DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW. Denk aan uw suppletieaangifte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW. Denk aan uw suppletieaangifte"

Transcriptie

1 DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW Denk aan uw suppletieaangifte Houdt u er rekening mee dat u met ingang van 1 januari 2012 verplicht bent om een suppletieaangifte te doen? Deze verplichting geldt zolang de naheffingstermijn van vijf jaar loopt. U moet daarbij verplicht gebruik maken van het digitale formulier van de Belastingdienst. Vrijwillig of verplicht? Vanaf 1 januari 2012 bent u verplicht om een suppletieaangifte te doen zolang de naheffingstermijn loopt, ofwel gedurende 5 jaar na het jaar waarover u de suppletie moet doen. Als u het nalaat om een suppletieaangifte te doen, kan de Belastingdienst een vergrijpbare aanslag opleggen. Suppletie: als u te veel of te weinig btw hebt betaald Als u te veel of juist te weinig btw hebt betaald, dan kunt u dat corrigeren met een btwsuppletie. U kunt dit digitaal doen via een speciaal formulier. Daarbij zijn 2 dingen belangrijk: U mag de fout niet herstellen door de btw te verrekenen via aangifte over een later tijdvak; Het is ook niet de bedoeling om een aangevulde of gewijzigde aangifte omzetbelasting over hetzelfde tijdvak in te dienen. Te veel btw aangegeven en betaald Stuur dan een verzoek naar de Belastingdienst die u het bedrag zullen terugbetalen. Dat kan digitaal via het beveiligde gedeelte van de Belastingsite. Klik op Overige formulieren en kies het formulier omzetbelasting. Het kan ook op papier. Download het formulier suppletie omzetbelasting, print het uit, onderteken het en stuur het naar de fiscus. De Belastingdienst behandelt het verzoek dan als een bezwaarschrift betaling(en) op eerder ingediende aangifte(n). Doe dit wel binnen 6 weken na de betalingstermijn, dan kunt u na de afwijzende beslissing nog in beroep gaan bij de rechter.

2 Te weinig btw aangegeven en betaald Dan moet u dat bedrag indien mogelijk bij de Belastingdienst melden. U kunt dit digitaal doen via het beveiligde gedeelte van de site van de Belastingdienst. Klik op belastingformulieren en kies het formulier Suppletie omzetbelasting. Denk aan btw over porto Verstuurt u goederen per post? Brengt u de daarover verschuldigde verzendkosten op de factuur in rekening? Denk er dan aan dat over die verzendkosten ook btw moet worden berekend en afgedragen. Voor portokosten geldt geen apart tarief. De btw moet worden berekend over het factuurbedrag inclusief portokosten. Btw-correctie privé gebruik en auto van de zaak Zoals (wellicht) bij u bekend is, dient in de laatste btw-aangifte over het jaar 2011 de correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak te worden aangegeven. Vanwege de wijziging van de regels op 1 juli 2011 krijgt u dit jaar te maken met twee berekeningsperioden. Tot 1 juli 2011 De eerste berekeningsmethode houdt in dat u 12% btw betaalt over een bepaald percentage (0%, 14% of 25%) van de waarde/catalogusprijs van de auto. Is de auto ouder dan 15 jaar, dan geldt een afwijkend percentage en wordt uitgegaan van de waarde die de auto in het economisch verkeer heeft. Deze berekeningsmethode past u dus over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011, voor zover u en uw werknemers in deze periode een auto van de zaak hebben. Vanaf 1 juli 2011 De tweede berekeningsmethode houdt in dat u vanaf 1 juli 2011 over het werkelijke privégebruik 19% btw dient te betalen. Ook het woon-werk- verkeer valt voor de btw voortaan onder de privé kilometers. U kunt het werkelijke privégebruik berekenen door een kilometeradministratie bij te houden. Uw werknemers zullen dit dan ook moeten doen. Overigens blijft voor de inkomsten- en loonbelasting het woon-werkverkeer zakelijk gereden kilometers. U mag de verschuldigde btw over het privégebruik echter ook forfaitair berekenen. Dat betekent dat u voor de btw-heffing over het privégebruik uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs van de auto. In deze situatie hoeft er geen kilometeradministratie te worden bijgehouden. Inkomstenbelasting Zakelijk of privé Niet alleen voor het urencriterium kan een urenadministratie bruikbaar zijn. Ondernemers maken niet altijd duidelijk onderscheid tussen zakelijk en privé, en dit kan leiden tot geschillen met de fiscus. Met een goede urenadministratie kan men meer zekerheid verschaffen bij een eventueel geschil met de fiscus over bijvoorbeeld het zakelijk of privégebruik van een telefoonlijn.

3 Maximaal voordeel investeringsaftrek Het is een goed moment om naar de omvang van uw investeringen te kijken. Door deze wel of niet over het jaar heen te tillen, kunt u flink belasting besparen. Indien u als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u onder voorwaarden recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (hierna: KIA). U mag dan een percentage van het investeringsbedrag aftrekken. De KIA geldt voor de meeste bedrijfsmiddelen, maar kent ook uitsluitingen, zoals bepaalde personenauto s, huizen, grond en dieren. Minder aftrek bij meer investeringen. De KIA kent een ingewikkelde staffel. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2011 Investeringsbedrag Aftrek , , ,- 28% , , , ,- minus 7,56% van het investerings , ,- bedrag boven , Samen > 2.200,-. Uit bovengenoemde aftrekpercentages blijkt dat u in ieder gaval moet proberen om in een jaar meer dan ,- te investeren. Investeert u normaal gesproken weinig, dan is het raadzaam investeringen zo veel mogelijk in één jaar te laten samenvallen. Investeert u bijvoorbeeld zowel in 2011 als in 2012 voor 1.500,- in computers en heeft u verder geen investeringen gedaan, dan bedraagt uw KIA in beide jaren nul. Voegt u alles samen tot één investering van 3.000,- aan computers in 2011, dan haalt u 840,- aan belastingaftrek binnen. Investeer minder dan ,-: splits. Investeert u forse bedragen, bekijk dan of u die investeringen over meerdere jaren kunt splitsen. Stel dat u in 2011 twee nieuwe machines aanschaft van ,- per stuk. De KIA bedraagt dan ,-. Is het ook mogelijk in 2011 en in 2012 iedere keer één machine aan te schaffen en heeft u geen verdere investeringen in die jaren, dan bedraagt uw KIA in 2011 én in ,-. In totaal haalt u dan ,- aan KIA binnen, oftewel: ,- meer belastingaftrek! Door kleine investeringen samen te voegen, kunt u maximaal voordeel behalen. Grotere investeringen kunt u beter splitsen en deels over het jaar heen tillen. Zelfstandigenaftrek wordt vaste basisaftrek Wat verandert er in 2012? U mag voor de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van fiscaal aftrekken. Hoeveel u mag aftrekken, hangt niet langer af van de hoogte van de winst. Voor wie? Alle ondernemingen

4 Wanneer? De wijziging treedt op 1 januari 2012 in werking. Betaal uw lijfrentepremie 2011 uiterlijk 31 december! Wilt u nog in 2011 gebruikmaken van de aftrek voor lijfrentepremie, dan dient u deze ook in 2011 te betalen. U heeft niet meer de mogelijkheid om de eventueel voor 1 april 2012 betaalde lijfrentepremie alsnog in 2011 als aftrekpost te claimen. Controleer uw lijfrentepolis op de vervaldatum van uw jaarpremie. Wijzig indien nodig de premievervaldatum! Enkel aan uren per jaar komen, is onvoldoende De fiscus heeft zo zijn eigen methodes om het zogenaamde urencriterium te toetsen. Wist u dat de Belastingdienst zich de laatste tijd bij een controle steeds vaker daarop focust? Hoe speelt ú op zeker? Toename controles De belangrijkste faciliteit waarvoor geldt dat u minstens uur in een jaar in uw bedrijf werkzaam moet zijn, is de zelfstandigenaftrek. Geen wonder dus dat de fiscus bij twijfel wil checken of u de vereist uur wel haalt. Dit doet men op tal van manieren: - Urenstaat niet onderschatten Zelf bijhouden. Bij twijfel zal men u vragen de gewerkte uren te specificeren. U zult dan aan moeten geven hoeveel uur u met welke activiteit bezig bent geweest. Het is altijd in uw voordeel als u dit gedurende het jaar zelf bijhoudt, zodat u de gewenste urenstaat niet achteraf hoeft op te maken. Doet u dit laatste toch, dan zal de fiscus extra kritisch zijn, omdat duidelijk is dat u achteraf bepaalde activiteiten en de eraan bestede tijd heeft moeten schatten. - Geen stelposten Men zal het bijvoorbeeld niet accepteren al u bijvoorbeeld iedere dag één uur noteert voor het bijhouden van uw administratie, omdat de praktijk leert dat u hier de ene keer meer tijd aan kwijt bent dan de andere keer. - Agenderen Men zal ook controleren of uw urenstaat overeenstemt met uw agenda en met overige documenten. Als u bijvoorbeeld claimt op 4 april een onderhoud met uw accountant te hebben gehad van een uur of drie, zal dit ook moeten blijken uit uw agenda, brieven en facturen. Indirect uur mag, maar weegt zwaar Uren zonder omzet. Ook indirecte uren, dus uren waarin u geen omzet draait, tellen mee voor het urencriterium. Wel moeten deze uren in verhouding staan tot uw werkzaamheden en tot uw omzet en zal men ook nu checken of een en ander wel klopt. Het is voor de fiscus een koud kunstje het aantal gewerkte uren af te zetten tegen uw omzet.

5 Als dat vervolgens in een te laag uurtarief resulteert, kunt u erop rekenen dat uw urenstaat niet geaccepteerd wordt. Gebruik een vast model om niets te vergeten. Wat is aannemelijk? Zo kan een accountant met een gerust hart enige uren per week claimen voor het bijhouden van vakliteratuur. Voor een glazenwasser is dit daarentegen veel minder aannemelijk. Dit geldt ook als, gelet op het aantal geclaimde uren, het uurtarief voor een administrateur bijvoorbeeld op 5,- uitkomt, zoals in een zaak die voor de rechter werd uitgevochten. Verliesjaren en winstverwachtingen Alleen kosten maken en geen winst. In de jaren waarin u verlies lijdt, heeft u niet direct profijt van de zelfstandigenaftrek. U kunt deze wel met latere winsten verrekenen. Er moet dan uitzicht zijn op het maken van winst in de toekomst. Zo niet, dan wordt uw bedrijf niet geaccepteerd en is er dus ook geen door te schuiven zelfstandigenaftrek. Onlangs heeft de rechter in dit kader nog wel bepaald dat uw winstgevendheid ook mag blijken uit cijfers uit latere jaren. Dit maakt het wat minder speculatief, iets wat zowel voor u als voor de inspecteur in het voordeel kan werken. Dus: Alleen uren bij elkaar sprokkelen is niet voldoende. Belangrijk is dat u ook kunt onderbouwen dat uw uren daadwerkelijk gemaakt zijn. Zorg ervoor dat uw urenstaat overeenkomt met uw agenda en dat uw geclaimde uren kunt onderbouwen met facturen, correspondentie, aantekeningen enz. 2 x 50% afschrijving: laatste ronde! De willekeurige afschrijving van 2 x 50% loopt (naar verwachting) per ultimo 2011 af. Financiën lijkt niet voornemens om deze per 1 januari 2009 ingevoerde crisismaatregel te verlengen. Dat betekent dat ondernemers alleen nog versneld kunnen afschrijven op de aangewezen bedrijfsmiddelen als zij dit jaar daarin investeren! Door de versnelde, willekeurige afschrijving kan de fiscale winst over 2011 en volgende jaren worden gedrukt en dat beperkt de belastingaanslag over die jaren. Met de willekeurige afschrijving is het toegestaan om bedrijfsmiddelen versneld af te schrijven, tot ten hoogste 50% van de kostprijs in het jaar van investering. De willekeurige afschrijving is mogelijk op alle bedrijfsmiddelen, met uitzondering van: woningen en bedrijfsgebouwen; grond-, weg- en waterbouwkundige werken; personenauto s (behoudens taxi s en auto s met een 14% bijtelling voor privégebruik); immateriële vaste activa, zoals software en goodwill; in cultuur gebrachte activa, zoals bomen en vee; bedrijfsmiddelen bestemd voor langdurig verhuur; bedrijfsmiddelen die kortere tijd worden verhuurd komen wel in aanmerking voor de versnelde afschrijving.

6 De willekeurige afschrijving kan niet toegepast worden naast de willekeurige afschrijving voor startende IB-ondernemers (WAS) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (WAMIL). Voorts is vereist dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2013 in gebruik wordt genomen. Beoordeel de mogelijkheid om nog dit jaar willekeurig af te schrijven, in combinatie met de mogelijkheid om een verlies over 2011 te verrekenen met winst uit voorgaande jaren. Als u door de willekeurige afschrijving op een fiscaal verlies over 2011 uitkomt, kan dat worden benut voor Carry Back met winst over 2008 en latere jaren. Dat levert u een betere liquiditeitspositie op. Het is voor belang voor iedere ondernemer die dit jaar wil investeren in de aangewezen bedrijfsmiddelen. Welk voordeel? Een snellere afschrijving levert eerder een belastingteruggave op. Dat verbetert de liquiditeitspositie van de onderneming. Algemeen Check de VAR telefonisch bij de Belastingdienst Werkt u binnen uw onderneming met ZZP-ers? Check dan hun VAR! Een Var-winst uit de onderneming of een VAR-directeur-grootaandeelhouder geeft u als opdrachtgever de begeerde vrijwaring dat u niet als werkgever van de ZZP-er kunt worden aangemerkt. U moet als opdrachtgever dan wel aan vier voorwaarden voldoen: u moet een kopie van de VAR bij uw administratie bewaren, de identiteit van de ZZP-er vaststellen en een kopie van diens geldig identiteitsbewijs bij uw administratie bewaren, controleren of de werkzaamheden van de ZZP-er overeenkomen met de in de VAR genoemde werkzaamheden én controleren of de werkzaamheden plaatsvinden binnen de geldigheidsduur van de VAR. De VAR geeft duidelijkheid over de fiscale positie van een freelancer of van een ZZP-er. Die kan met de juiste VAR in handen zijn opdrachtgever vrijwaren voor een naheffing van loonbelasting en premies. Dat maakt zo n VAR tot een begeerd bezit, zozeer zelfs dat valselijk opgemaakte VAR s opduiken als de Belastingdienst weigert om zo n verklaring af te geven omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Ministerie van Financiën wil dit misbruik direct de kop indrukken: opdrachtgevers kunnen de authenticiteit van een VAR-verklaring voortaan telefonisch checken bij de Belastingdienst. Op basis van de bij de Belastingdienst bekende gegevens wordt gecontroleerd of de combinatie van het burgerservicenummer (BSN) met de VAR correct is. Als die combinatie niet klopt, vindt nader onderzoek plaats. Opdrachtgevers die een VAR-verklaring willen checken, kunnen hiervoor terecht bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR van de Belastingdienst. Dat coördinatiepunt is tijdens kantooruren te bereiken via Erven en schenken Kinderen en overige verkrijgers Ouders kunnen jaarlijks binnen bepaalde grenzen schenkingen doen aan hun kinderen zonder schenkbelasting verschuldigd te zijn.

7 Per kind kan in onbelast worden geschonken. Indien het kind tussen de 18 en 35 jaar is, mag in 2011 eenmalig een bedrag van onbelast worden geschonken, mits daarvan aangifte wordt gedaan. Indien de schenking is bestemd voor de aanschaf van een eigen woning of een kostbare studie van uw kind, bedraagt de eenmalige verhoogde vrijstelling in 2011 zelfs Voor alle andere verkrijgers geldt in 2011 een vrijstelling van Kilometeradministratie klopt niet? 25% boete! Een werknemer rijdt in een Volvo van de zaak. Hij vraagt een verklaring privégebruik auto aan. Op die verklaring staat vermeld dat men een boete krijgt, mocht er iets niet kloppen. Deze melding kan het gevolg hebben dat u eerder een boete krijgt dan iemand zonder verklaring geen privégebruik. U bent er per slot van rekening al van op de hoogte dat u goed uw best moet doen om te bewijzen dat u onder de 501 privékilometers per kalenderjaar blijft. De genoemde werknemer houdt een kilometeradministratie bij en komt tot 469 privékilometers. Dit is onder de grens. De inspecteur duikt nader in zijn kilometeradministratie en concludeert dat er ruim 901 kilometer verschil zit tussen de genoteerde routes en de genoteerde kilometers. Daarnaast heeft de auto twee overtredingen op zijn naam staan, terwijl er volgens de kilometeradministratie op de bewuste dagen helemaal niet met de auto is gereden. Dit vraagt om een goed verhaal van de werknemer. Per slot van rekening geldt de vrije bewijsleer, dus de automobilist kan zijn zaak nog redden door een goede verklaring en/of ander bewijs voor de beperkte privékilometers. De werknemer komt met het verhaal dat hij op bepaalde dagen onverwachte zakelijke bezoeken moest afleggen, die hij vergeten is te noteren. De rechter laat zich hierdoor niet overtuigen. Gevolg is dat de aanslag in stand blijft, inclusief een boete van 25%. BV Rustig aan met pensioen in eigen beheer Bouwt u pensioen in eigen beheer op? Een maximale pensioenopbouw draagt bij aan een betere liquiditeitspositie in de BV, maar zo n maximale opbouw is vaak tariefstechnisch niet zo verstandig. U trekt de pensioenreserveringen in de BV af en dat levert een directe belastingbesparing op van 25,5% of 20% aan vennootschapsbelasting, terwijl u in de toekomst, als het pensioen is ingegaan, over de uikeringen (in Nederland) maximaal 52% inkomstenbelasting verschuldigd bent. Die vergelijking pakt wel erg nadelig uit. Ook als de aanmerkelijkbelangheffing in die vergelijking meegenomen wordt! De besparing op die heffing kan realiter veelal op nihil worden gesteld (ook al omdat er volop mogelijkheden zijn om die heffing levenslang uit te stellen en bij overlijden door te schuiven naar de volgende generatie). Met de huidige tariefstelling van inkomsten- en vennootschapsbelasting kunt u misschien beter kiezen voor vrij uitkeerbare winstreserves in de BV.

8 De flex BV komt eraan De Tweede Kamer heeft op 4 oktober jl. het wetsvoorstel Invoeringswet Flexibilisering BVrecht aangenomen, inclusief een aantal amendementen. De invoeringswet gaat nu naar de Eerste Kamer. De Tweede Kamer nam het Wetsvoorstel vereenvoudiging BV-recht zelf in december 2009 al aan. Gaat ook de Eerste Kamer akkoord, dan verdwijnt de wettelijke regeling van de BV ingrijpend. De kapitaalbescherming verdwijnt vrijwel geheel, de inbrengverklaring en andere verklaringen inzake kapitaalbescherming zijn hetzelfde lot beschoren, en in plaats daarvan komt een verhoogde besuurdersaansprakelijkheid. Het bestuur van de BV - de dga - zal moeten gaan toetsen of een uitkering verantwoord is en als die toets niet (goed) heeft plaatsgevonden, is de dga aansprakelijk. Ook de voorschriften over het houden van de algemene vergadering worden eenvoudiger. De kans is groot dat de nieuwe BV-wetgeving op 1 januari 2012 zal ingaan. Overleg met uw adviseur hoe de nieuwe BV-wetgeving in uw situatie uitpakt en of u nog dit jaar maatregelen kunt of moet nemen om optimaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe wettelijke regeling. Dit is van belang voor iedere ondernemer van een BV. Welk voordeel? Een soepele overgang op de nieuwe BV-wetgeving. Veranderingen doorgeven Indien er veranderingen plaatsvinden in uw gezinssituatie of adresgegevens, adres enz., wilt u dit dan vlug genoeg doorgeven aan ons zodat alle gegevens up to date blijven!! Hoe meer gegevens we hebben van u over alles hoe efficiënter wij uw boekhouding kunnen regelen. TOESLAGEN/AANSLAGEN DECEMBER IS OOK DE MAAND VAN DE NIEUWE HUUR-, ZORG- EN DE DIVERSE KINDERTOESLAGEN. EN DE VOORLOPIGE AANSLAGEN VAN KUNT U DEZE TOESLAGEN/AANSLAGEN BIJ ONS AFGEVEN? Deze brief is met zorg samengesteld, voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

9

10

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

juni 2011 TAK NIEUWSBRIEF

juni 2011 TAK NIEUWSBRIEF juni 2011 TAK NIEUWSBRIEF ALGEMEEN WILT U UW (JUISTE) E-MAIL ADRES AUB AAN ONS DOORGEVEN!!!! Dit in verband met nieuwsbrieven, deze gaan wij maandelijks per mail versturen. Zie bijgevoegde brief. Deze

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS

FISCALE EINDEJAARSTIPS FISCALE EINDEJAARSTIPS BIJHOUDEN ONDERNEMINGSUREN (ZEER BELANGRIJK) Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek), moeten in 2009 minimaal 1225 uren besteed zijn aan werkzaamheden

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw en incidentele posten 1. Maak een plan en begroting 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Gaan we nog belasting betalen in 2009 en 2010??

Gaan we nog belasting betalen in 2009 en 2010?? Nieuwsbrief van d.d. 05-02-2009 Nummer: 03 2009 Gaan we nog belasting betalen in 2009 en 2010?? Dankzij Wouter Bos is er een prachtige regeling gekomen om eventueel uw inkomen 2009 en 2010 fors te verlagen.

Nadere informatie

Investeren in Duurzame Oplossingen

Investeren in Duurzame Oplossingen Investeren in Duurzame Oplossingen Energie Investeringsaftrek Kleinschaligheidsaftrek Willekeurige Afschrijving Investeren Aan investeringen in duurzame energie zijn subsidies en financiële voordelen gekoppeld.

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2006

NIEUWSBRIEF. November 2006 NIEUWSBRIEF November 2006 BTW voor privé- gebruik bestelauto s Een bestelauto die doorlopend wisselend wordt gebruikt door twee of meer van uw werknemers, dan hoeft u voor de BTW-correctie wegens privé-gebruik

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers

startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers 1 startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers Bijgaand treft u het startersbulletin aan van FB-Accountants te Burgum. In dit startersbulletin zetten wij in het kort allerlei aspecten voor u op

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 5 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 5 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 5 e editie Inhoud 1. Nieuwe tijdelijke regeling willekeurig afschrijven! 2. Webmodule VAR 3. Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

NASLAGWERK 'AFTREKBARE KOSTEN & AFTREKPOSTEN ZZPER' Een whitepaper van:

NASLAGWERK 'AFTREKBARE KOSTEN & AFTREKPOSTEN ZZPER' Een whitepaper van: NASLAGWERK 'AFTREKBARE KOSTEN & AFTREKPOSTEN ZZPER' Een whitepaper van: In samenwerking met Linked Boekhouding BV Herzien en geactualiseerd juni 2017 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 2. Aftrekbare kosten...

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

NIEUWE BTW-REGELS VOOR PRIVÉGEBRUIK ZAKELIJKE AUTO

NIEUWE BTW-REGELS VOOR PRIVÉGEBRUIK ZAKELIJKE AUTO NIEUWE BTW-REGELS VOOR PRIVÉGEBRUIK ZAKELIJKE AUTO Gebruikt u of uw werknemer de auto van de zaak ook privé? Tot 1 juli kon u in dat geval alle btw op de gemaakte autokosten in aftrek brengen, mits u belaste

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Start hier met lezen!

Start hier met lezen! k s e d e n li n O s id g Snelstart Voor eigenaren 2 Snelstartgids Onlinedesk Start hier met lezen! U bouwt pensioen op bij BPF Schilders. Als zelfstandig ondernemer bepaalt u zelf hoeveel pensioen u jaarlijks

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Wat gaan we vanavond doen - Kamer van Koophandel - Handige tips - Belastingdienst - Omzetbelasting - Inkomstenbelasting De Kamer van Koophandel laat u altijd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2015

NIEUWSBRIEF december 2015 Het jaar 2015 is al bijna weer ten einde. Een periode waarin iedereen vaak even terugkijkt op het afgelopen jaar, en verwachtingen, plannen en goede voornemens heeft voor het nieuwe jaar 2016. Oostwerk

Nadere informatie

KIA, MIA en VAMIL-Regeling

KIA, MIA en VAMIL-Regeling KIA, MIA en VAMIL-Regeling Uitleg van de KIA, MIA en VAMIL met betrekking tot de aanschaf van een high speed e-bike. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken?

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving Eindejaartips 2011 Het einde van het jaar nadert gestaag. Sinterklaas is weer in het land en over een paar weken zal de kerstboom de woonkamers weer sieren en het vuurwerk zal weer de lucht in worden geschoten.

Nadere informatie

Algemeen Met ingang van 1 juli 2011 is de regelgeving met betrekking tot de bepaling van de verschuldigde BTW voor privé gebruik van een auto ingrijpe

Algemeen Met ingang van 1 juli 2011 is de regelgeving met betrekking tot de bepaling van de verschuldigde BTW voor privé gebruik van een auto ingrijpe 2 mei 2017 BTW-nieuwtje 3: Hoge Raad geeft duidelijkheid over BTW privé gebruik auto Hoge Raad geeft duidelijkheid over BTW privé gebruik auto Na lang wachten heeft de Hoge Raad op 21 april 2017 uitspraak

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. Tips omzetbelasting Check herziening van btw Correcties laatste btw-aangifte 2011 Pas btw-correctie toe op auto van de zaak

Eindejaarstips 2011. Tips omzetbelasting Check herziening van btw Correcties laatste btw-aangifte 2011 Pas btw-correctie toe op auto van de zaak Eindejaarstips 2011 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. s voor iedereen Betaal

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2013 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2013 Tot en met 31-12-2013

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Seminar Belastingen Financiering in de creatieve industrie. 18-03-2010 MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Administratie Financiële administratie Eisen van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Ondernemende accountants.

Ondernemende accountants. Ondernemende accountants. Nieuwsbrief November 2011 Eindejaarstips 2011 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie