Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning"

Transcriptie

1 Bijsluiter Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenstelling datasets Zorgafname per regeling (zorgperiode en zorgjaar) Zorgafname per productfunctie (zorgjaar) Zorgafname per productfunctie (zorgperiode en zorgjaar) Zorgafname per productcode (zorgjaar) Zorgafname per productcode (zorgperiode en zorgjaar) 8 3 Bijzonderheden Dubbelttellingen aantal klanten Registratie binnen Wmo: zorguren of bedrag Beleidsvrijheid gemeenten voor registratie productcodes 100 t/m Aantallen overleden klanten worden meegenomen in weergave 9 4 Definities 10 5 Disclaimer 11 pagina 2 van 11

3 1 Inleiding De datasets Productiegegevens Zorg zonder Verblijf (ZzV) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn openbaar toegankelijke datasets van het CAK met personen waarvoor bijdrageplichtige zorg bij het CAK is aangeleverd. De datasets hebben een landelijke dekking en zijn gebaseerd op gegevens van alle personen die bijdrageplichtige zorg conform de regeling Zorg zonder Verblijf (ZzV) binnen het AWBZ en Wmo hebben afgenomen. De gegevens voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zijn niet herleidbaar naar individuele personen, zorgaanbieders en/of gemeenten. Het CAK zorgt voor het opleggen en innen van de eigen bijdrage bij personen die o.b.v. afgenomen zorg, hulpmiddel en/of voorziening een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Met deze datasets maakt het CAK deze gegevens voor het eerst voor iedereen toegankelijk. Dit document beschrijft op welke manier de gegevens in de datasets geaggregeerd zijn en geeft een toelichting van de diverse datasets en de definities van de gegevens in de datasets. Dit om de onjuiste interpretaties van de cijfers te voorkomen. Het is dan ook raadzaam deze bijsluiter door te lezen voordat conclusies worden verbonden aan de resultaten. pagina 3 van 11

4 2 Samenstelling datasets De datasets zijn samengesteld op basis van gegevensaanleveringen van bijdrageplichtige zorg door alle zorgaanbieders en gemeenten voor de regelingen ZzV en Wmo. Eventuele geconstateerde fouten worden altijd teruggekoppeld aan de betreffende zorgaanbieder(s) en gemeente(n) met een verzoek voor een nieuwe aanlevering van de betreffende gegevens. Uit de gegevensaanleveringen van de zorgaanbieders en gemeenten is een bronbestand samengesteld dat vervolgens is geaggregeerd tot vijf vastgestelde datasets. In het gebruikte bronbestand zijn unieke persoonsnummers gebruikt om het aantal klanten te tellen. De datasets bevatten klanten en zorguren voor alle unieke combinaties van de regelingskenmerken: productfunctie, productcode, zorgperiode, zorgjaar. Voor de productiegegevens voor ZzV en Wmo zijn de volgende datasets vastgesteld: 1. Zorgafname per regeling (zorgperiode en zorgjaar) 2. Zorgafname per productfunctie (zorgjaar) 3. Zorgafname per productfunctie (zorgperiode en zorgjaar) 4. Zorgafname per productcode (zorgjaar) 5. Zorgafname per productcode (zorgperiode en zorgjaar) Voor een verdere toelichting van de gebruikte begrippen zie Hoofdstuk 4 Definities 2.1 Zorgafname per regeling (zorgperiode en zorgjaar) De dataset bevat op geaggregeerd niveau het aantal unieke klanten per regeling dat per zorgperiode in het betreffende zorgjaar bijdrageplichtige zorg heeft afgenomen en bij het CAK is aangeleverd. Deze dataset bestaat uit één tabel, verdeeld naar regeling, met de onderstaande kolomnamen in horizontale volgorde: Regeling Zorgjaar Zorgperiode Aantal zorguren Aantal klanten Als voorbeeld: Regeling Zorgjaar Zorgperiode Aantal zorguren Aantal klanten ZZV WMO * In zorgperiode 1 van het zorgjaar 2012 is voor de regeling ZzV een totaal van zorguren door klanten afgenomen. In zorgperiode 1 van het zorgjaar 2012 hebben klanten zorg betreft de regeling Wmo afgenomen waarvan een gedeelte van dit aantal klanten een totaal van zorguren betreft Huishoudelijke verzorging heeft afgenomen. * Het aantal zorguren voor de regeling Wmo dat wordt getoond is gerelateerd aan de zorg betreft pagina 4 van 11

5 Huishoudelijke verzorging binnen Wmo waarvoor zorgaanbieders/gemeenten zorguren registreren en vervolgens bij het CAK aanleveren. Opmerking: Voor afgenomen hulpmiddelen en/of voorzieningen, gekoppeld aan de regeling Wmo, vraagt de gemeente een periodieke bijdrage aan de klant. Er worden geen zorguren voor hulpmiddelen en/of voorzieningen geregistreerd. 2.2 Zorgafname per productfunctie (zorgjaar) De dataset bevat op geaggregeerd niveau het aantal unieke klanten, uitgesplitst naar productfunctie en regeling, dat in het betreffende zorgjaar bijdrageplichtige zorg heeft afgenomen en bij het CAK is aangeleverd. Deze dataset bestaat uit één tabel, verdeeld naar productfunctie, met de onderstaande kolomnamen in horizontale volgorde: Regeling Productfunctie Zorgjaar Aantal zorguren Aantal klanten Als voorbeeld: Regeling Productfunctie Zorgjaar Aantal zorguren Aantal klanten ZZV Begeleiding per dagdeel ZZV Verpleging WMO HenV-groepen * 700 WMO Hulp bij Huishouden In het zorgjaar 2012 zijn voor de productiefunctie Begeleiding per dagdeel dagdelen zorg afgenomen door 500 klanten. In het zorgjaar 2012 zijn voor de productfunctie Verpleging zorguren door 450 klanten afgenomen. In het zorgjaar 2012 zijn er voor de productfunctie HenV-groepen 700 klanten geregistreerd die een eigen bijdrage voor een hulpmiddel en/of voorziening verschuldigd zijn. In het zorgjaar 2012 zijn voor de productfunctie Hulp bij Huishouden zorguren door 900 klanten afgenomen. * Voor afgenomen hulpmiddelen en/of voorzieningen, gekoppeld aan de productfunctie HenV-groepen vraagt de gemeente een periodieke bijdrage aan de klant. Er worden geen zorguren voor hulpmiddelen en/of voorzieningen geregistreerd. pagina 5 van 11

6 2.3 Zorgafname per productfunctie (zorgperiode en zorgjaar) De dataset bevat op geaggregeerd niveau het aantal unieke klanten, uitgesplitst naar productfunctie en regeling, dat per zorgperiode in het betreffende zorgjaar bijdrageplichtige zorg heeft afgenomen en bij het CAK is aangeleverd. Deze dataset bestaat uit één tabel, verdeeld naar productfunctie, met de onderstaande kolomnamen in horizontale volgorde: Regeling Productfunctie Zorgjaar Zorgperiode Aantal zorguren Aantal klanten Als voorbeeld: Regeling Productfunctie Zorgjaar Zorgperiode Aantal zorguren Aantal klanten ZZV Begeleiding per dagdeel ZZV Verpleging WMO HenV-groepen * 70 WMO Hulp bij Huishouden In zorgperiode 1 van het zorgjaar 2012 zijn voor de productiefunctie Begeleiding per dagdeel zorguren door 50 klanten afgenomen. In zorgperiode 1 van het zorgjaar 2012 zijn voor de productiefunctie Verpleging zorguren door 45 klanten afgenomen. In zorgperiode 1 van het zorgjaar 2012 zijn er 70 klanten geregistreerd voor de productfunctie HenV-groepen. In zorgperiode 1 van het zorgjaar 2012 zijn voor de productfunctie Hulp bij Huishouden zorguren door 90 klanten afgenomen. * Voor afgenomen hulpmiddelen en/of voorzieningen, gekoppeld aan de productfunctie HenV-groepen vraagt de gemeente een periodieke bijdrage aan de klant. Er worden geen zorguren voor hulpmiddelen en/of voorzieningen geregistreerd. pagina 6 van 11

7 2.4 Zorgafname per productcode (zorgjaar) De dataset bevat op geaggregeerd niveau het aantal unieke klanten, uitgesplitst naar productcode en regeling, dat in het betreffende zorgjaar bijdrageplichtige zorg heeft afgenomen en bij het CAK is aangeleverd. Deze dataset bestaat uit één tabel, verdeeld naar productcode, met de onderstaande kolomnamen in horizontale volgorde: Regeling Productcode Zorgjaar Aantal zorguren Aantal klanten Als voorbeeld: Regeling Productcode Zorgjaar Aantal zorguren Aantal klanten ZZV 12 Verpleging (VP) ZZV 200 H300 - BG Begeleiding WMO 6 Hulp bij Huishouden 2 (HH2) WMO HenV-groep 1 Bruto PGB HbH * 600 WMO Overige Hulp bij Huishouden ** 400** In het zorgjaar 2012 zijn voor de productiecode 12 Verpleging (VP zorguren door 500 klanten afgenomen. In het zorgjaar 2012 zijn voor de productiecode 200 H300 - BG Begeleiding zorguren door 450 klanten afgenomen. In het zorgjaar 2012 zijn voor de productiecode 6 Hulp bij Huishouden 2 (HH2) zorguren door 500 klanten afgenomen. In het zorgjaar 2012 zijn er 600 klanten geregistreerd met de productiecode* HenV-groep 1 Bruto PGB HbH. In het zorgjaar 2012 zijn voor de gegroepeerde** productiecode Overige Hulp bij Huishouden zorguren door 400 klanten afgenomen. * Voor afgenomen hulpmiddelen en/of voorzieningen, gekoppeld aan de productfunctie HenV-groepen vraagt de gemeente een periodieke bijdrage aan de klant. Er worden geen zorguren voor hulpmiddelen en/of voorzieningen geregistreerd. ** De productcodes 100 t/m 147 zijn gegroepeerd onder Overige Hulp bij Huishouden. pagina 7 van 11

8 2.5 Zorgafname per productcode (zorgperiode en zorgjaar) De dataset bevat op geaggregeerd niveau het aantal unieke klanten, uitgesplitst naar productcode en regeling, dat per zorgperiode in het betreffende zorgjaar bijdrageplichtige zorg heeft afgenomen en bij het CAK is aangeleverd. Deze dataset bestaat uit één tabel, verdeeld naar productcode, met de onderstaande kolomnamen in horizontale volgorde: Regeling Productcode Zorgjaar Zorgperiode Aantal zorguren Aantal klanten Als voorbeeld: Regeling Productcode Zorgjaar Zorgperiode Aantal zorguren Aantal klanten ZZV 12 Verpleging (VP) ZZV 200 H300 - BG Begeleiding WMO 6 Hulp bij Huishouden 2 (HH2) WMO HenV-groep 1 Bruto PGB HbH * 60 WMO Overige Hulp bij Huishouden ** 40** In zorgperiode 1 van het zorgjaar 2012 zijn voor de productiecode 12 Verpleging (VP) zorguren door 50 klanten afgenomen. In zorgperiode 1 van het zorgjaar 2012 zijn voor de productiecode 200 H300 - BG Begeleiding zorguren door 45 klanten afgenomen. In zorgperiode 1 van het zorgjaar 2012 zijn voor de productiecode 6 Hulp bij Huishouden 2 (HH2) zorguren door 50 klanten afgenomen. In zorgperiode 1 van het zorgjaar 2012 zijn er 60 klanten geregistreerd met de productiecode* HenV-groep 1 Bruto PGB HbH. In zorgperiode 1 van het zorgjaar 2012 zijn voor de gegroepeerde productiecode** Overige Hulp bij Huishouden zorguren door 40 klanten afgenomen. * Voor afgenomen hulpmiddelen en/of voorzieningen, gekoppeld aan de productfunctie HenV-groepen vraagt de gemeente een periodieke bijdrage aan de klant. Er worden geen zorguren voor hulpmiddelen en/of voorzieningen geregistreerd. ** De productcodes 100 t/m 147 zijn gegroepeerd onder Overige Hulp bij Huishouden. pagina 8 van 11

9 3 Bijzonderheden 3.1 Dubbelttellingen aantal klanten Indien een klant meerdere typen zorg afneemt of meerdere zorgperioden zorg heeft ontvangen, ontstaan dubbeltellingen als aantallen in de tabel bij elkaar opgeteld worden. Voorbeeld dubbeltelling zorgafname met meerdere typen zorg in een zorgjaar 100 klanten nemen zorg, gerelateerd aan productcode 20 Verzorging, af 70 klanten nemen zorg, gerelateerd aan productcode 21 Extramurale Verzorging af en 50 klanten nemen zorg, gerelateerd aan productcode 50 Persoonlijke verzorging speciaal, af. Een opsomming van het aantal klanten in dat zorgjaar resulteert in 220 klanten. Het kan echter zo zijn dat één klant zorg gerelateerd aan zowel productcode 20 als productcode 21 heeft afgenomen. In de opsomming in dat zorgjaar van 220 klanten wordt deze klant dubbel meegeteld. Het uniek aantal klanten voor de productfunctie Persoonlijke Verzorging in dat zorgjaar is dus niet 220 klanten, maar lager. Voorbeeld dubbeltelling zorgafname met meerdere zorgperioden in een zorgjaar 50 klanten nemen ZzV-zorg in zorgperiode 1 af 40 klanten nemen ZzV-zorg in zorgperiode 2 en 20 klanten nemen ZzV-zorg in zorgperiode 3 af. Een opsomming van het aantal klanten in dat zorgjaar resulteert in 110 klanten. Het kan echter zo zijn dat één klant zorg in meerdere zorgperioden heeft afgenomen. In de opsomming in dat zorgjaar van 110 klanten wordt deze klant dubbel meegeteld. Het uniek aantal klanten in dat zorgjaar is dus niet 110 klanten, maar lager. 3.2 Registratie binnen Wmo: zorguren of bedrag Bij de zorgafname van een product uit de productfunctie Hulp bij Huishouden wordt deze zorg in zorguren geregistreerd en door de gemeente/zorgaanbieder bij het CAK aangeleverd. Bij het afnemen van een hulpmiddel en/of voorziening uit de productfunctie HenV-groepen wordt deze vorm van zorgafname in te betalen bedragen ( ) geregistreerd en door de gemeente/zorgaanbieder bij het CAK aangeleverd. Hierdoor zal in de overzichten het veld Aantal zorguren met een 0 zijn ingevuld voor deze productfunctie en bijbehorende HenV-groepen. 3.3 Beleidsvrijheid gemeenten voor registratie productcodes 100 t/m 147 Bij de invoering van Wmo hebben gemeenten van het ministerie van VWS de beleidsvrijheid gekregen om naast twee standaard productcodes zelf te bepalen onder welke productcodes overige door de gemeente te leveren zorg worden geregistreerd. Dit heeft als gevolg dat er op zowel gemeentelijk als landelijk niveau geen vergelijkingen op basis van deze productcodes gemaakt kunnen worden. 3.4 Aantallen overleden klanten worden meegenomen in weergave Indien een klant gedurende het zorgjaar komt te overlijden en daarvoor bijdrageplichtige zorg heeft afgenomen, dan wordt deze klant als unieke klant geteld in zowel de betreffende zorgperiode als het betreffende zorgjaar. Het uitgangspunt voor de datasets is dat de klant op een gegeven moment in een zorgperiode/zorgjaar bijdrageplichtige zorg heeft afgenomen. pagina 9 van 11

10 4 Definities Regeling Een taak die volgens de wetgeving door het CAK wordt uitgevoerd. Productfunctie De productfunctie is het type afgenomen zorg in het betreffende zorgjaar of zorgperiode. Een productfunctie bestaat uit meerdere bijdrageplichtige producten. De regelingen ZzV en Wmo kennen de volgende productfuncties: Huishoudelijke verzorging (ook bekend als Hulp bij Huishouden (Wmo)) Hulpmiddelen en Voorzieningen (Wmo) Persoonlijke Verzorging (ZzV) Verpleging (ZzV) Begeleiding in dagdelen (Begeleiding groepen) (ZzV) Begeleiding in zorguren (Begeleiding individueel) (ZzV) Productcode De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zet in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen extramurale zorg zorgprestaties om naar College tarieven gezondheidszorg (CTG codes). Het CAK vertaalt deze CTG codes naar CAK codes (ook wel productcodes). Een overzicht van de productcodes is te vinden op Zorgperiode De zorgperiode waarin zorg is geleverd. Een zorgjaar bestaat uit 13 periodes. Een (zorg)periode beslaat meestal 4 opeenvolgende weken. Afhankelijk van het aantal zorgweken in een zorgjaar kan de laatste periode ook 5 weken zijn. Zorgjaar Het jaar waarin zorg wordt geleverd, het zorgjaar, wijkt af van het kalenderjaar. Een zorgjaar loopt niet gelijk aan een kalenderjaar en wordt niet ingedeeld in 12 maanden, maar in 13 perioden van meestal 4 weken. Een overzicht van het zorgjaar is te vinden op Aantal zorguren / dagdelen Het aantal geregistreerde zorguren in het betreffende zorgjaar of zorgperiode. Deze zorguren zijn door de zorgaanbieders geregistreerd bij het CAK. Bij groepsbegeleiding (productcodes 150 t/m 179 en 205) wordt de zorg in dagdelen geregistreerd. Bij de berekening van de eigen bijdrage zijn de kosten van een dagdeel gelijk aan een zorguur. Aantal klanten Het unieke aantal geregistreerde bijdrageplichtige personen die zorg en/of Hulpmiddelen&Voorzieningen hebben afgenomen in het desbetreffende zorgjaar c.q. zorgperiode. Deze personen staan bij het CAK geregistreerd en dienen voor de afgenomen zorg / hulpmiddel en/of voorziening een eigen bijdrage te betalen. pagina 10 van 11

11 H&V groepen Hulpmiddelen & Voorzieningen zijn in de volgende groepen in te delen. 1. Bruto PGB Hulp bij het Huishouden Alle PGB s die betrekking hebben op Hulp bij het Huishouden, alle klassen en / of categorieën, HH1 t/m HH50, waarvoor een eigen bijdrage is verschuldigd aan het CAK. 2. Bruto PGB Vergoeding Alfahulp Alle PGB s die betrekking hebben op Alfahulp, alle klassen en / of categorieën. 3. Bruto Vervoer Alle hulpmiddelen of voorzieningen die betrekking hebben op vervoer. Bijvoorbeeld: scootmobiel inclusief accessoires en berging, driewielfiets, gehandicapten parkeerkaart, auto aanpassing of vervoerskosten. 4. Bruto Wonen Alle hulpmiddelen of voorzieningen die betrekking hebben op wonen. Bijvoorbeeld: traplift inclusief onderhoud, douchestoel, badlift of drempelhulp. 5. Bruto Verhuiskosten Alle soorten van verhuiskostenvergoeding 6. Bruto Overig Alle overige voorzieningen en producten, die niet in de andere categorieën in te delen zijn. 7. Bruto Eigen Aandeel Alle voorzieningen, hulpmiddelen en verstrekkingen waarover een eigen aandeel is verschuldigd aan de gemeente. Het wordt meestal toegepast bij een grote woningaanpassing. De gemeente is verantwoordelijk voor opleggen en innen van het eigen aandeel. Gemeenten hebben het CAK gemandateerd deze taak namens hen uit te voeren. 8. Netto PGB Hulp bij het Huishouden Alle PGB s die betrekking hebben op Hulp bij het Huishouden, alle klassen en / of categorieën, HH1 t/m HH50, waarover een eigen bijdrage wordt ingehouden door de gemeente. 9. Netto PGB Vergoeding Alfahulp Bruto PGB Vergoeding Alfahulp alle PGB s die betrekking hebben op Alfahulp alle klassen en / of categorieën, HH1 t/m HH50, waarover een eigen bijdrage wordt ingehouden door de gemeente. 10. Netto Eigen Aandeel Alle voorzieningen, hulpmiddelen en verstrekkingen waarover een eigen aandeel wordt ingehouden door de gemeente. Hierbij moet de gemeente het eigen aandeel aan CAK doorgeven in verband met samenloop van andere Wmo-zorg. 5 Disclaimer Hoewel de datasets zorgvuldig zijn samengesteld, kunnen fouten en onvolledigheden niet worden uitgesloten. Het CAK aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. pagina 11 van 11

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd)! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015

AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015 AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015 Doel van dit document Dit document bevalt de bestandsspecificaties en aanleverrichtlijnen behorend bij de gegevensaanlevering voor de gemeentelijke

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening Wmo 2011) is er het Besluit

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Enschede, 18 juni 2013 SV/13/0967/hodb ir. Arthur Frank ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3 1. Inleiding...6 1.1 Doelstelling

Nadere informatie

Model Jaarverslaggeving 2013

Model Jaarverslaggeving 2013 Model Jaarverslaggeving 2013 CAK juli 2013 Inhoud DEEL I. VERANTWOORDINGSINFORMATIE VWS 5 1. Verantwoordingsstructuur 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Wtcg 5 1.3 Verantwoordingsstructuur 7 2. Bestuurlijke verantwoording

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Factsheet Inkomensondersteuning

Factsheet Inkomensondersteuning Factsheet Inkomensondersteuning In het regeerakkoord is aangekondigd dat er een nieuwe maatwerkregeling komt voor de inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten. Deze nieuwe voorziening vervangt

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Van papierwinkel naar ICT

Van papierwinkel naar ICT Wetenschapswinkel Vrije Universiteit Van papierwinkel naar ICT Een onderzoek naar de integratie van de nieuwe Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in het verpleeghuis Zonnehuis te Doorn en opzet

Nadere informatie

Addendum 2.0. Inhoudsopgave

Addendum 2.0. Inhoudsopgave Addendum 2.0 Dit addendum is gekoppeld aan de raamovereenkomst behorende bij de aanbesteding tweedelijns specialistische jeugdhulp en de aanbesteding verblijf en is aan aanvulling op addendum 1.0 welke

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Opmerkingen Wmo Raad d.d. 24-12-2012 bij concept verordening Wmo 2013 Reactie gemeente Moerdijk d.d. 9 januari 2013

Opmerkingen Wmo Raad d.d. 24-12-2012 bij concept verordening Wmo 2013 Reactie gemeente Moerdijk d.d. 9 januari 2013 Opmerkingen Wmo Raad d.d. 24-12-2012 bij concept verordening Wmo 2013 gemeente Moerdijk d.d. 9 januari 2013 1. Art 1.c. Belanghebbende. Als zodanig is de omschrijving van deze term duidelijk. De vraag

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid voor Pilot ZZP AWBZ 2014 1 Disclaimer De documenten opgesteld door Achmea ten behoeve van de zorginkoop van AWBZ 2014

Nadere informatie

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz 591006-008 Rapport Cebeon, 7 juni 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Gegevens en onderzoeksaanpak... 7 2.1 Inleiding... 7 2.2 Gebruikte gegevens...

Nadere informatie