Voor de ergotherapie kan de revalidatieperiode opgedeeld worden in de drie fasen die ook bij de fysiotherapie worden gehanteerd, namelijk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor de ergotherapie kan de revalidatieperiode opgedeeld worden in de drie fasen die ook bij de fysiotherapie worden gehanteerd, namelijk:"

Transcriptie

1 Ergotherapie Voor de ergotherapie kan de revalidatieperiode opgedeeld worden in de drie fasen die ook bij de fysiotherapie worden gehanteerd, namelijk: 1. De bedfase (immobilisatiefase) 2. De verticalisatiefase, bestaande uit het opbouwen van de tijd dat u in een (rol)stoel kunt zitten 3. De actieve trainingsfase, waarin u gaat oefenen om een zo hoog mogelijk niveau van zelfstandigheid te bereiken I De immobilisatiefase De immobilisatiefase is de periode dat u op bed ligt en nog niet gemobiliseerd kunt worden (d.w.z. u mag nog niet uit bed). De ergotherapeut komt voor de eerste keer bij u aan bed op de verpleegafdeling om met u kennis te maken en iets te vertellen over ergotherapie. Er wordt gekeken welke hulpmiddelen/apparatuur er rondom het bed noodzakelijk voor u zijn. Dit kunnen zijn: een belaanpassing, zodat u te allen tijde de verpleging op kunt roepen (VOS) aangepaste bediening van PIM : TV-/radio, telefoon,verlichting, internet inventarisatie van andere noodzakelijke hulpmiddelen op bed Bij iemand met een hoge dwarslaesie wordt ook de hand- en armfunctie bekeken: welke bewegingen zijn mogelijk, welke beperkingen zijn er? Afhankelijk van de afwezige functie worden in overleg met arts en fysiotherapie (strek-)orthesen aangemeten en wordt er afgesproken wat er nodig is om de arm en hand zo goed mogelijk te kunnen trainen en gebruiken. De strekorthese Wanneer u een hoge dwarslaesie heeft, is het waarschijnlijk dat u kort na opname strekorthesen gaat gebruiken. Een strekorthese is een schuin oplopende armondersteuning voor gebruik in bed. De orthese ondersteunt uw schouders, om te voorkomen dat de schouder te ver naar achter zakt, wat pijn kan veroorzaken. Meestal is de orthese voorzien van klittenbanden om de armen op hun plaats te houden. Daarnaast voorkomt de strekorthese, dat uw armen te veel gebogen liggen waardoor strekking van de armen op den duur niet meer mogelijk is. De orthese wordt gemaakt door de afdeling revalidatie-adaptatietechniek na overleg met de ergotherapeut. Het gebruik van de strekortheses wordt in de loop van de actieve trainingsfase afgebouwd.

2 Functiehandbeleid De bedoeling van het functiehandbeleid is te zorgen dat u in de toekomst weer kunt grijpen met uw hand. Om deze grijpfunctie weer mogelijk te maken, worden de verlamde vingerbuigspieren verkort door middel van tapen. Daardoor kunt u later, door de pols te strekken, de vingers sluiten. De duim komt dan tegen de wijsvinger aan. Wanneer u de pols buigt, gaat de duim van de vingers af en strekken de vingers een beetje waardoor u iets los kunt laten. De verkorting van de vingerbuigspieren is blijvend. Het tapen is nodig tot uw hand van nature deze grijpfunctie aanneemt. Hoe lang het tapen nodig is, is voor iedereen anders. In een zo vroeg mogelijk stadium wordt begonnen met tapen, omdat de kans van slagen dan het grootst is. Mocht blijken dat er na enige tijd toch meer functie terugkomt, is het afstappen van de functiehand en het oprekken van de verkorte spieren altijd nog mogelijk. Bij het functiehandbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen de actieve functiehand en de passieve functiehand. Een actieve functiehand is mogelijk bij een laesiehoogte van C5/6,C6 en C7. Soms is in een later stadium nog een chirurgische ingreep nodig om een steviger greep te hebben. Bij hogere laesies is er geen actieve polsstrekking mogelijk en wordt een passieve functiehand nagestreefd. De redenen hiervoor zijn: een functiehand ziet er mooier, natuurlijker uit de hand is passief beter te hanteren tijdens de verzorging (denk aan het aan/uitkleden en het wassen) er bestaat minder gevaar voor beschadigingen aan uw hand de hand staat eventueel in een betere stand voor ortheseverstrekking Als tapen niet mogelijk is en er worden geen andere maatregelen genomen dan ontstaat een slappe open hand ( klauwhand ).

3 Manieren van tapen Het tapen wordt langzaam aan opgebouwd: Dag 1: 3 x ½ uur Dag 2: 3 x 1 uur Dag 3: 3x 1½ uur Dag 4: 3x 2 uur Dag 5: 3x 2½ uur Dag 6: 3 x 3 uur Dag 7 : in 3 uurs-ritme. Om uur 4 uur Dag 8 : in 3 uurs-ritme. Om uur 5 uur Dag 9 : in 3 uurs-ritme. Om uur 6 uur Dag 10 t/m 15 : in 3 uurs-ritme. Om uur 6 uur Vanaf 16 e dag gehele nacht ( ), en overdag in het 3 uurs-ritme. Dit schema wordt gehanteerd als er geen drukplekken zijn. Rode plekken ontstaan meestal wel maar wanneer deze binnen 20 minuten wegtrekken, kan het schema gewoon verder gehanteerd worden. Lukt dit niet, dan zal meestal het tapebeleid aangepast moeten worden. De ergotherapeut kan u een informatieboekje lenen over de functiehand; tevens kunt u samen met haar/hem een CD-rom over dit onderwerp bekijken. Naast het tapen wordt bij hoge laesies meestal de polsbrace of cock-up spalk toegepast. De polsbrace is een confectiespalk van stof met een versteviging voor de pols. De cock-up spalk is een polsondersteuning van een kunststof, die door de POM op maat wordt gemaakt. Het doel van beide polsondersteuningen is: een goede, functionele stand van de pols waarborgen het uitzakken van de knokkels (MCP s) voorkomen een cosmetische stand van de hand creëren/onderhouden Het kan zijn dat de polsondersteuning in combinatie met het tapen wordt gedragen. De duur en intensiteit van het gebruik van de polsondersteuning en tapen wordt individueel bepaald door het behandelteam in overleg met u.

4 II Verticalisatiefase Wanneer de immobilisatiefase ten einde loopt, krijgt u een leenrolstoel van de revalidatieadaptietechniek. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de zitting (i.v.m. gevaar voor decubitus), rugleuning en beensteunen (i.v.m. duizelig worden). Deze rolstoel is bedoeld om het zitten op te bouwen. De eerste keer mag u een kwartier zitten. Het zitten wordt volgens een vast schema opgebouwd, om rustig te wennen aan het recht(er)op zitten en de huid te laten wennen aan de grotere druk. De ergotherapie komt de eerste keer samen met iemand van de rolstoeltechniek kijken of de rolstoel geschikt is. Direct na het zitten controleert de verpleging uw zitvlak op drukplekjes. Alle rolstoelen voor patiënten op de Sint Maartenskliniek worden op maat afgesteld. Op advies van de ergotherapeut zal in de loop van uw revalidatie uw rolstoel regelmatig worden bijgesteld of wordt er een andere rolstoel aangemeten. Dit is afhankelijk van de veranderingen in uw mogelijkheden en beperkingen. Zodra u een uur aaneensluitend kunt zitten, kunt u starten met de actieve trainingsfase. III Actieve trainingsfase De ergotherapiebehandeling vindt niet meer alleen plaats op de verpleegafdeling maar ook op de afdeling ergotherapie en bestaat uit een aantal trainingen. Deze verlopen niet achter elkaar, maar door elkaar heen. Voor de duidelijkheid worden ze apart besproken. Functie- en functionele training Bij mensen met een tetraplegie wordt aandacht besteed aan de hoofdbalans, zitbalans, schouder-, arm- en handfunctie. Dit wordt gedaan d.m.v. oefeningen en activiteiten waarbij bepaalde specifieke spieren worden ingeschakeld. Als u geen arm- en handfunctie heeft, wordt de hoofdbalans geoefend. Er zijn mogelijkheden te leren werken met verschillende hulpmiddelen waarmee u bladzijden kan omslaan, de computer bedienen enz. De computer kan bijvoorbeeld bediend worden met een zogenaamde headmouse. Wanneer uw arm-/handfunctie gestoord is, wordt hieraan speciaal aandacht besteed. Als de mobiliteit (beweeglijkheid), de kracht en de coördinatie in armen en handen verbeteren zal ook de handfunctie en dus de mogelijkheid om de handen te gebruiken toenemen. Omdat oefeningen vaak herhaald moeten worden, en u dit vaak voor een gedeelte zelf kunt oefenen, wordt dit meestal gedaan in de handengroep. Deze is dagelijks tussen uur en uur. Hoe vaak en hoe lang u komt oefenen, hangt af van uw doelen, uw programma en uw belastbaarheid. Doelstellingen kunnen zijn: het versterken van de niet-verlamde of deels verlamde spieren/spiergroepen vergroten van de actieve mobiliteit verminderen van oedeem stimuleren van de sensibiliteit functionele handgrepen aanleren, zoals: sandwichgreep: greep tussen beide (functie-)handen lateraal- of sleutelgreep: greep tussen de duim en de wijsvinger van één hand, door middel van het strekken van de pols cilindergreep: greep tussen handpalm en alle gebogen vingers interleasing-greep: greep waarbij het voorwerp tussen de vingers wordt gevlochten ligament-greep: greep waarbij het voorwerp tussen de gebogen wijsvinger en middelvinger wordt geklemd

5 Om bewegingsbeperkingen tegen te gaan, is het soms nodig om spalken of orthesen te dragen. Deze spalken worden door de POM op maat gemaakt en regelmatig gecontroleerd en bijgesteld. Ook is het mogelijk om functionele orthesen te gebruiken, bijv. om een greep te versterken. Deze orthesen worden in nauwe samenwerking met de ergotherapie gemaakt. Het handenbeleid wordt vastgesteld en geëvalueerd tijdens de handenvisite waarbij de arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en een medewerker van de POM aanwezig zijn. Bij de mensen met een lage laesie ligt de nadruk op het verbeteren van de rompbalans (zittend in de rolstoel of soms staand of lopend). Dit wordt veelal gedaan tijdens functionele activiteiten, bijvoorbeeld in de (aangepaste) keuken op de afdeling ergotherapie of op de hout- en metaalafdeling van de ergotherapie. Tijdens deze activiteiten kunnen ook andere vaardigheden worden getraind, zoals arm- en handfunctie, omgaan met rolstoel, rollator etc. Tevens komen ergonomische aspecten aan de orde. ADL-training (Activiteiten van het Dagelijks Leven) Eten en drinken In overleg met u en samen met de verpleging bekijkt de ergotherapeut het eten en drinken. Is training mogelijk? Zijn er aanpassingen nodig? Zijn die aanpassingen mogelijk? Zelfstandig eten is vaak mogelijk met behulp van een anti-slipmatje, een bord met opstaande rand, een bestekbandje of verdikt bestek. Voor het drinken wordt gebruik gemaakt van lichtgewicht bekers, bekers met één of twee oren, met een speciale handgreep enz. Wassen en aankleden Het wassen en aankleden wordt over het algemeen 's morgens op de verpleegafdeling geoefend. Meestal eerst op bed en in een later stadium op een po/douchestoel. Bij mensen met een paraplegie is het mogelijk helemaal zelfstandig te functioneren. Bij mensen met een tetraplegie ligt dit wat anders. Zelfstandigheid trainen of dit bereiken, krijgt veel aandacht. Verder besteden we aandacht aan de persoonlijke verzorging (haar kammen, tanden poetsen, scheren, make-up of andere dingen die voor u van belang kunnen zijn). Een en ander gebeurt in nauw overleg met verpleging en fysiotherapie. Verplaatsing Zodra u 1 uur achter elkaar in de rolstoel kunt zitten, kunt u ingepland worden in de rolstoeltrainingsgroep. Training van het rijden in een rolstoel-zelfrijder gebeurt onder begeleiding van de ergotherapie en de fysiotherapie of bewegingsagoog. Training in een elektrische rolstoel wordt individueel door de ergotherapeut begeleid. Communicatie Wanneer uw handfunctie beperkt is, kunt u problemen hebben met bijvoorbeeld lezen, telefoneren, schrijven, computergebruik en het bedienen van alarmsystemen en elektrische apparatuur. Bij het lezen kan het omslaan van de bladzijden een probleem vormen; hiervoor zijn vaak goede oplossingen. De ergotherapie bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld zelfstandig te telefoneren. Indien nodig worden er aanpassingen gemaakt, bijvoorbeeld een mondstokje om toetsen in te drukken of een aanpassing aan een spalk. Uw mogelijkheden t.a.v. het schrijven zullen bekeken worden. Soms is hiervoor een aanpassing nodig. Het oefenen met schrijven (met/zonder hulpmiddel; linkshandig als u rechtshandig was of andersom) wordt individueel of tijdens handengroep gedaan. Een computer biedt veel mogelijkheden voor (aangepaste) communicatie. Als u gewend was de computer te gebruiken of dit in de toekomst wilt gaan doen, worden samen met u de mogelijkheden bekeken; als dit nodig is, wordt er gebruik gemaakt van aanpassingen (bijvoorbeeld een typespalkje, een headmouse, spraakbesturing etc.).

6 In enkele gevallen wordt naar omgevingsbesturing gekeken, bijvoorbeeld voor het elektronisch openen van deuren, bedienen van lampen, telefoon, televisie, geluidsapparatuur etc. Huishoudtraining Als u gewend was zelf de huishouding (of een deel ervan) te verzorgen, of dit wilt gaan doen, bestaat de mogelijkheid om in de ADL-unit huishoudelijke activiteiten te oefenen. Er wordt aandacht besteed aan m.n. problemen door verminderde hand- en armfunctie, het manoeuvreren in de rolstoel of met de rollator, het leren plannen van handelingen, het ergonomisch handelen en het transport van voorwerpen. Natuurlijk wordt rekening gehouden met uw interesses en uw taken in de thuissituatie. Tijdens de training bekijken we samen met u hoe uw werkhoogte en reikwijdte is. Dit is van belang voor een eventueel woningadvies. Wonen Al vrij in het begin zal de ergotherapeut naar uw woonsituatie vragen. Er wordt nagegaan of u, wat betreft uw woning, op een gegeven moment een dagje en later een weekend naar huis kunt. Soms zijn daarvoor (tijdelijke) voorzieningen nodig, zoals een traplift. Tevens gaat de ergotherapeut met u na, of u na ontslag weer naar uw eigen woning terug kunt en of daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig zijn. Zonodig helpt de ergotherapeut u bij het aanvragen daarvan. (zie de paragraaf Ergotherapie en voorzieningen en aanpassingen ). Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden om met hulp zelfstandig te blijven wonen. Het maatschappelijk werk kan u hierover nader informeren. Groepsbehandelingen Wanneer dit voor u geïndiceerd is en het in uw programma past, zal uw behandelend ergotherapeut u voor een van de groepsbehandelingen aanmelden. De groepsbehandelingen die op de afdeling ergotherapie gegeven worden zijn: Handengroep Rolstoelgroep Kookgroep Hout- en Metaalgroep

7 Informatie Ergotherapie en Voorzieningen & Aanpassingen Deze brochure is bedoeld om u informatie te geven over de verstrekking van voorzieningen en aanpassingen. Er zijn vier instanties, die hiervoor verantwoordelijk zijn. Dit zijn: 1. De gemeente 2. De zorgverzekeraars 3. De thuiszorginstellingen 4. De bedrijfsverenigingen, het UWV en fondsen In deze brochure wordt beknopt toegelicht: a. Welke voorzieningen u bij welke instantie kunt aanvragen b. Hoe de aanvraagprocedure verloopt c. Welke rol de ergotherapeut kan vervullen d. Handige tips die u kunnen helpen De bedrijfsverenigingen en het UWV worden in deze folder buiten beschouwing gelaten. Neemt u voor meer informatie contact op met uw werkgever of kijkt u op 1. De gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Welke voorzieningen kunt u bij de gemeente aanvragen? rolstoelen voor gebruik in huis, op straat of om mee te sporten ( zowel elektronisch als handbewogen rolstoelen) anti-decubituskussen voor in de rolstoel transferplank woningaanpassingen douche-/toiletstoel tillift verhuiskosten aangepaste vervoermiddelen bijvoorbeeld een scootmobiel of handbike vervoersvergoedingen voor sociaal vervoer (collectief vervoer, taxikostenvergoeding) informatie over aanvullingen op uw inkomen vanwege bijzondere en noodzakelijke uitgaven voor het dagelijks leven. Tijdstip van aanvragen Vaak duurt de procedure omtrent de aanvraag en realisatie van een voorziening of aanpassing enkele maanden. Daarom kan een aanvraag vroeg worden ingediend, soms zelfs nog voordat exact duidelijk is welk soort voorziening of aanpassing het zal betreffen. Het is daarbij wel van belang dat er sprake is van een stabiele situatie of dat er een ontslagdatum bekend is. Uw ergotherapeut kan u informeren over het juiste tijdstip van aanvragen.

8 Aanmelden bij WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Iedere gemeente volgt haar eigen aanvraagprocedure: soms kunt u direct bij de WMO een aanvraag indienen. Een adviseur van de WMO komt dan bij u op huisbezoek, geeft advies en selecteert een voorziening of aanpassing uit een door de gemeente samengesteld pakket van voorzieningen. Dit advies wordt vervolgens door de gemeente beoordeeld. Wij raden u aan tijdens het huisbezoek zelf een termijn af te spreken met de WMO en contact met hen op te nemen wanneer deze is verstreken. Dit voorkomt onnodig wachten en onduidelijkheid in de procedure. De aanvraagprocedure duurt dikwijls enkele maanden. Een aantal gemeenten biedt de mogelijkheid om een aanvraagformulier telefonisch op te vragen. Soms worden u tijdens het eerste telefoongesprek vragen gesteld. Het invullen van een formulier is dan niet nodig. Wanneer u toch een formulier moet invullen, eventueel in overleg met uw ergotherapeut, stuurt u dit terug naar de gemeente. Zij schakelen meestal de WMO of een andere adviesinstantie in. Het verloop van de procedure is dan veelal hetzelfde als hierboven beschreven. PGB (PersoonsGebonden Budget) Sinds januari 2007 bestaat de mogelijkheid van het PersoonsGebonden Budget. Dit houdt in, dat u zelf meer vrijheid heeft in de keuze van merk en type van het aangevraagde hulpmiddel. Vaak is er dan sprake van een eigen bijdrage. Rol van de ergotherapeut bij de aanvraag Vanuit de Sint Maartenskliniek kan een ergotherapeut een beknopt advies opstellen aan de gemeente. Dit gebeurt zodra de noodzaak van de voorziening of aanpassing duidelijk is. In dit advies worden uw mogelijkheden en beperkingen beschreven, in relatie tot de aan te vragen voorziening of aanpassing. De voornaamste eisen, waaraan de voorziening of aanpassing moet voldoen, worden benoemd. Soms is het nodig om tijdens de behandeling een voorziening of aanpassing uit te proberen om te zien of deze voldoet en of men er veilig mee kan omgaan. Dit advies is niet bindend. In het advies wordt veelal niet specifiek een merk of type voorziening genoemd. Iedere gemeente beschikt over een eigen pakket met voorzieningen, waaruit een keuze wordt gemaakt. Het advies wordt geschreven in het kader van uw ergotherapiebehandeling. Dit betekent dat u zelf meer inzicht krijgt in de eisen die gesteld worden aan een voor u geschikte voorziening of aanpassing. U wordt gevraagd het advies te overhandigen aan de functionaris van de gemeente of de adviseur. Het is niet altijd nodig dat een ergotherapeut een advies schrijft. Uw behandelend ergotherapeut kan inschatten of een ergotherapeutisch advies vanuit de Sint Maartenskliniek iets toevoegt aan uw aanvraag. De voorzieningen en hulpmiddelen die door de gemeente verschaft worden, zijn voor u in bruikleen. Ze worden dus niet uw eigendom.

9 2. De zorgverzekeraar Welke voorzieningen kunt u bij de zorgverzekeraar aanvragen? 1 hulpmiddelen ten behoeve van het lopen, bijvoorbeeld een rollator hulpmiddelen t.b.v. het staan, bijvoorbeeld een sta-unit hoog-laag verstelbaar bed, hulpmiddelen voor het liggen (AD-matrassen) aangepaste stoelen, bijvoorbeeld een sta-opstoel of een trippelstoel een los anti-decubituskussen communicatie-apparatuur alarmeringsapparatuur omgevingsbesturing dieetpreparaten, medicijnen kosten van vervoer naar dokter of ziekenhuis spalken Hoe verloopt de aanvraagprocedure? De aanvraagprocedure varieert per voorziening. Het voert te ver om dit per voorziening toe te lichten. Uw ergotherapeut kan u hierover voorlichten. Wanneer u een aanvraag indient bij de verzekeraar, is altijd een machtiging of recept van een arts nodig. Rol van de ergotherapeut Vanuit de Sint Maartenskliniek wordt (afhankelijk van de voorziening die u aanvraagt) een beknopt advies opgesteld door de ergotherapeut. Dit gebeurt zodra de noodzaak van de voorziening of aanpassing duidelijk is. In dit advies worden uw mogelijkheden en beperkingen beschreven, in relatie tot de aan te vragen voorziening en aanpassing. De voornaamste eisen, waaraan de voorziening of aanpassing moet voldoen, worden benoemd. In het advies wordt veelal niet specifiek een merk of type voorziening genoemd. Iedere zorgverzekeraar beschikt over een eigen pakket met voorzieningen, waaruit een keuze wordt gemaakt. Soms is het nodig en mogelijk om tijdens de ergotherapiebehandeling een voorziening of aanpassing uit te proberen om te zien of deze voldoet en of men veilig kan omgaan met deze voorziening. Het advies wordt geschreven in het kader van uw ergotherapie behandeling. Dit houdt in dat u zelf meer inzicht krijgt in eisen die gesteld worden aan een voor u geschikte voorziening of aanpassing. Het is niet altijd nodig dat een ergotherapeut een advies schrijft. Uw behandelend ergotherapeut kan inschatten of een ergotherapeutisch advies vanuit de Sint Maartenskliniek iets toevoegt aan uw aanvraag. Wanneer de zorgverzekeraar toestemming geeft voor de voorziening of aanpassing krijgt u een brief van hen thuis waarin de verdere procedure staat vermeld. De procedure verschilt per zorgverzekeraar. Uw ergotherapeut kan u meer uitleg geven over het verloop van deze procedure. De voorzieningen en hulpmiddelen die door de zorgverzekeraar verschaft worden, zijn voor u in bruikleen. Ze worden dus niet uw eigendom. 1 Zie ook de informatiefolder van uw zorgverzekeraar.

10 3. De thuiszorginstellingen Welke tijdelijke voorzieningen kunt u bij de Thuiszorg lenen? * rolstoel voor gebruik in huis en/of buiten, handbewogen * douche-toiletstoel * toiletverhoger * tillift * hoog-laag bed * anti-decubitusmatras * (soms trippel-werkstoel) Hoe verloopt de aanvraag procedure? Deze voorzieningen kunt u over het algemeen kosteloos lenen voor een periode van 3 maanden. Wanneer u de voorziening daarna nog nodig heeft, kan deze periode vaak één keer verlengd worden met nog eens 3 maanden. Wanneer u na deze periode de voorziening langer wilt lenen, is dat mogelijk. De kosten dient u dan zelf te betalen. Zijn voorzieningen blijvend noodzakelijk, dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente (zie kopje 1) of ziektekostenverzekeraar (zie kopje 2).

11 4. Fondsen Welke voorzieningen kunt u bij een fonds aanvragen? Hulpmiddelen en voorzieningen die u niet zelf kunt betalen en waarvoor u niet op een andere manier een vergoeding kunt krijgen (bijvoorbeeld via uw ziektekostenverzekeraar of via de gemeente) Wie kan er een beroep doen op fondsen? Iedere Nederlandse ingezetene kan een beroep doen op een fonds wanneer hij of zij: lichamelijk gehandicapt is; een lichamelijke chronische aandoening heeft; een verstandelijke of psychische handicap heeft. Voorliggende wettelijke Voorzieningen Fondsen werken aanvullend op de wettelijke regelingen. Dat betekent dat u altijd eerst een beroep moet doen op deze wettelijke regelingen. Ook een (lange) afhandelingtermijn bij een beroep op een wettelijke regeling is voor fondsen geen reden een aanvraag toch in behandeling te nemen. Stuur bij een aanvraag bij een fonds altijd een kopie mee van het resultaat van het beroep op een wettelijke regeling. Hoe verloopt de aanvraag procedure? Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door hulpverleners, zoals uw ergotherapeut of maatschappelijk werker. De meeste fondsen accepteren alleen een aanvraag wanneer een aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend door uzelf en uw hulpverlener. Verder dienen een actuele rapportage van uw hulpverlener, een offerte en kopieën van inkomensgegevens, woonlasten en beslissingen van wettelijke regelingen te zijn toegevoegd. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de uitkomsten van een inkomsten- en vermogenstoets en bovendien of het gevraagde binnen het hulpverlenerbeleid valt. Tevens moet de rapportage van uw hulpverlener in combinatie met de gegevens op het aanvraagformulier een indicatie zijn voor de hulp van een fonds. Wanneer de indicatie niet voldoende is of u heeft een te hoog inkomen of vermogen, dan kan de voorziening worden afgewezen. Daarom is het van belang aan te geven wat men zelf maximaal kan bijdragen of van wie u al een toezegging heeft ontvangen. Doorgaans kan tegen een afwijzing binnen ± zes weken na dagtekening van een afwijzingsbrief gemotiveerd bezwaar gemaakt worden. Als de aanvraag is toegekend krijgen u en uw hulpverlener een brief waarin de verdere gang van zaken wordt uitgelegd. Een toekenning heeft doorgaans een vastgestelde geldigheidsduur. Houdt dit zelf goed in de gaten, deze kan vaak maar één keer verlengd worden.

H Revalidatie na een CVA

H Revalidatie na een CVA H.40033.0217 Revalidatie na een CVA Inleiding U heeft een CVA (cerebrovasculair accident), ook wel beroerte genoemd, doorgemaakt. Hiervoor bent u in eerste instantie in het ziekenhuis behandeld. Na deze

Nadere informatie

Uw hulpmiddel bij aanvragen. Informatie over het indienen van aanvragen bij de zorgverzekering

Uw hulpmiddel bij aanvragen. Informatie over het indienen van aanvragen bij de zorgverzekering Uw hulpmiddel bij aanvragen Informatie over het indienen van aanvragen bij de zorgverzekering In deze brochure Wisselende wetgevingen en regelingen die per verzekering verschillen zorgen ervoor dat het

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Ergotherapie na een beroerte

Ergotherapie na een beroerte Ergotherapie na een beroerte Inleiding Veel mensen hebben na een beroerte moeite met de gewone dagelijkse activiteiten, zoals wassen en aankleden, eten en drinken en huishoudelijke bezigheden. De neuroloog

Nadere informatie

Ergotherapie na een beroerte

Ergotherapie na een beroerte Ergotherapie na een beroerte Albert Schweitzer ziekenhuis april 2010 pavo 0567 Inleiding Veel mensen hebben na een beroerte moeite met de gewone dagelijkse activiteiten, zoals wassen en aankleden, eten

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG)

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking en een lichamelijke handicap. Een zorgprofiel is een manier

Nadere informatie

Fysiotherapie bij revalidanten met enige mate van loopfunctie

Fysiotherapie bij revalidanten met enige mate van loopfunctie Fysiotherapie bij revalidanten met enige mate van loopfunctie Om inzicht te krijgen in de fysiotherapie tijdens de revalidatieperiode splitsen we deze periode globaal op in drie fasen: 1 bedfase 2 verticalisatiefase

Nadere informatie

Ergotherapie in het Ikazia Ziekenhuis en daarbuiten

Ergotherapie in het Ikazia Ziekenhuis en daarbuiten in het Ikazia Ziekenhuis en daarbuiten Deze folder informeert u over ergotherapie in het Ikazia Ziekenhuis en daarbuiten. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u die dan aan de ergotherapeut

Nadere informatie

Voordat tot een operatie wordt overgegaan bekijkt de arts zorgvuldig wat het optimale amputatieniveau is.

Voordat tot een operatie wordt overgegaan bekijkt de arts zorgvuldig wat het optimale amputatieniveau is. Wat zijn de oorzaken van een beenamputatie? Onder een amputatie wordt verstaan: het afzetten van een deel van het menselijk lichaam, bijvoorbeeld een hele teen, voet, been, vinger, hand etc. of een deel

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Na uw ziekenhuisopname

Na uw ziekenhuisopname Na uw ziekenhuisopname U bent of gaat binnenkort met ontslag uit het ziekenhuis (afdeling Geriatrie). In deze folder geven wij u informatie en tips mee voor de komende periode. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

H Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB)

H Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) H.71889.0815 Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) Inleiding De revalidatiearts heeft u aangemeld voor poliklinische revalidatie behandeling. Samen met u stelt de revalidatiearts een revalidatiebehandelplan

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiemogelijkheden voor patiënten met Neuro-Musculaire Aandoeningen (NMA)

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiemogelijkheden voor patiënten met Neuro-Musculaire Aandoeningen (NMA) UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalidatiemogelijkheden voor patiënten met Neuro-Musculaire Aandoeningen (NMA) UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Inleiding In het Centrum

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen?

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen? Transferbureau Goede zorg na ziekenhuisopname In Laurentius wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook het regelen van de zorg, die nodig is ná een ziekenhuisopname. Vóór

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA. Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie

Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA. Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie U heeft de diagnose Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) of Progressieve Spinale Musculaire

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Na ontslag uit het ziekenhuis

Na ontslag uit het ziekenhuis Na ontslag uit het ziekenhuis U bent opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde, Infectieziekten, Endocrinologie en Reumatologie in Rijnstate en gaat binnenkort weer naar huis. In deze folder geven wij

Nadere informatie

Voorzieningen en Aanpassingen

Voorzieningen en Aanpassingen Voorzieningen en Aanpassingen Na uw amputatie heeft u waarschijnlijk een aantal hulpmiddelen nodig. Gedurende de klinische revalidatieperiode voorziet De Vogellanden u van de nodige hulpmiddelen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Verpleegartikelen en hulpmiddelen Kopen, huren én lenen

Verpleegartikelen en hulpmiddelen Kopen, huren én lenen Informatiefolder Verpleegartikelen en hulpmiddelen Kopen, huren én lenen Welkom bij de Zorgboog Thuiszorgwinkel Kopen huren én lenen Bij de Zorgboog Thuiszorgwinkel in Helmond kunt u terecht voor al uw

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit PATIËNTEN INFORMATIE Hypermobiliteit 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder willen wij de behandeling van klachten ten gevolge van hypermobiliteit in ons revalidatiecentrum toelichten. Inleiding Ten gevolge

Nadere informatie

Vergoeding van onze hulpmiddelen

Vergoeding van onze hulpmiddelen Vergoeding van onze hulpmiddelen De medische hulpmiddelen die Focal levert worden in in het algemeen vergoed. Vergoeding kan evenwel vanuit verschillende bronnen plaats vinden. Vanuit welk wettelijk recht

Nadere informatie

Arm-hand revalidatie. op basis van CIMT-BiT

Arm-hand revalidatie. op basis van CIMT-BiT Arm-hand revalidatie op basis van CIMT-BiT Inhoud Inleiding 3 Wat is CIMT-BiT? 3 Doel 3 Opname 4 Wat gaat vooraf aan de behandeling? 4 De behandeling 4 Resultaten 5 Meenemen bij opname 6 Inleiding Een

Nadere informatie

Behandelprogramma. Hartrevalidatie

Behandelprogramma. Hartrevalidatie Behandelprogramma Hartrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Behandelprogramma Parkinson

Revalidatie en therapie. Behandelprogramma Parkinson Revalidatie en therapie Behandelprogramma Parkinson Inhoudsopgave Inleiding...4 De ziekte van Parkinson...4 Het Parkinsonbehandelteam...5 De revalidatiearts...6 De fysiotherapeut...6 De ergotherapeut...6

Nadere informatie

Autorijden na ziekte of met een handicap

Autorijden na ziekte of met een handicap Autorijden na ziekte of met een handicap 1 Inhoud Inleiding 3 Is mijn rijbewijs nog geldig? 4 Rijvaardigheid 4 Eigen verklaring 4 Verandering gezondheid 4 Wie beslist of ik weer mag autorijden? 5 Wat is

Nadere informatie

Behandeling van patiënten met een beroerte

Behandeling van patiënten met een beroerte Revalidatie Behandeling van patiënten met een beroerte Een beroerte heeft vaak grote gevolgen. Een beschadiging van de linker hersenhelft heeft andere gevolgen voor het dagelijks functioneren van de patiënt,

Nadere informatie

1. Wat gaat er 1 januari 2013 veranderen op het gebied van de hulpmiddelen? 2. Wat verandert er in de uitleen van hulpmiddelen zoals een hoog/laagbed?

1. Wat gaat er 1 januari 2013 veranderen op het gebied van de hulpmiddelen? 2. Wat verandert er in de uitleen van hulpmiddelen zoals een hoog/laagbed? 1. Wat gaat er 1 januari 2013 veranderen op het gebied van de hulpmiddelen? Vanaf 2013 zijn er nog 2 regelingen voor hulpmiddelen die u thuis gebruikt, namelijk de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Beenamputatie. Revalidatietraject

Libra R&A locatie Blixembosch. Beenamputatie. Revalidatietraject Libra R&A locatie Blixembosch Beenamputatie Revalidatietraject Deze folder is bestemd voor mensen in ziekenhuizen die mogelijk een amputatie van onderbeen of bovenbeen moeten ondergaan. Zo n operatie is

Nadere informatie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson Neurologie Inleiding U bent in behandeling bij de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige in het ziekenhuis in verband met de ziekte van Parkinson.

Nadere informatie

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel Behandelprogramma CVA/hersenletsel Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. In dit hoofdstuk vindt u zoveel mogelijk informatie

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek

Zorgprofielen Productenboek Zorgprofielen Productenboek Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking Amerpoort biedt woonproducten aan voor alle zes zorgprofielen voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

Brochure. Oplossingen die werken!

Brochure. Oplossingen die werken! Brochure Kersten RTD maken méér mogelijk Iedereen wil graag zo gewoon mogelijk bewegen, wonen, werken en communiceren. Voor mensen met een (lichamelijke) beperking, chronisch zieken en ouderen is dat

Nadere informatie

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bennebroek,

Nadere informatie

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een zware operatie

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Goed geregeld. Informatie over hulp en zorg na ontslag uit Tergooi

Patiënteninformatie. Goed geregeld. Informatie over hulp en zorg na ontslag uit Tergooi Patiënteninformatie Goed geregeld Informatie over hulp en zorg na ontslag uit Tergooi Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Wat is gebruikelijke zorg? 4 Overige mogelijkheden om zelf zorg te regelen 5 Wanneer

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de poliklinische revalidatie behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Autorijden. na een ziekte of met een handicap

Autorijden. na een ziekte of met een handicap Autorijden na een ziekte of met een handicap Deze folder is bestemd voor revalidanten (en hun familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na een ziekte of met een handicap. Is mijn

Nadere informatie

H.253083.0614. Amputatie van een teen, voet of (deel van een) been

H.253083.0614. Amputatie van een teen, voet of (deel van een) been H.253083.0614 Amputatie van een teen, voet of (deel van een) been Inleiding U heeft met uw behandelend arts besloten tot een opname waarbij uw teen, voet of een deel van uw been geamputeerd wordt. Door

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Correctie van de stand van de rug

Correctie van de stand van de rug Meer informatie of vragen Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de orthopedieconsulenten: telefoonnummer (024) 365 96 60 of per e-mail orthopaedie.consulenten@maartenskliniek.nl Colofon

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rolstoelvoorzieningen

Hoofdstuk 1: Rolstoelvoorzieningen Inhoud Hoofdstuk 1: Rolstoelvoorzieningen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Cliëntonderzoek: analyseren van gegevens 3 1.3 Indicatie rolstoel 4 1.4 Functioneel programma van eisen rolstoelvoorziening 4 Antropometrie

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Méér dan een thuiszorgwinkel. Kopen, huren én lenen

Informatiebrochure. Méér dan een thuiszorgwinkel. Kopen, huren én lenen Informatiebrochure Méér dan een thuiszorgwinkel Kopen, huren én lenen Welkom bij de Zorgboog thuiszorgwinkel Kopen huren én lenen Bij de Zorgboog thuiszorgwinkel in Helmond kunt u terecht voor al uw zorghulpmiddelen.

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Transferbureau Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor U betekenen Thuiszorg Huishoudelijke hulp Hulpmiddelen Tijdelijke opname verzorgingshuis Revalidatie verpleegtehuis 1 2 Transferverpleegkundige

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN BIJ DAGELIJKSE HANDELINGEN. ErgoThuis. Maatwerk in zelfstandigheid

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN BIJ DAGELIJKSE HANDELINGEN. ErgoThuis. Maatwerk in zelfstandigheid PRAKTISCHE OPLOSSINGEN BIJ DAGELIJKSE HANDELINGEN ErgoThuis Maatwerk in zelfstandigheid ErgoThuis: maatwerk in zelfstandigheid In uw eigen omgeving doet u de dagelijkse dingen graag zelf. Toch komt het

Nadere informatie

Oefeningen na Totale Schouderprothese

Oefeningen na Totale Schouderprothese Oefeningen na Totale Schouderprothese Inhoud Inleiding 3 Oefenprogramma 3 Fases 3 Oefenset 3 Oefeningen Fase 1: Postoperatieve Fase 4 Sint Maartenskliniek 11 Colofon 12 2 Inleiding Deze folder ontvangt

Nadere informatie

DAGBEHANDELING PSYCHOGERIATRIE

DAGBEHANDELING PSYCHOGERIATRIE DAGBEHANDELING PSYCHOGERIATRIE pagina 2: De een is een gezellige prater, de ander doet liever een spelletje. En met mooi weer willen we nog wel eens aan de wandel gaan. Inleiding WIE OUDER WORDT, KAN TE

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

1. Wat gaat er 1 januari 2013 veranderen op het gebied van de hulpmiddelen?

1. Wat gaat er 1 januari 2013 veranderen op het gebied van de hulpmiddelen? Inleiding Er bestaan op dit moment drie regelingen die medische hulpmiddelen vergoeden voor thuisgebruik, namelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Blijven bewegen in het ziekenhuis

Blijven bewegen in het ziekenhuis Blijven bewegen in het ziekenhuis Inleiding Thuis bent u gewend om s nachts in bed te liggen en overdag uit bed te zijn. Zodra u ziek bent wilt u misschien ook overdag in bed gaan liggen, omdat u zich

Nadere informatie

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL 288 Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis met een gebroken heup. Waarschijnlijk

Nadere informatie

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de poliklinische revalidatie behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Revalideren na een CVA

Revalideren na een CVA Revalideren na een CVA De kliniek voor houding en beweging Inhoud Inleiding 3 Wat is een CVA 3 Behandelvormen 3 Klinische behandeling 4 Behandeling via de CBU 4 Poliklinische behandeling 4 Behandeling

Nadere informatie

Informatie. Ergotherapie bij artrose

Informatie. Ergotherapie bij artrose Informatie Ergotherapie bij artrose Inleiding In deze folder leest u meer informatie over leefstijladviezen bij artrose die u kunnen helpen om de gevolgen van de reumatische aandoening te beperken. Ergotherapie

Nadere informatie

Paramedische begeleiding bij Multiple Sclerose. Neurologie

Paramedische begeleiding bij Multiple Sclerose. Neurologie Paramedische begeleiding bij Multiple Sclerose Neurologie Inleiding U bent in behandeling bij de neuroloog en de MS-verpleegkundige in het MSbehandelcentrum. De ziekte MS is een chronische ziekte waarbij

Nadere informatie

Ergotherapie en NMA. Invulling van de les ALS PLS PSMA. Prognose ALS. Ergotherapie 21-11-2014

Ergotherapie en NMA. Invulling van de les ALS PLS PSMA. Prognose ALS. Ergotherapie 21-11-2014 Ergotherapie en NMA Yolanda van den Elzen RadboudUMC Revalidatie, afdeling ergotherapie Invulling van de les ALS Ergotherapie bij ALS in het RadboudUMC Casus Frans Vragen Situatie bespreking Waar willen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen vind. Informatie over: Oncologische aandoeningen De mogelijkheden voor zorg en steun. Door een oncologische aandoening kan een intensieve periode aanbreken. Laurens helpt u. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

IndiRA. Reumazorg Orbis Medisch Centrum

IndiRA. Reumazorg Orbis Medisch Centrum IndiRA Reumazorg Orbis Medisch Centrum Inleiding U bent bij de reumatoloog in behandeling in verband met uw reumatoïde artritis (RA). Met deze folder informeren wij u over het behandelprogramma waarmee

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren direct na uw hartoperatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren direct na uw hartoperatie UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren direct na uw hartoperatie Optimaal herstel na uw operatie en regie over eigen leven UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord U ondergaat

Nadere informatie

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad Onderwerp: Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad 1 GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis met een gebroken

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Wat is de Wmo? De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het doel van de Wmo is dat

Nadere informatie

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding.

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding. Wmo-informatieblad 1 Hulp in de huishouding Als je een hulp in kunt huren om het huishouden voor je te doen, dan is dat fijn. Vooral als je het druk hebt met werk of andere zaken en het daarom niet zelf

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN DOOR GEMEENTE WMO-TEAM Datum ontvangst Inboeknummer Consulent Eerste aanvraag ZIN/PGB Herindicatie Uitbreiding uren Spoed BEZOEKADRES:

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland 2 Revalideren bij Carintreggeland Bent u door een beroerte, knie/heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie

www.locomotion.nu Het BedBoekje Tips en trucs voor optimaal gebruik van het zorgbed

www.locomotion.nu Het BedBoekje Tips en trucs voor optimaal gebruik van het zorgbed www.locomotion.nu Het BedBoekje Tips en trucs voor optimaal gebruik van het zorgbed nog meer mogelijkheden In dit BedBoekje gaat het met name om de gewone elektrische hoog-laag bedden. Hoewel deze bedden

Nadere informatie

Ergotherapie en Parkinson

Ergotherapie en Parkinson Ergotherapie en Parkinson op 26 mei 2017 gepresenteerd door Lidwien Arts en Karin Kusters Bij binnenkomst is het voor de ruim 70 gasten van het Parkinson Café Nijmegen onmiddellijk duidelijk: deze middag

Nadere informatie

Afdeling revalidatie. De wervelfractuur

Afdeling revalidatie. De wervelfractuur Afdeling revalidatie De wervelfractuur Deze folder geeft algemene informatie over de behandeling bij een (in)stabiele wervelfractuur. Deze folder geeft aan hoe de meeste patiënten kunnen worden behandeld,

Nadere informatie

Correctie van de stand van de rug. Lumbale columnotomie

Correctie van de stand van de rug. Lumbale columnotomie Correctie van de stand van de rug Lumbale columnotomie Inhoud Inleiding 3 De operatie 3 Risico s van de operatie 4 Na de operatie 4 Eerste dagen na de operatie 4 Fysiotherapie 4 Eten en drinken 4 Uit bed

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst. Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Uitleg Deze vragenlijst gaat over de mate waarin u vindt dat u de regie heeft als u gebruik maakt van zorg. Zorg: Met gebruik maken van zorg bedoelen we dat u gedurende

Nadere informatie

H.307216.0714. Waar kunt u terecht als u kanker heeft

H.307216.0714. Waar kunt u terecht als u kanker heeft H.307216.0714 Waar kunt u terecht als u kanker heeft Inleiding Bij u is kanker geconstateerd. Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet, ook wanneer de behandeling

Nadere informatie

Revalidatie Autorijden

Revalidatie Autorijden Revalidatie Autorijden Inleiding Deze informatie is bestemd voor revalidanten (en familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na ziekte of handicap. Meer informatie kunt u lezen in

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie