Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 R. Groot WZW Advies

2 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning Jaarverslag 2012 Edam, februari 2013 Opdrachtgever Contactpersoon Opdrachtnemer Coördinator Adviseur WZW : Gemeente Edam-Volendam : Mw. I. Verrips : Stichting WonenPlus Noord-Holland : Dhr. P. Groot : Mw. R. Groot 1

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Cijfers SWOffice 7 3. Jaaroverzicht informatief huisbezoeken 8 4. Samenvatting van vragen en signalen van klanten en organisaties Samenwerking met de gemeente Edam-Volendam Samenwerking, overleg en afstemming met andere organisaties PR Deskundigheidsbevorderingen voor vrijwilligers Samenvattingen en conclusies Aandachtspunten voor

4 1. Inleiding Evenals voorgaande jaren werden de werkzaamheden van de WZW adviseur uitgevoerd vanuit wijksteunpunt Meerwijk in Edam. De contacten met organisaties binnen het wijksteunpunt en andere organisaties zijn verder uitgebreid. Belangrijk, want het netwerk is de basis van de adviseur om hulpvragen van burgers zo goed mogelijk op te lossen. Elkaar blijven informeren is hierbij belangrijk. Met de organisaties binnen het wijksteunpunt is een goede samenwerking opgebouwd. De WZW adviseur is 1 ochtend per week werkzaam tijdens het inloopspreekuur in de Meerwijk Bibliotheek. Ook op andere momenten lopen klanten, maar ook collega s van andere samenwerkingspartners, binnen. Dit biedt de mogelijkheid om snel informatie uit te wisselen en oplossingen te bespreken. In 2012 is het aantal huisbezoeken conform de afspraken met de gemeente gehaald. Er waren veel telefonische contacten met hulpvragen, een stijging t.o.v Het aantal mantelzorgers met een hulpvraag dat contact zoekt met WZW advies, of binnenkomt bij WZW advies in het wijksteunpunt, lag dit jaar hoger dan in Dit is wellicht te verklaren door het wisselen van de organisatie voor Mantelzorgondersteuning. De samenwerking met Mantelzorgondersteuning, WonenPlus en andere organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg is goed. Het wijksteunpunt is meer bekend geworden als voorliggende voorziening waar men terecht kan voor alle hulpvragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. WZW advies brengt mantelzorgers in contact met - en verwijst ze door naar Mantelzorgondersteuning. De gemiddelde leeftijd van de klanten van WZW advies schommelde dit jaar tussen de 62 en 76,5 jaar. De WZW adviseur heeft meer complexere hulpvragen gekregen dan in 2011, voornamelijk van mensen met beperkingen die jonger waren dan 65 jaar. De WZW adviseur heeft in 2012 in totaal 11 klanten ondersteund met complexe problematiek en met een meervoudige hulpvraag, vooral op financieel gebied zoals schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, PGB en belastingzaken, wat meer tijd en aandacht heeft gevraagd. (15 in 2011). Het Wmo-loket heeft 5 klanten met een complexe hulpvraag doorverwezen. 3

5 Het huisbezoek was altijd de basis voor de inventarisatie. Daarna volgde meestal veelvuldig contact met de hulpvrager en organisaties die erbij betrokken werden. In totaal heeft de adviseur dit jaar 280 hulpvragen gekregen en wisten 74 (nieuwe en bekende) klanten de weg naar het wijksteunpunt zelf te vinden voor een hulpvraag aan WZW advies. Gelukkig ging het niet altijd om complexe problemen. In alle gevallen is het gelukt mensen verder op weg te helpen naar een oplossing voor hun hulpvraag. In een aantal gevallen was een luisterend oor al voldoende. Vanaf november 2012 heeft de adviseur de begeleiding van een eerstejaars HBO-stagiair op zich genomen en heeft de adviseur gebruik gemaakt van maatschappelijke stagiaires die binnen het wijksteunpunt stage liepen. Elk kwartaal is een voortgangsrapportage gemaakt, die met de gemeente Edam-Volendam is besproken. De samenwerking wordt wederzijds als plezierig en zeer constructief beoordeeld. De gemeente heeft de samenwerking met WonenPlus Noord-Holland voor WZW advies in 2013 voortgezet. Informatieve huisbezoeken Bij het project Informatieve huisbezoeken zijn alle inwoners die in 2012 tachtig jaar werden, benaderd. Naar 124 bewoners werden brieven verstuurd voor een informatief huisbezoek. Het levert veel hulpvragen op, kennis over de lokale wensen, behoeften en knelpunten. Het is een belangrijk hulpmiddel voor vroegsignalering. Vooral eenzaamheid en kwetsbaarheid komen vroeg in beeld en daarmee kan gericht beleid worden ontwikkeld en kunnen activiteiten worden gerealiseerd. De drempel naar WZW advies is laag en er kunnen vroeg problemen en knelpunten worden gesignaleerd. Een huisbezoek is echter een momentopname. Echter, hoe eerder er kan worden gereageerd, des te eenvoudiger de oplossing vaak is. Daarmee wordt meestal zwaardere hulp en zorg voorkomen cq. uitgesteld. Als de vrijwilligers signaleren dat er meer aan de hand is, de problemen te complex zijn voor de vrijwilliger of dat de oudere allerlei persoonlijke zaken wil bespreken, dan wordt een afspraak gemaakt met de WZW adviseur. De meeste signalen en hulpvragen hadden dit jaar betrekking op zorg en wonen. 4

6 De adressen werden door de gemeente verstrekt aan de adviseur WZW. Via een brief met het logo van de gemeente, werden de inwoners benaderd met de uitleg over het doel van het huisbezoek. Hierna werden de mensen door vrijwilligers van WonenPlus telefonisch benaderd en werd al dan niet een afspraak gemaakt om langs te komen met een vragenformulier. Dit vragenformulier geeft inzicht per huishouden over wonen, woonomgeving, mobiliteit en vervoer, gezondheid, zelfredzaamheid, financiën, mantelzorg, sociale contacten en tijdbesteding. Daarnaast wordt informatie achtergelaten over activiteiten en organisaties waar men gebruik van kan maken. Een beknopt overzicht van de resultaten is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. Voor de gemeente en andere geïnteresseerden wordt ook een Jaarverslag 2012 Informatieve Huisbezoeken gemaakt. 5

7 2. Cijfers SWOffice 6

8 Gemiddelde afspraken volgens contract per jaar Groep 1 huisbezoeken Ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken en/of mensen met een psychiatrisch ziektebeeld Groep 2 Mantelzorgers met een individuele ondersteuningsvraag Groep 2 tel.contacten/mail Ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken en/of mensen met een psychiatrisch ziektebeeld Overige netwerkcont. (doorverw./bemiddeling) Totalen jaaroverzicht informatief huisbezoeken 2012 In 2012 werden 124 inwoners van de Gemeente Edam-Volendam 80 jaar oud en kwamen in aanmerking voor een huisbezoek. Hiernaast zijn 4 brieven gestuurd aan mensen van de 2010 en 2011 lijsten van 75 jarigen, die het bezoek een jaar wilden uitstellen, en aan 2 mensen ouder dan 80 jaar waarvoor apart een verzoek was ingediend. Helaas zijn 3 van de 80-jarigen vroeg overleden en hebben geen brief ontvangen. In totaal hebben 127 mensen een brief ontvangen en hebben 81 ouderen een huisbezoek gehad. In deze groep zijn er 2 echtparen, beiden 80 jaar oud. 7

9 Rapport Jaar 2012 Edam Volendam Totaal Gemeentelijst Brieven verstuurd: 80 jarigen 38 31% 83 69% % "75 jarigen" uit extra aanmeldingen (>80 jarigen) Aantal huisbezoeken 2012: 80 jarigen % 52 63% 73 60% overgebleven uit 2011 (81 jarigen) 3 3 "75 jarigen" uit extra aanmeldingen (>80 jarigen) 2 2 Totaal aantal huisbezoeken % Edam-Volendam 26% 74% 100% Geen huisbezoek: Geen tel nr doorgegeven % Geen belangstelling % Partner heeft al bezoek gehad % Wil bezoek later 2 2 2% Totaal aantal geen huisbezoek: % brieven verstuurd 45% 35% 38% % Edam-Volendam 37% 63% 100% aantal personen huisbezoek 81 waarvan 2 echtparen 4 postcode 1132 "Middengebied" 7 geteld onder Volendam 8

10 Voor een uitgebreid onderzoeksrapport verwijs ik u naar het Jaarverslag Informatieve Huisbezoeken Na informatieve huisbezoeken zijn de inwoners met een complexe hulpvraag doorverwezen naar de adviseur wonen, zorg en welzijn. Zij hebben hiervoor in het vragenformulier schriftelijk toestemming gegeven. 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal totaal Bezoek van WZWZ adviseur na verwijzing Huisbezoeken afspraken gemaakt Telefonisch contact gehad Informatie opgestuurd Doorverwezen naar andere instanties Samenvatting In 2012 was 60% van de 80 jarigen geïnteresseerd in een informatief huisbezoek. Dit is gelijk aan het percentage in Hiermee kan worden bevestigd dat de huisbezoeken bij ouderen van 80 jaar in een behoefte voorzien. Er hebben 3 bijeenkomsten en een training huisbezoeken plaatsgevonden met de vrijwilligers van het informatief huisbezoek. Deze bijeenkomsten betreffen informatie en uitwisseling van ervaringen. Er is 1 themabijeenkomst georganiseerd waarbij de professional van mantelzorg-ondersteuning werd uitgenodigd. Er zijn vrijwilligers gestopt waarvan er 2 bij structurele huisbezoeken zijn ingezet. Er zijn 3 nieuwe vrijwilligers bijgekomen waarmee het aantal huisbezoekers weer op 13 staat. 9

11 4. Samenvatting van vragen en signalen van klanten en organisaties Er is regelmatig contact met het Wmo-loket over hulpaanvragen over voorzieningen en het afleggen van huisbezoeken. Hulpvragen komen binnen via het Wmo-loket, de informatieve huisbezoeken, de woningbouwverenigingen, de Thuiszorg, de nieuwsbrieven, lokale media, kinderen, familie en/of omgeving. De WZW-adviseur heeft Wmo voorzieningen aangevraagd voor klanten, waarvan 23 aanvragen voor huishoudelijke hulp (22 in 2011) en 28 aanvragen voor (aanvullend) vervoer (25 in 2011). De meeste aanvragen voor aanvullend vervoer kwamen voort vanuit de informatieve huisbezoeken. Waar het om de (hogere) eigen bijdragen gaat voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, constateert de WZW adviseur een lichte toename van klanten die de eigen bijdrage(n) te duur vinden en daarom afzien van hulp. Dit geldt ook voor de personenalarmering. De adviseur constateert dat men geen alarmering neemt in verband de kosten die men zelf moet betalen. Toch komt het nog veel voor dat ouderen vaak zo verbonden zijn met elkaar, dat overige hulp (nog) niet nodig is. Dit betekent vaak wel een grote druk op de mantelzorgers en de burenhulp. Zorgvragers hebben de nijging zo lang mogelijk een beroep te doen op de partner, de kinderen en het eigen steunnetwerk. Zo lang deze de hulp kan en wil verlenen is dit plezierig, maar regelmatig komen er toch ook vragen binnen via de consulent Mantelzorgondersteuning, waarbij geconstateerd wordt dat de situatie niet meer houdbaar is. De draaglast is dan groter dan draagkracht. Dit jaar zijn er veel geluiden geweest over de nieuwbouw van seniorenwoningen en aanleunwoningen in Volendam. Volendammers willen niet buiten de gemeente, zelfs niet buiten het eigen dorp wonen. Woningbouwvereniging de Vooruitgang heeft het toewijzingssysteem eind 2011 gewijzigd. De vele vragen over nieuwbouw heeft de WZW adviseur in overleg, steeds doorverwezen naar de Vooruitgang. Met de Vooruitgang waren afspraken gemaakt over de doorverwijzing van klanten en hulpvragen over inschrijvingen. Er werden tijdens de huisbezoeken door zowel de vrijwilligers en de WZW adviseur minder signalen afgegeven van mensen met dementieklachten. 10

12 Hierover is regelmatig overleg geweest met Mantelzorgondersteuning Edam-Volendam en de wijkverpleegkundigen van de Zorgcirkel. Naast dementie is eenzaamheid het meest voorkomende probleem. De WZW adviseur verwijst deze klanten waar mogelijk door naar WonenPlus en Lang Leve Thuis in het bijzonder. In geval van (ernstige) verwaarlozing verwijst de adviseur door naar de huisarts of wijkverpleegkundige. In 2012 zijn er 18 aanvragen geweest voor personenalarmering. Medische alarmering wordt alleen nog vergoed in die gevallen dat men in een levensbedreigende situatie terecht komt als hulp niet snel geboden wordt. De toename van het aantal aanvragen wordt o.a. in verband gebracht met de angst van het alleen zijn: om te vallen en niet meer te kunnen opstaan. Hier geldt ook dat men er vaak niet voor kiest als er geen vergoeding tegenover staat. Bijna een derde heeft gekozen om geen alarmering te nemen vanwege de kosten. Ook dit jaar is de adviseur een aantal keren geconfronteerd met mensen die gebruik wilden maken van de Voedselbank in Purmerend. Bij de adviseur zijn nu 7 adressen bekend. Door omstandigheden zitten zij op de armoedegrens. Er is contact gelegd met de Sociaal Raadslieden in Purmerend en met de coördinator van de Voedselbank in Purmerend. Via het loket van het wijksteunpunt kunnen mensen zich nu aanmelden bij de Sociaal Raadslieden in Purmerend voor een intakegesprek. In het afgelopen jaar is er geen extra aandacht geschonken aan het opplussen van woningen. Voor aanpassingen voor de badkamer en/of toilet, zoals beugels, verhoogd toilet etc. is men zelf verantwoordelijk. Voorzieningen als trapliften, douchestoelen en meer werden afgelopen jaar wel aangevraagd. In de nieuwsbrief van WonenPlus/WZW werd aandacht geschonken aan de voorzieningen die nog voor vergoeding in aanmerking komen als aan datgene waar men tegenwoordig zelf verantwoordelijk voor is. Soms wacht men met aanpassingen te lang omdat men, als het niet meer gaat, wil verhuizen. Als dat dan niet zo eenvoudig blijkt te zijn, betekent dit geruime tijd met veel belemmeringen en problemen zelfstandig moeten blijven. Aanpassingen doet men niet zo snel als men toch wil verhuizen. 11

13 Uiteraard wordt er door zowel de Wmo als het CIZ (Centrum Indicatiestelling) kritisch gekeken naar de noodzaak van de hulp. De ervaring leert nog steeds dat de zorgvrager in deze gemeente (te) lang wacht met de aanvraag van (huishoudelijke) hulp. Dit gegeven leidt tot het toekennen van huishoudelijke hulp in bijna alle gevallen. Ouderen willen vaak - en moeten ook langer zelfstandig wonen. Tijdens de huisbezoeken werd, vooral in het laatste kwartaal, aandacht geschonken aan de eigen kracht/samen kracht van de zorgvrager. 5. Samenwerking met de gemeente Edam-Volendam - Elk kwartaal rapporteerde de adviseur aan de gemeente in een voortgangsverslag. De rapportages werden besproken met mevrouw Verrips. Bij vragen of onduidelijkheden werd door beide partijen via de telefoon of mail contact opgenomen. De gemeente heeft aangegeven tevreden te zijn over het werk van de adviseur en zet de samenwerking met WonenPlus Noord- Holland in 2013 voort. - De WZW adviseur nam in 2012 deel aan het Hometeam, mede namens Mantelzorgondersteuning en WonenPlus. Tijdens deze bijeenkomsten werd acute casuïstiek besproken. In alle bijeenkomsten ging het om zaken waarbij directe hulp en ondersteuning van WZW advies (nog) niet noodzakelijk was. De adviseur heeft in 2 bijeenkomsten casuïstiek ingebracht. - De WZW adviseur heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente over de Woonzorgvisie. - Veel hulpvragen hadden in 2012 betrekking op WMO-voorzieningen. Regelmatig werden mensen doorverwezen door het WMO loket naar de adviseur en ook werden de contacten besproken. In 2013 blijft er sprake van een goede terugkoppeling. 6. Samenwerking, overleg en afstemming met andere organisaties De adviseur werkte in 2012 vooral samen met collega s binnen het wijksteunpunt en vrijwilligers. Daarnaast had zij ook overleg en afstemming met andere organisaties. Ook de samenwerking met de charitatieve instellingen (PCI Edam en IPC Volendam) is dit jaar verstevigd. 12

14 De adviseur heeft een beroep kunnen doen op deze instellingen voor een aantal klanten met financiële problemen. Ook heeft de adviseur via fondsen klanten met financiële problemen bijzondere bijstand verleend. Ook de samenwerking met de wijkverpleegkundigen van de Zorgcirkel is uitgebreid. Het contact met de huisartsen is verbeterd. De adviseur heeft in het huisartsenoverleg met de gemeente een presentatie gegeven over het wijksteunpunt. Interessant om te vermelden is dat er in 2012 een toename te zien was van doorverwijzing door de huisartsen naar het wijksteunpunt en de WZW adviseur. Overleg en afstemming is er in Cliëntoverleg met MZO, WMO-loket, SMD, Sociaal Raadslieden Purmerend en voedselbank Purmerend 2. Overleg met WPNH 3. Overleg met beleidsmedewerkers en medewerkers van de afdeling Sociale Zaken gemeente 4. Deelname aan het Hometeam 5. Overleg met Bibliotheekmedewerkers, WP, Context en MZO over gezamenlijke PR activiteiten en thema s 6. Contact/cliëntoverleg met SMD, GGD, MEE, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, de Zorgcirkel en Evean, het CBW Volendam, huisartsen, kerken en overige organisaties. 13

15 7. PR en informatieverspreiding De folder WZW advies wordt bij alle huisbezoeken door vrijwilligers aan alle 80 jarigen verstrekt. De folder ligt ook op diverse (dienstverlenende) punten zoals de bibliotheken, huisartsen, buurthuizen, Wmo-loket. De WZW Nieuwsbrief verschijnt 3 x per jaar en wordt verspreid onder alle klanten van WZW, Mantelzorgondersteuning en de abonnees van WonenPlus, alsmede de personen die toestemming hebben gegeven tijdens het informatief huisbezoek. Op deze manier blijven de personen vanaf 75 jaar (die een huisbezoek hebben gehad v.a. 75 jaar), geïnformeerd. De WZW-adviseur staat wekelijks als advertentie in de Nivo, op pagina 2. Met regelmaat verschijnt een artikel over de WZW adviseur in de lokale kranten en L.O.V.E. Kabelkrant. 8. Deskundigheidsbevorderingen voor vrijwilligers In het najaar 2012 is een training Huisbezoek georganiseerd, waarin aandacht was voor de kanteling. Driekwart van de vrijwilligers van de informatieve huisbezoeken was daarbij aanwezig, evenals enkele vrijwilligers van andere organisaties. 9. Samenvatting en conclusies 1. De cijfers tonen aan dat het aantal huisbezoeken, fysieke en telefonische hulpvragen van ouderen, personen met een beperking, chronisch zieken en/of psychiatrische patiënten, is gestegen. Ook de samenwerking met andere organisaties is versterkt en uitgebreid. Opvallend is dat het aantal complexe en meervoudige hulpvragen dit jaar sterk is gestegen. Dit leverde meer huisbezoeken en telefonisch contact op. 2. Het aantal doorverwijzingen neem toe. De hulpvragen komen binnen via het Wmo-loket, de informatieve huisbezoeken, de woningbouwverenigingen, de Thuiszorg, de nieuwsbrieven, lokale media, kinderen, familie en/of omgeving. 3. Het aantal mensen dat op 80-jarige leeftijd een informatief huisbezoek wil, ligt op 60% en is dit jaar gelijk aan

16 4. Bijzondere doelgroepen (o.a. mensen met beginnende dementie, mensen met verstandelijken/of lichamelijke beperkingen, chronisch zieken en mensen met psychische of psychiatrische problematiek) raken steeds meer bekend met de mogelijkheden van de voorliggende voorzieningen en vinden hun weg naar het wijksteunpunt. Soms neemt de cliëntbegeleider eerst contact op met de WZW adviseur. 5. Met het inmiddels opgebouwde bestand kunnen we veel ouderen en de bijzondere doelgroepen regelmatig informeren door middel van de nieuwsbrief. Zo worden klanten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Naar verwachting wordt zo n 10% van de burgers in Edam-Volendam op deze manier bereikt en daarmee het overgrote deel van de zelfstandig wonende kwetsbare ouderen, mensen met beperkingen en chronisch zieken. Met behulp van een klantvolgsysteem kan snel worden gereageerd en kunnen mensen snel op de hoogte worden gebracht van ontwikkelingen en kan er ingesprongen worden op de hulpvragen. 6. De samenwerking met de gemeente verloopt heel goed. De adviseur wordt betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en als er vragen zijn wordt wederzijds contact gezocht. 7. In 2012 is de goede samenwerking met de gebruikers van het wijksteunpunt voortgezet. Maar ook met zeer veel lokale en regionale organisaties heeft de WZW adviseur contact over hulpvragen, cliënten, ondersteuningsvragen, regelgeving, e.d. 8. Het contact met woningcorporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie verloopt uitstekend. Beide corporaties zijn zeer betrokken. Er is regelmatig contact over klanten die willen verhuizen of met een andere vraag op woongebied. Ook huurders met een hulpvraag werden door de corporaties naar WZW advies doorverwezen. 9. De samenwerking met WonenPlus verliep prima. Door de huisbezoeken van de adviseur en van de informatieve huisbezoeken aan de 80jarigen werden mensen regelmatig abonnee van WonenPlus. 15

17 10. Dit jaar is er veel aandacht geweest voor contact met de huisartsen waar het gaat om het doorverwijzen van cliënten/patiënten naar de organisatie(s) in het wijksteunpunt. Dit heeft geresulteerd in meer doorverwijzing door de huisartsen. Maar het is een begin, in 2013 wordt dit contact geïntensiveerd. 11. Wmo voorzieningen worden aangevraagd via Wmo-formulieren. Regelmatig is hierbij fysiek, telefonisch of mailcontact met het loket. De WZW adviseur heeft in 2012 meerdere keren doorverwezen en/of overleg gehad met de Maatschappelijk Werker van het SMD. 10. Aandachtspunten voor Vroegtijdige signalering; preventiegericht werken - Informatief huisbezoek 2013 aan 80 jarigen - Informatievoorziening aan (nieuwe) klanten en samenwerkende organisaties - Behoeftepeilingen en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers - Samenwerking met organisaties binnen het wijksteunpunt op gebied van activiteiten en deskundigheidsbevorderingen - Voortzetting van de contactopbouw en informatievoorziening huisartsen in Edam-Volendam - Inzetten van maatschappelijke stages 16

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 6610

BIS BenW adviezen - 6610 BIS BenW adviezen - 6610. BIS BenW adviezen - 6610. Voortgangsrapportage actieprogramma Mantelzorgondersteuning 2013 Toelichting: In Juli 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het integreren van de

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Dienstenboek Gemeente Druten 2014

Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Cliëntondersteuning... 5 2. Info- en Coördinatiepunt Mantelzorg en vrijwilligers... 8 3. Vrijwilligersdiensten... 15 4. Samenlevingsopbouw dicht

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal Auditrapport De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal 1 INHOUD INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 Het toeleidingstraject tot ondersteuning in de gemeente

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Brand aan Logger

Onderzoeksrapport Brand aan Logger - Onderzoeksrapport Brand aan Logger Amstelveen, februari 2015 Samenvatting Onderzoeksrapport Begin januari 2015 werd Amstelveen opgeschrikt door een brand in een appartement aan de Logger, waarbij de

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Opzet en positionering van het lokaal loket Wmo in de gemeente Eemsmond. Discussiestuk auteur: Marian Feitsma december 2005

BIJLAGE 2. Opzet en positionering van het lokaal loket Wmo in de gemeente Eemsmond. Discussiestuk auteur: Marian Feitsma december 2005 BIJLAGE 2 Opzet en positionering van het lokaal loket Wmo in de gemeente Eemsmond Discussiestuk auteur: Marian Feitsma december 2005 CMO Groningen Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen Postbus

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Verhuisadviseur Senioren

Verhuisadviseur Senioren 1 Verhuisadviseur Senioren Voorlopige eindrapportage 1 december 2013 tot 1 november 2014 Stade Advies Claartje Sadée 31 oktober 2014 2 3 Voorlopige eindrapportage Verhuisadviseur Senioren 1 december tot

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie