HET GEÏNTEGREERD ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET GEÏNTEGREERD ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER"

Transcriptie

1 20 JAAR ERVARING HET GEÏNTEGREERD ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER OmniPro is een geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier dat uniek is in zijn soort. OmniPro werd en wordt ontwikkelt door het Belgische softwarehuis Mims. Het is het resultaat van 20 jaar intensief samenwerking met Belgische ziekenhuizen. Dankzij deze nauwe samenwerking met experts op de verschillende deelgebieden zijn wij in staat uw een volwassen, bewezen oplossing aan te bieden. Het Elektronisch Patiënten Dossier OmniPro wordt vandaag dagelijks gebruikt door meer dan gebruikers op 46 Belgische ziekenhuislocaties (van grote universitaire ziekenhuizen tot kleine regionale ziekenhuizen). EEN TOTAALOPLOSSING OmniPro is een totaaloplossing die bestaat uit 21 volwassen modules. Deze modules kunnen ingedeeld worden in 3 grote ziekenhuisassen : de medische as, de verpleegkundige as en de organisationele as. Elk van deze modules werd ontwikkeld als onderdeel van de grote totaaloplossing, desalniettemin kunnen deze modules volledige autonoom werken. DE VERSCHILLENDE MODULES OP Med - MEDISCH DOSSIER Het medisch dossier is de kern van het Elektronisch Patiënten Dossier. Het produceert en centraliseert alle medische gegevens van de patiënt. In het medische dossier vindt u o.a. volgende functionaliteiten terug : Structuren van medische data volgens pathologie door het indexeren van evenementen. Beheer van medische evenementen : consultaties, diverse technische prestaties, operaties, hospitalisatie Dankzij de krachtige ingebouwde WYSIWYG configuratie tools kan u de werkwijze afstellen op uw noden. Specifieke ontwikkelingen voor bepaalde specialismen bvb cardiologie (catheterisatie, echografie, Holter), pneumologie (longfunctietesten), gynaecologie (obstetriedossier),. Ingebouwde verslag functionaliteit die toelaat dat de arts zelf zijn brieven samenstelt en verstuurd op een zeer efficiënte wijze door gebruik te maken van context macroteksten, automatische integratie van medische- en historische gegevens. Ondersteuning van ambulante voorschriften.

2 Resultaten server die realtime zorgt voor integratie van gegevens uit LIS, RIS, PACS, ingescande documenten, Ingebouwd mailbox systeem dat toelaat context gerelateerde mails te versturen. OP Portal - WEBPORTAL OP Portal is een web portal die toelaat om webpagina s te configureren die medische informatie, statistieken en andere informatie (zoals patiëntvragenlijsten) op een overzichtelijke manier aanbieden. De toegang tot deze webportal is onderhevig aan rolgebaseerde rechten. In deze module kan u o.m. volgende functionaliteiten terugvinden : Configureerbare webpagina s d.m.v. een eenvoudige configuratie-interface Web portal met dynamische en configureerbare menu's Elke pagina kan samengesteld worden uit verschillende componenten (tabellen, lijsten, parameters, ) zodat informatie op een overzichtelijke manier kan gepresenteerd worden Mogelijkheid om informatie te tonen over verschillende databases heen (OmniPro, Administratief systeem, eigen applicaties, ) Maakt gebruik van het uitgebreide rechtensysteem van OmniPro Kan gebruik maken van het interne formaat van OmniPro documenten. OP RIS - RADIOLOGIE INFORMATIE SYSTEEM (RIS) In tegenstelling tot vele andere leveranciers van radiologie informatie systemen is de module Op RIS onafhankelijk van een PACS leverancier. Deze module werd van bij het begin ontwikkeld voor en door radiologen om op deze manier maximaal te voldoen aan de unieke eisen van de verschillende gebruikers. Deze oplossing biedt een maximale ondersteuning voor de workflow en de klinische onderzoeken die het hart vormen van de medische beeldvorming. Het spreekt voor zich dat deze geïntegreerde module gebruik maakt van de algemene functionaliteiten van het EPD : afsprakenplanning, werkorganisatie, digitaal dictee, rapportering,... Tevens behoren bi-directionele integraties met verschillende PACS oplossingen tot onze expertise. Zo hebben wij bewezen integraties met : PACS Telemis (CH Charleroi, CH de Hornu-Frameries, CHR en CSME Namur, CHA Libramont, CHU UCL Mont-Godinne) PACS Fuji (Centre Hospitalier Chrétien) PACS de Marker (CHC de Liège) PACS AGFA (Hôpital Saint-Joseph de Saint-Vith, CSPE Ottignies) PACS GE (Europaziekenhuizen) OP Onco - ONCOLOGISCH DOSSIER EN CHEMOTHERAPIE De module Op Onco beperkt zich niet enkel tot het beheer van het totale oncologische dossier van een patiënt, maar beschikt ook over de nodige functionaliteiten om de chemotherapie sessies, radiologische behandeling en chirurgische ingrepen te ondersteunen. Deze module kon enkel tot stand komen dankzij een intensieve samenwerking tussen oncologen, apothekers en radiotherapeuten. Vandaag is deze module de eerste die volledig gebruik maakt van OP Path onze klinische paden module.

3 De functionaliteiten die ondersteunt worden zijn o.a. : Beheer van het oncologisch dossier (volledige configureerbaar in functie van de pathologie) Sterke integratie met elektronisch aanvragen onderzoeken (radiologie, labo, anatoompathologie, ) Volledig beheer van de chemotherapie sessies (inclusief inplannen onderzoeken en reservatie dagziekenhuis) Volledig beheer van de chemotherapie met berekening producten in functie van lengte en gewicht van de patiënt. Ondersteuning multidisciplinaire consultaties Opvolging van chemotherapie incidenten (misselijkheid, haaruitval, ) Deze module wordt momenteel in een pilootfase gebruikt in het ziekenhuis «Clinique André Renard» te Herstal. OP Scan - BEHEER VAN GEDIGITALISEERDE DOCUMENTEN OP Scan is een module die instaat voor het beheer van gedigitaliseerde documenten. Met beheer bedoelen we het importeren, indexeren en beschikbaar maken van verschillende soorten gedigitaliseerde documenten. Deze module werd ontwikkel met als doel een tool aan te bieden voor de archivarissen van papieren documenten. In de praktijk kan dit gaan van het digitaliseren van het volledige papieren document tot het archiveren van ad-hoc documenten, zoals vb. papieren verwijsbrieven. Eenmaal ingescand worden deze documenten beschikbaar volgens het principe anywhere, anytime, anyplace. OP Dialys - BEHEER DIALYSE Deze module biedt de nodige functionaliteiten voor het volledige beheer van een dienst nierdialyse. Van planning over de verschillende sloten heen tot het volledige beheer van het medisch en paramedisch dossier. Ontwikkeld in samenwerking met verschillende nefrologen en verpleegkundigen uit gespecialiseerde ziekenhuizen, kunnen wij u een geïntegreerde oplossing aanbieden die nauw aanleunt bij de praktijk. Een kleine opsomming van de functionaliteiten : Gespecialiseerd dialyse dossier Opvolging en historiek van de verschillende dialysesessies Beheer van de incidenten Beheer van de vasculaire toegangen Planning van de verschillende sessies Voorbereiding voor de verschillende dialyse posten Ondersteuning thuisdialyse Tarificatie Beheer van de dialysetoestellen Integratie met de dialysetoestellen. Volgende ziekenhuizen maken gebruik van deze totaaloplossing : Clinique Saint Pierre (Ottignies), Vivalia (Centre hospitalier de l Ardenne), CHU Liège (Luik), CHR Namur (Namen), Clinique et Maternité Saint- Elisabeth (Namen), Europaziekenhuizen (Brussel)

4 OP Drug - GEINFORMATISEERD MEDICATIEBEHEER Enkele jaren geleden hebben een aantal Belgische ziekenhuizen zich verenigt met als doel het Elektronisch Patiënten Dossier te verbeteren. Snel werd duidelijk dat de verbetering van het medicatiebeheer een prioriteit was binnen dit verhaal. Wij zijn dan ook trots om u vandaag een bewezen closed loop medicatiebeheer oplossing te kunnen voorstellen, die een maximale voldoening geeft aan de verschillende stakeholders : artsen als voorschrijvers, apothekers als leveranciers, verpleegkundigen als toediener en de afdeling facturatie als afrekenaar. Binnen dit domein is vooral de samenwerking belangrijk. Het volstaat niet om alleen de betrouwbaarheid van de informatie te verbeteren, men moet ook de verschillende stakeholders responsabiliseren. Dit laatste is mogelijk dankzij het autoriseren van handeling en toewijzen van opdrachten. Dankzij deze strengere en gecontroleerde workflow zorgt de module Op Drug voor een drastische daling in het aantal fouten. Tot slot is het vermeldenswaardig dat een optimalisatie van de stock, door een samenspel van bestelling en retours, zal leiden tot een lagere logistieke kost. Samengevat bevat deze module o.m. volgende functionaliteiten : Een gebruiksvriendelijk en efficiënte user interface die per verpleegafdeling aanpasbaar is Een duidelijk dashboard, die een totale aanpak van het medicatiebeheer ondersteunt Een opvolging van de medicatietoedieningen Een volledig stockbeheer die alle bewegingen van de medicatie bijhouden : apothekerstocks, afdelingsstocks, patiëntenstocks, verliezen, thuismedicatie, Een simulatiemodule die toelaat medicatieverbruik te voorspellen Automatische berekening van medicatiehoeveelheden Ondersteuning One-shot toedieningen Bewezen integraties met Medsoc en Infohos Deze module heeft reeds bewezen volgende meerwaarde te bieden : Vermindering van 50% voorschriften buiten nomenclatuur Versnelde overschakeling IV toedieningen naar orale toedieningen Een enorme tijdswinst bij de transcriptie door verpleegkundigen (een gemeten tijdswinst van 18 minuten per patiënten per ronde) Een drastische vermindering van fouten door transcriptie Belangrijk instrument voor klinische farmacologie OP Order - ELEKTRONISCHE ORDER ENTRY OP Order is de module die instaat voor de elektronische order entry van zowel laboratorium onderzoeken als technische onderzoeken. De labo order entry functionaliteit laat toe dat de arts een analyse aanvraagt en tijdens het aanvragen dadelijk feedback krijgt (cumul en diagnose regels). Deze aanvragen worden elektronisch verstuurd naar het Laboratorium Informatie Systeem. De volledige staalafhandeling (van het berekenen van de juiste hoeveelheid en soort buizen, het generen van priklijsten en etiketten en tot slot verificatie aan het bed) wordt ondersteunt. Het aanvragen van elektronische onderzoeken richt zowel op interne aanvragen van onderzoeken (medische beeldvorming, consultaties, ) waarbij papieren aanvragen obsoleet worden als op externe aanvragen waarbij de nodige documenten worden gedrukt.

5 Volgende functionaliteiten maken deel uit van deze module : OP Order laboratorium aanvragen OP Order onderzoeken Sterke bi-directionele integratie met Laboratorium Informatie Systemen (o.a. Glims) Beheer van de voorschriften (met in begrip van sturing volgens cumul en diagnose regels) Berekening soort en aantal tubes Integratie priklijsten op verpleegkundige werklijsten Closed loop identificatieproces (tube verificatie aan het bed, tubes met barcodes kunnen dadelijk op toestellen in het labo geplaatst worden Real-time feedback non-conformiteiten voor aanvrager Dashboard voor opvolging aanvragen 100% geïnformatiseerd proces binnen het ziekenhuis Sterke integratie met agendasysteem Ondersteuning ambulante aanvragen (met in begrip van barcodes) Ondersteuning second opinion Ondersteuning paramedische diensten OP Dict & OP Rec - DIGITAAL DICTEE EN SPRAAKHERKENNING Dankzij de geïntegreerde module OP Dict bieden wij u de volledige ondersteuning van de dictee activiteit in OmniPro. Dit gaat van het eenvoudig auditief registreren tijdens de consultatie en het uittikken door een secretaresse tot geïntegreerde spraakherkenning. De functionaliteit secretariaatsbeheer laat toe om gedeelde pools van secretaresses te beheren en de mogelijkheid tot workload balancing te introduceren. Met de module OP Rec geven wij u de mogelijkheid van geïntegreerde spraakherkenning. Het spreekt voor zich dat ook hier de nodige functionaliteiten worden aangeboden om de workflow voor een finale controle door secretaresse of pool aan secretaresses te ondersteunen en dit dankzij een karaoke modus. Een kleine opsomming van de functionaliteiten : Support van de dictee functies : record, play, rewind, forward, mode insert/overlay Volledige controle van het materiaal Philips SpeechMike : micro en pedaal Aangepast dashboard voor de verschillende rollen (arts, secretaresse, supervisor) Statistische rapporten m.b.t. workload Beheer van secretaresse pools Mogelijkheid tot het importeren van WAV, MP3 en files in het DSS formaat die geproduceerd worden door mobiele dicteetoestellen. Karaoke modus voor het simultaan corrigeren en beluisteren van dictees Beheer van herkenningsprofielen dankzij integratie met Dragon OP Care - VERPLEEGKUNDIG DOSSIER OP Care is een module die alle nodige functionaliteiten bezit om een elektronisch verpleegkundig en paramedisch dossier in te voeren in uw organisatie. Wij denken dan niet alleen aan de klassieke functionaliteiten zoals het afnemen van een anamnese of een evolutieschaal, het opstellen en evalueren van zorgplannen, wondzorg maar ook aan functionaliteiten in het kader van het stellen van een verpleegkundige diagnose, gestructureerde overdracht, loadbalancing, uitgebreide statistische functionaliteiten en multidisciplinaire behandelingen.

6 OP Care laat aan de verschillende stakeholders toe zorgen te evalueren, te realiseren en in te plannen en dit in het kader van een continu zorgproces. Om de verpleegkundige te helpen bij het stellen van zijn diagnose worden er vanuit de verschillende informatiebronnen binnen het EPD aandachtspunten afgeleid die op hun beurt kunnen gelinkt zijn aan verpleegkundige interventies. Een kleine greep uit de verschillende functionaliteiten : Beheer van anamneses (volledig configureerbaar) Ondersteuning van de verschillende evolutieschalen Ondersteuning van plannen en afnemen parameters (inclusief vochtbalans) Wondzorg wizzard (met inbegrip van zorgprotocollen) Zorgplannen Ondersteuning van de door de wet verplichte verpleegkundige proces Evaluatie van problemen door NOC s Geïntegreerde verpleegkundige werklijst (medicatietoedieningen, afname van parameters, afname van stalen, medische afspraken, staalafname voor laboratorium onderzoeken, ) Gebruik van officiële codificaties (NIC, NOC, NANDA) Geautomatiseerde extractie MZG Loadbalancing mobiele ploegen Vereenvoudigde Bedside registratie Dankzij het feit dat het verpleegkundige dossier onderdeel vormt van het geïntegreerde elektronische patiëntendossier, heeft de verpleegkundige dadelijk toegang tot specifieke onderdelen van het medische dossier. Het spreekt voor zich dat dit dossier geïntegreerd is met alle modules die zich bevinden in de organisatorische as. OP Care is de vrucht van een intensieve en nauwe samenwerking met verschillende verpleegkundigen die gekend en erkend zijn in hun vakgebied onder hen Mme Marie-Thérèse Célis, Présidente de l'afedi, et M. Olivier Thonon, Coordinateur au SPF de la Santé Publique. Dankzij deze samenwerking is OP Care een uiterst gebruikvriendelijke oplossing met een extreem lage leercurve (4 uur opleiding) Tot slot vinden wij het belangrijk voor deze module enkele referenties te geven : CHR de Mouscron (met inbegrip van de afdeling spoedgevallen) CHR du Val de Sambre d Auvelais L Hôpital Foch (met inbegrip van de revalidatieafdelingen) CHU de Liège (met inbegrip van de afdeling spoedgevallen) CHR Namur Le centre neurologique et de revalidation functionelle de Fraiture en Condroz OP Score - MZG REGISTRATIE OP Score is een typische Belgische module die er voor zorgt dat u kan voldoen aan de legale vereisten die beschreven zijn in het koninklijk besluit van 27 april 2007 m.b.t. het versturen van bepaalde ziekenhuisgegevens naar het ministerie van volksgezondheid. De ondersteuning van volgende functionaliteiten is voorzien : Recuperatie van de zorgepisodes op basis van historische opnamegegevens Manuele ingave van MZG gegevens Beschikbaarheid van online handleiding voor ingave codes Controle van de ingegeven gegevens Automatische recuperatie van gegevens uit de module OP Care en OP Drug Statistische ondersteuning Ondersteuning van kwalificaties en functies verpleegkundigen

7 OP Intens - INTENSIEVE ZORGEN De meeste van onze modules werden ontwikkeld vanuit een transversale visie zodat zij kunnen functioneren in eender welke dienst. Zo werd er tijdens de ontwikkeling van het verpleegkundige dossier en de module elektronisch voorschrijven al rekening gehouden met bepaalde functionaliteiten die ook worden gebruikt op de dienst intensieve zorgen. Wij denken hierbij aan het regelen van debieten van pompen, ondersteuning van multi-radiologische onderzoeken, Het grote verschil tussen de dienst intensieve zorgen en de andere diensten is de integratie met toestellen die aan de patiënt zijn gekoppeld. De belangrijkste functionaliteit binnen de module OP Intens bestaat dan ook uit het beheer en het capteren van parameters. Hiervoor hebben wij een kruispuntbank ontwikkeld die in staat is om de volledige totaliteit van parameters te capteren en te beheren ongeacht het type toestel en leverancier. Voor een betere opvolging kan men gebruik maken van gepersonaliseerde views vb. Enkel view m.b.t. ademhaling of een view in geval van een hartstilstand. Het spreekt voor zich dat dankzij een doorgedreven integratie ook klinische laboratorium parameters kunnen geïntegreerd worden in deze views. OP Emerg - SPOEDGEVALLEN OP Emerg biedt u de nodige tools voor de volledige organisatie van uw afdeling spoedgevallen. Deze module ent zich op alle modules die reeds aanwezig zijn op deze afdeling zoals : OP Care (verpleegkundig dossier), OP Drug (elektronisch medicatiebeheer), OP Med (medisch dossier), Dankzij de module OP Emerg bent u instaat om de volledige workflow van deze afdeling te beheren. Deze module bestaat o.m. uit volgende functionaliteiten : De nodige tools om informatie op een overzichtelijke manier te presenteren (elektronisch whiteboard) Administratief onthaal Prioriteitstelling van de te behandelen patiënten d.m.v. triage Toewijzen van patiënten aan artsen en verpleegkundigen Toewijzen van bedden Beheer van de verschillende aanvragen (technische onderzoeken, labo aanvragen, medicatie,..) Volledige traceerbaarheid en tijdsregistratie van alle acties en bewegingen (zowel binnen als buiten deze dienst) Geïntegreerde statistische module die de pijnpunten in de organisatie blootlegt Beheer van de transfers OP Bed - BEDDENBEHEER In de ideale wereld zouden ziekenhuizen hun bedden moeten kunnen beheren zoals hotels : tijdens de reservatie wordt er rekening gehouden met beschikbaarheid van het gewenste type kamer. De realiteit is echter veel complexer. Patiënten kunnen onverwachts worden opgenomen, ze kunnen langer blijven of zelfs naar een andere kamer of afdeling verhuizen. Ondanks het feit dat «het bed» één van de belangrijkste resources is van het ziekenhuis, wordt deze vaak slecht of helemaal niet beheert. Zo wordt het centrale administratieve systeem vaak laat geïnformeerd van transfers. Dit alles leidt vaak tot onderbezettingen of overbezettingen. Soms is het zelfs zo erg dat bepaalde ingrepen moeten worden uitgesteld.

8 Met de module OP Bed zetten wij een nieuwe standaard in het beddenbeheer neer. Dashboards die volledig configureerbaar zijn tonen op een overzichtelijke manier beschikbare bedden, geplande opnames en ontslagen, potentiële conflicten, Op basis hiervan kan de gebruiker wijzigingen aanbrengen die via een bidirectionele integratie real-time worden doorgestuurd naar het centrale administratieve systeem. OP Surg - OPERATIEKWARTIER OP Surg is de oplossing voor het beheer van uw operatiekwartieren. Het beheert achtereenvolgens het maken van afspraken, personeelsplanning, operatiemateriaal en de tarificatie van technische prestaties. De afspraken worden gemaakt d.m.v. de module OP Rdv. Deze agendamodule laat toe om naast artsen de nodige resources in te plannen (vb. OK s en operatiekits). Tijdens het maken van een afspraak voor een ingreep kan er gekeken worden naar de beschikbare bedden (op basis van gemiddelde verblijfsduur per type ingreep). Op de dag van de ingreep worden de afspraken doorgeven naar de eigenlijke module die instaat voor het beheer van het operatiekwartier. Dankzij een krachtige drag en drop functionaliteit kan de verantwoordelijke de planning aanpassing naar gelang ingrepen uitlopen of later moeten ingepland worden omdat er allergieën zijn. Tot slot staat deze module ook in voor de verslaggeving en de uiteindelijke tarificatie van de geleverde prestaties. De belangrijkste functionaliteiten zijn dan ook : Plannen van ingrepen rekening houdend met beschikbare beddenquota Vlot reorganiseren van de ingrepen in functie van de uit te voeren/uitgevoerde ingrepen Traceerbaarheid van de verschillende statussen van de ingreep (stoppen medicatie, oproep, aankomst, start ingreep, ) Beheer van waarschuwingen en alarmen (septisch, allergisch, urgentie, ) Beheer operatiemateriaal Personeelsbeheer operatiekwartier Tarificatie Statistische datamining voor de optimalisatie van de werking van het operatiekwartier OP Tarif - TARIFICATIE Deze tarificatie module helpt de gebruiker om op een eenvoudige manier de prestatiecodes (Riziv- of pseudocodes) te selecteren die aan de uitgevoerde onderzoeken of consultaties gelinkt zijn. Het spreekt voor zich dat de volledigheid en samenhang van informatie en codes wordt gecontroleerd voor OmniPro ze doorstuurt naar het centrale facturatie systeem. Dezelfde motor laat toe om toegediende medicatie en gebruikte materialen tijdens de onderzoeken (vb. Contrastvloeistof) door te sturen naar de apotheek software om zo voor de nodige tarificatie te zorgen. Dankzij een vroegtijdige controle bij de bron in plaats van tijdens de facturatie kunnen fouten sneller en gemakkelijk gecorrigeerd worden. Tot slot zorgt een uitgebreid rechtensysteem voor een volledige traceerbaarheid.

9 OP RDV - AGENDA De module OP RDV ondersteunt het maken van alle afspraken in het patiëntendossier alsook de benodigde workflow om het volledige proces te ondersteunen. Bij dit laatste denken we aan de ondersteuning van wachtzalen, het maken van elektronische werklijsten, Het maken van een afspraak kan gaan van een simpele consultatie afspraak tot meervoudige technische afspraken (radiologie) en het inplannen van multievent/multi-resources afspraken (ingrepen). Binnen deze module kan u ondermeer volgende functionaliteiten terugvinden : Beheer van de beschikbaarheid van de resources (standaard en uitzondering beschikbaarheden van de actoren/materialen) Mogelijkheid tot aanmaak specifieke beschikbaarheid sloten voor externe boeking Realtime opvolging van overboekingen, verloven en calamiteiten (vb. Sluiten van een zaal) Ingebouwde zoekmotor die de vrije sloten toont in functie van beschikbaarheden actoren, zalen en materiaal Beheer van multi-agenda s per resource Maken van gecombineerde afspraken (vb. Eerst radiologisch onderzoek dan consultatie) Configureerbare vragenlijsten en directieven per evenement Ondersteuning van wachtlijsten en follow-up lijsten OP Meal - MAALTIJDENBEHEER OP Meal zorgt ervoor dat diëtisten maaltijden voor gehospitaliseerde patiënten plannen volgens hun voedingspatronen en conform de opgelegde maaltijdregimes. Deze module staat daarnaast ook in voor de maaltijdbestelling en het aansturen en voorbereiden van de verschillende plateaus in de keuken. Samengevat : Toewijzing van regimes volgens voedingspatronen en medische beperkingen Beheer van een voedingsdatabase waarin alle karakteristieken worden bijgehouden die nodig zijn om maaltijd samenstellen volgens het regime van de patiënt Automatische samenstelling van de maaltijden voor de patiënt volgens het opgegeven regime en beperkingen Generatie van de maaltijdfiches Mogelijkheid om extra s toe te voegen bij de berekende maaltijden Generatie van werklijsten en statistische gegevens OP Paper - BEHEER PAPIEREN ARCHIEF U introduceert een Elektronisch Patiënten Dossier in uw organisatie maar helaas zal uw ziekenhuis daarom niet van de ene op de andere dag papierloos zijn. Dankzij de functionaliteiten die de module OP Paper biedt kunnen deze papieren documenten echter volledig deel uitmaken van het elektronisch patiënten dossier. Deze module ondersteunt de meeste functionaliteiten die u kan terugvinden in een klassiek archivatie systeem met uitzondering dat ze integraal deel uitmaakt van het Elektronisch Patiënten Dossier. Enerzijds kunnen volledige historische dossiers worden ingescand en geïndexeerd, maar anderzijds kunnen documenten vanaf nu bij binnenkomst in het ziekenhuis dadelijk worden ingescand en dit op de verschillende werkplekken. We denken hierbij o.a. aan papieren verwijsbrieven.

10 OP Path - KLINISCH PAD Het aantal modules binnen de OmniPro suite stopt niet met groeien Het feit dat men toegang heeft tot alle soorten aanvragen en organisatorische tools heeft ons in de mogelijkheid gesteld om een tool te ontwikkelen de al deze modules kan aansturen door 1 klik op knop : OP Path. Deze module laat u toe om schema s aan te maken, van simpele schema s (zorg referentieschema s) tot zeer complexe schema s zoals een klinisch pad voor multi-cycle chemotherapie. Vandaag wordt deze tool gebruikt doorheen het volledig OmniPro Elektronisch Patiënten Dossier. Voor het maken van complexe medicatieschema s tot het aanbieden van referentie zorgplannen. Sinds kort wordt deze tool ook intensief gebruikt door de module OP Onco. OP Mobile - HET ELEKTRONISCH PATIËNTEN DOSSIER OP ipad Door het luisteren naar onze gebruikers slagen wij er keer op keer in om innovatieve producten op de markt te brengen die niet alleen een maximale voldoening geven aan de gebruiker maar tevens zorgen voor een verbetering in kwaliteit van de geboden zorg. Uit deze samenwerking is ook OP Mobile geboren. De marketing slogan «informatie anywhere, anytime, anayplace» krijgt dankzij deze module een totaal nieuwe invulling. De Module OP Mobile op ipad zorgt ervoor dat de verschillende intervenanten een permanente toegang hebben tot de informatie m.b.t. de patiënten die zij opvolgen. Of deze nu gehospitaliseerd zijn of ambulant behandelt worden op spoedgevallen. De informatie wordt niet alleen real-time gesynchroniseerd maar ook de-syncroon. Op deze manier is de informatie ook toegankelijk als de gebruiker zich niet meer binnen het netwerk van het ziekenhuis bevindt. Op dit moment ondersteunt deze module de 3 assen op de volgende wijze : Medische as Opvolging van de patiënten Consultatie van de antecedenten Visualisatie van de laatste resultaten (onderzoeken, labo, medische beeldvorming, ) Opvolging van consultaties en hospitalisaties Organisatorische as Opvolging dagplanning, weekplanning Consultatie en planning ingrepen (real-time) Opvolging status onderzoeken Ondersteuning digitaal dictee Opvolging medische mails Verpleegkundige as Opvolging verpleegkundig dossier (vb. Parameters) Opvolging verpleegkundige problemen Beheer van medische orders Beheer toeren Opvolging medicatietoediening

11 Dankzij een versie voor de huisarts kan ook deze real-time over deze informatie beschikken wanneer hij een beveiligde connectie met het ziekenhuis opzet. De huisarts weet bij het bezoek aan het ziekenhuis op welke afdeling/kamers zijn patiënten liggen en welke behandelingen werden uitgevoerd en ingepland. ONZE STERKE PUNTEN ERVARING Het geïntegreerde Elektronisch Medisch Patiëntendossier bestaat reeds 20 jaar en wordt ontwikkelt door de firma Mims. Mims werd opgericht in 1997 door Dominique Bastille en Vincent Quirynen. Het is een familiaal bedrijf en stelt vandaag meer dan 45 mensen te werk. Als pionier van het Elektronisch Medisch Patiëntendossier is Mims niet meer weg te denken als speler op de markt van medische dossiers. Om de geografische expansie te ondersteunen werd in 2007 de firma Care4Health opgericht. Care4Health is als systeemintegrator de exclusieve distributeur van OmniPro in Vlaanderen en Nederland. Vandaag maken 25 ziekenhuizen (op 46 locaties) dagdagelijks gebruik van OmniPro. Concreet betekent dit dat dagelijks eindgebruikers werken met OmniPro. Daarnaast maken meer dan 750 specialisten gebruik van OmniPro in hun privépraktijk. BEWEZEN OPLOSSING Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) heeft een kwalijke reputatie in België als het aankomt op succesvolle implementaties en lange termijn visie. Vele Elektronisch Patiënten Dossiers blijken niet aan de verwachtingen te voldoen. Lokalisatiekosten en timing worden onderschat. De manier van werken in België blijkt net dat beetje anders te zijn dan in de rest van Europa. Verklein uw risico en kies voor een bewezen oplossing. Op eenvoudig verzoek brengen Care4health en MIMS u in contact met Belgische ziekenhuizen waar u kan praten met eindgebruikers die op realistische wijze hun ervaringen en uitdagingen met u delen over het gebruik in de praktijk van het OmniPro geïntegreerd Patiëntendossier. FLEXIBILITEIT Als door de wol geverfde systeemintegrators met een jarenlange trackrecord in zorgautomatisering beseffen wij meer dan wie ook dat de oplossing niet bestaat. Elk ziekenhuis heeft zijn eigenheid en wij zijn van mening dat je als systeemintegrator respect moet hebben voor die eigenheid. Een ziekenhuis moet zijn manier van werken niet aanpassen aan een software oplossing maar de software oplossing moet zich aanpassen aan het ziekenhuis. Daarom is OmniPro uitgerust met de nodige tools om de voorgedefinieerde dossiers en workflows op een snelle en eenvoudige manier aan te passen zonder hulp van een derde partij.

12 GEÏNTEGREERD Als er in de software wereld wordt gesproken van een geïntegreerde zorgsuite, dan denk men vaak aan applicaties die ontwikkeld werden door eenzelfde softwarehuis en die gebruik maken van één database om complexe data uit te wisselen tussen applicaties. Dit is echter niet altijd het geval. OmniPro is echter van de eerste tot de laatste module zelf ontwikkeld door Mims en maakt gebruik van één gemeenschappelijke database. Dankzij deze filosofie sluiten modules naadloos op elkaar aan en kan informatie gedeeld worden tussen de verschillende modules. INTEGRATIES MET DEELSYSTEMEN Een Elektronisch Patiënten Dossier moet zich inpassen in een bestaande omgeving. Er moeten integraties gemaakt worden met andere deelsystemen zoals het laboratorium informatie system (LIS), administratief systeem (opnames, transfers, ontslag), radiologie informatie systeem (RIS), apotheeksysteem,... Mims heeft reeds meer dan 100 verschillende integraties gerealiseerd met de in België actieve leveranciers van softwareoplossing en/of medische toestellen. Voorbeelden van integraties zijn : LIS : GLIMS ZIS : AZIS, EXTENSO, CPO, MEDSOC ANAPATH : DaVinci RIS : AGFA, FUJI, GE ANYWHERE, ANYTIME, ANYPLACE Dankzij een 2-voudige aanpak zorgt OmniPro dat de medische data voor elke stakeholder steeds beschikbaar is. Als eerste pijler hebben we de communicatie van en naar stakeholders binnen het ziekenhuis. Reeds van in het begin werd er aandacht besteedt dat alle informatie voor iedereen real-time moet beschikbaar zijn (rekening houdende met zijn of haar rol). Met OP Mobile zijn we nu nog een stap verder gegaan en zorgen we ervoor dat bepaalde informatie ook offline beschikbaar is. Als 2de pijler hebben wij de communicatie met de extra-muros stakeholders. Deze communicatie verzorgen wij enerzijds door de in en export van gegevens via Medibridge, Mediring en Hector. En anderzijds door OmniPro aan te sluiten aan medische data HUB s. Zo hebben wij reeds integraties met RSW (Réseau Santé Wallon, ABRUMED en Antwerpse HUB gerealiseerd. CONTACT INFORMATIE Wenst u meer te weten over de uitgebreide mogelijkheden van het OmniPro Elektronisch Patiënten Dossier, aarzel dan niet om ons te contacteren. Care4Health - Franklin Rooseveltlaan 348/Q Gent Tel :

OP Med : HET VLAGGENSCHIP VAN ONZE GEÏNTEGREERDE OPLOSSING H.-HARTZIEKENHUIS LIER NEEMT STRATEGISCHE BESLISSING

OP Med : HET VLAGGENSCHIP VAN ONZE GEÏNTEGREERDE OPLOSSING H.-HARTZIEKENHUIS LIER NEEMT STRATEGISCHE BESLISSING INNOVATIE MOET DE BASIS VORMEN OP Med : MEDISCH DOSSIER - PRAKTIJKERVARING IMPLEMENTATIE De laatste jaren werden er al verschillende oplossingen voorgesteld om de gezondheidszorg in België te verbeteren.

Nadere informatie

ChipSoft Bedrijfsprofiel

ChipSoft Bedrijfsprofiel ChipSoft Bedrijfsprofiel!"#$% &%'!"#$% (!"#$)* #+, )-./000 1*12 ChipSoft ZIS B.V. (ChipSoft). Deze uitgave blijft eigendom van ChipSoft. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Zorgadministratie. e p d. j a a rgang 31 juni 2005. Klinisch pad als sturend proces Zorg voor de regie Het verpleegkundig deel EPD S P E C I A L

Zorgadministratie. e p d. j a a rgang 31 juni 2005. Klinisch pad als sturend proces Zorg voor de regie Het verpleegkundig deel EPD S P E C I A L Zorgadministratie en Informatie e p d S P E C I A L 120 j a a rgang 31 juni 2005 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie Klinisch pad als sturend proces Zorg voor de

Nadere informatie

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE WELKE TRENDS BRENGEN ONZE GEZONDHEIDSZORG IN BEWEGING? 2015 HEALTHCARE DE TECHNOLOGIE IS KLAAR. NU MOETEN WE ERVOOR ZORGEN

Nadere informatie

Ziekenhuisafspraken in het Internet tijdperk

Ziekenhuisafspraken in het Internet tijdperk Ziekenhuisafspraken in het Internet tijdperk S A M E N V A T T I N G De razendsnelle evoluties in de geneeskunde, in de zorg én in de maatschappij hebben als gevolg dat middelenplanning en zgn. patiëntlogistiek

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

En zorgt uw ICT. Enkele zorginstellingen aan het woord

En zorgt uw ICT. Enkele zorginstellingen aan het woord En zorgt uw ICT even goed voor u? Enkele zorginstellingen aan het woord RealDolmen en healthcare De opzet van nieuwe zorgconcepten en de verbetering van kwaliteit en efficiëntie in healthcare worden almaar

Nadere informatie

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Ontwerptekst ten behoeve van de discussie voor de Denkdag Hervorming van de Geestelijke

Nadere informatie

TAGOR ORAS Ordas OLS. Gerechtsdeurwaarders. Accounting. Handel & Industrie. Logistieke Dienstverlening

TAGOR ORAS Ordas OLS. Gerechtsdeurwaarders. Accounting. Handel & Industrie. Logistieke Dienstverlening TAGOR ORAS Ordas OLS Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening Inhoud Kennis van zaken....................................................... 4 De ORGANI-aanpak...................................................

Nadere informatie

vanas medical vanas engineering Optimalisatie van medicatiebeheer in ziekenhuizen Dispenser E-lock Rotomat

vanas medical vanas engineering Optimalisatie van medicatiebeheer in ziekenhuizen Dispenser E-lock Rotomat vanas medical Optimalisatie van medicatiebeheer in ziekenhuizen Dispenser E-lock Rotomat vanas medical vertegenwoordigt zowel de mogelijkheden van Vanas Engineering nv als van Vanasoft nv in de medische

Nadere informatie

Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen

Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen Interprofessionele meeting Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen Vrijdag 15 maart 2013 Diamant Center Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel Deze infodag wordt door de Stichting tegen Kanker

Nadere informatie

OPLEIDINGHANDBOEK MZG

OPLEIDINGHANDBOEK MZG OPLEIDINGHANDBOEK MZG Een realisatie van de cel audit verpleegkunde van de dienst data management DG1 Concept en redactie Lieven De Maesschalck Brigitte De Maerteleire Josine Morren Gustin Luce Hofmann

Nadere informatie

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10 UltiPoint Enterprise Collaboration Title Subtitle Title Subtitle p 1/10 Inhoudstabel 1. Collaboration... 3 1.1. Context Efficiënter samenwerken en digital transformation... 3 2. UltiPoint Enterprise Collaboration

Nadere informatie

Ordas. Handel & Industrie

Ordas. Handel & Industrie Ordas Handel & Industrie Inhoud Enterprise Resource Planning........................... 4 CRM........................................................... 5 Producten en Diensten....................................

Nadere informatie

OLS. Logistieke Dienstverlening

OLS. Logistieke Dienstverlening OLS Logistieke Dienstverlening Inhoud Totale Automatisering............................... 4 OLS CSRM............................................ 7 OLS Forwarding......................................

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Academiejaar 2007-2008 juni 2008 Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Eindwerk voorgedragen door Geirnaert Oele en Guisset Peter tot het behalen van het diploma Bachelor in het informatiemanagement

Nadere informatie

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware CrossRoad Unlock your business potential Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware GMI group bewijst haar competenties in ERP, business intelligence en workflow bij bouwbedrijf Galère Slanke administratie

Nadere informatie

Verlofbeheersysteem. Projectdossier

Verlofbeheersysteem. Projectdossier Navision Verlofbeheersysteem Project aangeboden door Goerlandt Frederik voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Verlofbeheersysteem Projectdossier Voorwoord

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

OLS. Logistieke Dienstverlening

OLS. Logistieke Dienstverlening OLS Logistieke Dienstverlening Inhoud Totale Automatisering..................................... 4 OLS Forwarding............................................ 7 OLS IMS-WMS.............................................

Nadere informatie

Rimses 6. Maintenance Management Solution

Rimses 6. Maintenance Management Solution Rimses 6 Maintenance Management Solution 6 Enterprise Asset Management Nooit zijn de eisen op het vlak van Asset Management en onderhoudsbeheer zo hoog geweest als nu. Het huidig economisch klimaat stelt

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorgsector 1 34 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 1. Basisinitiatieven

Nadere informatie

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN.

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. 2014-2015 Stijn Van Driessche, universiteit Gent PROMOTOR: Prof. Dr. Dirk Avonts,

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie