Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen"

Transcriptie

1 Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen onze missie Voka wil als het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van ondernemers en de representatieve organisatie van ondernemingen in Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil aldus fundamenteel bijdragen tot de welvaart en welzijn van zijn regio. Antwerpen West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Vlaams-Brabant

2 Jo Libeer Gedelegeerd bestuurder Michel Delbaere Voorzitter Bij Voka staat de ondernemer centraal Als onafhankelijke spreekbuis wil Voka het bedrijfsleven in Vlaanderen en bijgevolg ook de Vlaamse economie meer slagkracht en wendbaarheid geven. Op die manier willen we bijdragen tot meer welvaart en welzijn in Vlaanderen. Voka verdedigt de belangen van de ondernemingen op lokaal, Vlaams, nationaal en internationaal vlak. Op Vlaams niveau zijn we een officiële partner in het sociaal overleg. Zo hebben we een belangrijke invloed op het beleid in Vlaanderen. We hebben vertegenwoordigers in een groot aantal instellingen, commissies en projectorganisaties, en overleggen structureel met de Vlaamse sectororganisaties. Het Voka-Kenniscentrum verwerkt, analyseert en interpreteert informatie over actuele sociaal-economische onderwerpen. Dat studiewerk vormt de basis van onze standpunten. De blauwe fiches in deze map vertellen u meer over hoe we uw belangen behartigen. Via Voka krijgt u toegang tot het grootste netwerk van Vlaamse bedrijven, dankzij onze meer dan ledenondernemingen. Onze leden vertegenwoordigen samen 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. In totaal gaat het om meer dan mensen. De ondernemingen zijn het hart van onze organisatie. Zij bepalen welk beleid Voka voert. Dat houdt ons scherp en op de juiste koers. De groene fiches in deze map vertellen u meer over hoe u ons netwerk kunt benutten. U kunt ook bij Voka terecht voor een breed aanbod aan diensten. Door onze unieke structuur met lokale, nationale en internationale vertakkingen en onze uitgebreide ervaring kennen wij de behoeften van ondernemingen. We kunnen u op een snelle en gepaste manier helpen. Ons opleidingsaanbod is ruim en verspreid over heel Vlaanderen. De rode fiches in deze map vertellen u meer over onze dienstverlening. Voka biedt u een brede waaier aan nieuws en informatie aan. Regionale tijdschriften en Vlaamse uitgaven houden u op de hoogte van de socio-economische actualiteit en de Voka-activiteiten. Thematische brochures, de Voka-website en onze digitale nieuwsbrieven zijn een bron van praktische en gebruiksvriendelijke informatie. De oranje fiches in deze map geven u een overzicht van ons informatie-aanbod.

3 belangenbehartiging

4 Voka streeft naar een ondernemingsvriendelijk beleid dat de behoeften van bedrijven invult. Wij verdedigen de belangen van uw onderneming op alle niveau s: in uw streek, in Vlaanderen, op federaal niveau en internationaal. Voka behartigt uw belangen Ondernemer zijn is meer dan een dagtaak. Daarom hebt u wellicht geen tijd om het overheidsbeleid op te volgen of om met de overheid te overleggen. Laat dat maar aan ons over: ondernemen is uw zorg, zorgen voor ondernemers de onze! Voka laat de stem van zijn leden horen op alle niveaus. Aan de hand van de inbreng van onze leden (rechtstreeks of via onze opinieclubs en werkgroepen) schat het Voka-Kenniscentrum de sociaal-economische evoluties in en adviseert het de overheid over nieuw of aangepast beleid. Die analyse vormt de basis voor de verdediging van alle ondernemingsbelangen. Onze stem wordt gehoord, op alle niveau s: Lokaal en regionaal: We zijn aanwezig in alle Sociaal-Economische Raden (SERR s) en Regionale Sociaal-Economische Overlegcomités (RESOC s) Vlaams: We zijn een officiële gesprekspartner in het overleg tussen de Vlaamse sociale partners onderling, via de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). In het Vlaams Economische Sociaal Overlegcomité (VESOC) schuift ook de overheid mee aan tafel. En we werken structureel samen met de meeste Vlaamse sectororganisaties. Federaal: We zijn vertegenwoordigd in het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en werken samen met Brussels Enterprises Commerce and Industry (Beci) en de Union Wallonne des Entreprises (UWE). We zijn ook aanwezig op tal van belangrijke commissies, overleg- en adviesorganen, waar we het verschil kunnen maken. Waar nodig overleggen we afzonderlijk met politici, ambtenaren, vakbonden, academici, journalisten en middenveldorganisaties over specifieke dossiers. Ons maandblad Vokaberichten is specifiek gericht op beleidsmakers, opiniemakers en journalisten. Zo komen onze standpunten en adviezen op het juiste moment onder hun aandacht.

5 Het kenniscentrum van Voka is toonaangevend in Vlaanderen. Het werkt oplossingen uit voor uw actuele problemen en formuleert daarrond standpunten en beleidssuggesties. Het kenniscentrum van Voka Het Voka-kenniscentrum is een denktank die sociaal-economische evoluties op de voet volgt en hun impact op de economische ontwikkeling analyseert. Het kenniscentrum treedt op als schaduwkabinet en verdedigt de belangen van de ondernemingen in Vlaanderen. Het werkgebied van het kenniscentrum bestrijkt de globale omgeving van de onderneming. De werkvelden omvatten alle aspecten van het ondernemingsleven, van innovatie, arbeidsmarkt en internationaal ondernemen, over mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu tot fiscaliteit, pensioenen, de overheid en Europa. Concreet komt het er op neer dat het kenniscentrum proactief beleidsvoorbereidende inzichten ontwikkelt en oplossingen uitwerkt voor problemen waar ondernemers mee geconfronteerd worden. Het volgt de nieuwe trends op de voet en beschikt vaak vóór anderen over relevante informatie. Deze inzichten en visies worden gecommuniceerd naar de pers, politici en andere sociale partners. Daarnaast is er een reactieve aanpak. Het Voka-kenniscentrum reageert snel op de dagelijkse politieke actualiteit en de maatregelen die parlementen, regeringen, sociale partners e.a. voorstellen. Ook hiermee worden de pers- en lobby-acties ingevuld. Kort samengevat is de taak van het kenniscentrum: Standpunten en langetermijnvisies ontwikkelen die mee het toekomstig beleid vormgeven. Deze standpunten worden gecommuniceerd aan alle betrokken partijen en sturen mee de publieke opinie. Als schaduwkabinet optreden om het huidige beleid waar nodig bij te sturen. Doelstelling is om besluitvormers te overtuigen keuzes te maken die het economisch welzijn, de welvaart en het ondernemingsklimaat bevorderen. Advies en service verlenen wanneer een ondernemingsprobleem het lokale niveau overstijgt of opduikt voor een groep van ondernemingen. Samen met de bevoegde overheidsdiensten wordt dan naar een oplossing gezocht.

6 Voka verdedigt uw mening Om uw mening en uw belangen goed te kunnen verdedigen, is Voka een sterk betrokken speler in de Vlaamse beslissingsstructuren. We zijn onder meer vertegenwoordigd in deze raden en organisaties: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Vlaams Instituut voor Bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT) Flanders Investment and Trade (FIT) Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) Voka werkt ook al ruime tijd nauw samen met de Vlaamse sectoren. Dat versterkt onze stem in het sociaal overleg en geeft ons meer slagkracht tegenover de overheid. We focussen op inhoudelijke en operationele samenwerking en ontwikkelen samen projecten. We sloten een samenwerkingsprotocol af met intussen al 29 Vlaamse sectoren: Agoria (technologie) BVBO (bewaking) BVBVK (vries- en koelnijverheid) BVS (vastgoed) CIB Vlaanderen (immobiliën) Cobelpa Vlaanderen (papier en karton) Coberec (recuperatie en recyclage) Comeos (handel en diensten) Creamoda Vlaanderen (mode en confectie) Essenscia Vlaanderen (chemie en life sciences) FEBEG (elektriciteit en gas) Febelgra (grafiek) FEBEM (milieubeheer) Febetra Vlaamse Gemeenschapsraad (transport en logistiek) Febiac (automobiel en tweewielers) Federatie van de Toeristische Industrie Federauto (autohandel en reparatie) Federgon (werk en HR) Fedustria (textiel, hout en meubelen) Fetra (papier- en kartonverwerking) Fevia (voeding) FOS (seniorenzorg) ORI (advies- en engineeringsbureaus) OVO (ontginning) Staalindustrie Verbond VARU (uitvaart) VGI (glas) Vlaamse Confederatie Bouw Vlaamse Havenvereniging

7 De missie van het kenniscentrum is gelijk te hebben én gelijk te halen. De basis voor al onze standpunten is de mening van de ondernemer. Uw mening vormt onze standpunten Het Voka-kenniscentrum ontwikkelt standpunten over alle onderwerpen die de competitiviteit en groeikracht van het ondernemen in Vlaanderen beïnvloeden. Hiervoor worden sociaal-economische en ecologische evoluties opgevolgd en de impact ervan op de economische ontwikkeling van de ondernemingen en van Vlaanderen geanalyseerd. Deze analyses worden dan vertaald in standpunten en in voorstellen voor een ander beleid van overheden en sociaal overleg van vakbonden. Elk standpunt vindt zijn oorsprong bij de ondernemer zelf. Zijn mening en inzicht worden afgetoetst aan andere ondernemingen en verrijkt met eigen of extern wetenschappelijk onderzoek. Elke adviseur binnen het kenniscentrum onderhoudt ook intensief contact met allerlei stakeholders. Zo houdt het Voka-kenniscentrum de vinger aan de pols. Het onderzoek, de gesprekken en de analyses maken het de adviseur mogelijk een gefundeerd inzicht op te bouwen. Voor de kwesties die regionaal bepaald zijn, wordt bij de Voka - Kamers van Koophandel ook specifieke expertise ontwikkeld. Denken we maar aan ruimtelijke ordening, lokale fiscaliteit, arbeidsmarkt en mobiliteit. Al deze inzichten worden dan vertaald in concrete standpunten en actieplannen rond lokale, Vlaamse, federale en Europese beleidsthema s. De inzichten worden gebruikt om ons gelijk te halen via informele en formele gesprekken met politici en ambtenaren, vakbonden en andere betrokken stakeholders. Elk standpunt wordt op diverse manieren gecommuniceerd, in contacten met de ondernemingen en stakeholders, in formele en informele gesprekken met politici en in het overleg met de politiek en de sociale partners, in de pers, tijdens netwerkevents en tijdens bedrijfsbezoeken. Het doel is rond elk standpunt een breed draagvlak te creëren bij de overheden, sociale partners en andere stakeholders die betrokken zijn. Door hen duidelijk te informeren over het waarom en hoe van onze standpunten zorgen we ervoor dat de juiste beslissingen worden genomen en de publieke opinie op een correcte manier wordt voorgelicht.

8 De Voka-werkgroep Ruimtelijke Ordening bundelt de expertise rond ruimtelijke ordening en buigt zich over hete hangijzers. Zo wordt de Voka-visie in ruimtegebonden dossiers bepaald. Werkgroep Ruimtelijke Ordening creëert extra ruimte om te ondernemen Het kenniscentrum maakt uitgebreid gebruik van het Voka-netwerk om de aanwezige kennis in standpunten en visies om te zetten. De Voka-werkgroep Ruimtelijke Ordening werd recent opnieuw opgestart op vraag van verschillende bedrijven en sectoren. Binnen de werkgroep komen specialisten samen van zowel sectororganisaties als bijvoorbeeld projectontwikkelaars om ruimtegerelateerde dossiers te bespreken. De doelstelling van de werkgroep is tweeledig. Enerzijds is de werkgroep een platform waar informatie uitgewisseld wordt tussen professionals. Binnen de werkgroep worden evoluties in de ruimtelijke ordeningswetgeving van nabij gevolgd en besproken. Anderzijds is de werkgroep het forum waarin de Voka-standpunten bepaald worden in ruimtegebonden dossiers, en dit zowel proactief in strategische langetermijndossiers (bijvoorbeeld het RSV II), als reactief. De verschillende invalshoeken van de leden van de werkgroep maken dat standpunten goed onderbouwd en breed gedragen zijn. Uiteindelijk doel is om via overleg op basis van uitgewerkte standpunten met zowel beleidsmensen als administratie extra ruimte te creëren om te ondernemen. De werkgroep vergadert driemaandelijks onder het voorzitterschap van Paul Kumpen (Kumpen). contact Steven Betz tel

9 Ondernemingen die moeilijkheden ondervinden in de werking van de douane, kunnen in een werkgroep mee oplossingen bedenken. Voka verdedigt deze standpunten in zijn overleg met de douane. Werkgroep Douane: werk mee aan oplossen van douaneproblemen Bedrijven ondervinden een aantal knelpunten in de werking van de douane. Voka heeft een werkgroep opgericht waar ondernemingen samen oplossingen kunnen bedenken voor die knelpunten. De werkgroep zal een viertal maal per jaar vergaderen. Tijdens die vergaderingen kunnen standpunten worden uitgewerkt. Voor Voka-leden die meer willen weten over de werking van de douane, zal er één- tot tweemaal per jaar een seminarie worden opgezet. Als ondernemer kan u mee ideeën aanleveren hoe de structuur van de douane efficiënter kan gemaakt worden, via een degelijke ICT-infrastructuur bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe evoluties die opvolging verdienen, zoals de nieuwe EU-reglementering die in België geïmplementeerd moet worden. Onder deze nieuwe wetgeving vallen onder andere het Excise Movement and Control Systeem, waarbij alle gegevens over accijnsgoederen automatisch zullen verwerkt worden; de invoering van de eenvormige Europese vergunningen, Single European Authorisations; het geïntegreerd Europees tarief ITE en het Import Control System en Export Control System, ICS & ECS. Wie interesse heeft om deel uit te maken van deze werkgroep kan daarvoor contact opnemen met Voka. contact Goedele Sannen tel

10 De Voka-stuurgroepen Milieu en Energie geven richting aan de Voka-milieu- en energiewerking en fungeren als ontmoetingsplaats voor de milieuverantwoordelijken en energie-experten van de bedrijven en sectoren. Stuurgroepen Milieu en Energie De Voka-stuurgroepen Milieu en Energie hebben reeds een lange traditie. Ze streven ernaar om het meest invloedrijke netwerk te zijn op vlak van leefmilieu- en energieproblematiek in Vlaanderen; ze zijn breed samengesteld uit zowel verantwoordelijken uit industriële en dienstverlenende sectoren als vertegenwoordigers van sectororganisaties. Dankzij de ruime samenstelling van de stuurgroepen kunnen standpunten ontwikkeld worden die breed gedragen worden door ondernemingen uit diverse sectoren en hierdoor ook meer aandacht krijgen van de beleidsmakers. De belangrijkste aspecten van de werking van de stuurgroepen zijn bespreking, advisering, standpuntbepaling en lobbying rond leefmilieu en energie. De stuurgroepen vormen ook een belangrijk informatieluik voor de deelnemers. Zij kunnen de evolutie in de leefmilieu- en energiewetgeving vanop de eerste rij mee volgen. Binnen de stuurgroep Milieu zijn werkgroepen actief rond thema s zoals water, heffingen, lucht, klimaat, vergunningen en afval. De werkgroepen worden op ad hoc basis betrokken bij de thematische dossiers. Binnen de stuurgroep Energie ligt de nadruk op de verschillende aspecten van energie zoals het groenestroombeleid, energie-efficiëntie, bevoorradingszekerheid en competitieve prijzen. contact Tine Deheegher Steven Betz tel tel

11 Met Business Route 2018 for Metropolitan Brussels is een economische toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie voor Brussel en de Rand uitgetekend. De economische metropool Brussel De drie regionale werkgeversorganisaties Voka, BECI en UWE hebben samen met het VBO een economisch toekomstplan voor de Brusselse metropool uitgewerkt, onder de titel Business Route 2018 for Metropolitan Brussels. Het is een economische toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie voor de hele Brusselse metropool: het Brussels gewest en het ommeland in de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Nijvel inbegrepen. De visie wordt meteen ook vertaald in concrete acties en projecten. De aparte VZW Business Route 2018 for Metropolitan Brussels afgekort als Brussels Metropolitan - coördineert de uitvoering van de projecten. De economische strategie van de Business Route for Metropolitan Brussels bouwt verder op troeven van Brussel en de rand. Er zijn drie speerpunten afgebakend. - De versterking en economische valorisatie van Brussel als EU-hoofdstad. - De verdere ontwikkeling van een aantal toekomstgerichte niche-activiteiten waarin de Brusselse metropool sterk staat: financiële diensten, ICT-toepassingen, life sciences en logistiek. - De aantrekkelijkheid van de Brusselse metropool voor het aantrekken van talent, bedrijven, toerisme en congressen. Bovendien gaat extra aandacht naat duurzame ontwikkeling, gepaste scholing om alle inwoners maximaal kansen te geven op de arbeidsmarkt, een betere mobiliteit en een beheersing van het energiegebruik en de milieuhinder. De VZW Brussels Metropolitan heeft al een aantal projecten opgestart, ondersteund en mee gerealiseerd. Het betreft ondermeer een jobbeurs op Brussels Airport voor werkzoekenden van de drie gewesten, seminaries om de Brusselse metropool te promoten bij investeerders, interregionale conferenties over de mobiliteit en bedrijventerreinen in de Brusselse metropool, evenals een ontmoetingsdag in Brussel tussen de EU-verantwoordelijken en het bedrijfsleven uit Vlaams-Brabant, Brussel, Waals-Brabant en het Nederlandse Brabant. De projectgroepen van Brussels Metropolitan staan open voor alle geïnteresseerden. Meer informatie vindt u op contact Jan Van Doren tel

12 Contacten binnen het Voka-kenniscentrum coördinatie en strategie Eric Vermeylen tel Niko Demeester tel hoofdeconoom arbeidsmarkt sociaal overleg loon- en arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en pensioen onderwijs energie en milieu milieu en ruimtelijke ordening mobiliteit en logistiek fiscaliteit, begroting en efficiënte overheid staatshervorming en Brussels Metropolitan innovatie welzijns- en gezondheidsbeleid EU-beleid Stijn Decock tel Sonja Teughels tel Manou Doutrepont tel Gianni Duvillier tel Tom Demeyer tel Tine Deheegher tel Steven Betz tel Goedele Sannen tel Karl Collaerts tel Jan Van Doren tel Vincent Thoen tel Pieter Van Herck tel Marianne Houman tel

13 netwerking

14 Ondernemen is mensenwerk. Als lid van Voka heeft u toegang tot een uniek zakelijk en politiek netwerk. Een netwerk dat u helpt aan kennis en aan kennissen, in binnen- en buitenland. Het netwerk van Voka: bron van kennis en kennissen Collega s, klanten en leveranciers vinden, dat doe je het makkelijkst via Voka. Ons netwerk heeft lokale, nationale en internationale vertakkingen, en op elk van die niveau s vinden er evenementen en activiteiten plaats. Een greep uit het ruime aanbod: Nieuwjaarsrecepties Congressen Bedrijfsbezoeken Debatten Vakgroepen Ondernemerscafés Thematische roadshows Bijeenkomsten voor nieuwe leden Ontmoetingen met politici Zakenlunches Concerten Handelsmissies Projectgerichte events Algemene jaarvergaderingen Het zal u aangenaam verrassen hoe makkelijk u informeel nieuwe contacten kunt leggen. Ze kunnen uitgroeien tot lucratieve contracten en partnerships. Op onze website vindt u steeds het meest recente aanbod aan activiteiten, in de agenda-rubriek.

15 Het Vokacongres is voor elke ondernemer een topevent om naar uit te kijken: het biedt u een ideaal netwerkmoment en is een bron van nieuwe ideeën en invalshoeken die interessant kunnen zijn voor uw onderneming. Vokacongres: voor unieke inspiratie en netwerking Het Vokacongres vindt jaarlijks plaats in november. Ondernemers komen er samen met andere beslissers om te netwerken en te debatteren over een actueel sociaal-economisch onderwerp. Het is een van de Voka-momenten waar u in een aangenaam kader de gelegenheid heeft om andere ondernemers, politici en maatschappelijke stakeholders te ontmoeten. Tijdens het Vokacongres krijgt u ook heel wat inhoudelijke bagage mee. U pikt er informatie, nieuwe ideeën en invalshoeken op die interessant kunnen zijn voor uw onderneming. En dat telkens over een baanbrekend thema. Tijdens het Vokacongres wordt vooruit gekeken. Er wordt ingespeeld op trends en evoluties. Er wordt nagegaan wat uw onderneming kan doen om voorop te blijven. Omgekeerd wordt er discussie gevoerd over de evoluties en transformaties die in de omgeving van de onderneming moeten plaatsvinden. De inhoud van het congres wordt gevoed vanuit het Voka-kenniscentrum. U kan uw onderneming in de schijnwerpers plaatsen door te adverteren op het Vokacongres. Dat kan op twee manieren. Enerzijds door uw advertentie te plaatsen in de Vokatribune congresspecial, anderzijds door congrespartner te worden. Onze tarieven en mogelijke sponsorformules zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. contact Annelies Maes tel

16 Jong Voka verenigt jonge ondernemers en topkaderleden jonger dan veertig jaar. Het gaat om de ondernemende generatie van de toekomst. Jong Voka: voor jonge professionals Bij de Jong Voka ontmoeten jonge ondernemers en kaderleden elkaar in een ongedwongen sfeer. De activiteiten leggen de nadruk op zakelijke opportuniteiten, inhoud, debat en netwerking. Maar ook fun maakt deel uit van de mix. Jong Voka is een netwerk voor beloftevolle jonge ondernemers. Of om kaderleden die door hun CEO als een high potential werden aangewezen. Deze talenten zijn jonger dan 40 aan het begin van het werkingsjaar. De activiteitenagenda van Jong Voka omvat onder meer bedrijfsbezoeken, informatiesessies over de Voka-dossiers, debatten met politieke verantwoordelijken, avontuurlijke meetings, netwerksessies, enz Eén keer per jaar brengt Voka alle jongerenwerkingen uit heel Vlaanderen bij elkaar voor de Jong Voka Inspiratiemeeting. Tijdens deze ontmoeting getuigen jonge bedrijfsleiders over hun zaak en hun kijk op het ondernemen en wordt er met de zaal gedebatteerd over actuele thema s. Er wordt ook jaarlijks een Dag van de Jonge Ondernemer en buitenlandse studiereizen georganiseerd. Wilt u een jonge professional laten kennismaken met de Jong Voka, dan horen we dat graag. contact Olivier Van Horenbeeck Tom Vlaeminck tel tel

17 Interesse in nieuwe groeimarkten, maar ontbreekt het u aan praktische kennis voor ter plaatse? Geen nood, want Voka organiseert voor u de Week van het Internationaal Ondernemen. Week van het Internationaal Ondernemen: boost voor uw internationale contacten Elk najaar organiseert Voka samen met Flanders Investment & Trade de Week van het Internationaal Ondernemen. Doorheen het land worden dan vijf landenworkshops georganiseerd. Telkens wordt een interessante groeimarkt onder de loep genomen. De praktische workshops worden geleid door deskundigen en ondernemers die hun lokale ervaring met u delen. Zo ontvangt u info uit de eerste hand over alle aspecten van het zakendoen ter plaatse. Daarbij wordt uiteraard veel aandacht besteed aan praktische tips & tricks. De workshops bieden u tevens de kans om eigen ervaringen uit te wisselen met collega-ondernemers. Als afsluiter van de Week van het Internationaal Ondernemen brengt een groots netwerkevent ondernemers in contact met een select publiek van diplomaten in ons land. Dit netwerkevent biedt u de ideale gelegenheid om informele contacten te leggen met ambassadeurs, politici en andere bedrijfsleiders. contact Jill Suetens tel

18 Onderneming & Politiek vormt een ontmoetingsplatform voor ondernemers en politici. Wederzijdse ontmoetingen resulteren in beter inzicht en meer begrip voor elkaars standpunten. Onderneming & Politiek brengt ondernemers en politici bij elkaar Het programma Onderneming & Politiek startte in 1982 en is uitgegroeid tot een begrip. Het biedt ondernemers en politici de gelegenheid om vrij van gedachten te wisselen over bedrijfseconomische en sociaal-economische thema s en om elkaars leefwereld te leren kennen. Onrechtstreeks zorgt het programma ervoor dat de wetgeving beter aansluit op de economische realiteit en dat ondernemers het belang van grondig politiek werk beter appreciëren. De ruggengraat van het programma wordt gevormd door wekelijkse werkbezoeken van politici aan ondernemingen en door jaarlijkse bedrijfsstages voor politici. Deze stages vormen voor politici een ideale gelegenheid om de theorie te toetsen aan de praktijk. Binnen het programma is maatwerk mogelijk. Naast het basisaanbod van stages en bedrijfsbezoeken voor politici en ambtenaren is er ook een aanbod voor de ondernemer die de parlementaire wereld wil verkennen. Onderneming & Politiek kan voor u een stage organiseren in het Vlaams Parlement. Als ondernemer kan u ook deelnemen aan themavergaderingen met leden van de verschillende parlementaire commissies en het Vlaams Parlement. Na een wisseling van het Europees voorzitterschap worden ook werklunches met Europarlementsleden georganiseerd. Onderneming & Politiek maakt deel uit van de Europese koepel European Business and Parliament Scheme. Binnen dit schema worden stages georganiseerd voor Europese parlementsleden. Wil u een of meerdere politici uitnodigen, een stage aanbieden aan een parlementslid of een ambtenaar, dan horen we dat graag. contact Tom Demeyer tel

19 Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Voka Metropolitan: bouwen aan de Brusselse metropool Voka Metropolitan is een professioneel netwerk van ondernemers die actief zijn in de Brusselse metropool. We willen een optimaal kader creëren om succesvol te ondernemen in deze metropool en op die manier fundamenteel bijdragen tot de welvaart en het welzijn ervan. Voka Metropolitan wil daarbij met name de internationale rol van de Brusselse metropool versterken en de samenwerking tussen de betrokken overheden bevorderen, in het bijzonder het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien wil Voka Metropolitan bijdragen tot de versterking van de aanwezigheid en de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse metropool, waaronder ook de positie van het Nederlands. We willen werken aan een opbouwende dialoog met anderstalige bevolkingsgroepen, met wederzijds respect voor elkaars culturele eigenheid. contact Jan Van Doren tel

20 dienstverlening

21 Als Voka-lid kunt u rekenen op een partner die u correct advies en accurate informatie geeft, administratieve rompslomp uit uw handen neemt en u een uitgebreid gamma van opleidingen en diensten aanbiedt. Voka ten dienste van de onderneming Opleidingen Elke maand organiseert Voka tientallen opleidingen, verspreid over heel Vlaanderen en over verschillende bedrijfsthema s. Als Voka-lid kunnen u en uw medewerkers die opleidingen gratis of met korting volgen. Enkele voorbeelden: Sales Academy Juridische geschillen Sociale verkiezingen Leidinggeven Slim aankopen Exporteren naar Noord-Europa Overheidsopdrachten Functioneringsgesprekken Employer branding Lerende Netwerken en PLATO Collega s uit andere bedrijven leren kennen en ervaringen en kennis met hen uitwisselen. Daarvoor kunt u aansluiten bij een van de vele Lerende Netwerken van Voka. PLATO is een variant met peters: een ervaren ondernemer staat u bij in het thema van de groep. U vindt de Lerende Netwerken en PLATO overal in Vlaanderen en met een breed aanbod van thema s, waaronder: Strategievorming Talentmanagement Familiaal ondernemen Internationalisering Maatschappelijk verantwoord ondernemen Technologiemarketing Subsidies Management assistants Deugdelijk bestuur Communicatie Financiën Diensten Ondernemen is prettiger wanneer je beschikt over deskundige en dienstvaardige partners. Voka helpt u met zijn verder op veel verschillende manieren: Startersinfo Bedrijfsinformatie opzoeken Milieu-advies Innovatiebegeleiding Arbitrage Juridisch advies Subsidiecel Internationale diensten Internationaal ondernemen is voor elk bedrijf van groot belang. Voka gidst u doorheen alle facetten van de export met een uitgebreide dienstverlening: Buitenlandse missies Landenclubs Exportdagen Internationale seminaries Week van het Internationaal Ondernemen Informatie over buitenlandse bedrijven Exportdocumenten Certificaten van oorsprong Lerende netwerken

22 PLATO is een intensief ondersteuningsproject voor kmo-bedrijfsleiders, gebaseerd op het peterschapsprincipe. Het beste klankbord voor de kmo is het PLATO-netwerk PLATO wil: de ervaringsuitwisseling mogelijk maken tussen kmo s in vaste groepen. de overdracht bevorderen van management know-how naar kmo-verantwoordelijken vanuit externe experten en/of deelnemers zelf met expertise in bepaalde vakgebieden en/of kaderleden uit de peterbedrijven. de netwerking tussen grote en kleine bedrijven, en tussen kleine ondernemingen onderling, stimuleren waarbij informatie, contacten en opportuniteiten een hoofdrol spelen. Deze drie doelstellingen kaderen in de hoofddoelstelling van PLATO: PLATO wil het kmo-bedrijfsbeleid helpen professionaliseren door het verbeteren van de managementvaardigheden van de kmo-bedrijfsleiders. In monothematische edities nemen ook afdelingsverantwoordelijken deel (Sales, HR,.). Van de deelnemers wordt verwacht dat ze aan de volgende voorwaarden voldoen: tussen de 1 en 250 werknemers in dienst hebben de opstartfase achter de rug hebben kwantitatief of kwalitatief willen groeien Naast maandelijkse bijeenkomsten in een vaste groep van 15 à 20 kmo-verantwoordelijken en een drietal groepsoverschrijdende netwerkevents, worden alle PLATO-deelnemers uitgenodigd op de prestigieuze PLATO Vlaanderen Happening, die om de twee jaar in het Vlaams Parlement georganiseerd wordt. Wetenschappelijk onderzoek aan de Vlerick Management School toonde aan dat PLATO-bedrijven gemiddeld een hogere stijging kennen in omzet en tewerkstelling dan bedrijven die niet in het PLATO-netwerk zitten. PLATO moet je minstens één keer meegemaakt hebben in je carrière. Als deelnemer biedt het project een bijzonder perspectief op ondernemerschap, zegt een tevreden deelnemer. Ook voor PLATO-begeleiders is dit een enorme verrijking waardoor ze vaak tot andere en nog betere inzichten komen waarbij het ondersteunen van kmo-verantwoordelijken heel wat voldoening geeft. contact

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen

Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen onze missie Voka wil als het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van ondernemers en de representatieve organisatie van ondernemingen

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Zet uw bedrijf meer en beter in de kijker bij decision makers.

Zet uw bedrijf meer en beter in de kijker bij decision makers. Zet uw bedrijf meer en beter in de kijker bij decision makers. Voka, Vlaams netwerk van Ondernemingen Vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven (kleine, middelgrote, grote) in heel Vlaanderen. Dit is

Nadere informatie

de communicatiekracht van het lijnmanement

de communicatiekracht van het lijnmanement De rol van IC in kleine bedrijven van het lijnmanement Voka West-Vlaanderen Helena Verhamme communicatie-adviseur Tine Maes coördinator Levenslang Leren Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen 3.400 leden

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen In de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) overleggen en adviseren de Vlaamse werkgevers en werknemers over thema s die tot het Vlaamse bevoegdheidsniveau

Nadere informatie

Uw brug naar Europa Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking, Vlaams Parlement

Uw brug naar Europa Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking, Vlaams Parlement Uw brug naar Europa Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking, Vlaams Parlement Luc Van den Brande, voorzitter vleva Jan Buysse, algemeen directeur vleva 27

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem- Algemene voorstelling Luc Luwel / 2 oktober 2008 Bewora Building 24 mei 2012 210 jaar groei 2012 1802 / 1804 oprichting Kamer van Koophandel 2002 fusie

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Uw onderneming, onze zaak. Voka Mechelen 2012

Uw onderneming, onze zaak. Voka Mechelen 2012 Voka Mechelen 12 Uw onderneming, onze zaak Voka - Kamer van Koophandel Mechelen O.L.Vrouwestraat 85 B-2800 Mechelen Tel.: 015 45 10 mechelen@voka.be www.voka.be/mechelen Voka - Kamer van Koophandel Mechelen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Netwerk verwaarloosd?

Netwerk verwaarloosd? Netwerk verwaarloosd? Bedrijven Contactdagen, waar nieuwe netwerken ontstaan. Flanders Expo Gent Woensdag 16 april 2008 Donderdag 17 april 2008 Bedrijven Contactdagen, dé networking afspraak voor de Oost-Vlaamse

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

Neem beslist deze folder door en kijk welk begeleidingstraject uw KMO verder helpt. Meer info vindt u ook op. Karel Van Eetvelt

Neem beslist deze folder door en kijk welk begeleidingstraject uw KMO verder helpt. Meer info vindt u ook op. Karel Van Eetvelt INTRODUCTIE Karel van eetvelt LAAT U IN BELANGRIJKE BESLISSINGEN BIJSTAAN DOOR KMO-EXPERTS KMO-ondernemers handelen vaak vanuit een buikgevoel. En met succes. Maar op een gegeven moment volstaat dit niet

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Limburg 2 april 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Subtitel van de presentatie. Voornaam Naam / 8 mei 2007. Huis van de Limburgse Ondernemer

Subtitel van de presentatie. Voornaam Naam / 8 mei 2007. Huis van de Limburgse Ondernemer Subtitel van de presentatie Voornaam Naam / 8 mei 2007 Huis van de Limburgse Ondernemer 2 1 Wie is Voka? V = Vlaanderen, Vlaams, Verenigingen O = Ondernemingen, Onafhankelijk, Ondernemingsvriendelijk klimaat

Nadere informatie

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Persbericht Ambitieus groeiplan voor Brusselse metropool Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Tot 30.000 extra jobs in de logistiek en de luchthaven.

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

De beurs van de openbare sector

De beurs van de openbare sector Organisatie: 4Instance De beurs van de openbare sector Innovatie & Performantie in de overheidssector Virtuele, permanente en multi-level beurs www.publicsectorfair.com www.overheidsbeurs.com Exposanten

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten? voor en door ondernemers

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten?  voor en door ondernemers Lid worden? Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de komende jaren flink willen groeien. In het belang van álle kleine en middelgrote infrabedrijven.

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

ie-net INGENIEURS MET PASSIE VOOR TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP www.ie-net.be

ie-net INGENIEURS MET PASSIE VOOR TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP www.ie-net.be ie-net INGENIEURS MET PASSIE VOOR TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP www.ie-net.be WIE ZIJN WIJ? ie-net is een onafhankelijke ingenieursvereniging die ingenieurs verbindt en bijdraagt tot een optimale inzet van

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Industrie in Vlaanderen blijft belangrijk 40 % Vlaamse toegevoegde waarde (15% BBP) 70 % O&O uitgaven 80 % Vlaamse export

Nadere informatie

Het Financieele Dagblad, al het nieuws van waarde. Redactionele speerpunten. Visie Ondernemend succes begint met informatie en inspiratie.

Het Financieele Dagblad, al het nieuws van waarde. Redactionele speerpunten. Visie Ondernemend succes begint met informatie en inspiratie. FD Het Financieele Dagblad, al het nieuws van waarde Het Financieele Dagblad is meer dan een krant Het merk FD is uitgegroeid tot een multimediaal merk en bereikt de nieuwsconsument door de inzet van print,

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht.

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. 26 onze opdracht Jaarverslag 2016» Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven VLOR 19/12/2012 Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde Voka titel 1 Voka titel 2 Filmpje batac Overzicht presentatie

Nadere informatie

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift PERSBERICHT Hasselt, 31 augustus 2017 Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg: Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding Limburgse

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

ONDERWIJS & ONDERNEMEN

ONDERWIJS & ONDERNEMEN ONDERWIJS & ONDERNEMEN Zuurstof voor ons onderwijs Zuurstof voor onze toekomst DUAAL LEREN Beste collega-ondernemer, Goed gevormd talent is het basisingrediënt van economische groei en vooruitgang. Jongeren

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

MEET, LEARN, EXPERIENCE

MEET, LEARN, EXPERIENCE MEET, LEARN, EXPERIENCE Dynamiek, het is de energie die ons in beweging houdt, en ons sterk maakt in een wereld die constant verandert. Het houdt ons scherp en alert. Het doet ons bewegen, stappen vooruit

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT is een toeristische dienst voor jongeren. De organisatie maakt drukwerk, houdt een infobalie open in Brussel, en runt een website. USE-IT is niet-commercieel en werkt zonder

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

ATLAS SLOTEVENT RESULTATEN. Gent, 29/06/2010

ATLAS SLOTEVENT RESULTATEN. Gent, 29/06/2010 ATLAS SLOTEVENT RESULTATEN Gent, 29/06/2010 DOELSTELLINGEN In kaart brengen van allochtoon ondernemerschap in Oost-Vlaanderen Tegemoet komen aan de vragen en noden van de allochtone ondernemer Allochtone

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 & innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 DRIE 1. Klant centraal 2.Zorgproeftuinen & subsidies 3. Innovatiecentrum Innovatiecentrum? Voor wie? Bedrijven

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad die alle erkende interprofessionele en beroepsorganisaties samenbrengt. Als overlegforum

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42

Agentschap voor Overheidspersoneel <overheidspersoneel@vlaanderen.be> Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 Van: Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 nummer 42 februari 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep

Nadere informatie

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad Van naar I Do Kempense InnovatieRaad Ideeën genereren Elke mens is een vat vol ideeën. Als je bedrijf op wieltjes loopt is het wellicht de moeite eens stil te staan en alles te herdenken. Net dan zijn

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

HRM in de KMO 21 februari 2013 Belonen & motiveren. PRAKTIJKGETUIGENIS Frederic Bulcaen - Typhoon

HRM in de KMO 21 februari 2013 Belonen & motiveren. PRAKTIJKGETUIGENIS Frederic Bulcaen - Typhoon HRM in de KMO 21 februari 2013 Belonen & motiveren PRAKTIJKGETUIGENIS Frederic Bulcaen - Typhoon Agenda Over Typhoon Pijlers HR beleid bij Typhoon Verloningsbeleid bij Typhoon Lessons learned oorstelling

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie