INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS"

Transcriptie

1 Contact: Annelies Hommez INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS 1. Voor aanvang huur 1.1. Conformiteitsattest 1.2. Rookmeldersverplichting 1.3. Dakisolatienorm 1.4. Energieprestatiecertificaat 1.5. Verplichte vermelding 1.6. Bepaling huurprijs en lasten 1.7. Verhuur via SVK 2. Begin verhuur DEEL I HUURWETGEVING 2.1. Huurovereenkomst 2.2. Plaatsbeschrijving 2.3. Huurwaarborg 2.4. Registratie huurcontract 2.5. Vermindering onroerende voorheffing voor huurder 2.6. Vlaams huurgarantiefonds 3. Tijdens verhuur 3.1. Jaarlijkse indexatie 3.2. Herziening huurprijs 3.3. Onderhoud en herstellingen 3.4. Huurder betaalt niet 3.5. Toegang tot de huurwoning 4. Einde verhuur DEEL II PREMIES EN VOORDELEN VOOR EIGENAAR-VERHUURDERS 1. Federale overheid 1.1. Belastingvermindering voor dakisolatie 1.2. Belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand 1.3. Fiscale voordelen bij verhuur via SVK 1.4. Goedkope lening voor energiebesparende maatregelen 2. Wonen Vlaanderen (enkel bij verhuur aan SVK) 2.1. Renovatiepremie 2.2. Verbeterings- en aanpassingspremie 3. Provinciale renovatiepremie (enkel bij verhuur aan SVK) 4. REG-premies Eandis/Infrax 5. RWG-premies Infrax 6. Gemeentelijke premies 1. DEEL III BIJLAGES

2 DEEL I HUURWETGEVING 1. Voor aanvang huur 1.1 Conformiteitsattest Wie een woning of kamer verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet ervoor zorgen dat die woning of kamer voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. De eigenaar-verhuurder kan bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woonnormen voldoet. Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht. Met het conformiteitsattest kan de verhuurder wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (bezettingsnorm) vermeld. Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek. PROCEDURE WONINGKWALITEIT: een woordje uitleg Wettelijk bepaalt de Vlaamse Wooncode aan welke minimale normen elke woning in Vlaanderen moet voldoen. Wanneer een aanvraag voor een woningcontrole wordt ingediend, gaat een onderzoeker aan de hand van een technisch verslag (zie bijlage) na of de woning gebreken vertoont en al dan niet ongeschikt is. Een gebrek wordt gequoteerd op basis van de aard en de ernst van het probleem: zware gebreken resulteren in negen tot vijftien strafpunten, lichtere gebreken geven aanleiding tot één tot drie strafpunten. Als een woning minder dan vijftien strafpunten telt, dan is de woning conform en kan een conformiteitsattest worden afgeleverd. Als een woning in totaal vijftien of meer strafpunten telt, kan ze ongeschikt worden verklaard. Dat betekent dus dat één zwaar gebrek voldoende kan zijn om een woning ongeschikt te verklaren. Voor het onbewoonbaar verklaren van een woning hoeft in beginsel geen rekening te worden gehouden met het aantal strafpunten, wel met de aard en de ernst van de gebreken. Een woning is onbewoonbaar als er een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico is vastgesteld dat verdere bewoning uitsluit zolang het veiligheids- of gezondheidsrisico niet is verholpen. Een woning die bijvoorbeeld op instorten staat of een woning met gevaar voor CO-vergiftiging of met een gevaarlijke elektrische installatie kan onbewoonbaar worden verklaard. In geval van ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring op basis van de Vlaamse Wooncode wordt de woning opgenomen op de gewestelijke inventaris ongeschiktheid/onbewoonbaarheid. In beginsel moet de verhuurder het pand in orde brengen. Als hij dat nalaat voor langere tijd (meer dan één jaar), moet hij een heffing betalen. Het bedrag van de heffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen, met een minimum van 1980 euro, en wordt jaarlijks verhoogd. Hebt u vragen over de kwaliteit van de woning die u verhuurt? Neem dan contact op met onze technisch adviseur: hij geeft u informatie over woningkwaliteit, conformiteit, het herstellen van gebreken, zodat u een conforme woning kan aanbieden op de huurmarkt. Contact: Luc Depla Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 2 van 30

3 1.2 Rookmeldersverplichting Bij het afsluiten van een nieuw huurcontract moet de woning uitgerust zijn met voldoende rookmelders. De verhuurder is verantwoordelijk voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders. Als de verhuurder gekozen heeft voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder tijdig de batterijen vervangen. Om te voldoen aan de rookmeldersverplichtingen moet de woning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer uitgerust zijn met minstens één rookmelder. De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604; moet reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal; moet van het optische type zijn (en mag dus niet van het ionische type zijn). Zowel een type met vervangbare batterij als een type voorzien van een niet-vervangbare batterij komt in aanmerking. Een type met niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar wordt aangeraden. Let op! Indien de woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, is de woning niet meer conform. Het verhuren van dergelijke woning is strafbaar. Ook een appartement moet op elke bouwlaag voorzien zijn van minstens één rookmelder. Elke zolder of kelder waarin zich een technische installatie bevindt, wordt als bouwlaag beschouwd. Dat is ook het geval voor zolders en kelders die een directe toegang hebben en normaal en onmiddellijk te betreden zijn. Die zolders en kelders moeten dus eveneens voorzien zijn van minstens één rookmelder. Deze verplichting is zowel van toepassing op private als op gemeenschappelijke zolders en kelders. 1.3 Dakisolatienorm De dakisolatienorm treedt in werking op 1 januari De norm zal gelden voor alle zelfstandige eengezinswoningen, studio s en appartementengelegen in het Vlaamse Gewest. Als minimumnorm wordt een R- waarde dakisolatie van 0,75m² K/W genomen. Dit stemt overeen met een laag isolerend materiaal van 3 à 4 cm (maar dit verschilt naargelang het isolatiemateriaal). Er wordt een fasering in de tijd voorzien, waardoor geleidelijk aan meer strafpunten worden toegekend: Strafpunten voor daken <16m² Stafpunten voor daken >16m² 1/01/ /12/ /01/ /12/ Vanaf 1/01/ Vanaf 15 strafpunten kan een woning ongeschikt worden verklaard. Dit wil zeggen dat vanaf 2020 de afwezigheid van dakisolatie volstaat om een woning ongeschikt te laten verklaren, waardoor ze ook niet meer verhuurd mag worden. Let op! Als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet aan de vastgestelde minimumnorm, zullen alle appartementen in het gebouw evenveel strafpunten krijgen. Dat betekent dus dat een appartement op het gelijkvloers eveneens strafpunten krijgt als blijkt dat het appartement onder het dak onvoldoende dakisolatie heeft en dit ongeacht de eigendomssituatie. Er wordt best niet gewacht met isoleren want nu kan nog maximaal beroep gedaan worden op de belastingvermindering, de REG-premie en het sociaal dakisolatieproject voor huurwoningen (zie verder). Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 3 van 30

4 1.4 Energieprestatiecertificaat Als verhuurder dient u over een energieprestatiecertificaat (EPC) te beschikken van zodra u de woning te huur aanbiedt. Het is de bedoeling dat het EPC voorgelegd wordt aan geïnteresseerde huurders. De kandidaat-huurders zullen zo een idee krijgen van het jaarlijks energieverbruik. De energiescore moet verplicht vermeld worden in advertenties. Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het EPC. Het originele EPC blijft bij de eigenaar en blijft 10 jaar geldig. Voor een lijst van energiedeskundigen type A, zie 1.5 Verplichte vermelding Bij de verhuring van een woning dient in elke officiële en publieke mededeling (bijvoorbeeld op affiches Te huur, in advertenties, op websites, ) het bedrag van de gevraagde huurprijs en de gemeenschappelijke lasten te worden vermeld. Dit geldt zowel voor privépersonen als voor immobiliënkantoren. 1.6 Bepaling huurprijs en lasten Bepaling huurprijs Huurprijzen zijn niet gereglementeerd. De huurder en de verhuurder kunnen de huurprijs dus vrij bepalen. Uitzondering bij contract van korte duur dat wordt opgezegd door de verhuurder zie verder: Huurcontract met een korte duur (max. 3 jaar), P. 5) Via kan u als verhuurder nagaan wat een correcte huurprijs is voor de woning die u wilt verhuren. Aan de hand van een aantal belangrijke kenmerken van de woning, zoals de gemeente, het aantal slaapkamers, een recente badkamer, een tuin of terras, maakt de applicatie een inschatting van een correcte huurprijs. Deze huurprijs is enkel een schatting en dus informatief, maar ze geeft zowel aan de huurder als aan de verhuurder een goede indicatie over een correcte huurprijs Kosten en lasten Naast de huurprijs moet de huurder ook kosten en lasten op zich nemen of ze aan de verhuurder terugbetalen. Het gaat dan over de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de woning: water, elektriciteit, gas, onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes, nazicht van de liften, Er zijn hierbij twee mogelijkheden: De huurder betaalt een vast (forfaitair) bedrag, bijvoorbeeld 75 euro per maand. De partijen mogen het bedrag niet eenzijdig aanpassen aan de werkelijke kosten en lasten, die hoger of lager kunnen liggen. De huurder betaalt de werkelijke kosten en lasten. De verhuurder moet de bewijsstukken hiervoor aan de huurder voorleggen. Als de gehuurde woning een onderdeel is van een appartementsgebouw dat door een en dezelfde persoon beheerd wordt is het voldoende dat de verhuurder een overzicht van de kosten en lasten aan de huurder overhandigt en hem de mogelijkheid geeft de bewijsstukken te komen inkijken. 1.7 Verhuur via SVK Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen, appartementen en studio s (geen kamers) op de private huurmarkt en verhuurt ze door aan kandidaat-huurders met een laag inkomen. Voor de eigenaar is het SVK de huurder en draagt hierdoor alle verantwoordelijkheden van de huurder. Het SVK zal de huur stipt betalen. Ze staan ook garant dat het huis in een goede staat wordt teruggegeven. De verhuurder krijgt bovendien toegang tot renovatiepremies. Klik hier voor meer info. Contact: SVK regio Roeselare Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 4 van 30

5 2. Begin huur 2.1 Huurovereenkomst Sinds 15/06/2007: verplicht schriftelijk Essentiële elementen: - Identiteit van de partijen - Begindatum van de overeenkomst - De woning (of gedeelte) die verhuurd wordt - De huurprijs - Verplichte bijlage woninghuurwet en kwaliteitsnormen Aantal exemplaren = aantal partijen + 1 exemplaar bestemd voor registratie Soorten huurcontracten Huurcontract van 9 jaar De standaardduur van een huurovereenkomst is negen jaar. Een huurovereenkomst waarvan de duur niet nader bepaald is of met een bepaalde duur tussen de drie en negen jaar zal automatisch als een contract van negen jaar beschouwd worden. Na afloop van de huurperiode van negen jaar kunnen de huurder en de verhuurder het contract beëindigen. Zij hoeven geen motief op te geven voor deze beslissing. Ook hoeven ze geen vergoeding te betalen aan de tegenpartij, op voorwaarde dat ze minstens zes maanden vóór de vervaldag het contract opzeggen. Als geen van beide partijen het contract opzegt, zal na afloop van de periode van negen jaar het contract automatisch voor drie jaar verlengd worden. Om de drie jaar hebben beide partijen de mogelijkheid om het contract stop te zetten. Ze moeten geen vergoeding betalen mits ze opnieuw een opzeggingstermijn van zes maanden in acht nemen. Verhuurder en huurder kunnen steeds onderling de overeenkomst beëindigen (= minnelijke schikking) Onder bepaalde voorwaarden kan het huurcontract vroegtijdig beëindigd worden door de verhuurder of de huurder (zie 2.1.2). Huurcontract met een korte duur (max. 3 jaar) Het is mogelijk dat de huurder en verhuurder een schriftelijk contract, of opeenvolgende contracten, afsluiten voor een totale duur van niet meer dan drie jaar. Dergelijke contracten kunnen slechts eenmaal verlengd worden. De verlenging moet schriftelijk gebeuren en uitgaan van dezelfde voorwaarden als het oude contract (onder meer dezelfde huurprijs). De duur van deze opeenvolgende contracten mag dezelfde zijn, maar dat hoeft niet. Zo is het mogelijk een contract van één jaar met twee jaar te verlengen. Noch de huurder, noch de verhuurder kan de overeenkomst voortijdig beëindigen, tenzij zij anders overeengekomen zijn in het contract (of via minnelijke schikking tussen 2 partijen). Aan het einde van de overeenkomst kan de huurder of verhuurder de overeenkomst wél beëindigen, mits hij een opzeggingstermijn van drie maanden in acht neemt. In de volgende twee situaties wordt de bestaande huurovereenkomst onder dezelfde voorwaarden voortgezet: Drie maanden voor de vervaldag heeft geen van de partijen het contract opgezegd. De huurder is na de overeengekomen duur zonder verzet van de verhuurder in de woning blijven wonen. Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 5 van 30

6 Het contract wordt dan verondersteld van bij het begin te zijn gesloten voor een periode van negen jaar. Deze bepaling is verplichtend en is dus altijd van toepassing, ook al voorziet het contract dat dit niet het geval is. Wanneer de verhuurder opeenvolgende contracten van korte duur afsluit met verschillende huurders, telkens na opzeg van de verhuurder, mag de nieuwe basishuurprijs niet hoger zijn dan de basishuurprijs van de vorige huurder, aangepast aan de index. Klik hier voor meer info Vroegtijdig beëindigen van 9-jarig huurcontract Opzegmogelijkheden verhuurder 1. De woning persoonlijk betrekken: de verhuurder kan op elk ogenblik het contract beëindigen om zelf in de woning te gaan wonen. Hij moet een opzeggingstermijn van zes maanden in acht nemen. In de opzeggingsbrief moet hij kenbaar maken waarom hij het contract beëindigt en wie de woning werkelijk zal betrekken. o De volgende personen kunnen de woning betrekken: de verhuurder zelf, zijn/haar echtgeno(o)t(e), zijn/haar kinderen, kleinkinderen of geadopteerde kinderen en de kinderen van de echtgeno(o)t(e), bloedverwanten in opgaande lijn (vader, moeder, grootouders) van de verhuurder en van zijn/haar echtgeno(o)t(e), broers, zussen, ooms, tantes, neven of nichten van de verhuurder en van zijn/haar echtgeno(o)t(e) o Tijdens de eerste drie jaar van het contract is het niet mogelijk om een woning te laten betrekken door familieleden van de derde graad. o De huurder kan een bewijs van verwantschap vragen. De verhuurder moet dat bewijs binnen twee maanden voorleggen. Doet hij dat niet, dan kan de huurder de nietigverklaring van de opzegging vorderen. Hij moet deze vordering ten laatste twee maanden voor het einde van de opzeggingstermijn indienen. o De verhuurder of een familielid moet de woning persoonlijk betrekken in het jaar na het verstrijken van de opzeggingstermijn. De woning moet ook werkelijk bewoond blijven gedurende minstens twee jaar. o Als de verhuurder zich niet houdt aan de voorwaarden, dan heeft de huurder recht op een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur. Deze verplichting vervalt als de verhuurder een 'buitengewone omstandigheid' kan inroepen. 2. Het uitvoeren van werken: de verhuurder kan het contract beëindigen als hij wederopbouw-, verbouwings- of renovatiewerken overweegt. Hij kan dit alleen doen bij het verstrijken van elke driejarige periode en op voorwaarde dat hij een opzeggingstermijn van zes maanden in acht neemt. o De opzegging is alleen geldig als de verhuurder erin vermeldt waarom hij het contract wil opzeggen, en als ze voldoet aan vier vereisten: - Bij de opzegging moet de verhuurder een afschrift voegen van een van de volgende documenten: de bouwvergunning (als de werken dit vereisen), een gedetailleerd bestek, een beschrijving van de werken met een gedetailleerde raming van de kosten (als de verhuurder de werken zelf zal uitvoeren), een aannemingsovereenkomst - De verhuurder moet aantonen dat de geplande werken de stedenbouwkundige bepalingen in acht nemen. - De verhuurder moet bewijzen dat hij werken wil uitvoeren aan het gedeelte waar de huurder woont. Alle andere werken die de woning van de huurder niet onbewoonbaar maken, zoals werken aan de gevel, de zolder, de tuin of een andere verdieping, zijn geen geldige reden om het contract te beëindigen. - De verhuurder moet bewijzen dat de kosten van de werken drie jaar huurprijs overtreffen. Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 6 van 30

7 o Als een gebouw waarin werken voorzien worden verschillende woningen bevat die eigendom zijn van dezelfde verhuurder, is er een soepeler regeling van toepassing: de globale kosten van de werken moeten twee jaar huurprijs van het geheel van deze woningen overtreffen, de verhuurder kan op elk moment het contract van elke betrokken woning beëindigen, mits hij een opzeggingstermijn van zes maanden in acht neemt en het contract niet beëindigt tijdens het eerste contractjaar. o De werken moeten beginnen binnen 6 maanden en moeten beëindigd zijn binnen 24 maanden na het verstrijken van de opzeggingstermijn. De huurder mag de verhuurder vragen hem de stukken over te maken die dit bewijzen, zoals facturen en foto's. o Als de verhuurder de werken niet uitvoert binnen de voorziene termijnen en onder de vastgelegde voorwaarden, dan heeft de huurder recht op een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur, behalve als de verhuurder een 'buitengewone omstandigheid' kan inroepen. 3. Ontbinding zonder motief, mits schadevergoeding: aan het einde van de eerste of tweede driejarige periode mag de verhuurder het contract zonder motief beëindigen, op voorwaarde dat hij een opzeggingstermijn van zes maanden geeft en een vergoeding betaalt. Ze bedraagt negen maanden huur aan het einde van de eerste driejarige periode en zes maanden huur aan het einde van de tweede driejarige periode Opzegmogelijkheden huurder 1. De huurder mag op elk ogenblik vertrekken op voorwaarde dat hij het contract opzegt met een opzeggingstermijn van drie maanden. Hij hoeft zijn opzegging nooit te motiveren. Gedurende de eerste jaren van de huurovereenkomst moet hij wel een vergoeding betalen. Die is gelijk aan drie maanden huur als hij vertrekt tijdens het eerste jaar, twee maanden huur als hij vertrekt tijdens het tweede jaar en één maand huur als hij vertrekt tijdens het derde jaar. 2. Niet-correct geregistreerd huurcontract: de huurder kan een einde maken aan een huurovereenkomst die niet binnen de wettelijke termijn geregistreerd is. Hij hoeft daarvoor geen vergoeding te betalen en geen opzeggingstermijn in acht te nemen 3. Tegenopzeg: als de verhuurder het contract voortijdig beëindigt, kan de huurder een tegenopzeg van één maand geven. Hij hoeft daarvoor geen schadevergoeding te betalen, ook al vindt de opzegging tijdens de eerste drie jaar van het contract plaats Verandering van eigenaar van de gehuurde woning Wanneer de eigenaar van het gehuurde goed zijn woning wil verkopen of schenken, is de bescherming van de huurder niet altijd gelijk. Bepalend is of het contract vóór de verkoop of schenking een vaste datum had. Wat is een vaste datum? Een authentieke huurovereenkomst (= een huurovereenkomst opgesteld door een notaris) heeft altijd een vaste datum. Een gewone geschreven huurovereenkomst, die tot stand is gekomen zonder bemiddeling van een notaris, heeft een vaste datum vanaf: - de dag van de registratie - de dag van het overlijden van een van de partijen die het contract ondertekend heeft - de dag waarop het bestaan van het contract werd vastgelegd bij vonnis of door een akte opgesteld door een openbaar ambtenaar (zoals een notaris of een gerechtsdeurwaarder) Geregistreerde huurcontracten hebben dus altijd een vaste datum en bieden dan ook een betere bescherming. Een mondelinge huurovereenkomst heeft nooit een vaste datum. Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 7 van 30

8 Indien het huurcontract een vaste datum heeft vóór de verkoop of schenking, krijgt de nieuwe eigenaar bij het verlijden van de akte dezelfde rechten en verplichtingen als de vorige verhuurder. Dat betekent dat hij het contract op exact dezelfde wijze zal moeten naleven en dat de huurder geen nadeel zal ondervinden. Heeft de huurovereenkomst geen vaste datum vóór de verkoop of schenking, dan gelden de volgende regels: De huurder is niet beschermd als hij de woning minder dan zes maanden bewoont. De koper kan de huurovereenkomst zonder motief of vergoeding beëindigen. Als de huurder de woning minstens zes maanden bewoont, treedt de koper in de rechten van de hoofdverhuurder. Er geldt wel een zeer belangrijke afwijking. De koper kan de huurovereenkomst namelijk beëindigen als hij een opzegging van drie maanden geeft, in plaats van de gebruikelijke zes maanden. De afwijking geldt in de volgende situaties: - De koper wil het goed persoonlijk betrekken - De koper wil belangrijke werken uitvoeren - De koper heeft geen motief, maar betaalt een vergoeding De koper hoeft het einde van de driejarige periode niet af te wachten om de huur op te zeggen. De koper moet de opzegging wel binnen de drie maanden na het verlijden van de akte aan de huurder bekendmaken. Na deze termijn verliest de koper dit voordeel en dient hij het contract zoals de oorspronkelijke verhuurder na te leven. 2.2 Plaatsbeschrijving De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat gebeurt het best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd. De huurder en de verhuurder kunnen zelf een plaatsbeschrijving opmaken. Ze mogen ook een beroep doen op een deskundige, zoals een landmeterexpert in onroerende goederen of een architect. In dat geval betalen beide partijen het ereloon van de deskundige voor de helft. Het is ook mogelijk dat elk van de partijen zich op eigen kosten laat vergezellen door een deskundige naar keuze. Om geldig te zijn, moet de plaatsbeschrijving: in aanwezigheid van zowel de huurder als de verhuurder (of hun vertegenwoordigers) opgesteld zijn door beide partijen persoonlijk gedateerd en ondertekend zijn voldoende details vermelden; een clausule zoals 'het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit' kan dus niet 2.3 Huurwaarborg De meeste overeenkomsten bepalen dat de huurder een huurwaarborg geeft. Deze wordt niet opgelegd bij wet. Zij is dus niet verplichtend behalve indien de overeenkomst het voorziet. De waarborg beschermt de verhuurder in geval de huurder gedeeltelijk of geheel in zijn plichten te kort schiet. Er bestaan 3 vormen van huurwaarborg: 1) Waarborg gestort op geblokkeerde bankrekening op naam van de huurder: max. 2 maanden huur. 2) Bankwaarborg zodat huurder de waarborg in schijven kan betalen: max. 3 maanden huur. 3) Bankwaarborg via het OCMW Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 8 van 30

9 2.4 Registratie huurcontract De registratie van een geschreven huurcontract is een verplichte formaliteit die opgelegd wordt door de bepalingen van het fiscaal recht. Dezelfde bepalingen leggen tevens de registratie op van alle bijvoegsels aan de overeenkomst, d.w.z. de wijzigingen die aan de overeenkomst worden aangebracht. Deze formaliteit houdt in dat de overeenkomst in drie exemplaren (indien er slechts twee partijen zijn) aan het registratiekantoor moet worden voorgelegd. De registratie is kosteloos en een verantwoordelijkheid van de verhuurder. De verhuurder moet deze plicht binnen de twee maand volgend op de sluiting van het contract vervullen. Indien de huurovereenkomst niet geregistreerd is, kan de verhuurder beboet worden. kan de huurder, indien het gaat om een huurcontract van negen jaar, een einde maken aan de huurovereenkomst zonder een opzegtermijn in acht te nemen en zonder een vergoeding te betalen. 2.5 Vermindering onroerende voorheffing voor huurders De onroerende voorheffing van de huurwoning is ten laste van de verhuurder. De huurder kan een korting aanvragen aan de Vlaamse belastingdienst indien 2 of meer kinderen ten laste persoon met een handicap grootoorlogsinvalide Aangezien de huurder zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering eerst worden toegekend aan de eigenaar die deze dan dient te verrekenen met de maandelijkse huurprijs. 2.6 Vlaams huurgarantiefonds Het Vlaams huurgarantiefonds heeft tot doel om de verhuurders van woningen aan private huurders te beschermen tegen verlies aan huurinkomsten ingevolge niet betaling van de verschuldigde huur. Verhuurders van woningen kunnen aansluiten bij het Vlaams huurgarantiefonds voor huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari Voorwaarden: - Het moet gaan over een nieuw huurcontract voor woninghuur: je dient de aanvraag tot aansluiting te doen binnen twee maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract - Je dient per huurcontract eenmalig een aansluitingsvergoeding van 75,00 te betalen Wanneer betaalt het huurgarantiefonds uit? - De huurder heeft een huurachterstal opgebouwd van 3 maanden huur; - De verhuurder heeft een vordering ingesteld bij de vrederechter tot ontbinding en uithuiszetting; - De vrederechter heeft een aanzuiveringsregeling opgelegd van maximaal 12 maanden. - Als de huurder de verschuldigde huurachterstal niet of slechts gedeeltelijk betaalt, wordt deze door het Fonds betaald met een maximum van 3 maanden huurprijs en 2.700,00. Klik hier om u aan te sluiten bij het huurgarantiefonds. Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 9 van 30

10 3. Tijdens verhuur 3.1 Jaarlijkse indexatie De indexatie is de periodische aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud. Mag de huurprijs geïndexeerd worden? - Voor contracten afgesloten voor 28/02/1991 geldt dat de huurprijs slechts mag geïndexeerd worden wanneer de partijen die voorzien hadden. - Voor contracten afgesloten vanaf 28/02/1991 gelden volgende principes: o o o De huurprijs mag altijd geïndexeerd worden, eens per jaar, op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, zelfs indien het contract dit niet voorziet. Deze regel is niet verplichtend: het contract mag dus voorzien dat er geen indexatie is. Voor contracten vanaf 31/05/1997 is er een bijkomende voorwaarde om de huurprijs te mogen indexeren: het huurcontract moet schriftelijk zijn gesloten. Wanneer mag de huurprijs geïndexeerd worden? - Elk jaar ten vroegste op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract. - De indexatie gebeurt niet automatisch: de verhuurder moet dit schriftelijk aan de huurder vragen. - Deze vraag heeft geen terugwerkende kracht, behalve voor de 3 maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag. Hoe de indexatie berekenen? - De indexatie gebeurt steeds op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de gezondheidsindex. Om het bedrag te kennen, wordt de volgende formule toegepast: basishuurprijs x nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer - Klik hier om de geïndexeerde huur te berekenen via de huurcalculator. 3.2 Herziening huurprijs Voor contracten afgesloten vanaf 28/02/1991 kan de huurprijs onder bepaalde voorwaarden worden gewijzigd: - De herziening kan slechts plaatsvinden op het einde van elke driejarige periode. - De herziening kan zowel door de huurder als door de verhuurder aan de andere partij gevraagd worden, maar uitsluitend binnen een precieze termijn: tussen de 9 e en de 6 e maand die het einde van de driejarige periode voorafgaat. - Na de vraag zijn er 2 mogelijke oplossingen: o o Beide partijen gaan akkoord over de principe van de herziening en het bedrag ervan. De partijen bereiken geen akkoord. In dat geval kan de vragende partij zich wenden tot de vrederechter doch uitsluitend tussen de 6e en de 3e maand die de einddatum van de driejarige periode voorafgaat. De rechter kan de herziening toestaan in 2 gevallen: Indien de vragende partij bewijst dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden tenminste 20% hoger of lager is dan de huidige huurprijs. Indien de verhuurder bewijst dat de normale huurwaarde ten gevolge van werken die op zijn kosten zijn uitgevoerd met ten minste 10% van huurprijs is gestegen. De werken die uitgevoerd werden om de woning in overeenstemming te brengen met de minimale kwaliteitseisen, komen hiervoor niet in aanmerking. Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 10 van 30

11 3.3 Onderhoud en herstellingen - Het Burgerlijk wetboek legt op aan de eigenaar : o De grote herstellingen (vb. lek in het dak) o De grote onderhoudswerken (vb. ramen schilderen) o De herstellingen te wijten aan ouderdom, normale slijtage en overmacht - Het Burgerlijk wetboek bepaalt dat de huurder de huurwoning moet beheren als een goede huisvader. Hij moet de woning reinigen, onderhouden, kleine herstellingen doen die verbonden zijn aan het dagelijks gebruik en alle schade die door zijn fout (of door de fout van een bezoeker) of door zijn nalatigheid ontstaan is, herstellen. De huurder heeft eveneens de verplichting zijn eigenaar te verwittigen als er een probleem is, bijvoorbeeld een goot die gaat vallen, vochtproblemen,... Als hij zijn eigenaar niet tijdig verwittigt, kan hij verantwoordelijk gesteld worden voor de schade. 3.4 Huurder betaalt niet De verhuurder kan de huurder die zijn huurprijs of lasten niet betaalt niet eenzijdig uit de woning zetten, zelfs niet indien het contract in deze sanctie uitdrukkelijk voorziet. Nadat hij de huurder heeft aangemaand te betalen binnen de termijn die hij heeft vastgesteld (per aangetekend schrijven), kan de verhuurder hem voor de vrederechter dagvaarden of laten oproepen met een verzoekschrift en de betaling eisen: Van achterstallige huur en/of lasten En eventueel de ontbinding van de huurovereenkomst eisen, ten nadele van de huurder, en daarenboven, in beide gevallen schadevergoeding en interesten eisen. De rechter kan, rekening houdend met omstandigheden, een uitstel van betaling verlenen aan de huurder 3.5 Toegang tot de huurwoning De woning mag niet zonder toestemming van de huurder betreden worden. De eigenaar mag de woning één of twee keer per jaar bezoeken om na te gaan of er dringende herstellingswerken nodig zijn in de woning, om te controleren of de huurder de woning als een goed huisvader bewoont en voldoende onderhoudt, en om te zien of de bestemming van de woonst niet gewijzigd is. De verhuurder moet het bezoek altijd vooraf (schriftelijk) aankondigen en het moet ook passen voor de huurder. Tijdens het bezoek van de verhuurder moet de huurder, of iemand die hem vertegenwoordigt, aanwezig zijn. Wanneer de eigenaar de woning te koop stelt of opnieuw te huur stelt nadat de huurder het contract heeft opgezegd, moet de huurder bezoekuren gedogen om kandidaat-kopers of -huurders de kans te geven om de woning te bezichtigen. Doorgaans komt dit neer op twee keer drie uren of drie keer twee uren per week. Dit moet in onderling overleg worden vastgelegd. Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 11 van 30

12 4. Einde verhuur - Uittredende plaatsbeschrijving opmaken: o De huurder moet de woning teruggeven in de staat waarin hij haar volgens de intredende plaatsbeschrijving heeft ontvangen. Als de woning schade vertoont die niet in de beschrijving staat vermeld, dan moet de huurder die herstellen. Schade door ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van de gehuurde woning moet de huurder niet vergoeden. o Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt is, gaat men ervan uit dat de woning zich aan het einde van de overeenkomst nog in dezelfde staat bevindt als toen de huurder de woning betrok. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade en de herstellingskosten. Hij is wél verantwoordelijk als de verhuurder kan bewijzen dat bepaalde beschadigingen er bij de intrek van de huurder nog niet waren. o Indien er schade is, dan kan u als verhuurder een deel van de waarborg inhouden om de schade te vergoeden. - Huurwaarborg regelen: Als de huurder zijn verplichtingen is nagekomen, krijgt hij na afloop van de huurovereenkomst de waarborg en de interesten terug. De financiële instelling mag de waarborg alleen terugbetalen als de huurder een schriftelijk akkoord tussen hemzelf en de verhuurder kan voorleggen (ofwel een kopie van een rechterlijke beslissing). Het schriftelijk akkoord is een brief of een formulier van de bank. Het moet opgemaakt zijn na het beëindigen van de overeenkomst en beide partijen moeten het ondertekenen. - Meterstanden noteren: o De meterstanden van de verschillende nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, water, ) moeten worden opgemeten en in samenspraak worden geregeld. o Zie bijlage voor de formulieren om de meterstanden van water, elektriciteit en gas te noteren. - Sleutels teruggeven: Er kan een document worden opgemaakt waarin de eigenaar verklaart de sleutels te hebben ontvangen. Het is aangewezen daarin te vermelden hoeveel sleutels werden afgegeven. Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 12 van 30

13 DEEL II PREMIES EN VOORDELEN VOOR EIGENAAR-VERHUURDERS 1. Federale overheid 1.1 Belastingvermindering voor dakisolatie De belastingvermindering voor dakisolatiewerken voor woningen die minstens 5 jaar in gebruik zijn, bedraagt 30% van de uitgaven met een maximum 3040 euro (betaling in 2014). Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (dus niet de factuurdatum). Voor wie? De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven zijn van toepassing voor eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers op voorwaarde dat u de investeringen in een woning kunt bewijzen met een factuur op uw naam. Hoe? Er moet een factuur, uitgereikt door een aannemer uit België of in een lidstaat van de Europese Unie en een betalingsbewijs kunnen worden voorgelegd. De aannemer moet daarnaast de volgende gegevens vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: het adres waar de werken werden uitgevoerd ; de verdeling van de kosten opgeven tussen de dakisolatie afzonderlijk en eventuele andere werken ; de volgende formule bevatten : Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992; Ik, ondergetekende..., bevestig dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter dan of gelijk aan 2,5 vierkante meter Kelvin per Watt ; ouderdom van de woning op de datum van de werken. De werken zijn uitgevoerd in een woning die sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken) (datum, naam en handtekening). Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten. Als u in hetzelfde jaar dakisolatiewerkzaamheden laat uitvoeren in verschillende woningen, kunt u per woning het maximale fiscale voordeel verkrijgen. Bij woningen die voor 50% eigendom zijn van een onderneming (bvba, nv, ) en 50% in particulier bezit, bedraagt de maximale belastingvermindering slechts 50% van de maximale fiscale aftrek van de woning. Klik hier voor meer info. 1.2 Belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand U kunt 30% van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het totale bedrag van de belastingvermindering bedraagt voor uitgaven in 2014 (aanslagjaar 2015) per woning maximaal 760 euro. Voor wie? De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder kunnen genieten van deze maatregel. Welke investeringen komen in aanmerking? INBRAAK - Specifiek inbraakwerend glas; - Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 13 van 30

14 aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. - Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten en rolluiken: kan voor slechts 15% van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden. - Gepantserde deuren - Alarmsystemen - Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem BRAND - Waterblussers en poederblussers; automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie - Deuren met brandweerstand van een half uur Opgelet: Om van deze belastingvermindering te kunnen genieten en ook om de kwaliteit van de installatie te garanderen - moeten de prestaties verplicht door een aannemer geleverd worden. Klik hier voor meer info. 1.3 Fiscale voordelen bij verhuur via SVK Belastingvermindering voor verhuurders die renovatiewerken uitvoeren aan een woning verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor De belastingvermindering bedraagt in totaal 45% van de door de verhuurder gedane kosten. Ze wordt toegekend ten belope van 5% per jaar gedurende 9 jaar, met een maximum van 750 EUR (1040 EUR na indexatie) per jaar per woning. De vermindering wordt toegekend tot zolang de woning aan het sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd. Dit betekent dus dat de maximale belastingvermindering over een periode van negen jaar 1040 x 9 of euro bedraagt. Om van deze maximale tegemoetkoming te genieten moet hier wel een aanvaarbare kost staan van euro. Voorwaarden: - Minimumbedrag renovatiekosten : euro, B.T.W. inbegrepen - Woning is ten minste vijftien jaar in gebruik. - De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Facturen van materialen kunnen niet worden ingebracht. - De belastingplichtige moet aan het sociaal verhuurkantoor verhuren. Hij of zij moet hetzij eigenaar zijn, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van het onroerend goed dat uitsluitend privéwoning mag tot bestemming hebben - Van belang is dat de belastingplichtige zelf de opdrachtgever en betaler moet zijn van de gefactureerde renovatiewerken. Indien het sociaal verhuurkantoor zelf de renovatiewerken zou bekostigen en dit bijvoorbeeld met de huurprijs zou compenseren dan kunnen deze kosten niet in mindering voor de belastingen gebracht worden. De persoon die een belastingvermindering aanvraagt (de verhuurder die de opdrachtgever is van de werken) dient volgende documenten ter beschikking van de FOD Financiën te houden: - De facturen betreffende de werken die de uitgaven vertegenwoordigen - De betalingsbewijzen van de bedragen op die facturen - Een kopie van het huurcontract van negen jaar tussen de verhuurder en het sociaal verhuurkantoor. Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 14 van 30

15 1.3.2 Bevriezing van het kadastraal inkomen voor een periode van negen jaar Het kadastraal inkomen van woningen verhuurd via het SVK worden bevroren op het huidig niveau voor een periode van maximaal negen jaar, voor zover de woning blijvend verhuurd wordt aan een sociaal verhuurkantoor. De bevriezing van het kadastraal inkomen geldt voor een periode van negen jaar en dit zolang de woning aan een sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd. Ze blijft gelden zolang er geen algemene kadastrale perequatie (federale bevoegdheid) wordt doorgevoerd. Onder vak III A Belgische inkomsten mag dus gedurende 9 jaar het oude niet-geïndexeerde KI worden ingevuld. Deze bevriezing van het KI heeft enkel repercussies voor de personenbelasting en niet voor de onroerende voorheffing. Het KI wordt immers wél herschat, zodat de Vlaamse belastingdienst die nieuwe KI gaat gebruiken als belastbare basis voor de onroerende voorheffing. 1.4 Goedkope lening voor energiebesparende maatregelen Bij de lokale entiteit WVI (West-Vlaamse Intercommunale) kan je een voordelig energiekrediet tot euro aanvragen met een vaste rentevoet van slechts 2%. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u ook renteloos (=0%) lenen. - personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. - jaarlijks bruto gezinsinkomen is lager dan ,81 euro (+3.079,19 euro per persoon ten laste) - personen in schuldbemiddeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen - personen die door het OCMW worden begeleid. Het federale Fonds FRGE verstrekt goedkope leningen van minimaal euro en maximaal euro aan particulieren voor structurele energiebesparende maatregelen in woningen. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar. Voorwaarden: - Uw leningsaanvraag dient te gebeuren vóór de werken op basis van een offerte. - U bent particulier (eigenaar, huurder of verhuurder). - Er is geen inkomensbeperking noch leeftijdsbeperking. - De woning moet gelegen zijn in een gemeente aangesloten bij de lokale entiteit WVI. - De werken worden uitgevoerd door aannemer of door u zelf. Welke investeringen komen in aanmerking? - condensatieketel - warmtepompboiler * - hoogrendementsbeglazing - canadese put of grondbuis * - dakisolatie / vloerisolatie / muurisolatie - miniwarmtekrachtkoppeling * - warmtepomp * - energieaudit van de woning - zonneboiler * - gaskachel met HR+ label - pellet kachel - driedubbele beglazing * - houtvergasser - thermostatische kranen / kamerthermostaat met tijdsregeling (alleen in combinatie met vervanging oude verwarmingsketel) - vervanging decentrale verwarming/ elektrische verwarming door condensatieketel - vervanging elektrische boiler door energiezuinige waterverwarming (bijv. gasgeiser zonder waakvlam, ) Klik hier voor meer info. Klik hier voor het aanvraagformulier. * ook voor nieuwbouw! Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 15 van 30

16 2. Wonen Vlaanderen (enkel bij verhuur aan SVK) 2.1 Renovatiepremie De renovatiepremie kan aangevraagd worden door particuliere verhuurders, en in voorkomend geval de persoon met wie hij gehuwd is of wettelijk of feitelijk samenwoont, die de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor de duur van minstens negen jaar. Voorwaarden - Er geldt geen inkomensvoorwaarde indien u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. - De renovatiepremie kan bekomen worden voor het renoveren van een bestaande woning. o o Vanaf 2014 komen ook verbouwingswerkzaamheden in aanmerking die betrekking hebben op het realiseren van een nieuwe woning in een bestaand gebouw of een afgesplitst deel van een bestaande woning. In die gevallen moeten de verbouwingswerken binnen het behouden volume van het oorspronkelijk gebouw of de oorspronkelijke woning gebeuren. Op de aanvraagdatum moet de oorspronkelijke woning/gebouw minstens 25 jaar oud zijn. - U moet geldige facturen kunnen voorleggen voor een bedrag van minstens euro, exclusief BTW. o o Het moet gaan om facturen van aannemers of facturen voor de aankoop van materialen voor de renovatiewerken. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 3 jaar - Na de uitbetaling van de renovatiepremie kan voor dezelfde woning gedurende de volgende 10 jaar geen renovatiepremie of een verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden worden verleend. - Verbeteringspremies die de aanvrager voor dezelfde woning heeft ontvangen tijdens de afgelopen 3 jaar zullen in mindering gebracht worden van de aangevraagde renovatiepremie. Het is belangrijk om alle facturen bij de aanvraag te voegen, ook al heeft u voor die werken reeds een verbeteringspremie ontvangen. - Enkel werken aan de hoofdbouw of aanbouw komen in aanmerking (dus niet voor losstaande bijgebouwen). - Indien de werken vergunningsplichtig zijn, moet men over een stedenbouwkundige vergunning beschikken. Hoeveel bedraagt de premie? - Als u als eigenaar de woning gedurende een periode van 9 jaar de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, bedraagt de premie steeds 30% van de aanvaarde kostprijs, exclusief BTW, met afronding naar het hogere tiental en met een maximum van euro. - Indien u een aanvraag indient met facturen voor buitenschrijnwerk die dateren vanaf 1 januari 2012, zal de premie verhoogd worden met 10% op het bedrag van de aanvaarde facturen buitenschrijnwerk als het buitenschrijnwerk voldoet aan volgende U-waarden: Uw (isolatiewaarde van het geheel: profiel en glas) van maximaal 1,7 W/m²K en Ug (isolatiewaarde van het glas) van maximaal 0,9 W/m²K. De premie blijft maximaal euro bedragen. Welke werken komen in aanmerking? Er komen 8 categorieën van werken in aanmerking. Voor elke categorie is er een maximaal bedrag waarvoor er facturen aanvaard worden. Funderingen en binnen- en buitenmuren facturen voor maximum euro: - verbeteren of uitbreiden van funderingen - waterdicht maken van kelders; bestrijden van huiszwam in kelders - afbraak en wederopbouw muren (inclusief dragende elementen) - behandeling van muren tegen optrekkend vocht - vernieuwing voegwerk (eventueel met reiniging) - behandeling van muren tegen huiszwam - aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering aan binnenmuren of aan de binnenkant van de buitenmuren Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 16 van 30

17 - aanbrengen van gevelbekleding of gevelbepleistering aan buitenmuren Draagvloeren facturen voor maximum euro: - afbreken en vervangen van draagvloeren - behandeling draagvloeren tegen huiszwam en insecten Dakwerkzaamheden facturen voor maximum euro: - afbreken en vervangen van de dakstructuur - behandeling tegen huiszwam en insecten - vernieuwen van waterdichte bedekking - werkzaamheden voor de afvoer van hemelwater - aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, koepels, schouwen, enzovoort Buitenschrijnwerk facturen voor maximum euro: - vervangen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing (de isolatiewaarde van het glas (Ug) is maximaal 1,3 W/m²K). Opgelet: Misschien heeft u recht op een verhoging van deze premie met 10%. Vervangen van een veilige binnentrap facturen voor maximum euro Elektriciteit facturen voor maximum euro: - vernieuwen van de elektrische huisinstallatie - aanbrengen van elementen voor de verdeling van stroom en telecommunicatie in de woning Keuringsattest is vereist! Sanitair facturen voor maximum euro: - vernieuwen van de badkamer (met minstens een bad of douche en een wastafel) - installeren van een nieuwe badkamer als er voordien geen was - vernieuwen of installeren van het toilet - vernieuwen of aanbrengen van leidingen voor watertoevoer en afvoer en leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water Centrale verwarming facturen voor maximum euro: : - aanbrengen, vervangen of toevoegen van onderdelen van een centrale verwarming (met klassieke of duurzame energiebronnen) - plaatsen van een hoogrendementsverwarmingsketel van het type HR+ of HR top (gas) of Optimaz of Optimaz elite (stookolie) of een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen - plaatsen van een CO- of rookmelder Opgelet: de volgende werkzaamheden of materialen komen niet in aanmerking voor een renovatiepremie: - aanbrengen of vervangen van een veranda - het aanbrengen of vernieuwen van rolluiken - installaties voor de productie van elektriciteit (fotovoltaïsche zonnepanelen) - verlichtingsarmaturen en elektrische verbruikstoestellen (parlofoon, videofoon, deurbel, alarm, inbraakpreventie, modems, enzovoort) - de installatie van een keuken - een bad of douche met gestuwde watertoevoer of met stoomtoevoer - badkamermeubelen en accessoires - individuele verwarmingstoestellen, kachels - warmtepompen en verwarmingssystemen die omkeerbaar zijn en ook kunnen koelen - vervangingsbouw en werken om niet-residentiële gebouwen te herbestemmen tot woningen - het ereloon van de architect Klik hier voor het aanvraagformulier. Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 17 van 30

18 2.2 Verbeterings- en aanpassingspremie Voor de 3 onderstaande premies geldt volgende inkomensvoorwaarde: voor eigenaar-verhuurders die hun woning gedurende 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor mag het inkomen niet hoger zijn dan euro Verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden Extra voorwaarden: - De woning moet minstens 25 jaar oud zijn. Indien u reeds de renovatiepremie ontvangen hebt, wordt gedurende de volgende 10 jaar geen verbeteringspremie meer verleend. De aanpassingspremie kan wel nog aangevraagd worden. - Om van de premie te kunnen genieten, moet u geldige facturen voorleggen voor een bedrag dat minstens het dubbele is van de premie. Volgende werken komen in aanmerking: - Dakwerkzaamheden (premie euro): één of meer onderdelen van het dak van het hoofdgebouw en de aanbouw van de woning herstellen of vernieuwen, zoals de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de randaansluitingen, de dak(vlak)ramen. - Buitenschrijnwerk (premie euro): bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken vernieuwen als ook dubbele beglazing wordt aangebracht. U krijgt alleen een premie voor nieuwe rolluiken als u ook de ramen laat vervangen. Het elektrificeren van de rolluiken kan enkel als aanpassingswerk. Een veranda komt niet in aanmerking. - Werkzaamheden aan gevels (premie euro): o een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen metselen; o het aanbrengen van gevelbekleding of gevelbepleistering; o het aanbrengen van gevelisolatie; o het voegwerk van de woning vernieuwen al dan niet gecombineerd met gevelreiniging. - Optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren behandelen (premie 750 euro): muren onderkappen, een waterkerende laag plaatsen of injecteren van muren met waterdichtende middelen; - Sanitaire installaties plaatsen (premie 750 euro): een badkamer of toilet plaatsen of vernieuwen. Een tweede badkamer of toilet is alleen subsidieerbaar als aanpassingswerk. Alle kosten voor leidingen en toebehoren voor watertoevoer en afvoer, de productie van warm water en de afwerking van de vloeren, muren en het plafond in badkamer en toilet komen ook in aanmerking. - Nieuwe elektrische installatie (premie 750 euro): de woning in stroom en telecommunicatie voorzien, inclusief de aansluitingskosten en de plaatsing van de meetinstallatie. De installatie moet gekeurd zijn door een erkend orgaan. - Risico op co-vergiftiging bestrijden: o een warmwatertoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen (premie 250 euro); o maximaal drie verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmings-ketel met het label HR+ of HR Top of Optimaz of Optimaz Elite (premie 250 euro per toestel) en de plaatsing van co- of rookmelders; o een volledige centrale verwarminginstallatie plaatsen of vervangen inclusief de plaatsing van co- of rookmelders (premie euro); o een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen, alsook de plaatsing van een co- of rookmelder (premie 500 euro). Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 18 van 30

19 2.2.2 Verbeteringspremie voor verbouwingswerkzaamheden U kunt een verbeteringspremie aanvragen om werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op het vergroten of het herbouwen van de woon-, kook- of slaapvertrekken van uw woning. Na het uitvoeren van de verbouwingswerkzaamheden moet de totale netto-vloeroppervlakte van de woonlokalen minstens 18m² bedragen voor 1 persoon, 27 m² voor 2 personen, 40 m² voor 3 personen, 50 m² voor 4 personen, Deze verbeteringspremie bedraagt 50 % van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal euro en minimaal 600 euro. Dit houdt in dat u voor minstens euro aan geldige facturen moet kunnen voorleggen Aanpassingspremie Als u de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (65+), dan kunt u daarvoor een aanpassingspremie aanvragen. Deze aanpassingspremie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal euro en minimaal 600 euro. Dit houdt in dat u voor minstens euro aan geldige facturen moet kunnen voorleggen. Er bestaan 2 onderdelen waarvoor een aanpassingspremie kan aangevraagd worden. U kan slechts 1 aanvraag indienen per onderdeel. 1. technische installaties en hulpmiddelen 2. verbouwingswerkzaamheden met het oog op het creëren van voldoende ruimte en veilig beloopbare vloeren en trappen in de woning De volgende aanpassingswerkzaamheden komen in aanmerking voor het onderdeel technische installaties en hulpmiddelen : - het maken van een badkamer die of toilet dat aangepast is aan de noden van de bejaarde. Een tweede badkamer of toilet kan enkel betoelaagd worden als dit zich op een andere verdieping bevindt; - het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift; - het aanbrengen van vast verankerde electromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning; - het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen; - het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken; De volgende aanpassingswerkzaamheden komen in aanmerking voor het onderdeel verbouwingswerkzaamheden met het oog op het creëren van voldoende ruimte en veilig beloopbare vloeren en trappen in de woning : - het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te verbreden, al dan niet met automatische bediening, en hinderlijke drempels weg te werken; - het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van de woonvertrekken of sanitaire lokalen; - het verhogen of verlagen van vloeren in de woning zodat niveauverschillen verdwijnen op de woonverdieping; - het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen; - verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen. Klik hier voor het aanvraagformulier. Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 19 van 30

20 3. Provinciale renovatiepremie (enkel bij verhuur aan SVK) De provinciale renovatiepremie bedraagt 50% van de (betoelaagbare) renovatiekosten en wordt beperkt tot volgende maxima: - 1 slaapkamer maximum euro - 2 slaapkamers maximum euro - 3 of meer slaapkamers maximum euro Het bekomen toelagebedrag kan onder bijzondere omstandigheden bepaald in het reglement met 10% worden opgetrokken. Hoe aanvragen? De aanvraag indienen vóór het starten van de werken samen met een gedetailleerd financieringsplan. Voorwaarden - Contractueel recht betreffende de woning niet langer dan 2 jaar vóór de aanvraag bezitten - Het hoofdhuurcontract (tussen eigenaar en SVK) moet afgesloten zijn voor een minimum termijn van 9 jaar - De inhuurprijs bedraagt maximaal 300 euro voor woningen met 1 slaapkamer, 350 euro voor woningen met 2 slaapkamers, 400 euro voor woningen met 3 slaapkamers en 450 euro voor woningen met 4 of meer slaapkamers (bedragen worden geïndexeerd) - De eigenaar of het SVK zelf instaat voor 25% van de verbouwingskosten - Er zijn technische en oppervlakte normen die moeten gevolgd worden (zie normen Vlaamse Wooncode en de technische nota bij het provinciaal reglement) - De werken moeten binnen de 4 jaar na de principiële goedkeuring van de aanvraag uitgevoerd zijn - De kosten van de subsidieerbare werken moeten minstens euro exclusief btw bedragen Klik hier voor meer info Laatst bijgewerkt 11/08/2014 Pagina 20 van 30

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

INFOBROCHURE VOOR VERHUURDERS

INFOBROCHURE VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558 sdumolein@roeselare.be INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS 1. Voor aanvang huur 1.1. Conformiteitsattest 1.2. Rookmeldersverplichting 1.3. Dakisolatienorm 1.4. Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 De nieuwe Renovatiepremie Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 Voor Wie? De bewoner De meerderjarige particulier die de premiewoning op aanvraagdatum

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie Vlaamse renovatiepremie Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie... 2 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie?... 2 Wie kan de Vlaamse renovatiepremie aanvragen?...

Nadere informatie

Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Renovatiepremie (Vlaams Gewest) Achter de Hoven 69 2230 Herselt Tel: 014 / 540 430 GSM: 0476 / 550 430 BTW: BE-0880347848 Registratienr: 02 26 10 Erk.nr FodBin: 20 1582 10 KBC: 733-0340703-69 www.sensec.be Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie www.batiportaal.be 1 Inhoudstafel Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie 3 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? 3 Wie kan de Vlaamse

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies Vlaamse en Federale premies Federale subsidies Fiscaal voordeel bij de plaatsing van isolatie Vanaf inkomstenjaar 2014 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning

Nadere informatie

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek, B.S., 21 mei 2007, err., B.S., 31 mei 2007 (tweede

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

2. Wie heeft recht op de premie?

2. Wie heeft recht op de premie? Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE VERBETERINGS- en AANPASSINGSPREMIE 1. Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën

Nadere informatie

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot Renovatiepremie besluit van de Vlaamse regering: 02 03 2007 ministerieel besluit: 09 03 2007 vanaf 26 3 2007 tot 30 11 2014 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux Vooraf De renovatiepremie is afgeschaft

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. 730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. Inleiding U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd)

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE SUBTITLE INHOUDSTABEL Welke onroerende goederen komen in aanmerking? 3 Wie kan er van genieten? 3 Categorie 1: De Bewoner 3 Categorie 2: Verhuurder 4 Berekening van

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES WONEN REGLEMENT TOT TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING BIJ DE VERWERVING EN DE VERBOUWING VAN EEN EERSTE WONING IN OOSTENDE. (AANGENOMEN IN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Infomoment verhuurders 7 oktober 2017

Infomoment verhuurders 7 oktober 2017 Infomoment verhuurders 7 oktober 2017 Waarom infomoment: Grote private huurmarkt in Hasselt: ongeveer 26% Vooral particuliere eigenaars, weinig professionele vennootschappen Ongeveer 65% van de private

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

Woonkwaliteit: de normen waaraan een woning of kamer moet voldoen. Toelichtingsbrochure

Woonkwaliteit: de normen waaraan een woning of kamer moet voldoen. Toelichtingsbrochure Woonkwaliteit: de normen waaraan een woning of kamer moet voldoen Toelichtingsbrochure 1. Aan welke normen moet een woning of kamer voldoen? 4 2. Wat wordt er gecontroleerd tijdens een woningonderzoek?

Nadere informatie

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken.

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken. Wonen Aanvraagformulier Renovatiepremie voor woningen ingehuurd door Sociaal Verhuurkantoren Aan de deputatie van West-Vlaanderen Dienst Wonen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries

Nadere informatie

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be Onze gemeente,netbeheerder, provincie, Vlaams Gewest en de Federale overheid voorzien een aantal premies. In deze folder vindt u de basisinformatie. De woonwinkel kan u verder alle informatie bezorgen,

Nadere informatie

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN)

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Artikel 1: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: woning: huis, appartement of studio, als hoofdverblijfplaats bestemd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN Je kan deze premie voor de aanpassing van je woning aanvragen als je ouder bent dan 65 jaar. Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk

Nadere informatie

Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE

Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE 1 Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën van personen komen

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

KWALITEITSNORMEN VOOR ZELFSTANDIGE WONINGEN EN KAMERS AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN NIEUW: DAKISOLATIENORM WONENVLAANDEREN.BE

KWALITEITSNORMEN VOOR ZELFSTANDIGE WONINGEN EN KAMERS AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN NIEUW: DAKISOLATIENORM WONENVLAANDEREN.BE KWALITEITSNORMEN VOOR ZELFSTANDIGE WONINGEN EN KAMERS NIEUW: DAKISOLATIENORM AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Algemeen De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen?

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen? Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2016 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

Woonkwaliteit: aan welke normen moet een zelfstandige woning of kamer voldoen? Nieuw: dakisolatienorm

Woonkwaliteit: aan welke normen moet een zelfstandige woning of kamer voldoen? Nieuw: dakisolatienorm Woonkwaliteit: aan welke normen moet een zelfstandige woning of kamer voldoen? Nieuw: dakisolatienorm 1. Inleiding: aan welke normen moet een woning voldoen? 5 2. Wat wordt er gecontroleerd tijdens een

Nadere informatie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie / toelichtingsbrochure renovatiepremie RENOVATIEPREMIE 1 Wie komt in aanmerking?... 2 2 Hoeveel mag u verdienen?... 3 3 Voor welke woning of gebouw kunt u een premie vragen?... 3 4 Welke werken komen in

Nadere informatie

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOORAF: Wie kan de premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen als u eigenaar bent. Wanneer kunt u de definitieve aanvraag indienen?

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

Opleiding private huur

Opleiding private huur Opleiding private huur Afdeling Wonen juli oktober 2014 1 Inhoud overzicht hoofdstukken I. Algemene begrippen II. Toepassingsgebied huurwet III. Essentiële elementen huurovereenkomst IV. Duur huurovereenkomst

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 65 00 81 + 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81 81 Fax

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) Het Scharnier Vereniging zonder winstgevend doel Adres: Dorpsstraat 9 Postnummer: 3660 Gemeente: Opglabbeek Tel.:0484/ 22-56-46 Fax.: 089/24-54-40

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW Nevelschuimblusser 6L AB manometer Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische- en Europese normen en met CE-keruing. Eveneens geschikt

Nadere informatie

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Nieuwe,, verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen FAQ 1. Algemeen Wat is de doelstelling? Met deze nieuwe regelgeving zet de Vlaamse Regering in op vereenvoudiging en vergroening. Dit

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Inhoud Algemeen... 3 Wat is de doelstelling?... 3 Vanaf wanneer treedt de nieuwe regeling in werking?... 3 Welke zijn de nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen?... 3 Blijft het bijzonder

Nadere informatie

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove 2 Woninghuurwet B.W. : art. 1708 1762bis (vnl. aanvullend recht) Ger. W. : 1344 bis ev. (rechtspleging-procedure) Wet van 20 februari 1991

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer of doe-het-zelf (verhoging met 1.570 per persoon 1.250 Factuurbedrag

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Sociaal verhuren kan bijzonder interessant zijn Datum 13 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren!

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Dit is een driedelige brochure voor huurders met vragen. In elk deel vind je informatie over een andere fase van het huurverhaal: 1. Ik ga huren! 2. Ik

Nadere informatie

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken.

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. FORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREMIE Dossiernummer Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. Belangrijk: De bijgevoegde toelichting bevat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controle op de kwaliteitsnorm in kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017)

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering

Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2008 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 7 maart 2011 Pagina 1/5 Aanwezig De h. G. Vandesompele (voorzitter) De h. Carl Vereecke (burgemeester) De hh. F. Benoit, J. Deylgat, R. Bouckaert

Nadere informatie

INFOBROCHURE VOOR VERHUURDERS

INFOBROCHURE VOOR VERHUURDERS Gemeente Zonnebeke (Langemarkstraat 8) Ma-di-woe-do-vr 09.00 12.00. In de namiddag op afspraak Lieven Vandewiele - 051 48 00 63 - lieven.vandewiele@zonnebeke.be Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81 81 + 051

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING Tussen de ondergetekenden 1. De verhuurder. (naam, voornaam) wonende te.. (adres) en 2. De huurder(s).. (naam/namen) wonende.. (adres) wordt het volgende

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: Verbeteringspremie

Nadere informatie

Wooncode SVK info avond november 2017

Wooncode SVK info avond november 2017 Wooncode 2020 SVK info avond november 2017 Wooncode 2020 Wijzigingen tov huidige wooncode: Dakisolatie Dubbele beglazing Vlaamse dakisolatienorm voor woningen en huurwoningen Tegen 2020 moeten alle daken

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81 81 Fax

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied ZZInleiding Hoofdhuurovereenkomsten Regelmatig stellen verhuurders en huurders vragen i.v.m. hun huurovereenkomst, waarbij ze dan totaal verrast worden door het antwoord. De regels betreffende de huurovereenkomsten

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Brandpreventiemateriaal personeel Broeders van Liefde. Branddeken 120x120

Brandpreventiemateriaal personeel Broeders van Liefde. Branddeken 120x120 2016 Broeders van Liefde BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW Nevelschuimblusser 6L AB manometer (vervangen na 6 jaar) Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische- en Europese

Nadere informatie

Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie

Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie Artikel 1 Onder de voorwaarden van dit reglement verleent het stadsbestuur met ingang van 1 maart 2016 binnen de perken van de jaarlijkse daartoe

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie