chemische woordenlijst Leerkrachtenbundel bij Mooi en Cool met Chemie Nikko Kloortje Kwikske

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "chemische woordenlijst Leerkrachtenbundel bij Mooi en Cool met Chemie Nikko Kloortje Kwikske"

Transcriptie

1 chemische woordenlijst Leerkrachtenbundel bij Mooi en Cool met Chemie Sulfien Nikko Kloortje Kwikske 1

2 Inhoudstafel 2 Inhoudstafel I. Chemie?? Chemie!! Informatie voor het uitvoeren van de lesactiviteit...4 CHEMIE IN HET LEVEN VAN ALLEDAG...7 CHEMIE ALS WETENSCHAP...7 HET BEGRIP MATERIE...9 GESCHIEDENIS VAN DE CHEMIE...10 PERIODIEK SYSTEEM VAN DE ELEMENTEN...11 OPLOSSING VAN EEN CHEMISCH KRUISWOORDENRAADSEL...12 Aanvullende activiteiten KEUKENCHEMIE...14 SCRABBLE MET CHEMIE...21 BIJLAGE BIJ SCRABBLE MET CHEMIE...24 ALFABETISCHE LIJST VAN DE CHEMISCHE ELEMENTEN II. Een chemisch bedrijf Informatie voor het uitvoeren van de lesactiviteit...28 OPLOSSING VAN WOORDENSCHAT UIT DE BEDRIJFSWERELD DE CHEMISCHE INDUSTRIE IN BELGIË...32 EEN CHEMISCH BEDRIJF: EEN STAD OP ZICH...32 Aanvullende activiteiten...34 OP (VIRTUEEL) BEZOEK IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE...35 BIJLAGE BIJ OP (VIRTUEEL) BEZOEK IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE...37 EEN WEEK PRODUCTIEDIRECTEUR BIJLAGE BIJ EEN WEEK PRODUCTIEDIRECTEUR...42 OPLOSSINGEN BIJ BIJLAGE EEN WEEK PRODUCTIEDIRECTEUR...43 III.Veilig met chemie Informatie voor het uitvoeren van de lesactiviteit...44 GEVAARSYMBOLEN...45

3 Inhoudstafel 3 IV. Het chemisch bedrijf in jouw klaslokaal Informatie voor het uitvoeren van de lesactiviteit...51 Inhoudstafel DE VOORBEREIDING...53 DE VEILIGHEID IN HET KLASBEDRIJF DE PRODUCTIE...59 DE MARKETING...59 V. Receptenboek van Nikko en Co Informatie voor het uitvoeren van de lesactiviteit BADZOUT...67 HAARGEL EN SUPERSLIJM...69 BRUISBALLEN...73 DOUCHEGEL EN BADSCHUIM SUPERBUBBELBELLENBLAAS...80 Aanvullende activiteiten...84 ZOUTTUIN EXPERIMENTEREN MET NATRIUMBICARBONAAT...88 ZUUR, ZUURDER, ZUURST: PH-BEPALING...91 SCHRIJFT MIJN ZWARTE VILTSTIFT WERKELIJK ZWART?...95 Chemische woordenlijst Begrippen en productinfo...99 CHEMISCHE BEGRIPPEN PRODUCTINFO Bronnen...107

4 I. Chemie?? Chemie!! Het chemisch bedrijf in het klaslokaal T ijdens de volgende lessen zullen de leerlingen in team badproducten zoals badzout, haargel, douchegel enz. maken. Hiervoor richten ze een chemisch bedrijfje op. I. Chemie?? Chemie!! Met deze lesactiviteit worden de leerlingen geïnformeerd over hoe hun bedrijf in de klas wordt georganiseerd. Informatie voor het uitvoeren van de lesactiviteit DOELSTELLINGEN Een organisatiestructuur creëren voor het eigenhandig produceren van de badproducten Een organisatiestructuur creëren voor de verkoop van de badproducten Factoren leren kennen die belangrijk zijn voor de prijsbepaling van het product Leren hoe koopgedrag beïnvloed kan worden door de reclame en de media KLASORGANISATIE Klassikaal leergesprek. Mogelijke bijkomende individuele opdrachten voor de leerlingen worden vermeld. BENODIGDHEDEN Geen PRAKTISCHE UITVOERING Algemeenheden Voor deze lesactiviteit maken we een onderscheid tussen de voorbereiding: de klasorganisatie de productie in het chemisch bedrijf de marketing van het gemaakte product. De voorbereiding De voorbereiding behelst de organisatie van de klas (leerlingen) en het lokaal. De leerlingen werken in een team van Het 4

5 I. Chemie?? Chemie!! Chemie?? Chemie!! Deze eerste lesactiviteit geeft de leerlingen een inleiding tot het project, de chemiebende en het begrip chemie. Doelstellingen Chemie in het dagelijks leven herkennen Chemie als natuurwetenschap introduceren Bepaalde chemische begrippen introduceren Klasorganisatie Klassikaal leergesprek Benodigdheden (facultatief) Prenten van voorwerpen uit het huishouden, lege verpakkingen, verzameling voorwerpen (levensmiddelen en gebruiksvoorwerpen) Prenten van wetenschappers (Einstein, Prof. Barabas, Prof. Gobelijn, Merlijn) Praktische uitvoering Instap Het project Mooi en Cool met Chemie wordt bij de leerlingen geïntroduceerd. Ze krijgen te horen dat ze binnenkort een chemisch fabriekje gaan oprichten. De figuurtjes Nikko, Kloortje, Kwikske en Sulfien worden voorgesteld als begeleiders van het project. De leerkracht kan volgende instapmogelijkheden gebruiken. 1. De leerkracht stelt de leerlingen een aantal vragen in verband met chemie: Wat denk je dat we gaan doen in ons fabriekje? Wat is chemie? Wat is scheikunde? Is dat hetzelfde? Waar kun je overal chemische producten kopen? Noem voorbeelden van dingen die met chemie te maken hebben. Werkt er iemand die je kent in de chemie? Wat gebeurt er in een chemisch bedrijf of een chemisch laboratorium? Wat doen chemici? Heeft er al iemand van jullie chemische proefjes uitgevoerd? Heeft er al iemand over alchemie gehoord? Wat is dat? Wat zullen we allemaal moeten weten voor we ons fabriekje kunnen opstarten?

6 I. Chemie?? Chemie!! 2. De leerkracht kan informatie tonen. Een andere instapmogelijkheid is het verzamelen van gegevens (mensen, beelden) uit boeken, tv-programma s enz.. Voorbeelden zijn wetenschappelijke stripfiguren, een foto van Einstein, beelden uit het tv-programma Hoe? Zo!, reclame van Technopolis, reclame van een chemisch bedrijf. Al deze illustraties hebben op de één of andere manier met wetenschap (chemie) te maken. Vraag aan de leerlingen wat de illustraties gemeenschappelijk hebben. 3. De leerkracht kan ook een stukje voorlezen uit Harry Potter De steen der wijzen (p. 163). De aloude studie der alchemie houdt zich voornamelijk bezig met het vervaardigen van de Steen der Wijzen. Een legendarische substantie met verbluffende eigenschappen. De Steen verandert ieder metaal in zuiver goud en produceert het Levenselixer, Nicolaas Flamel, de befaamde alchemist,... Dit is een aanleiding om aan de leerlingen te vragen wat alchemie is en of dat nu ook nog bestaat. Met de antwoorden van de leerlingen wordt een woordenlijst opgebouwd om nadien een beeld (of een definitie) te vormen van het begrip chemie. Drie antwoordgroepen zullen tevoorschijn komen: Chemie opgebouwd rond het begrip chemische stof of chemie in het dagelijks leven - Chemie, daar moet je mee oppassen. Dat zijn gevaarlijke producten. - Mijn mama heeft een aantal chemische spullen als schoonmaakmiddel. - Water noemen ze H 2 O. Chemie opgebouwd rond het begrip wetenschap, chemie als schoolvak - Dat is iets met proefjes die ontploffen, of er verandert van alles. - Mijn zus heeft dat vak op de middelbare school. Chemie opgebouwd rond het begrip chemische industrie - Mijn oom werkt bij BASF. - In een chemische fabriek maken ze plastiek. - Daar is er altijd stinkende rook. Voor we ons fabriekje opstarten moeten we dus iets te weten komen over chemie in het dagelijks leven chemie als wetenschap chemie als industrie (dit wordt behandeld in Een chemische bedrijf ).

7 I. Chemie?? Chemie!! Chemie in het leven van alledag De leerlingen rangschikken een aantal producten als chemisch of niet chemisch. Laat ze hierover in groep discussiëren. Hieruit zal naar voor komen dat het moeilijk is om te bepalen wat chemisch is en wat niet. De leerlingen maken meestal een onderscheid tussen synthetische stoffen en natuurlijke stoffen. Stoffen die men in de natuur vindt, beschouwen de leerlingen zelden als chemisch. Stoffen die een gevaar betekenen en niet door hen mogen gebruikt worden, bv. white spirit, beschouwen ze vaak als chemisch. Een correct eenduidig antwoord op de vraag wat is een chemische stof is hier niet mogelijk en hoeft ook niet. Het discussieproces over wat wel of niet chemisch is, is het belangrijkste. In principe is alles om ons heen een chemische stof. De gebruiksvoorwerpen, de levensmiddelen, de stoffen rondom ons worden met een algemene naam als materie aangeduid. Aangezien materie steeds is opgebouwd uit chemische elementen, is alle materie een chemische stof, van schoonmaakmiddel tot yoghurt. De definitie van het begrip chemie zal leerlingafhankelijk zijn. Wordt de definitie opgezocht in boeken, naslagwerken of op het internet, dan vindt men meestal een definitie van chemie als wetenschap. Een goede definitie bevat hier de woorden materie en verandering van de materie. De opgezochte definitie is een goed aanknopingspunt om chemie als wetenschap te introduceren. Chemie als wetenschap Waarvan zijn de dingen werkelijk gemaakt? Waarom zijn stoffen zoals ze zijn? Wat is materie? Hoe kunnen we stoffen veranderen? Deze vragen tracht de chemie op te lossen. Het antwoord op de vraag Wat is materie? is moeilijk te begrijpen voor kinderen. Een volledig verstandsbegrip is ook nog niet noodzakelijk. Dit komt later in het schoolvak chemie wel aan bod. Alle materie wordt opgebouwd met een beperkt aantal chemische elementen. Chemische elementen worden ook atoomsoorten genoemd. Voor de leerlingen kan men deze begrippen als volgt verduidelijken: er kan een analogie gemaakt worden met een legodoos of het alfabet. Met een beperkt aantal letters worden zeer veel woorden gevormd. Op dezelfde

8 I. Chemie?? Chemie!! manier worden er met een beperkt aantal elementen zeer veel verbindingen of stoffen gemaakt. Dagelijks worden er nieuwe stoffen gemaakt. Ook een taal groeit en er worden steeds nieuwe woorden gevormd. Chemici bestuderen niet alleen de materie, ze willen ze ook veranderen. Scheikundigen synthetiseren of maken uit de chemische elementen nieuwe verbindingen, en daaruit maken ze weer andere verbindingen. Ze werken ook andersom en analyseren uit welke elementen verbindingen bestaan. De chemische veranderingen die plaatsgrijpen bij deze syntheses en analyses worden chemische reacties genoemd. De verschillende chemische elementen zijn gerangschikt in een tabel. Deze wordt het Periodiek Systeem van de Elementen of Tabel van Mendeljev genoemd. Een tabel van Mendeljev kan gratis aangevraagd worden bij Deze tabel bevat informatie over de toepassingen van de verschillende chemische elementen en is dus zeer interessant om te gebruiken in de klas. Met behulp van de Chemiebende worden een paar chemische elementen nader onderzocht. Nikko, Kloortje, Kwikske en Sulfien zijn immers genoemd naar de elementen nikkel, chloor, kwik en sulphur. Sulphur is de Engelstalige benaming voor zwavel. Hiermee kunnen de leerlingen wat moeilijkheden ondervinden. Ze kunnen ook ontdekken dat Sulfien is afgeleid van sulfiet, een zwavelverbinding. Informatie over deze en andere elementen is te vinden op het internet, in encyclopedieën, in schoolboeken van grote broer of zus. Nederlandstalige informatie over de verschillende elementen is te vinden op

9 I. Chemie?? Chemie!! Achtergrondinformatie voor de leerkracht Het begrip materie Begrippen in verband met materie, zoals bv. zuivere stof, hebben in de chemie vaak een andere betekenis dan in het dagelijks leven. Zo is zuivere lucht chemisch gezien geen zuivere stof, maar een mengsel. Chemici rangschikken materie volgens verschillende categorieën, afhankelijk van hun samenstelling en eigenschappen. Deze categorieën zijn mengsel of zuivere stof, onontleedbare stof of ontleedbare stof. Onderstaand schema geeft de onderlinge verbanden weer. MATERIE materie kan - vast -vloeibaar -gasvormig zijn MENGSEL ZUIVERE STOF ONTLEEDBARE STOF MOLECULEN ONONTLEEDBARE STOF ATOMEN Materie is alles om ons heen, van het kleinste zandkorreltje tot elke stof in het heelal. Materie kent drie aggregatietoestanden: vast, vloeibaar en gasvormig. Een steen is vast, water is vloeibaar en lucht is gasvormig. Materie kan een zuivere stof of een mengsel zijn. Een zuivere stof (soms ook wel chemische stof genoemd) heeft haar eigen kenmerken. Deze blijven steeds dezelfde. Kenmerken kunnen zijn: geur, kleur, smaak, dichtheid, geleidbaarheid,... Voorbeelden van zuivere stoffen zijn goud, zuurstof, keukenzout, krijt. Momenteel zijn er al meer dan 12 miljoen zuivere stoffen gekend.

10 I. Chemie?? Chemie!! 10 Een mengsel bestaat uit twee of meer zuivere stoffen. Voorbeelden van mengsels zijn lucht, melk, cola enz... Een mengsel kan men met behulp van bepaalde technieken scheiden in zijn zuivere stoffen. Als een zuivere stof uit één chemisch element bestaat, noemen we dat een onontleedbare stof. Voorbeelden zijn goud, zuurstof, stikstof. Bestaat een zuivere stof uit twee of meerdere chemische elementen, dan spreken we van een ontleedbare stof of verbinding, bv. keukenzout, suiker. De molecule is de kleinste bouweenheid van een ontleedbare stof. Een molecule bestaat uit atomen. Water is bijvoorbeeld opgebouwd uit de atoomsoorten waterstof (H) en zuurstof (O). Een molecule water, chemisch aangeduid met H2O, bestaat steeds uit 2 atomen H en 1 atoom O. Geschiedenis van de chemie: hoe inzicht in chemie en materie groeide In de prehistorie gebruikte men vuur om metalen te bewerken. In de tijd van de oude Grieken was men er stellig van overtuigd dat alle stoffen om ons heen gemaakt waren uit vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Dit was de elemententheorie van Aristoteles. Door deze elementen in verschillende verhoudingen te mengen konden alle stoffen gemaakt worden. De belangrijke chemische begrippen element en atoom stammen uit deze Griekse tijd. Toen de Griekse en Arabische filosofen de hemel, de maan en de sterren begonnen te bestuderen, werd er nog een basiselement toegevoegd: de ether. Hiermee was de hemel gevuld. Later, vooral in de Middeleeuwen, werd de alchemie druk beoefend. Alchemie is een mix van scheikunde, magie, bijgeloof en hekserij. Alchemie werd gepraktiseerd door alchemisten. Zij probeerden gewone metalen in goud te veranderen (en beweerden in een aantal gevallen ook dat het zou zijn gelukt), tegengiffen te vinden voor vergiftigingen, elixers te maken waardoor men onsterfelijk kon worden (de steen der wijzen ). Sommigen denken bij het horen van het woord alchemist niet aan wetenschappers, maar eerder aan tovenaars zoals Merlijn. Maar alchemisten ontdekten wel bepaalde stoffen, zoals mierenzuur, dat ze verkregen door mieren te koken, en ze ontdekten hoe je van kruiden geneesmiddelen maakt. Zij bedachten ook een aantal chemische werktuigen die nu nog worden gebruikt. De visie van de Grieken en de alchemisten bleef bestaan tot rond de 17de eeuw. Toen probeerden wetenschappers met behulp van experimenten hun ideeën en theorieën te toetsen.

11 I. Chemie?? Chemie!! 11 Antoine Lavoisier ( ) wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne chemie. (Ondanks zijn wetenschappelijke verdiensten werd Lavoisier tijdens de Franse Revolutie onthoofd.) Lavoisier toonde aan dat lucht, één van de basiselementen van de Grieken, zelf uit meerdere elementen bestaat, onder andere zuurstof. Langzaam groeide de idee dat er chemische elementen bestaan, die je kan samenbrengen en waaruit dan verbindingen worden gevormd. Deze verbindingen en elementen bestaan uit zeer kleine deeltjes: moleculen en atomen. Zo ontstond de molecuul- en atoomtheorie, die nu nog steeds geldig is. In 1803 waren er al 20 chemische elementen gekend, in 1830 kenden de chemici er al 55. Op het einde van de 19de eeuw kende men 80 elementen. Tegenwoordig kent men 110 elementen (90 komen voor in de natuur, de overigen zijn door wetenschappers gemaakt ) en meer dan 12 miljoen verbindingen. De bevindingen en wetten uit Lavoisier s periode horen nog steeds thuis in de scheikundeles. Belangrijke inzichten in de bouw van atomen en moleculen verkreeg men in de beginjaren van de 20ste eeuw. Toen werden verschillende theorieën en experimenten ontwikkeld en uitgevoerd die de bouw van het atoom beschreven (de kwantumtheorie). Periodiek Systeem van de Elementen Een belangrijk werkinstrument voor een chemicus is het Periodiek Systeem van de Elementen (PSE) of de tabel van Mendeljev, genoemd naar zijn grondlegger. Deze Russische geleerde stelde als eerste een periodieke rangschikking voor van de chemische elementen op basis van hun eigenschappen. Hij liet ook plaatsen open voor nog niet ontdekte elementen en voorspelde enkele van hun eigenschappen. Later werden deze elementen ontdekt en stelde men vast dat ze de eigenschappen hadden die Mendeljev had voorspeld. Chemici kunnen uit het PSE allerlei informatie aflezen: welke chemische elementen zich onderling gemakkelijk verbinden, de atoomstructuur van het element, de hoeveelheden die men dient te nemen voor het uitvoeren van een chemische reactie, enz. Het PSE wordt opgedeeld in groepen en perioden. De groepen worden gevormd door de kolommen. Deze chemische elementen of atoomsoorten hebben gelijkaardige eigenschappen. De perioden zijn de rijen. Hier zijn de elementen gerangschikt volgens stijgend atoomnummer.

12 I. Chemie?? Chemie!! 12 Oplossingen van een chemisch kruiswoordraadsel Oplossingen van het chemisch kruiswoordraadsel uit het leerlingenwerkboek (zie pag ). 1. Chemie is een wetenschap, die 2. materie bestudeert. 3. Materie is opgebouwd uit bouwstenen, chemische elementen genaamd. 4. De verschillende elementen zijn door de Russische geleerde Mendeljev in een tabel geplaatst. 5. Deze tabel wordt het periodiek 6. systeem van de elementen genoemd. 7. Alle stoffen om ons heen zijn opgebouwd met deze elementen. 8. Sommige stoffen zoals plastiek vind je niet in de natuur terug. 9. Zo n stoffen worden dan gesynthetiseerd 10. door chemisten in een laboratorium. 6 S Y S T E E M 1 W E T E N S C H A P 9 G E S Y N T H E T I S E E R D 2 M A T E R I E 5 P E R I O D I E R 8 P L A S T I E K 10 L A B O R A T O R I U M 3 E L E M E N T E N 4 M E N D E L J E V 7 S T O F F E N Aanvullende activiteiten Er zijn twee aanvullende activiteiten voorzien. In een eerste activiteit wordt de analogie tussen koken en chemie benadrukt. Met keukenelementen wordt een periodiek systeem van de keukenelementen opgesteld. Nadien wordt er in het keukenlabo gewerkt om met behulp van chemische reacties een nieuwe stof te vormen: een pannenkoek, cake,... In een tweede activiteit spelen de leerlingen scrabble. Met de chemische symbolen vormen ze woorden. Bij het lesmateriaal zit een template voor de chemische symbolen. Deze kan ook gebruikt worden om T-shirts te bedrukken.

13 I. Chemie?? Chemie!! 13 Het chemisch bedrijf in het klaslokaal Tijdens de volgende lessen zullen de leerlingen in team badproducten zoals badzout, I. haargel, Chemie?? douchegel enz. maken. Hiervoor Chemie!! richten ze een chemisch bedrijfje op. Met deze lesactiviteit worden de leerlingen geïnformeerd over hoe hun bedrijf in de klas wordt georganiseerd. DOELSTELLINGEN AANVULLENDE ACTIVITEITEN Een organisatiestructuur creëren voor het eigenhandig produceren van de badproducten Een organisatiestructuur creëren voor de verkoop van de badproducten Factoren leren kennen die belangrijk zijn voor de prijsbepaling van het product Leren hoe koopgedrag beïnvloed kan worden door de reclame en de media KLASORGANISATIE Klassikaal leergesprek. Mogelijke bijkomende individuele opdrachten voor de leerlingen worden vermeld. BENODIGDHEDEN Geen PRAKTISCHE UITVOERING Algemeenheden Voor deze lesactiviteit maken we een onderscheid tussen de voorbereiding: de klasorganisatie de productie in het chemisch bedrijf de marketing van het gemaakte product. De voorbereiding De voorbereiding behelst de organisatie van de klas (leerlingen) en het lokaal. De leerlingen werken in een team van Het

14 I. chemie?? chemie!! Aanvullende activiteiten 14 Keukenchemie Eenvoudige doe-activiteiten uit de keuken worden voorgesteld als startpunt voor het aanbrengen/uitdiepen van chemische begrippen en vaardigheden. Doelstellingen Vaardigheden en chemische concepten introduceren aan de hand van vaardigheden in de keuken: classificeren, ordenen, meten en wegen Een periodiek systeem van keukenelementen maken Leren rapporteren: benodigdheden, recept, waarneming, resultaat Klasorganisatie Groepswerk Inleidend klasgesprek gevolgd door groepswerk Deze activiteit kan voor of na de introductie van chemie als wetenschap en het periodiek systeem uitgevoerd worden Benodigdheden Keukeningrediënten: alledaagse ingrediënten, afzonderlijk verpakt en voorzien van naam, bv. boter, melk, bloem, olie, gist, water,... Keukenmateriaal: lepels, weegschaal, bakvormpjes Praktische uitvoering Hoewel met deze activiteit de analogie tussen keukenexperimenten en chemische experimenten benadrukt wordt, is het belangrijk de leerlingen erop te wijzen dat chemische experimenten geen keukenexperimenten zijn. Het allerbelangrijkste onderscheid is wel dat er bij chemische experimenten NOOIT geproefd wordt!

15 I. chemie?? chemie!! Aanvullende activiteiten 15 De keukenelementen Het chemisch bedrijf in het klaslokaal Eerst wordt er klassikaal een lijst opgesteld met verschillende mogelijke ingrediënten die men gebruikt bij het koken, bv. melk, water, boter, suiker, bloem, eiwit, eigeel, aroma s, Tolie, gist, jam, tomatenpuree enz. ijdens de volgende lessen zullen de leerlingen in team badproducten zoals Nadien wordt aan elk ingrediënt een verkorte notatie gegeven. badzout, haargel, douchegel enz. maken. Hiervoor richten ze een chemisch bedrijfje Dit symbool op. kan bestaan uit: een hoofdletter een hoofdletter gevolgd door een kleine letter. Met deze lesactiviteit worden de leerlingen geïnformeerd over hoe hun bedrijf in de klas wordt georganiseerd. De toegekende symbolen zijn uniek; elk ingrediënt heeft zijn eigen symbool. Benadruk de analogie tussen symbolen voor de keukenelementen en de weergave van chemische elementen met behulp van hun symbool. Vermijd dezelfde symbolen doelstellingen voor chemische elementen en keukenelementen. Een organisatiestructuur creëren voor het eigenhandig produceren Maak ook het onderscheid tussen grondstof en materiaal duidelijk. De grondstoffen van de badproducten in de keuken zijn de ingrediënten. Het materiaal zijn de lepels, de weegschaal, de Een organisatiestructuur creëren voor de verkoop van de badproducten oven enz. Dit stemt overeen met de chemische elementen en het chemisch glaswerk: Factoren leren kennen die belangrijk zijn voor de prijsbepaling maatcilinder, maatbeker, spatel,... van het product Leren hoe koopgedrag beïnvloed kan worden door de reclame en de media Nadien worden verschillende ingrediënten uitgestald en voorzien van het correcte symbool. klasorganisatie De leerlingen geven tabelmatig de verschillende ingrediënten en hun symbool weer. Klassikaal Hieronder wordt leergesprek. een opsomming Mogelijke bijkomende gegeven van individuele een mogelijk opdrachten symbool voor de enkele leerlingen ingrediënten. worden vermeld. benodigdheden MELK WATER Geen Ml Wa BOTER Bo praktische uitvoering SUIKER Su Algemeenheden BLOEM Bl Voor deze lesactiviteit maken we een onderscheid tussen EIWIT Ew de voorbereiding: de klasorganisatie EIGEEL Eg de productie in het chemisch bedrijf OLIE de marketing van het Ol gemaakte product. JAM Jm De voorbereiding KAAS De voorbereiding behelst Ka de organisatie van de klas (leerlingen) en het lokaal. De ROOMKAAS leerlingen Rk werken in een team van Het

16 I. chemie?? chemie!! Aanvullende activiteiten 16 De keukenelement-massa Het chemisch bedrijf in het klaslokaal Met behulp van de weegschaal bepalen de leerlingen nadien de massa van de verschillende ingrediënten. Hiervoor wordt steeds 1 eetlepel of theelepel afgewogen. TVooraf kan klassikaal nagegaan worden welke mogelijke problemen er kunnen ijdens de volgende lessen zullen de leerlingen in team badproducten zoals optreden en hoe deze op te lossen, bv. badzout, haargel, douchegel enz. maken. Hiervoor richten ze een chemisch bedrijfje Steeds op. dezelfde lepel gebruiken Hoe werken we met vloeistoffen? Met deze lesactiviteit worden de leerlingen geïnformeerd over hoe hun bedrijf in de Steeds op dezelfde wijze de lepel afstrijken klas wordt georganiseerd.... De leerlingen noteren dit resultaat in hun tabel. Merk op: de leerlingen bepalen hier doelstellingen eigenlijk niet de massa van het ingrediënt, maar de dichtheid. De dichtheid is de massa Een per organisatiestructuur volume-eenheid, hier creëren dus de massa voor het per eigenhandig eetlepel. produceren van de badproducten Een organisatiestructuur creëren voor de verkoop van de badproducten Het periodiek Factoren systeem leren kennen van die de keukenelementen belangrijk zijn voor de prijsbepaling In groep van worden het product nu de verschillende keukenelementen georganiseerd. De eigenschappen Leren van hoe de koopgedrag keukenelementen beïnvloed worden kan beschreven. worden door De de elementen reclame en met de gelijkaardige eigenschappen worden gegroepeerd. De volgende eigenschappen kunnen media klasorganisatie onder de loep genomen worden: kleur, aggregatietoestand (vast/vloeibaar), melkproduct,... Klassikaal leergesprek. Mogelijke bijkomende individuele opdrachten voor de Nadien leerlingen worden worden keukenelementen vermeld. in een tabel geplaatst, naar analogie met de tabel van Mendeljev. De ingrediënten worden horizontaal geplaatst volgens stijgende benodigdheden dichtheid, het verticale verband geeft gelijkaardige eigenschappen aan. Hieronder Geenwordt dit tabelmatig weergegeven. De dichtheid uitgedrukt in gram per 1 theelepel keukenelement bevindt zich tussen haakjes. Opgelet, deze waarden zijn praktische arbitrair. Afhankelijk uitvoering van de grootte van de lepel en weegmethode gelden hiervoor andere waarden. Algemeenheden Voor deze lesactiviteit maken we een onderscheid tussen Vloeistoffen witte poeders ei melkproduct fruitproduct de voorbereiding: de klasorganisatie Ew (1,5) Ct (2,6) de productie in het chemisch bedrijf Ol de (2,9) marketing van het gemaakte product. Wa (3,2) Ml (3,4) De voorbereiding De voorbereiding behelst Bl (3,6) de organisatie Eg (3,9) van de klas Rk (leerlingen) (4,2) en het lokaal. Su (4,4) Bo (4,5) De leerlingen werken in een team van Het

17 I. chemie?? chemie!! Aanvullende activiteiten 17 Het chemisch bedrijf in het klaslokaal De verschillende voorstellen van de verschillende groepen worden klassikaal besproken. Er wordt 1 gezamenlijke tabel gemaakt en opgehangen. TRecept ijdens vs. de laboprocedure volgende lessen zullen de leerlingen in team badproducten zoals badzout, haargel, douchegel enz. maken. Hiervoor richten ze een chemisch In groep wordt er nu gezocht naar een kookrecept waarin de opgesomde ingrediënten bedrijfje op. voorkomen. Dit zijn vooral recepten voor brood, pizzadeeg, pannenkoeken, cake enz. Met Deze deze recepten lesactiviteit worden worden nu chemisch de leerlingen vertaald. geïnformeerd De benodigdheden over hoe worden hun bedrijf in de klas aangegeven wordt georganiseerd. met hun verkorte notatie, de hoeveelheid wordt uitgedrukt in lepels. Hiervoor gebruiken de leerlingen de regel van drie. doelstellingen Het recept wordt genoteerd in verschillende stappen. Het uiteindelijke resultaat wordt weergegeven in formulevorm. Hierin zijn alle keukenelementen en de benodigde Een organisatiestructuur hoeveelheid te herkennen. creëren voor het eigenhandig produceren van de badproducten Voorbeeld: Een organisatiestructuur Kaaskoekjes creëren voor de verkoop van de badproducten Factoren leren kennen die belangrijk zijn voor de prijsbepaling Benodigdheden van het product 2 theelepels Leren hoe Ew koopgedrag beïnvloed kan worden door de reclame en de media 2 theelepels Eg 1 theelepel Ml klasorganisatie 2 theelepels Bl Klassikaal 3 theelepels leergesprek. Rk Mogelijke bijkomende individuele opdrachten voor de leerlingen 1 theelepel worden Ol (voor vermeld. de pan) Recept benodigdheden Mix Ew, Eg en Rk. Voeg Geen Ml toe, eventueel wat peper en zout. Doe Ol in de pan en laat warm worden. praktische Bak kleine uitvoering hoeveelheden van het deeg in de pan totdat de koekjes goudbruin zijn. Algemeenheden Formulevorm: Voor Vermeld deze lesactiviteit alle ingrediënten maken en we geef een de onderscheid verhouding tussen van hoeveelheid ten opzichte van elkaar weer. Kaaskoekjes: de voorbereiding: Ew 2 Eg 2 MlBl de 2 klasorganisatie Rk 3 Ol de productie in het chemisch bedrijf de marketing van het gemaakte product. De voorbereiding De voorbereiding behelst de organisatie van de klas (leerlingen) en het lokaal. De leerlingen werken in een team van Het

18 I. chemie?? chemie!! Aanvullende activiteiten 18 Receptverslag vs. laboverslag Het chemisch bedrijf in het klaslokaal Indien mogelijk wordt het voorgestelde recept uitgeprobeerd. Tijdens het uitvoeren van het recept en het bakken worden de waarnemingen genoteerd. Het deeg wordt dikker, Tvloeibaar, verandert van kleur enz. ijdens de volgende lessen zullen de leerlingen in team badproducten zoals Nadien wordt het resultaat besproken: de smaak, kleur, consistentie,... Eventueel kunnen badzout, haargel, douchegel enz. maken. Hiervoor richten ze een chemisch aanbevelingen gesuggereerd worden voor de toekomst (kortere baktijd, meer suiker,...). bedrijfje op. Al deze gegevens kunnen worden genoteerd in het keukenverslag. Met deze lesactiviteit worden de leerlingen geïnformeerd over hoe hun bedrijf in de De algemene verslagstructuur ziet er dus als volgt uit: klas wordt georganiseerd. Titel Doelstelling:... maken doelstellingen Benodigdheden: ingrediënten, materiaal Procedure Een organisatiestructuur of recept met resultaat creëren in voor formulevorm het eigenhandig produceren Waarnemingen van de badproducten Resultaat Een organisatiestructuur creëren voor de verkoop van de badproducten Factoren leren kennen die belangrijk zijn voor de prijsbepaling van het product Leren hoe koopgedrag beïnvloed kan worden door de reclame en de media klasorganisatie Klassikaal leergesprek. Mogelijke bijkomende individuele opdrachten voor de leerlingen worden vermeld. benodigdheden Geen praktische uitvoering Algemeenheden Voor deze lesactiviteit maken we een onderscheid tussen de voorbereiding: de klasorganisatie de productie in het chemisch bedrijf de marketing van het gemaakte product. De voorbereiding De voorbereiding behelst de organisatie van de klas (leerlingen) en het lokaal. De leerlingen werken in een team van Het

19 I. chemie?? chemie!! Aanvullende activiteiten 19 Achtergrondinformatie voor de leerkracht Het chemisch bedrijf in het klaslokaal Periodiek systeem van de Elementen THet ijdens Periodiek de volgende Systeem van lessen de Elementen zullen de leerlingen komt aan bod in team in de badproducten lesactiviteit zoals Chemie?? badzout, Chemie!! haargel, (deel douchegel I, p. 11). enz. maken. Hiervoor richten ze een chemisch bedrijfje Chemische op. reacties in de keuken Met Veranderingen deze lesactiviteit in de materie worden kunnen de leerlingen permanent geïnformeerd of omkeerbaar over hoe zijn. hun Er wordt bedrijf een in de klas onderscheid wordt georganiseerd. gemaakt tussen een chemische of een fysische verandering. Bij een chemische verandering wordt een nieuwe stof gevormd. Bij het maken van doelstellingen wijn wordt door een gistproces de suiker uit de druiven omgezet in alcohol. De nieuwe gevormde stof is alcohol. Men zegt dat er een chemische reactie heeft plaatsgevonden. Een organisatiestructuur creëren voor het eigenhandig produceren van de badproducten Bij een Een fysische organisatiestructuur verandering wordt creëren er geen voor nieuwe de verkoop stof gevormd. van de badproducten Als je suiker of zout oplost Factoren in water, leren verkrijg kennen je geen die nieuwe belangrijk stof, zijn maar voor een de mengsel. prijsbepaling van het product Een permanente Leren hoe koopgedrag verandering beïnvloed is blijvend. kan Je kunt worden oorspronkelijke door de reclame stoffen de media niet recupereren. Chemische veranderingen zijn permanent. Er zijn immers nieuwe stoffen gevormd. klasorganisatie Bij een omkeerbare verandering kun je de oorspronkelijke stoffen terugwinnen. Fysische Klassikaal veranderingen leergesprek. Mogelijke zijn omkeerbaar. bijkomende Het opgeloste individuele zout opdrachten bijvoorbeeld voor kun je terugwinnen de leerlingen door worden het vermeld. water te verdampen. Als benodigdheden we een deeg maken, maken we een mengsel. Boter, zelfrijzende bloem, eieren, suiker en melk worden gewoon vermengd. We kunnen (als we willen) in het laboratorium Geen dit mengsel weer scheiden in zijn verschillende bestanddelen, namelijk boter, bloem, eieren, suiker, melk. We hebben te maken met een omkeerbare fysische praktische verandering, uitvoeringwant er heeft nog geen chemische reactie plaatsgevonden. Als Algemeenheden we dit mengsel bakken, worden er nieuwe stoffen gevormd. Er vinden complexe chemische Voor deze lesactiviteit reacties plaats maken onder we invloed een onderscheid van temperatuur tussen in de oven. Het deeg rijst door de vorming van een gas, de eieren stollen, de vloeistof verdampt, de cake wordt bruin. de We voorbereiding: hebben te maken de klasorganisatie met een permanente chemische verandering. de productie in het chemisch bedrijf Chemische permanente veranderingen vinden meestal plaats wanneer voedsel wordt de marketing van het gemaakte product. verwarmd of gebakken. De voorbereiding De voorbereiding behelst de organisatie van de klas (leerlingen) en het lokaal. De leerlingen werken in een team van Het

20 I. chemie?? chemie!! Aanvullende activiteiten 20 Analogie tussen keukenconcepten en chemieconcepten Het chemisch bedrijf in het klaslokaal Onderzoek heeft aangetoond dat jonge kinderen leren door op actieve wijze met concrete objecten te werken. Concepten en vaardigheden die ze verwerven aan de Thand van deze concrete informatie vormen een platform waarop later meer abstracte ijdens de volgende lessen zullen de leerlingen in team badproducten zoals informatie kan verankerd worden. De voorgestelde keukenactiviteiten laten toe een badzout, haargel, douchegel enz. maken. Hiervoor richten ze een chemisch link te leggen naar de vaak abstracte chemie. bedrijfje op. Met Hieronder deze lesactiviteit wordt de analogie worden tussen de leerlingen de keukenconcepten geïnformeerd en over vaardigheden hoe hun bedrijf en in de de klas chemische wordt georganiseerd. concepten en vaardigheden weergegeven. doelstellingen keukenconcepten chemische concepten ingrediënten Een organisatiestructuur creëren voor het chemische eigenhandig elementen produceren van de badproducten verkorte Een organisatiestructuur symbolische weergave creëren voor de chemische verkoop van symbolen de badproducten Factoren leren kennen die belangrijk zijn voor de prijsbepaling periodiek van het product systeem van periodiek systeem van de elementen de Leren ingrediënten hoe koopgedrag beïnvloed kan worden door de reclame en de media mol als hoeveelheid (massa-eenheid) lepel als hoeveelheid klasorganisatie in de chemie Klassikaal formulevorm leergesprek. Mogelijke bijkomende individuele chemische opdrachten formule voor verbinding de leerlingen worden vermeld. keukenvaardigheden chemische vaardigheden benodigdheden veilig werken in de keuken Geen veilig werken in het labo eenhedenconversie (gram-lepel) praktische uitvoering stoichiometrie gebruikmaken van het periodiek Algemeenheden data classificeren systeem van de elementen Voor deze lesactiviteit maken we een onderscheid tussen een kookrecept volgen een laboprocedure volgen de voorbereiding: de klasorganisatie een de productie volledig kookverslag in het chemisch schrijven bedrijf een laboverslag schrijven de marketing van het gemaakte product. De voorbereiding De voorbereiding behelst de organisatie van de klas (leerlingen) en het lokaal. De leerlingen werken in een team van Het

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Chemie: Atoomstructuur en periodiek systeem 6/16/2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Chemie: Atoomstructuur en periodiek systeem 6/16/2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Chemie: Atoomstructuur en periodiek systeem 6/16/2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Naam. Klas. Melkzuur. Van spierpijn tot kunstknie 3 vwo

Naam. Klas. Melkzuur. Van spierpijn tot kunstknie 3 vwo Naam Klas Melkzuur Van spierpijn tot kunstknie 3 vwo Inhoudsopgave Melkzuur, van spierpijn tot kunstknie Blz. Voorwoord 2 1. Melkzuur, wat is t en wat kun je er mee? 3 Opgaven 11 2. oe maak je melkzuur?

Nadere informatie

Belangrijk om weten voor je het project start:

Belangrijk om weten voor je het project start: Belangrijk om weten voor je het project start: 1 Begin zo snel mogelijk met de enquête (SEI) omdat de resultaten de productie zullenbepalen. WW kan gelijktijdig beginnen met pagina 1 van het project. 2

Nadere informatie

WERKEN AAN EEN WERELD WAAR AFVAL NIET BESTAAT!

WERKEN AAN EEN WERELD WAAR AFVAL NIET BESTAAT! WERKEN AAN EEN WERELD WAAR AFVAL NIET BESTAAT! BIOBASED LESSENSET plastic uit planten 1 basisscholen. VOORWOORD We staan met z n allen aan de vooravond van een transitie naar een wereld waarin we minder

Nadere informatie

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek Evalueren van brede ontwikkeling van leerlingen in open onderwijsvormen Februari 2007 Pierre Kemmers Martin Klein Tank Marja van Graft Onderzoekend

Nadere informatie

Energie om mee te nemen

Energie om mee te nemen 001 Nieuwe Scheikunde Energie om mee te nemen Een module over batterijen Module 02 Leerlingentekst 003 inhoud voorwoord 005 inleiding 006 elektrische energie 007 hoe reageren een reductor en een oxidator

Nadere informatie

NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2009/7841/020

NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2009/7841/020 NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud Situering van het leerplan...5

Nadere informatie

Leidt de vaardigheid onderzoek doen tot betere scheikundige begripsvorming

Leidt de vaardigheid onderzoek doen tot betere scheikundige begripsvorming Onderzoek van onderwijs Leidt de vaardigheid onderzoek doen tot betere scheikundige begripsvorming Kan het zelf laten uitvoeren van onderzoekjes, van 3 de klas havo/vwo leerlingen, er aan bijdragen dat

Nadere informatie

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica Wanneer het koud is, dienen warme kleren als isolatoren om het warmteverlies van het lichaam naar de omgeving door geleiding en convectie te verminderen. De stralingswarmte van een kampvuur kan jou en

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER Colofon De module Blue Energy: zonne-energie uit water is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 3 februari 2010 gecertificeerd door

Nadere informatie

KLAS 4 HAVO. Materialen

KLAS 4 HAVO. Materialen KLAS 4 HAVO Materialen MATERIALEN Colofon Project Nieuwe Natuurkunde Auteur M.m.v. Vormgeving: Redactie: Hans van Bemmel Onne van Buuren, Rob van Haren, Kees de Lange Loran de Vries Harrie Eijkelhof, Koos

Nadere informatie

De kern van de economie

De kern van de economie De kern van de economie A. Heertje bron. Stenfert Kroese, Leiden 1962. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heer039kern01_01/colofon.htm 2008 dbnl / A. Heertje 1 I. Grondbegrippen 1. Doel

Nadere informatie

De slimme verbruiker G A S T

De slimme verbruiker G A S T De slimme verbruiker G A S T Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) Te downloaden via http://www.cteno.be/gast Auteurs: Redactie: Illustraties: Lay-out: Centrum voor Taal

Nadere informatie

In het Platform Taalgericht Vakonderwijs werken lerarenopleidingen, begeleidingsinstellingen en ontwikkelinstituten samen aan de ontwikkeling

In het Platform Taalgericht Vakonderwijs werken lerarenopleidingen, begeleidingsinstellingen en ontwikkelinstituten samen aan de ontwikkeling In het Platform Taalgericht Vakonderwijs werken lerarenopleidingen, begeleidingsinstellingen en ontwikkelinstituten samen aan de ontwikkeling en implementatie van taalgericht vakonderwijs. Zie www.taalgerichtvakonderwijs.nl.

Nadere informatie

MODULE 1: Wat is wetenschap?

MODULE 1: Wat is wetenschap? MODULE 1: Wat is wetenschap? Voor de docent Dit is module 1 van de 6 modules horend bij het programma BasisNatuurWetenschappen. In dit bestand zijn leerlingenmateriaal en docentenmateriaal voor deze module

Nadere informatie

DENK CREATIEF! Auteurs: David van der Kooij & Mignon van Ophuizen

DENK CREATIEF! Auteurs: David van der Kooij & Mignon van Ophuizen DENK CREATIEF! creatieve vaardigheden in de onderwijspraktijk Auteurs: David van der Kooij & Mignon van Ophuizen Colofon uitgever auteurs VORMGEVING Onderwijs Maak Je Samen David van der Kooij & Mignon

Nadere informatie

LESSENSERIE HEELAL GROEP 3/4

LESSENSERIE HEELAL GROEP 3/4 LESSENSERIE HEELAL GROEP 3/4 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De lessenserie in het kort 3 Doelstellingen 3 Benodigdheden 3 Trefwoorden en kernbegrippen 4 Overzicht lesinhouden 4 Aandachtspunten bij de

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso

Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso Marie-Josée Janssens 19 november 2011 Marie-Josée Janssens Alle rechten voorbehouden http://www.chem.kuleuven.be/aloch 1 De SETOC algemeen

Nadere informatie

Inhoud. Thema 1: Inleiding en situering 5 1 Basisbegrippen 5 2 Welvaart en welzijn 16 3 De economische kringloop 24

Inhoud. Thema 1: Inleiding en situering 5 1 Basisbegrippen 5 2 Welvaart en welzijn 16 3 De economische kringloop 24 2 Inhoud Thema 1: Inleiding en situering 5 1 Basisbegrippen 5 2 Welvaart en welzijn 16 3 De economische kringloop 24 Thema 2: Ondernemingen en bedrijven 32 1 De bedrijfskolom 32 2 Btw 43 3 Indeling van

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1 Voorwoord Voorwoord Theatro Bricolo is een wetenschapstheater, dat zich richt tot 8- tot 10-jarigen. Aan de hand van een verhaal uit de leefwereld van de kinderen brengen twee acteurs op een ludieke en

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

Op zoek. naar de stroombron. Educatief pakket elektriciteit - 1 e graad secundair onderwijs

Op zoek. naar de stroombron. Educatief pakket elektriciteit - 1 e graad secundair onderwijs Educatief pakket elektriciteit - 1 e graad secundair onderwijs Op zoek 8 opdrachten om elektriciteit helder te brengen tijdens het vak Technologische opvoeding naar de stroombron Inhoud: 1. Inleiding p.3

Nadere informatie

Antivirus software versus Malware

Antivirus software versus Malware Antivirus software versus Malware Bachelorscriptie door Anne Westerhof (0815012) Samenvatting Vroeger waren de enige kwaadaardige programma s virussen en als reactie hierop werd antivirus software uitgebracht.

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie

Leerkrachtgids Chemieles. Zes thema s en bijpassende proeven

Leerkrachtgids Chemieles. Zes thema s en bijpassende proeven Leerkrachtgids Chemieles Zes thema s en bijpassende proeven Wil je ook aan chemie doen met je klas maar weet je niet hoe? Dan is de chemiesurvivalgids voor het basisonderwijs iets voor jou! Deze gids vertelt

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie