renewables OPLOSSINGEN VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "renewables OPLOSSINGEN VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE www.cebeo.be Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten."

Transcriptie

1 2014 renewables OPLOSSINGEN VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten.

2 Renewables, een energieke keuze! Bij bouwprojecten wordt er steeds meer bewust gekozen voor hernieuwbare energiesystemen of renewables. Het is een bewuste keuze, ingegeven door de energieprestatie regelgeving die strenger wordt en door de toenemende sensibilisering op het vlak van energie-efficiëntie. Ook voor de professionele installateur zijn renewables bijgevolg een must geworden. Wie investeert in kennis over de installatie van hernieuwbare energiesystemen, maakt wel een energieke keuze. Renewables zijn namelijk de hedendaagse realiteit én de toekomst. REKEN OP CEBEO Bent u minder vertrouwd met renewables? Cebeo spaart zijn energie niet om u te helpen en ondersteunen. Dit is waar u mag op rekenen: Een team van specialisten, ook in uw regio Product- en systeemopleidingen, in samenwerking met fabrikanten Projectbegeleiding, commercieel en technisch: offerte, ondersteuning van berekening van de installatie tot en met oplevering

3 CEBEO KEUZE VOOR TOPMERKEN, DIE KWALITEIT BIEDEN Als professioneel installateur wilt u ongetwijfeld uw klant zekerheid bieden over kwaliteit en duurzaamheid: het gaat om investeringen in oplossingen die veel jaren moeten dienst doen. Toch is het niet altijd evident om een keuze te maken uit het enorme aanbod aan producten en merken die op de markt zijn. Gaat u met Cebeo in zee, dan heeft u al een zorg minder: wij werken uitsluitend met fabrikanten en merken die topkwaliteit bieden. U vindt ze terug in deze cataloog. DE EPB-WETGEVING PER REGIO IN KAART GEBRACHT De EPB-wetgeving is in ons land regionale materie. Dit betekent dat elk gewest zijn eigen traject uittekent naar Hieronder een overzicht van de eisen wat betreft het E-peil en hernieuwbare energie voor de nieuwbouwwoningen en grondige renovaties. Vlaanderen In Vlaanderen werd in 2014 een belangrijke nieuwe stap gezet, door de verlaging van het E-peil naar E60 en de invoering van de verplichting van hernieuwbare energie. Dit zijn de systemen / mogelijkheden om daar aan te beantwoorden: Zonneboiler minstens 0,02m² apertuur/m² bruto vloeroppervlakte PV-installatie minstens 7kWh/jaar.m² bruto vloeroppervlakte Biomassa als hoofdverwarming (dekt minstens 85% van de bruto energiebehoefte voor verwarming) Warmtepomp als hoofdverwarming (dekt minstens 85% van de bruto energiebehoefte voor verwarming) Aansluiten op het net voor stadsverwarming (waarvan minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen komt) Participatie in een project voor de productie van hernieuwbare energie, waarvoor de vergunningen werden verleend na 1 januari Het E-peil daalde tevens van 70 naar 60 in 2014, en zal om de twee jaar telkens nog tien punten strenger worden tot E30 in Een woning die wegens bouwtechnische redenen niet aan één van bovenstaande zes eisen kan voldoen, kan toch conform de aangepaste EPB-wetgeving zijn wanneer het E-peil tien procent lager ligt dan hetgeen werd vastgelegd voor het betreffende jaar. In 2014 is dit 10 procent lager dan E60, dus E54. Brussel In Brussel verandert er dit jaar nog niets en blijft het E-peil behouden op E70, maar tegen 2015 wordt daar de passiefstandaard toegepast voor alle nieuwbouwprojecten en bij ingrijpende renovaties. Het maximale E-peil is nog niet bepaald, maar het totaal primair energieverbruik mag vanaf 2015 niet meer bedragen dan 45 kwh/m². Wallonië Het E-peil is sinds september 2011 vastgelegd op E80. Er is ook de verplichting op residentiële ventilatie. Een verplichting voor hernieuwbare energie bestaat er op vandaag nog niet. Hoe de EPB-wetgeving in Wallonië zal evolueren in de nabije toekomst is nog onduidelijk. PREMIES Voor een aantal systemen kan je als bouwheer een premie of subsidie krijgen. Deze ondersteuning is echter niet eenvormig en hangt af van de regio waar je woont, de netbeheerder of de lokale overheid. Een aantal gespecialiseerde websites maken je echter wel wegwijs in de eventuele premies: Vlaanderen - Brussel Wallonië - Ontdek wat Cebeo kan betekenen voor uw project renewables en contacteer een van onze specialisten. De filialen vindt u op de achterzijde van deze cataloog en op renewables I Cebeo 3

4 CEBEO Verklarende woordenlijst Actieve koeling Apertuur BEN-woning BIVALENT of HYBRIDE de warmtepomp onttrekt actief de warmte aan de ruimte. De compressor van de warmtepomp is actief in gebruik. het gedeelte bij zonnecollectoren dat de zonnestraling opvangt. Dus de effectief benutte oppervlakte van de zonnecollector, zonder het kader. bijna-energieneutrale woning de warmtepomp kan tot een bepaalde buitentemperatuur de volledige warmtebehoefte indekken. Beneden deze temperatuur wordt de warmtepomp geholpen door een externe warmtebron, zoals bv. een ketel of weerstand. Dit gebeurt meestal als de gevraagde vertrektemperatuur van de installatie hoger is dan de maximum uitgangstemperatuur van de warmtepomp of indien de verwarmingscapaciteit van de warmtepomp onvoldoende is om de woning te verwarmen (bv. lucht/water warmtepomp die bijgestaan wordt onder een bepaalde brontemperatuur). Buffervat een buffervat heeft meerdere functies : 1. Evenwichtsfles : laat toe dat het debiet nodig voor de goede werking van de warmtepomp onafhankelijk van het debiet van de verwarmingskringen kan bestaan, zonder dat beide elkaar hinderen. 2. Actieve buffer om toe te laten dat de warmtepomp langer continu kan werken en laat automatisch langere pauzetijden toe. Voorkomt het pendelen van de warmtepomp en verzekert een langere levensduur. 3. Bij lucht/water warmtepompen vervult het buffervat de rol van warmtebron voor de noodzakelijke ontdooicyclus. Captatienet Cascadeschakeling in verwarmingsinstallaties COP EC-motor E-peil Fossiele brandstof Fotovoltaïsche installatie Geothermische warmtepomp Glycol Hernieuwbare energie LTV Mono-bloc Mono-energetisch netwerk van buizen dat de warmte uit de bodem onttrekt. verschillende warmtebronnen (ketels, WP-en) zijn parallel of in serie opgesteld en worden trapsgewijs ingeschakeld om het uitgangsvermogen te verhogen. Coefficiënt Of Performance = prestatiecoëfficiënt : bij warmtepompen, is de verhouding tussen het afgegeven vermogen (warmte) en het opgenomen elektrisch vermogen. Electronically Commtuated : motoren die de AC en DC technologie combineren : de motor wordt gevoed met een wisselspanning (AC). Deze wordt intern in de motor elektronisch omgevormd in een gelijkspanning (DC) die de motor aandrijft. berekende richtwaarde voor het energieverbruik, bepaald volgens de EPB richtlijnen. koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde, vooral in het Carboon maar ook uit andere tijdperken. Hieronder vallen aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. installatie voor directe omzetting van zonlicht in elektriciteit. warmtepomp die aardwarmte opneemt om deze aan de verwarmingsinstallatie af te geven op een hoger temperatuurniveau. antivriesvloeistof. energie voorhanden in onze omgeving, die zich permanent hernieuwt en onbeperkt voorhanden is, zoals de zonne-energie, windenergie, enz. Lage temperatuur verwarming warmtepompen waarbij alle koeltechnische componenten in 1 behuizing zitten en waarvoor geen koeltechnische handelingen nodig zijn voor de installatie. de warmtepomp kan, tot een bepaalde buitentemperatuur (het bivalentiepunt, meestal begrepen tussen -3 C en -7 C) de warmtebehoefte alleen indekken. Beneden deze temperatuur wordt de warmtepomp geholpen door een elektrische weerstand, ingebouwd in de warmtepomp of in het buffervat. Meestal toegepast bij lucht/water warmtepompen. 4 Cebeo I renewables

5 CEBEO Monovalent NTC weerstand Off-grid Passieve koeling Plug and play PPI PTC weerstand PV Residentieel RS485 Silicium Smart grid SWW Synergrid Tertiair VOC Warmtewisselaar WLAN Wp WP de warmtepomp heeft voldoende verwarmingscapaciteit om ook op de koudste dagen alleen aan de volledige warmtebehoefte te voldoen. Dit wordt toegepast bij de geothermische warmtepompen, met als bron de bodem of water uit de diepe ondergrond. weerstand met negatieve temperatuurcoëfficiënt gebruikt voor temperatuurmeting. netonafhankelijk. koeling waarbij de warmtepomp niet actief wordt ingeschakeld. De warmte onttrokken aan de ruimte wordt via een warmtewisselaar afgegeven aan de aarde, of aan de buitenlucht. De compressor van de warmtepomp blijft buiten gebruik. eenvoudige installatie waarbij de componenten onderling verbonden worden en onmiddellijk klaar zijn voor werking. Poriën per Inch is een internationaal gebruikelijke maateenheid, voornamelijk gebruikt voor filtermaterialen. Ze bepaalt enerzijds de doorlaatbaarheid van dergelijke materialen en anderzijds hun capaciteit om verontreiniging tegen te houden. weerstand met positieve temperatuurcoëfficiënt gebruikt voor temperatuur meting Photo Voltaïc. woningbouw. seriële interface voor telecommunicatie. minerale grondstof gebruikt voor het produceren van halfgeleiders en fotovoltaïsche cellen. Wordt onder andere gewonnen uit zand. Na zuurstof is silicium het meest voorkomend element in de aardkorst. een energienetwerk dat technologie inzet om traditionele vormen van energieproductie naadloos te combineren met de productie van hernieuwbare energie sanitair warm water. federatie van de netbeheerders van elektriciteit en aardgas in België. commercieel gebouw. vluchtige organische componenten (ivm luchtkwaliteit). component van een installatie waarin warmte overgedragen wordt van een medium (gas of vloeistof) naar een ander medium (gas of vloeistof), waarbij beide media van elkaar gescheiden blijven. Wireless Local Area Network Wattpiek, vermogen van een PV-module: dit is het elektrisch vermogen dat een module maximaal kan afgeven als ze belicht wordt met W lichtenergie per m², bij 25 C omgevingstemperatuur en een lichtspectrum overeenkomstig een luchtmassa (A.M.) van 1.5. warmtepomp De afbeeldingen, specifieke eigenschappen en productreferenties zijn informatief en kunnen zonder voorafgaande melding gewijzigd worden. Aarzel niet om ons te raadplegen. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. renewables I Cebeo 5

6 6

7 Inhoud 01 Fotovoltaïsche installatie Warmtepomp Zonneboiler Warmtepompboiler Zwembad warmtepomp renewables I Cebeo 7

8 8

9 Fotovoltaïsche installatie - Algemeen Panelen...13 Polykristallijn - Monokristallijn Sunkits Inhoud...15 Schuine daken...16 Platte daken...17 Andere opstellingen Omvormers...20 Netgekoppelde installatie...22 Eilandwerking Monitoring en energieopslag...33 SMA Smart Home - Eigen verbruik optimaliseren...33 Toebehoren en communicatie Toebehoren...40 Bevestigingsmateriaal...40 Connectoren...46 Solar kabel...48 Installatiemateriaal...49 renewables I Cebeo 9

10 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES Fotovoltaïsche installatie WERKWIJZE Het zonlicht is een rijke energiebron die overvloedig aanwezig is, zelfs in ons klimaat. Met PV-modules kan je zonlicht opvangen en als elektrische energie (gelijkspanning) ter beschikking stellen. Hoe meer licht een module ontvangt, hoe meer energie ze kan afgeven. Het vermogen van een PV-module wordt uitgedrukt in Wp: dit is het elektrisch vermogen dat een module maximaal kan afgeven als ze belicht wordt met 1000W lichtenergie per m², bij 25 C omgevingstemperatuur en een lichtspectrum overeenkomstig een luchtmassa (A.M.) van 1.5. De meest gangbare PV-modules zijn samengesteld uit poly- of monokristallijne cellen op basis van zuiver silicium. positieve elektrode negatieve elektrode n-type Silicium p-n overgang p-type Silicium Solargenerator Net Verbruikers Module DC bekabeling Omvormer Groene stroom teller Teller AC-bekabeling Verdeelbord met beveiligingen Netgekoppelde PV-installaties Om deze energie nuttig te kunnen gebruiken, wordt ze door een omvormer omgevormd van gelijkspanning naar bruikbare wisselspanning. De uitgangsspanning van de omvormer wordt parallel gekoppeld op het lokale laagspanningsnet. Voor zeer grote installaties kan de installatie ook op het middenspanningsnet gekoppeld worden. Om deze netkoppeling te mogen maken, moet voldaan worden aan de specifieke technische voorschriften voor decentrale productieinstallaties die in parallel werken met het distributienet: de SYNERGRID C10/11 regelgeving. Synergrid is de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen residentiële en professionele installaties. Residentieel: de PV-installatie heeft een nominaal uitgangsvermogen, van alle omvormers samen, kleiner of gelijk aan 10 kva. De totale jaarlijkse opbrengst van de installatie (MWh) mag niet hoger zijn dan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van de abonnee. Professioneel: de PV-installatie heeft een nominaal uitgangsvermogen, van alle omvormers samen, groter dan 10 kva. Afhankelijk van de netstudie, uitgevoerd door de netbeheerder, kan de jaarlijkse opbrengst van de installatie beperkt worden tot een bepaalde waarde (MWh). Een professionele installatie moet steeds de toelating hebben van de netbeheerder. In beide gevallen moet de aansluiting voldoen aan volgende basisregels, afhankelijk van het totaal nominaal uitgangsvermogen van de verschillende omvormers samen (verder aansluitvermogen genoemd): Is het aansluitvermogen van de PV-installatie < 5 kva, dan mag deze éénfasig aangesloten worden op het net. Is het aansluitvermogen van de PV-installatie > 5 kva, dan moet deze steeds meerfasig aangesloten worden op het net. Hierbij mag het verschil in vermogen tussen 2 fasen niet groter zijn dan 5 kva. 10 Cebeo I renewables

11 Voor residentiële PV-installaties moeten de omvormers uitgerust zijn met een ontkoppelingsinrichting. Indien het net wegvalt, wordt de PVinstallatie automatisch afgeschakeld van het net. Voor professionele PV-installaties (> 10 kva) moet de verbinding met het net gebeuren via een ontkoppelingskast. Deze kast is uitgerust met: een ontkoppelingsrelais (bv. SEPAM), om de installatie van het net los te koppelen zodra de netspanning wegvalt een onevenwichtsrelais (stroomrelais in de nulgeleider), om de installatie van het net los te koppelen als er een onevenwicht ontstaat tussen de fasen >5 kva. Meer info op klik op Technische Voorschriften > Elektriciteit klik in de tabel op C10/11 In deze tabel kan je, naast C10/11 ook op FAQ gaan voor antwoord op veel gestelde vragen. renewables FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES OFF-GRID EN BACK-UP INSTALLATIES OFF-GRID installaties zijn volledig onafhankelijk van het net. De zonne-energie wordt door een batterijlader opgeslagen in een aangepaste batterij en het vermogen wordt op vraag afgegeven aan de verschillende verbruikers. Dit kan op gelijkspanning (12, 24 of 48 VDC) of via een omvormer op wisselspanning (bv. 230 V 50 Hz). Om een OFF-GRID installatie te kunnen ontwerpen, moeten volgende gegevens beschikbaar zijn: Exacte geografische ligging (lengte- en breedtegraad) Juiste definitie van alle verbruikers met hun vermogen en hun werkingstijd per 24 uur. De gevraagde autonomie van de installatie. Voor een OFF-GRID installatie is het nodig om extra aandacht te besteden aan: De beperking van het opgesteld vermogen: De juiste inschatting van het dagelijks verbruik! BACK-UP installaties zijn netgekoppelde installaties, waarin de opgewekte PV-energie volledig of gedeeltelijk opgeslagen wordt in een aangepaste batterij. Valt de netspanning weg, dan schakelt de installatie automatisch over naar de batterijvoeding (via een omvormer), mits aangepaste beveiligingen. Meestal wordt enkel het vitale deel van de installatie gevoed. Ook voor een back-up installatie moeten de exacte gegevens van de installatie bekend zijn, om deze zo nauwkeurig mogelijk te kunnen dimensioneren. Wat u moet weten? 1. Panelen symmetrisch bevestigen en steeds min. 8 mm ruimte voorzien tussen de panelen 2. Vermijd windbelasting (hou min. 20 cm afstand van de dakrand) 3. Overspanningsbeveiliging voor en na de omvormers wordt aanbevolen Basismaterialen Panelen Omvormer Bevestigingsmateriaal Solarkabel Connectoren AC-kabel kwh-teller, overspanningsbeveiliging, zekeringen Skills Bepalen van de oriëntatie (eventueel met kompas). Dit staat ook meestal aangegeven op het plan van het gebouw. Enige kennis van een dakconstructie. Elektrotechnische kennis. Ondersteuning Bij Cebeo geniet u een ondersteuning van A tot Z en bekomt u begeleiding bij uw eerste projecten. Studie van het project (adhv ingevulde vragenlijst) Offerte renewables I Cebeo 11

12 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES MET SOLARWORLD VANDAAG AL KLAAR VOOR EEN ZONNIGE TOEKOMST. Wij maken het u gemakkelijk: investeer samen met ons in een toekomst met zonnestroom! Volledig geautomatiseerde fabricage met waterdichte proces- en kwaliteitscontrole. SolarWorld beheerst voor 100% het recyclageproces. Een module wordt op het einde van zijn levenscyclus door SolarWorld deskundig en milieuvriendelijk gerecycleerd. Neem hiervoor contact op met uw regionale HVAC-specialist. 12 Cebeo I renewables

13 Panelen KWALITEITEN EN VERMOGEN Alleen de beste PV-installatie is ook een goede investering. Wie in het meest efficiënte product investeert, kan rekenen op opbrengst op lange termijn. SolarWorld maakt de keuze voor uw klanten eenvoudig en biedt al de beste kwaliteit voor het paneel. Met meer dan 30 jaar productie-ervaring is SolarWorld al sinds jaren één van de mondiale marktleiders met ervaring in de PV-techniek. Alle productiestappen, van het silicium tot het paneel vinden plaats op de Duitse productielocatie Freiberg. Daardoor is zeer hoge kwaliteit in iedere productiefase gegarandeerd. renewables FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES SolarWorld panelen voldoen aan brandveiligheidsklasse B1 volgens DIN SolarWorld panelen zijn vorst- en hagelbestendig en doorstaan de strengste winter Maximale drukbelasting tot 5,4 kn/m² voor hoge sneeuwlasten DLG en TÜV geteste bestendigheid tegen ammoniak Zoutnevelbestendig voor toepassing in kustgebieden Soorten silicium solar cellen POLYKRISTALLIJN Zuiver silicium, met onregelmatige kristalstructuur, wordt in dunne schijfjes versneden en behandeld Rendement 10 à 14 tot zelfs 15% Uitzicht: donkerblauw gevlekt GEGARANDEERDE PRESTATIE VAN DE MODULES Grafiek: Lineaire prestatiegarantie* GARANTIE MEERWAARDE JAAR * overeenkomstig het SolarWorld service certificaat geldig bij koop Lineaire prestatiegarantie* van SolarWorld In de handel gebruikelijke garantie in verschillende niveau s MONOKRISTALLIJN Zuiver silicium, met regelmatige kristalstructuur (alle kristallen gelijk gericht), wordt in dunne schijfjes versneden en behandeld Rendement 13 à 16 tot zelfs 18% Uitzicht: donkerblauw tot zwart gelijkmatig POLY VARIO POLY MONO BLACK MONO ref. 390 SW250NEWGLASS ref. 390 SW200VARIOPOLY ref. 390 SW250MONOBLACK ref. 390 SW265MONOBLACK ref. 390 SW270MONOBLACK ref. 390 SW250MONO ref. 390 SW260MONO ref. 390 SW270MONO Op speciale aanvraag L X B X H x x 31 mm x x 31 mm x x 31 mm x x 31 mm Omlijsting Zilver geëloxeerd aluminium Zilver geëloxeerd aluminium Zwart geëloxeerd aluminium Zilver geëloxeerd aluminum Gewicht 21,2 kg 17,4 kg 21,2 kg 21,2 kg Cellen per paneel Celafmetingen 156 x 156 mm 156 x 156 mm 156 x 156 mm 156 x 156 mm Vermogenstolerantie -0/+5 Wp -0/+4 Wp -0/+5 Wp -0/+5Wp Kenmerken Optimale flexibiliteit in het polygamma door variopoly modules, die perfect afgestemd zijn op de SW250poly Nog betere benutting van het dakoppervlak door combinatie van poly en variopoly modules Te plannen met Suntool 2 (software) Optimale bouwpakketten mogelijk door de verscheidenheid aan vermogens en uitvoeringen. Kwaliteit made in Germany renewables I Cebeo 13

14 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES SUNMODULE PROTECT SW POLY De innoverende glastechnologie aan voor- en rugzijde van deze modules maakt ze extreem weerbestendig en robuust. De positieve vermogentolerantie (-0 tot +5 Wp) verzekert een hoge doeltreffendheid. SolarWorld plaatst met deze modules een mijlpaal op het gebied van prestatiewaarborg: maar liefst 30 jaar lineaire waarborg. Een maximum degradatie van 0,35% per jaar geeft een gewaarborgde prestatie van 90% na 21 jaar en 86,85% na 30 jaar. GEGARANDEERDE PRESTATIE VAN DE MODULES Lineaire prestatiegarantie van SolarWorld: Sunmodule Protect Lineaire prestatiegarantie van SolarWorld: Sunmodule Plus GARANTIE MEERWAARDE JAAR ref. 390 SW250PROTECT ref. 390 SW255PROTECT Lengte x breedte x hoogte x x 31 mm Omlijsting Helder geanodiseerd aluminium Gewicht 21,2 kg Cellen per module 60 Celafmeting 156 x 156 mm Vermogen tolerantie -0/+5 Wp 14 Cebeo I renewables

15 Sunkits ALL-INCLUSIVE-PAKKET VAN PROFESSIONALS VOOR PROFESSIONALS Sunkits all-inclusive-pakket. De bouwkits bevatten alle componenten nodig voor de opbouw en de indienstneming van een degelijke PV-installatie: Kwaliteitsmodules van SolarWorld: Sunmodule Plus of Sunmodule Plus Black Omvormers van het merk SMA SolarWorld montagesysteem: Sundeck, Sunfix plus, Sunfix Aero, Sunfix Aero Duo, Suntub, SunCarport of SunShed. DC-kabels en toebehoren: Suncable 1 x 4 mm² of 1 x 6 mm² (bekabeling inbegrepen tot aan de wisselspanningsuitgang van de omvormer) In kit klaar voor montage De individuele behoeften van de klant, de specifieke architecturale kenmerken van het gebouw en de geografische ligging worden door SolarWorld voor u gebundeld in een pasklare installatie-oplossing In optie: installatiebewaking en visualisering met Suntrol Een totaalservice: op elke Sunkit geldt een kosteloze speciale verzekering van 2 jaar, in optie verlengbaar tot 5 jaar. Dit is een extra voordeel voor uw klant Daar bovenop krijgt u van SolarWorld een Sunpass renewables FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES SUNPASS Een echte meerwaarde voor uw klant: in de Sunpass-map vindt uw klant nuttige gegevens over zijn PV-installatie. Sunpass staat voor kwaliteit, ook na installatie. Iedere Sunpass omvat de volgende gegevens: Korte beschrijving van de installatie De kenmerken van de gebruikte modules, met hun flash-testresultaten De kenmerken van de gebruikte omvormer(s) De gegevens over het gebruikte bevestigingssysteem en het montageplan De kenmerken van de gebruikte Solarkabel en het bedradingsschema De verschillende conformiteitsverklaringen, certificaten en waarborgbepalingen Verklaring van de installateur over de vakkundige installatie Handige tabel voor opvolging van de prestaties Klasseermap voor de externe gegevens zoals elektriciteitsfacturen, GS-certificaten, enz. SUNKITS VERZEKERING Speciale verzekering voor alle nieuw geïnstalleerde SolarWorld kits (Sunkits) bouwpakketten. Deze gratis verzekering met een looptijd van 2 jaar kan in optie tegen een gunstige vervolgpremie verlengd worden tot 5 jaar. Deze verzekering omvat: Allrisk verzekering Bedrijfsonderbrekingsverzekering Lagere opbrengstverzekering Constructieverzekering Kenmerken Planning en optimaal op elkaar afgestemde componenten uit één hand Prefab-bouwpakketten op maat, gemakkelijk en snel te monteren Steeds conform de actuele richtlijnen en normen Vele extra s: van installatiebewaking tot installatieverzekering Gecertifieerde stabiliteit van het montagesysteem volgens Eurocode 1 / DIN 1055 renewables I Cebeo 15

16 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES SUNKITS VOOR SCHUINE DAKEN VOOR HELLENDE DAKEN Kenmerken Toepasbaar op alle hellende daken Naargelang onderliggende dakstructuur één- of tweelaagssysteem Optimale ventilatie aan de rugzijde voor een maximale opbrengst Geschikt voor plaatsing van de modules in portret of in landschap Gering systeemgewicht: vanaf 5 kg/m² (exclusief modulegewicht) Bestand tegen maximale windsnelheid van 158 km/u PERFECTE COMBINATIE VAN ESTHETIEK EN EFFICIËNTIE, DAKINTEGRATIE VOOR HELLENDE DAKEN Kenmerken Een exclusief SolarWorld systeem Modules steeds in portret geplaatst Modules Sunmodule Plus of Sunmodule Plus Black Kostenvoordeel door besparing op de dakbedekking (geen pannen of leien onder de PV-installatie) Geringe belasting op de dakconstructie in vergelijking met de conventionele PV-opbouw. Bestand tegen maximale windsnelheid van 158 km/u 16 Cebeo I renewables

17 SUNKITS VOOR PLATTE DAKEN VOOR PLATTE DAKEN Kenmerken Aangepast voor platte daken Plaatsing van de modules onder een hoek t.o.v. dakhelling De draagstructuur wordt verankerd op het dak Gering systeemgewicht: vanaf 5 kg/m² (exclusief module gewicht) Bestand tegen maximale windsnelheid van 158 km/u renewables FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES CONSOLES VOOR MONTAGE OP PLATTE DAKEN Kenmerken Zeer snelle installatie door klein aantal componenten Geen dakdoorboring voor de bevestiging, vrije opstelling Te voorzien van ballast zoals grind, betonplaten, stoeptegels (optimaal 40 x 40 cm) Antislipstrips voorzien voor een hogere stabiliteit Bestand tegen maximale windsnelheid van 140 km/u LICHTE STRUCTUUR VOOR MONTAGE OP PLATTE DAKEN Kenmerken Voor platte daken met geringe draagkracht en een maximum helling van 5 Geen dakdoorboring voor de bevestiging, vrije opstelling. Aanbeveling: antislipstrips. Ballast met stoeptegels of grind Modules opgesteld onder een hellingshoek van 10, 15 of 25, minimum 3 rijen van 3 modules Bestand tegen maximale windsnelheid van 140 km/u MEER OPBRENGST EN LICHTE STRUCTUUR VOOR MONTAGE OP PLATTE DAKEN Kenmerken Voor het optimaal benutten van platte daken met een maximum helling van 5 (tot 60% meer vermogen) Geen dakdoorboring voor de bevestiging, vrije opstelling. Aanbeveling: antislipstrips. Ballast met stoeptegels of grind Modules opgesteld onder een hellingshoek van 10, minimum 3 rijen van 2 x 2 modules Bestand tegen maximale windsnelheid van 140 km/u renewables I Cebeo 17

18 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES SUNKITS VOOR ANDERE OPSTELLINGEN ENERGIEWINNING EN BESCHERMING Verkrijgbaar als: SunCarport blue De standaardoplossing: de SunCarport met Sunmodule Poly SunCarport black (op aanvraag) De designoplossing: de SunCarport met Sunmodule Mono Black Technische gegevens (met een helling van 10 ) ref. 390 CARP0RT9M250P0 Lengterichting Als enkele carport ref. 390 CARP0RT10M250P0 Dwarsrichting Als enkele carport ref. 390 CARP0RT15M250P0 Lengterichting Als dubbele carport Generator 9 Sunmodule Plus 10 Sunmodule Plus 15 Sunmodule Plus Module SW 250 (3 x 3) SW 250 (5 x 2) SW 250 (5 x 3) Totaal vermogen 2,250 kwp 2,500 kwp 3,750 kwp Gewicht standaard/zware belasting 535/ 562 kg 717/748 kg kg Breedte mm mm mm Lengte mm mm mm Hoogte voor mm mm mm Hoogte achter mm mm mm Maximale windsnelheid 116 km/u 116 km/u 116 km/u Draagstructuur Alu zilver Alu zilver Alu zilver 18 Cebeo I renewables

19 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES renewables I Cebeo 19

20 FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES Omvormers Als wereldwijde marktleider en technologische wereldspeler op het vlak van PV-omvormers, is SMA een drijvende kracht voor de centrale hernieuwbare energievoorziening. Hun innovaties dragen steeds bij tot de uitbreiding van het aandeel PV-energie en een consequente vermindering van de systeemkosten van een PV-installatie. 6 redenen om voor SMA te kiezen: 1. Lokale ondersteuning SMA Benelux Sinds 2009 gevestigd in Mechelen met 20 medewerkers klaar om u te helpen steeds snelle hulp in uw eigen taal. Technische documentatie en promotiemateriaal in Nederlands en Frans. 3. Kwaliteit, de passie van SMA Bij SMA bepaalt het procesbeheer de kwaliteit. Het oog voor detail maakt, vanaf de eerste ontwikkelingsfase, het onderscheid. SMA producten leveren niet enkel hoge prestaties, ze zijn ook betrouwbaar. Duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn de basis van SMA s kwaliteitsbeheer. 5. SMA Solar Academy De SMA Solar Academy geeft u opleidingen in het Nederlands en Frans over alle SMA producten en toepassingen, met aandacht voor de lokale regelgeving, nieuwe trends, nieuwe ontwikkelingen en actuele thema s in de branche Uitgebreide productportfolio van watt tot megawatt! SMA heeft voor iedere installatiegrootte en moduletype een passende omvormer. Of het nu gaat om residentiële met Sunny Boy of micro omvormers, of commerciële installaties met Sunny Centrals, u vindt een oplossing voor ieder project. 4. Intelligent energiebeheer SMA werkt actief mee aan de energierevolutie. Het opzet is om mensen te helpen slimmer wonen, met meer aandacht voor energieverbruik en beheer, dankzij de Sunny Home Manager en het Smart Home Concept. 6. SMA Service uw lokale ondersteuning Met een sterk wereldwijd concept helpt SMA Service u steeds snel en in uw eigen taal. Door uw keuze voor SMA omvormers hebt u steeds automatisch toegang tot deze uitgebreide service. Service Line in België, voor al uw technische vragen Omruildienst voor defecte toestellen: na diagnose, binnen 48 uur een nieuw toestel opgestuurd Uitgebreid en flexibel garantieprogramma van 5 tot 25 jaar SMA ter plaatse Sunny Central: indienststelling en onderhoudscontracten 20 Cebeo I renewables

21 Het SMA Project Performance Package. 99% beschikbaarheid. Gegarandeerd. Het succes van PV-installaties heeft tot continu grotere installaties geleid. Bij industriële installaties is het erg belangrijk dat de installatiebeheerder zeker is van zijn investering. Met de combinatie van innovatieve diensten en technologisch geavanceerde hardware biedt SMA haar klanten een gerust gemoed en de zekerheid van opbrengst. renewables FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIES Wat is het SMA Project Performance Package (PPP)? Het PPP is een unieke, alles-in-één oplossing voor grote projecten met een speciaal pakketvoordeel. Er zijn drie pijlers in het Project Performance Package: de omvormer, communicatie en service. 1. Sunny Tripower 20000TL EE Project Gestroomlijnd naar de essentiële functies voor grootschalige decentrale PV-systemen, biedt de Sunny Tripower 20000TLEE Project uitzonderlijke prestaties met een rendement van 98,5%. Het is ook zeer flexibel in betrekking tot types zonnepanelen. Daarnaast zijn alle huidige en toekomstige functies voor netwerkbeheer ingebouwd, het is dus klaar voor de toekomst! 2. Communicatie SMA biedt een geavanceerde communicatie met de hoogste snelheden voor een optimale controle en een volledige weergave van de installatie. De SMA Cluster Controller zorgt voor een hypermoderne monitoring en controle van grote gedecentraliseerde zonnestroominstallaties. Dankzij de ethernetverbinding kan men ook alle gegevens van de installatie aflezen op de gratis online Sunny Portal. 3. Service De PPP service garandeert 99% beschikbaarheid van de installatie. Dit verzekert de return on investment, minimaliseert de risico s en verhoogt de betrouwbaarheid. De inbedrijfstelling en inspectie van de installatie zorgt voor een optimaal functioneren. En aan de hand van Remote Service verzekert SMA een actieve monitoring die de opbrengst verzekert en de uitvalperiode beperkt. Het SMA Project Performance Package toegepast In België zijn al verschillende installaties gepland met het SMA Project Performance Package. Een eerste is al geplaatst in Hannuit bij de Belgische fruitveiling. In Nederland is er ook een veldopstelling geplaatst met het SMA PPP in Moerdijk. Heeft u hiervoor interesse? Contacteer uw regionale Cebeo HVAC-specialist renewables I Cebeo 21

REAL VALUE TOONAANGEVENDE OPLOSSINGEN UIT DUITSLAND OP HET GEBIED VAN ZONNESTROOM. Productcatalogus 2015. www.solarworld-benelux.

REAL VALUE TOONAANGEVENDE OPLOSSINGEN UIT DUITSLAND OP HET GEBIED VAN ZONNESTROOM. Productcatalogus 2015. www.solarworld-benelux. REAL VALUE TOONAANGEVENDE OPLOSSINGEN UIT DUITSLAND OP HET GEBIED VAN ZONNESTROOM Productcatalogus 2015 www.solarworld-benelux.com REAL VALUE REAL VALUES ONZE MEERWAARDE Wij hebben in de afgelopen decennia

Nadere informatie

HANDENVOL MOOIE PERSPECTIEVEN

HANDENVOL MOOIE PERSPECTIEVEN CEBEONEWS DRIEMAANDELIJKS ELEKTROTECHNISCH VAKMAGAZINE 52e jaargang een UITGAVE VAN CEBEO NV. WINTERuITgavE 2013 NR 275 DOSSIER: DE EPB-WETGEVING EN DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATEUR PROJECT DATANETWERKEN

Nadere informatie

Kiezen voor SMA. Nederlandse residentiële markt

Kiezen voor SMA. Nederlandse residentiële markt Kiezen voor SMA Nederlandse residentiële markt SMA Solar Technology AG SMA is een drijvende kracht voor hernieuwbare decentrale energie. We zijn niet alleen wereldwijd marktleider voor zonne-energie-omvormers,

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Zonne-energiegids 2015 Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur Juni 2015 Energie van de zon gratis aan huis geleverd

Nadere informatie

Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen -

Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen - Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen - VEA 1 Inleiding 3 2 Zonne-energie : toepassingen 4 2.1 De zon als energiebron 4 2.2 Toepassingen 4 3 Toepassingen van fotovoltaïsche zonne-energie 6 3.1 Soorten

Nadere informatie

Oprichting. Missie. Visie. Zonnecel

Oprichting. Missie. Visie. Zonnecel Oprichting De Coöperatie Morgen Groene Energie U.A. is op 31 augustus 2011 opgericht door Andries Mulder en Ernst van der Leij bij notariskantoor AKD te Eindhoven. De doelstelling is het behartigen van

Nadere informatie

NEFIT ZONNESTROOM. Solarwatt PV-systemen. Technische informatie en legplanhulp. Uitgave 01-06-2015 Kijk op www.nefit.nl voor de meest actuele uitgave.

NEFIT ZONNESTROOM. Solarwatt PV-systemen. Technische informatie en legplanhulp. Uitgave 01-06-2015 Kijk op www.nefit.nl voor de meest actuele uitgave. NEFIT ZONNESTROOM Solarwatt PV-systemen Technische informatie en legplanhulp Uitgave 01-06-2015 Kijk op www.nefit.nl voor de meest actuele uitgave. Solarwatt Blue 60P 255 Wp glas/folie Solarwatt 60P Style

Nadere informatie

Technologische beschrijving en selectie van het elektrisch aanbod

Technologische beschrijving en selectie van het elektrisch aanbod Technologische beschrijving en selectie van het elektrisch aanbod Auteur(s): Salenbien Robbe, Koen Allaerts, Johan Desmedt Datum: 22/10/2012 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS traject

Nadere informatie

ZON DEVENTER. Leidraad bij de aanschaf van. Zonnepanelen

ZON DEVENTER. Leidraad bij de aanschaf van. Zonnepanelen I ZON DEVENTER Leidraad bij de aanschaf van Zonnepanelen Voorwoord: Voor u ligt het informatieboekje van stichting Zon Deventer. Dit is versie 9.0, die is bijgewerkt tot juni 2015. Stichting Zon Deventer

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING. 1. PHOTOVOLTAÏSCHE ZONNECELLEN (PV-cellen). Zelf elektriciteit produceren met de zon

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING. 1. PHOTOVOLTAÏSCHE ZONNECELLEN (PV-cellen). Zelf elektriciteit produceren met de zon 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 8 -- 29 OKT 2011 Zelf elektriciteit produceren met de zon INHOUD 1.. Photovoltaïsche zonnecellen (pv-cellen) het systeem de opbrengst 2.. Netkoppeling

Nadere informatie

her nieuw bare energie

her nieuw bare energie architectenmap izen energy systems Fotovoltaïsche zonnepanelen Zonneboiler Warmtepomp Warmtepompboiler Energieonafhankelijk wonen her nieuw bare energie 1 2 inhoud 4 8 bedrijfsvoorstelling ecohome 13 IZEN

Nadere informatie

Sunny Family 2012 ProductcAtALoGuS

Sunny Family 2012 ProductcAtALoGuS Sunny Family 2012 ProductCATALOGUS » Hoewel elke PV installatie uniek is, heeft SMA voor alle situaties de juiste oplossing. Sunny Boy 1,6 tot 5 kw Sunny Mini Central 5 tot 11 kw Sunny Tripower 10 tot

Nadere informatie

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Inleiding Sinds 1957 is Brusche Elektrotechniek niet meer weg te denken uit het elektrotechnisch landschap van Oost-Nederland. Al meer dan 56 jaar staan we aan

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Warmtepompsystemen E x Verwarmen en koelen verbonden aan de natuur

Warmtepompsystemen E x Verwarmen en koelen verbonden aan de natuur Warmtepompsystemen E x Verwarmen en koelen verbonden aan de natuur... Energievol leven Natuur is belangrijk voor ons... vandaar dat wij kiezen voor een milieuvriendelijke energieproductie Hernieuwbare

Nadere informatie

SMA SMART HOME Praktisch eigenverbruik intelligent optimaliseren

SMA SMART HOME Praktisch eigenverbruik intelligent optimaliseren SMA SMART HOME Praktisch eigenverbruik intelligent optimaliseren INTELLIGENT ENERGIEBEHEER VAN UW HUISHOUDEN De energiestromen in een huis zonder zonnepanelen zijn betrekkelijk eenvoudig: Energie stroomt

Nadere informatie

BOUWEN MET FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE

BOUWEN MET FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE BOUWEN MET FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE Colofon Samenstelling en redactie Jo Neyens en Marleen De Roye, Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen. In opdracht van: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal 1 2 1) Inleiding / Over ons 4 2) Waarom zonnepanelen 5 a) Zonnepanelen voor een beter milieu b) Investeren in de toekomst

Nadere informatie

NEFIT ZONNESTROOM. CentroSolar PV-systemen. Nefit PV-Direct Technische informatie en legplanhulp

NEFIT ZONNESTROOM. CentroSolar PV-systemen. Nefit PV-Direct Technische informatie en legplanhulp NEFIT ZONNESTROOM CentroSolar PV-systemen Nefit PV-Direct Technische informatie en legplanhulp Nefit PV-Direct Technische informatie voor rechtstreekse levering van PV-systemen door Nefit Uitgave 15-02-2013

Nadere informatie

Profiteer er van GRATIS PLAATSEN: BIJ BESTELLINGEN VOOR 31-12-2012. U had vandaag al kunnen besparen. info@interled.nu

Profiteer er van GRATIS PLAATSEN: BIJ BESTELLINGEN VOOR 31-12-2012. U had vandaag al kunnen besparen. info@interled.nu Voor niks gaat de zon op Profiteer er van De zon is van ons allemaal. En dus ook de zonne-energie. We hebben er allemaal recht op en kunnen en mogen er allemaal van genieten en dus ook gebruik van maken.

Nadere informatie

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT Heat pumps and air conditioning NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT ZONNE-ENERGIE AAN NULTARIEF EEN GESCHENK VAN MOEDER NATUUR Energiezuinig

Nadere informatie

Planningshandleiding SMA SMART HOME De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid

Planningshandleiding SMA SMART HOME De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid Planningshandleiding SMA SMART HOME De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid SI-HoMan-PL-nl-32 Versie 3.2 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Energie Technische of energie-verantwoordelijke STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Tertiaire en industriële sector en collectieve huisvesting Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie maart

Nadere informatie

Gratis zonne-energie voor het opwekken van stroom via een fotovoltaïsche installatie

Gratis zonne-energie voor het opwekken van stroom via een fotovoltaïsche installatie Stroom van de zon 2/3 Gratis zonne-energie voor het opwekken van stroom via een fotovoltaïsche installatie Samen met het groeiende aantal hernieuwbare energiesystemen groeit ook de wens van de verbruiker

Nadere informatie

Zonnestroom op maat voor huishoudens

Zonnestroom op maat voor huishoudens Zonnestroom op maat voor huishoudens Stap voor stap stroom van de zon De zon als energiebron De zon is een onuitputtelijke bron van warmte en elektriciteit, dus van energie. Zelfs in Nederland ontvangen

Nadere informatie

Soorten panelen. Mono. Poly. All black. maatvoeringen

Soorten panelen. Mono. Poly. All black. maatvoeringen Mono Soorten panelen Poly All black maatvoeringen Verschillende PV panelen Er zijn heel veel type en mogelijkheden maar het is verstandig de keuze te beperken. Poly- mono en black label Verschillende afmetingen,

Nadere informatie

Natuurlijk en slim verwarmen. met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie

Natuurlijk en slim verwarmen. met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie LIVING Environment Systems Natuurlijk en slim verwarmen met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie ZUINIG, MILIEUVRIENDELIJK EN TOEKOMSTGERICHT 1 Inleiding Inhoud Verwarm met hernieuwbare energie

Nadere informatie