Vuist tegen malafide pgb-bureaus. [ nr 3 juni 08 ] Jaarverslag Kies zelf uw behandelaar met pgb-zvw. 12,5 jaar pgb en Per Saldo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vuist tegen malafide pgb-bureaus. [ nr 3 juni 08 ] Jaarverslag 2007. Kies zelf uw behandelaar met pgb-zvw. 12,5 jaar pgb en Per Saldo"

Transcriptie

1 [ nr 3 juni 08 ] Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget Vuist tegen malafide pgb-bureaus Jaarverslag 2007 Kies zelf uw behandelaar met pgb-zvw 12,5 jaar pgb en Per Saldo

2 Colofon EigenWijs is een uitgave van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, in samenwerking met Media Business Press. Leden, abonnees en donateurs van Per Saldo ontvangen het magazine 6 keer per jaar als onderdeel van hun lidmaatschap. EigenWijs biedt informatie, achtergronden en opinies rond het persoonsgebonden budget en andere vormen van persoonsgebonden financiering voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen voor vervoer, werk of onderwijs. De weergegeven standpunten zijn voor rekening van de betreffende sprekers, tenzij anders vermeld. Postbus DD Utrecht [ T ] ( 0,20 p/m) Ledenservice (030) (ma uur, di-do uur) [ F ] (030) [ I ] [ E ] Inhoud Vuist tegen malafide pgb-bureaus Visie Aline Saers Nieuws Mijn Wijs Portret Wmo-thermometer gemeente Stadskanaal Door de bril van Jorissen De regeling: pgb Zorgverzekeringswet Kwaliteitsinstrument Jaarverslag Per Saldo 2007 Jubileum pgb en Per Saldo Vraag en antwoord Agenda Cursussen Vaak voorkomende afkortingen en begrippen Media Business Press Postbus AP Rotterdam Adj. Uitgever: Judith Verbeek [T] (010) [E] [ 4-7 ] [ ] Redactie EigenWijs [T] (030) [E] Hoofdredacteur Annelies Bloemers Eindredacteur Martha Vlastuin Redactiecommissie Esther Verheul, Hans van der Knijff, Marleen Okma en Mireille Gunter Met medewerking van Martha Vlastuin, Petra Jorissen, Marja Morskieft, Marlies Kamperman, Alwine Hardus en Marleen Okma Fotografie Sarah Carlier llustraties Klutworks Bno Vormgeving BuroDaan grafische vormgeving, Markelo Druk Thieme Media Center, Nijmegen Advertenties Media Sales Support Ilona van Zuidam Metaalhof GM Rotterdam [T] (010) [F] (010) [E] Tarieven op aanvraag Oplage EigenWijs: EigenWijs is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in gesproken vorm. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de redactie van EigenWijs. Per Saldo, Utrecht, juni Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, zonder voorafgaande toestemming van Per Saldo. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Op naar 1 budget Het pgb zoals we dat nu kennen bestaat 12,5 jaar. Hierbij is stilgestaan tijdens de feestelijke Algemene Ledenvergadering van Per Saldo op zaterdag 24 mei jl. Ook werd er deze dag vooruitgeblikt. Participeren ook voor mensen met een beperking, oftewel: meedoen in de samenleving, dat is wat Per Saldo voorstaat. En dan natuurlijk mét een pgb. Om goed tot beleidsmakers en -beïnvloeders in Den Haag door te dringen, maakt Per Saldo op dit moment een film. In zo n 20 minuten maken drie budgethouders duidelijk hoeveel praktischer, gemakkelijker en plezieriger hun leven wordt, wanneer alle verschillende pgb s gecombineerd worden in 1 budget. Het participatiebudget. Wat opviel tijdens het filmen, is hoe goed budgethouders zich aanpassen aan het bureaucratische circus van de zorg in Nederland. Omdat u als budgethouder zo blij bent dat u zelf alles kunt regelen, aarzelt u niet om stapels formulieren in te vullen en van loket naar loket te hoppen. Erg indrukwekkend, maar het kan echt anders. De beelden van de drie budgethouders zijn voorgelegd aan prominente figuren, wiens visies belangrijk zijn. Zo zijn we onder andere op bezoek geweest bij Rinooy Kan, directeur van de Sociaal Economische Raad (SER) en Jopie Nooren, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Tijdens een bijeenkomst die Per Saldo op 19 juni a.s. organiseert voor beleidsmakers en beleidsbeïnvloeders in Nieuwspoort in Den Haag wordt de film getoond en worden er afspraken gemaakt over hoe dat participatiebudget er nu daadwerkelijk op zo kort mogelijke termijn kan komen. Meer over de opzet van deze bijeenkomst leest u op pagina budget, gaat het er dan eindelijk van komen? Annelies Bloemers, hoofdredacteur [ nr 3 08 ] 3

3 [ EIGENWIJS MALAFIDE PGB-BUREAUS ] Per Saldo en Stichting De Ombudsman maken VUIST TEGEN 4 [ nr 3 08 ]

4 [ EIGENWIJS MALAFIDE PGB-BUREAUS ] MALAFIDE PGB-BUREAUS Met het persoonsgebonden budget (pgb) kunt u hulp en begeleiding inkopen. Hiermee voert u zelf de regie over de zorg die u nodig hebt. Een kostbaar goed, waaraan regelwerk en administratie verbonden zijn. Er komen steeds meer pgb-bureaus die hier handig op inspelen. De dienstverlening van deze bureaus verloopt niet altijd volgens afspraak. Overweegt u in zee te gaan met een pgb-bureau, bereid u dan goed voor en zorg dat u zelf de regie behoudt. [Tekst: Annelies Bloemers Illustraties: Dik Klut] De media berichtten afgelopen maanden over de vermoede miljoenenfraude van bemiddelingsbureau UenZo. Dit is u vast niet ontgaan. UenZo is waarschijnlijk niet het enige bureau dat mogelijk misbruik maakt van mensen met een beperking, van ouderen, mensen die soms ook nog een taalachterstand hebben. Er zijn er meer. Is dit probleem nieuw? Nee, zeker niet. Al in 2004 onderzocht Per Saldo in samenwerking met de Consumentenbond 22 particuliere bureaus die advies- en bemiddelingsdiensten aanbieden aan budgethouders. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat pgb-bureaus onduidelijk zijn over hun dienstenpakket en hun tarieven. Een ander resultaat van het onderzoek is de checklist die door Per Saldo en de Consumentenbond is opgesteld. In de checklist staan praktische tips en aandachtspunten die van pas komen wanneer u een pgb-bureau wilt inschakelen. Op dit moment onderzoekt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) hoe budgethouders er in 2007 toe zijn gekomen om voor een pgb te kiezen. Was dit een eigen, bewuste keuze, of zijn deze mensen daartoe overgehaald door bureaus? Waar voor uw geld? Pgb-bureaus adviseren budgethouders, leveren soms zelf zorg, bemiddelen tussen zorgverleners en budgethouders, verzorgen de administratie en beheren soms zelfs het gehele budget. Helaas ontvangen Per Saldo en Stichting De Ombudsman signalen waaruit blijkt dat bemiddelingsbureaus budgethouders niet altijd bieden waar zij recht op hebben. Hierdoor worden budgethouders gedupeerd. Per Saldo en Stichting De Ombudsman laten dat niet zomaar over hun kant gaan. De volgende voorbeelden illustreren wat er zoal mis kan gaan als u niet goed weet waar u aan begint. Uit de praktijk De heer Vos De heer Vos (42 jaar), schilder van beroep, liep vijf jaar geleden een nekhernia op na een bedrijfsongeval. Door de nekhernia is hij niet in staat zijn woning zelf schoon te houden en zichzelf te verzorgen. Ook het boodschappen doen gaat erg moeizaam. Op een ochtend gaat de heer Vos in de telefoongids en op internet op zoek naar iemand die hem in het huishouden zou kunnen helpen en hem persoonlijke verzorging kan bieden. Uiteindelijk komt hij via het maatschappelijk werk en de huisarts terecht bij een zorgbureau, geleid door mevrouw Schuurman. Als mevrouw Schuurman bij hem thuis komt, belooft zij de heer Vos dat hij zich nergens meer zorgen over hoeft te maken. Zij zal alles regelen: de zorg, hulp en alle bijbehorende kosten. De heer Vos gaat een overeenkomst met mevrouw Schuurman aan, waarin hij zijn handtekening zet onder de afspraak dat mevrouw Schuurman de geïndiceerde zorg in natura zou omzetten in een pgb en dat alle post daaromtrent naar haar adres wordt gestuurd. Door zijn zware pijnstillers, is de heer >> [ nr 3 08 ] 5

5 [ EIGENWIJS MALAFIDE PGB-BUREAUS ] verder lezen Kijk op links EigenWijs-> EigenWijs 3 voor: - artikelen UenZo - checklist pgb-bureaus - antwoorden Kamervragen Leijten over fraude bij thuiszorginstellingen - oproep Stichting De Ombudsman Vos niet helemaal scherp en weet hij niet goed wat hij op dat moment tekent. Mevrouw Schuurman besteedt de geïndiceerde zorg uit aan een thuiszorgbedrijfje in Amsterdam, waarmee zij de invulling van de huishoudelijke en de persoonlijke verzorging regelt. Betaling vindt plaats uit het pgb van de heer Vos. De heer Vos kijkt de situatie met het thuiszorgbureau drie maanden met argusogen aan, want er gebeuren vreemde dingen. Zo krijgt hij niet de zorg waarvoor geïndiceerd is en komen zorgverleners soms maar een uurtje per dag, terwijl hij voor drie uur per dag heeft getekend. Uiteindelijk geeft de heer Vos aan dat de zorgverleners niet langer welkom zijn. De heer Vos krijgt geen verzorging meer en weet niets van zijn pgb. Later dat jaar komt de nieuwe huishoudelijke hulp (via Wmo in natura) er bij toeval achter dat er voor de heer Vos een pgb is aangevraagd en dat hij een bedrag van toegekend heeft gekregen. De Ombudsman heeft de zaak aangekaart bij het Zorgkantoor en die is een intensieve controle gestart naar de heer Vos. De Ombudsman heeft mevrouw Schuurman aangeschreven om het niet gebruikte budget terug te storten aan het Zorgkantoor, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Lian Lian (26 jaar) krijgt de diagnose ADHD. Zij woont zelfstandig, maar is door de chaos in haar hoofd niet in staat haar huishouden zelf te regelen. Haar behandelend psycholoog adviseert Lian om een traject te zoeken waar zij leert om te gaan met haar beperking. Lian vindt zo n traject via een zorgboerderij in het zuiden van het land. Om deel te kunnen nemen aan het programma is een pgb vereist. Lian schakelt een zorgmakelaar in om dit voor haar te regelen. Een bureau dat tevens haar salarisadministratie gaat verzorgen. Aan Lian wordt een indicatie toegekend voor ondersteunende en activerende begeleiding klasse 3. Dit is de verplichte indicatie om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij de betreffende zorgboerderij. Nadat Lian het traject naar volle tevredenheid doorloopt, blijkt dat de zorgmakelaar regelmatig de rekeningen te laat betaalt. Lian was overeengekomen dat zij na het traject nog een periode nazorg zou ontvangen en dat er begeleiding op het gebied van zelfstandig wonen zou worden gestart. Nu blijkt dat het pgb maar voor zes maanden is verleend en zij dus een nieuwe aanvraag moet doen. Volgens de algemene voorwaarden van de zorgmakelaar zou dit twaalf weken voor de vervaldatum van de indicatie gebeuren. Dat was niet het geval, met als gevolg dat Lian nu met een hele hoop onbetaalde rekeningen zit. Omdat ze bij de zorgmakelaar geen informatie heeft ontvangen is ze genoodzaakt een advocaat in te schakelen, die nu een kort geding is gestart tegen de zorgmakelaar. Wildgroei De wildgroei aan pgb-bureaus is onwenselijk en het kaf moet van het koren worden gescheiden. Om de kwaliteit van bemiddelingsbureaus te verbeteren en misbruik zoveel mogelijk te minimaliseren willen Stichting De Ombudsman en Per Saldo een gedragscode opstellen. Per Saldo hoopt de gedragscode in de loop van 2008 met steun van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport te kunnen ontwikkelen. Kwaliteitskeurmerk Het is de bedoeling dat er op basis van de gedragscode een keurmerk wordt ontwikkeld. Pgb-bureaus die zich conformeren aan de gedragscode, komen hiervoor in aanmerking. Hierdoor wordt eenvoudig inzichtelijk met welk pgb-bureau u wel en met wel pgb-bureau u beter niet in zee kunt gaan. Het keurmerk biedt u inzicht in de kwaliteit en waarborgt toezicht en een goede klachtbehandeling. 6 [ nr 3 08 ]

6 [ EIGENWIJS MALAFIDE PGB-BUREAUS ] 5 tips Het kan zijn dat u overweegt om met een pgb-bureau in zee te gaan. Om de kans dat er zich vervelende situaties voordoen zoveel mogelijk te beperken, volgen hieronder een vijftal aandachtspunten. 3. Checklist Met behulp van de checklist op kunt u nagaan of de werkwijze en voorwaarden van het bureau duidelijk zijn en of het bureau inderdaad de ondersteuning en kwaliteit biedt die u vraagt. 1. Diensten & tarieven Wilt u een pgb-bureau inschakelen, informeer dan vooraf nadrukkelijk welke diensten het bureau verleent en welke tarieven gelden voor welke diensten. U kunt dit eenvoudig doen door een offerte aan te vragen. Die kunt u vervolgens per bureau vergelijken. 2. Opbouw tarieven Bekijk goed hoe de kosten voor dienstverlening worden berekend. Geldt er een vast uurtarief, een vast bedrag of wordt er met een percentage gerekend? Advies- en bemiddelingsbureaus die een percentage van uw hele pgb vragen als bemiddelingskosten zijn geen aanrader: zo n bedrag kan oplopen tot of meer. 4. Verantwoording Let op welke kosten u aan het zorgkantoor mag verantwoorden als kosten voor zorg of als kosten voor bemiddeling en welke kosten u uit het vrij besteedbare bedrag moet betalen. Vooral als u veel diensten afneemt bij pgb-bureaus, komen de kosten al snel uit boven dit vrij besteedbare bedrag. In dat geval moet u ze zelf bijpassen. 5. Houd zelf de regie! Geef nooit het beheer van uw gehele pgb volledig in handen van een bureau. Zorg dat u op de hoogte bent van de besteding van uw budget en dat u zelf bij het geld kunt. Laat het pgb dus nooit in z n geheel aan het bureau overmaken. Aline Saers Een gewaarschuwd mens In toenemende mate hoort Per Saldo verhalen van budgethouders die aangeven te zijn geronseld door zorgmakelaars, pgb-bureaus etcetera. Zij worden dan aangesproken op Goh is een pgb niet iets voor u? Of erger nog, mensen worden bang gemaakt. Er wordt ze verteld dat hun kind niet langer op school kan blijven, tenzij ze een pgb aanvragen. Nee dit zijn geen indianenverhalen, dit gebeurt gewoon. Ik vind het echt uit den boze! Wees gewaarschuwd, laat u niet misleiden! Niet alleen bij Per Saldo komen dit soort geluiden binnen, ook bij Stichting De Ombudsman. Vandaar dat Per Saldo en Stichting De Ombudsman zich samen sterk maken om mensen te wijzen op dit soort praktijken. Iets anders wat hierbij speelt is de fraude die bij pgb-bureaus aan de orde is. U hebt erover kunnen lezen in voorgaand artikel. Ik ben er fel op tegen dat pgb-bureaus alle vier de activiteiten advies, bemiddeling, administratie en budgetbeheer gelijktijdig aanbieden. Op die manier zijn zij niet meer afhankelijk van de budgethouder, maar andersom. Zaken gaan dan heel snel door elkaar lopen. Hier een uurtje minder, daar een uurtje meer. Dat kan niet. Pgb-bureaus moeten gewoon glasheldere procedures hanteren. Wat doen we voor u? Wat betaalt u? Hoe werken we? Wat betaalt u uit het pgb en wat uit eigen zak? Welke tarieven hanteren we en Wat doen we als u niet tevreden bent? Natuurlijk zijn er ook goede pgb-bureaus. Bureaus die worden gerund door mensen die niet enkel handelen vanuit winstbejag. Daar heb ik het nu natuurlijk niet over. Ook zij hebben last van de negatieve geluiden. Hoog tijd dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Aline Saers, directeur 7

7 nieuws nieuws nieuws nieuws nieu SER-advies positief over participatiebudget Het officieel vastgestelde advies over de toekomst van de AWBZ, dat de SER (Sociaal Economische Raad) half april overhandigde aan staatssecretaris Bussemaker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), valt bij Per Saldo in goede aarde: het is weloverwogen, stelt de cliënt centraal en bevat geen radicale suggesties over bijvoorbeeld het opheffen van de AWBZ. Bovendien pleit de SER voor verbreding van het participatiebudget, met naast AWBZ en WIA, regelingen op het terrein van de Wmo, Wsw, Zvw, IRO/PRB en vervoersvoorzieningen. Het hanteren van een integrale indicatie dat wil zeggen één indicatie via één loket - als het gaat om extra zorg bij wonen, vrije tijd, onderwijs, werken en vervoer, verdient aldus het SER-advies nadere verkenning en afweging. De raad brengt in dit verband haar advies Meedoen zonder beperkingen, meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten (augustus 2007) in herinnering. Daarin wordt aanbevolen te komen tot een persoonlijk integratiebudget. De raad ziet de invoering van een dergelijk persoonsgebonden participatie- of integratiebudget als een kansrijk instrument om jongeren met functiebeperkingen (en hun ouders) expliciet het stuur in handen te geven en heeft aanbevolen de pro s en contra s van een dergelijke ingrijpende beleidsmaatregel zorgvuldig in kaart te brengen en af te wegen. Het kabinet reageert voor de zomer op het SER-advies. Voor meer informatie over het SER-advies: kijk op Per Saldo grijpt als belangenorganisatie de viering van haar 12,5 jarig bestaan en dat van het pgb aan om invoering van het participatiebudget te versnellen. Meer daarover onder Voor 1 stormvast pgb op pagina 31. Ophoging pgb-tarieven in de Wmo Per Saldo is blij dat steeds meer gemeenten inzien dat een uurtarief van 15,50 een minimaal tarief is om volwaardige hulp bij het huishouden in te kunnen kopen. Hoorn en Zwarteland voerden recent een reparatieregeling door, waarbij met terugwerkende kracht over 2007 budgethouders een hoger uurtarief ontvangen. Maar ook Boxtel, Breda en Uden verhoogden al eerder het pgb-tarief. Per Saldo juicht deze aanpassingen toe, die voortkomen uit signalen uit de samenleving en initiatieven van budgethouders, die zich richten op de Wmo-wethouder of de gemeenteraad. Op kunt u de tarieven per gemeenten vergelijken en het uurtarief van uw gemeenten zelf invullen. Per Saldo blijft graag op de hoogte van nieuwe reparatieregelingen en ervaringen met het pgb huishoudelijk hulp en voorzieningen in uw gemeente. Daarmee kunnen niet alleen budgethouders, maar ook gemeenten van informatie worden voorzien, die de regeling rondom het pgb-wmo ten goede kunnen komen. Bieden pgb-bureaus waar voor uw geld? Samen met Per Saldo ontwikkelt de Ombudsman op dit moment een gedragscode voor pgbbureaus. Bureaus die zich aan de code conformeren komen in aanmerking voor een kwaliteitskeurmerk, zodat het kaf van het koren wordt gescheiden. De Ombudsman is op zoek naar budgethouders waarbij het advies, de zorg, de bemiddeling, de administratie of het budgetbeheer door het bemiddelingsbureau niet volgens de afspraken geleverd wordt, of die om andere redenen ontevreden zijn over het pgb-bureau. De Ombudsman maakt samen met Per Saldo een vuist tegen bemiddelingsbureaus die misbruik maken van de positie van budgethouders en heeft uw ervaringen daarbij hard nodig! Geef uw reactie via: Kijk ook op pagina 5-7. [ nr 3 08 ] 9

8 nieuws nieuws nieuws nieuws nieuw Huurtoeslag bij wooninitiatieven Per 1 januari 2008 kunnen ook particuliere wooninitiatieven huurtoeslag krijgen als er tenminste voldaan wordt aan de eis dat de huurders allen over een pgb in het kader van de AWBZ beschikken. Het bericht hierover in de vorige EigenWijs vraagt om nadere toelichting, zo bleek uit vragen die hierop volgden. Want waar, door wie en in welk kader is deze regeling bekend gemaakt? Het gaat om een brief van staatssecretaris Bussemaker aan de Tweede Kamer in het kader van de voortgangsrapportage modernisering AWBZ, op 15 februari Hierin staat op pagina 12 dat belemmeringen in dit opzicht voor de totstandkoming van pgb-wooninitiatieven zijn weggenomen. Kijk voor de tekst van de brief op > links> EigenWijs 3. AWBZ-zorg in mbo en hbo Ouders en rugzak heeft haar brochure AWBZzorg op school of opleiding? aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Inmiddels is het ook mogelijk om in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger beroepsonderwijs aanvullende zorg vanuit de AWBZ te krijgen. De brochure is een handzame samenvatting van wat naast de Rugzakregeling aan aanvullende zorg op school mogelijk is en welke stappen daarvoor kunnen worden ondernomen. AWBZ-zorg op school of opleiding? is aan te vragen of te downloaden via of telefonisch via de bestellijn van de CG-raad, telefoon (030) Feiten over het pgb op een rij Feiten rondom alle mogelijke onderwerpen waarmee u als budgethouder wordt geconfronteerd, heeft Per Saldo samengevat in factsheets. Deze zijn onlangs aangepast aan de huidige ontwikkelingen. Onderwerpen zijn onder meer: 12 tips bij de aanvraag van een pgb, Pgb-administratie, Vakantie in het buitenland, Verantwoording aan het zorgkantoor, Zorgovereenkomsten, Bezwaar tegen indicatiestelling. Leden van Per Saldo kunnen deze gratis downloaden via Niet-leden kunnen factsheets bestellen via de webwinkel. Tip: houdt u de datum op de factsheets in de gaten, want de ontwikkelingen gaan soms snel. Ik heb wat, krijg ik ook wat In de veelheid aan informatie die u nodig hebt om uw zorg zelf te kunnen regelen kan deze compacte brochure eigenlijk niet ontbreken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft hiermee een overzicht van alle compensatieregelingen die er bestaan voor mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd. Hoe blijft u zo lang mogelijk zelfstandig wonen, hoe zit het met de vervoersmogelijkheden, met hulpmiddelen, met opvang van kinderen thuis, met de belastingaftrek. Uiteraard wordt ook de mogelijkheid van AWBZ-zorg beschreven. U kunt de brochure gratis downloaden via of telefonisch bestellen via Bezwaarschrift indicatieprocedure Via de informatie- en advieslijn van Per Saldo kwam de vraag binnen hoe het verder gaat als een budgethouder bezwaar aantekent tegen de procedure van de indicatiesteller, de zogenaamde fictieve weigering. Verspeel je daarmee de mogelijkheid om later ook nog eventueel bezwaar aan te tekenen tegen het besluit? Het antwoord daarop is nee. Een bezwaarschrift tegen het besluit is gericht op de inhoud. Bij een bezwaar wegens fictieve weigering gaat het om klachten over de procedure. Als hangende de procedure wegens fictieve weigering het indicatieorgaan een besluit neemt, dan hoeft in dat geval niet opnieuw een bezwaarprocedure gestart te worden, maar kan ter aanvulling worden volstaan met het sturen van de inhoudelijke argumenten tegen het besluit. 10 [ nr 3 08 ]

9 s nieuws nieuws Beperking bestedingsvrijheid Vanaf 1 januari 2008 worden budgethouders met een somatische of psychosociale achtergrond niet meer geïndiceerd voor ondersteunende begeleiding in uren. Hierover berichtte EigenWijs u onder andere in het vorige nummer. Deze regeling heeft naast de verwarring rondom de begrippen somatische aandoening (lichamelijke ziekte) en lichamelijke handicap (stoornis van het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat) nog een ander bijkomend effect. Doordat ondersteunende begeleiding in uren geen optie meer is voor deze doelgroep, kan er ook geen sprake meer zijn van uitwisseling van functies. Dit betekent een beperking van de bestedingsvrijheid. Mocht u op grond van een lichamelijke ziekte of psychosociale problemen wel geïndiceerd zijn voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, dan kunt u uw pgb dus niet meer aanwenden voor ondersteunende begeleiding, zoals voorheen wel het geval was. Leeftijd zorgverlener Een budgethouder kreeg van een dienstverlenende instantie te horen dat zorgverleners niet jonger mochten zijn dan 18 jaar. Dit zou betekenen dat zij haar zoon van 16 niet zou kunnen inzetten voor ondersteunende begeleiding aan zijn achtjarige broertje. Voor het inschakelen van zorgverleners gelden echter dezelfde regels als voor andere werknemers, samengevat in het arbeidsrecht zoals dat door de arbeidsinspectie is beschreven. Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar gelden bepaalde beschermende maatregelen, die ook bij inschakeling als zorgverlener van toepassing zijn. Op > links > EigenWijs 3 vindt u de website met nadere informatie hierover. MIJN WIJS Marja Morskieft Een chronisch zieke is ook maar een mens Ik wil het niet altijd weten. Er zijn tijden dat mijn psychische weerstand groter is dan mijn fysiek ongemak en dan heb ik nergens last van. Maar daarna komt altijd de man met de hamer. Na een nacht slecht slapen, een te groot glas port, een week doen alsof ik druk-druk ben, of gewoon een koude/hittegolf: mijn aandoening laait weer op. Het grootste risico levert het lezen van beleidsstukken op. Het taalgebruik bezorgt me spontaan gastritis. We moeten in de positieve spiraal van de groeisituatie komen en ons aanbod vertalen naar een cliënt- agenda. Dan zie ik een bestuurder stiekem denken aan zijn privé-spiraal. En ik zie hem nóg een knip maken in de zorg die verleend mag worden. Knip: gebruikelijke zorg eraf - wat dat dan ook moge zijn -, knip: huishoudelijke zorg, knip: persoonlijke zorg, knip: ondersteunende zorg, knip: aandacht en aanwezigheid, valt niet onder zorg. Zodat de mens die zorg nodig heeft vertwijfeld achterblijft. Wie wast en kleedt hem, luistert, sorteert de informatie over al de regelingen waar hij een beroep op doet en zet de kliko buiten? Zodat werkers in de zorg soms gefrustreerd aan een bed staan: tot in detail is beschreven wat voor handelingen ze mogen verrichten, maar wat er nu écht nodig is: even de haren wassen zodat de zieke zich weer mens voelt, mag niet. Wat voel ik me ziek dan, als ik dit lees. Want ik voel me ook afhankelijk van bureaucraten die achter hun bureau beslissen wat voor mij en mijn collega s kwaliteit van leven is. Maar ja, ik ben ook maar een mens. Na het lezen over deze treurigmakende ontwikkelingen word ik altijd recalcitrant. Mijn geestelijke weerbaarheid komt in actie zogezegd. Ik ren naar mijn scootmobiel en ga woest scheuren. In de supermarkt rijd ik de bonusstapel toiletpapier omver, gewoon, voor de plezanterigheid. Thuisgekomen bel ik de controlebezoeken bij specialisten voor het hele jaar af met als reden: geen zin. Ik maak mijn pgb-verantwoordingsformulier kwijt en ben benieuwd of ik daarmee het controleapparaat in actie breng. Daarna boek ik een gecompliceerde samengestelde taxi - treinrit naar de andere kant van het land - kost de telefoniste een uur puzzelen - en aan het eind van het gesprek zucht ik: Ach, laat maar, te moe. En dat lucht ontzéttend op! Want ja, een chronisch zieke is ook maar een mens. [ nr 3 08 ] 11

10 [ EIGENWIJS PORTRET ] IK DOE ER ALLES VOOR OM MIJN VROUW THUIS TE VERZORGEN, maar Op weg naar de gemeente Stadskanaal, waar de heer Rubingh (79 jaar) zijn volledig van zorg afhankelijke vrouw (83 jaar) thuis verzorgt. Na een lange maar zonnige autorit is de bestemming bereikt: de eengezinswoning van de heer Rubingh, niet ver van het winkelcentrum en het gemeentehuis. Hij stelt zich voor met Henk. In de woonkamer hangen verschillende schilderijen van vaartuigen, die zijn voorliefde verraden. Een keyboard en een apart klein tv tje met een beeldschermdoorsnede van hooguit 14 cm trekken de aandacht. Met die monitor kan ik een oogje op mijn vrouw houden als zij in bed ligt. Haar gezondheid is de laatste maanden zo verslechterd, dat zij niet meer de trap op of af kan, vertelt de heer Rubingh. 12 [ nr 3 08 ]

11 [ EIGENWIJS PORTRET ] word door de gemeente ontmoedigd [Tekst: Annelies Bloemers Fotografie: Martha Vlastuin] Mijn dochter heeft een fulltime baan, verbouwt op dit moment haar woning én ze zorgt 30 uur per week voor Zeven jaar geleden werd bij mevrouw Rubingh de mijn vrouw. Door al deze activiteiten heeft ze nog maar diagnose Alzheimer gesteld, een ziekte die wordt gekenmerkt door de achteruitgang van de psychische functies. stop er toch mee en neem meer tijd voor jezelf, maar ze weinig tijd voor haar eigen leven. Ik zeg wel eens meisje Mevrouw Rubingh is zichtbaar verward, communiceert is vastbesloten om er samen met mij alles aan te doen erg moeilijk en heeft als gevolg van haar ziekte geen dag- om haar moeder hier te laten blijven wonen. en nachtritme. Langzaam verslechtert haar toestand. Vijf Naast de hulp die mijn dochter en ik leveren, komt er jaar lang verzorgden de heer Rubingh en zijn dochter twee keer per week iemand van een thuiszorginstelling die in de middag drie uur voor mijn vrouw zorgt. haar volledig zelf. In eerste instantie dacht ik: dat pgb, daar begin ik niet aan. Al dat gedoe eromheen. Jarenlang Hierdoor kan ik op die momenten zelf ook eens even een heb ik bij Philips gewerkt. Ik was een troubleshooter, ga kennis bezoeken of naar de leeszaal gaan. Daar ben ik erg uitdagingen niet uit de weg. Eerst in Eindhoven, later in blij mee, want door de intensieve zorg voor mijn vrouw Groningen. Ik ben fanatiek en ga er voor de volle 100% raak ik toch in een soort isolement. voor. Daarbij houd ik erg van effectiviteit en doelmatigheid en in mijn beleving paste het pgb daar niet bij. zorgde ervoor dat de boel hier lekker fris bleef, zodat ik Tot voor kort hadden we een hulp bij het huishouden. Zij Vandaar dat mijn dochter en ik mijn vrouw de eerste vijf mij daar niet mee bezig hoefde te houden. Dit veranderde toen in 2007 de huishoudelijke verzorging overging jaar van haar ziekte volledig verzorgden. Mantelzorg, zoals dat heet. Maar op een gegeven moment was dat naar gemeente. niet meer te doen. Onze dochter woont 50 kilometer hier vandaan moet u weten. Iedere dag na je werk 100 km op Herindicatie en neer rijden om voor je ouders te zorgen, dat kun je Van de gemeente ontving ik een brief met daarin de niet jaar in jaar uit zomaar van iemand vragen. Daarbij boodschap dat mijn vrouw een herindicatie zou krijgen. is het zo dat mijn vrouw door haar Alzheimer alleen van Dit vond ik opmerkelijk, want de toenmalige indicatie mijn dochter en van mij voeding aanneemt. Vandaar dat van mijn vrouw was nog drie jaar geldig. Vervolgens ik uiteindelijk besloot toch een pgb aan te vragen, zodat kregen we het bericht dat de hulp bij het huishouden we onze dochter kunnen betalen voor haar hulp en daarnaast extra ondersteuning kunnen inhuren. Dit scheelt ruim 3.200,- per jaar. Maandelijks gaan in plaats van in klasse 3, werd ingedeeld in klasse 2. we er ongeveer 300,- op achteruit. Als klapper op de Persoonsgebonden budget vuurpijl stuurde de gemeente ons vorige week een brief In het begin bestond het pgb voor mijn vrouw uit persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding, vangt en dat de eigen bijdrage die we moeten betalen waaruit blijkt dat mijn vrouw 144,- per vier weken ont- klasse 5 en 6. Daarbij hadden we een indicatie voor huishoudelijke verzorging, klasse 3. Hiermee kon ik de zorg bedraagt 0,-. Hierdoor voel ik mij door de gemeente 164,- bedraagt. Oftewel: het nieuwe pgb-saldo voor mijn vrouw goed regelen. Onze dochter huren we gedwongen om iemand helemaal uit eigen zak te gaan in om mijn vrouw te verzor- betalen. Dat is goedkoper gen en te ondersteunen bij bijvoorbeeld het toiletteren. Boven is er geen toilet, dus mijn vrouw moet op een po worden geholpen. Ook helpt De gemeente kan ons toch niet dwingen te verhuizen na 45 jaar? en dan heb ik niet al die rompslomp. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Eerst dacht ik: wat ik tekort kom moet ik dan op de een of onze dochter haar bij het in en uit bed gaan. Zij doet andere manier maar uit eigen zak betalen, maar dat zoveel voor ons. Ik maak me daar ook zorgen over hoor. klopt toch eigenlijk niet? >> [ nr 3 08 ] 13

12 [ EIGENWIJS PORTRET ] In voor- en tegenspoed Bij de gemeente hebben ze echt geen flauw idee van wat zich hier afspeelt. Ze moeten echt eens iemand langs sturen om er zicht op te krijgen. Als ik het advies van mijn huisarts had opgevolgd, zou mijn vrouw vier jaar geleden al zijn opgenomen in een verzorgingstehuis. Voor mij is dat nooit een optie geweest. We zijn al 60 jaar samen. Het laatste stukje van ons huwelijk wil ik ook samen volbrengen. Als mijn vrouw wordt opgenomen in een verpleeghuis, zou ik s nachts echt geen oog meer dichtdoen. In een verpleegtehuis hebben ze maar anderhalf uur per dag tijd voor een patiënt. Mijn vrouw heeft mij gewoon nodig, punt uit. Overdag en s nachts. Soms wil ze s nachts van alles en ben ik genoodzaakt om in een andere kamer te slapen. Maar als ze s avonds redelijk rustig is, dan ga ik naast haar slapen. Het komt dan regelmatig voor dat ik midden in de nacht wakker word, doordat mijn vrouw wild met haar armen zwaait. Ik zeg dan, rustig maar, het is goed. Vervolgens pak ik haar arm vast en dan drukt zij mijn hand tegen haar borst wat haar kalmeert. In een verzorgingshuis zou ik er s nachts niet zijn en is er niemand om haar gerust te stellen. Ik moet er niet aan denken. Ik weet zeker dat als ik het advies van de huisarts vier jaar geleden had opgevolgd, mijn vrouw er niet meer zou zijn geweest. 14 [ nr 3 08 ] Ik heb er alles voor over om de laatste jaren van ons huwelijk ook samen door te kunnen brengen. Tegenwerking Ik heb er echt alles voor over om mijn vrouw thuis zo goed mogelijk te verzorgen. Ik let er op dat ik gezond eet, zodat mijn lichaam in goede conditie blijft. Twee maal per week zet ik de buitendeur open en zet ik de kookwekker op 20 minuten. Dan loop ik met flinke pas naar de schuur en weer terug. Als mijn conditie verslechtert, ik ben natuurlijk zelf ook niet de jongste meer, dan houdt de mogelijkheid om mijn vrouw thuis te verzorgen op en dat is het laatste dat ik wil. Zoals ik al vertelde komt mijn vrouw al twee maanden niet meer beneden, omdat ze de trap niet meer op en af kan lopen. Voor mij is het niet mogelijk om haar hierbij te helpen. Iets dat ik erg betreur. Op zo n mooie voorjaarsdag als vandaag zou ik graag voor ons huis met haar in het zonnetje zitten, zodat we nog samen van kleine dingen kunnen genieten. Nu zit ze hele dagen boven in dat kamertje en zit ik het grootste deel van de dag bij haar. Bij de gemeente heb ik een verzoek ingediend voor een traplift, maar dat wordt niet gehonoreerd. Omdat mijn vrouw al in zorgklasse 7 zit, zegt de gemeente: Meneer Rubingh, wij raden u aan uw vrouw te laten opnemen of we bieden u de mogelijkheid te verhuizen naar een woning waar alles gelijkvloers is. Met andere woorden: gezien de levensverwachting van uw vrouw is een traplift voor ons een te grote investering. Daar snap ik werkelijk waar niets van. Mijn dochter en ik doen er alles aan om ervoor te zorgen dat mijn vrouw niet in een verzorgingstehuis terechtkomt. Je zou hierin van de gemeente toch wat steun mogen verwachten? In plaats daarvan werkt de gemeente alleen maar tegen. Je kunt mensen op onze leeftijd toch niet ineens dwingen te verhuizen? We wonen hier al 45 jaar en we hebben fijne contacten in de buurt. Daarnaast zou mijn vrouw door zo n grote verandering nog meer in de war raken dan ze nu al is. En tja natuurlijk word ik ook gedupeerd. Maar aan mij wordt niet gedacht." Per Saldo: Een gemeente mag inderdaad de goedkoopst adequate oplossing (vergoeden verhuiskosten) bieden, míts er geen medische belemmeringen zijn om te verhuizen. In het geval van mevrouw Rubingh zijn die er overduidelijk wél. Met dit soort vragen kunnen budgethouders terecht bij het juridisch steunpunt van de CG-Raad->

13 [ EIGENWIJS PORTRET ] Bezwaarschrift Tegen de uitspraak van de gemeente heb ik een bezwaarschrift ingediend. Mijns inziens zou dit niet De o van Wmo staat toch voor ondersteuning? het lijkt meer op de 'o' van onzin huishoudelijke hulp en de eigen bijdrage bijvoorbeeld. Uiteindelijk zou ik binnen vijf dagen bericht ontvangen. Na een week had ik nodig moeten zijn. Iedereen weet toch wat Alzheimer echter nog steeds niets ontvangen. Toen ik daarna weer betekent? De motivatie voor de afwijzing voor deze telefonisch contact opnam met de gemeente, kreeg ik te voorziening vind ik echt onbegrijpelijk. Wat voor een horen dat ik het zorgkantoor maar moest bellen. Dit heb ziekte moet je eigenlijk hebben om hiervoor in aanmerking te komen? De gemeente heeft toch niet voor niets stuurd. Tot nu toe heeft het ons nog niets opgeleverd, ik gedaan en ik heb de toekenningsbeschikking opge- trapliften in haar voorzieningenpakket? In de Wmo staat maar ik blijf positief. Dat moet ook wel. de o toch voor ondersteuning? Of vergis ik mij? Het lijkt er nu meer op dat die o staat voor onrecht of onzin. Zoveel plannen Deze woorden heb ik ook gebruikt in mijn bezwaarschrift, waar ik overigens nog geen reactie op heb mogen Het onderwijzen zit er altijd nog wel in. Ik ben daarom Ik ben een lezer en heb m n carrière afgesloten als leraar. ontvangen. Ik ben van plan om nu de brandweer in te van plan om als partner van een Alzheimerpatiënt een schakelen. Stel nou dat er een brand uitbreekt, dan is de boek te schrijven, over hoe het is om je partner zo intensief te verzorgen en hoe deze slopende ziekte in steeds situatie hier toch totaal onveilig? grotere mate grip krijgt op je leven. Maar goed ik heb Lastige situatie zoveel plannen en interesses. Hoewel ik de situatie met de gemeente moeilijk vind, Twee jaar geleden ben ik gestart met pianoles. Eerst is er geen conflictsituatie. Dat wil ik ook helemaal niet. dacht ik: moet ik dat nou wel doen, op mijn leeftijd? Bij een conflictsituatie zijn er altijd twee verliezers. Maar waarom ook niet? Volgens mijn pianoleraar ben ik Maar goed, op een gegeven moment heb je niets meer zijn oudste, tevens meest fanatieke student. Hij moet er te verliezen. Zoals ik er nu tegenaankijk heb ik niets zelf om lachen. Daarnaast schilder ik graag en houd ik meer te verliezen. De enige die iets te verliezen heeft, ontzettend van de pleziervaart. Ik ben blij dat ik zoveel is de gemeente. De wethouder raadde mij aan een verschillende interesses heb. Die maken dat ik, ondanks bezwaarschrift in te dienen. Hij weigerde te luisteren de moeilijke situatie met mijn vrouw, ook plezier heb in naar mijn verhaal! Waarom komen ze niet langs? De Wet het leven. Helaas heb ik twee jaar geleden onze eigen maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat toch voor boot moeten verkopen. Tja, op een gegeven moment participatie? Dat is in ons geval onmogelijk geworden. weet je dat het er gewoon niet meer van komt, maar De gemeente hanteert een ontmoedigingsbeleid. Ik zit het liefst zou ik er direct weer een willen kopen. Maar echt in een spagaat. Ik heb rust nodig om mijn vrouw te goed, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, dat snapt u ook kunnen verzorgen, maar ervaar veel onrust door al dit wel. Ik zeg wel eens, ik wil wel zoveel dingen doen, dat ik gedoe. Ik moet er echt niet teveel over nadenken, dan gewoon geen tijd heb om dood te gaan. doe ik geen oog meer dicht. Als u eens wist hoe lang ik aan de telefoon zit om alles recht te zetten. Over de De redactie van EigenWijs besloot naar aanleiding van het verhaal van de heer Rubingh gemeente Stadskanaal langs de pgb-wmo-thermometer te leggen. Lees hiervoor verder op pagina 16. Meer informatie over de Wmo vindt u op -> Wmo en in de brochure Zelf aan zet in de Wmo hulp en hulpmiddelen met een persoonsgebonden budget Wmo. [ nr 3 08 ] 15

14 [ EIGENWIJS PGB WMO-THERMOMETER ] In deze rubriek neemt Per Saldo bij een gemeente de proef op de som voor wat betreft de invoering van het pgb in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Naast hulp bij het huishouden kunnen budgethouders bij hun gemeente terecht voor individuele vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen. HUISWERK VOOR STADSKANAAL Pgb krijgt er nog te weinig kans Per Saldo krijgt dagelijks tientallen telefoontjes van budgethouders. Soms zitten daar heel schrijnende gevallen bij, zoals dat van de heer Henk Rubingh (79) uit Stadskanaal. Toen hij zijn situatie beschreef, ging EigenWijs op zijn uitnodiging in om bij hem langs te komen (zie pagina 12). Tegelijkertijd beoordeelde Per Saldo met de Wmo-thermometer het beleid van zijn gemeente, met name wat betreft het pgb. Hieruit blijkt dat Stadskanaal ruim onvoldoende scoort. EigenWijs sprak met wethouder Jan Willem van de Kolk en coördinator Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de heer Floor Aukema. Met dit gesprek werd het gescoorde cijfer niet opgehaald, integendeel: de gemeente heeft huiswerk. [ Tekst: Frans van der Pas en Martha Vlastuin Illustratie: Dik Klut ] Vanuit zijn werkkamer heeft de wethouder ruime uitkijk met zicht op de eengezinswoning van de heer Rubingh. Ze kennen elkaar, vertelt Van de Kolk. In een kleine gemeente als Stadskanaal komen burgers en bestuurders nu eenmaal gemakkelijk direct met elkaar in contact. Over individuele gevallen gaan we het echter in dit gesprek niet hebben. Stadskanaal heeft op de Wmo-thermometer erg laag gescoord: een 3. Het is de vraag of de praktijk genuanceerder uitpakt dan het onderzoek laat zien (zie kader). Goede intenties In Stadskanaal krijgt de Wmo in algemene zin veel aandacht. Er wordt breed ingezet op de negen prestatievelden die in de wet staan aangegeven. Wij zijn heel erg bezig met processen, vertelt Van de Kolk. Stadkanaal heeft zogenaamde steunstees, steunpunten voor wonen, welzijn en zorg. Hier kunnen de inwoners terecht voor informatie, advies of ondersteuning op deze terreinen. Als het gaat om het stimuleren van vrijwilligerswerk, haalt de gemeente landelijke prijzen. Binnen de Wijkaanpak Stadskanaal werken buurtbewoners, woningcoöperaties en gemeente intensief samen. De gemeente vergrijst iets meer dan landelijk gemiddeld, resp. 17% ten opzichte van 14%. Stadskanaal werkt daarom met seniorenvoorlichters. Dat betekent dat elke 75+-er jaarlijks wordt bezocht om zijn/haar behoefte te peilen en om knelpunten te inventariseren. Pgb Van de Kolk ziet het pgb in de Wmo niet als een ondergeschoven kindje. Zo beschouwt de gemeente Stadskanaal het in elk geval niet. We willen het AWBZ-beleid continueren, zegt hij. Daarover is afgesproken dat er eerst een jaar gedraaid wordt, waarna een evaluatie volgt. Dat punt nadert nu snel: juni aanstaande. De gemeente verwacht een toename van het aantal budgethouders naarmate er meer ervaring wordt opgedaan met het pgb. Bovendien kunnen de steunstees en het inschakelen van de seniorenvoorlichters ertoe leiden dat het aantal budgethouders gaat toenemen. Beheersen Van de Kolk: Eigenlijk zijn we tot nu toe steeds bezig geweest met het beheersbaar maken van de nieuwe maatregel. Dat is goed gelukt. De bedrijfsvoering is op orde, financieel en wat betreft het zorgaanbod. We vinden het belangrijk de kwaliteit van zorg op een acceptabel niveau te houden, zodat hierover geen onrust ontstaat. Dat heeft ertoe geleid dat wij, in tegenstelling tot andere gemeenten, geen geld over hebben gehouden. Voorzieningen Wat betreft de voorzieningen: dat heeft te maken met lopende contracten, legt coördinator Aukema uit. Een aantal loopt binnenkort af, waarna er opnieuw aanbesteding plaatsvindt. Een goed moment voor evaluatie. Een moment dat de gemeente kan aangrijpen om gewenste veranderingen door te voeren. Van de Kolk: 2008 wordt het jaar waarin we ons huiswerk zullen moeten doen. Ik 16 [ nr 3 08 ]

15 [ EIGENWIJS PGB WMO-THERMOMETER ] ben als bestuurder erg nieuwsgierig naar de opbrengst van de evaluatie. Wij wonen in een gemeente waarin we richting de cliënt willen bewegen, maar wel op een verantwoorde wijze. De organisatorische kant hebben we onder controle. Nu kunnen we ons vizier meer gaan richten op inhoud en sociale aspecten. Dat het gemeentelijk apparaat in deze kleine gemeente zo dicht bij de burger staan, ziet Van de Kolk als een voordeel. Positieve bezuiniging Van de Kolk is vanuit zijn politieke voorland (PvdA) voorstander van keuzevrijheid. Andere landen kunnen van ons leren hoe wij keuzevrijheid optimaliseren. Dat we autonomie van het individu doorvoeren daar waar mogelijk of wenselijk is. Maar de eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat veel mooie Wmo-gedachten ingegeven zijn om de zorguitgaven beheersbaar te houden. Die pakken - al dan niet gepland - goed uit, want de decentralisatie genereert wel een belangrijk voordeel: het brengt de maatschappelijke discussie en de democratische controle op lokaal niveau op gang, wat tot mooie ontwikkelingen kan leiden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat als de overgangsproblemen eenmaal zijn overwonnen het op den duur goed gaat lopen. het rapport van Stadskanaal Pluspunten Stadskanaal heeft een overeenkomst met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), kosteloos voor budgethouders. Er is sprake van een vrij te besteden bedrag van minimaal 250,- tot maximaal 1.250,- (art. 9, financieel besluit). Budgethouders leggen eens per jaar verantwoording af. Per Saldo is opgenomen in de informatievoorziening van het lokaal loket. Minpunten Een telefoontje om de actuele tarieven van huishoudelijk hulp te achterhalen, was tevergeefs. Voor de meting van Per Saldo is daarom gebruik gemaakt van de tarieven 2007, zoals die in het Wmo-besluit van Stadskanaal staan: huishoudelijke hulp 1 11,10 en huishoudelijke hulp 2 17,40 (Per Saldo geeft aan: 15,50 en 20,-). De gemeente bevestigt bovenstaande informatie. Het uurtarief moet nog worden aangepast in 2008 en is niet te herleiden via de website. Informatie kunnen burgers overigens vinden via de Regelingenbank, toegankelijk via de gemeentelijke website (zie webwijzer op > links > EigenWijs 3). Van bestedingsvrijheid is geen sprake. Dat wil zeggen dat functies (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en ondersteunende begeleiding) niet met elkaar kunnen worden uitgewisseld, omwille van het meedoen in de maatschappij. Veel individuele voorzieningen worden in natura verstrekt. In artikel 20 over woningaanpassingen is onduidelijk wat het verschil is tussen een pgb en een financiële tegemoetkoming. Dat roept vragen op. Wat betreft de tarieven van de hulpmiddelen: Stadskanaal vergoedt de tegenwaarde van de adequaat goedkoopste voorziening. De kosten van service en onderhoud worden vergoed. Artikel 3 in het Besluit zegt dat (mobiele) tilliften en stoelliften, vervoersvoorzieningen en voorzieningen voor verplaatsen in en rond de woning alleen in natura worden verstrekt. In artikel 17 is er echter sprake van een pgb/financiële tegemoetkoming. Dat spreekt elkaar tegen. Het is nogal warrig in Stadskanaal. Uit aanvullende informatie van de gemeente blijkt dat een pgb voor een sportrolstoel wel mogelijk is. Gewone rolstoelen worden in bruikleen gegeven. Een pgb hiervoor is niet mogelijk. Algemene conclusie De lage beoordeling van Stadskanaal is ontstaan door de lage uurtarieven -, zeker voor huishoudelijke hulp 1 -, een warrige verordening en onduidelijke beschrijvingen in het Wmo-besluit. De gemeente laat weten dat ze aan de juiste begripsbeschrijving de nodige aandacht zal schenken. Verder zal zij tijdens de evaluatie van de verordening en het besluit, die op korte termijn gaat plaatsvinden, een aantal zaken heroverwegen. De gemeente wil hierop niet vooruitlopen door nu al uitspraken te doen over mogelijke aanpassingen. Wel zegt de wethouder toe dat de bevindingen van Per Saldo bij de evaluatie betrokken zullen worden. Voor de uitslag van de Wmo-thermometer heeft deze belofte echter geen effect. Deze blijft steken bij het cijfer 3. Getallen Stadskanaal telt inwoners. Hiervan is 17% 65 jaar of ouder: inwoners. Er zijn 170 budgethouders voor huishoudelijk hulp in Stadskanaal. Dat is 0,5% van alle inwoners. Dat is bijna 3% van alle 65+-ers. [ nr 3 08 ] 17

16 [ EIGENWIJS HULPMIDDEL ] Door de bril van Jorissen Mevrouw met de bril was afgelopen periode niet in de gelegenheid om op jacht te gaan naar nieuwe producten. Ze moest haar boek over gehandicapte mensen in verschillende Afrikaanse landen afronden. Dat was op het laatste nippertje drukker dan druk. Deze keer dus geen materiele zaken, maar twee schetsjes over hoe het ook kan: (over)leven met een handicap in het donkere continent Afrika. Volgende keer weer als vanouds. Verwilderen of Verwildersen In Afrika is een grote ontoegankelijke stad per rolstoel verkennen nergens zo goed te doen als in Egypte. Neem Cairo, de hoofdstad, waar maar liefst 22 miljoen mensen wonen, allemaal op een zeer beperkt gebied. Om geparkeerde auto s op de stoep te vermijden, worden oude trottoirbanden zoetjesaan vervangen door exemplaren die maar liefst 30 centimeter hoger als de rijweg zijn. Cairo is weliswaar moeilijk, zowel voor de zelfrijder als de rolstoelduwer. Maar in Cairo is hulp, altijd en ongevraagd. Je hoeft maar even stil te staan en om je heen te kijken (hulpzoekend of slachtofferachtig hoeft niet) en mannen én vrouwen, gesluierd of niet, snellen als vanzelfsprekend toe om de rolstoel te helpen tillen. Adequaat en zonder ach gut gezicht. Moet van Allah, zou je zeggen. Voor het duw- en trekwerk krijgt de Koranlezer(es) punten om het Hiernamaals te bereiken. Zo n witte rolstoelvrouw, lichtgewicht bovendien, brengt wellicht een extra bonuspunt in het laadje. Onze God houdt ook van naastenliefde. Maar je handen vuilmaken, of pijn in je rug krijgen. Nou nee, liever niet. Onze naastenliefde gaat in dit geval erg vaak vergezeld van een neerbuigende zelfgenoegzame blik. Juist dat maakt zoveel verschil. Het verkeer in Cairo is gekmakend. En tegelijkertijd ook weer niet. Hoewel stoplichten en zebra s ontbreken, zien mensen kans de overkant van een straat waar auto s continue zes, zeven rijen dik rijden, te bereiken. Staat iemand op het punt over te steken, dan sluit meestal snel een tweede zich aan, gevolgd door de derde, vierde enzovoorts. De grootste durfal (meestal een man) werpt zich voor de aanstormende rijen auto s, in zijn kielzog volgen de anderen. En die auto s, die rijden dóór, weliswaar iets minder snel. Ze slingeren zich behendig om het groepje overstekende mensen, of, rijden er rakelings tussen door. Gevloek, hysterisch getoeter, opgestoken middelvingers, die zijn er niet bij. Honderden malen ben ik over gestoken. Alles zit er nog op en aan, al missen opvallend veel mensen een been, of beide benen. Wat maakt dat je je voor rijen aanstormende auto s durft te werpen? Is het bluf? Beschikt zo iemand over radar, die hem in staat stelt de snelheid en hoe de auto s zich zullen gedragen te voorspellen? Beschikken wij allemaal over radar, maar staat de knop op stand by? Cairo is ook ideaal voor sloddervossen. Tijdens een spannende oversteek, verloor ik mijn mobieltje. Minuten later hoorde ik een man achter me roepen. Toen ik omkeek zag ik m zwaaien met jawel, mijn mobiel. Maar liefst drie keer had hij een gevaarlijke oversteek gewaagd om mij mijn eigendom te overhandigen. Nog vriendelijk lachen ook. In Cairo ben je onderdeel van één groot lichaam. In Amsterdam ben je lid van de vereniging voor individualisten, bedacht ik me. De Nederlandse 18 [ nr 3 08 ]

17 [ EIGENWIJS HULPMIDDEL ] Dikke Ikjes verwilderen niet door het toenemend aantal moslims, zoals onze PVP voorman en arabofoob ons al te graag doet geloven. Wee de dag dat onze verwildering vervangen wordt door Verwildersing. Maakt slechts één letter verschil op papier, over de praktijk durf ik niet eens te denken. Elegant, kalm, aristocratisch en toch. Madame, madame, kom binnen, we gaan er een mooi prijsje van maken! Het was weer zover. Mijn belangstelling voor een bijzonder beeldje was niet onopgemerkt gebleven. Voor ik er erg in had trok de Malinese handelaar mij zijn kraam in en zag ik hem denken: daar heb je er weer zo een van kijke, kijke, nie kope. Ik wilde niet gezien worden als iemand uit t land van we benne zuunig. De vlammen sloegen me acuut uit. Onderhandelen is niet mijn ding en het was ook werkelijk om in katzwijm te vallen, midden op de dag in het heetste jaargetijde. Versuft bracht ik een bod uit, ondertussen zag ik vanuit mijn ooghoek iets voorbij gaan dat ik niet meteen thuis kon brengen. Was dat nu een hond of een mens? vroeg ik me af, ondertussen mijn tweede bod uitbrengend. Een paar minuten later, de koop was gesloten, dook dat iets vlak voor me weer op. Eerst zag ik de trotse blik, het perfect gebeeldhouwde profiel, toen haar eindeloos lange armen met handen die eindigden in vieze plastic slippers. Nee, het was geen Greyhound, zo n salonhond waar menig grachtenpander zich graag mee vertoont. Maar een jonge vrouw die op handen en knieën, door de stinkende open riolering lopend, inkopen deed. Het obligate doorschijnend plastic tasje droeg ze in haar mond. Zakjes water, een overrijpe banaan en twee mango s schenen er doorheen. Niemand keek op of om, alleen mijn mond viel open. Mijn eerste reactie was afkeer, afkeer die al gauw omsloeg in bewondering. De vrouw was niet alleen mooi qua bouw, gezicht en huid, het was vooral haar manier van voortbewegen die me raakte. Elegant, kalm, aristocratisch. Mijn eerste associatie met een Greyhound was zo gek nog niet. Haar profiel, de lange ranke voorpoten met de glacédunne huid waar elk miniem botje, elke zenuw en spiertje doorheen schenen. Later op de dag zag ik haar weer. Op een drukke rotonde zat ze samen met andere gehandicapte mannen in een driewieler te praten en ontspannen te lachen. Naast de rolstoel zaten twee vitale peutermeisje, ieder een halve zwarte banaan oppeuzelend en aan een zakje water zuigend. Ze vlogen op me af toen ze me zagen. Of ik snoep had, een pen, of desnoods een kauwgummetje. Toen ik wat snoep gaf begon het echte werk. Snoep? Ah, merci madame. Maar liever CEFA s, (de West Afrikaanse munteenheid) veel CEFA s, heel veeeel CEFA s, pour maman, fleemde het grootste meisje koket lachend. Ze waren aardig bedreven, de jonge dochters. Mothers little helpers. De jonge moeder zag het vriendelijk knikkend en sereen glimlachend aan. Weer sloeg de verwarring heftig toe. Voor ik het wist had ik ze een pakje biljetten toegestopt. Erger nog: voor ik het wist had ik de vrouw met mijn aalmoes als bedelares bestempeld. En dat terwijl ik een uur eerder nog dacht dat de vrouw een trofee zou moeten krijgen voor haar prachtige gang. Tjsa, zijn het principes, onwrikbare beelden, of vooral sentiment waar de mens zich door laat leiden? En welke van de drie is de minst kwade? Vragen die nog dagen schuurden. [ nr 3 08 ] 19

18 de regeling kunnen kiezen voor een pgb. Want nu kunt u zelf uw behandelaar kiezen, iemand die bij u past en waardoor u wellicht wachtlijsten omzeilt. Pgb voor behandeling van psychiatrische problemen Nieuwe mogelijkheid in de zorgverzekeringswet [ Tekst: Marlies Kamperman en Martha Vlastuin Illustraties: Dik Klut] U hebt voor uzelf of voor uw kind een indicatie voor de behandeling van psychiatrische problemen of u bent van plan een indicatie aan te vragen. U hebt een indicatie voor op genezing gerichte behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. U bent of gaat onder behandeling van een behandelaar (psychiater, klinisch psycholoog). Voldoet u aan één of meer van de volgende criteria? Dan is de volgende informatie belangrijk voor u. Het gaat hierbij om het nieuwe pgb voor behandeling van psychiatrische problematiek. Wat zijn de mogelijkheden en welke stappen dient u te zetten om voor dit pgb in aanmerking te komen? Nieuw Per 1 januari 2008 zitten alle behandelingen van psychiatrische problemen, de zogenoemde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) in het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat zorg die gericht is op het genezen van, of voorkoming van verergering van een aandoening, onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt. Deze zorg kan worden verstrekt in natura. Tegelijkertijd is er binnen de Zvw een experiment met een pgb voor behandeling van psychiatrische problemen gestart. Per Saldo is blij dat verzekerden nu ook bij hun zorgverzekeraar Aanvraag Vraag allereerst het Reglement pgb-ggz op bij uw zorgverzekeraar. Hierin staan alle te nemen stappen voor de aanvraag van een pgb. Dit reglement zit niet standaard bij de polisvoorwaarden die verzekerden normaliter thuisgestuurd krijgen. U dient het pgb voor de behandeling van psychiatrische problemen aan te vragen bij uw zorgverzekeraar. Die is vrij om de regeling naar eigen keuze en voorkeur in te vullen, zoals wat betreft de indicatiestelling, de hoogte van het tarief, de wijze van uitbetaling en de wijze van verantwoording. Vraag uw zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden! Indicatie Het kan zijn dat u vanuit de AWBZ al een indicatie voor activerende begeleiding heeft, die gericht is op herstel of voorkoming van verergering van uw aandoening. Deze activerende begeleiding valt per 1 januari 2008 in de Zvw onder de term behandeling. Het pgb maakt het mogelijk dat tijdens uw behandeling vormen van begeleiding, vergelijkbaar met activerende begeleiding, worden aangeboden. Neem in dit geval contact op met uw zorgverzekeraar om te vragen welke stappen u moet zetten. Wanneer u psychische problemen heeft en onder behandeling bent of gaat van een behandelaar, kunt u voortaan ook kiezen voor een pgb. Vraag uw zorgverzekeraar welke stappen in moet zetten om voor een pgb in aanmerking te komen. Uit onderzoek van Per Saldo blijkt dat zorgverzekeraars altijd om een indicatie door bijvoorbeeld een huisarts of bureau Jeugdzorg zullen vragen. Behandelaars Het pgb voor behandeling kan zowel voor geestelijke gezondheidszorg in de eerste als in de tweede lijn worden aangevraagd. Eerstelijnszorg omvat alle nietgespecialiseerde, vrij toegankelijke voorzieningen in de gezondheidszorg en de hulp- en dienstverlening. Tweedelijnszorg is alleen toegankelijk na een verwijzing door een zorgaanbieder uit de eerste lijn, zoals een huisarts. Kiest u voor een pgb, dan kunt u zelf

19 [ EIGENWIJS DE REGELING ] kiezen welke behandelaar u wilt. Let op: vraag uw zorgverzekeraar welke behandelaars precies via het pgb worden vergoed. Met andere woorden: vraag na of ook behandelaars waarmee uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten vanuit het pgb kunnen worden vergoed. begeleiding (AWBZ) in verband met een psychiatrische aandoening en tegelijkertijd hiervoor behandeling nodig hebben (Zvw). U kunt dan kiezen voor een pgb voor ondersteunende begeleiding dat u krijgt via het zorgkantoor (indicatie via CIZ of Bureau Jeugdzorg). De vergoeding van de behandeling van de psychiatrische problematiek verloopt via uw zorgverzekeraar. Huidige begeleiders Zoals eerder vermeld is uw zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de invulling van zijn eigen pgb-regeling. In de polisvoorwaarden staat bij wie u de behandeling kunt inkopen. Per Saldo heeft al bij verschillende zorgverzekeraars navraag gedaan en daaruit blijkt dat veel zorgverzekeraars alleen inkoop bij BIG-geregistreerde personen of instellingen toestaan. Per Saldo werkt aan de verruiming van deze regel en wil de mogelijkheid creëren om ook bij niet BIG-geregistreerde behandelaars hulp in te kopen. Op dit moment dient u echter zelf nog te achterhalen of u uw eigen begeleiders in dienst kunt houden. Tarieven Het tarief is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. In veel gevallen wordt 80% van het naturatarief vergoed. Per Saldo streeft naar een pgb als volwaardig alternatief van behandeling in natura. Intussen moet u het echter zien te redden met wat u krijgt. Met het verstrekte bedrag komt u wellicht niet helemaal uit. U kunt er wellicht voor kiezen minder minuten in te kopen of de frequentie te verlagen. Dat is een nadeel, dat echter kan opwegen tegen het voordeel van een behandelaar naar eigen keuze. Verantwoording In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar leest u meer over op welke manier uw het budget dient te verantwoorden. Uit onderzoek van Per Saldo blijkt, dat u met het pgb van de zorgverzekeraar geen bestedingsvrijheid hebt en het pgb dus alleen mag besteden aan de geïndiceerde hulpverlening. Zorgverzekeraar (Zvw) én zorgkantoor (AWBZ) Het is mogelijk dat u of uw kind naast behandeling (Zvw) ook begeleiding (uit de AWBZ) heeft. U kunt bijvoorbeeld een indicatie hebben voor ondersteunende Acties Per Saldo In de eerste helft van 2008 maakt Per Saldo samen met het Landelijk Platform GGz een ronde langs alle zorgverzekeraars. Doel is gezamenlijk te bekijken wat precies de mogelijkheden van het pgb in de Zvw zijn en hoe dit pgb beter verankerd kan worden binnen de Zvw. Leidraad in de gesprekken zal het document Kwaliteitscriteria pgb-regelingen zorgverzekeraars zijn. Bestedingsvrijheid, vrijheid in de keuze van zorg-/hulpverlener en de tarieven staan daarbij hoog op de agenda. In de loop van 2008 vergelijkt Per Saldo de polissen van alle zorgverzekeraars met elkaar en plaatst deze op Vervolgens zal er alles aan worden gedaan om de polisvoorwaarden voor 2009 optimaal budgethoudersvriendelijk te maken. Per Saldo roept u op om uw ervaringen met het pgb voor behandeling van psychische problemen, zowel positieve als negatieve, te melden via of via de ledenservice (voor telefoonnummer zie EigenWijs of uitbetaling Het pgb voor behandeling van psychiatrische problemen zal vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Uit onderzoek van Per Saldo is gebleken dat het merendeel van de zorgverzekeraars in eerste instantie het budget achteraf aan de zorgaanbieder wil uitbetalen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze polisvoorwaarden afgekeurd, omdat het in strijd is met wettelijke bepalingen. Zorgverzekeraars hadden tot 15 mei 2008 de tijd om hun polisvoorwaarden op dit punt aan te passen. Veel zorgverzekeraars hebben er nu voor gekozen om vouchers in te voeren, omdat zij bang zijn dat budgethouders niet met het budget kunnen omgaan. Per Saldo zal samen met de Nederlandse Zorgautoriteit bekijken hoe zorgverzekeraars de regeling verder invullen. Deze mag in geen geval een beperking van de bestedingsvrijheid van budgethouders inhouden. Per Saldo adviseert u om goed te kijken of u de juiste, meest recente polisvoorwaarden ter beschikking heeft. De bijgestelde polisvoorwaarden vindt u op de website van uw zorgverzekeraar. 21

20 [ EIGENWIJS KWALITEITSINSTRUMENT ] Per Saldo en Vilans bieden budgethouders inzicht in kwaliteit van zorg Bent u tevreden met de hulp die u ontvangt? TOETS DE KWALITEIT VAN UW BEGELEIDER Als budgethouder kiest u zelf iemand die u helpt, verzorgt of begeleidt. Hierdoor hebt ú de touwtjes in handen. Dit betekent ook dat u er zelf voor verantwoordelijk bent dat u iemand kiest die bij u past én dat deze persoon kwalitatief goede zorg, hulp of begeleiding levert. Hoe bepaalt u of iemand biedt wat u wilt, op de manier waarop u dat wilt? [Tekst: Annelies Bloemers] Budgethouders kopen zowel informele zorg in bij mensen uit hun directe omgeving, als formele zorg bij professionals die werken als zelfstandige bij zorginstellingen. Per Saldo merkt dat er onder budgethouders grote vraag is naar informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders. Ook hebben budgethouders behoefte aan handvatten om de kwaliteit van zorg, hulp en begeleiding zelf te kunnen beoordelen. Per Saldo stimuleert eigen regie bij budgethouders en biedt om die reden een instrument aan waarmee u zelf de kwaliteit kunt beoordelen. Bijkomend voordeel is dat de markt voor zowel zorgvragers als zorgaanbieders transparanter wordt en zorgaanbieders gestimuleerd worden een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening te bieden. Kwaliteitsinstrument In samenwerking met Vilans, het kenniscentrum dat eraan werkt de kwaliteit van leven van mensen met een beperking te verbeteren, heeft Per Saldo een kwaliteitsinstrument ontwikkeld. Het instrument is niet alleen voor, maar ook door budgethouders ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van het instrument werd Per Saldo geadviseerd door een groep ervaren budgethouders. Het kwaliteitsinstrument helpt u te beoordelen of u kwalitatief goede zorg, hulp en begeleiding ontvangt. U kunt het kwaliteitsinstrument inzetten bij de keuze van een nieuwe zorg- of hulpverlener of het beoordelen van de zorg- of hulpverlener die u in dienst hebt. Ook krijgt u advies over de mogelijkheden om de kwaliteit van uw zorgof hulpverlening te verbeteren. Het kwaliteitsinstrument bestaat uit drie onderdelen: een keuzehulp, een evaluatietest en een (niet)-tevredeninstrument. Keuzehulp De Keuzehulp geeft antwoord op de vraag: Wat vind ik belangrijk bij het kiezen van een zorg- of hulpverlener? Met de keuzehulp bepaalt u aan welke criteria de zorg, hulp of begeleiding die u wenst in te kopen, moet voldoen. Het 22 [ nr 3 08 ]

Op weg naar een participatiewet?!

Op weg naar een participatiewet?! [ nr 4 augustus 08 ] Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget Op weg naar een participatiewet?! Per Saldo voert actie tegen bezuinigingen AWBZ Budgethouders over het participatiebudget Colofon

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Voor ons een ongelooflijk verhaal, in Zweden heel gewoon

Voor ons een ongelooflijk verhaal, in Zweden heel gewoon [ nr 6 december 09 ] Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget Voor ons een ongelooflijk verhaal, in Zweden heel gewoon Inspiratie voor het nieuwe jaar Mijn thuis! Kleine wooninitiatieven redden

Nadere informatie

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer!

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer! 04 12-2014 extra: Veranderingen in de pgb-zorg 2015, special voor leden van Per Saldo het magazine van per saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen

Nadere informatie

Budgethouders kiezen voor kwaliteit. [ nr 5 november 06 ] Op de zorgboerderij. Wassen zonder water

Budgethouders kiezen voor kwaliteit. [ nr 5 november 06 ] Op de zorgboerderij. Wassen zonder water [ nr 5 november 06 ] Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget Budgethouders kiezen voor kwaliteit Op de zorgboerderij Wassen zonder water EigenWijs is een uitgave van Per Saldo, de belangenvereniging

Nadere informatie

het magazine van Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo strijdt door Ook een pgb bij de zorgverzekeraar

het magazine van Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo strijdt door Ook een pgb bij de zorgverzekeraar nr 04 - oktober 2013 het magazine van Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Zo kunnen we Joey een zinvol bestaan geven Aline Saers blikt terug op de eerste helft van 2013 "Keihard knokken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

HERSENEN IN DE TOEKOMST

HERSENEN IN DE TOEKOMST HERSENEN IN DE TOEKOMST Jaargang 8, nummer 3, december 2014 Column: De laatste X Gert-Jan van Zetten Grote lokale verschillen in zorg gehandicapten Schildersucces in de werkplaats 1 Redactioneel Inhoud

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS.

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. De fabel van Balkenende II namens Niet lang na Prinsjesdag 2004 maakt het Kabinet-Balkenende II zijn

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Zesde jaargang, nummer 3, juli 2012 WMO MAGAZINE

Zesde jaargang, nummer 3, juli 2012 WMO MAGAZINE Zesde jaargang, nummer 3, juli 2012 WMO MAGAZINE Hannie van Leeuwen Karin Spaink Columniste Conny Bellemakers: Een beetje bijdragen is al zinvol Windesheim Informatiecentrum 0900-8899 (lokaal tarief) www.windesheim.nl

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie