renewables OPLOSSINGEN VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "renewables OPLOSSINGEN VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE www.cebeo.be Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten."

Transcriptie

1 2014 renewables OPLOSSINGEN VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten.

2 Renewables, een energieke keuze! Bij bouwprojecten wordt er steeds meer bewust gekozen voor hernieuwbare energiesystemen of renewables. Het is een bewuste keuze, ingegeven door de energieprestatie regelgeving die strenger wordt en door de toenemende sensibilisering op het vlak van energie-efficiëntie. Ook voor de professionele installateur zijn renewables bijgevolg een must geworden. Wie investeert in kennis over de installatie van hernieuwbare energiesystemen, maakt wel een energieke keuze. Renewables zijn namelijk de hedendaagse realiteit én de toekomst. REKEN OP CEBEO Bent u minder vertrouwd met renewables? Cebeo spaart zijn energie niet om u te helpen en ondersteunen. Dit is waar u mag op rekenen: Een team van specialisten, ook in uw regio Product- en systeemopleidingen, in samenwerking met fabrikanten Projectbegeleiding, commercieel en technisch: offerte, ondersteuning van berekening van de installatie tot en met oplevering

3 CEBEO KEUZE VOOR TOPMERKEN, DIE KWALITEIT BIEDEN Als professioneel installateur wilt u ongetwijfeld uw klant zekerheid bieden over kwaliteit en duurzaamheid: het gaat om investeringen in oplossingen die veel jaren moeten dienst doen. Toch is het niet altijd evident om een keuze te maken uit het enorme aanbod aan producten en merken die op de markt zijn. Gaat u met Cebeo in zee, dan heeft u al een zorg minder: wij werken uitsluitend met fabrikanten en merken die topkwaliteit bieden. U vindt ze terug in deze cataloog. DE EPB-WETGEVING PER REGIO IN KAART GEBRACHT De EPB-wetgeving is in ons land regionale materie. Dit betekent dat elk gewest zijn eigen traject uittekent naar Hieronder een overzicht van de eisen wat betreft het E-peil en hernieuwbare energie voor de nieuwbouwwoningen en grondige renovaties. Vlaanderen In Vlaanderen werd in 2014 een belangrijke nieuwe stap gezet, door de verlaging van het E-peil naar E60 en de invoering van de verplichting van hernieuwbare energie. Dit zijn de systemen / mogelijkheden om daar aan te beantwoorden: Zonneboiler minstens 0,02m² apertuur/m² bruto vloeroppervlakte PV-installatie minstens 7kWh/jaar.m² bruto vloeroppervlakte Biomassa als hoofdverwarming (dekt minstens 85% van de bruto energiebehoefte voor verwarming) Warmtepomp als hoofdverwarming (dekt minstens 85% van de bruto energiebehoefte voor verwarming) Aansluiten op het net voor stadsverwarming (waarvan minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen komt) Participatie in een project voor de productie van hernieuwbare energie, waarvoor de vergunningen werden verleend na 1 januari Het E-peil daalde tevens van 70 naar 60 in 2014, en zal om de twee jaar telkens nog tien punten strenger worden tot E30 in Een woning die wegens bouwtechnische redenen niet aan één van bovenstaande zes eisen kan voldoen, kan toch conform de aangepaste EPB-wetgeving zijn wanneer het E-peil tien procent lager ligt dan hetgeen werd vastgelegd voor het betreffende jaar. In 2014 is dit 10 procent lager dan E60, dus E54. Brussel In Brussel verandert er dit jaar nog niets en blijft het E-peil behouden op E70, maar tegen 2015 wordt daar de passiefstandaard toegepast voor alle nieuwbouwprojecten en bij ingrijpende renovaties. Het maximale E-peil is nog niet bepaald, maar het totaal primair energieverbruik mag vanaf 2015 niet meer bedragen dan 45 kwh/m². Wallonië Het E-peil is sinds september 2011 vastgelegd op E80. Er is ook de verplichting op residentiële ventilatie. Een verplichting voor hernieuwbare energie bestaat er op vandaag nog niet. Hoe de EPB-wetgeving in Wallonië zal evolueren in de nabije toekomst is nog onduidelijk. PREMIES Voor een aantal systemen kan je als bouwheer een premie of subsidie krijgen. Deze ondersteuning is echter niet eenvormig en hangt af van de regio waar je woont, de netbeheerder of de lokale overheid. Een aantal gespecialiseerde websites maken je echter wel wegwijs in de eventuele premies: Vlaanderen - Brussel Wallonië - Ontdek wat Cebeo kan betekenen voor uw project renewables en contacteer een van onze specialisten. De filialen vindt u op de achterzijde van deze cataloog en op renewables I Cebeo 3

4 CEBEO Verklarende woordenlijst Actieve koeling Apertuur BEN-woning BIVALENT of HYBRIDE de warmtepomp onttrekt actief de warmte aan de ruimte. De compressor van de warmtepomp is actief in gebruik. het gedeelte bij zonnecollectoren dat de zonnestraling opvangt. Dus de effectief benutte oppervlakte van de zonnecollector, zonder het kader. bijna-energieneutrale woning de warmtepomp kan tot een bepaalde buitentemperatuur de volledige warmtebehoefte indekken. Beneden deze temperatuur wordt de warmtepomp geholpen door een externe warmtebron, zoals bv. een ketel of weerstand. Dit gebeurt meestal als de gevraagde vertrektemperatuur van de installatie hoger is dan de maximum uitgangstemperatuur van de warmtepomp of indien de verwarmingscapaciteit van de warmtepomp onvoldoende is om de woning te verwarmen (bv. lucht/water warmtepomp die bijgestaan wordt onder een bepaalde brontemperatuur). Buffervat een buffervat heeft meerdere functies : 1. Evenwichtsfles : laat toe dat het debiet nodig voor de goede werking van de warmtepomp onafhankelijk van het debiet van de verwarmingskringen kan bestaan, zonder dat beide elkaar hinderen. 2. Actieve buffer om toe te laten dat de warmtepomp langer continu kan werken en laat automatisch langere pauzetijden toe. Voorkomt het pendelen van de warmtepomp en verzekert een langere levensduur. 3. Bij lucht/water warmtepompen vervult het buffervat de rol van warmtebron voor de noodzakelijke ontdooicyclus. Captatienet Cascadeschakeling in verwarmingsinstallaties COP EC-motor E-peil Fossiele brandstof Fotovoltaïsche installatie Geothermische warmtepomp Glycol Hernieuwbare energie LTV Mono-bloc Mono-energetisch netwerk van buizen dat de warmte uit de bodem onttrekt. verschillende warmtebronnen (ketels, WP-en) zijn parallel of in serie opgesteld en worden trapsgewijs ingeschakeld om het uitgangsvermogen te verhogen. Coefficiënt Of Performance = prestatiecoëfficiënt : bij warmtepompen, is de verhouding tussen het afgegeven vermogen (warmte) en het opgenomen elektrisch vermogen. Electronically Commtuated : motoren die de AC en DC technologie combineren : de motor wordt gevoed met een wisselspanning (AC). Deze wordt intern in de motor elektronisch omgevormd in een gelijkspanning (DC) die de motor aandrijft. berekende richtwaarde voor het energieverbruik, bepaald volgens de EPB richtlijnen. koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde, vooral in het Carboon maar ook uit andere tijdperken. Hieronder vallen aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. installatie voor directe omzetting van zonlicht in elektriciteit. warmtepomp die aardwarmte opneemt om deze aan de verwarmingsinstallatie af te geven op een hoger temperatuurniveau. antivriesvloeistof. energie voorhanden in onze omgeving, die zich permanent hernieuwt en onbeperkt voorhanden is, zoals de zonne-energie, windenergie, enz. Lage temperatuur verwarming warmtepompen waarbij alle koeltechnische componenten in 1 behuizing zitten en waarvoor geen koeltechnische handelingen nodig zijn voor de installatie. de warmtepomp kan, tot een bepaalde buitentemperatuur (het bivalentiepunt, meestal begrepen tussen -3 C en -7 C) de warmtebehoefte alleen indekken. Beneden deze temperatuur wordt de warmtepomp geholpen door een elektrische weerstand, ingebouwd in de warmtepomp of in het buffervat. Meestal toegepast bij lucht/water warmtepompen. 4 Cebeo I renewables

5 CEBEO Monovalent NTC weerstand Off-grid Passieve koeling Plug and play PPI PTC weerstand PV Residentieel RS485 Silicium Smart grid SWW Synergrid Tertiair VOC Warmtewisselaar WLAN Wp WP de warmtepomp heeft voldoende verwarmingscapaciteit om ook op de koudste dagen alleen aan de volledige warmtebehoefte te voldoen. Dit wordt toegepast bij de geothermische warmtepompen, met als bron de bodem of water uit de diepe ondergrond. weerstand met negatieve temperatuurcoëfficiënt gebruikt voor temperatuurmeting. netonafhankelijk. koeling waarbij de warmtepomp niet actief wordt ingeschakeld. De warmte onttrokken aan de ruimte wordt via een warmtewisselaar afgegeven aan de aarde, of aan de buitenlucht. De compressor van de warmtepomp blijft buiten gebruik. eenvoudige installatie waarbij de componenten onderling verbonden worden en onmiddellijk klaar zijn voor werking. Poriën per Inch is een internationaal gebruikelijke maateenheid, voornamelijk gebruikt voor filtermaterialen. Ze bepaalt enerzijds de doorlaatbaarheid van dergelijke materialen en anderzijds hun capaciteit om verontreiniging tegen te houden. weerstand met positieve temperatuurcoëfficiënt gebruikt voor temperatuur meting Photo Voltaïc. woningbouw. seriële interface voor telecommunicatie. minerale grondstof gebruikt voor het produceren van halfgeleiders en fotovoltaïsche cellen. Wordt onder andere gewonnen uit zand. Na zuurstof is silicium het meest voorkomend element in de aardkorst. een energienetwerk dat technologie inzet om traditionele vormen van energieproductie naadloos te combineren met de productie van hernieuwbare energie sanitair warm water. federatie van de netbeheerders van elektriciteit en aardgas in België. commercieel gebouw. vluchtige organische componenten (ivm luchtkwaliteit). component van een installatie waarin warmte overgedragen wordt van een medium (gas of vloeistof) naar een ander medium (gas of vloeistof), waarbij beide media van elkaar gescheiden blijven. Wireless Local Area Network Wattpiek, vermogen van een PV-module: dit is het elektrisch vermogen dat een module maximaal kan afgeven als ze belicht wordt met W lichtenergie per m², bij 25 C omgevingstemperatuur en een lichtspectrum overeenkomstig een luchtmassa (A.M.) van 1.5. warmtepomp De afbeeldingen, specifieke eigenschappen en productreferenties zijn informatief en kunnen zonder voorafgaande melding gewijzigd worden. Aarzel niet om ons te raadplegen. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. renewables I Cebeo 5

6 6

7 Inhoud 01 Fotovoltaïsche installatie Warmtepomp Zonneboiler Warmtepompboiler Zwembad warmtepomp renewables I Cebeo 7

8 8

9 Fotovoltaïsche installatie - Algemeen Panelen...13 Polykristallijn - Monokristallijn Sunkits Inhoud...15 Schuine daken...16 Platte daken...17 Andere opstellingen Omvormers...20 Netgekoppelde installatie...22 Eilandwerking Monitoring en energieopslag...33 SMA Smart Home - Eigen verbruik optimaliseren...33 Toebehoren en communicatie Toebehoren...40 Bevestigingsmateriaal...40 Connectoren...46 Solar kabel...48 Installatiemateriaal...49 renewables I Cebeo 9

10 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES Fotovoltaïsche installatie WERKWIJZE Het zonlicht is een rijke energiebron die overvloedig aanwezig is, zelfs in ons klimaat. Met PV-modules kan je zonlicht opvangen en als elektrische energie (gelijkspanning) ter beschikking stellen. Hoe meer licht een module ontvangt, hoe meer energie ze kan afgeven. Het vermogen van een PV-module wordt uitgedrukt in Wp: dit is het elektrisch vermogen dat een module maximaal kan afgeven als ze belicht wordt met 1000W lichtenergie per m², bij 25 C omgevingstemperatuur en een lichtspectrum overeenkomstig een luchtmassa (A.M.) van 1.5. De meest gangbare PV-modules zijn samengesteld uit poly- of monokristallijne cellen op basis van zuiver silicium. positieve elektrode negatieve elektrode n-type Silicium p-n overgang p-type Silicium Solargenerator Net Verbruikers Module DC bekabeling Omvormer Groene stroom teller Teller AC-bekabeling Verdeelbord met beveiligingen Netgekoppelde PV-installaties Om deze energie nuttig te kunnen gebruiken, wordt ze door een omvormer omgevormd van gelijkspanning naar bruikbare wisselspanning. De uitgangsspanning van de omvormer wordt parallel gekoppeld op het lokale laagspanningsnet. Voor zeer grote installaties kan de installatie ook op het middenspanningsnet gekoppeld worden. Om deze netkoppeling te mogen maken, moet voldaan worden aan de specifieke technische voorschriften voor decentrale productieinstallaties die in parallel werken met het distributienet: de SYNERGRID C10/11 regelgeving. Synergrid is de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen residentiële en professionele installaties. Residentieel: de PV-installatie heeft een nominaal uitgangsvermogen, van alle omvormers samen, kleiner of gelijk aan 10 kva. De totale jaarlijkse opbrengst van de installatie (MWh) mag niet hoger zijn dan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van de abonnee. Professioneel: de PV-installatie heeft een nominaal uitgangsvermogen, van alle omvormers samen, groter dan 10 kva. Afhankelijk van de netstudie, uitgevoerd door de netbeheerder, kan de jaarlijkse opbrengst van de installatie beperkt worden tot een bepaalde waarde (MWh). Een professionele installatie moet steeds de toelating hebben van de netbeheerder. In beide gevallen moet de aansluiting voldoen aan volgende basisregels, afhankelijk van het totaal nominaal uitgangsvermogen van de verschillende omvormers samen (verder aansluitvermogen genoemd): Is het aansluitvermogen van de PV-installatie < 5 kva, dan mag deze éénfasig aangesloten worden op het net. Is het aansluitvermogen van de PV-installatie > 5 kva, dan moet deze steeds meerfasig aangesloten worden op het net. Hierbij mag het verschil in vermogen tussen 2 fasen niet groter zijn dan 5 kva. 10 Cebeo I renewables

11 Voor residentiële PV-installaties moeten de omvormers uitgerust zijn met een ontkoppelingsinrichting. Indien het net wegvalt, wordt de PVinstallatie automatisch afgeschakeld van het net. Voor professionele PV-installaties (> 10 kva) moet de verbinding met het net gebeuren via een ontkoppelingskast. Deze kast is uitgerust met: een ontkoppelingsrelais (bv. SEPAM), om de installatie van het net los te koppelen zodra de netspanning wegvalt een onevenwichtsrelais (stroomrelais in de nulgeleider), om de installatie van het net los te koppelen als er een onevenwicht ontstaat tussen de fasen >5 kva. Meer info op klik op Technische Voorschriften > Elektriciteit klik in de tabel op C10/11 In deze tabel kan je, naast C10/11 ook op FAQ gaan voor antwoord op veel gestelde vragen. renewables FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES OFF-GRID EN BACK-UP INSTALLATIES OFF-GRID installaties zijn volledig onafhankelijk van het net. De zonne-energie wordt door een batterijlader opgeslagen in een aangepaste batterij en het vermogen wordt op vraag afgegeven aan de verschillende verbruikers. Dit kan op gelijkspanning (12, 24 of 48 VDC) of via een omvormer op wisselspanning (bv. 230 V 50 Hz). Om een OFF-GRID installatie te kunnen ontwerpen, moeten volgende gegevens beschikbaar zijn: Exacte geografische ligging (lengte- en breedtegraad) Juiste definitie van alle verbruikers met hun vermogen en hun werkingstijd per 24 uur. De gevraagde autonomie van de installatie. Voor een OFF-GRID installatie is het nodig om extra aandacht te besteden aan: De beperking van het opgesteld vermogen: De juiste inschatting van het dagelijks verbruik! BACK-UP installaties zijn netgekoppelde installaties, waarin de opgewekte PV-energie volledig of gedeeltelijk opgeslagen wordt in een aangepaste batterij. Valt de netspanning weg, dan schakelt de installatie automatisch over naar de batterijvoeding (via een omvormer), mits aangepaste beveiligingen. Meestal wordt enkel het vitale deel van de installatie gevoed. Ook voor een back-up installatie moeten de exacte gegevens van de installatie bekend zijn, om deze zo nauwkeurig mogelijk te kunnen dimensioneren. Wat u moet weten? 1. Panelen symmetrisch bevestigen en steeds min. 8 mm ruimte voorzien tussen de panelen 2. Vermijd windbelasting (hou min. 20 cm afstand van de dakrand) 3. Overspanningsbeveiliging voor en na de omvormers wordt aanbevolen Basismaterialen Panelen Omvormer Bevestigingsmateriaal Solarkabel Connectoren AC-kabel kwh-teller, overspanningsbeveiliging, zekeringen Skills Bepalen van de oriëntatie (eventueel met kompas). Dit staat ook meestal aangegeven op het plan van het gebouw. Enige kennis van een dakconstructie. Elektrotechnische kennis. Ondersteuning Bij Cebeo geniet u een ondersteuning van A tot Z en bekomt u begeleiding bij uw eerste projecten. Studie van het project (adhv ingevulde vragenlijst) Offerte renewables I Cebeo 11

12 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES MET SOLARWORLD VANDAAG AL KLAAR VOOR EEN ZONNIGE TOEKOMST. Wij maken het u gemakkelijk: investeer samen met ons in een toekomst met zonnestroom! Volledig geautomatiseerde fabricage met waterdichte proces- en kwaliteitscontrole. SolarWorld beheerst voor 100% het recyclageproces. Een module wordt op het einde van zijn levenscyclus door SolarWorld deskundig en milieuvriendelijk gerecycleerd. Neem hiervoor contact op met uw regionale HVAC-specialist. 12 Cebeo I renewables

13 Panelen KWALITEITEN EN VERMOGEN Alleen de beste PV-installatie is ook een goede investering. Wie in het meest efficiënte product investeert, kan rekenen op opbrengst op lange termijn. SolarWorld maakt de keuze voor uw klanten eenvoudig en biedt al de beste kwaliteit voor het paneel. Met meer dan 30 jaar productie-ervaring is SolarWorld al sinds jaren één van de mondiale marktleiders met ervaring in de PV-techniek. Alle productiestappen, van het silicium tot het paneel vinden plaats op de Duitse productielocatie Freiberg. Daardoor is zeer hoge kwaliteit in iedere productiefase gegarandeerd. renewables FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES SolarWorld panelen voldoen aan brandveiligheidsklasse B1 volgens DIN SolarWorld panelen zijn vorst- en hagelbestendig en doorstaan de strengste winter Maximale drukbelasting tot 5,4 kn/m² voor hoge sneeuwlasten DLG en TÜV geteste bestendigheid tegen ammoniak Zoutnevelbestendig voor toepassing in kustgebieden Soorten silicium solar cellen POLYKRISTALLIJN Zuiver silicium, met onregelmatige kristalstructuur, wordt in dunne schijfjes versneden en behandeld Rendement 10 à 14 tot zelfs 15% Uitzicht: donkerblauw gevlekt GEGARANDEERDE PRESTATIE VAN DE MODULES Grafiek: Lineaire prestatiegarantie* GARANTIE MEERWAARDE JAAR * overeenkomstig het SolarWorld service certificaat geldig bij koop Lineaire prestatiegarantie* van SolarWorld In de handel gebruikelijke garantie in verschillende niveau s MONOKRISTALLIJN Zuiver silicium, met regelmatige kristalstructuur (alle kristallen gelijk gericht), wordt in dunne schijfjes versneden en behandeld Rendement 13 à 16 tot zelfs 18% Uitzicht: donkerblauw tot zwart gelijkmatig POLY VARIO POLY MONO BLACK MONO ref. 390 SW250NEWGLASS ref. 390 SW200VARIOPOLY ref. 390 SW250MONOBLACK ref. 390 SW265MONOBLACK ref. 390 SW270MONOBLACK ref. 390 SW250MONO ref. 390 SW260MONO ref. 390 SW270MONO Op speciale aanvraag L X B X H x x 31 mm x x 31 mm x x 31 mm x x 31 mm Omlijsting Zilver geëloxeerd aluminium Zilver geëloxeerd aluminium Zwart geëloxeerd aluminium Zilver geëloxeerd aluminum Gewicht 21,2 kg 17,4 kg 21,2 kg 21,2 kg Cellen per paneel Celafmetingen 156 x 156 mm 156 x 156 mm 156 x 156 mm 156 x 156 mm Vermogenstolerantie -0/+5 Wp -0/+4 Wp -0/+5 Wp -0/+5Wp Kenmerken Optimale flexibiliteit in het polygamma door variopoly modules, die perfect afgestemd zijn op de SW250poly Nog betere benutting van het dakoppervlak door combinatie van poly en variopoly modules Te plannen met Suntool 2 (software) Optimale bouwpakketten mogelijk door de verscheidenheid aan vermogens en uitvoeringen. Kwaliteit made in Germany renewables I Cebeo 13

14 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES SUNMODULE PROTECT SW POLY De innoverende glastechnologie aan voor- en rugzijde van deze modules maakt ze extreem weerbestendig en robuust. De positieve vermogentolerantie (-0 tot +5 Wp) verzekert een hoge doeltreffendheid. SolarWorld plaatst met deze modules een mijlpaal op het gebied van prestatiewaarborg: maar liefst 30 jaar lineaire waarborg. Een maximum degradatie van 0,35% per jaar geeft een gewaarborgde prestatie van 90% na 21 jaar en 86,85% na 30 jaar. GEGARANDEERDE PRESTATIE VAN DE MODULES Lineaire prestatiegarantie van SolarWorld: Sunmodule Protect Lineaire prestatiegarantie van SolarWorld: Sunmodule Plus GARANTIE MEERWAARDE JAAR ref. 390 SW250PROTECT ref. 390 SW255PROTECT Lengte x breedte x hoogte x x 31 mm Omlijsting Helder geanodiseerd aluminium Gewicht 21,2 kg Cellen per module 60 Celafmeting 156 x 156 mm Vermogen tolerantie -0/+5 Wp 14 Cebeo I renewables

15 Sunkits ALL-INCLUSIVE-PAKKET VAN PROFESSIONALS VOOR PROFESSIONALS Sunkits all-inclusive-pakket. De bouwkits bevatten alle componenten nodig voor de opbouw en de indienstneming van een degelijke PV-installatie: Kwaliteitsmodules van SolarWorld: Sunmodule Plus of Sunmodule Plus Black Omvormers van het merk SMA SolarWorld montagesysteem: Sundeck, Sunfix plus, Sunfix Aero, Sunfix Aero Duo, Suntub, SunCarport of SunShed. DC-kabels en toebehoren: Suncable 1 x 4 mm² of 1 x 6 mm² (bekabeling inbegrepen tot aan de wisselspanningsuitgang van de omvormer) In kit klaar voor montage De individuele behoeften van de klant, de specifieke architecturale kenmerken van het gebouw en de geografische ligging worden door SolarWorld voor u gebundeld in een pasklare installatie-oplossing In optie: installatiebewaking en visualisering met Suntrol Een totaalservice: op elke Sunkit geldt een kosteloze speciale verzekering van 2 jaar, in optie verlengbaar tot 5 jaar. Dit is een extra voordeel voor uw klant Daar bovenop krijgt u van SolarWorld een Sunpass renewables FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES SUNPASS Een echte meerwaarde voor uw klant: in de Sunpass-map vindt uw klant nuttige gegevens over zijn PV-installatie. Sunpass staat voor kwaliteit, ook na installatie. Iedere Sunpass omvat de volgende gegevens: Korte beschrijving van de installatie De kenmerken van de gebruikte modules, met hun flash-testresultaten De kenmerken van de gebruikte omvormer(s) De gegevens over het gebruikte bevestigingssysteem en het montageplan De kenmerken van de gebruikte Solarkabel en het bedradingsschema De verschillende conformiteitsverklaringen, certificaten en waarborgbepalingen Verklaring van de installateur over de vakkundige installatie Handige tabel voor opvolging van de prestaties Klasseermap voor de externe gegevens zoals elektriciteitsfacturen, GS-certificaten, enz. SUNKITS VERZEKERING Speciale verzekering voor alle nieuw geïnstalleerde SolarWorld kits (Sunkits) bouwpakketten. Deze gratis verzekering met een looptijd van 2 jaar kan in optie tegen een gunstige vervolgpremie verlengd worden tot 5 jaar. Deze verzekering omvat: Allrisk verzekering Bedrijfsonderbrekingsverzekering Lagere opbrengstverzekering Constructieverzekering Kenmerken Planning en optimaal op elkaar afgestemde componenten uit één hand Prefab-bouwpakketten op maat, gemakkelijk en snel te monteren Steeds conform de actuele richtlijnen en normen Vele extra s: van installatiebewaking tot installatieverzekering Gecertifieerde stabiliteit van het montagesysteem volgens Eurocode 1 / DIN 1055 renewables I Cebeo 15

16 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES SUNKITS VOOR SCHUINE DAKEN VOOR HELLENDE DAKEN Kenmerken Toepasbaar op alle hellende daken Naargelang onderliggende dakstructuur één- of tweelaagssysteem Optimale ventilatie aan de rugzijde voor een maximale opbrengst Geschikt voor plaatsing van de modules in portret of in landschap Gering systeemgewicht: vanaf 5 kg/m² (exclusief modulegewicht) Bestand tegen maximale windsnelheid van 158 km/u PERFECTE COMBINATIE VAN ESTHETIEK EN EFFICIËNTIE, DAKINTEGRATIE VOOR HELLENDE DAKEN Kenmerken Een exclusief SolarWorld systeem Modules steeds in portret geplaatst Modules Sunmodule Plus of Sunmodule Plus Black Kostenvoordeel door besparing op de dakbedekking (geen pannen of leien onder de PV-installatie) Geringe belasting op de dakconstructie in vergelijking met de conventionele PV-opbouw. Bestand tegen maximale windsnelheid van 158 km/u 16 Cebeo I renewables

17 SUNKITS VOOR PLATTE DAKEN VOOR PLATTE DAKEN Kenmerken Aangepast voor platte daken Plaatsing van de modules onder een hoek t.o.v. dakhelling De draagstructuur wordt verankerd op het dak Gering systeemgewicht: vanaf 5 kg/m² (exclusief module gewicht) Bestand tegen maximale windsnelheid van 158 km/u renewables FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES CONSOLES VOOR MONTAGE OP PLATTE DAKEN Kenmerken Zeer snelle installatie door klein aantal componenten Geen dakdoorboring voor de bevestiging, vrije opstelling Te voorzien van ballast zoals grind, betonplaten, stoeptegels (optimaal 40 x 40 cm) Antislipstrips voorzien voor een hogere stabiliteit Bestand tegen maximale windsnelheid van 140 km/u LICHTE STRUCTUUR VOOR MONTAGE OP PLATTE DAKEN Kenmerken Voor platte daken met geringe draagkracht en een maximum helling van 5 Geen dakdoorboring voor de bevestiging, vrije opstelling. Aanbeveling: antislipstrips. Ballast met stoeptegels of grind Modules opgesteld onder een hellingshoek van 10, 15 of 25, minimum 3 rijen van 3 modules Bestand tegen maximale windsnelheid van 140 km/u MEER OPBRENGST EN LICHTE STRUCTUUR VOOR MONTAGE OP PLATTE DAKEN Kenmerken Voor het optimaal benutten van platte daken met een maximum helling van 5 (tot 60% meer vermogen) Geen dakdoorboring voor de bevestiging, vrije opstelling. Aanbeveling: antislipstrips. Ballast met stoeptegels of grind Modules opgesteld onder een hellingshoek van 10, minimum 3 rijen van 2 x 2 modules Bestand tegen maximale windsnelheid van 140 km/u renewables I Cebeo 17

18 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES SUNKITS VOOR ANDERE OPSTELLINGEN ENERGIEWINNING EN BESCHERMING Verkrijgbaar als: SunCarport blue De standaardoplossing: de SunCarport met Sunmodule Poly SunCarport black (op aanvraag) De designoplossing: de SunCarport met Sunmodule Mono Black Technische gegevens (met een helling van 10 ) ref. 390 CARP0RT9M250P0 Lengterichting Als enkele carport ref. 390 CARP0RT10M250P0 Dwarsrichting Als enkele carport ref. 390 CARP0RT15M250P0 Lengterichting Als dubbele carport Generator 9 Sunmodule Plus 10 Sunmodule Plus 15 Sunmodule Plus Module SW 250 (3 x 3) SW 250 (5 x 2) SW 250 (5 x 3) Totaal vermogen 2,250 kwp 2,500 kwp 3,750 kwp Gewicht standaard/zware belasting 535/ 562 kg 717/748 kg kg Breedte mm mm mm Lengte mm mm mm Hoogte voor mm mm mm Hoogte achter mm mm mm Maximale windsnelheid 116 km/u 116 km/u 116 km/u Draagstructuur Alu zilver Alu zilver Alu zilver 18 Cebeo I renewables

19 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES renewables I Cebeo 19

20 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES Omvormers Als wereldwijde marktleider en technologische wereldspeler op het vlak van PV-omvormers, is SMA een drijvende kracht voor de centrale hernieuwbare energievoorziening. Hun innovaties dragen steeds bij tot de uitbreiding van het aandeel PV-energie en een consequente vermindering van de systeemkosten van een PV-installatie. 6 redenen om voor SMA te kiezen: 1. Lokale ondersteuning SMA Benelux Sinds 2009 gevestigd in Mechelen met 20 medewerkers klaar om u te helpen steeds snelle hulp in uw eigen taal. Technische documentatie en promotiemateriaal in Nederlands en Frans. 3. Kwaliteit, de passie van SMA Bij SMA bepaalt het procesbeheer de kwaliteit. Het oog voor detail maakt, vanaf de eerste ontwikkelingsfase, het onderscheid. SMA producten leveren niet enkel hoge prestaties, ze zijn ook betrouwbaar. Duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn de basis van SMA s kwaliteitsbeheer. 5. SMA Solar Academy De SMA Solar Academy geeft u opleidingen in het Nederlands en Frans over alle SMA producten en toepassingen, met aandacht voor de lokale regelgeving, nieuwe trends, nieuwe ontwikkelingen en actuele thema s in de branche Uitgebreide productportfolio van watt tot megawatt! SMA heeft voor iedere installatiegrootte en moduletype een passende omvormer. Of het nu gaat om residentiële met Sunny Boy of micro omvormers, of commerciële installaties met Sunny Centrals, u vindt een oplossing voor ieder project. 4. Intelligent energiebeheer SMA werkt actief mee aan de energierevolutie. Het opzet is om mensen te helpen slimmer wonen, met meer aandacht voor energieverbruik en beheer, dankzij de Sunny Home Manager en het Smart Home Concept. 6. SMA Service uw lokale ondersteuning Met een sterk wereldwijd concept helpt SMA Service u steeds snel en in uw eigen taal. Door uw keuze voor SMA omvormers hebt u steeds automatisch toegang tot deze uitgebreide service. Service Line in België, voor al uw technische vragen Omruildienst voor defecte toestellen: na diagnose, binnen 48 uur een nieuw toestel opgestuurd Uitgebreid en flexibel garantieprogramma van 5 tot 25 jaar SMA ter plaatse Sunny Central: indienststelling en onderhoudscontracten 20 Cebeo I renewables

21 Het SMA Project Performance Package. 99% beschikbaarheid. Gegarandeerd. Het succes van PV-installaties heeft tot continu grotere installaties geleid. Bij industriële installaties is het erg belangrijk dat de installatiebeheerder zeker is van zijn investering. Met de combinatie van innovatieve diensten en technologisch geavanceerde hardware biedt SMA haar klanten een gerust gemoed en de zekerheid van opbrengst. renewables FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES Wat is het SMA Project Performance Package (PPP)? Het PPP is een unieke, alles-in-één oplossing voor grote projecten met een speciaal pakketvoordeel. Er zijn drie pijlers in het Project Performance Package: de omvormer, communicatie en service. 1. Sunny Tripower 20000TL EE Project Gestroomlijnd naar de essentiële functies voor grootschalige decentrale PV-systemen, biedt de Sunny Tripower 20000TLEE Project uitzonderlijke prestaties met een rendement van 98,5%. Het is ook zeer flexibel in betrekking tot types zonnepanelen. Daarnaast zijn alle huidige en toekomstige functies voor netwerkbeheer ingebouwd, het is dus klaar voor de toekomst! 2. Communicatie SMA biedt een geavanceerde communicatie met de hoogste snelheden voor een optimale controle en een volledige weergave van de installatie. De SMA Cluster Controller zorgt voor een hypermoderne monitoring en controle van grote gedecentraliseerde zonnestroominstallaties. Dankzij de ethernetverbinding kan men ook alle gegevens van de installatie aflezen op de gratis online Sunny Portal. 3. Service De PPP service garandeert 99% beschikbaarheid van de installatie. Dit verzekert de return on investment, minimaliseert de risico s en verhoogt de betrouwbaarheid. De inbedrijfstelling en inspectie van de installatie zorgt voor een optimaal functioneren. En aan de hand van Remote Service verzekert SMA een actieve monitoring die de opbrengst verzekert en de uitvalperiode beperkt. Het SMA Project Performance Package toegepast In België zijn al verschillende installaties gepland met het SMA Project Performance Package. Een eerste is al geplaatst in Hannuit bij de Belgische fruitveiling. In Nederland is er ook een veldopstelling geplaatst met het SMA PPP in Moerdijk. Heeft u hiervoor interesse? Contacteer uw regionale Cebeo HVAC-specialist renewables I Cebeo 21

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

Kiezen voor SMA. Nederlandse residentiële markt

Kiezen voor SMA. Nederlandse residentiële markt Kiezen voor SMA Nederlandse residentiële markt SMA Solar Technology AG SMA is een drijvende kracht voor hernieuwbare decentrale energie. We zijn niet alleen wereldwijd marktleider voor zonne-energie-omvormers,

Nadere informatie

KIEZEN VOOR SMA. Residentiële markt

KIEZEN VOOR SMA. Residentiële markt KIEZEN VOOR SMA Residentiële markt OVER SMA SMA is een drijvende kracht voor hernieuwbare decentrale energie. We zijn niet alleen wereldwijd marktleider voor zonne-energie omvormers, maar ook pioniers

Nadere informatie

Energiebeheer en opslag: de kern van de energierevolutie! SMA Solar Technology AG

Energiebeheer en opslag: de kern van de energierevolutie! SMA Solar Technology AG Energiebeheer en opslag: de kern van de energierevolutie! Inhoud 1 Motivatie 2 Lokaal energiebeheer en opslag in het netwerk 3 Oplossingen van SMA 2 Inhoud 1 Motivatie 2 Lokaal energiebeheer en opslag

Nadere informatie

SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate

SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate Agenda 1 Product Portfolio 2 Sunny Boy 240 / Sunny Multigate en toepassingen 3 Waarom kiezen voor SMA? 4 Installatie micro-omvormer systeem 5

Nadere informatie

FOTOVOLTAÏSCHE 1.0 INSTALLATIES. Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten. www.cebeo.be

FOTOVOLTAÏSCHE 1.0 INSTALLATIES. Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten. www.cebeo.be 1.0 FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES De meest actuele versie van deze brochure vindt u steeds op www.cebeo.be Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten. www.cebeo.be 07 PANELEN 19 OMVORMERS

Nadere informatie

Lokale productie en opslag: een realiteit! SMA Solar Technology AG

Lokale productie en opslag: een realiteit! SMA Solar Technology AG Lokale productie en opslag: een realiteit! Inhoud 1 Marktverwachtingen en motivatie 2 Lokaal energiebeheer en opslag in het netwerk 3 Oplossingen van SMA 2 Inhoud 1 Marktverwachtingen en motivatie 2 Lokaal

Nadere informatie

SLIMME PANEEL TECHNOLOGIE VAN SMA EN TIGO OPTIMALISATIE VAN ZONNESTROOMINSTALLATIES EN UW BEDRIJF

SLIMME PANEEL TECHNOLOGIE VAN SMA EN TIGO OPTIMALISATIE VAN ZONNESTROOMINSTALLATIES EN UW BEDRIJF SLIMME PANEEL TECHNOLOGIE VAN SMA EN TIGO OPTIMALISATIE VAN ZONNESTROOMINSTALLATIES EN UW BEDRIJF + BESCHIKBAAR. BESTEL NU! SMA Solar Technology AG DE JUISTE PARTNERS MET DE JUISTE TECHNOLOGIE OP HET JUISTE

Nadere informatie

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. De meest complete driefasige omvormer ideaal voor alle situaties

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. De meest complete driefasige omvormer ideaal voor alle situaties SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NIEUW Nu ook in 10 en 12 kw beschikbaar! Rendabel Flexibel

Nadere informatie

Perfectie in design en techniek

Perfectie in design en techniek Perfectie in design en techniek www.solarworld-belgium.com Uw voordelen in een oogopslag esthetiek: harmonische integratie in het dak vermogen: optimale opbrengst dankzij de speciale constructie Flexibiliteit:

Nadere informatie

5 troeven van de SMA Webconnect

5 troeven van de SMA Webconnect 5 troeven de SMA Webconnect. altijd en overal zicht op de energieopbrengst. veilige en betrouwbare netwerk verbinding. overzichtelijke gegevens weergave via de Sunny Portal. eenvoudig te installeren 5.

Nadere informatie

Sunny Tripower 5000TL 12000TL

Sunny Tripower 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 Rendabel Flexibel Communicatief Eenvoudig Maximaal rendement van 98,3 % Schaduwbeheer

Nadere informatie

Waarom een micro-omvormer?

Waarom een micro-omvormer? Waarom een micro-omvormer? Eigenaar van uw eigen energieproductie Wilt u meer onafhankelijkheid? Investeer dan slim in een eigen energieproductie. Het micro-omvormersysteem maakt de eerste stap zeer eenvoudig.

Nadere informatie

IS ENERGIEOPSLAG HET ANTWOORD?

IS ENERGIEOPSLAG HET ANTWOORD? IS ENERGIEOPSLAG HET ANTWOORD? JA! DE VOLGENDE STAP NAAR MEER ONAFHANKELIJKHEID WAAROM? 1. Eigen energie voorziening Geen impact meer van prijsstijgen en zelf in controle van je eigen elektriciteit, dag

Nadere informatie

Performance Ratio. De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie.

Performance Ratio. De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie. Performance Ratio Een kwaliteitscriterium voor uw PV-installatie Inhoud De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie. Concreet verwijst

Nadere informatie

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Persmap Januari 2014 ARIANEXT, EEN COMPLEET GAMMA WARMTEPOMPEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN Chaffoteaux vergroot zijn gamma multi-energiesystemen voor de verwarming

Nadere informatie

PV systemen. PV systemen. Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) Wegens de toenemende vraag naar groene energie en CO 2 besparende

PV systemen. PV systemen. Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) Wegens de toenemende vraag naar groene energie en CO 2 besparende 2014 Complete maatwerkpakketten Specifiek voor woningbouw Voor alle configuraties Standaard op voorraad Direct geleverd Uitgebreide kennis aanwezig Training mogelijk PV systemen Foto: residentiële systemen

Nadere informatie

Technische data Volledig geïntegreerd elektrisch opslagsysteem voor woning en werk

Technische data Volledig geïntegreerd elektrisch opslagsysteem voor woning en werk Technische data Volledig geïntegreerd elektrisch opslagsysteem voor woning en werk Inhoud van een compleet monofasig systeem van 16 kwh. Het totale systeem GREEN ROCK, het zout water opslagsysteem is verkrijgbaar

Nadere informatie

ZONNEPANELEN & OMVORMERS

ZONNEPANELEN & OMVORMERS Talesun 270 Wp poly Talesun is één van de grootste fabrikanten van zonnepanelen ter wereld. Bloomberg heeft Talesun zelfs predicaat tier 1 gegeven. Door dit predicaat hoort Talesun tot de tien grootste

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Leefmilieu Brussel Hernieuwbare elektriciteitsproductie voor woningen met maximum 10 eenheden Gregory Neubourg APERe Doelstellingen van de presentatie Kennis van de belangrijke

Nadere informatie

Universal & Console ICOSUN ICOSUN. Zonne-energie systemen. Garantie op hoog rendement. Licht in gewicht. Duurzaam. Zekere installatie

Universal & Console ICOSUN ICOSUN. Zonne-energie systemen. Garantie op hoog rendement. Licht in gewicht. Duurzaam. Zekere installatie ICOSUN ICOSUN Universal & Console Garantie op hoog rendement Licht in gewicht Duurzaam Zekere installatie Voor vrijwel alle daken Zonne-energie systemen ICOSUN Universal De hoeveelheid energie die de aarde

Nadere informatie

Opties Standaard WLAN PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Meter

Opties Standaard WLAN PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Meter Years Maximale installatiegrootte 2000 kwp Optioneel vermogensmanagement en cos phi-regeling Kleuren TFT-touchdisplay en LCDstatusdisplay voor het weergeven van grafieken en de werking Bewaak de centrale

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET OPSLAG , An Geysenbergh, Trainer

AAN DE SLAG MET OPSLAG , An Geysenbergh, Trainer AAN DE SLAG MET OPSLAG 16.03.2016, An Geysenbergh, Trainer SMA Benelux AGENDA 1 2 3 4 Wereldwijde opslagmarkt Waar te beginnen? Waarmee rekening houden voor het ontwerp? SMA opslagoplossingen 5 Extra informatie

Nadere informatie

Wat moet de CV installateur met PV PV heeft de toekomst. Door: Richard Ogink

Wat moet de CV installateur met PV PV heeft de toekomst. Door: Richard Ogink Wat moet de CV installateur met PV PV heeft de toekomst Door: Richard Ogink Wat moet de CV installateur met PV Indeling presentatie 1. Zon als duurzame energiebron 2. Wetgeving 3. PV in de praktijk 4.

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE 1 Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Leefmilieu Brussel Hernieuwbare elektriciteitsproductie voor woningen met maximum 10 eenheden Gregory Neubourg APERe Doelstellingen van de presentatie Kennis van de

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart.

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart. Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart 3 oktober 2013 Welkom & aanleiding 19:30 Groen Zonnig Hoorn Zonnepanelen: wat

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest / NewSolar

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest / NewSolar Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker in samenwerking met: Johan Overvest / NewSolar 24 september2013 Agenda Informatieavond Zonnepanelen en -boilers 19:30 Welkom & aanleiding Groen Zonnig Nieuwegein

Nadere informatie

Alezio. >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >> Behoud van het milieu. Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht!

Alezio. >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >> Behoud van het milieu. Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht! ZONNESYSTEMEN HOUT WARMTEPOMPEN CONDENSATIE OLIE/GAS Alezio WARMTEPOMPEN LUCHT/WATER EASYLIFE Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht! >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >>

Nadere informatie

Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology. Razendsnel configureren, veilig bewaken. Eenvoudig. Gebruikersvriendelijk. Veilig

Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology. Razendsnel configureren, veilig bewaken. Eenvoudig. Gebruikersvriendelijk. Veilig Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology WEBBOX-BT-20 Veilig Eenvoudig Gebruikersvriendelijk Bewaking, diagnose en configuratie van de PV installatie op afstand Datalogger voor alle belangrijke installatiegegevens

Nadere informatie

Comfort en gerustheid. Warmte is ons element. Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw. Logatherm WPS/WPS K. [ Lucht ] [ Water ]

Comfort en gerustheid. Warmte is ons element. Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw. Logatherm WPS/WPS K. [ Lucht ] [ Water ] [ Lucht ] [ Water ] Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw [ Aarde ] [ Buderus ] Comfort en gerustheid Logatherm WPS/WPS K De Logatherm glycolwater/water warmtepompen WPS van Buderus

Nadere informatie

Groene energie maakt het mooie weer!

Groene energie maakt het mooie weer! zonne-energie systemen Groene energie maakt het mooie weer! 2 Monier en jij: een duurzame relatie De zon is overal. Ze geeft ons licht en warmte. Gratis propere energie! In tegenstelling tot de klassieke

Nadere informatie

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA ZONNE ENERGIE Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA Onderwerpen introductie zonne energie in Nederland uitleg werking zonnestroom installaties plaatsing op verschillende daken financiële aspecten

Nadere informatie

Laat uw Energie efficiënter werken. Bewaking en besturing van PV-systemen met Solar-Log TM

Laat uw Energie efficiënter werken. Bewaking en besturing van PV-systemen met Solar-Log TM Laat uw Energie efficiënter werken. Bewaking en besturing van PV-systemen met Solar-Log TM Solar-Log TM bewaakt en bestuurt uw PV-systeem Slijtage en schade komen bij alle technische apparaten voor; vandaar

Nadere informatie

Seminarie Duurzaam bouwen

Seminarie Duurzaam bouwen Seminarie Duurzaam bouwen Hernieuwbare energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Leefmilieu Brussel Monitoring van PV-systemen, zonneboilers en warmtepompen David MARTENS CENERGIE Doelstelling(en)

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE SYSTEMEN

ZONNE-ENERGIE SYSTEMEN ZONNE-ENERGIE SYSTEMEN www.monier.be 49 WAT ZIJN FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN? Een fotovoltaïsch systeem of PV-systeem (van het Engelse photovoltaic ) bestaat uit panelen waarin zonnecellen zijn ingebouwd,

Nadere informatie

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 2 1200 Serie Brandmeldcentrale Installatie van een veilig gevoel Volledige bescherming aangepast aan uw wensen De 1200 Serie Brandmeldcentrale

Nadere informatie

Fotovoltaïsche installaties Autonome systemen

Fotovoltaïsche installaties Autonome systemen Fotovoltaïsche installaties Autonome systemen Autonome PV systemen Het principe van een autonoom PV systeem baseert zich op onderstaand schema: Regelaar Junction box principe Junction box + Junction box

Nadere informatie

015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2. Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER. Product-Information

015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2. Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER. Product-Information 015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2 Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER Product-Information 015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 3 015.012/Exendis

Nadere informatie

Investeer NU in uw eigen zonnepanelen!

Investeer NU in uw eigen zonnepanelen! Web pagina : www.installatietechniekdwcschoutens.nl E mail : its@brunssum.net Zonne-energie Investeer NU in uw eigen zonnepanelen! Hoe werkt Zonnestroom? Voor het opwekken van zonnestroom heb je nodig:

Nadere informatie

Q CELLS ZONNE-ENERGIE- BUFFER Q.HOME+ ESS-G1

Q CELLS ZONNE-ENERGIE- BUFFER Q.HOME+ ESS-G1 Q CELLS ZONNE-ENERGIE- BUFFER Q.HOME+ ESS-G1 ALL-IN-ONE BUFFEROPLOSSING OMVORMER, BATTERIJ EN BEHEERSYSTEEM MET HET Q CELLS Q.HOME+ ESS-G1 ENERGIEBUFFERSYSTEEM KUNT U DE ENERGIE DIE OVERDAG DOOR DE ZON

Nadere informatie

SUNNY BOY. Hetzelfde. Alleen beter.

SUNNY BOY. Hetzelfde. Alleen beter. SUNNY BOY Hetzelfde. Alleen beter. door 750 V DC-spanning door multistring technologie door innovatief montageconcept met Webconnect door internationale karakters door de werking zonder ventilator 2 Hetzelfde.

Nadere informatie

Spec. energieopbrengst (ca.)*: Leidingverliezen (in % van PV-energie): --- Aantal omvormers: 1

Spec. energieopbrengst (ca.)*: Leidingverliezen (in % van PV-energie): --- Aantal omvormers: 1 SMA Benelux Generaal de Wittelaan 19B 2800 Mechelen België SMA Benelux Generaal de Wittelaan 19B 2800 Mechelen België Tel.: +32 15 286730 E-mail: info@sma-benelux.com Internet: www.sma-benelux.com Internet:

Nadere informatie

Energietechniek Techniko Hoofdstraat 35 9454 PK Ekehaar Tel. 0592-389343 info@techniko.nl www.techniko.nl

Energietechniek Techniko Hoofdstraat 35 9454 PK Ekehaar Tel. 0592-389343 info@techniko.nl www.techniko.nl PV-panelen particulier Energietechniek Techniko Hoofdstraat 35 9454 PK Ekehaar Tel. 0592-389343 info@techniko.nl www.techniko.nl De zon als energiebron voor particulieren PV panelen (oftewel photo voltage

Nadere informatie

GT 120 GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL

GT 120 GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL ZONNE-ENERGIE HOUT WARMTEPOMPEN GAS/STOOKOLIE CONDENSATIE GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL ADVANCE Grenzeloos comfort >> >> >> Geluidsarme werking en Lange levensduur Oplossingen en Comfort

Nadere informatie

Profiteer maximaal van uw solarsysteem

Profiteer maximaal van uw solarsysteem Monitoring Profiteer maximaal van uw solarsysteem Historie en ontwikkeling van opbrengsten Bewaking & alarmering Voor PC, laptop of iphone Oplossingen voor 500 W tot 200 kwatt installaties Monitoring:

Nadere informatie

IN EEN ZONNIGE TOEKOMST!

IN EEN ZONNIGE TOEKOMST! Installatiebedrijf VAN DEN BERG verwarming ventilatie sanitair zonne-energie INVESTEER IN EEN ZONNIGE TOEKOMST! Even voorstellen Installatiebedrijf van den Berg is sinds 1976 een gevestigde waarde in

Nadere informatie

ZONNEPANELEN VOOR THUIS. de duurzaam winkel. maakt uw woning klaar voor de toekomst

ZONNEPANELEN VOOR THUIS. de duurzaam winkel. maakt uw woning klaar voor de toekomst ZONNEPANELEN VOOR THUIS de duurzaam winkel maakt uw woning klaar voor de toekomst HOE HET WERKT Salderen Monitoring Hoe werkt een zonneinstallatie? Een zonnestroominstallatie (ook wel PV-installatie genoemd,

Nadere informatie

Enfinity omvormers re-inventing the inverter

Enfinity omvormers re-inventing the inverter NL Enfinity omvormers re-inventing the inverter www.enfinity.be Kies voor een compleet kwalitatief en kostenefficiënt PV systeem! Naast een uitgebreid assortiment Enfinity zonnepanelen en montagesystemen

Nadere informatie

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER EOS PLUS HP DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER Lucht-water warmtepomp voor de productie van Sanitair Warm Water zonder gebruik van gas. Deze pomp, speciaal

Nadere informatie

H e t W A d u s E P C p a k k e t

H e t W A d u s E P C p a k k e t Uw partner in duurzame energie H e t W A d u s E P C p a k k e t De ultieme oplossing voor uw woning v1.0 april 2009 Voorwoord WAdus BV is een jong en dynamisch bedrijf. Het bedrijf is opgericht in 2008

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

Kwaliteit en vermogen

Kwaliteit en vermogen Kwaliteit en vermogen SOLARWORLD TOP QUALITY www.solarworld-belgium.com NIEUW! 25 JAAR LINEAIRE PRESTATIEGARANTIE EN TOT 5 JAAR UITGEBREIDE PRODUCTGARANTIE* Topproducten voor iedere toepassing In de uiterst

Nadere informatie

Fotovoltaïsche zonne-energie. De kracht van het zonlicht is onbeperkt, permanent en grijpbaar. energizing your future

Fotovoltaïsche zonne-energie. De kracht van het zonlicht is onbeperkt, permanent en grijpbaar. energizing your future Fotovoltaïsche zonne-energie De kracht van het zonlicht is onbeperkt, permanent en grijpbaar energizing your future energizing your future Investeer in je eigen energie Denk milieuvriendelijk, handel economisch

Nadere informatie

MORRENHOF JANSEN INSTALLATIEBEDRIJVEN. GEWOON GOED.

MORRENHOF JANSEN INSTALLATIEBEDRIJVEN. GEWOON GOED. MORRENHOF JANSEN INSTALLATIEBEDRIJVEN. GEWOON GOED. Gewoon goed is één van uitgangspunten dat bij ons team van 150 medewerkers hoog in het vaandel staat en past bij onze no-nonsense organisatie. Of het

Nadere informatie

ELEGANT. ROBUUST. DUURZAAM. DE NIEUWE GENERATIE ZONNEPANELEN MADE IN GERMANY

ELEGANT. ROBUUST. DUURZAAM. DE NIEUWE GENERATIE ZONNEPANELEN MADE IN GERMANY ELEGANT. ROBUUST. DUURZAAM. DE NIEUWE GENERATIE ZONNEPANELEN MADE IN GERMANY Particulier SOLARWATT 60P STYLE De innovatieve glas-glas generatie zonnepanelen Super lichtgewicht, dankzij glas van slechts

Nadere informatie

Zonne-energiesystemen. Een compleet zonne-energiepakket, klaar voor installatie

Zonne-energiesystemen. Een compleet zonne-energiepakket, klaar voor installatie Zonne-energiesystemen Een compleet zonne-energiepakket, klaar voor installatie Ubbink zonne-energiesystemen Gebruik de energie van de zon! Zonne-energie is een vorm van duurzame energie. De zon is overal

Nadere informatie

tapwater warmtepompen - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen :

tapwater warmtepompen - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen : - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen : GECERTIFICEERD RENDEMENTRECORD Het hoogste rendement ooit, zo blijkt uit de testen. Het is de eerste ventilatiewarmtepomp met EHPA-label.

Nadere informatie

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Solar testers Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Het pakket bestaat uit een PV-installatietester, een zonnestraling

Nadere informatie

ELEGANT. RUBUUST. DUURZAAM.

ELEGANT. RUBUUST. DUURZAAM. ELEGANT. RUBUUST. DUURZAAM. DE NIEUWE GENERATIE ZONNEPANELEN MADE IN GERMANY PERFECTE COMBINATIE: MEER STROOM, HOGERE BETROUWBAARHEID EN MOOIE VORMGEVING. De nieuwe generatie zonnepanelen van Solarwatt

Nadere informatie

Schaduwmanagement. Efficiënt gebruik van deels overschaduwde PVV-installaties met OptiTrac Global Peak

Schaduwmanagement. Efficiënt gebruik van deels overschaduwde PVV-installaties met OptiTrac Global Peak Schaduwmanagement Efficiënt gebruik van deels overschaduwde PVV-installaties met OptiTrac Global Peak Inhoud Niet altijd kan worden voorkomen dat dakramen, schoorstenen of bomen een schaduw werpen op een

Nadere informatie

Het voor de gepatenteerde SOLYNDRA Solar module gebruikte materiaal bestaat uit koper-indium-galium-diselenide (CIGS).

Het voor de gepatenteerde SOLYNDRA Solar module gebruikte materiaal bestaat uit koper-indium-galium-diselenide (CIGS). quas lar Een uiterst betrouwbaar systeem De SOLYNDRA Solar module bestaat uit twee coaxiale cilinders. De binnenste cilinder wordt ommanteld door de CIGS-zonnecel die op haar beurt beschermd wordt door

Nadere informatie

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Wie is HRsolar Zonnewarmte V1.0 De markt Zonnewarmte V2.0 Zonnewarmte NOM Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van complete

Nadere informatie

Ziet alles. En weet nog veel meer.

Ziet alles. En weet nog veel meer. Years Ziet alles. En weet nog veel meer. Bewaking en bediening van zonneenergiesystemen met Solar-Log TM Smart Energy met Solar-Log Het eigen stroomverbruik slim regelen Hoger rendement dankzij bespaarde

Nadere informatie

Duurzaam Soesterkwartier

Duurzaam Soesterkwartier Duurzaam Soesterkwartier Inhoudsopgave: Zonne-energie overzicht dia 1) Zonnepaneel installatie 2) Opstelling zonnepanelen 3) Opbrengst installatie 4) Opbrengst voor eigen gebruik 5) Panelen onderhouden

Nadere informatie

SMA SMART HOME Praktisch eigenverbruik intelligent optimaliseren

SMA SMART HOME Praktisch eigenverbruik intelligent optimaliseren SMA SMART HOME Praktisch eigenverbruik intelligent optimaliseren INTELLIGENT ENERGIEBEHEER VAN UW HUISHOUDEN De energiestromen in een huis zonder zonnepanelen zijn betrekkelijk eenvoudig: Energie stroomt

Nadere informatie

... Datum :... 2012 kenmerk : EW/AO/HH/HT/2012.17030 betreft : prijsopgave PV-installatie voor uw woning. Geachte heer mevrouw...,

... Datum :... 2012 kenmerk : EW/AO/HH/HT/2012.17030 betreft : prijsopgave PV-installatie voor uw woning. Geachte heer mevrouw..., ......... Datum :... 2012 kenmerk : EW/AO/HH/HT/2012.17030 betreft : prijsopgave PV-installatie voor uw woning Geachte heer mevrouw........, U neemt deel in een project voor zonnepanelen in Raalte. Namens

Nadere informatie

SOLON SOLfixx. Fotovoltaïsch systeem voor platte daken.

SOLON SOLfixx. Fotovoltaïsch systeem voor platte daken. SOLON SOLfixx Black/Blue NL SOLON SOLfixx. Fotovoltaïsch systeem voor platte daken. Meer rendement per vierkante meter. Hoog oppervlakterendement Geschikt voor lichtbouw daken vanaf een belastingsreserve

Nadere informatie

+ + WERKINGSPRINCIPE. Met een volledig gamma van 2 oplossingen past Arianext zich aan elke installatieconfiguratie aan:

+ + WERKINGSPRINCIPE. Met een volledig gamma van 2 oplossingen past Arianext zich aan elke installatieconfiguratie aan: WERKINGSPRINCIPE De Arianext oplossingen verzekeren de productie van verwarming en sanitair warm water. Ze bestaan uit twee modules: > De buitenmodule : deze haalt, zelfs hartje winter, de energie uit

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Warmtekrachtkoppeling Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Waarom ecopower? Eenvoudigweg omdat het de moeite waard is! Bij een traditionele productie van energie

Nadere informatie

Maak de. Juiste keuze. Voor uw SDE+ project

Maak de. Juiste keuze. Voor uw SDE+ project Maak de Juiste keuze Voor uw SDE+ project OVER SDE+ De SDE+ 2014 is een exploitatiesubsidie voor bedrijven, instellingen en non-profit instellingen die willen investeren in duurzame energie, waaronder

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert

Nadere informatie

Enphase - de slimste keus in zonne-energie.

Enphase - de slimste keus in zonne-energie. - de slimste keus in zonne-energie. Uw zonnepanelen uitrusten met technologie heeft minimaal drie voordelen: De hoogste betrouwbaarheid, uitstekende prestaties en het hoogste rendement op uw investering.

Nadere informatie

Nu ook zonnepanelen mogelijk op west, oost en noord georiënteerde daken!!!!

Nu ook zonnepanelen mogelijk op west, oost en noord georiënteerde daken!!!! Nu ook zonnepanelen mogelijk op west, oost en noord georiënteerde daken!!!! Tot voor kort was het alleen mogelijk en rendabel om zonnepanelen te monteren op zuid georiënteerde daken. Daken aan de west,

Nadere informatie

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015 Zie de leidraad op www.zondeventer.nl Waarom zonne-energie Wat is zonne-energie Kengetallen Opbrengst zonne-energie Stappenplan Componenten Plaatsing Turnkey

Nadere informatie

> Samen te gebruiken. > Gebruik de kracht van de zon tweemaal met 2 Power! Therminologie

> Samen te gebruiken. > Gebruik de kracht van de zon tweemaal met 2 Power! Therminologie Therminologie Klassieke fotovoltaïsche modules worden hierna aangeduid als pv-modules. Fotovoltaïsche modules die ook thermische energie leveren in de vorm van warm water worden fotovoltaïsche-thermische-modules

Nadere informatie

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 jan. 2014 1 Verplicht aandeel HE met PV Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

Echt nul op de meter. HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

Echt nul op de meter. HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Echt nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Zonthermie V1.0 -> V3.0 Zonthermie V3.0 / warmtepompen Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van zonthermische oplossingen

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Making Solar Systems Smarter

Making Solar Systems Smarter Making Solar Systems Smarter GOEDE REDENEN OM OVER TE STAPPEN OP ZONNE-ENERGIE SMART PV-OPLOSSINGEN VAN SOLAREDGE Geld besparen Door zonne-energie te gebruiken in uw huis zal uw energierekening omlaag

Nadere informatie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie 1 Bosch Solar zonne-energie 2 Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag uit. Huishoudelijke apparaten,

Nadere informatie

Isolatieweerstand (R iso ) van niet galvanisch gescheiden PV-installaties

Isolatieweerstand (R iso ) van niet galvanisch gescheiden PV-installaties Isolatieweerstand (R iso ) van niet galvanisch gescheiden PV-installaties met SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Inhoud PV-installaties met omvormers zonder transformator zijn in de teruglevermodus

Nadere informatie

>> Compact én performant >> Maximaal besparen >> Gebruiksvriendelijk

>> Compact én performant >> Maximaal besparen >> Gebruiksvriendelijk ZONNESYSTEMEN HOUT WARMTEPOMPEN CONDENSATIE OLIE/GAS Naneo CONDENSERENDE GASWANDKETEL EASYLIFE De essentie van condensatie >> Compact én performant >> Maximaal besparen >> Gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten

Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten Installatiehandleiding voor vakmensen 1 Toelichting bij dit document Geldigheid Dit

Nadere informatie

Innovatie voor systeemintegratie

Innovatie voor systeemintegratie Innovatie voor systeemintegratie PERFORMANCE MADE SMARTER PR-backplane Een gebruiksvriendelijke en betrouwbare montageoplossing tussen het DCS/PLC/SIS-systeem en isolatoren/i.s. interfaces TEMPERATUUR

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar)

Informatieavond Zonnepanelen. Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) Informatieavond Zonnepanelen Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) 16 mei 2013 Agenda Informatieavond 19:30 Welkom Aanleiding Energiepunt Wonen (Gem.

Nadere informatie

Zonne-energiesystemen. Een compleet zonne-energiepakket, klaar voor installatie

Zonne-energiesystemen. Een compleet zonne-energiepakket, klaar voor installatie Zonne-energiesystemen Een compleet zonne-energiepakket, klaar voor installatie UBBINK ZONNE-ENERGIESYSTEMEN Gebruik de energie van de zon! Zonne-energie is een vorm van duurzame energie. De zon is overal

Nadere informatie

Vermindert structureel uw water- en energieverbruik! Brochure zonnepanelen

Vermindert structureel uw water- en energieverbruik! Brochure zonnepanelen Brochure zonnepanelen Hoe werkt een solar-systeem De basis van een solar systeem is een zonnecel bouwsteen die onder invloed van licht direct elektriciteit levert. Polykristallijne silicium Bij het stolproces

Nadere informatie

Stroomtekort in België

Stroomtekort in België Stroomtekort in België Oplossingen en systemen Stil Milieubewust Energie bufferen Duurzaam Solar Self consumption Stroomtekort in België Zal de stroom ook in uw gemeente uitgeschakeld worden? Dan: Werkt

Nadere informatie

Making Solar Systems Smarter

Making Solar Systems Smarter Making Solar Systems Smarter GOEDE REDENEN OM OVER TE STAPPEN OP ZONNE-ENERGIE SMART PV-OPLOSSINGEN VAN SOLAREDGE Geld besparen Door zonne-energie te gebruiken in uw huis zal uw energierekening omlaag

Nadere informatie

Alles over. zonnestroom systemen AABOSOLAR. Achtseweg-Noord 12C 5651 GG Eindhoven T 024 6782475 F 040 2570055. Info@aabosolar.nl www.aabosolar.

Alles over. zonnestroom systemen AABOSOLAR. Achtseweg-Noord 12C 5651 GG Eindhoven T 024 6782475 F 040 2570055. Info@aabosolar.nl www.aabosolar. Alles over zonnestroom systemen AABOSOLAR Achtseweg-Noord 12C 5651 GG Eindhoven T 024 6782475 F 040 2570055 Info@aabosolar.nl www.aabosolar.nl Hoe werkt een zonnestroominstallatie? De kern van een zonnestroominstallatie

Nadere informatie

DE NIEUWE GENERATIE ZONNEPANELEN

DE NIEUWE GENERATIE ZONNEPANELEN DE NIEUWE GENERATIE ZONNEPANELEN Glas-Glas Zonnepanelen. HOOGSTE RENDEMENT EN LEVENSDUUR. DE PERFECTE COMBINATIE: MEER STROOM, HOGERE BETROUWBAARHEID EN MOOIE VORMGEVING AL MEER DAN 20 JAAR HOOGWAARDIGE

Nadere informatie

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 ZONNE - PANELEN INFORMATIE Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 www.bruggink-bv.nl Oktober 2012 ZONNE - PANELEN 1. Algemene informatie Inhoud 2. Landelijke subsidieregeling, afkomstig

Nadere informatie

CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN

CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN 1 CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN 1 2 Een thermische zonne-installatie is opgebouwd uit volgende elementen : 1 2 De zonne-collector vangt het invallend zonlicht op en zet die om in warmte. Deze warmte wordt

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

Agenda Informatieavond Zonnepanelen

Agenda Informatieavond Zonnepanelen Informatieavond Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) 16 mei 2013 19:30 21:45 Agenda Informatieavond Welkom Aanleiding Energiepunt Wonen (Gem. Utrecht)

Nadere informatie

Making Solar Systems Smarter

Making Solar Systems Smarter Making Solar Systems Smarter GOEDE REDENEN OM OVER TE STAPPEN OP ZONNE-ENERGIE SMART PV-OPLOSSINGEN VAN SOLAREDGE Geld besparen Door zonne-energie te gebruiken in uw huis zal uw energierekening omlaag

Nadere informatie

AUTONOOM SYSTEEM BISOL Voor volledige energieonafhankelijkheid

AUTONOOM SYSTEEM BISOL Voor volledige energieonafhankelijkheid AUTONOOM SYSTEEM BISOL 1200 Voor volledige energieonafhankelijkheid BISOL autonome systemen Beschik over uw eigen bron van groene energie. Een autonome zonne-installatie is een installatie die niet is

Nadere informatie

Twineo. Condensatie voor iedereen >> Gegarandeerde besparing van energie >> Warm water in overvloed >> Zeer compact. << www.dedietrich.

Twineo. Condensatie voor iedereen >> Gegarandeerde besparing van energie >> Warm water in overvloed >> Zeer compact. << www.dedietrich. ZONNE-ENERGIE HOUT WARMTEPOMPEN GAS/STOOKOLIE CONDENSATIE Twineo C O N D E N S E R E N D E V L O E R G A S K E T E L EASYLIFE Condensatie voor iedereen >> Gegarandeerde besparing van energie >> Warm water

Nadere informatie

Leidingbeveiligingsschakelaars

Leidingbeveiligingsschakelaars Leidingbeveiligingsschakelaars Dimensionering van geschikte leidingbeveiligingsschakelaars voor omvormers onder PV-specifieke omstandigheden Inhoud De keuze van de juiste leidingbeveiligingsschakelaar

Nadere informatie