Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Deze minoren zijn alleen te volgen door studenten die het curriculum semestermodel volgen. Deel 3F Beschrijving van de ICA-minoren De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER) die in deel 2 van dit opleidingsstatuut is opgenomen.

2 Gegevens HAN-gecertificeerde minoren en daartoe behorende onderwijseenheden Opsomming van de HAN-gecertificeerde minoren die de opleiding verzorgt, conform artikel 3.4 lid 8 van de OER. A. Voltijd Minoren a) Advanced Programming (30 studiepunten) Pagina 3 b) Business Intelligence (30 studiepunten) Pagina 11 c) Digital Communication for Business (30 studiepunten) Pagina 21 d) Digital Media Productions (30 studiepunten) Pagina 32 e) Scripting for Designers (30 studiepunten) Pagina 51 f) Mobile Application Development (30 studiepunten) Pagina 66 B. Deeltijd Minoren a) Digital Communication for Business (30 studiepunten) Pagina 21 b) Digital Media Productions (30 studiepunten) Pagina 32 c) Informatiemanagement (30 studiepunten) Pagina 43 d) Webtechnologie (30 studiepunten) Pagina 59

3 Analyseren & Onderzoeken Adviseren Ontwerpen Realiseren Evalueren Beheren Communiceren Planmatig Werken Samenwerken Zelfsturing & Reflectie Advanced Programming (AP) I - Minor Centrale beroepstaak Develop smart and high quality software. Advanced Algorithms (AA) Subsets en Knapsack probleem Gebalanceerde zoekbomen Traveling Salesman Graph algoritmes Backtracking Approximation algoritmes Genetische algoritmes Advanced Software Engineering (ASE) Software architectuur SOA implementatie REST, SOAP Enterprise Integration Patterns Craftmanship: TDD, Seven Languages in Seven weeks In de minor verdiep je je kennis die je eerder tijdens semesters en stage hebt opgedaan. Het bijzondere van het onderzoeksproject is dat het in de vorm van een lint langs twee courses loopt. Je krijgt dus niet eerst twee courses en dan een project, maar je begint gelijk met het project, en volgt daarnaast steeds een course, verspreid over twee blokken. In de courses ligt de nadruk op een aantal specifieke competenties. In het project ligt de nadruk op de specifieke competentie Analyseren/Onderzoeken en op vormbehoud van de algemene competenties Communiceren, Samenwerken en Planmatig werken. Competentiematrix AA ASE Project Algemene Omschrijving De minor Advanced Programming van de HAN maakt jou een slimmere softwareontwikkelaar. Je leert over datastructuren, algoritmen, softwarearchitectuur en softwarekwaliteit. Heb je al OO-programmeer-ervaring en wil je uitgedaagd worden om complexe rekenproblemen programmerend op te lossen? Dan is deze minor iets voor jou! In de Course Advanced Algorithms leer je de juiste algoritmen en bijbehorende datastructuren te kiezen voor complexe problemen. In de Course Advanced Software Engineering, leer je hoe je kwalitatieve software ontwerpt en bouwt gebruik makend van een service georiënteerde architectuur. Ook volg je een onderzoeksproject, waarbij je met ongeveer 4 studenten een onderwerp als een nieuw algoritme of ontwikkelen in een nieuwe programmeertaal onderzoekt. Een eigen onderwerp aandragen mag ook. Dit onderzoeksproject wordt afgesloten met het geven van een cursus aan medestudenten.

4 Beschrijving OWE AA (Advanced Algorithms) Titel OWE Advanced Algorithms ( I-M AP 1) 1 Opleiding AA is een course van AP. 2 Doelgroep 3 Beroepstaak/ beroepstaken AP is een verdiepende minor voor I Hoofdfasestudenten voltijd Schrijf enkele algoritmisch complexe programma s 5 (Beroeps)Producten Subsets en Knapsack probleem Gebalanceerde zoekbomen Traveling Salesman Graph algoritmes Backtracking Approximation algoritmes Genetische algoritmes 6 Studiepunten/ studielast 7,5 STUDIEPUNTEN 210 SBU 7 Samenhang met andere OWE s bouwt voort op de programmeervaardigheid verworven in het 2e en 3e jaar, bijvoorbeeldbij DDOA of MPNA 8 Ingangseisen Aanbevolen Twee kernsemesters I-voltijd, waarvan minimaal DDOA of MPNA. 9 Algemene omschrijving Je leert nieuwe aanpakken zoals brute force, backtracking, recursie, graph algoritmes, heuristiek en genetische algoritmes. Je leert de juiste algoritmes en waar van toepassing ook de bijbehorende datastructuren te kiezen voor complexe problemen, zoals het knapsack probleem. Dit pas je toe in een reeks programmeeropdrachten. 10 Competenties Analyseren/Onderzoeken, Ontwerpen en Realiseren/Testen. 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator omschrijving Toelichting Analyseren & onderzoeken niveau 2 Ana2.1 Ana2.2 Ana2.3 Je kunt het beste algoritme voor een bepaald programmeerprobleem kiezen uit diverse programmeertechnieken, zoals brute force, backtracking, recursie, graph algoritmes, heuristiek en genetische algoritmes, of een combinatie daarvan. Je kunt bij je gekozen oplossing een geschikte datastructuur kiezen. Je kunt een inschatting maken van de snelheid en het geheugengebruik van je gekozen oplossing, en die afzetten tegen andere mogelijke oplossingen. Ontwerpen niveau 2 Ont2.1 Ont2.2 Ont2.3 Je beschrijft, gegeven een programmeerprobleem, verschillende oplossingen waarbij je rekening houdt met geheugengebruik, eenvoud en snelheid. In principe gebruik je standaard-algoritmen en datastructuren. Wijk je er van af met een eigen algoritme, dan geef je aan waarom jouw oplossing beter is. Van een eigen algoritme maak je aannemelijk, of bewijs je, dat het correct is. Realiseren niveau 2

5 Rea2.1 Je lost geavanceerde programmeerpuzzels op met behulp van geschikte datastructuren. Rea2.2 Rea2.3 Je test je geïmplementeerd algoritme. Indien van toepassing test je je datastructuur. 12 Tentaminering Communiceren Voor alle teksten geldt indicator 4 van de generieke competentie Communiceren: Past grammaticaal correct taalgebruik toe en hanteert de juiste spelling. Code deeltentamen Pres DO Deeltentamen presentaties tijdens lessen deelopdrachten per week Toetsvorm Presentatie met demo portfolio Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Vink Cijfer Minimaal resultaat behaald 5,5 of hoger Weging 0% 5 Periode afname Zie toetschema Zie toetschema Compensatie Nvt Nvt van de meeste opdrachten geef je een korte presentatie aan de klas Code deeltentamen EOpd PF Deeltentamen eindopdracht portfolio Toetsvorm portfolio, demo taalgebruik Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling cijfer Cijfer Weging 4 1 Periode afname Zie toetschema Zie toetschema Compensatie Nvt Nvt 13 Verplichte literatuur A. Levitin, Introduction to the Design and Analysis of Algorithms 1 st, 2 nd or 3 rd edition, ISBN: (3 e editie) Reader Approximation Algorithms 14 Aanbevolen literatuur Nvt 15 Software ontwikkelomgeving voor een door de student in overleg met de docent gekozen programmeertaal 16 Overig materiaal 17 Activiteiten Geen 18 Werkvormen Theorieles Werkcolleges Praktijkopdrachten Presentaties Klassikaal les, begeleid practicum, presentaties met feedback. 19 Les- / Contacturen VT geprogrammeerde contact tijd 3*3*9= 81u geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamh. = 129u 20 Onderwijsperiode 21 Maximum aantal deelnemers Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster 32

6 Beschrijving OWE ASE (Advanced Software Engineering) Titel OWE ASE (Advanced Software Engineering) ( I-M AP 2) 1 Opleiding ASE is een course van AP. 2 Doelgroep 3 Beroepstaak/ beroepstaken AP is een verdiepende minor voor I Hoofdfasestudenten voltijd 5 (Beroeps)Producten Architectuuronderzoek SOA Architectuur SOA Implementatie Be a software craftsman 6 Studiepunten/ studielast 7 Samenhang met andere OWE s Ontwikkel een softwarearchitectuur voor een toepassing die gebruik maakt van een integratieplatform 7,5 STUDIEPUNTEN 210 SBU Bouw voort op de OO- en UML-kennis van DDOA 8 Ingangseisen Aanbevolen Twee kernsemesters I-voltijd, waarvan minimaal DDOA of MPNA. 9 Algemene omschrijving Gegeven een casusbeschrijving maak je een softwarearchitectuur op basis van eigen en bestaande services. Je implementeert de eigen softwarearchitectuur gebruik makend van een integratieplatform zoals Apache Camel dat gebaseerd is op integratiepatronen. Gedurende de course gedraag je je als een vakman zoals de software craftmanship -beweging dat gedefinieerd heeft. 10 Competenties Analyseren/Onderzoeken, Ontwerpen en Realiseren/Testen. 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator omschrijving Toelichting Analyseren/Onderzoeken niveau 2 Ana2.1 Ana2.2 Ont2.1 Je maakt een use case model, ondersteund door system sequence diagrammen (SSD), waarin de functionaliteit van services evenals de betrokken actoren weergegeven worden. Je onderzoekt architectuurmodelleringstalen en presenteert eigen bevindingen en conclusies mondeling en op schrift. Ontwerpen niveau 2 Je ontwerpt met behulp van UML deployment-, interactie- en classdiagrammen meerdere services conform gegeven functionele en non-functionele requirements. Realiseren/Testen niveau 2 Je geeft een presentatie Je schrijft een artikel. Je past een degelijk lagenmodel toe. Je past waar mogelijk design patterns toe om de koppeling laag te houden. Je onderbouwt en motiveert je keuzes. Je documenteert het ontwerp in een SAD.

7 Rea2.1 Je implementeert, unit- en integratietest eigen ontworpen services. De services differentiëren in complexiteit en type. Je demonstreert de werking en beantwoordt vlot vragen over de corresponderende stof. Rea2.2 Je implementeert en test services op asynchrone wijze. De services differentiëren in complexiteit en type. Je implementeert de services m.b.v. de JMS API Je demonstreert de werking en beantwoordt vlot vragen over de corresponderende stof. Rea2.3 Rea2.4 Je implementeert en test services in een ESB waarbij synchrone en asynchrone services aan elkaar gekoppeld worden gebruik makend van verschillende protocollen. Je gedraagt je als een software craftsman. Voor alle teksten geldt indicator 4 van de generieke Communicere competentie Communiceren: n Past grammaticaal correct taalgebruik toe en hanteert de juiste spelling. 12 Tentaminering Code deeltentamen ArOn SOA Arc Deeltentamen Architectuuronderzoek SOA architectuur Je implementeert de services m.b.v. Apache Camel Je demonstreert de werking en beantwoordt vlot vragen over de corresponderende stof. Je maakt een verslag waaruit blijkt welke Enterprise Integration Patterns je hebt toegepast. Je leert elke week een nieuwe programmeertaal. Je zorgt voor optimale testcoverage van alle code die je schrijft. Je deelt je kennis en ervaring actief met collega s Toetsvorm Software architectuur document conform RUP op Essay en presentatie maat Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Cijfer Minimaal resultaat 5,5 of hoger 5,5 of hoger Weging 1 3 Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt Code deeltentamen SOA Imp Cr Deeltentamen SOA implementatie Craftmanship Toetsvorm Broncode en verslag Broncode, tests, demonstratie en samenvatting Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Cijfer Voorlopige cesuur 55 % van totale punten behaald 55% van totale punten behaald Minimaal resultaat 5,5 of hoger 5,5 of hoger Weging 3 3 Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema

8 Compensatie Nvt Nvt 13 Verplichte literatuur Applying UML and Patterns, Craig Larman Seven Programming Languages in Seven weeks, Bruce Tate 14 Aanbevolen literatuur Enterprise Integration Patterns, Gregor Hohpe & Virginia Wolfe 15 Software Apache Camel Java IDE met Maven ondersteuning (Eclipse, NetBeans, IntelliJ) Sparx Systems Enterprise Architect Trial Spring Framework Maven Tomcat SOAP UI Apache ActiveMQ Ruby IO Scala Erlang Clojure Haskell 16 Overig materiaal 17 Activiteiten Theorieles Werkcolleges Praktijkopdrachten Presentaties Gastcolleges 18 Werkvormen Klassikaal les, begeleid practicum (uitvoering oefeningen en opdrachten), werk-/projectoverleg en reviewsessies. 19 Les- / Contacturen VT geprogrammeerde contact tijd 3*3*9= 81u geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamh. = 129u 20 Onderwijsperiode 21 Maximum aantal deelnemers Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 32

9 Beschrijving OWE Onderzoeksproject Voltijd Titel OWE Onderzoeksproject ( I-M-AP P) 1 Opleiding De inhoud van het onderzoeksproject is identiek voor alle verdiepende minors binnen ICA. 2 Doelgroep 3 Beroepstaak/ beroepstaken Voltijdstudenten Onderzoek een onderwerp binnen het thema van de minor door gebruik te maken van onderzoeksmethoden en gereedschappen. 5 (Beroeps)Producten Schriftelijke kennisdeling (rapport, publicatie, blog, etc.) 6 Studiepunten/ studielast Mondelinge kennisdeling (seminar, cursus, workshop, presentatie) 15 Studiepunten 420 SBU 7 Samenhang met andere OWE s Integraal onderdeel van elke verdiepende minor binnen ICA 8 Ingangseisen Aanbevolen I-Propedeuse of gelijkwaardig 9 Algemene omschrijving In de minor verdiep je je kennis die je eerder tijdens semesters en stage hebt opgedaan. Het bijzondere van het onderzoeksproject is dat het in de vorm van een lint langs twee courses loopt. Je krijgt dus niet eerst twee courses en dan een project, maar je begint gelijk met het project, en volgt daarnaast steeds een course, verspreid over twee blokken. In de courses ligt de nadruk op een aantal specifieke competenties. In het project ligt de nadruk op de specifieke competentie Analyseren/Onderzoeken en op vormbehoud van de algemene competenties Communiceren, Samenwerken en Planmatig werken. 10 Competenties Analyseren/Onderzoeken, Communiceren, Samenwerken, Planmatig werken 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator Toelichting Analyseren & Onderzoeken niveau 2 Ana2.1 Ana2.2 Ana2.3 Je brengt de situatie in kaart en formuleert de probleem- of doelstelling Je vertaalt de probleem- of doelstelling naar onderzoeksvragen. Je maakt een onderzoeksplan conform de gestelde richtlijnen. Ana2.4 Ana2.5 Ana2.6 Ana2.7 Ana2.8 Com2.1 Je gebruikt analyse- en onderzoeksmethodieken, -technieken en - gereedschappen. Je verzamelt systematisch informatie, onderscheidt hoofd- en bijzaken, en beoordeelt of de informatie relevant en voldoende is. Je interpreteert de informatie en beantwoordt de onderzoeksvragen Je beantwoordt de onderzoeksvragen en trekt conclusies. Je rapporteert de resultaten in een rapport conform de gestelde richtlijnen. Communiceren niveau 2 Je levert correcte schriftelijke bijdragen aan Per minor kan de vorm verschillen: onderzoeksrapport, publicatie, blogpost, verslag.

10 het onderzoeksplan en het rapport, conform de opgegeven richtlijnen. Com2.2 Sam2.1 Je verzorgt een correcte, aansprekende en uitgebreide kennisoverdracht van de onderzoeksresultaten aan direct geïnteresseerden Samenwerken niveau 2 Je levert een actieve bijdrage aan het samenwerkingsproces in de groep. Planmatig werken niveau 2 Kennisoverdracht kan per minor verschillen: seminar, workshop, cursusdag, presentatie. De actieve bijdrage blijkt onder andere uit IPVs of andere reguliere vormen van feedback waaruit blijkt dat er voldoende tijd aan het project besteed is en constructief gewerkt is. Pla2.1 Je levert een actieve bijdrage aan de groepsplanning, uitvoering en evaluatie. 12 Tentaminering Code deeltentamen Ver en ref M Kd Deeltentamen Verantwoording&Reflectie Mondelinge Kennisdeling Toetsvorm Verslag Presentatie, Workshop, Seminar of Cursus Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Vink Cijfer Minimaal resultaat behaald 5,5 of hoger Weging 0 7 Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt Code deeltentamen Deeltentamen Sch Kd Schriftelijke Kennisdeling Toetsvorm Rapport, verslag, blogpost of artikel. Aantal examinatoren 1 Beoordeling Cijfer Minimaal resultaat 5,5 of hoger Weging 3 Periode afname Zie toetsschema Compensatie Nvt 13 Verplichte literatuur Onderzoekshandleiding (digitaal) 14 Aanbevolen literatuur Buuren, Hans van, Hans Hummel, Jeroen Berkhout, Aad Slootmaker, 2003, Onderzoek. De basis, Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. Tweede druk. 15 Software 16 Overig materiaal 17 Activiteiten 18 Werkvormen 19 Les- / Contacturen 20 Onderwijsperiode 21 Max. aantal deelnemers Periodiek overleg met onderzoeksbegeleider, Workshops onderzoeksvaardigheden, Zelfstandig toegepast onderzoek doen Projectwerk, Workshops VT geprogrammeerde contact tijd 40 u geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamh. = 380u Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 32

11 Analyseren & Onderzoeken Adviseren Ontwerpen Realiseren Evalueren Beheren Communiceren Planmatig Werken Samenwerken Zelfsturing & Reflectie Business Intelligence (BI) Verdiepende Minor Centrale beroepstaak Analyseer de informatiebehoeften t.a.v. operationele, strategische en tactische besluitvorming van het management en zet deze om in een business intelligence oplossing. De organisatie en BI Basiskennis BI Operationeel en strategisch informatieplan Meetplan en actieplan, KPI s Architectuur, ETL Data warehousing, data marts Gegevensmodellen voor het DWH: sterschema, sneeuwvlok, Data Vault Onderzoeksproject Bedrijfsscan BI thema s Frontline tools vergelijken Kennismanagement Data mining Historie in het DWH Genereren van DWH en data marts Geavanceerd ETL gastsprekers De student onderzoekt een onderwerp binnen het thema van Business Intelligence en gebruikt hierbij onderzoeksmethoden en gereedschappen. Het project levert een onderzoeksrapport op en een vorm van kennisdeling zoals een cursus, workshop of seminar. Competentiematrix Course 1 BBI Course 2 BIT Onderzoeksproject Algemene Omschrijving Vanaf eind jaren negentig speelt Business Intelligence (afgekort BI) een belangrijke rol in bedrijven en organisaties. In de systeemhuizen gaat in deze sfeer veel geld om. Ook is er een groot aantal gespecialiseerde bedrijven en bedrijfjes actief op het gebied van Business Intelligence. Globaal gaat het om het verstrekken van informatie aan managers en kenniswerkers t.a.v. operationele, strategische en tactische besluitvorming met als doel om de concurrentiepositie van het bedrijf te versterken. Een aantal voorbeelden van beleidsvragen die horen bij BI: - Wat zijn factoren en besturingsvragen die kritisch zijn voor ons succes? - Hoe kunnen we de hiervoor benodigde informatie effectief uit de ICT-systemen halen en analyseren? - Hoe kunnen we nieuwe informatie het beste presenteren, verspreiden en gebruiken in onze organisatie? - Hoe kunnen we het bedrijf het snelste aanpassen aan nieuwe informatie? Een aantal voorbeelden van kritische besturingsvragen en informatievragen die dankzij BI beter beantwoord kunnen worden: - Welke verzekeringsaanvragen kunnen we het beste afwijzen? - Hoeveel van welke producten moet een Albert Hein winkel voor volgende week bestellen? - Welke vestigingen van onze winkelketen kunnen we het beste sluiten?

12 - Welk percentage van de studenten die gestart zijn in 2001 aan de HAN heeft in 5 jaar zijn of haar diploma gehaald? - Welk percentage van de treinen is in 2008 binnen twee minuten van de verwachte aankomsttijd daadwerkelijk aangekomen? Business Intelligence heeft gezorgd voor een tamelijk radicale verandering van de informatiearchitectuur van bedrijven en organisaties. Daarbij gaat het aan de technische kant om het ontsluiten van verschillende bronsystemen, het controleren, opschonen en integreren van gegevens en om het beschikbaar stellen aan managers en kenniswerkers via snelle en gebruiksvriendelijke applicaties. Een data warehouse speelt hierbij vaak een centrale rol. Aan de bedrijfskundige kant gaat het o.a. om het identificeren en opstellen van dashboards met indicatoren gerelateerd aan bedrijfsprocessen en strategische bedrijfsdoelstellingen, om de informatie die hoort bij deze indicatoren een effectieve en efficiënte rol te laten spelen bij de sturing van het bedrijf, om een efficiënte organisatie m.b.t. intelligence, om kennismanagement en om het selecteren van BItools. Meer dan op enig ander vakgebied binnen de informatica moet de business intelligence specialist zeer goed kunnen opereren op het raakvlak tussen business of dienstverlening aan de ene kant en ICT aan de andere kant. Afstemming van beide is cruciaal voor het succes van een business intelligence project. Aan beide kanten wordt binnen de minor dan ook uitgebreid aandacht besteed.

13 Beschrijving OWE BBI (Basiskennis BI) Titel OWE Basiskennis BI ( I-M-BI 1) 1 Opleiding BBI is een course van BI. BI is een verdiepende minor voor I en/of BIM studenten. 2 Doelgroep Hoofdfasestudenten met een afstudeerprofiel Informatica, Business, IT en Management en aanverwante studies 3 Beroepstaak/ beroepstaken Analyseer de informatiebehoeften t.a.v. operationele, strategische en tactische besluitvorming van het management en zet deze om in een business intelligence oplossing. 5 (Beroeps)Producten Informatieplan, actieplan, meetplan, FO, TO, protoype BI oplossing op basis van een data warehouse (Data Vault), Data Mart (sterschema) en rapportages. 6 Studiepunten/ studielast 7 Samenhang met andere OWE s 7,5 STUDIEPUNTEN 210 SBU Hoofdfasesemesters: DIS, ABI 8 Ingangseisen Aanbevolen I-Propedeuse en één of meerdere van bovenstaande hoofdfasesemesters. 9 Algemene omschrijving Deze course kent 2 trajecten: het voortraject BI (VB) en het prototypetraject (PB). Het voortraject volgt in grote lijnen de BI-processen uit het boek De Intelligente Organisatie van Daan van Beek en de detaillering van deze processen uit het boek De cockpit van de organisatie van Leo Kerklaan. Het prototypetraject gaat vooral over het inrichten van de gegevenshuishouding van een business intelligence omgeving. Wat is de gegevensstructuur van een datawarehouse en data mart, hoe ontwerp je die en hoe krijg je de gegevens van het bronsysteem naar het datawarehouse? 10 Competenties Analyseren en onderzoeken, Adviseren, Ontwerpen, Realiseren, Evalueren 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator omschrijving Toelichting Ana2.1 Ana2.2 Analyseren en onderzoeken niveau 2 Je kunt (gebruikmakend van tabellen en schema s) een analyse maken van een bedrijfsproces en de aansturing daarvan zodat de kritische succesfactoren voor een goede aansturing duidelijk worden. Je kunt met behulp van een strategy map een doelstellingen-analyse (strategisch en tactisch) maken van een bedrijfsonderdeel zodat de kritische succes factoren voor de aansturing van dit bedrijfsonderdeel duidelijk worden Het is de bedoeling om doormiddel van deze analyse te komen tot de kritische succes factoren (zoekvelden) voor de aansturing van dit proces. Het is de bedoeling om doormiddel van deze analyse te komen tot de kritische succes factoren (zoekvelden ofwel concrete doelstellingen) voor de aansturing van dit bedrijfsonderdeel. In het boek De cockpit van de organisatie wordt hierbij gesproken over het strategisch informatieplan. Adviseren niveau 2

14 Adv2.1 Adv2.2 Adv2.3 Je kunt voor de aansturing van een bedrijfsproces of een bedrijf(sonderdeel) uitgaande van het informatieplan een haalbaar meetplan adviseren en je plan overtuigend presenteren. Je kunt voor de aansturing van een bedrijfsproces of een bedrijf(sonderdeel) uitgaande van het meetplan een actieplan adviseren en je plan overtuigend presenteren. Je kunt een communicatieplan, een businesscase en een plan voor de invoering/verbetering van BI in een organisatie schrijven. Bij het meetplan hoort een beschrijving van de indicatoren, van het verzamelen van de gegegevens, van de normstelling, van de presentatie en van het distribueren. Ook enkele concrete voorbeelden van b.v. enquetevragen, analyses enz. dienen het adviesrapport te verduidelijken. Mogelijke alternatieven dienen zoveel mogelijk met criteria en gewichtsfactoren vergeleken te worden. Er dient een beschrijving geven te worden van mogelijke vervolg analyses en alternatieve acties en mogelijke oplossingen als de KPI onder de norm komt. Mogelijke alternatieven dienen zoveel mogelijk met criteria en gewichtsfactoren vergeleken te worden. Voor het implementatieplan dien je het ontwikkelproject en de nieuwe beheer organisatie te beschrijven. Bij het Business Case dienen o.a.de STOEP criteria besproken te worden. Ont2.1 Ont2.2 Ont2.3 Ont2.4 Ont2.5 Rea2.1 Rea2.2 Ontwerpen niveau 2 Je kunt een ontwerp maken voor een sterschema waarmee gegeven informatievragen beantwoord kunnen worden. Je kunt een ontwerp maken voor een Data Vault, afgestemd op het bronsysteem. Je kunt verschillende alternatieve ontwerpemethoden tegen elkaar afwegen. Je kunt ontwerpbeslissingen onderbouwen. Het ontwerp en de keuzes leg je dusdanig vast in een verslag dat op grond daarvan een oplossing gerealiseerd kan worden. Realiseren niveau 2 Je kunt een ETL proces bouwen (voor een prototype) voor het vullen van een datawarehouse of datamart. Aan de hand van een ontwerp realiseer je verschillende prototypes van OLAP oplossingen waarmee de gewenste informatie snel toegankelijk wordt voor de gebruikers. Mate van complexiteit: aan de hand van logisch relationeel schema van een bronsysteem een ontwerp maken met 1 of 2 feittabellen en 5-6 dimensies, met daarin verwerkt historie typen 1-4. Mate van complexiteit: bronsysteem met ong inhoudelijke tabellen, geen subtypering. Je kunt een keuze maken tussen een sterschema afgeleid uit de structuur van de bron, of een sterschema afgeleid uit indicatoren. Je kunt je voorgaande keuzes motiveren. Ook kun je het gebruik van verschillende typen historie onderbouwen. De student kan, op basis van 1 of 2 bronsystemen en een bijpassend sterschema, een ETL-proces maken voor het vullen en bijwerken van het datawarehouse od datamart. Zie voor de complexiteit onder Ontwerpen. Je bent in staat verschillende typen oplossingen te realiseren (relationeel, dimensionaal) en gegevens te presenteren m.b.v verschillende typen software (spreadsheets, analyse- en rapportage tools).

15 Eva2.1 Evalueren niveau 2 Je kunt de verschillende gerealiseerde oplossingen vergelijken en beoordelen in hoevere deze aan de gestelde eisen voldoen. Zie voor de complexiteit onder Ontwerpen. 12 Tentaminering Code deeltentamen toets PT toets VT Deeltentamen Toets Prototypetraject BI-Lijn Toets Voortraject BI-Lijn Toetsvorm Schriftelijke toets Schriftelijke toets Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Cijfer Minimaal resultaat 5,5 5,5 Weging 1 1 Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt 13 Verplichte literatuur Code deeltentamen deliv. casus Deeltentamen deliverables en mond. assessment VB-lijn Casus en mond. assessment PB-lijn Toetsvorm Producten Opdracht Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Cijfer Cijfer Minimaal resultaat 5,5 5,5 Weging 1 1 Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt De intelligente organisatie, D. van Beek, Uitgeverij Tutein Nolthenius, 3 e druk 2010, ISBN: De cockpit van de organisatie, L. Kerklaan, Uitgeverij Kluwer, 5 de druk 2009, ISBN Sterren en dimensies, H. van der Lek, F. Habers, M. Schmitz, Array Publications, 3 e druk 2006, ISBN: Business Intelligence en datawarehousing, K. Verhagen, Pearson Education, 2de editie 2011, ISBN: Aanbevolen literatuur 15 Software Microsoft Excel 2007/ Overig materiaal SQL Server 2008/2012 (niet de express edition) SQL Server Business Intelligence Studio (instaleren met SQL Server) Power Designer 11 of hoger Front end tool naar keuze Presentaties, handleidingen e.d., zie Scholar 17 Activiteiten Theorie Practicum Gastlessen Groepsopdrachten Casussen 18 Werkvormen Klassikaal les, groepsdiscussies, begeleid practicum (uitvoering oefeningen en opdrachten), reviewsessies, gastlessen. 19 Les- / Contacturen VT geprogrammeerde contact tijd 3*3*9= 81u geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamh. = 129u 20 Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 21 Max aantal deelnemers Nvt

16 Beschrijving OWE BIT (BI Thema s) Titel OWE BI Thema s ( I-M-BI 2) 1 Opleiding BIT is een course van BI. BI is een verdiepende minor voor I en/of BIM studenten. 2 Doelgroep Hoofdfasestudenten met een afstudeerprofiel Informatica, Business, IT en Management en aanverwante studies 3 Beroepstaak/ beroepstaken 5 (Beroeps)Producten diverse opdrachten en verslagen Analyseer de informatiebehoeften t.a.v. operationele, strategische en tactische besluitvorming van het management en zet deze om in een prototype business intelligence oplossing. 6 Studiepunten/ studielast 7,5 STUDIEPUNTEN 210 SBU 7 Samenhang met andere OWE s Hoofdfasesemesters: DIS, ABI 8 Ingangseisen Aanbevolen I-Propedeuse en een of meerdere van bovenstaande hoofdfasesemesters. 9 Algemene omschrijving De wereld van de Business Intelligence is voortdurend in beweging. In de laatste jaren heeft bijvoorbeeld de softwaremarkt een hele reeks van grote overnames gezien van gespecialiseerde leveranciers door grote leveranciers van bedrijfsbrede oplossingen. BI software wordt steeds meer een standaardonderdeel van een geheel pakket en wordt daarmee voor steeds meer bedrijven toegankelijk. Daarnaast is er de opkomst van open source oplossingen en oplossingen die gebruik maken van de toegenomen geheugencapaciteit van computers. Deze laatste oplossingen laden grote hoeveelheden gegevens in het werkgeheugen en kunnen daardoor veel sneller deze gegevens analyseren. Dit stelt andere eisen aan o.a. de structuur van de gegevens. Regelgeving door de overheid stelt steeds hogere eisen aan de traceerbaarheid en kwaliteit van gegevens. Denk aan Sarbannes-Oxley, de wetgeving voor beursgenoteerde bedrijven die opgesteld is na de grote financiële schandalen in de USA in Hier in Nederland kennen we sinds 2004 de code Tabaksblat, waarin ook eisen worden gesteld aan de kwaliteit en traceerbaarheid van informatie. Bedrijfsbrede gegevenskwaliteit was altijd al een aandachtspunt binnen Business Intelligence, maar is met deze ontwikkelingen aanmerkelijk in belang toegenomen. Nu gegevens overvloedig voorhanden zijn en nieuwe eisen aan de informatie worden gesteld, is het belangrijk om te bepalen welke informatie het hardste nodig is in de organisatie. In de beperking toont zich immers de meester. Het Business Intelligence proces en het daaraan gelieerde Kennis Management proces zal zelf onder de loep genomen dienen te worden en steeds verbeterd dienen te worden. Als de wijze waarop BI en KM verbeterd dient te worden is bepaald, zullen de proces- en organisatorische veranderingen verwezenlijkt moeten worden, vaak tegen weerstanden in. In deze course behandelen we een aantal losstaande thema s die betrekking hebben op deze recente ontwikkelingen en thema s die de stof van de eerste course uitdiepen. 10 Competenties Analyseren en onderzoeken, Adviseren, Realiseren, Evalueren 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator omschrijving Toelichting Ana2.1 Analyseren en onderzoeken niveau 2 De student interpreteert informatie over verschillende data mining technieken en selecteert op basis daarvan de techniek de het beste toegepast kan worden op een gegeven casus. Je selecteert een techniek die nog niet behandeld is tijdens de lessen.

17 Ana2.2 Ana2.3 Ana2.4 Adv2.1 Adv2.2 Rea2.1 Rea2.3 Je kunt naar aanleiding van een gegeven vraagstelling met behulp van Excel een extrapolatie, een What if analyse en/of andere analyses uitvoeren op basis van gegevens uit een database. De student kan zinvolle relevante bronnen selecteren en correct gebruiken. De student kan een onderwerp samenvatten in een artikel gericht op mede-studenten. Adviseren niveau 2 De student kan, gegeven een business intelligence situatie, een advies geven over het wel of niet gebruiken van een Qlikview-achtig tool. De student kan gegeven een bepaalde organisatie en een de daarbij horende strategische doelstellingen en bedrijfsprocessen, een advies uitbrengen over de kwaliteitsverbetering van Business Intelligence en Kennis Management. Realiseren niveau 2 De student kan gegeven een informatiebehoefte, met behulp van Qlikview rapportages maken van data uit een genormaliseerde database. De student kan met SQL Server Reporting Services van Microsoft indicatoren grafisch en in tabelvorm weergeven door de benodigde data uit een database op te halen. Evalueren niveau 2 Eva2.1 De student kan verschillende data mining modellen vergelijken en daarbij bepalen welk model het best voldoet aan de doelstelling van de gegeven casus. 12 Tentaminering Code deeltentamen TO Deeltentamen 5-6 thematische opdrachten 13 Verplichte literatuur Toetsvorm Opdracht Aantal examinatoren 1 Beoordeling Cijfer Minimaal resultaat 5,5 of hoger Weging 1 Periode afname Zie toetsschema Compensatie Nvt - 14 Aanbevolen literatuur Diverse artikelen en online bronnen. 15 Software Qlikview Microsoft Excel 2007/2010 Je kunt in een verslag je analyses duidelijk verwoorden en systematisch weergeven. Je zoekt een aantal bronnen voor het schrijven van een artikel. Je vermeldt deze volgens de APA regels en je zorgt voor correcte verwijzingen in je tekst. Je schrijft een artikel dat voor een mede-student kan dienen als inleiding tot een bepaald onderwerp. De student kan met name de juiste criteria voor dit advies opstellen. Er dient gewerkt te worden met een bedrijfsscan waar de belangrijkste succes factoren van Business Intelligence en Kennis Management mee worden beoordeeld. Hiermee dient de huidige en de gewenste situatie voor BI en KM vastgelegd te worden. De student is met name gespitst op de selectie waarvoor de totalen berekend worden voor een grafiek. De grafiekjes en de tabellen worden zo duidelijk mogelijk weergegeven met zo min mogelijk non-data ink Belangrijk hierbij is de argumentatie. Waarom voldoet een bepaald model het beste aan de doelstelling?

18 16 Overig materiaal Geen MS SQL Server 2008/2012 (niet de express edition!) MS SQL Server Business Intelligence Studio (is mee te instaleren met SQL Server) 17 Activiteiten Theorie Gastlessen Practicum 18 Werkvormen Klassikaal les, begeleid practicum (uitvoering oefeningen en opdrachten), gastlessen zelfstandig werken aan opdrachten, zelfstudie. 19 Les- / Contacturen VT geprogrammeerde contact tijd 3*3*9= 81u geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamh. = 129u 20 Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 21 Maximum aantal deelnemers Nvt

19 Beschrijving OWE Onderzoeksproject Titel OWE Onderzoeksproject ( I-M-BI P) 1 Opleiding De inhoud van het onderzoeksproject is identiek voor alle verdiepende minors binnen ICA. 2 Doelgroep Studenten van de minor BI 3 Beroepstaak/ beroepstaken 5 (Beroeps)Producten Onderzoeksrapport 6 Studiepunten/ studielast 7 Samenhang met andere OWE s Onderzoek een onderwerp binnen het thema van Business Intelligence door gebruik te maken van onderzoeksmethoden en gereedschappen. Kennisdeling (Cursusdag, workshop, seminar) 15 Studiepunten 420 SBU 8 Ingangseisen Aanbevolen I-Propedeuse Integraal onderdeel van elke verdiepende minor binnen ICA 9 Algemene omschrijving In de minor verdiep je je kennis die je eerder tijdens semesters en stage hebt opgedaan. Het bijzondere van het minor onderzoeksproject is dat het in de vorm van een lint langs twee courses loopt. Je krijgt dus niet eerst twee courses en dan een project, maar je begint gelijk met het project, en volgt daarnaast steeds een course, verspreid over twee blokken. In de courses ligt de nadruk op een aantal specifieke competenties. In het project ligt de nadruk op de specifieke competentie Onderzoek en op de algemene competenties Communiceren, Samenwerken en Planmatig werken. 10 Competenties Analyseren & Onderzoeken, Communiceren, Samenwerken, Planmatig werken 11 Beoordelingscriteria Indicatorid Indicator Toelichting Ana2.1 Ana2.2 Ana2.3 Analyseren & Onderzoeken niveau 2 Je brengt de situatie in kaart en formuleert de probleem- of doelstelling Je vertaalt de probleem- of doelstelling naar onderzoeksvragen. Je maakt een onderzoeksplan conform de gestelde richtlijnen. Ana2.4 Ana2.5 Ana2.6 Ana2.7 Ana2.8 Je gebruikt analyse- en onderzoeksmethodieken, -technieken en - gereedschappen. Je verzamelt systematisch informatie, onderscheidt hoofd- en bijzaken, en beoordeelt of de informatie relevant en voldoende is. Je interpreteert de informatie en beantwoordt de onderzoeksvragen Je beantwoordt de onderzoeksvragen en trekt conclusies. Je rapporteert de resultaten in een onderzoeksrapport conform de gestelde richtlijnen. Communiceren niveau 2 Com2.1 Je levert correcte schriftelijke bijdragen aan het onderzoeksplan en het onderzoeksrapport, conform de opgegeven

20 richtlijnen. Com2.2 Je verzorgt een correcte, aansprekende en uitgebreide kennisoverdracht (seminar, workshop, cursusdag, etc) van de onderzoeksresultaten aan direct geïnteresseerden Samenwerken niveau 2 Sam2.1 Je levert een actieve bijdrage aan het samenwerkingsproces in de groep. Planmatig werken niveau 2 Pla2.1 Je levert een actieve bijdrage aan de groepsplanning, uitvoering en evaluatie. 12 Tentaminering Code deeltentamen TVR pf Kdeling Deeltentamen TVR Portfolio Mondelinge Kennisdeling Toetsvorm Reflectieverslag Presentatie / Cursusdag Aantal examinatoren 1 1 Beoordeling Vink Cijfer Minimaal resultaat behaald 5,5 of hoger Weging 0 7 Periode afname Zie toetsschema Zie toetsschema Compensatie Nvt Nvt Code deeltentamen Deeltentamen Ondrap Schriftelijke Kennisdeling Toetsvorm Rapport Aantal examinatoren 1 Beoordeling Cijfer Minimaal resultaat 5,5 of hoger Weging 3 Periode afname Zie toetsschema Compensatie Nvt 13 Verplichte literatuur Onderzoekshandleiding (digitaal) 14 Aanbevolen literatuur Buuren, Hans van, Hans Hummel, Jeroen Berkhout, Aad Slootmaker, 2003, Onderzoek. De basis, Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. Tweede druk. 15 Software 16 Overig materiaal 17 Activiteiten Periodiek overleg met onderzoeksbegeleider Workshops senior onderzoeker Zelfstandig toegepast onderzoek doen 18 Werkvormen Projectwerk Workshops 19 Les- / Contacturen VT geprogrammeerde contact tijd 40 u geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamh. = 380u 20 Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 21 Maximum aantal deelnemers nvt

Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2

Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2 Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2 Zoals in het Opleidingsstatuut, deel 1, is aangegeven is het curriculum bij ICA sinds 1 september 2013 vernieuwd.

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3A Beschrijving van de ICT-propedeuse De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Deeltijdopleidingen Management en Organisatie Bedrijfskunde MER en Human Resource Management Studiehandleiding Minor Beleggen Deeltijd 2013-2014

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Informatica & Communicatie Academie Business IT & Management Informatica Technische Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Sport en Bewegen HAN Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Studiejaar 2015-2016 1 Sport en Bewegen HAN 2 HAN Inleiding 4 Deel 1: Studiegids 6 Uitgangspunten van het

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW 1 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM LOCATIE THEO THIJSSENHUIS Bezoekadres: Wibautstraat 2 4, 1091 GM

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media DRAFT Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Business & Organisatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Naam Nummer.. Klas.. Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie