Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9"

Transcriptie

1 M antelzorggids

2 Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg? pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Respijtzorg en praktische hulp pagina 15 4 Werk en zorg pagina 25 5 Financiële hulp pagina 27 6 Wonen pagina 31 7 Belangenbehartiging pagina 37 Contactinformatie pagina 40 2

3 Voorwoord Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen, het overkomt hen en het wordt een vanzelfsprekendheid. Hun partner, kind of ouder, de buren of vrienden hebben hulp nodig en die wordt gegeven. Mantelzorgers doen dat niet beroepsmatig, er is een band tussen de verzorgde en de mantelzorger. In de gemeente Kampen wonen bij benadering zo n 3400 mantelzorgers van alle leeftijden, die langdurig en intensief hulp verlenen. Zorgen voor een dierbare kan heel waardevol zijn. Dit neemt niet weg dat deze zorg zwaar kan zijn, emotioneel en lichamelijk. Bovendien kunnen er bij mantelzorgers vragen ontstaan. Niet altijd is duidelijk waar men terecht kan met de vragen of zorgen en daarom is er deze informatiegids. Met deze gids wil het Steunpunt Mantelzorg tegemoet komen aan diverse vragen die leven bij mantelzorgers. Deze gids is dan ook bedoeld om u te informeren en een overzicht te bieden op het gebied van mantelzorg. De titels van de hoofdstukken geven aan om welke soort ondersteuning het gaat. Achter in de gids vindt u op alfabetische volgorde de contactgegevens van diverse organisaties die in de hoofdstukken worden genoemd. Wij hopen dat deze gids u van pas komt bij het uitvoeren van uw mantelzorgtaken. Het Steunpunt Mantelzorg Kampen heeft extra exemplaren voor u klaar liggen. Iedere ochtend op werkdagen, kunt u bij het kantoor aan de Vloeddijk 79 een exemplaar ophalen. Ook bij het Wmo-loket in het stadhuis kunt u een gids ophalen. Lidi Kievit-Braakman, wethouder maatschappij 3

4

5 1 Wat houdt mantelzorg in? Kent u het begrip mantelzorg? Of heeft u wel eens nagedacht of u zelf mantelzorger bent? Misschien bent u dit wel zonder dat u zich dat realiseert of kent u iemand die mantelzorger is zonder dat hij/zij dat weet. Het begrip mantelzorg is nog lang niet bij iedereen bekend. Daarom hieronder een korte uitleg van het begrip. Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners of vrijwilligers, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is géén gebruikelijke zorg, zoals bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.bovendien zorgen mantelzorgers langer dan 3 maanden en minstens 8 uur in de week voor diegene die hun zorg nodig heeft. Geschat wordt dat 80% van de zorg geleverd wordt door mantelzorgers. Zonder hun inzet is de zorg onbetaalbaar. Mantelzorgers zijn hard nodig en daarom is het van belang dat ze de zorg zo goed en zo lang mogelijk vol kunnen houden, zonder overbelast te raken. Meestal verloopt het zorgen voor een ander probleemloos en kan het juist iets heel moois zijn. Soms kan het echter zwaar worden, zeker als de zorg steeds intensiever wordt. Dan kan het eigen sociale leven, het werk, de opleiding of het huishouden in de knel komen en bestaat de kans op overbelasting. Daarom is het belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. U kunt van allerlei vormen van ondersteuning gebruik maken. Van leuke activiteiten tijdens de Dag van de Mantelzorg tot praktische ondersteuning door een mantelzorgconsulent, van een vrijwilliger die komt oppassen tot een cursus om eigen grenzen te leren stellen. Ook zijn er organisaties die zich inzetten om uw belangen als mantelzorger te behartigen. In de gemeente Kampen zijn veel organisaties actief om mantelzorgers te ondersteunen. In deze informatiegids wordt per vorm van ondersteuning aangegeven wat het inhoudt en bij welke organisaties u terecht kunt. 5

6 Tien tips voor mantelzorgers Laat de ziekte van uw partner niet altijd het centrale thema van uw leven zijn. Vergeet niet goed voor jezelf te zorgen. Je hebt een zware klus te klaren en juist daarom mag je jezelf niet verwaarlozen. Laat je af en toe lekker verwennen. Houd jezelf goed in de gaten, let op signalen van sombere, neerslachtige gevoelens. Wacht niet te lang met professionele hulp in te schakelen. Als mensen hulp aanbieden, accepteer die, laat hen specifieke taken uitvoeren. Zorg dat je goed op de hoogte bent van het verloop van het ziekteproces van je partner, kennis is macht. Er is een verschil tussen verzorgen en betuttelen, respecteer de mogelijkheden die uw partner nog heeft. Vertrouw op je gevoel, meestal leidt dat je in de goede richting. Rouw om je verliezen, maar sta jezelf toe te dromen over de toekomst. Bewaak je rechten als mantelzorger, zeker als je te maken hebt met zorginstanties. Zoek contact en steun bij andere mantelzorgers. Alleen is ook maar alleen, weet dat je niet de enige bent met problemen. Stresstest voor mantelzorgers Het is de bedoeling dat u zich door middel van deze test bewust wordt van uw emoties en de hoeveelheid stress die u oploopt tijdens het verzorgen van uw naaste. Welke van de volgende uitspraken herkent u en beantwoord met; nooit, af en toe, vaak of altijd, gedurende de tijd dat u zorgt? Ik heb nooit voldoende rust. Ik heb niet genoeg tijd voor mijzelf. Ik heb onvoldoende tijd voor contact met de rest van mijn familie. Ik voel mij schuldig in de huidige situatie. 6

7 Ik kan niet meer alleen van huis weg. Ik heb ruzie met degene waar ik voor zorg. Ik heb conflicten met de rest van mijn familie. Ik huil iedere dag. Ik maak mij zorgen over de financiën. Ik heb het gevoel dat ik onvoldoende kennis en vaardigheden heb om mijn partner te verzorgen zoals ik dat zou willen. Mijn eigen gezondheid gaat achteruit. Als u een of meer vragen met vaak of altijd hebt beantwoord is het raadzaam hulp te zoeken bij de verzorging van uw partner en hulp in te roepen voor uw eigen welzijn. (Bron: San Diego Mental Health Service) 7

8

9 2 Informatie, advies en ondersteuning Wmo-loket Welke vragen kunt u stellen bij het Wmo-loket? U kunt alle vragen die u heeft op het gebied van wonen, welzijn en zorg stellen bij het Wmo-loket. De medewerkers geven u informatie of zorgen dat uw vraag op de goede plaats terecht komt. Naast het geven van informatie en advies verstrekt de gemeente ook voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden, rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen. Hulp bij het huishouden Als degene voor wie u zorgt zelf niet in staat is het huishouden te verzorgen en er zijn geen gezinsleden of huisgenoten die het huishouden kunnen doen, dan kan hulp bij het huishouden worden aangevraagd. Het gaat dan om werkzaamheden als stofzuigen, de wasverzorging, de badkamer schoonmaken, de ramen lappen etcetera. Deelt u het huishouden met degene voor wie u zorgt, dan bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het huishouden (dit valt onder de zgn. gebruikelijke zorg ). Als u zelf vanwege een beperking ook niet in staat bent om het huishouden te doen of u dreigt overbelast te raken, dan kunt u hulp bij het huishouden aanvragen. Hiervoor geldt een eigen bijdrage. Rolstoelen Wanneer degene voor wie u zorgt langdurig een rolstoel nodig heeft, dan kunt u deze bij de gemeente aanvragen. Het gaat hierbij dus niet om een tijdelijke voorziening. Als tijdelijk een rolstoel noodzakelijk is, kunt u die aanvragen bij het hulpmiddelencentrum van Icare. 9

