Verenigde Staten (Illinois-Family Resource Center) (update 02/2015)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verenigde Staten (Illinois-Family Resource Center) (update 02/2015)"

Transcriptie

1 Verenigde Staten (Illinois-Family Resource Center) (update 02/2015) De Verenigde Staten is een federatie van 50 staten. Bevolking: 313 miljoen. Gemiddelde levensverwachting in 2011 was 78,8 jaar. 1 Godsdiensten: christelijk (80%), atheïst (15%), joods, moslim, boeddhist. Illinois heeft Springfield als hoofdstad. De Verenigde Staten is een common law land. Het verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de Bescherming van Kinderen en de Samenwerking op het gebied van Interlandelijke adoptie trad in werking in de Verenigde Staten op 1 april Bevoegde Centrale Autoriteit: US Central Authority for Intercountry Adoptions 2201 C. Street, N.W. Washington, DC Tel: +1 (202) mail: Contactpersonen: Ms Beth Payne, Director of Children s issues Samenwerking ter plaatse Family Resource Center (FRC) 5828 N. Clark Street Chicago, IL Tel Fax Website: Wetgeving U kan de wetgeving van kracht op datum van het onderzoek steeds opvragen bij het VCA.! opgelet! U moet ook aan de Belgische wetgeving voldoen. Kinderen in de Verenigde Staten Adolescent birth rate: 34,2 geboortes per 1000 meisjes tussen jaar. Ter vergelijking: België 10,8 per 1000 meisjes tussen jaar, Verenigd Koninkrijk 25,

2 Kinderen die in aanmerking komen voor adoptie Toestemming voor adoptie is nodig van volgende personen (Cons. Stat. Ch /8(b): De moeder: ten vroegste 72 uur na de geboorte (Comp. Stat. Ch /9) De vader mag Surrender of Consent tekenen voor geboorte van het kind. Deze kan ingetrokken worden tot 72 uur na de geboorte. Als er geen toestemming werd gegeven voor de geboorte dan kan de vader ten vroegste 72 uur na de geboorte een Surrender of Consent ondertekenen. De toestemming is enkel verreist als de vader: Getrouwd was met de moeder op het moment van de geboorte van het kind of getrouwd was met de moeder 300 dagen voor de geboorte. De vader is via erkenning of via adoptie. Openlijk leefde met het kind, de biologische moeder of beide en zich zag als de biologische vader Wanneer hij moeite deed om financieel een deel van de geboortekosten te dragen en financiële tussenkomst voorziet in opvoeding. Op regelmatige basis contact heeft met het kind. Zich tijdig bij de rechtbank registreerde met putative father registry. Vermeende vader: wanneer de geboortemoeder het kind voor adoptie wil plaatsen dient de vermeende vader stappen te zetten om als legale vader te worden aanzien als hij niet akkoord gaat met de adoptie. Vermeende vaders dienen zich te registeren voordat kind 30 dagen oud is, kan ook al bij ongeboren kind. Indien vermeende vader zich pas 30 dagen of meer na de geboorte zich registreert kan de rechtbank beslissen dat de ouderlijke rechten voorbij zijn en kan het kind permanent geplaatst worden voor adoptie zonder de toestemming van de vermeende vader. Wettelijke voogd van het kind als er geen ouder is. Een agentschap als het kind is overgedragen tot adoptie aan dit agentschap Ieder ander persoon of agentschap dat legal custody over een kind heeft via een court order, indien de ouderlijke rechten zijn beëindigd. Het kind als hij/zij 14 jaar of ouder is. Enkel wanneer het kind mentaal geretardeerd of in nood is van een mentale behandeling dient de rechtbank hier geen rekening mee te houden. (Comp. Stat. Ch /12) De toestemming wordt gegeven door: Indiening van afstandsdocument door ouder van het kind. Het geven van de toestemming tegenover een (vertegenwoordiger) van een agentschap. In de wetgeving worden er formulieren opgenomen die gebruikt kunnen worden. Toestemming tot adoptie, ook wanneer gegeven door een minderjarige, is onherroepelijk behalve wanneer de toestemming werd bekomen via fraude of dwang. 12 maanden na de toestemming tot adoptie kan geen enkele actie ondernomen worden om toestemming te herroepen, ook ingeval van fraude of dwang. Toestemming van een minderjarige zal niet vernietigbaar zijn omwille van de minderjarigheid. (Comp. Stat. Ch /11; 50/9)

3 Situaties waarin ouderlijke toestemming niet nodig is (Comp. Stat. Ch /8(a)): Als de rechtbank vaststelt dat: Men een ongeschikt persoon is; Men niet de biologische vader van het kind is; Er afstand gedaan is van de ouderlijke rechten over het kind; Als men vader van het kind is ten gevolge van een crimineel seksueel misbruik of aanval; Er geen toestemming van vader nodig is. Dit is het geval wanneer: de vader familie is van de moeder van het kind is en de moeder jonger is dan 18 jaar op het ogenblik van de conceptie. de vader minstens 5 jaar ouder is dan de moeder en de moeder jonger was dan 17 op het moment van de conceptie. De toestemming van de vader is wel nodig als de moeder en vader vrijwillig de vaderlijke afstamming erkennen door te trouwen of als de vader het kind erkent. De geboortemoeder en -vader (die recht heeft om toestemming te geven) kunnen het kind plaatsen bij een specifieke persoon (750 ILCS 50/4.1). Alle andere plaatsingen moeten gedaan worden door: The Department of Children and Family Services Ieder agentschap met een licentie verkregen door het departement Voorwaarden kandidaat-adoptanten* 1. Leeftijd: minimaal 21 jaar oud. Uit mailverkeer met FRC blijkt dat zij in de praktijk geen kandidaten jonger dan 25 jaar aanvaarden, dit onder meer omwille van financiële ruimte die de KA moeten hebben. 2. Burgerlijke staat Alleenstaanden en gehuwden, ongeacht hun seksuele overtuiging. (Citation: 750 ILCS 50/2) 3. Andere? Gedurende 6 maanden gedomicilieerd zijn in Illinois. Dit is niet nodig wanneer er via een adoptiedienst wordt gewerkt. Er zijn geen specifieke inkomensvereisten maar het moet wel duidelijk zijn dat de adoptanten de zorg voor een kind financieel aan kunnen. FRC geeft aan slechts heel zelden nood te hebben aan kandidaat-adoptanten die interlandelijk wensen te adopteren uit de VS. Dit omdat er zoveel binnenlandse adoptie is. * Kandidaat-adoptanten moeten ook aan de Belgische wetgeving voldoen. Procedure Opstart KA dienen via VCA een aanvraag in bij FRC.

4 Matching Wanneer geboortemoeder voor de geboorte nadenkt over adoptie krijgt ze hiervoor begeleiding van een social worker van FRC. Ze krijgt informatie over de implicaties van adoptie en dat dit het doorsnijden van de banden betekent. Indien de geboortemoeder tijdens de zwangerschap en na begeleiding zegt een adoptie voor haar kind te willen bekijkt FRC voor de geboorte van het kind welke mogelijke ouderparen een match zouden zijn voor het kind. Er wordt onder andere gekeken naar openheid naar origine en naar middelengebruik tijdens de zwangerschap. Van ieder ouderdossier wordt een familieboek gemaakt, met hierin een voorstelling van zijn gezin, familie, vriendin, leven waarin het kind zal terecht komen. Er worden 6-25 matchende familieboeken aan de geboortemoeder gegeven en met haar overlopen. Dit zowel van families binnen als buiten de US. Wanneer de geboortemoeder voor een familie buiten de US kiest wordt hier nog verder op ingegaan in de begeleiding en zal ze ook een document tekenen (wanneer ze afstand doet) waarin ze zegt dat ze ermee akkoord gaat dat haar kind buiten de US zal worden geadopteerd. Geboorteouder(s) kiest aan de hand van familieboeken een mogelijke familie. FRC verwittigt VCA dat er een mogelijk match is (indien die er is voor de geboorte van het kind). VCA krijgt historiek van geboorteouder(s), kopie van medisch rapport. Na voorlopig akkoord van VCA en de KA kan er een Skype-gesprek gebeuren tussen geboorteouder(s) (begeleidt door iemand van FRC) en de KA. Op dit moment is nog niks definitief, zowel geboorteouder(s) als de KA kunnen zonder consequenties aangeven dat ze hier niet mee verder willen. Als geboorteouder(s) en KA aangeven door te willen gaan is dit ook nog niet definitief, dit niet tot de surrenders of consent zijn getekend. Na de geboorte van het kind en nadat de biologische ouder(s) hun toestemming tot adoptie hebben gegeven (ten vroegste 72u na de geboorte), bezorgt FRC aan VCA een «article 16 letter», de studie over de achtergrond van het kind, documenten van hospitaal over bevalling als medische gegevens. Moeders verlaten hospitaal vaak binnen de 24u in de VS. Kind gaat naar tijdelijk pleeggezin, FRC heeft een aantal gezinnen die voor de kinderen zorgen. Na goedkeuring van VCA en na aanvaarding van de KA kunnen zij naar de VS reizen voor de plaatsing van het kind. De KA vertrekken nadat VCA het kindvoorstel goedkeurde en ze dit zelf aanvaard hebben. KA komen aan in Illinois en kunnen naar het tijdelijke gezin hun kind ontmoeten, dit onder begeleiding van iemand van FRC. Procedure voor rechtbank Procedure om kind te adopteren wordt gestart met indienen van een verzoekschrift binnen de 30 dagen nadat het kind vrij is gekomen voor adoptie. Wanneer het later dan 30 dagen wordt ingediend dient er aangetoond te worden dat dit buiten de wil van de adoptanten lag. (750 ILCS50/5) (750 ILCS 50/13) (from Ch. 40, par. 1516) Sec. 13. De adoption attorney van FRC dient een verzoekschrift in bij de rechtbank. Dit doet hij ongeveer 5 dagen na de plaatsing van het kind bij de adoptanten. Er wordt een afspraak gemaakt op de rechtbank waar de attorney en adoptanten aanwezig zijn. Rechtbank doet uitspraak to enter an Interim order of adoption. Dit geeft voogdij over het kind aan de ouders gedurende de adoptieprocedure. Op basis hiervan moeten wij akkoord geven dat kind naar België kan komen, wel nog met een Amerikaans paspoort. Om de 6 weken dient er een nazorgrapport verzonden te worden, dit 4 keer. Na 6 maanden evalueert FRC de plaatsing, maakt hiervan een rapport. Dit gaat naar de rechtbank. Na 6 maanden kan de adoption attorney verzoek tot volle adoptie doen aan de rechtbank. Adoption attorney geeft ook een advies aan de rechtbank over zijn inschatting. Rechtbank

5 spreekt na deze zitting volle adoptie uit. Adoptanten noch het kind dienen tijdens deze uitspraak aanwezig te zijn. Na de adoptie Na plaatsing moeten er 4 nazorgrapporten bezorgd worden, 1 om de zes weken. Het gaat om een volle adoptie. Overwegingen Voor ons onderzoek van het kanaal FRC hebben we ons voornamelijk gebaseerd op informatie verkregen van de kandidaat-adoptieouders, de Federale Centrale Autoriteit, contact dat we zelf hadden met Mevr. Turner via mail en Skype en de wetgeving op het vlak van adoptie van de VS en Illinois. 1. Adoptabiliteit zowel juridisch als sociaalpsychologisch De voorwaarden die door de wetgeving van Illinois worden gesteld komen grotendeels overeen met de voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek maar niet wat betreft de termijn voor toestemming van afstand. De geboortemoeder in Illinois kan vanaf 72 uur na de geboorte haar toestemming geven, deze is niet herroepbaar. Dit is kort in vergelijking met de wettelijke voorwaarden van het Burgerlijk wetboek. FRC voorziet een grondige begeleiding van geboortemoeders, we vertrouwen hiervoor dan ook op de deskundige begeleiding van FRC. FRC zal een verslag van de begeleiding van de geboortemoeder meesturen bij de kindtoewijzing, op deze manier heeft het VCA een beter zicht op de beslissing tot afstand van de geboortemoeder. De adoptieprocedure via FRC gaat via begeleiding na of de adoptiekinderen nog plaatsbaar zijn in een gezin. 2. Subsidiariteit Als een geboortemoeder, die vrijwillig voor adoptie kiest, Amerikaanse families heeft overwogen, maar haar voorkeur uitgaat naar een buitenlandse familie wordt er geoordeeld dat voldaan is aan de voorwaarde om te zoeken naar Amerikaanse families. De rechters onderzoeken dit in elk geval apart. De VS interpreteert artikel 4 van het Haags Adoptieverdrag (subsidiariteitsbeginsel) anders dan de meeste andere verdragsstaten. Deze interpretatie is mogelijk op basis van artikel 4, dit artikel zegt immers dat de CA van het herkomstland bepaalt after possibilities for placement of the child within the state of origin have been given due consideration, that an intercountry adoption is in the child s best interests. Dit wil niet zeggen dat interlandelijke adoptie alleen mogelijk is als er geen enkele mogelijkheid tot plaatsing is van het kind in een familie in het herkomstland (zie ook de guide to good practice, No.1). De te volgen procedure in Illinois is niet strijdig met het principe van subsidiariteit.

6 3. Toepasselijke wetgeving wordt nageleefd door alle actoren en er wordt gehandeld in het belang van het kind De beschreven procedure voldoet aan onze wetgeving. Uit contact met FRC blijkt dat er een prematching kan plaatsvinden voor de geboorte van het kind. Dit wordt eerst aan VCA ter goedkeuring voorgelegd. FRC geeft aan dat deze matching nog geen consequenties inhoudt. Het is volgens FRC af te raden om de bevalling bij te wonen maar dit is niet onmogelijk voor hen. Het is niet mogelijk dat kandidaat-adoptanten bij de bevalling aanwezig zijn en voor de definitieve afstand van geboorteouder(s) en ontvangst kindtoewijzing afreizen en contact hebben met geboortemoeder en kind. Daarom zal de afreis naar de VS pas mogelijk zijn nadat VCA de definitieve matching goedkeurde. Afreis is pas mogelijk na de definitieve kindtoewijzing, dit om de keuzevrijheid van de moeder niet uit te hollen. Door pas na de definitieve afstand af te reizen zorgt dit ervoor dat de geboortemoeder meer vrijheid heeft om eventueel op haar beslissing terug te komen. Het belang van het kind wordt in de beschreven procedure steeds afgewogen in de te nemen beslissingen. Er is een professionele matching, die rekening houdend met de geboortemoeder en met het profiel van de kandidaat-adoptanten. Ook tijdens de uitspraak van de adoptie, minimaal 6 maanden na de plaatsing van het kind in het gezin wordt gekeken naar het belang van het kind. 4. Financiële transparantie Alle kosten worden betaald via FRC. De kosten zijn transparant. De kandidaat-adoptieouders dienen een gedetailleerd kostenoverzicht bij te houden en dit overzicht op het einde van de procedure te bezorgen aan het VCA. Beoordeling VCA Niet elke aanvraag tot zelfstandige adoptie uit de Verenigde Staten (Illionois) heeft dezelfde achtergrond of verloopt via hetzelfde kanaal. Wij geven graag kort mee wanneer er een onderzoek werd afgerond en wat het besluit van VCA was specifiek voor het ingediende kanaal. Kanaalonderzoek 01/2015: Het kanaalonderzoek werd goedgekeurd: zie overwegingen.

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Vondelingenkamer en babyhuis

Vondelingenkamer en babyhuis Vondelingenkamer en babyhuis Advies d.d. 30 juni 2014 2 Inhoud Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Adviesaanvraag 9 1.3 Afbakening 10 Hoofdstuk 2 Vondelingenkamer 11 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering 2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN Inhoud 3 Inleiding 4 Algemeen uitgangspunt: co-ouderschap 11 Wat bij conflicten tussen ouders? 19 De positie van minderjarige kinderen wanneer ouders

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN Machteld Vonk Samenvatting Welke rechten heeft een kind met betrekking tot zijn biologische vader die niet zijn juridische vader is en

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING?

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? INHOUD 4 Jongeren op de vlucht 5 Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling? 9 De voogd 13 Verblijfsprocedures 19 Opvang van niet-begeleide

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

In één klap moeder, en ook weer niet

In één klap moeder, en ook weer niet In één klap moeder, en ook weer niet Onderzoek naar demografische en sociaal-economische kenmerken en motieven van vrouwen die tussen 1998-2007 in Nederland hun kind ter adoptie hebben afgestaan. Pien

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

Toelichting bij het kinderrechtenverdrag

Toelichting bij het kinderrechtenverdrag Toelichting bij het kinderrechtenverdrag Aantal artikels Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind omvat in totaal 54 artikels. Artikel 1 tot en met 41 omschrijven de rechten die kinderen

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie