Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente?"

Transcriptie

1 Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de? Herzien: 17 juli Rond de bekostiging van het onderhoud is de afgelopen jaren veel gediscussieerd tussen en schoolbesturen. In deze discussie was de zogenaamde kruisjeslijst al jarenlang een goed hulpmiddel. Deze lijst heeft geen juridische status, tenzij deze als bijlage in de lijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is opgenomen. Is dit niet het geval, dan is de lijst richtinggevend. Steeds vaker worden schoolgebouwen gerealiseerd als onderdeel van een multifunctionele accommodatie, of worden deze gehuurd van derden. In deze situaties moeten ook afspraken worden gemaakt over het bekostigen van het onderhoud. Afhankelijk van de gekozen juridisch vormgeving kan het onderhoud onderdeel uitmaken van de door het schoolbestuur te betalen jaarlijkse (in bijv. een VVE), of maakt het onderdeel uit van de huur. Bij huur van een accommodatie wordt over het algemeen aangesloten bij het model van de Raad voor Onroerende Zaken. De bekostiging van het onderhoud is in het onderwijs anders dan hetgeen geregeld is in het reguliere huurrecht (overeenkomst tussen huurder en verhuurder). Regelmatig zien we dat verhuurders als uitgangspunt nemen het huurrecht conform het BW, maar dan is er op het onderdeel bekostiging sprake van een discrepantie. In de onderstaande, herziene, kruisjeslijst is nu het volgende aangegeven: a. wettelijke taakverdeling voor onderhoud en beheer tussen en schoolbestuur (kolom 1 en 2) b. vergelijking taakverdeling tussen verhuurder en huurder bij huur van schoolgebouwen volgens het ROZ-huurcontract (kolom 3 en 4). In het overzicht zijn in kolom 3 en 4 met aangegeven die zaken die in de huur- of gebruiksovereenkomst nader moeten worden geregeld in relatie met de : - of het schoolbestuur voor de de terwijl de kosten onderdeel uitmaken van de huur, - of het schoolbestuur is en moet de de. 1

2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken glas (muv. vandalisme) A-02 Herstellen loszittende geveldelen (bijv. dorpels) A-2 Terrein/buiteninrichting A-03 Herstellen beschadigde verharding A-04 Herstraten verzakte verharding A-05 Herstellen beschadigd hekwerk A-06 Vervangen hekwerk A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling A-08 Vervangen rijwielstaanders A-09 Vervangen rijwielstalling A-10 Vervangen stalen buitentrappen A-11 Vervangen buitenopstallen A-12 Vervangen leidingen/putten A-13 Herstellen / controle / vervangen/ voegwerk A-14 Herstellen lateien / controle wapeningsdekking A-15 Vervangen zand in zandbak A-16 Ontstoppen riolering A-17 Herstellen tuinberging/afvalberging A-18 Vervangen speeltoestellen (= meubilair) A-3 Zonwering A-19 Herstellen van zonwering A-20 Onderhoud touwen/banden van binnenzonwering A-21 Onderhoud overgordijnen/vitrages/verduistering A-22 Vervangen van binnenzonwering (horizontale lamellen A-23 Vervangen van buitenzonwering nvt nvt 2

3 A-4 Daken A-24 Herstellen daklekkages A-25 Partieel herstel dakranden A-26 Herstellen/controle daken semipermanente buitenopstallen A-27 Vervangen/herstellen glas in daklichten, lichtstraten en lichtkoepels (ecl. vandalisme) A-28 Vervangen dakbedekking platte daken A-29 Vervangen boeiboorden, daktrimmen, windveren c.a. A-30 Vervangen lood- en zinkwerken (PVC) bij platte daken met boeiboord (incl. HWA en kiezelbakken) A-31 Vervangen (bij schuin dak) dakgoot/mastgoot van PVC (incl. HWA) A-32 Vervangen hemelwaterafvoer A-33 Vervangen dakpannen A-5 Voorzieningen inpandig gebouw A-34 Herstellen hang- en sluitwerk A-35 Vervangen sluitwerk binnendeuren A-36 Vervangen binnenkozijnen (incl. hangen sluitwerk) A-37 Vervangen buitenkozijnen (incl. hang- en sluitwerk) A-38 Vervangen kapstokhaken A-39 Vervangen prikborden A-40 Vervangen sanitair A-41 Partieel herstel plafond, dakoversteken en luifels A-42 Vervangen (systeem)plafonds A-43 Herstellen losse/gebroken vloertegels A-44 Herstellen vloerbedekking A-45 Vervangen vloerbedekking A-46 Vernieuwen plastic toplaag A-47 Herstellen losse/gebroken wandtegels A-48 Herstellen kapotte wandplaten (gips/spaanplaat) A-49 Herstellen stuc- en schuurwerk en gipsplaten A-50 Gangbaar maken van vouwwanden 3

4 A-51 Vervangen verplaatsbare scheidingswanden A-52 Vastzetten losgeraakte systeemplafonds A-53 Vastzetten losgeraakte zachtboardplafonds A-54 Onderhoud prikborden A-55 Onderhoud waterreservoirs (tap- en afsluitkranen) A-56 Ontstoppen van afvoeren Renovatie (v/h onderdeel algehele aanpassing A-57 Vervangen binnenkozijnen (incl. hangen sluitwerk A-58 Vervangen binnendeuren (incl. hang- en sluitwerk A-59 Fundering A-60 Buitenwanden A-61 Vloeren (geen vloerbedekking) A-62 Dakconstructie A-63 Draagconstructies A-64 Buitenwandopeningen A-65 Dakafwerkingen A-66 Vervangen buitenkozijnen A-67 Vervangen buitendeuren A-68-1 A-68-2 Waterleiding/riolering (onderdeel van het bebouwde deel schoolterrein (uitspraak RvS ) Waterleiding/riolering (onderdeel onbebouwde deel schoolterrein) A-67 Transportinstallaties A-68 Terreinafwerkingen B-01 B-02 B-03 B-04 B-05 B-06 B-07 B. Werktuigbouwkundige installaties. Onderhoud kleine installatieonderdelen (thermokoppelelement cv) Jaarlijks onderhoud c.v.-installatie Vervangen pomp en epansievat c.v.- installatie Herstellen beschadigde ventilatiekokers, buizen etc. bij natuurlijke ventilatie Jaarlijks onderhoud ventilatiesysteem Vervangen ventielen, inlaatkombinatie en pompkranen Controle en onderhoud brandslangen 4

5 B-08 B-09 B-10 B-11 B-12 B-13 B-14 B-15 B-16 C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 C-07 C-08 C-09 C-10 C-11 C-12 C-13 Vervangen ketel centrale verwarming (+ aansluitingen en bouwkundige voorzieningen) Vervangen regelapparatuur, kleppen, schakelkasten, electrische bedrading cvinst.) Vervangen luchtbehandelingsunit, incl. accessoires, appendages, regelinstallatie, schakelkast en pompje Vervangen brandhaspels met slang Vervangen brandslang Vervangen beveiligingsapparaten (alarminstallatie) Vervangen radiatoren (bij algehele aanpassing) Vervangen convectoren (bij algehele aanpassing) Vervangen leidingen centrale verwarming (bij algehele aanpassing) C. Elektrotechnische installaties Vernieuwen gloeilampen Vernieuwen T.L.-buizen Vervangen gebroken schakelaars/wandcontactdozen Jaarlijks onderhoud boiler/geyser Controle en vervangen poederblussers (inhoud) Controle en vervangen poederblussers (geheel) Controle en onderhoud alarminstallaties Vervangen hoofdgroepkast Vervangen armaturen Vervangen electrische boiler (incl. accessoires) Vervangen gasboiler/gasgeiser (incl. accessoires) Electrische installaties (bij algehele aanpassing) Luchtbehandeling D. Schilderwerk (binnen en buiten) D-01 D-02 Schilderwerk stalen onderdelen (buitenkozijnen, ramen en deuren) Schilderwerk houten onderdelen (kozijnen, ramen, deuren, dichte puien, boeiboorden, goten en draagconstructies) (6) (6) 5

6 D-03 D-04 D-05 D-06 D-07 D-08 D-09 D-10 D-11 Houtconserveringsolie op afscheidingen (6) Betonverf op betonnen draagconstructies/afscheidingen Schilderwerk stalen onderdelen (binnenkozijnen, ramen, deuren, draagconstructies en plinten) (6) (10) Betonverf op draagconstructies (10) Schilderwerk wanden en plafonds (15/20) Behang suede of vinyl op wanden (10) Behangpapier (5) Vervangen/reparatie wandplaten (0,5) (10) Schilderwerk radiatoren en leidingen (20) G-01 G-02 F. TOEGANKELIJKHEID SCHOOLGEBOUW en -TERREIN 1) Toegankelijk maken van het terrein Aanbrengen traplift Geen bepalingen in ROZ-model G-03 G-04 G-05 Toegankelijk maken van het schoolgebouw (binnenzijde) Verbreden deurkozijnen Verwijderen van drempels Aanbrengen van een invalidentoilet G-06 G-07 Toegankelijk maken van het schoolgebouw (buitenzijde) Aanpassen van de entreedeur Overbruggen van niveauverschillen F-01 F-02 F-03 F-04 F-05 F. NIEUWBOUW c.a. n.v..t. Nieuwbouw schoolgebouw (eerste voorziening) Aanschaf eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair (eerste voorziening) Uitbreiding schoolgebouw Uitbreiding eerste inrichting Vervangende (nieuw)bouw 1) F-07 Aankoop schoolterrein F-08 Aanpassingen buitenzijde F-09 Aanpassingen binnenzijde (bv. creëren etra ruimte om zodoende dislocatie te kunnen afstoten) F-10 Herstel constructiefouten, alsmede schade aan gebouw en inventaris (verzekeringen) 6

7 G. VOORZIENINGEN OP BASIS VAN WET- en REGELGEVING 2) Afhankelijk van betreffende wetgeving G-1 ARBO G-2 MILIEU/ENERGIE G-3 BRANDWEEREISEN 1) Op grond van de verordening komen de kosten van vervangende nieuwbouw voor rekening van de. Omdat het schoolbestuur voor meerdere en een kan overwogen worden i.o.m. het schoolbestuur een schoolbestuurlijke bijdrage vast te stellen. 2) Over het algemeen komen de voorzieningen op basis van wet- en regelgeving voor rekening van het schoolbestuur (uitspraak Raad van State in zaak-schermer). De kan besluiten deze kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden. 7

Bekostigingsstelsel. basisonderwijs

Bekostigingsstelsel. basisonderwijs Bekostigingsstelsel basisonderwijs Bekostigingsstelsel basisonderwijs Programma s van eisen voor het jaar 2011 Voorlichtingsbrochure behorende bij het besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties,

Onderhoud en reparaties, Onderhoud en reparaties, wie doet wat? Onderhoud en reparaties, wie doet wat? Als in uw huurwoning het dak lekt, zult u niet aarzelen om onmiddellijk de woningcorporatie te waarschuwen. Dat is ook terecht.

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18068 7 oktober 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2011, nr. WJZ/323666

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade. Help schade voorkomen! Samen houden wij uw woning in orde!

Onderhoud, reparaties en schade. Help schade voorkomen! Samen houden wij uw woning in orde! Onderhoud, reparaties en schade Samen houden wij uw woning in orde! elp schade voorkomen! Sluit ramen en deuren als het stormt. Draai radiatoren open als het vriest en maakt kaarsen uit als u de kamer

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Woningstichting Brummen. Wie doet wat?

Onderhouds-ABC. Woningstichting Brummen. Wie doet wat? Onderhouds-ABC Woningstichting Brummen Wie doet wat? Over onderhoud Rechten en plichten Als huurder van Woningstichting Brummen hoeft u zich geen zorgen te maken over onderhoud aan dak of muren van uw

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning woonwijzer Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning! Maar wie doet wat? Het spreekt voor zich dat uw huis onderhoud nodig heeft. Dat is een zaak van huurder en verhuurder

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Als in uw huurwoning het dak lekt, aarzelt u vast niet om Acantus te waarschuwen. Dat is ook terecht. Wij zijn verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud aan de woning. Maar

Nadere informatie

Wie doet wat bij het onderhoud van uw woning

Wie doet wat bij het onderhoud van uw woning Adres Telefoon Nijverheidsstraat 8 7213 DB Gorssel (0575) 49 27 73 Fax (0575) 49 11 20 E-mail info@degroenewaarden.nl Ga eens naar onze website www.degroenewaarden.nl Wie doet wat bij het onderhoud van

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Schade en verzekering schoolgebouwen. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Schade en verzekering schoolgebouwen. B&W-besluit: Onderwerp Schade en verzekering schoolgebouwen Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/189749 Bijlage: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.?

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Inhoud Klik op het onderwerp om snel bij de informatie te komen fvoerleidingen en riolering 3 fvoerleidingen 3 Riolering 3 Badkamer en toiletruimte

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorblad 2 Inhoudsopgave 3-4 Uitgangspunten 5 Prognose Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart 3 UITGANGSPUNTEN Opdrachtgever Naam :. p/a :. Adres :. Plaats :. Telefoon

Nadere informatie

O V E R N A M E G O E D E R E N + R E P A R A T I E W I J Z E R

O V E R N A M E G O E D E R E N + R E P A R A T I E W I J Z E R Dit is een uitgave van Woningbouwstichting Cothen. O V E R N A M E G O E D E R E N + R E P A R A T I E W I J Z E R Als u gaat verhuizen naar of uit een woning van WBS Cothen, kunt u in sommige gevallen

Nadere informatie

Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1

Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1 Programma van Eisen voor Verbetering Woningvoorraad Gemeente Schiedam jaar : 2002 uitgave : 1 afdeling : Bouw- en woningtoezicht Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

en reparaties. Omdat daarin slechts de hoofdlijnen beschreven zijn, is niet altijd even duidelijk bij wie de onderhoudsverplichting

en reparaties. Omdat daarin slechts de hoofdlijnen beschreven zijn, is niet altijd even duidelijk bij wie de onderhoudsverplichting Wie betaalt wat? Vraag en antwoord We hebben een groot aantal zaken over onderhoud en met name antwoorden op de vraag wie betaalt wat? op een rij gezet. Mogelijk hebben we een bepaald defect niet genoemd

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam 17-11-014 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft

Nadere informatie

Als u een reparatieverzoek heeft

Als u een reparatieverzoek heeft Als u een reparatieverzoek heeft et huis waarin u woont, heeft regelmatig onderhoud nodig. et is de bedoeling, dat we leurrijkwonen én u daar samen voor zorgen. De vraag is alleen: wie doet wat en wie

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Serviceabonnement / Woningonderhoud

Serviceabonnement / Woningonderhoud Serviceabonnement / Woningonderhoud Serviceabonnement en woningonderhoud Waarom een serviceabonnement? 3 Wat houdt het serviceabonnement in? 4 De kosten van het abonnement 5 Hoe sluit u een abonnement

Nadere informatie

Onderhouds Service. Huurdersonderhoud uw zorg, onze service

Onderhouds Service. Huurdersonderhoud uw zorg, onze service Onderhouds Service Huurdersonderhoud uw zorg, onze service 2 Onderhouds-Service Inhoud > Voorwoord 4 > Algemene informatie 5 > Voorwaarden & kosten service huurdersonderhoud 6 > Overzichtstabellen eigen

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit BLKB/2013/305 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)

Bijlage bij het besluit BLKB/2013/305 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) Bijlage bij het besluit BLKB/2013/305 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) Overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden 1. Voor welke werkzaamheden geldt het

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Woningstichting Heteren. Onderhouds-ABC

Onderhouds-ABC Woningstichting Heteren. Onderhouds-ABC Onderhouds-ABC Uw kraan lekt, de wanden moeten geschilderd worden, de deurbel werkt niet meer. Dit zijn allemaal voorbeelden van onderhoudsklussen waar u als huurder mee te maken kunt krijgen. en verhuurder

Nadere informatie

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo Serviceabonnement en woningonderhoud sinfo 5 Gemak in huis 5 Aanmelden 5 Niet voor iedere woning 6 Wat valt er onder het 6 Wat valt niet onder het 6 Kosten 7 Hoe werkt het 8 Overzicht en woningonderhoud

Nadere informatie

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Bij de totstandkoming van deze brochure zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan. Toch kan het voorkomen dat u in deze brochure niet direct de informatie vindt

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie