Adviesrapport. Herman Kuipers Versie 2.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport. Herman Kuipers Versie 2.1"

Transcriptie

1 Adviesrapport Herman Kuipers Versie 2.1 Juni

2 Titelpagina Titelpagina Projectnaam Organisatie Opdrachtgever : Langer zelfstandig wonen voor ouderen. : Platform GEEF : Mevr. S. Fekken Studentnummer : Opdrachtnemer : Herman Kuipers Versienummer : 2.1 Documentstatus : Definitief Datum : 18 juni 2012 Aantal pagina s : 17 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding Conclusies op basis van het onderzoek Behoeften van huurders vertaalt naar adviezen verschil tussen stad en dorp Gebruikscenario van het daglijks leven van ouderen in huurwoningen Gebruikscenario van de toekomstige situatie ouderen in huurwoningen Gebruikscenario van de huidige situatie Gebruikscenario van het toekomstige systeem Afsluiting Bijlages Persona s Alleenstaande huurder in een senioren woning Huurders van het Appartementencomplex te Nieuwehorne

4 1. 1 Inleiding Eenzaamheid een gebrek aan contacten met anderen, gemis van werksituatie of andere belemmeringen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij wordt tegenwoordig veel techniek toegepast. Techniek is tegenwoordig bijna ons leven en daarom kunnen we eigenlijk niet meer zonder. Vooral de techniek achter onze beeldschermen is erg populair. Zag je paar jaar geleden nog nergens een smartphone, tegenwoordig zijn ze niet meer uit het ons straatbeeld weg te denken. Maar dit is niet altijd zo geweest, er was ooit een generatie die onbereikbaar was. Een generatie die hun techniek niet in hun broekzak mee kon nemen. Deze mensen zijn nu oud maar een groot aantal weet wel welke middelen er zijn die hen kunnen helpen. Maar techniek is niet altijd de oplossing voor alle problemen, natuurlijk kan techniek wel een bijdrage leveren aan de oplossing. Zo zijn er trapliften die het probleem oplossen zodat mensen naar boven kunnen echter zijn zulke oplossingen vaak tijdelijk. Techniek beïnvloed hun leven waardoor ze in hun dagelijkse leefpatroon worden verstoord en dus de controle kwijtraken. Voor veel ouderen is hedendaagse techniek te ingewikkeld en eigenlijk eng. Maar techniek kan hen en hun omgeving prettiger maken en zo het leven verbeteren. Zo ook bij huurders van woningcorporaties. Gemeente heeft een aantal financiële middelen waar ouderen een beroep op kunnen doen om vergoedingen te krijgen om ondersteunende hulpmiddelen in hun woning te realiseren. Tevens is het mogelijk een communicatiemiddel te realiseren die een bijdrage levert op het gebied van veiligheid. In het komend jaar willen diverse partijen de kwaliteit van leefomstandigheden van ouderen verbeteren waardoor ze langer in hun huurwoning kunnen/willen blijven wonen, doormiddel van een product of dienst. Wat het precies moet worden is onduidelijk en grote veranderingen bij ouderen kunnen problemen veroorzaken. De huidige generatie huurders met een leeftijd van 75+ zijn niet technisch onderlegd en hebben al moeite met vrij simpele systemen. Uiteindelijk zullen wij ook oud worden en wordt de kans groter dat een ingewikkelder systeem succesvoller kan worden ingezet. De verwachting is dat het echter nog wel tien tot vijftien jaar duurt voordat er een generatie ouderen komt die wel technische inzichten hebben, wel zijn er tussen deze mensen een aantal ouderen die zich ontwikkelt hebben in de technische mogelijkheden. Tien tot vijftien jaar duurt nog wel even en het was daarom de taak om te kijken wat ouderen met minder kennis van techniek nodig hebben. Tijdens het onderzoek zijn verschillende zaken aan het licht gekomen die voor verbetering vatbaar zijn. Soms hele simpele oplossingen die een grote meerwaarde kunnen bieden bij vooral alleenstaande ouderen. In dit adviesrapport geef ik aan hoe deze punten verbetert kunnen worden. 4

5 Het advies heeft betrekking tot het zelfstandig wonen op het gebied van mobiliteit ten opzichte van de kwaliteit van leven. Om deze doelgroepen goed te vertegenwoordigen in de ontwikkeling van een gebruiksvisie, is er een persona opgesteld. De persona zijn fictieve personen die gebaseerd zijn op de respondenten uit het onderzoek. 5

6 2. 2 Conclusies op op basis basis van het van onderzoek het onderzoek Platform GEEF en participanten van GEEF willen weten wat de wensen en behoeften zijn van huurders en met welke middelen ouderen langer zelfstandig kunnen wonen in hun huidige huurwoning. Het onderzoek is gericht op mobiliteit van ouderen ondanks dat komen er uit het onderzoek ook andere handelingen bij ouderen die steeds lastiger worden. Er is een verschil in de soort huurwoningen. Deze huurwoningen heb ik verdeelt in zes groepen huurwoningen terug te vinden in het onderzoeksrapport. Tevens spelen de voorzieningen die in het dorp aanwezig zijn een belangrijke rol bij het langer zelfstandig wonen. In dit adviesrapport worden van diverse partijen verwacht een steentje bij te dragen om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten functioneren. De verbeteringen inclusief de adviezen zijn in dit rapport terug te vinden. De opzet van het onderzoek inclusief de resultaten daarvan zijn in het onderzoeksrapport terug te vinden. Hier volgt een korte uitleg wat de belangrijkste resultaten uit dat onderzoek zijn. Zo blijkt uit het onderzoek dat de oudere huurwoningen te klein zijn voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. De werkzaamheden als de tuin of het doen van de ramen is bijna niet te doen voor deze doelgroep. Mensen die in een senioren appartementcomplex wonen ook wel levensloopwoningen wonen geven aan dat ze hun hele leven hier zouden kunnen wonen, zeker met een klein beetje hulp van de thuiszorg. Mensen die in flat wonen waar alles wel gelijkvloers is maar niet ingericht voor een seniorenwoning geven aan dat ze last hebben van geluidsoverlast als andere bewoners naar hun werk gaan. Ook bevinden er obstakels in deze woningen waar mensen zeker met een rollator of rolstoel hinder van hebben. Mensen in een 2-onder-1-kap woning geven aan hier hun hele leven te kunnen blijven wonen. Dit komt ondermeer door de goede voorzieningen die zich in het dorp bevinden, wel geven ze aan als er één van de twee weg valt dat ze hier dan waarschijnlijk niet kunnen blijven wonen. De behoeften van huurders op het gebied van service ligt net iets hoger dan dat ze nu krijgen bij de woningcorporatie. Met name op het gebied van kleine handelingen zoals een lamp ophangen etc. Er is behoefte aan een gelijkvloerse woning die ruim opgezet is waardoor ze goed overal in de woning kunnen komen met hun hulpmiddel. En dat er standaard in de woning hulpvoorzieningen aanwezig zijn zoals een toiletbeugel en een douchebeugel. Bij alle bewoners die alleen in een woning wonen hebben behoefte aan een noodalarmering voor het geval dat er iets onverwachte gebeuren. Een alarmering geeft hen een veilig gevoel omdat ze hulp in kunnen roepen mocht er een onverwacht noodsituatie voor doen. Wel is een duidelijke spreek/luisterverbinding hierbij vereist, zodat ze zeker weten dat er hulp onderweg is. Uiteindelijk zijn er een aantal punten waar de woning niet ideaal is. Het verbeteren van deze punten zorgt voor een betere kwaliteit van leven wat samenhangt met het langer zelfstandig wonen. Deze verbeteringen zijn als adviezen in dit rapport terug te vinden. 6

7 3 Behoeften van huurders vertaalt naar adviezen 3. Behoeften van huurders vertaalt naar adviezen In de gebruiksvisie zullen de conclusies die in het hoofdstuk hiervoor benoemd zijn worden vertaald naar behoeftes van de huurders. Deze huurders worden ingedeeld in drie categorieën. Op basis van deze behoeftes zal er advies worden gegeven hoe deze behoeftes vervuld kunnen worden. Ook zal er aandacht besteed worden aan de onderbouwing en implementatie van dit advies. Om duidelijk weer te geven op welke behoeften de adviezen zijn gebaseerd zijn zowel de adviezen als de behoeften in tabellen weergegeven. Allereerst worden de adviezen op basis van de behoeften van alle huurders beschreven. Vervolgens zullen de verschillen tussen dorp en stad worden genoemd en welke verschillende behoeften deze huurders in dorpen nodig hebben. Daarna worden de voordelen van levensloopwoningen beschreven en welke problemen dat voor huurders oplossen. De adviezen die in de tabellen beschreven staan, zijn adviezen die het meest aannemelijk zijn om aan te sluiten bij de behoeften van de doelgroep. Tabel 1 Schematische weergave van de koppeling tussen behoeften van huurders eventuele adviezen. Behoefte Behoefte aan extra hulp Behoefte huurders Adviezen Kleine klusjes die ouderen helpen om de kwaliteit van leven te verhogen in hun leefomgeving, zoals lamp ophangen, boekenplank plaatsen of het maken van een waslijn etc. Het wassen van ramen door de ouderen creëer je een gevaarlijke situatie. Het staan op een trap is voor ouderen lastig. De mogelijkheid bieden dat voor een kleine vergoeding de ramen voor zo n seniorenwoning worden gedaan. Behoefte aan een noodoproep Het doen van de tuin is erg moeilijk voor deze doelgroep. Het is zwaar werk en zeker voor ouderen. De mogelijkheid bieden dat voor een kleine vergoeding de tuin word onderhouden. Ouderen die alleen wonen geven aan als ze bijvoorbeeld vallen, hopeloos verloren zijn omdat niemand hun ziet liggen. Hierdoor liggen ze waarschijnlijk urenlang op de grond te wachten om hulp. Een alarmering voor noodsituaties geeft ze een veilig gevoel. Zeker door een spreek- /luisterverbinding, zodat ze dan weten of er iemand onderweg is. 7

8 Behoefte aan meer ruimte Behoefte aan gelijkvloerse woning Behoefte aan voorzieningen en de weg er naar toe Behoefte hoe voorzieningen kunnen worden gerealiseerd Behoefte aan activiteiten Behoefte aan thuiszorg De ruimte in de oudere huurwoningen is dusdanig klein waardoor ouderen met een rollator geen ruimte hebben om in hun woning te kunnen manoeuvreren. De huidige huurwoningen moeten op een aantal punten worden verbetert: Kozijnen moeten breder, zodat ook rolstoelen hier langs kunnen. De ruimte in het toilet is te klein waardoor ze zich niet kunnen redden. Meer ruimte in de woonkamer, keuken en hal. Elke drempel/verhoging en zeker een traptree is een opstakel voor ouderen met een rollator, kruk of rolstoel. Er mogen geen onevenheden in de bestrating bevinden. Dit veroorzaakt ongelukken en zorgt voor mobiliteitsbeperking. Er zal door de gemeente een meldpunt moeten worden geregeld. Hier kunnen ouderen dan informeren welke voorzieningen zij kunnen aanvragen en hoe het aanvragen van zo n proces verloopt. Of een overzicht welke voorzieningen waar aangevraagd kunnen worden. Ouderen hebben vaak een vriendenkring die om hun heen wegvalt. En door hun beperkingen kunnen ze soms bestaande activiteiten niet meer uitvoeren. Toch willen ze vaak graag iets doen en niet de hele dag thuiszitten. Een recreatieruimte in een appartementencomplex is een grote meerwaarde. Ouderen hebben behoefte aan extra hulp voor de wat zwaardere handelingen. Behoefte: Aan extra hulp In tabel 1 zijn drietal adviezen opgenomen om de cliënt te helpen bij het langer zelfstandig wonen. Het zijn voornamelijk handelingen die de meeste ouderen niet meer kunnen uitvoeren en mensen met geen familie of vrienden in de buurt. Ze krijgen te maken met een verwaarlozende tuin en vervuilde ramen. Tevens lopen deze aan tegen problemen op het gebied van klein karweitjes die ze zelf niet meer kunnen uitvoeren, hiermee wordt bedoelt het ophangen van een lamp en het plaatsen van bijvoorbeeld een boeken plank. De woningcoöperatie kan hier een belangrijke rol in spelen, om tuinen aan te leggen die weinig onderhoud nodig hebben. Tuinen met verhoogde plantenbakken is een meerwaarde voor ouderen omdat ze hierdoor niet gebukt hoeven te tuinieren. Een ander oplossing is om voor rijtjeswoningen een gezamenlijke tuin aan te leggen die door een kleine vergoeding wordt onderhouden. Dit geldt tevens voor het ramen wassen dat de woningcoöperatie de mogelijkheid geeft om de ramen een 8

9 aantal keer per jaar schoon te maken. Het is mogelijke om deze activiteiten uit te laten voeren door middel van vrijwilligers wat door sommige organisatie al word gedaan zoals burendag. Behoefte: Aan een noodoproep Voor mensen die geheel zelfstandig wonen is er behoefte om in noodsituaties hulp te kunnen roepen, het geeft ze een veilig gevoel. Op welke manier dan ook, door simpel een mobile met SOStoets, een polsband of een armband alarmering: Het meerderdeel is hiervoor bereidt te betalen, vanwege de veiligheid die het met zich meebrengt. Huurders betalen eerder een eenmalig bedrag dan dat ze aan een abonnement vast zitten. Wel willen ze een spreek-/luister verbinding kunnen horen zodat ze feedback krijgen en weten dat er hulp onderweg is. De woningcorporatie kan in samenwerking met de gemeente of mogelijk ander partijen zoals het Hulp middelen centrum samen werken om deze producten gezamenlijk in te kopen. Behoefte: Leefruimte en gelijkvloerse huurwoningen De leefruimte in de huurwoning is te klein, in de afbeelding hieronder zijn de verschillen duidelijk zicht baar tussen een senioren appartementencomplex en een senioren woning. Senioren appartementencomplex 1 Senioren woning 1 De doorgang tussen de keuken en de woonkamer is bij het senioren appartementcomplex zonder deur waardoor de geen last heeft van het openen van de deur. Tevens bevinden in een senioren appartementencomplex geen drempels tussen deze overgangen. Een senioren woning zal de indeling moeten worden veranderen en zodanig moeten worden ingericht dat er meer ruimte ontstaat. Dit kan doormiddel van spiegels of kleurgebruik meer ruimte in de woonkamer ontstaan hierdoor creëer je de belevering dat de kamer groter is dan in werkelijkheid. Dit lost overigens niet het probleem op dat mensen overal met de rollater kunnen komen. Ouderen zijn gehecht aan hun 9

10 eigen stoel en hun eigen inrichting. Echter zou de inrichting wel de mobiliteit kunnen verbeteren maar zal nooit tot het nivo van een senioren appartementencomplex kunnen worden geüpdate. De boven verdieping wordt nauwelijks gebruik van gemaakt hier komt eigenlijk alleen eens familie bij sommigen om spullen op te bergen. In de volgende afbeelding heb ik een nieuw indeling gemaakt van de woning voor een seniorenwoning. Dit is overigens wel een ingrijpende verbouwen. Wel dient er een zoldertrap gemaakt te worden zodat deze bovenverdienping nog toegankelijk blijft. In de nieuwe indeling is duidelijk te zien dat de drempels zijn verwijdert wel zit je overigens altijd me de drempel van de voordeur. Om dit probleem is een oplossing door het systeem toe te passen wat hiernaast staat afgebeeld. Het is een systeem die de weerstand van drempels voor verlaagd waardoor ouderen handiger de drempel kunnen passeren. Het probleem bij senioren woning is onder ander dat kozijnen vaak te smal zijn voor rolstoelen waardoor ze in hun eigen huis niet overal kunnen komen. Een trap is één van de lastigste obstakels voor ouderen, het is te gevaarlijk en een traplift is vaak een tijdelijk oplossing. Niet alleen mensen met gewrichtsslijtage hebben het gevolg dat ze alleen maar achteruitgang boeken alle ouderen gaan op een gegevenmoment achter uit. Deze mensen zullen na enkele maanden, soms jaren moeten verhuizen. Er is behoefte om alles op de begaande grond te realiseren zonder drempels. Behoefte: Voorzieningen en de weg er naar toe Als ouderen langer zelfstandig moeten wonen dient de gemeente er voor te zorgen dat de infrastructuur zo goed mogelijk voor deze doelgroep is, zodat ze langer zelfstandig mobiel zijn. Zo dient er op plaatsen in Heerenveen, maar ook in dorpen de bestrating onderhanden genomen te worden. Elke tegel die aan een zijde uitsteekt is een gevaarlijke situatie bij ouderen. Er zal dus extra aandacht besteedt moeten worden aan de bestrating en drempels. Deze gevaarlijke situaties dienen 10

11 zoveel mogelijk te worden voorkomen. En in de bestrating zoveel mogelijk hoogte verschillen te verkomen, alles kan beter geleidelijk omhoog lopen dan één stukje stijl omhoog. Zodat ook de oudere generatie in staat is om hun dagelijkse bezigheden/boodschappen te kunnen doen. Ze vinden het belangrijk dat ze zelf controle houden over hun dagelijkse leven en daar hoort ook boodschappen doen bij. Behoefte hoe voorzieningen kunnen worden gerealiseerd Niet alle ouderen weten hoe ze bijvoorbeeld een verhoogt toilet kunnen aanvragen via de bepaalde regelgeving en stellen het door die redenen vaak uit. Er zijn verschillende partijen, wetten en regelgevingen die de nodige voorzieningen kunnen regelen. Als ouderen deze voorzieningen hebben aangevraagd wordt dit vaak uitgevoerd door de kinderen omdat deze mensen hiermee zijn opgegroeid. Vroeger was het de man die de administratie voor zijn rekening nam, waardoor alleenstaande vrouwen dit niet begrijpen. Er is voorlichting nodig of een informatielijn waar ouderen gebruik van kunnen maken waar ze hulpmiddelen of voorzieningen kunnen aanvragen. Ouderen die geen kinderen hebben zullen vaak geen gebruik maken van deze voorzieningen waardoor hun leefomstandigheden achteruit gaat. Behoefte aan activiteiten Om ouderen te laten meedoen in het dagelijks leven en mobiel te houden is het van belang om activiteiten te organiseren waar ouderen samen kunnen komen, zowel in steden als in dorpen. De beste optie om deze activiteiten tot een succes te maken is dat het wordt opgericht door ouderen zelf zodat zij hier zelf de regie over hebben. De woningcorporatie zal in samenwerking met de gemeente een recreatieruimte beschikbaar kunnen stellen die door de ouderen zelf wordt onderhouden en beheert. Dit zal tevens veel vereenzaming tegen gaan. Wel dient deze groep ouderen niet te groot worden, maximaal 25 mensen zodat er een familieband zou kunnen ontstaan. Behoefte aan thuiszorg Als huurders langer zelfstandig willen wonen is er op een gegeven moment gewoon thuiszorg nodig. Dit komt doordat ouderen lichamelijk niet alle handelingen aankunnen. Als ouderen in ruime gelijkvloerse woningen wonen, ook wel levensloopwoningen genoemd zijn ze zelf meer instaat om handelingen uit te voeren. Als mensen niet in een levensloop woning wonen is extra hulp nodig. Dan komt eerder de thuiszorg om de hoek kijken, die ouderen helpen in de huishouding. Als deze groep hard achteruitgaan zijn genoodzaakt om in een verzorgingshuis opgenomen te moeten worden. 11

12 4. 4 verschil Verschil tussen stad stad en dorp en dorp De behoefte aan hulpmiddelen verschilt niet veel tussen dorp of stad. De beperkingen zijn hetzelfde wel ontbreekt het in de kleine dorpen aan voorzieningen. Ouderen in dorpen zijn veel meer afhankelijk van de kinderen en de sociale contacten die ze nog hebben. De belangrijkste voorziening voor zowel ouderen uit de stad als uit het dorp vinden ze de supermarkt. Maar eens winkelen in de stad word zeker genoemd, dit doen ze dan ook weleens met hun kinderen. Alle ouderen zowel uit de stad als uit het dorp zouden in hun bestaande woning nog lang zelfstandig willen wonen. Het verschil is wel dat ouderen in kleine dorpen eerder vereenzamen omdat er aan activiteiten vaak minder te doen is. Wel geven ouderen aan die uit Heerenveen verhuist zijn naar de dorp, de schone lucht prettiger vinden. In bijlage 6 is een persona gemaakt van fictieve personen die gebaseerd zijn op de respondenten uit het onderzoek. Een ander onderscheidt is dat ouderen in dorpen vaak eerder financiële mogelijkheden hebben om eventuele behoeften te vervullen dan ouderen in de stad. Tevens wordt vertelt als ze het niet kunnen betalen de kinderen bereidt zijn om deze kosten op zich te nemen. 4.1 Gebruikscenario van van het het dagelijks daglijks leven leven van van ouderen ouderen in huurwoningen Het is 11:23 uur en mevrouw Jansen zit voor de televisie naar haar favoriete programma te kijken. Plotseling moet Mevrouw Jansen naar het toilet ze heeft moeite om op te staan. Als ze overeind is pakt ze haar kruk om naar de toilet te lopen. Ze moet via de keuken om het toilet te bereiken waardoor ze twee drempels moet passeren, dit is een heel karwei. Eenmaal aangekomen pakt ze snel de leuning van het toilet vast om goede houvast te krijgen. Het opstaan bij het toilet gaat erg moeilijk, het toilet is niet verhoogt waardoor ze veel kracht moet geven om te gaan staan. Daarna loopt ze gelijk met de kruk naar de keuken om een glaasje water in te schenken. Met dit glas water loopt ze richting de woonkamer. Dit gaat goed totdat mevrouw de drempel tussen de woonkamer en keuken moet passeren waardoor er water uit het glas ontglipt. Mevrouw besluit om door te lopen naar haar zitstoel zodat ze haar favoriete tv-programma kan kijken. Het water blijft op de grond liggen waardoor de kans aanwezig is dat mevrouw Jansen hierdoor kan uitglijden. Het is 15:00 mevrouw Jansen wil boodschappen doen en loopt met haar rollator het huis uit. Eenmaal van het erf gekomen moet ze met de rollator over de stoep waar nog zand licht van weg 12

13 werkzaamheden. De rollator wil hierdoor moeizaam vooruit vrouw Jansen heeft al haar energie en kracht nodig om bij de supermarkt aan te komen. Bij de supermarkt moet ze eerst bijkomen van de zware rit naar de supermarkt. Daarna heeft ze de boodschappen gedaan en is via een omweg naar huis gegaan. Eenmaal thuis gekomen is vrouw Janssen op de stoel gaan zitten en in slaap gevallen, twee uren later is vrouw Janssen wakker geworden en heeft haar avondeten klaar gemaakt Gebruikscenario van van de de toekomstige toekomstige situatie situatie ouderen ouderen in huurwoningen huurwoningen Het is 11:23 uur en mevrouw Jansen zit voor de televisie naar haar favoriete programma te kijken. Mevrouw Jansen moet naar het toilet ze heeft moeite om op te staan. Als ze overeind is pakt ze haar kruk om naar de toilet te lopen. Naast de woonkamer bevindt zich direct het toilet. Met haar kruk loopt ze naar het toilet zonder dat ze daarbij een drempel tegenkomt. Het is een verhoogt toilet met leuningen waardoor mevrouw Jansen fatsoenlijk op het toilet kan plaatsnemen. Het opstaan bij het toilet gaat moeilijk. Maar door het verhoogt toilet is het nog goed te doen waardoor ze minder kracht hoeft te geven om te gaan staan. Daarna loopt ze gelijk met de kruk naar de keuken om een glaasje water mee te nemen naar de woonkamer. Doordat er geen drempel tussen de woonkamer en keuken zit kan mevrouw Jansen het glaasje water mee de woonkamer in nemen zonder dat er water uit het glas ontglipt. Mevrouw loopt naar de zitstoel zodat ze haar favoriete tv-programma kan kijken. Het is 15:00 mevrouw Jansen wil boodschappen doen en loopt met haar rollator het huis uit. Eenmaal van het erf gekomen moet ze met de rollator over de stoep. De stoep is vernieuwd en de onevenheden zijn minmaal waardoor mevrouw Janssen op een redelijke wijs de supermarkt kan bereiken. Mevrouw Janssen heeft de boodschappen afgerekend en is naar huis gegaan daarna heeft ze koffie gedronken en heeft het avondeten klaar gemaakt. 13

14 Gebruikscenario van de de huidige situatie Het is 02:13 uur en mevrouw Van der Velde wordt plotseling wakker. Ze moet nodig naar de wc. Omdat mevrouw van der Velde zichzelf nog redelijk goed kan redden stapt ze zelf uit bed. Het is donker in de slaapkamer en moet via woonkamer door de keuken om het toilet te bereiken. Mevrouw van der Velde moet nodig en vergeet het licht aan te zetten in de woonkamer waardoor ze struikelt over een boek die ze gisteren gelezen had. Mevrouw van der Velde komt ter val en kan niet meer zelfstandig opstaan. Mevrouw schreeuwt om hulp maar niemand die haar hoort de volgende ochtend hoort ze de buurman naar het werk gaan en schreeuwt weer om hulp de buurman kijk door het raam en zit dat mevrouw op de grond liggen. De buurman heeft geen sleutel en slaat het raamstuk van de voordeur in om de deur te openen. Buren is naar Mevrouw van de Velde gegaan en heeft de ambulance gebeld. Mevrouw blijkt later in het ziekenhuis haar heup te hebben gebroken en kan waarschijnlijk nooit meer terug naar haar oude woning Gebruikscenario Gebruikscenario van van het het toekomstige toekomstige systeem systeem Het is 02:13 uur en mevrouw Van der Velde wordt plotseling wakker. Ze moet nodig naar de wc. Omdat mevrouw Van der Velde zichzelf nog redelijk goed kan redden stapt ze zelf uit bed. Het is donker in de slaapkamer en ze moet via de woonkamer door de keuken om het toilet te bereiken. Mevrouw Van der Velde moet nodig en vergeet het licht aan te zetten in de woonkamer waardoor ze struikelt over een boek die ze gisteren gelezen had. Mevrouw Van der Velde komt ter val en kan niet meer zelfstandig opstaan. Gelukkig heeft mevrouw Van der Velde altijd haar alarmeringsketting om. Mevrouw Van der Velde drukt op de rode knop, hoort een piepje en ziet een lampje branden. Mevrouw Van der Velde weet dat haar melding is aangekomen. Bij de zusterpost komt er een melding binnen, Elske die de oproep binnen krijgt stuurt direct een verzorgende die in buurt is naar mevrouw Van der Velde. Ondertussen heeft Elske contact gezocht met de ambulance die onderweg is. Mevrouw Van der Velde heeft de heup gebroken en wordt dezelfde avond nog geopereerd aan de heup waardoor ze goed herstelt. Drie maanden later kan mevrouw Van der Velde weer terug in haar oude woning. 14

15 5. Afsluiting 5 Afsluiting A Platform GEEF kan de adviezen uit dit rapport meenemen naar zijn participanten om hun diensten beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de ouderen. De participanten kunnen deze adviezen als leidraad gebruiken bij de verbetering van het huidige product. Hierbij dienen de adviezen als check om te kijken of het product of dienst aansluit bij de behoefte van de huurders. Tevens kunnen de adviezen dienen als leidraad voor het ontwerpen van nieuwe huurwoningen waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast is er onderzoek nodig door het aanpassen van deze diensten waardoor ouderen ook langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Verder wil ik (Herman Kuipers) Platform GEEF, Accolade en WoonFriesland bedanken voor alle medewerking en het beschikbaar stellen van onder andere de respondenten voor het onderzoek. Juni 2012, Herman Kuipers 15

16 6. Bijlages 6 Bijlage A 6.1 Persona s De persona s zijn geschreven op basis van het onderzoek bij huurders van Accolade als WoonFriesland, en door de resultaten van de verschillende methodes. Hierdoor zijn deze persona s een stereotype van de gehele doelgroep huurders. Omdat er veel verschil zit tussen appartementencomplex en huurwoningen zijn er twee verschillende persona s geschreven Alleenstaande Huurder van een huurder senioren in woning een senioren te Heerenveen woning Naam: Leeftijd: Burgerlijke staat: Woonsituatie: Beroep: Geboorteplaats: Reden woonsituatie: Mevrouw Terpstra 85 jaar Weduwe Senioren woning Huisvrouw Heerenveen Door het overlijden van de man is mevrouw in een seniorenwoning gekomen op advies van de kinderen. Mevrouw Terpstra is 46 jaar getrouwd geweest en had veel steun aan haar echtgenoot. Samen ondernamen zij van alles. Na het plotseling overlijden van haar man kon ze niet meer haar woning onderhouden ze woonde in een eengezinswoningen. Haar drie kinderen wonen in de Randstad en komen eens per maand langs. Nu woont ze in een seniorenwoning waar ze veel spullen heeft staan uit haar oude woning. Hierdoor is er vrijwel geen ruimte om overal te kunnen lopen. De seniorenwoning is al niet omvangrijk en de bovenverdieping wordt ook nooit gebruikt. Sinds ze in een seniorenwoning woont heeft ze weinig contacten. In de buurt worden bijna geen activiteiten georganiseerd. Tevens krijgt mevrouw Terpstra steeds meer last van haar rug waardoor haar tuin is aan het verwaarlozen omdat ze het zelf niet meer kan onderhouden. De boodschappen haalt ze zelf op, gelukkig is de supermarkt om de hoek. Ze vindt het mooi dat ze hier nog zelfstandig kan wonen, en zou nooit naar een verzorgingshuis willen. `hier kan ik zelf beslissen wat ik ga doen`. 16

17 6.1.2 Huurders van van het het appartementencomplex Appartementencomplex Nieuwehorne te Naam: Leeftijd: Burgerlijke staat: Woonsituatie: Beroep: Geboorteplaats: Fam. Jansen 87 jaar Getrouwd Appartementencomplex Met pensioen Nieuwehorne Reden woonsituatie: Op advies van de huisarts zijn ze verhuist naar een seniorenappartementencomplex. Meneer en mevrouw Jansen zijn een van de langste bewoners van het appartementencomplex en wonen er al 5 jaar met plezier. Ze hebben twee kinderen die eens in de maand langs komen voor een bakje koffie. Vrouw Jansen zit in een rolstoel maar heeft totaal geen hinder met deze rolstoel. De deuren zijn breed waardoor ik overal kan komen. In mijn oude woning kon ik niet overal met de rolstoel komen omdat kozijnen in de woning niet breed genoeg waren. Mijn man hielp me op bed brengen dat is hier niet meer nodig. Als mijn man komt te overlijden kan ik hier rustig blijven wonen, en zeker als ik dan gebruik kan maak van thuiszorg. Overdag kijkt ze tv en doen ze mee met activiteiten binnen het appartementencomplex die onder andere door meneer Jansen worden georganiseerd. Als er activiteiten worden geregeld is altijd iedereen aanwezig bewoners kijken uit naar zo n middag. Mevrouw en meneer Jansen hebben geen alarmering maar het zou wel een meerwaarde zijn. Een aantal jaren terug heeft mevrouw Jansen meneer Jansen op de grond aangetroffen omdat hij een verstopping had, gelukkig is het goed afgelopen. Een alarmering geeft ons wel een veilig gevoel zeker als ik hier alleen woon dat ik dan altijd hulp kan roepen. Meneer Jansen houdt ervan om zo nu en dan een gesprekje te maken met mede bewoners. De brievenbus leggen is een ideale manier om even met elkaar te kunnen praten overdag. 17

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS 1 INHOUD 1. INLEIDING ONDERZOEKS DOSSIER 3 1.1 DESKRESEARCH 3 1.2

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289 1 Titel Pagina Auteur: Johan Gude S0012289 Dit verslag is geschreven in het kader van de bacheloropdracht van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Verantwoordelijke organisatie:

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars november 2014 zie ook: www.nvm.nl SPECIAL OUDERENHUISVESTING inhoudsopgave Pagina 2 NVM-makelaar Albrecht Kok: Nu anticiperen op toekomstige woonwensen

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend infokrant van WoonFriesland voor en door bewoners 2014 nummer 2 In dit nummer: Voorwoord Pagina 2 Veelgestelde vragen Pagina 3 Huurdersaanbieding Pagina 3 Buurtinitiatief Pagina 4 Eigen geiser of kachel?

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Einddocument 20 januari 2013 V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 ZOEKEN EN SELECTEREN... 5 INLEIDING... 5 CONCEPT...

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip?

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Dienst Communicatie Wetenschapswinkel Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Een onderzoek naar de behoeften omtrent zorg, wonen en vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse ouderen in Leerdam

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel -stra Nummer 10 december 2013 zorg nieuws Niet Aangeboren Hersenletsel Geachte lezer, Geachte lezer, 2 Het jaar 2013 is bijna ten einde. U wachten de Kerstdagen en de jaarwisseling. In onze zorgsector

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie