Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 R. Groot WZW Advies

2 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning Jaarverslag 2012 Edam, februari 2013 Opdrachtgever Contactpersoon Opdrachtnemer Coördinator Adviseur WZW : Gemeente Edam-Volendam : Mw. I. Verrips : Stichting WonenPlus Noord-Holland : Dhr. P. Groot : Mw. R. Groot 1

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Cijfers SWOffice 7 3. Jaaroverzicht informatief huisbezoeken 8 4. Samenvatting van vragen en signalen van klanten en organisaties Samenwerking met de gemeente Edam-Volendam Samenwerking, overleg en afstemming met andere organisaties PR Deskundigheidsbevorderingen voor vrijwilligers Samenvattingen en conclusies Aandachtspunten voor

4 1. Inleiding Evenals voorgaande jaren werden de werkzaamheden van de WZW adviseur uitgevoerd vanuit wijksteunpunt Meerwijk in Edam. De contacten met organisaties binnen het wijksteunpunt en andere organisaties zijn verder uitgebreid. Belangrijk, want het netwerk is de basis van de adviseur om hulpvragen van burgers zo goed mogelijk op te lossen. Elkaar blijven informeren is hierbij belangrijk. Met de organisaties binnen het wijksteunpunt is een goede samenwerking opgebouwd. De WZW adviseur is 1 ochtend per week werkzaam tijdens het inloopspreekuur in de Meerwijk Bibliotheek. Ook op andere momenten lopen klanten, maar ook collega s van andere samenwerkingspartners, binnen. Dit biedt de mogelijkheid om snel informatie uit te wisselen en oplossingen te bespreken. In 2012 is het aantal huisbezoeken conform de afspraken met de gemeente gehaald. Er waren veel telefonische contacten met hulpvragen, een stijging t.o.v Het aantal mantelzorgers met een hulpvraag dat contact zoekt met WZW advies, of binnenkomt bij WZW advies in het wijksteunpunt, lag dit jaar hoger dan in Dit is wellicht te verklaren door het wisselen van de organisatie voor Mantelzorgondersteuning. De samenwerking met Mantelzorgondersteuning, WonenPlus en andere organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg is goed. Het wijksteunpunt is meer bekend geworden als voorliggende voorziening waar men terecht kan voor alle hulpvragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. WZW advies brengt mantelzorgers in contact met - en verwijst ze door naar Mantelzorgondersteuning. De gemiddelde leeftijd van de klanten van WZW advies schommelde dit jaar tussen de 62 en 76,5 jaar. De WZW adviseur heeft meer complexere hulpvragen gekregen dan in 2011, voornamelijk van mensen met beperkingen die jonger waren dan 65 jaar. De WZW adviseur heeft in 2012 in totaal 11 klanten ondersteund met complexe problematiek en met een meervoudige hulpvraag, vooral op financieel gebied zoals schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, PGB en belastingzaken, wat meer tijd en aandacht heeft gevraagd. (15 in 2011). Het Wmo-loket heeft 5 klanten met een complexe hulpvraag doorverwezen. 3

5 Het huisbezoek was altijd de basis voor de inventarisatie. Daarna volgde meestal veelvuldig contact met de hulpvrager en organisaties die erbij betrokken werden. In totaal heeft de adviseur dit jaar 280 hulpvragen gekregen en wisten 74 (nieuwe en bekende) klanten de weg naar het wijksteunpunt zelf te vinden voor een hulpvraag aan WZW advies. Gelukkig ging het niet altijd om complexe problemen. In alle gevallen is het gelukt mensen verder op weg te helpen naar een oplossing voor hun hulpvraag. In een aantal gevallen was een luisterend oor al voldoende. Vanaf november 2012 heeft de adviseur de begeleiding van een eerstejaars HBO-stagiair op zich genomen en heeft de adviseur gebruik gemaakt van maatschappelijke stagiaires die binnen het wijksteunpunt stage liepen. Elk kwartaal is een voortgangsrapportage gemaakt, die met de gemeente Edam-Volendam is besproken. De samenwerking wordt wederzijds als plezierig en zeer constructief beoordeeld. De gemeente heeft de samenwerking met WonenPlus Noord-Holland voor WZW advies in 2013 voortgezet. Informatieve huisbezoeken Bij het project Informatieve huisbezoeken zijn alle inwoners die in 2012 tachtig jaar werden, benaderd. Naar 124 bewoners werden brieven verstuurd voor een informatief huisbezoek. Het levert veel hulpvragen op, kennis over de lokale wensen, behoeften en knelpunten. Het is een belangrijk hulpmiddel voor vroegsignalering. Vooral eenzaamheid en kwetsbaarheid komen vroeg in beeld en daarmee kan gericht beleid worden ontwikkeld en kunnen activiteiten worden gerealiseerd. De drempel naar WZW advies is laag en er kunnen vroeg problemen en knelpunten worden gesignaleerd. Een huisbezoek is echter een momentopname. Echter, hoe eerder er kan worden gereageerd, des te eenvoudiger de oplossing vaak is. Daarmee wordt meestal zwaardere hulp en zorg voorkomen cq. uitgesteld. Als de vrijwilligers signaleren dat er meer aan de hand is, de problemen te complex zijn voor de vrijwilliger of dat de oudere allerlei persoonlijke zaken wil bespreken, dan wordt een afspraak gemaakt met de WZW adviseur. De meeste signalen en hulpvragen hadden dit jaar betrekking op zorg en wonen. 4

6 De adressen werden door de gemeente verstrekt aan de adviseur WZW. Via een brief met het logo van de gemeente, werden de inwoners benaderd met de uitleg over het doel van het huisbezoek. Hierna werden de mensen door vrijwilligers van WonenPlus telefonisch benaderd en werd al dan niet een afspraak gemaakt om langs te komen met een vragenformulier. Dit vragenformulier geeft inzicht per huishouden over wonen, woonomgeving, mobiliteit en vervoer, gezondheid, zelfredzaamheid, financiën, mantelzorg, sociale contacten en tijdbesteding. Daarnaast wordt informatie achtergelaten over activiteiten en organisaties waar men gebruik van kan maken. Een beknopt overzicht van de resultaten is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. Voor de gemeente en andere geïnteresseerden wordt ook een Jaarverslag 2012 Informatieve Huisbezoeken gemaakt. 5

7 2. Cijfers SWOffice 6

8 Gemiddelde afspraken volgens contract per jaar Groep 1 huisbezoeken Ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken en/of mensen met een psychiatrisch ziektebeeld Groep 2 Mantelzorgers met een individuele ondersteuningsvraag Groep 2 tel.contacten/mail Ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken en/of mensen met een psychiatrisch ziektebeeld Overige netwerkcont. (doorverw./bemiddeling) Totalen jaaroverzicht informatief huisbezoeken 2012 In 2012 werden 124 inwoners van de Gemeente Edam-Volendam 80 jaar oud en kwamen in aanmerking voor een huisbezoek. Hiernaast zijn 4 brieven gestuurd aan mensen van de 2010 en 2011 lijsten van 75 jarigen, die het bezoek een jaar wilden uitstellen, en aan 2 mensen ouder dan 80 jaar waarvoor apart een verzoek was ingediend. Helaas zijn 3 van de 80-jarigen vroeg overleden en hebben geen brief ontvangen. In totaal hebben 127 mensen een brief ontvangen en hebben 81 ouderen een huisbezoek gehad. In deze groep zijn er 2 echtparen, beiden 80 jaar oud. 7

9 Rapport Jaar 2012 Edam Volendam Totaal Gemeentelijst Brieven verstuurd: 80 jarigen 38 31% 83 69% % "75 jarigen" uit extra aanmeldingen (>80 jarigen) Aantal huisbezoeken 2012: 80 jarigen % 52 63% 73 60% overgebleven uit 2011 (81 jarigen) 3 3 "75 jarigen" uit extra aanmeldingen (>80 jarigen) 2 2 Totaal aantal huisbezoeken % Edam-Volendam 26% 74% 100% Geen huisbezoek: Geen tel nr doorgegeven % Geen belangstelling % Partner heeft al bezoek gehad % Wil bezoek later 2 2 2% Totaal aantal geen huisbezoek: % brieven verstuurd 45% 35% 38% % Edam-Volendam 37% 63% 100% aantal personen huisbezoek 81 waarvan 2 echtparen 4 postcode 1132 "Middengebied" 7 geteld onder Volendam 8

10 Voor een uitgebreid onderzoeksrapport verwijs ik u naar het Jaarverslag Informatieve Huisbezoeken Na informatieve huisbezoeken zijn de inwoners met een complexe hulpvraag doorverwezen naar de adviseur wonen, zorg en welzijn. Zij hebben hiervoor in het vragenformulier schriftelijk toestemming gegeven. 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal totaal Bezoek van WZWZ adviseur na verwijzing Huisbezoeken afspraken gemaakt Telefonisch contact gehad Informatie opgestuurd Doorverwezen naar andere instanties Samenvatting In 2012 was 60% van de 80 jarigen geïnteresseerd in een informatief huisbezoek. Dit is gelijk aan het percentage in Hiermee kan worden bevestigd dat de huisbezoeken bij ouderen van 80 jaar in een behoefte voorzien. Er hebben 3 bijeenkomsten en een training huisbezoeken plaatsgevonden met de vrijwilligers van het informatief huisbezoek. Deze bijeenkomsten betreffen informatie en uitwisseling van ervaringen. Er is 1 themabijeenkomst georganiseerd waarbij de professional van mantelzorg-ondersteuning werd uitgenodigd. Er zijn vrijwilligers gestopt waarvan er 2 bij structurele huisbezoeken zijn ingezet. Er zijn 3 nieuwe vrijwilligers bijgekomen waarmee het aantal huisbezoekers weer op 13 staat. 9

11 4. Samenvatting van vragen en signalen van klanten en organisaties Er is regelmatig contact met het Wmo-loket over hulpaanvragen over voorzieningen en het afleggen van huisbezoeken. Hulpvragen komen binnen via het Wmo-loket, de informatieve huisbezoeken, de woningbouwverenigingen, de Thuiszorg, de nieuwsbrieven, lokale media, kinderen, familie en/of omgeving. De WZW-adviseur heeft Wmo voorzieningen aangevraagd voor klanten, waarvan 23 aanvragen voor huishoudelijke hulp (22 in 2011) en 28 aanvragen voor (aanvullend) vervoer (25 in 2011). De meeste aanvragen voor aanvullend vervoer kwamen voort vanuit de informatieve huisbezoeken. Waar het om de (hogere) eigen bijdragen gaat voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, constateert de WZW adviseur een lichte toename van klanten die de eigen bijdrage(n) te duur vinden en daarom afzien van hulp. Dit geldt ook voor de personenalarmering. De adviseur constateert dat men geen alarmering neemt in verband de kosten die men zelf moet betalen. Toch komt het nog veel voor dat ouderen vaak zo verbonden zijn met elkaar, dat overige hulp (nog) niet nodig is. Dit betekent vaak wel een grote druk op de mantelzorgers en de burenhulp. Zorgvragers hebben de nijging zo lang mogelijk een beroep te doen op de partner, de kinderen en het eigen steunnetwerk. Zo lang deze de hulp kan en wil verlenen is dit plezierig, maar regelmatig komen er toch ook vragen binnen via de consulent Mantelzorgondersteuning, waarbij geconstateerd wordt dat de situatie niet meer houdbaar is. De draaglast is dan groter dan draagkracht. Dit jaar zijn er veel geluiden geweest over de nieuwbouw van seniorenwoningen en aanleunwoningen in Volendam. Volendammers willen niet buiten de gemeente, zelfs niet buiten het eigen dorp wonen. Woningbouwvereniging de Vooruitgang heeft het toewijzingssysteem eind 2011 gewijzigd. De vele vragen over nieuwbouw heeft de WZW adviseur in overleg, steeds doorverwezen naar de Vooruitgang. Met de Vooruitgang waren afspraken gemaakt over de doorverwijzing van klanten en hulpvragen over inschrijvingen. Er werden tijdens de huisbezoeken door zowel de vrijwilligers en de WZW adviseur minder signalen afgegeven van mensen met dementieklachten. 10

12 Hierover is regelmatig overleg geweest met Mantelzorgondersteuning Edam-Volendam en de wijkverpleegkundigen van de Zorgcirkel. Naast dementie is eenzaamheid het meest voorkomende probleem. De WZW adviseur verwijst deze klanten waar mogelijk door naar WonenPlus en Lang Leve Thuis in het bijzonder. In geval van (ernstige) verwaarlozing verwijst de adviseur door naar de huisarts of wijkverpleegkundige. In 2012 zijn er 18 aanvragen geweest voor personenalarmering. Medische alarmering wordt alleen nog vergoed in die gevallen dat men in een levensbedreigende situatie terecht komt als hulp niet snel geboden wordt. De toename van het aantal aanvragen wordt o.a. in verband gebracht met de angst van het alleen zijn: om te vallen en niet meer te kunnen opstaan. Hier geldt ook dat men er vaak niet voor kiest als er geen vergoeding tegenover staat. Bijna een derde heeft gekozen om geen alarmering te nemen vanwege de kosten. Ook dit jaar is de adviseur een aantal keren geconfronteerd met mensen die gebruik wilden maken van de Voedselbank in Purmerend. Bij de adviseur zijn nu 7 adressen bekend. Door omstandigheden zitten zij op de armoedegrens. Er is contact gelegd met de Sociaal Raadslieden in Purmerend en met de coördinator van de Voedselbank in Purmerend. Via het loket van het wijksteunpunt kunnen mensen zich nu aanmelden bij de Sociaal Raadslieden in Purmerend voor een intakegesprek. In het afgelopen jaar is er geen extra aandacht geschonken aan het opplussen van woningen. Voor aanpassingen voor de badkamer en/of toilet, zoals beugels, verhoogd toilet etc. is men zelf verantwoordelijk. Voorzieningen als trapliften, douchestoelen en meer werden afgelopen jaar wel aangevraagd. In de nieuwsbrief van WonenPlus/WZW werd aandacht geschonken aan de voorzieningen die nog voor vergoeding in aanmerking komen als aan datgene waar men tegenwoordig zelf verantwoordelijk voor is. Soms wacht men met aanpassingen te lang omdat men, als het niet meer gaat, wil verhuizen. Als dat dan niet zo eenvoudig blijkt te zijn, betekent dit geruime tijd met veel belemmeringen en problemen zelfstandig moeten blijven. Aanpassingen doet men niet zo snel als men toch wil verhuizen. 11

13 Uiteraard wordt er door zowel de Wmo als het CIZ (Centrum Indicatiestelling) kritisch gekeken naar de noodzaak van de hulp. De ervaring leert nog steeds dat de zorgvrager in deze gemeente (te) lang wacht met de aanvraag van (huishoudelijke) hulp. Dit gegeven leidt tot het toekennen van huishoudelijke hulp in bijna alle gevallen. Ouderen willen vaak - en moeten ook langer zelfstandig wonen. Tijdens de huisbezoeken werd, vooral in het laatste kwartaal, aandacht geschonken aan de eigen kracht/samen kracht van de zorgvrager. 5. Samenwerking met de gemeente Edam-Volendam - Elk kwartaal rapporteerde de adviseur aan de gemeente in een voortgangsverslag. De rapportages werden besproken met mevrouw Verrips. Bij vragen of onduidelijkheden werd door beide partijen via de telefoon of mail contact opgenomen. De gemeente heeft aangegeven tevreden te zijn over het werk van de adviseur en zet de samenwerking met WonenPlus Noord- Holland in 2013 voort. - De WZW adviseur nam in 2012 deel aan het Hometeam, mede namens Mantelzorgondersteuning en WonenPlus. Tijdens deze bijeenkomsten werd acute casuïstiek besproken. In alle bijeenkomsten ging het om zaken waarbij directe hulp en ondersteuning van WZW advies (nog) niet noodzakelijk was. De adviseur heeft in 2 bijeenkomsten casuïstiek ingebracht. - De WZW adviseur heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente over de Woonzorgvisie. - Veel hulpvragen hadden in 2012 betrekking op WMO-voorzieningen. Regelmatig werden mensen doorverwezen door het WMO loket naar de adviseur en ook werden de contacten besproken. In 2013 blijft er sprake van een goede terugkoppeling. 6. Samenwerking, overleg en afstemming met andere organisaties De adviseur werkte in 2012 vooral samen met collega s binnen het wijksteunpunt en vrijwilligers. Daarnaast had zij ook overleg en afstemming met andere organisaties. Ook de samenwerking met de charitatieve instellingen (PCI Edam en IPC Volendam) is dit jaar verstevigd. 12

14 De adviseur heeft een beroep kunnen doen op deze instellingen voor een aantal klanten met financiële problemen. Ook heeft de adviseur via fondsen klanten met financiële problemen bijzondere bijstand verleend. Ook de samenwerking met de wijkverpleegkundigen van de Zorgcirkel is uitgebreid. Het contact met de huisartsen is verbeterd. De adviseur heeft in het huisartsenoverleg met de gemeente een presentatie gegeven over het wijksteunpunt. Interessant om te vermelden is dat er in 2012 een toename te zien was van doorverwijzing door de huisartsen naar het wijksteunpunt en de WZW adviseur. Overleg en afstemming is er in Cliëntoverleg met MZO, WMO-loket, SMD, Sociaal Raadslieden Purmerend en voedselbank Purmerend 2. Overleg met WPNH 3. Overleg met beleidsmedewerkers en medewerkers van de afdeling Sociale Zaken gemeente 4. Deelname aan het Hometeam 5. Overleg met Bibliotheekmedewerkers, WP, Context en MZO over gezamenlijke PR activiteiten en thema s 6. Contact/cliëntoverleg met SMD, GGD, MEE, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, de Zorgcirkel en Evean, het CBW Volendam, huisartsen, kerken en overige organisaties. 13

15 7. PR en informatieverspreiding De folder WZW advies wordt bij alle huisbezoeken door vrijwilligers aan alle 80 jarigen verstrekt. De folder ligt ook op diverse (dienstverlenende) punten zoals de bibliotheken, huisartsen, buurthuizen, Wmo-loket. De WZW Nieuwsbrief verschijnt 3 x per jaar en wordt verspreid onder alle klanten van WZW, Mantelzorgondersteuning en de abonnees van WonenPlus, alsmede de personen die toestemming hebben gegeven tijdens het informatief huisbezoek. Op deze manier blijven de personen vanaf 75 jaar (die een huisbezoek hebben gehad v.a. 75 jaar), geïnformeerd. De WZW-adviseur staat wekelijks als advertentie in de Nivo, op pagina 2. Met regelmaat verschijnt een artikel over de WZW adviseur in de lokale kranten en L.O.V.E. Kabelkrant. 8. Deskundigheidsbevorderingen voor vrijwilligers In het najaar 2012 is een training Huisbezoek georganiseerd, waarin aandacht was voor de kanteling. Driekwart van de vrijwilligers van de informatieve huisbezoeken was daarbij aanwezig, evenals enkele vrijwilligers van andere organisaties. 9. Samenvatting en conclusies 1. De cijfers tonen aan dat het aantal huisbezoeken, fysieke en telefonische hulpvragen van ouderen, personen met een beperking, chronisch zieken en/of psychiatrische patiënten, is gestegen. Ook de samenwerking met andere organisaties is versterkt en uitgebreid. Opvallend is dat het aantal complexe en meervoudige hulpvragen dit jaar sterk is gestegen. Dit leverde meer huisbezoeken en telefonisch contact op. 2. Het aantal doorverwijzingen neem toe. De hulpvragen komen binnen via het Wmo-loket, de informatieve huisbezoeken, de woningbouwverenigingen, de Thuiszorg, de nieuwsbrieven, lokale media, kinderen, familie en/of omgeving. 3. Het aantal mensen dat op 80-jarige leeftijd een informatief huisbezoek wil, ligt op 60% en is dit jaar gelijk aan

16 4. Bijzondere doelgroepen (o.a. mensen met beginnende dementie, mensen met verstandelijken/of lichamelijke beperkingen, chronisch zieken en mensen met psychische of psychiatrische problematiek) raken steeds meer bekend met de mogelijkheden van de voorliggende voorzieningen en vinden hun weg naar het wijksteunpunt. Soms neemt de cliëntbegeleider eerst contact op met de WZW adviseur. 5. Met het inmiddels opgebouwde bestand kunnen we veel ouderen en de bijzondere doelgroepen regelmatig informeren door middel van de nieuwsbrief. Zo worden klanten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Naar verwachting wordt zo n 10% van de burgers in Edam-Volendam op deze manier bereikt en daarmee het overgrote deel van de zelfstandig wonende kwetsbare ouderen, mensen met beperkingen en chronisch zieken. Met behulp van een klantvolgsysteem kan snel worden gereageerd en kunnen mensen snel op de hoogte worden gebracht van ontwikkelingen en kan er ingesprongen worden op de hulpvragen. 6. De samenwerking met de gemeente verloopt heel goed. De adviseur wordt betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en als er vragen zijn wordt wederzijds contact gezocht. 7. In 2012 is de goede samenwerking met de gebruikers van het wijksteunpunt voortgezet. Maar ook met zeer veel lokale en regionale organisaties heeft de WZW adviseur contact over hulpvragen, cliënten, ondersteuningsvragen, regelgeving, e.d. 8. Het contact met woningcorporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie verloopt uitstekend. Beide corporaties zijn zeer betrokken. Er is regelmatig contact over klanten die willen verhuizen of met een andere vraag op woongebied. Ook huurders met een hulpvraag werden door de corporaties naar WZW advies doorverwezen. 9. De samenwerking met WonenPlus verliep prima. Door de huisbezoeken van de adviseur en van de informatieve huisbezoeken aan de 80jarigen werden mensen regelmatig abonnee van WonenPlus. 15

17 10. Dit jaar is er veel aandacht geweest voor contact met de huisartsen waar het gaat om het doorverwijzen van cliënten/patiënten naar de organisatie(s) in het wijksteunpunt. Dit heeft geresulteerd in meer doorverwijzing door de huisartsen. Maar het is een begin, in 2013 wordt dit contact geïntensiveerd. 11. Wmo voorzieningen worden aangevraagd via Wmo-formulieren. Regelmatig is hierbij fysiek, telefonisch of mailcontact met het loket. De WZW adviseur heeft in 2012 meerdere keren doorverwezen en/of overleg gehad met de Maatschappelijk Werker van het SMD. 10. Aandachtspunten voor Vroegtijdige signalering; preventiegericht werken - Informatief huisbezoek 2013 aan 80 jarigen - Informatievoorziening aan (nieuwe) klanten en samenwerkende organisaties - Behoeftepeilingen en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers - Samenwerking met organisaties binnen het wijksteunpunt op gebied van activiteiten en deskundigheidsbevorderingen - Voortzetting van de contactopbouw en informatievoorziening huisartsen in Edam-Volendam - Inzetten van maatschappelijke stages 16

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag WonenPlus Wormerland

Jaarverslag WonenPlus Wormerland 2007 Jaarverslag WonenPlus Wormerland 2007 Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoering Coördinatie Consulente : Gemeente Wormerland : Mw. D. v.d. Breggen : Stichting WonenPlus Noord-Holland : Mw. P. Kruit

Nadere informatie

Kleine woningaanpassingen voor ouderen

Kleine woningaanpassingen voor ouderen Kleine woningaanpassingen voor ouderen De huidige woning beter geschikt maken Voor gemeenten en corporaties zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot het wonen van ouderen van belang: het aantal

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 Signalerend huisbezoek Het signalerend huisbezoek is voor de eerste keer als project in 2004-2005 uitgevoerd, daarna herhaald

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3.

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte is gebaseerd op de Opdrachtformulering Mantelzorgers in Beeld April 2013 opgesteld door de Gemeente Aa en Hunze Offerte mantelzorg in Beeld fase 2

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Almelo, juni 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

CONCEPT Jaarplan en begroting 2018

CONCEPT Jaarplan en begroting 2018 Informeel Zorgoverleg 2x per jaar Verwijzen naar elkaar i.v.m. voor casus. Samenwerking. Verbindingen leggen. Ervaringen uitwisselen. Netwerken Ontmoeting/bijeenkomst professionals /casus bespreking, aansluiting

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers -

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

rapportage 2013 Administratieve diensten

rapportage 2013 Administratieve diensten rapportage 2013 Administratieve diensten Inleiding administratieve hulp 2013 door ZorgDat Onderstaand de resultaten over de uitvoering van het project Administratieve Hulp. Dit project is onderdeel van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Wmo-uitvoeringsplan Evaluatie uitvoeringsplan Stand van zaken tot 1 juli 2014 Uitvoeringsplan tweede helft 2014

Wmo-uitvoeringsplan Evaluatie uitvoeringsplan Stand van zaken tot 1 juli 2014 Uitvoeringsplan tweede helft 2014 Wmo-uitvoeringsplan Evaluatie uitvoeringsplan 2013-2014 Stand van zaken tot 1 juli 2014 Uitvoeringsplan tweede helft 2014 Gemeente Waterland September, 2014 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Uitwerking

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

De verbindende schakel. S1-wijkverpleegkundigen in Gemeente Apeldoorn

De verbindende schakel. S1-wijkverpleegkundigen in Gemeente Apeldoorn De verbindende schakel S1-wijkverpleegkundigen in Gemeente Apeldoorn 1 Vanaf 2015 verandering zorg Vanaf 1 januari 2015 wordt wijkverpleging en verzorging betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Iemand

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 Stichting Rechtswinkel Maarssen P/a Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl Inloopspreekuur elke

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 Van Datum 16 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Portefeuille(s) Contactpersoon : Welzijn : R. de Jongh Tel.nr. : 06-20094767

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Tussenrapportage sociaal domein. 1 e helft 2016

Tussenrapportage sociaal domein. 1 e helft 2016 Tussenrapportage sociaal domein e helft 206 . Inleiding In 206 is een eerste rapportage in de nieuwe vorm opgesteld voor 205 en het e kwartaal van 206. Voor het vervolg is in de Raad van juli 206 besloten

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Informatieblad 1 team Wmo Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Algemene informatie In dit informatieblad vindt u informatie over mogelijkheden op het gebied van wonen. De informatie heeft betrekking op

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland Wmo-uitvoeringsplan Uitvoeringsplan 2013 Gemeente Waterland Mei, 2013 1 Inhoudsopgave I. Inleiding...3 II. Uitwerking per thema...4 Thema 2. Opgroeien en opvoeden...5 Thema 3. Leven met zorg...6 Thema

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Woonvormen voor ouderen in Amstelveen www.vitawelzijnenadvies.nl 2 Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Algemene informatie In deze folder vindt u informatie over mogelijkheden op het gebied van wonen.

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 De nieuwe Wmo Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 Hervorming langdurige zorg PowerPoint Op 1 januari 2015 presentatie verdwijnt Lelystad de AWBZ: deel gaat

Nadere informatie

Eindrapportage Mantelzorgondersteuning Heerhugowaard

Eindrapportage Mantelzorgondersteuning Heerhugowaard 2012 Eindrapportage Mantelzorgondersteuning Heerhugowaard Heerhugowaard, januari 2013 Eindrapportage 2012 Mantelzorgondersteuning Heerhugowaard Opdrachtgever Uitvoering Mantelzorgconsulenten : Gemeente

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze ~~q lz ijn Aa en Hun Ze 5tzchtinl1 Offerte voor Gemeente AA en Hunze "mantelzorgers in Beeld" fase 1: Q-meting van activiteiten CPM Offerte Mantelzorgers in Beeld fase 1: a-meting centraal punt mantelzorg

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo RAPPORTAGE Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo Gemeente Veenendaal augustus 2017 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... ".. "... """... "... "... 1 1.1 Aanleiding en doel""... "".".".. "".. "."..... """".""".""..

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Eerste Kwartaalrapportage Sociaal Domein (januari-maart 2015)

Eerste Kwartaalrapportage Sociaal Domein (januari-maart 2015) Eerste Kwartaalrapportage Sociaal Domein (januarimaart 2015) Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Eerste Kwartaalrapportage Sociaal Domein (januarimaart 2015) Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad, Postbus 15 P u R M E R E N *$iíi;i "ffi,ni\zl Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 7 juli 2015 Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie