Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 3 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 3 maart 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 3 maart 2015 Belastingaangifte Het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 2014 staat er weer aan te komen. Verplicht huiswerk voor iedere inwoner in Nederland met inkomen en/of vermogen. Voor velen een verzuchting. Voor een enkeling een uitdaging. Voor de meerderheid geen vreugdevolle gebeurtenis. De Belastingdienst heeft als taak een aanslag vast te stellen en het bedrag van de aanslag te innen. Daarom stuurt de Belastingdienst aan vermoedelijke belastingplichtigen een aangiftebiljet met het verzoek informatie te verstrekken. Aan de hand van de verstrekte inlichtingen wordt een belastingaanslag verstuurd. Zo simpel is het. In feite verstuurt de Belastingdienst geen aangiftebiljet maar een aangiftebrief. Daarin staat dat u aangifte moet doen met behulp van het aangifteprogramma op de computer of het aangifteformulier op papier. Dit jaar, dus in 2015, kunt u pas na 1 maart aangifte doen. Dat is nieuw. Wat ook nieuw is, is dat u de aangifte moet doen voor 1 mei. Vroeger was dat 1 april. De Belastingdienst wil proberen om alle gegevens, die bij de dienst bekend zijn, alvast in te vullen op uw aangiftebiljet. Dit geldt alleen voor het biljet zoals u dat ziet via het aangifteprogramma. Doet u aangifte door middel van het formulier, dan moet u zelf alles invullen. Ook al heeft de Belastingdienst van te voren van alles voor u ingevuld op uw biljet, toch bent u verplicht te controleren of wat er staat ook juist is. U blijft zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens. Aan de hand van de door u ontvangen jaaropgaven van uw inkomsten, zoals de AOW, het aanvullend pensioen en de uitkeringen uit levensverzekeringen, kunt u zien of de getallen kloppen. De banken moeten aan de Belastingdienst de stand van de bankrekeningen bekend maken. U krijgt daarvan een afschrift. Ook deze cijfers moet u vergelijken of ze juist zijn overgenomen op het biljet. Waar u zelf aan moet denken is de door u betaalde hypotheekrente, de giften aan allerlei instanties en de ziektekosten. De mogelijkheid voor de aftrek van speciale ziektekosten, wordt wel steeds minder. Bijvoorbeeld de kosten voor een rollator, een scootmobiel, een traplift, een verhoogd toilet en de verbouwing voor aanpassing van de woning komen niet meer voor aftrek in aanmerking. De oorzaak hiervan is, dat deze voorzieningen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (=WMO) vallen. Afhankelijk van uw inkomen kunnen deze kosten met een beroep op de WMO worden vergoed. Het invullen van het aangiftebiljet op papier is buitengewoon lastig. Het invullen van het biljet via de computer is een stuk eenvoudiger. Maar niet iedereen beschikt over een dergelijk apparaat. Daar komt bij, dat in het woud aan belastingregeltjes het niet gemakkelijk is de weg te vinden. De PCOB, afdeling Zwolle, heeft een groep van 9 mensen die voor u klaar staat om u te helpen bij het uitvoeren van deze jaarlijkse klus. Deze belastinginvullers hebben bij de Belastingdienst een cursus gevolgd. Zij zijn niet alleen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de inkomstenbelasting, maar ook op het gebied van de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Wanneer u hun hulp inroept, dan komen zij bij u thuis. Voor het invullen van het biljet maken zij gebruik van een computer. Zij kunnen zich legitimeren met een speciale pas van de Belastingservice voor en door ouderen. Voor deze service

2 wordt van u een bijdrage gevraagd van 12 als een tegemoetkoming voor de reiskosten, porto- en drukkosten. Wilt u gebruikmaken van een belastinginvuller dan kunt u contact opnemen met mij en ik zal zorgen dat er iemand bij u komt voor het invullen van uw aangifte. Mijn telefoonnummer is Hans Touwen. (Verderop in de Nieuwsbrief staan de namen en telefoonnummers van de belastinginvullers) Agenda Jaarvergadering. Woensdagmorgen 11 maart uur Gebouw Leger des Heils, Geert Grotestraat 11. (voormalige Andreaskerk) Let op dagdeel! Inloop vanaf 9.30 uur. 1. Opening door de voorzitter 2. Gedachtenis van PCOB leden die in 2014 zijn gestorven. 3. Mededelingen en evt. ingekomen stukken. 4. Jaarverslag Financieel jaarverslag (De beide jaarverslagen zijn op de jaarvergadering aanwezig). 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid 7. Bestuur. De heer Hans Touwen en mevrouw Jannie de Boer-van der Sluis zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar 8. Rondvraag. Na de pauze zal de heer Ben Kardol een lezing verzorgen over zijn fietstocht van Wladiwostock naar Scheveningen. Hij deed dit met een aantal binnen- en buitenlandse fietsers voor een goed doel. Bloemschikken t.g.v. Pasen Woensdag 25 maart Maximaal 20 personen. Opgave bij Anneke Siemerink, tel: of mail: Kosten 15,-. Aanvang : uur. Plaats : Parkzicht. Paasbijeenkomst Donderdag 26 maart Aanvang: uur. Plaats: De Zuiderhof. Vrijdag 10 april: Gerry Vrielink : WMO en alle veranderingen Aanvang uur. Plaats Parkzicht (PCOB en KBO) Zwolle 70 jaar bevrijd. 17 april 2015 Lezing door de heer Paul Harmens. Aanvang : uur. Plaats : Parkzicht (PCOB en KBO). Cabaretgroep TWEE RECHT TWEE AVERECHT. 8 mei Programma: Pied de Poule. Met zang en dans wordt u een spiegel voorgehouden van de hedendaagse samenleving. Opgave vóór 24 april 2015 bij : Anneke Siemerink, tel: of mail: Aanvang : uur Kosten: 5,- Introducé: 7,50. Plaats: Woonzorgcentrum De Havezathe, Gombertstraat MK Zwolle (PCOB en KBO). VAN DE REISCOMMISSIE. De reis naar het Sauerland van 23 t/m 27 juni 2015 is volgeboekt. Als u nog niet heeft betaald, vragen wij u het verschuldigde bedrag ad p.p. vóór 1 maart te voldoen op rekeningnummer NL54 RABO t.n.v. reiscommissie KBO/PCOB o.v.v. reis Sauerland. Op de reservelijst staan nog enkele namen. Zodra er een afmelding komt zullen wij u hierover berichten. Dit op volgorde van datum van aanmelding. Op 21 mei 2015 is er om uur een kennismaking/informatiebijeenkomst in Parkzicht, Jac. Van Neckstraat 146a. Wij hopen u allen daar te ontmoeten. ÉÉNDAAGSE BUSREIS. Opnieuw zijn wij er in geslaagd een gezellig reisje van ruim een halve dag voor u te boeken. Op 19 mei a.s. brengen we een bezoek aan de authentieke Bolletje Bakkerij en Koffieschenkerij te Almelo. In de traditionele bakkerij uit 1867 krijgt u een prachtig beeld van hoe in grootmoeders tijd de houtoven nog werd gestookt en het brood werd gebakken. Ook is er een museum waarin te zien is hoe men vroeger roggebrood, beschuit en koekjes bakte en welke vormen daarvoor werden gebruikt.

3 Vertrek om uur bij de Terp en om uur bij de Jozefkerk aan de Ministerlaan. Thuiskomst ongeveer uur. De kosten van dit reisje bedragen p.p. te voldoen in de bus. Als u zich heeft opgegeven en toch niet mee kunt, dient u dit vóór 12 mei 2015 te annuleren, anders zien wij ons genoodzaakt u achteraf een rekening te sturen. Bij de prijs is inbegrepen, een koffietafel met soep, entree en rondleiding bij Bolletje, een kop koffie met krentenwegge of een beschuitbol met kaas. Opgave: Anneke Siemerink, tel of per mail Fem Kluvers, tel of per mail Passiespelen Tegelen, 25 mei De KBO en de PCOB delen u hierbij mee, dat de excursie naar de Passiespelen in Tegelen doorgaat. Wij vertrekken om uur vanuit Zwolle: de Terp aan de Hogekampseweg en iets later komt de bus bij de Jozefkerk aan de Ministerlaan. De voorstelling begint om 14.30, zitplaatsen 1 e rang uur vertrek naar een restaurant voor een 3-gangen diner.(vergeet u niet een lunchpakket mee te nemen.) Om zijn we weer in Zwolle. Wilt u zo vriendelijk zijn om ons door te geven, waar u opstapt. Betaling: 66,50 euro, graag voor 15 maart: rekeningnummer: NL92RABO t.n.v. reiscommissie KBO./PCOB, Zwolle. Opmerking: passiespelen Tegelen 25 mei. Als u nog vragen hebt kunt u terecht bij: Anneke Siemerink: (KBO) of Jannet Hooykaas: (PCOB) Wandelen Woensdag 18 maart, evt. 24 maart van station Heino tot kasteel t Nijenhuis. Woensdag 8 april, evt. 14 april hopen we op tijd te zijn om de bloeiende bollenvelden in de NOP te bewonderen. Dinsdag 21 april, evt. 23 april lopen we direct vanuit Urbana via een omweg naar de Wetering en kijken of de kievietsbloemen dan al bloeien. Woensdag 12 mei, evt. 18 mei gaan we richting Apeldoorn. Informatie en aanmelden bij Dini Verweij, tel Belastinginvullers J. Touwen,coördinator tel , B.S. v/d Berg tel E. van Buiten tel M.Hartman tel G.Hasewinkel tel G.Jellema tel E. v/d Meer tel J. Poel tel E. Metselaar tel Contributie Bij de vorige nieuwsbrief hebt u een acceptgiro ontvangen om de contributie voor 2015 te voldoen. Misschien is het voor u niet meer van toepassing, maar graag herinneren wij u hier nog even aan zodat u de contributie, als dit nog niet gebeurd is, kunt overmaken. Mocht u al betaald hebben dan is dit bericht voor u niet van toepassing en danken wij u voor de vlotte afhandeling. Wim Barnard, penningmeester. Vrijwilligerswerk Wilt u vrijwilligerswerk doen, neemt u contact op met mevrouw Smilde, tel Zij heeft nog wat vacatures op het gebied van Lief en Leed. Rijbewijskeuring. Vanaf uw 75 e verjaardag moet u medisch gekeurd worden. U kunt hiervoor een afspraak maken met dhr. P. Los, Simon Stevinweg 2A.Tel (U kunt inspreken).

4 Overleden leden tot en met 31 januari Mevrouw H.J. de Groot-van Brakel, Lindestraat 50, 5 januari, 83 jaar Mevrouw G. Blok-Mensink, Van der Capellenstraat 12, 28 januari, 89 jaar P.R. commissie: Dhr. K. Scheepsma, Herautstraat 38, 8043 AD, Zwolle, tel Adressen: Bestuur van de PCOB afdeling Zwolle: Voorzitter: de heer J. Touwen, J. van Arkelweg 11, 8015 PX, Zwolle tel Secretaris/ledenadministratie: mevr.j. Kanis-Tadema, Potmarge 10, 8032 LD Zwolle, tel Penningmeester: de heer W. Barnard, Henri Taymansstraat EB Zwolle tel , Rekeningnummer Rabobank: NL92RABO t.n.v. PCOB Zwolle Lid: mevr. M.M. Metselaar-de Boer, activiteitencommissie De v.d.schuerenmarke 40, 8016 MA, tel , Lid: mevr. J.de Boer-van der Sluis, Bezorging Perspectief Mr.Koolenweg 34, 8042 GA Zwolle, tel Vicevoorzitter: dhr. H. Veuger, De van der Schuerenmarke 47, 8016 MB Zwolle tel Perspectief en Nieuwsbrief: Mevr. J. de Boer, Meester Koolenweg 34, 8042 GA, Zwolle, tel , coördinator. Verspreiding Perspectief en Nieuwsbrief: Dhr. H. Veuger, De van der Schuerenmarke MB Zwolle, tel Dhr. F. Ottens, Botlek 33, 8032 CB, Zwolle, tel Dhr. J. Poel, Vuurvlinder 3, 8016 HR Zwolle, tel Dhr.B.J. Klos, Dijkstraat 39, 8011 XS Zwolle (inval bij ziekte enz.) tel Lief en Leed: Mevr. J. Smilde-Bruins, Erasmuslaan 133, 8024 CZ Zwolle, tel Website PCOB afd. Zwolle: Dhr. J. Johannes, v. Piekartzmarke 54, 8016 ML Zwolle, tel De volgende Nieuwsbrief - nr. 4 - verschijnt op 27 maart Kopij inleveren vóór 19 maart bij voorkeur per bij Lentefeest De herfst strooit ongezien de zaden van wat eens bloeide in het rond de winter dekt met liefde de zaden toe met zachte sneeuw de lente geeft uitbundig tegen verwachting in op plekken waar je t niet verwacht nieuw leven in de allermooiste kleuren op weg weer naar de zomer zoals de Schepper heeft bedacht Nico Siebel

5

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 3

INHOUDSOPGAVE. Informatieboekje 2015 Nr. 3 INHOUDSOPGAVE Informatieboekje 2015 Nr. 3 Blad 02 Wandeltocht 28 april 201 Blad 03 Themamiddag Ouderen en het verkeer Blad 04 Themamiddag (vervolg) Blad 05 Jaarlijkse busreis Blad 06 Jaarlijkse busreis

Nadere informatie

FIKS. Informatie SVK blz. 2. Namens de redactie blz. 3. Namens de Voorzitter (?) blz. 3. Eetcafé blz. 3. Crea oproep blz. 4. Kompjoeterie blz.

FIKS. Informatie SVK blz. 2. Namens de redactie blz. 3. Namens de Voorzitter (?) blz. 3. Eetcafé blz. 3. Crea oproep blz. 4. Kompjoeterie blz. FIKS Nieuwsbrief februari 2014 Seniorenvereniging Krommenie Jaargang 2 nr. 2 Met deze maand: Informatie SVK blz. 2 Namens de redactie blz. 3 Namens de Voorzitter (?) blz. 3 Eetcafé blz. 3 Crea oproep blz.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

6 e Jaargang nr. 2-2014.

6 e Jaargang nr. 2-2014. 6 e Jaargang nr. 2-2014. ANBO Afdeling Gemeente Renkum Telefoon: 06-2657 3936 Email: afd.gemeenterenkum@anbo.nl 2 Volledig invullen en opsturen naar: ANBO p/a Doornenkampseweg 66, 6866 BH Heelsum Naam

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Inhoud. maart 2014 maart 2014

Inhoud. maart 2014 maart 2014 ANBO Servicelijn Algemeen 0348 46 66 66 ANBO (Leden) Servicecenter (algemene vragen) 0348 46 66 90 ANBO Advieslijn vragen over pensioen, inkomen, werk en wonen. 0348 46 66 88 ANBO/SUCZES Zorgadvieslijn

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

in beweging WAAROM IS INTERNET BELANGRIJK VOOR ONS Het informatieblad van ANBO Amersfoort

in beweging WAAROM IS INTERNET BELANGRIJK VOOR ONS Het informatieblad van ANBO Amersfoort Jaargang 2015, nr. 2 in beweging Het informatieblad van ANBO Amersfoort WAAROM IS INTERNET BELANGRIJK VOOR ONS We leven in een tijd van snelle veranderingen. De paardentram is er niet meer, het fotorolletje

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Nieuwsbrief. afdeling IJsselstein www.anbo.nl/ijsselstein Ontwerp nieuwsbrief: www.a-graphique.nl - 1 -

Nieuwsbrief. afdeling IJsselstein www.anbo.nl/ijsselstein Ontwerp nieuwsbrief: www.a-graphique.nl - 1 - Nieuwsbrief Juni 2013 afdeling IJsselstein www.anbo.nl/ijsselstein Ontwerp nieuwsbrief: www.a-graphique.nl Van de bestuurstafel. De ledenraad van de ANBO is inmiddels gekozen. De meeste stemmen zijn per

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011

Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011 Nieuw Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011 De voorbereiding naar Kerstmis beleef ik dit jaar anders, dat wil ik best bekennen. Dat heeft vooral te maken met de onlangs intens beleefde heropening

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16

Inhoudsopgave. Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16 1 Inhoudsopgave Algemeen pagina 2-4 Servicepunt Senioren Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16 Servicepunt Vrijwilligerswerk Algemeen pagina 18 Activiteiten & Diensten pagina

Nadere informatie

Minimawijzer, informatie over bijzondere

Minimawijzer, informatie over bijzondere Minimawijzer, informatie over bijzondere bijstand, minimaregelingen en andere regelingen voor inkomensondersteuning. Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst zijn

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

ANBO Afdeling Papendrecht. Februari/Maart 2013-16 e jaargang - Nummer 2

ANBO Afdeling Papendrecht. Februari/Maart 2013-16 e jaargang - Nummer 2 ANBO Afdeling Papendrecht Februari/Maart 2013-16 e jaargang - Nummer 2 BESTUURSSAMENSTELLING Afdeling Papendrecht Anbo Instuif: Emailadres: Website: Postbus 60 3350 AB Goudenregenstraat 15, 3353 VA Tel.nr.

Nadere informatie

Nummer zestien. Vanuit het Bestuur

Nummer zestien. Vanuit het Bestuur 15-01 Spintölke 16 Januar i 2 015 Heemkundevereniging Sevenum Nummer zestien I n d i t n u m m e r Nummer 16 1 Vanuit het bestuur 1 Contributie 1 Jubilarissen 2 Jaarboek 2014 2 Excursie naar Gemert 3 Jan

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Mededelingen Algemeen Bestuur. Mogelijke agendapunten regio najaarsvergadering:

NIEUWSBRIEF. Mededelingen Algemeen Bestuur. Mogelijke agendapunten regio najaarsvergadering: Jaargang 17, nummer 3 September 2014 Mededelingen Algemeen Bestuur Het AB kijkt met tevreden gevoel terug op de AV en vooral over het belang van ontmoeting en uitwisseling tussen alle betrokkenen: bestuursleden

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH

KBO INFO AFD. HEESCH KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG OKTOBER 2013 NO. 10 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Samen zingen... 4 Ut strötje... 5 Raad Gecoördineerd Ouderenwerk... 6 Tweeduizenddertien (acht)... 8 Verslag

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

Katholieke Bond van en voor Ouderen

Katholieke Bond van en voor Ouderen Katholieke Bond van en voor Ouderen INFO-BULLETIN Maart 2013, nummer 3 Leidsche Rijn Bestuur INFO-BULLETIN uitgave van de KBO Leidsche Rijn Frans Brinkman Voorzitter tel. 030-6567739 Magda Spermon Vice-voorzitter

Nadere informatie