Ieder z n doel Hoe komen we tot doelgerichte zorg, waarbij de patiënt zelf bepaalt welke doelstellingen in zijn levenssituatie van belang zijn?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ieder z n doel Hoe komen we tot doelgerichte zorg, waarbij de patiënt zelf bepaalt welke doelstellingen in zijn levenssituatie van belang zijn?"

Transcriptie

1 Ieder z n doel Hoe komen we tot doelgerichte zorg, waarbij de patiënt zelf bepaalt welke doelstellingen in zijn levenssituatie van belang zijn? Prof. Dr. J. De Maeseneer, MD, PhD Department of Family Medicine and PHC- Ghent University, Belgium General Practitioner (part-time), Community Health Centre, Ledeberg-Ghent (Belgium) Chairman European Forum for Primary Care Secretary-General The network Towards Unity for Health Director International Centre for PHC and FM Ghent University, Belgium WHO-Collaborating Centre on PHC

2 An De Sutter Huisarts Associate professor Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Pauline Boeckxstaens Huisarts PhD Student Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Onderzoeksthema: multimorbiditeit

3

4 Hoe komen we tot doelgerichte zorg, waarbij de patiënt zelf bepaalt welke doelstellingen in zijn levenssituatie van belang zijn? 1. Inleiding 2. Multimorbiditeit in een internationale context 3. De naam van de ziekte 4. Chronische aandoeningen en multimorbiditeit: een verticale benadering of integratie in een versterkte, geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg? 5. Conclusies

5 De mensen worden steeds ouder

6

7 De Epidemie van Multimorbiditeit 50% van de 65 plussers heeft minstens 3 chronische aandoeningen 20% van de 65 plussers heeft er minstens 5.

8 Multimorbiditeit bij chronische aandoeningen, wordt de regel, niet de uitzondering Meer dan de helft van de patiënten met COPD hebben ofwel hart- en vaatlijden, of diabetes Patienten met COPD hebben 3- tot 6- keer meer risico om al deze problemen te hebben (Eur Respir J 2008;32:962-69) (Anderson 2003)

9 De Epidemie van Multimorbiditeit Stijging van multimorbiditeit in een cohortstudie in de USA: Aandeel patiënten met meer dan 5 chronische aandoeningen 31% in > 50% in 2002 Hyperlipidemie, osteoporose stegen sterk Mentale aandoeningen stegen sterk Aantal hartproblemen bleef stabiel

10 Prevalentiecijfers van multimorbiditeit op populatieniveau

11 Prevalentiecijfers van multimorbiditeit uit de eerste lijn

12 Hoe komen we tot doelgerichte zorg, waarbij de patiënt zelf bepaalt welke doelstellingen in zijn levenssituatie van belang zijn? 1. Inleiding 2. Multimorbiditeit in een internationale context: the non-communicable disease crisis 3. Chronische aandoeningen en multimorbiditeit: een verticale benadering of integratie in een versterkte, geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg? 4. Conclusies

13 Communicable versus non-communicable diseases Communicable diseases: Patiënten met HIV/aids, tuberculose, malaria, SOA s, Ontstaan van selective primary health care en verticale mono-disease gerichte programma s Echter: Communicable diseases geven aanleiding tot chronische aandoeningen of krijgen door therapie een chronisch karakter.

14 De naam van de ziekte : chronische aandoeningen of non-communicable Diseases Spreken over een NCD-crisis suggereert een snelle oplossing chronische aandoeningen zijn een deel van la condition humaine en zullen dit blijven. De naam non-communicable diseases (NCDs) stimuleert een analoge aanpak als voor de infectieziekten.

15 Non-communicable diseases Ook hier een verticale ziekte-gerichte aanpak Bv. in België: zorgtraject diabetes, chronische nierinsufficientie,.. Multimorbiditeit Meerdere ziekteprogramma s van toepassing

16 Verticale ziekte-georiënteerde programma s en multimorbiditeit bij chronische aandoeningen Leiden tot duplicatie Leiden tot inefficiënt gebruik van voorzieningen Leiden tot gebrek aan coördinatie Leiden tot ongelijkheid tussen patiënten

17 Inequity by disease : In vele landen is de specifieke toegang tot zorgverlening geconditioneerd door de diagnose van de patient.

18 Inequity by disease becomes an increasing problem both in developed and developing countries [ see ]

19 Resolution WHA62.12 Primary Health Care, including health systems strengthening

20

21 Hoe komen we tot doelgerichte zorg, waarbij de patiënt zelf bepaalt welke doelstellingen in zijn levenssituatie van belang zijn? 1. Inleiding 2. Multimorbiditeit in een internationale context 3. Chronische aandoeningen en multimorbiditeit: integratie in een versterkte, geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg 4. Conclusies

22 EMPOWERMENT

23

24 But

25 Het verhaal van Margriet Margriet is 75 jaar. Vijftien jaar geleden overleed haar partner en leerde je haar kennen als huisarts. Gedurende de afgelopen jaren heeft ze heel wat meegemaakt op medisch vlak: ze kreeg een heupprothese door uitgebreide artrose, ze kreeg last van hoge bloeddruk, diabetes type II, COPD. Bovendien is er osteoporose. Ze woont zelfstandig thuis, met wat hulp van haar jongste dochter Elisabeth. Je bezoekt haar regelmatig en elke keer begint ze te klagen: Dokter, je moet me helpen. Dan volgt een opeenstapeling van klachten en gevoelens van onwel zijn: soms heeft het te maken met het hart, op een andere keer met de longen, dan is het de heup,

26 Elke keer suggereer je volgens de standaarden- alle soorten onderzoek, die echter haar situatie niet verbeteren. Ze wordt steeds meer ongedurig over het gebrek aan vooruitgang, en je gevoelens van machteloosheid en niet genoeg te doen, nemen toe. Bovendien moet je soms werken met standaarden die tegenstrijdig zijn: voor COPD heeft ze corticosteroïeden nodig, wat dan uiteraard weer slecht is voor haar diabetes-controle. De aanpassing van de medicatie voor de bloeddruk (soms te hoog, dan weer te laag), kan op weinig bijval rekenen, evenmin je belangstelling voor haar HbA1C en de resultaten van haar longfunctietesten.

27 Na zo vele contacten zegt Margriet: Dokter, ik wil u vertellen wat voor mij er echt toe doet. Op dinsdag en donderdag wil ik mijn vrienden in de buurt bezoeken om met hen kaart te spelen. Op zaterdag, wil ik naar de supermarkt gaan met mijn dochter. En voor het overige, wil ik gerust gelaten worden, ik wil niet meer voortdurend de therapie aanpassen, En ik wil ik niet meer voortdurend dit moeten doen en dat moeten laten. In het gesprek dat volgde, werd het duidelijk op welke manier Margriet de doelstellingen voor haar leven had geformuleerd. En tezelfdertijd was er de uitdaging hoe de NHG-standaarden een bijdrage konden leveren tot de realisatie van de doelstellingen van Margriet. Je bezoekt Margriet² nu opnieuw met enthousiasme: je weet wat ze wil, en hoeveel je daar (maar) kan toe bijdragen.

28 Sum of the guidelines Taken voor de patiënt Gewrichtsprotectie Energieverbruik beperken Self monitoring van bloedsuiker oefentherapie Zonder belasting bij ernstig voetpathologie, met belasting voor de osteoporose Aerobic oefeningen ged 30 min per dag spierversterking bewegingsrange Vermijden van omgeving die COPD exacerbaties kan uitlokken Dragen van correct schoeisel Beperk alcohol Behouden van normaal gewicht Klinische taken Jaarlijks influenzavaccinatie Bloeddrukcontrole bij elk consult en soms ook thuis Bekijken van de zelfmetingen van de glycemie Voet onderzoek labotesten: Microalbuminuria jaarlijks (indien afwezig) Creatinine en electrolieten minstens 1-2 keer per jaar Cholesterol jaarlijks Leverfunctie tweejx per jaar HbA1C twee tot 4 keer per jaar Verwijzingen physiotherapie oogonderzoek longrevalidatie Time Medications 7:00 AM Ipratropium dose inhaler Alendronate 70 mg/wk 8:00 AM Calcium 500 mg Vit D 200 IU Lisinopril 40mg Glyburide 10mg Aspirin 81mg Metformin 850 mg Naproxen 250 mg Omeprazol 20mg 1:00 PM Ipratropium dose inhaler Calcium 500 mg Vit D 200 IU 7:00 PM Ipratropium dose inhaler Metformin 850 mg Calcium 500 mg Patient education Vit D 200 IU voetverzorging Lovastatin 40 mg Osteoartritis Naproxen 250 mg COPD medicatie en gebruik van de toestelletjes As needed Diabetes 11:00 PM Ipratropium dose inhaler Albuterol dose inhaler Paracetamol 1g Boyd et al. JAMA, 2005

29

30 Problems with guidelines in multimorbidity Evidence is produced in patients with 1 disease (exlcusion of patients with co-morbidity) Guidelines may lead to contradictions (e.g. in therapy) Outcome measures: patient relevant?

31

32 Treat-to-target Treat the patient

33 Problems with guidelines in multimorbidity Standaarden of richtlijnen voor mensen met meerdere aandoeningen? Bv. diabetes + depressie? - Er is geen gestructureerd clustering van combinaties van ziektes (lage prevalenties, zwakke associaties) - Een generische aanpak lijkt meer relevant dan een ziekte- of combinatiespecifiek aanpak

34 Quality of care Efficacy Medical Effectiveness Contextual Efficiency & equity Policy EVIDENCE De Maeseneer J, van Driel M,et al. The Lancet 2003;362:

35

36 Probleem-georiënteerd versus Doel-georiënteerd Definitie van gezondheid Probleemgeoriënteerd Afwezigheid van ziekte zoals gedefinieerd door het gezondheidszorgsyste em Doel-georiënteerde zorg Maximale gewenste en bereikbare kwaliteit en/of kwantiteit van leven zoals gedefinieerd door elk individu

37 Problem-oriented vs goal-oriented care Problem-oriented Goal-oriented Doelstellingen van gezondheidzorg Ziekte uitroeien Mortaliteit voorkomen Het individu ondersteunen om zijn maximale gezondheidspotentieel te bereiken

38 Problem-oriented vs goal-oriented care Hoe succesvolle zorg meten? Problem-oriented Accuraatheid van diagnostiek Evidence-Based behandeling Dalende morbiditeit Dalende mortaliteit Goal-oriented Bereikt de patiënt zijn individuele doelstellingen?

39 Problem-oriented vs goal-oriented care Problem-oriented Goal-oriented Wie evalueert het succes Arts Pay for Performance systemen Patient

40 Evolutie van Chronic Disease Management naar Participatory Patient Management Stelt de patiënt centraal in het proces Verandert het perspectief van probleem georiënteerde zorg naar doelgerichte zorg

41

42

43

44 F R A G M E N T A T I O N duplicatie inefficiënt gebruik van voorzieningen gebrek aan coördinatie

45 The first essential is to curb the incentive for specialisation, which has been encouraged to an unreasonable degree..

46 Wat er voor patiënten echt toe doet Functionele toestand Sociale participatie

47 De componenten van het menselijk functioneren volgens ICF Participatie Zorg dragen voor anderen Activiteiten Knopen dichtdoen Lichaamsfuncties De beweeglijkheid en stabiliteit van de gewrichten Lichaamsstructuur Gewrichten Externe en persoonlijke factoren 47

48 Doelgerichte zorg patiëntgerichte benadering focust op alternatieve gezondheidsgerelateerde uitkomstmaten kwaliteit van leven functionele toestand sociale participatie aandacht voor empowerment van patiënten.

49 Doelgerichte zorg Nood aan paradigmashift bij hulpverleners èn bij patiënten Paradigm shift = a profound change in a fundamental model or perception

50 Problem oriented paradigm: Evidence based medicine treat to target : cave: pay for performance systemen Ziektespecifieke zorgtrajecten ->Het is een extreme uitdaging om doelgerichte zorg te bieden in een systeem dat gedomineerd is door en gestructureerd is volgens een strikt biomedisch model.

51 Als de tijd genomen wordt om het perspectief van de patiënt helder te krijgen zullen de doelstellingen van de therapie meer helder zijn en zal de patiënt ook duidelijkheid hebben over waar het met de aanpak al dan niet naartoe kan gaan. Goede communicatie Contextual evidence: =Specifieke patiënt in zijn/haar specifieke situatie Persoonlijkheid Persoonlijke geschiedenis Kenmerken van de ziekte Doelstellingen (persoonlijk, familie) Sociaal economische en culturele omstandigheden

52 Hoe komen we tot doelgerichte zorg, waarbij de patiënt zelf bepaalt welke doelstellingen in zijn levenssituatie van belang zijn? 1. Inleiding 2. Multimorbiditeit in een internationale context 4. Chronische aandoeningen en multimorbiditeit: een verticale benadering of integratie in een versterkte, geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg? 5. Uitdagingen

53 Ieder zijn doel Uitdagingen voor goal oriented care

54 Paradigmashift: probleem->doel - Informeren/ overtuigen/ opleiden zorgverleners - Ondersteuning/educatie van patiënten

55 Het identificeren van doelstellingen Doelen formuleren is voor patiënten immers geen evidente oefening Denk maar aan jezelf Kwalitatief onderzoek (met diepte-interviews) heeft hierbij belangrijke drempels aangetoond Laat staan dat we deze oefening evident kunnen maken in een klassiek huisartsenconsult

56 Doelen identificeren is teamwerk Patiënt als belangrijkste speler Oefening van de zorgkundigen in het rust- en verzorgingstehuis. Zij waren erg goed vertrouwd met wat de bewoners belangrijk vonden Continuïteit van zorg Intensiteit van het contact De rol van de ergotherapeut Expert in het menselijk functioneren Expert in het begeleiden van doelstellingen formuleren

57 Hoe zullen deze doelen ons beleid beïnvloeden? Hier hebben we onvoldoende zicht op Gevaar voor verslapping van medische zorg? kwaliteit van doelgerichte zorg moeilijk te vatten in wetenschappelijk onderzoek Er is geen gouden standaard voor geïndividualiseerde zorg Andere uitkomstmaten nodig En doen we dit niet al? Huisartsen integreren contextuele en persoonlijke factoren in hun (complex) zorgbeleid Cave: grotere aandacht voor biomedische targets, pay for performance systemen en ziektespecifieke zorgtrajecten

58 Doelgerichte zorg : valkuil voor ongelijkheid in zorg? Cognitieve beperkingen Taalproblemen Psychiatrische problematiek Emotionele ontreddering Socio-economische omstandigheden Moeilijkheden met eigen beslissingen nemen -> Therapeut/zorgverlener hierin rol van advocaat. -> Quid identificatie van zorgproblemen die patiënt zelf niet identificeert?

59 Core value of primary care. To rely as much as possible on the power of patients to take care of their own illness. Zoveel als mogelijk vertrouwen op de kracht van patiënten om zelf hun ziekte in handen te nemen

60 Dank voor uw aandacht

61 Problems with guidelines in multimorbidity - RCT: strikte inclusiecriteria, co-morbiditeit vaak exclusie criterium - Bv. Fortin et al 980 dossiers. Meeste patiënten die in aanmerking kwamen voor antihypertensiva trial zouden geëxcludeerd worden op basis van comorbiditeit - Populatie in trials: niet altijd vergelijkbaar met populatie in de huisartsgeneeskunde - Bv. Mant et al Populatie in studie waarop de richtlijn is gebaseerd is anders dan populatie in huisartspraktijk - Uitkomstmaten: relevant voor de patiënt

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

REUMA EN BEHOUD VAN WERK. richtlijn voor de patiënt

REUMA EN BEHOUD VAN WERK. richtlijn voor de patiënt REUMA EN BEHOUD VAN WERK richtlijn voor de patiënt 1 REUMA EN BEHOUD VAN WERK INHOUD 2 4 5 6 6 11 12 18 23 24 25 26 Inleiding Waarom is werk belangrijk, ook als ik reuma heb? Hoort het onderwerp werk bij

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Medisch en psychologisch, meer dan logisch! inaugurele rede door prof. dr. judith b. prins

Medisch en psychologisch, meer dan logisch! inaugurele rede door prof. dr. judith b. prins Medisch en psychologisch, meer dan logisch! inaugurele rede door prof. dr. judith b. prins inaugurele rede prof. dr. judith b. prins Eén op de drie mensen krijgt kanker tijdens zijn leven. In het UMC St

Nadere informatie

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Meer bestuurskracht nodig van zorggroepen Utrecht, augustus 2012 Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Nadere informatie

Genetische testen en gezondheid

Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid We hebben allemaal een unieke combinatie van genen van onze ouders geërfd. Onze unieke combinatie van genen en de invloed van onze omgeving

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Regie over de plaats van sterven

Regie over de plaats van sterven Berdine Koekoek Regie over de plaats van sterven Een kwantitatieve en kwalitatieve verkenning Apeldoorn mei 2014 afstudeeronderzoek master Strategisch management in de non-profit 2012-2014 Faculteit, Recht,

Nadere informatie

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG Whitepaper Voka Health Community mobile Health inhoudstafel inleiding p. 4 hoofdstuk 1: mhealth? Kenmerken en situering p. 8 hoofdstuk 2: Meerwaarde

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Oktober 2012 Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Colofon Uitgever 2012 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp

Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp Foto: Martine Sprangers De hulpverlener als brug tussen kennis en cliënt Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp Door Cora Bartelink Hulpverleners vragen zich af hoe zij vraaggericht werken

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

MEER DAN DE SOM DER DELEN?

MEER DAN DE SOM DER DELEN? MEER DAN DE SOM DER DELEN? Een samendenken van menslievende zorg en Lean denken, met als casus de maatschappelijke opvang. Masterthesis Zorg, Ethiek en Beleid Universiteit van Tilburg Caroline Zielhorst

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Komt een patiënt bij zijn coach

Komt een patiënt bij zijn coach Komt een patiënt bij zijn coach Een nieuwe blik op patiëntenbeleid Drs. R.A.E. Gerads MPIM RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de

Nadere informatie

Zorg uit Voorzorg. Een preventief programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen* Wetenschappelijk artikel. Verantwoording - de theorie.

Zorg uit Voorzorg. Een preventief programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen* Wetenschappelijk artikel. Verantwoording - de theorie. Zorg uit Voorzorg Een preventief programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen* Dr. Ramon Daniëls, senior-onderzoeker en senior-docent, Kenniskring Autonomie en Participatie, Zuyd Hogeschool Dr. Erik van

Nadere informatie