Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 3 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 3 maart 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 3 maart 2015 Belastingaangifte Het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 2014 staat er weer aan te komen. Verplicht huiswerk voor iedere inwoner in Nederland met inkomen en/of vermogen. Voor velen een verzuchting. Voor een enkeling een uitdaging. Voor de meerderheid geen vreugdevolle gebeurtenis. De Belastingdienst heeft als taak een aanslag vast te stellen en het bedrag van de aanslag te innen. Daarom stuurt de Belastingdienst aan vermoedelijke belastingplichtigen een aangiftebiljet met het verzoek informatie te verstrekken. Aan de hand van de verstrekte inlichtingen wordt een belastingaanslag verstuurd. Zo simpel is het. In feite verstuurt de Belastingdienst geen aangiftebiljet maar een aangiftebrief. Daarin staat dat u aangifte moet doen met behulp van het aangifteprogramma op de computer of het aangifteformulier op papier. Dit jaar, dus in 2015, kunt u pas na 1 maart aangifte doen. Dat is nieuw. Wat ook nieuw is, is dat u de aangifte moet doen voor 1 mei. Vroeger was dat 1 april. De Belastingdienst wil proberen om alle gegevens, die bij de dienst bekend zijn, alvast in te vullen op uw aangiftebiljet. Dit geldt alleen voor het biljet zoals u dat ziet via het aangifteprogramma. Doet u aangifte door middel van het formulier, dan moet u zelf alles invullen. Ook al heeft de Belastingdienst van te voren van alles voor u ingevuld op uw biljet, toch bent u verplicht te controleren of wat er staat ook juist is. U blijft zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens. Aan de hand van de door u ontvangen jaaropgaven van uw inkomsten, zoals de AOW, het aanvullend pensioen en de uitkeringen uit levensverzekeringen, kunt u zien of de getallen kloppen. De banken moeten aan de Belastingdienst de stand van de bankrekeningen bekend maken. U krijgt daarvan een afschrift. Ook deze cijfers moet u vergelijken of ze juist zijn overgenomen op het biljet. Waar u zelf aan moet denken is de door u betaalde hypotheekrente, de giften aan allerlei instanties en de ziektekosten. De mogelijkheid voor de aftrek van speciale ziektekosten, wordt wel steeds minder. Bijvoorbeeld de kosten voor een rollator, een scootmobiel, een traplift, een verhoogd toilet en de verbouwing voor aanpassing van de woning komen niet meer voor aftrek in aanmerking. De oorzaak hiervan is, dat deze voorzieningen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (=WMO) vallen. Afhankelijk van uw inkomen kunnen deze kosten met een beroep op de WMO worden vergoed. Het invullen van het aangiftebiljet op papier is buitengewoon lastig. Het invullen van het biljet via de computer is een stuk eenvoudiger. Maar niet iedereen beschikt over een dergelijk apparaat. Daar komt bij, dat in het woud aan belastingregeltjes het niet gemakkelijk is de weg te vinden. De PCOB, afdeling Zwolle, heeft een groep van 9 mensen die voor u klaar staat om u te helpen bij het uitvoeren van deze jaarlijkse klus. Deze belastinginvullers hebben bij de Belastingdienst een cursus gevolgd. Zij zijn niet alleen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de inkomstenbelasting, maar ook op het gebied van de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Wanneer u hun hulp inroept, dan komen zij bij u thuis. Voor het invullen van het biljet maken zij gebruik van een computer. Zij kunnen zich legitimeren met een speciale pas van de Belastingservice voor en door ouderen. Voor deze service

2 wordt van u een bijdrage gevraagd van 12 als een tegemoetkoming voor de reiskosten, porto- en drukkosten. Wilt u gebruikmaken van een belastinginvuller dan kunt u contact opnemen met mij en ik zal zorgen dat er iemand bij u komt voor het invullen van uw aangifte. Mijn telefoonnummer is Hans Touwen. (Verderop in de Nieuwsbrief staan de namen en telefoonnummers van de belastinginvullers) Agenda Jaarvergadering. Woensdagmorgen 11 maart uur Gebouw Leger des Heils, Geert Grotestraat 11. (voormalige Andreaskerk) Let op dagdeel! Inloop vanaf 9.30 uur. 1. Opening door de voorzitter 2. Gedachtenis van PCOB leden die in 2014 zijn gestorven. 3. Mededelingen en evt. ingekomen stukken. 4. Jaarverslag Financieel jaarverslag (De beide jaarverslagen zijn op de jaarvergadering aanwezig). 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid 7. Bestuur. De heer Hans Touwen en mevrouw Jannie de Boer-van der Sluis zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar 8. Rondvraag. Na de pauze zal de heer Ben Kardol een lezing verzorgen over zijn fietstocht van Wladiwostock naar Scheveningen. Hij deed dit met een aantal binnen- en buitenlandse fietsers voor een goed doel. Bloemschikken t.g.v. Pasen Woensdag 25 maart Maximaal 20 personen. Opgave bij Anneke Siemerink, tel: of mail: Kosten 15,-. Aanvang : uur. Plaats : Parkzicht. Paasbijeenkomst Donderdag 26 maart Aanvang: uur. Plaats: De Zuiderhof. Vrijdag 10 april: Gerry Vrielink : WMO en alle veranderingen Aanvang uur. Plaats Parkzicht (PCOB en KBO) Zwolle 70 jaar bevrijd. 17 april 2015 Lezing door de heer Paul Harmens. Aanvang : uur. Plaats : Parkzicht (PCOB en KBO). Cabaretgroep TWEE RECHT TWEE AVERECHT. 8 mei Programma: Pied de Poule. Met zang en dans wordt u een spiegel voorgehouden van de hedendaagse samenleving. Opgave vóór 24 april 2015 bij : Anneke Siemerink, tel: of mail: Aanvang : uur Kosten: 5,- Introducé: 7,50. Plaats: Woonzorgcentrum De Havezathe, Gombertstraat MK Zwolle (PCOB en KBO). VAN DE REISCOMMISSIE. De reis naar het Sauerland van 23 t/m 27 juni 2015 is volgeboekt. Als u nog niet heeft betaald, vragen wij u het verschuldigde bedrag ad p.p. vóór 1 maart te voldoen op rekeningnummer NL54 RABO t.n.v. reiscommissie KBO/PCOB o.v.v. reis Sauerland. Op de reservelijst staan nog enkele namen. Zodra er een afmelding komt zullen wij u hierover berichten. Dit op volgorde van datum van aanmelding. Op 21 mei 2015 is er om uur een kennismaking/informatiebijeenkomst in Parkzicht, Jac. Van Neckstraat 146a. Wij hopen u allen daar te ontmoeten. ÉÉNDAAGSE BUSREIS. Opnieuw zijn wij er in geslaagd een gezellig reisje van ruim een halve dag voor u te boeken. Op 19 mei a.s. brengen we een bezoek aan de authentieke Bolletje Bakkerij en Koffieschenkerij te Almelo. In de traditionele bakkerij uit 1867 krijgt u een prachtig beeld van hoe in grootmoeders tijd de houtoven nog werd gestookt en het brood werd gebakken. Ook is er een museum waarin te zien is hoe men vroeger roggebrood, beschuit en koekjes bakte en welke vormen daarvoor werden gebruikt.

3 Vertrek om uur bij de Terp en om uur bij de Jozefkerk aan de Ministerlaan. Thuiskomst ongeveer uur. De kosten van dit reisje bedragen p.p. te voldoen in de bus. Als u zich heeft opgegeven en toch niet mee kunt, dient u dit vóór 12 mei 2015 te annuleren, anders zien wij ons genoodzaakt u achteraf een rekening te sturen. Bij de prijs is inbegrepen, een koffietafel met soep, entree en rondleiding bij Bolletje, een kop koffie met krentenwegge of een beschuitbol met kaas. Opgave: Anneke Siemerink, tel of per mail Fem Kluvers, tel of per mail Passiespelen Tegelen, 25 mei De KBO en de PCOB delen u hierbij mee, dat de excursie naar de Passiespelen in Tegelen doorgaat. Wij vertrekken om uur vanuit Zwolle: de Terp aan de Hogekampseweg en iets later komt de bus bij de Jozefkerk aan de Ministerlaan. De voorstelling begint om 14.30, zitplaatsen 1 e rang uur vertrek naar een restaurant voor een 3-gangen diner.(vergeet u niet een lunchpakket mee te nemen.) Om zijn we weer in Zwolle. Wilt u zo vriendelijk zijn om ons door te geven, waar u opstapt. Betaling: 66,50 euro, graag voor 15 maart: rekeningnummer: NL92RABO t.n.v. reiscommissie KBO./PCOB, Zwolle. Opmerking: passiespelen Tegelen 25 mei. Als u nog vragen hebt kunt u terecht bij: Anneke Siemerink: (KBO) of Jannet Hooykaas: (PCOB) Wandelen Woensdag 18 maart, evt. 24 maart van station Heino tot kasteel t Nijenhuis. Woensdag 8 april, evt. 14 april hopen we op tijd te zijn om de bloeiende bollenvelden in de NOP te bewonderen. Dinsdag 21 april, evt. 23 april lopen we direct vanuit Urbana via een omweg naar de Wetering en kijken of de kievietsbloemen dan al bloeien. Woensdag 12 mei, evt. 18 mei gaan we richting Apeldoorn. Informatie en aanmelden bij Dini Verweij, tel Belastinginvullers J. Touwen,coördinator tel , B.S. v/d Berg tel E. van Buiten tel M.Hartman tel G.Hasewinkel tel G.Jellema tel E. v/d Meer tel J. Poel tel E. Metselaar tel Contributie Bij de vorige nieuwsbrief hebt u een acceptgiro ontvangen om de contributie voor 2015 te voldoen. Misschien is het voor u niet meer van toepassing, maar graag herinneren wij u hier nog even aan zodat u de contributie, als dit nog niet gebeurd is, kunt overmaken. Mocht u al betaald hebben dan is dit bericht voor u niet van toepassing en danken wij u voor de vlotte afhandeling. Wim Barnard, penningmeester. Vrijwilligerswerk Wilt u vrijwilligerswerk doen, neemt u contact op met mevrouw Smilde, tel Zij heeft nog wat vacatures op het gebied van Lief en Leed. Rijbewijskeuring. Vanaf uw 75 e verjaardag moet u medisch gekeurd worden. U kunt hiervoor een afspraak maken met dhr. P. Los, Simon Stevinweg 2A.Tel (U kunt inspreken).

4 Overleden leden tot en met 31 januari Mevrouw H.J. de Groot-van Brakel, Lindestraat 50, 5 januari, 83 jaar Mevrouw G. Blok-Mensink, Van der Capellenstraat 12, 28 januari, 89 jaar P.R. commissie: Dhr. K. Scheepsma, Herautstraat 38, 8043 AD, Zwolle, tel Adressen: Bestuur van de PCOB afdeling Zwolle: Voorzitter: de heer J. Touwen, J. van Arkelweg 11, 8015 PX, Zwolle tel Secretaris/ledenadministratie: mevr.j. Kanis-Tadema, Potmarge 10, 8032 LD Zwolle, tel Penningmeester: de heer W. Barnard, Henri Taymansstraat EB Zwolle tel , Rekeningnummer Rabobank: NL92RABO t.n.v. PCOB Zwolle Lid: mevr. M.M. Metselaar-de Boer, activiteitencommissie De v.d.schuerenmarke 40, 8016 MA, tel , Lid: mevr. J.de Boer-van der Sluis, Bezorging Perspectief Mr.Koolenweg 34, 8042 GA Zwolle, tel Vicevoorzitter: dhr. H. Veuger, De van der Schuerenmarke 47, 8016 MB Zwolle tel Perspectief en Nieuwsbrief: Mevr. J. de Boer, Meester Koolenweg 34, 8042 GA, Zwolle, tel , coördinator. Verspreiding Perspectief en Nieuwsbrief: Dhr. H. Veuger, De van der Schuerenmarke MB Zwolle, tel Dhr. F. Ottens, Botlek 33, 8032 CB, Zwolle, tel Dhr. J. Poel, Vuurvlinder 3, 8016 HR Zwolle, tel Dhr.B.J. Klos, Dijkstraat 39, 8011 XS Zwolle (inval bij ziekte enz.) tel Lief en Leed: Mevr. J. Smilde-Bruins, Erasmuslaan 133, 8024 CZ Zwolle, tel Website PCOB afd. Zwolle: Dhr. J. Johannes, v. Piekartzmarke 54, 8016 ML Zwolle, tel De volgende Nieuwsbrief - nr. 4 - verschijnt op 27 maart Kopij inleveren vóór 19 maart bij voorkeur per bij Lentefeest De herfst strooit ongezien de zaden van wat eens bloeide in het rond de winter dekt met liefde de zaden toe met zachte sneeuw de lente geeft uitbundig tegen verwachting in op plekken waar je t niet verwacht nieuw leven in de allermooiste kleuren op weg weer naar de zomer zoals de Schepper heeft bedacht Nico Siebel

5

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 12/1 december 2015/ januari 2016

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 12/1 december 2015/ januari 2016 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 12/1 december 2015/ januari 2016 Denktank 60+ Noord In 2011 is de Denktank 60+ Noord opgericht. De Denktank wil bijdragen aan een beweging onder ouderen. Een beweging

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Samenwerken De PCOB, afdeling Zwolle, heeft al heel lang een samenwerkingsverband met de KBO, afdeling Zwolle. Ieder jaar weer verzorgen de reiscommissies

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 11 november 2015. Belangrijk

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 11 november 2015. Belangrijk Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 11 november 2015 Belangrijk Wat is belangrijk. Volgens het woordenboek betekent dit woord gewichtig, van grote betekenis. Dat is waar het om gaat. De PCOB vindt het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr december januari

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr december januari Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 12-1 december januari 2014 2015 De PCOB heeft belang bij u! De PCOB, afdeling Zwolle, is een onderdeel van de landelijke ouderenbond PCOB. Op landelijk niveau vraagt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 11 november 2014

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 11 november 2014 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 11 november 2014 Langer thuis wonen We worden ouder. De gemiddelde leeftijd van de inwoners in Nederland neemt toe. De groep personen van boven de 65 jaar is aanzienlijk

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE 2017/2018. Afdelingen Zwolle

PROGRAMMABOEKJE 2017/2018. Afdelingen Zwolle PROGRAMMABOEKJE 2017/2018 Afdelingen Zwolle Voorwoord. Geachte leden van de KBO-PCOB, Voor u ligt het activiteitenprogramma voor het seizoen 2017-2018 van de KBO-PCOB, afdeling Zwolle. Dit jaar is er voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 10 oktober 2015

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 10 oktober 2015 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 10 oktober 2015 WMO-vervoer Veel van onze leden kunnen gebruik maken van het zogenaamde WMO-vervoer. Wanneer u in de situatie bent dat het niet lukt uw vervoersproblemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 3 maart 2016

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 3 maart 2016 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 3 maart 2016 Wat is uw lidmaatschap waard? Aan alle leden van de PCOB is een tijdje geleden een ledenvoordeelpas toegestuurd. Hopelijk heeft u deze pas goed bewaard.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr.11 november 2016

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr.11 november 2016 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr.11 november 2016 Zo ben ik geholpen Laatst hoorde ik een verhaal over een echtpaar, dat bijna 60 jaar is getrouwd. Laten we ze Jan en Trudy noemen. Na een tandartsbehandeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr.10 oktober intensiveren van samenwerking voor de hand.

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr.10 oktober intensiveren van samenwerking voor de hand. Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr.10 oktober 2016 Samenwerking PCOB-KBO De intensivering van de samenwerking tussen de PCOB en de KBO wordt voortvarend ter hand genomen. Een echte verassing is dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2017

Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2017 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2017 Een goede naam Hoe wilt u genoemd worden? Aan welke naam wordt u herkend? Zoals aangekondigd geven KBO-PCOB vanaf nu samen een maandblad uit. Dan heb

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 4 april 2016

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 4 april 2016 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 4 april 2016 De PCOB behartigt uw belangen. Regelmatig hoor ik de vraag: wat heb je eigenlijk aan de PCOB. Alles wordt alleen maar duurder. De huren gaan omhoog. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 7/8 juli/augustus 2015

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 7/8 juli/augustus 2015 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 7/8 juli/augustus 2015 Huishoudelijke hulp Onlangs is mevrouw Nelleke Vedelaar op bezoek geweest bij de Cosbo (= Centraal orgaan van de samenwerkende ouderenbonden).

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 5 mei 2016

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 5 mei 2016 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 5 mei 2016 Verslag Dialoogronde Op 17 februari en 13 april 2016 heeft de PCOB, afdeling Zwolle, een dialoogronde georganiseerd in het kader van Mij & Zorg. Voor de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr.9 september 2016

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr.9 september 2016 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr.9 september 2016 Verenigingsnieuws De PCOB en de KBO willen overgaan tot intensivering van de samenwerking tussen de beide verenigingen. In een bericht van 24 november

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 2 februari 2017.

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 2 februari 2017. Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr. 2 februari 2017. PCOB De PCOB is een vereniging, die de belangen van haar leden behartigt. De vereniging kent een landelijk bestuur, dat verantwoording aflegt aan

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016 NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER Het is weer voorjaar! Er breekt weer een fijne tijd aan voor velen van ons. Ons eerste busreisje van dit jaar naar het van Gogh museum was erg gezellig en smaakt

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 635 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Nadere informatie

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Januari 2015 Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 We beginnen 2015

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK Secretariaat: Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek tel: 06-25008445. JAARGANG 31 rienus.huijbregts@casema.nl www.kboprinsenbeek.nl website: Bankrekening: NL07 RABO

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari, maart en april 2015

Nieuwsbrief februari, maart en april 2015 Nieuwsbrief februari, maart en april 2015 Van de voorzitter. Beste mensen, hier weer een overzicht van de laatste maanden en wat wij in de komende tijd kunnen verwachten. Woensdag 5 november zijn wij bijeengekomen

Nadere informatie

FEBRUARI 2013 NIEUWSBRIEF VAN DE OUDERENVERENIGING DEVENTER

FEBRUARI 2013 NIEUWSBRIEF VAN DE OUDERENVERENIGING DEVENTER NIEUW ELAN FEBRUARI 2013 NIEUWSBRIEF VAN DE OUDERENVERENIGING DEVENTER BESTUUR: De heer G. Hiemstra Mevr. E. de Noord Tel: 608035 Mevr. J. van Loon Tel: 653246 voorzitter secretaris ellydenoord@concepts.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE februari nr

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE februari nr Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE februari nr. 2 2014 Herinnering aan Kees Bartels In maart 2013 werden bij Kees kwaadaardige cellen in zijn longen ontdekt. Hij was onder behandeling vanwege zijn kortademigheid.

Nadere informatie

Seniorenvereniging "St. Ambrosius"Heel

Seniorenvereniging St. AmbrosiusHeel Jaargang 8, nummer 2 maart 2016 Seniorenvereniging "St. Ambrosius"Heel Secretariaat: Doonweg 34 6097CZ Heel. Tel: 0475-572034 Rek. Nr. NL98RABO0119695030 nr: RABO: 1196.95030 Beste Leden, Hierbij onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE december 2013/januari /1

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE december 2013/januari /1 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE december 2013/januari 2014 12/1 PCOB let op uw zaak Iedere ochtend loopt bij mij om half acht de wekker af. Ik druk de zoemer in zodat die uit is en doe de radio aan

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Mariska van den Corput Provinciaal coördinator projectgroep belastingservice ouderenbonden in Gelderland

Mariska van den Corput Provinciaal coördinator projectgroep belastingservice ouderenbonden in Gelderland Aan de afdelingsbesturen van KBO, PCOB en ANBO Gelderland Betreft: werving Belastinginvullers voor de Belastingservice Bemmel, 8 augustus 2016 Geacht bestuur, Voor de hulp bij de belastingaangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr.12 /1 december 2016/ januari 2017

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr.12 /1 december 2016/ januari 2017 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr.12 /1 december 2016/ januari 2017 HUBA (Hulp Bij Aangifte) Ieder jaar weer verlangt de fiscus van ons dat wij ons inkomen bekend maken via een aangiftebiljet. Een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. april 2013

NIEUWSBRIEF. april 2013 NIEUWSBRIEF april 2013 Bestuur KBO Heerlen Noord * Voorzitter: Algemene zaken K. Adema 0619864038 *Secretaris: Ledenadministratie Nieuwsbrief W. Bindels. 045 5221815 *Penningmeester: B. Kleijkers 045 5221130

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Datum 20 maart 2014, tijd 14.00 uur, plaats Beurtschip, de Kajuit, Smilde.

Datum 20 maart 2014, tijd 14.00 uur, plaats Beurtschip, de Kajuit, Smilde. Nieuwsbrief nummer 1 januari 2014 Redactie: B. Muntinga, Vanghout 19, 9422 MG Smilde tel. 413688 e-mailadres: b.muntinga@planet.nl Het bestuur ziet er als het volgt uit: Voorzitter: A. Hendriks Zonnedauw

Nadere informatie

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar ANDERS OUDER WORDEN Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar A C T I V I T E I T E N SEPTEMBER DECEMBER 2017 HET BESTUUR VAN ANDERS OUDER WORDEN IS OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

Minimabeleid PC-regeling Aanvraag

Minimabeleid PC-regeling Aanvraag Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 646 Minimabeleid PC-regeling Aanvraag Let op: Uw

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist.

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist. Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, mei 2014 Ons kenmerk: 14-21.GH.lz Betreft: Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017)

Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017) Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017) In bepaalde gevallen kunnen kinderen uit een gezin met een laag inkomen bepaalde kosten om mee te doen vergoed krijgen. Het

Nadere informatie

Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen

Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen (januari 2016) In bepaalde gevallen kunnen inwoners van de gemeente Wierden met een minimum inkomen in aanmerking komen voor

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD februari 2014. Activiteitenagenda. Van de voorzitter. Afdeling Koog-Zaandijk

MEDEDELINGENBLAD februari 2014. Activiteitenagenda. Van de voorzitter. Afdeling Koog-Zaandijk Activiteitenagenda Afdeling Koog-Zaandijk MEDEDELINGENBLAD februari 2014 11 februari en 13 februari - Computerlessen De Vuister Koog aan de Zaan (zie artikel) 28 februari Busreis naar Lentebeurs in Breezand

Nadere informatie

171004/ACmailing/oktober2017/versie 3/def.

171004/ACmailing/oktober2017/versie 3/def. 1 Adres: ActiviteitenCommissie ESSENT Regio Zwolle Secretariaat de heer G.A. van Elburg, Hemsterhuislaan 93, 8024 DX Zwolle telefoon 038-444 69 29 Email: aczwolle@ssen-spenzwolle.nl Email Gosse van Elburg:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016 KBO

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016 KBO NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016 KBO afd. DEN BOSCH-GROOT-WEST Secretaris: Henk Becks, Kruiskampsingel 19, 5224 KC 's-hertogenbosch Telefoon: 073 6211328, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 20.00

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor de aangifte IRPF Renta Residentes over het fiscale jaar 2014

Vragenlijst. Voor de aangifte IRPF Renta Residentes over het fiscale jaar 2014 Vragenlijst Voor de aangifte IRPF Renta Residentes over het fiscale jaar 2014 Geachte cliënt, Hierbij treft u onze uitgebreide vragenlijst aan met betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting voor residenten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Poortwacht 54 2353 EB Leiderdorp : 071-8870183 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiderdorp, februari 2013 Nieuwsbrief 2013-1

Nadere informatie

WIJ OUDEREN. nieuws van de Seniorenvereniging Alkmaar. Uitgave september 2014. Jaargang 1 nr 1. Beste leden,

WIJ OUDEREN. nieuws van de Seniorenvereniging Alkmaar. Uitgave september 2014. Jaargang 1 nr 1. Beste leden, dd WIJ OUDEREN nieuws van de Seniorenvereniging Alkmaar Jaargang 1 nr 1 Uitgave september 2014 Beste leden, In september 2012 heb ik met 3 andere belastinginvullers de Seniorenvereniging Alkmaar opgericht

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Informatieavond aangifte 2016

Informatieavond aangifte 2016 Informatieavond aangifte 2016 Introductie belastingaangifte 2016 Henk Kosterink RB Jesse Olde Monnikhof KosterinkZweerink accountants & adviseurs Even voorstellen Henk Kosterink RB - Partner KosterinkZweerink

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2016. Agenda

Nieuwsbrief mei 2016. Agenda Nieuwsbrief mei 2016 Agenda Dinsdag 10 mei Groep 7-8 fietstocht naar Goes voor een verkeersproject Dinsdag 10 mei Bezoek van een Imker in groep 5/6 Dinsdag 10 mei 19:30 uur MR vergadering Woensdag 11 mei

Nadere informatie

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer :

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer : Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen heb ik gegevens van u nodig. Ik verzoek u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig

Nadere informatie

TIP: lees eerst de vragen en de toelichting aandachtig door. Vul daarna het formulier in.

TIP: lees eerst de vragen en de toelichting aandachtig door. Vul daarna het formulier in. Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2014-2015 TIP: lees eerst de vragen en de toelichting aandachtig door. Vul daarna het formulier in. Uw gegevens (de aanvrager) Geslacht : Man Vrouw Voornaam en achternaam

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SOCIAAL RAADSLIEDEN- WERK

NIEUWSBRIEF SOCIAAL RAADSLIEDEN- WERK NIEUWSBRIEF SOCIAAL RAADSLIEDEN- WERK 1 Actueel 7 Waar - wanneer Colofon In deze speciale uitgave van onze nieuwsbrief treft u een aantal wijzigingen aan die 1 januari zijn ingegaan. In 2014 veranderen

Nadere informatie

Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen

Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen (januari 2017) In bepaalde gevallen kunnen inwoners van de gemeente Wierden met een minimum inkomen in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

We hebben dit jaar weer een gevarieerd programma samengesteld voor onze vereniging. Wij wensen jullie allen. weer veel plezier in 2015!!

We hebben dit jaar weer een gevarieerd programma samengesteld voor onze vereniging. Wij wensen jullie allen. weer veel plezier in 2015!! 2015 We hebben dit jaar weer een gevarieerd programma samengesteld voor onze vereniging Wij wensen jullie allen weer veel plezier in 2015!! Het Bestuur De kleurendruk van de kalender is mede mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING Datum uitreiking:... U dient dit formulier en bijlagen binnen 14 dagen na uitreiking in te leveren. Gegevens van de aanvrager: Naam + voorletters:... Adres:...

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2016

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 Uw naam:... Uw Telefoonnummer:..... Bedrijfsnaam:... Uw Emailadres:... Altijd bijvoegen; 0 Voeg de uitnodiging van de Belastingdienst bij. Indien u

Nadere informatie

Telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent: -------------

Telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent: ------------- Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting 2012 Persoonlijke gegevens: Gegevens Partner: Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Geb. Datum: Burgerservice nr: Naam: Geb. datum: Burgerservice

Nadere informatie

Nieuwjaarsborrel van ANBO- en FNV seniorleden

Nieuwjaarsborrel van ANBO- en FNV seniorleden NIEUWSBRIEF nummer 6 medio december 2010 afdeling Vianen, sinds 1956 Berkenstraat 8, 4131 AM Vianen (Ut) telefoon 0347 373031 www.anbo.nl/vianen Nieuwjaarsborrel van ANBO- en FNV seniorleden Iedereen is

Nadere informatie

Seniorenvereniging Nieuw Elan Giethoorn. Vereniging Ouderen Steenwijk

Seniorenvereniging Nieuw Elan Giethoorn. Vereniging Ouderen Steenwijk Seniorenvereniging Nieuw Elan Giethoorn KvK -nummer: 56338813. Aangesloten bij de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland. Vereniging Ouderen Steenwijk Nieuwsbrief april/mei 2014 De Buuzepolle. Op de inloopmiddag

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2015

Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2015. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting (student)

Checklist aangifte inkomstenbelasting (student) Checklist aangifte inkomstenbelasting (student) Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij hebben een checklist voor u opgesteld zodat u aan de

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2007 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2007 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Betreft: tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Betreft: tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO) Aan de ouders/verzorgers van leerlingen In het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, juli 2017 Betreft: tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO) Geachte ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Minimabeleid Leermiddelen Aanvraag

Minimabeleid Leermiddelen Aanvraag Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 646 Minimabeleid Leermiddelen Aanvraag Let op:

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten

Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten 2016-2017 1. Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straat + huisnummer Postcode Woonplaats IBAN rekeningnummer t.n.v. (Mobiel) telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Graag binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag inzenden. Let op: het inlichtingenformulier vind u onderaan dit document. Aan het college

Nadere informatie

Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen zijn geweest binnen onze afdeling staan de volgende activiteiten gepland:

Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen zijn geweest binnen onze afdeling staan de volgende activiteiten gepland: Voorzitter: Secretaris: Willy Beldman Willy Baltes Larenseweg 67 Eekelscharen 2 tel. 0548 366952 tel. 0548 366095 September 2013. Beste leden, Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017.

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017. Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart 2016. Vastgesteld op 23 maart 2017. Concept notulen van de algemene leden vergadering van de afdeling Den Helder

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wmo CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is verantwoordelijk voor de administratie

Nadere informatie

Nummer 2 maart, Uitnodiging

Nummer 2 maart, Uitnodiging Infonummer PCOB Afd.Lemelerveld Nummer 2 maart, 2015 Uitnodiging U wordt van harte uitgenodigd voor de contactmiddag die gehouden wordt op dinsdag 24 maart a.s. in het Kulturhus, aanvang 14.00 uur. Deze

Nadere informatie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Culemborg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Culemborg Ingekomen op Cliëntnummer Werkproces Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Culemborg INLICHTINGENFORMULIER AANVRAAG 2009 BIJZONDERE BIJSTAND / SOPA / NOODFONDS / DOE MEER REGELING In te vullen door

Nadere informatie

Afdeling Giessenlanden. Februari 2012.

Afdeling Giessenlanden. Februari 2012. Afdeling Giessenlanden. Deze maand in de Nieuwsbrief: -Mensen. -Van de Ombudsman -Lukt het even niet met uw PC? -Van het bestuur: >lief en leed > programma 2011/12 Wat gaan we doen deze maandag Uitje 2

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Anno 1954 Editie 2 Maart/April 2013 CLUBBLAD S.O.V.V.E. adressticker. Vrijdag 12 april in de Fuut aanvang 20.00 uur

Anno 1954 Editie 2 Maart/April 2013 CLUBBLAD S.O.V.V.E. adressticker. Vrijdag 12 april in de Fuut aanvang 20.00 uur Anno 1954 Editie 2 Maart/April 2013 SPOORWEG ONTSPANNINGS VERENIGING VOORWAARTS CLUBBLAD S.O.V.V.E. EINDHOVEN adressticker Vrijdag 12 april in de Fuut aanvang 20.00 uur Inhoudsopgave: In dit nieuwe clubblad

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie

Belastinghulp voor aangifte 2013 (zie binnenbladen)

Belastinghulp voor aangifte 2013 (zie binnenbladen) NIEUWSBRIEF nummer 1, januari 2014 afdeling Vianen, sinds 1956 Berkenstraat 8, 4131 AM Vianen (Ut), telefoon 0347 373031 www.anbo.nl/vianen Belastinghulp voor aangifte 2013 (zie binnenbladen) Uit de ledenvergadering

Nadere informatie

Volgens onze gegevens kunt u geld terugkrijgen. Het kan al gauw gaan om een paar honderd euro. Ook als u weinig kosten hebt gemaakt.

Volgens onze gegevens kunt u geld terugkrijgen. Het kan al gauw gaan om een paar honderd euro. Ook als u weinig kosten hebt gemaakt. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt er over dat de Belastingdienst haar naar aanleiding van de aangifte op een Tz-formulier een aanslag met een te betalen bedrag heeft opgelegd. Zij diende die aangifte

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 LEDENVERGADERING 6 AKTIVITEITEN - KAARTAVONDEN - BILJARTEN 7 VERJAARDAGEN CONTRIBUTIE 8 ADRESSEN AGENDA FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Deze maand: Voor Kids-regeling 2015 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen Vacatures vrijwilligerswerk Tip van de maand

Deze maand: Voor Kids-regeling 2015 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen Vacatures vrijwilligerswerk Tip van de maand Jaargang 19 no.2 Februari 2015 Deze maand: Voor Kids-regeling 2015 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen Vacatures vrijwilligerswerk Tip van de maand Voor Kids-regeling 2015 De

Nadere informatie

Groei & Bloei Afdeling Zwolle. 10 april uur ledenvergadering uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving

Groei & Bloei Afdeling Zwolle. 10 april uur ledenvergadering uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving Groei & Bloei Afdeling Zwolle 10 april 2017 19.30 uur ledenvergadering 20.00 uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving Locatie: Het Anker Voorsterweg 36 Zwolle Zaal open 19.15

Nadere informatie

Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten.

Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten. Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Telefoonnummer (0341) 359 646 Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

Nadere informatie