Curriculum Vitae JASPER VAN DE WEERDHOF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae JASPER VAN DE WEERDHOF"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae JASPER VAN DE WEERDHOF

2 Burgerlijke staat Ongehuwd Woonplaats Arnhem/Utrecht Telefoon Interesse Opzetten van architecturen verbeteren van (technische) processen Uitdagingen Lastige technische problemen oplossen Goede architectuur neerzetten Een team begeleiden om kwalitatief goede software te maken Persoonlijke doelstelling Diepe technologische kennis opdoen van.net gerelateerde technologieën. Daarnaast het doorgeven van opgedane kennis aan teamleden dmv coaching. Motivatie Het maken/opleveren van stabiele en kwalitatieve goede software op basis van de nieuwste (Microsoft) technologieën. Ervaring Gedurende mijn loopbaan heb ik in meerdere.net projecten meegedraaid voor diverse (grote) bedrijven. Ervaringen opgedaan op het vlak van implementatie t/m architectuur en teamleiding. Relevante opleiding Havo, profiel: natuur & gezondheid, Extra vak: Informatica Informatica Communicatie Academie (ICA) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Relevante skills Talen Nederlands,Engels Programmen C#, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, LINQ, Task Parallel Library, MEF Webontwikkeling ASP.Net (MVC/Webforms), Silverlight, Javascript, HTML, CSS, jquery Ontwerp / teamleiding Uml, Model Driven Architecture, Scrum, Test Driven Development, Continuous integration Databases / rapportagetools Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Compact Edition, Reporting Services 2/18

3 Opdrachtgever Raet t/m heden InTraffic t/m Europ Assistance t/m Ambrac t/m Beemway t/m ICT Automatisering t/m Raet t/m Raet t/m Europe Container Terminals t/m Alcatel-Lucent t/m Nuon - Tecno t/m ICT Automatisering t/m CCV t/m Developer Developer/ ontwerper Developer / Architect Senior Programmeur Architect Technisch specialist Architect/ Team lead Developer Senior programmeur Senior Programmeur Programmeur Programmeur Afstudeerder/ Programmeur Ontwikkeling webapplicatie ten behoeve van het beheer van Raet Verzuim Manager Tweetal applicaties (Silverlight/WPF) ontwikkeld voor ProRail mbt het monitoren van spoor infraobjecten. Ontwikkeling software om de bedrijfsprocessen binnen Europ Assistance efficiënter te laten verlopen Ontwikkeling van een drie-tal websites voor Wolters Kluwer. Ontwerp en implementatie van een social minisite ter promotie van de nieuwe Audi A1. In het kader van workbench4projects geeft ik advies op het gebied van.net aan verschillende projecten en ontwikkel ik mee aan de workbench4.net. Architectuur van een tweetal bestaande producten veranderen en uitbreiden. Coaching van een team ontwikkelaars. Binnen Raet ben ik mede verantwoordelijk geweest voor onderhoud en nieuwbouw aan een payrolling applicatie. Naast mijn taken als ontwikkelaar heb ik ook nog enkele andere taken vervuld mbt kwaliteit. Voor ECT is in de vorm van een proof of concept een gedeelte van hun webapplicatie opnieuw gebouwd. Hiervoor is gebruik gemaakt van C# in combinatie met ASP.Net Schrijven van systeemdocumentatie tbv het Safe Content Sharing product. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken gedaan naar uiteenlopende zaken. Creatie van een logging-applicatie inclusief database en GUI ten behoeve van het loggen van mwkk gegevens. Dit in het kader van Smart Power System. Gebruikte tools/talen hiervoor waren C#.NET 2.0/SQL Server Express Het genereren van een management-gui, uit een UML-model, ten behoeve van de ICT.Net ontwikkelstraat. Gedurende dit afstudeerproject ben ik medeverantwoordelijk geweest voor het ontwerp en de implementatie van AFIS On-line. Met deze web 3/18

4 Aidworld t/m Stagiair/ Programmeur applicatie kunnen pomphouders financiële gegevens opvragen over de door hun uitgegeven betaalpassen. In dit project heb ik geholpen aan de ontwikkeling van Loband, wat een product is die websites toegankelijk maakt voor 3e wereldlanden. 4/18

5 t/m heden Raet Software developer Ontwikkeling beheer tool Raet Verzuim Manager Raet Verzuim Manager (RVM) is een zogenaamde tactische module binnen het portfolio van Raet. Het is een uitbreiding welke de klanten kopen om te gebruiken naast één van de HR-pakketten van Raet. De verzuim data welke gebruikt door RVM wordt aangeleverd door de bron systemen (de HR-pakketten). Hiervoor is achter de webinterface van RVM een complex systeem opgezet om data te importeren/exporten en te controleren op correctheid. Al deze import/export/controle processen worden beheerd door een queue. Voor deze queue heb ik een passen Windows Service gemaakt welke de geplande processen uit de database ophaalde en deze dan parallel uitvoerde op de server. Naast deze queue manager heb ik ook een webinterface gemaakt waarmee de gebruikers verschillende beheer taken kan uitvoeren. Deze beheer taken hadden het grootste deel betrekking tot de queue, maar ontsluit daarnaast ook op zichzelf staande functies zoals bijvoorbeeld het resetten van een gebruikers wachtwoord. De gebruikte technieken: C# /.Net 4.0 Task Parallel Library ASP.Net MVC 3 HTML 5 CSS 3 jquery / Javascript / Ajax Windows Communication Foundation (WCF) 5/18

6 t/m Intraffic Software developer / Technisch Ontwerper Ontsluiting Drontermeertunnel / Silverlight portal wisselverwarming Binnen InTraffic heb ik deel uitgemaakt van het Infra-object Service Desk (ISD) team. ISD is een product dat voor ProRail ontwikkeld wordt. Met ISD is het voor de ProRail meldcentrales (vier in Nederland) mogelijk om de aangesloten infraobjecten te monitoren. Hierbij moet men denken aan zaken als wisselverwarming, tunnels, stations, etc. Binnen het team ben ik verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen en implementeren van een Silverlight applicatie voor de inspecteurs van ProRail. Via deze webapplicatie konden de inspecteurs de status van alle wisselverwarmingen in Nederland opvragen. Deze data wordt grafisch gepresenteerd op een kaart en tevens ook tekstueel in de vorm van een meldlijst. Gebruikte technieken: Silverlight 4.0 Caliburn.Micro (MVVM framework) OpenStreetMaps icm Telerik controls Windows Communciation Foundation (WCF) Managed Extensibility Framework (MEF) Naast het ontwikkelen van de Silverlight applicatie ben ik ook verantwoordelijk geweest voor de integratie van de Drontermeertunnel (onderdeel Hanzelijn) binnen ISD. Hiervoor diende een integratie gemaakt te worden welke via OPC A&E met de software van de aannemer (Cofely) communiceerde. Voor de ontsluiting diende ook nieuwe functionaliteit ontwikkeld te worden betreffende de autorisatie binnen ISD. Hiervoor heb ik een nieuw autorisatie model ontworpen en geïntegreerd in de bestaande ISD software. Gebruikte technieken: C# /.Net 4.0 Windows Presentation Foundation (WPF) Windows Communication Foundation (WCF) Managed Extensibility Framework OPC Alarm & Events 6/18

7 t/m Europ Assistance Softwarde developer / Architect Ontwikkeling MidOffice platform Na enkele fusies/overnames verliepen de bedrijfprocessen binnen Europ Assistance niet meer uniform. Omwille van dit probleem en om de processen efficiënter te laten verlopen is er een nieuw project opgestart. Het kern process van Europ Assistance heeft als doel gestrande mensen (autopech of ziekte in buitenland) weer op weg te helpen en ervoor te zorgen dat ze veilig op hun bestemming aankomen. De ontwikkelde software ondersteunt de call center agents bij het inzetten van ondersteunende diensten (slepers, autoverhuur, enz.) alsmede de financiële experts (clearing en facturering). Ik ben bij dit project begonnen als software ontwikkelaar waarna ik na enkele maanden ben doorgestroomd naar de rol van architect. Als technische oplossing is er voor een Service Oriented Architecture (SOA) architectuur gekozen. Als architect ben ik verantwoordelijk geweest voor het vertalen van de business requirements naar technische ontwerpen voor de ontwikkelaars. UML speelde hierbij een belangrijke rol. Daarnaast was het schatten van uren en rapporteren aan projectleiders ook één van mijn taken. Bij dit project is gebruikt gemaakt van de volgende technieken: SOA.Net 3.5 WCF ibolt 7/18

8 t/m heden Ambrac Senior Programmeur Kluwer Law International Voor Kluwer Law International is een drietal websites ontwikkeld waarbij elke website gericht is op één bepaald juridisch aspect (bv. patenten). Doel van deze websites is om de vele juridische documenten (bv. rechtbank uitspraken) doorzoekbaar te maken voor de klanten. Om tot dit doel te komen wordt er gebruikt gemaakt van de Fast ESP (onderdeel van Microsoft) zoekmachine software. Als senior programmeur was ik verantwoordelijk voor de implementatie van enkele webpagina s (ASP.Net / AJAX / jquery) alsmede ontwikkelingen aan de backoffice (Webservices / XSLT / Fast ESP). Nadruk bij het ontwikkelen van dit drietal websites was het hergebruik van code aangezien veel van de functionaliteiten voor de websites gelijk was. 8/18

9 Beemway Architect Audi A1 social minisite Ter promotie van de nieuwe Audia A1 is er een reclamecampagne in het leven geroepen. Een groot onderdeel van deze campagne is de wedstrijd waarbij de winnaar samen met 3 vrienden een reis naar de Genève autoshow kan winnen. Beemway was in dit gehaal verantwoordelijk voor de implementatie van het technische aspect. De creatieve input en het design was afkomstig van Lost Boys Interactive. Als architect was ik verantwoordelijk voor zowel het ontwerp van de website als de implementatie hiervan. Ook de communicatië met de opdrachtgever behoorde tot de verantwoordelijkheid. Speerpunt van de website was de koppeling met Facebook, via deze koppeling was het voor de gebruiker mogelijk om maximaal drie vrienden uit te nodigen via zijn Facebook friendlist. Naast deze koppeling (REST) werden ook de volgende technologieën gebruikt: Linq Linq2sql ASP.Net 3.5 9/18

10 t/m ICT Automatisering Technisch specialist Workbench4projects Workbench4projects is een intern project binnen ICT voor kennis waarborging. In het kader van dit project bied ik ondersteuning aan verschillende projecten. Op deze manier kunnen projecten gebruik maken van mijn kennis en ervaring op het gebied van.net. Zo ben ik betrokken geweest bij verschillende offerte trajecten om een uren schatting af te geven en wat algemene tips qua architectuur en tooling. Onderdeel van dit project is ook workbench4.net wat een software ontwikkelstraat is om.net code te genereren gebaseerd op een MDA aanpak. Mijn werk aan dit halffabricaat bestaat uit het toeleveren van best practices en uitbreiden van de software generatie engine. 10/18

11 t/m Raet Architect/Team lead RPD / HREasy Als rol van architect binnen het.net ontwikkel team ben ik (mede) verantwoordelijk voor de architectuur van zowel een salarispakket als een HRM pakket. Binnen het architecten team worden strategische beslissingen genomen voor de (technische) toekomst van de producten. Daarnaast ben ik ook actief geweest in de rol van Team lead. De werkzaamheden in deze rol bestonden vooral uit het (technisch) leiding geven aan een team van +/- 10 man. In het kader van kwaliteitsverbetering kijken mijn mede architecten en ik continue naar de processen rondom het ontwikkelen van software en waar deze te verbeteren zijn. Voortouw nemen in het implementeren van nieuwe technologieën/architectuur en de werking ervan uitleggen aan het ontwikkel team zodat deze het werk kan voortzetten. 11/18

12 t/m Raet Developer Raet Payroll Direct Binnen Raet wordt op de locatie Den Bosch het product Raet Payroll Direct (RPD) ontwikkeld. Dit is een ASP.Net applicatie waarmee salarisadministratie gedaan kan worden. Binnen dit pakket is ook een HRM module beschikbaar. De opdracht omvatte zowel onderhoud aan de huidige applicatie als toevoegen van nieuwe functionaliteit. Tijdens dit proces moest ook de kwaliteit van de software en alle bijbehorende processen omhoog. Als (ervaren) ASP.Net ontwikkelaar was het mijn taak om onderhoud te plegen aan de huidige implementatie en mee te draaien met projecten voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit. Onderdeel hiervan was het coachen van medewerkers welke nog niet over.net kennis beschikten. Naast mijn taak als ontwikkelaar heb ik ook nog enkele andere rollen vervuld ter verhoging van de kwaliteit. Hieronder vallen: afnemen van sollicitaties opzetten nieuwe architectuur front-end coachen van niet.net/junior ontwikkelaars meewerken selectieproces nieuw versie management / configuratie management tooling verfijnen ontwikkel processen & documentatie standaarden 12/18

13 t/m Europe Container Terminals Senior programmeur Proof Of Concept ECT webomgeving Na een security audit kwam naar voren dat de webomgeving van ECT verouderd is en onvoldoende beveiligd is tegen aanvallen. Hierop is besloten om de website te vernieuwen. Dit gebeurt in etappes, eerst zal ICT aantonen dat het over de juiste kwaliteiten beschikt door een proof of concept (PoC) te realiseren. Doordat de achterliggende backend systemen geleverd en onderhouden worden door een externe partij zullen deze niet worden aangepast. Hierdoor dient ICT een integratielaag te bouwen zodat de nieuwe webapplicatie kan communiceren met de bestaande backend systemen. Deze communicatie verloopt via XML over het HTTP protocol. Via de website kunnen klanten van ECT hun containers volgen, het verdere transport aangeven, blokkades bekijken en rapporten bekijken. Binnen het projectteam ben ik verantwoordelijk geweest voor het schrijven van het test document (STS). Daarnaast ben ik ook betrokken bij de implementatie van de PoC. De gehele view (ASP.Net) is door mij gerealiseerd evenals enkele delen van de integratielaag. 13/18

14 t/m Alcatel-Lucent Senior Programmeur Safe Content Sharing Safe Content Sharing (SCS) is een product wat bedoeld is voor de particuliere markt. Het stelt de gebruiker in staat om de bestanden op zijn computer te delen met vrienden en kennissen. Deze kunnen dan de bestanden downloaden/bekijken/beluisteren via een website. In dit geheel is ICT verantwoordelijk voor de systeemdocumentatie. De implementatie wordt echter niet door ICT gedaan maar door Alcatel-Lucent India. SCS bestaat uit twee onderdelen, de server kant en de client kant. De server kant wordt geimplementeerd in Java terwijl de software voor de client ontwikkeld wordt in C#.Net. Binnen het projectteam ben ik vooral bezig geweest met de client kant. Hiervoor heb ik meerdere (kleine) onderzoeken gedaan om software requirements te schrijven voor specifieke onderdelen van het systeem. Tevens resulteerden deze onderzoeken vaak in een prototype welke dan door mij gedemonstreerd werden aan het Alcatel-Lucent team. Voor de volgende aspecten heb ik prototypes gemaakt en daarvoor in sommige gevallen ook requirements voor geschreven: Metadata in plaatjes, audio en films Downloadmanager Automatische online file backup Ondersteuning in Windows Vista GUI technieken voor in de browser (vooral Silverlight) Naast deze onderzoeken ben ik ook nog bezig geweest met het de SOAP interface tussen de server en de client. 14/18

15 t/m Nuon - Tecno Programmeur / GUI designer / DB architect Logging applicatie Micro WKK's (Warmte Kracht Koppeling) zijn op zichzelf staande energiecentrales welke geplaatst kunnen worden in ieder huishouden met een gasaansluiting. Deze mwkk's worden gezien als vervanging van de huidige HR-ketel. In het kader van Smart Power System komen in oktober 50 mwkk's naar Nederland vanuit Nieuw-Zeeland. Alvorens deze mwkk's worden aangesloten op het net, worden ze door Nuon uitgebreid getest in een test-omgeving genaamd "WeilandProef". Iedere mwkk beschikt over een 80-tal variabelen welke steeds veranderen tijdens het gebruik (bv. temperatuur). Deze wijzigingen worden via een seriële RS-232 verbinding doorgegeven aan een data-netwerk. Als programmeur ben ik verantwoordelijk geweest voor de loggingapplicatie, welke de data afkomstig van de mwkk's interpreteert en vervolgens opslaat in een database. Daarnaast ben ik ook medeverantwoordelijk geweest voor het ontwerp van de database waarin alle data wordt opgeslagen. Na de implementatie fase heb ik ook de in bedrijf stelling gedaan bij Gastec te Apeldoorn. Om de data goed te kunnen verwerken heb ik mij verdiept in het protocol, dat voor deze mwkk's wordt gebruikt. Mede hiervoor heb ik enkele malen contact opgenomen met de producent (WhisperGen) in Nieuw-Zeeland. Daarnaast heb ik de applicatie getest door middel van een hardware simulator (verkregen via WhisperGen) en een software simulator (product van ICT). Tevens heb ik de door de architect opgestelde architectuur geïmplementeerd, wat resulteerde in een goed werkende log-engine en daarbovenop een GUI. Op het moment van spreken staat de logging applicatie en de benodigde hardware op locatie en zijn de eerste communicatietesten succesvol verlopen en zijn de laatste bugs eruit gehaald. Binnenkort zal de Nuon beginnen met haar testen. 15/18

16 t/m ICT Automatisering Programmeur OS.Net OS.Net is de.net ontwikkelstraat van ICT. Met deze ontwikkelstraat kan vanuit een UML-model een complete client/server applicatie worden gegenereerd binnen enkele uren. Deze is zonder tussenkomst van een programmeur meteen te gebruiken. Tevens kan het een prima jumpstart geven aan een project. Als programmeur heb ik mij vooral gericht op de management GUI van de gegenereerde code. Hiervoor heb ik eerst in Visual Studio een grafisch ontwerp gemaakt welke ik vervolgens vertaalde naar een generatietemplate (NVelocity). Daarnaast heb ik support gegeven voor verschillende afstudeer- en commerciële projecten bij het gebruik van de ontwikkelstraat. Hierbij heb ik tevens een 2-daagse workshop gegeven en enkele afstudeerders begeleid welke allen hun diploma hebben gehaald en in dienst zijn getreden bij ICT. De.Net ontwikkelstraat van ICT beschikt nu over een management-gui die zonder tussenkomst van een programmeur gegenereerd kan worden. Hierdoor is het mogelijk om een klant snel en gemakkelijk een demo te geven. Er wordt nu gekeken om de ontwikkelstraat te gaan gebruiken voor commerciële projecten. 16/18

17 t/m CCV Afstudeerder/Programmeur AFIS Online CCV is gespecialiseerd in betaal- en loyaltysystemen. Zo heeft het bijvoorbeeld een betaalsysteem voor de petrol wereld. Vaste klanten kunnen hiermee betalen op het benzinestation en ontvangen periodiek een factuur of worden automatisch geïncasseerd. Dit systeem wordt ook wel Automatisch Facturatie en Incasso Systeem (AFIS) genoemd. Om de pomphouder die de betaalpassen uitgeeft op de hoogte te houden is AFIS On-line ontwikkeld. Via deze webapplicatie kan de pomphouder on-line zien welke transacties er plaats hebben gevonden op zijn station. Ook is het mogelijk om klantgegevens te muteren en rapportages op te vragen. Ik ben als afstudeerder verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en implementatie van AFIS On-line. Zo heb ik verschillende interviews afgenomen om een Pakket van Eisen en een Technisch Ontwerp op te stellen. Voor de implementatie is er gekozen voor C# in een (ASP).NET 2.0 omgeving. Voor de dataopslag is een SQL Server 2005 database gebruikt. Tevens is er ook gebruik gemaakt van een continuous intregration process met behulp van CruiseControl.NET, CVS en nunit, welk door mij is opgezet. Om een goede veiligheid te garanderen heb ik een analyse gedaan van Two-factor authenticatie systemen. Het project wacht nu op een security audit en wordt naar schatting eind 2006 in productie genomen. Gedurende de afstudeerperiode heb ik samen met een mede afstudeerder alle gewenste functionaliteit kunnen implementeren. 17/18

18 t/m Aidworld Stagiair/Programmeur Loband (http://www.loband.org) Aidworld, gevestigd in de UK, is een not-for-profit organisatie die gericht is op het verbeteren van ICT middelen in de derde wereld, met name Afrika. Het hoofddoel van Aidworld is om internet beschikbaar te maken in derde wereldlanden en dan op een bruikbare manier. Om dit doel te kunnen bereiken is Loband ontwikkeld. Dit is een webapplicatie waarmee de grootte van websites (in KB) aanzienlijk kan worden verlaagd door het verwijderen van onnodige elementen zoals plaatjes en animaties. Hierdoor zijn deze websites beschikbaar via slechte internet verbindingen zoals aanwezig in derde wereldlanden. Gedurende mijn stage bij Aidworld was ik als programmeur verantwoordelijk voor het omzetten van het instabiele prototype van Loband naar een stabiel eindproduct en het toevoegen van nieuwe features. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van J2EE technologieën in combinatie met de Extreme Programming methode. Tevens heb ik een continuous integration systeem opgezet met behulp van cruisecontrol/damagecontrol, welke de laatste versie uit de CVS ophaalde en vervolgens alle junit tests uitvoerde. Loband wordt inmiddels door enkele duizenden mensen gebruikt in derde wereldlanden, welke eerst niet fatsoenlijk gebruik konden maken van het internet. Tevens neemt de populariteit in de westerse wereld toe onder mobiele internetters, aangezien de uitvoer van Loband uitermate geschikt is voor kleine displays. 18/18

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken.

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken. Jaap Goddijn en architect asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonlijke gegevens Naam: Jaap Goddijn Geboortedatum: 20 juli 1974 Woonplaats: Utrecht Email: jaap.goddijn@quebuss.nl Telefoon: 06 151

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Afstuderen doe je bij de beste ICT-werkgever van Nederland

Afstuderen doe je bij de beste ICT-werkgever van Nederland FEATURES: je kiest uit hoogwaardige afstudeeropdrachten je krijgt intensieve begeleiding je zit bij de bron van de meest actuele IT-kennis je kunt kiezen uit een zeer uitgebreid trainingsaanbod je hebt

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 Personalia Naam Maurice Quirine van den Hout Geboortedatum 20 juli 1975 Woonplaats Boxtel (Noord-Brabant) Persoonlijke eigenschappen Talen (vloeiend)

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

Remco de Wit-Peijs. Ervaren freelance senior.net software engineer. Curriculum Vitae

Remco de Wit-Peijs. Ervaren freelance senior.net software engineer. Curriculum Vitae Remco de Wit-Peijs Ervaren freelance senior.net software engineer Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Wit-Peijs, de Voornamen: Remco Geboortedatum: 20 januari 1983 Woonplaats: 2807 JZ Gouda Adres:

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Human Resource Management System

Human Resource Management System Human Resource Management System Bachelorproject Technische Informatica IN3700 Datum juli 2007 Versie 1.2 Auteurs Marco Krikke (1156004) Mike Noordermeer (1178318) Ruben Verhaaf (1153749) Bedrijf Commissie

Nadere informatie

Curriculum Vitae ir. Nils van Breugel

Curriculum Vitae ir. Nils van Breugel Consultant Postbus 1076 2600BB Delft T: +31 (0) 6 24654629 E: Nils.van.Breugel@PrimeSkapes.com Geboortedatum: 24-09-1971 Woonplaats: Delft Pagina 1 Profiel Nils van Breugel is een scherpe, analytische

Nadere informatie

Branddetectie op de Veluwe. ASDF Project. Automated System for the Detection of Fire

Branddetectie op de Veluwe. ASDF Project. Automated System for the Detection of Fire Branddetectie op de Veluwe ASDF Project Automated System for the Detection of Fire Project Branddetectie op de Veluwe Auteur EII6RTa Versie 0.7 Datum 14 juni 2011 Datum Aanpassingen Reviewer Versie 25-05-2011

Nadere informatie

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een verslag van het afstuderen bij de Kennissatelliet Amersfoort aan de Hogeschool van Utrecht in opdracht van het projectbureau

Nadere informatie

Eindverslag. TU Delft Library. Bachelor project - IN3405. Faculteit EWI - TU Delft

Eindverslag. TU Delft Library. Bachelor project - IN3405. Faculteit EWI - TU Delft TU Delft Library Bachelor project - IN3405 Eindverslag Auteurs: Tom Schenkels 1509349 Franklin Snellink 1509365 Erik van der Veen 1509381 Hugo van der Wijst 1516493 Commissie: Jessica van den Doel Marjolijn

Nadere informatie

Eind 2007 heb ik, op 34-jarige leeftijd, de stap gemaakt naar het eigen ondernemerschap en ben ik gestart als freelancer.

Eind 2007 heb ik, op 34-jarige leeftijd, de stap gemaakt naar het eigen ondernemerschap en ben ik gestart als freelancer. Bladzijde 1 van 13 Gegevens Naam : Geboortedatum : 21 april 1973 Woonplaats : Enschede Nationaliteit : Nederlandse Vooropleiding : HAVO Vervolgopleiding : HIO (Hoger Informatica Onderwijs) Talen : Engels

Nadere informatie

Ervaringsoverzicht. Persoonsgegevens. Naam / Geslacht ing. P.J. Broeders (Jean-Pierre) (M) Geboortedatum 31-5-1977 Woonplaats

Ervaringsoverzicht. Persoonsgegevens. Naam / Geslacht ing. P.J. Broeders (Jean-Pierre) (M) Geboortedatum 31-5-1977 Woonplaats Ervaringsoverzicht Persoonsgegevens Naam / Geslacht ing. P.J. Broeders (Jean-Pierre) (M) Geboortedatum 31-5-1977 Woonplaats Tilburg Algemene Opleiding HTS - s-hertogenbosch Computertechniek (diploma 2000)

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Remco de Wit

Curriculum Vitae. Remco de Wit Curriculum Vitae Remco de Wit Inhoud 1 Persoonlijke gegevens... 3 2 Kennismatrix... 3 3 Opleidingen... 4 3.1 Stage (september 2003 februari 2004)... 4 3.2 Afstudeerproject (juni 2005 december 2005)...

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

RealDolmen Student Guide 2013-2014

RealDolmen Student Guide 2013-2014 RealDolmen Student Guide 2013-2014 Kim Vanderlinden 23/07/2013 Table of contents Table of contents... 2 RealDolmen... 3 Onze Visie & Missie... 3 Waarden... 4 RealDolmen acaddemict Junior Track... 5 RealDolmen

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

CV - Emile van Diermen

CV - Emile van Diermen Personalia Naam Ing. E. (Emile) van Diermen Geboortedatum 27 augustus 1973 Woonplaats Zeewolde IT-Ervaring sinds 1998 Huidige functie Senior Software Engineer Persoonlijkheidsprofiel Vriendelijk, positief,

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

SharePoint 2010, de stap naar volwassenheid

SharePoint 2010, de stap naar volwassenheid SharePoint In het kort: Grote verschillen met 2007 In juni beschikbaar Verbeterde PowerShell support Ondersteuning SQL 2008 Verbeterde schaalbaarheid SharePoint 2010, de stap naar volwassenheid Yo r i

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Master in Computing Science Academiejaar 2011 2012 Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs door Johan van der Geest en Mark Ettema 6

Nadere informatie

Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk

Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk Afstudeerverslag Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk Aangeboden aan de afdeling Informatica-voltijd van de Haagse Hogeschool (NL) door M.M.G Rootsaert op 23 Maart 2007 Examinatoren: dhr

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie