DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DEEL A: ALGEMEEN Wat is een dienstverleningsdocument? Een dienstverleningsdocument is een schriftelijk of digitaal document waarin wij, Ristovski & De Vries financiële planning, als financieel dienstverlener, u als consument in het kader van de advisering van complexe financiële producten of hypotheken, onder andere informeren over de werkzaamheden die wij voor u gaan verrichten en welke honorering wij voor deze werkzaamheden zullen ontvangen c.q. bij u als consument in rekening zullen brengen. Wat is het doel van dit document? Invoering van het dienstverleningsdocument heeft als doel om u als consument in een zo vroeg mogelijk stadium informatie te geven over de beloningsvormen voor ons als adviseur en/of bemiddelaar. Op deze manier willen wij u in staat stellen om een bewuste keuze te maken tussen de verschillende vormen van beloning die wij als adviseur en/of bemiddelaar ontvangen voor de dienstverlening die wij voor u verrichten. Voor welke producten moet dit document worden overhandigd? Wanneer onze advisering en/of bemiddeling complexe producten en/of hypotheken betreft, zijn wij verplicht u een dienstverleningsdocument te verstrekken. Het document is niet verplicht bij uitvaartverzekeringen en betalingsbeschermers. Uiteraard staat het ons wel vrij om ook voor deze productgroepen informatie op te nemen in ons dienstverleningsdocument. Wanneer dient dit document te worden overhandigd? Het dienstverleningsdocument dienen wij voorafgaand aan de start van het adviestraject met betrekking tot een complex financieel product en/of hypotheek aan u als consument uit te reiken. In het geval wij geen advies verlenen maar uitsluitend voor u zouden bemiddelen, dan dienen wij het document aan de start van het bemiddelingstraject aan u uit te reiken. Kunnen wij volstaan met het vermelden van dit document op onze website? Nee. Het dienstverleningsdocument moeten wij u actief en schriftelijk verstrekken. Het is dus niet voldoende om de informatie alleen op onze website te plaatsen. Wel mogen wij ervoor kiezen of wij het document op papier dan wel elektronisch ( ) verstrekken. Dient u als consument dit document voor akkoord te tekenen? Nee. Met ons dienstverleningsdocument verstrekken wij als financieel dienstverlener eenzijdig een aantal gegevens aan u als consument. Het dienstverleningsdocument is dus puur een informatiedocument. Wij mogen u als consument echter wel vragen om te tekenen voor ontvangst van het document.

2 Geldt er een wettelijk model voor een dienstverleningsdocument? Nee, het dienstverleningsdocument is vormvrij. De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft geen vast model voor. De wet schrijft wel voor welke informatie in dit document moet worden opgenomen. Wat dient er in het document te worden opgenomen? De Wft schrijft voor dat minimaal de volgende informatie in het dienstverleningsdocument moet worden opgenomen: Welke diensten verrichten wij als financieel dienstverlener? Hoe betaalt u ons? Hoeveel bedraagt de hoogte van onze vergoeding? Welke informatie dient in het document te worden opgenomen indien er op basis van declaratie wordt gewerkt? Indien wij voor u werken op basis van een uurvergoeding, dan dienen wij in het dienstverleningsdocument aan te geven welk uurtarief wij hanteren. Ook dienen wij het totaal aantal uren te vermelden die wij naar verwachting aan de werkzaamheden gaan besteden. Hierbij mogen wij werken met een indicatie en een bandbreedte omdat in de fase waarin het dienstverleningsdocument wordt uitgereikt nog geen exact inzicht bestaat in hoe het adviestraject gaat verlopen. Ook kunnen wij in het dienstverleningsdocument informatie opnemen over vaste verrichtingentarieven die wij mogelijkerwijze zouden kunnen hanteren. Welke informatie dient in het document te worden opgenomen indien er op basis van provisie wordt gewerkt? Wij werken niet op basis van provisie. Echter, het geval kan zich voordoen dat wij u als klant overnemen van een andere intermediair. Vaak is het dan zo dat de doorlopende provisie aan de nieuwe intermediair wordt uitbetaal. Wij houden hier dan rekening mee in de prijsstelling naar u toe. Moet dit document ook bij advisering van complexe producten in de zakelijke markt worden verstrekt? Nee. De Wft beperkt de verplichting tot het verstrekken van een dienstverleningsdocument voor advisering aan consumenten, dat wil zeggen: personen die niet handelen in het kader van beroep of bedrijf. Het verstrekken van een dienstverleningsdocument in het kader van advisering aan zakelijke relaties is dus niet verplicht, maar uiteraard wel toegestaan.

3 Welke aandachtspunten hanteert de AFM (Autoriteit Financiële Markten) voor de inhoud van het dienstverleningsdocument? De AFM stelt nu geen nadere regels bovenop de wettelijke regels voor het dienstverleningsdocument. Wel heeft de AFM in de Leidraad dienstverleningsdocument aandachtspunten opgenomen waar zij in het toezicht rekening mee houdt. DEEL B: Specifiek Wie zijn wij? Ristovski & De Vries financiële planning Hofmark 91, 1355 HH Almere Directeur/eigenaar: mr. D. Ristovski FFP Directeur/eigenaar: drs. R.E. de Vries FFP Onze doelstelling Onze doelstelling is het centraal stellen van uw belang als klant, waarbij kwaliteit, transparantie en integriteit, in de breedste zin des woords, voorop staan. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen vormen de leidraad van ons werk De diensten van Ristovski & De Vries financiële planning Onze diensten hebben (onder andere) betrekking op advisering en/of bemiddeling ten aanzien van: - hypothecaire kredieten - kapitaalverzekeringen - samenlevingscontracten - schenkingen - testamenten - ontslag(vergoeding) - (echt)scheidingen - fiscaliteiten Kortom (delen van) financiële planning in het algemeen en de aanverwante onderwerpen. Uiteraard is deze opsomming niet limitatief. Vraagt u gerust naar de mogelijkheid voor advies inzake specifieke zaken.

4 Bereikbaarheid Ristovski & De Vries financiële planning mr. D. Ristovski FFP drs. R.E. de Vries FFP : : : +31(0) (08:00 22:00 uur) : : +31(0) (08:00 22:00 uur) : Wij maken afspraken met u op door u gewenste tijdstippen en locaties. Lidmaatschappen en registraties Ons bedrijf is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) Het College bescherming persoonsgegevens ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Ons bedrijf staat bij het College registreerd. Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons bedrijf is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Echter mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons bedrijf is bij het KIFID geregistreerd onder nummer Voor verdere informatie verwijzen wij u naar Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) Erkenning door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs houdt in dat onze hypotheekadviseur(s) voldoen aan vakbekwaamheids- en ervaringseisen. Zij zijn dan ook opgenomen in het SEH-register onder de nummers en Voor verdere informatie verwijzen wij u naar Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) De NVHP maakt zich al sinds haar oprichting sterk voor verantwoord hypotheekadvies. In de praktijk dient het te gaan om het motto Wie een huis koopt moet bij wijze van spreken ook nog ieder jaar op vakantie kunnen. Met andere woorden, wij adviseren oprecht, geven een passend advies en houden dan ook niet alleen rekening met uw wensen maar confronteren u ook met de gevolgen van uw wensen. Zoals bijvoorbeeld het niet meer op vakantie kunnen. Erkend Hypothecair Planners doorlopen, alvorens zich zo te mogen noemen, een grondig opleidingstraject. Een permanent

5 educatieprogramma waarborgt de actualiteit van de kennis. Wij zijn dan ook opgenomen in het register van de NVHP onder de nummers 554 en 584. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland staan wij geregistreerd onder nummer Voor verdere informatie verwijzen wij u naar BAVAM Ons bedrijf heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij BAVAM. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar FFP Wij staan bij de stichting certificering FFP (Federatie Financieel Planners) bekend onder de nummers en Voor verdere informatie verwijzen wij u naar Onze dienstverlening Ons bedrijf is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hieronder leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn. Schadeverzekeringen Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen. Levensverzekeringen Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgen. Hypothecair krediet Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers, u beslist over een verplichting die u aangaat voor een langere periode, soms wel tot 30 jaar. Bij zo'n beslissing dient u als consument op veel zaken te letten. Niet alleen op de hoogte van de rente, maar bijvoorbeeld ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij mogen u op het gebied van hypotheken van advies dienen. Ook mogen wij namens u de onderhandelingen voeren met financiële instellingen om te komen tot een voor u passende aanbieding.

6 Consumptief krediet Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Middels de aanstelling als zelfstandig intermediair kunnen wij u diverse kredietoplossingen bieden. Betalen en sparen Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Ook op dit terrein mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan. Zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen u en de financiële instelling. Effecten en beleggen Wij hebben de bevoegdheid om u in contact te brengen met financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggingen. Hoe komen wij tot een advies? Adviesvrij Ons bedrijf heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Ondernemersvrijheid Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. Keuze van aanbieders De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt. Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij u persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de rente of premie onder. Maar ook (en met name) de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling hoe die zich opstelt indien bijvoorbeeld een beroep wordt gedaan op een uitkering. Omdat wij op deze wijze werken kunnen wij als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u optreden. Hoe zit het met onze kosten? Wij achten het van wezenlijk belang om u op voorhand helderheid en duidelijkheid te verschaffen in de beloning van onze dienstverlening. Ons bedrijf heeft ervoor gekozen om u hierbij diverse opties te bieden. Wij streven er overigens naar om u op basis van een urendeclaratie dan wel vaste fee met raad en daad bij te staan omdat vaak blijkt dat dit juist in het belang van onze klanten is, dus in uw belang. Deze manier van werken resulteert ook in de eerder genoemde transparantie en onafhankelijkheid.

7 Hoe betaalt u ons? Over het algemeen betaalt u ons rechtstreeks door middel van een factuur. Deze factuur kan (steeds) een aantal uren behelzen tegen een specifiek uurtarief, dan wel een vast bedrag, gebaseerd op het gehanteerde uurtarief en de verwachte arbeidsuren. Indien er tevens voor u bemiddeld wordt bij het afsluiten van bepaalde producten, streeft Ristovski & De Vries financiële planning zoveel mogelijk naar het aanbieden namens de verstrekkers c.q. verzekeraars van provisieloze producten. Afhankelijk van het type dossier, varieert ons uurtarief in beginsel tussen 120 en 175, exclusief BTW (in sommige gevallen zijn onze diensten vrij van BTW). Vaste prijzen voor INDEPENDER-klanten Voor klanten die via INDEPENDER bij ons terecht komen gelden speciale tarieven: - standaard hypotheekadvies & bemiddeling (geen ondernemer) : standaard hypotheekadvies & bemiddeling ondernemer : losse overlijdensrisicoverzekering : losse woonlastbeschermer-verzekeringen : losse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen : 750 Voor zeer eenvoudige dossiers kunnen wij nog scherpere tarieven aanbieden : v.a. 995! In voorkomende gevallen kunnen wij afwijken van deze tarieven. U moet denken aan complexe(re) zaken die veel meer tijd kosten. Echter, wij communiceren dit vooraf zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Vraagt u ons diensten te verlenen waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd en hoe hoog dit honorarium is. De start van onze werkzaamheden: de dienstverleningsopdracht De voor u te verrichten werkzaamheden zullen in een overeenkomst met u worden vastgelegd, te weten de dienstverleningsopdracht. Op deze wijze waarborgen wij dat u van te voren: - exact weet welke werkzaamheden wij voor u gaan verrichten (de aard van de werkzaamheden en type dienstverlening); - exact weet welke vergoeding u daarvoor verschuldigd bent (hoogte en type) en - weet wanneer en hoe u onze factuur dient te betalen (wijze van betalen). De dienstverleningsopdracht krijgt u derhalve van te voren. Na ondertekening voor akkoord zal Ristovski & De Vries financiële planning met de afgesproken werkzaamheden starten. Onze Algemene Voorwaarden 1 blijven te allen tijde onverkort gelden. 1

8 Wij vragen ook iets van u Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u: Juiste en volledige informatieverstrekking Dit is van essentieel belang. Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk dit totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld. Wij stellen het in dit licht bezien bijzonder op prijs als u ons de (on)gevraagde informatie digitaal aanlevert. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. Serviceabonnement Wij bieden u, als onze klant, de mogelijkheid om tegen een sterk gereduceerd tarief een serviceabonnement af te sluiten. Dit houdt in dat wij elk jaar tegen een vaste vergoeding van 75 2 per keer de lopende (hypotheek)zaken tegen het licht houden van eventueel nieuwe persoonlijke omstandigheden. U kunt er ook voor kiezen om van dit serviceabonnement af te zien. 2 Het genoemde bedrag kan door inflatiecorrectie wijzigen

9 Als u een klacht heeft Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft. Als eerste verzoeken wij u uw klacht schriftelijk aan de directie van ons bedrijf kenbaar maken. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. U kunt zich hiervoor wenden tot: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag Telefoon:

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jan de Jong Financiële Diensten

Dienstenwijzer Jan de Jong Financiële Diensten Dienstenwijzer Jan de Jong Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam: Zeeland Assurantiën v.o.f. Bezoek adres: Guldenroedestraat 31, 4451 LP Heinkenszand. Post adres: Postbus 39 4450 AA Heinkenszand

Wie zijn wij? Naam: Zeeland Assurantiën v.o.f. Bezoek adres: Guldenroedestraat 31, 4451 LP Heinkenszand. Post adres: Postbus 39 4450 AA Heinkenszand Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstverleningsdocument Grenswoning.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën Dienstverleningsdocument De werkwijze van MOM Assurantiën Versie: maart 2010 Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (versie 13.06)

Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Versie 12.01.2015. Assurantiekantoor W.Verheijen

Versie 12.01.2015. Assurantiekantoor W.Verheijen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie