De uitkomsten in het kort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De uitkomsten in het kort"

Transcriptie

1 MINICONFERENTIE OEI, ER KLOPT IETS NIET IN DE GEHANDICAPTENZORG Op 22 november 2013 organiseerde het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met Lotje & Co de miniconferentie Oei, er klopt iets niet. Tijdens de miniconferentie werden ouders en brussen (broers en zussen) van zorgintensieve kinderen uitgenodigd mee te denken over de centrale vraag: Wat hebben ouders en brussen nodig om het leven en de zorg rond hun kind, broer of zus zo goed mogelijk vol te houden? De conferentie werd georganiseerd in opdracht van VWS. Ouders, brussen en andere betrokkenen die niet lijflijk aanwezig konden zijn, konden meepraten via social hashtag #oei & Dit leverde een actieve discussie op: #oei was urenlang trending topic op Twitter. De uitkomsten in het kort Een tweedehands fiets is ook oké De gedeelde conclusie bij ouders van zorgintensieve kinderen is dat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten: soms is het teveel ('Een tweedehands fiets is ook oké' volgens een vader), soms schiet deze tekort ('Alsof ik een te duur sinterklaascadeau vraag' meldt een moeder). Soms is het aanbod onnodig: krijg je een dure traplift als je alleen een eenvoudige leuning wilt. De vraag van ouders moet leidend zijn. Aansluitend werden ook vragen gesteld over de kosten in het algemeen: waarom kost een roltoelregenjas of een badzitje honderden euro's, een bed of een kinderstoel duizenden euro's? In het vraaggericht leveren zit veel (financiële) winst. De emotionele steun aan ouders komt vaak (te) laat op gang, of helemaal niet, waardoor de eigen kracht in het gedrang komt. In extreme gevallen leidt dit tot intensieve zorgtrajecten of zelfs uithuisplaatsingen. De toekomst is nu! De brussen voelen zich unaniem niet voorbereid op hun naderende zorgrol. Dit is de belangrijkste conclusie van de ronde tafeldiscussie van de brussen. Dit komt mede doordat professionals zich niet bewust zijn van de levenslange impact van het 'brus zijn' en zij dus niet worden ondersteund. Hierdoor ervaren zij een extreme disbalans tussen hun eigen leven enerzijds en de zorg voor hun broer of zus anderzijds. Tijdens de ronde tafeldiscussie is gekeken naar thema s die volgens onderzoek bepalend zijn voor de levenskwaliteit van brussen. Bovendien is uitgebreid ingegaan op de toekomstvraag: "In hoeverre ben je voorbereid op het overnemen van de zorg voor je broer of zus?". De algemene aanbeveling is dat er meer geïnvesteerd moet worden in preventie, zodat uitval en hoge kosten achteraf voorkomen kunnen worden. Dit vraagt om regie op nationaal niveau. 1

2 De inleiding Krista Okma Nederlands Jeugdinstituut De miniconferentie werd ingeleid door Krista Okma, werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut, auteur van het boek Oei, er klopt iets niet en moeder van Kate met het zeldzame Pitt Hopkins syndroom. Als professional stelt zij vragen bij de transitie: Hoe zorgen we ervoor dat (WMO-) taken en verantwoordelijkheden straks goed worden overgeheveld naar gemeenten? Hoe kunnen professionals (nog meer) gaan inzetten op eigen kracht en sociale netwerkkracht? Als auteur van het boek Oei, er klopt iets niet maakt zij zich zorgen over ouders waarbij hulp voor henzelf vanaf het moment dat ze weten dat er iets niet klopt met de ontwikkeling van hun kind vaak te laat op gang komt (Wat heb jij nodig om het allemaal vol te houden?). Als moeder van Kate na de zoveelste slapeloze nacht over de logeerhuizen die steeds vaker worden gesloten (Kan ik zonder oplaadmomenten straks nog wel blijven werken? Thuis voor mijn kind blijven zorgen?), en andere voorzieningen die worden wegbezuinigd. Mij als ouder wordt niet gevraagd om actief mee te denken, terwijl ik net als andere ouders allerlei ideeën heb! Om zich te krijgen op de belangrijkste behoeften en voorgestelde oplossingen van ouders en brussen, organiseert het NJi samen met Lotje & Co deze miniconferentie. De conferentie legt een basis voor een QuickScan van het ondersteuningsaanbod voor gezinnen van zorgintensieve kinderen in Op basis van de conferentie en de QuickScan zal het NJi een beleidsadvies formuleren richting VWS en gemeenten. Zodat de zorg straks wél klopt. Voor meer informatie zie ook: en Anjet van Dijken auteur Broers en zussenboek Journaliste Anjet van Dijken is de tweede spreker. Zij is auteur van het Broers en zussenboek en zelf brus van Jalbert haar blinde en verstandelijk gehandicapte broer. Door het vroegtijdig overlijden van haar beide ouders, kreeg zij al op haar negentiende de mantelzorg voor Jalbert. Omdat het vandaag de eerste bijeenkomst is waarin de stem van brussen op nationaal niveau wordt gehoord, heeft ze slingers meegenomen. Tot nu toe gaat het veelal onopgemerkt dat brussen vaak een leven lang worstelen met gevoelens van schaamte, schuld en - uit loyaliteit naar en begrip voor ouders en broer of zus vragen ze niet om hulp voor zichzelf, aldus Anjet. Toonaangevend onderzoek laat zien dat er negen thema s zijn die brussen kunnen helpen om zich beter te voelen, waaronder: tijd voor zichzelf nemen, weten bij wie je terecht kunt en vreemde reacties aankunnen. Wat hebben brussen nodig om deze thema s voor zichzelf goed in te kunnen vullen? 2

3 En hoe kunnen professionals hen daarbij ondersteunen? zijn centrale vragen voor de miniconferentie. Een bekende uitspraak is: je moet in het leven zelf de slingers ophangen. Maar die klopt volgens mij niet: samen de slingers ophangen maakt het leven leuker! aldus Anjet. Voor meer informatie zie ook: en Mona Keijzer Tweede kamerlid CDA Mona Keijzer, (woordvoerder zorg CDA), benadrukte de mogelijke gevolgen van de verschuiving van langdurig recht op zorg (AWBZ) naar minimale voorzieningen (WMO). Zwaardere doelgroepen moeten straks zelfstandig gaan wonen en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De zorg gaat overgedragen worden aan de gemeenten. Het budget wordt gekort met vijftien tot veertig procent. Dat is dus een tegenstelling in het beleid, aldus Mona Keijzer. Er zal meer focus komen op mantelzorg waarbij de eerste vragen lijken te worden: Wat kun je zelf? Wat kun je zelf? Wat kun je zelf? En dan: Wat kan je familie? Wat kunnen je buren? Enzovoort. Pas daarna krijg je ondersteuning van gemeenten. Tegelijkertijd is er een grens aan wat je kunt dragen. Een aangrijpende documentaire vind ik zeven keer Martijn, gemaakt door de zus van Martijn, die na het krijgen van een burn-out deze documentaire heeft gemaakt. Wat opvalt, is dat de vader pas breekt op het moment dat Martijn in een instelling moet worden opgenomen. Als je de documentaire ziet, denk je: onvoorstelbaar dat jullie het zo lang hebben volgehouden. We moeten ophouden met denken dat mensen snel hun kind, broer of zus in een instelling stoppen. De vraag voor de politiek is: hoe zorgen we nou dat mensen het zo lang mogelijk volhouden? Dat is goed voor de kwetsbare mens en de familie in kwestie maar voorkomt hoge kosten door onnodige opname. Om het beroep op eigen kracht en sociale netwerkkracht werkbaar te maken, zeker in combinatie met de bezuinigingen, is het noodzakelijk dat de uitkomsten van vandaag actief worden opgepakt. En dat gemeenten op lokaal niveau, aan de hand van soortgelijke ronde tafelgesprekken, goed zicht krijgen op de daadwerkelijke zorgbehoeften van de doelgroep en dan ook genoeg geld hebben om de benodigde professionele zorg te leveren. De rondetafelgesprekken ouders Stellingen Het rondetafelgesprek met de ouders werd, onder leiding van Merel van Dorp van Lotje & Co, gevoerd aan de hand van stellingen. Aan tafel drie moeders en twee vaders van zorgintensieve kinderen, en daaromheen praktijkprofessionals en vertegenwoordigers van zorginstellingen (& soms zelf ook ouder van een zorgintensief kind). 3

4 Stelling 1. Ons eigen netwerk aanboren is voor ons gezin een prima optie bij het inzetten van het eigen netwerk kunnen ouders verschillende barrières tegenkomen: - Het netwerk wíl niet ingezet worden - Het netwerk kán niet ingezet worden bijvoorbeeld omdat opa s en oma s ouder worden, overlijden, of het netwerk verder weg woont - Het netwerk kan wel ingezet worden voor praktische zorg, maar niet voor de momentjes voor onszelf - De zorg voor je kind is te intensief en vereist specifieke (medische) kennis (je familie is geen professional) Hierbij werd wel genoemd dat het goed is om niet teveel te denken voor een ander. Dat een ander het teveel vindt, of er geen zin in zal hebben bijvoorbeeld. Als het netwerk zich vervolgens niet teveel wil opdringen kun je met elkaar in een impasse blijven steken. Oftewel: vragen en aanbieden - mag altijd, maar nee zeggen ook. Soms kan het iets meer loslaten van je zorgen als ouder (misschien kan iemand anders het met een goede uitleg wel?) en je schuldgevoelens ook helpen. Tenslotte werd opgemerkt dat het goed is om je netwerk waar mogelijk - breder te maken dan opa s en oma s alleen. Denk ook aan je buren, leden van de oudervereniging, andere ouders op school Een paar quotes van de ouders: Henriette Het is al een struggle om de gewone dingen voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld op tijd naar het werk gaan. Door de week doen wij al veel een beroep op familie. Dan is het lastig in het weekeind weer een beroep op ze te doen voor iets leuks. Daar houd ik dan een schuldgevoel aan over. Marie-José: Het gebruik van een sonde kan ik niet aan de oppas overlaten, en familie vind het ook eng om voor haar te zorgen. Ze zullen ook niet vragen of ze komt logeren. Zelf vind ik het ook moeilijk om de zorg aan een ander over te laten. Ik ben haar moeder en ik weet hoe het moet. De meeste mensen durven het niet te zeggen maar vinden het ook eng. Je wil natuurlijk ook niet dat iemand anders vanwege die zorg een trauma oploopt. Op een gegeven moment ben ik gestopt met het te vragen. Ze kunnen me dan beter ontlasten door op mijn gezonde kind te passen. Radboud: Na drie jaar was er een logeerpartij bij mijn vader, maar die ging niet goed. Ons kind had moeite met de vreemde omgeving. Dat is spijtig maar dat doen we dus niet 4

5 meer. Ik kan niet aan de verwachtingen van mijn ouders voldoen. Ik moet me aanpassen aan mijn kind, niet aan hun. Martijn: Zelfs al zouden mijn ouders in de buurt wonen, die intensiteit van zorg kunnen ze niet leveren. Mensen vergeten dat het 24/7 is. Suzanne: Ik kan wel een beroep doen op mijn ouders, maar niet onbeperkt. Mijn ouders zijn al wat ouder en tillen is voor hen lastig. Daarnaast wil ik ook dat ze gewoon opa en oma kunnen blijven. Marie-José: Als je tegen je eigen moeder moet zeggen hoe ze alles moet doen is dat lastig. We hebben een keer gehad dat het niet goed ging met de voedingssondepomp. Ik heb het honderd keer uitgelegd en boos worden doe je niet. Een professional kun je hierop wel aanspreken, maar je eigen moeder niet. Radboud: Onze buurvrouw zei op een gegeven moment: ik ga oppassen en dat gaan jullie nu niet weigeren. Dat was geweldig. Stelling 2. Het duurt vaak lang voordat er een diagnose is. Al die tijd blijven ouders verstoken van hulp voor zichzelf. Aan de ene kant staan er allerlei organisaties en professionals klaar om ouders te ondersteunen, aan de andere zijde kampen ouders van zorgintensieve kinderen met veel stress en persoonlijke zorgen. Waarom komen vraag en aanbod niet (tijdig) bij elkaar? Hierop kwam van de ouders de volgende reactie: Ouders, en anderen, zijn vaak zo druk met de zorg voor hun kind bezig (Wat is de diagnose? Hoe krijgt mijn kind de juiste ondersteuning?) dat ze geneigd zijn om zichzelf in dit proces weg te cijferen. Bovendien heb je vaak al zoveel professionals in het gezin, dat je letterlijk en figuurlijk weinig ruimte voelt om daar nog professionele zorg voor jezelf aan toe te voegen. Je bent ook gewend je sterk te houden een noodzaak om de zorg vol te kunnen blijven houden. Maar ook tegenover anderen eindig je altijd met een positieve noot: met mij gaat het oké hoor. Tegen de tijd dat je aandacht aan jezelf gaat besteden, is de stress vaak al geëscaleerd in een burn-out of op andere manieren. Het blijkt van belang dat professionals goed doorvragen op de ondersteuningsbehoeften van ouders zelf en dat deze steun zo laagdrempelig mogelijk wordt aangeboden (bv. bij ouders thuis). Ook is het belangrijk dat professionals echt goed begrijpen wat er in de ouders omgaat. Nu bespreken veel ouders als ze dit al doen hun persoonlijke zorgen met de therapeuten van hun kind. Die staan dicht bij je kind, en bij je gezin en zie je vaak regelmatig. Een paar quotes van de ouders: Radboud: Terugkijkend was het fijn geweest als iemand in die fase had gewezen op de mogelijkheden voor respijtzorg. Ook de huisarts had kunnen zeggen: je hebt zorgverlof nodig, ik geef je een briefje mee voor je werkgever. Ik had net een nieuwe baan, dan ga je dat zelf niet aanvragen. (noot: respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander (professional of vrijwilliger) over te laten: Martijn: De eerste periode is een nachtmerrie. Het eerste jaar zijn ouders vaak in zichzelf gekeerd. Bezig met overleven en met zichzelf in het reine komen na een traumatische ervaring. Soms denk je dan ook dat het nog wel gaat, zit je in een soort ontkenningsfase. Je ontdekt vaak pas dat je hulp nodig hebt als het al te laat is, bijvoorbeeld omdat je een burn-out hebt opgelopen of er helemaal doorheen zit. Je hebt eigenlijk iemand nodig die 5

6 echt vraagt hoe het met jou gaat. Ook lotgenotencontact is belangrijk. Je netwerk leeft wel mee, maar vanaf een afstandje. Marie-José: Ik voelde heel erg de maatschappelijke druk dat ik moest werken. Ik stond voor de klas in die tijd, en keek niet naar mezelf. Maar na anderhalf jaar was ik totaal op. Ik kwam niet aan mijn eigen acceptatieproces toe. Ik heb toen de hulp ingeroepen naar een psycholoog, maar die gaf niet de goede hulp. Ik heb veel meer gehad aan de maatschappelijk werkster op de vroegbehandeling. Zij wist wat er ging komen qua acceptatieproces en vroeg: Hoe gaat het met je? Daar heb ik veel aan gehad. Stelling 3. Hulp- en dienstverleners weten onvoldoende wat leven met ons kind betekent en weten daardoor eigenlijk ook niet wat er nodig is. Bij het inrichten van de zorg kan ook veel meer en beter gebruik gemaakt worden van de expertise van ouders. Ouders hebben vaak het beste beeld van hun kind, hebben vaak al veel uitgezocht en op basis daarvan goede ideeën over wat er aan hulp en voorzieningen mogelijk en nodig is. Hulp en dienstverleners kunnen beter luisteren, ouders serieus nemen en kijken naar specifieke behoeften van het gezin. Het is belangrijk om uit te gaan van wat er mogelijk is, in plaats van te focussen op wat er níet kan. Een paar quotes van de ouders: Suzanne: De eerste vraag die ik tijdens het keukentafelgesprek kreeg was: kunt u het zelf betalen? Een rare vraag en zo negatief: anders zou ik het toch niet aanvragen? Alsof ik een te duur sinterklaascadeau vraag! Martijn: De hulpverlener zei: besef je wel dat hij hier maximaal elf maanden kan zitten. Heel aanbodgericht, zo van: dit hebben we. Kan ik dan niet extra tijd bijkopen? Suzanne: Ik mis begrip voor mijn kind. Ze bekijken Joris als een geval, maar het is ook mijn mannetje. Marie-José: Je bent eigenlijk boos, dat moeten hulpverleners niet vergeten. De handicap van je kind beperkt jouw leven ook. Martijn: Er zijn ook goede professionals. Je moet een klik hebben en het is belangrijk een band op te bouwen. Wat dat betreft hebben wij meer gehad aan therapeuten dan aan artsen, zeker als ze bij je thuiskomen, zoals de fysiotherapeut en de logopedist. Radboud: Ik zou wel een soort casemanager willen, naast al die hulpverleners. Iemand die je wegwijs maakt in de mogelijkheden voor professionele hulp, ook de sociaalpsychologische kant. Daarnaast zou ik het fijn vinden om een lotgenoot te spreken, die bijvoorbeeld al drie jaar verder is. Dan weet ik een beetje wat me te wachten staat. De lotgenoot wijst je een mogelijke route, de professional laat zien wat er allemaal in de gereedschapskist zit. De uiteindelijke route bepaal ik dan zelf, daar heb ik geenregisseur voor nodig. Wel instrumenten. Suzanne: Mijn kind heeft nog geen diagnose. Ik heb de ervaring dat de gemeente moeilijk een toekenning durft te doen. Bij aanpassingen aan de woning en de aanvraag van een lift vroegen ze bijvoorbeeld: gaat hij nog lopen? Ik krijg steeds een PGB voor een jaar, maar over een jaar is hij echt niet ineens beter. Reacties uit de zaal: Het voordeel van één contactpersoon is dat je niet steeds hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. Nu moesten we iedere keer weer aan iemand anders alles vertellen en steeds 6

7 weer dezelfde stukken inleveren. Je slaapt niet, je weet niet waar je moet zijn, het een moet je regelen via de WMO, dan word je weer verwezen naar de zorg. Niemand heeft ons verteld waar we moeten zijn. Bezuinig op de bureaucratie! Professionals weten vaak niet wat het betekent om een gehandicapt kind te hebben, die ervaringskennis missen ze. Dat kun je niemand kwalijk nemen. Het is wel een meerwaarde als ze zelf gehandicapte familie hebben. Vooral bij gemeenten zie je dat er mensen op zorg werken die van andere afdelingen komen. Het is goed om deze mensen bij de trainen, bijvoorbeeld in communicatie en benadering. De hulpverlening zet je kind als snel in een hokje, ze denken in diagnoses. Mijn kind is ook gewoon een kind, niet alleen een aandoening. Als je kijkt naar de behoefte van het kind dan kun je ook kijken of hij op een sport kan, en of hij aansluiting heeft in de buurt. Ga meer vraaggericht te werk in plaats van aanbodgericht. Dan wordt de hulp ook effectiever. Dan snap je dat er een oppas nodig is die een sonde kan aanleggen. De intentie van de professional is wel goed maar je moet als hulpverlener wel op het juiste moment instappen. Het is belangrijk dat de hulpverlening niet de regie overneemt. Jij als ouder kent je kind het best. Jij kent je kind, zij kennen hun vak. Waarschijnlijk bespaart dat ook kosten als je met één professional werkt die de casus kent. Stelling 4: Het is terecht dat we niet meer alles vergoed krijgen Het is volgens de ouders aan tafel terecht als er een eigen bijdrage gevraagd wordt. Dit zou dan gebaseerd moeten zijn op de reguliere kosten van bijvoorbeeld een fiets of de wat je anders aan reguliere kinderopvang had betaald. Het is wel van belang dat van tevoren duidelijk is dat er een eigen bijdrage wordt verwacht en wat de hoogte hiervan is. De ouders aan tafel betalen liever een basisbijdrage, dan dat dit inkomensafhankelijk is. Oftewel: voor iedereen dezelfde regels. Maar het is ook goed om nog eens kritisch te kijken naar een aantal andere zaken. Soms is aanbod onnodig: krijgen ouders een dure traplift terwijl ze alleen een eenvoudige leuning willen. Is het alleen mogelijk om een nieuwe fiets aan te vragen, terwijl een tweedehands exemplaar ook zou volstaan. Of komen ze ieder jaar weer opnieuw langs om te kijken of je kind nog in een rolstoel zit. Ook over de hoge kosten van voorzieningen werden kritische vragen gesteld: realistischer prijzen zouden de zorg enorme kostenbesparingen op kunnen leveren. In het vraaggericht leveren van zorg is nog veel (financiële) winst te halen. Een paar quotes van de ouders: Henriette: Tot op zekere hoogte is het terecht dat we niet meer alles vergoed krijgen. Sommige dingen zijn absurd. Wij krijgen bijvoorbeeld gratis luiers geleverd, daar ben ik heel blij mee. Maar volgens de regeling moeten we elk kwartaal standaard een levering krijgen, ook al zijn ze nog lang niet op. Inmiddels staan er op zolder dozen vol! Martijn: Het medisch kinderdagverblijf is gratis, het gewone niet. Ik wil er best voor betalen. Je wilt het ook voor je kind doen, ik hoef het niet allemaal voor niks te krijgen. Ook dat er een eigen bijdrage geldt voor zoiets als een fiets vind ik terecht. Voor een gezond kind koop je ook zelf een fiets. Maar de eigen bijdrage moet dan wel van tevoren bekend zijn. 7

8 Marie-José: Als de rolstoelbus het nog twee jaar langer doet dan de afschrijftermijn, dan ga je toch geen nieuwe kopen? Toch is dat verplicht. Ze kunnen ook nadenken over een mobiliteitsbudget in plaats van het vergoeden van een bus. Suzanne: Gewone dingen passen vaak niet. Voor onze wandelwagen hadden we een regenkap nodig. Die bleek vierhonderd euro te kosten! Waarom is dat zo duur? Het lijkt erop dat fabrikanten er veel te veel aan verdienen. Marie-José: Alles is veel duurder dan voor gewone kinderen. Een plastic badkuipje voor grotere kinderen kostte ruim 500 euro, waarom is dat zo duur? Een rolstoel kost zes- tot zevenduizend euro, dat heb ik niet liggen. Op een gegeven moment is je PGB ook schoon op. Martijn: Ik ervaar ook dat er vaak meer wordt geboden dan ik vraag. Dan is het van: Jullie mogen een traplift. Maar dat wil ik helemaal niet. Een extra leuning is voldoende. Maar je hebt recht op een traplift. Het kost uiteindelijk meer moeite om een leuning te krijgen, terwijl die veel goedkoper is. Marie-José: Als ik bij de gemeente kom is de eerste vraag: kunt u het zelf betalen? Maar als ik het zelf kon betalen, dan kwam ik niet. En dan moeten ze weer kijken hoe gehandicapt ze is, terwijl ze haar al vaak hebben gezien. Je wordt dan gestraft voor het feit dat je hulp vraagt. Martijn: De WMO geeft gemeenten veel beleidsvrijheid. De ene gemeente kan meer vergoeden dan de andere. Dat kan frictie opleveren. We krijgen bij BOSK (oudervereniging) veel klachten over verhuizingen naar een andere gemeente. Als je in de ene gemeente woont en het kind in een andere gemeente naar school gaat, wie betaalt dan het vervoer? Dat blijkt dan de vraag te zijn. Marie-José: Wij wilden op een gegeven moment de hoofdsteunen en werkbladen inleveren omdat we die niet meer nodig hadden. Maar die wilden ze niet hebben! Voor een ander zouden er toch weer nieuwe gekocht worden. Dat is toch raar, dat er zulke regeltjes zijn. Reacties uit de zaal: Prima om een eigen bijdrage te betalen, maar dan wil ik ook meebeslissen. Ik vind een basisbijdrage beter. Dat scheelt bureaucratie (en dus kosten). Ik heb er ook niet zo n behoefte aan dat de gemeente in mijn financiën snuffelt. Bij veel gezinnen met een zorgintensief kind zie je dat een van de ouders minder gaat werken vanwege de zorg voor hun kind. Meer werken betekent vaak ook dat ouders meer zorg nodig hebben. Als je daarbij dan weer meer inkomen hebt, en de bijdrage is inkomensafhankelijk, dan kunnen de kosten onevenredig hoog worden. Mondige ouders bereiken meer dan anderen: ze weten er meer uit te halen. Er zit veel verschil in wat de één krijgt en wat de ander. De rondetafelgesprekken brussen Thema s Het rondetafelgesprek met de brussen werd, onder leiding van Anjet van Dijken van het Broers en zussenboek en Mieke Vergeer van het Nederlands Jeugdinstituut, gevoerd aan de hand van negen onderzochte thema s 1 die het welzijn van jonge brussen bepalen. Aan tafel 1 Moyson, T., Roeyers, H. The overall quality of my life as a sibling is all right, but of course, it could always be better. Quality of life of siblings of childdren with intellectual disability: the siblings perspectives, Journal of 8

9 zaten 17 volwassen brussen van zorgintensieve kinderen, en daaromheen praktijkprofessionals en vertegenwoordigers van zorginstellingen (& soms zelf ook brus van een zorgintensief kind). Opvallend was dat de meeste brussen zelf ook voor een carrière in de zorg hadden gekozen. Uit onderzoek blijkt dat er negen factoren zijn die bij broers en zussen van zorgintensieve kinderen spelen, en wat hen kan helpen om zich als brus beter te voelen. Namelijk als ze: 1....weten wat voor dingen ze samen kunnen doen (Thema 1) 2....weten hoe ze om kunnen gaan met het andere gedrag (Thema 2) 3....genoeg eigen tijd hebben (Thema 3) 4....elkaar begrijpen (Thema 4) kunnen aanvaarden dat broer of zus zo is (Thema 5) 6....niet al te groten zorgen hebben om hun broer of zus (Thema 6) weten bij wie ze terecht kunnen (Thema 7) vreemde reacties aankunnen (Thema 8) 9. andere brussen (lotgenoten) ontmoeten (Thema 9) Tijdens de rondetafeldiscussie zijn bovenstaande negen thema s besproken. Elk thema laat zien wat er bij brussen speelt. Daarnaast werd er gekeken naar de toekomstvraag In hoeverre ben je voorbereid over het overnemen van de zorg over je broer of zus van je ouders? En wat is de rol van de professionals hierin? Hieronder staan per thema de voorlopige conclusies van brussen, telkens aangevuld met enkele uitspraken. Bij elk thema kan een professional steun bieden. In het algemeen geldt dat elke hulpverlener die geregeld contact heeft met/rondom het kind met de beperking, een intake dient te doen met het héle gezin, dus inclusief broers en zussen. Thema 1 Samen dingen doen Samen dingen doen is voor elke broer en zus band essentieel: leren én experimenteren. Alleen met een broer of zus met een verstandelijke beperking is dat niet vanzelfsprekend. Een brus houdt vaak rekening met de broer of zus, maar tot op welke hoogte is dat acceptabel? Belangrijk voor dat antwoord is, volgens de brussen, dat er gekeken wordt naar de volgende Intellectual Disability Research, volume 56 (januari 2012), part I, (pp ) 9

10 vraag: Hoe centraal stel je een handicap in je gezin? Extra vragen die je hierbij kunt stellen zijn: In hoeverre wordt de handicap (door ouders) als excuus gebruikt om het spel vroegtijdig te beëindigen? Mogen er bij het samen dingen doen ook dingen fout gaan? In hoeverre worden brussen geholpen om samen iets te doen? Professionals kunnen zowel ouders als brussen in het zoeken naar de antwoorden op deze vragen ondersteunen. - Niet gelijk straffen - Het automatisch rekening houden met mijn broer of zus en me aanpassen - Omdat samen dingen doen niet veel lukte, heb ik mij veel alleen gevoeld - Nu we ouder zijn ondernemen we ook leuke dingen samen, vroeger was dit niet mogelijk Thema 2 Omgaan met het andere gedrag Als brus heb je te maken met het andere gedrag van je broer of zus. Opvallend gedrag kan leuk zijn, maar niet altijd, en soms komt het ook niet uit. Geplande activiteiten kunnen niet doorgaan, je neemt geen vrienden of vriendinnen mee naar huis, et cetera. En soms denk je dat jij het beter weet dan je ouders. Lastig, dat andere gedrag. Het andere gedrag kan er daarentegen ook toe leiden dat een brus steun krijgt. Belangrijk is het bespreekbaar maken van het andere gedrag van je broer of zus. Dit is al een stap in de goede richting. Aan het omgaan met het andere gedrag zit een grens: de handicap mag nooit een excuus zijn. Bijvoorbeeld om daardoor helemaal niets meer te verwachten of om juist te verwachten dat de brus telkens meehelpt om het op te lossen. Bij het eerste betekent het dat brussen zich continu inhouden; bij het tweede voorbeeld is het goed om naar de mening van de brussen te vragen waar het hun broer of zus aangaat, maar gebeurt het te vaak, dan kan de brus geen kind meer zijn. - Ik moet altijd nadenken of ik iemand wel-niet mee naar huis kan nemen - Ik nam de ouderlijke rol op me - Mijn gevoelens moest ik inhouden door altijd rekening te houden met het gedrag van mijn broer of zus - Ik zit nu met mezelf in de knoop door gedragsvormen die in mijn jeugd zijn ontstaan - Haar andere gedrag maakt haar ook bijzonder en mij daardoor ook. Het is leuk en grappig en ook een levensles Thema 3 Eigen tijd hebben Tijd hebben voor jezelf. Dat is even helemaal géén rekening houden met je broer of zus. Makkelijker gezegd, dan gedaan. Veel brussen geven aan dat zij het moeilijk vinden om eigen tijd te hebben. Wanneer je als brus voor jezelf kiest, knaagt het schuldgevoel. Zou ik nu niet bij mijn broer of zus moeten zijn? Wat ben ik blij dat mijn zus of broer even een tijdje weg is... Die gedachten zorgen voor gevoelens van schaamte, boosheid, verdriet, of alles door elkaar. Ook hierbij is het van belang dat brussen geholpen worden om tijdig hun eigen 10

11 grenzen aan te geven. Een brus moet aan kunnen geven wanneer hij niet kan of ergens geen zin in heeft. Dit zal de broer of zus moeten leren respecteren. Brussen kunnen hierbij extra ondersteuning gebruiken, zowel van ouders als professionals. - Hoezo tijd voor jezelf?! Ik heb meerdere verplichtingen naast elkaar (gezin, werk, opleiding) - En dan gaat de telefoon, ben je thuis? Zeg dan maar eens nee tegen je broer - Eigen tijd hebben voor jezelf gaat altijd gepaard met schuld- en schaamtegevoelens Thema 4 Wij begrijpen elkaar Je broer of zus begrijpen is essentieel voor het ontwikkelen van een goede band: Wat zegt hij/zij? Wat bedoelt hij/zij? Wat voelt hij/zij? Maar het is net zo belangrijk dat je broer of zus jou ook begrijpt. Brussen dienen mee getraind te worden in het leren van pictogrammen of andere communicatiemethoden. Soms begrijpen brussen hun broer of zus zo goed, dat ze soms niet eens woorden nodig hebben om elkaar te begrijpen. Hierdoor hebben ze het gevoel dat ze hun zus of broer moeten beschermen tegen de buitenwereld, omdat zij hun handen of voeten voor de buitenwereld zijn. Belangrijk hierbij is dat brussen hun balans kunnen houden, hun eigen grenzen leren aangeven en aan de bel trekken wanneer ze zich te verantwoordelijk voelen. Dit moet je als brus zijnde leren, iets waar een professional bij kan helpen. - Wij begrijpen elkaar niet: de kromme redeneringen van mijn schizofrene broer kan ik niet volgen. We communiceren moeizaam/snel ruzie - We hebben een eigen taal met elkaar - Anderen snappen mijn broer/zus niet. Soms heb ik het gevoel dat ik mijn broer/zus beter begrijp dan mijn eigen ouders - Ik voel me een vertegenwoordiger van mijn broer/zus of ik dit nu wel of niet wil - Je ontwikkelt zelf aangepast gedrag, doordat je steeds rekening houdt met je broer/zus Thema 5 Aanvaarding Als brus heb je je hele leven te maken met het aanvaarden dat je broer of zus zo is. Elk knooppunt in het leven van een brus - kleutertijd, net tiener zijn, pubertijd, uit huis gaan, trouwen, kinderen krijgen, en zorg overnemen - is een heroriëntatie op hun eigen leven en hun rol ten aanzien van broer of zus. Professionals zouden hiervan op de hoogte moeten zijn en broers en zussen hierin per fase moeten ondersteunen. - dat er iets goed fout gaat omdat je even niet hebt opgelet - dat er altijd bezuinigd gaat worden - dat een uitje voelt als een verplichting - dat je om hulp mag en móet vragen 11

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

bijdehand Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd

bijdehand Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd Jaargang 7 Nummer 1 2014 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd Stelling:

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst.

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst. 1 Sámen met gezinnen Pagina 4 In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent Pagina 14 Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst Pagina 20 Magazine van Jeugdbescherming Gelderland

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie