DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW. Denk aan uw suppletieaangifte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW. Denk aan uw suppletieaangifte"

Transcriptie

1 DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW Denk aan uw suppletieaangifte Houdt u er rekening mee dat u met ingang van 1 januari 2012 verplicht bent om een suppletieaangifte te doen? Deze verplichting geldt zolang de naheffingstermijn van vijf jaar loopt. U moet daarbij verplicht gebruik maken van het digitale formulier van de Belastingdienst. Vrijwillig of verplicht? Vanaf 1 januari 2012 bent u verplicht om een suppletieaangifte te doen zolang de naheffingstermijn loopt, ofwel gedurende 5 jaar na het jaar waarover u de suppletie moet doen. Als u het nalaat om een suppletieaangifte te doen, kan de Belastingdienst een vergrijpbare aanslag opleggen. Suppletie: als u te veel of te weinig btw hebt betaald Als u te veel of juist te weinig btw hebt betaald, dan kunt u dat corrigeren met een btwsuppletie. U kunt dit digitaal doen via een speciaal formulier. Daarbij zijn 2 dingen belangrijk: U mag de fout niet herstellen door de btw te verrekenen via aangifte over een later tijdvak; Het is ook niet de bedoeling om een aangevulde of gewijzigde aangifte omzetbelasting over hetzelfde tijdvak in te dienen. Te veel btw aangegeven en betaald Stuur dan een verzoek naar de Belastingdienst die u het bedrag zullen terugbetalen. Dat kan digitaal via het beveiligde gedeelte van de Belastingsite. Klik op Overige formulieren en kies het formulier omzetbelasting. Het kan ook op papier. Download het formulier suppletie omzetbelasting, print het uit, onderteken het en stuur het naar de fiscus. De Belastingdienst behandelt het verzoek dan als een bezwaarschrift betaling(en) op eerder ingediende aangifte(n). Doe dit wel binnen 6 weken na de betalingstermijn, dan kunt u na de afwijzende beslissing nog in beroep gaan bij de rechter.

2 Te weinig btw aangegeven en betaald Dan moet u dat bedrag indien mogelijk bij de Belastingdienst melden. U kunt dit digitaal doen via het beveiligde gedeelte van de site van de Belastingdienst. Klik op belastingformulieren en kies het formulier Suppletie omzetbelasting. Denk aan btw over porto Verstuurt u goederen per post? Brengt u de daarover verschuldigde verzendkosten op de factuur in rekening? Denk er dan aan dat over die verzendkosten ook btw moet worden berekend en afgedragen. Voor portokosten geldt geen apart tarief. De btw moet worden berekend over het factuurbedrag inclusief portokosten. Btw-correctie privé gebruik en auto van de zaak Zoals (wellicht) bij u bekend is, dient in de laatste btw-aangifte over het jaar 2011 de correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak te worden aangegeven. Vanwege de wijziging van de regels op 1 juli 2011 krijgt u dit jaar te maken met twee berekeningsperioden. Tot 1 juli 2011 De eerste berekeningsmethode houdt in dat u 12% btw betaalt over een bepaald percentage (0%, 14% of 25%) van de waarde/catalogusprijs van de auto. Is de auto ouder dan 15 jaar, dan geldt een afwijkend percentage en wordt uitgegaan van de waarde die de auto in het economisch verkeer heeft. Deze berekeningsmethode past u dus over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011, voor zover u en uw werknemers in deze periode een auto van de zaak hebben. Vanaf 1 juli 2011 De tweede berekeningsmethode houdt in dat u vanaf 1 juli 2011 over het werkelijke privégebruik 19% btw dient te betalen. Ook het woon-werk- verkeer valt voor de btw voortaan onder de privé kilometers. U kunt het werkelijke privégebruik berekenen door een kilometeradministratie bij te houden. Uw werknemers zullen dit dan ook moeten doen. Overigens blijft voor de inkomsten- en loonbelasting het woon-werkverkeer zakelijk gereden kilometers. U mag de verschuldigde btw over het privégebruik echter ook forfaitair berekenen. Dat betekent dat u voor de btw-heffing over het privégebruik uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs van de auto. In deze situatie hoeft er geen kilometeradministratie te worden bijgehouden. Inkomstenbelasting Zakelijk of privé Niet alleen voor het urencriterium kan een urenadministratie bruikbaar zijn. Ondernemers maken niet altijd duidelijk onderscheid tussen zakelijk en privé, en dit kan leiden tot geschillen met de fiscus. Met een goede urenadministratie kan men meer zekerheid verschaffen bij een eventueel geschil met de fiscus over bijvoorbeeld het zakelijk of privégebruik van een telefoonlijn.

3 Maximaal voordeel investeringsaftrek Het is een goed moment om naar de omvang van uw investeringen te kijken. Door deze wel of niet over het jaar heen te tillen, kunt u flink belasting besparen. Indien u als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u onder voorwaarden recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (hierna: KIA). U mag dan een percentage van het investeringsbedrag aftrekken. De KIA geldt voor de meeste bedrijfsmiddelen, maar kent ook uitsluitingen, zoals bepaalde personenauto s, huizen, grond en dieren. Minder aftrek bij meer investeringen. De KIA kent een ingewikkelde staffel. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2011 Investeringsbedrag Aftrek , , ,- 28% , , , ,- minus 7,56% van het investerings , ,- bedrag boven , Samen > 2.200,-. Uit bovengenoemde aftrekpercentages blijkt dat u in ieder gaval moet proberen om in een jaar meer dan ,- te investeren. Investeert u normaal gesproken weinig, dan is het raadzaam investeringen zo veel mogelijk in één jaar te laten samenvallen. Investeert u bijvoorbeeld zowel in 2011 als in 2012 voor 1.500,- in computers en heeft u verder geen investeringen gedaan, dan bedraagt uw KIA in beide jaren nul. Voegt u alles samen tot één investering van 3.000,- aan computers in 2011, dan haalt u 840,- aan belastingaftrek binnen. Investeer minder dan ,-: splits. Investeert u forse bedragen, bekijk dan of u die investeringen over meerdere jaren kunt splitsen. Stel dat u in 2011 twee nieuwe machines aanschaft van ,- per stuk. De KIA bedraagt dan ,-. Is het ook mogelijk in 2011 en in 2012 iedere keer één machine aan te schaffen en heeft u geen verdere investeringen in die jaren, dan bedraagt uw KIA in 2011 én in ,-. In totaal haalt u dan ,- aan KIA binnen, oftewel: ,- meer belastingaftrek! Door kleine investeringen samen te voegen, kunt u maximaal voordeel behalen. Grotere investeringen kunt u beter splitsen en deels over het jaar heen tillen. Zelfstandigenaftrek wordt vaste basisaftrek Wat verandert er in 2012? U mag voor de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van fiscaal aftrekken. Hoeveel u mag aftrekken, hangt niet langer af van de hoogte van de winst. Voor wie? Alle ondernemingen

4 Wanneer? De wijziging treedt op 1 januari 2012 in werking. Betaal uw lijfrentepremie 2011 uiterlijk 31 december! Wilt u nog in 2011 gebruikmaken van de aftrek voor lijfrentepremie, dan dient u deze ook in 2011 te betalen. U heeft niet meer de mogelijkheid om de eventueel voor 1 april 2012 betaalde lijfrentepremie alsnog in 2011 als aftrekpost te claimen. Controleer uw lijfrentepolis op de vervaldatum van uw jaarpremie. Wijzig indien nodig de premievervaldatum! Enkel aan uren per jaar komen, is onvoldoende De fiscus heeft zo zijn eigen methodes om het zogenaamde urencriterium te toetsen. Wist u dat de Belastingdienst zich de laatste tijd bij een controle steeds vaker daarop focust? Hoe speelt ú op zeker? Toename controles De belangrijkste faciliteit waarvoor geldt dat u minstens uur in een jaar in uw bedrijf werkzaam moet zijn, is de zelfstandigenaftrek. Geen wonder dus dat de fiscus bij twijfel wil checken of u de vereist uur wel haalt. Dit doet men op tal van manieren: - Urenstaat niet onderschatten Zelf bijhouden. Bij twijfel zal men u vragen de gewerkte uren te specificeren. U zult dan aan moeten geven hoeveel uur u met welke activiteit bezig bent geweest. Het is altijd in uw voordeel als u dit gedurende het jaar zelf bijhoudt, zodat u de gewenste urenstaat niet achteraf hoeft op te maken. Doet u dit laatste toch, dan zal de fiscus extra kritisch zijn, omdat duidelijk is dat u achteraf bepaalde activiteiten en de eraan bestede tijd heeft moeten schatten. - Geen stelposten Men zal het bijvoorbeeld niet accepteren al u bijvoorbeeld iedere dag één uur noteert voor het bijhouden van uw administratie, omdat de praktijk leert dat u hier de ene keer meer tijd aan kwijt bent dan de andere keer. - Agenderen Men zal ook controleren of uw urenstaat overeenstemt met uw agenda en met overige documenten. Als u bijvoorbeeld claimt op 4 april een onderhoud met uw accountant te hebben gehad van een uur of drie, zal dit ook moeten blijken uit uw agenda, brieven en facturen. Indirect uur mag, maar weegt zwaar Uren zonder omzet. Ook indirecte uren, dus uren waarin u geen omzet draait, tellen mee voor het urencriterium. Wel moeten deze uren in verhouding staan tot uw werkzaamheden en tot uw omzet en zal men ook nu checken of een en ander wel klopt. Het is voor de fiscus een koud kunstje het aantal gewerkte uren af te zetten tegen uw omzet.

5 Als dat vervolgens in een te laag uurtarief resulteert, kunt u erop rekenen dat uw urenstaat niet geaccepteerd wordt. Gebruik een vast model om niets te vergeten. Wat is aannemelijk? Zo kan een accountant met een gerust hart enige uren per week claimen voor het bijhouden van vakliteratuur. Voor een glazenwasser is dit daarentegen veel minder aannemelijk. Dit geldt ook als, gelet op het aantal geclaimde uren, het uurtarief voor een administrateur bijvoorbeeld op 5,- uitkomt, zoals in een zaak die voor de rechter werd uitgevochten. Verliesjaren en winstverwachtingen Alleen kosten maken en geen winst. In de jaren waarin u verlies lijdt, heeft u niet direct profijt van de zelfstandigenaftrek. U kunt deze wel met latere winsten verrekenen. Er moet dan uitzicht zijn op het maken van winst in de toekomst. Zo niet, dan wordt uw bedrijf niet geaccepteerd en is er dus ook geen door te schuiven zelfstandigenaftrek. Onlangs heeft de rechter in dit kader nog wel bepaald dat uw winstgevendheid ook mag blijken uit cijfers uit latere jaren. Dit maakt het wat minder speculatief, iets wat zowel voor u als voor de inspecteur in het voordeel kan werken. Dus: Alleen uren bij elkaar sprokkelen is niet voldoende. Belangrijk is dat u ook kunt onderbouwen dat uw uren daadwerkelijk gemaakt zijn. Zorg ervoor dat uw urenstaat overeenkomt met uw agenda en dat uw geclaimde uren kunt onderbouwen met facturen, correspondentie, aantekeningen enz. 2 x 50% afschrijving: laatste ronde! De willekeurige afschrijving van 2 x 50% loopt (naar verwachting) per ultimo 2011 af. Financiën lijkt niet voornemens om deze per 1 januari 2009 ingevoerde crisismaatregel te verlengen. Dat betekent dat ondernemers alleen nog versneld kunnen afschrijven op de aangewezen bedrijfsmiddelen als zij dit jaar daarin investeren! Door de versnelde, willekeurige afschrijving kan de fiscale winst over 2011 en volgende jaren worden gedrukt en dat beperkt de belastingaanslag over die jaren. Met de willekeurige afschrijving is het toegestaan om bedrijfsmiddelen versneld af te schrijven, tot ten hoogste 50% van de kostprijs in het jaar van investering. De willekeurige afschrijving is mogelijk op alle bedrijfsmiddelen, met uitzondering van: woningen en bedrijfsgebouwen; grond-, weg- en waterbouwkundige werken; personenauto s (behoudens taxi s en auto s met een 14% bijtelling voor privégebruik); immateriële vaste activa, zoals software en goodwill; in cultuur gebrachte activa, zoals bomen en vee; bedrijfsmiddelen bestemd voor langdurig verhuur; bedrijfsmiddelen die kortere tijd worden verhuurd komen wel in aanmerking voor de versnelde afschrijving.

6 De willekeurige afschrijving kan niet toegepast worden naast de willekeurige afschrijving voor startende IB-ondernemers (WAS) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (WAMIL). Voorts is vereist dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2013 in gebruik wordt genomen. Beoordeel de mogelijkheid om nog dit jaar willekeurig af te schrijven, in combinatie met de mogelijkheid om een verlies over 2011 te verrekenen met winst uit voorgaande jaren. Als u door de willekeurige afschrijving op een fiscaal verlies over 2011 uitkomt, kan dat worden benut voor Carry Back met winst over 2008 en latere jaren. Dat levert u een betere liquiditeitspositie op. Het is voor belang voor iedere ondernemer die dit jaar wil investeren in de aangewezen bedrijfsmiddelen. Welk voordeel? Een snellere afschrijving levert eerder een belastingteruggave op. Dat verbetert de liquiditeitspositie van de onderneming. Algemeen Check de VAR telefonisch bij de Belastingdienst Werkt u binnen uw onderneming met ZZP-ers? Check dan hun VAR! Een Var-winst uit de onderneming of een VAR-directeur-grootaandeelhouder geeft u als opdrachtgever de begeerde vrijwaring dat u niet als werkgever van de ZZP-er kunt worden aangemerkt. U moet als opdrachtgever dan wel aan vier voorwaarden voldoen: u moet een kopie van de VAR bij uw administratie bewaren, de identiteit van de ZZP-er vaststellen en een kopie van diens geldig identiteitsbewijs bij uw administratie bewaren, controleren of de werkzaamheden van de ZZP-er overeenkomen met de in de VAR genoemde werkzaamheden én controleren of de werkzaamheden plaatsvinden binnen de geldigheidsduur van de VAR. De VAR geeft duidelijkheid over de fiscale positie van een freelancer of van een ZZP-er. Die kan met de juiste VAR in handen zijn opdrachtgever vrijwaren voor een naheffing van loonbelasting en premies. Dat maakt zo n VAR tot een begeerd bezit, zozeer zelfs dat valselijk opgemaakte VAR s opduiken als de Belastingdienst weigert om zo n verklaring af te geven omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Ministerie van Financiën wil dit misbruik direct de kop indrukken: opdrachtgevers kunnen de authenticiteit van een VAR-verklaring voortaan telefonisch checken bij de Belastingdienst. Op basis van de bij de Belastingdienst bekende gegevens wordt gecontroleerd of de combinatie van het burgerservicenummer (BSN) met de VAR correct is. Als die combinatie niet klopt, vindt nader onderzoek plaats. Opdrachtgevers die een VAR-verklaring willen checken, kunnen hiervoor terecht bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR van de Belastingdienst. Dat coördinatiepunt is tijdens kantooruren te bereiken via Erven en schenken Kinderen en overige verkrijgers Ouders kunnen jaarlijks binnen bepaalde grenzen schenkingen doen aan hun kinderen zonder schenkbelasting verschuldigd te zijn.

7 Per kind kan in onbelast worden geschonken. Indien het kind tussen de 18 en 35 jaar is, mag in 2011 eenmalig een bedrag van onbelast worden geschonken, mits daarvan aangifte wordt gedaan. Indien de schenking is bestemd voor de aanschaf van een eigen woning of een kostbare studie van uw kind, bedraagt de eenmalige verhoogde vrijstelling in 2011 zelfs Voor alle andere verkrijgers geldt in 2011 een vrijstelling van Kilometeradministratie klopt niet? 25% boete! Een werknemer rijdt in een Volvo van de zaak. Hij vraagt een verklaring privégebruik auto aan. Op die verklaring staat vermeld dat men een boete krijgt, mocht er iets niet kloppen. Deze melding kan het gevolg hebben dat u eerder een boete krijgt dan iemand zonder verklaring geen privégebruik. U bent er per slot van rekening al van op de hoogte dat u goed uw best moet doen om te bewijzen dat u onder de 501 privékilometers per kalenderjaar blijft. De genoemde werknemer houdt een kilometeradministratie bij en komt tot 469 privékilometers. Dit is onder de grens. De inspecteur duikt nader in zijn kilometeradministratie en concludeert dat er ruim 901 kilometer verschil zit tussen de genoteerde routes en de genoteerde kilometers. Daarnaast heeft de auto twee overtredingen op zijn naam staan, terwijl er volgens de kilometeradministratie op de bewuste dagen helemaal niet met de auto is gereden. Dit vraagt om een goed verhaal van de werknemer. Per slot van rekening geldt de vrije bewijsleer, dus de automobilist kan zijn zaak nog redden door een goede verklaring en/of ander bewijs voor de beperkte privékilometers. De werknemer komt met het verhaal dat hij op bepaalde dagen onverwachte zakelijke bezoeken moest afleggen, die hij vergeten is te noteren. De rechter laat zich hierdoor niet overtuigen. Gevolg is dat de aanslag in stand blijft, inclusief een boete van 25%. BV Rustig aan met pensioen in eigen beheer Bouwt u pensioen in eigen beheer op? Een maximale pensioenopbouw draagt bij aan een betere liquiditeitspositie in de BV, maar zo n maximale opbouw is vaak tariefstechnisch niet zo verstandig. U trekt de pensioenreserveringen in de BV af en dat levert een directe belastingbesparing op van 25,5% of 20% aan vennootschapsbelasting, terwijl u in de toekomst, als het pensioen is ingegaan, over de uikeringen (in Nederland) maximaal 52% inkomstenbelasting verschuldigd bent. Die vergelijking pakt wel erg nadelig uit. Ook als de aanmerkelijkbelangheffing in die vergelijking meegenomen wordt! De besparing op die heffing kan realiter veelal op nihil worden gesteld (ook al omdat er volop mogelijkheden zijn om die heffing levenslang uit te stellen en bij overlijden door te schuiven naar de volgende generatie). Met de huidige tariefstelling van inkomsten- en vennootschapsbelasting kunt u misschien beter kiezen voor vrij uitkeerbare winstreserves in de BV.

8 De flex BV komt eraan De Tweede Kamer heeft op 4 oktober jl. het wetsvoorstel Invoeringswet Flexibilisering BVrecht aangenomen, inclusief een aantal amendementen. De invoeringswet gaat nu naar de Eerste Kamer. De Tweede Kamer nam het Wetsvoorstel vereenvoudiging BV-recht zelf in december 2009 al aan. Gaat ook de Eerste Kamer akkoord, dan verdwijnt de wettelijke regeling van de BV ingrijpend. De kapitaalbescherming verdwijnt vrijwel geheel, de inbrengverklaring en andere verklaringen inzake kapitaalbescherming zijn hetzelfde lot beschoren, en in plaats daarvan komt een verhoogde besuurdersaansprakelijkheid. Het bestuur van de BV - de dga - zal moeten gaan toetsen of een uitkering verantwoord is en als die toets niet (goed) heeft plaatsgevonden, is de dga aansprakelijk. Ook de voorschriften over het houden van de algemene vergadering worden eenvoudiger. De kans is groot dat de nieuwe BV-wetgeving op 1 januari 2012 zal ingaan. Overleg met uw adviseur hoe de nieuwe BV-wetgeving in uw situatie uitpakt en of u nog dit jaar maatregelen kunt of moet nemen om optimaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe wettelijke regeling. Dit is van belang voor iedere ondernemer van een BV. Welk voordeel? Een soepele overgang op de nieuwe BV-wetgeving. Veranderingen doorgeven Indien er veranderingen plaatsvinden in uw gezinssituatie of adresgegevens, adres enz., wilt u dit dan vlug genoeg doorgeven aan ons zodat alle gegevens up to date blijven!! Hoe meer gegevens we hebben van u over alles hoe efficiënter wij uw boekhouding kunnen regelen. TOESLAGEN/AANSLAGEN DECEMBER IS OOK DE MAAND VAN DE NIEUWE HUUR-, ZORG- EN DE DIVERSE KINDERTOESLAGEN. EN DE VOORLOPIGE AANSLAGEN VAN KUNT U DEZE TOESLAGEN/AANSLAGEN BIJ ONS AFGEVEN? Deze brief is met zorg samengesteld, voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

9

10

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer!

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Fiscaal adviseurs en accountants JS nieuws december 2013 Eindejaarstips: voor u als IB ondernemer Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Kunt u zomaar afscheid nemen van een slechte klant? Veel bedrijven besteden 80% van hun tijd aan hun bedrijf en 20% van hun tijd aan de klanten. Afscheid nemen van die

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2012 november 2012 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

Uw betrokken adviseur

Uw betrokken adviseur Driemaandelijkse nieuwsbrief van York Accountants Uitgave april 2013 Uw betrokken adviseur Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2012 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 1 Tips voor alle belastingplichtigen 1. Tarief en heffingskortingen Het gecombineerde tarief voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wijzigt in 2013 op

Nadere informatie

salarissen payrolling administraties

salarissen payrolling administraties salarissen payrolling administraties Eindejaarsbericht 2013 salarissen payrolling administraties INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het

Nadere informatie