH VAN DER AUWERA - burgemeester Algemeen beleid, burgerzaken, ondernemen, middenstand, politie, brandweer, juridische aangelegenheden ( ) zitdag: maandag, u u Infodienst stad Bree tel Bree TV gemist in Dag Limburg? Kijk op Volg ons op Facebook mailen naar: Mario Knippenberg - eerste schepen Ruimtelijke ordening, jeugd, woonbeleid ontwikkelingssamenwerking zitdag: donderdag, u u, stadhuis of op afspraak ( ) Michel Theunissen - TWEEDE Schepen Financiën (incl. kerkfabrieken), sport zitdag: enkel op afspraak ( ) Rik Hertogs - VIERDE Schepen Landbouw & milieu (pacht, hoevetoerisme, waters, bossen, jacht), dierenwelzijn, containerpark, groendienst (parken en plantsoenen), energie zitdag: dinsdag, u u, stadhuis of op afspraak ( ) Bernadette Verslegers - schepen & OCMW VOORZITTER OCMW & welzijn, sociale tewerkstelling en huisvesting, volksgezondheid & hygiëne zitdag: dinsdag, u u, Sociaal Huis of op afspraak ( ) Rudi Cober - DERDE Schepen Openbare werken, markten, kermissen, erfgoed Zitdag: woensdag, u u, Technische dienst of op afspraak ( ) Jo Vandersteegen - VIJFDE SChepen Mobiliteit en verkeer, toerisme (incl. Luysen, Pollismolen, Mariahof, verzusteringen), cultuur zitdag: woensdag, u u, Technische dienst of op afspraak ( ) Gedeelde bevoegdheden Liesbeth Van der Auwera en Mario Knippenberg: Personeel, info, onderwijs, patrimoniumbeheer, acquisitiebeleid Liesbeth Van der Auwera en Rik Hertogs: Kieszaken Stadsmagazine Bree is een uitgave van het stadsbestuur van Bree. Verantwoordelijke uitgever: Liesbeth Van der Auwera, Vrijthof 10, 3960 Bree. Redactie: Dienst Info, Markt z/n, 3960 Bree, tel of Stadsmagazine Bree, jaargang 10 - nr. 1

3 inhoud Winnaar eindejaarsactie Restauratiepremie kerk Gerdingen Winnaars fotowedstrijd Stadslezing: Huisen boerderijnamen edito Informatie en open communicatie zijn voor ons belangrijke beleidspunten Beste Breeënaren Namens heel het stadsbestuur wil ik u eerst en vooral een heel gelukkig en gezond 2013 toewensen. Op 2 januari zijn we van start gegaan met een vernieuwde gemeenteraad, een nieuw schepencollege en hebben we een nieuwe wind door het stadhuis laten waaien. Mijn bureau vindt u voortaan op de eerste verdieping met naast mij het bureau van mijn secretariaat. Trouwen gebeurt nu in de voormalige schepenzaal, de mooiste ruimte in heel het stadhuis, gelegen op het gelijkvloers en voor iedereen gemakkelijk bereikbaar, zonder trappen of liften. De schepenen vergaderen in het vroegere kantoor van de burgemeester. De vroegere trouwzaal is een bureelruimte geworden. Binnenkort verhuist ook de balie van het AGB naar het gelijkvloers, naar het Dienstenloket (Ombudsdienst) zodat u geen zoektocht meer hoeft te organiseren om bijvoorbeeld een bewonerskaart af te halen. Ook het stadsmagazine is opgefrist. Een iets groter formaat, een andere lay-out, waardoor er meer plaats is om u nog beter te informeren. Informatie en open communicatie zijn voor ons immers heel belangrijke beleidspunten. Tenslotte, maar daarover leest u verderop meer, was ik heel blij dat ik meteen in de eerste week van januari bericht kreeg dat het dossier van de omleidingsweg aan de Meeuwerkiezel Rode Kruislaan, getekend is en klaar ligt voor uitvoering. Wij houden u op de hoogte over de start van de werken! Liesbeth Van der Auwera Burgemeester 3

4 KENNISMAKING MET HET NIEUWE BELEID MARIO KNIPPENBERG EERSTE SCHEPEN 36 jaar, educatief medewerker Vormingplus Limburg Verhoging van leefkwaliteit, omgevingskwaliteit en aantrekkelijkheid van al onze woonkernen zijn de kernwoorden waarop ik mijn beleid zal enten. Nog dit jaar starten we met de inventarisering van de zonevreemde woningen in Bree. Doel is om, waar wettelijk mogelijk, rechtszekerheid te bieden aan hun eigenaars. Als schepen van jeugd wil ik een vrijetijdsaanbod aanbieden aan kinderen en jongeren van alle leeftijden. MICHEL THEUNISSEN SCHEPEN 46 jaar, ontvanger directe belastingen Mijn prioriteiten voor deze legislatuur zijn de financiën van de stad terug in orde krijgen. Momenteel hebben we de hoogste schuld per inwoner van heel Limburg. D.w.z. zuinig zijn en creatief omspringen met de weinige gelden die we hebben. Geen prestigeprojecten maar de echte noden oplossen. Ook wil ik Bree een nog sportievere gemeente maken. Mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam. RUDI COBER SCHEPEN 46 jaar, zelfstandige Allereerst wil ik de lopende bouw- en wegenisprojecten goed opvolgen en waar nodig bijsturen. Vervolgens moet er blijvend worden geïnvesteerd in het goed onderhouden van ons eigen patrimonium (wegen, pleinen, gebouwen,...). Als schepen bevoegd voor Erfgoed vind ik het heel belangrijk dat we ons historisch geërfd goed actief moeten promoten. Dit is zeker een troef van onze stad.

5 LIESBETH VAN DER AUWERA BURGEMEESTER 44 jaar, juriste en federaal parlementslid Ik heb een hele reeks bevoegdheden maar het belangrijkste, vind ik, is dat ik open en vrij met u, de inwoners van Bree, over alles wil communiceren. Uw goedgevoel in Bree is mijn grootste bekommernis. Daar komt veel bij kijken: veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, zorg, betaalbaar wonen, kinderopvang, kansen om te leren, om te werken. Via de verschillende beleidsdomeinen, waarvoor ik geheel of gedeeld bevoegd ben, hoop ik daar samen met mijn hele ploeg en medegeïnspireerd door u een steentje aan bij te kunnen dragen. RIK HERTOGS SCHEPEN JO VANDERSTEEGEN SCHEPEN BERNADETTE VERSLEGERS SCHEPEN - VOORZITTER OCMW JACQUES LETEN VOORZITTER GEMEENTERAAD 48 jaar, zelfstandige Belangrijk is een goed beleid voor landbouw, natuur en milieu. Landbouwers zorgen ook voor tewerkstelling! We gaan investeren in landbouwwegen en geven aandacht aan de mens in de natuur. Dit kan door met de adviesraden voor landbouw en natuurliefhebbers op een constructieve, open en eerlijke manier samen te werken. Ook zal het milieu aan bod komen. Toezicht op illegaal storten en lozen van afvalwater zijn onze prioriteit. 30 jaar, leraar derde graad secundair onderwijs Op vlak van mobiliteit gaan we zorgen voor vlotte en veiligere toegangswegen van Bree. Op cultureel gebied blijven we aandacht hebben voor een optimale ondersteuning aan het verenigingsleven, de bibliotheek en CC De Breughel. Ook de toeristische trekpleisters van Bree en de deelgemeentes gaan we verder uitbouwen om zo de charmes die Bree rijk is te promoten. 54 jaar, Gewestelijk secretaris mutualiteit De Voorzorg Als ocmw-voorzitter, gaat mijn prioriteit uit naar de organisatie van een goede sociale dienstverlening (kwaliteitsvolle administratieve dienstverlening en informatieverstrekking) voor iedere Breeënaar en werken aan een warme samenleving. Tevens zal mijn aandacht gaan naar een uitbreiding van de kinderopvang en de bejaardenzorg. Dit laatste vooral op vlak van dienstverlening. Eveneens ga ik voor het realiseren van extra serviceflats (assistentiewoningen), sociale huur- en koopwoningen. 52 jaar, directeur binnen- en buitendiensten mutualiteit De Voorzorg Limburg Als voorzitter wil ik van de gemeenteraad een dynamisch en democratisch beleidsorgaan maken dat, samen met het CBS (College van Burgemeester en Schepenen), Bree goed bestuurt. Als gemeenteraadslid wil ik me vooral inzetten voor een sterk sociaal en financieel gezond beleid en vooral, met heel veel goesting, keihard werken voor Bree! info 5

6 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Het OCMW van Bree wordt bestuurd door elf raadsleden, aangeduid door de Gemeenteraad voor een periode van zes jaar. De Raad kiest uit haar leden een voorzitter (Bernadette Verslegers) die belast is met het voorafgaand onderzoek van de zaken die aan de Raad worden voorgelegd en die ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad. De voorzitter roept de Raad éénmaal per maand samen, stelt de agenda op en zit de Raad voor. foto (v.l.n.r.) 1 ste rij: Goedele Eerdekens, Anke Mockers, Lien Ceyssens, Bernadette Verslegers, Roel Coninckx 2 de rij: Theijs Laura, Stijn Jansen 3 de rij: Dorien Jans, Sylvia Surkyn, Mia Weltjens, Marleen Gabriels VLAAMSE MAAT- SCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING VOORTAAN DE WATERGROEP Sinds 1 januari 2013 heeft de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening een nieuwe naam: De Watergroep. Onze kerntaak blijft om onze klanten 24 uur per dag, 7 dagen op 7 van gezond en lekker drinkwater te voorzien. Daarnaast hebben we ook een uitgebreid dienstenaanbod op het vlak van gemeentelijk afvalwaterbeheer en maken we industriewater op maat voor bedrijven. De medewerkers van De Watergroep blijven steeds tot uw dienst op de gekende contactadressen. Meer info: VRAGEN??? Als je geconfronteerd wordt met een (mogelijke) spoedige of toekomstige sluiting van je bedrijf roept dit ongetwijfeld heel wat vragen op over je financiële zaken, je administratie,... De problemen kunnen voor heel wat moeilijkheden en spanningen zorgen. Spreek erover en vraag tijdig hulp. Bel naar (elke werkdag) Meer info: Sociaal Huis of je vakbond Wil je hulp in je zoektocht naar werk, neem contact op met de werkwinkel. De medewerkers informeren je graag over werk en opleiding, ze beheren je dossier en helpen bij het solliciteren. Meer info: of de VDAB-Servicelijn op Indien je bang bent dat je maandelijkse financiële afbetalingen te zwaar worden, neem dan contact op met je bankier. Info: of

7 JOERI DAMIAENS WINT EINDEJAARSACTIE MIDDENSTAND BREE In de maand december kon je voor de 5 de maal deelnemen aan de eindejaarsactie van de Breese Middenstand. Naar schatting werden meer dan volle spaarkaarten ingediend. Op maandag 21 januari 2013 werden 62 gelukkige winnaars geloot in aanwezigheid van de deelnemende handelaren. Met een prijzenpot van meer dan EUR was deze middenstandsactie de 3 de grootste van Limburg, na Sint-Truiden en Lommel. Burgemeester en schepen van Middenstand, Liesbeth Van der Auwera, mocht de hoofdwinnaar trekken. Joeri Damiaens (21) uit Opitter kreeg diezelfde avond nog te horen dat hij de hoofdprijs, een Opel Corsa Enjoy, gewonnen had. Joeri, wat was je eerste reactie toen je te horen kreeg dat je de winnaar van de wagen was? Joeri Damiaens: Ik was heel verwonderd toen Lode Tijskens van de middenstand mij opbelde en vertelde dat ik de hoofdwinnaar van hun actie was. Die dag was ik nog met mijn mama in het centrum geweest en zagen we dat de auto niet meer op het Vrijthof stond. We vroegen ons al af wie die gewonnen had. Grappig, want s avonds stonden we al in het stadhuis te vieren bij de middenstand! Hoeveel spaarkaarten had je ingevuld in december? Joeri: Één, vandaar mijn verbazing! Ik was samen met mijn mama een cadeaubon bij Confectie Martens gaan kopen voor mijn oma. Zij was natuurlijk ook heel blij. bekendmaking winnaars Alle winnaars werden persoonlijk verwittigd, je kan ze terug vinden op onder de rubriek: economie - breese middenstand - eindejaarsactie Ben je blij met de wagen? Joeri: Uiteraard! Ik heb zelf nog geen wagen, dus dit komt zeker van pas. Ik vind de Corsa Enjoy ook een hele mooie wagen, ik zou hem zelf ook nog gekozen hebben als ik een wagen zou kopen? Het dringt nu pas echt tot me door als ik de wagen zie, want ik zit momenteel midden in de examenperiode. Het inrijden zal pas voor na de examens zijn helaas, maar daar kijk ik nu al heel hard naar uit! Infotentoonstelling over de nieuwbouw van Ziekenhuis Maas en Kempen Ziekenhuis Maas en Kempen start midden 2013 met de bouw van een nieuw ziekenhuis in Maaseik. In 2016 smelten daar de campussen van Bree en Maaseik samen tot één nieuw ziekenhuis. Om zoveel mogelijk mensen te informeren over dit omvangrijk project organiseert het ziekenhuis een informatietentoonstelling. Zowel op de campus in Bree als de campus in Maaseik kan u vanaf 23 februari 2013 terecht voor de gedetailleerde plannen, omgevingskaarten, projecties en nog veel meer informatie over het toekomstige ziekenhuis. Jan Valgaeren, algemeen directeur van Ziekenhuis Maas en Kempen: ZMK wil de mensen meer inzicht bieden in het wat en hoe van ons grootschalig bouwproject. We proberen via deze informatietentoonstelling zoveel mogelijk relevante informatie uit te stallen. We vinden het daarnaast ook heel belangrijk om het standpunt van de mensen te kennen. Opmerkingen en suggesties kunnen daarom gedeponeerd worden in onze Geef uw mening -box. Iedereen is van harte uitgenodigd om nog tot vrijdag 22 maart 2013 een kijkje te komen nemen in het ziekenhuis van Bree of Maaseik. De tentoonstelling zal elke dag geopend zijn van u tot u. Ziekenhuis Maas en Kempen bouwt een nieuw ziekenhuis in het groen in Maaseik. In 2016 worden de huidige ziekenhuizen van Bree en Maaseik samengebracht in dit eerste uitgestrekte laagbouwziekenhuis in Vlaanderen. Met het oog op het herstel van de patiënt, is de duurzame structuur van het ziekenhuis geïntegreerd in het omliggende groene landschap. Het nieuwe ziekenhuis is een uitzonderlijke troef voor de zorg van inwoners in de regio Noord-Oost Limburg. info 7

8 Minister Crevits maakt middelen vrij voor omleidingsweg Bree Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt de nodige middelen vrij voor de aanleg van een nieuw stuk omleidingsweg in Bree in Limburg. Het gaat om een bedrag van bijna 2,5 miljoen euro. De nieuwe weg is belangrijk in het kader van de doorstroming en de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Verwacht wordt dat de werken nog voor het bouwverlof kunnen starten. Voor Bree is dit een heel belangrijke realisatie. HOGE HAKKEN RACE ZONDAG 24 MAART 2013 Opening toeristisch seizoen Lentekoopdagen (23-24 maart) Kelnerrace & hoge hakken race Tijdens de opening van het toeristisch seizoen op zondag 24 maart organiseren de toeristische raad i.s.m. Toerisme Bree een hoge hakken race voor de sportieve en modieuze dames. Tijdens dit lentekoopweekend kan je meteen je nieuwe hakken testen! Ook aan de mannen wordt gedacht, zij kunnen zich meten in een echte kelnerrace die dit jaar ook voor amateur kelners toegankelijk is. Schepen van Toerisme Jo Vandersteegen daagt jullie uit! Het wedstrijdreglement is binnenkort te downloaden op Inschrijvingen: NIEUW IN BREE! mooie prijzen te winnen! Het nieuw stuk weg in Bree komt tussen de gewestwegen N73 en N76: van de bestaande rotonde op de N73 Peerderbaan naar het kruispunt op de N76 Meeuwerkiezel met de Boneputstraat. De aansluiting op dit kruispunt zal worden heraangelegd met een rotonde en met een fietstunnel onder de N76. De omleidingsweg zal 2 maal 1 rijstrook tellen. Er blijft een mogelijkheid om later uit te breiden naar 2 maal 2 rijstroken. De geplande omleidingsweg zal ervoor zorgen dat er minder zwaar verkeer door het centrum van Bree zal rijden. De nieuwe weg zal ook het leven en wonen aan de Meeuwerkiezel / Cobbestraat / Cobbenveld een heel stuk verkeersarmer en aangenamer maken. De aandacht voor de zachte weggebruiker, met name voor fietsers en voetgangers wordt verhoogd door de fietstunnel waardoor het centrum voor hen gemakkelijk en veilig toegankelijk is. Er komen naast de fietstunnel nieuwe enkelrichtingsfietspaden in cementbetonverharding met een breedte van 1,75 m. Langs de N76 tussen Bree en Meeuwen- Gruitrode worden aansluitend nieuwe vrijliggende fietspaden aangelegd. Voor dit belangrijke project voor Bree maakt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits bijna 2,5 miljoen EUR vrij. Verwacht wordt dat de werkzaamheden voor het bouwverlof kunnen starten. Vóór de fietspaden zijn de nutsmaatschappijen al met de voorbereidingen gestart en het Agentschap Wegen en Verkeer plant de aanleg van het fietspad samen met de aannemer vanaf maart. Lange geschiedenis Het dossier van de omleidingsweg Bree dateert al uit de jaren 1970 en heeft dus een lange weg afgelegd. Indertijd leefde het idee om een grote verbindingsweg Hamont-Tongeren aan te leggen. Het uitgetekende tracé werd herhaaldelijk gewijzigd, ook al omdat vanuit Bree steeds de nood klonk voor een snelle verbinding met het snelwegennet (E314, Genk-west). Het dossier kwam in een stroomversnelling toen begin de jaren 2000 de eerste plannen opdoken voor een toonzaalzone aan de Meeuwerkiezel/ Rode Kruislaan. Toen dat plan wijzigde in een woonzone, die ondertussen deels is gerealiseerd, was duidelijk dat het dossier omleidingsweg dringend uitgevoerd diende te worden. Burgemeester Liesbeth Van der Auwera Dit dossier is voor Bree heel belangrijk. Hier wachten we al jaren op en ik ben heel tevreden dat minister Crevits de nodige middelen nu heeft vrijgemaakt. De verkeersdrukte naar het centrum van de gemeente zal in de toekomst verminderen door het doorgaande verkeer om te leiden. Dat is goed voor de verkeersveiligheid van de fietsers, voor de bewoners van de Meeuwerkiezel en voor zij die het domein van de Gerkenberg bezoeken met de zorgvoorzieningen daar. Minister Hilde Crevits Het nieuwe stuk weg dat het Agentschap Wegen en Verkeer binnenkort zal aanleggen is een belangrijke realisatie. In de buurt zijn er zorginstellingen, scholen, winkels enz. Het lokale verkeer zal verkeersveiliger kunnen gebeuren. Voor de fietsers komt er nieuwe veilige infrastructuur. Op die manier willen we ook het gebruik van de fiets aanmoedigen en de mobiliteit in Bree verbeteren. Alles is klaar om nu op het terrein aan de slag te gaan.

9 RESTAURATIEPREMIE VOOR ONZE-LIEVE-VROUWEKERK IN GERDINGEN We zijn als stadsbestuur zeer verheugd dat Vlaams Minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois een restauratiepremie van ,46 EUR toekent voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Gerdingen. De kerk is sinds 1981 beschermd en samen met het omliggende kerkhof ook beschermd als dorpsgezicht. De toren heeft doorheen de eeuwen een functiewijziging ondergaan. Eerst diende hij als verdedigingstoren in tijden van nood. Later kreeg hij een religieuze functie. De toren is opgetrokken in een bonte mengeling van bouwstenen, in hoofdzaak veldkeien. Het oorspronkelijke uitzicht is goed bewaard gebleven. De dikke muren tonen het defensieve karakter van de toren in zijn beginperiode. Het kerkschip dateert van de 16e eeuw en bestaat uit een schip met drie traveeën met een noordelijke zijbeuk Dit gedeelte is opgetrokken in gotische spitsbogen stijl. In 1704 werd het schip verhoogd. In 1718 werd ook de toren verhoogd en hersteld nadat hij mogelijk door granaatinslagen beschadigd was. Op 31 augustus 1881 brandde de kerk af door een blikseminslag. In 1884 startte men, onder leiding van provinciaal architect Jaminé, met de heropbouw van de kerk met het behoud van het oorspronkelijke uitzicht. Ook in de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk schade gehad. Aannemer Vliegen-Neyens van Gerdingen deed de herstellingen hiervan voor een bedrag van Fr. (1.405 EUR). De Onze-Lieve-Vrouwekerk heeft nood aan restauratie. In de muren zit opstijgend vocht en regenwater dringt plaatselijk naar binnen. Hierdoor zijn onder andere de houten draagstructuren aangetast door houtrot en schimmels. De dakbedekking van natuurleien is in zeer slechte staat. Nu de subsidie goedgekeurd is, kan het aanbestedingsdossier opgestart worden. De Vlaamse overheid betaalt dus 60 %, de provincie doet een tussenkomst van 20% en de stad en het kerkfabriek elk 10%. De restauratiewerken die nu uitgevoerd worden omvatten, volgens schepen van Erfgoed Rudi Cober, onder andere de steenbehandeling en reiniging, de houtbehandeling, de vervanging en herstelling van de dakconstructies in hout, het vernieuwen van koperen goten en afvoeren, het herstellen van het torenuurwerk, het aanbrengen van klimen ladderhaken om het dak toegankelijk te maken, isolatiewerken, duivenwering en blikseminstallaties. info 9

10 BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Woensdag 2 januari u - stadhuis Bree VOORZITTER GEMEENTERAAD Leten Jacques (BROS) Samenstelling gemeenteraad Van der Auwera Liesbeth (CD&V) Knippenberg Mario (BROS) Theunissen Michel (CD&V) Cober Rudi (BROS) Hertogs Rik (BROS) Vandersteegen Jo (CD&V) Verslegers Bernadette (BROS) Vanaken Edith (Verjonging) Drykoningen Jos (Vlaams Belang - LB) Geuzens Pierre (Verjonging) Vanderhoydonk Bart (Verjonging) Reekmans Kathleen (Vlaams Belang - LB) Kenis Mathieu (CD&V) Savelkoul Ronny (Verjonging) Schurgers-Louwet Elfi (Verjonging) Raedschelders Julie (Verjonging) Vandyck Matthias (Verjonging) Hendrix Suma (Verjonging) Verheyen Katja (BROS) Neyens Lambert (Verjonging) Tijskens Lode (Verjonging) Daniels Stefan (BROS) De Ruyter Paul (CD&V) Nouwen Cynthia (CD&V) STADSSECRETARIS Stefan Goclon Zie ook Volgende gemeenteraad Maandag 4 februari u - stadhuis Bree Installatie gemeenteraad Uittredend 1 ste schepen Bart Vanderhoydonk zit, bij afwezigheid van uittredend burgemeester Jaak Gabriels, de vergadering voor. Dit tot aan de installatie van de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, raadslid Jacques Leten. Bart Vanderhoydonk opent de installatievergadering om u. Hij wenst al de aanwezigen een gelukkig en gezond Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadverkiezingen: de voorzitter doet melding van de brief van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarin de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 in Bree geldig zijn verklaard. 2. Mededeling benoeming en eedaflegging van de burgemeester: de voorzitter doet melding van de brief van de gouverneur waarin gemeld wordt dat Liesbeth Van der Auwera in handen van de gouverneur de eed heeft afgelegd als burgemeester van Bree. 3. Installatie en eedaflegging gemeenteraadsleden: De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen raadsleden (of hun opvolgers): deze documenten zijn allemaal in orde. De voorzitter doet melding van afstand van mandaat door raadsleden Jaak Gabriels (opvolger Lambert Neyens), Miet Jehoul (opvolger Lode Tijskens aangezien Raf Hendrikx als eerste opvolger ook afstand doet van het mandaat), Mia Weltjens (opvolger Cynthia Nouwen) en Eddy van Buggenhout (opvolger Kathleen Reekmans). Al de raadsleden (uitgezonderd burgemeester Liesbeth Van der Auwera) leggen vervolgens de eed in handen van de voorzitter af. Voorzitter Bart Vanderhoydonk legt vervolgens de eed in handen van Burgemeester Liesbeth Van der Auwera af. De gemeenteraad van Bree, met 25 raadsleden, is geïnstalleerd. 4. Installatie verkozen-verklaring van de voorzitter van de gemeenteraad: raadslid Jacques Leten: De gemeentesecretaris overhandigt de akte van voordracht van de kandidaatvoorzitter (J. Leten) aan de voorzitter van de gemeenteraad (B. Vanderhoydonk). Hij onderzoekt de akte. De kandidaatvoorzitter wordt vervolgens verkozen verklaard. Hij neemt vanaf nu het voorzitterschap van de gemeenteraad waar. Hij feliciteert al de kandidaten, al de verkozenen en de nieuwe bestuursploeg die aan de verkiezingen van 14 oktober hebben deelgenomen. Hij geeft een korte toespraak als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. 5. Installatie-verkozenverklaring van de schepenen en eedaflegging a. De gemeentesecretaris overhandigt de akte van voordracht van de kandidaat-schepenen aan de voorzitter van de gemeenteraad, hij controleert vervolgens de ontvankelijkheid van de akte. (al de noodzakelijke documenten/ elementen zijn in orde). De akte wordt ontvankelijk verklaard, de schepenen zijn verkozen. Hun rangorde ligt vast (cfr voordrachtakte). De schepenen leggen vervolgens de eed af in handen van de burgemeester en dit in de volgende volgorde: Mario Knippenberg (eerste schepen), Michel Theunissen (tweede schepen), Rudi Cober (derde schepen). Rik Hertogs (vierde schepen), Jo Vandersteegen (vijfde schepen). 6. Fractievorming: de voorzitter meldt dat dit een formaliteit is: de vier fracties zijn dezelfde dan die bij de verkiezingen: BROS, CD&V, Verjonging, Vlaams Belang- Leefbaar Bree. 7. Verkiezing van OCMW-raadsleden: a. De voorzitter meldt de ontvankelijkheid van de voordrachtakten en het onderzoek van de geloofsbrieven. Er wordt tot geheime stemming in één ronde over gegaan. Elk raadslid ontvangt 6 stembrieven. De voorzitter wordt bij de verkiezing bijgestaan door de twee jongste raadsleden zijnde Julie Raedschelders en Matthias Vandijck b. De stemmen worden geteld en gesorteerd. De 11 kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen verklaard als werkend lid van de OCMWraad. De voorzitter kondigt de uitslag van de verkiezing van de OCMW-raadsleden af: Ceyssens Lien, Coninckx Roel, Eerdekens Goedele, Gabriels Marleen, Jans Dorien, Jansen Stijn, Mockers Anke, Surkyn Sylvia, Theijs Laura, Verslegers Bernadette, Weltjens Maria. 8. Verkiezing Politieraadsleden: De voorzitter meldt de ontvankelijkheid van de voordrachtakten en het onderzoek van de geloofsbrieven. Er wordt tot geheime stemming in één ronde over gegaan. Elk raadslid ontvangt 3 stembrieven. De voorzitter wordt bij de verkiezing bijgestaan door de twee jongste raadsleden zijnde Julie Raedschelders en Matthias Vandijck. De stemmen worden geteld en gesorteerd. De 5 kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen verklaard als lid van de Politieraad. De voorzitter kondigt de uitslag van de verkiezing van de Politieraadsleden af: Stefan Daniëls, Rik Hertogs, Cynthia Nouwen, Lode Tijskens, Bart Vanderhoydonk.

11 9. Welzijnscampus: De voorzitter vraagt aan de fracties wie zij voordragen als kandidaat voor de algemene vergadering van de Welzijnscampus (drie gemeenteraadsleden zijn af te vaardigen). Er blijven drie kandidaten over met name Lambert Neyens, Mathieu Kenis en Rik Hertogs. De raadsleden zijn akkoord om te stemmen met handopsteking. De voordracht wordt unaniem goedgekeurd. 10. Welzijnscampus: De voorzitter vraagt aan de fracties wie zij voordragen als kandidaat voor de raad van bestuur van de Welzijnscampus (één gemeenteraadslid af te vaardigen). Er blijft één kandidaat over met name raadslid Katja Verheyen. De raadsleden zijn akkoord om te stemmen met handopsteking. De voordracht wordt unaniem goedgekeurd. 11. AGB bestuurders: De voorzitter vraagt de namen die de fracties voordragen. Er zijn dertien bestuurders aan te stellen, er zijn dertien kandidaten. De raadsleden zijn akkoord om te stemmen met handopsteking. De voordracht wordt unaniem goedgekeurd. AGB-bestuurders voor Bree: Julie Raedschelders, Ronny Savelkoul, Suma Hendrix, Pierre Geuzens en Jo Geebelen, Liesbeth Van der Auwera, Mathieu Kenis, Luc Molenaers, Mario Knippenberg, Stefan Daniëls, Eric Sterken, Gerda Brouns, Jos Drijkoningen. 12. AGB (commissarissen). De voorzitter vraagt de namen die de fracties voordragen. Er zijn drie bestuurders aan te stellen, er zijn drie kandidaten. De raadsleden zijn akkoord om te stemmen met handopsteking. De voordracht wordt unaniem goedgekeurd: Bart Vanderhoydonk, Paul De Ruyter en Rik Hertogs. 13. De voorzitter doet melding van de verplichting uit het gemeentedecreet om het ambt van ontvanger voortaan financieel beheerder te noemen. Jean Gielen, huidig ontvanger van de stad Bree, wordt vervolgens met unanimiteit aangesteld als financieel beheerder van de stad Bree. Carnaval in Bree Za 2 februari u - sporthal Olympia Grute zitting, uitreiking guiwe kwaartsje org.: Kwaartjeslummels Zo 3 februari u - sporthal Olympia opitma carnavalszitting org.: Optima / Kwaartjeslummels Vr 8 februari u - Bree centrum Carnavalsscholenoptocht org.: Stoepluipers Za 9 februari u - grote zaal Boneput Tempiêst-fiêst org.: de Breese carnavalsgroepen Zo 10 februari u - Breughelzaal Carnavalsconcert org.: Kwaartjeslummels Ma 11 februari Carnaval in Bree (kroegentocht) Di 12 februari Carnaval in Bree (kroegentocht) Ereburger Luigi M. overleden Wo 13 februari Hieringenaovendsj in Bree Luigi Marinelli, ereburger van de stad Bree, is op donderdag 13 december 2012 overleden. Luigi was de echtgenoot van Edda Zane, de juffrouw van het klasje in onze Italiaanse zusterstad Volpago-del- Montello die de allom bekende ballon van de Breese Pasty Nouwkens vond in Het verhaal groeide uit tot een jarenlange hechte verbroedering tussen Volpago en Bree. Luigi stierf op 90-jarige leeftijd. Za 9 MAART Zo 10 maart u - Bree centrum Licht-Halfvastenstoet AANSLUITEND carnavalsbal sportkaffee org.: Stoepluipers u - sportkaffee olympia Prijsuitreiking Licht-Halfvastenstoet 11

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD WOENSDAG 2 JANUARI 2013 OM 19.30 UUR Aanwezig Voorzitter: Dhr. Jacques Leten. Burgemeester: Mevr. Liesbeth Van der Auwera. Schepenen: Dhr. Mario Knippenberg, Dhr. Michel

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

BREE. openingen. Feestelijke. stadsmagazine. Fietspaden Peerderbaan. jaargang 9 - nr. 8 - OKTOBER 2012

BREE. openingen. Feestelijke. stadsmagazine. Fietspaden Peerderbaan. jaargang 9 - nr. 8 - OKTOBER 2012 jaargang 9 - nr. 8 - OKTOBER 2012 stadsmagazine BREE 4 Foto: Opening Malta, Millenstraat, Toleikstraat. Fietspaden Peerderbaan Feestelijke openingen Stadsmagazine_oktober.indd 1 20/09/2012 15:09:58 INHOUD

Nadere informatie

Gescheiden riolering voor bestaande woningen

Gescheiden riolering voor bestaande woningen Gescheiden riolering voor bestaande woningen een geschenk uit de hemel gebruik je nuttig. Daarom houden we hemelwater en afvalwater graag apart. WaT uit de hemel komt, hoort niet In de riolering Water

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Munten Benny, Burgemeester; Nyns Jean-Pierre, Guldentops-Allard Elke, Debehets-Schepmans Ria, Vlayen Bart, Zurinckx-Liénart

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Cover: Carnavalscholenoptocht 16/03 I CC DE BREUGHEL DE DAME EN HET HONDJE STADSMAGAZINE BREE

Cover: Carnavalscholenoptocht 16/03 I CC DE BREUGHEL DE DAME EN HET HONDJE STADSMAGAZINE BREE Cover: Carnavalscholenoptocht 16/03 I CC DE BREUGHEL DE DAME EN HET HONDJE STADSMAGAZINE BREE jaargang 10 - nr. 2 - MAART 2013 20 STEDELIJKE DIENSTEN BRANDWEER 089 73 92 90 BIBLIOTHEEK 089 84 85 40 (tot

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau De heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter; de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD SECRETARIAAT Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 12 Fax + 32 89 84.85.80 E-mail : secretariaat@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 2 december 2013 Aanwezig Voorzitter:

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 OPENBARE ZITTING 1. Mededeling geldigverklaring gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012. Kennisname. Er wordt akte genomen van het besluit

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart 2017 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? 1 Openbaar Algemeen

Nadere informatie

Kunstweek Piet Mondriaan

Kunstweek Piet Mondriaan Agenda Do 18 apr Studiemiddag kinderen vrij vanaf 13.00 uur Vr 19 apr Boerderijschool klas 3/4 Ma 22 apr Klassen 4, 5 en 6 atletiek bij Archeus Do 25 apr 12.30 afsluiting Mondriaan weken, ouders welkom!

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

zaterdag 27 mei 2017

zaterdag 27 mei 2017 TAFELTENNISCLUB TAMARA HOESELT www.ttchoeselt.be zaterdag 27 mei 2017 vanaf 19u00 in ons lokaal Programma: 19u00: Receptie aangeboden door de club 19u30: Voorstelling kampioenen 20u30: Demonstratiewedstrijd

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

60 jaar. Maart 2011 27/07

60 jaar. Maart 2011 27/07 60 jaar Maart 2011 27/07 27 ste jaargang. nr 07 korte inhoud Wat voorbij is... Je kind is wat je eet... Culturele avond... Alternatief verwarmen Wat komt... KWBuurtkwis... Camping KWB... KAV activiteit

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 1 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 2 januari 2007 Aanwezig :

Nadere informatie

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING Gezonde financiën. Besparen waar het kan, investeren

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21381 infoavond augustus 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Steenokkerzeel : werken

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine,

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Timing. Vermoedelijke einde der werken Lente 2016. Afhankelijk van het weer, uitvoeringsproblemen, Enkel richtdata!

Timing. Vermoedelijke einde der werken Lente 2016. Afhankelijk van het weer, uitvoeringsproblemen, Enkel richtdata! Timing Start werken Voorbereidende werken: 26 januari (= weg afgesloten) Nutsmaatschappijen: 2 februari Aannemer wegenis: 16 maart Duur werkzaamheden wegenis 150 werkdagen Vermoedelijke einde der werken

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

BOEKEN- EN VLOOIENMARKT MAANDAG 21 APRIL 2014 BEBLOEMINGSWEDSTRIIJD STADSMAGAZINE BREE. Maak van je gevel een bloemenschilderij

BOEKEN- EN VLOOIENMARKT MAANDAG 21 APRIL 2014 BEBLOEMINGSWEDSTRIIJD STADSMAGAZINE BREE. Maak van je gevel een bloemenschilderij BEBLOEMINGSWEDSTRIIJD Maak van je gevel een bloemenschilderij STADSMAGAZINE BREE jaargang 11 - nr. 4 - APRIL 2014 6 BOEKEN- EN VLOOIENMARKT MAANDAG 21 APRIL 2014 STEDELIJKE DIENSTEN BRANDWEER 089 73 92

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

EEN NIEUWE BREUGHELZAAL? ZWERFKATTENPROJECT VRIJWILLIGERS GEZOCHT. lees meer p. 4 STADSMAGAZINE BREE. jaargang 10 - nr.

EEN NIEUWE BREUGHELZAAL? ZWERFKATTENPROJECT VRIJWILLIGERS GEZOCHT. lees meer p. 4 STADSMAGAZINE BREE. jaargang 10 - nr. Cover: Theatervoorstelling Equipe B in de Breughelzaal. ZWERFKATTENPROJECT VRIJWILLIGERS GEZOCHT STADSMAGAZINE BREE jaargang 10 - nr. 3 - APRIL 2013 17 EEN NIEUWE BREUGHELZAAL? lees meer p. 4 STEDELIJKE

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Activiteiten Jeugddienst krokus- & paasvakantie

Activiteiten Jeugddienst krokus- & paasvakantie Activiteiten Jeugddienst krokus- & paasvakantie 2017 Krokusvakantie 2017 Lasershooting Valkenburg (vanaf 12 jaar) Ontdek de grotten van valkenburg op een spannende manier. Donkere ondergrondse gangen,

Nadere informatie

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be Nieuwsbrief 12 December 2011 indien de mail niet leesbaar is click hier Geachte leden, nieuwslezers of handelaars, met onze maandelijkse

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21857 infoavond 2 mei 2014 3 contactpersoon tel. fax e-mail +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be Werken in Heuvelland

Nadere informatie

Welkom. Duurzaamheidsbeleid stad Peer. Historiek

Welkom. Duurzaamheidsbeleid stad Peer. Historiek Welkom Historiek Milieuconvenant 2000-2001 Optie 7 (duurzaam gemeentelijk beleid) in 2001 Aanwerving duurzaamheidambtenaar in 2001 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 2002-2004 Niveau 1 van de cluster

Nadere informatie

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos,

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Beste inwoner van Kontich-Waarloos, N-VA belooft u verandering. In dit boekje presenteren enkele van onze kandidaten u graag onze belangrijkste standpunten. Zo weet u hoe we de verandering concreet zullen

Nadere informatie

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen,

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Zitting van 02.01.2013 Aanwezig: C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Vandemaele, Persijn, Lambrecht, Vercaemer, De Smet,

Nadere informatie

Iedereen krijgt zijn eigen uitdagingen. De manier waarop we er mee omgaan, maakt het verschil.

Iedereen krijgt zijn eigen uitdagingen. De manier waarop we er mee omgaan, maakt het verschil. Agenda komende weken Ma 16-11 Infobrief 6 Vr 04-12 Sinterklaasviering Di 17-11 Uitnodiging oudergesprekken Ma 14-12 Infobrief 8 Di 24-11 Oudergesprekken groep 1-7 Do 17-12 Les tot 12.30 uur, leerlingen

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom Infovergadering project: Betonweg Ellikom Doortocht centrum Ellikom Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Herinrichting doortocht N79 16.12.2015 1

Herinrichting doortocht N79 16.12.2015 1 Herinrichting doortocht N79 16.12.2015 1 Agenda Verwelkoming door dhr. M. Vos, burgemeester Inleiding door dhr. G. Kersten, schepen van mobiliteit Toelichting ontwerpplannen door mevr. K. Loos, AWV Toelichting

Nadere informatie

... WAT: Lezing: Kweken van paddestoelen WIE: Kon. Werk voor Volkstuinen WAAR: 20u - Den Tap

... WAT: Lezing: Kweken van paddestoelen WIE: Kon. Werk voor Volkstuinen WAAR: 20u - Den Tap Verant. Uitg.: Gemeentebestuur Ruiselede Markt 1, 8755 Ruiselede 051/70-84-20 cultuur@ruiselede.be Deadline invoeren in UiTdatabank: 15 e van de maand............................... ACTIVITEITEN November

Nadere informatie

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infovergadering Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013

Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013 Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Daniëls Carlo, De Vroe Gwenny, Fannes Marleen, Gallo Claire, Grauwels Edith,

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje jan-mrt 2011 Contactenkrant Wie vindt het leuk om samen af en toe te koken? Wie wil samen met mij gaan wandelen? Samen zwemmen? Samen boodschappen doen op de markt? Ik zoek een kaartmaatje Gezocht: vriend(in)

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22595 infoavond 2 oktober 2017 3 contactpersoon tel. e-mail Wim Berghmans 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Huldenberg - Tommestraat

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 22 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens de weigering

Nadere informatie

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij 19-10-2011 1 INHOUD Situering Opitter stelling Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelling landinrichting Landinrichtingsproject

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen,

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen, CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013 Beste mensen, In de gemeente Hulst ontvangen momenteel ongeveer 300 inwoners een bijstandsuitkering. Door de slechte economische omstandigheden

Nadere informatie

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies Breng een bezoek aan het woonkantoor in uw buurt Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies 1 In het woonkantoor kunt u terecht met uw vragen over wonen in Antwerpen. Alle (toekomstige)

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Activiteiten Kemados.

Activiteiten Kemados. Activiteiten Kemados. Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse feestbanket + 90 jaar bestaat kemados Onze jaarlijkse viering ter ere van priester zaliger De L Elpée. We nodigen u daarvoor op zaterdag 23 januari

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

DAG VAN DE LANDBOUW! Zondag 21 september 2014

DAG VAN DE LANDBOUW! Zondag 21 september 2014 DAG VAN DE LANDBOUW! Zondag 21 september 2014 STADSMAGAZINE BREE jaargang 11 - nr. 8 - SEPTEMBER 2014 STEDELIJKE DIENSTEN BRANDWEER 089 73 92 90 BIBLIOTHEEK 089 84 85 40 (tot 15 voor sluitingstijd) Ma,

Nadere informatie