Notitie kwaliteitszorg 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie kwaliteitszorg 1"

Transcriptie

1

2 Notitie kwaliteitszorg 1 NOTITIE KWALITEITSZORG MOVE Research Institute Amsterdam Kwaliteitszorg wordt gedefinieerd als zorg voor de kwaliteit, middels een concrete manier van werken, die maakt dat de kwaliteit van het onderzoek of onderzoeksresultaten voortdurend kan toenemen of op peil blijft. Kwaliteitszorg met betrekking tot onderzoeksresultaten heeft als doel de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het onderzoek te maximaliseren. Het omvat het geheel aan activiteiten dat is gericht op de volgende doelstellingen: 1) Optimaliseren van de kwaliteit van de onderzoeksresultaten 2) Bewaken van de kwaliteit van het onderzoeksproces De belangrijkste actoren in de kwaliteitszorg binnen MOVE zijn, de directie, de onderzoekscommissie en de hoogleraren c.q. projectleiders. Met de laatste categorie wordt bedoeld diegenen die leiding geven aan de onderzoeksprojecten, in het vervolg aangeduid met hoogleraren. In de regel gaat het hierbij om projecten van promovendi en/of post-docs. Hoewel ook kleinere projecten binnen MOVE worden uitgevoerd, wordt hiervoor geen specifiek beleid gevoerd. De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg ligt bij de afdelingshoofden van in MOVE vertegenwoordigde afdelingen binnen FBW, VUMC en ACTA, dit gezien de diversiteit van het onderzoek binnen MOVE en het feit dat de MOVE directie geen personele bevoegdheden heeft. Zo nodig zal de MOVE directie dan ook rapporteren aan afdelingshoofden van MOVE leden. MOVE wil een systeem van kwaliteitszorg met een minimale administratieve belasting. AD 1) OPTIMALISEREN VAN DE KWALITEIT VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN Rol directie De directie stimuleert bewustzijn van het belang van een hoge onderzoekskwaliteit onder de MOVE leden door behaalde resultaten met hoge impact intern en extern te communiceren. De directie expliciteert het belang van kwaliteitszorg in introductiegesprekken met nieuwe leden en promovendi. De directie monitort de kwaliteitszorg in jaarlijkse gesprekken met hoogleraren. Kwaliteitszorg staat standaard op de agenda. Gestreefd wordt naar een minimaal tijdbeslag en minimale bureaucratie. De directie biedt methodologische support en zo mogelijk training aan en adviseert ten aanzien van elders beschikbare support en training. De directie evalueert jaarlijks de kwaliteitszorg samen met de onderzoekscommissie. Rol onderzoekscommissie, CWO en ECB De onderzoekscommissie geeft goedkeuring aan en feedback op projectplannen voor PhD en post-doc projecten voor zo ver deze niet extern door middel van peer-review zijn beoordeeld. De uitwerking van dergelijke plannen mag beperkt zijn in geval van externe promovendi. De onderzoekscommissie geeft goedkeuring van en feedback op PhD begeleidingsovereenkomst waarin ook afspraken over kwaliteitszorg zijn vastgelegd. De onderzoekscommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over kwaliteitszorg aan de directie. De onderzoekscommissie biedt ondersteuning bij het opstellen van beleid m.b.t. de kwaliteitszorg, de vastlegging hiervan in documenten, en de communicatie naar de MOVE leden en zo nodig derden. Onderzoek met menselijke proefpersonen moet in alle gevallen worden beoordeeld op ethische criteria. Dit onderzoek kan eerste instantie worden voorgelegd aan de Ethische Commissie Bewegingswetenschappen (ECB). Deze beoordeelt of het onderzoek aan de METC moet worden voorgelegd, hetgeen zeker het geval is indien proefpersonen op basis van hun medische status worden gerekruteerd en indien invasieve onderzoeksmethoden worden gebruikt. Indien de ECB zich bevoegd acht, dat wil zeggen indien het onderzoek niet valt onder de wet op het medisch-wetenschappelijk onderzoek (WMO, 1998), toetst de ECB het onderzoeksvoorstel op ethische criteria. Voor meer informatie zie: over-de-faculteit/commissies/ethische-commissie/index.asp

3 Notitie kwaliteitszorg 2 De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van MOVE (CWO) is een subcommissie van de Onderzoekscommissie. De CWO test onderzoeksprotocollen voordat ze kunnen worden voorgelegd aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) of de Dierexperimentencommissie (DEC) van het VU Medisch Centrum. Voor meer informatie zie: Rol hoogleraren en stafleden Een belangrijk middel in de waarborging van de kwaliteit van onderzoek is een gedegen selectie van promovendi en junior onderzoekers. Dit is de primaire verantwoordelijkheid van de hoogleraren. De hoogleraar beoogt streven naar excellentie over te brengen in meester-gezel relatie met junior medewerkers, promovendi en master/bachelor studenten. De hoogleraar stelt kwaliteit aan de orde in jaargesprekken, en in beoordeling / go-no-go beslissingen (na 1 jaar in het geval van een promovendus) en voert eventueel corrigerende acties op incidentele afwijkingen. AD 2) BEWAKEN VAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERZOEKSPROCES Kwaliteitszorg op het niveau van het onderzoeksproces heeft als doel het voorkomen van fouten en niet integer gedrag. Bewaking van het proces is de verantwoordelijkheid van de hoogleraren. Binnen een multi-disciplinair instituut als MOVE zijn onderzoeksmethoden te verschillend tussen groepen om gedetailleerde procedures voor het instituut op te stellen en audits zijn vanwege de diversiteit niet werkbaar. Richtlijnen voor het onderzoeksproces zijn in verschillende documenten, zoals de Research Guide, vastgelegd, die via de website van MOVE beschikbaar zijn. Rol directie De directie ontsluit middels de website van MOVE de volgende bronnen met betrekking tot onderzoekskwaliteit: - de Research Guide (zie: - procedures met betrekking tot integriteit (zie - de PhD guide (http://www.move.vu.nl/en/working-at-move/getting-your-phd/move-phd-student-booklet/index.asp) De directie houdt jaarlijks een ronde van gesprekken met promovendi, waarin aandacht wordt besteed aan de kwaliteitszorg. Bij dit gesprek zijn altijd MOVE leden aanwezig met verschillende achtergrond om te zorgen dat er voldoende detailkennis is teneinde te kunnen monitoren of de kwaliteit voldoende is. De gesprekken vinden in ieder geval in het eerste jaar van aanstelling plaats en daarna op verzoek van de promovendus of de directie (dit laatste naar aanleiding van de jaarlijkse schriftelijke rapportage van de promovendus aan de directie). De directie monitort in exit gesprekken met promovendi de kwaliteitszorg. De directie garandeert de vertrouwelijkheid van deze gesprekken. Wanneer de directie een onvoldoende navolging van regels/adviezen constateert, zal dit aan de leidinggevende meegedeeld worden en indien nodig aan het afdelingshoofd en de decaan. Rol hoogleraren De hoogleraren stimuleren hun medewerkers en studenten te werken volgens procedures. De hoogleraren stellen kwaliteitsbewaking en ethiek in jaargesprekken en begeleidingsgesprekken aan de orde. De hoogleraren dragen zorg voor een systeem van kwaliteitsbewaking binnen de eigen groep. De hoogleraren dragen zorg voor een systeem voor controle van meetinstrumenten. De hoogleraren dragen zorg voor een systeem voor controle van data-acquisitie, software (custom-made), data opslag en documentatie. Bijzondere aandacht is nodig bij projecten waarin meerdere groepen participeren (bijv. In het geval van promovendi die zowel klinisch als meer basaal onderzoek doen). Voor een voorbeeld zie appendix A.

4 Notitie kwaliteitszorg 3 INFORMATIE VOOR MOVE LEDEN SLOTOPMERKING Kwaliteitszorg is een continu proces en het huidige beleid zal moeten worden bijgehouden en aangepast en verder moeten worden versterkt, o.a. middels regelmatig evaluatie en bijstelling van procedures. Bij onderzoek draait het om vertrouwen, kennis van zaken en precisie. Om kwaliteitszorg te kunnen garanderen is inhoudelijke kennis van zaken onontbeerlijk.

5 Appendix A: Example of plan for data and software management 4 This document is handed out to MSc and PhD students in the musculoskeletal biomechanics program of MOVE. END-OF PROJECT CARE INTRODUCTION A research project is usually finalized with a report or article that is submitted either to the supervisor in case of a report or to a journal. This is also the start signal for some very important activities that we can summarize as end-of-project care, revolving around archiving data. Archiving is extremely important for two reasons: 1. To be able to provide proof for what has been reported, according to the rules of Good Laboratory Practise (GLP: to ensure the quality and validity of the data.. ). See internet for more information on GLP (e.g., Good_laboratory_practice and In some cases publication of source data as supplementary material is required and many journals require that data can be retrieved up to 10 years after publication. 2. Re-analysis of data. Revision of a paper may require re-analysis of data. Even if data are not published, they may be reanalyzed to be published or to be used as pilot data at a later stage. Keep in mind that data acquisition has required substantial resources and taken considerable effort of the researchers, the supervisors and last but not least the subjects. So don t let good data go to waste. Data storage should be done such that another person can re-analyze the data. To facilitate this, some recommendations are given below. FORMAT Store data digitally as much as possible, i.e. on a hard disk or DVD, not on paper. However, informed consent forms, correspondence about ethical approval will have to be kept in paper format. Store all information on paper in a folder and add a table of contents. Notes taken during experiments and analysis and log books should be digitized. SUBJECT DATA All data should be anonymized and a single key (stored in a separate and password protected file) provides the link between the subject code and personal data (name, date of birth etc.). SOFTWARE Data analysis software (usually matlab and or scripts of the statistical analysis) should be stored and ample comments should be added. At the end of the project, create a clean version of your software, including programs that create the figures in your report or paper. Ideally this should allow someone else to reproduce reported results from raw data. This requires that software is documented with ample comments. Often the main matlab script for data analysis is also a good place to store all specific information (e.g. on trial 5 of subject 10, the ground reaction force data are not valid and hence inverse dynamics analysis results are replaced by NaNs). Show the cleaned up version of your software to your supervisor and ask him or her whether to check it carefully. DOCUMENTS All documents created in the course of a project, from the first idea, to grant application and application for medical ethical approval, patient information letter etc., should be stored.

6 Appendix A: Example of plan for data and software management 5 DATA The data should be stored such that your cleaned up software allows easy access to the data and that the analyses done for your report or paper can be repeated. As an example for a typical experiment involving movement analysis one should store the following: 1. Raw data, i.e. the data directly obtained during data-acquisition. During data acquisition and the next steps using systematic filenames which provide all the necessary information to identify a file, e.g. a number for the subject, a code for the experimental condition, a number for the trial, simplifies analysis and archival. 2. Processed data, i.e. the data processed with standard methods, for example time series of joint angles, joint moment or EMG linear envelopes. Often storing data in this format makes subsequent analysis steps a lot more efficient, since initial processing can be skipped. 3. Parameters extracted from the data, or the software to reproduce these efficiently from processed data. 4. Files combining data of the whole experiment (often Excel or SPSS format), with clear identification of the variables. 5. Scripts or detailed descriptions of procedures for generating descriptive statistics and performing statistical tests as reported. 6. In addition provide a key to coding of file names. LITERATURE Store the Endnote or Reference Manager file used for generating the bibliography of the paper or report, as well as PDFs of papers that have been used during the project. FINALLY Hand over all the data to your supervisor. The supervisor stores two copies in separate places.

7

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Het onderwerp datamanagement is zeer actueel. Toenemende eisen van externe partijen als subsidieverstrekkers, maar ook de veranderende aard

Nadere informatie

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding Board of Studies critical conscience of the degree programme 28 april 2015 April 28 th 2015 Alles over de opleidingscommissie Everything about the

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2009

SPIder Koerier. Winter Editie 2009 Nummer 2009-4 SPIder Koerier Winter Editie 2009 www.st-spider.nl Redactioneel Buiten wordt het met de dag kouder: de winter is aangebroken in Nederland! Een mooi moment om de SPIder Koerier voor de open

Nadere informatie

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual report WHO Collaborating Center in Occupational Health Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Nadere informatie

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL Master thesis University of Twente Faculty of management and governance Master Health Sciences Management track Author Willemien

Nadere informatie

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 OPERA-PG-COV002 Ewoud Verhoef 5 juli 2011 COVRA N.V. Inhoudopgave 1. Inleiding... 1 1.1. Achtergrond... 1 1.2. Doelstelling Meerjarenplan... 1 1.3. Totstandkoming Meerjarenplan...

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

Richtlijnen voor kwaliteitsborging in gezondheids(zorg)onderzoek:

Richtlijnen voor kwaliteitsborging in gezondheids(zorg)onderzoek: Amsterdams Centrum voor Onderzoek naar Gezondheid en Gezondheidszorg Richtlijnen voor kwaliteitsborging in gezondheids(zorg)onderzoek: Kwalitatief Onderzoek Netwerk Kwalitatief Onderzoek AMC-UvA Netwerk

Nadere informatie

AN INSTRUCTIONAL SUPPORT SYSTEM FOR TRAINING SIMULATORS

AN INSTRUCTIONAL SUPPORT SYSTEM FOR TRAINING SIMULATORS AN INSTRUCTIONAL SUPPORT SYSTEM FOR TRAINING SIMULATORS PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Twente, op gezag van de rector magnificus, prof. dr. Th. J. A. Popma, volgens

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice. Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid

Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice. Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea

Nadere informatie

Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden

Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden WHICH INTERVENTIONS REALLY HAVE AN IMPACT ON HUMAN BEHAVIOUR? Janine Plaisier & Jenneke van Ditzhuijzen Risicotaxatie bij verlof Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden Een (inter)nationale vergelijking

Nadere informatie

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 1 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport 2 Inhoud/contents Inhoud/Contents Voorwoord/Preface 4 Mid-Term

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA About this publication Selection of Research Data; Guidelines for appraising and selecting research data A report by DANS

Nadere informatie

PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch

PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch Term Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie accept (risk response) acceptance acceptance criteria activity agile methods A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK Radboud University Nijmegen (RU) Master Thesis propositions into a framework Ing. Martijn van den Tillaart Thesis number: 110 IK Author: Ing. M.J.C. van den Tillaart Place: Cuijk Date: april 15, 2009 Document:

Nadere informatie

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions?

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Studenten: J. Jacobs en M. Hoetjes Studentnummers: 9981121 en 9981122 Teamnummer: 612 Afstudeerbegeleider: Drs. B.J. van Staveren RE

Nadere informatie

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, of krijgt u hem via via en zou u hem graag direct ontvangen: stuur dan een mail naar phd@vub.ac.

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, of krijgt u hem via via en zou u hem graag direct ontvangen: stuur dan een mail naar phd@vub.ac. Vrije Universiteit Brussel Nieuwsbrief voor junioronderzoekers 24 april 2008 INHOUD 1. Deze nieuwsbrief 2. Cursus Leidinggeven 3. Workshop 'How to make a good Powerpoint Presentation' 4. IES Research Colloquium

Nadere informatie

BIM en de projectmanager

BIM en de projectmanager BIM en de projectmanager Onderzoek naar de impact van het Bouw Informatie Model op de rol van de projectmanager 22 oktober 2012 Annieke Smith Technische Universiteit Delft Afstudeeronderzoek Annieke Smith

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

EWF Guide to deal with the transition from EN 287-1 to EN ISO 9606-1 as efficiently as possible

EWF Guide to deal with the transition from EN 287-1 to EN ISO 9606-1 as efficiently as possible EWF Guide to deal with the transition from EN 287-1 to EN ISO 9606-1 as efficiently as possible EWF-654-13 EWF Guide to deal with Transition from EN 287-1 to EN-ISO 9606-1 as efficiently as possible Published

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

Leones. IT Service Assessment & Improvement

Leones. IT Service Assessment & Improvement Leones IT Service Assessment & Improvement 05-03-2009 IT Service Assessment & Improvement Versie 2.0 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool

Nadere informatie