Voorbeeld. Preview. Nederlands Normalisatie-instituut. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld. Preview. Nederlands Normalisatie-instituut. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN."

Transcriptie

1 Nederlands Normalisatie-instituut Kalfjeslaan 2 Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) Fax (015) september 1999 Toelichting bij normontwerp NEN 6427 Water - Bepaling van 66 elementen met inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Deze norm beschrijft een methode voor de meting van de gehalten van de volgende 66 elementen in waterige oplossingen met inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie: aluminium, antimoon, arseen, barium, beryllium, bismuth, boor, cadmium, calcium, cerium, cesium, chroom, dysprosium, erbium, europium, fosfor, gadolinium, gallium, germanium, goud, hafnium, holmium, ijzer, indium, iridium, kalium, kobalt, koper, kwik, lanthaan, lithium, lood, luthetium, magnesium, mangaan, molybdeen, natrium, neodymium, nikkel, platina, praseodymium, rhenium, rhodium, rubidium, ruthenium, samarium, scandium, seleen, silicium, strontium, telluur, terbium, thallium, thorium, thulium, tin, titaan, uranium, vanadium, wolfraam, ytterbium, yttrium, zilver, zink, zirconium en zwavel. De norm is van toepassing op vloeistoffen en destruaten van slibhoudend water en vaste stoffen. De bepalingsgrens is o.a. afhankelijk van de gebruikte apparatuur, interferenties door matrixelementen en van de analyse-omstandigheden. Dit normontwerp valt onder de verantwoordelijkheid van normsubcommissie 'Anorganische parameters' van de normcommissie 'Waterkwaliteit'. Het normontwerp is goedgekeurd door door de gecombineerde commissie / 'Anorganische parameters in water en bodem'. Op het ogenblik van publicatie van het ontwerp was deze commissie als volgt samengesteld: G. Yff (voorzitter) P.C. Bank J. van den Berg F.T. Blank W. Broer R. Bult P. del Castilho R.F.M.J. Cleven J.S. Dits P. van den Elshout В. Eshuis J. Griffioen M.W. Groeneveld H. van der Jagt H. Kroon mw. D.C. van Loenen-Imming Th. van Lopik R. Massee B. Neele J.B.H.A. van Oppenraay - Zuiveringsschap Limburg, Roermond - Tauw BV, Deventer - Alcontrol BV, Hoogvliet - Blgg Oosterbeek - Iwaco BV, Rotterdam - Akzo Nobel Central Research, Arnhem - AB-DLO, Wageningen - RIVM, Bilthoven - NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch, Werkendam - Analytico Agri Food BV - Waterschap Regge en Dinkel, Almelo - TNO-MITG, Delft - WRK Andyk, Andyk - KIWA NV, Nieuwegein - Zuiveringsschap Hollandse Eilanden, Rotterdam - Kema Nederland BV, Arnhem - RIZA, Dordrecht - Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, Edam - Skalar Analytical BV, Breda - Energieonderzoek Centrum Nederland, Petten

2 R. Ritsema mw. W. Sipkema mw. G.C.M. Tielens-Wester H. Warnshuis J. Wieferink mw. N.A. Hegeman (secr.) RIVM, Bilthoven Wetterskip Fryslan, Leeuwarden RIZA, Lelystad Dr. Lange Nederland BV, Tiel Waterschap Groot-Salland, Zwolle Nederlands Normalisatie-instituut, Delft Commentaar op deze norm wordt gaarne ingewacht vóór 1 januari 2000 bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft. Exemplaren van dit ontwerp zijn tegen vergoeding bij bovengenoemd instituut verkrijgbaar.

3 Nederlandse norm Water- Bepaling van 66 elementen met inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie Ontwerp NEN 6427 Publicatie uitsluitend voor commentaar Water - Determination of 66 elements by inductively coupled plasma mass spectrometry september 1999 ICS Commentaar vóór 1 januari 2000 Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm beschrijft een methode voor de meting van de gehalten van de volgende 66 elementen in waterige oplossingen met inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie: aluminium, antimoon, arseen, barium, beryllium, bismuth, boor, cadmium, calcium, cerium, cesium, chroom, dysprosium, erbium, europium, fosfor, gadolinium, gallium, germanium, goud, hafnium, holmium, ijzer, indium, iridium, kalium, kobalt, koper, kwik, lanthaan, lithium, lood, luthetium, magnesium, mangaan, molybdeen, natrium, neodymium, nikkel, platina, praseodymium, rhenium, rhodium, rubidium, ruthenium, samarium, scandium, seleen, silicium, strontium, telluur, terbium, thallium, thorium, thulium, tin, titaan, uranium, vanadium, wolfraam, ytterbium, yttrium, zilver, zink, zirconium en zwavel. OPMERKING Voor meer informatie over de uitvoering van analyses met inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie kan NPR worden geraadpleegd. Zie voor termen en definities, monstervoorbereiding, kalibratie, meting en kwaliteitsbeheersing ook NPR De norm is van toepassing op vloeistoffen en destruaten van slibhoudend water en vaste stoffen. De bepalingsgrens is onder andere afhankelijk van de gebruikte apparatuur, interferenties door matrixelementen en van de analyseomstandigheden. In het algemeen kunnen voor ongestoorde metingen elementgehalten worden gemeten vanaf de waarden, vermeld in bijlage A. OPMERKINGEN 1. De aantoonbaarheidsgrens wordt gedefinieerd als de laagste concentratie van de component in het monster waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde onzekerheid kan worden vastgesteld. De aantoonbaarheidsgrens is die waarde van de meetgrootheid waarbij de relatieve reproduceerbaarheidsstandaardafwijking bij conventie eenderde bedraagt. De term bepalingsgrens is gedefinieerd in kwantitatieve termen maar statistisch wel gerelateerd aan de aantoonbaarheidsgrens, respectievelijk als de tienvoudige en drievoudige waarde van de standaardafwijking in eenheden van de meetgrootheid. 2. Omdat het gehalte aan opgeloste vaste stoffen (zoutgehalte) in de meetoplossingen in het algemeen ten hoogste 0,2 % mag bedragen kan de bepalingsgrens ten gevolge van de noodzakelijke verdunning hoger zijn. 1) in voorbereiding k Nederlands Normalisatie-instituut 1999 Nederlands Normalisatie-instituut Kalfjeslaan 2, Postbus S059,2600 GB Delft, Telefoon (015) , Fax (015)

4 Biz. 2 Ontw. NEN 6427:1999 Normatieve verwijzingen De volgende normen bevatten bepalingen die, doordat er naar wordt verwezen, tevens bepalingen van deze norm zijn. Op het ogenblik van publicatie van de onderhavige norm waren de vermelde drukken van kracht. Alle normen kunnen echter worden herzien; partijen die overeenkomsten sluiten op basis van deze norm wordt daarom aanbevolen na te gaan of het mogelijk is, de meest recente druk van de onderstaande normen toe te passen. NVN 2507:1986 NEN 3106:1986 NEN 5768:1992 NVN 5770:1993 NPR 6201:1978 NPR 6425:1995 NPR NEN 6447:1979 NEN 6465:1992 Vaste brandstoffen - Het ontsluiten van poederkoolas Chemische analyse - Richtlijnen voor ontsluitingen Bodem - Monstervoorbehandeling van grond voor de bepaling van elementen met atomaire spectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zwavelzuur Bodem en slib - Monstervoorbehandeling van grond en slib voor de bepaling van elementen met atomaire spectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur in een microgolfoven Chemische analyse van ijzer en staal - Uitvoering van de chemische analyse Atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma -Algemene richtlijnen Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie - Algemene richtlijnen Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend water voor de bepaling van elementen met atomaire absorptiespectrofotometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en perchloorzuur Water, lucht en bodem - Monstervoorbehandeling van slib, slibhoudend water, luchtstof en grond voor de bepaling van elementen met atomaire absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur Beginsel De oplossingen (ph = 1) worden verstoven en het hierbij ontstane aerosol wordt getransporteerd naar de plasmatoorts, waar de elementen worden geatomiseerd en geïoniseerd. De ontstane (veelal éénwaardige) ionen worden met behulp van een systeem van orifices uit het plasma geëxtraheerd en op basis van hun massa/lading-verhouding (isotoop, zie bijlage A) door een massaspectrometer gescheiden. De ionen worden per isotoop door een detector geregistreerd. Het aantal gedetecteerde ionen is een maat voor de concentratie van dat element in die monsteroplossing. OPMERKINGEN 1. Oplossingen met gemakkelijk hydrolyseerbare elementen als Bi, Mo, Sn, Sb, Te, W, Hf en Zr worden bij voorkeur met zoutzuur geconserveerd. 2. Zie voor mogelijke spectrale storingen bijlage B. In bijlage С staan voorbeelden van interferenties door isobare elementen vermeld en de correctievergelijkingen hiervoor. Ordes van grootte van storingen door polyatomaire ionen staan vermeld in bijlage D. 3. De gehalten van de elementen kunnen direct in het aangezuurde monster worden gemeten, indien is gebleken dat de resultaten overeenkomen met die, verkregen na destructie (NEN 6465).

5 Biz. 3 Ontw. NEN 6427: Reagentia Gebruik alleen reagentia en water van analytisch zuivere kwaliteit. De reagentia en het water mogen geen aantoonbare hoeveelheden van het te meten element bevatten. 4.1 Salpeterzuur, c(hn0 3 ) = 14 mol/l tot 15 mol/l (p = 1,40 g/ml tot 1,42 g/ml) 4.2 Salpeterzuur, c(hn0 3 ) = 1 mol/l Verdun salpeterzuur (4.1) 14 maal met water en homogeniseer. 4.3 Salpeterzuur, c(hn03) = 0,1 mol/l Verdun salpeterzuur (4.2) 10 maal met water en homogeniseer. 4.4 Zoutzuur, c(hci) = 12 mol/l (p = 1,16 g/ml) 4.5 Zoutzuur, c(hci) = 0,1 mol/l Verdun zoutzuur (4.4) 120 maal met water en homogeniseer. 4.6 Elementoplossingen voor: aluminium, antimoon, arseen, barium, beryllium, bismuth, boor, cadmium, calcium, cerium, cesium, chroom, dysprosium, erbium, europium, fosfor, gadolinium, gallium, germanium, goud, hafnium, holmium, ijzer, indium, iridium, kalium, kobalt, koper, kwik, lanthaan, lithium, lood, luthetium, magnesium, mangaan, molybdeen, natrium, neodymium, nikkel, platina, praseodymium, rhenium, rhodium, rubidium, ruthenium, samarium, scandium, seleen, silicium, strontium, telluur, terbium, thallium, thorium, thulium, tin, titaan, uranium, vanadium, wolfraam, ytterbium, yttrium, zilver, zink, zirconium en zwavel: elementgehalte is 1000 mg/l. Deze oplossingen zijn commercieel verkrijgbaar en mogen ongeveer een jaar worden bewaard, waarna ze moeten worden vervangen of hun herleidbaarheid opnieuw moet worden vastgesteld. Dit uitgezonderd de elementen welke gevoelig zijn voor hydrolyse, zoals antimoon, bismuth, hafnium, molybdeen, telluur, tin, wolfraam en zirconium. Voor deze elementen moet apart de houdbaarheid worden vastgesteld. 4.7 Multi-element oplossingen A/gemeen Afhankelijk van de gevraagde bepaling kunnen verschillende multi-element oplossingen worden bereid. Bij de samenstelling hiervan moet worden gelet op het voorkomen van chemische reacties (bijv. precipitatie) en mogelijke hydrolyse Multi-elemen t oplossing I Pipetteer 10 ml van de elementoplossingen (4.6) van de elementen Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, La, Li, Mn, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Th, Ti, Tl, U, V en Zn in een maatkolf van 1 liter. Vul aan met salpeterzuur (4.3) en homogeniseer. Deze oplossing bevat 10 mg/l van de genoemde elementen. Deze oplossing is een jaar houdbaar.

6 Biz. 4 Ontw. NEN 6427: Multi-element oplossing II Pipetteer 5 ml van de elementoplossingen (4.6) van de elementen Au, Mo, Sb, Sn, W en Zr in een maatkolf van 1 liter. Voeg 80 ml zoutzuur (4.4) toe, vul aan met water en homogeniseer. Deze oplossing bevat 5 mg/l van de genoemde elementen. Deze oplossing is een jaar houdbaar. 4.8 Interne standaardoplossing De keuze van de elementen voor de interne standaard hangt af van het analytische probleem (zie NPR 6428). Veel toegepaste elementen zijn In, Lu, Re, Rh en Y. De volgende interne standaardoplossing kan worden gebruikt: Pipetteer 5 ml van de elementoplossingen (4.6) van de elementen Y en Re in een maatkolf van 1 liter. Vul aan met salpeterzuur (4.3) en homogeniseer. Deze oplossing bevat 5 mg/l Y en Re. Deze oplossing is een jaar houdbaar. 4.9 Kalibratieoplossingen Bereid de kalibratieoplossing(en), die het gewenste werkgebied bestrijken, door verdunnen van de multi-element oplossingen (4.7.2 en 4.7.3) met respectievelijk salpeterzuur (4.3) en/of zoutzuur (4.5) zoals aangegeven in NPR 6425 (zie voor de concentratie van de kalibratieoplossingen NPR 6428 en bereid tevens blanco-kalibratieoplossing(en) met salpeterzuur (4.3) en/of zoutzuur (4.5). Voeg zo nodig interne standaardoplossing (4.8) toe tot een concentratie van bijv. 50 fxg/l van de interne standaard. Kalibratieoplossing(en) met meer elementen mogen worden gebruikt mits wordt geverifieerd dat de hiermee bereide kalibratieoplossing(en) kalibraties opleveren, die niet afwijken van die verkregen met enkelvoudige kalibratieoplossing(en). Dit moet enkele dagen na het eerste gebruik nogmaals worden gecontroleerd (soms treedt vorming van neerslagen op). OPMERKINGEN 1. Indien de bepaling wordt uitgevoerd na voorafgaande ontsluiting moet de matrix van de kalibratieoplossing(en) worden aangepast aan die van het destruaat (zie hiertoe het desbetreffende ontsluitingsvoorschrift (NEN 6447, NVN 2507, NEN 3106, NEN 5768, NVN 5770, NPR 6201, NEN 6465) en NPR 6425). 2. In de handel verkrijgbare elementoplossingen mogen worden gebruikt mits het salpeterzuur- of zoutzuurgehalte van de eindverdunningen 0,1 mol/l bedraagt of de matrix is aangepast aan die van de te meten monsteroplossing. 3. Voor de houdbaarheid van de kalibratieoplossingen, zie NPR Het werkgebied kan in het algemeen het meetgebied van 0 цд/l - 50 jxg/l betreffen dan wel een gedeelte daarvan. 5 Toestellen en hulpmiddelen 5.1 Inductief gekoppeld plasma massaspectrometer 5.2 Toestel voor membraanfiltratie Het toestel is van kunststof of glas, met een membraanfilter met een poriënmiddellijn van 0,45 ywm. Het apparaat en het filter mogen de te bepalen elementen niet afgeven.

7 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NEN 6427:1999 Ontw. nl Water - Bepaling van 66 elementen met inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden Publicatie uitsluitend voor commentaar Symbols for safety precautions on escape and rescue

Nadere informatie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Vloeibare zuurstof. Preview GEVAARLIJKE STOFFEN PUBLICATIEREEKS. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Vloeibare zuurstof. Preview GEVAARLIJKE STOFFEN PUBLICATIEREEKS. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN 9 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp Nederlandse Ontwerp norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar Publicatie uitsluitend voor commentaar Gas pressure regulators for domestic installations

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl)

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance

Nadere informatie

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 4000 (nl) Bedrijfshulpverlening. In-company emergency services. Vervangt NEN 4000:2006; NEN 4000:2008 Ontw.

Nederlandse norm. NEN 4000 (nl) Bedrijfshulpverlening. In-company emergency services. Vervangt NEN 4000:2006; NEN 4000:2008 Ontw. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering Nederlandse Technische Afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 6059-1

Ontwerp norm NEN 6059-1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken Publicatie uitsluitend voor commentaar Assessment of fire safety of buildings -

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 15763 (en)

Nederlandse norm. NEN-EN 15763 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. IS0 2725-l INTERNATIONAL STANDARD. Assembly tools for screws and nuts - Square drive sockets - Part 1: Hand-operated sockets -

Voorbeeld. Preview. IS0 2725-l INTERNATIONAL STANDARD. Assembly tools for screws and nuts - Square drive sockets - Part 1: Hand-operated sockets - INTERNATIONAL STANDARD IS0 2725-l First edition 1996-l 2-01 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006

Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006 Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CR 13456 (en)

Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CR 13456 (en) Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 29990 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO 29990 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN 14035-12 Vuurwerk - Deel 12: Knalvuurwerk met flits en batterijen van knalvuurwerk met flits - Specifiatie en beproevingsmethoden Publicatie uitsluitend voor commentaar

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-ISO/TS 22002-1 (en) Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food manufacturing (ISO/TS 22002-1:2009,IDT)

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-ISO/TS 22002-1 (en) Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food manufacturing (ISO/TS 22002-1:2009,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en)

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Nederlandse norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Vervangt NPR-IEC/PAS 62297:2002,deels juli 2005 ICS 33.170 Dit

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 13008 (en) Information and documentation - Digital records conversion and migration process (ISO 13008:2012,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 13008 (en) Information and documentation - Digital records conversion and migration process (ISO 13008:2012,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6069 (nl)

Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6069 (nl) Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm NEN 6069 (nl) Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO 15644 (en)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO 15644 (en) Nederlandse norm Wegenbouw en het gebruik van apparatuur - Steenslagverdelers - Terminologie en commerciële specificaties (ISO 15644:2002,IDT) NEN-ISO 15644 (en) Road construction and maintenance equipment

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO/IEC 25051. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO/IEC 25051. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie