Samen op weg. Grote steden. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen op weg. Grote steden. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2014"

Transcriptie

1 Samen op weg Grote Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2014

2 ench mark in de orgin deze brochure leest u de belangrijkste uitkomsten van de ActiZ Benchmark in de Zorg 2014 voor de grote. Een brochure en uitgebreide rapportage over de gehele benchmark vindt u op Wilt u deelnemen aan de Benchmark in de Zorg en bent u lid van ActiZ? Ga dan naar

3 In deze brochure leest u de uitkomsten van de ActiZ Benchmark in de Zorg 2014 voor de instellingen die lid zijn van het Platform Zorginstellingen Grote Steden. Informatie over de benchmark vindt u op Daar kunt u ook een brochure en achtergrondrapportage over de volledige benchmark downloaden. In de brochure zijn uitspraken van medewerkers opgenomen, afkomstig uit de MedewerkerMonitor van de ActiZ Benchmark in de Zorg. Daarnaast zijn quotes opgenomen vanuit de ledenbijeenkomst Platform Zorginstellingen Grote van 16 oktober

4 Inhoudsopgave Introductie... 3 Cliënten in grote minder positief, maar lichte verbetering zichtbaar... 4 Net Promoter Score in grote lager dan elders... 4 Net Promoter Score grote stabiel tot licht gestegen... 5 Uitkomsten CQ tonen vergelijkbaar beeld... 6 Cliënten in grote positiever over ervaren beschikbaarheid van personeel... 6 Samenvattend: hypotheses ten aanzien van cliënten opnieuw bevestigd, maar op onderdelen inhaalslag zichtbaar... 7 Medewerkers minder positief, verandervermogen onder druk... 8 Medewerkeroordeel daalt zowel in als buiten grote... 8 Verandervermogen medewerkers in grote blijft achter... 8 Werkgever NPS eveneens gedaald, met grote spreiding over de organisaties... 9 Verloop in grote gelijk aan niet-grote, forse toename vacatures in grote Verzuim in grote blijft hoger dan elders Loonbeslag vraagt aandacht in grote Samenvattend: hypotheses ten aanzien van medewerkers deels bevestigd Financiële positie organisaties in grote niet duurzaam Nettomarge in grote gemiddeld negatief Lagere nettomarge veroorzaakt door huisvestingslasten, voorzieningen en overhead Huisvestingskosten in grote 10,9% hoger Aandeel inhuur in grote fors gestegen Verschil personeelskosten per fte gestegen Aandeel ZZP 1-4 zonder behandeling in grote lager, maar ook minder daling Financiële positie niet rooskleurig Samengevat: hypotheses ten aanzien van bedrijfsvoering gedeeltelijk bevestigd Organisaties in grote minder wendbaar met name door geringere veranderkracht medewerkers Bijlagen Bijlage A Indicatorscores CQ Bijlage B: Indicatorscores MedewerkerMonitor Bijlage C: Kengetallen bedrijfsvoering

5 Introductie ActiZ voert jaarlijks voor al haar leden de Benchmark in de Zorg uit. In de rapportages komen elk jaar ook de resultaten aan de orde voor de zorgorganisaties die lid zijn van het Platform Zorginstellingen Grote Steden (verder te noemen: zorgorganisaties in grote ). Dit jaar heeft ActiZ besloten een afzonderlijke rapportage over deze zorgorganisaties in grote uit te brengen. De uitkomsten van de ActiZ Benchmark in de Zorg kunnen organisaties ondersteunen bij de positiebepaling en het vaststellen van de eigen sterke en potentieel te verbeteren aspecten. Alle deelnemers hebben inmiddels een terugkoppeling met de eigen scores voorzien van benchmarks ontvangen. In deze brochure presenteert ActiZ de resultaten op brancheniveau. In totaal hebben 14 zorgorganisaties in grote deelgenomen aan een of meer onderdelen van de benchmark. CQ-gegevens zijn beschikbaar voor cliënten.. De analyses voor de MedewerkerMonitor is gebaseerd op medewerkers, de analyses voor de bedrijfsvoering op 13 organisaties. 10 organisaties hebben aan alle benchmarkonderdelen deelgenomen Het Platform Zorginstellingen Grote Steden, georganiseerd vanuit de SIGRA, heeft in 2012 voorafgaand aan het benchmarkonderzoek een aantal hypotheses geformuleerd. Daarin hebben de leden vastgelegd op welke onderdelen van de benchmark zij andere scores verwachten dan van de organisaties in niet-grote. Bijvoorbeeld minder positieve cliënten en medewerkers, hogere huisvestingskosten en meer ziekteverzuim gelet op de samenstelling van de formatie. In de benchmark van 2012 en 2013 zijn deze hypotheses getoetst, en ook in 2014 is dit gebeurd. De uitkomsten daarvan leest u in deze brochure. Niet alle hypotheses zijn bevestigd, maar de meeste wel. Grote hebben op sommige onderdelen met andersoortige problematiek en uitdagingen te maken. Grote zijn dan ook op sommige punten echt anders. Tegelijkertijd lopen ook in de grote de uitkomsten per organisatie in de meeste gevallen fors uiteen. Dit betekent dat er ook binnen de groep grote good practices zijn van wie de anderen kunnen leren om de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening te verbeteren. Deze rapportage is opgebouwd rondom de geformuleerde hypotheses. Om doublures met de brancherapportages te voorkomen, is een aantal algemene onderwerpen buiten beschouwing gebleven of slechts kort aangeduid. Lees daarom ook de algemene brochure, te downloaden op 3

6 Cliënten in grote minder positief, maar lichte verbetering zichtbaar Een van de stellingen die het Platform Zorginstellingen Grote Steden in 2012 formuleerde, luidde: cliënten in grote zijn minder positief dan cliënten elders. Die hypothese blijkt te kloppen, ook in 2014 weer. Toch zijn er (lichte) verbeteringen zichtbaar. Uit de benchmark 2013 bleek al dat de zorgorganisaties in grote de achterstand voor de cliënten Zorg Thuis hebben kunnen verkleinen. Dit jaar is het verschil voor de vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten iets kleiner geworden. Net Promoter Score in grote lager dan elders Allereerst de Net Promoter Score (NPS). Cliënten geven op een schaal van 0 tot 10 - antwoord op de vraag Zou u deze organisatie aanbevelen bij familie of vrienden?. Cliënten die een 9 of 10 geven, zijn promoters, ambassadeurs van de organisatie. Cliënten die een 6 of lager geven, zijn criticasters. De NPS wordt berekend door het percentage criticasters af te trekken van het percentage promoters. De scores van cliënten die een 7 of een 8 geven, worden dus niet in de berekening meegenomen. Het zijn de cliënten die wel positief zijn, maar geen echte ambassadeurs. De NPS kan in theorie variëren van (alle cliënten zijn promoter) tot 100 (alle cliënten zijn criticaster). Voor alle drie cliëntgroepen is de NPS in grote lager dan daarbuiten. In de zorg thuis is het verschil klein, maar voor de andere cliëntgroepen is er duidelijk sprake van een gemiddeld achterblijvende score. Figuur 1: Net Promoter Score grote en niet grote 2013 en 2014 *PG = vertegenwoordigers psychogeriatrische cliënten, VV = intramurale cliënten verpleging en verzorging, ZT = cliënten zorg thuis Ondanks het feit dat cliënten gemiddeld minder positief zijn in grote, zijn er organisaties of organisatorische eenheden die wél een hoge score behalen. In figuur 2 is voor alle drie de cliëntgroepen de hoogst scorende organisatie aangegeven. 4

7 Figuur 2: Net Promoter Score grote met good practices Uit verdere analyse blijkt dat de spreiding van de NPS in grote voor alle cliëntgroepen geringer is dan elders. Zo varieert de NPS voor psychogeriatrie in grote van -1 tot +66, elders van -24 tot +81. Een verklaring voor de geringere spreiding is niet uit de benchmarkcijfers af te leiden. Wel is bekend dat intramurale cliënten verpleging en verzorging die verblijven in locaties die met sluiting worden bedreigd, soms zeer hoge cijfers geven als poging om de sluiting tegen te houden. Dit lijkt vooral het geval te zijn buiten de grote, als de laatste locatie in een dorp verdwijnt. In die zin zijn er binnen de grote meer alternatieven. In de ledenbijeenkomst hebben vertegenwoordigers van zorgorganisaties in grote succesfactoren uitgewisseld. Ledenbijeenkomst 16 oktober De NPS wordt soms te letterlijk opgevat als de vraag of je familie op deze locatie zou willen laten opnemen. Wij hebben in een familiebijeenkomst uitgelegd hoe je de vraag moet opvatten. Familie van psychogeriatrische cliënten stelt het zeer op prijs als zij regelmatig op de hoogte gehouden worden over hoe het met de cliënt gaat. Ze zoeken geruststelling. Gebruik de mail en sociale media, of een digitaal intern platform. Kleinschalig organiseren is ook in grote een succesfactor. Gericht actie nemen op verbeterpunten die cliënten en familie aangeven. Ze zijn kritisch en willen dat er iets gebeurt met hun opmerkingen. Het beeld dat de locatie van zichzelf heeft, komt niet altijd overeen met wat de cliënten vinden. Dan moet je echt resetten. Blijf uitgaan van de mogelijkheden van mensen. In beweging blijven is ongelooflijk belangrijk, ook al is het zelf koffie halen. De antwoorden op de open vragen kunnen organisaties en organisatorische eenheden aanwijzingen geven voor concrete sterke punten of verbeterpunten. Net Promoter Score grote stabiel tot licht gestegen Net als in de gehele branche zijn de zorgorganisaties in de grote erin geslaagd om ondanks de onrust in de sector het cliëntoordeel op peil te houden. Vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten zijn zelfs iets positiever gaan oordelen. In dit opzicht wijkt het beeld af van de niet-grote, waar juist het oordeel van intramurale cliënten verpleging en verzorging steeg. 5

8 Tabel 1: NPS grote en niet-grote 2013 en 2014 Cliëntgroep NPS grote NPS niet-grote Vertegenwoordigers cliënten psychogeriatrie Intramurale cliënten verpleging en verzorging Cliënten zorg thuis Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 en 2014 Het verschil tussen grote en niet-grote is in 2014 voor de groep vertegenwoordigers cliënten psychogeriatrie kleiner geworden. Voor intramurale cliënten verpleging en verzorging is het iets groter geworden, voor cliënten zorg thuis nagenoeg gelijk gebleven. Uitkomsten CQ tonen vergelijkbaar beeld Tabel 2: CQ-scores grote en niet-grote 2013 en 2014 Cliëntgroep Grote Niet-grote Grote Niet-grote Vertegenwoordigers cliënten 7,3 7,7 7,6 7,8 psychogeriatrie Intramurale cliënten verpleging en 7,9 8,4 8,1 8,6 verzorging Cliënten zorg thuis 7,9 8,1 8,0 8,2 Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 en 2014 Cliënten in grote positiever over ervaren beschikbaarheid van personeel De uitkomsten van de CQ zijn vergelijkbaar met die van de NPS: stijging ten opzichte van vorig jaar, nog wel een achterstand ten opzichte van niet-grote maar een inhaalslag voor de vertegenwoordigers van de cliënten psychogeriatrie. De achterstand is teruggebracht van 0,4 naar 0,2. Vertegenwoordigers van cliënten psychogeriatrie in grote zijn vooral positiever geworden over de ervaren beschikbaarheid van personeel (5,7 versus 5,4). Dat is een indicator die voor deze cliëntgroep sterk samenhangt met de NPS; cliënten hechten dus veel waarde aan de ervaren beschikbaarheid. De score van 5,7 (elders 6,0) betekent overigens nog wel dat er verbeterpunten zijn. Ervaren beschikbaarheid van personeel hoeft geen kwestie te zijn van de beschikbare formatie; het gaat ook om de manier waarop de medewerker de cliënt tegemoet treedt. Heeft de medewerker tijdens de contactmomenten volop aandacht voor de cliënt of is hij/zij gehaast of voortdurend met collega s in gesprek? Komt de medewerker de afspraken na ( ik kom met een paar minuten terug ) of is het voor de cliënt afwachten? Uit de landelijke analyse kwam verder naar voren dat voor alle cliëntgroepen de ervaren inspraak nu een belangrijke indicator is geworden: blijkbaar vinden cliënten het in deze tijd belangrijk om hun stem te laten horen. Grote scoren ook op deze indicator lager dan elders. Naast de inspraak is ook de kwaliteit (deskundigheid) van het personeel in belang toegenomen. Grote scoren op deze indicator minimaal een 8,0 en maar weinig lager dan elders. Ondanks signalen dat het in grote moeilijk is om medewerkers met het vereiste deskundigheidsniveau te vinden, zijn cliënten positief. Zie bijlage A voor een overzicht van alle indicatorscores. 6

9 Samenvattend: hypotheses ten aanzien van cliënten opnieuw bevestigd, maar op onderdelen inhaalslag zichtbaar In 2012 zijn als concrete hypotheses geformuleerd dat cliënten in grote minder positief zijn en dat zij minder beschikbaarheid van personeel ervaren dan cliënten buiten grote. Daarnaast is verondersteld dat in grote het aandeel cliënten met een ZZP 9 (revalidatie) in grote hoger is dan elders. Aanname is dat cliënten van buiten de grote voor revalidatie zijn aangewezen op organisaties in grote. Het hogere aandeel cliënten met een ZZP 9 heeft consequenties voor de kostenstructuur 1. Alle drie de hypotheses worden opnieuw bevestigd, zij het dat grote op onderdelen opnieuw een inhaalslag hebben kunnen maken en dichter bij de benchmark weten te scoren; vooral voor de psychogeriatrie zijn de scores meer gestegen dan in de branche als geheel. Tabel 3: Hypotheses ten aanzien van benchmarkonderdeel Cliënten Hypothese: grote zijn anders Conclusie 2013 Conclusie 2014 Uitkomst grote 2014 Uitkomst nietgrote 2014 Cliënten zijn minder positief 7/14/35 21/30/44 (NPS respectievelijk PG/VV/ZT) Ervaren beschikbaarheid personeel is lager 5,7/5,9 6,0/6,9 (respectievelijk PG en VV) Aandeel cliënten met ZZP 9 is hoger 6,8% 4,6% Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 en Op de NPS en CQ heeft het aandeel cliënten met een ZZP 9 geen effect, omdat de CQ voor deze cliënten niet landelijk is uitgevoerd en geen deel uitmaakt van de benchmark. 7

10 Medewerkers minder positief, verandervermogen onder druk Gelden de conclusies ten aanzien van cliënten ook voor medewerkers? Met andere woorden: zijn ook zij minder positief maar is ook hier een inhaalslag gaande? Als hypothese is in 2012 geformuleerd dat medewerkers minder positief zijn en dat het verloop en verzuim hoger zijn. Verder is verondersteld dat medewerkers in grote een lagere werkdruk ervaren. Medewerkeroordeel daalt zowel in als buiten grote Het medewerkeroordeel VVT is sectorbreed gedaald in Uit de antwoorden van medewerkers op de open vragen blijkt dat onzekerheid over de toekomst een belangrijke rol speelt. De werkbeleving bij medewerkers die te maken hebben met reorganisaties is 0,3 lager dan die van medewerkers die niet met een reorganisatie te maken hebben. De werkbeleving van medewerkers in grote daalt van 7,4 naar 7,3. In niet-grote daalt de werkbeleving van 7,6 naar 7,5. De daling is in grote dus van dezelfde omvang als daarbuiten. Figuur 3: Medewerkeroordeel 2013 en 2014 Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 en 2014 Verandervermogen medewerkers in grote blijft achter Medewerkers in grote zijn vooral minder positief geworden over de mate waarin de visie en ambitie van de organisatie breed worden gedragen, en over de communicatie over veranderingen. Daar is het verschil met niet-grote ook het grootst. Maar ook op de andere indicatoren in de MedewerkerMonitor die betrekking hebben op verandervermogen, scoren organisaties in de grote minder goed dan organisaties elders. In een tijd waarin de maatschappelijke hervorming van de langdurige zorg een groot aanpassingsvermogen en nieuwe samenwerkingsverbanden van zorgorganisaties vergen, verdient het vergroten van het verandervermogen van medewerkers door coaching en training hoge prioriteit. 8

11 Figuur 4: Verandervermogen medewerkers 2014 De meeste aandacht vragen verbetering van de indicatoren Gedragen visie en ambitie, Communiceren over verandering en Borgen van verandering (verankeren van veranderingen in de organisatie). Medewerkers in grote ervaren verder nog steeds iets meer werkdruk dan medewerkers elders (6,8 versus 7,0; hoe hoger de score, hoe acceptabeler de werkdruk). In bijlage B is een overzicht van alle indicatorscores opgenomen. Werkgever NPS eveneens gedaald, met grote spreiding over de organisaties Ook de Werkgever NPS ( In welke mate zou u de organisatie als werkgever aanbevelen aan familie en vrienden? ) is in grote gedaald, en wel van -11 naar -22. Die daling is opnieuw ongeveer even groot als de daling in niet-grote. Ook daar is nu sprake van een negatieve Werkgever NPS. Tabel 4: Werkgever NPS grote en niet-grote 2013 en Grote Niet-grote Grote Niet-grote Werkgever NPS Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 en 2014 Figuur 5: Spreiding Werkgever NPS grote

12 De Werkgever NPS varieert sterk tussen de organisaties: van -36 tot + 73 (daaropvolgende +16). Opnieuw minder spreiding dan landelijk (-81 tot +85). De grootteklasse van de organisaties lijkt in de grote van weinig invloed op de Werkgever NPS, maar de aantallen zijn te klein om harde uitspraken te kunnen doen. De grootteklasse S heeft betrekking op organisaties met een omzet van minder dan 10 miljoen, M betreft een omzet tussen de 10 en 40 miljoen, L een omzet tussen de 40 en 100 miljoen en XL meer dan 100 miljoen. In de antwoorden op de open vragen geven medewerkers aan wat hen inspireert in hun werk en wat hun werkgever in hun ogen zou moeten verbeteren. De inhoud van het werk, het contact met cliënten, geeft hen nog steeds de meeste voldoening. Maar er zijn ook andere succesfactoren. De kans krijgen om vanuit de cliënt te werken. Ik heb de kans gekregen om de opleiding VIG af te maken. Door allerlei cursussen te volgen binnen de organisatie heb ik aan persoonlijke leerdoelen gewerkt en ben hierin gegroeid. Hierdoor kan ik betere zorg verlenen aan cliënten. Voldoende vrijheid om het je werk naar eigen inzicht in te vullen en je beroep uit te oefenen. Het werk wordt steeds breder en varieert van steunkousen aantrekken via palliatieve zorg tot woonzorgconsulent. De verbeterpunten: Communicatie. Ik heb het al vaker genoemd. In een eerder stadium bespreken wat er gaat veranderen. Te veel veranderingen, te snel en niet altijd verbeteringen. Er is te weinig geld voor scholing, terwijl ik wel aan de kwaliteitseisen moet voldoen. Er is in onze organisatie geen gevoel van we zijn samen verantwoordelijk. Meer aandacht voor pesten op het werk. De cultuur wordt gedomineerd door zorgdenken maar de cliënten zijn veel meer dan mensen die zorg nodig hebben. Verloop in grote gelijk aan niet-grote, forse toename vacatures in grote Sectorbreed is in de benchmark 2014 voor het eerst de uitstroom van medewerkers groter dan de instroom: de formatie krimpt landelijk met fte. Deze trendbreuk is zowel in als buiten de grote zichtbaar. In de grote is in ,8% van het aantal fte ingestroomd en 11,1% uitgestroomd: een krimp van 1,3%. Buiten de grote is dat 1,5%. Het verloop is net als in vorige jaren in grote wel hoger dan daarbuiten. De hypothese is dat hoger verloop een negatieve invloed heeft op het oordeel van cliënten en medewerkers en tot hogere kosten leidt in verband met inwerken en administratie. Wat vooral opvalt in de grote, is de toename van het aantal vacatures: van 1,7% naar 4,4% 2. Daarmee is het percentage vacatures even groot als buiten de grote, maar daar is het percentage juist gedaald (was 5,6%). Blijkbaar is het moeilijker geworden in de grote om personeel te vinden. Dat geldt vooral voor medewerkers met een hoger deskundigheidsniveau (uitspraak ledenbijeenkomst 16 oktober). Het feit dat alle organisaties in grote intramurale capaciteit afbouwen, heeft in de grote niet geleid tot een ruimere arbeidsmarkt voor zorgaanbieders. Kennelijk vinden werknemers in andere sectoren een baan. Branchebreed is dit jaar opnieuw uit de benchmark gebleken dat hoger opgeleiden aanzienlijk minder positief zijn over hun werkgever dan hun collega s. In het licht van de ontwikkeling naar zelforganiserende teams en zwaardere zorg is het voor zorgorganisaties cruciaal dat zij ook de hoger opgeleide medewerkers kunnen binden. Lees hierover de bevindingen in de brancherapportages die te downloaden zijn op 2 Vacatures voor cliëntgebonden personeel als percentage van de formatie direct uitvoerend medewerkers. 10

13 Figuur 6: Verloop en vacatures medewerkers grote en niet-grote Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 en 2014 Verzuim in grote blijft hoger dan elders Het ziekteverzuim in grote is stabiel gebleven en in de niet-grote zeer licht gestegen. Het verzuim in grote blijft hoger dan elders. Er is geen relatie met de door medewerkers ervaren werkdruk. De spreiding in de grote is fors: van 4,2% tot 7,3%. Onderzocht is of in de grote het verzuim samenhangt met de deskundigheidsmix vanuit de hypothese dat het verzuim onder medewerkers met een lager deskundigheidsniveau hoger is maar er blijkt geen statistische relatie te zijn. Tabel 5: Verzuim grote en niet-grote 2013 en Grote Niet-grote Grote Niet-grote Ziekteverzuim 6,6% 5,4% 6,6% 5,5% Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 en 2014 Loonbeslag vraagt aandacht in grote Dit jaar is in de benchmark gevraagd naar het percentage medewerkers dat wordt geconfronteerd met loonbeslag. In de grote is dit 2,5%, daarbuiten 1,3%. Zorgorganisaties geven aan dat deze medewerkers extra aandacht nodig hebben omdat zij door hun privésituatie in hun werk moeilijker kunnen functioneren. Daarnaast investeren organisaties tijd in extra administratie. In de grote loopt het percentage medewerkers met loonbeslag uiteen van 1,8% tot 11,1%. Nadere analyse laat zien dat het percentage niet statistisch samenhangt met het aandeel medewerkers met een lager deskundigheidsniveau, zoals de hypothese van de leden luidde. 11

14 Samenvattend: hypotheses ten aanzien van medewerkers deels bevestigd De hypotheses die de organisaties in grote hebben geformuleerd, worden in de benchmark gedeeltelijk bevestigd. Hoofdconclusies is dat medewerkers minder positief zijn. Tabel 6: Hypotheses ten aanzien van benchmarkonderdeel Medewerkers Hypothese: grote zijn anders Conclusie 2013 Conclusie 2014 Uitkomst grote 2014 Uitkomst niet-grote 2014 Medewerkers zijn minder positief Werkbeleving 7,3 Werkbeleving 7,5 Werkdruk is acceptabeler X X 6,8 7,0 Verloop medewerkers is hoger (in- en uitstroom) X/ X/ Instroom 9,8% Uitstroom 11,1% Krimp 1,3% Instroom 7,3% Uitstroom 8,8% Krimp 1,5% Ziekteverzuim is hoger 6,6% 5,5% Ziekteverzuim is hoger bij lager Niet X deskundigheidsniveau onderzocht Percentage medewerkers met Niet 2,5% 1,3% loonbeslag is hoger onderzocht Loonbeslag is hoger bij lager deskundigheidsniveau Niet onderzocht X Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 en

15 Financiële positie organisaties in grote niet duurzaam De hypotheses die zijn geformuleerd over het benchmarkonderdeel Bedrijfsvoering, gaan ervan uit dat zorgorganisaties in grote te maken hebben met hogere kosten; mede daardoor is het moeilijker om tot een sluitende exploitatie te komen. NB. De bedrijfsvoeringcijfers uit de benchmark 2014 hebben betrekking op het verslagjaar Nettomarge in grote gemiddeld negatief Tabel 7: Nettomarge, budgetratio en liquiditeit grote en niet-grote 2012 en 2013 Nettomarge (resultaat als percentage van de opbrengsten) Budgetratio (eigen vermogen als percentage van de bedrijfsopbrengsten) Liquiditeit (vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 en Grote Niet-grote Grote Niet-grote 2,1% 4,0% -0,6% 1,7% 16,5% 24,9% 17,1% 24,8% 0,8 1,1 1,2 1,2 Branchebreed is de nettomarge gedaald. In grote nog iets meer dan in niet-grote. De nettomarge in grote is gemiddeld licht negatief, -0,6%, en 2,3% lager dan buiten de grote. De budgetratio en liquiditeit zijn in grote net als daarbuiten op peil gebleven of verbeterd. De liquiditeit in grote is nu gelijk aan die van niet-grote. Een belangrijk uitgangspunt om in de transitieperiode te kunnen investeren en/of afvloeiingskosten te kunnen betalen. Figuur 7 laat zien dat ook een groot aantal organisaties in grote een positieve nettomarge weet te behalen. Figuur 7: Spreiding nettomarge

16 Lagere nettomarge veroorzaakt door huisvestingslasten, voorzieningen en overhead Om de lagere nettomarge te kunnen duiden, is onderzocht hoe het verschil met de nettomarge in niet-grote is opgebouwd. Allereerst is de contributiemarge onderscheiden, dat is de netto opbrengst van het primaire proces; met andere woorden: de bijdrage die het primair proces na aftrek van de directe kosten kan leveren aan huisvesting en overhead (met als resultaat de positieve of negatieve nettomarge). De contributiemarge in grote is 1,3% gunstiger dan in niet-grote : 27,3% versus 26,1%. Het resultaat op huisvesting en rente is 1,7% minder gunstig. De kosten van impairment zijn in grote 0,2% lager dan elders, de kosten van dotatie aan voorzieningen (veelal reorganisatievoorzieningen) 1,1% hoger. Ook de overheadkosten zijn hoger: 13,6% versus 12,6%. Figuur 8: Opbouw verschil nettomarge grote met nettomarge niet-grote Huisvestingskosten in grote 10,9% hoger In grote bedragen de huisvestingskosten per cliënt tegen buiten de grote. Een verschil van 10,9%. Daar komt bij dat de huisvestingskosten in grote in 2013 ten opzichte van 2012 zijn gestegen (met 1,3%), terwijl ze buiten de grote zijn gedaald (met 5,8%). Daarbij zal een rol spelen zo luidde de conclusie in ledenbijeenkomst van 16 oktober - dat in grote het aandeel cliënten fors is gedaald en sluiting van locaties in 2013 nog niet aan de orde was. De hogere huisvestingslasten vormen voor de organisaties in grote hoe dan ook een belangrijk aandachtspunt. De spreiding is fors, van per cliënt tot , ruim het dubbele. 14

17 Figuur 9: Huisvestingskosten grote en niet-grote 2012 en 2013 Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 en 2014 Organisaties in grote maken verschillende keuzes als het gaat om de huisvestingslasten. Ledenbijeenkomst 16 oktober Wij dragen ons bezit nu over aan een woningcorporatie. In grote zijn in 2013 nog relatief veel nieuwe panden in gebruik genomen. De kostenverhogende effecten daarvan zijn nu zichtbaar. Wij zetten in op scheiden wonen en zorg maar nu zitten we met de zorg thuis al aan het productieplafond. Daardoor hebben we nu leegstand en tegelijkertijd een wachttijd van zes jaar. Wij nemen het risico. We blijven opnemen en gokken erop dat we in de herschikking de kosten alsnog vergoed krijgen. Aandeel inhuur in grote fors gestegen Een tweede aandachtspunt voor organisaties in grote is het percentage personeel niet in loondienst. De hypothese luidt dat dit aandeel in grote hoger is vanwege het hogere ziekteverzuim. Feit is dat het aandeel inhuur in grote fors hoger is dan daarbuiten (9,6% versus 5,4%) en dat bovendien het aandeel inhuur in grote is gestegen en elders gedaald. In de ledenbijeenkomst is geopperd dat mogelijk de stijging van het aantal vacatures debet is aan de gestegen inhuur. Opnieuw is een grote spreiding zichtbaar: van 0% tot 19,9%. 15

18 Figuur 10: Personeel niet in loondienst grote en niet-grote 2012 en 2013 Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 en 2014 Verschil personeelskosten per fte gestegen De personeelskosten per fte in grote zijn hoger dan daarbuiten; dat was ook in de vorige benchmark het geval. Het verschil is echter groter geworden. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de hogere kosten van inhuur als gevolg van de krappere arbeidsmarkt, maar ook de keuzes ten aanzien van uitbesteding kunnen een rol spelen, evenals leeftijd en anciënniteit van het personeel. De gemiddelde kosten per fte zijn in grote 5,7% hoger dan elders; de stijging ten opzichte van 2012 in grote bedraagt 4,2%. De kosten lopen uiteen van 4.216,- tot ,- Figuur 11: Personeelskosten per fte grote en niet-grote 2012 en 2013 Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 en

19 Aandeel ZZP 1-4 zonder behandeling in grote lager, maar ook minder daling In grote is het aandeel cliënten met een ZZP 1-4 zonder behandeling lager dan elders: 28,8% versus 35,5%. Het aandeel daalt echter ook minder snel. In grote is het aandeel in 2013 met 11,4% gedaald, elders met 12,1%. In de ledenbijeenkomst van 16 oktober werd het feit dat het aandeel revalidatiepatiënten in grote hoger is door de bovengemeentelijke functie van revalidatiezorg geopperd als mogelijke verklaring voor het lagere aandeel ZZP 1-4. Figuur 12: Aandeel ZZP 1-4 zonder behandeling grote en niet-grote 2013 De deelnemers aan de ledenbijeenkomst op 16 oktober signaleerden grote verschillen in de wijze waarop de zorgkantoren omgaan met contracteringsafspraken (herschikking, tarieven, aanvullende voorwaarden). Financiële positie niet rooskleurig In figuur 13 is de financiële positie van de deelnemers aan de benchmark 2014 integraal in kaart gebracht. Alle deelnemers zijn gepositioneerd in de matrix met de nettomarge en de liquiditeit; door middel van de kleur is aangegeven of daarnaast de budgetratio aandacht behoeft. De organisaties in grote zijn in de figuur omcirkeld. 17

20 Figuur 13: Financiële positie organisaties in grote en niet-grote 2013 De figuur laat zien dat twee organisaties in grote in 2013 een goede financiële uitgangspositie hebben opgebouwd (de groene driehoekjes in de rechter bovenhoek). Als rekening wordt gehouden met de verwachte verdere capaciteitsafbouw in grote, zal zonder maatregelen in 2018 geen enkele organisatie in de grote meer een duurzaam gezonde de financiële positie innemen. Landelijk is in 2013 nog 48% van de organisaties financieel duurzaam gezond, in 2018 naar verwachting nog 33%. Samengevat: hypotheses ten aanzien van bedrijfsvoering gedeeltelijk bevestigd De hypotheses ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn door de benchmark voor de helft bevestigd. Een aantal kostensoorten is daadwerkelijk hoger in grote en de exploitatie staat onder druk. Het beeld ten opzichte van vorig jaar (en ook het jaar daarvoor) is consistent. In tabel 8 het overzicht van alle hypotheses. Tabel 8: Hypotheses ten aanzien van benchmarkonderdeel Bedrijfsvoering Hypothese: grote zijn anders Conclusie 2013 Conclusie 2014 Uitkomst grote 2014 Uitkomst niet-grote 2014 Huisvestingskosten per cliënt zijn hoger Aandeel kosten ingehuurd personeel is 9,6% 5,4% hoger (door hoger verzuim) Aandeel huurlasten is hoger 47,9% 35,2% Aandeel innovatiemiddelen is hoger 0,7% 0,4% Personeelskosten per fte zijn hoger Reiskosten zijn hoger X X 7,1% 7,6% Instroom leerlingen is hoger X X 2,2% 2,5% Aantal openstaande vacatures is hoger X X 4,4% 4,4% Externe opleidingskosten zijn hoger X X 0,9% 1,0% Kapitaalslasten zijn hoger X X 13,3% 13,5% Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 en

21 Organisaties in grote minder wendbaar met name door geringere veranderkracht medewerkers In een tijd waarin zoveel verandert, is aanpassingsvermogen van organisaties een belangrijke voorwaarde om te kunnen overleven. Dat geldt zeker in de grote. Wendbare organisaties kunnen sneller en beter inspelen op de eisen van de omgeving. In de benchmark wordt een aantal indicatoren uitgevraagd die bij deze wendbaarheid een rol spelen. De wendbaarheid van organisaties wordt onderscheiden in de wendbaarheid van medewerkers en de wendbaarheid van de bedrijfsvoering. Figuur 14: Opbouw positie wendbaarheid organisatie Door de scores op de onderliggende indicatoren te combineren en vervolgens de instellingen te plaatsen in een matrix, kan de benchmark een eerste indicatieve inzicht bieden in de wendbaarheid. 19

22 Figuur 15: Wendbaarheid organisaties grote en niet-grote 2013 Een relatief groot deel van de organisaties in grote is minder wendbaar, vooral vanwege de geringere veranderkracht van de medewerkers. Zoals aangegeven in het hoofdstuk over het medewerkeroordeel is de meeste winst te behalen op het verbeteren van een gedragen visie en ambitie, de communicatie over verandering en de verankering van veranderingen in de organisatie. Als gevolg van de minder hoge scores op de verschillende benchmarkonderdelen is ook de integrale benchmarkpositie van organisaties in de grote gemiddeld minder goed. Toch is er dit jaar voor het eerst een organisatie in een grote stad koploper geworden (groen omcirkeld in de figuur). Het Platform Zorginstellingen Grote Steden concludeerde aan het eind van de ledenbijeenkomst van 16 oktober dat de zorgorganisaties in grote weinig progressie hebben kunnen boeken. Er ligt nog een grote uitdaging gezien de effecten van de transitie op medewerkers en bedrijfsvoering. 20

23 Bijlage A Indicatorscores CQ Tabel A-1: CQ-indicatoren vertegenwoordigers psychogeriatrische cliënten 2014 Indicator Grote Niet-grote Branche Ervaringen met eten en drinken 8,1 8,5 8,4 Omgang met elkaar 6,5 6,7 6,6 Gastvrijheid: Ervaringen met schoonmaken 7,2 7,6 7,5 Gastvrijheid: Ervaringen met inrichting 9,0 9,1 9,1 Gastvrijheid: Ervaren privacy 8,8 8,9 8,9 Zinvolle dag 7,3 7,5 7,4 Respect voor mensen: Ervaren bejegening 7,1 7,4 7,4 Ervaren beschikbaarheid personeel 5,7 6,0 6,0 Ervaren kwaliteit personeel 8,0 8,2 8,2 Ervaren inspraak 7,3 7,6 7,5 Ervaren informatie 8,1 8,4 8,4 Totaalscore 7,6 7,8 7,8 Net Promoter Score Tabel A-2: CQ-indicatoren intramurale cliënten verpleging en verzorging 2014 Indicator Grote Niet-grote Branche Omgang met elkaar 7,5 8,0 8,0 Gastvrijheid: Ervaringen met schoonmaken 7,7 8,3 8,2 Gastvrijheid: Ervaringen met inrichting 9,5 9,7 9,7 Gastvrijheid: Ervaren privacy 9,8 9,9 9,9 Zinvolle dag 8,7 9,2 9,1 Respect voor mensen: Ervaren bejegening 7,9 8,3 8,2 Ervaren beschikbaarheid personeel 5,9 6,9 6,7 Ervaren kwaliteit personeel 8,6 8,8 8,8 Ervaren inspraak 7,6 8,0 7,9 Ervaren informatie 8,4 8,7 8,7 Totaalscore 8,1 8,6 8,5 Net Promoter Score Tabel A-2: CQ-indicatoren cliënten zorg thuis 2014 Indicator Grote Niet-grote Branche Respect voor mensen: Ervaren bejegening 8,6 8,7 8,7 Ervaringen met (lichamelijke) verzorging 7,8 7,9 7,9 Ervaren kwaliteit personeel 8,4 8,5 8,5 Ervaren inspraak 7,3 7,5 7,5 Ervaren informatie 8,0 8,2 8,2 Totaalscore 8,0 8,2 8,2 Net Promoter Score

24 Bijlage B: Indicatorscores MedewerkerMonitor Tabel B-1: Indicatoren MedewerkerMonitor 2014 Grote Indicator Niet-grote Branche Zorg voor cliënten 7,3 7,6 7,6 Inspraak en overleg met cliënten 8,6 8,7 8,7 Plezier in het werk 7,7 7,9 7,9 Zelfstandigheid in de uitvoering van het werk 7,3 7,4 7,4 Communicatie gericht op samenwerking 6,9 7,1 7,0 Sterke organisatiecultuur 7,2 7,4 7,4 Inspirerend leiderschap 6,9 7,1 7,1 Voldoende ondersteuning in ontwikkeling 6,8 7,1 7,1 Aanvaardbare werkdruk 6,8 7,0 7,0 Gedragen visie en ambitie 6,4 6,9 6,8 Klimaat gericht op verbetering 6,5 6,7 6,7 Communicatie over veranderingen 6,1 6,6 6,5 Lage vertrekgeneigdheid 8,6 8,9 8,8 Borgen van veranderingen 6,1 6,4 6,4 Goed ervaren leiderschap top 7,4 7,6 7,5 Goed ervaren leiderschap middenkader 6,9 7,0 7,0 Totaalscore 7,3 7,5 7,5 Werkgever Net Promoter Score

25 Bijlage C: Kengetallen bedrijfsvoering Tabel C-1: Kengetallen bedrijfsvoering 2013 Grote / niet-grote 2013 (N=9) Grote 2012 (N=10) (N=4-10) 2010 (N=11) 2013 (N=112) Niet-grote 2012 (N=107) 2011 (N=94) 2010 (N=121) Productiemix en financiering Gemiddelde zorgzwaarte ZZP (excl. branchevreemd) 5,15 5,02 4,86 4,86 4,94 4,69 4,75 4,42 Aandeel ZZP 9 (revalidatie) 5,1% 6,8% 8,2% 8,1% 4,2% 4,6% 6,6% 5,0% Personeel Directe personeelkosten per FTE (VVT) directe personeelkosten per FTE (ZZP) directe personeelkosten per FTE (Zorg thuis) Aandeel kosten Personeel niet in loondienst (in % van de totale personeelskosten) 9,6% 6,6% 7,7% 8,2% 5,4% 5,9% 5,0% 4,6% Ziekteverzuim 6,6% 6,6% 6,7% 7,1% 5,5% 5,4% 5,9% 5,9% Aandeel reistijd als % van het totaal aan betaaluren (Zorg Thuis) 7,1% 6,2% 5,8% 6,4% 7,6% 6,5% 7,7% 6,8% Percentage instroom 9,8% 11,3% 13,7% 15,9% 7,3% 11,5% 10,4% 11,1% Percentage instroom leerlingen 2,2% 1,2% 1,9% 2,4% 2,5% 2,9% 2,6% 3,7% Percentage uitstroom 11,1% 10,7% 16,3% 16,2% 8,8% 8,8% 9,2% 9,8% Openstaande vacatures einde verslagjaar (concern) in % van totale formatie 4,3% 1,9% 6,2% 8,0% 4,1% 5,6% 5,1% 4,6% Openstaande vacatures einde verslagjaar (cliënt- en patiëntgebonden) in % van direct personeel 4,4% 1,7% 4,4% 7,0% 4,4% 5,5% 4,4% 3,4% Externe opleidingskosten (in % van de totale personeelkosten) 0,9% 1,0% Percentage werknemers met loonbeslag 2,7% 1,3% Kapitaallasten Huisvestingskosten per cliënt (ZZP) Kapitaallastenratio (intramuraal) 13,3% 12,6% 13,4% 14,5% 13,5% 13,4% 13,3% 15,0% Aandeel huurkosten in % van de totale kapitaallasten 47,9% 43,3% 44,3% 50,9% 35,2% 35,8% 37,6% 38,7% Overige Innovatiekostenratio (% van de totale kosten) 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg

26 Publicatienummer December 2014 Ontwerp - Cascade - visuele communicatie, Amsterdam ActiZ 2014 Deze uitgave mag zonder toestemming van ActiZ voor niet-commercieel gebruik worden gedownload en verveelvoudigd. Voorts alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen. Het is echter niet geheel uitgesloten dat de informatie in deze uitgave onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat. ActiZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

27 ActiZ, organisatie van zorgondernemers Oudlaan GA Utrecht Postbus RG Utrecht (030) Dit rapport is tot stand gekomen i.s.m.

Kleine zorgorganisaties

Kleine zorgorganisaties Samen op weg Kleine zorgorganisaties Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2014 ench mark in de orgin deze brochure leest u de belangrijkste uitkomsten van de ActiZ Benchmark in de Zorg 2014 voor de

Nadere informatie

Samen op weg. Achtergronden van de Benchmark in de Zorg 2014

Samen op weg. Achtergronden van de Benchmark in de Zorg 2014 Samen op weg Achtergronden van de Benchmark in de Zorg 2014 ench mark in de orgwilt u deelnemen aan de Benchmark in de Zorg en bent u lid van ActiZ? Ga dan naar www.benchmarkindezorg.nl. Inhoud Leeswijzer

Nadere informatie

Verbinding geeft kracht. Achtergronden van de Benchmark in de Zorg 2015

Verbinding geeft kracht. Achtergronden van de Benchmark in de Zorg 2015 Verbinding geeft kracht Achtergronden van de Benchmark in de Zorg 2015 ench mark in de org Inhoud 1 Leeswijzer en samenvatting 2 1.1 Deel 1: Benchmark in de Zorg integraal 2 1.2 Deel 2: uitkomsten per

Nadere informatie

Werk aan de winkel. ActiZ-congres Benchmark in de Zorg. ActiZ-PwC benchmarkteam. Robbert-Jan Poerstamper. Eindhoven, Evoluon 5 oktober 2012

Werk aan de winkel. ActiZ-congres Benchmark in de Zorg. ActiZ-PwC benchmarkteam. Robbert-Jan Poerstamper. Eindhoven, Evoluon 5 oktober 2012 Werk aan de winkel ActiZ-congres Benchmark in de Zorg ActiZ-PwC benchmarkteam Robbert-Jan Poerstamper Eindhoven, Evoluon 5 oktober 2012 CQ-score Verpleging en Verzorging gestegen Scores Psychogeriatrie

Nadere informatie

Samen op weg. Jeugdgezondheidszorg. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2014

Samen op weg. Jeugdgezondheidszorg. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2014 Samen op weg Jeugdgezondheidszorg Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2014 ench mark in de orgin deze brochure leest u de belangrijkste uitkomsten van de ActiZ Benchmark in de Zorg 2014 voor de jeugdgezondheidszorg.

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 Agenda Welkom en doel van de bijeenkomst MedewerkerMonitor: deelnemers en respons Uitkomsten: scores totaal en indicatoren Uitkomsten:

Nadere informatie

In beweging. Achtergrondrapportage. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2013

In beweging. Achtergrondrapportage. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2013 In beweging Achtergrondrapportage Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2013 2 Inhoud Leeswijzer en samenvatting 3 Deel 1 Deel 2 Benchmark in de Zorg in toekomstperspectief 1 Benchmark in de Zorg:

Nadere informatie

Samen op weg. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2014

Samen op weg. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2014 Samen op weg Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2014 ench mark in de orgin deze brochure leest u de belangrijkste uitkomsten van de ActiZ Benchmark in de Zorg 2014. Een uitgebreidere rapportage vindt

Nadere informatie

In beweging. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2013

In beweging. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2013 In beweging Inzichten vanuit de in de Zorg 2013 2 ench mark in de org In deze brochure leest u de belangrijkste uitkomsten van de ActiZ in de Zorg 2013. Een uitgebreidere rapportage vindt u op www.actiz.nl.

Nadere informatie

Samen op weg. Kraamzorg. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2014

Samen op weg. Kraamzorg. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2014 Samen op weg Kraamzorg Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2014 ench mark in de orgin deze brochure leest u de belangrijkste uitkomsten van de ActiZ Benchmark in de Zorg 2014 voor de kraamzorg. Een

Nadere informatie

Benchmark in de Zorg. Proces bedrijfsvoering

Benchmark in de Zorg. Proces bedrijfsvoering www.pwc.nl Benchmark in de Zorg Proces bedrijfsvoering Utrecht 17 januari 2012 Inhoud 13.00 13.15 Welkom ActiZ 13.15 14.00 Bevindingen vorige ronde Marcel Lankhaar (PwC) 14.00 14.45 Welke output kan u

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015. Clemens van der Veen Marjon Peeters

ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015. Clemens van der Veen Marjon Peeters ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015 Clemens van der Veen Marjon Peeters Agenda Algemeen WNPS+ Marjon Uitkomsten Najaar 2014 Aantallen deelnemers Respons Sectorresultaten

Nadere informatie

Sectorresultaten MedewerkerMonitor Najaar 2013. Utrecht, 14 januari 2014 Arlette Stierman

Sectorresultaten MedewerkerMonitor Najaar 2013. Utrecht, 14 januari 2014 Arlette Stierman Sectorresultaten MedewerkerMonitor Najaar 2013 Utrecht, 14 januari 2014 Arlette Stierman Agenda 1. Toelichting MedewerkerMonitor 2. Respons en ervaringen 3. Toelichting rapportages MedewerkerMonitor 4.

Nadere informatie

Verbinding geeft kracht. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2015

Verbinding geeft kracht. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2015 Verbinding geeft kracht Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2015 ench mark in de orgin deze brochure leest u de belangrijkste uitkomsten van de Benchmark in de Zorg 2015. Meer informatie vindt u in

Nadere informatie

Transitie naar toekomstbestendige zorg. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2010

Transitie naar toekomstbestendige zorg. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2010 Transitie naar toekomstbestendige zorg Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2010 2 ench mark in de orgwist u dat. het beeld dat cliënten alleen maar méér zorg willen, niet klopt? De Benchmark in de

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Betere Thuis en Kraamzorg (BTKzorg)

Benchmarkrapport: Betere Thuis en Kraamzorg (BTKzorg) Benchmarkrapport: Kengegevens Kengegevens Organisatorische eenheid Postcode Naam concern 7556 TW Stichting Betere Thuiszorg Twente & Achterhoek Kwaliteitsindicatoren per jaar Onderstaande tabellen geven

Nadere informatie

Actiz Benchmark Zorg

Actiz Benchmark Zorg Actiz Benchmark Zorg 2016 1 Voorwoord In deze brochure leest u de resultaten uit het benchmarkjaar 2016. In dit jaar namen 160 organisaties deel aan één of meerdere van de volgende modules; Cliënten, MedewerkerMonitor

Nadere informatie

Aandacht loont. Achtergrondrapportage. Benchmark in de Zorg 2011

Aandacht loont. Achtergrondrapportage. Benchmark in de Zorg 2011 Aandacht loont Achtergrondrapportage Benchmark in de Zorg 2011 1 Aandacht loont Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2011 Uitgevoerd door ActiZ in samenwerking met PwC ActiZ, organisatie van zorgondernemers

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee)

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Het experiment regelarm werken in de zorg werd aan alle kanten enthousiast omarmd. Minder regels zou

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

ActiZ Benchmark Zorg Module Cliënten 2016: Resultaten en duiding

ActiZ Benchmark Zorg Module Cliënten 2016: Resultaten en duiding ActiZ Benchmark Zorg Module Cliënten 2016: Resultaten en duiding ActiZ, mei 2016 Deze resultaten zijn gebaseerd op benchmarkronde 2016 module Cliënten, met de CQ- en NPS-resultaten over meetjaar 2015.

Nadere informatie

Benchmarkrapport: St. Anna Zorggroep. St. Anna Zorggroep. Kengegevens Naam. St. Anna Zorggroep. Geldrop

Benchmarkrapport: St. Anna Zorggroep. St. Anna Zorggroep. Kengegevens Naam. St. Anna Zorggroep. Geldrop Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Geldrop 2 7 2 9 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Verpleeghuis Bergweide. Verpleeghuis Bergweide. Kengegevens Naam. Verpleeghuis Bergweide. Heerlen

Benchmarkrapport: Verpleeghuis Bergweide. Verpleeghuis Bergweide. Kengegevens Naam. Verpleeghuis Bergweide. Heerlen Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Heerlen 1 1 6 1 Algemene informatie over het concern Informatie VVT

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Transitie naar toekomstbestendige zorg

Transitie naar toekomstbestendige zorg Transitie naar toekomstbestendige zorg Achtergrondrapportage Benchmark in de Zorg 2010 2 Achtergrondrapportage Transitie naar toekomstbestendige zorg Inzichten uit de Benchmark in de Zorg 2010 laten het

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland Tiel 1 1 6

Nadere informatie

Continue benchmark Verpleging, verzorging en thuiszorg

Continue benchmark Verpleging, verzorging en thuiszorg Continue benchmark Verpleging, verzorging en thuiszorg Sectorresultaten 2007 30 juni 2008 *connectedthinking PricewaterhouseCoopers (www.pwc.nl) verleent sectorspecifieke diensten op drie gebieden: Assurance,

Nadere informatie

Werk aan de winkel. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2012 en de Erasmus Innovatiemonitor Zorg

Werk aan de winkel. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2012 en de Erasmus Innovatiemonitor Zorg Werk aan de winkel Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2012 en de Erasmus Innovatiemonitor Zorg 2 ench mark in de org Deze brochure bevat de benchmarkuitkomsten 2012 op hoofdlijnen. Wie meer wil weten,

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 5090 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012...1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...1

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Humanitas. Stichting Humanitas. Kengegevens Naam. Stichting Humanitas. Rotterdam

Benchmarkrapport: Stichting Humanitas. Stichting Humanitas. Kengegevens Naam. Stichting Humanitas. Rotterdam Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Rotterdam 8 2 8 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT

Nadere informatie

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Delft 1 3 7 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT Aantal

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Interzorg Noord-Nederland. Kengegevens Naam. Stichting Interzorg Noord-Nederland

Benchmarkrapport: Stichting Interzorg Noord-Nederland. Kengegevens Naam. Stichting Interzorg Noord-Nederland Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Assen 15 1 6 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT Aantal

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Landelijke Stichting Vredenoord. Landelijke Stichting Vredenoord. Kengegevens Naam. Landelijke Stichting Vredenoord.

Benchmarkrapport: Landelijke Stichting Vredenoord. Landelijke Stichting Vredenoord. Kengegevens Naam. Landelijke Stichting Vredenoord. Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Huis ter Heide 1 1 5 1 Algemene informatie over het concern Informatie

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Zorg-Samen Het Zand. Stichting Zorg-Samen Het Zand. Kengegevens Naam. Stichting Zorg-Samen Het Zand.

Benchmarkrapport: Stichting Zorg-Samen Het Zand. Stichting Zorg-Samen Het Zand. Kengegevens Naam. Stichting Zorg-Samen Het Zand. Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Zwolle 1 2 5 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT Aantal

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Beweging 3.0. Stichting Beweging 3.0. Kengegevens Naam. Stichting Beweging 3.0. Amersfoort

Benchmarkrapport: Stichting Beweging 3.0. Stichting Beweging 3.0. Kengegevens Naam. Stichting Beweging 3.0. Amersfoort Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Amersfoort 1 1 5 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Woon- Zorg en Dienstencentrum Bethanik. Woon- Zorg en Dienstencentrum Bethanik. Kengegevens Naam

Benchmarkrapport: Woon- Zorg en Dienstencentrum Bethanik. Woon- Zorg en Dienstencentrum Bethanik. Kengegevens Naam Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Ede 1 1 7 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT Aantal

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Fundis. Stichting Fundis. Kengegevens Naam. Stichting Fundis. Gouda

Benchmarkrapport: Stichting Fundis. Stichting Fundis. Kengegevens Naam. Stichting Fundis. Gouda Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Gouda 1 1 5 1 Algemene informatie over het concern Informatie VVT Aantal

Nadere informatie

Stichting Diafaan / Diafaan Thuiszorg

Stichting Diafaan / Diafaan Thuiszorg Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Zevenaar 1 1 7 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Kengegevens Naam. Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Benchmarkrapport: Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Kengegevens Naam. Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Zierikzee 1 1 5 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT

Nadere informatie

Benchmarkrapport: De Gouden Leeuw Groep B.V. De Gouden Leeuw Groep B.V. Kengegevens Naam. De Gouden Leeuw Groep B.V. Laag-Keppel

Benchmarkrapport: De Gouden Leeuw Groep B.V. De Gouden Leeuw Groep B.V. Kengegevens Naam. De Gouden Leeuw Groep B.V. Laag-Keppel Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Laag-Keppel 3 3 3 Algemene informatie over het concern 1 Informatie

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Woongemeenschap voor Ouderen. Stichting Woongemeenschap voor Ouderen. Kengegevens Naam

Benchmarkrapport: Stichting Woongemeenschap voor Ouderen. Stichting Woongemeenschap voor Ouderen. Kengegevens Naam Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Piershil 1 2 5 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels. Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels. Kengegevens Naam

Benchmarkrapport: Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels. Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels. Kengegevens Naam Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Rottterdam 1 2 8 1 Algemene informatie over het concern Informatie VVT

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Stichting Zorgbeheer De Zellingen. Stichting Zorgbeheer De Zellingen. Kengegevens Naam. Stichting Zorgbeheer De Zellingen

Benchmarkrapport: Stichting Zorgbeheer De Zellingen. Stichting Zorgbeheer De Zellingen. Kengegevens Naam. Stichting Zorgbeheer De Zellingen Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Capelle aan den IJssel 4 1 7 Algemene informatie over het concern 1

Nadere informatie

Protestants Christelijke Stichting voor Wonen en Zorg, Zorgcentrum Horizon

Protestants Christelijke Stichting voor Wonen en Zorg, Zorgcentrum Horizon Benchmarkrapport: Protestants Christelijke Stichting voor Wonen en Zorg, Zorgcentrum Horizon Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders

Nadere informatie

Zorgcentra Betuweland

Zorgcentra Betuweland Zorgcentra Betuweland Verpleging en Verzorging st. Jozef (5531) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 13 Zou u st. Jozef bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met maaltijden:

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, juli 2013 ZorgDNA Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies en begeleiding

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Rapportage ActiZ Enquête Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum april 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Impactanalyse zorgakkoord toont fundamentele transitieopgave langdurige zorg Organisaties actief om verlies te beperken. Amsterdam 20 september 2013

Impactanalyse zorgakkoord toont fundamentele transitieopgave langdurige zorg Organisaties actief om verlies te beperken. Amsterdam 20 september 2013 Impactanalyse zorgakkoord toont fundamentele transitieopgave langdurige zorg Organisaties actief om verlies te beperken Amsterdam 20 september 2013 Effecten zorgakkoord zichtbaar in ActiZ impactanalyse

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA SHDH Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, februari 2015 ZorgDNA SHDH Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies

Nadere informatie

Modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning. Mei 2016

Modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning. Mei 2016 Modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning Mei 2016 Inhoud Vooraf 3 Overzicht wetgeving 4 Modelovereenkomst dienstverlening 7 Bijlagen: modules 1. het ondersteuningsplan 2. verplichtingen van de

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 4.1 ARGO BV juli 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Leeswijzer... 4 HOOFDSTUK 2. Uitkomsten

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Cliëntervaringsme.ngen De Schutse Zorg Tholen. Bewoners PG- vertegenwoordigers Zorg Thuis Hulp bij het Huishouden Dagverzorging

Cliëntervaringsme.ngen De Schutse Zorg Tholen. Bewoners PG- vertegenwoordigers Zorg Thuis Hulp bij het Huishouden Dagverzorging Cliëntervaringsme.ngen De Schutse Zorg Tholen Bewoners PG- vertegenwoordigers Zorg Thuis Hulp bij het Huishouden Dagverzorging 17 maart 2015 Inhoud presenta.e Algemeen beeld: indicatorscores en algemene

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen?

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? De Stouwe Verpleging en Verzorging Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met maaltijden: smaak 3,3

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Vitras. Vitras (5807) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 81 Zou u Vitras bij vrienden en familie aanbevelen?

Vitras. Vitras (5807) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 81 Zou u Vitras bij vrienden en familie aanbevelen? Vitras Cliënten Zorg Thuis Vitras (5807) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 81 Zou u Vitras bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 4.3 Respect voor mensen: ervaren bejegening 3,6 4.5

Nadere informatie

Significante groei en sterk vertrouwen

Significante groei en sterk vertrouwen Significante groei en sterk vertrouwen Administratie- en accountantskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten significante groei in omzet en resultaat zien. Tevens groei in personeel. Kortom er

Nadere informatie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Zicht op effecten hervormingen VVT-sector Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Drietal scenario s...kader en uitgangspunten Specifiek Onderwerp Ongewijzigd Optimistisch Realistisch

Nadere informatie

AEDES-BENCHMARKMIDDAG 30 NOVEMBER WORKSHOP HUURDERSOORDEEL

AEDES-BENCHMARKMIDDAG 30 NOVEMBER WORKSHOP HUURDERSOORDEEL AEDES-BENCHMARKMIDDAG 30 NOVEMBER WORKSHOP HUURDERSOORDEEL 1 STEM VAN DE HUURDERS WEDEROM RUIM VERTEGENWOORDIGD IN AEDES-BENCHMARK Ruim 193.000 huurders spreken zich uit 2 HUURDERSOORDEEL MET BEHULP VAN

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T)

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Deze publieksversie wordt u aangeboden door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg,

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

De moed om los te laten

De moed om los te laten De moed om los te laten Pleidooi voor meer ruimte voor cliënt, professional en zorgondernemer Position paper kwaliteit Februari 2014 Anders kijken naar kwaliteit Dat Nederland zijn burgers goede langdurige

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Wine te Meerman 26 januari 2012 ZZP-gefinancierde zorgaanbieders helpen met het organiseren van vraaggerichte zorg binnen financiële kaders

Nadere informatie

Stichting Werkt voor Ouderen

Stichting Werkt voor Ouderen Stichting Werkt voor Ouderen Willibrord 25-4-2014 Uitkomsten CQ cliënten in een verpleeg- of verzorgingshuis (vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners) Meting door PwC in de periode januari tot

Nadere informatie

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 ZorgpleinNoord maart 2013 Betreft: Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m zzp 4 Regio: ZorgpleinNoord Groningen en Drenthe Door: RegioPlus

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers 2 Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting In dit Jaarrapport Zorggebruik is

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf==

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf== fåäéáçáåö= Icare Verpleging en Verzorging voert jaarlijks een evaluatie uit van de kwaliteit van zorg, gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het landelijk Kwaliteitsdocument 2012, Verpleging,

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg juni 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor voorjaar 2014. 9 januari 2014 Utrecht. Met intakeupdate

Informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor voorjaar 2014. 9 januari 2014 Utrecht. Met intakeupdate Informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor voorjaar 2014 9 januari 2014 Utrecht Met intakeupdate 15 januari 2014 Programma 1. Opening (Paul, ActiZ) 2. Toelichting MedewerkerMonitor (Arlette, ) 3. Intake (Marjon,

Nadere informatie

Conjunctuurtest voorjaar 2012

Conjunctuurtest voorjaar 2012 Conjunctuurtest voorjaar 0 Vereniging FME-CWM, Zoetermeer, februari 0 Kasper Buiting, beleidsadviseur Onderzoek en Economie www.fme.nl Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag zonder bronvermelding

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Van taak naar resultaat. Resultaatgerichte functiebeschrijvingen: Focus op de klant

Van taak naar resultaat. Resultaatgerichte functiebeschrijvingen: Focus op de klant Van taak naar resultaat Resultaatgerichte functiebeschrijvingen: Focus op de klant De uitdagingen van deze tijd De VVT-sector staat voor grote uitdagingen. De zorgvraag neemt toe en verandert bovendien

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële en operationele kengetallen van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg augustus 2014 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie