JOERI DAMIAENS WINT EINDEJAARSACTIE MIDDENSTAND BREE STADSMAGAZINE BREE 08/02 I BELGISCHE PREMIERE NACHTGASTEN I IMPROVISATIETHEATER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOERI DAMIAENS WINT EINDEJAARSACTIE MIDDENSTAND BREE STADSMAGAZINE BREE 08/02 I BELGISCHE PREMIERE NACHTGASTEN I IMPROVISATIETHEATER"

Transcriptie

1 Cover v.l.n.r.: Lode Tijskens (middenstand Bree), Rik Leyssen (garage Leyssen), Joeri Damiaens (winnaar), Liesbeth Van der Auwera (burgemeester en schepen Middenstand) 20 08/02 I BELGISCHE PREMIERE NACHTGASTEN I IMPROVISATIETHEATER STADSMAGAZINE BREE jaargang 10 - nr. 1 - FEBRUARI 2013 JOERI DAMIAENS WINT EINDEJAARSACTIE MIDDENSTAND BREE

2 STEDELIJKE DIENSTEN BRANDWEER BIBLIOTHEEK (tot 15 voor sluitingstijd) Ma, di, do: u u u u Woe: u u Vr: u u Za: u u CONTAINERPARK (tot 15 voor sluitingstijd) Ma: gesloten Di: u u Wo: u u Do-za: u u u u INFO & TOERISME BREE I Ma - vr: Vr nm: u u u u gesloten KEMPEN~BROEK Wo - vr: Za - zo: u u u u ONTMOETINGSCENTRUM Ma - vr: Vr nm: u u u u gesloten Cultuurcentrum Cultuurdienst Jeugddienst SOCIAAL HUIS Ma - Vr: Di nm: Do nm: SPORTDIENST u u u u u u STADHUIS Ma - Vr: Di nm: Do nm: u u u u u u TECHNISCHE DIENST Ma, wo, vr: u u Di, do: u u u u Welzijnscampus Zwembad DE SPRINK cbs COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LIESBETH VAN DER AUWERA - burgemeester Algemeen beleid, burgerzaken, ondernemen, middenstand, politie, brandweer, juridische aangelegenheden ( ) zitdag: maandag, u u Infodienst stad Bree tel Bree TV gemist in Dag Limburg? Kijk op Volg ons op Facebook mailen naar: Mario Knippenberg - eerste schepen Ruimtelijke ordening, jeugd, woonbeleid ontwikkelingssamenwerking zitdag: donderdag, u u, stadhuis of op afspraak ( ) Michel Theunissen - TWEEDE Schepen Financiën (incl. kerkfabrieken), sport zitdag: enkel op afspraak ( ) Rik Hertogs - VIERDE Schepen Landbouw & milieu (pacht, hoevetoerisme, waters, bossen, jacht), dierenwelzijn, containerpark, groendienst (parken en plantsoenen), energie zitdag: dinsdag, u u, stadhuis of op afspraak ( ) Bernadette Verslegers - schepen & OCMW VOORZITTER OCMW & welzijn, sociale tewerkstelling en huisvesting, volksgezondheid & hygiëne zitdag: dinsdag, u u, Sociaal Huis of op afspraak ( ) Rudi Cober - DERDE Schepen Openbare werken, markten, kermissen, erfgoed Zitdag: woensdag, u u, Technische dienst of op afspraak ( ) Jo Vandersteegen - VIJFDE SChepen Mobiliteit en verkeer, toerisme (incl. Luysen, Pollismolen, Mariahof, verzusteringen), cultuur zitdag: woensdag, u u, Technische dienst of op afspraak ( ) Gedeelde bevoegdheden Liesbeth Van der Auwera en Mario Knippenberg: Personeel, info, onderwijs, patrimoniumbeheer, acquisitiebeleid Liesbeth Van der Auwera en Rik Hertogs: Kieszaken Stadsmagazine Bree is een uitgave van het stadsbestuur van Bree. Verantwoordelijke uitgever: Liesbeth Van der Auwera, Vrijthof 10, 3960 Bree. Redactie: Dienst Info, Markt z/n, 3960 Bree, tel of Stadsmagazine Bree, jaargang 10 - nr. 1

3 inhoud Winnaar eindejaarsactie Restauratiepremie kerk Gerdingen Winnaars fotowedstrijd Stadslezing: Huisen boerderijnamen edito Informatie en open communicatie zijn voor ons belangrijke beleidspunten Beste Breeënaren Namens heel het stadsbestuur wil ik u eerst en vooral een heel gelukkig en gezond 2013 toewensen. Op 2 januari zijn we van start gegaan met een vernieuwde gemeenteraad, een nieuw schepencollege en hebben we een nieuwe wind door het stadhuis laten waaien. Mijn bureau vindt u voortaan op de eerste verdieping met naast mij het bureau van mijn secretariaat. Trouwen gebeurt nu in de voormalige schepenzaal, de mooiste ruimte in heel het stadhuis, gelegen op het gelijkvloers en voor iedereen gemakkelijk bereikbaar, zonder trappen of liften. De schepenen vergaderen in het vroegere kantoor van de burgemeester. De vroegere trouwzaal is een bureelruimte geworden. Binnenkort verhuist ook de balie van het AGB naar het gelijkvloers, naar het Dienstenloket (Ombudsdienst) zodat u geen zoektocht meer hoeft te organiseren om bijvoorbeeld een bewonerskaart af te halen. Ook het stadsmagazine is opgefrist. Een iets groter formaat, een andere lay-out, waardoor er meer plaats is om u nog beter te informeren. Informatie en open communicatie zijn voor ons immers heel belangrijke beleidspunten. Tenslotte, maar daarover leest u verderop meer, was ik heel blij dat ik meteen in de eerste week van januari bericht kreeg dat het dossier van de omleidingsweg aan de Meeuwerkiezel Rode Kruislaan, getekend is en klaar ligt voor uitvoering. Wij houden u op de hoogte over de start van de werken! Liesbeth Van der Auwera Burgemeester 3

4 KENNISMAKING MET HET NIEUWE BELEID MARIO KNIPPENBERG EERSTE SCHEPEN 36 jaar, educatief medewerker Vormingplus Limburg Verhoging van leefkwaliteit, omgevingskwaliteit en aantrekkelijkheid van al onze woonkernen zijn de kernwoorden waarop ik mijn beleid zal enten. Nog dit jaar starten we met de inventarisering van de zonevreemde woningen in Bree. Doel is om, waar wettelijk mogelijk, rechtszekerheid te bieden aan hun eigenaars. Als schepen van jeugd wil ik een vrijetijdsaanbod aanbieden aan kinderen en jongeren van alle leeftijden. MICHEL THEUNISSEN SCHEPEN 46 jaar, ontvanger directe belastingen Mijn prioriteiten voor deze legislatuur zijn de financiën van de stad terug in orde krijgen. Momenteel hebben we de hoogste schuld per inwoner van heel Limburg. D.w.z. zuinig zijn en creatief omspringen met de weinige gelden die we hebben. Geen prestigeprojecten maar de echte noden oplossen. Ook wil ik Bree een nog sportievere gemeente maken. Mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam. RUDI COBER SCHEPEN 46 jaar, zelfstandige Allereerst wil ik de lopende bouw- en wegenisprojecten goed opvolgen en waar nodig bijsturen. Vervolgens moet er blijvend worden geïnvesteerd in het goed onderhouden van ons eigen patrimonium (wegen, pleinen, gebouwen,...). Als schepen bevoegd voor Erfgoed vind ik het heel belangrijk dat we ons historisch geërfd goed actief moeten promoten. Dit is zeker een troef van onze stad.

5 LIESBETH VAN DER AUWERA BURGEMEESTER 44 jaar, juriste en federaal parlementslid Ik heb een hele reeks bevoegdheden maar het belangrijkste, vind ik, is dat ik open en vrij met u, de inwoners van Bree, over alles wil communiceren. Uw goedgevoel in Bree is mijn grootste bekommernis. Daar komt veel bij kijken: veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, zorg, betaalbaar wonen, kinderopvang, kansen om te leren, om te werken. Via de verschillende beleidsdomeinen, waarvoor ik geheel of gedeeld bevoegd ben, hoop ik daar samen met mijn hele ploeg en medegeïnspireerd door u een steentje aan bij te kunnen dragen. RIK HERTOGS SCHEPEN JO VANDERSTEEGEN SCHEPEN BERNADETTE VERSLEGERS SCHEPEN - VOORZITTER OCMW JACQUES LETEN VOORZITTER GEMEENTERAAD 48 jaar, zelfstandige Belangrijk is een goed beleid voor landbouw, natuur en milieu. Landbouwers zorgen ook voor tewerkstelling! We gaan investeren in landbouwwegen en geven aandacht aan de mens in de natuur. Dit kan door met de adviesraden voor landbouw en natuurliefhebbers op een constructieve, open en eerlijke manier samen te werken. Ook zal het milieu aan bod komen. Toezicht op illegaal storten en lozen van afvalwater zijn onze prioriteit. 30 jaar, leraar derde graad secundair onderwijs Op vlak van mobiliteit gaan we zorgen voor vlotte en veiligere toegangswegen van Bree. Op cultureel gebied blijven we aandacht hebben voor een optimale ondersteuning aan het verenigingsleven, de bibliotheek en CC De Breughel. Ook de toeristische trekpleisters van Bree en de deelgemeentes gaan we verder uitbouwen om zo de charmes die Bree rijk is te promoten. 54 jaar, Gewestelijk secretaris mutualiteit De Voorzorg Als ocmw-voorzitter, gaat mijn prioriteit uit naar de organisatie van een goede sociale dienstverlening (kwaliteitsvolle administratieve dienstverlening en informatieverstrekking) voor iedere Breeënaar en werken aan een warme samenleving. Tevens zal mijn aandacht gaan naar een uitbreiding van de kinderopvang en de bejaardenzorg. Dit laatste vooral op vlak van dienstverlening. Eveneens ga ik voor het realiseren van extra serviceflats (assistentiewoningen), sociale huur- en koopwoningen. 52 jaar, directeur binnen- en buitendiensten mutualiteit De Voorzorg Limburg Als voorzitter wil ik van de gemeenteraad een dynamisch en democratisch beleidsorgaan maken dat, samen met het CBS (College van Burgemeester en Schepenen), Bree goed bestuurt. Als gemeenteraadslid wil ik me vooral inzetten voor een sterk sociaal en financieel gezond beleid en vooral, met heel veel goesting, keihard werken voor Bree! info 5

6 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Het OCMW van Bree wordt bestuurd door elf raadsleden, aangeduid door de Gemeenteraad voor een periode van zes jaar. De Raad kiest uit haar leden een voorzitter (Bernadette Verslegers) die belast is met het voorafgaand onderzoek van de zaken die aan de Raad worden voorgelegd en die ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad. De voorzitter roept de Raad éénmaal per maand samen, stelt de agenda op en zit de Raad voor. foto (v.l.n.r.) 1 ste rij: Goedele Eerdekens, Anke Mockers, Lien Ceyssens, Bernadette Verslegers, Roel Coninckx 2 de rij: Theijs Laura, Stijn Jansen 3 de rij: Dorien Jans, Sylvia Surkyn, Mia Weltjens, Marleen Gabriels VLAAMSE MAAT- SCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING VOORTAAN DE WATERGROEP Sinds 1 januari 2013 heeft de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening een nieuwe naam: De Watergroep. Onze kerntaak blijft om onze klanten 24 uur per dag, 7 dagen op 7 van gezond en lekker drinkwater te voorzien. Daarnaast hebben we ook een uitgebreid dienstenaanbod op het vlak van gemeentelijk afvalwaterbeheer en maken we industriewater op maat voor bedrijven. De medewerkers van De Watergroep blijven steeds tot uw dienst op de gekende contactadressen. Meer info: VRAGEN??? Als je geconfronteerd wordt met een (mogelijke) spoedige of toekomstige sluiting van je bedrijf roept dit ongetwijfeld heel wat vragen op over je financiële zaken, je administratie,... De problemen kunnen voor heel wat moeilijkheden en spanningen zorgen. Spreek erover en vraag tijdig hulp. Bel naar (elke werkdag) Meer info: Sociaal Huis of je vakbond Wil je hulp in je zoektocht naar werk, neem contact op met de werkwinkel. De medewerkers informeren je graag over werk en opleiding, ze beheren je dossier en helpen bij het solliciteren. Meer info: of de VDAB-Servicelijn op Indien je bang bent dat je maandelijkse financiële afbetalingen te zwaar worden, neem dan contact op met je bankier. Info: of

7 JOERI DAMIAENS WINT EINDEJAARSACTIE MIDDENSTAND BREE In de maand december kon je voor de 5 de maal deelnemen aan de eindejaarsactie van de Breese Middenstand. Naar schatting werden meer dan volle spaarkaarten ingediend. Op maandag 21 januari 2013 werden 62 gelukkige winnaars geloot in aanwezigheid van de deelnemende handelaren. Met een prijzenpot van meer dan EUR was deze middenstandsactie de 3 de grootste van Limburg, na Sint-Truiden en Lommel. Burgemeester en schepen van Middenstand, Liesbeth Van der Auwera, mocht de hoofdwinnaar trekken. Joeri Damiaens (21) uit Opitter kreeg diezelfde avond nog te horen dat hij de hoofdprijs, een Opel Corsa Enjoy, gewonnen had. Joeri, wat was je eerste reactie toen je te horen kreeg dat je de winnaar van de wagen was? Joeri Damiaens: Ik was heel verwonderd toen Lode Tijskens van de middenstand mij opbelde en vertelde dat ik de hoofdwinnaar van hun actie was. Die dag was ik nog met mijn mama in het centrum geweest en zagen we dat de auto niet meer op het Vrijthof stond. We vroegen ons al af wie die gewonnen had. Grappig, want s avonds stonden we al in het stadhuis te vieren bij de middenstand! Hoeveel spaarkaarten had je ingevuld in december? Joeri: Één, vandaar mijn verbazing! Ik was samen met mijn mama een cadeaubon bij Confectie Martens gaan kopen voor mijn oma. Zij was natuurlijk ook heel blij. bekendmaking winnaars Alle winnaars werden persoonlijk verwittigd, je kan ze terug vinden op onder de rubriek: economie - breese middenstand - eindejaarsactie Ben je blij met de wagen? Joeri: Uiteraard! Ik heb zelf nog geen wagen, dus dit komt zeker van pas. Ik vind de Corsa Enjoy ook een hele mooie wagen, ik zou hem zelf ook nog gekozen hebben als ik een wagen zou kopen? Het dringt nu pas echt tot me door als ik de wagen zie, want ik zit momenteel midden in de examenperiode. Het inrijden zal pas voor na de examens zijn helaas, maar daar kijk ik nu al heel hard naar uit! Infotentoonstelling over de nieuwbouw van Ziekenhuis Maas en Kempen Ziekenhuis Maas en Kempen start midden 2013 met de bouw van een nieuw ziekenhuis in Maaseik. In 2016 smelten daar de campussen van Bree en Maaseik samen tot één nieuw ziekenhuis. Om zoveel mogelijk mensen te informeren over dit omvangrijk project organiseert het ziekenhuis een informatietentoonstelling. Zowel op de campus in Bree als de campus in Maaseik kan u vanaf 23 februari 2013 terecht voor de gedetailleerde plannen, omgevingskaarten, projecties en nog veel meer informatie over het toekomstige ziekenhuis. Jan Valgaeren, algemeen directeur van Ziekenhuis Maas en Kempen: ZMK wil de mensen meer inzicht bieden in het wat en hoe van ons grootschalig bouwproject. We proberen via deze informatietentoonstelling zoveel mogelijk relevante informatie uit te stallen. We vinden het daarnaast ook heel belangrijk om het standpunt van de mensen te kennen. Opmerkingen en suggesties kunnen daarom gedeponeerd worden in onze Geef uw mening -box. Iedereen is van harte uitgenodigd om nog tot vrijdag 22 maart 2013 een kijkje te komen nemen in het ziekenhuis van Bree of Maaseik. De tentoonstelling zal elke dag geopend zijn van u tot u. Ziekenhuis Maas en Kempen bouwt een nieuw ziekenhuis in het groen in Maaseik. In 2016 worden de huidige ziekenhuizen van Bree en Maaseik samengebracht in dit eerste uitgestrekte laagbouwziekenhuis in Vlaanderen. Met het oog op het herstel van de patiënt, is de duurzame structuur van het ziekenhuis geïntegreerd in het omliggende groene landschap. Het nieuwe ziekenhuis is een uitzonderlijke troef voor de zorg van inwoners in de regio Noord-Oost Limburg. info 7

8 Minister Crevits maakt middelen vrij voor omleidingsweg Bree Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt de nodige middelen vrij voor de aanleg van een nieuw stuk omleidingsweg in Bree in Limburg. Het gaat om een bedrag van bijna 2,5 miljoen euro. De nieuwe weg is belangrijk in het kader van de doorstroming en de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Verwacht wordt dat de werken nog voor het bouwverlof kunnen starten. Voor Bree is dit een heel belangrijke realisatie. HOGE HAKKEN RACE ZONDAG 24 MAART 2013 Opening toeristisch seizoen Lentekoopdagen (23-24 maart) Kelnerrace & hoge hakken race Tijdens de opening van het toeristisch seizoen op zondag 24 maart organiseren de toeristische raad i.s.m. Toerisme Bree een hoge hakken race voor de sportieve en modieuze dames. Tijdens dit lentekoopweekend kan je meteen je nieuwe hakken testen! Ook aan de mannen wordt gedacht, zij kunnen zich meten in een echte kelnerrace die dit jaar ook voor amateur kelners toegankelijk is. Schepen van Toerisme Jo Vandersteegen daagt jullie uit! Het wedstrijdreglement is binnenkort te downloaden op Inschrijvingen: NIEUW IN BREE! mooie prijzen te winnen! Het nieuw stuk weg in Bree komt tussen de gewestwegen N73 en N76: van de bestaande rotonde op de N73 Peerderbaan naar het kruispunt op de N76 Meeuwerkiezel met de Boneputstraat. De aansluiting op dit kruispunt zal worden heraangelegd met een rotonde en met een fietstunnel onder de N76. De omleidingsweg zal 2 maal 1 rijstrook tellen. Er blijft een mogelijkheid om later uit te breiden naar 2 maal 2 rijstroken. De geplande omleidingsweg zal ervoor zorgen dat er minder zwaar verkeer door het centrum van Bree zal rijden. De nieuwe weg zal ook het leven en wonen aan de Meeuwerkiezel / Cobbestraat / Cobbenveld een heel stuk verkeersarmer en aangenamer maken. De aandacht voor de zachte weggebruiker, met name voor fietsers en voetgangers wordt verhoogd door de fietstunnel waardoor het centrum voor hen gemakkelijk en veilig toegankelijk is. Er komen naast de fietstunnel nieuwe enkelrichtingsfietspaden in cementbetonverharding met een breedte van 1,75 m. Langs de N76 tussen Bree en Meeuwen- Gruitrode worden aansluitend nieuwe vrijliggende fietspaden aangelegd. Voor dit belangrijke project voor Bree maakt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits bijna 2,5 miljoen EUR vrij. Verwacht wordt dat de werkzaamheden voor het bouwverlof kunnen starten. Vóór de fietspaden zijn de nutsmaatschappijen al met de voorbereidingen gestart en het Agentschap Wegen en Verkeer plant de aanleg van het fietspad samen met de aannemer vanaf maart. Lange geschiedenis Het dossier van de omleidingsweg Bree dateert al uit de jaren 1970 en heeft dus een lange weg afgelegd. Indertijd leefde het idee om een grote verbindingsweg Hamont-Tongeren aan te leggen. Het uitgetekende tracé werd herhaaldelijk gewijzigd, ook al omdat vanuit Bree steeds de nood klonk voor een snelle verbinding met het snelwegennet (E314, Genk-west). Het dossier kwam in een stroomversnelling toen begin de jaren 2000 de eerste plannen opdoken voor een toonzaalzone aan de Meeuwerkiezel/ Rode Kruislaan. Toen dat plan wijzigde in een woonzone, die ondertussen deels is gerealiseerd, was duidelijk dat het dossier omleidingsweg dringend uitgevoerd diende te worden. Burgemeester Liesbeth Van der Auwera Dit dossier is voor Bree heel belangrijk. Hier wachten we al jaren op en ik ben heel tevreden dat minister Crevits de nodige middelen nu heeft vrijgemaakt. De verkeersdrukte naar het centrum van de gemeente zal in de toekomst verminderen door het doorgaande verkeer om te leiden. Dat is goed voor de verkeersveiligheid van de fietsers, voor de bewoners van de Meeuwerkiezel en voor zij die het domein van de Gerkenberg bezoeken met de zorgvoorzieningen daar. Minister Hilde Crevits Het nieuwe stuk weg dat het Agentschap Wegen en Verkeer binnenkort zal aanleggen is een belangrijke realisatie. In de buurt zijn er zorginstellingen, scholen, winkels enz. Het lokale verkeer zal verkeersveiliger kunnen gebeuren. Voor de fietsers komt er nieuwe veilige infrastructuur. Op die manier willen we ook het gebruik van de fiets aanmoedigen en de mobiliteit in Bree verbeteren. Alles is klaar om nu op het terrein aan de slag te gaan.

9 RESTAURATIEPREMIE VOOR ONZE-LIEVE-VROUWEKERK IN GERDINGEN We zijn als stadsbestuur zeer verheugd dat Vlaams Minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois een restauratiepremie van ,46 EUR toekent voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Gerdingen. De kerk is sinds 1981 beschermd en samen met het omliggende kerkhof ook beschermd als dorpsgezicht. De toren heeft doorheen de eeuwen een functiewijziging ondergaan. Eerst diende hij als verdedigingstoren in tijden van nood. Later kreeg hij een religieuze functie. De toren is opgetrokken in een bonte mengeling van bouwstenen, in hoofdzaak veldkeien. Het oorspronkelijke uitzicht is goed bewaard gebleven. De dikke muren tonen het defensieve karakter van de toren in zijn beginperiode. Het kerkschip dateert van de 16e eeuw en bestaat uit een schip met drie traveeën met een noordelijke zijbeuk Dit gedeelte is opgetrokken in gotische spitsbogen stijl. In 1704 werd het schip verhoogd. In 1718 werd ook de toren verhoogd en hersteld nadat hij mogelijk door granaatinslagen beschadigd was. Op 31 augustus 1881 brandde de kerk af door een blikseminslag. In 1884 startte men, onder leiding van provinciaal architect Jaminé, met de heropbouw van de kerk met het behoud van het oorspronkelijke uitzicht. Ook in de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk schade gehad. Aannemer Vliegen-Neyens van Gerdingen deed de herstellingen hiervan voor een bedrag van Fr. (1.405 EUR). De Onze-Lieve-Vrouwekerk heeft nood aan restauratie. In de muren zit opstijgend vocht en regenwater dringt plaatselijk naar binnen. Hierdoor zijn onder andere de houten draagstructuren aangetast door houtrot en schimmels. De dakbedekking van natuurleien is in zeer slechte staat. Nu de subsidie goedgekeurd is, kan het aanbestedingsdossier opgestart worden. De Vlaamse overheid betaalt dus 60 %, de provincie doet een tussenkomst van 20% en de stad en het kerkfabriek elk 10%. De restauratiewerken die nu uitgevoerd worden omvatten, volgens schepen van Erfgoed Rudi Cober, onder andere de steenbehandeling en reiniging, de houtbehandeling, de vervanging en herstelling van de dakconstructies in hout, het vernieuwen van koperen goten en afvoeren, het herstellen van het torenuurwerk, het aanbrengen van klimen ladderhaken om het dak toegankelijk te maken, isolatiewerken, duivenwering en blikseminstallaties. info 9

10 BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Woensdag 2 januari u - stadhuis Bree VOORZITTER GEMEENTERAAD Leten Jacques (BROS) Samenstelling gemeenteraad Van der Auwera Liesbeth (CD&V) Knippenberg Mario (BROS) Theunissen Michel (CD&V) Cober Rudi (BROS) Hertogs Rik (BROS) Vandersteegen Jo (CD&V) Verslegers Bernadette (BROS) Vanaken Edith (Verjonging) Drykoningen Jos (Vlaams Belang - LB) Geuzens Pierre (Verjonging) Vanderhoydonk Bart (Verjonging) Reekmans Kathleen (Vlaams Belang - LB) Kenis Mathieu (CD&V) Savelkoul Ronny (Verjonging) Schurgers-Louwet Elfi (Verjonging) Raedschelders Julie (Verjonging) Vandyck Matthias (Verjonging) Hendrix Suma (Verjonging) Verheyen Katja (BROS) Neyens Lambert (Verjonging) Tijskens Lode (Verjonging) Daniels Stefan (BROS) De Ruyter Paul (CD&V) Nouwen Cynthia (CD&V) STADSSECRETARIS Stefan Goclon Zie ook Volgende gemeenteraad Maandag 4 februari u - stadhuis Bree Installatie gemeenteraad Uittredend 1 ste schepen Bart Vanderhoydonk zit, bij afwezigheid van uittredend burgemeester Jaak Gabriels, de vergadering voor. Dit tot aan de installatie van de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, raadslid Jacques Leten. Bart Vanderhoydonk opent de installatievergadering om u. Hij wenst al de aanwezigen een gelukkig en gezond Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadverkiezingen: de voorzitter doet melding van de brief van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarin de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 in Bree geldig zijn verklaard. 2. Mededeling benoeming en eedaflegging van de burgemeester: de voorzitter doet melding van de brief van de gouverneur waarin gemeld wordt dat Liesbeth Van der Auwera in handen van de gouverneur de eed heeft afgelegd als burgemeester van Bree. 3. Installatie en eedaflegging gemeenteraadsleden: De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen raadsleden (of hun opvolgers): deze documenten zijn allemaal in orde. De voorzitter doet melding van afstand van mandaat door raadsleden Jaak Gabriels (opvolger Lambert Neyens), Miet Jehoul (opvolger Lode Tijskens aangezien Raf Hendrikx als eerste opvolger ook afstand doet van het mandaat), Mia Weltjens (opvolger Cynthia Nouwen) en Eddy van Buggenhout (opvolger Kathleen Reekmans). Al de raadsleden (uitgezonderd burgemeester Liesbeth Van der Auwera) leggen vervolgens de eed in handen van de voorzitter af. Voorzitter Bart Vanderhoydonk legt vervolgens de eed in handen van Burgemeester Liesbeth Van der Auwera af. De gemeenteraad van Bree, met 25 raadsleden, is geïnstalleerd. 4. Installatie verkozen-verklaring van de voorzitter van de gemeenteraad: raadslid Jacques Leten: De gemeentesecretaris overhandigt de akte van voordracht van de kandidaatvoorzitter (J. Leten) aan de voorzitter van de gemeenteraad (B. Vanderhoydonk). Hij onderzoekt de akte. De kandidaatvoorzitter wordt vervolgens verkozen verklaard. Hij neemt vanaf nu het voorzitterschap van de gemeenteraad waar. Hij feliciteert al de kandidaten, al de verkozenen en de nieuwe bestuursploeg die aan de verkiezingen van 14 oktober hebben deelgenomen. Hij geeft een korte toespraak als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. 5. Installatie-verkozenverklaring van de schepenen en eedaflegging a. De gemeentesecretaris overhandigt de akte van voordracht van de kandidaat-schepenen aan de voorzitter van de gemeenteraad, hij controleert vervolgens de ontvankelijkheid van de akte. (al de noodzakelijke documenten/ elementen zijn in orde). De akte wordt ontvankelijk verklaard, de schepenen zijn verkozen. Hun rangorde ligt vast (cfr voordrachtakte). De schepenen leggen vervolgens de eed af in handen van de burgemeester en dit in de volgende volgorde: Mario Knippenberg (eerste schepen), Michel Theunissen (tweede schepen), Rudi Cober (derde schepen). Rik Hertogs (vierde schepen), Jo Vandersteegen (vijfde schepen). 6. Fractievorming: de voorzitter meldt dat dit een formaliteit is: de vier fracties zijn dezelfde dan die bij de verkiezingen: BROS, CD&V, Verjonging, Vlaams Belang- Leefbaar Bree. 7. Verkiezing van OCMW-raadsleden: a. De voorzitter meldt de ontvankelijkheid van de voordrachtakten en het onderzoek van de geloofsbrieven. Er wordt tot geheime stemming in één ronde over gegaan. Elk raadslid ontvangt 6 stembrieven. De voorzitter wordt bij de verkiezing bijgestaan door de twee jongste raadsleden zijnde Julie Raedschelders en Matthias Vandijck b. De stemmen worden geteld en gesorteerd. De 11 kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen verklaard als werkend lid van de OCMWraad. De voorzitter kondigt de uitslag van de verkiezing van de OCMW-raadsleden af: Ceyssens Lien, Coninckx Roel, Eerdekens Goedele, Gabriels Marleen, Jans Dorien, Jansen Stijn, Mockers Anke, Surkyn Sylvia, Theijs Laura, Verslegers Bernadette, Weltjens Maria. 8. Verkiezing Politieraadsleden: De voorzitter meldt de ontvankelijkheid van de voordrachtakten en het onderzoek van de geloofsbrieven. Er wordt tot geheime stemming in één ronde over gegaan. Elk raadslid ontvangt 3 stembrieven. De voorzitter wordt bij de verkiezing bijgestaan door de twee jongste raadsleden zijnde Julie Raedschelders en Matthias Vandijck. De stemmen worden geteld en gesorteerd. De 5 kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen verklaard als lid van de Politieraad. De voorzitter kondigt de uitslag van de verkiezing van de Politieraadsleden af: Stefan Daniëls, Rik Hertogs, Cynthia Nouwen, Lode Tijskens, Bart Vanderhoydonk.

11 9. Welzijnscampus: De voorzitter vraagt aan de fracties wie zij voordragen als kandidaat voor de algemene vergadering van de Welzijnscampus (drie gemeenteraadsleden zijn af te vaardigen). Er blijven drie kandidaten over met name Lambert Neyens, Mathieu Kenis en Rik Hertogs. De raadsleden zijn akkoord om te stemmen met handopsteking. De voordracht wordt unaniem goedgekeurd. 10. Welzijnscampus: De voorzitter vraagt aan de fracties wie zij voordragen als kandidaat voor de raad van bestuur van de Welzijnscampus (één gemeenteraadslid af te vaardigen). Er blijft één kandidaat over met name raadslid Katja Verheyen. De raadsleden zijn akkoord om te stemmen met handopsteking. De voordracht wordt unaniem goedgekeurd. 11. AGB bestuurders: De voorzitter vraagt de namen die de fracties voordragen. Er zijn dertien bestuurders aan te stellen, er zijn dertien kandidaten. De raadsleden zijn akkoord om te stemmen met handopsteking. De voordracht wordt unaniem goedgekeurd. AGB-bestuurders voor Bree: Julie Raedschelders, Ronny Savelkoul, Suma Hendrix, Pierre Geuzens en Jo Geebelen, Liesbeth Van der Auwera, Mathieu Kenis, Luc Molenaers, Mario Knippenberg, Stefan Daniëls, Eric Sterken, Gerda Brouns, Jos Drijkoningen. 12. AGB (commissarissen). De voorzitter vraagt de namen die de fracties voordragen. Er zijn drie bestuurders aan te stellen, er zijn drie kandidaten. De raadsleden zijn akkoord om te stemmen met handopsteking. De voordracht wordt unaniem goedgekeurd: Bart Vanderhoydonk, Paul De Ruyter en Rik Hertogs. 13. De voorzitter doet melding van de verplichting uit het gemeentedecreet om het ambt van ontvanger voortaan financieel beheerder te noemen. Jean Gielen, huidig ontvanger van de stad Bree, wordt vervolgens met unanimiteit aangesteld als financieel beheerder van de stad Bree. Carnaval in Bree Za 2 februari u - sporthal Olympia Grute zitting, uitreiking guiwe kwaartsje org.: Kwaartjeslummels Zo 3 februari u - sporthal Olympia opitma carnavalszitting org.: Optima / Kwaartjeslummels Vr 8 februari u - Bree centrum Carnavalsscholenoptocht org.: Stoepluipers Za 9 februari u - grote zaal Boneput Tempiêst-fiêst org.: de Breese carnavalsgroepen Zo 10 februari u - Breughelzaal Carnavalsconcert org.: Kwaartjeslummels Ma 11 februari Carnaval in Bree (kroegentocht) Di 12 februari Carnaval in Bree (kroegentocht) Ereburger Luigi M. overleden Wo 13 februari Hieringenaovendsj in Bree Luigi Marinelli, ereburger van de stad Bree, is op donderdag 13 december 2012 overleden. Luigi was de echtgenoot van Edda Zane, de juffrouw van het klasje in onze Italiaanse zusterstad Volpago-del- Montello die de allom bekende ballon van de Breese Pasty Nouwkens vond in Het verhaal groeide uit tot een jarenlange hechte verbroedering tussen Volpago en Bree. Luigi stierf op 90-jarige leeftijd. Za 9 MAART Zo 10 maart u - Bree centrum Licht-Halfvastenstoet AANSLUITEND carnavalsbal sportkaffee org.: Stoepluipers u - sportkaffee olympia Prijsuitreiking Licht-Halfvastenstoet 11

LAATSTE EDITIE 3-LANDENLOOP. lees meer p. 22 DINSDAGAVONDFIETSEN TERUG VAN START VANAF 28 MEI STADSMAGAZINE BREE. jaargang 10 - nr.

LAATSTE EDITIE 3-LANDENLOOP. lees meer p. 22 DINSDAGAVONDFIETSEN TERUG VAN START VANAF 28 MEI STADSMAGAZINE BREE. jaargang 10 - nr. Cover: Aankomst laatste editie 3-landenloop Geldern-Bree. DINSDAGAVONDFIETSEN TERUG VAN START VANAF 28 MEI STADSMAGAZINE BREE jaargang 10 - nr. 4 - MEI 2013 23 LAATSTE EDITIE 3-LANDENLOOP lees meer p.

Nadere informatie

wat wijzigt in 2014 STADSDIENSTEN EN ZIEKENHUIS Gelukkig nieuwjaar

wat wijzigt in 2014 STADSDIENSTEN EN ZIEKENHUIS Gelukkig nieuwjaar 4 wat wijzigt in 2014 STADSDIENSTEN EN ZIEKENHUIS stadsmagazine Bree jaargang 10 - nr. 10 - DeceMBer 2013 Gelukkig nieuwjaar stedelijke DIENSTEN BranDweer 089 73 92 90 BiBliotheek 089 84 85 40 (tot 15 voor

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS 089 48 01 00 ZWEMBAD DE SPRINK 089 84 85 48

WELZIJNSCAMPUS 089 48 01 00 ZWEMBAD DE SPRINK 089 84 85 48 3960 Historisch Gezellig stadsmagazine Bree - jaargang 12 - nr. 6 - JULI-AUGUSTUS 2015 STEDELIJKE DIENSTEN BRANDWEER 089 73 92 90 BIBLIOTHEEK 089 84 85 40 (tot 15 voor sluitingstijd) Ma - do: 15.30 u -

Nadere informatie

kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32

kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32 kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32 2 3 9 Infoavond en tentoonstelling ruilverkaveling Molenbeersel Beste inwoners 18 Doepasactiviteiten tijdens paasvakantie 14 en verder onder andere nieuwbouw ziekenhuis

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

help onze stad proper te maken!

help onze stad proper te maken! februari 2015 help onze stad proper te maken! 6 Ben jij al in het nieuwe zwembad geweest? 8 In gesprek met Rik Proost, algemeen directeur Spectrumcollege 10 Stad Beringen zoekt jobstudenten beste inwoner

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert

Nadere informatie

M A A S E I K INFORMATIEF. Stedelijk informatieblad. Maaseik. Neeroeteren. Opoeteren. Jaargang 18 - nr. 6-2006. Afgiftekantoor: 3680 Maaseik

M A A S E I K INFORMATIEF. Stedelijk informatieblad. Maaseik. Neeroeteren. Opoeteren. Jaargang 18 - nr. 6-2006. Afgiftekantoor: 3680 Maaseik M A A S E I K INFORMATIEF Stedelijk informatieblad Maaseik Neeroeteren Opoeteren Jaargang 18 - nr. 6-2006 Twee maandelijks Afgiftekantoor: 3680 Maaseik november-december < Bouw Sportopolis > p. 2 < Monument

Nadere informatie

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE Foto: Norbert Maes ruiselede 30ste JAARGANG - WINTER 2014-2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.10 TECHNISCHE DIENST P.15 DOSSIER P.16 INTERVIEW P.18 SOCIAAL

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad!

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad! BUDGET 2013 pagina 6-7 Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals stadskrant Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en

Nadere informatie

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10 Senior in Zwevegem Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem OCMW

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013 Merelbeke Infomagazine // Februari 2013 04 Wordt Merelbeke de Slimste Gemeente? 11 Oproep animatoren vakantiespeelplein 16 Nieuw bestuur gaat van start! UiT Paassportkampen 2 INFOMAGAZINE // FEBRUARI 2013

Nadere informatie

Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest!

Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest! L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2015 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! www.lendelede.be Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb

Nadere informatie

12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13

12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - maart-april 2013 jrg 37 nr.2 11 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFOBLAD. gemeentelijk. Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013. www.leopoldsburg.be. p. 16 Winnaars kleurwedstrijd Sinterklaas

INFOBLAD. gemeentelijk. Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013. www.leopoldsburg.be. p. 16 Winnaars kleurwedstrijd Sinterklaas gemeentelijk INFOBLAD verschijnt niet in augustus Maandelijks tijdschrift Januari 2013 1 Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013 p. 12 Gratis kinderworkshops www.leopoldsburg.be p. 9 Het

Nadere informatie