Geriatrisch probleem: Val- en fractuurrisico

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geriatrisch probleem: Val- en fractuurrisico"

Transcriptie

1 Geriatrisch probleem: Val- en fractuurrisico Doel: - Preventie van (recidief) valincidenten bij zelfstandig wonende ouderen - Preventie van (recidief) valincidenten bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten Achtergrond: Definitie Een val kan worden gedefinieerd als een onbedoelde verandering in de lichaamspositie, die resulteert in het neerkomen op de grond of een ander lager niveau. Prevalentie van valincidenten bij thuiswonende ouderen Vallen bij ouderen komt veel voor en kan ernstige gevolgen hebben. Eén op de drie thuiswonende ouderen 1-4 valt minstens eenmaal per jaar 5-8. Een val kan ernstige gevolgen hebben en is een van de belangrijkste oorzaken van verminderd functioneren, verpleeghuisopname bij ouderen, een verhoogde mortaliteit en ziekenhuisopname. (CBO) Ongeveer 10% van de valincidenten bij ouderen leidt tot serieuze letsels, waaronder heupfracturen (1-2%), andere fracturen (3-5%) en letsel van de weke delen en hoofdtrauma (5%). Letsels ten gevolge van een valpartij zijn de derde belangrijkste oorzaak van ongezonde levensjaren bij ouderen. Bijna een derde van de ouderen rapporteert een afname in het lichamelijk functioneren als gevolg van de laatste val, 17% is sociaal minder actief, en 15% is lichamelijk minder actief. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot verlies van zelfstandigheid. Behalve lichamelijk letsel kan een valpartij ook psychosociale gevolgen hebben, zoals sociale isolatie en valangst. De gevolgen van een valpartij kosten gemiddeld euro aan direct medische kosten per val 9. Prevalentie van valincidenten bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten Ongeveer 2-15% van de opgenomen oudere patiënten maakt minimaal één val door tijdens de opname. In Nederland worden valincidenten niet of nauwelijks gemeten in het ziekenhuis, waardoor de grootte van het werkelijke probleem onbekend is. De gevolgen van een val kunnen variëren van hematomen en kneuzingen tot hoofdletsel en botfracturen. De meest gevreesde complicatie van een val is een heupfractuur. Angst om te nogmaals te vallen kan leiden tot minder mobiliseren en toenemende afhankelijkheid, wat verdere hospitalisatie tot gevolg kan hebben. Andere negatieve gevolgen kunnen bestaan uit langere opnameduur, vaker uitplaatsing naar verzorgings- of verpleeghuizen en de noodzaak van extra diagnostische procedures en eventueel chirurgisch ingrijpen. 1

2 Oorzaken en risicofactoren Vallen bij ouderen kan door meerdere intrinsieke (persoonsgerelateerde) en extrinsieke (omgevingsgerelateerde) risicofactoren worden bepaald. Verschillende risicofactoren kunnen gelijktijdig een rol spelen en vaak wordt een val veroorzaakt door een samenspel van meerdere factoren. Risicofactoren voor vallen bij zelfstandig wonende ouderen Risicofactor Niveau van bewijsvoering Mobiliteitsstoornissen 1 Eerder gevallen 2 Psychofarmaca 2 Moeite met activiteiten van het dagelijks leven (ADL) 3 Lichamelijke activiteit 3 Gewrichtsaandoeningen 3 Visusstoornissen 3 Urine-incontinentie 3 Ziekte van Parkinson 3 Duizeligheid 3 Polyfarmacie 4 Leeftijd 4 Vrouwelijk geslacht 4 Depressieve symptomen 4 Cognitieve stoornissen 4 Risicofactoren voor vallen in het ziekenhuis Risicofactor Niveau van bewijsvoering Eerder gevallen 1 Mobiliteitsstoornissen 1 Lange opnameduur 1 Ziekten van hartvaatstelsel 1 Verwardheid 1 Psychofarmaca 1 Cognitieve stoornissen 2 Visusstoornissen 3 Gehoorstoornissen 3 Ziekte van Parkinson 3 Geslacht 4 Screening van het valrisico in de 1 e lijn Het is bekend dat de rapportagegraad van vallen en valletsel in de eerste lijn laag is. De huisarts is slechts met 20% van de valincidenten bij ouderen en slechts met 50% van de valincidenten met letsel bekend. De screening van een valrisico kan worden beperkt tot: Is de patiënt in de afgelopen 12 maanden één of meer keer gevallen? Kunt u een cijfer tussen de 1 (helemaal niet bang) en 10 (zeer bang) geven dat aangeeft hoe bang u bent om te vallen Diagnostiek 1 e lijn (Uitgevoerd door huisarts of specialist ouderengeneeskunde) De evaluatie van het val-en fractuurrisico in de 1 e lijn door huisarts, praktijkverpleegkundige, wijkverpleegkundige of specialist ouderengeneeskunde bestaat uit: 1. algemene anamnese 2

3 2. algemeen lichamelijk onderzoek 3. anamnese risicofactoren vallen 4. onderzoek mobiliteit 5. onderzoek woning op valgevaar met behulp van checklist Zie bijlage voor de checklist valrisico van de woning (osteoporosestichting) Tabel anamnese risicofactoren voor vallen Risicofactor Verdere diagnostiek Noteer aanwezigheid risicofactor of score op vragenlijst Mobiliteit Gebruikt u een hulpmiddel bij het lopen? (neem over uit CGA) Gebruik Gebruikt patiënt benzodiazepines, antidepressiva, psychofarmaca sedativa, antipsychotica? Polyfarmacie Gebruikt patiënt 5 of meer verschillende soorten medicatie? (neem over uit medicatie-anamnese in CGA) Beperkingen in ADL Neem de score op de Katzl-ADL index over uit het CGA Lichamelijke activiteit Noteer hoeveel de patiënt beweegt per dag minuten Visusstoornis Heeft patiënt ondanks gebruik van bril, moeite met zien? (neem over uit CGA) Urine-incontinentie Is patiënt incontinent voor urine of ontlasting? (neem over uit CGA) Depressieve Neem de score op de GDS-2 over uit het CGA symptomen Cognitieve stoornis Neem de score op de MMSE over uit het CGA Gewrichtsaandoening Heeft de patiënt reumatoide of artrose? Neem over uit HIS Ziekte van Parkinson Heeft patient de ziekte van Parkinson? Neem over uit HIS Vrouwelijk geslacht Is de patiënt vrouw? Zo ja dan heeft zij een verhoogd risico op vallen Leeftijd Noteer leeftijd van de patiënt Interventies in de 1 e lijn Algemeen Na het screenen en identificeren van de valrisico s zijn er verschillende interventies die ingezet kunnen worden ter preventie van vallen. Bij iedere patiënt met een verhoogd valrisico en de aanwezigheid van valrisicofactoren, wordt een multifactorieel, multidisciplinair valpreventieprogramma toegepast. Hierbij zijn de interventies gericht op die factoren die het individuele valrisico van de patiënt bepalen. Omdat de meeste vallen multifactorieel bepaald zijn, is een multifactorieel valpreventieprogramma een logische manier om het aantal valincidenten te verminderen Doorverwijzen De patiënt wordt verwezen naar een klinisch geriater of een gespecialiseerde valpolikliniek indien hij ouder is dan 65 jaar, het afgelopen jaar minimaal één keer gevallen is en waarneer ten minste één van de volgende factoren aanwezig is: - De oorzaak van de val blijft onduidelijk - De val ging gepaard met een bewustzijnsstoornis - Er is sprake van plotseling/peracuut herhaaldelijk vallen met loopstoornissen 3

4 - Interventie in 1 e lijn heeft na evaluatie onvoldoende geholpen en patiënt valt nog steeds Wie voert valpreventie uit in de eerste lijn? De organisatie van val- en fractuurpreventie kan plaatsvinden in het eerstelijnsteam, bestaande uit praktijkverpleegkundige danwel wijkverpleegkundige, huisarts, thuiszorgorganisatie, fysiotherapeut, ergotherapeut en/of diëtiste. Daarnaast kan nog gedacht worden aan bijvoorbeeld apotheker en opticien. Risicofactoren, interventies en verantwoordelijk hulpverlener Risicofactor Interventie Door wie Mobiliteit Oefenprogramma/ bevorderen fysieke activiteit Spierkrachtverbetering en verbeteren evenwicht Gebruik loophulpmiddelen: - Bepalen welk hulpmiddel geschikt is - aanvraag loophulpmiddel bij WMO-loket gemeente Aanpassen van schoeisel Podoloog Fysiotherapeut Fysiotherapeut Fysio/ergotherapeut Fysio/ergotherapeut Psychofarmaca Medicatie-evaluatie Huisarts Polyfarmacie Medicatie-evaluatie Huisarts Beperkingen in ADL Voor stappenplan ADL-beperkingen uit Zie stappenplan Lichamelijke activiteit Voer stappenplan mobiliteit uit Zie stappenplan Visusstoornis Voer stappenplan slechtziendheid uit Zie stappenplan Urine-incontinentie Voer stappenplan urine-incontinentie uit zie stappenplan Depressieve symptomen Voer stappenplan depressie uit Zie stappenplan Cognitieve stoornis Voer stappenplan cognitieve stoornis uit Zie stappenplan Vrouwelijk geslacht Niet modificeerbaar Leeftijd Niet modificeerbaar Overige aandachtspunten Cardiovasculaire factoren Meten van orthostatische hypotensie Cardiovasculair onderzoek POH ouderenzorg Huisarts Syncope Meten van orthostatische hypotensie Cardiovasculair en neurologisch onderzoek POH ouderenzorg Huisarts Osteoporose Evalueer aanwezigheid osteoporose Huisarts Voer stappenplan osteoporose uit Veiligheid Aanvragen van centrale alarmering Preventie van valangst POH ouderenzorg POH ouderenzorg Woningaanpassing POH ouderenzorg - Evaluatie van veiligheid in woning of Ergotherapeut - Aanvraag van aanpassingen aan woning bij WMO-loket Screening van het valrisico in de 2 e lijn Screening vindt plaats tijdens het opnamegesprek of binnen 24 uur na opname in het ziekenhuis, door middel van het stellen van de volgende vraag: Is de patiënt in de afgelopen zes maanden één of meer keer gevallen? Diagnostiek in de 2 e lijn De evaluatie van het val-en fractuurrisico in de 2 e lijn door zaalarts, afdelingsverpleegkundige, geriater, geriatrieverpleegkundige en fysiotherapeut bestaat uit: 1. algemene anamnese 2. algemeen lichamelijk onderzoek 3. anamnese naar risicofactoren voor vallen 4

5 4. onderzoek mobiliteit Tabel anamnese naar risico factoren voor vallen Risicofactor Mobiliteit Verdere diagnostiek Gebruikt u een hulpmiddel bij het lopen? (neem over uit CGA) Ervaart u problemen met lopen? Gebruik psychofarmaca Lange opnameduur Visusstoornis Gehoorstoornis Verwardheid/delier Cognitieve stoornis Frequent toiletbezoek Ziekten van hart- en vaatstelsel Ziekte van Parkinson Vrouwelijk geslacht Neem medicatie-anamnese af Gebruikt patiënt benzodiazepines, antidepressiva, sedativa, antipsychotica? Is opnameduur naar verwachting langer dan 20 dagen? Heeft patiënt ondanks gebruik van bril, moeite met zien? (neem over uit CGA) Heeft patient ondanks gebruik van gehoorapparaat, moeite met horen? (neem over uit het CGA) Neem de score van de CAM over uit het CGA Indien patient nu geen delier heeft: heeft hij/zij eerder een delier meegemaakt? Neem de score op de MMSE over uit het CGA Hoe vaak gaat patiënt dagelijks naar toilet? Noteer frequentie Heeft patiënt ziekte van hart- en/of vaatstelsel? Is patient bekend met orthostatische hypotensie? Heeft patient de ziekte van Parkinson? Neem over uit HIS Is de patiënt vrouw? Zo ja dan heeft zij een verhoogd risico op vallen 5

6 Interventies in de 2 e lijn: Algemeen Omdat de meeste vallen multifactorieel bepaald zijn, is een multifactorieel valpreventieprogramma een logische manier om het aantal valincidenten te verminderen. Een multifactorieel valpreventieprogramma wordt opgesteld door een verpleegkundige, arts, fysiotherapeut en eventueel de ergotherapeut. Het programma start na een bezoek aan de Spoedeisende hulp na een val of ivm een verwijzing door huisarts of specialist. Risicofactoren en interventies Risicofactor Interventie Door wie Mobiliteit Oefenprogramma/ bevorderen fysieke activiteit Spierkrachtverbetering en verbeteren evenwicht Gebruik loophulpmiddelen: - Bepalen welk hulpmiddel geschikt is - aanvraag loophulpmiddel bij WMO-loket gemeente Zorg voor de aanwezigheid van goed schoeisel tijdens opname Fysiotherapeut Fysiotherapeut Fysiotherapeut Transferverpleegkundige Verpleegkundige vraagt dit aan mantelzorg Psychofarmaca Medicatie-evaluatie Geriater Visusstoornis Zorg dat patiënt een bril draagt Voer stappenplan slechtziendheid uit Afdelingsverpleegkundige Zie stappenplan Gehoorstooris Zorg dat patiënt zijn gehoorapparaten draagt Voer stappenplan slechthorendheid uit Afdelingsverpleegkundige Zie stappenplan Delier/verwardheid Voer stappenplan delier uit Zie stappenplan Cognitieve stoornis Voer stappenplan cognitieve stoornis uit Zie stappenplan Frequent toiletbezoek Registreer vochtintake Gebruikt patient medicatie die frequent toiletgebruik stimuleert? Kijk dan naar tijdstip dat meest geschikt is Zorg zo nodig voor postoel naast het bed Afdelingsverpleegkundige Ziekte van het hart en vaatstelsel Meten van orthostatische hypotensie Cardiovasculair onderzoek Medicatie-evaluatie Ziekte van Parkinson Medicatie-evaluatie Geriater Overige aandachtspunten Syncope Cardiovasculair en neurologisch onderzoek Geriater Osteoporose Veiligheid Bekijk fraxscore uit CGA Voer stappenplan osteoporose uit Schakel familie/ kennissen van de patiënt in om aanwezig te zijn bij de patiënt (ook buiten bezoektijd). Mobiliteitshulpmiddelen zoals een rollator/ looprek/stok in het zicht en binnen handbereik zetten van de patiënt. Gebruik een alarmmat. Zo mogelijk fixatie/ bedhekken verwijderen. Geriatrieverpleegkundige Geriater Geriater Geriater Afdelingsverpleegkundige Zorg na ontslag uit het ziekenhuis Van een oudere patiënt met een verhoogd valrisico is het bekend dat het valrisico ook na ontslag, en dan vooral de eerste 3 maanden na ontslag, vaak verhoogd blijft. Daarom is het van belang om te zorgen voor een goede nazorg na ontslag. Hierbij is het belangrijk om voorlichting en adviezen over valpreventie te geven aan patiënt en zijn naasten. Ook kan het noodzakelijk zijn om fysiotherapie aan te vragen na ontslag om de mobiliteit verder te verbeteren en het valrisico te verkleinen. Tenslotte is een schriftelijke overdracht naar de huisarts, verpleeghuisarts en thuiszorg nodig voor de continuïteit van zorg. 6

7 Financiering van de zorg Persoonlijk advies via de gemeente (WMO) De oudere kan terecht bij het WMO-loket voor vragen over woningaanpassingen, hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen en over hulpmiddelen Vergoeding aanpassingen in en rondom het huis vanuit de WMO De gemeente schakelt hiervoor vaak de ouderenconciërge of de klussendienst in (benaming verschilt per loket en gemeente). Zij kunnen de ouderen bijvoorbeeld door verwijzen naar stichting MEE (mantelzorg) de woningbouw of het CIZ. Huishoudelijke hulp via de WMO Huishoudelijke hulp wordt vergoedt via de gemeente hier wordt ook een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor gevraagd. Deze wordt geïnd via het CAK Verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging en begeleiding door de reguliere thuiszorg wordt vergoedt via de AWBZ met daarbij ook een eigen bijdrage afhankelijk van inkomen. Ook geïnd via CAK. Thuiszorg via AWBZ Verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging en begeleiding door de reguliere thuiszorg (via een CIZ indicatie) wordt vergoedt via de AWBZ met daarbij ook een eigen bijdrage afhankelijk van inkomen.. Vergoeding ergotherapie door zorgverzekeraars: Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering voor 10 uur per jaar. Zonodig kan voor de mantelzorger ook nog 10 uur per jaar worden aangevraagd. Het verplichte eigen risico is wel van toepassing op ergotherapie. Vergoeding fysiotherapie door zorgverzekeraars. Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering maar beperkt vergoed. De eerste 9 behandelingen worden bij volwassenen niet vergoed uit de basisverzekering, maar wel uit de aanvullende verzekering. Indien de patiënt een aandoening heeft die voorkomt op de zgn. chronische lijst, worden de daaropvolgende behandelingen wel vergoed vanuit de basisverzekering (zie Meestal heeft de patiënt een aandoening die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar wel vanuit de aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen. Enkele polissen kennen geen beperkingen. De behandelende fysiotherapeut kan in VECOZO uitzoeken of en hoe de patiënt aanvullend verzekerd is en dus wel of niet recht heeft op vergoeding van de fysiotherapie. Podoloog is opgenomen in aanvullend pakket van de zorgverzekering. Afhankelijk van zorgverzekeraar en pakket wordt deze zorg vergoed. Voor meer informatie, klik hier Wat kan de oudere zelf doen:eigen kracht Preventie Thuis: mogelijk door: omgeving in te lichten op bijvoorbeeld obstakels en donkere hoekjes, vloerkleedjes en snoeren. Preventie binnen instellingen: Leidraad valcalamiteiten is vanaf van toepassing binnen de ouderenzorg. Instellingen moeten zelf de oorzaak van het incident onderzoeken en analyseren en omzetten in verbetermogelijkheden. Dit gebeurt via de Prisma of SIRE methode. Door praktische veranderingen kan een plotselinge val voorkomen worden. 7

8 Vb. een vrouw die telkens te snel van bed opstond, vervolgens duizelig wordt en valt. De verzorgende vroeg haar te bedenken wat ze niet meer zou kunnen doen als ze haar heup ooit breekt. De vrouw antwoordde: mijn kleinkinderen zien. Vervolgens is er naast het bed een foto van haar kleinkinderen komen te staan, als het ware als reminder als ze op wil staan. (bron: Zorgvisie 8, augustus 2010) Ondersteuning vanuit WMO Bij het Wmo-loket kunnen inwoners van een gemeente terecht voor advies en informatie over maatschappelijke ondersteuning die er mogelijk is om er voor te zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De consulenten/raadslieden die werkzaam zijn aan het loket zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen over woningaanpassingen, hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen en over hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Ingrijpen op deze factoren kunnen allemaal van toepassing zijn op het verkleinen van het val- en fractuurrisico Vanuit de WMO kunnen ouderen ondersteund worden in het voeren van een eigen huishouden en het binnenshuis en lokaal verplaatsen. Als er kleine aanpassingen in of rondom de woning nodig zijn dan wordt via het wmo-loket een ouderenconciërge of klussendienst ingeschakeld. Als een oudere zich bij het Wmo-loket meldt met dit probleem en er is ondersteuning nodig bij persoonlijk functioneren, dan kan de loketadviseur bepalen door te verwijzen naar een ouderenadviseur, een zorginstelling of het CIZ (voor een indicatie). Richtlijnen Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidzorg CBO en Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen. Utrecht: CBO, Ergotherapierichtlijn valpreventie VMS Veiligheidsprogramma, Gids Kwetsbare Ouderen, (uitgebreide literatuurlijst van onderzoeken en projecten) Referenties. 1. Nevitt MC, Cummings SR, Kidd S, Black D. Risk factores for recurrent falls. A prospective study. JAMA 1989;261: Northridge ME, Nevitt MC, Kelsey JL. Non-syncopal falls in the elderly in relation to home environments. Osteoporos Int 1996;6: Campbell AJ, Borrie MJ, Spears GF. Risk factors for falls in a community-based prospective study of people 70 years and older. J Gerontol 1989;44:M Tinetti ME, Speechley M, Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Engl J Med 1988;319: Koski K, Luukinen H, Laippala P, Kivela SL. Physiological factors and medications as predictors of injurios falls by elderly people: a prospective population-based study, Age Ageing 1996;25: Nevitt MC, Cummings SR, Hudes ES. Risk factors for injurious falls: prospective study. J Gerontol 1991;46:M Stel VS, Smit JH, Pluijm SMF, Lips P. Consequences of falling in older men and women and risk factors for health service use and functional decline. Age Ageing 2004;33: Vellas BJ, Wayne SJ, Romero LJ, Baumgartner RN, Garry PJ. Fear of falling and restricion of mobility in elderly fallers. Age Ageing 1997;26:

9 9. Consument en Veiligheid, Letsel Informatie Systeem Oliver D, Britton M, Seed P, Martin FC, Hopper AH. Development and evaluation of evidence based risk assessment tool (STRATIFY) to predict which elderly inpatients will fall: case-control and cohort studies. BMJ 1997;315: Oliver D, Papaioannou A, Giangregorio L, Thabane L, Reizgys K, Foster G. A systematic review and meta-analysis of studies using the STRATIFY tool for prediction of falls in hospital patients: how well does it work? Age and Ageing 2008:37: Hyperlink stuk bladzijde Rol van de ergotherapeut en fysiotherapeut bij ouderen met een verhoogd valrisico De ergotherapeutische interventie bestaat uit drie onderdelen: 1. Het handelen ( gedrag en vaardigheden); Het is aangetoond dat het trainen van vaardigheden gecombineerd met de instructie van een hulpmiddel effectief is in de vermindering van valincidenten bij cliënten met een verhoogd valrisico (niveau 1). Tevens is deze vorm van interventie effectief in het behoud van het functioneel handelen. Het handelen omvat de verschillende activiteitengebieden van de cliënt, met name op het gebied van de zelfverzorging, het wonen en ontspanning. Veilig gedrag of handelen is één van de voorwaarden om valincidenten te verminderen. De cliënt moet vaak op een andere manier leren denken en handelen. De ergotherapeut creëert zo realistisch mogelijke oefensituaties waarin de cliënt ervaring kan opdoen met andere werkmethoden en of het gebruik van een hulpmiddel. De strategieën die de ergotherapeut bij de behandeling kan gebruiken kunnen gericht zijn op het herstellen van de noodzakelijke vaardigheden, op het anders leren handelen of het adviseren van hulpmiddelen, voorzieningen of extra begeleiding en zorg. Bij cliënten met cognitieve stoornissen kan de behandeling ook gericht zijn op de centrale verzorger van de cliënt. 2. Fysieke omgeving; De woonsituatie is beoordeeld op basis van geschiktheid voor de cliënt. Op basis van deze beoordeling brengt de ergotherapeut advies uit aan de cliënt of adviserende instantie over zijn woonsituatie en de te volgen stappen om de woonsituatie optimaal te maken. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat huisbezoeken door een ergotherapeut het aantal valincidenten kunnen verkleinen (ergotherapierichtlijn valpreventie en CBO richtlijn). De standaard Checklist Huisbezoek is gericht op risicofactoren in en om het huis. Deze Standaard is te bestellen bij Ergotherapie Nederland. De ergotherapeut kan de gemeente adviseren over of het begeleiden van de cliënt bij de aanvraag van woonaanpassingen en het bepalen van nodige voorzieningen. Kleine aanpassingen in de woning zoals een beugel of douchezitje vraagt de cliënt aan bij betreffend stadsdeel of woningbouwvereniging. Voor het aanvragen van meer en of andere aanpassingen zoals een traplift, maar ook douchestoelen en tilliften kan de cliënt een aanvraag indienen bij het centrum indicatiestelling zorg ( CIZ).Naast aanvragen van woonaanpassingen kunnen hier ook de aanvragen voor hulp bij het huishouden,en individuele vervoersvoorzieningen worden gedaan (zie ook de website Dienst Amsterdam: 3. Sociale omgeving; Veilig gedrag is een van de voorwaarden om valincidenten te verminderen. Dit betekent vaak dat de cliënt op een andere manier moet gaan denken en handelen. Gedragsverandering en therapietrouw, het betrekken van mantelzorg, partner zijn onderwerpen. Voorlichting over het valprobleem aan partner, familie en of thuiszorg is belangrijk. Zij kunnen immers de cliënt ondersteunen en positieve feedback geven of de omgeving zo aanpassen dat de kans op vallen wordt verkleind. Een deel van de informatie betreft kennis over het valprobleem. Een ander deel kan gaan om eigen ervaringen, voorbeelden in de omgeving en overredingskracht. Eenmalig uitvoeren van nieuw gedrag hoeft nog niet te betekenen dat de betrokkene dit kan volhouden. Feedback en steun uit de omgeving spelen een belangrijke rol om gedragsverandering te bevorderen. Voorbeelden van compensatoire technieken die de ergotherapeut toepast met ondersteuning van de mantelzorg zijn: het vermijden van specifieke handelingen, het gebruik maken van 9

10 een vaste dagindeling, het aanpassen van de instructie aan het niveau van de cliënt, het weglaten van deelhandelingen, het veranderen van de volgorde van handelingen, het simplificeren van een taak, het combineren van taken, het overnemen van deelhandelingen, het aanbrengen van aanpassingen in huis, het overzichtelijk maken van de ruimte, voorwerpen een vaste plaats geven etc. De fysiotherapeutische interventies om het valrisico en de gevolgen van vallen te reduceren: 1. Functionele oefentherapie Het oefenen van spierkracht, balans, risicovolle handelingen zoals opstaan, gaan zitten, lopen, draaien, traplopen, transfers zoals in- en uit bed, op- en van toilet komen. 2. Reactivering van inactieve en/of valangstige patiënten 3. Instructies: vermijden van of alternatieven voor risicovolle handelingen, opstaan na een val, wat te doen als patiënt gevallen is, voorzorgsmaatregelen 4. Advies en informatie Aandacht voor veilig functioneren, inzicht geven in risico s en mogelijk gevolgen van vallen, schoeisel, loophulpmiddelen, duizeligheid, ondersteuning patiënt en mantelzorger Bijlage 1 Risicofactor valincident Verwardheid, agitatie, cognitieve stoornis Gehoorstoornis, visusstoornis Interventies - Schakel familie/ kennissen van de patiënt in om aanwezig te zijn bij de patiënt (ook buiten bezoektijd). - Mobiliteitshulpmiddelen zoals een rollator/ looprek/stok in het zicht en binnen handbereik zetten van de patiënt. - Gebruik een alarmmat. - Zo mogelijk fixatie/ bedhekken verwijderen. Beschouw fixatie als laatste redmiddel. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van bedhekken het valrisico niet verkleind. De kans op letsel blijkt ook vele malen groter bij een val over de bedhekken (Capezuti et al., 2002). Indien toch gebruik wordt gemaakt van bedhekken: Doe maximaal de helft van de aanwezige bedhekken omhoog. Bij vier bedhekken altijd de twee bedhekken aan voeteneinde naar beneden houden. Uit onderzoek is gebleken dat de werking van de helft van de bedhekken even effectief is ter valpreventie als de werking van alle bedhekken (Krauss et al., 2004). Zie ook interventies delier - Bespreek de mogelijkheid met de arts een KNO arts/ oogarts in te schakelen. De KNO arts/ oogarts kan vervolgens beoordelen of er mogelijkheden zijn om het gehoor/ visus te verbeteren. - Gebruik bril en/of gehoorapparaat. Mictieproblemen - Bekijk de vochtintake van de patiënt en hoe deze is verdeeld over de dag. - Evalueer met arts of medicatie oorzaak kan zijn van incontinentie. - Analyseer de toiletbehoefte van de patiënt (hoe vaak moet de patiënt naar het toilet?, hoe groot is de afstand tussen het toilet en het bed?). - 10

11 Duizeligheid, orthostatische hypotensie Vervolg duizeligheid, orthostatische hypotensie Verminderde mobiliteit, afhankelijkheid bij ADL/ mobiliteit Risicomedicatie (anti parkinsonmedicatie, psychofarmaca, slaapmedicatie, cardiovasculaire medicatie) Fixatie (patiënt was tijdens het valincident gefixeerd) - Maak gebruik van een toiletschema (dit is een schema waarin je de patiënt bijvoorbeeld om de 1,2 of 3 uur toiletgang aanbiedt). Overleg dit schema ook met de patiënt. - Maak gebruik van een postoel naast het bed. Middels deze interventies probeer je te voorkomen dat de patiënt zich met hoge nood zelf naar het toilet wil/ moet haasten. - Evalueer minstens 1x per week de medicatie met de arts (medicijnen die duizeligheid kunnen veroorzaken zijn antiparkinsonmedicatie, psychofarmaca, slaapmedicatie, cardiovasculaire medicatie). - Adviseer de patiënt langzaam op te staan (vanuit bed of stoel). - Plaats om de zoveel meter een stoel, waar de patiënt op kan gaan zitten indien hij/zij duizelig wordt. - Plaats het hoofdeinde van het bed 5 à 10 centimeter hoger. - Adviseer de patiënt om kleine maaltijden te gebruiken. - Train en stimuleer de mobiliteit van de patiënt. Oefen het lopen en het maken van transfers regelmatig (vraag advies aan fysiotherapie). - Geef de patiënt uitleg over het gebruik en het belang van hulpmiddelen (rollator, looprek, stok etc). - Maak gebruik van een loophulpmiddel in de vorm van bijvoorbeeld een rollator, looprek of stok. - Geef de patiënt altijd ondersteuning bij het mobiliseren en de ADL. - Beoordeel het schoeisel van de patiënt. - Beoordeel of er sprake is van valangst. Zie ook interventies verminderde mobiliteit. - Controleer regelmatig of de patiënt zich niet in een risicovolle situatie bevindt. - Wees alert op het ontstaan van bijwerkingen zoals sufheid, stijfheid, verwardheid, duizeligheid, orthostatische hypotensie en spierzwakte. - Evalueer de werking en bijwerkingen van de medicatie frequent met de arts. - Bespreek de mogelijkheid om de medicatie te saneren indien het medicijn teveel bijwerkingen veroorzaakt. - Zoek naar alternatieven voor fixatie (patiënt dichter bij personeelsbalie plaatsen, aanwezigheid van de familie, afleiding bv. in de vorm van muziek). - Beschouw fixatie altijd als laatste redmiddel. Uit onderzoek is gebleken dat bij een toename van fixeren het aantal valincidenten niet verminderd (Capezuti., 2002). - Indien toch wordt overgegaan op fixatie:

12 - Doe maximaal de helft van de aanwezige bedhekken omhoog. Bij vier bedhekken altijd de twee bedhekken aan voeteneinde naar beneden houden (uitgezonderd bij het gebruik van zweedse banden; hierbij moeten altijd alle bedhekken omhoog). Uit onderzoek is gebleken dat de werking van de helft van de bedhekken even effectief is ter valpreventie als de werking van alle bedhekken (Krauss et al., 2004). - Controleer regelmatig of de patiënt zich niet in een risicovolle situatie bevindt. 12

13 Interventies geldend bij alle valincidenten ongeacht de oorzaak. Interventies gericht op de omgeving van de patiënt - Plaats benodigdheden van de patiënt altijd binnen handbereik van de patiënt: nachtkastje, alarmbel, lichtknopje, postoel, rollator/ looprek/ loopstok, telefoon etc. - Zet alle beweegbare materialen op de rem (bed/ postoel/ rolstoel/ weegstoel). - Zet het bed altijd in de laagste stand wanneer je de patiënt alleen laat. - Geef de patiënt een kamer zo dicht mogelijk bij de personeelsbalie. - Voorkom natte vloeren. - Zorg voor voldoende verlichting, zowel overdag als s nachts. - Attentie op de aanwezigheid van obstakels. Verwijder altijd zoveel mogelijk obstakels uit de kamer van de patiënt, huiskamer en gang. Onder obstakels wordt verstaan: snoeren, infuuspalen, meubelen, kleding, schoenen, liften, infuuspalen, weegapparatuur etc. - Zorg bij de ADL in de badkamer dat alle benodigdheden binnen handbereik zijn van de patiënt; handdoeken, toiletartikelen, wc papier, rollator/ looprek/ stok. Algemene interventies - Goed schoeisel (dichte schoen met grip). Wanneer de patiënt zijn eigen schoenen niet aan kan in verband met oedeem of wondjes is een grotere maat sloffen een optie. - Vraag de familie het juiste schoeisel mee te nemen indien dit niet aanwezig is op de afdeling. - Help de patiënt bij het oriënteren op de omgeving. Leg de patiënt de inrichting van de slaapkamer en afdeling uit. Herhaal dit indien nodig. - Bied de patiënt uitleg over het gebruik van hulpmiddelen (alarm, lichtknop, rollator etc) - Bied de patiënt uitleg over mogelijke bijwerkingen van medicatie die men gebruikt en die het valrisico kunnen vergroten (antihypertensiva, psychotrope medicatie) - Maak het verhoogde valrisico van de patiënt duidelijk naar collegae toe. Vermeld het valrisico van de patiënt duidelijk en zichtbaar (bijvoorbeeld op een gekleurd A4) in het dossier. - Bied frequente controlemomenten (controle op comfort en behoeften patiënt). Zie verder: - Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen, CBO, 2004; - Schema interventies voor valpreventie, UMC Utrecht, januari 2005; - Verpleegkundig handboek valpreventie polikliniek, A.Ch.L. Scheffer en S.E de Rooij, maart

Toolkit Val- en fractuurrisico

Toolkit Val- en fractuurrisico Toolkit Val- en fractuurrisico Doelen 1. Preventie van (recidief) valincidenten bij zelfstandig wonende ouderen. 2. Preventie van (recidief) valincidenten bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten. Achtergrond:

Nadere informatie

STAPPENPLAN PREVENTIE VAN VALLEN IN DE EERSTE LIJN

STAPPENPLAN PREVENTIE VAN VALLEN IN DE EERSTE LIJN STAPPENPLAN PREVENTIE VAN VALLEN IN DE EERSTE LIJN Preventie van nieuwe valincidenten en letsel bij zelfstandig wonende ouderen. STAP 1: Screenen op valrisico in de eerste lijn. 1. Bent u de afgelopen

Nadere informatie

Valproblematiek in de eerste en tweede lijn. Dr Marielle Emmelot-Vonk Klinisch geriater Geriatrie UMC Utrecht m.h.emmelotvonk@umcutrecht.

Valproblematiek in de eerste en tweede lijn. Dr Marielle Emmelot-Vonk Klinisch geriater Geriatrie UMC Utrecht m.h.emmelotvonk@umcutrecht. Valproblematiek in de eerste en tweede lijn Dr Marielle Emmelot-Vonk Klinisch geriater Geriatrie UMC Utrecht m.h.emmelotvonk@umcutrecht.nl Het komt vaak voor Het heeft belangrijke gevolgen Balans en veroudering

Nadere informatie

Algemeen Vallen bij ouderen

Algemeen Vallen bij ouderen Algemeen Vallen bij ouderen Als u opgenomen wordt in ons ziekenhuis willen wij weten of u een verhoogde kans heeft om te vallen. Indien u al eens eerder bent gevallen, thuis of in het ziekenhuis, heeft

Nadere informatie

Voorkom vallen. Waardoor kunt u vallen? Gevolgen van vallen

Voorkom vallen. Waardoor kunt u vallen? Gevolgen van vallen Vallen is een onbedoelde, plotselinge gebeurtenis, waarbij u op de grond terechtkomt. Hierbij kunt u schaafwonden, kneuzingen maar ook breuken oplopen. In deze folder vindt u informatie over wat u kunt

Nadere informatie

VALPREVENTIE MB Brochure: Vallen l Ziekenhuis Oost-Limburg

VALPREVENTIE MB Brochure: Vallen l Ziekenhuis Oost-Limburg VALPREVENTIE MB 3036 Brochure: Vallen l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM Een val is snel gebeurd, ook tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Samen met u en uw naasten willen alle ziekenhuismedewerkers

Nadere informatie

Het voorkomen van valincidenten binnen

Het voorkomen van valincidenten binnen Valpreventie Het voorkomen van valincidenten binnen het ziekenhuis Vallen is een onbedoelde, plotselinge gebeurtenis waarbij u op de grond terechtkomt. Hierbij kan schade ontstaan aan het lichaam, zoals

Nadere informatie

Valpoli Analyse valrisico, advies en behandeling Vakgroep Klinische Geriatrie Afdeling Fysiotherapie Afdeling Ergotherapie IJsselland Ziekenhuis

Valpoli Analyse valrisico, advies en behandeling Vakgroep Klinische Geriatrie Afdeling Fysiotherapie Afdeling Ergotherapie IJsselland Ziekenhuis Valpoli Analyse valrisico, advies en behandeling Vakgroep Klinische Geriatrie Afdeling Fysiotherapie Afdeling Ergotherapie IJsselland Ziekenhuis Inleiding Vallen komt in Nederland veel voor. Ongeveer 30%

Nadere informatie

Valpreventie. Beter voor elkaar

Valpreventie. Beter voor elkaar Valpreventie Beter voor elkaar Inleiding Deze folder geeft u informatie over valrisico s en welke maatregelen u kunt nemen om vallen te voorkomen. Wat zijn valrisico s? Het risico op vallen is bij de één

Nadere informatie

Doel Preventie van duizeligheid en complicaties bij zelfstandig wonende ouderen.

Doel Preventie van duizeligheid en complicaties bij zelfstandig wonende ouderen. STAPPENPLAN DUIZELIGHEID IN DE EERSTE LIJN Doel Preventie van duizeligheid en complicaties bij zelfstandig wonende ouderen. STAP 1: Screenen op duizeligheid in de eerste lijn. Hebt u de afgelopen maand

Nadere informatie

Stappenplan mobiliteit

Stappenplan mobiliteit Stappenplan - Het vaststellen van beperkingen in de - Het behouden de of voorkomen van achteruitgang in bij ouderen - Het verbeteren van de bij ouderen - Het voorkomen van samenhangende problemen zoals

Nadere informatie

Valpreventie kwetsbare ouderen

Valpreventie kwetsbare ouderen Valpreventie kwetsbare ouderen 2 Vallen komt veel voor. Eén op de drie thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder valt minstens één keer per jaar. Een dergelijke val kan nare gevolgen hebben. Het is dan

Nadere informatie

VALPREVENTIE WAT KUNT U ER ZELF AAN DOEN? Sjaak Coenen

VALPREVENTIE WAT KUNT U ER ZELF AAN DOEN? Sjaak Coenen VALPREVENTIE WAT KUNT U ER ZELF AAN DOEN? Sjaak Coenen HOEVEEL 55-PLUSSERS KRIJGEN TE MAKEN MET ERNSTIG LETSEL TEN GEVOLGE VAN EEN VAL? A 1 op de 43 55-plussers B 1 op de 83 55-plussers C 1 op de 123 55-plussers

Nadere informatie

valpreventie Sophia E. de Rooij internist-geriater 03 april 2008

valpreventie Sophia E. de Rooij internist-geriater 03 april 2008 valpreventie Sophia E. de Rooij internist-geriater 03 april 2008 Mw Grijpstuiver, 75 jaar oud Vroeger Nu de kans op een val is groot! - ongeveer driekwart van alle letsels, opgelopen bij een privéongeval,

Nadere informatie

Vallen voorkomen in het ziekenhuis

Vallen voorkomen in het ziekenhuis Vallen voorkomen in het ziekenhuis 2 Inleiding U bent opgenomen in CWZ. Wij willen weten of u een verhoogde kans heeft om te vallen. De verpleegkundige stelt u daarvoor een aantal vragen. Uit uw antwoorden

Nadere informatie

valpreventie voor psychogeriatrische cliënten

valpreventie voor psychogeriatrische cliënten valpreventie voor psychogeriatrische cliënten Aantal valincidenten in verpleeghuizen In verpleeghuizen wordt veel gevallen. Jaarlijks vallen verpleeghuiscliënten gemiddeld 2 keer. Psychogeriatrische cliënten

Nadere informatie

Tijdelijke verwardheid (delier) Ondervoeding Vallen Fysieke beperkingen

Tijdelijke verwardheid (delier) Ondervoeding Vallen Fysieke beperkingen Kwetsbare ouderen Het Van Weel Bethesda ziekenhuis zet zich extra in voor de zorg aan ouderen van 70 jaar en ouder. Het ziekenhuis volgt een landelijk Veiligheidsprogramma (VMS) gericht op Kwetsbare Ouderen.

Nadere informatie

Valpreventie. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk

Valpreventie. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk Valpreventie T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont Stalenstraat

Nadere informatie

Folder: De ideale woning voor een Parkinsonpatiënt

Folder: De ideale woning voor een Parkinsonpatiënt Folder: De ideale woning voor een Parkinsonpatiënt Inhoud Inleiding Mogelijke problemen die u ervaart met bijbehorende tips / adviezen Vergoedingsmogelijkheden Bronnen voor verdere informatie Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. A Case finding B Multifactoriële C Multifactoriële. Transfer van informatie bij ontslag

Inleiding. A Case finding B Multifactoriële C Multifactoriële. Transfer van informatie bij ontslag Inleiding Het College van Geneesheren voor de dienst Geriatrie heeft in het kader van kwaliteitsverbeterende initiatieven de laatste jaren gewerkt rond het gebruik van assessment instrumenten. Aan de hand

Nadere informatie

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen.

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen. Toolkit polyfarmacie en medicatieveiligheid Doel 1. De medicamenteuze behandeling van de patiënt optimaliseren 2. Zoveel mogelijk voorkomen van (vermijdbare) bijwerkingen van medicatie 3. De continuïteit

Nadere informatie

Vallen voorkomen Thuis en in het ziekenhuis

Vallen voorkomen Thuis en in het ziekenhuis Vallen voorkomen Thuis en in het ziekenhuis Afdeling fysiotherapie Inleiding Eén op de drie thuiswonende ouderen en de helft van de verpleeghuisbewoners valt minstens eenmaal per jaar. Jaarlijks vinden

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMA VALPREVENTIE. Versie augustus 2013

ZORGPROGRAMMA VALPREVENTIE. Versie augustus 2013 ContactpersoonA.J.Biewenga,voorzitterenhuisarts Raadhuislaan4 7981EMDiever 0521 592575 biewenga@huisartsdiever.nl InschrijfnummerKamervanKoophandel: 55332544 AGBcoderechtspersoon: 53 530470 Bankrekeningnummer:

Nadere informatie

Dienst geriatrie Valpreventie in het ziekenhuis. Informatiebrochure voor de patiënt en de familie

Dienst geriatrie Valpreventie in het ziekenhuis. Informatiebrochure voor de patiënt en de familie Dienst geriatrie Valpreventie in het ziekenhuis Informatiebrochure voor de patiënt en de familie VOORWOORD Al onze ziekenhuismedewerkers nemen ter preventie van vallen enkele aandachtspunten in acht. Ook

Nadere informatie

Vallen of fixeren? Een keuze voor bewegingsvrijheid. Niet kunnen kiezen is verliezen, Keuzevrijheid in het wzc 18/02/2016

Vallen of fixeren? Een keuze voor bewegingsvrijheid. Niet kunnen kiezen is verliezen, Keuzevrijheid in het wzc 18/02/2016 Vallen of fixeren? Een keuze voor bewegingsvrijheid Niet kunnen kiezen is verliezen, Keuzevrijheid in het wzc 18/02/2016 Welke van volgende maatregelen zijn vrijheidsbeperking? Alle onvrijwillige toegepaste

Nadere informatie

Veilig bewegen in en om het huis. 16 maart 2017

Veilig bewegen in en om het huis. 16 maart 2017 Veilig bewegen in en om het huis 16 maart 2017 Veilig bewegen in en om het huis Cijfers en feiten m.b.t. valincidenten De gevolgen van een val Parkinson en valrisico Risicofactoren en wat kunt u er aan

Nadere informatie

Epidemiologische data en oorzaken van recidiverend vallen DR. W. JANSSENS DIENST GERIATRIE UZ GENT 18 NOVEMBER 2015

Epidemiologische data en oorzaken van recidiverend vallen DR. W. JANSSENS DIENST GERIATRIE UZ GENT 18 NOVEMBER 2015 Epidemiologische data en oorzaken van recidiverend vallen DR. W. JANSSENS DIENST GERIATRIE UZ GENT 18 NOVEMBER 2015 DEFINITIE = een onverwachte gebeurtenis waarbij de oudere op de grond, vloer of een lager

Nadere informatie

Bewegen door Senioren

Bewegen door Senioren Dianne Laarhoven-Klein, algemeen fysiotherapeut met aandacht voor geriatrie 2030: 4 miljoen Nederlanders ouder dan 65 jaar. 2030: 4 miljoen Nederlanders ouder dan 65 jaar. Dat is bijna 25% van de totale

Nadere informatie

Samen voorkomen dat u valt

Samen voorkomen dat u valt www.tantelouise-vivensis.nl Valpreventie Samen voorkomen dat u valt Als u ouder wordt, is de kans groter dat u valt. Toch is het niet zo dat vallen nu eenmaal bij het ouder worden hoort. U kunt zelf veel

Nadere informatie

Stappenplan bevorderen van therapietrouw in de eerste lijn

Stappenplan bevorderen van therapietrouw in de eerste lijn Stappenplan bevorderen van therapietrouw in de eerste lijn Bevorderen van therapietrouw bij ouderen die chronisch medicatie gebruiken Stap 1: screenen op therapietrouw (kruis aan) Is het u duidelijk hoe

Nadere informatie

Laten we ouderen vallen?

Laten we ouderen vallen? Laten we ouderen vallen? Doel van deze bijeenkomst Het aantal valincidenten en de gevolgen worden onderschat en daarom Willen we U bewust maken van de risico s en wat U er zelf aan kunt doen om die aanzienlijk

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hoe kan het valrisico verminderd worden?

PATIËNTEN INFORMATIE. Hoe kan het valrisico verminderd worden? PATIËNTEN INFORMATIE Hoe kan het valrisico verminderd worden? 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over valpreventie, zowel in het ziekenhuis als in

Nadere informatie

Laten we ouderen vallen?

Laten we ouderen vallen? Laten we ouderen vallen? STICHTING SENIORENBELANGEN GELDROP-MIERLO 12 november 2015 Geldrop Doel van deze bijeenkomst Het aantal valincidenten en de gevolgen worden onderschat en daarom willen we U bewust

Nadere informatie

Blijven bewegen in het ziekenhuis

Blijven bewegen in het ziekenhuis Blijven bewegen in het ziekenhuis Inleiding Thuis bent u gewend om s nachts in bed te liggen en overdag uit bed te zijn. Zodra u ziek bent wilt u misschien ook overdag in bed gaan liggen, omdat u zich

Nadere informatie

Osteoporose: de feiten

Osteoporose: de feiten Reinier de Graaf Groep Osteoporose: de feiten Dieu Donne Niesten Orthopedisch chirurg RdGG CBO richtlijn 2011 Osteoporose is een chronische aandoening die in hoofdzaak bij ouderen voorkomt Mede als gevolg

Nadere informatie

HET ZAL JE MOEDER MAAR ZIJN

HET ZAL JE MOEDER MAAR ZIJN HET ZAL JE MOEDER MAAR ZIJN Ouderen in het ziekenhuis: wat weten we? Marieke J. Schuurmans Hoogleraar Verplegingswetenschap UMC Utrecht Lector Ouderenzorg Hogeschool Utrecht HOEVEEL MENSEN BREKEN ER PER

Nadere informatie

Valpreventie en vallen na ontslag uit het ziekenhuis

Valpreventie en vallen na ontslag uit het ziekenhuis Valpreventie en vallen na ontslag uit het ziekenhuis Oorzaken van een val. Een val kan een duidelijke (enkelvoudige) oorzaak hebben; bijvoorbeeld een struikelpartij of een plotse bewustzijnsdaling. Vaak

Nadere informatie

STAPPENPLAN COGNITIEVE STOORNIS IN DE EERSTE LIJN

STAPPENPLAN COGNITIEVE STOORNIS IN DE EERSTE LIJN STAPPENPLAN COGNITIEVE STOORNIS IN DE EERSTE LIJN Doel Opsporen van cognitieve stoornissen om complicaties te voorkomen bij zelfstandig wonende ouderen. STAP 1: Screenen op cognitieve stoornis in de eerste

Nadere informatie

Vallen?! Voorkomen bevalt beter! VAN ZUILICHEM Gespecialiseerde Therapeuten

Vallen?! Voorkomen bevalt beter! VAN ZUILICHEM Gespecialiseerde Therapeuten Ergotherapie Vallen?! Voorkomen bevalt beter! Ergotherapie Ergotherapie biedt de cliënt mogelijkheden een optimale wijze van uitvoeren van dagelijkse activiteiten te bereiken in de eigen omgeving. Zelfredzaamheid

Nadere informatie

Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding... 1 Beter naar huis... 1 Tips... 2 Familieparticipatie... 9 Vragen... 9 Inleiding Ouderen lopen

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

metabole en cardiovasculaire aandoeningen info voor patiënten Valpreventie

metabole en cardiovasculaire aandoeningen info voor patiënten Valpreventie metabole en cardiovasculaire aandoeningen info voor patiënten Valpreventie Inhoud 01 Voorwoord... 04 02 Beweging en evenwicht... 04 03 Medicatiegebruik... 05 04 Bloeddrukproblemen... 05 05 Gezichtsvermogen...

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

Thuiszorg en valpreventie

Thuiszorg en valpreventie 1 Thuiszorg en valpreventie Aantal ouderen - In Nederland sterke vergrijzing VOORUITZICHTEN - 2010 : 4.6 miljoen - 2030 : aantal ziekenhuisbezoeken t.g.v. een val gestegen met 70 %. 2 Ouderen en vallen

Nadere informatie

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid Marja Jellesma-Eggenkamp Klinische geriatrie Alysis 25 mei 2010 symposium Zevenaar 1 Kwetsbare ouderen inleiding >25% opgenomen patiënten 70+ 10-40%

Nadere informatie

Valpreventie in woonzorgcentra Stand van zaken met betrekking tot de effectiviteit van valpreventiemaatregelen

Valpreventie in woonzorgcentra Stand van zaken met betrekking tot de effectiviteit van valpreventiemaatregelen Valpreventie in woonzorgcentra Stand van zaken met betrekking tot de effectiviteit van valpreventiemaatregelen Koen Milisen RN, PhD & Ellen Vlaeyen, RN, MSN Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

Nadere informatie

Voorkom vallen in het ziekenhuis

Voorkom vallen in het ziekenhuis Voorkom vallen in het ziekenhuis Waarom deze folder? U bent in het ziekenhuis, omdat er een onderzoek gedaan moet worden of omdat zorg of behandeling noodzakelijk zijn. Dit betekent dat u in een voor u

Nadere informatie

Valincidenten bij ouderen: Valt het mee?

Valincidenten bij ouderen: Valt het mee? Valincidenten bij ouderen: Valt het mee? Michiel Hijwegen, geriatrie fysiotherapeut TSz Huub Maas, geriater TSz Waarom zijn valincidenten relevant? Uiting van kwetsbaarheid/negatieve gezondheidsuitkomsten

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Transferbureau Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor U betekenen Thuiszorg Huishoudelijke hulp Hulpmiddelen Tijdelijke opname verzorgingshuis Revalidatie verpleegtehuis 1 2 Transferverpleegkundige

Nadere informatie

Valpreventie voor psychogeriatrische cliënten

Valpreventie voor psychogeriatrische cliënten Valpreventie voor psychogeriatrische cliënten Blijf Staan valpreventie Aantal valincidenten in verpleeghuizen In verpleeghuizen wordt veel gevallen. Onder een valincident verstaan we een onbedoelde verandering

Nadere informatie

Valkliniek: hoe complexe valproblemen multidisciplinair behandelen? Evelyn Van Cleynenbreugel

Valkliniek: hoe complexe valproblemen multidisciplinair behandelen? Evelyn Van Cleynenbreugel Valkliniek: hoe complexe valproblemen multidisciplinair behandelen? Evelyn Van Cleynenbreugel Voor wie? 65- plusser: die zich aanbiedt na een acuut valincident OF die gang- en/of evenwichtsproblemen heeft

Nadere informatie

Stappenplan urine-incontinentie in de eerste lijn

Stappenplan urine-incontinentie in de eerste lijn Stappenplan urine-incontinentie in de eerste lijn Preventie van urine-incontinentie en complicaties bij zelfstandig wonende ouderen Stap 1: Screenen op urine-incontinentie in de eerste lijn Verliest u

Nadere informatie

Geriatrie. Valpolikliniek. Patiëntensticker: Datum: Melden bij: Klinisch geriater:

Geriatrie. Valpolikliniek. Patiëntensticker: Datum: Melden bij: Klinisch geriater: Geriatrie Valpolikliniek Patiëntensticker: Datum: Melden bij: Van tot uur Klinisch geriater: Voor wie is de valpolikliniek De valpolikliniek is voor mensen van 65 jaar en ouder die recent voor de eerste

Nadere informatie

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad Onderwerp: Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad 1 GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis met een gebroken

Nadere informatie

RSZK KempenVitaal. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG

RSZK KempenVitaal. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG is een praktijk voor paramedische zorg in de regio waar diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, psychologen en specialisten

Nadere informatie

Weer thuis na opname in het ziekenhuis

Weer thuis na opname in het ziekenhuis Weer thuis na opname in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. Weer thuis na opname in het ziekenhuis 3 - Checklist 3 Wat kunt u thuis zelf regelen 4 - Gebruikelijke zorg 5 - Overige voorzieningen

Nadere informatie

Valpreventieparcours

Valpreventieparcours Valpreventieparcours Spreektekst voor de scheidsrechter 1. Ervaar hoe het voelt om een wankel gangpatroon te hebben en wandel met 'samengebonden' voeten tot aan de volgende kegel. 2. Zoals je ziet neemt

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende maatregelen (fixatie)

Vrijheidsbeperkende maatregelen (fixatie) 14-11-2016 1138 Vrijheidsbeperkende maatregelen (fixatie) De behandelend arts of verpleegkundige heeft met u gesproken over het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen bij uzelf, uw familielid of

Nadere informatie

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad Beter voor elkaar 2 Gebroken heup met elkaar werken aan herstel Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis met een

Nadere informatie

Valpreventie. Een taak van de ergocoach? /!

Valpreventie. Een taak van de ergocoach? /! 2017 Valpreventie Een taak van de ergocoach? /! Marleen de Boer 06-40259954 kr8mcc@gmail.com Wie zijn jullie? Eerste indruk; valpreventie jouw thema? Spar even met je buurman Waarom en hoe? Hebben we

Nadere informatie

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed -

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - Algemene informatie Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - 1 U zult misschien wel schrikken als u leest dat drie maanden na ontslag ongeveer 30% van de ouderen die behandeld

Nadere informatie

Zo blijven ouderen op de been

Zo blijven ouderen op de been Zo blijven ouderen op de been Winne Kramer Msc winnekramer@casema.nl Inleiding 1. Val probleem 2. Cijfers 2017 Overlijden 65 plus na een val incident Ziekenhuis opnames 65 plus na val Spoedeisende hulp

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38701 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Visschedijk, Johannes Hermanus Maria (Jan) Title: Fear of falling in older patients

Nadere informatie

patiëntenwijzer Hoe voorkomen dat u valt?

patiëntenwijzer Hoe voorkomen dat u valt? patiëntenwijzer Hoe voorkomen dat u valt? Een val is snel gebeurd... Met het ouder worden, loopt u meer kans om te vallen. De meeste valpartijen gebeuren bij het doen van de dagelijkse taken: de brievenbus

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed-

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed- Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed- VOORKOM ONNODIGE ACHTERUITGANG IN HET ZIEKENHUIS -KOM UIT BED- INLEIDING U zult misschien wel schrikken als u leest dat drie maanden na ontslag

Nadere informatie

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL 288 Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis met een gebroken heup. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Tips om vallen te voorkomen

Tips om vallen te voorkomen Tips om vallen te voorkomen Tijdens uw opname bij HMC (Haaglanden Medisch Centrum) hebben we geconstateerd dat u een verhoogd risico heeft om te vallen. Het kan ook zijn dat u al vaker gevallen bent. In

Nadere informatie

Veilig thuis: Concrete tips om vallen te voorkomen

Veilig thuis: Concrete tips om vallen te voorkomen Veilig thuis: Concrete tips om vallen te voorkomen Valpartijen thuis Enkele cijfers Eén op de drie van de thuiswonende 65-plussers valt één maal per jaar. Bij personen ouder dan 80 jaar loopt dat percentage

Nadere informatie

Inleiding Doel Doelgroep Verantwoordelijkheid Definities Valrisicofactoren

Inleiding Doel Doelgroep Verantwoordelijkheid Definities Valrisicofactoren Inleiding Valincidenten komen regelmatig voor, vooral bij de psychogeriatrische cliënt. De valongelukken kunnen tot ingrijpende lichamelijke gevolgen leiden zoals fracturen. Het herstelproces na een fractuur

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te gaan. Waarom deze informatie? 2 Gebruiksaanwijzing 3 Cartoon 1 bereid uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

Vallen hoort niet bij de ouderdom. Frank van Eijkeren, fysiotherapeut Truuke Kamminga, klinisch geriater Dokter op dinsdag, 29 mei 2012

Vallen hoort niet bij de ouderdom. Frank van Eijkeren, fysiotherapeut Truuke Kamminga, klinisch geriater Dokter op dinsdag, 29 mei 2012 1 2 Vallen hoort niet bij de ouderdom Frank van Eijkeren, fysiotherapeut Truuke Kamminga, klinisch geriater Dokter op dinsdag, 29 mei 2012 3 Vragen vooraf Hoort vallen bij de ouderdom? Is valangst een

Nadere informatie

Een ziekenhuisopname Wat kunt u doen?

Een ziekenhuisopname Wat kunt u doen? Een ziekenhuisopname Wat kunt u doen? Tips om lichamelijke en geestelijke achteruitgang te voorkomen patiënteninformatie Inhoud Inleiding...4 Hoe werkt het?...4 Bereid uw ziekenhuisopname voor...6 Tips...

Nadere informatie

Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Presentatie voor leergang substitutie jan van Es instituut 17 december 2014 Susanne Smorenburg Programmamanager GRZ en Transmurale zorg

Nadere informatie

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Suzanne Ross Woerden, 4 oktober 2014 Agenda Even voorstellen Parkinson netwerk Wat is Fysiotherapie? Wat is Ergotherapie? Parkinsonismen Procedure en verzekering

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 hoofdstuk 3

Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 Vallen komt in alle leeftijdsgroepen voor, maar vormt vooral bij ouderen een groot gezondheidsprobleem. Onder een val wordt verstaan een gebeurtenis waarbij de betrokkene onbedoeld op de grond of een lager

Nadere informatie

Geriatrie. Veiligheid en valpreventie in en om het huis

Geriatrie. Veiligheid en valpreventie in en om het huis Geriatrie Veiligheid en valpreventie in en om het huis In deze folder treft u algemene adviezen die kunnen bijdragen aan de veiligheid in huis. Het doel is om risicosituaties te verkleinen en risicogedrag

Nadere informatie

Valpreventie. Informatiebrochure voor de patiënt en de familie

Valpreventie. Informatiebrochure voor de patiënt en de familie Valpreventie Informatiebrochure voor de patiënt en de familie VOORWOORD Een valpartij is snel gebeurd en kan vaak grote gevolgen hebben. Door voldoende te bewegen, veilig te handelen en je woning op een

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Acuut optredende verwardheid (delier) Acuut optredende verwardheid (delier)

Patiënteninformatie. Acuut optredende verwardheid (delier) Acuut optredende verwardheid (delier) Patiënteninformatie Acuut optredende verwardheid (delier) Acuut optredende verwardheid (delier) 20140024 Delier.indd 1 1 24-01-17 14:02 Acuut optredende verwardheid (delier) Wat is acuut optredende verwardheid

Nadere informatie

Rust roest, bewegen voor gezonder leven! Wat betekent dat voor de zorg aan ouderen? Dr Jita Hoogerduijn

Rust roest, bewegen voor gezonder leven! Wat betekent dat voor de zorg aan ouderen? Dr Jita Hoogerduijn Rust roest, bewegen voor gezonder leven! Wat betekent dat voor de zorg aan ouderen? Dr Jita Hoogerduijn Bewegen: de geest! Bewegen: het lichaam! 1: De enige zekerheid in ons beroep is de constante verandering

Nadere informatie

De rol van de huisarts in valpreventie

De rol van de huisarts in valpreventie De rol van de huisarts in valpreventie Dr. B. Ponsaers huisarts Incidentie (in WZC s) 30-70% valt éénmaalper jaar Waarvan 15-40% meerdere keren per jaar valt Het risico bij bewoners met cognitieve stoornissen

Nadere informatie

H.40001.0915. Zorg voor kwetsbare ouderen

H.40001.0915. Zorg voor kwetsbare ouderen H.40001.0915 Zorg voor kwetsbare ouderen 2 Inleiding Uw naaste is opgenomen in het ziekenhuis. Een oudere patiënt is kwetsbaar als er sprake is van een wankel evenwicht in de gezondheid en het dagelijks

Nadere informatie

4. INVENTARISATIE OUDERENZORG

4. INVENTARISATIE OUDERENZORG 4. INVENTARISATIE OUDERENZORG Ingevuld door : Datum : PERSOONSGEGEVENS Naam : Geboortedatum : Telefoon (check) : BSN : Verzekering (check) : Huisarts : Naam contactpersoon : Telefoon contactpersoon : HULPVRAAG

Nadere informatie

Stap dichter naar huis. Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

Stap dichter naar huis. Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis Stap dichter naar huis Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis 2 Waarom deze folder? Een ziekenhuisverblijf is een hele gebeurtenis, waarbij onderzoek en behandeling veelal centraal

Nadere informatie

Opname op de Geriatrie Trauma Unit

Opname op de Geriatrie Trauma Unit Opname op de Geriatrie Trauma Unit na een gebroken heup Hoofddorp U bent in ons ziekenhuis opgenomen op de Geriatrie Trauma Unit (GTU), omdat u uw heup gebroken heeft. In deze folder staat algemene informatie

Nadere informatie

Verpleegkundig consulent

Verpleegkundig consulent Geriatrie Verpleegkundig consulent www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl GER008 / Verpleegkundig consulent / 01-07-2013 2 Verpleegkundig consulent

Nadere informatie

Ouderen in het ziekenhuis. Tips om lichamelijk en geestelijke achteruitgang te voorkomen.

Ouderen in het ziekenhuis. Tips om lichamelijk en geestelijke achteruitgang te voorkomen. Ouderen in het ziekenhuis. om lichamelijk en geestelijke achteruitgang te voorkomen. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat sommige ouderen (> 70 jaar) tijdens een ziekenhuisopname achteruit gaan in functioneren.

Nadere informatie

De ziekte van Parkinson Wat kan Amaris Theodotion u bieden?

De ziekte van Parkinson Wat kan Amaris Theodotion u bieden? De ziekte van Parkinson Wat kan Amaris Theodotion u bieden? Informatie voor cliënten, patiënten, familieleden en mantelzorgers WAT KAN DE PARKINSON PROJECTGROEP (PPG) VOOR U ALS PARKINSON-PATIËNTEN BETEKENEN?

Nadere informatie

Houd ouderen op de been:

Houd ouderen op de been: Houd ouderen op de been: wijkgerichte aanpak valpreventie Suzanne Polinder Erasmus MC Letsels door valongevallen Kosten vallen Directe medische kosten: Per letsel gemiddeld 8.800 o Heupfractuur 19.700

Nadere informatie

Infobrochure Valpreventie

Infobrochure Valpreventie Infobrochure Valpreventie Welkom Tijdens je opname in het St-Franciskus Ziekenhuis heb je misschien wel gemerkt dat valpreventie een belangrijk thema is. Er wordt gevraagd om veilig schoeisel mee te nemen,

Nadere informatie

Academia Press 2014. Vallen werd lange tijd beschouwd als een onvoorspelbaar incident dat niet kon. 1 Inleiding

Academia Press 2014. Vallen werd lange tijd beschouwd als een onvoorspelbaar incident dat niet kon. 1 Inleiding 147 1 Inleiding Vallen werd lange tijd beschouwd als een onvoorspelbaar incident dat niet kon worden vermeden (Miller, 2012). Het is nog maar twintig jaar dat vallen gezien wordt als een ernstig en multifactorieel

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 10-11-2016 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

De Valanalyse inclusief scoreformulier

De Valanalyse inclusief scoreformulier De Valanalyse inclusief scoreformulier download dit scoreformulier www.veiligheid.nl/valanalyse Op dit scoreformulier noteert u de scores van de testen van de 12 risicofactoren van de Valanalyse. U kunt

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Transferpunt voor Nazorg Informatie en bemiddeling bij zorg na ziekenhuisopname. Transferpunt voor Nazorg bevindt zich in de centrale hal

Nadere informatie

De rol van de parkinsonverpleegkundige en de samenwerking met andere zorgprofessionals

De rol van de parkinsonverpleegkundige en de samenwerking met andere zorgprofessionals De rol van de parkinsonverpleegkundige en de samenwerking met andere zorgprofessionals M.M. Hemmelder 20 juni 2013 Inhoud Parkinsonverpleegkundige Belangrijkste aandachtspunten per fase diagnose vroege

Nadere informatie

Delirium Clinical Assessment Protocol (CAP) = 0

Delirium Clinical Assessment Protocol (CAP) = 0 Delirium Clinical Assessment Protocol (CAP) = 0 De informatie over deze CAP-code wordt opgesplitst in twee delen: (I) Betekenis: De betekenis van code 0 bij de Delirium-CAP. (II) Richtlijnen: De stappen

Nadere informatie

BESCHRIJVING ZORGPROCES

BESCHRIJVING ZORGPROCES BESCHRIJVING ZORGPROCES Transmurale Zorgbrug Vechtdal (TZB) van order naar tot en met de nazorg na ontslag door thuiszorg Versie 12-09-2017 V0.2 Inleiding Door de transmurale zorg brug Vechtdal het zorgproces

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Wat kunt u zelf doen? mca.nl Inhoudsopgave Patiëntveiligheidskaart 3 Gebruiksaanwijzing 3 Bereid uw ziekenhuisopname voor 4 Laat u ook uw naasten de brochure

Nadere informatie

Selectie van oudere patiënten opgenomen in het ziekenhuis met risico op functieverlies

Selectie van oudere patiënten opgenomen in het ziekenhuis met risico op functieverlies Selectie van oudere patiënten opgenomen in het ziekenhuis met risico op functieverlies Dr. Jita Hoogerduijn Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening Hogeschool Utrecht Jita.hoogerduijn@hu.nl Mw Anna Smit

Nadere informatie