Curriculum Vitae JASPER VAN DE WEERDHOF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae JASPER VAN DE WEERDHOF"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae JASPER VAN DE WEERDHOF

2 Burgerlijke staat Ongehuwd Woonplaats Arnhem/Utrecht Telefoon Interesse Opzetten van architecturen verbeteren van (technische) processen Uitdagingen Lastige technische problemen oplossen Goede architectuur neerzetten Een team begeleiden om kwalitatief goede software te maken Persoonlijke doelstelling Diepe technologische kennis opdoen van.net gerelateerde technologieën. Daarnaast het doorgeven van opgedane kennis aan teamleden dmv coaching. Motivatie Het maken/opleveren van stabiele en kwalitatieve goede software op basis van de nieuwste (Microsoft) technologieën. Ervaring Gedurende mijn loopbaan heb ik in meerdere.net projecten meegedraaid voor diverse (grote) bedrijven. Ervaringen opgedaan op het vlak van implementatie t/m architectuur en teamleiding. Relevante opleiding Havo, profiel: natuur & gezondheid, Extra vak: Informatica Informatica Communicatie Academie (ICA) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Relevante skills Talen Nederlands,Engels Programmen C#, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, LINQ, Task Parallel Library, MEF Webontwikkeling ASP.Net (MVC/Webforms), Silverlight, Javascript, HTML, CSS, jquery Ontwerp / teamleiding Uml, Model Driven Architecture, Scrum, Test Driven Development, Continuous integration Databases / rapportagetools Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Compact Edition, Reporting Services 2/18

3 Opdrachtgever Raet t/m heden InTraffic t/m Europ Assistance t/m Ambrac t/m Beemway t/m ICT Automatisering t/m Raet t/m Raet t/m Europe Container Terminals t/m Alcatel-Lucent t/m Nuon - Tecno t/m ICT Automatisering t/m CCV t/m Developer Developer/ ontwerper Developer / Architect Senior Programmeur Architect Technisch specialist Architect/ Team lead Developer Senior programmeur Senior Programmeur Programmeur Programmeur Afstudeerder/ Programmeur Ontwikkeling webapplicatie ten behoeve van het beheer van Raet Verzuim Manager Tweetal applicaties (Silverlight/WPF) ontwikkeld voor ProRail mbt het monitoren van spoor infraobjecten. Ontwikkeling software om de bedrijfsprocessen binnen Europ Assistance efficiënter te laten verlopen Ontwikkeling van een drie-tal websites voor Wolters Kluwer. Ontwerp en implementatie van een social minisite ter promotie van de nieuwe Audi A1. In het kader van workbench4projects geeft ik advies op het gebied van.net aan verschillende projecten en ontwikkel ik mee aan de workbench4.net. Architectuur van een tweetal bestaande producten veranderen en uitbreiden. Coaching van een team ontwikkelaars. Binnen Raet ben ik mede verantwoordelijk geweest voor onderhoud en nieuwbouw aan een payrolling applicatie. Naast mijn taken als ontwikkelaar heb ik ook nog enkele andere taken vervuld mbt kwaliteit. Voor ECT is in de vorm van een proof of concept een gedeelte van hun webapplicatie opnieuw gebouwd. Hiervoor is gebruik gemaakt van C# in combinatie met ASP.Net Schrijven van systeemdocumentatie tbv het Safe Content Sharing product. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken gedaan naar uiteenlopende zaken. Creatie van een logging-applicatie inclusief database en GUI ten behoeve van het loggen van mwkk gegevens. Dit in het kader van Smart Power System. Gebruikte tools/talen hiervoor waren C#.NET 2.0/SQL Server Express Het genereren van een management-gui, uit een UML-model, ten behoeve van de ICT.Net ontwikkelstraat. Gedurende dit afstudeerproject ben ik medeverantwoordelijk geweest voor het ontwerp en de implementatie van AFIS On-line. Met deze web 3/18

4 Aidworld t/m Stagiair/ Programmeur applicatie kunnen pomphouders financiële gegevens opvragen over de door hun uitgegeven betaalpassen. In dit project heb ik geholpen aan de ontwikkeling van Loband, wat een product is die websites toegankelijk maakt voor 3e wereldlanden. 4/18

5 t/m heden Raet Software developer Ontwikkeling beheer tool Raet Verzuim Manager Raet Verzuim Manager (RVM) is een zogenaamde tactische module binnen het portfolio van Raet. Het is een uitbreiding welke de klanten kopen om te gebruiken naast één van de HR-pakketten van Raet. De verzuim data welke gebruikt door RVM wordt aangeleverd door de bron systemen (de HR-pakketten). Hiervoor is achter de webinterface van RVM een complex systeem opgezet om data te importeren/exporten en te controleren op correctheid. Al deze import/export/controle processen worden beheerd door een queue. Voor deze queue heb ik een passen Windows Service gemaakt welke de geplande processen uit de database ophaalde en deze dan parallel uitvoerde op de server. Naast deze queue manager heb ik ook een webinterface gemaakt waarmee de gebruikers verschillende beheer taken kan uitvoeren. Deze beheer taken hadden het grootste deel betrekking tot de queue, maar ontsluit daarnaast ook op zichzelf staande functies zoals bijvoorbeeld het resetten van een gebruikers wachtwoord. De gebruikte technieken: C# /.Net 4.0 Task Parallel Library ASP.Net MVC 3 HTML 5 CSS 3 jquery / Javascript / Ajax Windows Communication Foundation (WCF) 5/18

6 t/m Intraffic Software developer / Technisch Ontwerper Ontsluiting Drontermeertunnel / Silverlight portal wisselverwarming Binnen InTraffic heb ik deel uitgemaakt van het Infra-object Service Desk (ISD) team. ISD is een product dat voor ProRail ontwikkeld wordt. Met ISD is het voor de ProRail meldcentrales (vier in Nederland) mogelijk om de aangesloten infraobjecten te monitoren. Hierbij moet men denken aan zaken als wisselverwarming, tunnels, stations, etc. Binnen het team ben ik verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen en implementeren van een Silverlight applicatie voor de inspecteurs van ProRail. Via deze webapplicatie konden de inspecteurs de status van alle wisselverwarmingen in Nederland opvragen. Deze data wordt grafisch gepresenteerd op een kaart en tevens ook tekstueel in de vorm van een meldlijst. Gebruikte technieken: Silverlight 4.0 Caliburn.Micro (MVVM framework) OpenStreetMaps icm Telerik controls Windows Communciation Foundation (WCF) Managed Extensibility Framework (MEF) Naast het ontwikkelen van de Silverlight applicatie ben ik ook verantwoordelijk geweest voor de integratie van de Drontermeertunnel (onderdeel Hanzelijn) binnen ISD. Hiervoor diende een integratie gemaakt te worden welke via OPC A&E met de software van de aannemer (Cofely) communiceerde. Voor de ontsluiting diende ook nieuwe functionaliteit ontwikkeld te worden betreffende de autorisatie binnen ISD. Hiervoor heb ik een nieuw autorisatie model ontworpen en geïntegreerd in de bestaande ISD software. Gebruikte technieken: C# /.Net 4.0 Windows Presentation Foundation (WPF) Windows Communication Foundation (WCF) Managed Extensibility Framework OPC Alarm & Events 6/18

7 t/m Europ Assistance Softwarde developer / Architect Ontwikkeling MidOffice platform Na enkele fusies/overnames verliepen de bedrijfprocessen binnen Europ Assistance niet meer uniform. Omwille van dit probleem en om de processen efficiënter te laten verlopen is er een nieuw project opgestart. Het kern process van Europ Assistance heeft als doel gestrande mensen (autopech of ziekte in buitenland) weer op weg te helpen en ervoor te zorgen dat ze veilig op hun bestemming aankomen. De ontwikkelde software ondersteunt de call center agents bij het inzetten van ondersteunende diensten (slepers, autoverhuur, enz.) alsmede de financiële experts (clearing en facturering). Ik ben bij dit project begonnen als software ontwikkelaar waarna ik na enkele maanden ben doorgestroomd naar de rol van architect. Als technische oplossing is er voor een Service Oriented Architecture (SOA) architectuur gekozen. Als architect ben ik verantwoordelijk geweest voor het vertalen van de business requirements naar technische ontwerpen voor de ontwikkelaars. UML speelde hierbij een belangrijke rol. Daarnaast was het schatten van uren en rapporteren aan projectleiders ook één van mijn taken. Bij dit project is gebruikt gemaakt van de volgende technieken: SOA.Net 3.5 WCF ibolt 7/18

8 t/m heden Ambrac Senior Programmeur Kluwer Law International Voor Kluwer Law International is een drietal websites ontwikkeld waarbij elke website gericht is op één bepaald juridisch aspect (bv. patenten). Doel van deze websites is om de vele juridische documenten (bv. rechtbank uitspraken) doorzoekbaar te maken voor de klanten. Om tot dit doel te komen wordt er gebruikt gemaakt van de Fast ESP (onderdeel van Microsoft) zoekmachine software. Als senior programmeur was ik verantwoordelijk voor de implementatie van enkele webpagina s (ASP.Net / AJAX / jquery) alsmede ontwikkelingen aan de backoffice (Webservices / XSLT / Fast ESP). Nadruk bij het ontwikkelen van dit drietal websites was het hergebruik van code aangezien veel van de functionaliteiten voor de websites gelijk was. 8/18

9 Beemway Architect Audi A1 social minisite Ter promotie van de nieuwe Audia A1 is er een reclamecampagne in het leven geroepen. Een groot onderdeel van deze campagne is de wedstrijd waarbij de winnaar samen met 3 vrienden een reis naar de Genève autoshow kan winnen. Beemway was in dit gehaal verantwoordelijk voor de implementatie van het technische aspect. De creatieve input en het design was afkomstig van Lost Boys Interactive. Als architect was ik verantwoordelijk voor zowel het ontwerp van de website als de implementatie hiervan. Ook de communicatië met de opdrachtgever behoorde tot de verantwoordelijkheid. Speerpunt van de website was de koppeling met Facebook, via deze koppeling was het voor de gebruiker mogelijk om maximaal drie vrienden uit te nodigen via zijn Facebook friendlist. Naast deze koppeling (REST) werden ook de volgende technologieën gebruikt: Linq Linq2sql ASP.Net 3.5 9/18

10 t/m ICT Automatisering Technisch specialist Workbench4projects Workbench4projects is een intern project binnen ICT voor kennis waarborging. In het kader van dit project bied ik ondersteuning aan verschillende projecten. Op deze manier kunnen projecten gebruik maken van mijn kennis en ervaring op het gebied van.net. Zo ben ik betrokken geweest bij verschillende offerte trajecten om een uren schatting af te geven en wat algemene tips qua architectuur en tooling. Onderdeel van dit project is ook workbench4.net wat een software ontwikkelstraat is om.net code te genereren gebaseerd op een MDA aanpak. Mijn werk aan dit halffabricaat bestaat uit het toeleveren van best practices en uitbreiden van de software generatie engine. 10/18

11 t/m Raet Architect/Team lead RPD / HREasy Als rol van architect binnen het.net ontwikkel team ben ik (mede) verantwoordelijk voor de architectuur van zowel een salarispakket als een HRM pakket. Binnen het architecten team worden strategische beslissingen genomen voor de (technische) toekomst van de producten. Daarnaast ben ik ook actief geweest in de rol van Team lead. De werkzaamheden in deze rol bestonden vooral uit het (technisch) leiding geven aan een team van +/- 10 man. In het kader van kwaliteitsverbetering kijken mijn mede architecten en ik continue naar de processen rondom het ontwikkelen van software en waar deze te verbeteren zijn. Voortouw nemen in het implementeren van nieuwe technologieën/architectuur en de werking ervan uitleggen aan het ontwikkel team zodat deze het werk kan voortzetten. 11/18

12 t/m Raet Developer Raet Payroll Direct Binnen Raet wordt op de locatie Den Bosch het product Raet Payroll Direct (RPD) ontwikkeld. Dit is een ASP.Net applicatie waarmee salarisadministratie gedaan kan worden. Binnen dit pakket is ook een HRM module beschikbaar. De opdracht omvatte zowel onderhoud aan de huidige applicatie als toevoegen van nieuwe functionaliteit. Tijdens dit proces moest ook de kwaliteit van de software en alle bijbehorende processen omhoog. Als (ervaren) ASP.Net ontwikkelaar was het mijn taak om onderhoud te plegen aan de huidige implementatie en mee te draaien met projecten voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit. Onderdeel hiervan was het coachen van medewerkers welke nog niet over.net kennis beschikten. Naast mijn taak als ontwikkelaar heb ik ook nog enkele andere rollen vervuld ter verhoging van de kwaliteit. Hieronder vallen: afnemen van sollicitaties opzetten nieuwe architectuur front-end coachen van niet.net/junior ontwikkelaars meewerken selectieproces nieuw versie management / configuratie management tooling verfijnen ontwikkel processen & documentatie standaarden 12/18

13 t/m Europe Container Terminals Senior programmeur Proof Of Concept ECT webomgeving Na een security audit kwam naar voren dat de webomgeving van ECT verouderd is en onvoldoende beveiligd is tegen aanvallen. Hierop is besloten om de website te vernieuwen. Dit gebeurt in etappes, eerst zal ICT aantonen dat het over de juiste kwaliteiten beschikt door een proof of concept (PoC) te realiseren. Doordat de achterliggende backend systemen geleverd en onderhouden worden door een externe partij zullen deze niet worden aangepast. Hierdoor dient ICT een integratielaag te bouwen zodat de nieuwe webapplicatie kan communiceren met de bestaande backend systemen. Deze communicatie verloopt via XML over het HTTP protocol. Via de website kunnen klanten van ECT hun containers volgen, het verdere transport aangeven, blokkades bekijken en rapporten bekijken. Binnen het projectteam ben ik verantwoordelijk geweest voor het schrijven van het test document (STS). Daarnaast ben ik ook betrokken bij de implementatie van de PoC. De gehele view (ASP.Net) is door mij gerealiseerd evenals enkele delen van de integratielaag. 13/18

14 t/m Alcatel-Lucent Senior Programmeur Safe Content Sharing Safe Content Sharing (SCS) is een product wat bedoeld is voor de particuliere markt. Het stelt de gebruiker in staat om de bestanden op zijn computer te delen met vrienden en kennissen. Deze kunnen dan de bestanden downloaden/bekijken/beluisteren via een website. In dit geheel is ICT verantwoordelijk voor de systeemdocumentatie. De implementatie wordt echter niet door ICT gedaan maar door Alcatel-Lucent India. SCS bestaat uit twee onderdelen, de server kant en de client kant. De server kant wordt geimplementeerd in Java terwijl de software voor de client ontwikkeld wordt in C#.Net. Binnen het projectteam ben ik vooral bezig geweest met de client kant. Hiervoor heb ik meerdere (kleine) onderzoeken gedaan om software requirements te schrijven voor specifieke onderdelen van het systeem. Tevens resulteerden deze onderzoeken vaak in een prototype welke dan door mij gedemonstreerd werden aan het Alcatel-Lucent team. Voor de volgende aspecten heb ik prototypes gemaakt en daarvoor in sommige gevallen ook requirements voor geschreven: Metadata in plaatjes, audio en films Downloadmanager Automatische online file backup Ondersteuning in Windows Vista GUI technieken voor in de browser (vooral Silverlight) Naast deze onderzoeken ben ik ook nog bezig geweest met het de SOAP interface tussen de server en de client. 14/18

15 t/m Nuon - Tecno Programmeur / GUI designer / DB architect Logging applicatie Micro WKK's (Warmte Kracht Koppeling) zijn op zichzelf staande energiecentrales welke geplaatst kunnen worden in ieder huishouden met een gasaansluiting. Deze mwkk's worden gezien als vervanging van de huidige HR-ketel. In het kader van Smart Power System komen in oktober 50 mwkk's naar Nederland vanuit Nieuw-Zeeland. Alvorens deze mwkk's worden aangesloten op het net, worden ze door Nuon uitgebreid getest in een test-omgeving genaamd "WeilandProef". Iedere mwkk beschikt over een 80-tal variabelen welke steeds veranderen tijdens het gebruik (bv. temperatuur). Deze wijzigingen worden via een seriële RS-232 verbinding doorgegeven aan een data-netwerk. Als programmeur ben ik verantwoordelijk geweest voor de loggingapplicatie, welke de data afkomstig van de mwkk's interpreteert en vervolgens opslaat in een database. Daarnaast ben ik ook medeverantwoordelijk geweest voor het ontwerp van de database waarin alle data wordt opgeslagen. Na de implementatie fase heb ik ook de in bedrijf stelling gedaan bij Gastec te Apeldoorn. Om de data goed te kunnen verwerken heb ik mij verdiept in het protocol, dat voor deze mwkk's wordt gebruikt. Mede hiervoor heb ik enkele malen contact opgenomen met de producent (WhisperGen) in Nieuw-Zeeland. Daarnaast heb ik de applicatie getest door middel van een hardware simulator (verkregen via WhisperGen) en een software simulator (product van ICT). Tevens heb ik de door de architect opgestelde architectuur geïmplementeerd, wat resulteerde in een goed werkende log-engine en daarbovenop een GUI. Op het moment van spreken staat de logging applicatie en de benodigde hardware op locatie en zijn de eerste communicatietesten succesvol verlopen en zijn de laatste bugs eruit gehaald. Binnenkort zal de Nuon beginnen met haar testen. 15/18

16 t/m ICT Automatisering Programmeur OS.Net OS.Net is de.net ontwikkelstraat van ICT. Met deze ontwikkelstraat kan vanuit een UML-model een complete client/server applicatie worden gegenereerd binnen enkele uren. Deze is zonder tussenkomst van een programmeur meteen te gebruiken. Tevens kan het een prima jumpstart geven aan een project. Als programmeur heb ik mij vooral gericht op de management GUI van de gegenereerde code. Hiervoor heb ik eerst in Visual Studio een grafisch ontwerp gemaakt welke ik vervolgens vertaalde naar een generatietemplate (NVelocity). Daarnaast heb ik support gegeven voor verschillende afstudeer- en commerciële projecten bij het gebruik van de ontwikkelstraat. Hierbij heb ik tevens een 2-daagse workshop gegeven en enkele afstudeerders begeleid welke allen hun diploma hebben gehaald en in dienst zijn getreden bij ICT. De.Net ontwikkelstraat van ICT beschikt nu over een management-gui die zonder tussenkomst van een programmeur gegenereerd kan worden. Hierdoor is het mogelijk om een klant snel en gemakkelijk een demo te geven. Er wordt nu gekeken om de ontwikkelstraat te gaan gebruiken voor commerciële projecten. 16/18

17 t/m CCV Afstudeerder/Programmeur AFIS Online CCV is gespecialiseerd in betaal- en loyaltysystemen. Zo heeft het bijvoorbeeld een betaalsysteem voor de petrol wereld. Vaste klanten kunnen hiermee betalen op het benzinestation en ontvangen periodiek een factuur of worden automatisch geïncasseerd. Dit systeem wordt ook wel Automatisch Facturatie en Incasso Systeem (AFIS) genoemd. Om de pomphouder die de betaalpassen uitgeeft op de hoogte te houden is AFIS On-line ontwikkeld. Via deze webapplicatie kan de pomphouder on-line zien welke transacties er plaats hebben gevonden op zijn station. Ook is het mogelijk om klantgegevens te muteren en rapportages op te vragen. Ik ben als afstudeerder verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en implementatie van AFIS On-line. Zo heb ik verschillende interviews afgenomen om een Pakket van Eisen en een Technisch Ontwerp op te stellen. Voor de implementatie is er gekozen voor C# in een (ASP).NET 2.0 omgeving. Voor de dataopslag is een SQL Server 2005 database gebruikt. Tevens is er ook gebruik gemaakt van een continuous intregration process met behulp van CruiseControl.NET, CVS en nunit, welk door mij is opgezet. Om een goede veiligheid te garanderen heb ik een analyse gedaan van Two-factor authenticatie systemen. Het project wacht nu op een security audit en wordt naar schatting eind 2006 in productie genomen. Gedurende de afstudeerperiode heb ik samen met een mede afstudeerder alle gewenste functionaliteit kunnen implementeren. 17/18

18 t/m Aidworld Stagiair/Programmeur Loband (http://www.loband.org) Aidworld, gevestigd in de UK, is een not-for-profit organisatie die gericht is op het verbeteren van ICT middelen in de derde wereld, met name Afrika. Het hoofddoel van Aidworld is om internet beschikbaar te maken in derde wereldlanden en dan op een bruikbare manier. Om dit doel te kunnen bereiken is Loband ontwikkeld. Dit is een webapplicatie waarmee de grootte van websites (in KB) aanzienlijk kan worden verlaagd door het verwijderen van onnodige elementen zoals plaatjes en animaties. Hierdoor zijn deze websites beschikbaar via slechte internet verbindingen zoals aanwezig in derde wereldlanden. Gedurende mijn stage bij Aidworld was ik als programmeur verantwoordelijk voor het omzetten van het instabiele prototype van Loband naar een stabiel eindproduct en het toevoegen van nieuwe features. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van J2EE technologieën in combinatie met de Extreme Programming methode. Tevens heb ik een continuous integration systeem opgezet met behulp van cruisecontrol/damagecontrol, welke de laatste versie uit de CVS ophaalde en vervolgens alle junit tests uitvoerde. Loband wordt inmiddels door enkele duizenden mensen gebruikt in derde wereldlanden, welke eerst niet fatsoenlijk gebruik konden maken van het internet. Tevens neemt de populariteit in de westerse wereld toe onder mobiele internetters, aangezien de uitvoer van Loband uitermate geschikt is voor kleine displays. 18/18

Curriculum Vitae JASPER VAN DE WEERDHOF

Curriculum Vitae JASPER VAN DE WEERDHOF Curriculum Vitae JASPER VAN DE WEERDHOF Burgerlijke staat Samenwonend Woonplaats Arnhem Geboorte datum 03-11-1984 Telefoon 0641746550 Email jasper@highercode.nl Interesse Opzetten van architecturen verbeteren

Nadere informatie

Tom. Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Tom. Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Tom Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

SKILLS (Ervaring in jaren)

SKILLS (Ervaring in jaren) Contact the Agency Laurens Simonse 02201031 L.simonse@lsg.nl Bart Nijskens 052302211 B.nijskens@lsg.nl ROCKSTARS Rob Roepnaam: Rob Regio: Eindhoven Geboortedatum: 23 maart 19 Nationaliteit: Nederlands

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand.

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Dirk Bij deze het profiel van.net developer Dirk van Bergen uit Diemen. Dirk presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Harold Uitslag Geboorte datum: 14 Oktober 1985 Kervelstraat 8, 8082CD Elburg Telefoonnummer: 06 28841193

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Harold Uitslag Geboorte datum: 14 Oktober 1985 Kervelstraat 8, 8082CD Elburg Telefoonnummer: 06 28841193 Personalia Naam: Harold Uitslag Geboorte datum: 14 Oktober 1985 Adres: Kervelstraat 8, 8082CD Elburg Telefoonnummer: 06 28841193 Email adres: harolduitslag@hotmail.com Rijbewijs: Ja Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig.

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig. Curriculum Vitae Duco Winterwerp Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: ja (BE, AM) Website: www.duco.cc E-mailadres: duco@winterwerp.it Datum: februari Duco Winterwerp heeft Informatica gestudeerd aan

Nadere informatie

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Bas Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Bas Regio: Utrecht

Nadere informatie

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Gijs-Jan. Roepnaam: Gijs-Jan

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Gijs-Jan. Roepnaam: Gijs-Jan Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Gijs-Jan Roepnaam: Gijs-Jan Regio: Gelderland Geboortedatum: 06-01-1983 Nationaliteit:

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Personalia Roepnaam: Terence Woonplaats: Beverwijk Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Terence heeft zich ontwikkeld naar senior.net

Nadere informatie

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken.

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken. Jaap Goddijn en architect asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonlijke gegevens Naam: Jaap Goddijn Geboortedatum: 20 juli 1974 Woonplaats: Utrecht Email: jaap.goddijn@quebuss.nl Telefoon: 06 151

Nadere informatie

: Entity Framework 5 (code first), Windows Workflow Foundation, MVC, NUnit, Automapper. : Visual studio 2010, Management studio 2008, TFS

: Entity Framework 5 (code first), Windows Workflow Foundation, MVC, NUnit, Automapper. : Visual studio 2010, Management studio 2008, TFS CURRICULUM VITAE MARCEL RUIJTERKAMP PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Woonplaats : Marcel Ruijterkamp : Zutphen Geboortedatum : 10 januari 1983 Geslacht Inzetbaar als Contactgegevens : Man : software ontwikkelaar

Nadere informatie

Gertjan. Bij deze het profiel van.net developer Gertjan uit Assendelft. Gertjan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Gertjan. Bij deze het profiel van.net developer Gertjan uit Assendelft. Gertjan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Gertjan Bij deze het profiel van.net developer Gertjan uit Assendelft. Gertjan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS VOORNAAM Roel GEBOORTEJAAR 1984 WOONREGIO Rotterdam/ Den Haag NATIONALITEIT Nederlands RIJBEWIJS ja WIE IS ROEL? Roel is een SharePoint ontwikkelaar met ruime ervaring op het gebied

Nadere informatie

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen.

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen. Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Richard Regio: Leiden Geboortedatum: 3 mei 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Ing. R. van de Roer (Rogier) Geboortedatum: 10 oktober 1975. Informatica / Informatiekunde, Den Haag

Curriculum Vitae. Ing. R. van de Roer (Rogier) Geboortedatum: 10 oktober 1975. Informatica / Informatiekunde, Den Haag Willem van der Kulkstraat 4 3059 TM Rotterdam M: +31 (0)6-44 708 444 I: www.stirsolutions.nl E: info@stirsolutions.nl Curriculum Vitae Naam: Ing. R. van de Roer (Rogier) Geboortedatum: 10 oktober 1975

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS VOORNAAM Ashtiaq GEBOORTEJAAR 1978 W OONREGIO Rotterdam NATIONALITEIT Nederlands RIJBEWIJS B WIE IS ASHTIAQ? Ashtiaq is een gemotiveerde en gedreven.net developer die zijn werk met

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou?

Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Jan-Hermen Hierbij het profiel van Jan-Hermen Muller, een.net developer uit Twente. Jan-Hermen presenteert zichzelf door onderstaande drie

Nadere informatie

Customer Case: WoningNet

Customer Case: WoningNet Customer Case: WoningNet WoningNet en Webservices Woonruimtebemiddeling Shared service center Business uitdaging Architectuur visie Woonruimtebemiddeling Woningzoekende Corporatiemedewerker Corporatiemedewerker

Nadere informatie

Geboren 25 september 1960 en woonachtig te Duiven.

Geboren 25 september 1960 en woonachtig te Duiven. WALTHER IT services Curriculum Vitae Profiel Leo is al aardig wat jaren geleden (1985) begonnen in de ICT met programmeren in Cobol op de PC. Al snel daarna de overstap gemaakt naar de mainframe omgeving

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Achternaam : Lemmers Voornaam : Eric Straat : Rembrandtplein 81 Postcode : 2162 ED Woonplaats : Lisse Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke

Nadere informatie

Stef. Heeft u een uitdagend full stack.net project, waar Stef zijn tanden in kan zetten? Ga dan snel het gesprek aan met deze bevlogen techneut!

Stef. Heeft u een uitdagend full stack.net project, waar Stef zijn tanden in kan zetten? Ga dan snel het gesprek aan met deze bevlogen techneut! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Stef Lees hier het profiel van Rockstar professional Stef uit Dordrecht. Stef is een vriendelijke

Nadere informatie

Persoonskenmerken: analytisch, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken, creatief, transparant.

Persoonskenmerken: analytisch, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken, creatief, transparant. CV van Jaap Goddijn Persoonlijke gegevens Jaap Goddijn, 20 juli 1974, Utrecht E-mail: jaap.goddijn@quebuss.nl Bel: 06 151 39 005 Web-site: www.quebuss.nl Samenvatting Jaap Goddijn is een Microsoft georiënteerde

Nadere informatie

Mark de Haas. Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Mark de Haas. Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Mark de Haas Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Barry van Zanten. 1995-1999 Grafisch Lyceum Utrecht Utrecht

Curriculum Vitae. Barry van Zanten. 1995-1999 Grafisch Lyceum Utrecht Utrecht Curriculum Vitae Barry van Zanten Personalia Naam: Barry van Zanten Adres: Weimarstraat 289 Postcode + woonplaats: 2562HJ Den Haag Mobiel: 06-52682464 E-mail: barry@isolf.nl Geboortedatum: 09 september

Nadere informatie

i ll take off to the cloud

i ll take off to the cloud i ll take off to the cloud Webbased applicaties gebouwd door ILE programmeurs Gepresenteerd door: Drs. Martijn van Breden Lead software architect Pantheon Automatisering 26-4-2017 1 Historie Pantheon Ontstaan

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Wanneer ben je professioneel op je best? Wat moeten collega s over je weten? Contact the Agency

Hoe omschrijven collega s jou? Wanneer ben je professioneel op je best? Wat moeten collega s over je weten? Contact the Agency Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Ramon Maak kennis met onze proactieve.net developer Ramon! Roepnaam: Ramon Regio: Arnhem Geboortedatum: 27 april 1987 Nationaliteit: Nederlands

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Mick Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Mick Bloemheuvel Regio:

Nadere informatie

Olaf Senior Software Developer Regio: Utrecht Geboortejaar: 1959

Olaf Senior Software Developer Regio: Utrecht Geboortejaar: 1959 Olaf Senior Software Developer Regio: Utrecht Geboortejaar: 1959 Profielschets Olaf is een nuchtere C#.NET ontwikkelaar die geen uitdaging uit de weg gaat. Door zijn prettige karakter, jarenlange ervaring

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou?

Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Ferdi Bij deze het profiel van.net developer Ferdi uit Rotterdam. Ferdi presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Jordy

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Jordy Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Jordy Lees hier het profiel van Senior.NET developer Jordy uit Assendelft. Een techneut

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Bij deze het profiel van Java developer Marnix uit Utrecht. Marnix presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Bij deze het profiel van Java developer Marnix uit Utrecht. Marnix presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Marnix Bij deze het profiel van Java developer Marnix uit Utrecht. Marnix presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. E.L. Meijerink-Klompmaker Bachelor of Communication

Curriculum Vitae. E.L. Meijerink-Klompmaker Bachelor of Communication Curriculum Vitae E.L. Meijerink-Klompmaker Bachelor of Communication Geboortedatum 27 april 1986 Woonplaats Meppel IT ervaring sinds 2002 Werkervaring 2007 sinds In het kort: Zeer brede interesse, Webontwikkeling,

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Betrokken Vriendelijk Doordacht Verantwoordelijk Duidelijk No-nonsense Analytisch Sociaal

Hoe omschrijven collega s jou? Betrokken Vriendelijk Doordacht Verantwoordelijk Duidelijk No-nonsense Analytisch Sociaal Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Maarten Bij deze het profiel van.net developer Maarten uit Eindhoven. Maarten presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou?

Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 jasper@rockstars.nl Joris Bij deze het profiel van Java developer Joris Reijrink uit Eindhoven. Joris presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te

Nadere informatie

Joris. Hoe omschrijven collega s jou? Betrouwbaar Verantwoordelijk Gedreven Gestructureerd Flexibel Analytisch sterk Meedenkend

Joris. Hoe omschrijven collega s jou? Betrouwbaar Verantwoordelijk Gedreven Gestructureerd Flexibel Analytisch sterk Meedenkend Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Joris Hoe omschrijven collega s jou? Betrouwbaar Verantwoordelijk Gedreven Gestructureerd Flexibel Analytisch sterk Meedenkend Roepnaam:

Nadere informatie

SKILLS (Ervaring in jaren)

SKILLS (Ervaring in jaren) Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 l.simonse@lsg.nl Bart Nijskens 06 52302211 b.nijskens@lsg.nl Michiel Michiel is een backend georiënteerde software ontwikkelaar die de afgelopen 10 jaar absoluut

Nadere informatie

SKILLS (Ervaring in jaren) Contact the Agency Laurens Simonse Bart Nijskens

SKILLS (Ervaring in jaren) Contact the Agency Laurens Simonse Bart Nijskens Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Ramon Ramon is een leergierige, energieke.net developer (4 jaar ervaring) met een communicatieve

Nadere informatie

Contact the Agency Laurens Simonse Bart Nijskens Lars

Contact the Agency Laurens Simonse Bart Nijskens Lars Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Lars Roepnaam: Lars Regio: Utrecht/Randstad Geboortedatum: 22-11-1990 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Bedrijf Omschrijving Periode

Bedrijf Omschrijving Periode Curriculum senior adviseur project manager Algemeen XXX is een senior GIS consultant met grote ervaring in projectleiding, ontwerp, bouw en het vertalen van klantvragen naar GIS oplossingen. Hij spreekt

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? - Analytisch - Collegiaal - Flexibel - Betrouwbaar - Gedreven - Stressbestendig

Hoe omschrijven collega s jou? - Analytisch - Collegiaal - Flexibel - Betrouwbaar - Gedreven - Stressbestendig Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Erik Maak kennis met.net developer Erik! Erik stelt zich voor aan de hand van de volgende vragen. Hoe omschrijven collega s jou? Roepnaam:

Nadere informatie

Websphere Portal 6: Ronald Dekkers

Websphere Portal 6: Ronald Dekkers Websphere Portal 6: Koppelen met Domino, Sametime, ERP en Voip op System i5 Ronald Dekkers r.dekkers@acuity.nl (Booth 2) Agenda Even voorstellen Portal: waarom? Websphere Portal 6.0 Koppelen met SameTime

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Michel Bols Curriculum Vitae

Michel Bols Curriculum Vitae Personalia Naam Functie Woonplaats Michel Bols Test consultant Hoogeveen Geboortedatum 24 juli 1982 Nationaliteit Talen Nederlands Nederlands, Engels, Duits Opleidingen Methoden en technieken = beginnend,

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Geert Dekkers Web Studio info@nznl.net +31(0)6 27 224 301

Geert Dekkers Web Studio info@nznl.net +31(0)6 27 224 301 Geert Dekkers Web Studio info@nznl.net +31(0)6 27 224 301 Persoonlijk Geert Dekkers, geb 1955, opleidingen in educatie en de kunsten. Programmeert websites sinds 1998. Als programmeur grotendeels autodidact,

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Vincent. Contact the Agency Laurens Simonse Bart Nijskens

Vincent. Contact the Agency Laurens Simonse Bart Nijskens Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Vincent Vol trots presenteren we hierbij het profiel van Vincent uit Gouda, een zelfbewuste

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Curriculum Vitae Gianni Stefano

Curriculum Vitae Gianni Stefano Curriculum Vitae Gianni Stefano Naam Gianni Stefano adres Heukelomdorp 51B, 3770 Riemst geboortedatum 9 maart 1978 huidige functie functioneel analyst - kredietapplicaties beschikbaarheid 1 juli 2015 ervaring

Nadere informatie

Senior BizTalk ontwikkelaar / software ontwikkelaar Telefoon 06-45046628 contact@unifize.nl

Senior BizTalk ontwikkelaar / software ontwikkelaar Telefoon 06-45046628 contact@unifize.nl CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam Fijsjan Heijkoop Geboortedatum 22 februari 1979 Woonplaats Alblasserdam Nationaliteit Nederlandse /rol Senior BizTalk ontwikkelaar / software ontwikkelaar Telefoon

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project : Ontwikkeling van remote controlled Alert & Task Agent

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project : Ontwikkeling van remote controlled Alert & Task Agent HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project : Ontwikkeling van remote controlled Alert & Task Agent Datum: Naam student: Glenn Jacob Interne promotor: Wim Van den Breen In

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martijn Meijers

Curriculum Vitae Martijn Meijers Curriculum Vitae Martijn Meijers Productgroep Taal Referentie Product Persoon Opleiding Werkgever Dienstverband Cursus Oktober 2014 Pagina 1 van 5 Personalia Naam Voornamen : Meijers : Martijn Ferdinand

Nadere informatie

Opleiding : HTS Electrotechniek, diff. Electronic Computer Integrated Manufacturing (ECIM), Hogeschool Eindhoven

Opleiding : HTS Electrotechniek, diff. Electronic Computer Integrated Manufacturing (ECIM), Hogeschool Eindhoven CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam : Ing. J. Driessen Roepnaam : Jennifer Geboortedatum : 10 juni 1970 Nationaliteit : Nederlandse Woonplaats : Tilburg Overige kenmerken Karakterschets : Jennifer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia: Samenvatting: Chris van der Scheer Geboortedatum:

Curriculum Vitae. Personalia: Samenvatting: Chris van der Scheer Geboortedatum: Curriculum Vitae Personalia: Naam: Chris van der Scheer Geboortedatum: 5-12-1991 Nationaliteit: Nederlands Adres: Paradijsselpark 223 2904 PA Capelle aan den IJssel Telefoon: 06 11 88 63 01 Mail: chrisvanderscheer@me.com

Nadere informatie

APEX en JasperReports

APEX en JasperReports APEX en JasperReports een Dream Team! Spreker(s) : Datum : E-mail : Vincent Deelen 28 mei 2013 vincent.deelen@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline APEX en rapporten Oracle BI publisher

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit CURRICULUM VITAE David Krosse Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit 8 augustus 80 Arnhem Man Nederlands Profiel Ik ben een gedreven testmanager met 0 jaar ervaring in het test

Nadere informatie

Barry van Zanten. Ux Designer / Developer. Kokosnootstraat 39, 2555 XB Den Haag www.uthinkicreate.nl - barry@uthinkicreate.nl - 06 52 68 24 64

Barry van Zanten. Ux Designer / Developer. Kokosnootstraat 39, 2555 XB Den Haag www.uthinkicreate.nl - barry@uthinkicreate.nl - 06 52 68 24 64 Barry van Zanten Ux Designer / Developer Kokosnootstraat 39, 2555 XB Den Haag www.uthinkicreate.nl - barry@uthinkicreate.nl - 06 52 68 24 64 Personalia Naam: Barry van Zanten Adres: Kokosnootstraat 39

Nadere informatie

.NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel

.NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel .NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel Robert Jan Elias & Maarten Gribnau robertjan.elias@mavim.com & maarten.gribnau@mavim.com http://www.mavim.com 1/15 Inhoud Mavim het bedrijf Mavim

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Applicatie-Architecturen

Applicatie-Architecturen Applicatie-Architecturen joost.vennekens@kuleuven.be http://www.cs.kuleuven.be/~joost/dn/ Onderwerp Programming in the large! ( programming in the small)! Bijvoorbeeld: KU Leuven Veel verschillende functionaliteit

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA CV Hans Ad miraal Geboortedatum: 17-02-1966 Adres: Rechtsbuitenstraat 20 1433 DS Kudelstaart E-mail: admiraal aol.nl Tel.nr.: 06 11 621 544 Vooropleiding: TU Delft, Informatica, 1989 Expertise: IT architectuur,

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? - Vindingrijk - Humoristisch - Pragmatisch - Realistisch. Wanneer ben je professioneel op je best?

Hoe omschrijven collega s jou? - Vindingrijk - Humoristisch - Pragmatisch - Realistisch. Wanneer ben je professioneel op je best? Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Dennis Bij deze het profiel van.net developer Dennis de Laat uit s Hertogenbosch. Dennis

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Personalia Naam Adresgegevens Peter de Leeuw Geboortedatum 7 maart 1990 Geboorteplaats Nationaliteit Burgerlijke staat Nederlandse Ongehuwd Telefoon E-mail

Nadere informatie

Engels goed Duits goed

Engels goed Duits goed Personalia Naam Erik Stet Woonplaats Zandvoort Geboortedatum 5 september 1972 Nationaliteit Nederlandse Talenkennis Nederlands goed Engels goed Duits goed Dit CV maakt onderdeel uit van mijn persoonlijke

Nadere informatie

SAMENVATTING ERVARING. Programmeur, All-In-Media Delden, Overijssel 2012-heden. Winkelmedewerker, Dirk van den Broek Delden, Overijssel 2009-2012

SAMENVATTING ERVARING. Programmeur, All-In-Media Delden, Overijssel 2012-heden. Winkelmedewerker, Dirk van den Broek Delden, Overijssel 2009-2012 Roy Spoolder Vossenbrinkweg 54 7491 DE, Delden 074 376 4143 063 630 2979 roy-spoolder@live.nl royspoolder.nl kieknwatwordt.nl SAMENVATTING Als kleine jongen al geobsedeerd door computers en andere techniek.

Nadere informatie

Profielschets. Pepijn van der Meulen. Vertrouwelijk

Profielschets. Pepijn van der Meulen. Vertrouwelijk Vertrouwelijk Profielschets Pepijn van der Meulen Indien u deze informatie niet meer gebruikt a.u.b. vernietigen of retourneren aan onderstaand adres. Verkort Profiel Met mijn bedrijfskundige achtergrond

Nadere informatie

Programming Content Management Server 2002

Programming Content Management Server 2002 Met behulp van Content Management Server 2002 (CMS) kun je eenvoudig te onderhouden websites bouwen en beheren. De business driver van CMS is het gebruiksvriendelijk beheer van een website, in het bijzonder

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ing. R.J. Pot

Curriculum Vitae Ing. R.J. Pot Persoonlijke gegevens Curriculum Vitae Ing. R.J. Pot Naam ing. R.J. Pot Geboortedatum 20 juni 1972 Nationaliteit Nederlandse Woonplaats Utrecht Telefoon Op aanvraag. Burgerlijk staat gehuwd E-mail robby@pot-it-solutions.com

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

SD-Ict BVBA. Tim Suys. tim@sd-ict.be. AS400 Developer. 1:moedertaal 2:zeer goed 3: gemiddeld 4: basis

SD-Ict BVBA. Tim Suys. tim@sd-ict.be. AS400 Developer. 1:moedertaal 2:zeer goed 3: gemiddeld 4: basis CURRICULUM VITAE 1. PERSONALIA NAAM Tim Suys ADRES Bastiaensstraat 48 3700 Tongeren TELEFOONNUMMER +32 497 55 49 02 EMAIL tim@sd-ict.be GEBOORTEDATUM 11 september 1976 FUNCTIE AS400 Developer TALENKENNIS

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Curriculum Vitae Pieter Tensen

Curriculum Vitae Pieter Tensen Curriculum Vitae Pieter Tensen Kort profiel Pieter beschikt over een brede kennis en ervaring op het gebied van ontwerp, ontwikkeling en beheer van dynamische webapplicaties in verscheidene programmeertalen.

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2. WINDOWS SERVER 2008 r2 3 UITGAANDE VERBINDINGEN 4 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 4 SSL CERTIFICAAT 4

INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2. WINDOWS SERVER 2008 r2 3 UITGAANDE VERBINDINGEN 4 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 4 SSL CERTIFICAAT 4 INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2 WINDOWS SERVER 2008 r2 3 UITGAANDE VERBINDINGEN 4 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 4 SSL CERTIFICAAT 4 STARTEN VAN IMUIS ONLINE 4 LINK VANAF UW WEBSITE 5 CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Wanneer ben je professioneel op je best? Wat moeten collega s over je weten? Contact the Agency

Hoe omschrijven collega s jou? Wanneer ben je professioneel op je best? Wat moeten collega s over je weten? Contact the Agency Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Harry Maak kennis met onze enthousiaste software engineer Harry! Hoe omschrijven collega s jou? Roepnaam: Harry Beek Regio: Gelderland

Nadere informatie

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms?

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? your oracle solu+ons partner Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? APEX for mission critical applications: the Groupm business-case By Ronny Boeykens & Stijn Van Raes iadvise o Opgericht in 2004

Nadere informatie