Wiskunde 2 september 2008 versie Dit is een greep (combinatie) van 3 uit 32. De volgorde is niet van belang omdat de drie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Dit is een greep (combinatie) van 3 uit 32. De volgorde is niet van belang omdat de drie"

Transcriptie

1 Wiskunde 2 september 2008 versie Op hoeveel verschillende manieren kun je drie zwarte pionnen verdelen over de 32 zwarte velden van een schaakbord? (Neem aan dat op elk veld hooguit één pion staat.) Dit is een greep (combinatie) van 3 uit 32. De volgorde is niet van belang omdat de drie pionnen inwisselbaar zijn. Een combinatie van 3 uit 32 is 2. De lijn die door de punten (0, 1) en (2, 7) gaat, heeft als richtingscoëfficiënt een waarde die je op basis van deze gegevens niet goed kun t bepalen. Bepaal de richtingscoëfficiënt met 3. De grafiek van daalt nooit 2. als x < 0 3. als x < --1Bereken de afgeleide met de productregel en bepaal voor welke waarden van x deze negatief is. De afgeleide p is kleiner dan 0 als, want is altijd positief. Het oplossen van de ongelijkheid geeft als oplossing x < Pas de rekenregels voor logaritmen toe:

2 Wiskunde 2 september 2008 versie Gegeven is de functie. Bij is de richtingscoëfficiënt van de grafiek van h gelijk aan Functie h kun je schrijven als. Bereken de afgeleide van functie h: Vul in in het functievoorschrift van de afgeleide functie. Dit levert: Pas de rekenregels voor het rekenen met wortels toe: LET OP - Heeft u uw studentnummer ingevuld? - Heeft u alle vragen beantwoord? (Niet ingevulde vragen worden fout gerekend).

3 Wiskunde 2 september 2008 versie U heeft van dit tentamen versie 1 gemaakt. Geef dit aan rechtsonder op het antwoordformulier. OP DE VOLGENDE PAGINA VINDT U DE OPEN VRAGEN

4 Wiskunde 2 september 2008 versie Open vragen Laat bij elke vraag (indien van toepassing) zien hoe u aan het antwoord komt door alle stappen en berekeningen op te schrijven. Ook voor een correct antwoord kunt u zonder uitleg of berekening geen punten ontvangen. Bepaal de coördinaten van het snijpunt of de snijpunten van de grafieken van onderstaande functies (indien ze bestaan). Laat eventuele wortelvormen staan, maar vereenvoudig wel zoveel mogelijk. a. en (1½ punt) b. en (1½ punt) c. en (3 punten) Stel telkens beide functiewaarden aan elkaar gelijk, bereken de waarde(n) voor x waarvoor ze aan elkaar gelijk zijn, en bereken vervolgens de bijbehorende y-coördinaat (-aten) a. 2 Invullen in f levert Coördinaten van het snijpunt zijn: Oplossen van x: ¾ punt, oplossen y: ½ punt, weergeven als coördinaten: ¼ punt b. Twee oplossingen: x = 0 of x = 80. Invullen van deze waarden van x in één van de oorspronkelijke functievoorschriften levert respectievelijk en De coördinaten van de twee snijpunten zijn: (0, -2) en (80, 6398) Oplossen van x: ¾ punt, oplossen y: ½ punt, weergeven als coördinaten: ¼ punt c. Gebruik de abc-formule om de oplossingen te vinden, met a = 1, b = -2, en c = -4 De x-coördinaten zijn dus en Deze waarden van x invullen in één van de twee functievoorschriften om de bijbehorende y- coördinaten te vinden: De coördinaten van de twee snijpunten zijn: en Oplossen van x: 1½ punt, oplossen y: 1 punt, weergeven als coördinaten: ½ punt

5 miljoen $ Wiskunde 2 september 2008 versie Onderstaande grafiek geeft aan hoe de investering in technieken voor zonne-energie is toegenomen van 100 miljoen dollar in 2005 tot 1000 miljoen dollar in a. Laat met een berekening zien dat op basis van de gegevens voor 2005 en 2007, de groeifactor per jaar kan worden geschat op. (2 punten) De groeifactor tussen 2007 en 2005 is. De groeifactor per jaar is dan Investering in technieken voor zonne-energie 2005 tot 2007 Aangeven wat het verschil is tussen 2007 en 2005: ½ punt. Juiste berekening: 1 ½ punt. b. Veronderstel dat de groeifactor per jaar inderdaad 3,16 is, wat zou dan de investering voor 2006 zijn? Komt deze uitkomst voor 2006 overeen met wat de grafiek aangeeft voor 2006? ( 1 punt) De verwachte uitkomst voor 2006 als de groeifactor gelijk is aan 3,16 komt uit op 100 * 3,16 = 316 miljoen dollar. Dit komt aardig overeen met de grafiek. Investering voor 2006 correct berekend: ½ punt. Juiste antwoord overeenkomst grafiek: ½ punt. Als bij a. de uitkomst een andere groeifactor was, dan moet de berekening correct zijn, en afhankelijk van de afwijking van de grafiek, zal de overeenkomst daar ook anders zijn. Dan toch volledige aantal punten geven. c. Geef met een berekening aan wat de verwachting voor de investering in 2008 zal zijn. ( 1 punt) Voor 2008 verwachten we 1000 * 3,16 = 3160 miljoen dollar. Juiste berekening met de groeifactor die in a. (onafhankelijk van of het antwoord correct is of niet) is gevonden: 1 punt 3. a. Bepaal de coördinaten van de extreme waarde(n) van de functie en stel vast of het om minimum of maximum gaat. (4 punten) Eerst differentiëren om de afgeleide functie van f te vinden: ½ punt Bepaal wanneer deze gelijk aan 0 is en bepaal vervolgens het tekenverloop om te zien bij welke waarden van x de grafiek van f daalt of stijgt, en te zien waar een maximum of een minimum is. Bij x = -3 en bij x = 1 is de afgeleide gelijk aan 0, (1 punt voor juiste berekening van de waarden van x) dus de grafiek van f heeft daar een horizontale raaklijn.

6 Wiskunde 2 september 2008 versie Vul enkele getallen voor x in om te zien waar de afgeleide positief is (grafiek stijgt) of negatief is (grafiek daalt): x -3 1 f(x) ½ punt Hieruit valt af te leiden dat de grafiek van f een maximum heeft bij x = -3 en een minimum heeft bij x = 1 1 punt voor het interpreteren van het tekenverloop en het bepalen van waar het minimum en het maximum ligt. Bereken nu de y-coördinaten bij deze x-waarden door deze in te vullen in het oorspronkelijke functievoorschrift. Dit levert ½ punt voor het bepalen van de y-coördinaten De coördinaten van het maximum zijn (-3, 20) en de coördinaten van het minimum zijn (1, -12) ½ punt voor het weergeven van de coördinaten. b. Bepaal waar de grafiek van f de y-as snijdt. ( ½ punt) De grafiek van f snijdt de y-as als x = 0. Invullen in het functievoorschrift geeft De grafiek van f snijdt de y-as in het punt (0, -7) ½ punt voor berekening en weergeven coördinaten van het punt c. Schets de grafiek van f aan de hand van de punten die je bij a. en b. gevonden hebt. ( 1½ punt)

7 Wiskunde 2 september 2008 versie y x 1 punt voor een grafiek die gebruik maakt van de gegevens die bij a. en b. gevonden zijn. ½ punt voor een assenstelsel met schaalverdeling en labels bij de assen. Punten mc: 0-2 goed: 0 pt; 3 goed: 1 pt; 4 goed: 2 pt; 5 goed: 3 pt; 6 goed: 4 pt. Punten open vragen: maximaal 16 Eindcijfer =

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Toepassingen met de grafische rekenmachine TI-83/84 (plus)

Toepassingen met de grafische rekenmachine TI-83/84 (plus) Toepassingen met de grafische rekenmachine TI-83/84 (plus) Met de grafische rekenmachine kun je diverse wiskundige bewerkingen uitvoeren en grafieken tekenen. We geven per toepassing een voorbeeld en vervolgens

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen

Tentamen Wiskunde A. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2014 Tijd: 14.00-17.00 uur Aantal opgaven: 7 Zet uw naam op alle in te leveren blaadjes. Laat bij elke opgave door middel

Nadere informatie

Handleiding. Datums en statussen

Handleiding. Datums en statussen Handleiding Datums en statussen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Datums... 4 Aanmelddatum... 4 Inschrijfdatum... 4 Uitschrijfdatum... 4 4. Statussen... 5 Toekomstig... 5 Aangemeld...

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I Bevolkingsgroei Begin jaren negentig verscheen in NRC Handelsblad een artikel over de bevolkingsgroei en de gevolgen van deze groei. Bij dit artikel werden onder andere de onderstaande figuren 1A, 1B,

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Werkbladen vergelijking van een rechte

Werkbladen vergelijking van een rechte In deze werktekst proberen wij de vergelijkingen op te stellen van rechten die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wij onderscheiden volgende gevallen: 1. Vergelijking van een rechte gaande door de oorsprong

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Financiële wiskunde Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Vierkant voor Wiskunde Zomerkamp C 2010 Voorwoord Tot een paar jaar geleden was het werken in de financiële wereld een zeer goedbetaalde

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1 Compex. Vragen 1 tot en met 13. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt.

Examen VWO. wiskunde A1 Compex. Vragen 1 tot en met 13. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt. Examen VWO 2007 tijdvak 1 vrijdag 1 juni totale examentijd 3,5 uur wiskunde A1 Compex Vragen 1 tot en met 13 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt. Bij dit

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Sinusoïden

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Sinusoïden Uitwerkingen ij _ Voorkennis: Sinusoïden V_ a A( π, ), B( π, ), C( π, ) en D(π, ) Met de rekenmachine : Y = sinx Y = Met CALC, Intersect of G-Solve, ISCT: c V_ a x,6, x,5 of x,67 Bij een verschuiving van

Nadere informatie

Toelatingsexamen. Vakcode: Wiskunde basis onderbouw. Tijdsduur: 2 uur en 30 minuten

Toelatingsexamen. Vakcode: Wiskunde basis onderbouw. Tijdsduur: 2 uur en 30 minuten Toelatingsexamen VOORBLAD VOORBEELDEXAMEN Vakcode: Wiskunde basis onderbouw Tijdsduur: 2 uur en 30 minuten De volgende hulpmiddelen zijn toegestaan bij het examen: rekenmachine (maar geen grafische) kladpapier

Nadere informatie

HANDLEIDING MODEL EDITOR

HANDLEIDING MODEL EDITOR HANDLEIDING MODEL EDITOR Mei 2012 Yvonne Mulder en Ard Lazonder Universiteit Twente HOOFDSTUK 1: EEN MODEL SCHETSEN Met deze handleiding leer je werken met de SCYDynamics Model Editor. Dat doe je in 2

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 04 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 204 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

Handleiding. Haalbaarheidsanalyse. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13

Handleiding. Haalbaarheidsanalyse. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13 Handleiding Haalbaarheidsanalyse Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie

Nadere informatie

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld.

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld. Inhoudsopgave Sites 3 0. Veranderingen 4 1. Het verschil tussen gemiddelde snelheid en momentane snelheid 6 2. Groeisnelheden uit grafieken 13 3. Gemiddelde veranderingen bij niet lineaire functies 17

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

HET SPINNENWEB. Een vierde verdeler. Luc Van den Broeck. Eén leverancier

HET SPINNENWEB. Een vierde verdeler. Luc Van den Broeck. Eén leverancier HET SPINNENWEB Een vierde verdeler Luc Van den Broeck En hoe zit het nu wanneer er vier verdelers op mijn shortlist staan?, heb je wellicht gedacht na het lezen van het spinnenwebartikel over het kiezen

Nadere informatie

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren.

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Combinatorische Optimalisatie, 2013 Week 1 20-02-2013 Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Opgave 1.16 Bewijs dat elke graaf een even aantal punten

Nadere informatie

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een statistische toets beslis je of een hypothese waar is.

Nadere informatie

t in uren 0 1 2 3 5 8 10 H in mg 100 68 46,2 31,4 Hoeveel procent breekt het lichaam ieder uur af? voelen. Geef je antwoord in minuten nauwkeurig.

t in uren 0 1 2 3 5 8 10 H in mg 100 68 46,2 31,4 Hoeveel procent breekt het lichaam ieder uur af? voelen. Geef je antwoord in minuten nauwkeurig. Opgave 1 Een peuter heeft in een onbewaakt moment 100 mg gedronken van een medicijn dat uitsluitend bestemd is voor volwassenen. De tabel hieronder geeft aan hoeveel werkzame stof H er na t uren nog in

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 14 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 14 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 woensdag 14 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A (pilot) Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen.

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 compex vwo 2007-I

Eindexamen wiskunde A1 compex vwo 2007-I IQ Een maat voor iemands intelligentie is het zogenaamde IQ (Intelligentie Quotiënt). Hoe intelligenter een persoon is, hoe hoger zijn/haar IQ is. Het IQ is bij benadering normaal verdeeld. In deze opgave

Nadere informatie

Memokaart A01 Rekenen met procenten

Memokaart A01 Rekenen met procenten Memokaart A01 Rekenen met procenten Procent betekent 1% = 1/100 = 0,01 = één honderdste deel 10% = 10/100 = 0,1 = tien honderdste deel Uitdrukken in procenten Jan had tien knikkers en hij heeft er nu elf.

Nadere informatie

Teksverklaringen!!!!! Samenvattingen!! - Meerkeuzevragen! - Open! !!!! Nederlands! 1. Spellen! 2. Samenvatting schrijven

Teksverklaringen!!!!! Samenvattingen!! - Meerkeuzevragen! - Open! !!!! Nederlands! 1. Spellen! 2. Samenvatting schrijven NEDERLANDS Nederlands Teksverklaringen Samenvattingen 1. Hoofdgedachte 2. Meerkeuzevragen 3. Tekstverbanden 4. Open vragen 5. Argumentatie 6. Mening en doel van de schrijver 1. Spellen 2. Samenvatting

Nadere informatie