ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-ACC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-ACC"

Transcriptie

1 ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-ACC Auteur: Shams Hadi Datum: Versie: v , All-CRM

2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Opstarten en aanmelden Opstarten Database verbinding Aanmelden Application Control Center Helpschermen 8 4 Instellingen Licenties Algemeen Berichten service Database (verbinding configureren) SQL triggers en management Tabellen met historie 21 5 AC-DataLink Algemeen Ini-bestand Field mapping Lijsten Logboeken Gereedschappen 31 6 Document Document geschiedenis Juridische voorwaarden 32 Date: V 1.0 page 2 of 32

3 2 Inleiding AC-ACC (All CRM Application Control Center) is een overkoepelend beheersprogramma dat overzicht biedt van alle All-CRM producten. Ook biedt het de mogelijkheid om verschillende producten te configureren en te beheren. Door middel van AC-ACC is een database koppeling niet nodig voor de All-CRM producten. AC-ACC is een gratis product bedoeld voor All-CRM klanten met één of meer All-CRM producten. In deze handleiding wordt het gebruik van AC-ACC beschreven en de geïntegreerde componenten AC-DataLink en Management Tools. Date: V 3.0 page 3 of 32

4 3 Opstarten en aanmelden 3.1 Opstarten AC-ACC wordt gestart door te klikken op het All-CRM icon op het bureaublad. Afhankelijk van eerdere keuzes zal een van de volgende schermen worden getoond: Het scherm waarin de database verbinding wordt opgegeven. Dit scherm wordt getoond indien AC-ACC voor de eerste keer wordt gestart, of indien geen voorkeuren zijn opgegeven. Het scherm waarin de SuperOffice Inlog informatie wordt gevraagd wordt getoond. Als dit als eerste scherm wordt getoond is eerder opgegeven dat AC-ACC automatisch verbinding met de database moet worden gemaakt. Het hoofdscherm wordt getoond. Dit gebeurd als de gebruiker heeft aangegeven gebruik te maken van Single Sign ON. Date: V 3.0 page 4 of 32

5 3.2 Database verbinding In dit scherm wordt de verbinding met de database opgegeven. Vul de gevraagde gegevens in, in het getoonde scherm. Deze gegevens zijn bekend bij uw systeembeheerder. Nadat alle gegevens zijn ingevoerd kan worden gecontroleerd of de juiste gegevens zijn ingevoerd, door op de knop Test connectie met de database te klikken. Deze controle wordt ook uitgevoerd indien op de knop OK wordt geklikt. Deze laatste knop sluit tevens dit scherm, indien de gegevens correct zijn. Als de opgegeven informatie niet leidt tot een werkende database verbinding, wordt dit gemeld in het tekst venster. (Waar nu staat: Verbonden met SuperOffice.) Naast de algemene melding dat de verbinding niet tot stand is gebracht is onder deze tekst technische informatie te vinden waarin is aangegeven waarom de verbinding niet tot stand wordt gebracht. Indien een vinkje wordt geplaatst bij Niet meer tonen zal dit scherm in de toekomst niet meer worden getoond. Date: V 3.0 page 5 of 32

6 3.3 Aanmelden In het AC-ACC aanmeldscherm dienen de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord te worden ingevoerd. Deze informatie is gelijk aan de aanmeldgegevens die worden gebruikt voor het aanmelden bij SuperOffice. Hier worden dus de accountgegevens van SuperOffice gebruikt. Na invoeren van de gevraagde gegevens dient op de knop Aanmelden te worden geklikt. Hierna wordt na verificatie het hoofdscherm van AC-ACC getoond. Indien het vinkje wordt geplaatst bij Auto aanmelden dan zal bij de volgende start dit scherm niet meer worden getoond. (Ook wel aangeduid as Single Sign On.) De benodigde informatie die nodig is om deze functionaliteit te ondersteunen wordt versleuteld opgeslagen in de database. Door eenmaal op het All-CRM logo in dit scherm te klikken zal het hoofdscherm sneller worden geladen, doordat de vervolgschermen eenvoudiger worden opgemaakt. Ook als AC-ACC in een terminal server omgeving draait zal de vereenvoudigde opmaak worden gebruikt. Indien in dit scherm op de knop Annuleer wordt geklikt, zal het vorige scherm, waarin de database verbinding kan worden opgegeven, worden getoond. Dit werkt ook indien in het scherm Database verbinding de optie niet meer tonen is aangevinkt. In een enkel geval kan het mogelijk zijn dat ondanks dat de juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord het toch niet mogelijk is om aan te melden. Dit komt voor als de database verbinding is gewijzigd. De oplossing is om AC-ACC af te sluiten en opnieuw te starten. Date: V 3.0 page 6 of 32

7 3.4 Application Control Center Hierna wordt het hoofdscherm van AC-ACC getoond. In dit scherm staan in de linkerbalk alle producten die door ACC worden ondersteund. Door op een van de knoppen te klikken wordt het betreffende product gestart, of wordt meer informatie omtrent het betreffende product getoond. Een en ander afhankelijk van het feit of voor het betreffende product een licentie beschikbaar is. DAARNAAST moet de gebruiker natuurlijk het recht hebben om het betreffende onderdeel te mogen gebruiken! Date: V 3.0 page 7 of 32

8 3.5 Helpschermen Binnen AC-ACC is een standaard helpsysteem opgenomen. Deze helpschermen zijn context gevoelig en worden aan de rechterzijde van het scherm getoond. Zie onderstaande voorbeeld. De help schermen hebben alltijd betrekking op het scherm dat naast het helpscherm wordt getoond. Date: V 3.0 page 8 of 32

9 4 Instellingen De eerste optie van de linker zijbalk is de kop Instellingen. Deze knop is altijd beschikbaar, voor het gebruik is geen licentie noodzakelijk. De opties die beschikbaar zijn binnen de groep Instellingen hebben betrekking op alle All-CRM producten. Hierna worden de verschillende onderdelen van Instellingen nader toegelicht. In deze handleiding worden niet de tabbladen gevolgd, maar de logische volgorde die wordt gevolgd bij het eerste gebruik van AC-ACC en het toevoegen van nieuwe producten. In deze uitleg wordt er vanuit gegaan dat de betreffende gebruiker over alle rechten voor dit programma beschikt. Is dit niet zo dan zullen niet alle besproken opties beschikbaar zijn. Zolang er geen rechten zijn ingesteld voor het programma AC-ACC zal elke SuperOffice gebruiker (met SuperOffice licentie) alle rechten binnen AC-ACC hebben. Date: V 3.0 page 9 of 32

10 4.1 Licenties Onder het tabblad licenties is een overzicht van alle op het systeem aanwezige All-CRM producten zichtbaar. In dit overzicht is tevens zichtbaar wanneer de licenties voor een product aflopen. All-CRM heeft als beleid dat de licenties steeds met een jaar worden verlengd zodat de licenties aflopen per 31 januari van het volgende jaar. Detail informatie over de licentie wordt zichtbaar indien op de betreffende regel in het overzicht wordt geklikt. Voordat een licentie verloopt, kan dit via een mail worden gemeld aan de abonnees op de betreffende mailservice. Nadat de licentie is verlopen van een product zal het betreffende product niet meer functioneren. Date: V 3.0 page 10 of 32

11 Een voorbeeld van het dan getoond scherm is hierna weergegeven. In het bovenste deel van het scherm wordt informatie over het product getoond. Door omlaag te scrollen wordt ook de optie Licentie voorwaarden zichtbaar. Door op de Licentie voorwaarden te klikken wordt een nieuw scherm getoond, waarin de voorwaarden worden getoond. In het onderste scherm worden de Devices (= werkplekken en servers) getoond die gebruik maken van het product en dus van de licentie. (Licenties worden per Site verleend.) Vanaf 1 maand voordat de licentie afloopt, kan deze worden vernieuwd door op de knop Vernieuw te klikken. Natuurlijk moet wel een geldige licentie beschikbaar zijn. In het vorige (overzicht scherm) is onderin de knop import zichtbaar. Met behulp van deze knop kan een nieuwe licentie worden geïmporteerd in het systeem. Na het importeren wordt het nieuwe product beschikbaar binnen AC-ACC. Hiervoor is een herstart van AC-ACC noodzakelijk. Date: V 3.0 page 11 of 32

12 4.2 Algemeen Onder het tabblad Algemeen wordt de taalinstelling voor alle All-CRM producten geregeld. Daarnaast wordt in dit scherm de rechten voor de gebruikers van de producten geregeld. Taalinstelling De producten van All-CRM worden ontwikkeld in de Nederlandse en Engelse taal. In dit scherm wordt de taal voor alle producten ingesteld. Om de taal te wijzigen worden de volgende stappen doorlopen. Deze stappen gelden voor elke aanpassing binnen AC-ACC: Klik op de knop met opschrift Bewerk, rechts onderin het scherm. Voer de wijzigingen door. Klik op de knop Opslaan (in het voorbeeld niet zichtbaar) om de wijzigingen vast te leggen. Gebruikersrechten In hetzelfde scherm worden ook de gebruikersrechten ingesteld. Alle gebruikers die zich hebben aangemeld bij AC-ACC worden getoond in dit overzicht. Door op een van de regels te klikken wordt een detail scherm getoond dat betrekking heeft op de betreffende persoon. (zie volgende pagina) Date: V 3.0 page 12 of 32

13 In dit scherm worden alle producten van All-CRM getoond waarvoor rechten kunnen worden ingesteld. Elk product kent 3 niveaus. Lees / gebruik, Schrijf en bewerk. Indien een gebruiker het lees recht heeft, dan mag deze gebruiker het betreffende product/ onderdeel gebruiken, maar heeft hij / zij geen toegang tot de instellingen van het betreffende product. Ook zal hij / zij geen gegevens mogen exporteren. Indien de gebruiker het schrijf recht heeft, dan mag de betreffende gebruiker gegevens exporteren (bijvoorbeeld naar Excel). Indien de gebruiker het bewerk recht heeft dan, mag de gebruiker de instellingen van het product aanpassen. Pas de betreffende instellingen aan door op de regel met de betreffende programmanaam te klikken. Er wordt een klein scherm getoond waarin deze instellingen kunnen worden aangepast. De wijzigingen worden vastgelegd en dit scherm gesloten nadat op de knop Bewaar wordt geklikt. (Om alle wijzigingen daadwerkelijk in de database vast te leggen dient op het hoofdscherm ook nog op Opslaan te klikken.) In dit scherm zijn nog 2 knoppen beschikbaar. Door op de knop Verwijder medewerker te klikken worden de gegevens over de betreffende medewerker zoals opgeslagen in AC-ACC verwijderd. Door op de knop Toon aanmeldscherm te klikken wordt de keuze Single Sign On ongedaan gemaakt. Zolang geen rechten zijn toegekend aan het gebruik van AC-ACC, kan elke gebruiker van SuperOffice alle functionaliteit van AC-ACC gebruiken. Wel is het zo dat voor bepaalde functies aanvullende wachtwoorden noodzakelijk zijn. Date: V 3.0 page 13 of 32

14 4.3 Berichten Gedurende het gebruik van de All-CRM producten wordt veel informatie over het gebruik van de (All-CRM) producten en eventuele afwijkingen vastgelegd. Hiervoor is een standaard systeem ontwikkeld waarin centraal deze informatie wordt vastgelegd. (Alleen AC-DataLink legt niet alle informatie centraal vast. Dit op grond van praktische overwegingen, de omvang van de informatie die door AC-DataLink kan worden vastgelegd is gewoon veel te groot.) Al deze informatie wordt in het tabblad Berichten getoond. De informatie kan des gewenst wordt gefilterd, door de voorwaarden van het filter aan te passen. Er worden verschillende soorten informatie vastgelegd, variërend van het vastleggen dat een gebruiker bepaalde instellingen heeft gewijzigd tot problemen in n applicatie. Per categorie wordt een andere kleur gebruikt zodat snel een overzicht kan worden verkregen. Door op de betreffende regel te klikken wordt detail informatie getoond. Daarnaast is het mogelijk om in het bovenste deel van het scherm een filter op te geven, bijvoorbeeld toon alleen de ernstige fouten, of alleen de meldingen met betrekking tot een enkele applicatie. De getoonde informatie kan worden geëxporteerd naar Excel voor verdere bewerking. Date: V 3.0 page 14 of 32

15 4.4 service De producten van All-CRM ondersteunen notificatie services. Dit betekent dat gebruikers zich kunnen abonneren op bepaalde berichten van de verschillende producten. Wanneer nodig wordt aan de abonnees van een bericht een gestuurd. Deze service kan worden ingesteld in het tabblad . Hierna is een voorbeeld van dit scherm weergegeven: In het bovenste deel van het scherm worden de gegevens ingevoerd die het programma kan gebruiken voor het verzenden van de informatie. Deze informatie wordt eenmalig voor alle producten ingevoerd. Linksboven in het scherm worden de gegevens ingevoerd die nodig zijn voor het feitelijke verzenden (Deze worden versleuteld opgeslagen), rechtsboven staat het veld waarin de handtekening kan worden geplaatst. Deze wordt onderaan de mail geplaatst. Onder de handtekening bevindt zich een testknop, Test waarmee een testmail naar een op te geven adres kan worden verzonden, ter controle of alle informatie correct is ingevoerd. In het onderste deel van het scherm staat de lijst van abonnees. Dit zijn personen die mails moeten ontvangen. Nieuwe abonnees worden toegevoegd door op de knop nieuw te klikken, bestaande worden bewerkt door op de betreffende regel te klikken. In beide gevallen wordt het navolgende scherm getoond. (Zie volgende pagina) Alle velden kunnen worden bewerkt nadat op de knop Bewerken is geklikt. Date: V 3.0 page 15 of 32

16 In dit scherm wordt de naam van de abonnee opgegeven, samen met het mailadres dat hij/ zij gebruikt. Daarna wordt opgegeven hoeveel mails de betreffende persoon maximaal per dag van een bepaalde applicatie wil ontvangen. Vervolgens wordt door middel van vinkjes aangegeven van welke producten de abonnee berichten wil ontvangen en van welk type. Van alle afgevinkte producten zullen alle berichten van de geselecteerde typen naar de betreffende abonnee worden gestuurd. De keuze wordt bevestigd door op de knop Ok te klikken. De wijzigingen worden opgeslagen nadat op het hoofdscherm op Opslaan is geklikt. Een abonnee kan worden verwijderd door op de knop Verwijder abonnee te klikken. Date: V 3.0 page 16 of 32

17 4.5 Database (verbinding configureren) In dit scherm kan de verbinding van de database worden geconfigureerd. Klik eerst op Bewerken. De beschikbare opties spreken voor zich. Meestal is het niet noodzakelijk om deze instellingen te bewerken of aan te passen. Bovenaan staan de gegevens die worden gebruikt om verbinding met de SQL server en de database te maken. Dit is de informatie die eerder is ingevoerd bij het starten van de applicatie. De informatie die wordt ingevoerd onder het kopje SuperOffice wordt gebruikt door voor de serverbased applicaties (Applicaties die geen user interface hebben). De drie knoppen rechtsonder kunnen grote inpakt hebben op de werking van SuperOffice en de All-CRM producten. - Remove all data, verwijderd alle data uit de SuperOffice database. Alleen de basistabellen worden niet gewist. Door te klikken op deze knop wordt dus feitelijk compleet gewist. Er wordt voordat de database wordt gewist om een aanvullend wachtwoord gevraagd. - De knop Export AC-Tables geeft toegang tot een functie waarmee de configuratie bestanden die worden gebruikt door de All-CRM producten worden ge-exporteerd zodat deze kunnen worden veiliggesteld (bijvoorbeeld bij een migratie). - Import AC-Tables importeerd de instellingen die eerder via de exportfunctie zijn bewaard. Date: V 3.0 page 17 of 32

18 De knop Bewerk maakt het mogelijk om de Server informatie en de SuperOffice informatie te bewerken. Date: V 3.0 page 18 of 32

19 4.6 SQL triggers en management Voor het automatisch uitvoeren van taken kan gebruik worden gemaakt van SQL-Triggers. Deze SQL-Triggers voeren aanpassingen uit op de SQL database nadat de gegevens in de SQL database zijn gewijzigd. In het scherm SQL-Triggers is de lijst zichtbaar met de op het systeem actieve SQL-Triggers. Omdat SQL-Triggers bijzonder krachtige instrumenten zijn, op de achtergrond draaien en bij verkeert gebruik bijzonder veel ellende kunnen veroorzaken, worden ze hier besproken. Het wordt ten sterkste afgeraden om zelf SQL-Triggers aan te maken of de bestaande SQL-Triggers te bewerken. De op dit voorbeeld systeem actieve SQL-Triggers hebben de volgende functie: - Appointment_TimeWriter wordt gebruikt door AC-TimeWriter en voorkomt dat gefactureerde activiteiten regels nog kunnen worden aangepast - UpdateAddress vult adresregels aan. Op basis van de postcode en het huisnummer wordt het volledige adres aangemaakt en ingevuld in SuperOffice. Date: V 3.0 page 19 of 32

20 SQL Management geeft toegang tot de SuperOffice database en de Access databases die worden gebruikt door AC-DataLink. Als een Access database wordt opgezocht (door te klikken op Zoek boven in het scherm) wordt de datebase geladen door op de knop Update achter de tablelist te klikken. Wordt geen database opgezocht maar direct op Update geklikt, dan wordt de SuperOffice database geladen. Door nu uit de lijst de gewenste tabel te selecteren en vervolgens op Execute te klikken worden de inhoud van de tabel getoond. (Dat wil zeggen de eerste 500 regels). Des gewenst kan de inhoud van het scherm worden geexporteerd. De knop Tools geeft toegang tot enkele speciale functies die bewerkingen op de database uitvoeren. (Op dit moment het aanmaken van meervelden.) Vanzelfsprekend is dit geen functie die zomaar moet worden gebruikt. Date: V 3.0 page 20 of 32

21 4.7 Tabellen met historie Dit scherm maakt onderdeel uit van AC-Reporting services. Het biedt de mogelijkheid om van elke tabel in de SuperOffice database historie bij te houden en op basis daarvan rapportages te maken. Date: V 3.0 page 21 of 32

22 5 AC-DataLink Om AC-DataLink te kunnen gebruiken is een licentie noodzakelijk. DAARNAAST moet de gebruiker over een gebruiksrecht voor AC-DataLink beschikken om gebruik te mogen maken van het programma. Indien nadat op de knop AC-DataLink de melding verschijnt Geen Licentie terwijl wel een geldige licentie beschikbaar is dan heeft de betreffende gebruiker geen gebruikers recht. Nadat op de knop AC-DataLink is geklikt wordt het onderstaande scherm getoond. In dit scherm zijn een aantal tabbladen beschikbaar. Hierna worden de verschillende tabbladen nader toegelicht. AC-DataLink werkt met Plug-Ins. Op uw systeem kunnen 1 of meer Plug-Ins beschikbaar zijn. Daarom wordt een submenu getoond zodra op de knop AC-DataLink wordt geklikt. Selecteer uit het getoonde menu de gewenste plug-in, of kies voor nieuw om een nieuwe Plug-In aan te maken. Date: V 3.0 page 22 of 32

23 5.1 Algemeen In dit scherm wordt de algemene informatie met betrekking tot de geselecteerde plug-in. In het scherm, zie hierna, zijn enkele opties beschikbaar. Allereerst wordt de naam van de plug-in opgegeven. Aan de hand van deze naam is duidelijk welke plug-in is geselecteerd. Deze naam wordt ook in het keuzemenu getoond. Daarna wordt de locatie van AC-StartActivities opgegeven. Aan de hand van deze locatie kan AC-ACC de relatieve paden volgen naar de verschillende bestanden. Tot slot wordt de locatie opgegeven van het Ini-bestand. Dit ini-bestand bepaalt in grote mate de werking van AC-DataLink. Als dit veld leeg wordt gelaten, dan gaat AC-ACC er vanuit dat alle instellingen in de database worden bewaard. (niet aanbevolen.) Date: V 3.0 page 23 of 32

24 5.2 Ini-bestand In het Ini-bestand worden een aantal algemene instellingen met betrekking tot de Plug-in bewaard. Hiertoe is het ini-bestand verdeeld in een aantal blokken. Bovenin het scherm kan het betreffende blok worden geselecteerd, waarna de instellingen die betrekking hebben op het blok worden getoond en eventueel kunnen worden bewerkt. Het wordt ten sterkste afgeraden om zonder overleg met All-CRM wijzigingen in dit bestand aan te brengen. Fouten in de configuratie leiden tot het niet functioneren van AC-DataLink en / of fouten in de database. Date: V 3.0 page 24 of 32

25 5.3 Field mapping AC-DataLink bestaat naast software uit een aantal configuratie bestanden. Een aantal van deze configuratie bestanden zijn van het type XML. In deze XML bestanden staat de veld mapping. (Welk veld in SuperOffice moet worden gevuld met de informatie uit welk veld in het bronbestand.) Tevens staan in deze XML bestanden de vertaallijsten, welk item uit de lijst uit het bronbestand komt overeen met het item in de SuperOffice lijst. Er is een speciaal scherm om deze lijstitems te bewerken. Vanaf medio 2013 worden alle lijstitem lijsten samengevoegd in een centrale XML (AC- AllLists.xml), wat het beheer aanzienlijk vereenvoudigd. Gezien de ingrijpende consequenties wordt het afgeraden om zelf deze XML bestanden met daarin de field mapping aan te passen. Date: V 3.0 page 25 of 32

26 5.4 Lijsten Zoals al is aangegeven staan in de XML bestanden onder meer lijsten. Deze lijsten kunnen in dit tabblad worden bewerkt. Klik op Bewerken om het scherm te kunnen werken. Nu kan in de combobox de gewenste XML worden geselecteerd. Vanaf medio 2013 wordt gebruik gemaakt van een centrale XML met daarin alle lijsten met listitems. Deze XML heeft als naam AC-AllLists.xml. De andere XML bestanden bevatten daarom geen lijsten meer. Nadat de XML is geselecteerd worden de in de XML aanwezige lijsten getoond in het scherm. Een lijst kan worden geselecteerd door op de naam van de lijst te klikken. Nu wordt een nieuw scherm getoond, waarin de lijstgegevens staan. (Zie hierna.) Date: V 3.0 page 26 of 32

27 In tabblad algemeen staan de algemene gegevens met betrekking tot de lijst, zoals een lijstnaam en de naam van de lijst in SuperOffice. In het tweede tabblad staat de inhoud van de lijst. Links staat de naam zoals in het backoffice systeem wordt gebruikt en rechts de overeenkomstige naam / code in SuperOffice. Date: V 3.0 page 27 of 32

28 Een item in de lijst kan worden bewerkt door op de betreffende regel te klikken en vervolgens op de knop Bewerk te klikken. Nu wordt een nieuw scherm getoond waarin de gewenste wijziging kan worden aangebracht. Praktisch kan de koppeling tussen het gegeven in het back-office en SuperOffice worden gewijzigd door een nieuwe SuperOffice omschrijving te kiezen. Indien is aan gegeven dat het een nieuw item betreft, dan kan ook een omschrijving worden opgegeven die door het back-office systeem wordt gebruikt. Tot medio 2013 was het mogelijk om een standaard waarde op te geven, voor het geval er geen koppeling was gelegd tussen een waarde in het back-office systeem en SuperOffice. Vanaf medio 2013 is deze koppeling niet meer instelbaar. In de logboeken m.b.t. AC-DataLink is een speciaal logboek beschikbaar waarin wordt aangegeven welke gegevens in het back-office systeem geen relatie hebben met de waarde in SuperOffice. Aan de hand van deze informatie is het vrij eenvoudig om de ontbrekende relaties te vinden en het systeem te onderhouden. Date: V 3.0 page 28 of 32

29 5.5 Logboeken AC-DataLink houdt logboeken bij waarin is terug te lezen wat het programma heeft gedaan en welke keuzen door het programma zijn gemaakt. Deze logboeken staan los van het algemene logboeken systeem. Wel is het zo dat ernstige problemen ook in het algemene logboek systeem worden vastgelegd. In dit scherm kan een van de aanwezige logboeken worden geselecteerd en ingezien. Date: V 3.0 page 29 of 32

30 Zoals al aangegeven is er een bijzonder logboek. Dit is hierna weergegeven. Dit logboek Missing ListItems bevat een overzicht van alle Items in het back-office systeem die niet kunnen worden gekoppeld aan een listitem in SuperOffice. Deze items worden daarom gekoppeld aan het bij de inrichting aangegeven default SuperOffice item. Na verwerking van de informatie in deze lijst kan de lijst worden leeg gemaakt door te klikken op de knop Clean-Up missing listitems list. Date: V 3.0 page 30 of 32

31 5.6 Gereedschappen Gereedschappen of tools zijn een aantal hulpmiddelen waarmee de werking van AC- DataLink kan worden gecontroleerd en eventueel worden gecorrigeerd. De verschillende gereedschappen zijn in verschillende tabbladen te vinden. Deze gereedschappen zijn bedoelt om te worden gebruikt onder begeleiding van medewerkers van All-CRM. Date: V 3.0 page 31 of 32

32 6 Document 6.1 Document geschiedenis Versie Datum Auteur Aanpassingen Shams Hadi G. v. Boxtel G. v. Boxtel Eerste exemplaar Aangevuld Revisie 6.2 Juridische voorwaarden Alhoewel dit document met de grootste zorg is samengesteld kan het fouten bevatten of incompleet zijn. Er kunnen geen rechten aan dit document worden ontleend. De inhoud van dit document is vertrouwelijk van aard. Het wordt onder de nadrukkelijke voorwaarde van non-disclosure ter beschikking gesteld. De beschreven informatie is het (intellectuele) eigendom van All-CRM. Kopiëren of te gebruiken op een andere manier dan het beoogde doel van de samenwerking is een schending van auteursrechten en de overeenkomst op grond waarvan dit document is. Alle rechten voorbehouden All-CRM. Date: V 3.0 page 32 of 32

ALL-CRM Installatiehandleiding AC-ACC

ALL-CRM Installatiehandleiding AC-ACC ALL-CRM Installatiehandleiding AC-ACC Auteur: Shams Hadi Datum: 09-10-2012 Versie: v2.0 2012, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikers handleiding 4 3.1 Database verbinding

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker Author: Shams Hadi Date: 16-10-2012 Version: v1.0 Reference: 2012, All-CRM 1 Table of content 1 Table of content 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding 4

Nadere informatie

ALL-CRM Handleiding AC-DataMover

ALL-CRM Handleiding AC-DataMover ALL-CRM Handleiding AC-DataMover Author: Ger van Boxtel Date: 22-10-2012 Version: v1.0 Reference: 2012, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding. 3 3 Gebruikers handleiding 4 3.1 Stap 1, Database

Nadere informatie

ALL-CRM Installatie handleiding

ALL-CRM Installatie handleiding ALL-CRM Installatie handleiding Auteur: Shams Hadi Datum: 05-06-2014 Version: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Systeem vereisten 3 2.1 Cliënt (Desktop applicaties) 3 2.2 Cliënt (Internet

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers Handleiding AC-DataClean 7.0

ALL-CRM Gebruikers Handleiding AC-DataClean 7.0 ALL-CRM Gebruikers Handleiding AC-DataClean 7.0 Auteur: Jeroen van der Werff Datum: 28-02-2014 Versie: v1.3 Reference: 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

ALL-CRM Handleiding AC-DataTrigger

ALL-CRM Handleiding AC-DataTrigger ALL-CRM Handleiding AC-DataTrigger Author: Ger van Boxtel Date: 16-10-2012 Version: v1.0 Reference: 2012, All-CRM 1 Table of content 1 Table of content 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikers handleiding 4 3.1 Aanmeld

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Handleiding IVN Ledenadministratie

Handleiding IVN Ledenadministratie Handleiding IVN Ledenadministratie Versie 2.0, d.d. 28-02-2013 Inhoudsopgave 1. Accountrechten aanvragen p. 3 2. Inloggen p. 4 3. Ledenadministratie afdeling p. 6 4. Lid gegevens bewerken p. 8 5. Nieuw

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Flexibele werkplek met de Thin Client

Flexibele werkplek met de Thin Client Flexibele werkplek met de Thin Client Snel aan de Slag met jouw flexibele werkplek met behulp van de Thin Client. Als je voor het eerst gaat werken met de nieuwe DWR Next werkomgeving, adviseren wij je

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Campaign Manager Gebruikers handleiding

ALL-CRM AC-Campaign Manager Gebruikers handleiding ALL-CRM AC-Campaign Manager Gebruikers handleiding Auteur: Ger van Boxtel Datum: 02-09-2015 Versie: v1.3 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Datum: Juni2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. WACHTLIJST... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES... 4 1.1.2.1.

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Bewerken van uw objecten... 3 5. Het objectformulier...

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transparantie Censys BV Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Transparantie... 3 Taxis Pitane Transparantie in gebruik... 4 Tabblad Instellingen... 4 Tabblad Logboek... 5 Tabblad Licentie...

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Koppeling Nmbrs Workbee Doc nr.: SD 034 Datum: Versie: 1.1

Koppeling Nmbrs Workbee Doc nr.: SD 034 Datum: Versie: 1.1 Inhoud van dit document Benodigde gegevens voor de koppeling... 2 Nmbrs - Workbee... 2 Workbee en de Nmbrs integratie... 3 Over Workbee... 3 Over de integratie met Nmbrs... 3 Opzetten integratie Nmbrs

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft

Handleiding. Curasoft. Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Handleiding Curasoft Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Curasoft - 1 / 8-28.02.2017 Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Inleiding Met Curasoft is het mogelijk om

Nadere informatie

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting Versie : 2.2 Auteur : VanMeijel 1 / 7 Inhoudsopgave 1 Historie document 2 Inleiding 2.1 Doel 2.2 Uitgangspunten 2.3 Randvoorwaarden en beperkingen

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Koppeling met SnelStart

Koppeling met SnelStart Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. STEL UW STANDAARD BOEKHOUDPAKKET IN 3 3. ACTIVEER DE RECHTSTREEKSE COM-KOPPELING 3 4. GEEF DE ADMINISTRATIENAMEN EN DAGBOEKNUMMERS OP 3 5. IMPORTEER HET REKENINGSCHEMA 4

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Algemeen Deze handleiding beschrijft de werking van OpenEmm gekoppeld aan WordPress. Ondanks het feit dat binnen OpenEmm nieuwsbrieven opgemaakt

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Travel CRM Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Travel CRM Versie: 12.1 Inhoud OVER MAMUT ENTERPRISE TRAVEL CRM...

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief 8. Nieuwsmanagement Doormiddel van het nieuwsmanagement onderdeel kunt u uw klanten op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nieuwste producten of de beste aanbiedingen. U kunt dit in de webshop

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Handleiding voor de Communicatie Cockpit

Handleiding voor de Communicatie Cockpit Handleiding voor de Communicatie Cockpit 2017 1 Beste deelnemer, Leuk dat u aan de slag gaat met de Communicatie Cockpit. Hierbij een handleiding om tot mooie resultaten te komen. U kunt behalve berichten

Nadere informatie

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wanneer kunt u aan de slag met e-uur en UBplus? 4 1. Terminologie 5 2. Gegevens binnen UBplus

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

ALL-CRM Universele Installer

ALL-CRM Universele Installer ALL-CRM Universele Installer Auteur: DH Datum: 09-11-2015 Versie: v1.0 Reference: 2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer & Legal 4 4 Inleiding 5 5 Installatie

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie