Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen"

Transcriptie

1 Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen onze missie Voka wil als het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van ondernemers en de representatieve organisatie van ondernemingen in Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil aldus fundamenteel bijdragen tot de welvaart en welzijn van zijn regio. Antwerpen West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Vlaams-Brabant

2 Jo Libeer Gedelegeerd bestuurder Michel Delbaere Voorzitter Bij Voka staat de ondernemer centraal Als onafhankelijke spreekbuis wil Voka het bedrijfsleven in Vlaanderen en bijgevolg ook de Vlaamse economie meer slagkracht en wendbaarheid geven. Op die manier willen we bijdragen tot meer welvaart en welzijn in Vlaanderen. Voka verdedigt de belangen van de ondernemingen op lokaal, Vlaams, nationaal en internationaal vlak. Op Vlaams niveau zijn we een officiële partner in het sociaal overleg. Zo hebben we een belangrijke invloed op het beleid in Vlaanderen. We hebben vertegenwoordigers in een groot aantal instellingen, commissies en projectorganisaties, en overleggen structureel met de Vlaamse sectororganisaties. Het Voka-Kenniscentrum verwerkt, analyseert en interpreteert informatie over actuele sociaal-economische onderwerpen. Dat studiewerk vormt de basis van onze standpunten. De blauwe fiches in deze map vertellen u meer over hoe we uw belangen behartigen. Via Voka krijgt u toegang tot het grootste netwerk van Vlaamse bedrijven, dankzij onze meer dan ledenondernemingen. Onze leden vertegenwoordigen samen 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. In totaal gaat het om meer dan mensen. De ondernemingen zijn het hart van onze organisatie. Zij bepalen welk beleid Voka voert. Dat houdt ons scherp en op de juiste koers. De groene fiches in deze map vertellen u meer over hoe u ons netwerk kunt benutten. U kunt ook bij Voka terecht voor een breed aanbod aan diensten. Door onze unieke structuur met lokale, nationale en internationale vertakkingen en onze uitgebreide ervaring kennen wij de behoeften van ondernemingen. We kunnen u op een snelle en gepaste manier helpen. Ons opleidingsaanbod is ruim en verspreid over heel Vlaanderen. De rode fiches in deze map vertellen u meer over onze dienstverlening. Voka biedt u een brede waaier aan nieuws en informatie aan. Regionale tijdschriften en Vlaamse uitgaven houden u op de hoogte van de socio-economische actualiteit en de Voka-activiteiten. Thematische brochures, de Voka-website en onze digitale nieuwsbrieven zijn een bron van praktische en gebruiksvriendelijke informatie. De oranje fiches in deze map geven u een overzicht van ons informatie-aanbod.

3 belangenbehartiging

4 Voka streeft naar een ondernemingsvriendelijk beleid dat de behoeften van bedrijven invult. Wij verdedigen de belangen van uw onderneming op alle niveau s: in uw streek, in Vlaanderen, op federaal niveau en internationaal. Voka behartigt uw belangen Ondernemer zijn is meer dan een dagtaak. Daarom hebt u wellicht geen tijd om het overheidsbeleid op te volgen of om met de overheid te overleggen. Laat dat maar aan ons over: ondernemen is uw zorg, zorgen voor ondernemers de onze! Voka laat de stem van zijn leden horen op alle niveaus. Aan de hand van de inbreng van onze leden (rechtstreeks of via onze opinieclubs en werkgroepen) schat het Voka-Kenniscentrum de sociaal-economische evoluties in en adviseert het de overheid over nieuw of aangepast beleid. Die analyse vormt de basis voor de verdediging van alle ondernemingsbelangen. Onze stem wordt gehoord, op alle niveau s: Lokaal en regionaal: We zijn aanwezig in alle Sociaal-Economische Raden (SERR s) en Regionale Sociaal-Economische Overlegcomités (RESOC s) Vlaams: We zijn een officiële gesprekspartner in het overleg tussen de Vlaamse sociale partners onderling, via de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). In het Vlaams Economische Sociaal Overlegcomité (VESOC) schuift ook de overheid mee aan tafel. En we werken structureel samen met de meeste Vlaamse sectororganisaties. Federaal: We zijn vertegenwoordigd in het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en werken samen met Brussels Enterprises Commerce and Industry (Beci) en de Union Wallonne des Entreprises (UWE). We zijn ook aanwezig op tal van belangrijke commissies, overleg- en adviesorganen, waar we het verschil kunnen maken. Waar nodig overleggen we afzonderlijk met politici, ambtenaren, vakbonden, academici, journalisten en middenveldorganisaties over specifieke dossiers. Ons maandblad Vokaberichten is specifiek gericht op beleidsmakers, opiniemakers en journalisten. Zo komen onze standpunten en adviezen op het juiste moment onder hun aandacht.

5 Het kenniscentrum van Voka is toonaangevend in Vlaanderen. Het werkt oplossingen uit voor uw actuele problemen en formuleert daarrond standpunten en beleidssuggesties. Het kenniscentrum van Voka Het Voka-kenniscentrum is een denktank die sociaal-economische evoluties op de voet volgt en hun impact op de economische ontwikkeling analyseert. Het kenniscentrum treedt op als schaduwkabinet en verdedigt de belangen van de ondernemingen in Vlaanderen. Het werkgebied van het kenniscentrum bestrijkt de globale omgeving van de onderneming. De werkvelden omvatten alle aspecten van het ondernemingsleven, van innovatie, arbeidsmarkt en internationaal ondernemen, over mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu tot fiscaliteit, pensioenen, de overheid en Europa. Concreet komt het er op neer dat het kenniscentrum proactief beleidsvoorbereidende inzichten ontwikkelt en oplossingen uitwerkt voor problemen waar ondernemers mee geconfronteerd worden. Het volgt de nieuwe trends op de voet en beschikt vaak vóór anderen over relevante informatie. Deze inzichten en visies worden gecommuniceerd naar de pers, politici en andere sociale partners. Daarnaast is er een reactieve aanpak. Het Voka-kenniscentrum reageert snel op de dagelijkse politieke actualiteit en de maatregelen die parlementen, regeringen, sociale partners e.a. voorstellen. Ook hiermee worden de pers- en lobby-acties ingevuld. Kort samengevat is de taak van het kenniscentrum: Standpunten en langetermijnvisies ontwikkelen die mee het toekomstig beleid vormgeven. Deze standpunten worden gecommuniceerd aan alle betrokken partijen en sturen mee de publieke opinie. Als schaduwkabinet optreden om het huidige beleid waar nodig bij te sturen. Doelstelling is om besluitvormers te overtuigen keuzes te maken die het economisch welzijn, de welvaart en het ondernemingsklimaat bevorderen. Advies en service verlenen wanneer een ondernemingsprobleem het lokale niveau overstijgt of opduikt voor een groep van ondernemingen. Samen met de bevoegde overheidsdiensten wordt dan naar een oplossing gezocht.

6 Voka verdedigt uw mening Om uw mening en uw belangen goed te kunnen verdedigen, is Voka een sterk betrokken speler in de Vlaamse beslissingsstructuren. We zijn onder meer vertegenwoordigd in deze raden en organisaties: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Vlaams Instituut voor Bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT) Flanders Investment and Trade (FIT) Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) Voka werkt ook al ruime tijd nauw samen met de Vlaamse sectoren. Dat versterkt onze stem in het sociaal overleg en geeft ons meer slagkracht tegenover de overheid. We focussen op inhoudelijke en operationele samenwerking en ontwikkelen samen projecten. We sloten een samenwerkingsprotocol af met intussen al 29 Vlaamse sectoren: Agoria (technologie) BVBO (bewaking) BVBVK (vries- en koelnijverheid) BVS (vastgoed) CIB Vlaanderen (immobiliën) Cobelpa Vlaanderen (papier en karton) Coberec (recuperatie en recyclage) Comeos (handel en diensten) Creamoda Vlaanderen (mode en confectie) Essenscia Vlaanderen (chemie en life sciences) FEBEG (elektriciteit en gas) Febelgra (grafiek) FEBEM (milieubeheer) Febetra Vlaamse Gemeenschapsraad (transport en logistiek) Febiac (automobiel en tweewielers) Federatie van de Toeristische Industrie Federauto (autohandel en reparatie) Federgon (werk en HR) Fedustria (textiel, hout en meubelen) Fetra (papier- en kartonverwerking) Fevia (voeding) FOS (seniorenzorg) ORI (advies- en engineeringsbureaus) OVO (ontginning) Staalindustrie Verbond VARU (uitvaart) VGI (glas) Vlaamse Confederatie Bouw Vlaamse Havenvereniging

7 De missie van het kenniscentrum is gelijk te hebben én gelijk te halen. De basis voor al onze standpunten is de mening van de ondernemer. Uw mening vormt onze standpunten Het Voka-kenniscentrum ontwikkelt standpunten over alle onderwerpen die de competitiviteit en groeikracht van het ondernemen in Vlaanderen beïnvloeden. Hiervoor worden sociaal-economische en ecologische evoluties opgevolgd en de impact ervan op de economische ontwikkeling van de ondernemingen en van Vlaanderen geanalyseerd. Deze analyses worden dan vertaald in standpunten en in voorstellen voor een ander beleid van overheden en sociaal overleg van vakbonden. Elk standpunt vindt zijn oorsprong bij de ondernemer zelf. Zijn mening en inzicht worden afgetoetst aan andere ondernemingen en verrijkt met eigen of extern wetenschappelijk onderzoek. Elke adviseur binnen het kenniscentrum onderhoudt ook intensief contact met allerlei stakeholders. Zo houdt het Voka-kenniscentrum de vinger aan de pols. Het onderzoek, de gesprekken en de analyses maken het de adviseur mogelijk een gefundeerd inzicht op te bouwen. Voor de kwesties die regionaal bepaald zijn, wordt bij de Voka - Kamers van Koophandel ook specifieke expertise ontwikkeld. Denken we maar aan ruimtelijke ordening, lokale fiscaliteit, arbeidsmarkt en mobiliteit. Al deze inzichten worden dan vertaald in concrete standpunten en actieplannen rond lokale, Vlaamse, federale en Europese beleidsthema s. De inzichten worden gebruikt om ons gelijk te halen via informele en formele gesprekken met politici en ambtenaren, vakbonden en andere betrokken stakeholders. Elk standpunt wordt op diverse manieren gecommuniceerd, in contacten met de ondernemingen en stakeholders, in formele en informele gesprekken met politici en in het overleg met de politiek en de sociale partners, in de pers, tijdens netwerkevents en tijdens bedrijfsbezoeken. Het doel is rond elk standpunt een breed draagvlak te creëren bij de overheden, sociale partners en andere stakeholders die betrokken zijn. Door hen duidelijk te informeren over het waarom en hoe van onze standpunten zorgen we ervoor dat de juiste beslissingen worden genomen en de publieke opinie op een correcte manier wordt voorgelicht.

8 De Voka-werkgroep Ruimtelijke Ordening bundelt de expertise rond ruimtelijke ordening en buigt zich over hete hangijzers. Zo wordt de Voka-visie in ruimtegebonden dossiers bepaald. Werkgroep Ruimtelijke Ordening creëert extra ruimte om te ondernemen Het kenniscentrum maakt uitgebreid gebruik van het Voka-netwerk om de aanwezige kennis in standpunten en visies om te zetten. De Voka-werkgroep Ruimtelijke Ordening werd recent opnieuw opgestart op vraag van verschillende bedrijven en sectoren. Binnen de werkgroep komen specialisten samen van zowel sectororganisaties als bijvoorbeeld projectontwikkelaars om ruimtegerelateerde dossiers te bespreken. De doelstelling van de werkgroep is tweeledig. Enerzijds is de werkgroep een platform waar informatie uitgewisseld wordt tussen professionals. Binnen de werkgroep worden evoluties in de ruimtelijke ordeningswetgeving van nabij gevolgd en besproken. Anderzijds is de werkgroep het forum waarin de Voka-standpunten bepaald worden in ruimtegebonden dossiers, en dit zowel proactief in strategische langetermijndossiers (bijvoorbeeld het RSV II), als reactief. De verschillende invalshoeken van de leden van de werkgroep maken dat standpunten goed onderbouwd en breed gedragen zijn. Uiteindelijk doel is om via overleg op basis van uitgewerkte standpunten met zowel beleidsmensen als administratie extra ruimte te creëren om te ondernemen. De werkgroep vergadert driemaandelijks onder het voorzitterschap van Paul Kumpen (Kumpen). contact Steven Betz tel

9 Ondernemingen die moeilijkheden ondervinden in de werking van de douane, kunnen in een werkgroep mee oplossingen bedenken. Voka verdedigt deze standpunten in zijn overleg met de douane. Werkgroep Douane: werk mee aan oplossen van douaneproblemen Bedrijven ondervinden een aantal knelpunten in de werking van de douane. Voka heeft een werkgroep opgericht waar ondernemingen samen oplossingen kunnen bedenken voor die knelpunten. De werkgroep zal een viertal maal per jaar vergaderen. Tijdens die vergaderingen kunnen standpunten worden uitgewerkt. Voor Voka-leden die meer willen weten over de werking van de douane, zal er één- tot tweemaal per jaar een seminarie worden opgezet. Als ondernemer kan u mee ideeën aanleveren hoe de structuur van de douane efficiënter kan gemaakt worden, via een degelijke ICT-infrastructuur bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe evoluties die opvolging verdienen, zoals de nieuwe EU-reglementering die in België geïmplementeerd moet worden. Onder deze nieuwe wetgeving vallen onder andere het Excise Movement and Control Systeem, waarbij alle gegevens over accijnsgoederen automatisch zullen verwerkt worden; de invoering van de eenvormige Europese vergunningen, Single European Authorisations; het geïntegreerd Europees tarief ITE en het Import Control System en Export Control System, ICS & ECS. Wie interesse heeft om deel uit te maken van deze werkgroep kan daarvoor contact opnemen met Voka. contact Goedele Sannen tel

10 De Voka-stuurgroepen Milieu en Energie geven richting aan de Voka-milieu- en energiewerking en fungeren als ontmoetingsplaats voor de milieuverantwoordelijken en energie-experten van de bedrijven en sectoren. Stuurgroepen Milieu en Energie De Voka-stuurgroepen Milieu en Energie hebben reeds een lange traditie. Ze streven ernaar om het meest invloedrijke netwerk te zijn op vlak van leefmilieu- en energieproblematiek in Vlaanderen; ze zijn breed samengesteld uit zowel verantwoordelijken uit industriële en dienstverlenende sectoren als vertegenwoordigers van sectororganisaties. Dankzij de ruime samenstelling van de stuurgroepen kunnen standpunten ontwikkeld worden die breed gedragen worden door ondernemingen uit diverse sectoren en hierdoor ook meer aandacht krijgen van de beleidsmakers. De belangrijkste aspecten van de werking van de stuurgroepen zijn bespreking, advisering, standpuntbepaling en lobbying rond leefmilieu en energie. De stuurgroepen vormen ook een belangrijk informatieluik voor de deelnemers. Zij kunnen de evolutie in de leefmilieu- en energiewetgeving vanop de eerste rij mee volgen. Binnen de stuurgroep Milieu zijn werkgroepen actief rond thema s zoals water, heffingen, lucht, klimaat, vergunningen en afval. De werkgroepen worden op ad hoc basis betrokken bij de thematische dossiers. Binnen de stuurgroep Energie ligt de nadruk op de verschillende aspecten van energie zoals het groenestroombeleid, energie-efficiëntie, bevoorradingszekerheid en competitieve prijzen. contact Tine Deheegher Steven Betz tel tel

11 Met Business Route 2018 for Metropolitan Brussels is een economische toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie voor Brussel en de Rand uitgetekend. De economische metropool Brussel De drie regionale werkgeversorganisaties Voka, BECI en UWE hebben samen met het VBO een economisch toekomstplan voor de Brusselse metropool uitgewerkt, onder de titel Business Route 2018 for Metropolitan Brussels. Het is een economische toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie voor de hele Brusselse metropool: het Brussels gewest en het ommeland in de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Nijvel inbegrepen. De visie wordt meteen ook vertaald in concrete acties en projecten. De aparte VZW Business Route 2018 for Metropolitan Brussels afgekort als Brussels Metropolitan - coördineert de uitvoering van de projecten. De economische strategie van de Business Route for Metropolitan Brussels bouwt verder op troeven van Brussel en de rand. Er zijn drie speerpunten afgebakend. - De versterking en economische valorisatie van Brussel als EU-hoofdstad. - De verdere ontwikkeling van een aantal toekomstgerichte niche-activiteiten waarin de Brusselse metropool sterk staat: financiële diensten, ICT-toepassingen, life sciences en logistiek. - De aantrekkelijkheid van de Brusselse metropool voor het aantrekken van talent, bedrijven, toerisme en congressen. Bovendien gaat extra aandacht naat duurzame ontwikkeling, gepaste scholing om alle inwoners maximaal kansen te geven op de arbeidsmarkt, een betere mobiliteit en een beheersing van het energiegebruik en de milieuhinder. De VZW Brussels Metropolitan heeft al een aantal projecten opgestart, ondersteund en mee gerealiseerd. Het betreft ondermeer een jobbeurs op Brussels Airport voor werkzoekenden van de drie gewesten, seminaries om de Brusselse metropool te promoten bij investeerders, interregionale conferenties over de mobiliteit en bedrijventerreinen in de Brusselse metropool, evenals een ontmoetingsdag in Brussel tussen de EU-verantwoordelijken en het bedrijfsleven uit Vlaams-Brabant, Brussel, Waals-Brabant en het Nederlandse Brabant. De projectgroepen van Brussels Metropolitan staan open voor alle geïnteresseerden. Meer informatie vindt u op contact Jan Van Doren tel

12 Contacten binnen het Voka-kenniscentrum coördinatie en strategie Eric Vermeylen tel Niko Demeester tel hoofdeconoom arbeidsmarkt sociaal overleg loon- en arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en pensioen onderwijs energie en milieu milieu en ruimtelijke ordening mobiliteit en logistiek fiscaliteit, begroting en efficiënte overheid staatshervorming en Brussels Metropolitan innovatie welzijns- en gezondheidsbeleid EU-beleid Stijn Decock tel Sonja Teughels tel Manou Doutrepont tel Gianni Duvillier tel Tom Demeyer tel Tine Deheegher tel Steven Betz tel Goedele Sannen tel Karl Collaerts tel Jan Van Doren tel Vincent Thoen tel Pieter Van Herck tel Marianne Houman tel

13 netwerking

14 Ondernemen is mensenwerk. Als lid van Voka heeft u toegang tot een uniek zakelijk en politiek netwerk. Een netwerk dat u helpt aan kennis en aan kennissen, in binnen- en buitenland. Het netwerk van Voka: bron van kennis en kennissen Collega s, klanten en leveranciers vinden, dat doe je het makkelijkst via Voka. Ons netwerk heeft lokale, nationale en internationale vertakkingen, en op elk van die niveau s vinden er evenementen en activiteiten plaats. Een greep uit het ruime aanbod: Nieuwjaarsrecepties Congressen Bedrijfsbezoeken Debatten Vakgroepen Ondernemerscafés Thematische roadshows Bijeenkomsten voor nieuwe leden Ontmoetingen met politici Zakenlunches Concerten Handelsmissies Projectgerichte events Algemene jaarvergaderingen Het zal u aangenaam verrassen hoe makkelijk u informeel nieuwe contacten kunt leggen. Ze kunnen uitgroeien tot lucratieve contracten en partnerships. Op onze website vindt u steeds het meest recente aanbod aan activiteiten, in de agenda-rubriek.

15 Het Vokacongres is voor elke ondernemer een topevent om naar uit te kijken: het biedt u een ideaal netwerkmoment en is een bron van nieuwe ideeën en invalshoeken die interessant kunnen zijn voor uw onderneming. Vokacongres: voor unieke inspiratie en netwerking Het Vokacongres vindt jaarlijks plaats in november. Ondernemers komen er samen met andere beslissers om te netwerken en te debatteren over een actueel sociaal-economisch onderwerp. Het is een van de Voka-momenten waar u in een aangenaam kader de gelegenheid heeft om andere ondernemers, politici en maatschappelijke stakeholders te ontmoeten. Tijdens het Vokacongres krijgt u ook heel wat inhoudelijke bagage mee. U pikt er informatie, nieuwe ideeën en invalshoeken op die interessant kunnen zijn voor uw onderneming. En dat telkens over een baanbrekend thema. Tijdens het Vokacongres wordt vooruit gekeken. Er wordt ingespeeld op trends en evoluties. Er wordt nagegaan wat uw onderneming kan doen om voorop te blijven. Omgekeerd wordt er discussie gevoerd over de evoluties en transformaties die in de omgeving van de onderneming moeten plaatsvinden. De inhoud van het congres wordt gevoed vanuit het Voka-kenniscentrum. U kan uw onderneming in de schijnwerpers plaatsen door te adverteren op het Vokacongres. Dat kan op twee manieren. Enerzijds door uw advertentie te plaatsen in de Vokatribune congresspecial, anderzijds door congrespartner te worden. Onze tarieven en mogelijke sponsorformules zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. contact Annelies Maes tel

16 Jong Voka verenigt jonge ondernemers en topkaderleden jonger dan veertig jaar. Het gaat om de ondernemende generatie van de toekomst. Jong Voka: voor jonge professionals Bij de Jong Voka ontmoeten jonge ondernemers en kaderleden elkaar in een ongedwongen sfeer. De activiteiten leggen de nadruk op zakelijke opportuniteiten, inhoud, debat en netwerking. Maar ook fun maakt deel uit van de mix. Jong Voka is een netwerk voor beloftevolle jonge ondernemers. Of om kaderleden die door hun CEO als een high potential werden aangewezen. Deze talenten zijn jonger dan 40 aan het begin van het werkingsjaar. De activiteitenagenda van Jong Voka omvat onder meer bedrijfsbezoeken, informatiesessies over de Voka-dossiers, debatten met politieke verantwoordelijken, avontuurlijke meetings, netwerksessies, enz Eén keer per jaar brengt Voka alle jongerenwerkingen uit heel Vlaanderen bij elkaar voor de Jong Voka Inspiratiemeeting. Tijdens deze ontmoeting getuigen jonge bedrijfsleiders over hun zaak en hun kijk op het ondernemen en wordt er met de zaal gedebatteerd over actuele thema s. Er wordt ook jaarlijks een Dag van de Jonge Ondernemer en buitenlandse studiereizen georganiseerd. Wilt u een jonge professional laten kennismaken met de Jong Voka, dan horen we dat graag. contact Olivier Van Horenbeeck Tom Vlaeminck tel tel

17 Interesse in nieuwe groeimarkten, maar ontbreekt het u aan praktische kennis voor ter plaatse? Geen nood, want Voka organiseert voor u de Week van het Internationaal Ondernemen. Week van het Internationaal Ondernemen: boost voor uw internationale contacten Elk najaar organiseert Voka samen met Flanders Investment & Trade de Week van het Internationaal Ondernemen. Doorheen het land worden dan vijf landenworkshops georganiseerd. Telkens wordt een interessante groeimarkt onder de loep genomen. De praktische workshops worden geleid door deskundigen en ondernemers die hun lokale ervaring met u delen. Zo ontvangt u info uit de eerste hand over alle aspecten van het zakendoen ter plaatse. Daarbij wordt uiteraard veel aandacht besteed aan praktische tips & tricks. De workshops bieden u tevens de kans om eigen ervaringen uit te wisselen met collega-ondernemers. Als afsluiter van de Week van het Internationaal Ondernemen brengt een groots netwerkevent ondernemers in contact met een select publiek van diplomaten in ons land. Dit netwerkevent biedt u de ideale gelegenheid om informele contacten te leggen met ambassadeurs, politici en andere bedrijfsleiders. contact Jill Suetens tel

18 Onderneming & Politiek vormt een ontmoetingsplatform voor ondernemers en politici. Wederzijdse ontmoetingen resulteren in beter inzicht en meer begrip voor elkaars standpunten. Onderneming & Politiek brengt ondernemers en politici bij elkaar Het programma Onderneming & Politiek startte in 1982 en is uitgegroeid tot een begrip. Het biedt ondernemers en politici de gelegenheid om vrij van gedachten te wisselen over bedrijfseconomische en sociaal-economische thema s en om elkaars leefwereld te leren kennen. Onrechtstreeks zorgt het programma ervoor dat de wetgeving beter aansluit op de economische realiteit en dat ondernemers het belang van grondig politiek werk beter appreciëren. De ruggengraat van het programma wordt gevormd door wekelijkse werkbezoeken van politici aan ondernemingen en door jaarlijkse bedrijfsstages voor politici. Deze stages vormen voor politici een ideale gelegenheid om de theorie te toetsen aan de praktijk. Binnen het programma is maatwerk mogelijk. Naast het basisaanbod van stages en bedrijfsbezoeken voor politici en ambtenaren is er ook een aanbod voor de ondernemer die de parlementaire wereld wil verkennen. Onderneming & Politiek kan voor u een stage organiseren in het Vlaams Parlement. Als ondernemer kan u ook deelnemen aan themavergaderingen met leden van de verschillende parlementaire commissies en het Vlaams Parlement. Na een wisseling van het Europees voorzitterschap worden ook werklunches met Europarlementsleden georganiseerd. Onderneming & Politiek maakt deel uit van de Europese koepel European Business and Parliament Scheme. Binnen dit schema worden stages georganiseerd voor Europese parlementsleden. Wil u een of meerdere politici uitnodigen, een stage aanbieden aan een parlementslid of een ambtenaar, dan horen we dat graag. contact Tom Demeyer tel

19 Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Voka Metropolitan: bouwen aan de Brusselse metropool Voka Metropolitan is een professioneel netwerk van ondernemers die actief zijn in de Brusselse metropool. We willen een optimaal kader creëren om succesvol te ondernemen in deze metropool en op die manier fundamenteel bijdragen tot de welvaart en het welzijn ervan. Voka Metropolitan wil daarbij met name de internationale rol van de Brusselse metropool versterken en de samenwerking tussen de betrokken overheden bevorderen, in het bijzonder het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien wil Voka Metropolitan bijdragen tot de versterking van de aanwezigheid en de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse metropool, waaronder ook de positie van het Nederlands. We willen werken aan een opbouwende dialoog met anderstalige bevolkingsgroepen, met wederzijds respect voor elkaars culturele eigenheid. contact Jan Van Doren tel

20 dienstverlening

21 Als Voka-lid kunt u rekenen op een partner die u correct advies en accurate informatie geeft, administratieve rompslomp uit uw handen neemt en u een uitgebreid gamma van opleidingen en diensten aanbiedt. Voka ten dienste van de onderneming Opleidingen Elke maand organiseert Voka tientallen opleidingen, verspreid over heel Vlaanderen en over verschillende bedrijfsthema s. Als Voka-lid kunnen u en uw medewerkers die opleidingen gratis of met korting volgen. Enkele voorbeelden: Sales Academy Juridische geschillen Sociale verkiezingen Leidinggeven Slim aankopen Exporteren naar Noord-Europa Overheidsopdrachten Functioneringsgesprekken Employer branding Lerende Netwerken en PLATO Collega s uit andere bedrijven leren kennen en ervaringen en kennis met hen uitwisselen. Daarvoor kunt u aansluiten bij een van de vele Lerende Netwerken van Voka. PLATO is een variant met peters: een ervaren ondernemer staat u bij in het thema van de groep. U vindt de Lerende Netwerken en PLATO overal in Vlaanderen en met een breed aanbod van thema s, waaronder: Strategievorming Talentmanagement Familiaal ondernemen Internationalisering Maatschappelijk verantwoord ondernemen Technologiemarketing Subsidies Management assistants Deugdelijk bestuur Communicatie Financiën Diensten Ondernemen is prettiger wanneer je beschikt over deskundige en dienstvaardige partners. Voka helpt u met zijn verder op veel verschillende manieren: Startersinfo Bedrijfsinformatie opzoeken Milieu-advies Innovatiebegeleiding Arbitrage Juridisch advies Subsidiecel Internationale diensten Internationaal ondernemen is voor elk bedrijf van groot belang. Voka gidst u doorheen alle facetten van de export met een uitgebreide dienstverlening: Buitenlandse missies Landenclubs Exportdagen Internationale seminaries Week van het Internationaal Ondernemen Informatie over buitenlandse bedrijven Exportdocumenten Certificaten van oorsprong Lerende netwerken

22 PLATO is een intensief ondersteuningsproject voor kmo-bedrijfsleiders, gebaseerd op het peterschapsprincipe. Het beste klankbord voor de kmo is het PLATO-netwerk PLATO wil: de ervaringsuitwisseling mogelijk maken tussen kmo s in vaste groepen. de overdracht bevorderen van management know-how naar kmo-verantwoordelijken vanuit externe experten en/of deelnemers zelf met expertise in bepaalde vakgebieden en/of kaderleden uit de peterbedrijven. de netwerking tussen grote en kleine bedrijven, en tussen kleine ondernemingen onderling, stimuleren waarbij informatie, contacten en opportuniteiten een hoofdrol spelen. Deze drie doelstellingen kaderen in de hoofddoelstelling van PLATO: PLATO wil het kmo-bedrijfsbeleid helpen professionaliseren door het verbeteren van de managementvaardigheden van de kmo-bedrijfsleiders. In monothematische edities nemen ook afdelingsverantwoordelijken deel (Sales, HR,.). Van de deelnemers wordt verwacht dat ze aan de volgende voorwaarden voldoen: tussen de 1 en 250 werknemers in dienst hebben de opstartfase achter de rug hebben kwantitatief of kwalitatief willen groeien Naast maandelijkse bijeenkomsten in een vaste groep van 15 à 20 kmo-verantwoordelijken en een drietal groepsoverschrijdende netwerkevents, worden alle PLATO-deelnemers uitgenodigd op de prestigieuze PLATO Vlaanderen Happening, die om de twee jaar in het Vlaams Parlement georganiseerd wordt. Wetenschappelijk onderzoek aan de Vlerick Management School toonde aan dat PLATO-bedrijven gemiddeld een hogere stijging kennen in omzet en tewerkstelling dan bedrijven die niet in het PLATO-netwerk zitten. PLATO moet je minstens één keer meegemaakt hebben in je carrière. Als deelnemer biedt het project een bijzonder perspectief op ondernemerschap, zegt een tevreden deelnemer. Ook voor PLATO-begeleiders is dit een enorme verrijking waardoor ze vaak tot andere en nog betere inzichten komen waarbij het ondersteunen van kmo-verantwoordelijken heel wat voldoening geeft. contact

Jaarverslag 2012. Een maandelijkse uitgave van Voka Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 23, extra editie - augustus 2013 Erkenning: P2A6677

Jaarverslag 2012. Een maandelijkse uitgave van Voka Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 23, extra editie - augustus 2013 Erkenning: P2A6677 Een maandelijkse uitgave van Voka Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 23, extra editie - augustus 2013 Erkenning: P2A6677 I I 2012 was een bewogen jaar voor onze Limburgse economie. De aankondiging

Nadere informatie

Brussels: Key issues in 2011

Brussels: Key issues in 2011 Brussels: Key issues in 2011 Membership & Business Relations Brussels Metropolitan International Economie & lobbying Onderwijs & Werkgelegenheid Business support & Mediation Communicatie Events BECI Activities

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 1 Executive Summary We willen op een transparante manier communiceren met onze stakeholders over onze economische, sociale en milieuactiviteiten, alsook over ons bestuur. Hierbij gaan we verder dan de

Nadere informatie

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen. RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015 Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.be 2 1 INHOUD 2 Voorwoord... 4 3 Missie... 5 4 Visie... 5 5 Strategie...

Nadere informatie

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Duurzaamheidsverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 2 1. Organisatieprofiel... 3 1.1. Algemene voorstelling... 3 1.2. Kamers van koophandel, een mondiaal netwerk...

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 over dit verslag 2 over dit verslag Beste stakeholder, 3 Dit is het negende maatschappelijk verslag van Randstad Belgium. Het is de bedoeling dat u

Nadere informatie

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR).

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). Werkingsverslag 2014 Colofon Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). RESOC staat voor Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité. SERR staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Een maandelijkse uitgave van Voka Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 24, extra editie - augustus 2014 Erkenning: P2A6677

Jaarverslag 2013. Een maandelijkse uitgave van Voka Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 24, extra editie - augustus 2014 Erkenning: P2A6677 Een maandelijkse uitgave van Voka Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 24, extra editie - augustus 2014 Erkenning: P2A6677 Autobedrijven Beckers Bilzen - Lanaken Tel. 089 41 33 61 www.garagebeckers.be

Nadere informatie

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID Oktober 2009 nr 8 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Job Day Europe lokt 12.000 kandidaten DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT Verplaatsingen en fiscaliteit DOSSIER VEILIGHEID Meer

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel?

De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel? April 2008 nr 4 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Informatica & Telecom De gsm : een spion die je overal volgt BANK & FINANCIËN Enkele kneepjes om een krediet te onderhandelen

Nadere informatie

Transities in Vlaanderen in Actie

Transities in Vlaanderen in Actie Transities in Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het toekomstproject voor Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Nadere informatie

belangrijk wereldwijd logistiek knooppunt Vlaamse Regering keurt eindelijk omgevingsvergunning goed p. 14 p. 40 + SPECIAL Transport & Logistiek

belangrijk wereldwijd logistiek knooppunt Vlaamse Regering keurt eindelijk omgevingsvergunning goed p. 14 p. 40 + SPECIAL Transport & Logistiek Voka - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde maandelijks magazine jaargang 30 mei 2013 + SPECIAL Transport & Logistiek P910633 Koen Gouweloose (DHL Aviation) en Jean-Claude Delen (DHL Global Forwarding).

Nadere informatie

Mensen maken het verschil

Mensen maken het verschil Activiteitenverslag 2006 www.sbb.be Mensen maken het verschil Een scharnierjaar in beeld SBB Partner voor bedrijvige mensen 2 2006, een scharnierjaar... De voorbije jaren werden op diverse terreinen fundamenten

Nadere informatie

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende Wim Van der Beken, verklaar

Nadere informatie

Het was liefde op het eerste gezicht. Ondernemers in de Brusselse metropool. Thijs Claes & Guido Geraerts, Claes-Roels & The Factory Brussels:

Het was liefde op het eerste gezicht. Ondernemers in de Brusselse metropool. Thijs Claes & Guido Geraerts, Claes-Roels & The Factory Brussels: Ondernemers in de Brusselse metropool jaargang 2, maart 2015 copyright FREDERIK BEYENS photography Full-service communicatiebureau groeit in Brussel p. 03 2015: Doorbraak voor mobiliteit in Brusselse metropool?

Nadere informatie

Wilt u adverteren? Annick Housen - 011 87 83 64

Wilt u adverteren? Annick Housen - 011 87 83 64 Op zoek naar nog meer toffe jobs in Limburg? Surf naar Jobat.be/limburg editie Limburg de Jobat.be crew Onze adviseurs luisteren Redactie en reporters tergraag plaatse naar uw verhaal voor het gepaste

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Ketenroadmap. Voedselverlies

Ketenroadmap. Voedselverlies Ketenroadmap Voedselverlies 2015 2020 Voorwoord Op 31 maart 2014 vond de officiële ondertekening plaats van de gezamenlijke engagementsverklaring Samen tegen Voedselverlies. De engagementsverklaring is

Nadere informatie

Integraal jaarverslag 2009

Integraal jaarverslag 2009 Integraal jaarverslag 2009 Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw koepel van 140 Vlaamse milieuverenigingen -------------- Tweekerkenstraat 47 B-1000 Brussel www.bblv.be Inhoudstafel Colofon en contactgegevens...3

Nadere informatie

Inleiding... 1. Inhoud... 3

Inleiding... 1. Inhoud... 3 Inleiding De social profit is een van de belangrijkste werkgevers in Vlaanderen en bestaat uit diverse sectoren: gezondheid, welzijn, socioculturele sector,... De meeste leden van SLN zijn als nietcommerciële

Nadere informatie

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Het appèl van de mensen

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis?

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? September 2009 n 7 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry UWE, Voka en BECI «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? Dossier

Nadere informatie