10 Woonvoorzieningen Wanneer degene voor wie u zorgt door een beperking belemmeringen ondervindt in en om zijn/haar huis, kan een woonvoorziening aangevraagd worden. Onder een woonvoorziening verstaan we bijv. een woningaanpassing (douchezitje, traplift, tillift etc.), woningsanering bij ernstige luchtwegaandoeningen of een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. Vervoersvoorzieningen Wanneer degene voor wie u zorgt niet in staat is om zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel, kan hij/zij in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening. Bijvoorbeeld om de dokter of familie en vrienden te kunnen bezoeken. Er zijn diverse vervoersvoorzieningen, zoals een regiotaxipas, scootmobiel of aangepaste fiets. Tijdelijk hulpmiddelen nodig Heeft u voor degene voor wie u zorgt tijdelijk hulpmiddelen nodig, zoals krukken, een looprek, rolstoel, of een speciaal bed? Dan kunt u deze middelen lenen, tot maximaal een half jaar, of aanschaffen bij het hulpmiddelencentrum van Icare. Bereikbaarheid Wmo-loket U kunt het Wmo-loket iedere werkdag bezoeken van tot uur en van tot uur. Het loket is gevestigd in de hal van het Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen. U kunt telefonisch contact opnemen met het Wmo-loket op werkdagen tussen en via telefoonnummer (038)

11 Het Steunpunt Mantelzorg Kampen Steunpunt Mantelzorg Kampen Op het Steunpunt werken in totaal 5 parttime consulenten. Zij zijn allemaal beroepskrachten met min of meer een eigen specialisme in de mantelzorg ondersteuning. Over het algmeen is de taak van een consulent om samen met u te kijken wat er nodig is om de taak als mantelzorger zo goed mogelijk naar uw eigen tevredenheid te kunnen volhouden. Dat kan variëren van een eenmalig gesprek waarbij u al voldoende bent geholpen, tot een aantal gesprekken met een eventuele doorverwijzing naar een andere organisatie. Er worden informatiebijeenkomsten gehouden, koffieochtenden, korte cursussen en ontspannende activiteiten georganiseerd. Ook wordt er per kwartaal een nieuwsbrief uitgegeven waarin alle activiteiten worden benoemd. MEE cliëntenondersteuning MEE IJsseloevers biedt raad en daad voor iedereen met een beperking, levenslang en levensbreed. In ieders leven, dus ook in het leven van mensen met een beperking, zijn er momenten dat het tegen zit. Soms komt er veel op u af en moet u keuzes maken en beslissingen nemen. Op die momenten kan het prettig zijn dat er iemand is die naar u luistert en die u, tijdelijk, kan ondersteunen. Zorgt u voor iemand met: een lichamelijke beperking een verstandelijke beperking een beperking door chronische ziekte autisme of aanverwante contactstoornis niet-aangeboren hersenletsel, dan kunt u bij MEE terecht voor informatie, advies en kortdurende ondersteuning of het nu gaat om opvoeding, school, werk, wonen, geldzaken of vrije tijd. 11

12 Jonge mantelzorgers Veel mensen vergeten dat er ook veel kinderen en jongeren zijn die voor iemand zorgen met een ziekte, beperking of psychische- of verslavingsproblemen binnen het gezin. Consulent jonge mantelzorgers Steunpunt Mantelzorg Jonge mantelzorgers (6-18 jaar) kunnen bij een consulent van Steunpunt Mantelzorg terecht. Je kunt mailen of bellen naar de consulent voor jonge mantelzorgers als je: vragen hebt over thuis, tips wilt om het zorgen langer vol te houden, informatie wilt over websites, boeken of films voor en over jongeren die zorgen, etc. Er worden met regelmaat ontspannende activiteiten georganiseerd waarbij je andere jonge mantelzorgers kunt ontmoeten. Bijna altijd zijn deze activiteiten gratis toegankelijk of tegen een kleine vergoeding. Dimence In samenwerking met Dimence organiseert het Steunpunt ook brussen groepen voor broertjes en zusjes van kinderen met ADHD of autisme. Ook organiseert zij cursussen voor kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen. Ondersteuning mantelzorgers GGZ Ook als mantelzorger van iemand die een psychische of psychiatrische aandoening heeft, kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. Dimence heeft de volgende cursussen voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een psychische of psychiatrische aandoening: ADHD - ondersteuningsgroep Autisme - ondersteuning voor ouders Autisme - ondersteuning voor partners Borderline - ondersteuningsgroep 12

13 Depressie en/of manie - ondersteuning voor mantelzorgers Jong dementerenden - ondersteuning voor partners Psychiatrie in de familie - ondersteuningsgroep Dag van de mantelzorg 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Op of rond deze dag worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. Regionaal maar ook in Kampen worden er activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers, zoals een verwendag of theatervoorstelling. Houdt u de plaatselijke bladen in de gaten of informeer bij het Steunpunt Mantelzorg of Wmo-loket wat er in Kampen georganiseerd wordt! Informatie over het Alzheimer Café Kampen Het Alzheimer Café in Kampen is een ontmoetingsplaats waar mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden met elkaar praten over alles wat met dementie te maken heeft. Iedereen met een vraag over dementie is welkom. Of u nu bang bent om dement te worden, onlangs heeft gehoord dat u de ziekte van Alzheimer heeft, of zorgt voor een familielid met Alzheimer, u kunt allen in het Alzheimer Café in een ongedwongen en prettige sfeer leren van elkaars ervaringen en profiteren van de aanwezige kennis en kunde. Daarnaast kunnen hulpverleners kennis nemen van de vragen, zorgen en voorkeuren van dementerenden en mantelzorgers. Het Alzheimer Café is open op iedere eerste maandagavond van de maand (van september t/m mei) en begint om uur. De avonden worden gehouden in kerkelijk centrum De Open Hof, Lelystraat 49 in Kampen. 13

14

15 3 Respijtzorg en praktische hulp Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende, met als doel de mantelzorger te ontlasten of vrijaf te geven. Het is een verzamelbegrip voor voorzieningen, die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig de mantelzorg overnemen en dus respijt verlenen. Respijtzorg, als u de zorg even uit handen wilt geven. Respijtzorg is vervangende zorg, bedoeld om degene die regelmatig zorgt voor een partner, kind, familielid of vriend even helemaal vrijaf te geven. De verzorger wordt ook wel mantelzorger genoemd. Soms is het lastig om de zorg uit handen te geven. Zeker als u al jaren voor iemand zorgt en de zorgbehoevende als geen ander kent. Misschien hebt u daardoor het gevoel onvervangbaar te zijn. Het is dan fijn om te ervaren dat u de zorg met een gerust hart uit handen kunt geven. Bovendien komt u even aan uzelf toe, waardoor u er weer een tijdje tegen kunt. Bij respijtzorg neemt een vrijwilliger of professionele hulpverlener tijdelijk en volledig de zorg van u over. Respijtzorg kan eenmalig zijn (bijvoorbeeld tijdens uw vakantie) maar ook met regelmaat worden gegeven (elke week een dagdeel). Volledige overname van zorg betekent dat al uw mantelzorgtaken worden overgenomen: persoonlijke verzorging, afwassen, wandelen, spelletjes doen, waken, etc. Voor wie? Steunpunt Mantelzorg Kampen biedt respijtzorg aan, aan mantelzorgers van iemand met dementie, een chronische ziekte of met anderszins gehandicapte partner. Hoe werkt het? De coördinator van het Steunpunt Mantelzorg bespreekt met u op welke wijze de vrijwilliger u kan helpen en zoekt vervolgens een passende vrijwilliger. Er zijn geen kosten aan deze hulp verbonden. 15

16 Aanmelden: Als u meer informatie wilt of hulp wilt aanvragen neem dan gerust contact op met het Steunpunt Mantelzorg Kampen. Naast de vrijwillige thuishulp zijn er ook andere vormen van respijtzorg. Nederlandse Patiënten Vereniging IJsselmuiden De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is een vrijwilligersorganisatie die zicht richt op het (kortdurend) ondersteunen van de mantelzorger bij de verzorging van bijvoorbeeld zieken, ouderen of mensen met een handicap of dementie. Ook mensen die wachten op een ziekenhuisopname of net uit het ziekenhuis komen, kunnen een beroep op de vrijwilligers doen als er nog geen professionele hulp is. Vormen van hulp zijn oppashulp, begeleiding bij wandelen, winkelen, ziekenhuisbezoek of aanvullende hulp. De NPV coördinator is te bereiken op elke werkdag tussen 9.00 en uur op het telefoonnummer De Logeergids Mensen met een zorgvraag worden vaak verzorgd door hun partner, ouders, overige familieleden, vrienden of buren. Zij staan vaak 24 uur per dag klaar voor een ander. Omdat mantelzorgers zoals u een grote verantwoordelijkheid voelen voor de mensen die ze verzorgen, stellen ze specifieke eisen aan een logeeradres. Op staat een overzicht van meer dan 140 adressen in de provincie Overijssel die vormen van gerichte zorg kunnen bieden. Hier kunnen mensen met een zorgvraag tijdelijk terecht. Op de website kunt u uitgebreide informatie vinden over deze logeeradressen Professionele hulp en voorzieningen Wanneer u thuis voor iemand zorgt en daarbij hulp of ondersteuning nodig heeft, kunt u een beroep doen op tal van mogelijkheden. Hieronder vindt u een beschrijving van de loketten waar u professionele zorg of hulp kunt aanvragen. 16

17 Terminale Thuiszorg Kampen, sterven in een vertrouwde omgeving Steeds meer mensen kiezen er voor om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. In hun eigen vertrouwde omgeving worden ze veelal dag en nacht omringd en verzorgd door partner, familieleden of vrienden, de zogeheten mantelzorgers. Deze manier van afscheid nemen is enerzijds van onschatbare waarde en onvervangbaar en anderzijds een grote emotionele, fysieke en praktische belasting. De Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Kampen kan hierbij helpen. Om de familie te helpen de stervende thuis te verzorgen en op eigen wijze de tijd die nog rest met elkaar te beleven, worden vrijwilligers ingezet die s nachts waken bij de patiënt, zodat de naaste mantelzorgers de nodige rust kunnen nemen. Mocht u bij een dergelijke situatie betrokken zijn, wacht dan vooral niet te lang met het aanvragen van hulp, maar neem gerust contact met ons op. Aan de hulp van een vrijwilliger zijn overigens geen kosten verbonden. Praktische hulp Wmo-loket Naast informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn en zorg verstrekt de gemeente ook andere voorzieningen zie hoofdstuk 2 pagina 9. Centrum Indicatiestelling Zorg (voor AWBZ) Het CIZ beoordeelt wie in aanmerking komt voor AWBZ zorg. Het gaat hier om de volgende vormen van zorg: Persoonlijke verzorging - Als degene voor wie u zorgt hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging. Denk aan douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan. Verpleging - Als degene voor wie u zorgt thuis medische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld wondverzorging en injecties of hulp bij het leren zelf injecteren. 17

18 Begeleiding - Als er ondersteuning nodig is in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het indelen van de dag. Begeleiding kan worden gegeven in groepsverband of individueel. Behandeling - Hierbij gaat het om herstel of verbeteren van de aandoening en voorkomen dat de aandoening erger wordt, bijvoorbeeld opnieuw leren lopen na een hersenbloeding. Behandeling kan ook gaan om het verbeteren van vaardigheden of gedrag, bijvoorbeeld leren omgaan met woedeaanvallen. Verblijf - Als degene voor wie u zorgt niet meer zelfstandig kan blijven wonen. U kunt denken aan een tijdelijk of permanent verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis. Voor de meeste AWBZ-voorzieningen geldt een eigen bijdrage. Maaltijden Verse maaltijden Via SWSK kampen kunt u verse maaltijden aan huis laten bezorgen. Door te kiezen voor deze maaltijden heeft u een dagverse maaltijd in huis. Elke week heeft u de keus uit een nieuw assortiment van 15 maaltijden. Uiteraard zijn deze maaltijden aangepast aan het seizoen waardoor een aangename variatie ontstaat. De prijs van een maaltijd bedraagt 6,40 (incl. dessert en bezorging). Vanuit de gemeente Kampen (afdeling bijstand en sociale zaken) bestaat de mogelijkheid om een vergoeding voor de maaltijd te ontvangen. Gratis bezorging op maandag, woensdag en vrijdag vóór uur Dagelijks vers bereid 18

19 Ruime keuze In magnetronverpakking Dessert en/of soep naar keuze Dieet is mogelijk Prijs ligt per rond de 6,50 Myosotis Tussen uur kunt u in de seniorenrestaurants van Myosotis (7 dagen per week) en de Vijverhof (niet op maandag en woensdag) terecht voor een warme maaltijd. Tevens hebt u de mogelijkheid om bij Myosotis s avonds te eten tussen uur. De betaling is per onderdeel (aardappels, groente, brood, beleg). Viergangendiner Elke eerste donderdag van de maand (periode september t/m juni) kunt u van een viergangendiner genieten in het restaurant van Myosotis. U dineert aan mooi gedekte tafels in een gezellige sfeer. Elke maand hangt het menu in de seniorencomplexen en in Myosotis. Ook staat het vermeld op de website van Swsk. Opgave vooraf is noodzakelijk. U kunt zich opgeven bij de receptie van Myosotis (038) Het viergangendiner kost 10,00 per persoon (najaar 2010). Leger des Heils Op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen kunt u bij het Leger des Heils samen koffie drinken, adres: Boven Nieuwstraat

20 Hulpmiddelen Als u of degene voor wie u zorgt tijdelijk hulpmiddelen zoals krukken, een looprek, rolstoel, een speciaal bed of matras of een infuusstandaard nodig heeft, kunt u deze lenen (tot maximaal een halfjaar) of aanschaffen via het hulpmiddelencentrum van Icare aan de Wederiklaan. Na het verstrijken van de termijn voor het uitlenen van de voorzieningen, kunt u zich wenden tot de zorgverzekeraar voor de loophulpmiddelen en bedhulpmiddelen. Aanvragen voor rolstoelen, toiletstoelen, douchestoelen en tilliften kunt u bij het Wmo-loket indienen. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Alle ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar, professionals en vrijwilligers kunnen bij het CJG terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG is een samenwerkingsorganisatie van Icare Jeugdgezondheidszorg, GGD Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijk werk de Kern en MEE IJsseloevers. Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg helpt kinderen, jongeren en ouders bij problemen rond opgroeien en opvoeden. Bureau Jeugdzorg geeft aandacht waar het nodig is, ondersteunt waar het kan, beschermt en houdt toezicht waar het moet. Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers beoordelen elk verzoek om hulp en stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders en verwijzen hen door naar andere hulpverleners. 20

21 Andere vormen van ondersteuning Verder zijn er verschillende activiteiten die niet speciaal gericht zijn op de mantelzorger maar die wel voor een korte periode de zorg uit handen kunnen nemen. Het Rode Kruis Een belangrijke taak van het Rode Kruis is sociale hulp. De activiteiten van het Rode Kruis zorgen ervoor dat u als mantelzorger af en toe wat gas terug kunt nemen. Hierbij valt te denken aan: Aangepaste vakanties Het Rode Kruis organiseert vakanties voor mensen die er niet zelfstandig op uit kunnen, door een handicap, chronische ziekte, zich te oud voelen of niemand hebben die mee kan. Ook gezonde partners kunnen mee. In Nederland heeft het Rode Kruis drie aangepaste hotels en het vakantieschip J. Henry Dunant. Bezoekdienst Mensen die aan huis gebonden zijn door ziekte of die vereenzamen worden thuis bezocht. Ze worden voorzien van handwerkmaterialen, er wordt voorgelezen of men komt gewoon voor de gezelligheid en een goed gesprek. Oppashulp Biedt hulp bij thuiswonende, hulpbehoevende, verwarde en/of aan dementie lijdende ouderen, door de oudere gezelschap te houden, een kopje koffie te drinken, samen de krant te lezen of een eindje te wandelen. U kunt op die manier even tijd voor uzelf vrijmaken. 21

22 De Zonnebloem De vrijwilligers van de Zonnebloem gaan regelmatig op bezoek bij mensen die door lichamelijke beperkingen dreigen te vereenzamen. Ook worden er activiteiten, uitstapjes en aangepaste zorgvakanties georganiseerd. Personenalarmering Personenalarmering helpt de levenskwaliteit te verbeteren van mensen die thuis hulp nodig hebben. Hierdoor kunnen zij ondanks hun hoge leeftijd, handicap of sociale isolement in hun eigen woning blijven wonen. Met de personenalarmering kan, met een druk op de knop, in geval van nood om hulp gevraagd worden. Hoe werkt een alarmtoestel? Een personenalarm is een kastje dat via uw telefoonlijn wordt aangesloten op een meldcentrale. U krijg een handzender of een alarmhorloge waarmee het personenalarm in werking wordt gesteld. Met één druk op de knop wordt er contact gemaakt met de meldcentrale. Door middel van de spreek- luisterverbinding ontstaat er het eerste contact. Als het nodig is zal de meldcentrale een van de contactpersonen inschakelen. De contactpersoon komt bij u thuis en biedt een helpende hand of kan eventueel een arts waarschuwen. Wanneer de eigen contactpersonen niet bereikbaar zijn wordt de politie ingeschakeld. Hoe vraagt u een alarm aan? U kunt contact met Stichting Welzijn Senioren Kampen opnemen voor een personenalarm. Wij vragen u drie contactpersonen in uw omgeving op te geven. Vervolgens kunt u een toestel bij ons huren. Wij nemen uw gegevens op, sluiten het toestel voor u aan, en testen of het apparaat goed werkt. Voor onderhoud komen wij kosteloos langs. 22

23 Kosten U huurt een personenalarm voor 9,50 per maand. Voor het installeren en het onderhoud betaalt u eenmalig 40,00. Kerken Ook kerken zijn actief betrokken bij hun leden. Kerken zijn er niet alleen voor de zieken maar ook voor de mantelzorgers. Er zijn verschillende soorten hulp die kerken kunnen bieden. Neem contact op met uw kerk en vraag naar de specifieke mogelijkheden. 23

24

25 4 Werk en zorg Eén op de acht werknemers heeft naast (betaald) werk mantelzorgtaken. Vaak kunnen ze die combinatie maar lastig vormgeven; de helft van de werkende mantelzorgers voelt zich vaak zwaar belast tot overbelast. Er zijn landelijke regelingen waarvan werkende mantelzorgers gebruik kunnen maken, zoals zorgverlofregelingen en de levensloopregeling. Kortdurend Zorgverlof Werknemers die moeten zorgen voor een thuiswonend ziek kind, partner of ouder kunnen hiervoor kortdurend zorgverlof opnemen. U kunt kortdurend zorgverlof opnemen om een ouder, een thuiswonend ziek kind of uw partner te verzorgen. U moet dan wel de enige zijn die de zieke op dat moment kan verzorgen. Een ouder hoeft niet op uw adres ingeschreven staan. Dat geldt alleen voor uw partner en uw kind. U vraagt het verlof mondeling of schriftelijk aan bij uw werkgever. Deze mag u achteraf vragen naar een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek. In uw cao kunnen andere afspraken staan over het doorbetalen van uw salaris tijdens het zorgverlof. Het opnemen van kortdurend zorgverlof kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de eventuele toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. Langdurend Zorgverlof Langdurend zorgverlof is verlof dat werknemers kunnen opnemen als ze voor langere tijd voor een ernstig ziek kind, partner of ouder moet zorgen. Per jaar mag een werknemer twaalf weken lang maximaal de helft van het aantal uren dat hij werkt als zorgverlof opnemen. Over deze verlofuren wordt geen salaris betaald, tenzij er in de cao andere afspraken staan. U vraagt langdurend zorgverlof schriftelijk aan bij uw werkgever minstens twee weken voor het verlof ingaat. Uw werkgever beslist binnen een week over uw verzoek. Als hij dit niet doet, gaat uw verlof gewoon in op de datum die u hebt voorgesteld. Uw werkgever mag u vragen om aanvullende informatie, zoals een doktersverklaring. 25

26

27 5 Financiële hulp In sommige gevallen kunt u als mantelzorger tegen financiële problemen oplopen, bijvoorbeeld omdat u minder bent gaan werken. Wellicht kunt u gebruik maken van één van de volgende financiële mogelijkheden. Persoonsgebonden Budget Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee verzorging, verpleging en begeleiding of hulp in het huishouden ingekocht kan worden. Als u als mantelzorger activiteiten verricht waarvoor ook recht op professionele zorg bestaat, bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, dan kan degene voor wie u zorgt een PGB aanvragen, waarvan u betaald kan worden. Soms kan professionele zorg (in nature) echter een betere oplossing zijn om u te ontlasten. Let op: deelt u het huishouden met degene voor wie u zorgt, dan bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het huishouden (dit valt onder de zogenaamde gebruikelijke zorg ). Bij de mantelzorgconsulent kunt u terecht voor hulp/ ondersteuning bij het aanvragen van een PGB. Belastingteruggaaf Sommige specifieke zorgkosten kunnen recht geven op teruggaaf van belasting. Voorbeelden van uitgaven die u mag aftrekken van de kosten van extra gezinshulp, hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel, reiskosten naar een huisarts of reiskosten door ziekenbezoek. Het recht op teruggaaf is ook afhankelijk van uw inkomen (drempelbedrag). Op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) vindt u meer informatie over de aftrekposten. Op staat nog meer relevante informatie over belastingvoordeel voor gehandicapten of chronisch zieken. 27

28 Mantelzorgcompliment Sinds 2007 komt een groep mantelzorgers in aanmerking voor het Mantelzorgcompliment (een bedrag van maximaal 250,-). De overheid spreekt hiermee haar waardering uit voor het belangrijke werk dat mantelzorgers verrichten. Alle mantelzorgers die zorgen voor iemand met een langdurige, extramurale AWBZ-indicatie komen in aanmerking. Langdurig is minimaal 371 dagen. Ook meerdere aaneengesloten indicaties die optellen naar meer dan 371 dagen tellen mee. De tijdsduur tussen de verschillende indicaties mag niet meer dan 42 dagen zijn. Extramuraal betekent dat degene voor wie u zorgt niet in een verpleeghuis of verzorgingshuis woont, maar thuis. Degene voor wie u zorgt, ontvangt automatisch een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat hij of zij de mantelzorger een compliment mag geven. De SVB stuurt daarvoor een formulier waarop de zorgvrager vermeldt wie de mantelzorger is. U ondertekent dit formulier allebei en stuurt het terug naar de SVB. Rond de Dag van de Mantelzorg, 10 november, wordt het bedrag overgemaakt. Regeling chronisch zieken en gehandicapten De gemeentelijke regeling chronisch zieken en gehandicapten biedt mensen in Kampen met een chronische ziekte of handicap een financiële tegemoetkoming in eventuele extra kosten. De regeling is bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor een compensatie van de eigen bijdrage van de premie zorgverzekering. Het CAK bepaalt wie daarvoor in aanmerking komt. Het maximale bedrag dat uitgekeerd kan worden is 80,- per persoon per jaar en wordt jaarlijks uitgekeerd. De regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling sociale zaken van de gemeente Kampen. 28

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie

geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie Deze gids is een uitgave van de gemeente Enkhuizen november 2009 Wegwijzer 1 Geheugensteuntje mantelzorg 2 3 4 Zorg goed voor uzelf! Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Allochtone Ouderenwerk Amersfoort 1 Voorwoord Voor u ligt een informatiegids. Deze gids is gemaakt door Allochtone Ouderenwerk Amersfoort.

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Mantelzorg Nieuwsbrief

Mantelzorg Nieuwsbrief Mantelzorg Nieuwsbrief Nummer 4 december 2009 Voorwoord Thema: Mantelzorgers van mensen met psychische problemen In deze nieuwsbrief aandacht voor naasten van mensen met psychische problemen. Er rust nog

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

werkenrode jongeren 3072-WKR1011239

werkenrode jongeren 3072-WKR1011239 werkenrode jongeren inhoudsopgave pag. 3 pag. 5 pag. 6 pag. 8 werkenrode Jongeren: op weg naar zelfstandigheid Hoe kan Werkenrode jou ondersteunen? Werkenrode Jongeren maakt deel uit van Pluryn Uitgangspunten

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie