Tijdelijke duurzame energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdelijke duurzame energie"

Transcriptie

1 Tijdelijke duurzame energie Tijdelijk Uitgewerkte businesscases voor windenergie, zonne-energie en biomassa Anders Bestemmen

2 Tijdelijke duurzame energie Inleiding In het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat wordt binnen het project Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB) gewerkt aan mogelijkheden om invulling te geven aan portefeuillemanagement. Rijkswaterstaat heeft veel areaal in beheer, waarvan een deel wordt aangehouden omdat het strategische gronden betreft, en een deel al overtollig is gesteld maar nog niet daadwerkelijk is verkocht. Deze gronden liggen vaak voor langere tijd braak, maar Rijkswaterstaat heeft er wel beheerkosten aan. Binnen TAB wordt gekeken naar manieren om deze inactieve gronden toch een tijdelijke nuttige bestemming te geven. 2 Specifiek is binnen het project gekeken naar de kansen voor tijdelijke duurzame energiefuncties om deze gronden te activeren. Daarbij moeten verschillende hordes worden genomen. Zo moet worden gekeken naar de technische en juridische haalbaarheid van deze invulling, naar de bestuurlijke wenselijkheid en ook naar het verdienmodel. In deze notitie gaan we in op de economische potentie van een divers palet aan tijdelijke duurzame energiefuncties. Op basis van beschikbare kengetallen wordt gekeken naar de financiële kosten en opbrengsten voor duurzame energiewinning. Hierbij is gekeken naar de volgende vormen van (duurzame) energievoorziening: windenergie, zonne-energie, koolzaad, industriële hennep en miscanthus. We geven de conclusies ten aanzien van het termijn waarop de gronden beschikbaar moeten zijn. De uitkomsten in deze notitie staan dus los van de juridische, technische en bestuurlijke haalbaarheid van de plannen. Deze randvoorwaarden zijn wel opgenomen voor windenergie, zonne-energie en biomassa in de infographic tijdelijke duurzame energie. Deze infographic kan ook worden gedownload via:

3 Tijdelijk Anders Bestemmen Samenvatting uitkomsten Grond die minder dan 10 jaar beschikbaar is, is meer geschikt voor energiewinning door biomassa (koolzaad, hennep of miscanthus) dan voor windenergie of zonne-energie. De investeringen in windenergie zijn na 7 tot 12 jaar terugverdiend 1. De investeringen in zonne-energie zijn na minimaal 10 jaar terugverdiend 1. Het te behalen rendement per ha is voor windenergie en zonne-energie wel hoger dan voor biomassa. Het rendement van wind- en zonne-energie is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van SDE+ subsidie. Het is bij de overweging voor een van deze vormen van duurzame energie dan ook belangrijk goed inzichtelijk te maken welke voorwaarden er precies zijn voor SDE+ subsidie en of de subsidie (nog) beschikbaar is? 3 1 Afhankelijk van de beschikbaarheid van SDE+ subsidies. Daarnaast zijn bij de berekeningen de financieringskosten niet meegenomen. Als deze wel meegenomen worden wordt de terugverdientijd langer.

4 Tijdelijke duurzame energie Kosten & opbrengsten windenergie Uitgangspunten bij de berekening van kosten en opbrengsten De financieringskosten zijn niet meegenomen. Het saldo is berekend over een periode van 15 jaar. De kosten en opbrengsten zijn uitgerekend per hectare. Er wordt vanuit gegaan dat circa 20% van het totale terrein bezet is door de windturbines, op het resterende terrein moet nog beheer & onderhoud worden gepleegd. Windturbines moeten op een minimale afstand van elkaar staan. Een vuistregel voor de afstand is vijf keer de diameter van de rotor. De grootte van het beschikbare terrein bepaalt dus hoeveel windmolens met welke rotordiameter er kunnen staan en welk vermogen kan worden geïnstalleerd. Voor iedere kwh die wordt geproduceerd wordt 0,048 Euro subsidie (SDE+) gekregen. 4

5 Tijdelijk Anders Bestemmen De navolgende tabel geeft een overzicht van de kengetallen die gebruikt zijn bij de berekening van de kosten en opbrengsten. Kostenpost Investering Onderhoud Netkosten Kosten per eenheid Euro per kw 0,11 Euro per kwh per jaar 11 Euro per kw per jaar Batenpost Verkoop energie Subsidie (SDE+) Vermeden onderhoud & beheer (op circa 20% van het terrein) Kosten en opbrengsten van windenergie Baten per eenheid 0,07 Euro per kwh 0,048 Euro per kwh Euro per jaar 5 De kosten en opbrengsten over 15 jaar zijn berekend voor windmolens met verschillende rotordiameters. Hoe kleiner de rotordiameter, hoe lager de jaarlijkse opbrengst in MWh. Welke windmolens en in welke hoeveelheid gebruikt kunnen worden, hangt af van de grootte van het beschikbare terrein, de nabijheid van huizen en andere randvoorwaarden. Bij de verschillende rotordiameters geldt dat zij, uitgaande van een SDE+ subsidie van 0,048 Euro per kwh, rendabel worden na jaar 6 of 7. De grond moet dus minimaal 7 jaar beschikbaar zijn om de investeringskosten terug te verdienen. Wanneer de SDE+ subsidie niet wordt meegenomen, is windenergie na ongeveer 12 jaar rendabel. Daarbij moet opgemerkt worden dat de financieringskosten niet zijn meegenomen in deze berekeningen. Windmolens worden vaak deels met vreemd vermogen gefinancierd. Dit heeft tot gevolg dat windmolens langer moeten draaien om rendabel te worden en dus moet de grond ook langer beschikbaar zijn.

6 Tijdelijke duurzame energie Onderstaande figuur geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten bij de exploitatie van windenergie Investeringskosten Onderhoudskosten Netkosten Verkoop elektriciteit Subsidie (SDE+) Vermeden kosten b&o braakliggend terrein 0 Rotordiameter 15 Rotordiameter

7 Tijdelijk Anders Bestemmen Om de invloed van de SDE+ subsidie op het resultaat aan te tonen, worden in onderstaande figuur de totale kosten en baten getoond 1. voor de situatie waarin wel SDE+ subsidie beschikbaar is en 2. voor de situatie waarin geen SDE+ subsidie beschikbaar is. De figuren laten zien dat zonder SDE+ subsidies, de kosten en opbrengsten van windenergie veel dichter bij elkaar liggen dan wanneer de SDE+ subsidie wel wordt meegenomen. Totale kosten en baten inclusief SDE subsidie Rotordiameter 160 Totale baten Rotordiameter 15 Totale kosten Totale kosten en baten exclusief SDE subsidie Rotordiameter 160 Rotordiameter 15 Totale baten Totale kosten

8 Tijdelijke duurzame energie Kosten & opbrengsten zonne-energie Uitgangspunten bij de berekening van kosten en opbrengsten De financieringskosten zijn niet meegenomen. Het saldo is berekend over een periode van 15 jaar. De kosten en opbrengsten zijn uitgerekend per hectare. Er wordt vanuit gegaan dat circa 80% van het totale terrein bezet is door installaties. Op het resterende terrein moet nog beheer & onderhoud worden gepleegd. Op één hectare kan (inclusief technische ruimte) voor circa Wp worden neergezet. Eén kwp levert kwh per jaar aan energie. Hier is gerekend met het gemiddelde (875 kwh per jaar). Voor iedere kwh die wordt geproduceerd wordt 0,093 Euro subsidie (SDE+) gekregen. 8

9 Tijdelijk Anders Bestemmen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kengetallen die gebruikt zijn bij de berekening van de kosten en opbrengsten. Kostenpost Investeringskosten Operationele kosten Kosten per eenheid Euro per kwp Euro per jaar Batenpost Verkoop elektriciteit SDE+ subsidie Vermeden onderhoud & beheer (op circa 80% van het terrein) Baten per eenheid 0,07 Euro per kwh 0,093 Euro per kwh Euro per jaar Kosten en opbrengsten van zonne-energie 9 Bij de aangenomen uitgangspunten geldt dat de investeringen in zonne-energie in circa 10 jaar kunnen worden terugverdiend. De grond moet dus minimaal 10 jaar beschikbaar zijn om de investeringskosten terug te verdienen. Wanneer de SDE+ subsidie niet wordt meegenomen, is zonne-energie in deze vorm niet rendabel. Onderstaande figuur toont de NCW van alle kosten en opbrengsten over 15 jaar. De investeringskosten vormen de grootste kostenpost, de SDE+ subsidie de grootste batenpost. Daarbij moet opgemerkt worden dat de financieringskosten niet zijn meegenomen in deze berekeningen. Als deze kosten wel zouden worden meegenomen, zou de grond langer beschikbaar moeten zijn om de businesscase rendabel te maken.

10 Tijdelijke duurzame energie Om de invloed van de SDE+ subsidie op het resultaat aan te tonen, worden in onderstaande figuur de totale kosten en baten getoond 1. voor de situatie waarin wel SDE+ subsidie beschikbaar is en 2. voor de situatie waarin geen SDE+ subsidie beschikbaar is. Deze grafieken laten zien dat zonne-energie zonder SDE+ subsidie niet rendabel zou worden Zonne energie Investeringskosten Operationele kosten Sloopkosten Verkoop elektriciteit Subsidie (SDE+) Vermeden kosten b&o braakliggend terrein Totale kosten en baten inclusief SDE+ subsidie Totale baten Totale kosten Totale kosten en baten exclusief SDE+ subsidie Totale baten Totale kosten

11 Tijdelijk Anders Bestemmen Kosten & opbrengsten biomassa uit koolzaad Uitgangspunten bij de berekening van kosten en opbrengsten De financieringskosten zijn niet meegenomen. Het saldo is berekend over een periode van 15 jaar. De kosten en opbrengsten zijn uitgerekend per hectare. Het gemiddelde rendement van koolzaad is gelijk aan 4,5 ton per ha. De opbrengst van een ton koolzaad is gelijk aan 200 Euro. 11

12 Tijdelijke duurzame energie Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kengetallen die gebruikt zijn bij de berekening van de kosten en opbrengsten. 12 Kostenpost Vaste kosten (machines, vervoer etc.) Variabele kosten (zaad, bemesting etc.) Kosten per eenheid 400 Euro per ha 945 Euro per ha Batenpost Opbrengst koolzaad Prijs koolzaad Koolzaadstro Vermeden onderhoud & beheer (5 jaar meegenomen) Baten per eenheid 4,5 ton per ha 200 Euro per ton 80 Euro per ha Euro per jaar

13 Tijdelijk Anders Bestemmen Kosten en opbrengsten van biomassa uit koolzaad Bij de aangenomen uitgangspunten geldt dat de exploitatie van biomassa uit koolzaad meteen na het eerste jaar rendabel is. De grond hoeft dus feitelijk maar één jaar beschikbaar zijn om de gemaakte kosten terug te verdienen. De navolgende figuur toont de verschillende kosten en opbrengsten van de exploitatie van biomassa uit koolzaad. De post vermeden onderhoud en beheer van braakliggend terrein is van grote invloed op het resultaat Investeringskosten Variabele kosten Verkoop zaad &stro Vermeden kosten b&o braakliggend terrein Koolzaad Om de invloed van de post vermeden onderhoud en beheer van braakliggend terrein op het resultaat aan te tonen, worden in onderstaande figuur de totale kosten en baten getoond waarin deze post niet is meegenomen. De figuur toont aan dat ook zonder de post vermeden onderhoud en beheer van braakliggend terrein de exploitatie van koolzaad nog steeds positief is. Totale baten Totale kosten

14 Tijdelijke duurzame energie Kosten & opbrengsten biomassa uit industriële hennep Uitgangspunten bij de berekening van kosten en opbrengsten De financieringskosten zijn niet meegenomen. Het saldo berekend over een periode van 15 jaar. De kosten en opbrengsten zijn uitgerekend per hectare. Er is gekeken naar de kosten en opbrengsten bij dubbeldoelhennep (verkoop van zowel stro als zaden). Het gemiddelde rendement van hennep stro bij dubbeldoelhennep is gelijk aan 8,8 ton per ha. Het gemiddelde rendement van hennep zaad bij dubbeldoelhennep is gelijk aan 1,1 ton per ha. 14

15 Tijdelijk Anders Bestemmen B Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kengetallen die gebruikt zijn bij de berekening van de kosten en opbrengsten. Kostenpost Totale kosten teelt Totale kosten oogst Machines & Arbeid Kosten per eenheid 330 Euro per ha 280 Euro per ha 240 Euro per ha Batenpost Verkoop stro Verkoop zaad Vermeden onderhoud & beheer (5 jaar meegenomen) Baten per eenheid 730 Euro per ha 335 Euro per ha Euro per jaar 15 Kosten en opbrengsten van biomassa uit industriële hennep Bij de aangenomen uitgangspunten geldt dat de exploitatie van biomassa uit industriële hennep meteen na het eerste jaar rendabel is. De grond hoeft dus feitelijk maar één jaar beschikbaar zijn om de gemaakte kosten terug te verdienen. De post vermeden onderhoud en beheer van braakliggend terrein is van grote invloed op het resultaat. De figuur op de volgende pagina toont de verschillende kosten en opbrengsten van de exploitatie van biomassa uit industriële hennep, de post vermeden onderhoud en beheer van braakliggend terrein is hierin niet meegenomen.

16 Tijdelijke duurzame energie Kosten teelt & oogst Machines & Arbeid Opbrengst zaad & stro Vermeden kosten b&o braakliggend terrein Hennep 16 Om de invloed van de post vermeden onderhoud en beheer van braakliggend terrein op het resultaat aan te tonen, worden in onderstaande figuur de totale kosten en baten getoond waarin deze post niet is meegenomen. De figuur toont aan dat ook zonder de post vermeden onderhoud en beheer van braakliggend terrein de exploitatie van industriële hennep over 15 jaar nog steeds positief is. Totale baten Totale kosten

17 Tijdelijk Anders Bestemmen Kosten & opbrengsten biomassa uit miscanthus Uitgangspunten bij de berekening van kosten en opbrengsten De financieringskosten zijn niet meegenomen. Het saldo is berekend over een periode van 15 jaar. De kosten en opbrengsten zijn uitgerekend per hectare. Miscanthus is een meerjarig gewas. Dit houdt in dat de biomassa die door het gewas wordt geproduceerd opbouwend is. In het eerste jaar na aanplant wordt niet geoogst, in het tweede jaar na aanplant wordt 10 ton geoogst, in het derde jaar 18 ton en vanaf het vierde jaar na aanplant wordt jaarlijks circa 20 ton geoogst. 17

18 Tijdelijke duurzame energie Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kengetallen die gebruikt zijn bij de berekening van de kosten en opbrengsten van biomassa uit miscanthus. De kengetallen gebruikt om de kosten en opbrengsten van miscanthus te berekenen zijn afkomstig van Cradle Crops. Kostenpost Rhizomen Bemesting Onkruidbestrijding Opslag en transport Loonwerk Kosten per eenheid Euro per ha 75 Euro per ha per jaar begin periode 110 Euro per ha per jaar einde periode 315 Euro per ha (eenmalig) 105 Euro per ha begin periode 300 Euro per ha einde periode 285 Euro per ha begin periode 410 Euro per ha einde periode 18 Batenpost Verkoop miscanthus Vermeden onderhoud & beheer (5 jaar meegenomen) Baten per eenheid 80 Euro per ton Euro per jaar Kosten en opbrengsten van biomassa uit miscanthus Bij de aangenomen uitgangspunten geldt dat de exploitatie van biomassa uit miscanthus meteen na het eerste jaar rendabel is. Dit wordt veroorzaakt door het vermeden onderhoud en beheer. Omdat miscanthus een meerjarig gewas is moet, om te kunnen oogsten, de grond minstens twee jaar beschikbaar zijn.

19 Tijdelijk Anders Bestemmen De navolgende figuur toont de verschillende kosten en opbrengsten van de exploitatie van biomassa uit koolzaad, de post vermeden onderhoud en beheer van braakliggend terrein is hierin niet meegenomen Kosten teelt & oogst Opbrengst zaad & stro Vermeden kosten b&o braakliggend terrein Miscanthus 19 Om de invloed van de post vermeden onderhoud en beheer van braakliggend terrein op het resultaat aan te tonen, worden in onderstaande figuur de totale kosten en baten getoond voor de situatie waarin deze post niet is meegenomen. Totale baten Totale kosten

20 Literatuur en websites UCN (2008), Feiten en cijfers over bio-energie in Nederland. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2005), Koolzaad Van zaad tot olie. Notitie 20 Rijkswaterstaat en duurzame energie. PCBT (2006), Inleiding tot de biologische teelt van hennep COLOFON Tijdelijk duurzame energie is een product van Rijkswaterstaat en Deltares binnen het Corporate Innovatie Programma van Rijkswaterstaat. Aan dit product werkten mee: Rosalie Franssen, Bonne van der Veen (Deltares), Nadinja Hettinga, Ireen Roling (Rijkswaterstaat), Jenny Verheijen (Ecorys), Benno Schepers (CE Delft). Meer informatie over Tijdelijk duurzame energie kunt u vinden via

TIJDELIJK ANDERS BESTEMMEN TIJDELIJK ANDERS BESTEMMEN. Flexibel bestemmen en tijdelijk gebruik: Tapijnkazerne, Maastricht 12 juni 2013

TIJDELIJK ANDERS BESTEMMEN TIJDELIJK ANDERS BESTEMMEN. Flexibel bestemmen en tijdelijk gebruik: Tapijnkazerne, Maastricht 12 juni 2013 E CULTUUR E COMMERCIE E RECREATIE E ENERGIE E TUINEN WATER VERBINDEN WONEN GROEN GOEDKOPE GRONDEN BEHOUD AREAAL SOCIALE VERRIJKING OPBRENGST GROND BOTTOM UP INITIATIEF KWALITEITS IMPULS RUIMTE CLAIMEN

Nadere informatie

Startnotitie MKBA Windmolenplan Lage Weide

Startnotitie MKBA Windmolenplan Lage Weide Startnotitie MKBA Windmolenplan Lage Weide Notitie Delft, september 2012 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom Colofon Bibliotheekgegevens rapport: G.E.A. (Geert) Warringa, M.J. (Martijn)

Nadere informatie

Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Het CQteam is een adviestak van HVC en verleent primair de aandeelhoudende gemeenten van HVC advies op het gebied van duurzame energie. September 2010 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Spin-off Windenergie. Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie

Spin-off Windenergie. Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie Spin-off Windenergie Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie Andrea Terbijhe Katrin Oltmer Marcel van der Voort ACRRES - Wageningen UR Oktober 2009 rapportcode:

Nadere informatie

Potentieel bijdrage zonne-energie op alle geschikte daken aan klimaatneutraliteit in Armhoede

Potentieel bijdrage zonne-energie op alle geschikte daken aan klimaatneutraliteit in Armhoede Potentieel bijdrage zonne-energie op alle geschikte daken aan klimaatneutraliteit in Armhoede Inhoudsopgave Leeswijzer...4 1. Inleiding...5 2. Methode en aanpak...5 2.1. Gebruikte gegevens...5 2.2. Analyse

Nadere informatie

Wat levert een Zonneweide per ha op? Auteur: Joanneke Spruijt

Wat levert een Zonneweide per ha op? Auteur: Joanneke Spruijt Wat levert een Zonneweide per ha op? Auteur: Joanneke Spruijt ACRRES - Wageningen UR, Maart 2015 PPO-642 Wat levert een Zonneweide per ha op? Auteur: Joanneke Spruijt ACRRES-Wageningen UR PPO nr. 642 Maart

Nadere informatie

Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Rapport Delft, april 2010 Opgesteld door: M.H. (Marisa) Korteland H.J. (Harry) Croezen

Nadere informatie

. ' : i!(.i-"mio. .f. Figuur 1. Locatieaanduiding Goes-West, perceelnummers W53A/V345.

. ' : i!(.i-mio. .f. Figuur 1. Locatieaanduiding Goes-West, perceelnummers W53A/V345. . ' : i!(.i-"mio 1. Inleiding In de begrotingsraad van 8 november 2012 is een vraag gesteld over zonnepanelen in een veldopstelling op gemeentegrond langs de Deltaweg in Goes-West. Ter beantwoording van

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

MKBA Wateringveldsche Polder. Analyse van duurzame maatregelen

MKBA Wateringveldsche Polder. Analyse van duurzame maatregelen MKBA Wateringveldsche Polder Analyse van duurzame maatregelen Rapport Delft, juni 2010 Opgesteld door: M.J. (Martijn) Blom Colofon Bibliotheekgegevens rapport: M.J. (Martijn) Blom MKBA Wateringveldsche

Nadere informatie

Pilot Glastuinbouw. Hogetemperatuuropslag voor de Glastuinbouw. betreft. versie. datum. opdrachtgever. adviseur project 11-0022

Pilot Glastuinbouw. Hogetemperatuuropslag voor de Glastuinbouw. betreft. versie. datum. opdrachtgever. adviseur project 11-0022 Pilot Glastuinbouw Hogetemperatuuropslag voor de Glastuinbouw betreft Fase 1: Aquifers: de stand van zaken Fase 2: Hoge temperatuuropslag Glastuinbouw Fase 3: Analyse landelijk potentieel HTO Glastuinbouw

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein.

Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Overtollig biogas rwzi Nieuwegein Nummer: 648242 In D&H: 30-07-2013 Steller: JCP de Wit In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: +31 6 15 06 84

Nadere informatie

Project Regioconsulentschap Onderwerp Inventarisatie zonneweides Datum Februari 2013 Status Definitief

Project Regioconsulentschap Onderwerp Inventarisatie zonneweides Datum Februari 2013 Status Definitief Project Regioconsulentschap Onderwerp Inventarisatie zonneweides Datum Februari 213 Status Definitief Probleemstelling Landelijk in het algemeen en in Noord-Holland in het bijzonder, leeft de wens om grootschalige

Nadere informatie

LOKAAL ENERGIEK: DECENTRALE DUURZAME ELEKTRICITEIT BUSINESS CASE EN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

LOKAAL ENERGIEK: DECENTRALE DUURZAME ELEKTRICITEIT BUSINESS CASE EN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN LOKAAL ENERGIEK: DECENTRALE DUURZAME ELEKTRICITEIT BUSINESS CASE EN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 16 januari 2013 076879014:0.5 - Definitief C03031.000448.0100 Inhoud

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen 3. Hernieuwbaar gas 9. Totaaloverzichten 30. Groen gas 10. Voorwoord 3

Inhoud. Algemeen 3. Hernieuwbaar gas 9. Totaaloverzichten 30. Groen gas 10. Voorwoord 3 Inhoud Algemeen 3 Hernieuwbaar gas 9 Totaaloverzichten 30 Voorwoord 3 Jaarbericht 2011 SDE+, SDE en MEP 4 SDE+ 2012: aandacht voor hernieuwbare warmte 4 Groen gas 10 Hernieuwbare elektriciteit 14 Tabel

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Succesvol Tijdelijk Anders Bestemmen voor hernieuwbare energie. Handreiking aan Gelderse gemeenten

Succesvol Tijdelijk Anders Bestemmen voor hernieuwbare energie. Handreiking aan Gelderse gemeenten Succesvol Tijdelijk Anders Bestemmen voor hernieuwbare energie Handreiking aan Gelderse gemeenten Managementsamenvatting Waarom deze handreiking? Bijna iedere gemeente heeft ermee te maken: stukken grond

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

Zelfvoorzienend Terschelling

Zelfvoorzienend Terschelling Zelfvoorzienend Terschelling Martijn Jongsma & Daan Gunnink 31-01-2014 Inleiding Zelfvoorzienend Terschelling, een idee waarin Terschelling zelf in staat is om haar elektrische behoefte te verzorgen. Binnen

Nadere informatie

Rapportage Kennis op Orde Utrecht

Rapportage Kennis op Orde Utrecht 1 2 3 De stedelijke CO 2 emissie De stedelijke CO 2 emissie (opgebouwd uit het totale elektriciteits-, gas- en warmteverbruik en het gebruik van mobiliteit (zijnde vervoerskilometers autoverkeer en lijnbussen)

Nadere informatie

Mededeling aan het AB

Mededeling aan het AB IPP Mededeling aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. geraed/2013.11086 Onderwerp Zonnepanelen Agendapuntnr. 3.2 AB-vergadering 11-12-2013 Samenvatting In het AB van 6-12-2012 is het voorstel pilot

Nadere informatie