ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-ACC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-ACC"

Transcriptie

1 ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-ACC Auteur: Shams Hadi Datum: Versie: v , All-CRM

2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Opstarten en aanmelden Opstarten Database verbinding Aanmelden Application Control Center Helpschermen 8 4 Instellingen Licenties Algemeen Berichten service Database (verbinding configureren) SQL triggers en management Tabellen met historie 21 5 AC-DataLink Algemeen Ini-bestand Field mapping Lijsten Logboeken Gereedschappen 31 6 Document Document geschiedenis Juridische voorwaarden 32 Date: V 1.0 page 2 of 32

3 2 Inleiding AC-ACC (All CRM Application Control Center) is een overkoepelend beheersprogramma dat overzicht biedt van alle All-CRM producten. Ook biedt het de mogelijkheid om verschillende producten te configureren en te beheren. Door middel van AC-ACC is een database koppeling niet nodig voor de All-CRM producten. AC-ACC is een gratis product bedoeld voor All-CRM klanten met één of meer All-CRM producten. In deze handleiding wordt het gebruik van AC-ACC beschreven en de geïntegreerde componenten AC-DataLink en Management Tools. Date: V 3.0 page 3 of 32

4 3 Opstarten en aanmelden 3.1 Opstarten AC-ACC wordt gestart door te klikken op het All-CRM icon op het bureaublad. Afhankelijk van eerdere keuzes zal een van de volgende schermen worden getoond: Het scherm waarin de database verbinding wordt opgegeven. Dit scherm wordt getoond indien AC-ACC voor de eerste keer wordt gestart, of indien geen voorkeuren zijn opgegeven. Het scherm waarin de SuperOffice Inlog informatie wordt gevraagd wordt getoond. Als dit als eerste scherm wordt getoond is eerder opgegeven dat AC-ACC automatisch verbinding met de database moet worden gemaakt. Het hoofdscherm wordt getoond. Dit gebeurd als de gebruiker heeft aangegeven gebruik te maken van Single Sign ON. Date: V 3.0 page 4 of 32

5 3.2 Database verbinding In dit scherm wordt de verbinding met de database opgegeven. Vul de gevraagde gegevens in, in het getoonde scherm. Deze gegevens zijn bekend bij uw systeembeheerder. Nadat alle gegevens zijn ingevoerd kan worden gecontroleerd of de juiste gegevens zijn ingevoerd, door op de knop Test connectie met de database te klikken. Deze controle wordt ook uitgevoerd indien op de knop OK wordt geklikt. Deze laatste knop sluit tevens dit scherm, indien de gegevens correct zijn. Als de opgegeven informatie niet leidt tot een werkende database verbinding, wordt dit gemeld in het tekst venster. (Waar nu staat: Verbonden met SuperOffice.) Naast de algemene melding dat de verbinding niet tot stand is gebracht is onder deze tekst technische informatie te vinden waarin is aangegeven waarom de verbinding niet tot stand wordt gebracht. Indien een vinkje wordt geplaatst bij Niet meer tonen zal dit scherm in de toekomst niet meer worden getoond. Date: V 3.0 page 5 of 32

6 3.3 Aanmelden In het AC-ACC aanmeldscherm dienen de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord te worden ingevoerd. Deze informatie is gelijk aan de aanmeldgegevens die worden gebruikt voor het aanmelden bij SuperOffice. Hier worden dus de accountgegevens van SuperOffice gebruikt. Na invoeren van de gevraagde gegevens dient op de knop Aanmelden te worden geklikt. Hierna wordt na verificatie het hoofdscherm van AC-ACC getoond. Indien het vinkje wordt geplaatst bij Auto aanmelden dan zal bij de volgende start dit scherm niet meer worden getoond. (Ook wel aangeduid as Single Sign On.) De benodigde informatie die nodig is om deze functionaliteit te ondersteunen wordt versleuteld opgeslagen in de database. Door eenmaal op het All-CRM logo in dit scherm te klikken zal het hoofdscherm sneller worden geladen, doordat de vervolgschermen eenvoudiger worden opgemaakt. Ook als AC-ACC in een terminal server omgeving draait zal de vereenvoudigde opmaak worden gebruikt. Indien in dit scherm op de knop Annuleer wordt geklikt, zal het vorige scherm, waarin de database verbinding kan worden opgegeven, worden getoond. Dit werkt ook indien in het scherm Database verbinding de optie niet meer tonen is aangevinkt. In een enkel geval kan het mogelijk zijn dat ondanks dat de juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord het toch niet mogelijk is om aan te melden. Dit komt voor als de database verbinding is gewijzigd. De oplossing is om AC-ACC af te sluiten en opnieuw te starten. Date: V 3.0 page 6 of 32

7 3.4 Application Control Center Hierna wordt het hoofdscherm van AC-ACC getoond. In dit scherm staan in de linkerbalk alle producten die door ACC worden ondersteund. Door op een van de knoppen te klikken wordt het betreffende product gestart, of wordt meer informatie omtrent het betreffende product getoond. Een en ander afhankelijk van het feit of voor het betreffende product een licentie beschikbaar is. DAARNAAST moet de gebruiker natuurlijk het recht hebben om het betreffende onderdeel te mogen gebruiken! Date: V 3.0 page 7 of 32

8 3.5 Helpschermen Binnen AC-ACC is een standaard helpsysteem opgenomen. Deze helpschermen zijn context gevoelig en worden aan de rechterzijde van het scherm getoond. Zie onderstaande voorbeeld. De help schermen hebben alltijd betrekking op het scherm dat naast het helpscherm wordt getoond. Date: V 3.0 page 8 of 32

9 4 Instellingen De eerste optie van de linker zijbalk is de kop Instellingen. Deze knop is altijd beschikbaar, voor het gebruik is geen licentie noodzakelijk. De opties die beschikbaar zijn binnen de groep Instellingen hebben betrekking op alle All-CRM producten. Hierna worden de verschillende onderdelen van Instellingen nader toegelicht. In deze handleiding worden niet de tabbladen gevolgd, maar de logische volgorde die wordt gevolgd bij het eerste gebruik van AC-ACC en het toevoegen van nieuwe producten. In deze uitleg wordt er vanuit gegaan dat de betreffende gebruiker over alle rechten voor dit programma beschikt. Is dit niet zo dan zullen niet alle besproken opties beschikbaar zijn. Zolang er geen rechten zijn ingesteld voor het programma AC-ACC zal elke SuperOffice gebruiker (met SuperOffice licentie) alle rechten binnen AC-ACC hebben. Date: V 3.0 page 9 of 32

10 4.1 Licenties Onder het tabblad licenties is een overzicht van alle op het systeem aanwezige All-CRM producten zichtbaar. In dit overzicht is tevens zichtbaar wanneer de licenties voor een product aflopen. All-CRM heeft als beleid dat de licenties steeds met een jaar worden verlengd zodat de licenties aflopen per 31 januari van het volgende jaar. Detail informatie over de licentie wordt zichtbaar indien op de betreffende regel in het overzicht wordt geklikt. Voordat een licentie verloopt, kan dit via een mail worden gemeld aan de abonnees op de betreffende mailservice. Nadat de licentie is verlopen van een product zal het betreffende product niet meer functioneren. Date: V 3.0 page 10 of 32

11 Een voorbeeld van het dan getoond scherm is hierna weergegeven. In het bovenste deel van het scherm wordt informatie over het product getoond. Door omlaag te scrollen wordt ook de optie Licentie voorwaarden zichtbaar. Door op de Licentie voorwaarden te klikken wordt een nieuw scherm getoond, waarin de voorwaarden worden getoond. In het onderste scherm worden de Devices (= werkplekken en servers) getoond die gebruik maken van het product en dus van de licentie. (Licenties worden per Site verleend.) Vanaf 1 maand voordat de licentie afloopt, kan deze worden vernieuwd door op de knop Vernieuw te klikken. Natuurlijk moet wel een geldige licentie beschikbaar zijn. In het vorige (overzicht scherm) is onderin de knop import zichtbaar. Met behulp van deze knop kan een nieuwe licentie worden geïmporteerd in het systeem. Na het importeren wordt het nieuwe product beschikbaar binnen AC-ACC. Hiervoor is een herstart van AC-ACC noodzakelijk. Date: V 3.0 page 11 of 32

12 4.2 Algemeen Onder het tabblad Algemeen wordt de taalinstelling voor alle All-CRM producten geregeld. Daarnaast wordt in dit scherm de rechten voor de gebruikers van de producten geregeld. Taalinstelling De producten van All-CRM worden ontwikkeld in de Nederlandse en Engelse taal. In dit scherm wordt de taal voor alle producten ingesteld. Om de taal te wijzigen worden de volgende stappen doorlopen. Deze stappen gelden voor elke aanpassing binnen AC-ACC: Klik op de knop met opschrift Bewerk, rechts onderin het scherm. Voer de wijzigingen door. Klik op de knop Opslaan (in het voorbeeld niet zichtbaar) om de wijzigingen vast te leggen. Gebruikersrechten In hetzelfde scherm worden ook de gebruikersrechten ingesteld. Alle gebruikers die zich hebben aangemeld bij AC-ACC worden getoond in dit overzicht. Door op een van de regels te klikken wordt een detail scherm getoond dat betrekking heeft op de betreffende persoon. (zie volgende pagina) Date: V 3.0 page 12 of 32

13 In dit scherm worden alle producten van All-CRM getoond waarvoor rechten kunnen worden ingesteld. Elk product kent 3 niveaus. Lees / gebruik, Schrijf en bewerk. Indien een gebruiker het lees recht heeft, dan mag deze gebruiker het betreffende product/ onderdeel gebruiken, maar heeft hij / zij geen toegang tot de instellingen van het betreffende product. Ook zal hij / zij geen gegevens mogen exporteren. Indien de gebruiker het schrijf recht heeft, dan mag de betreffende gebruiker gegevens exporteren (bijvoorbeeld naar Excel). Indien de gebruiker het bewerk recht heeft dan, mag de gebruiker de instellingen van het product aanpassen. Pas de betreffende instellingen aan door op de regel met de betreffende programmanaam te klikken. Er wordt een klein scherm getoond waarin deze instellingen kunnen worden aangepast. De wijzigingen worden vastgelegd en dit scherm gesloten nadat op de knop Bewaar wordt geklikt. (Om alle wijzigingen daadwerkelijk in de database vast te leggen dient op het hoofdscherm ook nog op Opslaan te klikken.) In dit scherm zijn nog 2 knoppen beschikbaar. Door op de knop Verwijder medewerker te klikken worden de gegevens over de betreffende medewerker zoals opgeslagen in AC-ACC verwijderd. Door op de knop Toon aanmeldscherm te klikken wordt de keuze Single Sign On ongedaan gemaakt. Zolang geen rechten zijn toegekend aan het gebruik van AC-ACC, kan elke gebruiker van SuperOffice alle functionaliteit van AC-ACC gebruiken. Wel is het zo dat voor bepaalde functies aanvullende wachtwoorden noodzakelijk zijn. Date: V 3.0 page 13 of 32

14 4.3 Berichten Gedurende het gebruik van de All-CRM producten wordt veel informatie over het gebruik van de (All-CRM) producten en eventuele afwijkingen vastgelegd. Hiervoor is een standaard systeem ontwikkeld waarin centraal deze informatie wordt vastgelegd. (Alleen AC-DataLink legt niet alle informatie centraal vast. Dit op grond van praktische overwegingen, de omvang van de informatie die door AC-DataLink kan worden vastgelegd is gewoon veel te groot.) Al deze informatie wordt in het tabblad Berichten getoond. De informatie kan des gewenst wordt gefilterd, door de voorwaarden van het filter aan te passen. Er worden verschillende soorten informatie vastgelegd, variërend van het vastleggen dat een gebruiker bepaalde instellingen heeft gewijzigd tot problemen in n applicatie. Per categorie wordt een andere kleur gebruikt zodat snel een overzicht kan worden verkregen. Door op de betreffende regel te klikken wordt detail informatie getoond. Daarnaast is het mogelijk om in het bovenste deel van het scherm een filter op te geven, bijvoorbeeld toon alleen de ernstige fouten, of alleen de meldingen met betrekking tot een enkele applicatie. De getoonde informatie kan worden geëxporteerd naar Excel voor verdere bewerking. Date: V 3.0 page 14 of 32

15 4.4 service De producten van All-CRM ondersteunen notificatie services. Dit betekent dat gebruikers zich kunnen abonneren op bepaalde berichten van de verschillende producten. Wanneer nodig wordt aan de abonnees van een bericht een gestuurd. Deze service kan worden ingesteld in het tabblad . Hierna is een voorbeeld van dit scherm weergegeven: In het bovenste deel van het scherm worden de gegevens ingevoerd die het programma kan gebruiken voor het verzenden van de informatie. Deze informatie wordt eenmalig voor alle producten ingevoerd. Linksboven in het scherm worden de gegevens ingevoerd die nodig zijn voor het feitelijke verzenden (Deze worden versleuteld opgeslagen), rechtsboven staat het veld waarin de handtekening kan worden geplaatst. Deze wordt onderaan de mail geplaatst. Onder de handtekening bevindt zich een testknop, Test waarmee een testmail naar een op te geven adres kan worden verzonden, ter controle of alle informatie correct is ingevoerd. In het onderste deel van het scherm staat de lijst van abonnees. Dit zijn personen die mails moeten ontvangen. Nieuwe abonnees worden toegevoegd door op de knop nieuw te klikken, bestaande worden bewerkt door op de betreffende regel te klikken. In beide gevallen wordt het navolgende scherm getoond. (Zie volgende pagina) Alle velden kunnen worden bewerkt nadat op de knop Bewerken is geklikt. Date: V 3.0 page 15 of 32

16 In dit scherm wordt de naam van de abonnee opgegeven, samen met het mailadres dat hij/ zij gebruikt. Daarna wordt opgegeven hoeveel mails de betreffende persoon maximaal per dag van een bepaalde applicatie wil ontvangen. Vervolgens wordt door middel van vinkjes aangegeven van welke producten de abonnee berichten wil ontvangen en van welk type. Van alle afgevinkte producten zullen alle berichten van de geselecteerde typen naar de betreffende abonnee worden gestuurd. De keuze wordt bevestigd door op de knop Ok te klikken. De wijzigingen worden opgeslagen nadat op het hoofdscherm op Opslaan is geklikt. Een abonnee kan worden verwijderd door op de knop Verwijder abonnee te klikken. Date: V 3.0 page 16 of 32

17 4.5 Database (verbinding configureren) In dit scherm kan de verbinding van de database worden geconfigureerd. Klik eerst op Bewerken. De beschikbare opties spreken voor zich. Meestal is het niet noodzakelijk om deze instellingen te bewerken of aan te passen. Bovenaan staan de gegevens die worden gebruikt om verbinding met de SQL server en de database te maken. Dit is de informatie die eerder is ingevoerd bij het starten van de applicatie. De informatie die wordt ingevoerd onder het kopje SuperOffice wordt gebruikt door voor de serverbased applicaties (Applicaties die geen user interface hebben). De drie knoppen rechtsonder kunnen grote inpakt hebben op de werking van SuperOffice en de All-CRM producten. - Remove all data, verwijderd alle data uit de SuperOffice database. Alleen de basistabellen worden niet gewist. Door te klikken op deze knop wordt dus feitelijk compleet gewist. Er wordt voordat de database wordt gewist om een aanvullend wachtwoord gevraagd. - De knop Export AC-Tables geeft toegang tot een functie waarmee de configuratie bestanden die worden gebruikt door de All-CRM producten worden ge-exporteerd zodat deze kunnen worden veiliggesteld (bijvoorbeeld bij een migratie). - Import AC-Tables importeerd de instellingen die eerder via de exportfunctie zijn bewaard. Date: V 3.0 page 17 of 32

18 De knop Bewerk maakt het mogelijk om de Server informatie en de SuperOffice informatie te bewerken. Date: V 3.0 page 18 of 32

19 4.6 SQL triggers en management Voor het automatisch uitvoeren van taken kan gebruik worden gemaakt van SQL-Triggers. Deze SQL-Triggers voeren aanpassingen uit op de SQL database nadat de gegevens in de SQL database zijn gewijzigd. In het scherm SQL-Triggers is de lijst zichtbaar met de op het systeem actieve SQL-Triggers. Omdat SQL-Triggers bijzonder krachtige instrumenten zijn, op de achtergrond draaien en bij verkeert gebruik bijzonder veel ellende kunnen veroorzaken, worden ze hier besproken. Het wordt ten sterkste afgeraden om zelf SQL-Triggers aan te maken of de bestaande SQL-Triggers te bewerken. De op dit voorbeeld systeem actieve SQL-Triggers hebben de volgende functie: - Appointment_TimeWriter wordt gebruikt door AC-TimeWriter en voorkomt dat gefactureerde activiteiten regels nog kunnen worden aangepast - UpdateAddress vult adresregels aan. Op basis van de postcode en het huisnummer wordt het volledige adres aangemaakt en ingevuld in SuperOffice. Date: V 3.0 page 19 of 32

20 SQL Management geeft toegang tot de SuperOffice database en de Access databases die worden gebruikt door AC-DataLink. Als een Access database wordt opgezocht (door te klikken op Zoek boven in het scherm) wordt de datebase geladen door op de knop Update achter de tablelist te klikken. Wordt geen database opgezocht maar direct op Update geklikt, dan wordt de SuperOffice database geladen. Door nu uit de lijst de gewenste tabel te selecteren en vervolgens op Execute te klikken worden de inhoud van de tabel getoond. (Dat wil zeggen de eerste 500 regels). Des gewenst kan de inhoud van het scherm worden geexporteerd. De knop Tools geeft toegang tot enkele speciale functies die bewerkingen op de database uitvoeren. (Op dit moment het aanmaken van meervelden.) Vanzelfsprekend is dit geen functie die zomaar moet worden gebruikt. Date: V 3.0 page 20 of 32

21 4.7 Tabellen met historie Dit scherm maakt onderdeel uit van AC-Reporting services. Het biedt de mogelijkheid om van elke tabel in de SuperOffice database historie bij te houden en op basis daarvan rapportages te maken. Date: V 3.0 page 21 of 32

22 5 AC-DataLink Om AC-DataLink te kunnen gebruiken is een licentie noodzakelijk. DAARNAAST moet de gebruiker over een gebruiksrecht voor AC-DataLink beschikken om gebruik te mogen maken van het programma. Indien nadat op de knop AC-DataLink de melding verschijnt Geen Licentie terwijl wel een geldige licentie beschikbaar is dan heeft de betreffende gebruiker geen gebruikers recht. Nadat op de knop AC-DataLink is geklikt wordt het onderstaande scherm getoond. In dit scherm zijn een aantal tabbladen beschikbaar. Hierna worden de verschillende tabbladen nader toegelicht. AC-DataLink werkt met Plug-Ins. Op uw systeem kunnen 1 of meer Plug-Ins beschikbaar zijn. Daarom wordt een submenu getoond zodra op de knop AC-DataLink wordt geklikt. Selecteer uit het getoonde menu de gewenste plug-in, of kies voor nieuw om een nieuwe Plug-In aan te maken. Date: V 3.0 page 22 of 32

23 5.1 Algemeen In dit scherm wordt de algemene informatie met betrekking tot de geselecteerde plug-in. In het scherm, zie hierna, zijn enkele opties beschikbaar. Allereerst wordt de naam van de plug-in opgegeven. Aan de hand van deze naam is duidelijk welke plug-in is geselecteerd. Deze naam wordt ook in het keuzemenu getoond. Daarna wordt de locatie van AC-StartActivities opgegeven. Aan de hand van deze locatie kan AC-ACC de relatieve paden volgen naar de verschillende bestanden. Tot slot wordt de locatie opgegeven van het Ini-bestand. Dit ini-bestand bepaalt in grote mate de werking van AC-DataLink. Als dit veld leeg wordt gelaten, dan gaat AC-ACC er vanuit dat alle instellingen in de database worden bewaard. (niet aanbevolen.) Date: V 3.0 page 23 of 32

24 5.2 Ini-bestand In het Ini-bestand worden een aantal algemene instellingen met betrekking tot de Plug-in bewaard. Hiertoe is het ini-bestand verdeeld in een aantal blokken. Bovenin het scherm kan het betreffende blok worden geselecteerd, waarna de instellingen die betrekking hebben op het blok worden getoond en eventueel kunnen worden bewerkt. Het wordt ten sterkste afgeraden om zonder overleg met All-CRM wijzigingen in dit bestand aan te brengen. Fouten in de configuratie leiden tot het niet functioneren van AC-DataLink en / of fouten in de database. Date: V 3.0 page 24 of 32

25 5.3 Field mapping AC-DataLink bestaat naast software uit een aantal configuratie bestanden. Een aantal van deze configuratie bestanden zijn van het type XML. In deze XML bestanden staat de veld mapping. (Welk veld in SuperOffice moet worden gevuld met de informatie uit welk veld in het bronbestand.) Tevens staan in deze XML bestanden de vertaallijsten, welk item uit de lijst uit het bronbestand komt overeen met het item in de SuperOffice lijst. Er is een speciaal scherm om deze lijstitems te bewerken. Vanaf medio 2013 worden alle lijstitem lijsten samengevoegd in een centrale XML (AC- AllLists.xml), wat het beheer aanzienlijk vereenvoudigd. Gezien de ingrijpende consequenties wordt het afgeraden om zelf deze XML bestanden met daarin de field mapping aan te passen. Date: V 3.0 page 25 of 32

26 5.4 Lijsten Zoals al is aangegeven staan in de XML bestanden onder meer lijsten. Deze lijsten kunnen in dit tabblad worden bewerkt. Klik op Bewerken om het scherm te kunnen werken. Nu kan in de combobox de gewenste XML worden geselecteerd. Vanaf medio 2013 wordt gebruik gemaakt van een centrale XML met daarin alle lijsten met listitems. Deze XML heeft als naam AC-AllLists.xml. De andere XML bestanden bevatten daarom geen lijsten meer. Nadat de XML is geselecteerd worden de in de XML aanwezige lijsten getoond in het scherm. Een lijst kan worden geselecteerd door op de naam van de lijst te klikken. Nu wordt een nieuw scherm getoond, waarin de lijstgegevens staan. (Zie hierna.) Date: V 3.0 page 26 of 32

27 In tabblad algemeen staan de algemene gegevens met betrekking tot de lijst, zoals een lijstnaam en de naam van de lijst in SuperOffice. In het tweede tabblad staat de inhoud van de lijst. Links staat de naam zoals in het backoffice systeem wordt gebruikt en rechts de overeenkomstige naam / code in SuperOffice. Date: V 3.0 page 27 of 32

28 Een item in de lijst kan worden bewerkt door op de betreffende regel te klikken en vervolgens op de knop Bewerk te klikken. Nu wordt een nieuw scherm getoond waarin de gewenste wijziging kan worden aangebracht. Praktisch kan de koppeling tussen het gegeven in het back-office en SuperOffice worden gewijzigd door een nieuwe SuperOffice omschrijving te kiezen. Indien is aan gegeven dat het een nieuw item betreft, dan kan ook een omschrijving worden opgegeven die door het back-office systeem wordt gebruikt. Tot medio 2013 was het mogelijk om een standaard waarde op te geven, voor het geval er geen koppeling was gelegd tussen een waarde in het back-office systeem en SuperOffice. Vanaf medio 2013 is deze koppeling niet meer instelbaar. In de logboeken m.b.t. AC-DataLink is een speciaal logboek beschikbaar waarin wordt aangegeven welke gegevens in het back-office systeem geen relatie hebben met de waarde in SuperOffice. Aan de hand van deze informatie is het vrij eenvoudig om de ontbrekende relaties te vinden en het systeem te onderhouden. Date: V 3.0 page 28 of 32

29 5.5 Logboeken AC-DataLink houdt logboeken bij waarin is terug te lezen wat het programma heeft gedaan en welke keuzen door het programma zijn gemaakt. Deze logboeken staan los van het algemene logboeken systeem. Wel is het zo dat ernstige problemen ook in het algemene logboek systeem worden vastgelegd. In dit scherm kan een van de aanwezige logboeken worden geselecteerd en ingezien. Date: V 3.0 page 29 of 32

30 Zoals al aangegeven is er een bijzonder logboek. Dit is hierna weergegeven. Dit logboek Missing ListItems bevat een overzicht van alle Items in het back-office systeem die niet kunnen worden gekoppeld aan een listitem in SuperOffice. Deze items worden daarom gekoppeld aan het bij de inrichting aangegeven default SuperOffice item. Na verwerking van de informatie in deze lijst kan de lijst worden leeg gemaakt door te klikken op de knop Clean-Up missing listitems list. Date: V 3.0 page 30 of 32

31 5.6 Gereedschappen Gereedschappen of tools zijn een aantal hulpmiddelen waarmee de werking van AC- DataLink kan worden gecontroleerd en eventueel worden gecorrigeerd. De verschillende gereedschappen zijn in verschillende tabbladen te vinden. Deze gereedschappen zijn bedoelt om te worden gebruikt onder begeleiding van medewerkers van All-CRM. Date: V 3.0 page 31 of 32

32 6 Document 6.1 Document geschiedenis Versie Datum Auteur Aanpassingen Shams Hadi G. v. Boxtel G. v. Boxtel Eerste exemplaar Aangevuld Revisie 6.2 Juridische voorwaarden Alhoewel dit document met de grootste zorg is samengesteld kan het fouten bevatten of incompleet zijn. Er kunnen geen rechten aan dit document worden ontleend. De inhoud van dit document is vertrouwelijk van aard. Het wordt onder de nadrukkelijke voorwaarde van non-disclosure ter beschikking gesteld. De beschreven informatie is het (intellectuele) eigendom van All-CRM. Kopiëren of te gebruiken op een andere manier dan het beoogde doel van de samenwerking is een schending van auteursrechten en de overeenkomst op grond waarvan dit document is. Alle rechten voorbehouden All-CRM. Date: V 3.0 page 32 of 32

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 Auteur: GvB Datum: 19-06-2015 Versie: v2.5 Reference: 2013-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

ALL-CRM Handleiding AC-DataTrigger

ALL-CRM Handleiding AC-DataTrigger ALL-CRM Handleiding AC-DataTrigger Author: Ger van Boxtel Date: 16-10-2012 Version: v1.0 Reference: 2012, All-CRM 1 Table of content 1 Table of content 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikers handleiding 4 3.1 Aanmeld

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

ALL-CRM Installatie handleiding

ALL-CRM Installatie handleiding ALL-CRM Installatie handleiding Auteur: Shams Hadi Datum: 05-06-2014 Version: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Systeem vereisten 3 2.1 Cliënt (Desktop applicaties) 3 2.2 Cliënt (Internet

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Installatie... 4 Installatie procedure... 4 Aangepaste installatie... 4 Programmagroep PlanCare Dossier... 4 PlanCare Dossier starten... 5 Query bestand selecteren... 5 Database selecteren...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment 2 1-2-3 CRM versie 2.5 Inhoud I Introductie 4 II Installatie en Backup 5 1 Installatie standalone... editie 5 Gebruik 1-2-3 CRM... vanaf USB stick 9 2 Installatie netwerk... editie 10 3 Licentie activeren...

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Service & Call Management 7

Service & Call Management 7 Service & Call Management 7 Handleiding voor configuratie SCM, versie 7.9, NL/NL Laatst bijgewerkt juni 2011 Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud Inhoud Inloggen als beheerder... 2 Basisinstellingen verbindingen... 2 Aanmaken routes... 3 Filteren van routes... 4 Beheren weergave taken... 6 Beheren algemene weergave... 10 Beheren gebruikers... 12

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

ALL-CRM Handleiding AC-DataMover

ALL-CRM Handleiding AC-DataMover ALL-CRM Handleiding AC-DataMover Author: Ger van Boxtel Date: 22-10-2012 Version: v1.0 Reference: 2012, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding. 3 3 Gebruikers handleiding 4 3.1 Stap 1, Database

Nadere informatie