AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK"

Transcriptie

1 RESIDENTIE AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 1

2 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 6 HANDELSWAARDE MATERIALEN 7 GOEDKEURING LASTENBOEK LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 2

3 1 Werken mee aan dit project Architectuur / ontwerp Architectenbureau GVE bvba Tervuursesteenweg 206 B BERTEM Tel/Fax: 016/ Aannemer Algemeen aannemingsbedrijf N.V. De Coninck Kroonstraat VELTEM Tel: 016/ Fax: 016/ Studiebureau STUBECO bvba Hoevenstraat OVERPELT Tel: 011/ EPB-/Veiligheidscoördinator 2B Safe Esperantolaan 13/ TIENEN Tel: 016/ Fax: 016/ LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 3

4 2 GESLOTEN RUWBOUW 2.1. UITGRAVINGEN EN FUNDERINGEN 2.2. ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES 2.3. ISOLATIELAGEN 2.4. RIOLERING 2.5. OPGAAND METSELWERK 2.6. GEWAPEND BETON 2.7. PLINT 2.8. TERRAS 2.9. GEVELBEKLEDING DAKBEDEKKING REGENWATERAFVOER VENTILATIE BRANDBEVEILIGING LICHTE WANDEN PLEISTERWERKEN AKOESTISCHE EN THERMISCHE ISOLATIE BUITENSCHRIJNWERK GLASWERKEN BUITENTRAP CONSTRUCTIES BORSTWERING DORPELS OMSCHRIJVING MATERIALEN Alle gebruikte materialen beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen. De constructie is stevig opgevat en er wordt uitsluitend gewerkt met eerste kwaliteitsmaterialen, in de ruwbouw en de afbouw worden deze gekenmerkt door het Benor label waar mogelijk. De afwerkingmaterialen kunnen vooraf in de showrooms bekeken worden. Achteraan deze bundel bevindt zich een overzicht van de gekozen materialen, bepaalde met de waarden per eenheid die ze vertegenwoordigen. Hierna vindt u een beschrijving van de gebruikte materialen. Deze hoge eisen qua afwerking en kwaliteit garanderen aan de koper op termijn een maximale meerwaarde van zijn belegging. Het gebouw zal voldoen aan de EPB eisen zoals van kracht sinds , zijnde maximaal K40 en E70. LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 4

5 GESLOTEN RUWBOUW 2.1. UITGRAVINGEN EN FUNDERINGEN: Alle uitgravingen, noodzakelijk voor het later optrekken van de appartementen zijn voorzien in de huidige aanneming. De juiste diepte der uitgravingen zal opgegeven worden door de ingenieur, volgens voorafgaandelijke grondsonderingen en controleproeven. Alle funderingen zullen uitgevoerd worden in gewapend beton tot op de vaste grond, zoals voorgeschreven door het studiebureau. De aannemer is vrij het systeem van uitvoering toe te passen dat hij verkiest ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES: Alle ondergrondse constructies in aanraking met de grond zullen uitgevoerd worden in gewapend beton of in zware gemetste betonblokken, en dusdanig behandeld worden dat een perfecte waterdichting verzekerd is. De werken zullen uitgevoerd worden conform het advies van het studiebureau stabiliteit ISOLATIELAGEN: Alle nodige slabben en isolatielagen zijn voorzien, zowel tegen opstijgend vocht door capillariteit als tegen de vochtigheid die zich door graviteit in de spouwen zou kunnen manifesteren RIOLERINGEN: De rioleringen zullen uitgevoerd worden volgens de stedelijke reglementen en voorschriften. Ze zijn uit te voeren in PVC leidingen met toepassing van alle bijhorende hulpstukken zoals ellebogen, T-stukken, spuitstukken, toezichtkleppen, enz... De buizen mogen geen enkel gebrek vertonen en mogen in geen geval geplooid worden; hiervoor zijn steeds de speciale hulpstukken te gebruiken. De rioleringsbuizen voor afvoer van de bovenliggende verdiepingen worden uitgevoerd in PE leidingen, Geberit, en zitten verborgen in de technische kokers. Deze leidingen blijven boven het niveau van de openbare riolering. Na afwerking van het gebouw zal een rioleringsplan ter beschikking gesteld worden van de syndicus van het gebouw. Aansluitingskosten en installatiekosten van de technieken (aangerekend door de nutsmaatschappijen) zullen rechtstreeks aan de koper worden doorgerekend OPGAAND METSELWERK: Alle niet dragende wanden in de appartementen worden uitgevoerd in plaasterblokken (dikte +/-8cm). Deze plaasterblokken worden na uitvoering en na de elektriciteitswerken volledig glad afgewerkt, zodat ze niet gepleisterd hoeven te worden. De scheidingsmuren tussen de appartementen (één van beide spouwbladen) evenals alle overige dragende wanden binnen het gebouw worden uitgevoerd als silicaatsteenblokken of gewapend beton ter plaatse te storten. De volledige draagstructuur wordt mee opgenomen in de betonstudie uitgevoerd door de stabiliteitsingenieur en de werken zullen uitgevoerd worden conform deze studie (zie gewapend beton (6)). LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 5

6 Na zetting van het gebouw kunnen de plaasterblokken kleine scheurtjes vertonen. Deze scheurtjes zijn eigen aan het gebruik van dit materiaal en dienen als dusdanig door de kopers aanvaard te worden. Ze zijn eenvoudig weg te werken/te dichten bij de volgende schilderbeurt. Omdat dit type van scheurtjes geen stabiliteitsprobleem is, valt dit niet binnen de 10-jarige aansprakelijkheid GEWAPEND BETON: Voor het gewapend beton zijn de voorschriften uit de laatste editie van de NBN bindend voor de aannemer. Het moet beantwoorden aan de hoogste eisen van goed en degelijk werk. Alle betonwerken moeten strak, loodrecht en waterpas worden afgeleverd. Alle gaten en uitsparingen in het beton die noodzakelijk zijn voor de afvoerleidingen, waterleidingen, enz. maakt de aannemer volgens de aanduidingen die tijdens de uitvoering der werken gegeven worden. De bewapening zal volkomen in overeenstemming uitgevoerd worden met de plannen en borderellen van het studiebureel. De bewapening moet op afstand van de bekisting worden gehouden met behulp van speciale PVC afstandhouders, zodanig dat een correcte betondekking verzekerd is. Voor het gewone betonwerk is de aannemer vrij de bekistingwijze toe te passen die hij verkiest, hetzij een geprefabriceerde stalen bekisting, hetzij een traditionele houten bekisting. Hij is echter gehouden ze zuiver loodrecht en waterpas te stellen. Voor de uitvoering der niet zichtbaar blijvende vlakken kan gebruik gemaakt worden van ruwe bekisting die nochtans dient verwijderd te worden na verharding van het beton. Alle zichtbaar blijvende constructiedelen in gewapend beton zullen uitgevoerd worden met een gladde bekisting. Voor de vloeren worden overal breedplaatvloerelementen of betonnen welfsels voorzien. De dikte is afhankelijk van de overspanning. Op bepaalde plaatsen dienen mogelijk voorgespannen breedplaatvloerelementen voorzien te worden om grotere overspanningen te kunnen realiseren. De dikte zal variëren conform de studie van de ingenieur. Boven de uit te pleisteren lokalen worden breedplaatvloerelementen met ruwe onderzijde voorzien, zodat de stukadoor in de afwerkfase een perfecte hechting kan realiseren tussen deze betonnen plaat en de pleisterlaag. In de lokalen of overdekte buitenruimten waar de breedplaatvloerelementen zichtbaar blijven, zullen deze met een gladde onderzijde voorzien worden. Er wordt speciaal de aandacht op gevestigd dat er zich in de eerste jaren ter plaatse van de voegen tussen de breedplaatvloerelementen en daar waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden lichte krimpscheurtjes kunnen voordoen. De scheurtjes leveren echter geen enkel gevaar op voor de stabiliteit. Deze krimpscheurtjes zijn inherent aan de gebruikte bouwmethode en dienen als dusdanig door de kopers aanvaard te worden. Bij een eerstvolgende schilderbeurt kunnen zij op een eenvoudige manier gedicht worden en zullen zij zich nadien normaal gezien niet meer vertonen PLINT: Aan het gebouw is onderaan op het gelijkvloerse een plint in blauwe hardsteen voorzien. Deze plint wordt uitgevoerd in +/- 5 tot 8cm dikte, zodat het geheel stijf genoeg is. De plint is +/- 30cm hoog (Aziatische blauwe natuursteen) TERRAS: De terrassen op het gelijkvloers worden afgewerkt met Aziatische blauwe hardsteen. De afgewerkte terrassen zullen +/- 15cm onder afgewerkt binnen vloerpeil worden gerealiseerd. De terrassen worden in helling geplaatst, afwatering naar de groene tuin. De terrassen, in zandbed geplaatst, zijn waterdoorlatend. LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 6

7 De ruime inpandige terrassen op de verdiepingen worden afgewerkt in Aziatische blauwe hardsteen (geplaatst op kunststof pootjes - waterdoorlatend). De dakrand aan voor- of achtergevel heeft een opstand van +/-30 cm ten opzichte van de betonplaat. Zo is de terrasafwerking niet zichtbaar van straat- of tuinzijde. Ter plaatse van de terrassen vooraan en achteraan boven de gelijkvloerse verdieping wordt met een hogere dakrand gewerkt, waardoor de dakopstanden tegelijkertijd als borstwering functioneren. Binnenzijde van deze hogere dakopstanden zal met gevelsteen worden afgewerkt. De afwatering van de terrassen zal gebeuren via een prefab ingewerkt tapgat. Het water wordt afgeleid naar een verticale afvoerbuis. Uitneembare afvoerroosters in roestvrij staal worden geplaatst in de terrassen / dakplaat. De kleine uitkragende terrassen in voor- en achtergevel zullen volledig in gegalvaniseerd staal worden uitgevoerd. Stalen structuur en loopoppervlak voorzien in stalen vloerroosters (met beperkte maaswijdte). De borstwering van de verschillende terrassen wordt beschreven in artikel Borstwering GEVELBEKLEDING: Algemeen wordt er gewerkt volgens keuze van de architect en conform de stedenbouwkundige vergunning. Verschillende types gevelbekleding zijn voorzien, zoals gevelsteen voor het hoofdvolume, afwerking met leien voor de dakconstructies en houten gevelbekleding in de carports. De gevelvlakken van de gebouwen, op het gelijkvloers en de 1 e verdieping, zullen uitgevoerd worden in een licht grijze / beige baksteen (identieke steen van de reeds gerealiseerde woonblokken indien mogelijk). Volgens keuze van de architect en conform de stedenbouwkundige vergunning. Ze worden vastgemaakt aan de structuur door middel van geveldragers in gegalvaniseerd staal. Het voegwerk zal achteraf door gespecialiseerde vaklui gedaan worden. Uitvoering naar keuze van de architect. Volgens keuze van de architect en conform de stedenbouwkundige vergunning. Het gevelvlak onder de carport zal uitgevoerd worden met houten gevelbekledingsmateriaal cfr de plannen en instructies van de Architecten. De 2 de verdieping, hier soms ook dakverdieping genoemd, zal afgewerkt worden met donkergrijze leien van Eternit. Ze zullen geplaatst worden in halfsteensverband en opgehangen tegen een houten lattenstructuur. Alle afwerking zoals dakrandprofielen en afdekprofielen zullen, bovendaks 2 de verdieping, in geprepatineerde Quartz zink uitgevoerd worden. De daken boven gelijkvloers of 1 e verdieping, geheel of gedeeltelijk ingericht als dakterras zullen worden voorzien van dakranden in blauwe hardsteen DAKBEDEKKING: Waterdichting boven horizontale gedeelten: Boven het steunvlak van breedplaatvloerelementen bevindt zich een hellingchape met minimaal 1cm helling per lopende meter. Daarboven bevindt zich een dampscherm en een isolatie van +/- 16cm dik conform de eisen van EPB regelgeving. Tot slot wordt nog een butyl waterdichting (EPDM folie) aangebracht waarop een 10-jarige garantie geldig is. Bovenop komt een ballastlaag van 4cm gerold grind, waar nodig, uitgezonderd indien het platte dak dienst doet als terras (zie artikel 2.8). Uitvoering met een attest van 10-jarige waarborg, onder voorbehoud van regelmatig onderhoud door de mede-eigenaars. LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 7

8 2.11. REGENWATERAFVOER: De regenwaterafvoer van het hoofdgebouw wordt zichtbaar (in opbouw) op de gevel uitgevoerd. De verticale afvoerkanalen worden zoveel mogelijk langs de minst zichtbare gevelzijden ingepland (wel afhankelijk van specifieke studie). Alle RW afvoer zal in geprepatineerde Quartz zink worden uitgevoerd, te verankeren in de gevel () volgens de regels van de kunst. Sommige inpandige terrassen vooraan (boven de carports etc) zullen afgewaterd worden binnen de gebouwenschil, of alvast buiten het zicht. Verticale afvoerbuis zal dan voorzien worden in PE-leiding, Geberit VENTILATIE: In elk appartement wordt een mechanisch ventilatiesysteem voorzien TYPE C+ EVOII van Renson. Dit is een geoptimaliseerde vraaggestuurde afvoer met compensatie van de weggevoerde lucht door aanvoer van frisse lucht doorheen de ventilatieroosters boven de ramen. De afvoer is voorzien in de sanitaire lokalen, de berging en de keuken. De toevoer gebeurt via de overige ruimten. De Healthbox II heeft een krachtige motor met regelmodules, die steeds in staat is om iedere aangesloten ruimte correct te ventileren. Een vocht- en/of CO2 sensor in iedere regelmodule meet 24 uur per dag de afvoerlucht uit en communiceert met de centrale processor. De regelmodule beperkt het afvoerdebiet per ruimte wanneer mogelijk en laat ook de motor op een lager toerental draaien. De Healthbox II realiseert hierdoor een warmtebesparing en een besparing op het electriciteitsverbruik. Vochtsturing: Een electronische temperatuur- en vochtsensor in de regelmodule reageert snel op een wijziging van het relatieve vochtniveau in uw woning, op een dynamische manier. CO2 sturing: Een CO2 sensor in de regelmodule reageert snel op een wijziging van het CO2 gehalte in de woning. Er wordt zowel een dynamische en absolute detectie uitgevoerd. Dankzij de dynamische werking kan aanwezigheid draadloos gedetecteerd worden. Centrale ventilator: De elektronisch gestuurde ventilator wordt nauwkeurig geregeld vanuit de centrale processor. Zo draait hij steeds op een geoptimaliseerd regime. Het juiste afvoerdebiet wordt per ruimte geregeld met een minimaal stroomverbruik en onderhoud. Standaard wordt een knop met bedrading geleverd die feedback geeft over de status van de luchtgroep via blauwe LED s. Deze vierstandenschakelaar laat ons toe te selecteren uit 4 programma s: EcoMode - ventileren met een minimum aan energieverlies in het stookseizoen NightMode - een programma dat zorgt voor een optimale ventilatie tijdens de nacht HDC-Mode - een programma dat ventileert volgens de eisen van de wetgeving NBN D BoostMode een tijdelijk programma dat zorgt voor maximale ventilatie wanneer er meer personen aanwezig zijn dan normaal. (bv. bij bezoek) een tijdelijk programma dat zorgt voor het weg ventileren van hitte tijdens koele zomernachten (nightcooling) Het centrale afzuigsysteem van mechanische verluchting zal geïnstalleerd worden in de berging en/of in het verlaagde plafond van de badkamer of WC van elk appartement. LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 8

9 2.13. BRANDBEVEILIGING: De gebouwen zullen opgericht worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en/of de gemeentelijke verordeningen die in voege zijn bij de toekenning van de bouwvergunning om te voldoen aan de eisen betreffende brandbeveiliging LICHTE WANDEN: In een beperkt aantal gevallen zal een scheidingswand (met aanpalend appartement) bestaan uit een dragende metselwerk wand van 14cm breed met erlangs een wand in gipsblokken. Tussen beide wanden komt rotswol (partywall), om zo de akoestische kwaliteit van deze scheidingswanden te garanderen. Deze opbouw wordt slechts op enkele plaatsen voorzien om zo maximale bewoonbare oppervlakte te vrijwaren PLEISTERWERKEN: De muren en zolderingen in alle bewoonbare lokalen worden behangklaar en schilderklaar afgewerkt. De schilder moet wel een eindplamuurlaag op het pleisterwerk aanbrengen om een perfect egale laag te bekomen. De silikaatwanden en de betonnen breedvloerplaten worden bepleisterd met een dunpleister. Eventuele betonnen kolommen en wanden worden met traditioneel pleisterwerk afgewerkt. In de bergingen van alle appartementen is er leidingverloop en zal geen pleisterwerk worden aangebracht, zodat de leidingen bereikbaar blijven. Er wordt speciaal de aandacht op gevestigd dat er zich in de eerste jaren ter plaatse van de voegen tussen de welfsels en daar waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden lichte krimpscheurtjes kunnen voordoen. Ze leveren echter geen enkel gevaar op voor de stabiliteit. Deze krimpscheurtjes zijn inherent aan de gebruikte bouwmethode en dienen als dusdanig door de kopers aanvaard te worden. Bij een eerstvolgende schilderbeurt kunnen zij op een eenvoudige manier gedicht worden en zullen zij zich nadien normaal gezien niet meer vertonen. Het pleisterwerk zal beantwoorden aan de tolerantie en afwerking volgens het WTCB voor normaal pleisterwerk. Optisch is er wel de doorbuiging van de zolderingen, die eigen is aan de bouwmethode AKOESTISCHE EN THERMISCHE ISOLATIE: a) Horizontale isolatie tussen appartementen: Ten einde contactgeluiden maximaal te dempen, wordt de vloerplaat in gewapend beton aan de bovenzijde geïsoleerd door middel van een vlottende vloer, rustend op een isolerende laag met randisolatie. Deze isolerende laag zal niet alleen akoestisch, maar ook thermisch isoleren. Het juiste type en de dikte van deze isolatielaag zal mee door de EPB coördinator bepaald worden, en zal minimaal aan de wettelijke EPB regelgeving voldoen. De vloer wordt op de gelijkvloerse verdieping vervangen door een vloer met specifiek thermische isolatie (bijvoorbeeld gespoten PUR, dikte conform de EPB studie maar zal vermoedelijk schommelen rond de 10cm PUR). Deze isolatie voldoet aan de nu geldende Belgische norm. b) Verticale isolatie tussen appartementen: De dragende scheidingsmuren tussen de appartementen worden uitgevoerd als dragende metselwerkwanden (in silicaatsteen) in combinatie met plaasterblokken. Algemeen dus een ontdubbelde wand (dragende wand 14cm dikte en onafhankelijke voorzetwand plaasterblok +/- 8cm dikte), met ertussen een extra akoestische buffer dmv een glaswolplaat Party-wall van Isover (akoestische isolatie, 4cm dik). LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 9

10 c) Horizontaal in dak: Boven het dampscherm bevindt zich een isolatie van +/- 16cm dik (PU isolatie, type Powerdeck F, Eurothane Bi-3 of gelijkwaardig). Gedetailleerde studie nog door EPB coördinator uit te voeren. De werken worden volledig conform deze studie en de huidige geldende normen uitgevoerd. d) Gevels: +/- 8cm PU isolatie (of gelijkwaardig) in de spouw (dikte dient te voldoen aan eisen EPB regelgeving). Dezelfde isolatie kan ook voorzien worden ter hoogte van de gevelbekleding met leien. De isolatie wordt hier dan ook eerst tegen de binnenspouw aangezet, met pluggen, waarna de houten keperstructuur met afstandsschroeven door de isolatie tot in de draagmuur kan worden verankerd. Superisolerende beglazing met een K-waarde van kleiner of gelijk aan 1,1 W/m²K De meeste balken worden langs de buitenzijde geïsoleerd, zodat de kans op afscheuring van de balken aan de binnenzijde t.g.v. een verschillende zetting tussen snelbouw metselwerk en betonbalk vermeden wordt. De beschreven isolatiematerialen zijn vermeld ten titel van inlichting, zij kunnen vervangen worden door andere materialen met een zelfde isolatievermogen BUITENSCHRIJNWERK: Ramen en deuren worden uitgevoerd in gemoffelde aluminium profielen (RAL-kleur, grijze kleur, naar keuze van de architect, en conform de bouwvergunning), met ingebouwde sluitingssystemen en thermische onderbreking. Systeem der opengaande delen volgens de aanduidingen op plan. Thermisch onderbroken zelfregelende klepventilatieroosters (type Invisivent) volgens de technische studie van het mechanische ventilatiesysteem. Rondom zijn de ramen op te voegen met een plastische voeg in polyurethaan van Sika of Soudaseal. Het buitenschrijnwerk (incl. draairichtingen, type slot,.) liggen vast en zijn niet wijzigbaar. Dorpels worden uitgevoerd in blauwe hardsteen of met een aluminium tablet in dezelfde kleur als de raamprofielen GLASWERKEN: Alle ramen bestaan uit superisolerende beglazing met een K-waarde kleiner of gelijk aan 1,0 W/m²K. De plaatsing zal ook akoestisch verzorgd worden. Levering en plaatsing van het glas zal cf de nota nr 3 van het VGI zijn, d.d. April Deze nota is te raadplegen op de website BUITENTRAP CONSTRUCTIES De toegangstrapgehelen naar de appartementen op de verdieping zullen uitgevoerd worden als gesloten betonnen buitentrappen, getegeld met aziatische blauwe steen, aansluitend bovenaan een bordes in zichtbeton. Door de thermische onderbreking tussen deze bordessen en de vloerplaten binnenin het gebouw dient hier geen verdere afwerking voorzien (mbt isolatie etc). LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 10

11 2.20. BORSTWERINGEN: De borstwering van de inpandige terrassen zullen worden uitgevoerd in aluminium of gelast constructiestaal. Het aluminium kan gepoederlakt worden in een gelijke kleur met het buitenschrijnwerk, het gelast constructiestaal kan behandeld worden met een elektrostatische natlak. De opvulling binnen het frame van de balustrade zal met een verticale ritmering van aluminium- of staalprofielen gebeuren. De stalen borstweringen dienen later, door eigenaar of bewoner, op regelmatige basis (+/- om de 4 jaar) afgeschuurd en zeker herschilderd worden. De borstweringen van de kleine uitkragende balkons vormen samen met de terrassen zelf (structuur en roostervloer) één geheel, en zullen dan ook in één stuk gegalvaniseerd (thermisch verzinken) worden om daarna direct te monteren op de werf. Deze gegalvaniseerde elementen vergen weinig of geen onderhoud. De borstwering voor de ramen tot op vloerniveau, die zich op de eerste en tweede verdieping bevinden, zullen worden uitgevoerd als een aluminium U-profiel (gemoffelde aluminium profielen; kleur identiek aan het buitenschrijnwerk), gemonteerd tegen de aanslag van het gevelmetselwerk aan, waarin dan een glasplaat zal geschoven worden. De balustrade wordt slechts over het opengaande gedeelte van de raambreedte voorzien. Waar nodig (glasplaat slechts voor gedeelte van raamgeheel) zal het U-profiel tegen aluminium buitenschrijnwerk zelf gemonteerd worden. Tot slot zal in enkele gevallen, waar de ramen niet tot op de vloer komen, maar anderzijds ook niet voldoende hoog zitten als borstwering, een aluminium profiel geplaatst worden tegen het buitenschrijnwerk of gevelmetselwerk aan, als doorvalbeveiliging DORPELS: Alle dorpels worden uitgevoerd in Aziatische blauwe hardsteen. LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 11

12 3 AFWERKING privatieve ruimten 3.1. VLOEREN 3.2. WANDEN 3.3. PLAFOND 3.4. BINNENSCHRIJNWERK 3.5. TRAPPEN 3.6. INRICHTING KEUKEN 3.7. SANITAIRE INRICHTING 3.8. VERWARMINGSINSTALLATIE 3.9. ELEKTRISCHE INSTALLATIE SCHILDERWERKEN DER PRIVATE DELEN OPLEVERING Het volgende wordt hierbij opgemerkt: Zowel wat betreft vloer- en wandbekleding, sanitaire installaties als binnenmeubilair worden hier in het lastenboek specifieke materialen vermeld. Dit heeft als doel de klant meer concreet te kunnen informeren over de kwaliteit van afwerking. Toch moet hierbij vermeld worden dat het hierbij niet gaat over verplicht te gebruiken materialen. De klant heeft zowel wat betreft vloer- en wandbekleding, sanitaire installaties en opbouw binnenschrijnwerk en meubilair totale vrijheid om een interieur op maat samen te stellen. Om dit mogelijk te maken is er een klantenbegeleider aangesteld voor dit project die u wegwijs zal maken in de mogelijkheden met betrekking tot interieur afwerking. En verder werden er toonzalen aangesteld die een zeer ruim aanbod aan afwerkingmaterialen kunnen presenteren, zodat de klant direct geïnformeerd wordt van wat er vandaag allemaal op de markt is met betrekking tot vloer- en wandbekleding, sanitaire installaties etc. Deze toonzalen zijn op voorhand uitgebreid geïnformeerd over dit project. LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 12

13 3.1. VLOEREN: DEKVLOEREN EN TOEBEHOREN Standaard dekvloeren van rijnzand cement. Alle dekvloeren zijn geplaatst op akoestische / thermische isolatie (zie artikel 2.15 akoestische en thermische isolatie) BEVLOERING is standaard : inkomhal Leefkamer Keuken nachthal Berging wc Badkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Trapbekleding Keramische tegel Parket Holzbois College Collection Keramische tegel Parket Holzbois College Collection Keramische tegel Keramische tegel Keramische tegel Parket Holzbois College Collection Parket Holzbois College Collection Volle eiken planken Keramische tegel: type HS Gris, Marengo of Negro 45 x 45 (staal zal bij eerste bespreking voorgelegd worden aan de klant) De vloerafwerking kan aangepast worden naar eigen keuze van de klant. Een keuze kan gemaakt worden in de toonzaal die door de bouwheer werd aangeduid. Prijsverschillen zullen verrekend worden op basis van het verschil in handelswaarde en de netto oppervlakte van de lokalen, verhoogd met 10% snijverlies. Andere plaatsingsmethodes en afwijkende maten tov 45 x 45cm kunnen aanleiding geven tot een meerprijs. Parket : type Eiken samengesteld parket Holzbois College Collection, dikte 10 mm waarvan 3 mm massief, breedte 15,8 cm en lengte 122 cm met fijne vellinggroef. Keuze kleuren uit 6 types: Yale, Harvard, Michigan, Phoenix en Chicago. Dit parket zal gelijmd geplaatst worden op de dekvloer. Indien er gekozen wordt om een andere vloer te plaatsen, dan zullen deze werken verrekend worden. De klantenbegeleider van de bouwheer zal hierover een rekentabel overhandigen aan de klant PLINTEN Keramische plint, HS 45 bovenop de Keramische tegels Deze plint kan mee aangepast worden met de keuze van de vloerbekleding van de klant. Verrekening wordt mee opgenomen in rekentabel. Schilder plint in mdf waterwerend, die door de schilders (niet inbegrepen) verder afgewerkt dient te worden. LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 13

14 3.1.4 DORPELS Aangezien alle appartementen via de inkomzone rechtstreeks verbonden zijn met de buitenomgeving, is er hier geen spraken van binnen dorpels. De dorpels zoals voorzien aan de inkomdeuren zitten vervat in artikel 2.21 dorpels buiten, in blauwe hardsteen. Daar waar in de privatieve delen toch een andere vloerafwerking zou gekozen worden, zal ter hoogte van de overgang dit opgelost worden met een overgangsprofiel of een soepele voeg BINNENRAAMTABLETTEN Daar waar de ramen niet tot op vloerniveau doorlopen, zal een binnenraamtablet moeten voorzien worden in Aziatische blauwe hardsteen, 2cm dik, gepolierd. Dit zal zich ook voordoen ter hoogte van de inpandige terrassen, waar de ramen met beperkte opstap naar het terras toe geplaatst worden WANDEN: PLEISTERWERKEN Binnenbepleistering dragende wanden in gips (cf. artikel 2.15 pleisterwerken) De wanden worden schilderklaar afgewerkt PLAASTERBLOKKEN Alle niet dragende wanden (in het appartement zelf) worden uitgevoerd in plaasterblokken. Ze worden afgewerkt met een uitvlakkingslijm en dienen verder geen behandeling meer; klaar voor schilderwerken (cf. artikel 2.15 pleisterwerken) WANDBEKLEDING NATTE CELLEN Badkamer Keramische tegel Keramische tegel: Enkel de muren rondom de douche en bad, tot plafondhoogte, worden betegeld. Type: HS Gris, Marengo of Negro 45 x 45 Waar nodig wordt met aluminium hoekprofieltjes gewerkt om een mooie afwerking te bekomen. De wandbekleding kan aangepast worden naar eigen keuze van de klant. Een keuze kan gemaakt worden in de toonzaal die door de bouwheer werd aangeduid. Verrekening zal gebeuren zoals dit ook voor de vloerbekleding al vermeld werd. De klantenbegeleider van de bouwheer zal hierover, bij een eerste bespreking, een rekentabel overhandigen aan de klant PLAFOND: PLEISTERWERKEN Binnenbepleistering in gips. (cf. artikel 2.15 pleisterwerken) De plafonds worden schilderklaar afgewerkt. LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 14

15 3.3.2 GIPSKARTON PLAFONDS Verlaagde plafonds in gipskarton kunnen worden voorzien in de ruimten (badkamer, WC, inkom/nachthal, ) daar waar kanalen voor ventilatie of andere technieken tegen het plafond dienen te worden geplaatst (voor elk appartement verschillend). Deze staan op plan aangeduid, maar wijzigingen zijn mogelijk (dit zal blijken uit de EPB studie). Gipskarton, enkele beplating, bevestigd aan regelbare afhangen speciale metalstud plafondprofielen. De plafonds worden schilderklaar afgewerkt. De schilder moet wel een eind plamuurlaag op het pleisterwerk aanbrengen om een perfect effen laag te verkrijgen BINNENSCHRIJNWERK: BINNENDEUREN Standaard verfdeuren met bladhoogte 2,15m. Halfvolle deurpanelen (tubespaan of gelijkwaardig). De deuren worden schilderklaar opgeleverd. Standaard deuromlijsting. Alle beslag in inox, metallic grijs van kleur Deurkruk: L-vormige inox klinken met ronde slotrozet. Wc-deuren voorzien van vrij/bezet slot VAST MEUBILAIR Er is geen vast meubilair voorzien, op uitzondering van het keuken- en badkamer meubel. Deze staan respectievelijk in artikel en beschreven TRAPPEN: TRAPPEN De trapconstructie bestaat uit een betonnen trap waarvan aan- en optrede worden voorzien van een parket bekleding. Geen plinten voorzien. De trapbekleding in volle eik heeft nooit exact dezelfde kleur als het samengestelde parket dat voorzien is in de slaapruimtes en living. Er kan ook gekozen worden voor een bekleding met keramische tegels identiek aan deze van de vloeren wandbekleding, mits meerprijs. In dat geval zal de neus van elke traptrede afgewerkt worden met een aluminium antislip profiel TRAPLEUNINGEN De trapleuningen en borstweringen worden, waar mogelijk, uitgevoerd als een laag gemetst muurtje, mee ingepleisterd met de overige binnenmuren. Er wordt dan alleen een handgreep in staal voorzien, tegen de zijmuur aan, die de traphelling volgt. Waar toch een trapleuning dient geplaatst, zal deze uitgevoerd worden in gelast constructiestaal, behandeld met elektrostatische natlak. Specifieke detaillering wordt door de architect voorgeschreven. Deze leuningen dienen later, door eigenaar of bewoner, op regelmatige basis (+/- om de 4 jaar) afgeschuurd en terug geschilderd te worden. LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 15

16 3.6. INRICHTING KEUKEN: KEUKENMEUBILAIR De keukeninrichting omvat levering en plaatsing van een volledig geïnstalleerde keuken volgens detailtekening. Alle keukenkasten zijn op maat gemaakt en dit normaal in het atelier van de bouwheer zelf. Globaal is de keuken als volgt opgebouwd: Type wandmeubel: kastcorpussen zijn afgewerkt in witte melamine of gelijkwaardig. De zichtbare delen zullen afgewerkt worden eveneens in melamine of gelijkwaardig (kleur kan gekozen worden uit basis stalenboek van VANCA dat kan ingekeken worden bij eerste bespreking. Muurbekleding kan optioneel bij gekozen worden door de klant. Eveneens kunnen keukens met andere afwerking (gelakt MDF, mat of hoogglans, etc.) optioneel gekozen worden. Andere afwerking, op maat, wordt best besproken met de klantenbegeleider. Type eilandmeubel (in een deel van de appartementen voorzien): kastcorpussen zijn afgewerkt in witte melamine of gelijkwaardig. De zichtbare delen zullen afgewerkt worden eveneens in melamine of gelijkwaardig (kleur kan gekozen worden uit basis stalenboek van VANCA dat kan ingekeken worden bij eerste bespreking. Eveneens kunnen keukens met andere afwerking (gelakt MDF, mat of hoogglans, etc.) optioneel gekozen worden. Andere afwerking, op maat, wordt best besproken met de klantenbegeleider. Detailtekening van het keukenmeubel: deel 3B van het lastenboek AFWERKING. De handelswaarde van de keuken, inclusief toestellen en plaatsing, staat achteraan in dit lastenboek vermeld in een aparte lijst. De keuken is uitgerust met 1 ondermeubel met lades voor kookpotten en een besteklade erboven. Verder worden gewone kasten met draaideuren voorzien. Indien zich wijzigingen voordoen in het aanbod van de fabrikant platenmateriaal, heeft de bouwheer het recht een ander materiaal te plaatsen, evenwaardig wat betreft kwaliteit en budget KEUKENTOESTELLEN Wij voorzien het kraanwerk & spoelbak van Franke. Keukentoestellen van Siemens. Type van kranen en toestellen worden later bepaald. Volgende toestellen zijn inbegrepen: Keukenmengkraan Spoelbak Dampkap Vitrokeramische kookplaat Integreerbare koelkast Combi oven (microgolf, grill, warme lucht) Bovenvermelde keukeninrichting is standaard inbegrepen in aankoop. Indien gewenst kan, in samenspraak met de klantenbegeleider, de keuken volledig hertekend worden, en kan een keuken op maat en naar smaak van de klant uitgewerkt worden. Wijzigingen kunnen gaan van aangepaste kleuren en materialen (wij maken bijvoorbeeld ook gelakte keukens in MDF) tot aangepaste keukentoestellen. Uitvoering kan pas geschieden na goedkeuring van onze offerte door beide partijen. Indien de klant bijkomende toestellen wenst te voorzien, dient eveneens rekening gehouden met bijkomende kosten wat betreft aan- en afvoerleidingen, elektrische installatie, etc Realisatie van meubilair gebeurt in het atelier van de firma De Coninck, wat ons zeer flexibel maakt wat betreft het keuze pallet. Desgewenst kan ook voor een standaard keuken gekozen worden, te kiezen in de showroom van een keukenbedrijf. LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 16

17 3.7. SANITAIRE INRICHTING: LAVABOMEUBEL Het lavabomeubel is op maat gemaakt. Kastcorpussen zijn afgewerkt in witte melamine of gelijkwaardig. De zichtbare delen zullen afgewerkt worden eveneens in melamine of gelijkwaardig (kleur kan gekozen worden uit basis stalenboek van VANCA dat kan ingekeken worden bij de eerste bespreking). Het tablet zal voorzien worden in laminaat (standaard stalenboek werktabletten van VANCA kan eveneens ingekeken worden bij de eerste bespreking). Staal hiervan kan bekeken worden in onze kantoren. Bijhorende spiegel boven het lavabomeubel. Badkamerinrichting omvat leveren en plaatsen van een geïnstalleerd lavabomeubel en spiegel conform de detailtekening in bijlage (cf. deel 3B detailtekening van badkamermeubel). Elke wijziging aan het badkamermeubel dient op voorhand besproken met de klantenbegeleider. Alle meubel types zijn bespreekbaar. Afwijkend kan, indien gewenst, ook een meubel gekozen worden bij Van Marcke in Zaventem. Uitvoering kan pas geschieden na goedkeuring van onze offerte SANITAIRE TOESTELLEN Alle aanvoerleidingen in de appartementen zijn uitgevoerd in kunststof. Elk appartement heeft zijn persoonlijke meter in het tellerlokaal op de gelijkvloerse verdieping. Afvoerleidingen in PE (Geberit of gelijkwaardig), temperatuurbestendig en speciaal geschikt voor sanitair afvoerwater. Voor de bepaling van de prijscategorie is rekening gehouden met degelijk kraanwerk en toestellen. Ze worden voorzien volgens aanduiding op de plannen. De lijst van sanitaire toestellen staat hieronder vermeld. De gekozen toestellen kunnen altijd bekeken worden in de showroom van VAN MARCKE te Zaventem, of kunnen grotendeels ook teruggevonden worden in de catalogus of op de website van VAN MARCKE. Lijst sanitaire toestellen : a) TOILETRUIMTE: hangtoilet met inbouwsysteem van Geberit systemfix & bedieningsplaat Geberit Sigma 01 handwasbakje met kraan koud water toiletborstel handdoekhaakje WC-rolhouder b) BADKAMER: in de basisformule is voorzien: 2 wasbakken Pilar opbouwkom 2 wastafelmengkranen Lana hoog model 1 ligbad of 1 inloopdouche met thermostatische bad/douchemengkraan en handsproeier & douchestang 1 beweegbare handdoekhouder Badkamermeubel wordt gemaakt in het atelier van De Coninck nv. Strak zwevend onderbouwmeubel met 3 deurtjes. Op dit meubel worden de wasbakken en kranen gemonteerd. Indien zich wijzigingen voordoen in het aanbod van de fabrikant, heeft de bouwheer het recht een ander toestel te plaatsen, evenwaardig wat betreft kwaliteit en budget. LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 17

18 Toevoer en afvoer voor wasmachine zijn voorzien. Wasmachine en droogkast zijn niet inbegrepen. Indien de koper een droogkast wenst te installeren, dient hij een condensatie droogkast te voorzien. De totale handelswaarde van de sanitaire toestellen wordt vermeld in een lijst in bijlage. De sanitaire installatie kan altijd aangepast worden naar keuze van de klant. Een keuze kan gemaakt worden in de toonzaal van VAN MARCKE in Zaventem, waar het dossier reeds gekend is. Zij kunnen u dan ook zeer gericht bijstaan bij het maken van een toestel keuze + algemene inrichting badkamer. Elke wijziging aan de sanitaire installatie dient besproken te worden met de klantenbegeleider en kan aanleiding geven tot een meerprijs. Uitvoering kan pas geschieden na goedkeuring, door de klant, van de opgemaakte offerte. Naast de toestellen zelf, kan ook de plaatsing van een inloopdouche, extra sanitaire aan- en afvoerleidingen, het plaatsen van inbouwkranen, etc aanleiding geven tot een meerprijs VERWARMINGSINSTALLATIE: Alle appartementen zijn uitgerust met een individuele verwarmingsinstallatie, werkend op aardgas. De ketels zijn van het type condensatieketel met doorstroomboiler. Er worden voldoende radiatoren (basismodel) voorzien met thermostatische kraan en in de badkamer 1 sierradiator handdoekhouder (exacte calculatie gebeurt door de installateur). Het debiet van deze warmwater boiler ligt op +/- 14 liter / minuut. In alle ruimten worden de radiatoren geplaatst volgens aanduiding op plan (en volgens de studie van de installateur). In de leefruimte is er een kamerthermostaat voorzien, alle radiatoren zijn individueel met een thermostatische kraan uitgerust. De installatie is berekend om volgende kamertemperaturen te bereiken bij een buitentemperatuur van -8 C en dit volgens de Belgische Norm NBN B : Woonkamers, keuken: 21 C Slaapkamers, inkom en nachthal: 18 C Badkamer: 23 C Vanaf de afwerking van de CV-installatie zal de gasteller op rekening van de koper geopend worden, zodat de opwarming van de ruimte kan starten (wat zal helpen bij het opdrogen van het bouwvocht). Dit is vooral belangrijk voor de plaatsing van het parket. Aansluitingskosten en installatiekosten van de technieken (aangerekend door, of uitgevoerd in opdracht van, de nutsmaatschappijen) zullen rechtstreeks aan de koper worden doorgerekend ELEKTRISCHE INSTALLATIE: Algemene bepalingen: De tellers staan gegroepeerd in het tellerlokaal, gelegen op de gelijkvloerse verdieping. De installatie is strikt individueel per appartement en omvat de plaatsing van alle verbindingen, draden, schakelaars en stopcontacten. Ieder appartement is voorzien van een schakelbord met automatische zekeringen en differentiële schakelaars. De elektrische inrichting zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de maatschappij die voor de bedeling zorgt en gekeurd worden door een erkend organisme. De verlichtingsapparatuur is voorzien voor alle gemeenschappelijke delen volgens de keuze van de architect. Er is geen verlichtingsapparatuur voorzien voor de privatieve delen. LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 18

19 Wat betreft de buitenverlichting van de private delen, wandarmaturen voor het verlichten van private terrassen op tuinniveau en op de verdiepingen: de architecten zullen één armatuur kiezen (budget vriendelijk) dat zowel voor de gemeenschappelijke als private buitenruimten dient gebruikt. Per privaat terras (uitgezonderd de kleine uitkragende terrassen) is één armatuur standaard binnen het budget voorzien. Indien de klant meerdere armaturen wil plaatsen, kan dit, maar dient wel hetzelfde type geplaatst, en is dit supplementair. Aansluitingskosten en installatiekosten van de technieken (aangerekend door de nutsmaatschappijen) zullen rechtstreeks aan de koper worden doorgerekend Verlichting en elektrische uitrusting der appartementen: De leidingen zullen volledig ingewerkt worden. Voor ingebruikstelling wordt de elektriciteitsinstallatie van ieder appartement afzonderlijk nagezien op perfecte werking door een erkend keuringsorganisme. De schakelaars zijn normaal van het type Niko Intense, kleur white (gekeurd en volledig conform de algemene voorschriften). De normale plaatsing gebeurt op +/- 1.10m boven de vloerpas, en steeds vertikale plaatsing. De contactdozen zijn normaal van het type Niko Intense, kleur white (gekeurd en volledig conform de algemene voorschriften). De plaatsing gebeurt normaal +/- 30 cm boven de afgewerkte pas, behalve waar anders vermeld op de plannen. Horizontale plaatsing. De verschillende lokalen zullen telkens worden voorzien van de nodige lichtpunten en stopcontacten volgens aanduiding hierna. Deze lijst zal aangepast worden in functie van de afmetingen van de appartementen; in principe geldt de hiernavolgende opsomming. In geval van tegenspraak tussen de hiernavolgende opsomming en het plan, zal het plan doorslaggevend zijn. Inbouwspots zijn standaard niet voorzien. Op vraag van de klant kunnen deze geplaatst worden, na opmaak en goedkeuring van supplementaire offerte. Elektrische installatie van een appartement: 1) inkom: 1 lichtpunt 1 stopcontact 3 schakelaars 2) Leefruimte/Eetplaats: Lichtpunt boven de eettafel, 2 schakelaars Lichtpunt boven de zithoek, 3 schakelaars 6 stopcontacten 1 aansluiting voor T.V./F.M. 1 aansluiting voor internet 1 aansluiting voor telefoon 1 thermostaat. 1 Videofoon met bel 3) Keuken: 1 centraal lichtpunt, 1 schakelaar 1 lichtpunt boven gootsteen, 1 schakelaar Aansluiting van alle voorziene elektrische apparaten (boven kookfornuis is inbouwlichtpunt geïntegreerd in dampkap) 5 stopcontacten LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 19

20 4) Berging: 1 centraal lichtpunt, 1 schakelaar 1 stopcontact wasmachine 1 stopcontact droogkast Aansluiting van alle apparaten (Cv-ketel; boiler; ventilatiebox) 1 extra stopcontact 5) WC: 1 lichtpunt boven lavabo, 1 schakelaar 6) Nachthal (indien deze niet samenvalt met de inkomhal): 1 centraal lichtpunt, 3 schakelaars 1 stopcontact 7) Badkamer: 1 lichtpunt boven de lavabo, 1 schakelaar 1 centraal lichtpunt, 1 schakelaar 1 dubbel stopcontact met aarding boven lavabo 8) Grote slaapkamer: 1 centraal lichtpunt, 3 schakelaars Links en rechts van het bed een dubbel stopcontact 1 aansluiting voor T.V./F.M. 1 extra dubbel stopcontacten 1 aansluiting voor internet 9) Tweede (en ev. derde) slaapkamer: 1 centraal lichtpunt, 1 schakelaar 4 stopcontacten 1 aansluiting voor internet 1 aansluiting voor T.V./F.M. 10) Terras leefruimte: 1 lichtpunt (inclusief armatuur) tegen gevel, 1 schakelaar 1 stopcontact Aansluitingskosten en installatiekosten van de technieken (aangerekend door de nutsmaatschappijen) zullen rechtstreeks aan de koper worden doorgerekend SCHILDERWERKEN DER PRIVATE DELEN: Deze werken zijn niet voorzien. LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 20

TEL : 0475-83.82.33 & 0477-34.70.80

TEL : 0475-83.82.33 & 0477-34.70.80 Project Hof Van Riemen Heist-op-den-Berg TEL : 0475-83.82.33 & 0477-34.70.80 LASTENBOEK versie 3 : verhoogde standing-finale keuzes reeds gemaakt. Dit lastenboek is bindend voor : VOORAFGAANDELIJKE OPMERKING

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Index Blz 1. Voorwoord 3 2. Beschrijving van het project 4 3. Bouwkundig lastenboek 5 3.1. Afbraak en voorbereidende werken 3.2. Ondergrondse

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne VERKOOPLASTENBOEK ARTEVELDE - PLAZA De Panne 20/11/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

Residentie Koningin Astrid

Residentie Koningin Astrid Residentie Koningin Astrid Cvba Vobis Aalbeeksesteenweg 15 8 B-8500 Kortrijk T 056/25 25 25 www.vobis.be Residentie Koningin Astrid 2 appartementen met 1 slaapkamer & terras 2 dakappartementen met riant

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan 15-17 8660 De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei 160 2000 Antwerpen

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN 1 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN Bouwen van een appartementencomplex van 17 appartementen en 1 handelsruimte met 20 bergingen en 33 ondergrondse

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 VERKOOPSLASTENBOEK Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 INHOUDSTAFEL 1 RUWBOUW EN OMGEVINGSWERKEN... 2 1.1 Grondwerken... 2 1.2 Funderingen... 2 1.3 Riolering... 2 1.4 Ondergrondse

Nadere informatie

Residentie Oud Ghent LASTENBOEK. Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL: www.mevaco.be

Residentie Oud Ghent LASTENBOEK. Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL: www.mevaco.be Burgstraat - Perkamentstraat, GENT LASTENBOEK INLICHTINGEN EN VERKOOP MEVACO Bouwbedrijf nv AANNEMER - PROMOTOR MEVACO Bouwbedrijf nv Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL:

Nadere informatie

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE LASTENBOEK AFGEWERKT PULDERHOF VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN C. AFWERKING DER PRIVATE WOONGELEGENHEDEN D. ALGEMENE

Nadere informatie

Woonproject t Jaagpad T JAAGPAD. Spreeuwenbergstraat 14/15/16/17 te Veurne. Vanhoutte Beyl ir.architecten bvba Duinkerkestraat 20 8630 Veurne

Woonproject t Jaagpad T JAAGPAD. Spreeuwenbergstraat 14/15/16/17 te Veurne. Vanhoutte Beyl ir.architecten bvba Duinkerkestraat 20 8630 Veurne WOONPROJECT T JAAGPAD Spreeuwenbergstraat 14/15/16/17 te Veurne BOUWHEER : ARCHITECT : Mavam nv Dode Mannenstraat 26 8630 Veurne Vanhoutte Beyl ir.architecten bvba Duinkerkestraat 20 8630 Veurne 1 VERKOOPSLASTENBOEK

Nadere informatie

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K RESIDENTIE RODERICK OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING: ZANDVOORDSESTRAAT 32 8460 OUDENBURG BOUWHEER: DE RUYTTER BVBA Vaartdijk Noord 25B 8432 LEFFINGE

Nadere informatie

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK IMMO-TOP Witte TORENWAL 8 3960 BREE tel 089462525 www.immo-top.be info@immo-top.be RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK Trendy wonen

Nadere informatie

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43 LASTENBOEK VERKOOP Pagina 1 van 43 INLEIDENDE NOTA TECHNISCHE BESCHRIJVING - STANDAARD UITVOERING 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN

Nadere informatie

PRUYTENSHOF. Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP. Tel. 09 233 15 30 Tel. 09 325 73 50 URL: www.urbis.be URL: www.mevaco.

PRUYTENSHOF. Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP. Tel. 09 233 15 30 Tel. 09 325 73 50 URL: www.urbis.be URL: www.mevaco. RESIDENTIE PRUYTENSHOF Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP LASTENBOEK INLICHTINGEN EN VERKOOP URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103, 9000 GENT AANNEMER PROMOTOR MEVACO BOUWBEDRIJF nv Durmelaan

Nadere informatie

Residentie Ternesse LASTENBOEK. Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem

Residentie Ternesse LASTENBOEK. Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem Residentie Ternesse LASTENBOEK Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem Inlichtingen & exclusieve verkoop Vastgoed t Waterhuys TEL 03/385.86.86 www.waterhuys.be INHOUD A. ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 A.1

Nadere informatie

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke 1/24 DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke BOUWHEER: PROMOTOR HARBO BVBA Gentsesteenweg 71 8530 Harelbeke ARCHITECT ARCHITECTENBURO

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie