Transities zijn een kans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transities zijn een kans"

Transcriptie

1 Geriatrisch Netwerk Scheveningen: Transities zijn een kans Uit alle hoeken en gaten van Scheveningen en omstreken zijn ze gekomen: de deelnemers van het Geriatrisch Netwerk Scheveningen. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, zorgmanagers, zichtbare schakels, ouderenadviseurs en sociaal casemanagers om er maar een paar te noemen. Het netwerk is hot, de ouderenzorg in Scheveningen zoekt de verbinding. Maar er is meer: de ontwikkelingen rond de nieuwe Wet Langdurige Zorg, de WMO en de wijkverpleging vragen, nee schreeuwen, om aandacht. Kansen van de Transities in zorg en welzijn is dan ook het thema van deze derde bijeenkomst van het Geriatrisch Netwerk. Want kansen zijn er. Dagvoorzitter en huisarts Henk Boogaart wil het maar gezegd hebben. Hij tovert Koning Willem Alexander op het witte doek, die in zijn Troonrede volgens Boogaart bemoedigende woorden voor de zorg over heeft. Die staan haaks op zijn volgende plaatje: een met het Zorgakkoord schermende premier Rutte die een oudere in een rolstoel het ravijn in lijkt te duwen. Maar pessimistisch is Boogaart toch niet: Je wordt niet vrolijk van alle veranderingen, zoals de dubbele vergrijzing, de andere financieringsbronnen en de afnemende voorzieningen. Maar de oudere zelf verandert ook, de kijk op gezondheid verandert, we gaan meer voor geluk dan voor gezondheid. En dat biedt kansen. Donny Brandon, voorzitter van de Stedelijke Ouderencommissie, is gevraagd de bijeenkomst te beginnen vanuit het cliëntenperspectief. Zij doet dat met verve. Dé oudere bestaat niet, benadrukt zij. Naast de circa 20% kwetsbare ouderen is het overgrote deel van de ouderen onafhankelijk en zelfredzaam, mondig, zelfbewust en actief. Ze geeft als voorbeeld een vriendin die op 70-jarige leeftijd nog advocaat is geworden. Met de meeste ouderen gaat het dus gewoon goed. Ze geven zichzelf een 8. Donny Brandon: pil van Drion Een onderzoek van haar organisatie onder Haagse ouderen leert dat zij zichzelf voor vitaliteit een 7,3 geven. Donny Brandon: Mobiliteit en bewegen staan met stip boven aan, gezondheid staat op de tweede plaats en kunnen doen wat je wilt, zelfstandig en zelfredzaam zijn, eigen regie hebben is een derde belangrijk aspect van vitaliteit. Ook meedoen in de maatschappij en betekenisvol zijn voor anderen scoort hoog. Actieve ouderen (cursus, opleiding, vrijwilligerswerk) scoren hoger op een positieve beoordeling van de eigen vitaliteit (7,6) dan ouderen die niet op die manier actief zijn (6,9). Het neemt niet weg dat mensen zorgen hebben over de zorg. Grote zorgen zelfs. Over of er nog wel genoeg plaatsen in het ziekenhuis zijn met al die bezuinigingen, hoe het moet met die sluitingen van verzorgingshuizen, of er straks nog wel genoeg thuiszorg is. Brandon vertelt dat ouderen aan haar hebben gevraagd of zij de gemeente niet kon adviseren aan alle 1

2 ouderen de pil van Drion gratis ter beschikking te stellen. Er is veel onzekerheid en angst om later, als het er echt op aan komt, in de steek gelaten te worden en geen ondersteuning, begeleiding, zorg en dergelijke meer te kunnen krijgen. Opvallend is dat zij graag de regie in eigen hand willen houden, vooral ook de regie over het eigen levenseinde. Of we er maar rekening mee willen houden. Zij besluit met de woorden van Rudi Westendorp: Er is geen limiet aan de menselijke leeftijd en wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze oude dag. bosch ziet de veranderingen als een kans: door wat ze omschrijft als een samenkracht van professionals en ouderen kunnen we samen kijken naar wat passende zorg is en die zo efficiënt mogelijk aanbieden. Ondertussen staat dagvoorzitter Boogaart bijna letterlijk te trappelen om het volgende onderdeel aan te kondigen. Over de veranderingen constateert hij nuchter dat ze niet zo heel ingewikkeld zijn, je moet het alleen even weten. Hij introduceert het vlindermodel. In het centrum bevinden zich de ouderen, voor goede zorg moeten de vier vleugels daaromheen voldoende gedekt zijn, met cure, care, welzijn, wonen en voorzieningen. Hoe dat in zijn werk kan gaan, wordt met de interactieve klantreis van Arie en Martha Pronk-van der Zwan treffend in beeld gebracht. Loes Hulseboch: echt anders werken Het volgende onderdeel van het programma is een toelichting op de aanstaande veranderingen door Loes Hulsebosch, door Boogaart aangekondigd als iemand die alles weet van de zorg. Geroutineerd leidt Hulsebosch het publiek door de sheets over de veranderingen in de langdurige zorg, de verzekerde zorg en de maatschappelijke ondersteuning. De AWBZ is te groot geworden en dreigt daarmee onbetaalbaar te worden, dus er moest iets veranderen. Wat haar betreft zou transitie transformatie moeten zijn: Het is niet een beetje minder, er moet echt anders gewerkt worden. Gelukkig zijn er in Scheveningen al goede voorbeelden van samenwerking, zoals het Centrum voor Ouderen in het Kalhuis, de ontmoetingscentra voor dementie en mantelzorgers (o.a. Mallemok) en de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundige schakels en ouderenadviseurs in de zogenaamde GPOpatiëntenoverleggen. Verder staat Loes Hulsebosch stil bij de oprichting van de sociale wijkteams, voor de 20% Haagse burgers met weinig zelfregie en veel problematiek. Ook Hulse- Henk Boogaart presenteert vlindermodel Het publiek gaat er eens goed voor zitten. Voor in de zaal klimt Martha op het podium. Dat gaat echtgenoot Arie veel minder goed af. Pas na wat helpende handjes strompelt hij het podium op. Stel je nou eens niet zo aan, bijt zijn vrouw hem toe. Je bent niet de enige met pijn, maar hoor je mij soms piepen? Arie is op zoek naar een rekening, hoopt niet dat die boven ligt, want hij kan die rottrap bijna niet meer op en af. Hij vindt een beer, de beer van dochter Rie. Ze is gisteren nog geweest, maar Martha weet dat kennelijk niet meer: Die is te druk met haar baan en d r kinderen. Ik was altijd thuis. En zoon Jan zien we ook niet. Die heeft het te druk, want Jan heeft succes. 2

3 Huisarts Van Ekster: praktijkverpleegkundige komt langs Het gaat niet goed met het echtpaar, zo wordt duidelijk. Arie kan nauwelijks nog lopen, Martha blijkt vergeetachtig te zijn. Rie zei dat we eigenlijk naar een verzorgingshuis moeten, dan ben ik in elk geval van die rottrap af. Zou dat kunnen voor ons? Als een duveltje uit een doosje verschijnt Annemieke Wilmink op het podium, zij is bemiddelaar Wonen en Zorg bij Respect Zorggroep. Ze kan wel antwoord geven, maar ze denkt niet dat Arie en Martha daar blij van worden. De zzp s voor verzorgingshuizen zijn afgeschaft. Dus daar hebben we mooi niets aan, zegt Arie. Een alternatief volgens Annemieke is een particulier verzorgingshuis, maar dat is prijzig en dat moeten ze goed overleggen met hun kinderen. Helemaal met lege handen laat zij het echtpaar niet. Ze belooft contact op te nemen met de huisarts. En dat blijkt. Even later zien we zichtbare schakel Karin van Berkel in de huiskamer van de familie Pronk zitten. Zij inventariseert de problemen van het echtpaar aan de hand van een vragenlijst. Kun je ervoor zorgen dat hij vaker buiten is, vraagt Martha op haar man wijzend. Het gebrek aan mobiliteit, Donny Brandon had het al eerder opgemerkt, blijkt Arie s grootste probleem te zijn: Ik kan niet normaal in mijn eigen huis rondlopen en niet normaal naar de douche en wc. Werk aan de winkel dus voor de fysiotherapeut en de ergotherapeut, besluit Karin. Zij kost het echtpaar niets, antwoordt ze op een vraag van Arie naar de kosten. Martha daarop: Nou, kom dan nog maar een keertje terug. Karin van Berkel: verbinder in de vlinder Annemieke Wilmink: zzp s afgeschaft In de zaal rinkelt een telefoon. Een man staat op. Met Van Ekster, klinkt het. Hij is de huisarts van meneer en mevrouw Pronk. Arie legt uit wat er aan de hand is, zijn vrouw ( Houd je mond nu eens even ) is gevallen in de wc, zij heeft meer zorg nodig. Van Ekster besluit zijn praktijkverpleegkundige langs te laten gaan, zij weet voor een heleboel problemen een oplossing. Ondertussen vult de vlinder op het beeldscherm zich met de hulpverleners. De zichtbare schakel wordt voorzien van rode stippellijntjes. Zij spelen een cruciale rol, zij zijn de verbinders in de vlinder, licht Henk Boogaart toe. Achtereenvolgens komen fysiotherapeut Annemieke Besijn (Fysiotherapie Besijn & Rem) en ergotherapeut Karlijn van Meurs (HWW Eshoeve) op bezoek. Annemieke pakt gedecideerd het moeilijke lopen van Arie aan met oefeningen thuis om sterker te worden en 3

4 de mogelijkheid om in kleine groepjes te trainen. Karlijn gaat een traplift regelen en wat eenvoudige aanpassingen in de woning. Arie wil ook wel zo n karretje voor buiten, zodat hij naar zijn favoriete bankje bij de haven kan, maar daar gaat de gemeente over, vertelt Karlijn. Alicia Dammers: veel wordt vergoed het niet ) en Arie merkt dat het vestje van zijn vrouw helemaal scheef zit. Hij roept uit: Ik kan zo niet meer voor haar zorgen, is er iemand die ons kan helpen? Annemieke Besijn: oefeningen Het moet wel raar zijn in een zaal vol hulpverleners als niemand zich zou aandienen. Wijkverpleegkundige Toos Mestrom (Buurtzorg) geeft antwoord, ofwel de casemanager dementie, een andere verbinder in het vlindermodel. Zij regelt dat er voor Martha Pronk thuiszorg komt, zodat er hulp is bij het douchen. Volgende week starten ze. Karlijn van Meurs: karretje voor buiten? Dat brengt de WMO in beeld. Aan de andere kant van het formulier, bij de gemeente Den Haag, zit WMO-consulent Alicia Dammers. Zij is de volgende die op bezoek komt. Ze legt uit wat de aanpassingen zijn die gedaan kunnen worden, wat daarvan de kosten zijn en welke hulp het echtpaar verder krijgen kan. Dat iets niet wordt vergoed, valt bij Martha niet in goede aarde: Dat zou je makkelijk kunnen betalen van wat jij achteroverdrukt, snauwt ze een verbaasde Alicia toe. Voor Arie Pronk mogen er dan goede oplossingen zijn, met Martha gaat het een stuk minder. Dochter Rie heeft gisteren boodschappen gebracht, maar volgens haar moeder is er geen koffie meer en is het wc-papier op. In het kastje waar de koffie staat, staat geen koffie meer. Ze gebruikt een pen als afstandsbediening voor de tv ( dat rotding doet Toos Mestrom: volgende week thuiszorg Ondertussen houdt zichtbare schakel Karin van Berkel een vinger aan de pols. Zij ziet dat het voor het echtpaar Pronk moeilijker is om uit huis te komen en dat eenzaamheid op de loer ligt, zelfs bij een echtpaar. Zij neemt daarom contact op met Welzijn Scheveningen. Ouderenadviseur Robert-Jan van den Hoek (Martha: We hebben een keer een man! ) gaat op bezoek. Hij schetst de welzijnsmogelijkheden: activiteiten buiten de deur in bijvoorbeeld het Ontmoetingscentrum Scheveningen (Martha: Ik wil wel mensen om me heen, gezellig, het is zo stil in huis ), met de 4

5 particuliere vervoersdienst naar hun dochter of gewoon naar de haven. Arie vraagt of zijn vrouw overdag ook niet naar zo n ding kan. Hij bedoelt de Dagbehandeling. Frank Lentz van Respect Zorggroep komt vertellen wat dat inhoudt: mensen worden met een busje gehaald en thuisgebracht, in Bosch en Duin vinden verschillende activiteiten plaats en de voortgang wordt regelmatig besproken. Fijn, antwoordt Arie, Wanneer komt u mijn vrouw ophalen? Jacqueline Poortvliet: heerlijke Keuken van Scheveningen Robert-Jan van den Hoek: welzijn maaltijd zijn, kans om in te dommelen krijg je niet. Met aansprekende plaatjes, vriendelijke woorden, maar scherpe analyses houden zij hun gehoor klaarwakker. Vraag aan Frank Lentz: wanneer komt u mijn vrouw ophalen? Diezelfde Arie vat daarna de klantreis samen: Er zijn aanpassingen in huis gedaan, ik kan weer beter lopen. Er zijn voorzieningen om naar buiten te gaan. Er zijn veel dingen hier, het is goed geregeld. Het kost wat geld, maar het is fijn zo. Het is inderdaad goed geregeld op Scheveningen, vindt het publiek. Tijd voor een heerlijk buffet, geserveerd door de Keuken van Scheveningen en toegelicht door locatiemanager Jacqueline Poortvliet van Duinrust. Begon de bijeenkomst met het cliëntenperspectief, zij eindigt daar ook mee. Ment Gillissen (GPO Support) en Erik Visser (Zorgbelang Zuid-Holland) laten hun licht schijnen over wat er met meneer en mevrouw Pronk is gebeurd. Hun presentatie mag dan na de Erik Visser: echte mensen, echte ervaringen, echte verbeteringen Visser is gevraagd in de huid te kruipen van een hulpverlener en zo naar het cliëntenperspectief te kijken. Een spannende vraag, vindt hij, maar hij heeft hulp meegenomen: Suzanne den Heijer, de buurvrouw van meneer en mevrouw Pronk. Suzanne is opgenomen geweest in het ziekenhuis en als zogenaamde huisarts heeft hij met andere hulpverleners overlegd of haar reis in zorgland wel helemaal moest zijn zoals die is gegaan. Onder het motto Echte mensen, echte ervaringen, echte verbeteringen speurt hij naar ver- 5

6 beteringen in de zorg. Geen beleidsplan, geen onderzoek, maar verbeteringen waar Suzanne echt beter van wordt. Bijvoorbeeld dat zij niet acht keer haar verhaal hoeft te doen, iets wat hem trouwens ook opviel in de casus van de heer en mevrouw Pronk. Zorgverleners zijn ervan overtuigd dat ze het goed doen als ze hun werk doen, maar als iedereen zijn eigen werk doet, kunnen de rails wel eens niet sporen. Het is belangrijk om de vraag door te laten dringen wat er voor een cliënt van belang is, de kwaliteit van leven, in plaats van wat er met hem of haar aan de hand is, de kwaliteit van zorg. Ment Gillesen: ervaringskennis goud waard Ment Gillessen voegt ervaringen uit zijn praktijk toe. De reumapatiënt die alles in haar leven had, ziek werd, en nu alles veel bewuster beleeft en de zon iedere dag ziet opgaan. De motorliefhebber die zijn netwerk in stand kan houden omdat hij vanuit de WMO een driewieler Harley Davidson krijgt in plaats van een scootmobiel. Waar uiteraard veel discussie over was, maar waar wel goed naar de cliënt is geluisterd. Gillissen: Ervaringskennis is goud waard. Ze houden de zorgverleners een spiegel voor. De eerste interventie van een behandelaar vindt gemiddeld plaats na 18 (!) seconden, terwijl mensen, gemiddeld, drie minuten de tijd nodig hebben om hun verhaal te vertellen. Verbeterfunctionaris, 94 jaar oud Het is ook daarom dat zij een warm pleidooi houden om te luisteren naar cliënten en hen te betrekken bij de veranderingen. In tijden van veranderingen is inspiratie nodig. Scheveningen ligt aan zee, de blik kan op oneindig. Wat is er nu mooier dan het leven van mensen beter te maken?, besluiten zij. En zo zijn we terug bij het thema van de avond. Inderdaad, de transities kunnen een kans zijn voor zorg en welzijn. Al zal er nog wel veel moeten worden gedaan. 6

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

DEN HAAG TRANSMURAAL

DEN HAAG TRANSMURAAL Nummer 2 juni 2015 T DEN HAAG MURAAL VOOR PROFESSIONALS IN DE ZORG HAAGSE WIJK- EN WOONZORG Het verhaal van wijkverpleegkundige Michelle Jansen NETWERKTHEMA: OMGAAN MET VERANDERING Dubbelinterview over

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk Ambities en ervaringen van de ambassadeurs Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop.

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop. Informele zorg mantelzorgondersteuning vrijwillige thuishulp buddyzorg Tandem Nieuws Familiezorg begint aan de keukentafel Heel wat mensen willen in diverse situaties thuis blijven wonen. Logisch, want

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

Pluslessen. Lesbrief 40. Budgetbeheer

Pluslessen. Lesbrief 40. Budgetbeheer http://www.edusom.nl Pluslessen Lesbrief 40. Budgetbeheer Wat leert u in deze les? 0 Woorden over geldzaken 0 Wat budgetbeheer is 0 Waar u meer informatie kunt vinden voor budgetbeheer Succes! 1 Deze les

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Ook wijkzuster van tantelouise-vivensis

Ook wijkzuster van tantelouise-vivensis Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Begin 2012 begint hun eerste wijkzuster December 2011 Jaargang 13, nr. 4 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Eerste zorgaanbieder beoordeeld

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

VAN TOP wordt gehanteerd als instrument om de zorgvraag te

VAN TOP wordt gehanteerd als instrument om de zorgvraag te Voor Dat er veranderd en bezuinigd moet worden in Nederland, is helder. Dat de geestelijke gezondheidszorg en de maat schappelijke opvang hier niet aan ontkomen, is ook duidelijk. Een deel van de veranderingen

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger Dementie en regie De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals Professional Cliënt Mantelzorger Connie Klingeman Krista Coppoolse Jacomine de Lange Naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans humanistischverbond.nl nummer 3 2014 Zorg voor zorg Participatie & ik Op de werkvloer Een bijzonder afscheid Kunst Verzoening met de sterfelijkheid Interview Margriet Vroomans HUMANIST AAN HET WOORD Roeland

Nadere informatie

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Journalistieke samenvatting door Malou van Hintum van het rapport Kwetsbare ouderen, Cretien van Campen (redactie), Martijn Huisman, Dorly

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie