Gehandicapte vrouw woont meer dan vier jaar ongeschikt Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gehandicapte vrouw woont meer dan vier jaar ongeschikt Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven"

Transcriptie

1 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gehandicapte vrouw woont meer dan vier jaar ongeschikt Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Samenvatting 26 april 2012 RA Een vrouw woont met haar drie kinderen in een portiekwoning en komt als gevolg van een verlamming in een rolstoel terecht. Zij vraagt bij WZS in 2007 een verhuiskostenvergoeding aan om te kunnen verhuizen naar een rolstoelgeschikte woning en WZS kent die vergoeding toe. Omdat het de vrouw niet lukt om een geschikte woning te vinden, vraagt zij om een traplift. WZS besluit positief op die aanvraag. De traplift wordt echter niet doorgetrokken tot de voordeur van de vrouw, maar stopt na de eerste trap. Als gevolg daarvan kan de vrouw haar woning niet zonder hulp in of uit. WZS besluit dan dat de vrouw moet verhuizen. De casemanager die de vrouw krijgt toegekend deelt haar mee dat zij niet kan helpen bij het begeleiden naar een rolstoelgeschikte woning in de regio. Dat moet de vrouw zelf doen. De oplossing wordt uiteindelijk, na een jaar bemiddelen en bijna vier jaar na de eerste aanvraag om verhuiskostenvergoeding bereikt: de vrouw kan verhuizen naar een rolstoelgeschikte woning en WZS helpt haar met de verhuizing. Vast staat dat WZS in vier jaar tijd herhaaldelijk van standpunt veranderde over de juiste aanpak. Dit heeft tot gevolg gehad dat de vrouw gedurende vier jaar niet in staat was haar woning zelfstandig te verlaten. Verder heeft WZS, zonder de uitdrukkelijke instemming van de vrouw, haar bezwaarschrift niet formeel behandeld waardoor ze niet in beroep kon. De ombudsman oordeelt dat de dienst door de wisselende besluitvoering, de afwijking van de bezwaarprocedure en het in een zeer laat stadium toepassen van maatwerk, in strijd heeft gehandeld met de vereisten van professionaliteit, fair play en maatwerk.

2 Pagina : 2/10 Oordeel De onderzochte gedragingen zijn in strijd met het vereiste van professionaliteit, het vereiste van fair play en het vereiste van maatwerk. Amsterdam, 26 april 2012 Ulco van de Pol Gemeentelijke Ombudsman

3 Pagina : 3/10 Verzoek Het verzoek tot onderzoek is op 14 april 2011 schriftelijk ingediend en betreft de gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Bevindingen aanleiding 1 Verzoekster raakt enkele jaren geleden deels verlamd. Sindsdien zit zij in een rolstoel. Gedurende de revalidatieperiode bij Heliomare krijgt verzoekster de indicatie dat zij alleen in een rolstoelgeschikte woning terug kan keren. Iedere fysieke belasting zal haar herstel schaden. aanvraag 30 november 2007 Op 30 november 2007 vraagt verzoekster bij de dienst Wonen Zorg en Samenleven (WZS) een tegemoetkoming in de verhuiskosten aan om te kunnen verhuizen naar een rolstoelgeschikte woning. Zij is alleenstaande ouder en heeft drie thuiswonende kinderen. Zo n drie maanden later, op 5 maart 2008, beslist WZS positief op het verzoek met de wooneis: gelijkvloers op begane grond of bereikbaar met lift. aanvraag 2 juni 2008 Omdat verzoekster geen geschikte woning kan vinden, vraagt zij op 2 juni 2008 een traplift aan. Drieënhalve maand later, op 16 september 2008, besluit WZS positief en de traplift wordt in het portiek van verzoekster aangebracht. De eerder toegekende verhuiskostenvergoeding wordt ingetrokken. De traplift wordt echter niet, zoals toegezegd, doorgetrokken tot de voordeur van verzoekster, maar stopt na de eerste trap. In de gang bevindt zich echter nog een trede die verzoekster niet zelfstandig kan passeren met haar rolstoel. Voor het verlaten en betreden van haar woning is verzoekster dan ook afhankelijk van de hulp van anderen. aanvraag 1 december 2009 Op 1 december 2009 vraagt verzoekster diverse woonruimteaanpassingen aan voor binnen en buiten haar woning. Het doortrekken van de traplift tot haar voordeur maakt daar onderdeel van uit. Tevens verzoekt zij weer om een verhuiskostenvergoeding voor verhuizing naar een rolstoelgeschikte woning. Op basis van een advies van Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) besluit WZS tweeënhalve maand later, op 19 februari 2010, negatief op de gevraagde woonruimteaanpassingen, maar positief op de verhuiskostenvergoeding. Verzoekster kan zich niet vinden in dit besluit. Het advies van CIZ is slechts gebaseerd op een telefonisch gesprek met verzoekster. Bovendien heeft verzoeksters ergotherapeut aangegeven dat de verhuizing voor verzoekster te veel stress zal veroorzaken, wat schadelijk zal zijn voor haar psychische en fysieke gesteldheid. nader onderzoek februari 2010 september 2010 Naar aanleiding van de melding van de ergotherapeut geeft WZS aan MO-zaak (voorheen CIZ) drie keer de opdracht aanvullend onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het rolstoelgeschikt maken van de woning. Op basis van dit onderzoek besluit WZS op 16 1 In de bijlage is een schematisch overzicht van de besluiten van WZS opgenomen.

4 Pagina : 4/10 september 2010 negatief op de verhuiskostenvergoeding en positief op het verlengen van de traplift. De afwijzing van de overige gevraagde woonruimteaanpassingen blijft gehandhaafd. bezwaarschrift 18 november 2010 Op 18 november 2010 gaat verzoekster in bezwaar tegen het besluit van 16 september 2010 voor zover het de afwijzing van de overige gevraagde woonruimteaanpassingen betreft. Naar aanleiding van dit bezwaar geeft WZS wederom de opdracht aan MO-zaak om onderzoek te doen. Op basis daarvan besluit WZS drie maanden later, op 15 februari 2011, om de verhuiskostenvergoeding, zoals eerder toegekend bij besluit van 19 februari 2010, weer toe te kennen, het verzoek tot het doortrekken van de traplift (toegekend bij besluit van 16 september 2010) af te wijzen en het besluit te handhaven voor wat betreft de afwijzing van de overige woonruimteaanpassingen. Verzoekster krijgt het advies om te verhuizen. Verzoekster kan zich hier niet in vinden en wendt zich in april 2011 tot de ombudsman. nadere ontwikkelingen Op 26 mei 2011 wijst WZS verzoekster een casemanager toe. In augustus 2011 vraagt verzoekster haar casemanager onder meer om informatie over de mogelijkheden voor een plateaulift in plaats van een traplift en om bemiddeling bij het vinden van een rolstoelgeschikte woning in Diemen. Verzoekster is nog steeds niet in staat om haar woning zelfstandig te verlaten. De casemanager laat verzoekster weten dat zij zelf via Woningnet moet reageren op geschikte woningen binnen Amsterdam. De gemeente kan buiten Amsterdam niets voor haar kan betekenen. Het plaatsen van een plateaulift is technisch niet mogelijk. De dienst heeft nog niet besloten op het bezwaarschrift van 18 november Verzoekster deelt de dienst daarop mee dat een plateaulift wel degelijk mogelijk is. Wat betreft de woning in Diemen geeft verzoekster aan dat deze volgens Woningnet binnen de regio Amsterdam valt. klachtomschrijving Het onderzoek van de ombudsman richt zich op: de besluitvorming met betrekking tot woonruimteaanpassing en verhuizing; de behandeling van een bezwaarschrift; de begeleiding bij het zoeken naar een rolstoelgeschikte woning in en rondom Amsterdam. reactie dienst Wonen, Zorg en Samenleven de besluitvorming met betrekking tot woonruimteaanpassing en verhuizing De bedoeling van WZS was om verzoekster zo snel mogelijk naar een geschikte woning te krijgen, maar haar tussentijds tegemoet te komen met de nieuw (langere) traplift. Verzoekster woont namelijk nog steeds ongeschikt. Uit het onderzoek dat in het kader van bezwaar tegen het besluit van 16 september 2010 is echter gebleken dat de veiligheid van verzoekster met een nieuw te plaatsen traplift in het geding blijft. Daarom is deze niet geplaatst. WZS zal, via de casemanager, het aanbod doen om verzoekster te helpen en te begeleiden naar een geschikte woning. de behandeling van het bezwaarschrift De oorzaak dat er nog geen beslissing op bezwaar genomen is, is gelegen in verschillende omstandigheden. Ten eerste was er onduidelijkheid in de adviezen van de MO-Zaak waardoor de verhuiskostenvergoeding in 2010 en 2011 afwisselend is toegekend en afgewezen. Die onduidelijkheid is ontstaan als gevolg van het feit dat gemachtigden van verzoekster namens haar

5 Pagina : 5/10 op verschillende momenten aanvragen deden en bezwaren uitten aan verschillende partijen in de Wmo-keten. De vragen en stellingen van deze gemachtigden waren gebaseerd op wisselende informatie met betrekking tot de situatie van verzoekster. Begin 2010 werd advisering ook bemoeilijkt doordat verzoekster weigerde om informatie van de revalidatieartsen beschikbaar te stellen. Hierdoor is veel ruis op de communicatielijnen tussen mevrouw en de Wmo-keten ontstaan. Verzoekster heeft daarom een casemanager toegewezen gekregen om regie op de zaak te krijgen. Omdat deze casemanager de casus van verzoekster nog in kaart moest brengen, heeft WZS gewacht met het nemen van een beslissing op bezwaar. de begeleiding bij het zoeken naar een rolstoelgeschikte woning in en rondom Amsterdam Vanaf de laatste beschikking van 15 februari 2011 heeft verzoekster kunnen reageren op passende woningen. Op 27 juli 2011 was verzoekster eerste kandidaat voor een woning. Verzoekster heeft deze geweigerd omdat zij opziet tegen de verhuizing en deze geestelijk en fysiek niet aan kan. Daarnaast vond verzoekster de buurt niet geschikt voor haar kinderen. WZS heeft verder de aanvangsdatum van verzoekster als woningzoekende gewijzigd in de datum waarop zij voor het eerst een positieve beschikking met betrekking tot de verhuiskostenvergoeding ontving, te weten 5 maart Daarmee wordt haar woonduur als woningzoekende langer, wat haar kansen vergroot op het vinden van een passende woning. De casemanager zal namens WZS een afspraak maken met verzoekster om dit voorstel toe te lichten. Nadat verzoekster een keuze heeft gemaakt; verhuizen of woningaanpassingen, zal WZS een beslissing op bezwaar nemen. slotsom WZS concludeert dat niet consistent is opgetreden bij het te volgen beleid. Er zijn om beurten twee verschillende sporen bewandeld; enerzijds compensatie door aanpassingen van de woning (ad 8100,-), anderzijds compensatie door te verhuizen (ad 3097,-). Dit heeft tot onduidelijkheid geleid bij verzoekster en de partijen van de Wmo-keten. Het feit dat verschillende instanties namens verzoekster op veel verschillende momenten verschillende verzoeken hebben ingediend, heeft daarbij als complicerende factor gewerkt. Het is goed dat een casemanager de regie is gaan nemen, dit had echter eerder moeten gebeuren. Inhoudelijk concludeert WZS dat, nu er meerdere onderzoeken vanuit verschillende partijen zijn geweest, verhuizen de beste optie is. Aanpassingen binnen de financiële marge van de Wmo in de huidige woning garanderen namelijk niet voldoende veiligheid, die een rolstoelgeschikte woning wel biedt. Daarnaast zijn een aantal noodzakelijke aanpassingen sowieso technisch niet veilig te realiseren (zoals de plateaulift). WZS stelt dat verzoekster vrij is om te kiezen om in haar huidige woning te blijven. Volgens het Wmo-beleid zal WZS haar dan niet compenseren. Echter, WZS vindt de situatie van verzoekster een uitzondering omdat WZS naar verzoekster niet consistent gehandeld heeft. Indien verzoekster ervoor kiest te blijven wonen, dan zal zij daarom toch gecompenseerd worden tot een maximum van 8100,-. De verhuiskostenvergoeding zal dan wel vervallen. huisbezoek 29 november 2011 Op 29 november legt WZS een huisbezoek af bij verzoekster. Verzoekster heeft in dat gesprek aan de casemanager gevraagd wat de precieze reden is voor afwijzing van de plateaulift. Ten tweede vraagt zij hoe het kan dat zij niet als eerst gegadigde voor de woning in Diemen in aanmerking is gekomen. Tot slot vraagt verzoekster om excuses voor de gehele gang van zaken.

6 Pagina : 6/10 verslag huisbezoek De casemanager stuurt verzoekster op 20 december 2011 een verslag van het huisbezoek. In dit verslag staat dat de woning van verzoekster door het verlengen van een traplift of het plaatsen van een plateaulift niet rolstoeltoegankelijk te maken is. De trap van verzoekster is bovendien te smal voor een plateaulift. Met betrekking tot de rolstoelwoning in Diemen, gold nog de oude indicatiedatum van verzoekster. Verzoekster was daardoor vierde kandidaat en de tweede gegadigde heeft de woning aanvaard. Verder wordt verzoekster, indien zij ervoor kiest om haar huidige woning aan te laten passen, zelf verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud van die voorzieningen. De casemanager geeft aan, verzoekster ook te zullen ondersteunen bij het zoeken naar een woning buiten Amsterdam. Tot slot deelt de casemanager mee: Wij hebben ( ) navraag gedaan bij WZS en zijn gemachtigd om aan u namens WZS excuses van WZS aan te bieden over de gang van zaken die er toe heeft geleid dat u tot nu toe niet geschikt woont. reactie verzoekster op verslag Volgens verzoekster is het technisch wel mogelijk de plateaulift te plaatsen, aangezien de trap breed genoeg is. Met betrekking tot de woning in Diemen geeft verzoekster aan dat zij in eerste instantie derde kandidaat was in plaats van vierde. Haar indicatiedatum als woningzoekende is echter op 16 november 2011 gewijzigd, waardoor zij als eerst gegadigde in aanmerking had moeten komen voor de woning. Verzoekster heeft van een medewerkster van Woningnet vernomen dat deze gewijzigde datum niet is doorgegeven aan Woningnet. Verzoekster neemt verder geen genoegen met de wijze waarop nu excuses aangeboden worden. Meer in het algemeen is verzoekster verbijsterd over het feit dat de woningaanpassingen alleen gelden voor in haar woning. Dat betekent dat zij haar woning aan mag passen, maar dan nog steeds opgesloten zit omdat zij niet zelfstandig haar woning kan verlaten. Tot slot vraagt verzoekster zich af waarom WZS haar nu wel bij kan staan bij het zoeken naar een woning buiten Amsterdam en kan zij zich niet vinden in het feit dat WZS verzoekster zelf verantwoordelijk stelt voor het onderhoud aan de woningvoorzieningen. Verzoekster voelt zich daarmee gedwongen te kiezen voor verhuizing. bezichtiging woning 12 januari 2012 Verzoekster informeert de ombudsman over een rolstoelgeschikte woning die zij in aanwezigheid van haar casemanager heeft bezichtigd. De woning zou in principe kunnen voldoen, maar verzoekster heeft onvoldoende financiële middelen voor de verhuizing. De toegezegde verhuiskostenvergoeding volstaat niet. Haar huidige woning dient immers in de oude staat hersteld te worden, zij moet geholpen worden met de verhuizing en haar nieuwe woning moet aangekleed worden. Verzoekster vraagt haar casemanager dan ook om een verhuiskostenvergoeding ter hoogte van de vergoeding die zij zou krijgen voor de aanpassingen om haar huidige woning rolstoelgeschikt te maken, ad 8100,-. reacties op bevindingen Het resultaat van het onderzoek is als verslag van bevindingen naar verzoekster en naar de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven gestuurd om na te gaan of de feiten juist zijn weergegeven. Verzoekster heeft niet gereageerd. Aan de dienst zijn een aantal aanvullende vragen gesteld. De reactie van WZS heeft geleid tot een enkele feitelijke aanpassing van de bevindingen. De reactie van WZS op de gestelde vragen is, voor zover relevant, hieronder opgenomen. de besluitvorming met betrekking tot woonruimteaanpassing en verhuizing; De traplift is toegewezen bij besluit van 16 september Het betrof toen een traplift tot de

7 Pagina : 7/10 bovenste traptrede. Uit medisch advies bleek dat verzoekster op dat moment nog wel in staat werd geacht enige passen te lopen op het bordes met behulp van haar rollator. Medio 2010 speelde er een eventuele verlenging van de traplift. Verzoekster had toen inmiddels een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning. Omdat verzoekster nog geen uitzicht had op een passende woning, onderzocht WZS de mogelijkheden om de traplift te verlengen op basis van de hardheidsclausule ter overbrugging tot de verhuizing naar een rolstoelgeschikte woning. Tijdens dit onderzoek veranderde het advies van MO-zaak van rolstoelgeschikt naar gelijkvloerse woning op begane grond of bereikbaar met lift. Dit betekende dat verzoekster mobieler was dan werd aangenomen en dat de trap niet verlengd hoefde te worden. Daarom heeft WZS geen opdracht gegeven om de traplift te verlengen. WZS deed naar aanleiding van het gewijzigde advies van MO-zaak nader onderzoek. Uit de onderzoeken, bestaande uit een huisbezoek en nog twee aanvullende rapportages op verzoek van WZS, volgde dat verzoekster niet langdurig rolstoelafhankelijk was en dus niet naar een rolstoelgeschikte woning zou hoeven. Dit heeft geleid tot het besluit van 16 september 2010, waartegen verzoekster in bezwaar ging per brief van 18 november de behandeling van het bezwaarschrift WZS licht de behandeling van het bezwaarschrift van verzoekster nader toe. WZS past premediation toe bij bezwaarprocedures Dat betekent dat goed in het oog gehouden wordt of wellicht overeenstemming bereikt kan worden met de bezwaarmaker, zodat verdere formele procedures voorkomen kunnen worden. Dat kan extra tijd, geld en frustratie bij de cliënt besparen. Dit was ook de bedoeling bij de bezwaarzaak van verzoekster. Er is in december 2010 naar aanleiding van het bezwaar een hoorzitting geweest, waarna een nieuw primair besluit volgde op 15 februari Verzoekster was het niet eens met dit nieuwe besluit. WZS achtte daarom het bezwaarschrift mede gericht tegen dit nieuwe besluit. Vanaf mei 2011 is afgesproken met de gemachtigde van verzoekster dat er geen beslissing op bezwaar genomen zou worden totdat duidelijkheid in de zaak werd gebracht. Er is vervolgens veelvuldig overleg geweest met verzoekster en haar gemachtigde van MEE Amstel en Zaan. Inmiddels heeft de gemachtigde van verzoekster het bezwaar ingetrokken als gevolg van de ontwikkelingen in deze zaak. de begeleiding bij het zoeken naar een rolstoelgeschikte woning in en rondom Amsterdam De woning waar verzoekster het over heeft, betreft een woning in Amsterdam-Noord. WZS besloot, naar aanleiding van het bezwaar van verzoekster, op 16 november 2011 om de aanvangdatum als woningzoekende te wijzigen en heeft dat op dezelfde dag doorgegeven aan Woningnet. De selectiedatum voor de betreffende woning was op 14 november Verzoekster was de woning toen al misgelopen. Tijdens het huisbezoek heeft de casemanager aan verzoekster meegedeeld dat haar indicatie is vervroegd. slotsom WZS erkent dat in het verslag van het huisbezoek de gemaakte excuses ongelukkig staan omschreven. WZS deelt verder mee dat er fouten zijn gemaakt in het aanvraagproces voor verhuiskostenvergoedingen en woonruimteaanpassingen en dat extra inspanningen van WZS op zijn plaats zijn. Naast het gebaar van de indicatiedatum voor een rolstoelgeschikte woning, heeft WZS zich gericht op extra dienstverlening met betrekking tot de verhuizing. WZS helpt verzoekster bij de verhuizing door de woninghuur voor de nieuwe woning in de maand februari 2012 op zich te nemen, door te overleggen met de woningcorporatie van verzoeksters oude woning in welke staat de woning opgeleverd moet worden, door het kopen en opleveren van de laminaatvloer en ondervloer door de hele nieuwe woning en door het zoeken naar een instantie die verzoekster kan ondersteunen bij het regelen van verschillende zaken die bij een verhuizing

8 Pagina : 8/10 voorkomen, zoals het aanvragen van regelingen. De kosten van deze werkzaamheden zullen de verhuiskostenvergoeding overstijgen. Verzoekster is akkoord gegaan met het voorstel van WZS. Inmiddels is de vloer in haar nieuwe woning gelegd en zijn op vrijdag 24 februari haar eigendommen verhuisd. Daarna zal WZS de nieuwe woning verder aanpassen op grond van de Wmo. De huidige casemanager van verzoekster blijft de contactpersoon van verzoekster. Beoordeling De ombudsman beoordeelt of het bestuursorgaan zich in de door hem onderzochte aangelegenheid behoorlijk heeft gedragen 2. Behoorlijkheidsvereisten Indien naar het oordeel van de ombudsman de gedraging niet behoorlijk is, vermeldt hij in het rapport welk vereiste van behoorlijkheid is geschonden 3. In dit onderzoek toetst hij de gedragingen aan het vereiste van professionaliteit, maatwerk en fair play. Overwegingen De besluitvorming met betrekking tot woonruimteaanpassing en verhuizing Het vereiste van professionaliteit houdt in dat van een bestuursorgaan een bijzondere deskundigheid verwacht mag worden. De opstelling van het bestuursorgaan is in alle situaties gepast en deskundig. Vast staat dat WZS in vier jaar tijd maar liefst vier maal van het standpunt veranderde of verzoekster haar huidige woning geschikt kon maken of dat zij moest verhuizen. Dit gebeurde mede op basis van wisselende adviezen van MO-zaak. Dit heeft geleid tot een aantal tegenstrijdige besluiten, waarvan niet altijd duidelijk was van welke feiten WZS is uitgegaan, hoe deze tot besluitvorming hebben geleid en hoe het belang van verzoekster daarin is gewogen. Het heeft er bovendien voor gezorgd dat een passende oplossing voor verzoekster uitbleef. Dit heeft tot gevolg gehad dat verzoekster gedurende vier jaar ongeschikt woonde en niet in staat was haar woning zelfstandig te verlaten. Een heldere redenering van WZS omtrent de bewandelde weg ontbreekt. Het had op de weg van WZS gelegen om, met name gelet op de kwetsbare en afhankelijke positie van verzoekster, een knoop door te hakken. Uiteindelijk verhuist verzoekster in februari 2012, conform de in 2007 gegeven indicatie. In dit kader noemt de ombudsman zijn eerder gepubliceerde rapport Nieuwe bruikleenauto of Canta, een slepend proces (RA ), waarin WZS een gehandicapte vrouw twee en half jaar na de aanvraag en vijf (tegenstrijdige) adviezen verder alsnog een bruikleenauto toe kende. 2 artikel 9:27 lid 1 Algemene wet bestuursrecht 3 artikel 9:36 lid 2 Algemene wet bestuursrecht

9 Pagina : 9/10 De behandeling van een bezwaarschrift Het vereiste van fair play houdt in dat de overheid de burger de mogelijkheid geeft om zijn procedurele kansen te benutten en daarbij zorg draagt voor een eerlijke gang van zaken. In de eerste plaats zij opgemerkt dat de ombudsman de ambitie van WZS steunt, om oplossingsgericht te werk te gaan en niet alle bezwaren van burgers via de formele procedures te laten lopen. Het is echter wel van belang dat de bezwaarmaker instemt met afwijking van de procedure en dat de dienst voortvarendheid betracht in het vinden van een oplossing. In deze zaak heeft WZS verzoekster niet om instemming gevraagd om af te wijken van de formele bezwaarprocedure. Wel is in mei 2011 met de gemachtigde van verzoekster afgesproken dat gewacht zou worden met het nemen van een beslissing op bezwaar totdat er meer duidelijkheid over de situatie van verzoekster zou zijn. Uiteindelijk komt WZS in februari 2012 met verzoekster tot overeenstemming over een passende oplossing. Dat is bijna een jaar na het laatste besluit van WZS waartegen het bezwaar van verzoekster zich (tevens) richtte. Dat heeft veel te lang geduurd. WZS had of slagvaardiger op moeten treden om op redelijke termijn tot overeenstemming te komen of had na redelijke pogingen terug moeten grijpen naar de formele procedure van bezwaar. Nu WZS dat heeft nagelaten is geen sprake van een eerlijke gang van zaken jegens verzoekster: Er werd geen oplossing gevonden en verzoekster werd de mogelijkheid ontnomen gebruik te maken van haar rechtsmiddelen en de zaak voor te leggen aan de rechter. de begeleiding bij het zoeken naar een rolstoelgeschikte woning in en rondom Amsterdam Het vereiste van maatwerk houdt in dat een bestuursorgaan bereid is om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen. Vast staat dat verzoekster de casemanager heeft verzocht om bemiddeling bij een rolstoelgeschikte woning die binnen de regio Amsterdam valt. De casemanager is niet aan dit verzoek tegemoet gekomen. WZS heeft wel naar aanleiding van verzoeksters bezwaar, de aanvangdatum van inschrijving van verzoekster vervroegd, zodat zij eerder in aanmerking zou komen voor een woning. De dienst ging hier echter pas twee dagen na het verlopen van de inschrijvingsdatum, voor de woning waar verzoekster geïnteresseerd in was, toe over. Nu WZS op de hoogte was van de interesse van verzoekster in die woning, had het voor de hand gelegen als WZS het besluit eerder genomen had. Bovendien had van WZS, gezien de gehele gang van zaken, verwacht mogen worden dat extra inzet getoond zou worden in de zin van hulp bij het zoeken en begeleiden naar een geschikte woning vanaf het eerste besluit van 5 maart 2008 om verzoekster verhuiskostenvergoeding toe te kennen. Van WZS had kortom eerder en meer maatwerk verwacht mogen worden. De inzet van de casemanager had daaraan moeten bijdragen. Dit is echter niet het geval geweest. Oordeel De onderzochte gedragingen zijn in strijd met het vereiste van professionaliteit, het vereiste van fair play en het vereiste van maatwerk.

10 Pagina : 10/10 Bijlage Overzicht besluiten Datum besluit Verhuiskosten Woningaanpassingen Aanvraag 30 november maart 2008 Positief X Aanvraag 2 juni september 2008 Ingetrokken Positief Aanvraag 1 december februari 2010 Positief Negatief Naar aanleiding van nader onderzoek door WZS februari 2010 september september 2010 Negatief Positief Naar aanleiding van bezwaarschrift van 18 november februari 2011 Positief Negatief

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak Rapport Gemeentelijke Ombudsman Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak 6 februari 2013 RA121464 Samenvatting Een vrouw lijdt aan een ziekte van het

Nadere informatie

Nieuwe bruikleenauto of Canta? een slepend proces Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Nieuwe bruikleenauto of Canta? een slepend proces Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Nieuwe bruikleenauto of Canta? een slepend proces Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 9 februari 2012 RA120188 Samenvatting Een gehandicapte vrouw maakt al meer dan 10 jaar gebruik van

Nadere informatie

Wachten op aanpassingskosten van een auto Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Wachten op aanpassingskosten van een auto Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wachten op aanpassingskosten van een auto Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 16 juli 2010 RA1053271 Samenvatting Een vrouw dient een aanvraag voor het vergoeden

Nadere informatie

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven 23 juli 2007 RA0713703 Samenvatting Een vrouw vraagt bij de Dienst Zorg en Samenleven een speciale fiets aan. Bijna acht

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg 18 oktober 2011 RA111409 Samenvatting Een vrouw vraagt

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 9 december 2009 RA0945025 Samenvatting Eind juli 2008 dient een man

Nadere informatie

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen 18 september 2012 RA121598

Nadere informatie

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Datum: 16 augustus 2010 RA1054326 Samenvatting Een oud-raadslid stuurt in december 2008 een

Nadere informatie

Wachten op een Canta Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Wachten op een Canta Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wachten op een Canta Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 10 december 2010 RA1059823 Samenvatting Een 82-jarige gehandicapte Amsterdammer vraagt in augustus

Nadere informatie

Gestrande vergunningsaanvraag Gemeente Amsterdam Binnenwaterbeheer Amsterdam (sinds 1 januari 2011 Waternet) Stadsdeel Amsterdam-Noord

Gestrande vergunningsaanvraag Gemeente Amsterdam Binnenwaterbeheer Amsterdam (sinds 1 januari 2011 Waternet) Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gestrande vergunningsaanvraag Gemeente Amsterdam Binnenwaterbeheer Amsterdam (sinds 1 januari 2011 Waternet) Stadsdeel Amsterdam-Noord 18 maart 2011 RA110331 Samenvatting

Nadere informatie

Boetes voor onverzekerd rijden Wmo-snorfiets Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Boetes voor onverzekerd rijden Wmo-snorfiets Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Boetes voor onverzekerd rijden Wmo-snorfiets Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 15 november 2012 RA122019 Samenvatting De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Nadere informatie

Huishoudelijke hulp blijft uit door registratiefouten Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Cordaan

Huishoudelijke hulp blijft uit door registratiefouten Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Cordaan Rapport Gemeentelijke Ombudsman Huishoudelijke hulp blijft uit door registratiefouten Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Cordaan 7 mei 2013 RA130760 Samenvatting Een weduwe van 79 jaar

Nadere informatie

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken 12 oktober 2011 RA111379 Samenvatting Een alleenstaande moeder vraagt

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

Niet goed ingespeeld op achterstand bij herindicatie thuiszorg Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Niet goed ingespeeld op achterstand bij herindicatie thuiszorg Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Niet goed ingespeeld op achterstand bij herindicatie thuiszorg Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 23 april 2013 RA130694 Samenvatting Twee Amsterdamse burgers

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld in verband met de (informele) afhandeling van een bezwaarschrift. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition 20 juli 2011 RA110981 Samenvatting Op dinsdag 1 juni 2010 parkeert een vrouw haar auto op de Jacob van Lennepkade.

Nadere informatie

Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West

Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West 25 juli 2012 RA121290 Samenvatting Het uitzicht van een vrouw op het groen in de binnentuin wordt belemmerd door de

Nadere informatie

Hulp in de huishouding driemaal ten onrechte geweigerd Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid

Hulp in de huishouding driemaal ten onrechte geweigerd Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Hulp in de huishouding driemaal ten onrechte geweigerd Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid 29 augustus 2012 RA121549 Samenvatting Nadat een vrouw een

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ten onrechte twee keer afgewezen voor collectieve ziektekostenverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken

Nadere informatie

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 29 juli 2011 RA110984 Samenvatting Een vrouw krijgt vanwege haar

Nadere informatie

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen 16 september 2011 RA111228 Samenvatting Een

Nadere informatie

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen 20 september 2012 RA121673 Samenvatting Een man ontvangt in

Nadere informatie

Doorverwijzing naar Wmo nutteloos Gemeente Almere Publiekszaken

Doorverwijzing naar Wmo nutteloos Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Doorverwijzing naar Wmo nutteloos Gemeente Almere Publiekszaken 30 mei 2013 RA130952 Samenvatting Een vrouw met twee kinderen krijgt via het Leger des Heils een woning toegewezen

Nadere informatie

Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Samenvatting 20 december

Nadere informatie

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West 26 augustus 2011 RA111164 Samenvatting Een

Nadere informatie

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken 26 mei 2011 RA110674 Samenvatting Een alleenstaande

Nadere informatie

Geef toch dat formulier maar Gemeente Almere Publiekszaken

Geef toch dat formulier maar Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geef toch dat formulier maar Gemeente Almere Publiekszaken 7 juni 2012 RA120923 Samenvatting Een vrouw komt bij de balie van Sociale Zaken en wil graag een aanvraag indienen

Nadere informatie

Frustrerende verhuizing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Noord

Frustrerende verhuizing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Frustrerende verhuizing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Noord 6 maart 2012 RA111172 Samenvatting Een vrouw beschikt over een individuele

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Eén gemeente, één klacht, meerdere procedures Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Projectmanagement Bureau (Projectbureau IJburg) Cition Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie

Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie 3 mei 2012 RA120618 Samenvatting Een man verhuist in

Nadere informatie

Dossier inzien of toezenden? Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Dossier inzien of toezenden? Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dossier inzien of toezenden? Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken 20 november 2012 RA122094 Samenvatting Een advocaat

Nadere informatie

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet 27 juli 2011 RA110985 Samenvatting Een man wordt ruim een jaar na zijn verhuizing binnen Amsterdam verrast door een rekening

Nadere informatie

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid 16 februari 2012 RA120235 Samenvatting Een vrouw doet begin

Nadere informatie

Curator voor kentekenwijziging twee maal de deur gewezen Cition

Curator voor kentekenwijziging twee maal de deur gewezen Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Curator voor kentekenwijziging twee maal de deur gewezen Cition 25 augustus 2011 RA111153 Samenvatting Een moeder is de curator van haar meervoudig gehandicapte dochter.

Nadere informatie

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Datum 20 februari 2008 RA0822266 Samenvatting Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning in Osdorp blijkt

Nadere informatie

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 28 juni 2011 RA110822 Samenvatting Een man woont in een grachtenpand in Amsterdam. Van oudsher is

Nadere informatie

Geen coulance voor gehandicapte parkeerster Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Geen coulance voor gehandicapte parkeerster Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen coulance voor gehandicapte parkeerster Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 22 mei 2012 RA120667 Samenvatting In Amsterdam mogen gehandicapten gratis parkeren. Houders

Nadere informatie

Kamer tot kamervervoer Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Kamer tot kamervervoer Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kamer tot kamervervoer Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 17 mei 2013 RA122103 Samenvatting De echtgenote van een man verblijft ten gevolge van een hersenbloeding

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Fouten bij Cition, burger moet in bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition

Fouten bij Cition, burger moet in bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fouten bij Cition, burger moet in bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition 28 september 2011 RA111313 Samenvatting Een vrouw heeft een bewonersparkeervergunning

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition

Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition 24 oktober 2012 RA121844 Samenvatting Begin juli krijgt een vrouw een parkeervergunning, waarvoor

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Samenvatting 28 november 2013 RA132039 Op het

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Geen overleg met belangenbehartiger Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Geen overleg met belangenbehartiger Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen overleg met belangenbehartiger Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 12 januari 2011 RA110026 Samenvatting Een vrouw wordt half januari 2010 gedwongen opgenomen in een psychiatrisch

Nadere informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie 20 september 2011 RA111227 Samenvatting Een vrouw verhuist

Nadere informatie

Het vastzetten van een scootmobiel in een AOV-taxi Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Connexxion

Het vastzetten van een scootmobiel in een AOV-taxi Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Connexxion Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het vastzetten van een scootmobiel in een AOV-taxi Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Connexxion Samenvatting 18 juli 2013 RA131246 Een vrouw maakt gebruik

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kansloos bezwaar in plaats van correctie bij foute jaaropgaven Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Handhaving Dienstencentrum, Juridische Zaken 18 september 2012

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 30 juni 2010 RA1053043 Samenvatting Een jongeman glijdt vlak voor een rotonde in Almere uit met zijn

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Nog een frustrerende verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Nieuw-West

Nog een frustrerende verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Nog een frustrerende verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Nieuw-West 22 mei 2012 RA120794 Samenvatting In de zomer van 2011

Nadere informatie

Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Samenvatting 1 juni 2012 RA120866 Twee buren ondervinden overlast van bouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Na twee jaar informatie over aansluitkosten Nuon Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Na twee jaar informatie over aansluitkosten Nuon Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Na twee jaar informatie over aansluitkosten Nuon Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling 30 augustus 2012 RA121552 Samenvatting Een man heeft een geschil met de gemeente

Nadere informatie

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 4 december 2008 RA0832196 Samenvatting Een man moet de woning van zijn overleden

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman In plaats van trajectvergoeding gekort op uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Dienstencentrum, Juridische Zaken Samenvatting

Nadere informatie

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken 13 juli 2011 RA110929 Samenvatting

Nadere informatie

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 17 juli 2009 RA0940351 Samenvatting Een buurtbewoner wil zijn buurt in Amsterdam-Geuzenveld

Nadere informatie

Het moment van aanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Het moment van aanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het moment van aanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 8 april 2010 RA1050023 Samenvatting Een inwoonster van Amsterdam vraagt een persoonsgebonden

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet 28 april 2010 RA1050818 Samenvatting In het najaar van 2007 ontstaat onenigheid tussen

Nadere informatie

Nooit meer verhuizen Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ServicePunt Z

Nooit meer verhuizen Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ServicePunt Z Rapport Gemeentelijke Ombudsman Nooit meer verhuizen Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ServicePunt Z 25 april 2012 RA120660 Samenvatting Een inwoonster van Almere heeft lichamelijke

Nadere informatie

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord 11 mei 2010 RA0938492 Samenvatting Een vader, die het ouderschap met

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 2 mei 2012 RA120655 Samenvatting Een daklift staat al tijden bij een vrouw op straat voor de deur weg

Nadere informatie

Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten

Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten Rapport Geduld, een schone zaak? Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de gemeente Voorschoten gegrond.

Nadere informatie

Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 7 januari 2010 RA1046612 Samenvatting Een inwoonster van Amsterdam is niet tevreden over het Aanvullend

Nadere informatie

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 juli 2013 RA131190 Samenvatting Een vrouw vraagt aan het Stadsdeel

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 september 2009 RA0942181 Samenvatting De Dienst Werk en Inkomen beëindigt een aanvullende

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV): het uitkeringsrecht waar zij naar aanleiding van de beslissing op bezwaar gedateerd 28 september

Nadere informatie

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman.

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster had een aanvraag ingediend om een WVG-voorziening, die de gemeente Wageningen had afgewezen, en het bezwaar dat verzoekster hiertegen had ingesteld, had de gemeente ongegrond

Nadere informatie

Trage behandeling restitutieverzoek

Trage behandeling restitutieverzoek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage behandeling restitutieverzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West RA0612517 21 december 2006 Samenvatting Op 9 januari 2004 wijst verzoekster

Nadere informatie

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020)

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Rapport Gemeentelijke Ombudsman Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Samenvatting 3 maart 2014 RA140356 Een man bezoekt

Nadere informatie

Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 1 augustus 2012 RA121351 Samenvatting WZS heeft een vordering op een man omdat hij een

Nadere informatie

Meer dan 25 jaar op wachtlijst voor markt Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Meer dan 25 jaar op wachtlijst voor markt Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Meer dan 25 jaar op wachtlijst voor markt Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 8 maart 2012 RA120369 Samenvatting Een marktkoopman staat al 25 jaar minimaal vijf dagen per

Nadere informatie

WOZ-waardebeschikking blijft uit Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

WOZ-waardebeschikking blijft uit Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman WOZ-waardebeschikking blijft uit Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 26 juli 2012 RA121296 Samenvatting Een man en een vrouw hebben een nieuwe WOZ-waardebeschikking

Nadere informatie

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Samenvatting 2 december 2013 RA132061 De voordeur van de woning van een man wordt, naar later

Nadere informatie

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 31 mei 2010 RA1051733 Samenvatting Een man heeft een schuld bij de Dienst Belastingen

Nadere informatie

Geen overdracht parkeervergunning bij auto-share Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition

Geen overdracht parkeervergunning bij auto-share Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen overdracht parkeervergunning bij auto-share Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition 28 november 2011 RA111577 Samenvatting Een vrouw deelt een auto met haar partner

Nadere informatie

Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord

Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord 21 februari 2006 RA0713142 Samenvatting

Nadere informatie

Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven

Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven 17 juli 2003 RA0307953 Samenvatting Verzoekers dienen in mei 2001 een bezwaarschrift in tegen twee door

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition 21 september 2011 RA111266 Samenvatting Een man krijgt door Cition een naheffingsaanslag opgelegd.

Nadere informatie

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling 20 mei 2010 RA0940397 Samenvatting Een vrouw is als ondernemer bezig met de bouw

Nadere informatie

Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg

Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg 26 juni 2007 RA0612574 Samenvatting Een vrouw heeft via de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp 20 september 2012 RA121649 Samenvatting Een vrouw vraagt de gemeente Weesp op 2 november 2011 om een afschrift van stukken

Nadere informatie

Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost

Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost 29 oktober 2012 RA121886 Samenvatting Het Leger des Heils

Nadere informatie

Verhuurder gemangeld Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Verhuurder gemangeld Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verhuurder gemangeld Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 20 april 2011 RA110434 Samenvatting Al 50 jaar verhuurt een vrouw een sociale huurwoning. Via een

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Kapvergunning en huttenbouwproject

Kapvergunning en huttenbouwproject Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kapvergunning en huttenbouwproject Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp 21 juni 2006 RA0612026 Samenvatting Een verzoekster dient een zienswijze in tegen een vergunningaanvraag

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw N. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Informatie over gratis parkeervergunning

Nadere informatie