Heuvelland. info. Voorstelling nieuw bestuur. Bezoek de commandobunker. Bib ontvangt Jan Verheyen. Let s do it in uw buurt. april 2013 Driemaandelijks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heuvelland. info. Voorstelling nieuw bestuur. Bezoek de commandobunker. Bib ontvangt Jan Verheyen. Let s do it in uw buurt. april 2013 Driemaandelijks"

Transcriptie

1 Heuvelland april 2013 Driemaandelijks info Voorstelling nieuw bestuur - Bezoek de commandobunker - Bib ontvangt Jan Verheyen - Let s do it in uw buurt

2 Algemeen Voorstelling nieuw bestuur Het College van Burgemeester en Schepenen Burgemeester Marc Lewyllie Bossenstraat 10, 8950 Heuvelland () T 057/ (gemeentehuis) - 057/ E Bevoegd voor: algemeen beleid, financiën, personeel, ICT, veiligheid (politie), gemeentelijk patrimonium, erediensten en kerkfabrieken en ontwikkelingssamenwerking. 1ste schepen Wieland De Meyer Polenlaan 12, 8950 Heuvelland (Kemmel) G 0494/ E Bevoegd voor: ruimtelijke ordening, stedenbouw en huisvesting, jeugd, sport, cultuur, communicatie en inspraak en intergemeentelijke samenwerking. 2de schepen Etienne Cloet Dries 13, 8950 Heuvelland (Kemmel) T 057/ E Bevoegd voor: toerisme, afvalbeleid, lokale economie, energie, erfgoed en bibliotheek. 3de schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem Nieuwstraat 9 A, 8950 Heuvelland (Kemmel) T 057/ E be Bevoegd voor: feesten en ontvangsten, burgerlijke stand, landbouw, milieu, jacht, groenvoorzieningen, brandweer en rechtszaken. 4de schepen Hilde Stragier Kruisabelestraat 14, 8950 Heuvelland (Dranouter) T 057/ E Bevoegd voor: openbare werken, waterlopen en riolering, mobiliteit, begraafplaatsen, technische dienst, onderwijs en kinderopvang. 5de schepen en voorzitter OCMW Ward Dierickx Bellestraat 13 A, 8950 Heuvelland () T 057/ E Bevoegd voor: OCMW, senioren, gehandicapten, PWA, pensioenen, sociale zaken en volksgezondheid. De Gemeenteraad Samen met de leden van het College van Burgemeester en Schepenen zetelen volgende personen in de gemeenteraad: Voorzitter van de gemeenteraad Bert Doise (Gemeentebelangen) Begoniapark 18, 8950 Heuvelland () T 057/ Bernard Heens (CD&V) Bassevillestraat 2, 8950 Heuvelland () T 057/ Frans Ryde (Gemeentebelangen) Groenestraat 9, 8950 Heuvelland () T 057/ Georges Declercq (NV-A) Hellegatstraat 4, 8950 Heuvelland () 057/ Geert Vandewynckel (HEUVELLAND) Wulvergemstraat 42, 8950 Heuvelland (Wulvergem) T 057/ Frans Durnez (CD&V) Viooltjesveld 2, 8950 Heuvelland () T 057/ Luc Caenepeel (Gemeentebelangen) Lindestraat 2, 8950 Heuvelland (Wulvergem) T 057/ Luc Snaet (CD&V) Zavelkouter 6, 8950 Heuvelland (De Klijte) T 057/ Nicole Demuynck (CD&V) Steenwerkstraat 19, 8950 Heuvelland () T 057/ Geert Debergh (CD&V) Poperingestraat 29/C, 8950 Heuvelland () T 057/ Dirk Baekelandt (Gemeentebelangen) straat 57, 8950 Heuvelland () T 057/ Bart Vanacker (Gemeentebelangen) Dikkebusstraat 105, 8950 Heuvelland (Loker) T 057/ Carla Cardinael (CD&V) Nieuwstraat 13, 8950 Heuvelland (Kemmel) 057/

3 OCMW Heuvelland bouwt Het gemeentehuis is gesloten op: Maandag 1 april Woensdag 1 mei Donderdag 9 mei Vrijdag 10 mei Maandag 20 mei OCMW-raad Voorzitter Ward DIERICKX (NV-A) Bellestraat 13A, 8950 Heuvelland () T 057/ E Bea BAUW (CD&V) Langedreef 10, 8950 Heuvelland () Geert DE CLERCK (Gemeentebelangen) Viooltjesveld 3, 8950 Heuvelland () Geert DEWULF (CD&V) Vierstraat 50, 8950 Heuvelland () Martine DURON (NV-A) Sulferbergstraat 12, 8950 Heuvelland () Eddy GRYSON (Gemeentebelangen) Dikkebusstraat 177, 8950 Heuvelland (Loker) Christiane HEYTE (Gemeentebelangen) Reningelststraat 70, 8950 Heuvelland (De Klijte) Krista HOMEY (CD&V) Heirweg 30, 8950 Heuvelland () Nadine VANTHORRE (Gemeentebelangen) Markt 13, 8950 Heuvelland () OCMW Heuvelland bouwt Bij het OCMW Heuvelland zijn momenteel twee relatief grote bouwprojecten in uitvoering. Een eerste realisatie is de uitbouw van het Sociaal Huis, gelegen te, St.Medardusplein 1, waar op dit ogenblik reeds het OCMW-secretariaat is gevestigd. Het conciërge-gedeelte wordt volledig geïntegreerd en omgebouwd tot 5 nieuwe bureaus waarin o.m. de pensioendienst zal kunnen gehuisvest worden. Ook de onthaalruimte wordt gemoderniseerd. Vermoedelijke einddatum van de werken: juni Het tweede project omhelst de bouw van 6 sociale woningen te op een perceel grond gelegen achter de bejaardenwoningen in de Bloementuil. Het gaat om 1 woning met 4 slaapkamers, 3 woningen met 3 slaapkamers en 2 woningen voor senioren of andersvaliden. De realisatie gebeurt in samenwerking met de WVI (West- Vlaamse Intercommunale) die optreedt als bouwheer. Eind februari werden de grondwerken aangevat. De werfkeet staat klaar zodat de nodige werfvergaderingen in samenwerking met het OCMW kunnen plaatsvinden. De eerstesteenlegging vond plaats in aanwezigheid van de bevoegde instanties (gemeente, OCMW, WVI, aannemers en andere betrokkenen). Voor het totale project wordt er gemikt op 440 kalenderdagen. Het OCMW kijkt ernaar uit om ook daar zijn sociale huisvestingsplicht te kunnen invullen. Solidariteit tijdens de sneeuwellende Tijdens de eerste maanden van dit jaar hebben we meer dan voldoende sneeuw over ons heen gekregen. Op heel wat dagen leverde dit grote sneeuwpret op, maar op andere momenten was het alle hens aan dek om het verkeer vlot te laten verlopen. Vooral op dinsdag 12 maart was het niet evident om dit georganiseerd te krijgen. Het volledige gemeentebestuur wil hierbij iedereen die meehielp op deze uitzonderlijke dag van harte bedanken. De golf van solidariteit waarmee iedereen samen aan de slag gegaan is, deed deugd. Alle bedrijven, landbouwers, gemeentepersoneelsleden en de vele vrijwilligers die ervoor zorgden dat de wegen toch een beetje berijdbaar waren, hebben werk van onschatbare waarde verricht. Zonder deze vrijwillige hulp waren de wegen nooit zo snel terug vrijgemaakt. We danken ook alle inwoners voor het geduld tijdens deze uitzonderlijke weersomstandigheden. 3

4 Algemeen Uit de gemeenteraad inhoud 02 Voorstelling nieuw bestuur 03 Gemeenteraad 04 Uit de gemeenteraad 05 OCMW Heuvelland bouwt 06 Uit het leven gegrepen 07 Toelage voor stoma- en incontinentiemateriaal 08 Sport voor iedereen 09 Speelpleinwerking in zomervakantie 10 Bib ontvangt Jan Verheyen 11 Commandobunker Rookmelders in huurwoningen 13 Premies bij bouwen, verbouwen of renoveren 14 Campagne Let's do it in je buurt 15 Advies duurzaam wonen 16 Uit in Heuvelland Gemeenteraad van 26 november 2012 De gemeenteraad vergaderde een laatste keer in 2012 op 26 november. Volgende agendapunten werden door de raad goedgekeurd: het verplaatsen van feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen in 2013, de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan en reglementen betreffende het gebruik van het urnenveld en columbarium en het plaatsen van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA). Door dit laatste reglement kunnen vanuit de gemeente opnieuw toelagen toegekend worden voor deze installaties. Er werden ook vertegenwoordigers aangeduid voor algemene vergaderingen van Psilon, WVI, IVVO en FIGGA. Telkens werd ook het mandaat van de aangeduide vertegenwoordiger goedgekeurd. Dit gebeurde ook voor de algemene vergadering van Gaselwest waarvoor bij het begin van de legislatuur een vertegenwoordiger werd aangeduid. Voor de Bassevillestraat in, het Kerkplein in en de Lijstermolendreef in werd het aanvullend politiereglement opnieuw goedgekeurd. Tenslotte legde de raad nog drie voorlopige twaalfden vast voor De uittredende meerderheid wenste geen volledig budget voor 2013 meer op te stellen en daarom diende deze overgangsoplossing goedgekeurd te worden. Zo niet, zou de gemeente haar (financiële) verplichtingen niet kunnen nakomen in 2013 zolang er geen volledig goedgekeurd budget is. Door deze regeling beschikt de gemeente over één twaalfde van het budget van 2012 per maand. Gemeenteraad van 30 januari 2013 Op 30 januari kwamen de gemeenteraadsleden samen voor de eerste echte gemeenteraad na de installatievergadering van 2 januari Vooreerst werden een aantal gemeentebelastingen vastgelegd. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven behouden op voor het jaar Ook de aanvullende personenbelasting blijft met 9% op het peil van De belasting op de tweede verblijven wordt opgetrokken tot 950 euro per tweede verblijf (zie artikel in de rubriek wonen). De leegstandsbelasting werd opnieuw vastgesteld en blijft in grote lijnen gelijk met het vroegere reglement. Naast de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen, voerde de gemeenteraad ook een gemeentelijke heffing in voor deze categorie van gebouwen. De raad keurde ook het lastenboek goed voor het uitvoeren van herstellingswerken in regie aan weg-, riool- en grachtinfrastructuren evenals voor de rioleringsaansluitingen, telkens voor de jaren 2013, 2014 en Voor beide opdrachten zal een openbare aanbesteding uitgeschreven worden. De eindafrekening voor de afbraak van het vroegere landbouwmuseum en de bijhorende gebouwen werd goedgekeurd. Voorts nam de raad akte van het budget 2013 van het OCMW en van het budget 2013 en de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St-Niklaas van Mesen. Tot slot werden ook afgevaardigden aangeduid voor De Watergroep en CO7. Gemeenteraad van 25 februari 2013 Voor het opmaken van een raamcontract met een ontwerper voor infrastructuur- en rioleringswerken en grondverzetregeling voor de jaren 2013 tot 2016, keurde de raad het lastenboek en de gunningswijze goed. De opdracht zal gegund worden na algemene offerteaanvraag. De raad verklaarde zich akkoord met de voortzetting van de interlokale vereniging Westhoek Sportoverleg (WSO). Dit is een samenwerkingsverband tussen de Westhoekgemeenten Alveringem, Heuvelland, Ieper, Lo-Reninge, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke dat tot doel heeft het sportbeleid van de deelnemende gemeenten op elkaar af te stemmen en te stimuleren. De rest van de gemeenteraad bestond uit het aanduiden van gemeentelijke (kandidaat-)vertegenwoordigers in diverse beheersorganen van FIGGA, Gaselwest, IVVO, Psilon, WVI, VVSG, OVSG, provinciaal managementcomité PDPO II (Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling), LOGO Midden-West-Vlaanderen, CVBA De Leie, Bosgroep IJzer en Leie, Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, VVV Heuvelland, Cultuurraad Heuvelland, Seniorenraad Heuvelland, PWA Heuvelland-Mesen en IGSW Heuvelland-Poperinge-Vleteren (Habito). In een volgend nummer van het infoblad zal een overzicht hiervan gepubliceerd worden. 4

5 Wegenwerken in Heuvelland Wegenwerken in Heuvelland De laatste jaren werden heel wat werken uitgevoerd in Heuvelland. Wegen werden heraangelegd, dorpskernen werden vernieuwd en fietspaden aangelegd. Ook nu zijn nog heel wat werken aan de gang en in de komende jaren worden behoorlijk wat werken gepland, zowel door de gemeente als door andere overheden. Momenteel wordt nog gewerkt aan het fietspad Kemmel, werkt Eandis aan het elektriciteitsnet en wordt er structureel onderhoud uitgevoerd aan onze landwegen. Binnenkort starten ook de werken aan de weg Loker Dranouter (de N322). Dit jaar wordt daar in 2 fasen het wegdek vernieuwd, startend vanuit Loker. In de komende jaren worden ook in en rioleringen aangelegd en straten vernieuwd, in samenwerking met AWV en Aquafin. Omdat het niet altijd mogelijk is om in het infoblad een timing weer te geven die up-to-date is, wordt de communicatie van de werken over een andere boeg gegooid. Voortaan wordt wekelijks een korte stand van de werken gegeven via de gemeentelijke website Zo kan de invloed van weersomstandigheden, van onverwachte werken of wijzigingen telkens meteen teruggevonden worden op de site. Op de startpagina kunt u een rechtstreekse link vinden naar alle werken in onze gemeente. Op die plaats worden alle lopende werken in de gemeente voorgesteld en zal wekelijks een stand van zaken worden weergegeven. Zo kan iedereen op elk moment de laatste stand van de werken en de verdere timing van alle lopende dossiers volgen. U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij Frederik Schoonheere, diensthoofd openbare werken op 057/ of via mail: Doorbreek de Muur De Gemeentelijke Seniorenraad van Heuvelland, werkgroep Armoede en Senioren, organiseerde in het kader van Premies, Financiële Tegemoetkomingen en Diensten voor Senioren een reeks toneelopvoeringen. De bedoeling was deze ingewikkelde materie op een eenvoudige manier voor te stellen aan de geïnteresseerde senioren. Onderwerpen waren: Inkomen, Gezondheid, Wonen en Nestor. Op drie verschillende locaties in Heuvelland en op drie verschillende data brachten De Moli s (Monique Vaneechoutte en Liliane Theeten) de opvoeringen onder de titel: Doorbreek de Muur. Moeilijke begrippen zoals THAB (Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden), IGO (InkomensGarantie voor Ouderen), enz. werden op een speelse en ludieke manier uitgelegd. De voorstelling was een onverdeeld succes. Deelden eveneens in de bedankingen: Lien Vandenberghe van Nestor, Rik Vandroemme van de Gemeentelijke Dienst Sociale Zaken, Eric Dassonville voor de tekst, Marc Blanckaert voor de animatie, Toon Pattyn voor de zang en Joris Barbry voor het licht en de klank. Belangrijkste spilfiguur is echter Freddy Defoort. Hij bracht het idee aan en was daarna twee jaar lang (zo lang heeft de voorbereiding geduurd!) de bezieler en de drijvende kracht achter het initiatief. De seniorenadviseurs werden nog eens persoonlijk voorgesteld. In de problematiek van premies, tegemoetkomingen en diensten vormen zij een onmisbare schakel. Felicitaties aan de hele ploeg en aan het gemeentebestuur dat de praktische realisatie mogelijk maakte. Gratis filmnamiddag voor senioren De seniorenraad en RVT St.-Medard organiseren gratis filmnamiddagen in de cafetaria van het RVT in : : Pauline en Paulette : Le gamin au vélo : Confituur De voorstelling begint telkens om 14u. Rallysprint Monteberg en Ypres Westhoek Rally Rallysprint Monteberg op 12 mei 2013 Ypres Westhoek Rally op 28 en 29 juni

6 Leven Uit het leven gegrepen Geboorten Remi ROMMENS, zoon van Steve en Ilse VANGRAEFSCHEPE,, Tyler DELAPIERRE, zoon van Jimmy en Maureen MEULEMEESTER,, Jolien CLEENEWERCK, dochter van Martin en Cindy MAES,, Leanne HUYGHE, dochter van Stijn en Nele CASTEELE,, Enriqué BOUSSERY, zoon van Alain en Eleonore VERHAEGHE,, Frauke GHEKIERE, dochter van Kris en Lies HOLLEVOET, Wulvergem, Laura BOUSSERY, dochter van Stijn en Silke BERGEMAN,, Aiko LETERME, dochter van Björn en Valerie GEERAERT,, Jacobine TALABI, dochter van Yacine en Barbara-Ann VANDERMARLIERE, Kemmel, Imke BOMMAREZ, dochter van Willy en Emeline VANDENBERGHE,, Iben LABAERE, zoon van Laurens en Cindy GOUWY, Kemmel, Sietske DEGRAVE, dochter van Bert en Virginie CATEL, Dranouter, Marta BILCKE, dochter van Mattias en Wendy DELANGRE,, Nore BOUDRY, dochter van Bart en Sabine NEYENS, Kemmel, Miel DERAEDT, zoon van Pieter en Mieke SCHOUTTETEN, De Klijte, Madelène VANRENTERGHEM, dochter van Jelle en Bieke MAEYAERT,, Léna BLONDEL, dochter van Jonathan en Louise VANTORRE,, Esmée BODEIN, dochter van Geert en Windy DEBUYSERE, Dranouter, Eliza DECONINCK, dochter van Frederic en Evy HEYMAN,, Liara MINNE, dochter van Pierre-Louis en Lana DEVOS,, Lieke DENYS, dochter van Lorenzo en Delphine VERHAEGHE, Dranouter, Kato REMAUT, dochter van Jeroen en Belinda BLOMMAERT, Kemmel, Guillaume BOSSUYT, zoon van Frederik en Anuschka SERAFIMOFF, De Klijte, Ismée GRUWIER, dochter van Sigurd en Melissa VERSTRAETE, Wulvergem, Seppe DEBRUYNE, zoon van Nico en Tjarda de WIT,, Thobias PATTYN, zoon van Mattias en Fanny DE BRUYNE, De Klijte, Ruben DEMEULEMEESTER, zoon van Pascal en Leen VANNESTE,, Charlotte MYLLE, dochter van Björn en Els OLLEVIER,, Overlijdens Michel DEBAILLEUL, echtgenoot van Bernadette Potié, 81 jaar,, Leonce GRIMONPREZ, echtgenoot van Henriette VERGULDEZOONE, 94 jaar,, Rogerius LAMERANT, echtgenoot van Odette BEULQUES, 84 jaar, Dranouter, Maria CLARYSSE, echtgenoot van Roger HEUGEBAERT, 88 jaar, Kemmel, Henri KOUKUYT, weduwnaar van Marcella MERVEILLIE, 82 jaar, Dranouter, Ivonna CALLENS, echtgenote van Joseph SIMOEN, 77 jaar, Kemmel, Eric ARNAERT, echtgenoot van Huguette Lesschaeve, 69 jaar, Dranouter, Simonne CALLEWAERT, echtgenote van René VERSCHAEVE, 88 jaar,, Aline KNOCKAERT, weduwe van Willy JACOB, 74 jaar, Kemmel, Jeanne GOEMAERE, echtgenote van André VERHAEGHE, 84 jaar,, Rudolf D HONDT, 68 jaar, Dranouter, Daniël VERRAES, echtgenoot van Rita COOL, 63 jaar,, André ALLEMEERSCH, weduwnaar van Mary Louise DEKETELAERE, 84 jaar, Kemmel, Camiel VANHOORNEWEDER, echtgenoot van Josée LAGACHE, 82 jaar,, Jean-Claude HAES, 67 jaar,, René TRUWANT, weduwnaar van Anne Marie COPPIN, 76 jaar,, Roger LEWYLLIE, 84 jaar,, Gabriël BRION, echtgenoot van Annie LINS, 57 jaar, Kemmel, Albertine D HUYSSER, weduwe van Andreas LIEFOOGHE, 97 jaar,, Maurits VERMANDER, echtgenoot van Irène JOSEPH, 73 jaar, Wulvergem, Monique BARBIEZ, echtgenote van Jean Pierre MOULIN, 63 jaar, Dranouter, Anny BAFCOP, echtgenote van Dirk GRYSON, 59 jaar,, Roger DONZE, echtgenoot van Martha CLOET, 85 jaar, Dranouter, Huwelijken Nicolaas VAN DEN BERGH en Maria VERSPREET, beiden uit Kemmel, Benoit HEENS en Frie VANDEMEULEBROUCKE, beiden uit, Ricardo TACKEN uit Hulst-Heikant (Nederland) met Gudrun DEBRAEVE uit Kemmel, Gilles SAMOEY uit De Klijte en Romina SNAET uit Wervik,

7 Toelage voor het gebruik van stoma- of incontinentiemateriaal Gemeentelijke toelage voor het gebruik van stoma- of incontinentiemateriaal Sinds 2010 hebben inwoners van Heuvelland met incontinentie of blijvende stoma recht op een jaarlijkse subsidie. * een incontinente volwassene: 80 per jaar * een incontinent kind (vanaf 4 t.e.m. 18 jaar op 1 januari van het jaar van de aanvraag): 40 per jaar * iemand met een blijvende stoma: 30 per jaar Om in aanmerking te komen moet u voldoen aan volgende voorwaarden: * Mensen met incontinentie: - een doktersattest hebben dat aantoont dat u lijdt aan chronische incontinentie. - aantonen aan dat u het voorbije jaar minstens 600 incontinentieluiers hebt gekocht. Dat kan via een gepersonaliseerd aankoopbewijs van een speciaalzaak of apotheek met gedetailleerde vermelding (factuur- en aankoopdatum, factuurprijs, stuks en type aangekochte producten). Onderleggers, verbanden, andere dan incontinentieluiers e.d. tellen niet mee. Voor kinderen komen alleen luiers van de categorie +20kg in aanmerking. - wonen op een particulier adres. Mensen in een rusthuis of instelling komen niet in aanmerking voor deze toelage. * Mensen met een blijvende stoma: - een doktersattest hebben dat bewijst dat u een blijvende stoma hebt. Dit attest is vier jaar geldig. - een persoonlijk aankoopbewijs voor stomamateriaal voorleggen. Dit aankoopbewijs is opgesteld door de medische speciaalzaak of apotheek met gedetailleerde vermelding (factuur- en aankoopdatum, factuurprijs, stuks en type aangekochte producten) van het materiaal. Kunt u geen aankoopbewijs voorleggen, dan is een persoonlijk attest van het ziekenfonds voor het stoma-materiaal van het voorgaande jaar ook mogelijk. - wonen op een particulier adres. Mensen die in een rusthuis of instelling verblijven, komen niet in aanmerking voor deze toelage. Op reis: welke papieren neem ik mee? In veel landen volstaat een geldige identiteitskaart, maar er zijn landen waar u een geldige reispas moet hebben soms zelfs ook een visum. Een internationaal paspoort (reispas) moet afgestempeld zijn door de ambassade of door het consulaat van het land van bestemming. Gaat u met kinderen op reis naar een land buiten het Schengengebied dat een paspoort vereist, dan moet elk kind ook een eigen paspoort hebben. Meer informatie krijgt u op het gemeentehuis en vindt u op Reispas aanvragen De reispas bevat een ingebouwde microchip met uw identiteitsgegevens en is vijf jaar geldig. Vraag uw reispas persoonlijk aan bij de dienst bevolking (bureau 1) van het gemeentehuis. Vijf werkdagen na afhaling door de koerierdienst kunt u uw reispas dan afhalen op het gemeentehuis. Let wel, de koerierdienst komt alleen op dinsdag- en donderdagmorgen de aanvragen ophalen. U betaalt voor een reispas: 76,50 voor volwassenen, 46,50 voor kinderen tussen 12 en 18 jaar en 41,50 voor kinderen jonger dan 12. Hebt u heel snel een reispas nodig dan kan dat via een spoedprocedure. U kunt uw reispas dan na één werkdag afhalen (binnen 24u). U betaalt in dat geval: 245,50 voor volwassenen, 215,50 voor kinderen tussen 12 en 18 jaar en 210,50 voor kinderen jonger dan 12. Om een reispas aan te vragen, brengt u het volgende mee: - twee recente pasfoto s (kleur met witte achtergrond, formaat (45x35mm) - identiteitskaart - eventueel oude reispas - contant geld (cash betalen bij aanvraag) Opgelet: vreemdelingen die in België wonen, moeten zich wenden tot hun consulaat Let op: u moet de aanvraag voor de premie jaarlijks ten laatste op 1 juli indienen via speciale formulieren die u vindt in het gemeentehuis (bureau 6) en bij de sociale dienst van het OCMW. 7

8 Vrije Tijd Sport voor iedereen Gebruik Sporthal Verenigingen die de sportzaal wekelijks, tweewekelijks of maandelijks willen gebruiken, moeten hun aanvraag indien bij het gemeentebestuur vóór 31 mei met opgave van dagen, juiste uren, activiteit, volledige of halve zaal (periode juli juni 2014). SVS activiteiten Netbal Op 1 februari kwamen een 7-tal scholen samen voor ons netbaltornooi te. In de poule van de meisjes won. In de gemengde poule won de school van Hollebeke. Petanquetornooi Ons eerste tornooi in 2013 vindt plaats op 14 mei. We spreken af om 14u aan de sporthal te. Er wordt individueel ingeschreven. Ter plaatse wordt uitgeloot met wie u samenspeelt. Noteer alvast volgende data: 11 juni (seniorensportdag), 9 juli, 13 augustus en 10 september, want dan vinden onze volgende tornooien plaats. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld. In oktober staat er een intergemeentelijk WSO petanquetornooi geprogrammeerd. Zumbareeksen Begin 2013 startte in en in een zumbareeks. In beide gemeenten waren een 25-tal deelnemers. Deze reeks wordt vervolgd na de paasvakantie. : iedere woensdag van 20u tot 21u. Eerste les op 17 april. : iedere donderdag van 20u15 tot 21u15. Eerste les op 18 april Overzicht Sportkampen 2013 Een overzicht van de sportkampen in de vakantieperioden vindt u in het grabbelpasboekje en in de zomerfolder die half juni verschijnt of op Voor de sportactiviteiten vooraf inschrijven bij de sportdienst op 057/ Trefbal Voor de eerste keer organiseert de gemeentelijke sportdienst trefbal voor 10-jarigen. Op 20 februari kwamen een 5 tal scholen kennismaken met het nieuwe initiatief. Een hele sportieve en intensieve namiddag voor de kinderen. Uitslag: 1 2 Voormezele 3 Kemmel 5 6 Hollebeke Hollebeke was de meest faire ploeg en daarvoor ontving iedere deelnemer een Fair Play Badge. 8

9 Speelpleinwerking in zomervakantie Speelpleinwerking De Bergbengels In de speelpleinwerking worden kinderen van 3 tot 12 jaar door middel van. spelletjes begeleid door animatoren. De meeste speelpleinwerkingen vinden plaats in openlucht, maar er is steeds een binnenlocatie voorzien bij slecht weer. Dagindeling? De dagindeling ziet er als volgt uit: 7u30 9u Buitenschoolse kinderopvang 9u-12u Dagwerking 12u-13u Middagpauze met opvang 13u-17u Dagwerking Waar en wanneer? De speelpleinwerking vindt plaats op drie locaties: - : KSA lokaal (Sulferbergstraat 7A) - : KSA lokaal (Dranouterstraat 18a) - : Lokaal Spelewijs (Hospicestraat ) Deze zomervakantie wordt de volledige negen weken speelpleinwerking voorzien. 1-5 juli 8-12 juli juli juli 29 juli 2 aug. 5 9 aug aug aug aug. Dit voorstel is onder voorbehoud van voldoende animatoren. GEZOCHT: Speelplein De Bergbengels zoekt enthousiaste animatoren (m/v) Ben je op zoek naar een leuke vakantiejob? Kan je goed met kinderen omgaan? Weet je met je creativiteit geen blijf? Wil je een hoop nieuwe vrienden maken? Stel je dan zeker kandidaat op het speelplein van Heuvelland. De speelpleinwerking zoekt gemotiveerde animatoren om kinderen tussen 3 en 12 jaar een vakantie vol speelplezier te bezorgen. Waaraan moeten de animatoren voldoen? Als vrijwilliger: - Je bent minstens 16 jaar. - Je hebt bij voorkeur een cursus animator in het jeugdwerk gevolgd en/of ervaring in het jeugdwerk. - Je krijgt een dagvergoeding van 25 of 30 euro (afhankelijk van attest jeugdwerk). Als jobstudent: - Je bent minstens 17 jaar en hebt een attest van animator in het jeugdwerk. - Je hebt minimum één jaar ervaring als animator op het speelplein. - Je hebt het attest animator in het jeugdwerk en/of ervaring in het jeugdwerk. - Je krijgt een overeenkomst (tijdelijke tewerkstelling in de sociaal-culturele sector) en een loon. Schrijf je snel in bij de jeugddienst op 057/ of Je kunt het inschrijvingsformulier ook downloaden via onder de rubriek cultuur&vrije tijd /jeugd/speelpleinwerking. Art. 19 Young artists in mobile residence De Westhoek zit vol met jong en creatief talent. Dit jaar krijgen ze weer de kans om de eerste week van de paasvakantie in Ieper creatief hun ding te doen en dat onder professionele en inspirerende begeleiding. Deze uitdaging is bovendien volledig gratis. Dit jaar gaat Art. 19 op zoek naar wat nog komen moet in pakweg vijftien, dertig of honderd jaar. Neem een kijkje op 9

10 Vrije Tijd Bib ontvangt Jan Verheyen Jan Verheyen in de bibliotheek We nodigen onze bezoekers uit om plaats te nemen in de regisseursstoel voor een unieke voorstelling door de bekende filmregisseur en -fanaat Jan Verheyen. Alles wat u moet weten over film zal u op deze avond te weten komen. Jan Verheyen zal ons op speelse wijze in 100 minuten door de 100-jarige filmgeschiedenis gidsen. We maken een speelse, avontuurlijke ontdekkingsreis door de geschiedenis van de cinema. Jan Verheyen regisseerde films als Dossier K., Zot van A., Los, Team Spirit, Buitenspel en Alles Moet Weg. Hij presenteerde programma s op één, Canvas, VTM en 2BE en is de immer welgezinde filmman in diverse radio- en televisieprogramma s. De voorstelling is trouwens gebaseerd op zijn gelijknamige boek dat verschenen is bij Borgerhoff&Lamberigts. Afspraak: 25 april 2013 om 20.00u u in de bibliotheek van Heuvelland (Schoolstraat 12 a in ). Inschrijven en 5 betalen vooraf via bibliotheek Heuvelland (057/ ). Drankje inbegrepen! Leesgroep Op dinsdag 30 april 2013 om 20u is er opnieuw een bijeenkomst van de leesgroep in de bibliotheek. We komen samen om 20u om het boek Het geluid van de nacht van Maria Duenas te bespreken onder begeleiding van recensent Jooris Van Hulle. Boekenverkoop 2013 Elk jaar verkoopt de bibliotheek haar verouderde en beschadigde boeken tegen een prikje. Vul uw eigen collectie aan en kom eens snuisteren in onze aanbiedingen vanaf 15 mei tot en met eind juni De verkoop vindt plaats tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Project Gezellig Samen Lezen Juf Kathleen D Haese en juf Annemie Delrue organiseerden samen met de school van De Klijte en Loker het project Gezellig Samen Lezen. Het doel is om ouders warm te maken om samen met hun kinderen te lezen. Op dinsdagavond 19 februari brachten de juffen en enkele geïnteresseerde ouders een bezoekje aan de bibliotheek. Bibliothecaris Lisbeth maakte de mensen wegwijs in het reilen en zeilen van de bib met als doel het leesplezier te bevorderen! Aan Tafel met Surface! Wie een bezoekje brengt aan de bibliotheek, zal raar opkijken: een speciale computertafel met de naam Surface zal een tijdje postvatten aan de uitleenbalie! De Surface is een computertafel waar je met zijn allen omheen kan zitten. Het tafelblad is een aanraakscherm dat u met uw vingers bedient. Het scherm werkt ook niet met één vinger, maar meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd met vingers en handen de tafel bedienen. Zo glijdt u probleemloos van de eettafel over de schrijftafel naar de werktafel. Op elke tafel vindt u voorwerpen. Raak ze aan en laat u verrassen door filmfragmenten, leuke weetjes en spelletjes! De Surfacetafel is een nieuw product dat aansluit bij een aantal uitdagingen van de bibliotheken in de 21ste eeuw. In het bijzonder toont ze hoe u de moderne multimediale technologie kan toepassen in een bibliotheek. Met de eerste applicatie Aan Tafel focust de Provincie West-Vlaanderen op de kennismaking met de nieuwe technologie. Onderzoekend en spelenderwijs ontdekt u de collectie van de West-Vlaamse musea en vindt u linken met de bibcollectie. Afspraak: van 16 april tot 14 mei 2013 gratis en doorlopend tijdens de openingsuren van de bibliotheek van Heuvelland 4, 8 en 11 maart Jeugdboekenweek 2013 Tijdens de voorbije Jeugdboekenweek verwelkomden we drie auteurs: Koen van Biesen voor het 1ste en 2de leerjaar, Anneriek Van Heugten voor het 3de en 4de leerjaar en Patrick Lagrou voor het 5de en het 6de leerjaar. In totaal konden zo n 450 Heuvellandse leerlingen kennismaken met hun oeuvre en hun leven als schrijver! Bibliotheek De bibliotheek is gesloten op zondag 31 maart (Pasen), woensdag 1 mei, vrijdag 10 mei en zondag 19 mei 10

11 Commandobunker Kemmelberg Bezoek gratis de Commandobunker 1953 Daal af in een ultrageheime commandobunker van de Belgische Strijdkrachten, het zenuwcentrum van het opperbevel tijdens de Koude Oorlog. Stap in deze unieke tijdscapsule en laat u onderdompelen in de sfeer van de jaren 50. De tijd is er letterlijk blijven stilstaan. De bunker, gebouwd begin jaren vijftig, is bedoeld als commandopost van een internationaal luchtverdedigingssysteem. Die functie zal het echter nooit bekleden. Begin jaren zestig besluit men de bunker in te richten als commandopost in geval van oefening, crisis of conflict. Het ondergrondse complex omvat diverse vergaderlokalen, technische ruimtes en één centrale indrukwekkende operation room. Waar?: Commandobunker Kemmel, Lettingstraat 64,8950 Heuvelland (Dranouter) Wanneer? Zondag 21 april Rondleidingen om 10u, 12u, 14u en 16u. Duur rondleiding: 1,5 uur Maximum 47 personen per rondleiding. De commandobunker telt ongeveer 80 trappen. Er is geen lift. De toegang is op Erfgoeddag gratis. Reservatie is verplicht vóór vrijdag 19 april: Cultuurdienst Heuvelland: mail naar of 057/ Verzamelen op de parking langs de Lettingstraat. Org.: Dienst cultuur Heuvelland i.s.m. Erfgoedcel CO7 en Koninklijk Legermuseum Brussel Weekend van het Volkscafé Dit jaar wordt opnieuw het 'Weekend van het volkscafé' op 12, 13 en 14 april georganiseerd. De focus ligt op lekker eten en drinken en de daarbij horende couleur locale in de streek. Het is de bedoeling om dat weekend zoveel mogelijk mensen, zowel toeristen als eigen inwoners, naar de volkscafés te krijgen om er de typische gezellige sfeer op te snuiven en te genieten van de streekproducten: spijs en drank maar ook cultuur en klank. Het volledige programma vindt u op evenementen. U krijgt het ook bij VVV Heuvelland en in de deelnemende cafés. Vooraf inschrijven is voor een aantal activiteiten een must. Wacht niet te lang zijn jaarlijkse cultuur uitstap naar de stad. Dit jaar staat Charleroi op het programma. Charleroi is een grote industriestad in de Belgische provincie Henegouwen. Ze telt ruim inwoners en is daarmee naar inwonersaantal de op twee na grootste gemeente in België en de grootste in Wallonië. In het hele stedelijke gebied van Charleroi, inclusief omliggende gemeenten, wonen bijna mensen. Charleroi ligt aan de rivier de Samber. Eens een belangrijk industrieel centrum (koolmijnen en staalindustrie), is het nu vooral een stad van vergane glorie, met de bijhorende sociale problemen (hoge werkloosheid- en criminaliteitscijfers). Overal zijn er resten (terrils, gebouwen) zichtbaar waardoor Charleroi en de regio nog steeds bekend als Le Pays Noir geassocieerd wordt met mijnen. In de deelgemeente Marcinelle vond in 1956 de grootste mijnramp uit de Belgische geschiedenis plaats in de mijn Le Bois du Cazier. 262 mijnwerkers kwamen om. Sinds kort zijn de oude mijngebouwen ingericht als museum en herdenkingssite. De mijnbouw is ondertussen voltooid verleden tijd, de staalindustrie nog slechts een schim van vroeger. Op het programma staat een geleid bezoek aan de stad en een rondleiding in het schitterende fotografiemuseum in een voormalig klooster. Meer info en inschrijvingen: dienst cultuur, vragen naar Stef Decrock of Sabine Ghelein. Mail naar: of 057/ Cultuurdagen 2013 De cultuurdagen van 2013 stonden in het teken van een creatief bad. Bedoeling was om de Heuvellandse kinderen van de lagere school zo droog mogelijk onder te dompelen in de verschillende takken van de podiumkunsten: dans, muziek, drama en beeld. Dit gebeurde in samenwerking met de organisatie L-O. Voor alle kinderen uit de lagere graad begon de dag met de muzikale theatervoorstelling De trouwe vriend. Het thema vriendschap werd op een vernieuwende manier onder de loep genomen door zanger Hans Mortelmans en actrice Deborah Cerrens. De kleuters kregen een voorstelling op maat dankzij schilder Pieter potlood en de fantasiewezens die hij met zijn penseel tevoorschijn toverde. Een dag is uiteraard kort om onze jonge kunstenaars een beeld te geven van wat er allemaal mogelijk is in de wereld van de kunst, maar aan de reacties van de scholen te zien, zijn de lesgevers er zeker in geslaagd om een positieve impressie op de leerlingen achter te laten. De kinderen keken alweer op een nieuwe en speelse manier naar het culturele gamma en dat is net de bedoeling van de cultuurdagen! Meer info: VVV Heuvelland of 057/ Op stap met de cultuurraad Op zondag 9 juni is het terug zo ver: de cultuurraad organiseert 11

12 Wonen Rookmelders in huurwoningen Rookmelders in huurwoningen Sedert 1 januari 2013 moeten alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust zijn met voldoende optische rookmelders. Voor bestaande huurcontracten wordt de plaatsing van een rookmelder verplicht vanaf 1 januari 2016 voor woningen die dateren van vóór 1945 en vanaf 1 januari 2019 voor woningen gebouwd na Waar? Er dient op elke bouwlaag (incl. kelder en zolder) minstens één rookmelder geïnstalleerd te worden. Het is aanbevolen één of meerdere rookmelders in de hal of de traphal op elk bewoond niveau van het huis te plaatsen, ook in de kelder en op zolder. In ruimtes van de woning waar rook, damp of stof aanwezig is (vb. garage, keuken, verwarmingslokaal en badkamer) is het installeren van een rookmelder eerder af te raden. Hoe? Bevestig een rookmelder bij voorkeur in het midden van het plafond of in ieder geval op minstens 30 cm van een hoek of rand van het plafond. U kan hem ook boven aan een muur hangen, maar dan tussen 30 en 15 cm van het plafond en minstens 30 cm van een hoek. Onderhoud en testen Zorg er ook voor dat het toestel steeds bereikbaar is voor onderhoud en eventuele testen. Verwijder geregeld het stof van de rookmelder met een stofdoek of eventueel met uw stofzuiger. Overschilder nooit uw rookmelder en stop nooit de gaatjes toe, want anders loopt u het risico op een slecht werkende detector. Test tenminste 1 keer per maand uw rookmelder. In de meeste gevallen is hiervoor een testknop op de rookmelder voorzien. Haal nooit de batterij uit de rookmelder, tenzij om die te vervangen. Bij sommige rookmelders kan de batterij niet vervangen worden maar moet u het hele toestel vervangen. Belastingsreglement op tweede verblijven. In de gemeenteraad van 30 januari 2013 werd een nieuw belastingreglement op tweede verblijven goedgekeurd. Voortaan zullen eigenaars van tweede verblijven een jaarlijkse belasting van 950 euro dienen te betalen. Indien het tweede verblijf gelegen is in een recreatiegebied of een gebied bestemd voor verblijfsrecreatie, blijft de belasting behouden op 550 euro per jaar. Zo wil de gemeente een onderscheid maken in de hoogte van de belasting in functie van de ligging van het tweede verblijf. De belasting op tweede verblijven heeft vooral tot doel om meer woningen beschikbaar te houden voor de reguliere woningmarkt. Op die manier wenst de gemeente haar inwoners, starters op de woningmarkt of burgers die zich in Heuvelland willen komen vestigen, meer kansen te geven om een betaalbare woning te vinden. Door de groei van het aantal tweede verblijven zijn er minder woningen beschikbaar voor gezinnen die een pand in Heuvelland willen kopen of huren om er effectief in te wonen. Bovendien loopt de gemeente door de toename van het aantal tweede verblijven inkomsten mis omdat er zich in die woningen niemand vestigt met zijn hoofdverblijfplaats. Met deze belasting wordt het derven van deze inkomsten dan ook deels gecompenseerd. Goedkope leningen voor iedereen! Lenen aan 0 of 2% voor energiebesparende maatregelen bij FRGE Westhoek. Energie neemt een steeds grotere hap uit het huishoudelijk budget. Nochtans kan u met allerhande investeringen flink wat besparen op uw energiefactuur. Door de mogelijkheid een FRGE-lening aan te gaan, is het uitstellen van deze energiebesparende investeringen niet langer nodig. Elke inwoner van de Westhoek kan een goedkope energielening (aan 0 of 2%) aangaan om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren. Welke werken kunnen gefinancierd worden met een FRGElening? - Dak-, zolder-, vloer-, of muurisolatie - Plaatsen van hoogrendementsglas - Installeren van een hoogrendementverwarmingsketel - Zonneboiler - Warmtepompen Kenmerken van een FRGE-lening? - Bedrag minimaal 2500 euro en maximaal euro - Een vaste interestvoet van 0% of 2%. - Terugbetaalbaar over een looptijd van maximaal 5 jaar. - Iedereen komt in aanmerking voor deze goedkope energielening (eigenaar/verhuurder, eigenaar/bewoner of huurder). - Er is geen inkomens- noch leeftijdsbeperking. - De woning moet wel verplicht dienst doen als hoofdverblijfplaats (Eigenaar huurder). Lenen aan 0 % bij FRGE Westhoek? Zit u in één van volgende situaties? - U hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds (klevertje van het ziekenfonds eindigt op een 1). - Uw jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan ,81 verhoogd met 3.079,19 per persoon ten laste (OMNIO statuut). - U doet een beroep op schuldbemiddeling of op budgetbegeleiding bij het OCMW Dan kunt u: 1. Lenen aan 0 % voor enkele energiebesparende maatregelen 2. Ondersteuning krijgen gedurende het volledige renovatietraject. Zo krijgt u hulp bij het bepalen van de beste energiebesparende investeringen, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van premies Meer info: Habito woonwinkel 12

13 Premies bij bouwen, verbouwen of renoveren Bouwen, verbouwen of renoveren: vergeet ook in 2013 de premies niet! Federale Overheid Vanaf inkomstenjaar 2013 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning die minstens 5 jaar in gebruik werd genomen bij de start van de werken. De belastingvermindering bedraagt 30 % van de uitgaven met een maximum van 2000 euro (3010 euro geïndexeerd voor inkomstenjaar 2013) en is verbonden aan enkele voorwaarden: - de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer volgens de regels van goed vakmanschap; - de aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter dan 2,5 m2k/w. Voor deze maatregel is het terugbetaalbaar belastingkrediet niet langer van toepassing vanaf inkomstenjaar Vlaamse Overheid Wonen Vlaanderen De bestaande premies van de Vlaamse Overheid zijn ook in 2013 nog van toepassing en werden wat bijgestuurd. RENOVATIEPREMIE - U bent eigenaar bewoner en renoveert een pand dat minstens 25 jaar oud is - U hebt geen andere woningen of bouwgrond in volle eigendom - Voor de uitgevoerde werken kunt u minstens voor euro aan facturen voorleggen (excl. BTW) - Het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van 2010 (aanslagjaar 2011) bedraagt maximum: euro voor een alleenstaande euro voor een alleenstaande met minstens 1 persoon te laste (te verhogen met euro per extra persoon ten laste) euro voor gehuwden of samenwonenden, te verhogen met euro per persoon ten laste - De werken die in aanmerking komen zijn: dakwerken, werken aan funderingen en muren, vervangen van buitenschrijnwerk, vervangen van een onveilige trap, vernieuwen of plaatsen van sanitair, vernieuwen elektriciteit, werken aan de centrale verwarming, draagvloeren. Voor elke categorie van werken is er een maximum aan geldige facturen bepaald. - De premie bedraagt 20% van de voorgelegde facturen. Indien het belastbaar inkomen lager is dan euro (te verhogen met euro per persoon ten laste), bedraagt de premie 30% van de voorgelegde facturen. U kunt maximum euro premie ontvangen. - Er kan per 10 jaar maximum 1 renovatiedossier worden ingediend en de facturen zijn op aanvraagdatum maximum 3 jaar oud. VERBETERINGSPREMIE - U bent eigenaar bewoner of huurder en doet verbeteringswerken aan een woning die minstens 20 jaar oud is. - Het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van 2010 (aanslagjaar 2011) bedraagt maximum euro te verhogen met euro per persoon ten laste. - De werken die in aanmerking komen zijn: dakwerken, werken aan gevels, vervangen van buitenschrijnwerk, vernieuwen of plaatsen van sanitair, vernieuwen elektriciteit, werken aan de centrale verwarming, opstijgend vocht bestrijden. - Voor elke categorie van werken is een vaste premie voorzien onder de voorwaarde dat het factuurbedrag minstens het dubbele van de premie bedraagt. - De facturen zijn op aanvraagdatum maximum 1 jaar oud. AANPASSINGSPREMIE - U bent eigenaar bewoner of huurder en er is minstens één 65+ inwonende. - Het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van 2010 (aanslagjaar 2011) bedraagt maximum euro te verhogen met euro per persoon ten laste. - De werken worden uitgevoerd ten behoeve van de 65+ inwonende en betreffen bijvoorbeeld: aanpassen sanitaire lokalen, installeren traplift, wegwerken van drempels - De premie bedraagt 50% van de factuur met een minimum premie van 600 euro en een maximum premie van euro. - De facturen zijn op aanvraagdatum maximum 1 jaar oud. Provincie West-Vlaanderen Premie ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging Wie kan aanvragen: eigenaar - bewoner / eigenaar verhuurder / vruchtgebruiker of huurder Welke werken worden betoelaagd: - De vervanging van onveilige badgeisers met een open verbrandingsruimte - De vervanging van kolenkachels met een open verbrandingsruimte Voorwaarden: - Enkel voor woningen die dienen tot hoofdverblijfplaats - De woning moet in West-Vlaanderen liggen en minimum 25 jaar oud zijn - Werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer Bedrag van de premie - 50% van de kostprijs der uitgevoerde betoelaagbare werken met een maximum van 250 euro voor de vervanging van badgeisers of eenzelfde bedrag voor de vervanging van kolenkachels. Netbeheerder Eandis Eandis geeft ook een toelage voor onderstaande werken: Bestaande woning: aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006: Dak- of zoldervloerisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, condensatieketel op aardgas, warmtepomp, zonneboiler voor sanitair warm water. Nieuwbouw: afhankelijk van het E-peil en de datum van de bouwaanvraag. Gedetailleerde gegevens kunt u terugvinden op Meer info: HABITO WOONWINKEL 057/ Gemeentehuis de Warande Kemmel Zitdag: elke dinsdag van 15u-19u 13

14 Milieu Campagne Let s do it in je buurt LET S DO IT in je buurt Iedereen heeft een hekel aan zwerfvuil. Daarom lanceren de West-Vlaamse Afvalintercommunales en de provincie West- Vlaanderen een nieuwe zwerfvuilcampagne Let s do it in je buurt. Met deze opruimcampagne willen ze alle gemeenten en hun inwoners warm maken om de handen uit de mouwen te steken. Onze gemeente doet alvast mee en rekent daarvoor op uw medewerking! Sedert 1 maart 2013 kan u op de campagnewebsite een stuk grond in uw buurt opeisen dat u proper wilt houden: een straat, een park, een buurt, een speelplein, een stuk strand Door dat stuk officieel te claimen, engageert u zich openlijk om uw eigen omgeving net te houden en roept u als het ware ook anderen op om dit stuk op te ruimen. Wie wil, kan ook zijn buren, vrienden of leden van een vereniging aansporen om de klus samen te klaren en zich als team aan te melden op de website. Op die manier kunnen bewoners eigenhandig opruimacties organiseren en zones afbakenen die ze voor langere tijd netjes willen houden. Zo helpt iedereen om zijn eigen gemeente zwerfvuilvrij te maken. Registreer u op om deel te nemen aan deze actie en kiest zelf wanneer u deelneemt. Deelnemers kunnen ook een opruimpakket aanvragen bij de gemeentelijke milieudienst of 057/ ). Help ons deze plaats proper te houden! Surf naar en klik door op Let s do it in je buurt. Kies een stukje grond waar jij met de grove borstel wil doorgaan en zorg mee voor een omgeving zonder zwerfvuil! Kies je eigen stuk op Letsdoitindevuilbak.be Berenklauw een zeer gevaarlijke plant In België bestaan er twee soorten BERENKLAUWEN. Namelijk de reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) en de gewone of inlandse berenklauw ( Heracleum sphondylium). De reuzenberenklauw, die oorspronkelijk uit het Kaukasisch gebergte komt, wordt 5 meter hoog en heeft tussen juli en september paraplugrote, witte bloemschermen met een diameter tot 50 cm. De enorme bladeren zijn behaard en de stengel is roodgevlekt. De gewone berenklauw heeft geen rode vlekken op de stengel en wordt slechts 2 meter hoog. Oorspronkelijk werd de reuzenberenklauw vanuit de voormalige USSR naar de Europese siertuinen en borders gebracht wegens zijn decoratieve uiterlijk. Vandaag is de plant verwilderd en de zaden verspreiden zich via de wind zodat de reuzenberenklauw in grote hoeveelheden wordt teruggevonden langsheen de autosnelwegen en de spoorlijnen en in verwaarloosde tuinen en bossen. cayman.be Een zeer gevaarlijke plant! Al vlug ontdekten de natuurliefhebbers dat ze deze indrukwekkende plant niet mogen aanraken. Het sap bevat een bijtende stof die in combinatie met de ultraviolette stralen van de zon reageert als een zuur en ernstige brandwonden veroorzaakt op uw huid. Bij regenweer irriteert de plant veel minder. De artsen noemen de reactie op de huid fytofotodermatitis. In het sap zitten furocoumarinen, die uw huid overgevoelig maken voor zonlicht (fotosensibilisatie). Ongeveer 24 uur na het contact met het sap ontstaan rode, jeukende vlekken, die enkele uren later overgaan in een scherp begrensde ontsteking van de huid met zwelling en blaarvorming. Deze letsels kunnen er uitzien als echte brandwonden en genezen pas na 1 à 2 weken. Na genezing kunnen ze een bruinverkleuring (hyperpigmentatie) van de huid achterlaten. Als het sap in de ogen terecht komt, kan in sommige gevallen permanente blindheid ontstaan. Het sap van de berenklauw is ook giftig! Er zijn al mensen gestorven nadat een kleine hoeveelheid van het giftige berenklauwsap in hun lichaam terecht kwam via hun mond. Hoe kun je problemen voorkomen? Raak de plant niet aan en waarschuw ook de kinderen ervoor. Laat kinderen nooit fluitjes of blaaspijpen maken uit de holle stengel van de plant. Als de plant in de omgeving groeit van kinderspeelplaatsen, kunt u aan de groendienst van uw gemeente vragen om de reuzenberenklauw te verwijderen. Bij werkzaamheden in de tuin (snoeien of gras maaien) kunt u best vermijden dat sap van deze reuzenberenklauw op uw huid terecht komt. U moet er rekening mee houden dat het sap soms dwars door de kledij kan dringen. Onthoud vooral: vermijd elk contact spoel na contact onmiddellijk met koud water en vermijd zeker één week de zon draag kledij die hals, armen en benen bedekt eet nooit van de berenklauw verschijnen er huidletsels, raadpleeg dan zeker uw huisarts Info uitgegeven door de Vlaamse Gezondheidsinspectie De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening heet voortaan De Watergroep De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening heet voortaan De Watergroep Sinds 1 januari 2013 heeft de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening een nieuwe naam: De Watergroep. Onze kerntaak blijft om onze klanten 24 uur per dag, 7 dagen op 7 van gezond en lekker drinkwater te voorzien. Daarnaast hebben we ook een uitgebreid dienstenaanbod op het vlak van gemeentelijk afvalwaterbeheer en maken we industriewater op maat voor bedrijven. Meer info: 14

15 Advies duurzaam wonen Advies duurzaam wonen Duurzaam wonen betekent meer dan enkel een huis bouwen dat lang mee gaat. Duurzaam wonen houdt ook rekening met het gebruik van ecologische materialen, energieverbruik, isolatie, ventilatie, opwekken van groene stroom, flexibiliteit en aanpasbaarheid, enz. Een duurzame woning is niet alleen een woonst die gezond en aangenaam is om in te wonen. Wie bij het (ver) bouwen van een woning duurzaam denkt, bewijst ook het milieu een gunst. Een duurzame woning betekent wel wat extra investeringen, maar die wint u terug met ondermeer premies en een lagere energiefactuur. De provincie biedt de kandidaat-(ver)bouwer de mogelijkheid om aan een goedkoop tarief advies in te winnen. Deze adviezen worden gegeven door ZonneWinDT vzw en Westkans vzw. ZonneWinDT is al meerdere jaren actief in de duurzame woningbouw. Zij beschikken over een divers team met zowel technische als architecturale kennis. Westkans bouwde heel wat ervaring op omtrent toegankelijkheid en meegroeiwonen. Meegroeiwonen is nog niet zo bekend, maar maakt zeker ook deel uit van duurzaam wonen. Het stelt de levenslange bruikbaarheid van een woning voorop door van in de ontwerpfase al rekening te houden met veranderende behoeften. De kostprijs van het advies is afhankelijk van het feit of ZonneWinDT bij u thuis komt of niet. Bij een thuisbezoek betaalt u 50 euro. Gaat u met uw plan langs bij ZonneWinDT, dan betaalt u slechts 25 euro. ZonneWinDT is gehuisvest in het Provinciaal Huis voor Duurzaam Wonen in de Pannestraat 142 te Veurne. U kunt er materialen zien en modules van bouwknopen. U kunt er elke werkdag (behalve op woensdag) terecht van 9u tot 16u. Het advies van Westkans rond meegroeiwonen kost de burger 25 euro. Wie beide adviezen inwint, krijgt 10 euro korting. De adviezen worden aangevraagd via duurzaambouwen. Ook voor korte vragen, kunt u op deze site terecht. Vanaf 2013 komt de gemeente volledig tussen in de kostprijs voor deze duurzaam bouwen -adviezen. Meer informatie via de gemeentelijke of 057/ ). Op weg naar een tweede generatie waterbeheerplannen: uw mening telt! Sinds 19 december 2012 kunt u reageren op drie documenten ter voorbereiding van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. De documenten die momenteel ter inzage liggen zijn: het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van deze tweede generatie plannen, het voorontwerp van de tweede waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties) en het Kennisgevingsdocument voor de milieubeoordeling. De stroomgebiedbeheerplannen bevatten de maatregelen die Vlaanderen neemt om de toestand van het watersysteem te verbeteren. De eerste stroomgebiedbeheerplannen werden vastgesteld in 2010 en slaan op de periode De uitvoering van de maatregelen is in volle gang en de voortgang ervan wordt opgevolgd. In de aanloop naar de tweede generatie waterbeheerplannen krijgt u ook inspraak in enkele voorbereidende documenten. * Tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen Het tijdschema en werkprogramma geeft een overzicht van de planning en de organisatie van het voorbereidingstraject voor de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden. Ook het juridisch en organisatorisch kader en enkele relevante recente ontwikkelingen en lopende processen komen aan bod. * Tweede Waterbeleidsnota (incl. Waterbeheerkwesties) Het voorontwerp van de tweede waterbeleidsnota geeft een overzicht van de te behandelen waterbeheerkwesties en prioriteiten, een algemene beleidsvisie en een aantal specifieke krachtlijnen om deze visie te realiseren. De waterbeleidsnota gaat de planvorming vooraf en bevat dus geen concrete acties of maatregelen. De eerste waterbeleidsnota dateert van Deze moet voor eind 2013 herzien worden en daarna om de zes jaar. In het voorontwerp van de tweede waterbeleidsnota geven vijf krachtlijnen de grote doelstellingen van het integraal waterbeleid aan. Elke krachtlijn (behalve de vijfde) wordt ingeleid door (minstens) een waterbeheerkwestie. Deze kwestie omvat de voornaamste probleempunten rond het thema. De visie van elke krachtlijn geeft aan hoe deze probleempunten aangepakt worden. * Kennisgevingsdocument voor de milieubeoordeling De stroomgebiedbeheerplannen moeten ook voldoen aan de essentiële kenmerken van de milieueffectrapportage. Hiervoor werd een kennisgevingsdocument opgesteld dat aangeeft hoe het plan-mer uitgewerkt zal worden. De informatie over de milieubeoordeling zal in het stroomgebiedbeheerplan zelf opgenomen worden. Het kennisgevingsdocument over de milieubeoordeling ligt in openbaar onderzoek van 19 december 2012 tot en met 18 juli De drie documenten liggen ter inzage in het gemeentehuis De Warande en zijn ook online raadpleegbaar op Workshop rationeel energiegebruik Naar aanleiding van Earth Hour die plaats vond in het weekend van maart vindt er op 18 april 2013 om een workshop plaats in het Perron te Ieper rond rationeel energiegebruik. Volgende thema s komen aan bod : transport, voeding, wonen en energie. Org. Milieuraad Heuvelland ism milieuraad Ieper. Meer info op 057/

16 Uit in Heuvelland Zoetemarkt april - juni 2013 Zoetemarkt Dit jaar vindt op Sinksenmaandag 20 mei de 34ste Kemmelse Zoetemarkt plaats. De eerste markt had plaats in 1980 op initiatief van VVV West- Vlaamse bergen, maar werd vanaf 1986 gepatroneerd door een zelfstandige werkgroep. Het huidige bestuur bestaat uit: Monique Dekeerle, Albert Gauquie, Leo Delaleeuw, Kurt Lewyllie, Igor Pauwels, Luc Dewilde, Rik Vansevenant, Philippe Felix en Stef Dehollander en er is een uitstekende medewerking met het Kemmelse feestcomité. De aanleiding tot het oprichten van de Zoetemarkt was het feit dat Sinksenmaandag voor Kemmel vroeger een heel bijzondere dag was. Uit alle dorpen van het omliggende kwamen mensen naar Kemmel gewandeld, gefietst en gereden. Zelfs uit Ieper en Poperinge. Het dorp en de berg waren één gonzende bijenkorf. De jeugd maakte daar natuurlijk gebruik van en er werd duchtig een zomerlief gezocht. Het gebruik stierf een zoete dood, maar werd dan heropgerakeld en van Zoetlief naar Zoetemarkt was maar een kleine stap. Het werd en is nu nog een gezellige markt waarop allerlei lekkers uit gans Vlaanderen wordt gepresenteerd, geproefd en verkocht. Naast het aanbieden van taarten en koeken en andere zoetigheden is er elk jaar ook heel wat kijk-, luister- en doe-animatie om duimen en vingers bij af te likken. Zo was de Werkgroep Zoetemarkt de eerste vereniging die de Nederlandse Ganzenfanfare naar Vlaanderen haalde. Dit jaar zal u kunnen genieten van o.a. het kleinste orgeltje ter wereld en van een jonglerende Sjef Kok. Zoals elk jaar zal ook de beroemde bakkersfanfare De Taarteklaais uit Dikkebus van de partij zijn en de belleman. Dankzij de werkgroep Zoetemarkt werd in 1994 het bronzen Gapertje geplaatst op de Kemmelse Dries. Reeds twee jaar is er nu ook een Zoete Hoedenwedstrijd voor kinderen en volwassen. Als aanloop tot de Zoetemarkt wordt op Sinksennamiddag ook Gekke Spekke Zundag georganiseerd. Meer lekkers vindt u op onze site: 16 Zaterdag 6 april: vanaf 18u30 Spaghettiavond in o.c. t Seultje in. Org. KSA. Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 april Weekend van het volkscafé. Diverse activiteiten. Meer info bij toeristische dienst op 057/ of weekendvanhetvolkscafe Zondag 14 april Wandelsmultocht in (ongeveer 6 km). Start in o.c. Utendoale tussen 13u30 en 14u15. Inschrijven verplicht vóór 13 april op 0472/ Org.: oudercomité school.. Zaterdag 20 april om 20u Pianoconcert gebracht door Gisela Llamosas Ramos, die de mastersopleiding volgt aan het Kon.conservatorium Den Haag en speelt werk van Beethoven, Chopin, Rachmaninov Liszt. Concert in zaal De Academie, Weverijstraat 33-35,Ieper Org. Davidsfonds -Loker in samenwerking met Davidsfonds Ieper. Tickets bij Luc Vandecasteele (057/ ) of bij José Derycke (057/ ) Zondag 21 april: Erfgoeddag Gratis bezoek mogelijk aan de Commandobunker. Inschrijven bij de cultuurdienst. Zie artikel onder de rubriek Vrije Tijd. Woensdag 1 mei: Familiewandeling Geuzentocht van 13u tot 15u U maakt op eigen tempo de wandeling van 8 km in Heuvelland. Op een aantal plaatsen wordt u door ervaren gidsen ingewijd in het boeiende verleden van. U kunt genieten van vergezichten en een versnapering nuttigen. Afspraak: oc t Seultje. Org. Lionsclub Heuvelland. Meer info: 057/ Donderdag 9 mei tot en met zondag 12 mei: (9 en 12 mei: 10u-18u, 10 en 11 mei: 13u-19u) Tuindagen in het Warandepark in Kemmel. Meer info: www. detuindagenvankemmel.be Zondag 19 mei: doorlopend Kermis in Kemmel Org.: Feestcomité Kemmel. Maandag 20 mei om 14u Zoetemarkt in Kemmel Org.: Zoetemarktcomité. Zondag 26 mei : doorlopend Kermis in. Org.: feestcomité Zondag 9 juni: 9u45-16u Inwandelen van de Streek-GR Heuvelland Vertrek: kerk Programma: 10u00: start GR-wandeling vanuit dorp - deel 1: 7,5 km 11u45: middagpauze aan Wijndomein Entre-deux-Monts 12u00: officiële opening met toespraken en receptie in Entre-deux- Monts 13u45: start GR-wandeling terug naar dorp - deel 2: 9,7 km Meer info: of 057/ Zondag 16 juni : doorlopend Kermis in De Klijte. Org.: feestcomité De Klijte Zaterdag 22 juni : Warme beenhesp in cafetaria van het woon-en zorgcentrum St.-Medard in Inschrijven op 057/ Zondag 30 juni : doorlopend Kermis in Dranouter. Org.: feestcomité Dranouter Verantwoordelijke uitgever: Wieland De Meyer, Schepen van Communicatie en Inspraak, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland.

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 28 december 2015. Aanwezig: DE GEMEENTERAAD, 1. Personeel verplaatsen feestdagen 2016.

Zitting van de gemeenteraad van 28 december 2015. Aanwezig: DE GEMEENTERAAD, 1. Personeel verplaatsen feestdagen 2016. Zitting van de gemeenteraad van 28 december 2015. Aanwezig: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx,

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 28 september 2015. Aanwezig: DE GEMEENTERAAD, 1. Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015: wijziging. Goedkeuring.

Zitting van de gemeenteraad van 28 september 2015. Aanwezig: DE GEMEENTERAAD, 1. Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015: wijziging. Goedkeuring. Zitting van de gemeenteraad van 28 september 2015. Aanwezig: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx,

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Openbare verlichting in Heuvelland Jean-Pierre Geelhand de Merxem Schepen van Milieu

Openbare verlichting in Heuvelland Jean-Pierre Geelhand de Merxem Schepen van Milieu Openbare verlichting in Heuvelland Jean-Pierre Geelhand de Merxem Schepen van Milieu Jeanpierre.geelhanddemerxem@heuvelland.be Caroline Oost Milieuambtenaar Caroline.oost@heuvelland.be Agenda 1. Het project

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Datum: 30 december 2013 Aanwezig: Agenda: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem,

Nadere informatie

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven!

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Sportreeksen in het najaar 2016 D Voor +15 jarige dames in het OC De Galoye in Loker. D Iedere dinsdag van 20u - 21u. D De eerste les start op 20 september

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Kortrijkse renovatiestrategie voor private woningen / premiebeleid Uitgangspunten De woningen Eerder oud patrimonium 100 % diversiteit Het beleid Steeds strengere voorwaarden

Nadere informatie

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN)

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

Woonpremies en voordelen in Roeselare

Woonpremies en voordelen in Roeselare Woonpremies en voordelen in Roeselare Adres:, 8800 ROESELARE Datum: / /207 (bouwjaar:..) AAN TE VRAGEN VÓÓR DE WERKEN. Roeselare: gemeentelijke premie levenslang wonen WAT? - Woning aanpassen ifv inwonende

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21857 infoavond 2 mei 2014 3 contactpersoon tel. fax e-mail +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be Werken in Heuvelland

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

De installatiepremie

De installatiepremie De installatiepremie Versie nr: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een installatiepremie? 3) Wie heeft recht op een installatiepremie? 4) Aan welke voorwaarden moet

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 baron ruzettelaan 35 8310 Brugge tel 050 36 71 71 fax 050 35 68 49 e-mail: wvi@wvi.be Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 Aanwezig - voorzitter Luc Vanparys, - ondervoorzitters Kris Declercq, Eric

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 De nieuwe Renovatiepremie Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 Voor Wie? De bewoner De meerderjarige particulier die de premiewoning op aanvraagdatum

Nadere informatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie De Burenpremie / Collectieve Renovatie Inhoudstafel Algemene vragen Wat is een burenpremie? Wat is een collectief renovatieproject? Waar vind ik meer informatie over de burenpremie? Deelnemen aan een project

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

26 januari 2015 Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op het Besluit van de

26 januari 2015 Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op het Besluit van de Zitting van de gemeenteraad van 26 januari 2015. Aanwezig: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx,

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

ZWALM. vrije tijds. pas

ZWALM. vrije tijds. pas ZWALM vrije tijds pas Beste gebruiker van de vrijetijdspas, We proberen vanuit de gemeente onze prijzen voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden zodat deze voor zoveel

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur.

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Heuvelland 2017 2018 Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten 2018 Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Er wordt online ingeschreven via: https://webshopheuvelland.recreatex.be. Dit

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen.

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Vraag

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017)

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen?

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen? Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2016 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie