Jaarcongres NOiV 2010 AMBITIE. NOiV is een programma van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarcongres NOiV 2010 AMBITIE. NOiV is een programma van"

Transcriptie

1 Jaarcongres NOiV 2010 AMBITIE 1 NOiV is een programma van

2 Voorwoord Inhoudsopgave overzicht Beste congresbezoeker, Ook op deze manier heet ik u, namens programmabureau NOiV en medeorganisator ECP-EPN, van harte welkom bij het NOiV Jaarcongres De afgelopen maanden heeft een programma adviesc o m m i s s i e, samengesteld uit een doorsnee van de partijen waarmee NOiV samenwerkt, veel tijd gestoken in het programma voor deze dag. Wat mij betreft zijn zij daar goed in geslaagd, en een woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats. aanwezigheid van verschillende routes. Zo zijn er verschillende sessies rondom het thema Business Intelligence, open source telefonie (Asterisk), en standaarden (zoals StuF - Standaard Uitwisselings Formaat). Al met al een programma dat, naar wij hopen, goed aansluit bij uw wensen en verlangens. Namens NOiV en ECP-EPN wens ik u een informatieve en prettige congresdag toe! Wat kunt u onder meer verwachten tijdens deze editie van het NOiV Proven Practices 14 Jaarcongres? Net als vorig jaar kent de congresdag een plenair gedeelte en een gedeelte Ronde tafel Track 16 waarin een groot aantal parallelle sessies staat geprogrammeerd. 2 3 Plattegrond 18 Wat betreft het plenaire gedeelte zijn we uitermate verheugd met de Ineke Schop, programmamanager NOiV Lunch pauze uur komst van Florian Schieβl uit Duitsland en Olle Johansson uit Zweden. Maart 2010 Organisatie 19 Schieβl zal spreken over het LiMux-project, een project dat gericht is op het gebruik van open standaarden en open source software in de Duitse Sponsoren 20 stad München, en ook voor vele organisaties in Nederland een voorbeeld is. Olle Johansson is een van de drijvende krachten achter Asterisk, een steeds vaker gebruikt open source telefonieplatform dat onder meer (in een pilotproject) wordt gebruikt door de Politie Nederland. Ook zíj zullen vandaag de gelegenheid krijgen om hun verhaal te vertellen. Nieuw dit jaar in het congresprogramma is de Publiekstrack, waarbij de Pauze uur keus is bepaald door bezoekers van de (vernieuwde) NOiV-website en de volgers van het NOiV Twitter- en LinkedIn-account. Nieuw is ook de Voorwoord overzicht Plenair programma Strategie Track Business case Track Techniek Track Publieks Track Strategie Track Business case Track Plenaire opening uur Pauze uur Techniek Track Publieks Track Plenaire afsluiting uur Proven Practices* Ronde tafel Track* * Inhoud van deze track is verzorgd door sponsors van het Jaarcongres NOiV

3 Plenair programma In Nederland weten we inmiddels redelijk wat er speelt op het gebied van open standaarden en open source software. Maar hoe is de situatie eigenlijk in het buitenland? Bijvoorbeeld in Duitsland. Florian Schiessl zal uitgebreid ingaan op LiMux, een project dat gericht is op het gebruik van open standaarden en open source software op de gemeente PC s in München. Schiessl zal onder meer ingaan op de technische- en politieke achtergronden, de tot nu toe behaalde resultaten en belicht tot slot de plannen voor de komende jaren. Zaal: Polar uur Welkom door dagvoorzitter Erik Gerritsen (ambassadeur open standaarden en open source software) en Ineke Schop (programmamanager NOiV) uur Openingsspeech Hans Vijlbrief (Directeur-Generaal Energie &Telecom, ministerie van Economische Zaken) uur De toekomst van open communicatie Wat is de stand van zaken rond open source telefonie vandaag de dag? Wat zijn de mogelijkheden maar vooral ook de beperkingen? En hoe worden deze in de toekomst aangepakt? Welke nieuwe vergezichten verschijnen er dan? Hoe kunnen overheidsorganisaties de mogelijkheden van open communicatie maximaal benutten en hoe kunnen ze nu al hier op voorsorteren? Deze vragen worden van antwoord voorzien door Olle Johansson, een internationaal erkende open standaarden specialist en participant in het open source project Asterisk.org. Olle Johansson (Open Standaarden expert) uur Slotstatement Ineke Schop (programmamanager NOiV) uur Afsluitingsact uur Informele netwerkborrel uur Keynote: open bij de vernieuwingrijksdient Jaap Uijlenbroek (Directeur-Generaal OBR,ministerie van Engelstalig 4 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) uur Interactief Intermezzo 5 Erik Gerritsen Florian Schieβl Ineke Schop Olle Johansson Hans Vijlbrief Arjen Kamphuis Jaap Uijlenbroek uur LiMux in München: gratis software en open standaarden Het LiMux project in München streeft naar het gebruik van gratis software en open standaarden voor pc s verbonden aan de administratie van de gemeente. Uitdagingen zijn de integratie van de Debian GNU/Linux-client, de beschikbaarheid van zakelijke applicaties voor deze Linux-client en de migratie naar OpenOffice.org. Florian Schieβl geeft een algemene kijk op de politieke en technische achtergrond van het project in de grootste gemeente van Duitsland. Daarnaast geeft hij aan welke doelen inmiddels zijn bereikt, zoals de complete migratie naar Open- Office.org en het gebruik van het Open Document Format (ODF) en legt hij tot slot de stappen uit voor de komende jaren. Florian Schieβl (Munchens LiMux project) Engelstalig uur PAUZE uur Parallelsessies uur Publieke launch Stichting Kritische Infrastructuur Arjen Kamphuis (mede-oprichter Stichting Kritische Infrastructuur) uur Zaaldebat open standaarden en open source software: de ambities voor een nieuw kabinet Over afzienbare tijd treedt een nieuw kabinet aan. Wat voor ambities op het gebied van open standaarden en open source software zou dat kabinet moeten hebben volgens u? Debatteert u mee onder leiding van dagvoorzitter Erik Gerritsen.

4 Strategie Track Waarom zouden (overheids-)organisaties kiezen voor open standaarden en open source software? Voor iedere organisatie ligt de invulling van die keus weer anders, maar zeker is dat vrijwel alle organisaties zich laten leiden door een vorm van strategie. Neem de Politie Nederland, waar sinds kort het ICT- en inkoopbeleid gezamenlijk wordt opgepakt met daarin serieuze aandacht voor open standaarden en open source software. Ook in de Brabantse gemeente Schijndel worden strategische keuzes gemaakt, waarbij gestreefd wordt naar een optimale overheidsdienstverlening met een toenemende invloed voor de burger. Zaal: Flash uur Welkom door trackvoorzitter Ineke Schop (programmamanager NOiV) uur Van burgersturing naar sturende burgers Tot vandaag wordt door ambtenaren en bestuurders uitgedacht wat goed is (of zal moeten zijn) voor de burger. Morgen wordt anders: de overheid zet een forse stap terug. De burger krijgt kansen en verleent zijn diensten aan de overheid. Een totale ommekeer! Over ambities gesproken! Wat blijft er nog over van Overheidsloket 2015? Wat is nog het nut van NUP? Wat betekent telefonie. In die tijd is er veel belastingbetalersgeld bespaard, terwijl de mogelijkheden sterk zijn verbeterd. Nu staat politie aan de vooravond van doorontwikkeling op het gebied van telecommunicatie. Geheel in stijl met de eerdere stappen in het telefonie-voorpolitieproject wordt ook hierbij weer geprobeerd om de meeste functionaliteit en zekerheid te kopen voor de beste prijs. Politie onderzoekt nu de toepassing van opensource oplossingen voor VOIP-telefonie. Na een laboratoruimtest in de IT-organisatie wordt nu in de vooruitstrevende Politieregio Utrecht een test met open source telefonie gestart. Telefonie-voor-politie-Productmanager Sander Poppenk licht de stand van zaken en de voorliggende overwegingen en keuzes toe. Paul van der Weerd (ICT beleidsadviseur Waterschap Reest en Wieden) uur Samenwerken met open standaarden: Pas toe of leg uit! Het kabinet stelt open standaarden als norm voor de (semi)-publieke sector. We willen immers goed informatie kunnen uitwisselen en niet beperkt zijn door onze leverancierskeuze. Om de beste open standaarden te selecteren zijn Forum en College Standaardisatie ingesteld. Het Forum onderzoekt en adviseert en het College beslist en heeft inmiddels een aantal standaarden verplicht gesteld. Deze standaarden staan op de lijst met open standaarden voor pas toe of leg uit. Maar verplichtstellen bete- dit voor de inrichting van de overheidsorganisatie? Is er nog ruim- Sander Poppenk (Productmanager Telecom bij VtsPN) kent nog niet altijd automatisch gebruiken. Het Forum heeft daar- 6 te voor de volksvertegenwoordigende rol van de onlangs gekozen om de ambitie om in 2010 te zorgen dat adoptie van open 7 bestuursorganen? Hoe zetten ambtenaren hun professie in voor uur LUNCH PAUZE standaarden een stevige push krijgt. hun burgers? Vele vragen zijn er te beantwoorden. Een ding is Nico Westpalm van Hoorn (CIO Havenbedrijf Roterdam, zeker: overheid en burgers zullen zich met elkaar moeten verbin uur Kiezen = Zorgen voor alternatieven voorzitter Forum Standaardisatie) den. Open, dat wel. Over open standaarden zijn we het meestal snel eens: gewoon Ineke Schop Willem van Sander Paul van der Willem van Rosmalen (Gemeentesecretaris / algemeen directeur doen. Dat levert voordelen op. Zodra het over open source gaat, Rosmalen Poppenk Weerd van de Gemeente Schijndel) komen de overtuigingen en emoties los. Er zijn felle voorstanders en felle tegenstanders. Om een goede keuze te maken, uur Open source telefonie bij Politie Nederland op een objectieve manier, hanteren we selectie-criteria, weegfac- Telefonie is voor politie van levensbelang. Niet alleen waar het toren en score-tabellen. Helemaal goed. Het maken van de gaat om de bereikbaarheid voor de burger, maar ook in het onder- keuze impliceert echter dat er alternatieven zijn (waaruit je kan ling contact. Heel veel informatie, ook cruciale informatie, wordt kiezen). Helaas ontbreekt het daar vaak aan. We constateren telefonisch gedeeld. dat we vastzitten aan een leverancier, of dat onze software niet Nico Westpalm Sinds 2005 werken de politieregio s intensief en succesvol samen aansluit op andere merken. Daar ligt een uitdaging, en daar zit van Hoorn op het gebied van telefonie. Dat betreft de vaste en de mobiele onze ambitie in: het zorgen voor alternatieven!

5 Business case Track Voor veel organisaties wordt het thema open standaarden en open source software pas écht interessant als er een stevige business case op tafel kan worden gelegd. Om uiteenlopende redenen zijn organisaties over het algemeen niet erg scheutig met die informatie. Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht heeft er minder moeite mee, en laat graag zien wat het gebruik van open standaarden en open source software de organisatie tot nu toe heeft bespaard. Verder in deze track sessies van het ministerie van Defensie, Mens Centraal en de gemeente Rotterdam. Zaal: Spark uur Welkom door trackvoorzitter Mike Kortekaas (Projectmanager zorg en onderwijs/plaatsvervangend programmamanager programmabureau NOiV) uur Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase De kosten van de werkplek kunnen flink teruggebracht worden door het toepassen van open source software maar dat lukt alleen als er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Welke randvoorwaarden zijn nodig en hoe kom je daar, uitgelegd hij toe hoe meer dan 60 gemeenten dit inmiddels als concept hebben geïmplementeerd en vervolgens operationeel hebben gemaakt via een open source toepassing. Daarnaast heeft hij ruime aandacht voor de business case. Johan van der Waal (manager CP-ICT Inwonerszaken en kwartiermaker KING Implementatie) uur LUNCH PAUZE uur Selectietraject open source software met betrekking tot gegevensuitwisseling Gegevensuitwisseling kan op verschillende wijzen plaatsvinden uur Bundel kennis van Open ICT! Bij diverse Nederlandse zorginstellingen wordt Open Source succesvol ingezet. De kennis en ervaringen die hierbij worden opgedaan dient actief te worden gedeeld en gebundeld in een centrale organisatie. Op die manier kunnen de toch al lage kosten verdeelt worden over diverse instellingen en kan gebruik worden gemaakt van software die bij een ander al werkt. Het Antonius ziekenhuis heeft ervaren dat Open ICT niet alleen flink goedkoper is maar het bovendien mogelijk maakt meer invloed te kunnen uitoefenen op kwaliteit en ontwikkelingen. Doordat kennis zelf wordt opgebouwd en de code niet met een leverancier mee kan gaan in het graf, heeft men bovendien de continuïteit zelf in de hand. Toch aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. en ingericht worden. Vanuit het uitgangspunt van service oriënta- wordt Open Source vaak als riskant gezien, omdat beheer en 8 Olivier Sessink (senior Innovatiemanager, Research en Innovatie- tie heeft de gemeente Rotterdam gekozen voor enkelvoudige continuïteit niet bij een commerciële organisatie belegd zijn. Maar 9 centrum, IVENT, Ministerie van Defensie) berichtuitwisseling en het aanbieden van services via een Enter- met een centrale organisatie die de belangen vanuit de markt beprise Service Bus (ESB). Als gevolg van veranderende behoeften hartigd, is deze terughoudendheid niet langer relevant uur Open source en open standaarden in de praktijk; stond de gemeente Rotterdam vorig jaar voor de keus een andere Gerrit Krediet (initiatiefnemer ZorgOpen en hoofd ICT van het Hoe integrale dienstverlening voor meer dan 60 gemeenten ESB te selecteren, waarbij de switch werd gemaakt van closed Antonius ziekenhuis, Utrecht) Mike Kortekaas Olivier Sessink wordt ondersteund vanuit een platform met een open source source naar open source software. Uit een selectie van tien mo- Johan van der Jeroen Cival Waal oplossing gelijke ESB s werd uiteindelijk Mule van Mulesource geselecteerd. Ketens zijn een steeds belangrijker fenomeen in onze dienstver- Jeroen Cival gaat onder meer in op de switch die gemaakt is van lening. Niemand wil meer uit één specifieke keten bediend wor- closed naar open, en vertelt over de kosten die daarmee zijn beden. Dienstverlening vraagt om afstemming tussen ketens en een spaard. geïntegreerde dienst aan jongeren. Daarbij is het van belang op Jeroen Cival (Coördinator informatiebeleid & architectuur, de juiste wijze te schakelen en te verbinden tussen de ketens. Gemeente Rotterdam) Aan de hand van de praktijkcase Mens Centraal gaat Johan van Gerrit Krediet der Waal in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het tot stand brengen van de uitwisseling tussen ketens. Tevens licht

6 Techniek Track Mozilla Firefox, OpenOffice.org: het zijn bekende en inmiddels breed geaccepteerde voorbeelden van open source software. In deze Techniek Track aandacht voor programma s die het vooralsnog moeten doen met iets minder aandacht: de elektronische leeromgeving Moodle, de kaartviewer Flamingo en het Content Management Systeem TYPO3. De laatste sessie wordt ingevuld door Jos van Dongen die laat zien hoe volwassen open source oplossingen op het gebied van Business Intelligence inmiddels zijn en hoe ze kunnen helpen om ambities te verwezenlijken. Zaal: Beam uur Welkom door trackvoorzitter Pim Bliek (Adviseur Open Source Software en Open Standaarden, programmabureau NOiV) uur Moodle 2.0 ontsluit het web als leerportaal Moodle is een elearning platform. Met versie 2.0 doet Moodle een belangrijke stap om een potentiële marktleider te worden binnen de VLE (Virtual Learning Environment) markt. Moodle 2.0 kent een aantal fundamentele veranderingen in de architectuur die Moodle de mogelijkheid geven om uit te groeien van elearning-applicatie naar elearning-platform. Arjen Vrielink vertelt u Flamingo Viewer. Maar de GIS wereld om ons heen heeft ook niet stil gestaan. Daarmee staat de Flamingo Viewer op een kruispunt van keuzes die gemaakt moeten worden. Hiervoor is durf nodig, ook een competentie die nodig is als je ambities hebt. Deze durf was ook nodig bij de ontwikkeling van het Geoportaal Drenthe. Dit Geoportaal maakt bij de ontsluiting van geografische gegevens gebruik van Flamingo Viewer, en is de schil rond dit Geoportaal onder GPL licentie ontwikkeld. Richard de Bruin (Senior Adviseur Cartografische en Geografische Informatie, Provincie Drenthe) uur LUNCH PAUZE uur TYPO3gem; samenwerken in open source TYPO3gem is een vereniging waarin gemeenten samenwerken met als gemeenschappelijke factor het open source content management systeem TYPO3. Door samenwerking en kennisdeling kunnen we overheidsdienstverlening via internet naar een hoger plan trekken en voldoen aan de verplichtingen die het rijk stelt aan e-dienstverlening. Alles wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld en teruggegeven aan de (TYPO3-)gemeenschap. Hoe meer gemeenten en andere overheden zich aansluiten, hoe meer we kunnen realiseren. Per slot van rekening maken vele handen licht werk! Robert van Galen vertelt over het ontstaan van TYPO3gem. Daarnaast gaat hij in op het CMS TYPO3 waarvan hij een aantal over de technische aspecten van Moodle 2.0 en hoe die de positie aspecten uitlicht. 10 van Moodle in het applicatielandschap van bedrijven en instellin uur Open Source Business Intelligence Robert van Galen (adviseur nieuwe media, gemeente 11 gen beïnvloeden. Daarnaast gaat hij in op de ambitie van Moodle Ambitie begint met het stellen van doelen: waar willen we naartoe Heemskerk) om meer te zijn dan een monolithische applicatie. Door open te als organisatie? En vervolgens: hoe weten we of we op de goede zijn wordt Moodle een portal voor leren op het web. weg zijn? Halen we onze doelstellingen wel, moet er misschien Arjen Vrielink (Sr Technisch Consultant, Stichting RedCube en worden bijgestuurd, en zo ja, waar dan precies? Dit is het terrein Pim Bliek Arjen Vrielink Nedmoove) van Business Intelligence (BI), wat een verzamelterm is voor alle Richard de Jos van Bruin Dongen methoden en technieken voor het op feiten gebaseerde be- en bij uur De toekomst van de Flamingo Viewer / Best practice Geo- sturen van een organisatie. Deze feiten komen uit verschillende portaal Drenthe informatiesystemen van binnen èn buiten de organisatie, en die- Bij ambitie is er vaak sprake van een doel en vernieuwend willen nen toegankelijk gemaakt te worden met een adequate verzamezijn. Bij de start en ontwikkeling van de Flamingo Viewer een paar ling BI hulpmiddelen. Wilt u weten hoe volwassen Open Source jaar geleden was het doel om een eenvoudige webviewer voor het BI oplossingen inmiddels zijn en hoe ze kunnen helpen om ùw ontsluiten van geografische gegevens te ontwikkelen die vernieu- ambitie te verwezenlijken dan mag u deze presentatie niet missen! wend was. Deze ambitie heeft zich de afgelopen jaren goed ont Jos van Dongen (Directeur Tholis Consulting) Robert van wikkeld en er zijn veel websites die gebruik maken van de Galen

7 Publieks Track Eb-forms voor efactureren (Fred van Blommenstein); MijnOverheid.nl (Frank Zwart); Implementatie open documentstandaarden (Fabrice Mous); en Free Technology Academy/Open Universiteit (Lex Bijlsma). Dat zijn de vier sessies die door de bezoekers van de NOiV-website en de volgers van het NOiV Twitter- en LinkedIn-account de afgelopen weken het vaakst zijn genoemd (uit een reeks van acht). Op deze manier wisten zij een plaats te bemachtigen voor de Publiekstrack. Als er winnaars zijn, dan zijn er vanzelfsprekend ook verliezers. Dat waren in dit geval de cases over de Aquo-standaard, Vrijschrift, Sahana en Triple A. Zaal: Glow uur Welkom door trackvoorzitter Piet Hein Minnecré (Projectleider Open Standaarden, programmabureau NOiV) uur Free Technology Academy De Free Technology Academy (FTA) is in januari 2010 gestart met haar eerste cursussen over Vrije Software en Open Standaarden. De FTA is een consortium van de Open Universiteit, de Universitat Oberta de Catalunya (Spanje), de Universitetet i Agder (Noorwegen) en het Free Knowledge Institute. Het EU-programma Leven Lang Leren, dat internationaal onderwijs over Vrije Met hun DigiD melden burgers zich aan bij MijnOverheid.nl. Vervolgens hebben zij inzage in hun persoonlijke gegevens, zoals die zijn geregistreerd bij de overheid (w.o. persoonsgegevens uit GBA, perceelgegevens van het Kadaster en voertuiggegevens van RDW) en kunnen zij de statusveranderingen volgen van zaken die bij aangesloten overheidsorganisaties lopen (denk aan vergunnings-aanvragen). Daarnaast kunnen burgers persoonlijke berichten ontvangen van alle aangesloten overheden in hun berichtenbox, bijvoorbeeld een attendering voor het verlengen van een paspoort of rijbewijs of de jaarlijkse APK. Ook kunnen berichten als of SMS via het portaal worden verstuurd aan burgers. Dit portaal is gebouwd met open source software en maakt formulier zodat bedrijven in hun eigen tempo de koppeling met hun systeem of systemen tot stand kunnen brengen. Eb-Forms is geheel gebaseerd op internationale standaarden. Nieuwe berichten en nieuwe varianten worden direct begrepen, zonder programmeerwerk. Eb-Forms is open source en gratis. Fred van Blommestein (onderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen) uur Vooruit met Open Standaarden De afgelopen vijf jaar zijn open standaarden geëvolueerd van een academisch gespreksonderwerp tot een praktisch vraagstuk: Software stimuleert, ondersteunt de FTA. De Engelstalige cur- dankbaar gebruik van open standaarden bij het uitwisselen van hoe tot succesvolle adoptie en gebruik te komen? In de stappen 12 sussen worden volledig online gegeven in een virtuele campus, gegevens met overheidsorganisaties. die daarvoor nodig zijn spelen ambitie en governance een cruci- 13 het onderwijsmateriaal is vrij te downloaden en voor elk doel te Frank Zwart (Technisch architect MijnOverheid.nl, ale rol. Een kernpunt van het huidige overheidsbeleid is het gegebruiken. De certificaten die de FTA uitgeeft worden ingebracht e-overheid voor Burgers, Stichting ICTU) bruik van open standaarden voor documenten. Laat jezelf in deze in bestaande masteropleidingen van de deelnemende universi- lezing eens een keer op niet-technisch wijze voorlichten over het teiten. De participerende instellingen hebben de ambitie dit pro uur LUNCH PAUZE werkelijke belang van open standaarden zoals ODF en PDF voor gramma op termijn uit te bouwen tot een internationale joint uw organisatie. Welke ambities passen bij het gebruik van ODF Piet Hein Lex Bijlsma Frank Zwart Fred van Minnecré degree. Lex Bijlsma gaat nader in op de cursussen die in uur eb-forms, doorbraak in elektronisch zakendoen en PDF en wat is daarvoor nodig? Wat moet je doen om open Blommestein van start gaan, op de gebruikte onderwijsvorm en op de toekomst- De bottleneck voor de doorbraak van elektronisch zakendoen, documentstandaarden, zoals PDF of ODF (OpenDocument Forplannen. is dat handelspartners tegelijk moeten investeren in koppelingen mat), breed te implementeren in een organisatie? Waar loop je Lex Bijlsma (Decaan, faculteit Informatica, Open Universiteit) van hun systeem met de standaard berichten. Echter zijn be- tegenaan, wat moet je doen of wat moet je juist vermijden? Het drijven daar meestal niet tegelijkertijd toe in staat, en soms is hun zijn vragen en issues die bij een groot aantal organisaties spelen uur Een korte rondleiding langs MijnOverheid.nl systeem niet eens geschikt om alle gegevens in elektronische Fabrice Mous, bestuurslid van de OpenDoc Society, geeft ant- MijnOverheid.nl is de gepersonaliseerde webomgeving waar facturen of orders direct in te lezen of te produceren. eb-forms is woord op de meestgestelde vragen rondom open documentstan burgers al hun zaken met de overheid veilig, snel en gemakkelijk een oplossing die alle bedrijven in staat stelt vanaf nu direct elek- daarden en hoe we op dit lastige onderwerp vooruit kunnen Fabrice Mous kunnen regelen. Kosteloos, 24 uur per dag, zeven dagen in de tronische berichten te verzenden en ontvangen, via hun browser. komen binnen de publieke sector. week en vanaf elke plek met internettoegang. Met eb-forms tonen die elektronische berichten zich als scherm- Fabrice Mous (algemeen bestuurslid/adviseur, OpenDoc Society)

8 Proven Practices Track proces van gegevens in het kader van het Digitaal Klant Dossier specialisten waarop men kan terugvallen. De realiteit is dat open Vormt open source software een kans, of moet het juist gezien worden als bedreiging? Hoe kunnen zelfstandigen meerwaarde bieden voor een organisatie met open source en open standaarden? Is de tijd aangebroken voor een serieuze afweging tussen closed en open source databases? Het zijn vragen die ongetwijfeld terug komen in de presentaties van respectievelijk Atos Origin, 2Value en Dátaccent. In deze track ook aandacht voor Red Dolphin, dat uitgebreid in gaat op de ervaringen met de inzet van open source BI bij de informatie-aanlevering voor het Digitaal Klant Dossier.* Zaal: Solar uur Welkom door trackvoorzitter Wilma Willems (Projectleider open source software, programmabureau NOiV) uur Open Source databases zijn volwassen Open Source databases krijgen steeds meer aandacht. In het verleden was MySQL vooral bekend als database in webomgevingen. Nu zien we dat databases als MySQL en PostgreSQL worden toegepast door organisaties in elke sector. Ook gekoppeld aan de primaire bedrijfsprocessen als alternatief voor Oracle of MS SQL Server. En zeker ook in omgevingen (DKD). Rob van Winden gaat in op de ervaringen met het inzetten van Open Source Business Intelligence software voor de gemeentelijke klanten van het IB. Rob van Winden (directeur van Red Dolphin ICT Services bv.) uur LUNCH PAUZE uur And the four freedoms award goes to Over open standaarden is bijna iedereen het met elkaar eens. Ze zijn goed voor de interoperabiliteit (de onderlinge samenwerking van IT systemen) en ze bevorderen de veiligheid en voorspelbaarheid en verlagen integratiekosten. Open Source softsource specialisme goed is vertegenwoordigd onder kleine zelfstandigen of zzp ers. Waarom wordt daar weinig mee gedaan? Anders gesteld: Hoe kunnen zelfstandigen meerwaarde bieden voor uw organisatie met open source en open standaarden? Het antwoord: omdat gemiddeld genomen zelfstandigen namelijk veel beter bekend zijn met de eigenschappen van open automatisering. Tegelijkertijd hebben zelfstandigen ook te maken met een aantal eigenschappen die het werken voor grote klanten en in teams bemoeilijken. Van Cann laat ze graag de revue passeren en hoort graag uw mening hierover. Henk van Cann (oprichter/eigenaar 2value) 14 waar hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid van groot be lang zijn. Met of zonder cluster. Dátaccent laat aan de hand van enkele aansprekende voorbeelden zien dat de tijd voor een serieuze afweging tussen Closed en Open Source databases is aangebroken. Ook zal worden inware krijgt steeds meer draagvlak in Nederland. Dientengevolge groeit ook de weerstand. De four freedoms award van open source brengt de gemoederen in beweging: 1. vrij te verkrijgen, 2. vrij te gebruiken, 3. vrij te wijzigen, 4. vrij te distribueren. De ambitie van de een vormt een bedreiging voor de andere. Closed 15 Wilma Willems Jos Struik Rob van Winden Peter Stamps gegaan op de zorg die organisaties hebben over de continuïteit en open source nestelen zich naast elkaar. Peter Stamps gaat in van de databases zelf en de ondersteuning ervan. Juist nu de op bovenstaande facetten, vertelt de visie van Atos Origin en geeft discussie over MySQL, Sun en de overname door Oracle het (IT-) gesprek van de dag is. Jos Struik (directeur Dátaccent) pragmatische voorbeelden. Peter Stamps (Business Development en Product Manager Keteninformatisering, Atos Origin) Henk van Cann uur Ervaringen met de inzet van OSBI software bij de informatieaanlevering voor het Digitaal Klant Dossier (DKD) Afgelopen jaar heeft Red Dolphin voor het Inlichtingen Bureau (IB) een oplossing gebouwd voor het monitoren van het aanlever uur Vertrouwd werken met zelfstandigen Bloemen in de knop: flexibele open source professionals Eindklanten willen rugdekking voor IT-projecten en minder afhankelijkheid van leveranciers. Verder is een netwerk gewenst van *De inhoud van deze track is door sponsors in overleg met de organisatie van het Jaarcongres NOiV tot stand gekomen.

9 Ronde tafel Track In de Ronde Rafel Track krijgt een viertal leveranciers (Combird, PinkRoccade, REM Automatisering en Capgemini) ieder een half uur de mogelijkheid om haar gasten bij te praten op het gebied van open standaarden en open source software. Hier wordt onder meer voortgebouwd op het belang van open standaarden in de publieke sector, gaan opdrachtgevers en bouwers het hebben over de nieuwe verhoudingen bij het ontwikkelen van open source software, wordt ingezoomd op de mogelijkheden van Asterisk-telefonie en wordt uitgebreid gekeken naar plug & play StUF koppelvlakken zonder maatwerksoftware.* Zaal: Neon uur Welkom door trackvoorzitter Karin Heijn (Adviseur decentrale overheden, programmabureau NOiV) uur Kan goed ingezette OST / OSC zich meten met de gerenommeerde merken? In een open discussie gaan wij in op de vraag of Asterisk zich kan meten met de gerenommeerde aanbieders uit de telecommunicatie branche. De discussie gaat met name over de toepasbaarheid van functionaliteit, schaalbaarheid en acceptatie van OpenSource Communicatie (OSC) oplossingen. De titel van de Ronde tafel sessie is tevens de stelling die wordt neer uur Open source oplossingen in de praktijk Opdrachtgevers en bouwers praten over de nieuwe verhoudingen bij het ontwikkelen van open source. Joek Hondius (innovatie manager REM Automatisering) uur Een open source zaaksysteem is een belangrijke driver voor een verdergaande standaardisatie binnen de publieke sector Op basis van een concept open source proces ondersteund zaaksysteem wil Capgemini met u de discussie starten over de noodzaak, de haalbaarheid en de wenselijkheid van een daadwerkelijk open source zaaksysteem dat de basis kan vormen voor een verdergaande standaardisatie in de publieke 16 gezet om de discussie te starten. Robin van Leyden (oprichter Combird) sector. Wat cruciaal is in het slagen van zaakgericht werken in de publieke sector is het hanteren van open standaarden. Stan uur Gestandaardiseerde plug & play StUF koppelvlakken De Midoffice Community zorgt voor plug & play StUF koppeldaarden die verder gaan dan een beschrijving van het dataformaat zoals bijvoorbeeld StUF. Wat zijn uw beelden? Welke vlakken zonder maatwerksoftware! John Rooijakkers verzorgt standaardisatie is volgens u noodzakelijke? Hoe belangrijk is Karin Heijn Robin van Mat Keijers Joek Hondius de inleiding en licht het thema toe. Mat Keijers is moderator. een open source zaaksysteem daarin? Leyden John Rooijakkers ( business consultant PinkRoccade) Jos Smit (Principal Consultant en vakgroepleider Elektronische & Mat Keijers (MBA, business manager PinkRoccade) Overheid, Capgemini) uur LUNCH PAUZE Jos Smit *De inhoud van deze track is door sponsors in overleg met de organisatie van het Jaarcongres NOiV tot stand gekomen.

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau Red Dolphin ICT Services BV Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau - Ervaringen met het gebruik van Pentaho binnen DKD NOiV jaarcongres 18 maart 2010 Agenda Wat is Open Source Business

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Infrastructure Services the way we do it Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Capgemini doet met Clair waar de markt al jaren om vraagt; het biedt een Europees alternatief

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Europees onderwijs over Vrije Software en Open Standaarden (*) en Wouter Tebbens (**) (*) (**) Voorzitter, Free Knowledge Institute Wat is Vrije Software? Begrip geïntroduceerd

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, 25-2-2010 blz. 1 van 7 Inhoud INLEIDING... 3 HET PROGRAMMA NOIV... 3 TOEPASSING

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Even voorstellen Vicus ebusiness Solutions Geluiden uit de markt Belangrijke verschillen

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding Marcel de Rink Open? Of Gesloten? Agenda Waarom is Esri Open? Waarin is Esri Open? Open Open Open Open Standaarden Source Data

Nadere informatie

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 podium

Nadere informatie

Toonaangevend in open source collaboration

Toonaangevend in open source collaboration Toonaangevend in open source collaboration Open in technologie en onderlinge communicatie ENTERPRISE OPEN COMPATIBLE Zarafa is een toonaangevend Europees softwarebedrijf op het gebied van open source groupware

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector. Januari 2016

Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector. Januari 2016 Public Sector Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector Januari 2016 Alle overheidsdienstverlening digitaal in 2017. Brengt innovatief imago, gemak voor de klant en kostenreductie.

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Symposium 21 november 2009 Wat is vrije software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis software (freeware) 'Free as in free speech, not

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Open GIS: kans of bedreiging?

Open GIS: kans of bedreiging? Open GIS: kans of bedreiging? Gereedschap om tot een zorgvuldige afweging te komen Marc Vloemans Partner Age of Peers TMC Nederland Forum 2011 Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

KaartViewer Inspiratie Dag 2015

KaartViewer Inspiratie Dag 2015 Welkom 2015 Peter-Paul Koonings GeoNovation Doel van deze dag KaartViewer Gebruikers ontmoeten elkaar Ervaringen uitwisselen GeoNovation praat u bij Veel extra informatie over beschikbare Services Onze

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Tickets.com - introductie

Tickets.com - introductie Tickets.com - introductie Tickets.com, voorheen Select Ticketing Systems, is een fusie van een aantal kaartverkoopsysteemleveranciers en bestaat in Nederland sinds 1993. [leverancier] Tegenwoordig is Tickets.com

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken De kracht van samenwerking binnen een open architectuur 2/4/2010 Bouwtekening, Bestek + Standaard = samenwerking Bedrijfssoftware systeemsoorten ERP Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier

Nadere informatie

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 Nederland Waterland Water is overal. In de grond, in beken, rivieren en meren om ons heen.

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Open standaard/source, geen bedreiging meer. Jaap.vanderLaag@Bull.nl

Open standaard/source, geen bedreiging meer. Jaap.vanderLaag@Bull.nl Open standaard/source, geen bedreiging meer Jaap.vanderLaag@Bull.nl Wat is open? 2008 Capgemini 2 Open Standards, Open Source & OpenOffice.org Open Standaard een Open Standaard is een standaard die van

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING BEDRIJVENTERREIN CORPUS DEN HOORN-ZUID LUNCHBIJEENKOMST 23 JANUARI Zie achterzijde EEN LAAGDREMPELIG EN BETROUWBAAR GLASVEZELNETWERK Toen in 2003 de gemeente Groningen

Nadere informatie

Efficiency door de BRP?

Efficiency door de BRP? Efficiency door de BRP? VIAG Congres 7 oktober 2013 Efficiency door de BRP? Samenwerking in de regio Alkmaar Door Alex Huisman (adviseur Informatievoorziening & automatisering gemeente Langedijk) Applicatiesanering

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Portfolio Manager Hosted Desktop

Portfolio Manager Hosted Desktop Portfolio Manager Hosted Desktop Over IS Group IS (internedservices) Group is de grootste onafhankelijke Nederlandse aanbieder van IT en Cloud solutions. Opgericht in 1996 en door fusies en overnames gegroeid

Nadere informatie

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence.

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. Brochure voor leidinggevenden Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. 2010 Cisco en/of gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco.

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1 SPC360: specificeren, programmeren en contracteren Andere contractvormen In de utiliteitsbouw worden steeds vaker andere contractvormen toegepast. Het zijn tools die hun oorsprong vinden in de wereld van

Nadere informatie

Selectietraject van een Open-source Concernstandaard

Selectietraject van een Open-source Concernstandaard 18 Maart 2010 J.Cival Coördinator Informatiebeleid & Selectietraject van een Open-source Concernstandaard architectuur Agenda Even voorstellen Aanleiding Aanbestedingsstrategie Selectie Business case Succesfactoren

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging Ned-Moove De Nederlandstalige Moodle Vereniging Programma van vandaag 14:30 Opening door Ed Botterweg 14:45 Ned-Moove door Hans de Zwart 15:30 Pauze (koffie, thee, paaseitjes) 15:45 Edurep door Egbert

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Uw medewerkers aantoonbaar bekwaam: Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Hazelwood Sanatorium, Louisville (USA), rond 1930. Voor het leveren van veilige zorg is kennis van de juiste toepassing

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken?

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Public Briefing / November 2017 Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Nederlandse organisaties richten zich in toenemende mate op digitale transformatie. Maar wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

Adoptie-instrumenten 1

Adoptie-instrumenten 1 Bureau Forum Standaardisatie Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag www.logius.nl Inlichtingen bij M.A van der Veen Adviseur Standaardisatie T 070-8896309 M +31(0)6-21162433 maarten.vander.veen@logius.

Nadere informatie

Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015

Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015 Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015 Agenda Doelstelling MijnDenHaag Diverse gespreksonderwerpen komen aan bod Inrichting gegevenslaag Samenhang met MijnOverheid Focus

Nadere informatie

TechReady - NextGen Productivity

TechReady - NextGen Productivity TechReady - NextGen Productivity 08:30 09:00 Ontbijt 09:00 10:00 Keynote 10:00 10:15 Pauze Hans van der Meer (Microsoft) & Danny Burlage (Wortell) TRACKS 1. Ervaringen uit de praktijk 2. Productiviteit

Nadere informatie

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau We bieden de beste oplossing voor uw content management en klantdialoog Het moment waarop bezoekers en klanten

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering van leveranciersafhankelijkheid

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Inhoud van de presentatie Waarom dit onderzoek? Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

E-Learning productie. Hulp on the moment of need

E-Learning productie. Hulp on the moment of need E-Learning productie Software Creëren IT gebruikersdocumentatie Hulp on the moment of need Corporate Learning Talent Management Over tts tts knowledge matters. tts zorgt voor kennisoverdracht en de ontwikkeling

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Europees onderwijs over Vrije Software en Open Standaarden Open Universiteit Wat is Vrije Software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis

Nadere informatie