Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Deze minoren zijn alleen te volgen door studenten die het curriculum semestermodel volgen. Deel 3F Beschrijving van de ICA-minoren De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER) die in deel 2 van dit opleidingsstatuut is opgenomen.

2 Gegevens HAN-gecertificeerde minoren en daartoe behorende onderwijseenheden Opsomming van de HAN-gecertificeerde minoren die de opleiding verzorgt, conform artikel 3.4 lid 8 van de OER. A. Voltijd Minoren a) Advanced Programming (30 studiepunten) Pagina 3 b) Business Intelligence (30 studiepunten) Pagina 11 c) Digital Communication for Business (30 studiepunten) Pagina 21 d) Digital Media Productions (30 studiepunten) Pagina 32 e) Scripting for Designers (30 studiepunten) Pagina 51 f) Mobile Application Development (30 studiepunten) Pagina 66 B. Deeltijd Minoren a) Digital Communication for Business (30 studiepunten) Pagina 21 b) Digital Media Productions (30 studiepunten) Pagina 32 c) Informatiemanagement (30 studiepunten) Pagina 43 d) Webtechnologie (30 studiepunten) Pagina 59

3 Analyseren & Onderzoeken Adviseren Ontwerpen Realiseren Evalueren Beheren Communiceren Planmatig Werken Samenwerken Zelfsturing & Reflectie Advanced Programming (AP) I - Minor Centrale beroepstaak Develop smart and high quality software. Advanced Algorithms (AA) Subsets en Knapsack probleem Gebalanceerde zoekbomen Traveling Salesman Graph algoritmes Backtracking Approximation algoritmes Genetische algoritmes Advanced Software Engineering (ASE) Software architectuur SOA implementatie REST, SOAP Enterprise Integration Patterns Craftmanship: TDD, Seven Languages in Seven weeks In de minor verdiep je je kennis die je eerder tijdens semesters en stage hebt opgedaan. Het bijzondere van het onderzoeksproject is dat het in de vorm van een lint langs twee courses loopt. Je krijgt dus niet eerst twee courses en dan een project, maar je begint gelijk met het project, en volgt daarnaast steeds een course, verspreid over twee blokken. In de courses ligt de nadruk op een aantal specifieke competenties. In het project ligt de nadruk op de specifieke competentie Analyseren/Onderzoeken en op vormbehoud van de algemene competenties Communiceren, Samenwerken en Planmatig werken. Competentiematrix AA ASE Project Algemene Omschrijving De minor Advanced Programming van de HAN maakt jou een slimmere softwareontwikkelaar. Je leert over datastructuren, algoritmen, softwarearchitectuur en softwarekwaliteit. Heb je al OO-programmeer-ervaring en wil je uitgedaagd worden om complexe rekenproblemen programmerend op te lossen? Dan is deze minor iets voor jou! In de Course Advanced Algorithms leer je de juiste algoritmen en bijbehorende datastructuren te kiezen voor complexe problemen. In de Course Advanced Software Engineering, leer je hoe je kwalitatieve software ontwerpt en bouwt gebruik makend van een service georiënteerde architectuur. Ook volg je een onderzoeksproject, waarbij je met ongeveer 4 studenten een onderwerp als een nieuw algoritme of ontwikkelen in een nieuwe programmeertaal onderzoekt. Een eigen onderwerp aandragen mag ook. Dit onderzoeksproject wordt afgesloten met het geven van een cursus aan medestudenten.

4 Beschrijving OWE AA (Advanced Algorithms) Titel OWE Advanced Algorithms ( I-M AP 1) 1 Opleiding AA is een course van AP. 2 Doelgroep 3 Beroepstaak/ beroepstaken AP is een verdiepende minor voor I Hoofdfasestudenten voltijd Schrijf enkele algoritmisch complexe programma s 5 (Beroeps)Producten Subsets en Knapsack probleem Gebalanceerde zoekbomen Traveling Salesman Graph algoritmes Backtracking Approximation algoritmes Genetische algoritmes 6 Studiepunten/ studielast 7,5 STUDIEPUNTEN 210 SBU 7 Samenhang met andere OWE s bouwt voort op de programmeervaardigheid verworven in het 2e en 3e jaar, bijvoorbeeldbij DDOA of MPNA 8 Ingangseisen Aanbevolen Twee kernsemesters I-voltijd, waarvan minimaal DDOA of MPNA. 9 Algemene omschrijving Je leert nieuwe aanpakken zoals brute force, backtracking, recursie, graph algoritmes, heuristiek en genetische algoritmes. Je leert de juiste algoritmes en waar van toepassing ook de bijbehorende datastructuren te kiezen voor complexe problemen, zoals het knapsack probleem. Dit pas je toe in een reeks programmeeropdrachten. 10 Competenties Analyseren/Onderzoeken, Ontwerpen en Realiseren/Testen. 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator omschrijving Toelichting Analyseren & onderzoeken niveau 2 Ana2.1 Ana2.2 Ana2.3 Je kunt het beste algoritme voor een bepaald programmeerprobleem kiezen uit diverse programmeertechnieken, zoals brute force, backtracking, recursie, graph algoritmes, heuristiek en genetische algoritmes, of een combinatie daarvan. Je kunt bij je gekozen oplossing een geschikte datastructuur kiezen. Je kunt een inschatting maken van de snelheid en het geheugengebruik van je gekozen oplossing, en die afzetten tegen andere mogelijke oplossingen. Ontwerpen niveau 2 Ont2.1 Ont2.2 Ont2.3 Je beschrijft, gegeven een programmeerprobleem, verschillende oplossingen waarbij je rekening houdt met geheugengebruik, eenvoud en snelheid. In principe gebruik je standaard-algoritmen en datastructuren. Wijk je er van af met een eigen algoritme, dan geef je aan waarom jouw oplossing beter is. Van een eigen algoritme maak je aannemelijk, of bewijs je, dat het correct is. Realiseren niveau 2

5 Rea2.1 Je lost geavanceerde programmeerpuzzels op met behulp van geschikte datastructuren. Rea2.2 Rea2.3 Je test je geïmplementeerd algoritme. Indien van toepassing test je je datastructuur. 12 Tentaminering Communiceren Voor alle teksten geldt indicator 4 van de generieke competentie Communiceren: Past grammaticaal correct taalgebruik toe en hanteert de juiste spelling. Code deeltentamen Pres DO Deeltentamen presentaties tijdens lessen deelopdrachten per week Toetsvorm Presentatie met demo portfolio Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Vink Cijfer Minimaal resultaat behaald 5,5 of hoger Weging 0% 5 Periode afname Zie toetschema Zie toetschema Compensatie Nvt Nvt van de meeste opdrachten geef je een korte presentatie aan de klas Code deeltentamen EOpd PF Deeltentamen eindopdracht portfolio Toetsvorm portfolio, demo taalgebruik Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling cijfer Cijfer Weging 4 1 Periode afname Zie toetschema Zie toetschema Compensatie Nvt Nvt 13 Verplichte literatuur A. Levitin, Introduction to the Design and Analysis of Algorithms 1 st, 2 nd or 3 rd edition, ISBN: (3 e editie) Reader Approximation Algorithms 14 Aanbevolen literatuur Nvt 15 Software ontwikkelomgeving voor een door de student in overleg met de docent gekozen programmeertaal 16 Overig materiaal 17 Activiteiten Geen 18 Werkvormen Theorieles Werkcolleges Praktijkopdrachten Presentaties Klassikaal les, begeleid practicum, presentaties met feedback. 19 Les- / Contacturen VT geprogrammeerde contact tijd 3*3*9= 81u geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamh. = 129u 20 Onderwijsperiode 21 Maximum aantal deelnemers Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster 32

6 Beschrijving OWE ASE (Advanced Software Engineering) Titel OWE ASE (Advanced Software Engineering) ( I-M AP 2) 1 Opleiding ASE is een course van AP. 2 Doelgroep 3 Beroepstaak/ beroepstaken AP is een verdiepende minor voor I Hoofdfasestudenten voltijd 5 (Beroeps)Producten Architectuuronderzoek SOA Architectuur SOA Implementatie Be a software craftsman 6 Studiepunten/ studielast 7 Samenhang met andere OWE s Ontwikkel een softwarearchitectuur voor een toepassing die gebruik maakt van een integratieplatform 7,5 STUDIEPUNTEN 210 SBU Bouw voort op de OO- en UML-kennis van DDOA 8 Ingangseisen Aanbevolen Twee kernsemesters I-voltijd, waarvan minimaal DDOA of MPNA. 9 Algemene omschrijving Gegeven een casusbeschrijving maak je een softwarearchitectuur op basis van eigen en bestaande services. Je implementeert de eigen softwarearchitectuur gebruik makend van een integratieplatform zoals Apache Camel dat gebaseerd is op integratiepatronen. Gedurende de course gedraag je je als een vakman zoals de software craftmanship -beweging dat gedefinieerd heeft. 10 Competenties Analyseren/Onderzoeken, Ontwerpen en Realiseren/Testen. 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator omschrijving Toelichting Analyseren/Onderzoeken niveau 2 Ana2.1 Ana2.2 Ont2.1 Je maakt een use case model, ondersteund door system sequence diagrammen (SSD), waarin de functionaliteit van services evenals de betrokken actoren weergegeven worden. Je onderzoekt architectuurmodelleringstalen en presenteert eigen bevindingen en conclusies mondeling en op schrift. Ontwerpen niveau 2 Je ontwerpt met behulp van UML deployment-, interactie- en classdiagrammen meerdere services conform gegeven functionele en non-functionele requirements. Realiseren/Testen niveau 2 Je geeft een presentatie Je schrijft een artikel. Je past een degelijk lagenmodel toe. Je past waar mogelijk design patterns toe om de koppeling laag te houden. Je onderbouwt en motiveert je keuzes. Je documenteert het ontwerp in een SAD.

7 Rea2.1 Je implementeert, unit- en integratietest eigen ontworpen services. De services differentiëren in complexiteit en type. Je demonstreert de werking en beantwoordt vlot vragen over de corresponderende stof. Rea2.2 Je implementeert en test services op asynchrone wijze. De services differentiëren in complexiteit en type. Je implementeert de services m.b.v. de JMS API Je demonstreert de werking en beantwoordt vlot vragen over de corresponderende stof. Rea2.3 Rea2.4 Je implementeert en test services in een ESB waarbij synchrone en asynchrone services aan elkaar gekoppeld worden gebruik makend van verschillende protocollen. Je gedraagt je als een software craftsman. Voor alle teksten geldt indicator 4 van de generieke Communicere competentie Communiceren: n Past grammaticaal correct taalgebruik toe en hanteert de juiste spelling. 12 Tentaminering Code deeltentamen ArOn SOA Arc Deeltentamen Architectuuronderzoek SOA architectuur Je implementeert de services m.b.v. Apache Camel Je demonstreert de werking en beantwoordt vlot vragen over de corresponderende stof. Je maakt een verslag waaruit blijkt welke Enterprise Integration Patterns je hebt toegepast. Je leert elke week een nieuwe programmeertaal. Je zorgt voor optimale testcoverage van alle code die je schrijft. Je deelt je kennis en ervaring actief met collega s Toetsvorm Software architectuur document conform RUP op Essay en presentatie maat Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Cijfer Minimaal resultaat 5,5 of hoger 5,5 of hoger Weging 1 3 Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt Code deeltentamen SOA Imp Cr Deeltentamen SOA implementatie Craftmanship Toetsvorm Broncode en verslag Broncode, tests, demonstratie en samenvatting Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Cijfer Voorlopige cesuur 55 % van totale punten behaald 55% van totale punten behaald Minimaal resultaat 5,5 of hoger 5,5 of hoger Weging 3 3 Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema

8 Compensatie Nvt Nvt 13 Verplichte literatuur Applying UML and Patterns, Craig Larman Seven Programming Languages in Seven weeks, Bruce Tate 14 Aanbevolen literatuur Enterprise Integration Patterns, Gregor Hohpe & Virginia Wolfe 15 Software Apache Camel Java IDE met Maven ondersteuning (Eclipse, NetBeans, IntelliJ) Sparx Systems Enterprise Architect Trial Spring Framework Maven Tomcat SOAP UI Apache ActiveMQ Ruby IO Scala Erlang Clojure Haskell 16 Overig materiaal 17 Activiteiten Theorieles Werkcolleges Praktijkopdrachten Presentaties Gastcolleges 18 Werkvormen Klassikaal les, begeleid practicum (uitvoering oefeningen en opdrachten), werk-/projectoverleg en reviewsessies. 19 Les- / Contacturen VT geprogrammeerde contact tijd 3*3*9= 81u geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamh. = 129u 20 Onderwijsperiode 21 Maximum aantal deelnemers Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 32

9 Beschrijving OWE Onderzoeksproject Voltijd Titel OWE Onderzoeksproject ( I-M-AP P) 1 Opleiding De inhoud van het onderzoeksproject is identiek voor alle verdiepende minors binnen ICA. 2 Doelgroep 3 Beroepstaak/ beroepstaken Voltijdstudenten Onderzoek een onderwerp binnen het thema van de minor door gebruik te maken van onderzoeksmethoden en gereedschappen. 5 (Beroeps)Producten Schriftelijke kennisdeling (rapport, publicatie, blog, etc.) 6 Studiepunten/ studielast Mondelinge kennisdeling (seminar, cursus, workshop, presentatie) 15 Studiepunten 420 SBU 7 Samenhang met andere OWE s Integraal onderdeel van elke verdiepende minor binnen ICA 8 Ingangseisen Aanbevolen I-Propedeuse of gelijkwaardig 9 Algemene omschrijving In de minor verdiep je je kennis die je eerder tijdens semesters en stage hebt opgedaan. Het bijzondere van het onderzoeksproject is dat het in de vorm van een lint langs twee courses loopt. Je krijgt dus niet eerst twee courses en dan een project, maar je begint gelijk met het project, en volgt daarnaast steeds een course, verspreid over twee blokken. In de courses ligt de nadruk op een aantal specifieke competenties. In het project ligt de nadruk op de specifieke competentie Analyseren/Onderzoeken en op vormbehoud van de algemene competenties Communiceren, Samenwerken en Planmatig werken. 10 Competenties Analyseren/Onderzoeken, Communiceren, Samenwerken, Planmatig werken 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator Toelichting Analyseren & Onderzoeken niveau 2 Ana2.1 Ana2.2 Ana2.3 Je brengt de situatie in kaart en formuleert de probleem- of doelstelling Je vertaalt de probleem- of doelstelling naar onderzoeksvragen. Je maakt een onderzoeksplan conform de gestelde richtlijnen. Ana2.4 Ana2.5 Ana2.6 Ana2.7 Ana2.8 Com2.1 Je gebruikt analyse- en onderzoeksmethodieken, -technieken en - gereedschappen. Je verzamelt systematisch informatie, onderscheidt hoofd- en bijzaken, en beoordeelt of de informatie relevant en voldoende is. Je interpreteert de informatie en beantwoordt de onderzoeksvragen Je beantwoordt de onderzoeksvragen en trekt conclusies. Je rapporteert de resultaten in een rapport conform de gestelde richtlijnen. Communiceren niveau 2 Je levert correcte schriftelijke bijdragen aan Per minor kan de vorm verschillen: onderzoeksrapport, publicatie, blogpost, verslag.

10 het onderzoeksplan en het rapport, conform de opgegeven richtlijnen. Com2.2 Sam2.1 Je verzorgt een correcte, aansprekende en uitgebreide kennisoverdracht van de onderzoeksresultaten aan direct geïnteresseerden Samenwerken niveau 2 Je levert een actieve bijdrage aan het samenwerkingsproces in de groep. Planmatig werken niveau 2 Kennisoverdracht kan per minor verschillen: seminar, workshop, cursusdag, presentatie. De actieve bijdrage blijkt onder andere uit IPVs of andere reguliere vormen van feedback waaruit blijkt dat er voldoende tijd aan het project besteed is en constructief gewerkt is. Pla2.1 Je levert een actieve bijdrage aan de groepsplanning, uitvoering en evaluatie. 12 Tentaminering Code deeltentamen Ver en ref M Kd Deeltentamen Verantwoording&Reflectie Mondelinge Kennisdeling Toetsvorm Verslag Presentatie, Workshop, Seminar of Cursus Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Vink Cijfer Minimaal resultaat behaald 5,5 of hoger Weging 0 7 Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt Code deeltentamen Deeltentamen Sch Kd Schriftelijke Kennisdeling Toetsvorm Rapport, verslag, blogpost of artikel. Aantal examinatoren 1 Beoordeling Cijfer Minimaal resultaat 5,5 of hoger Weging 3 Periode afname Zie toetsschema Compensatie Nvt 13 Verplichte literatuur Onderzoekshandleiding (digitaal) 14 Aanbevolen literatuur Buuren, Hans van, Hans Hummel, Jeroen Berkhout, Aad Slootmaker, 2003, Onderzoek. De basis, Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. Tweede druk. 15 Software 16 Overig materiaal 17 Activiteiten 18 Werkvormen 19 Les- / Contacturen 20 Onderwijsperiode 21 Max. aantal deelnemers Periodiek overleg met onderzoeksbegeleider, Workshops onderzoeksvaardigheden, Zelfstandig toegepast onderzoek doen Projectwerk, Workshops VT geprogrammeerde contact tijd 40 u geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamh. = 380u Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 32

11 Analyseren & Onderzoeken Adviseren Ontwerpen Realiseren Evalueren Beheren Communiceren Planmatig Werken Samenwerken Zelfsturing & Reflectie Business Intelligence (BI) Verdiepende Minor Centrale beroepstaak Analyseer de informatiebehoeften t.a.v. operationele, strategische en tactische besluitvorming van het management en zet deze om in een business intelligence oplossing. De organisatie en BI Basiskennis BI Operationeel en strategisch informatieplan Meetplan en actieplan, KPI s Architectuur, ETL Data warehousing, data marts Gegevensmodellen voor het DWH: sterschema, sneeuwvlok, Data Vault Onderzoeksproject Bedrijfsscan BI thema s Frontline tools vergelijken Kennismanagement Data mining Historie in het DWH Genereren van DWH en data marts Geavanceerd ETL gastsprekers De student onderzoekt een onderwerp binnen het thema van Business Intelligence en gebruikt hierbij onderzoeksmethoden en gereedschappen. Het project levert een onderzoeksrapport op en een vorm van kennisdeling zoals een cursus, workshop of seminar. Competentiematrix Course 1 BBI Course 2 BIT Onderzoeksproject Algemene Omschrijving Vanaf eind jaren negentig speelt Business Intelligence (afgekort BI) een belangrijke rol in bedrijven en organisaties. In de systeemhuizen gaat in deze sfeer veel geld om. Ook is er een groot aantal gespecialiseerde bedrijven en bedrijfjes actief op het gebied van Business Intelligence. Globaal gaat het om het verstrekken van informatie aan managers en kenniswerkers t.a.v. operationele, strategische en tactische besluitvorming met als doel om de concurrentiepositie van het bedrijf te versterken. Een aantal voorbeelden van beleidsvragen die horen bij BI: - Wat zijn factoren en besturingsvragen die kritisch zijn voor ons succes? - Hoe kunnen we de hiervoor benodigde informatie effectief uit de ICT-systemen halen en analyseren? - Hoe kunnen we nieuwe informatie het beste presenteren, verspreiden en gebruiken in onze organisatie? - Hoe kunnen we het bedrijf het snelste aanpassen aan nieuwe informatie? Een aantal voorbeelden van kritische besturingsvragen en informatievragen die dankzij BI beter beantwoord kunnen worden: - Welke verzekeringsaanvragen kunnen we het beste afwijzen? - Hoeveel van welke producten moet een Albert Hein winkel voor volgende week bestellen? - Welke vestigingen van onze winkelketen kunnen we het beste sluiten?

12 - Welk percentage van de studenten die gestart zijn in 2001 aan de HAN heeft in 5 jaar zijn of haar diploma gehaald? - Welk percentage van de treinen is in 2008 binnen twee minuten van de verwachte aankomsttijd daadwerkelijk aangekomen? Business Intelligence heeft gezorgd voor een tamelijk radicale verandering van de informatiearchitectuur van bedrijven en organisaties. Daarbij gaat het aan de technische kant om het ontsluiten van verschillende bronsystemen, het controleren, opschonen en integreren van gegevens en om het beschikbaar stellen aan managers en kenniswerkers via snelle en gebruiksvriendelijke applicaties. Een data warehouse speelt hierbij vaak een centrale rol. Aan de bedrijfskundige kant gaat het o.a. om het identificeren en opstellen van dashboards met indicatoren gerelateerd aan bedrijfsprocessen en strategische bedrijfsdoelstellingen, om de informatie die hoort bij deze indicatoren een effectieve en efficiënte rol te laten spelen bij de sturing van het bedrijf, om een efficiënte organisatie m.b.t. intelligence, om kennismanagement en om het selecteren van BItools. Meer dan op enig ander vakgebied binnen de informatica moet de business intelligence specialist zeer goed kunnen opereren op het raakvlak tussen business of dienstverlening aan de ene kant en ICT aan de andere kant. Afstemming van beide is cruciaal voor het succes van een business intelligence project. Aan beide kanten wordt binnen de minor dan ook uitgebreid aandacht besteed.

13 Beschrijving OWE BBI (Basiskennis BI) Titel OWE Basiskennis BI ( I-M-BI 1) 1 Opleiding BBI is een course van BI. BI is een verdiepende minor voor I en/of BIM studenten. 2 Doelgroep Hoofdfasestudenten met een afstudeerprofiel Informatica, Business, IT en Management en aanverwante studies 3 Beroepstaak/ beroepstaken Analyseer de informatiebehoeften t.a.v. operationele, strategische en tactische besluitvorming van het management en zet deze om in een business intelligence oplossing. 5 (Beroeps)Producten Informatieplan, actieplan, meetplan, FO, TO, protoype BI oplossing op basis van een data warehouse (Data Vault), Data Mart (sterschema) en rapportages. 6 Studiepunten/ studielast 7 Samenhang met andere OWE s 7,5 STUDIEPUNTEN 210 SBU Hoofdfasesemesters: DIS, ABI 8 Ingangseisen Aanbevolen I-Propedeuse en één of meerdere van bovenstaande hoofdfasesemesters. 9 Algemene omschrijving Deze course kent 2 trajecten: het voortraject BI (VB) en het prototypetraject (PB). Het voortraject volgt in grote lijnen de BI-processen uit het boek De Intelligente Organisatie van Daan van Beek en de detaillering van deze processen uit het boek De cockpit van de organisatie van Leo Kerklaan. Het prototypetraject gaat vooral over het inrichten van de gegevenshuishouding van een business intelligence omgeving. Wat is de gegevensstructuur van een datawarehouse en data mart, hoe ontwerp je die en hoe krijg je de gegevens van het bronsysteem naar het datawarehouse? 10 Competenties Analyseren en onderzoeken, Adviseren, Ontwerpen, Realiseren, Evalueren 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator omschrijving Toelichting Ana2.1 Ana2.2 Analyseren en onderzoeken niveau 2 Je kunt (gebruikmakend van tabellen en schema s) een analyse maken van een bedrijfsproces en de aansturing daarvan zodat de kritische succesfactoren voor een goede aansturing duidelijk worden. Je kunt met behulp van een strategy map een doelstellingen-analyse (strategisch en tactisch) maken van een bedrijfsonderdeel zodat de kritische succes factoren voor de aansturing van dit bedrijfsonderdeel duidelijk worden Het is de bedoeling om doormiddel van deze analyse te komen tot de kritische succes factoren (zoekvelden) voor de aansturing van dit proces. Het is de bedoeling om doormiddel van deze analyse te komen tot de kritische succes factoren (zoekvelden ofwel concrete doelstellingen) voor de aansturing van dit bedrijfsonderdeel. In het boek De cockpit van de organisatie wordt hierbij gesproken over het strategisch informatieplan. Adviseren niveau 2

14 Adv2.1 Adv2.2 Adv2.3 Je kunt voor de aansturing van een bedrijfsproces of een bedrijf(sonderdeel) uitgaande van het informatieplan een haalbaar meetplan adviseren en je plan overtuigend presenteren. Je kunt voor de aansturing van een bedrijfsproces of een bedrijf(sonderdeel) uitgaande van het meetplan een actieplan adviseren en je plan overtuigend presenteren. Je kunt een communicatieplan, een businesscase en een plan voor de invoering/verbetering van BI in een organisatie schrijven. Bij het meetplan hoort een beschrijving van de indicatoren, van het verzamelen van de gegegevens, van de normstelling, van de presentatie en van het distribueren. Ook enkele concrete voorbeelden van b.v. enquetevragen, analyses enz. dienen het adviesrapport te verduidelijken. Mogelijke alternatieven dienen zoveel mogelijk met criteria en gewichtsfactoren vergeleken te worden. Er dient een beschrijving geven te worden van mogelijke vervolg analyses en alternatieve acties en mogelijke oplossingen als de KPI onder de norm komt. Mogelijke alternatieven dienen zoveel mogelijk met criteria en gewichtsfactoren vergeleken te worden. Voor het implementatieplan dien je het ontwikkelproject en de nieuwe beheer organisatie te beschrijven. Bij het Business Case dienen o.a.de STOEP criteria besproken te worden. Ont2.1 Ont2.2 Ont2.3 Ont2.4 Ont2.5 Rea2.1 Rea2.2 Ontwerpen niveau 2 Je kunt een ontwerp maken voor een sterschema waarmee gegeven informatievragen beantwoord kunnen worden. Je kunt een ontwerp maken voor een Data Vault, afgestemd op het bronsysteem. Je kunt verschillende alternatieve ontwerpemethoden tegen elkaar afwegen. Je kunt ontwerpbeslissingen onderbouwen. Het ontwerp en de keuzes leg je dusdanig vast in een verslag dat op grond daarvan een oplossing gerealiseerd kan worden. Realiseren niveau 2 Je kunt een ETL proces bouwen (voor een prototype) voor het vullen van een datawarehouse of datamart. Aan de hand van een ontwerp realiseer je verschillende prototypes van OLAP oplossingen waarmee de gewenste informatie snel toegankelijk wordt voor de gebruikers. Mate van complexiteit: aan de hand van logisch relationeel schema van een bronsysteem een ontwerp maken met 1 of 2 feittabellen en 5-6 dimensies, met daarin verwerkt historie typen 1-4. Mate van complexiteit: bronsysteem met ong inhoudelijke tabellen, geen subtypering. Je kunt een keuze maken tussen een sterschema afgeleid uit de structuur van de bron, of een sterschema afgeleid uit indicatoren. Je kunt je voorgaande keuzes motiveren. Ook kun je het gebruik van verschillende typen historie onderbouwen. De student kan, op basis van 1 of 2 bronsystemen en een bijpassend sterschema, een ETL-proces maken voor het vullen en bijwerken van het datawarehouse od datamart. Zie voor de complexiteit onder Ontwerpen. Je bent in staat verschillende typen oplossingen te realiseren (relationeel, dimensionaal) en gegevens te presenteren m.b.v verschillende typen software (spreadsheets, analyse- en rapportage tools).

15 Eva2.1 Evalueren niveau 2 Je kunt de verschillende gerealiseerde oplossingen vergelijken en beoordelen in hoevere deze aan de gestelde eisen voldoen. Zie voor de complexiteit onder Ontwerpen. 12 Tentaminering Code deeltentamen toets PT toets VT Deeltentamen Toets Prototypetraject BI-Lijn Toets Voortraject BI-Lijn Toetsvorm Schriftelijke toets Schriftelijke toets Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Cijfer Minimaal resultaat 5,5 5,5 Weging 1 1 Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt 13 Verplichte literatuur Code deeltentamen deliv. casus Deeltentamen deliverables en mond. assessment VB-lijn Casus en mond. assessment PB-lijn Toetsvorm Producten Opdracht Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Cijfer Minimaal resultaat 5,5 5,5 Weging 1 1 Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt De intelligente organisatie, D. van Beek, Uitgeverij Tutein Nolthenius, 3 e druk 2010, ISBN: De cockpit van de organisatie, L. Kerklaan, Uitgeverij Kluwer, 5 de druk 2009, ISBN Sterren en dimensies, H. van der Lek, F. Habers, M. Schmitz, Array Publications, 3 e druk 2006, ISBN: Business Intelligence en datawarehousing, K. Verhagen, Pearson Education, 2de editie 2011, ISBN: Aanbevolen literatuur 15 Software Microsoft Excel 2007/ Overig materiaal SQL Server 2008/2012 (niet de express edition) SQL Server Business Intelligence Studio (instaleren met SQL Server) Power Designer 11 of hoger Front end tool naar keuze Presentaties, handleidingen e.d., zie Scholar 17 Activiteiten Theorie Practicum Gastlessen Groepsopdrachten Casussen 18 Werkvormen Klassikaal les, groepsdiscussies, begeleid practicum (uitvoering oefeningen en opdrachten), reviewsessies, gastlessen. 19 Les- / Contacturen VT geprogrammeerde contact tijd 3*3*9= 81u geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamh. = 129u 20 Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 21 Max aantal deelnemers Nvt

16 Beschrijving OWE BIT (BI Thema s) Titel OWE BI Thema s ( I-M-BI 2) 1 Opleiding BIT is een course van BI. BI is een verdiepende minor voor I en/of BIM studenten. 2 Doelgroep Hoofdfasestudenten met een afstudeerprofiel Informatica, Business, IT en Management en aanverwante studies 3 Beroepstaak/ beroepstaken 5 (Beroeps)Producten diverse opdrachten en verslagen Analyseer de informatiebehoeften t.a.v. operationele, strategische en tactische besluitvorming van het management en zet deze om in een prototype business intelligence oplossing. 6 Studiepunten/ studielast 7,5 STUDIEPUNTEN 210 SBU 7 Samenhang met andere OWE s Hoofdfasesemesters: DIS, ABI 8 Ingangseisen Aanbevolen I-Propedeuse en een of meerdere van bovenstaande hoofdfasesemesters. 9 Algemene omschrijving De wereld van de Business Intelligence is voortdurend in beweging. In de laatste jaren heeft bijvoorbeeld de softwaremarkt een hele reeks van grote overnames gezien van gespecialiseerde leveranciers door grote leveranciers van bedrijfsbrede oplossingen. BI software wordt steeds meer een standaardonderdeel van een geheel pakket en wordt daarmee voor steeds meer bedrijven toegankelijk. Daarnaast is er de opkomst van open source oplossingen en oplossingen die gebruik maken van de toegenomen geheugencapaciteit van computers. Deze laatste oplossingen laden grote hoeveelheden gegevens in het werkgeheugen en kunnen daardoor veel sneller deze gegevens analyseren. Dit stelt andere eisen aan o.a. de structuur van de gegevens. Regelgeving door de overheid stelt steeds hogere eisen aan de traceerbaarheid en kwaliteit van gegevens. Denk aan Sarbannes-Oxley, de wetgeving voor beursgenoteerde bedrijven die opgesteld is na de grote financiële schandalen in de USA in Hier in Nederland kennen we sinds 2004 de code Tabaksblat, waarin ook eisen worden gesteld aan de kwaliteit en traceerbaarheid van informatie. Bedrijfsbrede gegevenskwaliteit was altijd al een aandachtspunt binnen Business Intelligence, maar is met deze ontwikkelingen aanmerkelijk in belang toegenomen. Nu gegevens overvloedig voorhanden zijn en nieuwe eisen aan de informatie worden gesteld, is het belangrijk om te bepalen welke informatie het hardste nodig is in de organisatie. In de beperking toont zich immers de meester. Het Business Intelligence proces en het daaraan gelieerde Kennis Management proces zal zelf onder de loep genomen dienen te worden en steeds verbeterd dienen te worden. Als de wijze waarop BI en KM verbeterd dient te worden is bepaald, zullen de proces- en organisatorische veranderingen verwezenlijkt moeten worden, vaak tegen weerstanden in. In deze course behandelen we een aantal losstaande thema s die betrekking hebben op deze recente ontwikkelingen en thema s die de stof van de eerste course uitdiepen. 10 Competenties Analyseren en onderzoeken, Adviseren, Realiseren, Evalueren 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator omschrijving Toelichting Ana2.1 Analyseren en onderzoeken niveau 2 De student interpreteert informatie over verschillende data mining technieken en selecteert op basis daarvan de techniek de het beste toegepast kan worden op een gegeven casus. Je selecteert een techniek die nog niet behandeld is tijdens de lessen.

17 Ana2.2 Ana2.3 Ana2.4 Adv2.1 Adv2.2 Rea2.1 Rea2.3 Je kunt naar aanleiding van een gegeven vraagstelling met behulp van Excel een extrapolatie, een What if analyse en/of andere analyses uitvoeren op basis van gegevens uit een database. De student kan zinvolle relevante bronnen selecteren en correct gebruiken. De student kan een onderwerp samenvatten in een artikel gericht op mede-studenten. Adviseren niveau 2 De student kan, gegeven een business intelligence situatie, een advies geven over het wel of niet gebruiken van een Qlikview-achtig tool. De student kan gegeven een bepaalde organisatie en een de daarbij horende strategische doelstellingen en bedrijfsprocessen, een advies uitbrengen over de kwaliteitsverbetering van Business Intelligence en Kennis Management. Realiseren niveau 2 De student kan gegeven een informatiebehoefte, met behulp van Qlikview rapportages maken van data uit een genormaliseerde database. De student kan met SQL Server Reporting Services van Microsoft indicatoren grafisch en in tabelvorm weergeven door de benodigde data uit een database op te halen. Evalueren niveau 2 Eva2.1 De student kan verschillende data mining modellen vergelijken en daarbij bepalen welk model het best voldoet aan de doelstelling van de gegeven casus. 12 Tentaminering Code deeltentamen TO Deeltentamen 5-6 thematische opdrachten 13 Verplichte literatuur Toetsvorm Opdracht Aantal examinatoren 1 Beoordeling Cijfer Minimaal resultaat 5,5 of hoger Weging 1 Periode afname Zie toetsschema Compensatie Nvt - 14 Aanbevolen literatuur Diverse artikelen en online bronnen. 15 Software Qlikview Microsoft Excel 2007/2010 Je kunt in een verslag je analyses duidelijk verwoorden en systematisch weergeven. Je zoekt een aantal bronnen voor het schrijven van een artikel. Je vermeldt deze volgens de APA regels en je zorgt voor correcte verwijzingen in je tekst. Je schrijft een artikel dat voor een mede-student kan dienen als inleiding tot een bepaald onderwerp. De student kan met name de juiste criteria voor dit advies opstellen. Er dient gewerkt te worden met een bedrijfsscan waar de belangrijkste succes factoren van Business Intelligence en Kennis Management mee worden beoordeeld. Hiermee dient de huidige en de gewenste situatie voor BI en KM vastgelegd te worden. De student is met name gespitst op de selectie waarvoor de totalen berekend worden voor een grafiek. De grafiekjes en de tabellen worden zo duidelijk mogelijk weergegeven met zo min mogelijk non-data ink Belangrijk hierbij is de argumentatie. Waarom voldoet een bepaald model het beste aan de doelstelling?

18 16 Overig materiaal Geen MS SQL Server 2008/2012 (niet de express edition!) MS SQL Server Business Intelligence Studio (is mee te instaleren met SQL Server) 17 Activiteiten Theorie Gastlessen Practicum 18 Werkvormen Klassikaal les, begeleid practicum (uitvoering oefeningen en opdrachten), gastlessen zelfstandig werken aan opdrachten, zelfstudie. 19 Les- / Contacturen VT geprogrammeerde contact tijd 3*3*9= 81u geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamh. = 129u 20 Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 21 Maximum aantal deelnemers Nvt

19 Beschrijving OWE Onderzoeksproject Titel OWE Onderzoeksproject ( I-M-BI P) 1 Opleiding De inhoud van het onderzoeksproject is identiek voor alle verdiepende minors binnen ICA. 2 Doelgroep Studenten van de minor BI 3 Beroepstaak/ beroepstaken 5 (Beroeps)Producten Onderzoeksrapport 6 Studiepunten/ studielast 7 Samenhang met andere OWE s Onderzoek een onderwerp binnen het thema van Business Intelligence door gebruik te maken van onderzoeksmethoden en gereedschappen. Kennisdeling (Cursusdag, workshop, seminar) 15 Studiepunten 420 SBU 8 Ingangseisen Aanbevolen I-Propedeuse Integraal onderdeel van elke verdiepende minor binnen ICA 9 Algemene omschrijving In de minor verdiep je je kennis die je eerder tijdens semesters en stage hebt opgedaan. Het bijzondere van het minor onderzoeksproject is dat het in de vorm van een lint langs twee courses loopt. Je krijgt dus niet eerst twee courses en dan een project, maar je begint gelijk met het project, en volgt daarnaast steeds een course, verspreid over twee blokken. In de courses ligt de nadruk op een aantal specifieke competenties. In het project ligt de nadruk op de specifieke competentie Onderzoek en op de algemene competenties Communiceren, Samenwerken en Planmatig werken. 10 Competenties Analyseren & Onderzoeken, Communiceren, Samenwerken, Planmatig werken 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator Toelichting Ana2.1 Ana2.2 Ana2.3 Analyseren & Onderzoeken niveau 2 Je brengt de situatie in kaart en formuleert de probleem- of doelstelling Je vertaalt de probleem- of doelstelling naar onderzoeksvragen. Je maakt een onderzoeksplan conform de gestelde richtlijnen. Ana2.4 Ana2.5 Ana2.6 Ana2.7 Ana2.8 Je gebruikt analyse- en onderzoeksmethodieken, -technieken en - gereedschappen. Je verzamelt systematisch informatie, onderscheidt hoofd- en bijzaken, en beoordeelt of de informatie relevant en voldoende is. Je interpreteert de informatie en beantwoordt de onderzoeksvragen Je beantwoordt de onderzoeksvragen en trekt conclusies. Je rapporteert de resultaten in een onderzoeksrapport conform de gestelde richtlijnen. Communiceren niveau 2 Com2.1 Je levert correcte schriftelijke bijdragen aan het onderzoeksplan en het onderzoeksrapport, conform de opgegeven

20 richtlijnen. Com2.2 Je verzorgt een correcte, aansprekende en uitgebreide kennisoverdracht (seminar, workshop, cursusdag, etc) van de onderzoeksresultaten aan direct geïnteresseerden Samenwerken niveau 2 Sam2.1 Je levert een actieve bijdrage aan het samenwerkingsproces in de groep. Planmatig werken niveau 2 Pla2.1 Je levert een actieve bijdrage aan de groepsplanning, uitvoering en evaluatie. 12 Tentaminering Code deeltentamen TVR pf Kdeling Deeltentamen TVR Portfolio Mondelinge Kennisdeling Toetsvorm Reflectieverslag Presentatie / Cursusdag Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Vink Cijfer Minimaal resultaat behaald 5,5 of hoger Weging 0 7 Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt Code deeltentamen Deeltentamen Ondrap Schriftelijke Kennisdeling Toetsvorm Rapport Aantal examinatoren 1 Beoordeling Cijfer Minimaal resultaat 5,5 of hoger Weging 3 Periode afname Zie toetsschema Compensatie Nvt 13 Verplichte literatuur Onderzoekshandleiding (digitaal) 14 Aanbevolen literatuur Buuren, Hans van, Hans Hummel, Jeroen Berkhout, Aad Slootmaker, 2003, Onderzoek. De basis, Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. Tweede druk. 15 Software 16 Overig materiaal 17 Activiteiten Periodiek overleg met onderzoeksbegeleider Workshops senior onderzoeker Zelfstandig toegepast onderzoek doen 18 Werkvormen Projectwerk Workshops 19 Les- / Contacturen VT geprogrammeerde contact tijd 40 u geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamh. = 380u 20 Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 21 Maximum aantal deelnemers nvt

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Codes OWE Eigenaren OWE Bestuursrecht en bestuursprocesrecht BSD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA)

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

BI Roadmap: Highway to success

BI Roadmap: Highway to success BI Roadmap: Highway to success Microsoft Applicatie Platform Congres 2 maart 2011, Zeist Sjoerd Hobo Business Unit manager / Senior BI consultant sjoerd.hobo@qnh.nl Introductie QNH QNH helpt haar klanten

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Afstudeeropdracht bachelor informatica

Afstudeeropdracht bachelor informatica Webgebaseerde ontsluiting loggegevens van IDEAS Afstudeeropdracht bachelor informatica David Beniers, Anand Mandhre, Michiel van Kempen Bastiaan Heeren, Harold Pootjes Inhoud Opdracht IDEAS Aanpak Taakverdeling

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Practicumhandleiding. (versie 2010)

Practicumhandleiding. (versie 2010) (versie 2010) Belangrijk! In deze handleiding treft u alle informatie aan die nodig is voor de uitvoering van het practicum. Behalve de organisatie van het practicum zelf en een korte beschrijving van

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Staatsrecht STD De heer mr. C Wisse 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster C- en D-cluster Niveau van de

Nadere informatie

Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2

Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2 Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2 Zoals in het Opleidingsstatuut, deel 1, is aangegeven is het curriculum bij ICA sinds 1 september 2013 vernieuwd.

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2016 2017 Deel 3E Beschrijving van Deeltijdproject, Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008)

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteur(s): Bas Leurs

Nadere informatie

Interfacetechnieken Studiehandleiding

Interfacetechnieken Studiehandleiding Interfacetechnieken Groep : ES2, ES3D Peter Bijl 1 September 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1... Voorkennis... 3 1.2... Doelstellingen... 3 2 Beschrijving en beoordeling... 4 2.1... Hoofdfase voltijd...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI)

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3E Beschrijving van Deeltijdproject, Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2017 2018 Deel 3x Beschrijving van Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van

Nadere informatie

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M.

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M. Titel Onderwijseenheid (OWE) Ondernemingsrecht en faillissementsrecht Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten OFRE : mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) : de heer mr. R.F.M. Ritzen (RZNR)

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse

PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse SOCIAAL WERK Sociaal werk Student: Studentennummer: Klas: Stagebegeleider: SLB er: KD Sociaal Werk Crebo 23185 Afname periode leerjaar 1 periode 2 WERKPROCES P2-K1-W1:

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Rapport over de functie van Software engineer (sr)

Rapport over de functie van Software engineer (sr) Rapport over de functie van Software engineer (sr) Identificatienummer: nl Publicatiedatum: 2 maart 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Software engineer (sr)' zoals die door Torck International

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

R O D Y M I D D E L K O O P, R O D Y. M I D D E L K O O P @ H A N. N L, @ R O D M I D D E

R O D Y M I D D E L K O O P, R O D Y. M I D D E L K O O P @ H A N. N L, @ R O D M I D D E 1 DDOA 2 Semester Keuze uit 15 Combinatie bepaalt opleiding Student kiest er 3 die samen met stage het 2e/3e jaar vormen 3 INGEZOOMD: DDOA 7.5 ECTS 7.5 ECTS 15 ECTS Project 4 BEROEPSTAAK Ontwikkel een

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

Opgaven - De intelligente organisatie 3 e editie

Opgaven - De intelligente organisatie 3 e editie Opgaven hoofdstuk 1 1. Benoem het voornaamste voordeel van BI voor organisaties. 2. Uit welke processen bestaan de grote en kleine BI cyclus? 3. Wat is het verschil tussen contextuele en transactionele

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS. Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS

EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS. Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Positionering Missie Met het Excellentprogramma

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN. Tim Veerman. Klas: IG_203 Studentnummer: Periode: Loopbaanadviseur: Alexander Mulder

COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN. Tim Veerman. Klas: IG_203 Studentnummer: Periode: Loopbaanadviseur: Alexander Mulder COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN Tim Veerman Klas: IG_203 Studentnummer: 500676694 Periode: 2015-2016 Loopbaanadviseur: Alexander Mulder Inhoudsopgave Visie op Studie en beroep... 2 Studievoortgang... 3 SWOT

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert Planning les 26 april 13:00-14:30 Laura Braspenning; speeddates ter inspiratie van de vormgeving van de eigen projecten 13:00-13:30 inleiding van de middag & overlopen ECTS Fiche & Projectdossier 13:30-13:45

Nadere informatie

Data Vault in het Business Intelligence onderwijs. Dineke Romeijn HAN, ICA

Data Vault in het Business Intelligence onderwijs. Dineke Romeijn HAN, ICA Data Vault in het Business Intelligence onderwijs Dineke Romeijn HAN, ICA Voorstellen Dineke Romeijn Docent Minor Business Intelligence (teamtrekker) Master Onderzoeker lectoraat M-BIS Studieloopbaanbegeleider

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Cijferlijst per student. I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse Datum Res. Stpn.

Cijferlijst per student. I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse Datum Res. Stpn. Cijferlijst per student Studentnaam: Wildt, Roel (RPJ) de Studentnummer : 450152 Datum uitdraai: 28-06-2012 Opleiding: Communication & Multimedia Design I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse I-DrMl

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie