Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen"

Transcriptie

1 Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012

2 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012

3 2 Inleiding Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dat is een positieve ontwikkeling. Met het stijgen van de leeftijd is het wél van belang, dat eventuele hulp aan ouderen goed geregeld is. Om vraag en aanbod van welzijn en zorg beter op elkaar af te stemmen is het van groot belang om de mening van betrokken ouderen zelf te horen. Met een persoonlijk huisbezoek kan dit. Hoe gaat het met uw gezondheid?. Wat gaat goed, waar dienen zich problemen aan?. Kunt u de benodigde hulp zelf regelen?. Bent u op de hoogte van allerlei voorzieningen die er zijn op gebied van wonen, zorg en welzijn? In 2011 heeft de gemeente SWO Drimmelen verzocht om de organisatie van een onderzoek onder 75-plussers op te pakken. Naar inschatting kent de gemeente 1900 mensen uit deze doelgroep. SWO Drimmelen, samen met Thebe, SDOB, zorgcentrum de Wijngaerd en Surpus Zorg/Welzijn, heeft deze opdracht gaarne aanvaard. De daadwerkelijke voorbereidingen op het onderzoek hebben plaatsgevonden eind In januari 2012 heeft een groep vrijwilligers de opleiding gespreks- en interviewtechnieken gevolgd. Het onderzoek zelf is gestart in maart 2012, te beginnen in de kern Hooge Zwaluwe. In mei en juni vinden vraaggesprekken plaats in de kern Terheijden. Na de zomer van 2012 en aanvang 2013 worden de andere kernen bezocht. Bijgaand treft u aan de resultaten en conclusies van het onderzoek onder 17 respondenten uit de kern Hooge Zwaluwe. In september 2012 zijn de werkzaamheden in de kern Terheijden afgerond en verwachten we een vergelijkbaar rapport te hebben. Het aantal respondenten uit deze kern zal beduidend hoger zijn. Opgeteld is de respons hoog te noemen. Op basis van de conclusies uit beide rapporten zullen voorlopige onderzoeksconclusies worden opgesteld. Tegelijk worden dan aanbevelingen geformuleerd en verbeteracties op touw gezet. Ter afsluiting: alle ouderen die tot nu toe zijn bezocht hebben het huisbezoek en vraaggesprek als (heel) erg prettig omschreven. SWO is trots op haar vrijwilligers die deze hoge score hebben weten te bewerkstelligen. Hulde! Het is nu aan de deelnemende instellingen om een evenzeer hoge score te verkrijgen voor het omzetten van de conclusies en aanbevelingen richting werkpraktijk. Het gaat immers uiteindelijk om het verhogen van het welbevinden van de 75-plussers in de de gemeente Drimmelen. Directeur SWO Peter Franken Mei 2012

4 3 Inhoud Inleiding... 2 Inhoud Over het onderzoek Algemene persoonsgegevens Wonen en woonomgeving Gezondheid Zelfredzaamheid en hulp- en dienstverlening Mobiliteit en vervoer Sociale contacten en tijdsbesteding Wet Maatschappelijke Ondersteuning Conclusies kern Hooge Zwaluwe... 40

5 4 1. Over het onderzoek Het door SWO Drimmelen verrichte onderzoek is gebaseerd op het programma Preventief huisbezoek van Centa. Centa is een landelijke service-instelling die werkt ten behoeve van sociaal culturele organisaties. Centra verzorgt cursussen, installeert cliëntregistratiesystemen, vacaturebanken en levert programma s om onderzoekswerk te faciliteren. Voor het programma Preventief huisbezoek heeft Centa de beschikking over een grote vragen-database. Deze bestaat uit een kleine 1000 relevante vragen. SWO Drimmelen heeft hieruit een deelselectie in gebruik genomen. Daarnaast zijn er speciale vragen voor het onderwerp Wet Maatschappelijke Ondersteuning toegevoegd. Gebruik van Online Databank De huisbezoeken met vraaggesprekken zijn uitgevoerd door een groep van twaalf speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers van SWO. Elk gesprek vond plaats aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. De antwoorden uit de gesprekken zijn door de vrijwilligers op een later tijdstip in de centa databank preventief huisbezoek swo gezet. Deze onderzoeksdatabank is reeds enkele jaren operationeel. In totaal zijn in heel Nederland tot nu toe pakweg mensen bevraagd. De uitkomsten van al deze gesprekken kunnen als een soort benchmark (gemiddelde) worden gebruikt. Het is hiermee mogelijk om de uitkomsten van de gesprekken in Drimmelen aan de gemiddelde uitkomsten te toetsen. We doen dit bij een klein aantal vragen. Tenslotte: binnen het onderzoek is anonimiteit gewaarborgd; alle door de respondenten geleverde antwoorden zijn vertrouwelijk behandeld. Respons Bijgaand treft u aan de resultaten van het onderzoek in Hooge Zwaluwe. In totaal zijn door de gemeente 89 brieven verstuurd naar ouderen uit de doelgroep. Aan hen is gevraagd of zij al dan niet aan het onderzoek wilden deelnemen. 58 mensen hebben op deze brief geantwoord. Uiteindelijk hebben 17 gesprekken plaatsgevonden. De uitkomsten van deze gesprekken staan centraal in deze rapportage. Ter afsluiting De vraaggesrpekken zijn gevoerd door twaalf SWO-vrijwilligers die in februari 2012 intern zijn opgeleid. Alle 75-plussers die zijn bezocht door deze vrijwilliger hebben het vraaggesprek als (heel) erg prettig omschreven. SWO is trots op deze vrijwilligers die deze hoge score hebben weten te bewerkstelligen.

6 5 2. Algemene persoonsgegevens Geslacht Geboortejaar Man 5 (29%) Vrouw 12 (71%) jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Opleidingsniveau Lagere school / basisschool 2 (12%) Middelbare school 1 (6%) LBO 5 (29%) MBO 4 (24%) HBO 3 (18%) Wetenschappelijk 0 (0%) onderwijs / universiteit Anders / Overig 2 (12%)

7 6 3. Wonen en woonomgeving 3.1 De Woning Is uw woning een koop- of huurwoning? Koopwoning 11 (65%) Huurwoning van 6 (35%) woningbouwcorporatie Huurwoning van 0 (0%) particulier Hoe lang woont u in deze woning? 0-5 jaar 1 (6%) 5-10 jaar 2 (12%) jaar 3 (18%) 15 jaar of langer 11 (65%) In wat voor soort woning woont u? (Maximaal twee antwoorden mogelijk) Eengezinswoning 12 (71%) Flat / appartement / 0 (0%) bovenwoning met lift Flat / appartement / 0 (0%) bovenwoning zonder lift Benedenwoning 1 (6%) Serviceflat 0 (0%) Ouderenwoning / 3 (18%) seniorenwoning Aanleunwoning 0 (0%) Woonzorgcomplex 0 (0%) Recreatiewoning 0 (0%) Boerderij 1 (6%) Anders 1 (6%) Is uw woning gelijkvloers? Ja 4 (24%) Nee 13 (76%)

8 7 Levert het problemen op dat uw woning niet gelijkvloers is? Ja 0 (0%) Nee 13 (100%) Skipped 4 (-1%) Voldoet uw woning? Ja 16 (94%) Nee 1 (6%) Zijn er punten in uw huis waar u moeite mee hebt en die eventueel aangepast zouden kunnen worden? Ja 3 (18%) Nee 14 (82%) Welke zijn die punten in huis waar u moeite mee hebt en die eventueel aangepast kunnen worden? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Verlaagde drempels 1 (33%) Traplift 0 (0%) Handgrepen in douche 1 (33%) / toilet of bij bed Douchezitje 2 (67%) Antislip in badkamer 1 (33%) Onderrijdbare wastafel 0 (0%) Verhoogd toilet 1 (33%) Bedverhoging 0 (0%) Keukenaanpassingen 0 (0%) Hellingbaan bij stoep 0 (0%) Anders 1 (33%) Skipped 14 (-1%) Hebt u deze aanpassingen al aangevraagd? Ja 0 (0%) Nee 3 (100%) Skipped 14 (-1%) Woont u, over het algemeen genomen, graag in deze woning? Ja 17 (100%) Redelijk 0 (0%) Nee 0 (0%)

9 8 3.2 Veiligheid woning Voelt u zich overdag, over het algemeen genomen, veilig in uw woning? Ja 16 (100%) Redelijk 0 (0%) Nee 0 (0%) Voelt u zich 's avonds en/of 's nachts, over het algemeen genomen, veilig in uw woning? Ja 14 (82%) Redelijk 2 (12%) Nee 1 (6%) 3.3 Woonomgeving In wat voor omgeving staat uw huis? Kern van dorp / stad 11 (65%) Woonwijk 5 (29%) Buitengebied 1 (6%) Hebt u klachten over of problemen met uw woonomgeving? Ja 7 (41%) Nee 10 (59%) Welke klachten of problemen hebt u met uw woonomgeving? Onveilig 1 (14%) Slechte verlichting 0 (0%) Vernielingen 0 (0%) Rondslingerend vuil 0 (0%) Hondenpoep 1 (14%) Obstakels op de stoep 2 (29%) / losliggende tegels Lawaai 1 (14%) Anders 5 (71%) Skipped 10 (-1%) Zijn er winkels bij u in de buurt? Ja 10 (59%) Nee 7 (41%) Is er een bank of postkantoor bij u in de buurt? Ja 7 (41%) Nee 10 (59%)

10 9 Hebt u klachten over de bereikbaarheid van deze en andere voorzieningen? Ja 4 (24%) Nee 13 (76%) Welke klachten over de bereikbaarheid van deze en andere voorzieningen bedoelt u dan? Openbaar Vervoer 1 (25%) Onvoldoende 0 (0%) oversteekplaatsen Onvoldoende 0 (0%) rustbankjes Problemen voor 1 (25%) rolstoelgebruikers Anders 3 (75%) Skipped 13 (-1%) Woont u, over het algemeen genomen, graag in deze buurt / wijk? Ja 15 (88%) Redelijk 1 (6%) Nee 1 (6%) Voelt u zich overdag, over het algemeen genomen, veilig in deze buurt / wijk? Ja 15 (88%) Redelijk 2 (12%) Nee 0 (0%) Voelt u zich 's avonds, over het algemeen genomen, veilig in deze buurt / wijk? Ja 15 (88%) Redelijk 0 (0%) Nee 2 (12%) (hangjongeren, inbraken geweest) 3.4 Verhuizen Denkt u er serieus over om de komende tijd te verhuizen? Ja 4 (24%) Soms 1 (6%) Nee 12 (71%) Binnen welke termijn wenst u (eventueel) te verhuizen? Zo spoedig mogelijk 2 (50%) Binnen 1 à 2 jaar 1 (25%) Binnen 5 jaar 1 (25%) Skipped 13 (-1%)

11 10 Om welke redenen wilt u verhuizen? Huwelijk / 0 (0%) samenwonen / echtscheiding Gezondheid / behoefte 2 (50%) aan zorg (verzorgingshuis, aanleunwoning, seniorenwoning) Kopen / huren woning 0 (0%) Woonkosten huidige 0 (0%) woning te hoog Huidige woning te 1 (25%) groot / te klein Huidige woning heeft 1 (25%) geen aanpassingen Onderhoud huidige 1 (25%) woning kost teveel tijd Tuin is te groot om nog 2 (50%) zelf te onderhouden Overlast / vandalisme 1 (25%) Anders 0 (0%) Staat u ingeschreven voor een andere woning? Ja 1 (25%) Nee 3 (75%) Conclusies over Wonen en woonomgeving De respondenten zijn tevreden over hun woning: alle respondenten geven aan over het algemeen genomen graag in de woning te wonen. Ook de mensen die in een niet-gelijkvloerse woning wonen, geven aan geen problemen hiervan te ondervinden. Ook ten aanzien van de woonomgeving is de overgrote meerderheid positief. Alle respondenten geven aan zich overdag veilig te voelen in hun woning. In de avond en in de nacht neemt het veiligheidsgevoel enigszins af. Ten aanzien van de buurt ligt het cijfer iets genuanceerder aangezien 18% van de respondenten aangeeft zich in de avond niet veilig te voelen. De score ten aanzien van verhuizen ligt hoog in vergelijking met de benchmark. Waar in Hooge Zwaluwe 24% van de respondenten geeft aan er serieus over te denken om te verhuizen de komende tijd geldt hiervoor binnen de benchmark een score van 13%.

12 11 4. Gezondheid 4.1 Lichamelijke gezondheid Hoe beoordeelt u op dit moment uw eigen gezondheid? Zeer goed 2 (12%) Goed 6 (35%) Redelijk 8 (47%) Wisselend 1 (6%) Slecht 0 (0%) Hebt u een langdurige ziekte, aandoening, handicap of ervaart u lichamelijke problemen? Ja 6 (35%) Nee 10 (59%) Geen antwoord 1 (6%) Welke problemen ervaart u? Gebruik armen 0 (0%) Gebruik benen 1 (17%) Rugklachten 3 (50%) Spier- en/of 1 (17%) gewrichtsklachten Maag- darmklachten / 1 (17%) stofwisseling Hersenaandoeningen 0 (0%) Evenwichtsproblemen 3 (50%) Hart en bloedvaten 2 (33%) Ademhaling / longen 0 (0%) Horen 1 (17%) Zien 1 (17%) Spreken 0 (0%) Diabetes 3 (50%) Geheugen 0 (0%) Anders 1 (17%) Skipped 11 (-1%) Kunt u zichzelf lichamelijk verzorgen? (bijvoorbeeld wassen, aankleden) Ja 16 (94%) Redelijk 0 (0%) Nee 1 (6%) Welke problemen ervaart u bij uw lichamelijke verzorging? Meerdere antwoorden mogelijk Medicijn inname 0 (0%) Toiletbezoek 0 (0%) Kousen aan/uit trekken 0 (0%) Aan- / uitkleden 0 (0%)

13 12 Douchen 1 (100%) Anders 0 (0%) Skipped 16 (-1%) Ontvangt u momenteel hulp voor de problemen die u ervaart bij uw lichamelijke verzorging? Ja 4 (24%) Nee 13 (76%) Van wie of welke instantie ontvangt u hulp bij de problemen die u ervaart bij uw lichamelijke verzorging? Thuiszorginstelling 0 (0%) Familielid 1 (33%) Buur 0 (0%) Anders 1 (33%) Geen antwoord 1 (33%) Skipped 14 (-1%) Kunt u zich in huis goed verplaatsen? Ja 15 (88%) Redelijk 2 (12%) Nee 0 (0%) Kunt u zelf gaan zitten en opstaan? Ja 17 (100%) Redelijk 0 (0%) Nee 0 (0%) Kunt u zelf de trap op- en aflopen? Ja 10 (59%) Redelijk 6 (35%) Nee 1 (6%) Kunt u zelf in en uit bed komen? Ja 17 (100%) Redelijk 0 (0%) Nee 0 (0%)

14 13 Gebruikt u momenteel binnenshuis een hulpmiddel? Ja 4 (24%) Nee 13 (76%) Welk hulpmiddel of welke hulpmiddelen gebruikt u momenteel binnenshuis? Stok / kruk(ken) 1 (25%) Rollator 3 (75%) Rolstoel 0 (0%) Visuele hulpmiddelen 3 (75%) (bijvoorbeeld bril) Auditieve hulpmiddelen 1 (25%) (bijvoorbeeld gehoorapparaat) Anders 0 (0%) Door wie zijn deze hulpmiddelen verstrekt/ betaald? Door mijzelf 1 (25%) Door de gemeente 0 (0%) Drimmelen Door woningcorporatie 0 (0%) Door andere partij 3 (75%) Skipped 13 (-1%) Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens gevallen? Ja 6 (35%) Nee 11 (65%) Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden gevallen? 1 keer 3 (50%) 2 keer 1 (17%) Vaker dan 2 keer 2 (33%) Weet ik niet meer 0 (0%) Hebt u lichamelijk letsel opgelopen door deze val? Ja 3 (50%) (polsfractuur, heupbreuk, gekneusde rib) Nee 3 (50%) Kunt u zich zelf buiten verplaatsen? Ja 14 (82%) Redelijk 3 (18%) Nee 0 (0%)

15 14 Gebruikt u momenteel buitenshuis een hulpmiddel? Ja 8 (47%) Nee 9 (53%) Welk hulpmiddel of welke hulpmiddelen gebruikt u momenteel buitenshuis? Stok / kruk(ken) 0 (0%) Rollator 8 (100%) Rolstoel 1 (13%) Scootmobiel 0 (0%) Anders 0 (0%) Is dit hulpmiddel of zijn deze hulpmiddelen buitenshuis afdoende? Ja 7 (88%) Nee 1 (13%) Door wie zijn deze hulpmiddelen (voor buiten) verstrekt/ betaald? Door mijzelf 2 (25%) Door de gemeente 2 (25%) Drimmelen Door woningcorporatie 0 (0%) Door andere partij 5 (63%) 4.2 Geestelijke gezondheid Hoe beoordeelt u uw nachtrust? Goed 12 (71%) Wisselend 4 (24%) Slecht 1 (6%) Zijn er zaken die een goede nachtrust verstoren? Ja 6 (35%) Nee 11 (65%) Welke zaken verstoren uw nachtrust? Toiletbezoek 2 (33%) Pijn 4 (67%) Geluiden buiten 1 (17%) Onrust 2 (33%) Anders 0 (0%)

16 15 Gebruikt u medicijnen om in slaap te komen? Ja 2 (12%) Nee 15 (88%) Gebruikt u, in zijn algemeenheid, medicijnen? Ja 14 (82%) Nee 2 (12%) Geen antwoord 1 (6%) Hoe beoordeelt u het contact met uw huisarts? Zeer goed 2 (12%) Goed 10 (59%) Redelijk 3 (18%) Matig 0 (0%) Slecht 2 (12%) Hoe vaak hebt u in het afgelopen jaar uw huisarts bezocht? Geen één keer 1 (6%) 1-5 keer 12 (71%) 6-10 keer 4 (24%) Vaker 0 (0%) Hoe beoordeelt u zelf uw geheugen? Goed 12 (71%) Redelijk 5 (29%) Slecht 0 (0%) Vindt u zichzelf vergeetachtig? Ja 1 (6%) Nee 16 (94%) Hoeveel zorgen maakt u zich over uw vergeetachtigheid? Zeer weinig tot geen 1 (100%) zorgen Een beetje zorgen 0 (0%) Veel zorgen 0 (0%) Skipped 16 (-1%)

17 16 Hebt u problemen met verdriet? Ja 1 (6%) Soms 6 (35%) Nee 9 (53%) Geen antwoord 1 (6%) Hebt u problemen met eenzaamheid? Ja 1 (6%) Soms 2 (13%) Nee 13 (81%) Skipped 1 (-1%) Hebt u problemen met rouwverwerking? Ja 2 (12%) Soms 0 (0%) Nee 13 (76%) Geen antwoord 2 (12%) Kunt u de problemen van alle dag aan? Ja 9 (53%) Meestal 7 (41%) Soms 0 (0%) Nee 1 (6%) Zijn er belangrijke en/of ingrijpende gebeurtenissen geweest afgelopen jaar? Ja 6 (35%) Nee 10 (59%) Geen antwoord 1 (6%) Welke belangrijke en/of ingrijpende gebeurtenissen zijn er geweest in het afgelopen jaar? Verlies partner 0 (0%) Verlies kind 0 (0%) Verlies familielid 0 (0%) Verlies belangrijke 0 (0%) kennis / vriend Verhuizing 0 (0%) Ziekte van uzelf 2 (33%) Ziekte van partner / 3 (50%) kinderen Anders 1 (17%) Hebt u deze gebeurtenissen, in z'n algemeenheid, verwerkt? Ja 3 (50%) Redelijk 3 (50%) Nee 0 (0%)

18 17 Voelt u zich met voldoende mensen nauw verbonden? Ja 12 (71%) Meestal 2 (12%) Soms 0 (0%) Nee 2 (12%) Geen antwoord 1 (6%) Kunt u bij narigheid en problemen op voldoende mensen terugvallen? Ja 13 (76%) Redelijk 3 (18%) Nee 0 (0%) Geen antwoord 1 (6%) Kunt u voldoende bij andere mensen terecht met uw dagelijkse probleempjes? Ja 11 (65%) Redelijk 2 (12%) Nee 1 (6%) Geen antwoord 3 (18%) Mist u contacten om u heen? Ja 3 (18%) Soms 0 (0%) Nee 14 (82%) Conclusies over Gezondheid Hoewel 38% van de respondenten aangeeft een langdurige ziekte, aandoening, handicap te hebben, beoordeelt 94%de eigen lichamelijke gezondheid als zeer goed, goed of redelijk. Deze hoge positieve score zien we ook terug bij de bij de problemen van alledag : 94% geeft aan geen problemen te hebben met de problemen van alledag. Ook de scores voor de geestelijke gezondheid zijn gemiddeld genomen goed. Het merendeel heeft bijvoorbeeld geen problemen met het geheugen. Ook geven de respondenten aan, dat ze bij narigheid en problemen op voldoende mensen terugvallen. Wel zien we dat verdriet, rouwverwerking en met name eenzaamheid om blijvende aandacht vragen. Gevraagd naar Mist u contacten om u heen?, antwoordt 19% ja. Of Voelt u zich met voldoende mensen nauw verbonden? Wederom 19% die hier nee zegt. Pakweg 70% van de respondenten beoordeelt het contact met de huisarts als goed of zeer goed. Daar tegenover staat dat 13% van de respondenten het contact met de huisarts als slecht beoordeelt. Dat is beduidend meer dan de benchmark aangeeft (landelijk geeft 2% van de respondenten deze beoordeling aan hun huisarts) en daarmee een opvallende score.

19 18 5. Zelfredzaamheid en hulp- en dienstverlening Kunt u zelf licht huishoudelijk werk doen? (bijvoorbeeld wassen of eten koken) Ja 11 (65%) Deels 5 (29%) Nee 0 (0%) Geen antwoord 1 (6%) Krijgt u voor deze licht huishoudelijke werkzaamheden hulp van derden? Ja 4 (80%) Nee 1 (20%) Weet niet waar hulp 0 (0%) gevraagd kan worden Staat op de wachtlijst 0 (0%) voor hulp Van wie of welke instantie krijgt u hulp voor licht huishoudelijk werk? Thuiszorginstelling 2 (50%) Particulier betaalde 1 (25%) hulp Mantelzorger 1 (25%) (familielid, buur, vriend of kennis) Vrijwilligers 0 (0%) (bijvoorbeeld via vrijwilligerscentrale) Anders 0 (0%) Wenst u hulp voor licht huishoudelijk werk? Ja 0 (0%) Nee 1 (100%) Kunt u zelf zwaar huishoudelijk werk doen? (bijvoorbeeld schoonmaken) Ja 5 (29%) Deels 3 (18%) Nee 8 (47%) Geen antwoord 1 (6%) Krijgt u voor deze zware huishoudelijke werkzaamheden hulp van derden? Ja 10 (91%) Nee 1 (9%) Weet niet waar hulp 0 (0%) gevraagd kan worden Staat op de wachtlijst 0 (0%) voor hulp

20 19 Van wie of welke instantie krijgt u hulp voor zwaar huishoudelijk werk? Thuiszorginstelling 5 (56%) Particulier betaalde 2 (22%) hulp Mantelzorger 4 (44%) (familielid, buur, vriend of kennis) Vrijwilligers 0 (0%) (bijvoorbeeld via vrijwilligerscentrale) Van welke mantelzorger ontvangt u ondersteuning voor zwaar huishoudelijk werk? Partner 0 (0%) Inwonend kind 0 (0%) Uitwonend kind 3 (75%) Overige familie 1 (25%) vriend(en) of 0 (0%) kennis(sen) Buren 0 (0%) Anders 1 (25%) Kunt u zelf boodschappen doen? Ja 9 (53%) Deels 8 (47%) Nee 0 (0%) Krijgt u voor het doen van boodschappen hulp van derden? Ja 8 (100%) Nee 0 (0%) Weet niet waar hulp 0 (0%) gevraagd kan worden Staat op de wachtlijst 0 (0%) voor hulp Van wie of welke instantie krijgt u hulp voor het doen van boodschappen? Thuiszorginstelling 0 (0%) Particulier betaalde 0 (0%) hulp Mantelzorger 8 (100%) (familielid, buur, vriend of kennis) Vrijwilligers 0 (0%) (bijvoorbeeld via vrijwilligerscentrale)

21 20 Kunt u zelf uw warme maaltijd verzorgen? Ja 14 (82%) Deels 1 (6%) Nee 1 (6%) Geen antwoord 1 (6%) Krijgt u hulp van derden voor het klaarmaken van uw warme maaltijd? Ja 2 (100%) Nee 0 (0%) Weet niet waar hulp 0 (0%) gevraagd kan worden Staat op de wachtlijst 0 (0%) voor hulp Van wie of welke instantie krijgt u hulp voor klaarmaken van uw warme maaltijd? Maaltijdinstelling 0 (0%) Particulier betaalde 0 (0%) hulp Mantelzorger 2 (100%) (familielid, buur, vriend of kennis) Vrijwilligers 0 (0%) (bijvoorbeeld via vrijwilligerscentrale) Van welke mantelzorger ontvangt u momenteel ondersteuning voor het klaarmaken van warme maaltijden? Partner 0 (0%) Inwonend kind 0 (0%) Uitwonend kind 1 (50%) Overige familie 1 (50%) vriend(en) of 0 (0%) kennis(sen) Buren 0 (0%) Bezit u een tuin? Ja 16 (94%) Nee 1 (6%) Kunt u zelf uw tuin onderhouden? Ja 5 (31%) Deels 0 (0%) Nee 11 (69%) Skipped 1 (-1%) Krijgt u hulp van derden voor het onderhoud van uw tuin? Ja 9 (82%) Nee 2 (18%)

22 21 Van wie of welke instantie krijgt u hulp voor het onderhouden van uw tuin? Thuiszorginstelling 0 (0%) Particulier betaalde 6 (67%) tuinman Mantelzorger 3 (33%) (familielid, buur, vriend of kennis) Vrijwilligers 0 (0%) (bijvoorbeeld via vrijwilligerscentrale) Van welke mantelzorger ontvangt u momenteel hulp bij het onderhouden van uw tuin? Partner 0 (0%) Inwonend kind 0 (0%) Uitwonend kind 3 (100%) Overige familie 1 (33%) vriend(en) of 0 (0%) kennis(sen) Buren 0 (0%) Wenst u hulp voor het onderhoud van uw tuin? Ja 1 (50%) Nee 1 (50%) Hebt u huisdieren? Ja 3 (18%) Nee 14 (82%) Kunt u zelf uw huisdier(en) verzorgen? (bijvoorbeeld uitlaten of verschonen?) Ja 3 (100%) Deels 0 (0%) Nee 0 (0%) Kunt u zelf kleine klusjes in huis doen en kleine reparaties uitvoeren? (bijvoorbeeld een lamp verwisselen) Ja 9 (53%) Deels 4 (24%) Nee 4 (24%) Krijgt u hulp van derden voor het doen van kleine klusjes en reparaties in huis? Ja 8 (100%) Nee 0 (0%)

23 22 Kunt u zelf uw financiën regelen? (bijvoorbeeld uw administratie) Ja 11 (65%) Deels 3 (18%) Nee 2 (12%) Geen antwoord 1 (6%) Krijgt u hulp van derden voor het regelen van uw financiën? Ja 4 (80%) Nee 1 (20%) Van wie of welke instantie krijgt u hulp voor het regelen van uw financiën Particulier financieel 0 (0%) adviseur Mantelzorger 3 (75%) (familielid, buur, vriend of kennis) Vrijwilligers 1 (25%) (bijvoorbeeld via vrijwilligerscentrale) Geeft u momenteel Mantelzorg of hebt u de afgelopen twaalf maanden mantelzorg gegeven? Ja, ik geef die 4 (24%) Mantelzorg nog Nee 13 (76%) Conclusies over Zelfredzaamheid en hulp- en dienstverlening Op zelfredzaamheid wordt positief gescoord. Van de respondenten vindt 87% dat ze zich over het algemeen genomen goed kunnen redden. Nog eens 13% scoort redelijk. Kleine problemen doen zich voor bij boodschappen doen en warme maaltijden bereiden. Tuinonderhoud is een probleem. 94% Van de respondenten heeft een tuin. 2/3 Deel van hen kan deze tuin niet zelf onderhouden. Het grootste deel van hen krijgt hierbij hulp van derden. Daarnaast is er ook een groep die geen hulp van derden krijgt bij het tuinonderhoud. In mindere mate geldt dat ook voor het verrichten van de financiële administratie. In geval van nood kan 93% een beroep op iemand doen. Het is vooral de familie die dan wordt benaderd: partners, (klein-)kinderen en andere familie. Buren en kennissen spelen op dat punt nauwelijks een rol.

24 23 6. Mobiliteit en vervoer Hoe vaak komt u nog buiten de deur? Iedere dag 12 (75%) Iedere week 1 (6%) Af en toe 1 (6%) Zelden 1 (6%) Nooit 0 (0%) Geen antwoord 1 (6%) Skipped 1 (-1%) Ervaart u problemen bij het naar buiten gaan? Ja 4 (24%) Nee 13 (76%) Welke problemen ervaart u bij het naar buiten gaan? Drempels / stoepen 0 (0%) Angst voor het verkeer 1 (25%) Wegwerkzaamheden 0 (0%) Onveiligheid 2 (50%) Lichamelijke 1 (25%) problemen Problemen met het 1 (25%) uithoudingsvermogen Andere 0 (0%) Skipped 13 (-1%) Van welke vervoersmiddelen maakt u meestal gebruik als u ergens naar toe gaat Niet van toepassing, ik 1 (6%) ga bijna nooit ergens heen Lopend 7 (41%) Auto, zelf of partner 9 (53%) rijdend Auto, familie of kennis 6 (35%) rijdt Fiets 6 (35%) Snorfiets, fiets met 3 (18%) hulpmotor of brommer Elektrische rolstoel of 0 (0%) Scootmobiel Openbaar vervoer 0 (0%) (trein/tram/bus) Collectief vervoer of 2 (12%) Regiotaxi Particuliere taxi 0 (0%)

25 24 Vrijwilliger 1 (6%) Anders 0 (0%) Geen antwoord 1 (6%) Door wie is dit vervoersmiddel verstrekt/ betaald? Door mijzelf 12 (75%) Door de gemeente 2 (13%) Drimmelen Door andere partij 2 (13%) Skipped 1 (-1%) Hebt u wel eens problemen met vervoer waardoor u ergens niet naar toe gaat waar u wel naar toe had willen gaan? Nee 13 (76%) Ja, soms 2 (12%) Ja, (bijna) altijd 1 (6%) Geen antwoord 1 (6%) Is er plaatselijk openbaar vervoer (bus) bij u in de buurt? Onder 'in de buurt' wordt verstaan: binnen loopafstand van 500 m. Ja 15 (88%) Nee 2 (12%) Hebt u het afgelopen jaar wel eens gebruik gemaakt van plaatselijk openbaar vervoer? Ja 3 (18%) Nee 14 (82%) Zijn er belemmeringen voor het gebruik van plaatselijk openbaar vervoer (tram/bus)? Ja 3 (21%) Nee 10 (71%) Geen antwoord 1 (7%) Skipped 3 (-1%) Welke belemmeringen ervaart u voor het gebruik van plaatselijk openbaar vervoer? Lichamelijk niet 3 (100%) mogelijk Angst 0 (0%) Ongunstige 1 (33%) dienstregeling Te duur 1 (33%) Anders 0 (0%)

26 25 Hebt u het afgelopen jaar wel eens gebruik gemaakt van een reguliere taxi? Ja 2 (12%) Nee 15 (88%) Zijn er belemmeringen voor het gebruik van een reguliere taxi? Ja 2 (13%) Nee 13 (87%) Welke belemmeringen ervaart u voor het gebruik van een reguliere taxi Te duur 2 (100%) Anders 0 (0%) Kent u de Deeltaxi? Ja 16 (94%) Nee 1 (6%) Beschikt u over een vervoerspas voor de Deeltaxi? Ja 7 (44%) Nee 9 (56%) Over welke vervoerspas beschikt u? WMO-pas 4 (57%) Seniorenpas 3 (43%) Weet ik niet 0 (0%) Hebt u het afgelopen jaar wel eens gebruik gemaakt van de Deeltaxi? Ja 4 (25%) Nee 12 (75%) Hoe tevreden bent u over de Deeltaxi? 6 0 (0%) 7 1 (25%) 8 2 (50%) 9 1 (25%) 10 0 (0%) Hebt u het afgelopen jaar wel eens gebruik gemaakt van de trein? Ja 2 (12%) Nee 15 (88%) Zijn er belemmeringen voor het gebruik van de trein? Ja 5 (36%) Nee 7 (50%) Geen antwoord 2 (14%)

27 26 Bent u, over het algemeen genomen, tevreden over de wijze waarop u zich buitenshuis kunt of moet verplaatsen? Ja 12 (71%) Redelijk 2 (12%) Nee 3 (18%) Conclusies over Mobiliteit en vervoer Ongeveer 70% van de respondenten komt iedere dag buiten de deur. De andere 30% ervaren problemen bij het naar buiten gaan. Denk hierbij aan angst voor verkeer, onveiligheid, lichamelijke problemen, problemen met conditie. Over mobiliteit buitenshuis : een kwart van de respondenten heeft (soms) problemen met vervoer, waardoor men ergens niet naar toe gaan waar men dat eigenlijk wel had gewild. De auto en (snor)fiets scoren hoog als mobiliteitsmiddel. De Deeltaxi scoort 13%. Voor de elektrische rolstoel of scootmobiel en het openbaar vervoer (trein / tram / bus) ligt de score op 6%. De bus is afgelopen jaar door 19% van de respondenten gebruikt.

28 27 7. Sociale contacten en tijdsbesteding Hebt u kinderen en/of kleinkinderen? Ja 13 (76%) Nee 4 (24%) Hoe ver, in afstand, woont uw dichtstbijzijnde kind of kleinkind? In dezelfde woning / 5 (38%) binnen 1 Km 1-5 Km 5 (38%) 6-15 Km 1 (8%) Km 2 (15%) Verder dan 50 Km 0 (0%) Skipped 4 (-1%) Gaat u op bezoek (en hoe vaak) bij uw kinderen en/of kleinkinderen? Ja, vaak (meer dan 7 (54%) één keer per week) Ja, Regelmatig (meer 4 (31%) dan één keer per maand) Ja, soms (minder dan 2 (15%) één keer per maand) Nee, (vrijwel) nooit 0 (0%) Skipped 4 (-1%) Komen uw kinderen en/of kleinkinderen bij u op bezoek (en hoe vaak)? Ja, vaak (meer dan 6 (46%) één keer per week) Ja, Regelmatig (meer 6 (46%) dan één keer per maand) Ja, soms (minder dan 1 (8%) één keer per maand) Nee, (vrijwel) nooit 0 (0%) Skipped 4 (-1%) Hebt u verdere familie? Ja 15 (88%) Nee 2 (12%)

29 28 Hoe ver, in afstand, woont uw dichtstbijzijnde familielid? In dezelfde woning / 2 (13%) binnen 1 Km 1-5 Km 5 (33%) 6-15 Km 3 (20%) Km 2 (13%) Verder dan 50 Km 3 (20%) Skipped 2 (-1%) Gaat u op bezoek (en hoe vaak) bij uw familie? Ja, vaak (meer dan 2 (13%) één keer per week) Ja, Regelmatig (meer 7 (47%) dan één keer per maand) Ja, soms (minder dan 2 (13%) één keer per maand) Nee, (vrijwel) nooit 4 (27%) Komt uw familie bij u op bezoek (en hoe vaak)? Ja, vaak (meer dan 3 (20%) één keer per week) Ja, Regelmatig (meer 7 (47%) dan één keer per maand) Ja, soms (minder dan 4 (27%) één keer per maand) Nee, (vrijwel) nooit 1 (7%) Gaat u op bezoek (en hoe vaak) bij vrienden en kennissen? Ja, vaak (meer dan 2 (12%) één keer per week) Ja, Regelmatig (meer 8 (47%) dan één keer per maand) Ja, soms (minder dan 5 (29%) één keer per maand) Nee, (vrijwel) nooit / ik 1 (6%) heb geen vrienden en kennissen Geen antwoord 1 (6%) Komen uw vrienden en kennissen bij u op bezoek (en hoe vaak)? Ja, vaak (meer dan 4 (24%) één keer per week) Ja, Regelmatig (meer 7 (41%) dan één keer per

30 29 maand) Ja, soms (minder dan 3 (18%) één keer per maand) Nee, (vrijwel) nooit / ik 1 (6%) heb geen vrienden en kennissen Geen antwoord 2 (12%) Gaat u op bezoek (en hoe vaak) bij uw buren? Ja, vaak (meer dan 4 (24%) één keer per week) Ja, Regelmatig (meer 3 (18%) dan één keer per maand) Ja, soms (minder dan 5 (29%) één keer per maand) Nee, (vrijwel) nooit / ik 5 (29%) heb geen contact met mijn buren Komen uw buren bij u op bezoek (en hoe vaak)? Ja, vaak (meer dan 4 (24%) één keer per week) Ja, Regelmatig (meer 3 (18%) dan één keer per maand) Ja, soms (minder dan 5 (29%) één keer per maand) Nee, (vrijwel) nooit / ik 5 (29%) heb geen contact met mijn buren Bent u aangesloten bij een kerk of religieuze instelling? Ja 12 (71%) Nee 5 (29%) Gaat u wel eens naar de kerk of andere religieuze bijeenkomst? Ja, vaak (meer dan 2 (17%) één keer per week) Ja, Regelmatig (meer 5 (42%) dan één keer per maand) Ja, soms (minder dan 2 (17%) één keer per maand) Nee, (vrijwel) nooit 3 (25%)

31 30 Ervaart u steun van de kerk of andere religieuze instelling waarbij u aangesloten bent? Ja 5 (42%) Nee 7 (58%) Maakt u gebruik van de kerktelefoon? Ja 0 (0%) Nee 12 (100%) Gaat u naar sociale activiteiten van bijvoorbeeld buurthuizen, ouderenbonden, verenigingen of iets dergelijks? Ja, vaak (meer dan 3 (18%) één keer per week) Ja, Regelmatig (meer 7 (41%) dan één keer per maand) Ja, soms (minder dan 0 (0%) één keer per maand) Nee, (vrijwel) nooit 7 (41%) Welke sociale activiteiten van bijvoorbeeld buurthuizen, ouderenbonden, verenigingen of iets dergelijks bezoekt u? > bingo, buurthuis, KBO, Zonnebloem, > ouderenbond, biljarten, verenigingshuis > zwemmen en sporten Bent u lid van een ouderenbond? Ja 13 (76%) Nee 4 (24%) Van welke ouderenbond bent u lid? Meerdere antwoorden mogelijk ANBO 0 (0%) KBO 13 (100%) PCOB 0 (0%) Hebt u veel contact met ander leden van deze ouderenbond(en)? Ja 7 (54%) Nee 6 (46%) Maakt u gebruik van de diensten van de ouderenbond? Ja 5 (38%) Nee 6 (46%) Geen antwoord 2 (15%)

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Journalistieke samenvatting door Malou van Hintum van het rapport Kwetsbare ouderen, Cretien van Campen (redactie), Martijn Huisman, Dorly

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

Monitor lokale kracht gemeente Woerden

Monitor lokale kracht gemeente Woerden Monitor lokale kracht gemeente Woerden Nulmeting maart 14 Rob Gilsing De gemeente Woerden wil de doelstellingen in het sociale domein participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen - niet alleen

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage Burgerenquête gemeente Moerdijk Terugblik op het jaar 2012 Rapportage 29 maart 2013 1 2 INHOUD 1. SAMENVATTING 5 2. 3. 4. 1 5. INLEIDING 10 6. 2. 7. PROFIEL VOLWASSEN INWONER MOERDIJK 11 2.1 Aantal volwassen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Je hebt iemand nodig

Je hebt iemand nodig Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Je hebt

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip?

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Dienst Communicatie Wetenschapswinkel Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Een onderzoek naar de behoeften omtrent zorg, wonen en vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse ouderen in Leerdam

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie