SEH - CONGRES Een onderzoek naar bedieningsconcepten voor hypotheekadvies Mei 2012 Jacoline van Leeuwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEH - CONGRES 2012. Een onderzoek naar bedieningsconcepten voor hypotheekadvies. 29742 Mei 2012 Jacoline van Leeuwen"

Transcriptie

1 SEH - CONGRES 2012 Een onderzoek naar bedieningsconcepten voor hypotheekadvies Mei 2012 Jacoline van Leeuwen Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

2 Inhoud 1. Introductie Inleiding Doel onderzoek 2. Conclusies 3. Resultaten Aantrekkelijkheid bedieningsconcepten Voorkeur bedieningsconcept Beoordeling kosten bedieningsconcepten Kennistoets en inschatting eigen financiële kennis 4. Bijlagen Onderzoeksverantwoording AFM beslisstijlen Scores op de kennistest hypotheken Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

3 Introductie Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

4 Inleiding Onderzoek naar bedieningsconcepten hypotheekadvies Vanaf 1 januari 2013 zal een provisieverbod gaan gelden voor complexe financiële producten (zoals hypotheken, levensverzekeringen en pensioenen). Een financieel adviseur ontvangt vanaf die datum niet langer provisie van een aanbieder van het financiële product. Een klant betaalt vanaf 2013 altijd rechtstreeks aan de adviseur voor het advies dat hij krijgt. Impact van kosten op keuze bedieningsconcept Deze wijziging heeft een grote invloed op de manier waarop consumenten vanaf volgend jaar bediend gaan worden en op de keuze die consumenten maken met betrekking tot advies. Deze verandering zal uiteraard het gevolg hebben dat kosten een belangrijke rol gaan spelen bij de keuze voor een bepaald bedieningsconcept en kan op lange termijn risico s met zich meebrengen. Omdat deze maatregel de toegankelijkheid van het financieel advies in het geding brengt, is de inschatting dat juist de mensen die het hard nodig hebben, straks niet meer kiezen voor financieel advies omdat het te duur wordt. SEH is benieuwd naar de impact van deze kosten op de keuze die men maakt en heeft Intomart GfK gevraagd hier onderzoek naar te doen. Onderzoek onder n=500 hypotheekbezitters of toekomstige sluiters Deze rapportage bevat de conclusies uit het onderzoek onder 500 Nederlanders tussen de 21 en 64 jaar, die in het bezit zijn van een eigen woning met hypotheek OF van plan zijn in de komende 5 jaar een hypotheek af te sluiten. Voor verdere informatie over de details van het onderzoek verwijzen wij naar de onderzoeksverantwoording in de bijlage van dit rapport. Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

5 Doel van het onderzoek Doelstelling onderzoek Dit onderzoek richt zich op de bedieningsconcepten voor hypotheekadvies om vast te stellen welke bedieningsconcepten de klant zal kiezen en de eerste fase van de introductie te evalueren op de volgende aspecten: welke bedieningsconcepten zal de consument kiezen? waar is de keuze voor een bedieningsconcept op gebaseerd? wat is de invloed van de kosten van advies en bemiddeling op de keuze? wat is de invloed van het kennisniveau op de keuze? AFM kennistoets vormt element van het onderzoek Om de laatste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is er, nadat men al een keuze heeft gemaakt (met tarief en zonder tarief) voor een bedieningsconcept, een kennistest over hypotheken van de AFM voorgelegd die uit totaal 15 vragen bestaat. Aan het einde van de test kreeg de consument te zien hoeveel van de 15 vragen hij of zij goed heeft beantwoord. Daarna zijn opnieuw de bedieningsconcepten (met tarief) voorgelegd waaruit men een keuze kon maken. Deze kennistest en de scores zijn in de bijlage van dit rapport opgenomen. Op de volgende sheet is de flow van het onderzoek schematisch weergegeven. Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

6 Conclusies Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

7 Belangrijkste resultaten van het onderzoek (1) Zonder kennis over tarieven sterke voorkeur voor face-to-face advies en negatieve beoordeling Execution only en 100% digitale advisering & bemiddeling De eerste indruk van consumenten van Execution only en 100% digitaal is overwegend negatief. Niet veel consumenten zijn hier enthousiast over. Uiteindelijk kiest slechts een tiende (11%) - voor de bekendmaking van de kosten - voor Execution only. De meerderheid van de consumenten kiest voor face-to-face advisering (40%) vanwege het veilige gevoel. Belangrijk om te noemen is dat het met name laag en midden opgeleiden zijn die een duidelijke voorkeur hebben voor face-to-face advies. Maar. na tarifering verandert keuze radicaal. 46% verandert van bedieningsconcept en aantal consumenten dat genoegen neemt met Execution only meer dan verdubbeld (van 11% naar 28%) Als we, na de keuze van de ongetarifeerde bedieningsconcepten, consumenten confronteren met de (indicatieve) tarieven, zien we vooral negatieve reacties op deze kosten en stuiten de (duurdere) bedieningsconcepten op weerstand. Bijna de helft (46%)! van de consumenten maakt een andere keuze na het zien van de kosten. Gevolg is dat de aanhangers van Execution only met meer dan de helft verdubbeld en de voorkeur voor face-to-face halveert; ruim een kwart van de consumenten (28%) geeft de voorkeur aan Execution only na het zien van de indicatieve kosten! Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

8 Belangrijkste resultaten van het onderzoek (2) Zeer sterke focus op advieskosten bij consument. Consument beoordeelt kosten hypotheekadvies en bemiddeling overall als (te) hoog. De switchgeneigdheid is dus hoog na het expliciet maken van de tarieven. 14% van de consumenten die eerst een keuze maakte voor face-to-face, kiest na het zien van de kosten voor Execution only! Men geeft ook heel duidelijk in de open antwoorden aan dat het hem vooral zit in de hoge kosten voor advies. Verder blijken consumenten overall de tarieven voor hypotheekadvies & bemiddeling vaak als (te) hoog te kwalificeren. Dat geldt eigenlijk voor alle doelgroepen (hoog en laag opgeleid, meer en minder vermogend, et cetera). Ook de kosten voor 100% digitale advisering (kostenindicatie 1000,-) en een beperkt adviestraject (kostenindicatie 1750,-) wordt al door tweederde als (veel) te hoog beoordeeld. Het maakt heel duidelijk dat de consument op dit moment nog in het geheel geen voeling heeft met realistische advieskosten Er zal op dit punt nog gewenning moeten optreden. Risico op vlucht naar goedkope vormen van hypotheekadvies groot door focus op kosten Het risico bestaat dus dat in 2013 veel consumenten geen beroep meer willen doen op advies voor complexe financiële producten als een hypotheek, vanwege de hoge kosten. Daarom wordt het straks belangrijk dat de waarde van de dienstverlening expliciet duidelijk gemaakt wordt aan de consument. Uit de open antwoorden blijkt ook dat consumenten sterk onderschatten hoeveel tijd een adviseur nodig heeft voor het hele traject van advies en bemiddeling. Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

9 Belangrijkste resultaten van het onderzoek (2) Kennistoets heeft geringe impact op consument De (AFM) kennistoets hypotheken zou de consument tot nadenken moeten stemmen over de eigen capaciteiten om een juiste keuze te maken voor een hypotheekproduct. Daarvoor is in dit onderzoek de AFM kennistoets gebruikt voor hypotheken. Opmerkelijk is dat geen enkele consument in ons onderzoek alle 15 vragen goed heeft beantwoord. De gemiddelde consument heeft 9 vragen van de 15 goed beantwoord (en daarmee 40% foutieve antwoorden gegeven). Lager opgeleiden minder kennis van hypotheken, maar ook hoger opgeleiden lopen risico s De test in dit onderzoek maakt wel heel duidelijk dat consumenten risico s lopen bij het zelf afsluiten van een hypotheek. Lager opgeleiden nog meer dan hoog opgeleiden. Zij scoren op de kennistoets duidelijk lager. Maar laag opgeleiden zijn tenminste nog gevoeliger voor de impact van de kennistoets dan hoog opgeleiden. Het is goed te beseffen dat ook binnen de hoog opgeleiden en mensen met grotere vermogens de score op de kennistoets laat zien dat de kennis van hypotheken beperkt is. Ook daar worden risico s gelopen en is men minder kritisch (alert) op de eigen beperking van die kennis. Helaas is het effect van de kennistest op de switchgeneigdheid naar een ander bedieningsconcept gering. Bijna een kwart van de consumenten maakt, na de kennistest, een andere keuze voor een bedieningsconcept. De grote meerderheid (77%) van de aanhangers van Execution only blijft bij zijn of haar eerdere keuze, ondanks de uitslag van de kennistest die meestal laat zien dat er nog veel kennis over hypotheken ontbreekt. Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

10 Overall conclusies Er is a-priori bij de consument een voorkeur voor een advies- & bemiddelingstraject, waarbij een adviseur actief betrokken is (face-to-face advies (40%) of verkort adviestraject (29%) en er is zelfs een overwegend negatieve beoordeling van Execution only of digitaal advies. Maar zodra de consument met de tarieven voor advisering wordt geconfronteerd, keert dat beeld radicaal om en kiezen veel consumenten voor Execution only. Dat geldt voor lager opgeleiden en mensen met kleinere vermogens die dus meer risico lopen, maar ook voor hoger opgeleiden die toch maar een beperkte kennis hebben van hypotheken, zo blijkt uit de kennistoets. En dat is zorgelijk. Blijkbaar is men zo gefocust op de kosten van het advies dat men de risico s van een verkeerde keuze in de hypotheek daardoor bagatelliseert of op de koop toe neemt. Die risicoperceptie zou vooral door de kennistoets moeten worden geactiveerd. Maar dat blijkt voor veel consumenten onvoldoende. Het heeft een rol en - gelukkig trekt een deel van de lager opgeleiden en mensen die de kennistoets echt slecht maken zich dat aan. Daarom heeft de kennistoets z n waarde, maar het is niet genoeg. Gelijkertijd zien we in dit onderzoek dat de consument een beperkt beeld heeft van de inspanning die een adviseur levert voor een hypotheekadvies. In de open antwoorden zien we dat de consument dat al snel niet vindt opwegen tegen de kosten die daarvoor worden gerekend. Alles overziend denken we dat de branche op verschillende sporen zou moeten werken om ervoor te zorgen dat : a. de consument een verantwoorde keuze maakt voor het hypotheekbedieningsconcept dat het beste bij hem of haar past b. de acceptatie van advieskosten wordt vergroot. Daarvoor formuleren we de volgende aanbevelingen: (zie volgende pagina) Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

11 Overall aanbevelingen De consument duidelijker maken welk belang het juiste hypotheekproduct voor hem of haar heeft en welke risico s daar aan kleven De consument lijkt dusdanig in beslag genomen door de (korte termijn) kosten van het hypotheekadvies- en bemiddelingstraject dat deze de reikwijdte van de juiste keuze in een hypotheekproduct niet voldoende betrekt in de keuze van het bedieningsconcept. Daarvoor zal de consument, meer dan met een kennistoets, duidelijk moeten worden gemaakt welke impact keuzes in een hypotheekproduct voor zijn of haar financiële toekomst hebben en welke risico s daar bovendien aan kleven. Inspanning zichtbaar maken: werken aan begrip voor advieskosten Duidelijker maken welke inspanningen en output de adviseur levert voor zijn of haar advies. Welke fasen worden in het adviestraject doorlopen, welke vergelijkingen worden gemaakt en wat levert de adviseur aan diensten (diagnose, vergelijkingen, verslaglegging, bemiddeling, etc.)? Een (globaal) inzicht in de urenbesteding en de dienstverlening die daarvoor wordt geleverd, zal de adviestarieven veel acceptabeler maken. Daarmee werkt de adviseur aan begrip voor de advieskosten en dat is een noodzakelijke voorwaarde voor de acceptatie van die advieskosten. Opbrengsten duidelijker maken: werken aan de prijs kwaliteitverhouding van advies De kosten voor het advies en bemiddeling heel duidelijk in perspectief plaatsen tegen de opbrengsten ervan. Die opbrengsten zijn zelfs te waarderen in geld, zodat daarmee de advieskosten ook goed kunnen worden gerelateerd aan de opbrengsten. Denk aan het voorkomen van suboptimale keuzes (bijvoorbeeld het mislopen van het scherpste rente- of risicotarief), kosten voor mutaties (bij verhuizing, scheiding, e.d.) of de kans op het achterblijven met een onverantwoord hoge restschuld. Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

12 Resultaten Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

13 Schematische weergave inhoud onderzoek Typering & Selectie Typering en selectie respondenten (bezit koophuis, eerste of tweede hypotheek, kwalificeren voor een hypotheek binnen vijf jaar, oversluitintentie) Profiel consument Profiel consument (AFM beslisstijlen, aantal vragen over gedrag en attitude ten aanzien van financiële producten en administratieve zaken, omvang vermogen/spaargeld) Inschatting eigen kennis over hypotheken ten opzichte van gemiddelde Nederlander Zonder tarief Met tarief Aantrekkelijkheid bedieningsconcepten Keuze bedieningsconcepten Keuze bedieningsconcept Beoordeling tarieven Kennistest hypotheken (15 vragen) Toelichting op keuze bedieningsconcept (open vraag) Toelichting op keuze bedieningsconcept indien men een andere keuze heeft gemaakt (open vraag) Inschatting eigen kennis over hypotheken ten opzichte van gemiddelde Nederlander Na kennistest en bekendmaking aantal antwoorden goed Keuze bedieningsconcept Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

14 Overzicht van de (vier) bedieningsconcepten Hieronder is een overzicht weergegeven van de bedieningsconcepten die in dit onderzoek zijn meegenomen. Deze (vier) bedieningsconcepten, zoals ze zijn voorgelegd aan de consumenten, zijn hieronder beschreven. Links staan ook de tarieven die zijn bekend zijn gemaakt aan de consumenten. Hierbij is duidelijk aangegeven dat dit indicatieve kosten zijn. Kosten: 250,- Administratie kosten Execution only Dit concept is eigenlijk geen bedieningsconcept maar wel een keuzemogelijkheid voor u als consument. U zoekt zelf uw hypotheek uit en sluit een hypotheekproduct zelf af (zonder ondersteuning van een adviseur). Kosten: 1000,- 100% digitale advisering en bemiddeling Een bedieningsconcept waarbij u zelf uw alle belangrijke gegevens op een internetsite invult en de site voor u de best passende hypotheek adviseert en regelt/afsluit. Kosten: 1750,- Beperkte zelfwerkzaamheid plus verkort adviestraject en bemiddeling Een bedieningsconcept waarbij u zelf uw alle belangrijke gegevens op een internetsite invult en daarna een kort adviestraject krijgt met een adviseur die de hypotheek dan voor u afsluit. Kosten: 2500,- 100% face-to-face advisering en bemiddeling Een bedieningsconcept waarbij u geheel wordt geadviseerd door een hypotheekadviseur die vervolgens het hypotheekproduct ook voor u afsluit. Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

15 Eerste indruk Execution only en 100% digitaal is overwegend negatief, weinig mensen zijn echt enthousiast. Execution only 100% digitale advisering en bemiddeling Eerste indruk bedieningsconcepten Zonder tarief Beperkte zelfwerkzaamheid + adviestraject en bemiddeling 100% face-to-face advisering en bemiddeling!consumenten zijn het meest te spreken over beperkte zelfwerkzaamheid én face-toface advisering % spreekt mij (zeer) aan 100% 80% 5% 23% 28% 3% 33% 36% 10% 51% 17% 56% spreekt mij zeer aan 60% 26% 27% 41% 39% spreekt mij aan neutraal 40% 20% 0% 34% 12% 47% 30% 7% 37% 30% 16% 2% 19% 25% 14% 5% 19% spreekt mij niet aan spreekt mij helemaal niet aan Lager opgeleiden zijn veel minder geporteerd van Execution only voor hypotheken. Het zijn vooral de hoger opgeleiden dis zich daardoor aangesproken voelen (33% hoger opgeleid vs. 18% lager opgeleid). Daarnaast zijn Beheersten en Ambitieuzen wat positiever over Execution only. Tenslotte zijn consumenten die schadeverzekeringen altijd helemaal zelf afsluiten (zonder hulp van een ATP) ook positiever over Execution only. Vraag B1a t/m B1d: Wat is uw eerste indruk van het bedieningsconcept genaamd Execution only/100% digitale advisering en bemiddeling/beperkte zelfwerkzaamheid plus verkort adviestraject en bemiddeling/100% face-to-face advisering? Consumenten die hoger opgeleid zijn vinden beperkte zelfwerkzaamheid ook vaker aansprekend. Consumenten die vertrouwen hebben in hun eigen ATP zijn vaker enthousiast over face-to-face. Basis B1a-B1d: allen (n=501) Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

16 Zorgelijk! Voorkeur Execution only meer dan verdubbeld na bekendmaking tarieven bedieningsconcepten. Voorkeur bedieningsconcept Meer dan verdubbeling Execution Only na confrontatie met tarieven! Nauwelijks verandering van voorkeur na kennistest! Voorkeur Zonder tarief Voorkeur Met tarief Voorkeur Na kennistest Legenda Execution only 100% digitale advisering en bemiddeling beperkte zelfwerkzaamheid plus verkort adviestraject en bemiddeling 100% face-to-face advisering en bemiddeling 4% 7% 6% 8% 14% 15% 25% 14% 7% 11% 15% 28% 12% 24% 14% 12% 12% 17% 4% 4% 11% 13% 16% 29% 9% 26% 11% 27% 17% 15% 10% 10% 40% 9% 19% 14% 24% 11% 9% sterke voorkeur lichte voorkeur sterke voorkeur lichte voorkeur sterke voorkeur lichte voorkeur sterke voorkeur lichte voorkeur geen voorkeur Halvering keuze face-toface advisering na confrontatie met tarief! Geringe toename voorkeur face-to-face advisering na kennistest Vraag B2: Naar welke van de vier bedieningsconcepten gaat uw voorkeur uit? (zonder tarief) Vraag C1: Kunt u aangegeven naar welke van de vier bedieningsconcepten uw voorkeur uitgaat? (met tarief) Vraag E1: Kunt u nogmaals aangegeven naar welke van de vier bedieningsconcepten uw voorkeur uitgaat? (na het maken van de kennistest hypotheken en het zien van het aantal goed beantwoorde vragen) Basis B2, C1, E1: allen (n=501) Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

17 Belangrijkste redenen voor keuze EO zijn vooral het gemak (zelf doen), de lage kosten en het wantrouwen jegens adviseurs. Toelichting keuze Execution only Dan kan ik alles zelf regelen, dit doe ik het liefste. Zelf uitzoeken en rustig alles op een rij zetten. Voorkeur Zonder tarief 4% 7% 6% 8% 14% 15% 25% 14% 7% 11% 14% Baas over je eigen geld en een adviseur moet er ook aan verdienen!! Geen kosten bemiddeling. Vertrouw adviseurs niet echt. Komt het meest betrouwbaar over. Toelichting keuze 100% digitale advisering en bemiddeling Makkelijk thuis via internet regelen maar wel met advies. Makkelijk en dan heb ik het op papier staan. Duwtje in de goede richting om te kijken of mijn idee overeenkomt met een advies. Zelf zoeken en toch de zekerheid van ondersteuning. Ik heb de regie. De kosten blijven lager en het kan op ieder moment. Basis B2: allen (n=501) Vraag B2: Naar welke van de vier bedieningsconcepten gaat uw voorkeur uit? (zonder tarief) Basis B3a: heeft voorkeur voor Vraag B3a: Waarom gaat uw voorkeur uit naar Execution only? Execution Only (n=57) Vraag B3b: Waarom gaat uw voorkeur uit naar 100% digitale advisering en bemiddeling? Basis B3b: heeft voorkeur voor Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei % digitaal (n=68) 17

18 Het gros van de consumenten die kiest voor face-to-face daarentegen geeft het vooral een veiliger gevoel om persoonlijk met een adviseur om de tafel te zitten. Voorkeur Zonder tarief 4% 7% 6% 8% 14% 15% 25% 14% 7% 29% 40% Toelichting keuze beperkte zelfwerkzaamheid plus verkort adviestraject en bemiddeling Ik houd van zelf dingen uitzoeken, maar voor belangrijke beslissingen als een hypotheek zou ik wel graag advies willen van een expert. Zelf uitzoeken is prettig. maar een hypotheek is me te belangrijk om 100% zelf te regelen. ik zou het prettig vinden als iemand m'n keuzes checkt, evt. vragen beantwoord etc.. Stuk in eigen hand hebben. Ik verwacht een sneller traject en minder kosten voor inschakelen adviseur Snel en adequaat. Toelichting keuze 100% face-to-face advisering en bemiddeling Veiliger en meer duidelijkheid. Bij de andere vormen krijg ik het gevoel dat er veel kleine lettertjes zijn, die niet vermeld worden of dat er addertjes onder het gras zitten, die je niet ziet. Lijkt me betrouwbaarder, minder kans dat er zaken over het hoofd gezien worden. Vanwege het persoonlijke contact. Ik vind het lastig om alles zelf op te zoeken en wordt graag goed geïnformeerd. Persoonlijk en je praat met iemand die er verstand van heeft en je naar eer en geweten helpt! Basis B2: allen (n=501) Vraag B2: Naar welke van de vier bedieningsconcepten gaat uw voorkeur uit? (zonder tarief) Basis B3c: heeft voorkeur voor Vraag B3c: Waarom gaat uw voorkeur uit naar Beperkte zelfwerkzaamheid plus verkort adviestraject en bemiddeling? beperkte zelfwerkzaamheid (n=144) Vraag B3d: Waarom gaat uw voorkeur uit naar 100% face-to-face advisering en bemiddeling? Basis B3d: heeft voorkeur voor Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei % face-to-face (n=200) 18

19 Vooral laag opgeleide consumenten geven vaker de voorkeur aan face-to-face advies. Hoger opgeleiden kiezen vaker voor beperkte zelfwerkzaamheid. Consumenten die hoog scoren (20%) op de kennistest kiezen relatief vaker voor Execution only dan consumenten die redelijk (9%) of laag (10%) scoren op de kennistest. Ook consumenten die zichzelf hoog (22%) inschatten qua kennis over hypotheken ten opzichte van de gemiddelde Nederlander kiezen vaker voor Execution only. Voorkeur Zonder tarief 4% 7% 6% 8% 14% 15% 25% 11% 14% 29% Ook consumenten die bij voorkeur hun financiële beslissingen alleen nemen (dus zonder hun partner) kiezen vaker voor Execution only (15%) of beperkte zelfwerkzaamheid overigens (38%). Consumenten die hoog scoren (20%) op de kennistest kiezen relatief vaker voor Execution only dan consumenten die redelijk (9%) of laag (10%) scoren op de kennistest. Ook consumenten die zichzelf hoog (22%) inschatten qua kennis over hypotheken ten opzichte van de gemiddelde Nederlander kiezen vaker voor Execution only. Consumenten die hoog opgeleid zijn kiezen vaker voor beperkte zelfwerkzaamheid. Ook consumenten die de belastingaangifte zelf (of samen met partner) doen kiezen vaker voor beperkte zelfwerkzaamheid dan mensen die het uitbesteden (34% vs. 21%). Ook aspirant huizenkopers kiezen opvallend vaak voor dit model (48%). Legenda Execution only 100% digitale advisering en bemiddeling beperkte zelfwerkzaamheid plus verkort adviestraject en bemiddeling 14% 7% 40% Laag en midden opgeleide consumenten kiezen uitdrukkelijk voor 100% face-to-face dan hoger opgeleide consumenten (48% en 46% vs. 31%). 100% face-to-face advisering en bemiddeling Consumenten die zich ook voor schadeverzekeringen laten adviseren door een intermediair kiezen veel vaker voor face to face advies (58%). Ook eerdere positieve advieservaringen helpen hierin. Consumenten met goede advieservaring kiezen ook vaker voor faceto-face advies. Vraag B2: Naar welke van de vier bedieningsconcepten gaat uw voorkeur uit? (zonder tarief) Basis B2, C1, E1: allen (n=501) Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

20 Bijna de helft van de consumenten maakt een andere keuze na geconfronteerd te zijn met de tarieven! De kosten spelen uiteraard (vrijwel) de enige belangrijke rol hierin. 46% van de consumenten maakt een andere keuze na bekendmaking tarieven!! Waarom andere keuze gemaakt? Na bekendmaking tarieven Uit de open antwoorden blijkt dat veel consumenten geen notie hebben van het feit dat een hypotheekadvies al gauw rond de 2500 kost. Toelichting op het maken van een andere keuze voor een bedieningsconcept na bekendmaking tarieven Belachelijk hoge prijzen voor advies. Het bespaart veel geld. Het is redelijk kostbaar. Als je 750 euro kan verdienen door zaken zelf uit te zoeken is dat wel de moeite waard. Deze is goedkoper Vind de prijs erg hoog, te hoog voor een gesprek wat m.i. een uurtje zou duren. Vind bemiddelingskosten niet naar verhouding. De betaling vind ik absurd te hoog na alle zwendel en woeker polissen mogen ze mij betalen. Dan ga ik toch voor de goedkoopste optie en vertrouw ik op mijn eigen kennis. Veel goedkoper. Zou het gaan proberen om het zelf te regelen. Ik vind de kosten enorm voor louter een korte toelichting aan een adviseur. Je weet het zelf vaak toch wel en de adviseur geeft een duwtje in de rug. Ik houd die resterende 1500 liever zelf. Kun je 2x aflossing van betalen! Alles heeft zijn prijs. de adviezen waar ik nu stevig voor moet gaan betalen, haal ik wel elders. Ik vind het absurd om te moeten betalen voor een product wat ik afneem. Vraag C2: U heeft eerder aangegeven een voorkeur te hebben voor <keuze bedieningsconcept vóór bekendmaking tarief>. Kunt u toelichten waarom u een andere keuze hebt gemaakt? Basis C2: heeft na bekendmaking tarief een andere keuze gemaakt (n=230) Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

21 Conceptvoorkeur MET tarief Switchgeneigdheid is dus hoog na confrontatie met tarieven. 14% van de consumenten die eerst een keuze maakte voor face-to-face kiest na het zien van de kosten voor Execution only! 46% van de consumenten maakt een andere keuze na bekendmaking tarieven!! Execution only 100% digitale advisering en bemiddeling! Wie kiezen er voor een ander concept na bekendmaking tarieven? Beperkte zelfwerkzaamhe id plus verkort adviestraject en bemiddeling! 100% fase-toface advisering en bemiddeling! Geen voorkeur (n=57) (n=68) (n=144) (n=200) (n=32) Execution only 89% 41% 23% 14% 6% 100% digitale advisering en bemiddeling Beperkte zelfwerkzaamheid plus verkort adviestraject en bemiddeling 100% face-to-face advisering en bemiddeling Conceptvoorkeur ZONDER tarief 5% 47% 22% 8% 3% 7% 7% 48% 26% 3% 0% 3% 1% 45% 0% Geen voorkeur 0% 3% 6% 7% 88% Leeswijzer: uit deze grafiek is af te lezen dat van de 200 mensen die VOOR de bekendmaking van de tarieven voor face-to-face kozen, nog maar 45% NA de bekendmaking ook kozen. De consumenten die een andere keuze hebben gemaakt, kozen vooral voor beperkte zelfwerkzaamheid (26%). 14% van hen is overgestapt naar Execution only. Oftewel: welke keuze maakt men NA de bekendmaking van de tarieven. Blijft men bij zijn of haar eerste keuze of kiest men voor een ander concept? Over de gehele linie zien we dat consumenten die na de confrontatie met de tarieven voor een ander concept kiezen weinig van elkaar verschillen. We zien hier geen grote verschillen tussen opleidingniveau of de score op de kennistest en andere doelgroepvariabelen. Verontrustend is dat veel consumenten die relatief weinig kennis hebben van hypotheken (blijkens hun scores op de hypotheek-kennistoets) ook massaal de overstap maken naar Execution only. Bij lager en midden opgeleiden stijgt de fractie die kiest voor Execution only van 9% en 10% naar respectievelijk 21% en 30! Onder de aspirant kopers (die hun eerste hypotheek nog moeten sluiten en bijzonder weinig kennis hebben van hypotheken) stijgt het Execution only percentage van 9% naar 36%! En ook onder minder draagkrachtigen met kleinere vermogens (minder dan 25K) stijgt het percentage Execution only van ca. 12% naar ca. 30%.. Vraag B2: Naar welke van de vier bedieningsconcepten gaat uw voorkeur uit? (zonder tarief) Basis B2, C1, E1: allen (n=501) Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

22 Conceptvoorkeur (met tarief) NA de kennistest Switchgeneigdheid is na het maken van de kennistest geringer. De meerderheid van de aanhangers van Execution only blijft bij zijn of haar eerdere keuze! 23% van de consumenten maakt een andere keuze na het maken van de kennistest!! Execution only 100% digitale advisering en bemiddeling Wie kiezen er voor een ander concept na het maken van de keuzetest? Conceptvoorkeur (met tarief) VOOR het maken van de kennistest Beperkte zelfwerkzaamhe id plus verkort adviestraject en bemiddeling 100% fase-toface advisering en bemiddeling Geen voorkeur Leeswijzer: uit deze grafiek is af te lezen dat van de 139 mensen die VOOR de kennistest voor Execution only kozen, 77% NA de kennistest nog steeds voor Execution only kiezen. De consumenten die een andere keuze hebben gemaakt, kozen vooral voor 100% digitaal (13%). Oftewel: welke keuze maakt men NA het maken van de kennistest. Blijft men bij zijn of haar eerste keuze of kiest men voor een ander concept? (n=139) (n=85) (n=130) (n=95) (n=52) Execution only 77% 10% 1% 1% 7% 100% digitale advisering en bemiddeling Beperkte zelfwerkzaamheid plus verkort adviestraject en bemiddeling 100% face-to-face advisering en bemiddeling! 13% 62% 5% 1% 0% 4% 22% 77% 2% 13% 4% 1% 14% 95% 12% Geen voorkeur 2% 5% 2% 1% 67% De kennistoets heeft wel enig effect op consumenten. Vooral consumenten die laag scoren op de kennistest hypotheken gaan na het zien van hun eigen score toch relatief vaker voor een ander bedieningsconcept (resp. 33% die een andere keuze maakt vs. 12% die een andere keuze maakt) Vrouwen (27%) kiezen na het maken van de kennistest relatief iets vaker voor een ander concept dan mannen (19%). Ook lager opgeleiden kiezen vaker voor aan ander bedieningsconcept (32%) En datzelfde geldt, zij het in iets minder mate, voor aspirant huizenkopers (27%). Vraag B2: Naar welke van de vier bedieningsconcepten gaat uw voorkeur uit? (zonder tarief) Basis B2, C1, E1: allen (n=501) Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

23 Consumenten reageren vaak kritisch als ze worden geconfronteerd met de tarieven van de verschillende bedieningsconcepten. Voor Execution only geldt dat in mindere mate. Beoordeling tarieven bedieningsconcepten Execution only 100% digitale advisering en bemiddeling Beperkte zelfwerkzaamheid + adviestraject en bemiddeling 100% face-to-face advisering en bemiddeling 100% 80% 60% 40% 20% 0% Indicatie tarieven: 3% 26% 15% 22% 26% 7% Kosten: 250 administratie kosten 29% 48% 1% 14% 13% 30% 35% 7% 15% 65% 10% 1% 11% 17% 32% 34% 6% 66% 10% 10% 12% 28% 43% Kosten: 1000 Kosten: 1750 Kosten: 2500 Er zijn weinig verschillen te zien tussen de verschillende doelgroepen als het gaat om de beoordeling van de kosten. We zien ook niet dat lager opgeleiden of mensen met geringere vermogens de kosten vaker als (te) hoog kwalificeren dan anderen. 7% 71% aan de lage kant redelijk iets te hoog te hoog veel te hoog kan dat niet beoordelen Overall hebben consumenten moeite met de tariefstelling van advies & bemiddeling. Dat geldt ook voor beperkt advies en digitale dienstverlening. En zelfs bij Execution only (48% te hoog). De weerstand tegen de kosten van face-to-face dienstverlening (43% veel te hoog ) is wel opvallend. Vraag C3a t/m C3d: Hoe beoordeelt u de kosten van het bedieningsconcept Execution only/100% digitale advisering en bemiddeling/beperkte zelfwerkzaamheid plus verkort adviestraject en bemiddeling/100% face-to-face advisering? Basis C3a-C3d: allen (n=501) Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen Kennis- en Ervaringstoets hypotheken. Om een hypotheekofferte aan te kunnen vragen dient u onderstaande tekst te lezen, de toets te maken en uw gegevens in te vullen. Hierna dient u dit document naar ons

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product December 2011 (28437) Conclusies 2 85% Van de Nederlanders heeft niet gelet op het investeringsbeleid bij afsluiten rekening Van de Nederlanders vindt

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 201 Hypotheken Juni 201 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken December 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 1 Hypotheken December 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken Juni 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni 2014 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2014.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken GfK Marcel Cools Joris van Dongen Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 Inleiding 1. Achtergrond 2. Onderzoeksverantwoording 2 Resultaten

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

Welke aflossing voor welke klant?

Welke aflossing voor welke klant? Welke aflossing voor welke klant? Welke aflossing???? info fiscaal aflossen vermogensopbouw De standaard klant: Wil het allemaal niet weten; Sluit de hypotheek bij de adviseur, die niet zo moeilijk doet;

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken November 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Onderzoek in kader van actualiteitenbijeenkomsten intermediairs

Onderzoek in kader van actualiteitenbijeenkomsten intermediairs Onderzoek in kader van actualiteitenbijeenkomsten intermediairs 1 Inleiding Legal & General wil ten behoeve van verschillende actualiteitenbijeenkomsten voor intermediairs een onderzoek houden over de

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN Adviseur: KLIENT/AANVRAGER: PARTNER: Naam:. Voorletters:. Adres:. PC/Plaats:. Telefoon:. Email:. Burg. Staat:. Algemeen klantprofiel Algemeen kennis en ervaring 1 Wat weet u van

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Inleiding Welkom bij ZO.nl 3 De beste rente 1.1 Kijk verder dan het laagste rentepercentage 5 1.2 De samenstelling van je maandlast 6 1.3 Pas op met

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken Juli 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties AFM Consumentenmonitor najaar 014 Beleggingsobligaties November 014 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 1 Advertenties obligatieaanbiedingen GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 Bijna de

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers -

Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers - Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers - Een onderzoek onder werkgevers naar de verwachtingen ten aanzien van langer doorwerken door hun werknemers en hun eigen rol daarin. In opdracht

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente een eigen huis De sleutel naar uw eigen huis 20% korting op uw hypotheekrente Koopwoning dichterbij U droomt ervan. Een eigen huis, een plek onder de zon... Wat is er mooier dan uw eigen woning? Deze kunt

Nadere informatie

ONDERZOEK ENQUÊTEGROEP Bemiddeling op basis van execution only bij producten waarvoor provisieverbod gaat gelden

ONDERZOEK ENQUÊTEGROEP Bemiddeling op basis van execution only bij producten waarvoor provisieverbod gaat gelden ONDERZOEK ENQUÊTEGROEP 2012 Bemiddeling op basis van execution only bij producten waarvoor provisieverbod gaat gelden Hoevelaken, september 2012 1 ACHTERGRONDEN Door het (aankomende) provisieverbod zal

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Hypotheken VRIELING

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Hypotheken VRIELING Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Hypotheken VRIELING A D V I E S G R O E P Vrieling Hypotheken Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslissing.

Nadere informatie

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt en de nieuwste ontwikkelingen worden door veel makelaars nauwlettend in de gaten gehouden. Alhoewel het herstel van de markt nog

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Een aandeel in elkaar Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt

Nadere informatie

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12003024

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12003024 Dienstverleningsdocument AVS Meerkerk BV Onze kerngegevens: Bezoekadres: Postadres: AVS Meerkerk BV Tolstraat 29 Postbus 21 4231 BB Meerkerk 4230 BA Meerkerk Telefoon: 0183-351008 Fax: 0183-353252 Email:

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als

Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als Dienstverleningsdocument 1. Waarom dit dienstverleningsdocument? Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als opdrachtgever verrichten. Mol Assurantiën B.V. is gespecialiseerd

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Voorwaarden Voordeel Lijn

Voorwaarden Voordeel Lijn Voorwaarden Voordeel Lijn Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing MODELNUMMER WHVL14/001

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? Park Adviesgroep Postbus 421 2260 AK Leidschendam Bezoekadres Parkweg 243 2271 BB Voorburg Tel. : 070-7110265 Fax : 070-7110266 Email : info@parkadviesgroep.nl Internet : www.parkadviesgroep.nl

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt zich

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie