Jaarcongres NOiV 2010 AMBITIE. NOiV is een programma van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarcongres NOiV 2010 AMBITIE. NOiV is een programma van"

Transcriptie

1 Jaarcongres NOiV 2010 AMBITIE 1 NOiV is een programma van

2 Voorwoord Inhoudsopgave overzicht Beste congresbezoeker, Ook op deze manier heet ik u, namens programmabureau NOiV en medeorganisator ECP-EPN, van harte welkom bij het NOiV Jaarcongres De afgelopen maanden heeft een programma adviesc o m m i s s i e, samengesteld uit een doorsnee van de partijen waarmee NOiV samenwerkt, veel tijd gestoken in het programma voor deze dag. Wat mij betreft zijn zij daar goed in geslaagd, en een woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats. aanwezigheid van verschillende routes. Zo zijn er verschillende sessies rondom het thema Business Intelligence, open source telefonie (Asterisk), en standaarden (zoals StuF - Standaard Uitwisselings Formaat). Al met al een programma dat, naar wij hopen, goed aansluit bij uw wensen en verlangens. Namens NOiV en ECP-EPN wens ik u een informatieve en prettige congresdag toe! Wat kunt u onder meer verwachten tijdens deze editie van het NOiV Proven Practices 14 Jaarcongres? Net als vorig jaar kent de congresdag een plenair gedeelte en een gedeelte Ronde tafel Track 16 waarin een groot aantal parallelle sessies staat geprogrammeerd. 2 3 Plattegrond 18 Wat betreft het plenaire gedeelte zijn we uitermate verheugd met de Ineke Schop, programmamanager NOiV Lunch pauze uur komst van Florian Schieβl uit Duitsland en Olle Johansson uit Zweden. Maart 2010 Organisatie 19 Schieβl zal spreken over het LiMux-project, een project dat gericht is op het gebruik van open standaarden en open source software in de Duitse Sponsoren 20 stad München, en ook voor vele organisaties in Nederland een voorbeeld is. Olle Johansson is een van de drijvende krachten achter Asterisk, een steeds vaker gebruikt open source telefonieplatform dat onder meer (in een pilotproject) wordt gebruikt door de Politie Nederland. Ook zíj zullen vandaag de gelegenheid krijgen om hun verhaal te vertellen. Nieuw dit jaar in het congresprogramma is de Publiekstrack, waarbij de Pauze uur keus is bepaald door bezoekers van de (vernieuwde) NOiV-website en de volgers van het NOiV Twitter- en LinkedIn-account. Nieuw is ook de Voorwoord overzicht Plenair programma Strategie Track Business case Track Techniek Track Publieks Track Strategie Track Business case Track Plenaire opening uur Pauze uur Techniek Track Publieks Track Plenaire afsluiting uur Proven Practices* Ronde tafel Track* * Inhoud van deze track is verzorgd door sponsors van het Jaarcongres NOiV

3 Plenair programma In Nederland weten we inmiddels redelijk wat er speelt op het gebied van open standaarden en open source software. Maar hoe is de situatie eigenlijk in het buitenland? Bijvoorbeeld in Duitsland. Florian Schiessl zal uitgebreid ingaan op LiMux, een project dat gericht is op het gebruik van open standaarden en open source software op de gemeente PC s in München. Schiessl zal onder meer ingaan op de technische- en politieke achtergronden, de tot nu toe behaalde resultaten en belicht tot slot de plannen voor de komende jaren. Zaal: Polar uur Welkom door dagvoorzitter Erik Gerritsen (ambassadeur open standaarden en open source software) en Ineke Schop (programmamanager NOiV) uur Openingsspeech Hans Vijlbrief (Directeur-Generaal Energie &Telecom, ministerie van Economische Zaken) uur De toekomst van open communicatie Wat is de stand van zaken rond open source telefonie vandaag de dag? Wat zijn de mogelijkheden maar vooral ook de beperkingen? En hoe worden deze in de toekomst aangepakt? Welke nieuwe vergezichten verschijnen er dan? Hoe kunnen overheidsorganisaties de mogelijkheden van open communicatie maximaal benutten en hoe kunnen ze nu al hier op voorsorteren? Deze vragen worden van antwoord voorzien door Olle Johansson, een internationaal erkende open standaarden specialist en participant in het open source project Asterisk.org. Olle Johansson (Open Standaarden expert) uur Slotstatement Ineke Schop (programmamanager NOiV) uur Afsluitingsact uur Informele netwerkborrel uur Keynote: open bij de vernieuwingrijksdient Jaap Uijlenbroek (Directeur-Generaal OBR,ministerie van Engelstalig 4 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) uur Interactief Intermezzo 5 Erik Gerritsen Florian Schieβl Ineke Schop Olle Johansson Hans Vijlbrief Arjen Kamphuis Jaap Uijlenbroek uur LiMux in München: gratis software en open standaarden Het LiMux project in München streeft naar het gebruik van gratis software en open standaarden voor pc s verbonden aan de administratie van de gemeente. Uitdagingen zijn de integratie van de Debian GNU/Linux-client, de beschikbaarheid van zakelijke applicaties voor deze Linux-client en de migratie naar OpenOffice.org. Florian Schieβl geeft een algemene kijk op de politieke en technische achtergrond van het project in de grootste gemeente van Duitsland. Daarnaast geeft hij aan welke doelen inmiddels zijn bereikt, zoals de complete migratie naar Open- Office.org en het gebruik van het Open Document Format (ODF) en legt hij tot slot de stappen uit voor de komende jaren. Florian Schieβl (Munchens LiMux project) Engelstalig uur PAUZE uur Parallelsessies uur Publieke launch Stichting Kritische Infrastructuur Arjen Kamphuis (mede-oprichter Stichting Kritische Infrastructuur) uur Zaaldebat open standaarden en open source software: de ambities voor een nieuw kabinet Over afzienbare tijd treedt een nieuw kabinet aan. Wat voor ambities op het gebied van open standaarden en open source software zou dat kabinet moeten hebben volgens u? Debatteert u mee onder leiding van dagvoorzitter Erik Gerritsen.

4 Strategie Track Waarom zouden (overheids-)organisaties kiezen voor open standaarden en open source software? Voor iedere organisatie ligt de invulling van die keus weer anders, maar zeker is dat vrijwel alle organisaties zich laten leiden door een vorm van strategie. Neem de Politie Nederland, waar sinds kort het ICT- en inkoopbeleid gezamenlijk wordt opgepakt met daarin serieuze aandacht voor open standaarden en open source software. Ook in de Brabantse gemeente Schijndel worden strategische keuzes gemaakt, waarbij gestreefd wordt naar een optimale overheidsdienstverlening met een toenemende invloed voor de burger. Zaal: Flash uur Welkom door trackvoorzitter Ineke Schop (programmamanager NOiV) uur Van burgersturing naar sturende burgers Tot vandaag wordt door ambtenaren en bestuurders uitgedacht wat goed is (of zal moeten zijn) voor de burger. Morgen wordt anders: de overheid zet een forse stap terug. De burger krijgt kansen en verleent zijn diensten aan de overheid. Een totale ommekeer! Over ambities gesproken! Wat blijft er nog over van Overheidsloket 2015? Wat is nog het nut van NUP? Wat betekent telefonie. In die tijd is er veel belastingbetalersgeld bespaard, terwijl de mogelijkheden sterk zijn verbeterd. Nu staat politie aan de vooravond van doorontwikkeling op het gebied van telecommunicatie. Geheel in stijl met de eerdere stappen in het telefonie-voorpolitieproject wordt ook hierbij weer geprobeerd om de meeste functionaliteit en zekerheid te kopen voor de beste prijs. Politie onderzoekt nu de toepassing van opensource oplossingen voor VOIP-telefonie. Na een laboratoruimtest in de IT-organisatie wordt nu in de vooruitstrevende Politieregio Utrecht een test met open source telefonie gestart. Telefonie-voor-politie-Productmanager Sander Poppenk licht de stand van zaken en de voorliggende overwegingen en keuzes toe. Paul van der Weerd (ICT beleidsadviseur Waterschap Reest en Wieden) uur Samenwerken met open standaarden: Pas toe of leg uit! Het kabinet stelt open standaarden als norm voor de (semi)-publieke sector. We willen immers goed informatie kunnen uitwisselen en niet beperkt zijn door onze leverancierskeuze. Om de beste open standaarden te selecteren zijn Forum en College Standaardisatie ingesteld. Het Forum onderzoekt en adviseert en het College beslist en heeft inmiddels een aantal standaarden verplicht gesteld. Deze standaarden staan op de lijst met open standaarden voor pas toe of leg uit. Maar verplichtstellen bete- dit voor de inrichting van de overheidsorganisatie? Is er nog ruim- Sander Poppenk (Productmanager Telecom bij VtsPN) kent nog niet altijd automatisch gebruiken. Het Forum heeft daar- 6 te voor de volksvertegenwoordigende rol van de onlangs gekozen om de ambitie om in 2010 te zorgen dat adoptie van open 7 bestuursorganen? Hoe zetten ambtenaren hun professie in voor uur LUNCH PAUZE standaarden een stevige push krijgt. hun burgers? Vele vragen zijn er te beantwoorden. Een ding is Nico Westpalm van Hoorn (CIO Havenbedrijf Roterdam, zeker: overheid en burgers zullen zich met elkaar moeten verbin uur Kiezen = Zorgen voor alternatieven voorzitter Forum Standaardisatie) den. Open, dat wel. Over open standaarden zijn we het meestal snel eens: gewoon Ineke Schop Willem van Sander Paul van der Willem van Rosmalen (Gemeentesecretaris / algemeen directeur doen. Dat levert voordelen op. Zodra het over open source gaat, Rosmalen Poppenk Weerd van de Gemeente Schijndel) komen de overtuigingen en emoties los. Er zijn felle voorstanders en felle tegenstanders. Om een goede keuze te maken, uur Open source telefonie bij Politie Nederland op een objectieve manier, hanteren we selectie-criteria, weegfac- Telefonie is voor politie van levensbelang. Niet alleen waar het toren en score-tabellen. Helemaal goed. Het maken van de gaat om de bereikbaarheid voor de burger, maar ook in het onder- keuze impliceert echter dat er alternatieven zijn (waaruit je kan ling contact. Heel veel informatie, ook cruciale informatie, wordt kiezen). Helaas ontbreekt het daar vaak aan. We constateren telefonisch gedeeld. dat we vastzitten aan een leverancier, of dat onze software niet Nico Westpalm Sinds 2005 werken de politieregio s intensief en succesvol samen aansluit op andere merken. Daar ligt een uitdaging, en daar zit van Hoorn op het gebied van telefonie. Dat betreft de vaste en de mobiele onze ambitie in: het zorgen voor alternatieven!

5 Business case Track Voor veel organisaties wordt het thema open standaarden en open source software pas écht interessant als er een stevige business case op tafel kan worden gelegd. Om uiteenlopende redenen zijn organisaties over het algemeen niet erg scheutig met die informatie. Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht heeft er minder moeite mee, en laat graag zien wat het gebruik van open standaarden en open source software de organisatie tot nu toe heeft bespaard. Verder in deze track sessies van het ministerie van Defensie, Mens Centraal en de gemeente Rotterdam. Zaal: Spark uur Welkom door trackvoorzitter Mike Kortekaas (Projectmanager zorg en onderwijs/plaatsvervangend programmamanager programmabureau NOiV) uur Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase De kosten van de werkplek kunnen flink teruggebracht worden door het toepassen van open source software maar dat lukt alleen als er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Welke randvoorwaarden zijn nodig en hoe kom je daar, uitgelegd hij toe hoe meer dan 60 gemeenten dit inmiddels als concept hebben geïmplementeerd en vervolgens operationeel hebben gemaakt via een open source toepassing. Daarnaast heeft hij ruime aandacht voor de business case. Johan van der Waal (manager CP-ICT Inwonerszaken en kwartiermaker KING Implementatie) uur LUNCH PAUZE uur Selectietraject open source software met betrekking tot gegevensuitwisseling Gegevensuitwisseling kan op verschillende wijzen plaatsvinden uur Bundel kennis van Open ICT! Bij diverse Nederlandse zorginstellingen wordt Open Source succesvol ingezet. De kennis en ervaringen die hierbij worden opgedaan dient actief te worden gedeeld en gebundeld in een centrale organisatie. Op die manier kunnen de toch al lage kosten verdeelt worden over diverse instellingen en kan gebruik worden gemaakt van software die bij een ander al werkt. Het Antonius ziekenhuis heeft ervaren dat Open ICT niet alleen flink goedkoper is maar het bovendien mogelijk maakt meer invloed te kunnen uitoefenen op kwaliteit en ontwikkelingen. Doordat kennis zelf wordt opgebouwd en de code niet met een leverancier mee kan gaan in het graf, heeft men bovendien de continuïteit zelf in de hand. Toch aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. en ingericht worden. Vanuit het uitgangspunt van service oriënta- wordt Open Source vaak als riskant gezien, omdat beheer en 8 Olivier Sessink (senior Innovatiemanager, Research en Innovatie- tie heeft de gemeente Rotterdam gekozen voor enkelvoudige continuïteit niet bij een commerciële organisatie belegd zijn. Maar 9 centrum, IVENT, Ministerie van Defensie) berichtuitwisseling en het aanbieden van services via een Enter- met een centrale organisatie die de belangen vanuit de markt beprise Service Bus (ESB). Als gevolg van veranderende behoeften hartigd, is deze terughoudendheid niet langer relevant uur Open source en open standaarden in de praktijk; stond de gemeente Rotterdam vorig jaar voor de keus een andere Gerrit Krediet (initiatiefnemer ZorgOpen en hoofd ICT van het Hoe integrale dienstverlening voor meer dan 60 gemeenten ESB te selecteren, waarbij de switch werd gemaakt van closed Antonius ziekenhuis, Utrecht) Mike Kortekaas Olivier Sessink wordt ondersteund vanuit een platform met een open source source naar open source software. Uit een selectie van tien mo- Johan van der Jeroen Cival Waal oplossing gelijke ESB s werd uiteindelijk Mule van Mulesource geselecteerd. Ketens zijn een steeds belangrijker fenomeen in onze dienstver- Jeroen Cival gaat onder meer in op de switch die gemaakt is van lening. Niemand wil meer uit één specifieke keten bediend wor- closed naar open, en vertelt over de kosten die daarmee zijn beden. Dienstverlening vraagt om afstemming tussen ketens en een spaard. geïntegreerde dienst aan jongeren. Daarbij is het van belang op Jeroen Cival (Coördinator informatiebeleid & architectuur, de juiste wijze te schakelen en te verbinden tussen de ketens. Gemeente Rotterdam) Aan de hand van de praktijkcase Mens Centraal gaat Johan van Gerrit Krediet der Waal in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het tot stand brengen van de uitwisseling tussen ketens. Tevens licht

6 Techniek Track Mozilla Firefox, OpenOffice.org: het zijn bekende en inmiddels breed geaccepteerde voorbeelden van open source software. In deze Techniek Track aandacht voor programma s die het vooralsnog moeten doen met iets minder aandacht: de elektronische leeromgeving Moodle, de kaartviewer Flamingo en het Content Management Systeem TYPO3. De laatste sessie wordt ingevuld door Jos van Dongen die laat zien hoe volwassen open source oplossingen op het gebied van Business Intelligence inmiddels zijn en hoe ze kunnen helpen om ambities te verwezenlijken. Zaal: Beam uur Welkom door trackvoorzitter Pim Bliek (Adviseur Open Source Software en Open Standaarden, programmabureau NOiV) uur Moodle 2.0 ontsluit het web als leerportaal Moodle is een elearning platform. Met versie 2.0 doet Moodle een belangrijke stap om een potentiële marktleider te worden binnen de VLE (Virtual Learning Environment) markt. Moodle 2.0 kent een aantal fundamentele veranderingen in de architectuur die Moodle de mogelijkheid geven om uit te groeien van elearning-applicatie naar elearning-platform. Arjen Vrielink vertelt u Flamingo Viewer. Maar de GIS wereld om ons heen heeft ook niet stil gestaan. Daarmee staat de Flamingo Viewer op een kruispunt van keuzes die gemaakt moeten worden. Hiervoor is durf nodig, ook een competentie die nodig is als je ambities hebt. Deze durf was ook nodig bij de ontwikkeling van het Geoportaal Drenthe. Dit Geoportaal maakt bij de ontsluiting van geografische gegevens gebruik van Flamingo Viewer, en is de schil rond dit Geoportaal onder GPL licentie ontwikkeld. Richard de Bruin (Senior Adviseur Cartografische en Geografische Informatie, Provincie Drenthe) uur LUNCH PAUZE uur TYPO3gem; samenwerken in open source TYPO3gem is een vereniging waarin gemeenten samenwerken met als gemeenschappelijke factor het open source content management systeem TYPO3. Door samenwerking en kennisdeling kunnen we overheidsdienstverlening via internet naar een hoger plan trekken en voldoen aan de verplichtingen die het rijk stelt aan e-dienstverlening. Alles wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld en teruggegeven aan de (TYPO3-)gemeenschap. Hoe meer gemeenten en andere overheden zich aansluiten, hoe meer we kunnen realiseren. Per slot van rekening maken vele handen licht werk! Robert van Galen vertelt over het ontstaan van TYPO3gem. Daarnaast gaat hij in op het CMS TYPO3 waarvan hij een aantal over de technische aspecten van Moodle 2.0 en hoe die de positie aspecten uitlicht. 10 van Moodle in het applicatielandschap van bedrijven en instellin uur Open Source Business Intelligence Robert van Galen (adviseur nieuwe media, gemeente 11 gen beïnvloeden. Daarnaast gaat hij in op de ambitie van Moodle Ambitie begint met het stellen van doelen: waar willen we naartoe Heemskerk) om meer te zijn dan een monolithische applicatie. Door open te als organisatie? En vervolgens: hoe weten we of we op de goede zijn wordt Moodle een portal voor leren op het web. weg zijn? Halen we onze doelstellingen wel, moet er misschien Arjen Vrielink (Sr Technisch Consultant, Stichting RedCube en worden bijgestuurd, en zo ja, waar dan precies? Dit is het terrein Pim Bliek Arjen Vrielink Nedmoove) van Business Intelligence (BI), wat een verzamelterm is voor alle Richard de Jos van Bruin Dongen methoden en technieken voor het op feiten gebaseerde be- en bij uur De toekomst van de Flamingo Viewer / Best practice Geo- sturen van een organisatie. Deze feiten komen uit verschillende portaal Drenthe informatiesystemen van binnen èn buiten de organisatie, en die- Bij ambitie is er vaak sprake van een doel en vernieuwend willen nen toegankelijk gemaakt te worden met een adequate verzamezijn. Bij de start en ontwikkeling van de Flamingo Viewer een paar ling BI hulpmiddelen. Wilt u weten hoe volwassen Open Source jaar geleden was het doel om een eenvoudige webviewer voor het BI oplossingen inmiddels zijn en hoe ze kunnen helpen om ùw ontsluiten van geografische gegevens te ontwikkelen die vernieu- ambitie te verwezenlijken dan mag u deze presentatie niet missen! wend was. Deze ambitie heeft zich de afgelopen jaren goed ont Jos van Dongen (Directeur Tholis Consulting) Robert van wikkeld en er zijn veel websites die gebruik maken van de Galen

7 Publieks Track Eb-forms voor efactureren (Fred van Blommenstein); MijnOverheid.nl (Frank Zwart); Implementatie open documentstandaarden (Fabrice Mous); en Free Technology Academy/Open Universiteit (Lex Bijlsma). Dat zijn de vier sessies die door de bezoekers van de NOiV-website en de volgers van het NOiV Twitter- en LinkedIn-account de afgelopen weken het vaakst zijn genoemd (uit een reeks van acht). Op deze manier wisten zij een plaats te bemachtigen voor de Publiekstrack. Als er winnaars zijn, dan zijn er vanzelfsprekend ook verliezers. Dat waren in dit geval de cases over de Aquo-standaard, Vrijschrift, Sahana en Triple A. Zaal: Glow uur Welkom door trackvoorzitter Piet Hein Minnecré (Projectleider Open Standaarden, programmabureau NOiV) uur Free Technology Academy De Free Technology Academy (FTA) is in januari 2010 gestart met haar eerste cursussen over Vrije Software en Open Standaarden. De FTA is een consortium van de Open Universiteit, de Universitat Oberta de Catalunya (Spanje), de Universitetet i Agder (Noorwegen) en het Free Knowledge Institute. Het EU-programma Leven Lang Leren, dat internationaal onderwijs over Vrije Met hun DigiD melden burgers zich aan bij MijnOverheid.nl. Vervolgens hebben zij inzage in hun persoonlijke gegevens, zoals die zijn geregistreerd bij de overheid (w.o. persoonsgegevens uit GBA, perceelgegevens van het Kadaster en voertuiggegevens van RDW) en kunnen zij de statusveranderingen volgen van zaken die bij aangesloten overheidsorganisaties lopen (denk aan vergunnings-aanvragen). Daarnaast kunnen burgers persoonlijke berichten ontvangen van alle aangesloten overheden in hun berichtenbox, bijvoorbeeld een attendering voor het verlengen van een paspoort of rijbewijs of de jaarlijkse APK. Ook kunnen berichten als of SMS via het portaal worden verstuurd aan burgers. Dit portaal is gebouwd met open source software en maakt formulier zodat bedrijven in hun eigen tempo de koppeling met hun systeem of systemen tot stand kunnen brengen. Eb-Forms is geheel gebaseerd op internationale standaarden. Nieuwe berichten en nieuwe varianten worden direct begrepen, zonder programmeerwerk. Eb-Forms is open source en gratis. Fred van Blommestein (onderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen) uur Vooruit met Open Standaarden De afgelopen vijf jaar zijn open standaarden geëvolueerd van een academisch gespreksonderwerp tot een praktisch vraagstuk: Software stimuleert, ondersteunt de FTA. De Engelstalige cur- dankbaar gebruik van open standaarden bij het uitwisselen van hoe tot succesvolle adoptie en gebruik te komen? In de stappen 12 sussen worden volledig online gegeven in een virtuele campus, gegevens met overheidsorganisaties. die daarvoor nodig zijn spelen ambitie en governance een cruci- 13 het onderwijsmateriaal is vrij te downloaden en voor elk doel te Frank Zwart (Technisch architect MijnOverheid.nl, ale rol. Een kernpunt van het huidige overheidsbeleid is het gegebruiken. De certificaten die de FTA uitgeeft worden ingebracht e-overheid voor Burgers, Stichting ICTU) bruik van open standaarden voor documenten. Laat jezelf in deze in bestaande masteropleidingen van de deelnemende universi- lezing eens een keer op niet-technisch wijze voorlichten over het teiten. De participerende instellingen hebben de ambitie dit pro uur LUNCH PAUZE werkelijke belang van open standaarden zoals ODF en PDF voor gramma op termijn uit te bouwen tot een internationale joint uw organisatie. Welke ambities passen bij het gebruik van ODF Piet Hein Lex Bijlsma Frank Zwart Fred van Minnecré degree. Lex Bijlsma gaat nader in op de cursussen die in uur eb-forms, doorbraak in elektronisch zakendoen en PDF en wat is daarvoor nodig? Wat moet je doen om open Blommestein van start gaan, op de gebruikte onderwijsvorm en op de toekomst- De bottleneck voor de doorbraak van elektronisch zakendoen, documentstandaarden, zoals PDF of ODF (OpenDocument Forplannen. is dat handelspartners tegelijk moeten investeren in koppelingen mat), breed te implementeren in een organisatie? Waar loop je Lex Bijlsma (Decaan, faculteit Informatica, Open Universiteit) van hun systeem met de standaard berichten. Echter zijn be- tegenaan, wat moet je doen of wat moet je juist vermijden? Het drijven daar meestal niet tegelijkertijd toe in staat, en soms is hun zijn vragen en issues die bij een groot aantal organisaties spelen uur Een korte rondleiding langs MijnOverheid.nl systeem niet eens geschikt om alle gegevens in elektronische Fabrice Mous, bestuurslid van de OpenDoc Society, geeft ant- MijnOverheid.nl is de gepersonaliseerde webomgeving waar facturen of orders direct in te lezen of te produceren. eb-forms is woord op de meestgestelde vragen rondom open documentstan burgers al hun zaken met de overheid veilig, snel en gemakkelijk een oplossing die alle bedrijven in staat stelt vanaf nu direct elek- daarden en hoe we op dit lastige onderwerp vooruit kunnen Fabrice Mous kunnen regelen. Kosteloos, 24 uur per dag, zeven dagen in de tronische berichten te verzenden en ontvangen, via hun browser. komen binnen de publieke sector. week en vanaf elke plek met internettoegang. Met eb-forms tonen die elektronische berichten zich als scherm- Fabrice Mous (algemeen bestuurslid/adviseur, OpenDoc Society)

8 Proven Practices Track proces van gegevens in het kader van het Digitaal Klant Dossier specialisten waarop men kan terugvallen. De realiteit is dat open Vormt open source software een kans, of moet het juist gezien worden als bedreiging? Hoe kunnen zelfstandigen meerwaarde bieden voor een organisatie met open source en open standaarden? Is de tijd aangebroken voor een serieuze afweging tussen closed en open source databases? Het zijn vragen die ongetwijfeld terug komen in de presentaties van respectievelijk Atos Origin, 2Value en Dátaccent. In deze track ook aandacht voor Red Dolphin, dat uitgebreid in gaat op de ervaringen met de inzet van open source BI bij de informatie-aanlevering voor het Digitaal Klant Dossier.* Zaal: Solar uur Welkom door trackvoorzitter Wilma Willems (Projectleider open source software, programmabureau NOiV) uur Open Source databases zijn volwassen Open Source databases krijgen steeds meer aandacht. In het verleden was MySQL vooral bekend als database in webomgevingen. Nu zien we dat databases als MySQL en PostgreSQL worden toegepast door organisaties in elke sector. Ook gekoppeld aan de primaire bedrijfsprocessen als alternatief voor Oracle of MS SQL Server. En zeker ook in omgevingen (DKD). Rob van Winden gaat in op de ervaringen met het inzetten van Open Source Business Intelligence software voor de gemeentelijke klanten van het IB. Rob van Winden (directeur van Red Dolphin ICT Services bv.) uur LUNCH PAUZE uur And the four freedoms award goes to Over open standaarden is bijna iedereen het met elkaar eens. Ze zijn goed voor de interoperabiliteit (de onderlinge samenwerking van IT systemen) en ze bevorderen de veiligheid en voorspelbaarheid en verlagen integratiekosten. Open Source softsource specialisme goed is vertegenwoordigd onder kleine zelfstandigen of zzp ers. Waarom wordt daar weinig mee gedaan? Anders gesteld: Hoe kunnen zelfstandigen meerwaarde bieden voor uw organisatie met open source en open standaarden? Het antwoord: omdat gemiddeld genomen zelfstandigen namelijk veel beter bekend zijn met de eigenschappen van open automatisering. Tegelijkertijd hebben zelfstandigen ook te maken met een aantal eigenschappen die het werken voor grote klanten en in teams bemoeilijken. Van Cann laat ze graag de revue passeren en hoort graag uw mening hierover. Henk van Cann (oprichter/eigenaar 2value) 14 waar hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid van groot be lang zijn. Met of zonder cluster. Dátaccent laat aan de hand van enkele aansprekende voorbeelden zien dat de tijd voor een serieuze afweging tussen Closed en Open Source databases is aangebroken. Ook zal worden inware krijgt steeds meer draagvlak in Nederland. Dientengevolge groeit ook de weerstand. De four freedoms award van open source brengt de gemoederen in beweging: 1. vrij te verkrijgen, 2. vrij te gebruiken, 3. vrij te wijzigen, 4. vrij te distribueren. De ambitie van de een vormt een bedreiging voor de andere. Closed 15 Wilma Willems Jos Struik Rob van Winden Peter Stamps gegaan op de zorg die organisaties hebben over de continuïteit en open source nestelen zich naast elkaar. Peter Stamps gaat in van de databases zelf en de ondersteuning ervan. Juist nu de op bovenstaande facetten, vertelt de visie van Atos Origin en geeft discussie over MySQL, Sun en de overname door Oracle het (IT-) gesprek van de dag is. Jos Struik (directeur Dátaccent) pragmatische voorbeelden. Peter Stamps (Business Development en Product Manager Keteninformatisering, Atos Origin) Henk van Cann uur Ervaringen met de inzet van OSBI software bij de informatieaanlevering voor het Digitaal Klant Dossier (DKD) Afgelopen jaar heeft Red Dolphin voor het Inlichtingen Bureau (IB) een oplossing gebouwd voor het monitoren van het aanlever uur Vertrouwd werken met zelfstandigen Bloemen in de knop: flexibele open source professionals Eindklanten willen rugdekking voor IT-projecten en minder afhankelijkheid van leveranciers. Verder is een netwerk gewenst van *De inhoud van deze track is door sponsors in overleg met de organisatie van het Jaarcongres NOiV tot stand gekomen.

9 Ronde tafel Track In de Ronde Rafel Track krijgt een viertal leveranciers (Combird, PinkRoccade, REM Automatisering en Capgemini) ieder een half uur de mogelijkheid om haar gasten bij te praten op het gebied van open standaarden en open source software. Hier wordt onder meer voortgebouwd op het belang van open standaarden in de publieke sector, gaan opdrachtgevers en bouwers het hebben over de nieuwe verhoudingen bij het ontwikkelen van open source software, wordt ingezoomd op de mogelijkheden van Asterisk-telefonie en wordt uitgebreid gekeken naar plug & play StUF koppelvlakken zonder maatwerksoftware.* Zaal: Neon uur Welkom door trackvoorzitter Karin Heijn (Adviseur decentrale overheden, programmabureau NOiV) uur Kan goed ingezette OST / OSC zich meten met de gerenommeerde merken? In een open discussie gaan wij in op de vraag of Asterisk zich kan meten met de gerenommeerde aanbieders uit de telecommunicatie branche. De discussie gaat met name over de toepasbaarheid van functionaliteit, schaalbaarheid en acceptatie van OpenSource Communicatie (OSC) oplossingen. De titel van de Ronde tafel sessie is tevens de stelling die wordt neer uur Open source oplossingen in de praktijk Opdrachtgevers en bouwers praten over de nieuwe verhoudingen bij het ontwikkelen van open source. Joek Hondius (innovatie manager REM Automatisering) uur Een open source zaaksysteem is een belangrijke driver voor een verdergaande standaardisatie binnen de publieke sector Op basis van een concept open source proces ondersteund zaaksysteem wil Capgemini met u de discussie starten over de noodzaak, de haalbaarheid en de wenselijkheid van een daadwerkelijk open source zaaksysteem dat de basis kan vormen voor een verdergaande standaardisatie in de publieke 16 gezet om de discussie te starten. Robin van Leyden (oprichter Combird) sector. Wat cruciaal is in het slagen van zaakgericht werken in de publieke sector is het hanteren van open standaarden. Stan uur Gestandaardiseerde plug & play StUF koppelvlakken De Midoffice Community zorgt voor plug & play StUF koppeldaarden die verder gaan dan een beschrijving van het dataformaat zoals bijvoorbeeld StUF. Wat zijn uw beelden? Welke vlakken zonder maatwerksoftware! John Rooijakkers verzorgt standaardisatie is volgens u noodzakelijke? Hoe belangrijk is Karin Heijn Robin van Mat Keijers Joek Hondius de inleiding en licht het thema toe. Mat Keijers is moderator. een open source zaaksysteem daarin? Leyden John Rooijakkers ( business consultant PinkRoccade) Jos Smit (Principal Consultant en vakgroepleider Elektronische & Mat Keijers (MBA, business manager PinkRoccade) Overheid, Capgemini) uur LUNCH PAUZE Jos Smit *De inhoud van deze track is door sponsors in overleg met de organisatie van het Jaarcongres NOiV tot stand gekomen.

Jaarcongres NOiV 2011. Open Einder. NOiV is een programma van

Jaarcongres NOiV 2011. Open Einder. NOiV is een programma van Jaarcongres NOiV 2011 Open Einder 1 NOiV is een programma van Voorwoord Inhoudsopgave overzicht Beste congresbezoeker, Namens programmabureau NOiV en medeorganisator ECP-EPN heet ik u van harte welkom

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Het concept Bestuurstafel 3 Betekenis van de oogst 4 De doorbraken 4.1 Leveranciers Manifest Open Standaarden

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

Inspireren en strategisch adviseren

Inspireren en strategisch adviseren Visie PQR op de IT van Morgen 2 Inspireren en strategisch adviseren Productivity-as-a-Service vormt de huidige uitdaging Verder in dit nummer: IT-Galaxy 2014: Start IT now! Strategie eerst, features later

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Nota Bene. Forum Standaardisatie. De adoptie van elektronisch factureren. Nota Bene De adoptie van elektronisch factureren

Nota Bene. Forum Standaardisatie. De adoptie van elektronisch factureren. Nota Bene De adoptie van elektronisch factureren Nota Bene De adoptie van elektronisch factureren Nota Bene De adoptie van elektronisch factureren Nota Bene. De adoptie van elektronisch factureren is de eerste uitgave in een reeks van publicaties van

Nadere informatie

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering CIP-post Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering Mei 2014 nummer 5 in deze uitgave o.a. Het CIP Cyber Security Platform (CSP) werd in augustus vorig jaar opgericht. Sinds de kick off

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARBOEK 2012 / 2013 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009

Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009 Programma IP&A Drechtsteden Jaarverslag 2009 Drechtsteden, april 2010 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoogtepunten en vooruitzichten... 5 Hoogtepunten... 5 Trends 2010-2015... 6 3. Organisatie programma

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

ORGANISATIEBREED webgis 1

ORGANISATIEBREED webgis 1 ORGANISATIEBREED webgis 1 Colofon Titel: Organisatiebreed webgis Uitgave van B3Partners BV Redactie: Chris van Lith, Marc Vloemans Vormgeving en opmaak: B3Partners Druk: KSB, Zwolle Eerste druk: december

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID OVERHEID & ICT.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID OVERHEID & ICT. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID NR. 1 SEPTEMBER 2013 OVERHEID & ICT RONDETAFE LGESPREK MET INDRING E BETOGEN

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Helpende hand bij het werven en inhuren van personeel

Helpende hand bij het werven en inhuren van personeel Helpende hand bij het werven en inhuren van personeel Een naslagwerk om kennis over effectiever en efficiënter werken, met behulp van open standaarden en open source software, te verankeren binnen uw organisatie

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

kiezen architectuur Corporaties Voor beter procesbeheer testen Automatisering testproces noodzaak integratie Zorghervorming VS leunt op IT

kiezen architectuur Corporaties Voor beter procesbeheer testen Automatisering testproces noodzaak integratie Zorghervorming VS leunt op IT Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, april 2010 4 testen Automatisering testproces noodzaak integratie Zorghervorming VS leunt op IT praktijk Zorg

Nadere informatie

Open gemeenten. Schijndel Ouder-Amstel. Westvoorne. Hellevoetsluis. Haren OpenOffice.org. Maarssen. Tubbergen. Heeze-Leende Boxmeer.

Open gemeenten. Schijndel Ouder-Amstel. Westvoorne. Hellevoetsluis. Haren OpenOffice.org. Maarssen. Tubbergen. Heeze-Leende Boxmeer. Open gemeenten Resultaten van grootschalige inventarisatie inclusief Voorbeeldprojecten Open Source als Onderdeel van de Software Strategie GemGids Westvoorne Maarssen Typo3 Noordenveld Asterisk Goes Tubbergen

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Lessen van de ioverheid Tien jaar ervaringen uit de praktijk

Lessen van de ioverheid Tien jaar ervaringen uit de praktijk Lessen van de ioverheid Tien jaar ervaringen uit de praktijk Als er nou één vakgebied is waar het publieke domein de komende jaren forse slagen in moet maken om maximaal in te kunnen spelen op de eisen

Nadere informatie