Kock volhoudbaar advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kock volhoudbaar advies"

Transcriptie

1 Eerste Compagnonsweg AA Bontebok KvK: Curriculum vitae Persoonlijke gegevens: Naam Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoon Geboortedatum Burgerlijke staat Nationaliteit : Kock A. J. A. : Charlie : Eerste Compagnonsweg 15 : 8415 AA Bontebok : / : : 6 januari 1958 : gehuwd : Nederlandse Werkervaring: Zelfstandig adviseur voor Kock volhoudbaar advies: Organiseren bewonersavonden gemeente Winsum. Procesmanager en bewonerscommunicatie upgrade 10 rijwoningen energie neutraal voor woningcorporatie Elkien. Procesmanager en begeleiding deelnemers energiesprong woningrenovatie 80% stadsregio Leeuwarden. Begeleiden NHL project LEGOlisering vernieuwbouw bestaande woningvoorraad. Opdracht werven van 30 particuliere woningeigenaren voor het project energiesprong in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Ontwikkelen van energievisie voor publieksvoorzieningen in Garyp. Opdracht helpende hand van de provincie Groningen: Ondersteuning van zeven gemeenten bij het ontwikkelen van aanpakken gericht op de particuliere woningeigenaar. Opdracht van de gemeente Veendam: ondersteuning bij benaderen van particuliere woningeigenaren. Opdracht gemeente Groningen: Voorbereiding en deelname charrette warmte Opdracht gemeente Leeuwarden: kwartier maken slim met energie en water in de bestaande woningvoorraad in Leeuwarden. Enkele kleine communicatie opdrachten. Agentschap NL voorheen SenterNovem als senior adviseur: 2010 Financiële en procesmatige advisering in het kader van de blok voor blok aanpak.

2 Drie projecten in de bestaande woningvoorraad in Sneek, Heerenveen en Skarsterlân. Het betreft procesbegeleiding, inbrengen van doelgroep-, gedrag- en technische kennis. Ondersteunen van de betrokken woningcorporaties bij de drie projecten. Begeleiding en ontwikkelen project bij woningcorporatie de Huismeesters in Groningen voor het veranderen van routinegedrag na renovatie van de woningen in de tuinwijk. Begeleiden van drie innovatieve nieuwbouw projecten in Borger Odoorn, Tynaarlo en Hoogeveen. Ondersteuning van Energie Akkoord Noord Nederland met korte interventies gericht op gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, bouwers, architecten met als doel draagvlak en kennisontwikkeling in het kader van woningplan. Ondersteuning koploper in de woningbouw 2009 Procesbegeleiding en kennisoverdracht met als resultaat dat energiebesparing is verankerd in het proces met voldoende ambitie op 11 locaties bij nieuwbouw en in de bestaande voorraad 3 koplopers en 8 mainstream projecten in Noord Nederland. Acties op het terrein van gedragsbeïnvloeding initiëren en afspraken tussen lokale partijen maken voor continuering van de interventies voor een aantal jaren in de wijk Heechterp- Schieringen in Leeuwarden en de wijken de Hoogte en Tuinwijk in Groningen. Begeleiden studie van de evaluatie van de 4 pilots gedragsverandering in krachtwijken en op basis van de uitkomsten de aanpak verbeteren en focussen. Ondersteuning koploper (Seinenprojectontwikkeling) in de woningbouw 2008 Begeleiden van 4 herstructureringslocaties en kennis overdragen aan gemeenten en woningcorporaties door middel van geven van presentaties, deelnemen aan 4 charrettes, korte interventies en het organiseren van een themabijeenkomst gericht op renovatie van bestaande voorraad in Noord Nederland. Begeleiding van energievisie op gemeenteniveau in Hoogeveen als input voor strategie gemeente voor interventies in de bestaande woningvoorraad. Ontwikkelen van een gedragsaanpak t.b.v. de prachtwijken van Vogelaar en vervolgens een opschaal strategie ontwikkelen. Entameren en begeleiden van het noodzakelijke onderzoek voor de interventiestrategie, procesbegeleiding, overleggen, stukken schrijven t.b.v. pilot Heechterp- Schieringen in Leeuwarden. Uitvoeren van pilot in wijk Heechterp Schieringen in Leeuwarden met als resultaat 10 % besparing door middel van beïnvloeden van routinegedrag van bewoners Initiëren van concretisering van energie ambities met alle betrokken partijen op 5 locaties in Noord Nederland. Partijen bij elkaar roepen en kennis leveren t.b.v. inhoud en proces. Interventies plegen om individueel of bij alle partijen draagvlak te laten ontstaan voor realisering van (nog hogere) ambities op het terrein van energiebesparing en inzet DE. De activiteiten zijn vooral gericht op de bestaande bouw. Naast het begeleiden van locaties zal bij de betreffende corporatie(s) ook 2

3 worden ingezet op het borgen van ambitieuze energiebesparing in het voorraad/onderhoudsbeleid. Individuele of groepsinterventies en deelname aan een drietal charrettes om de kennis bij partijen te vergroten en draagvlak te laten ontstaan voor verdergaande energieambities. Dit gebeurt door actieve, op de doelgroep toegespitste kennisoverdracht in de vorm van presentaties en workshops tijdens regionale bijeenkomsten. Samenwerken met gemeenten en provincies. Ook hier ligt de nadruk op de bestaande woningvoorraad. Voorbeelden Seinen projectontwikkeling transparant (laten) maken zodat andere partijen hiermee aan het werk kunnen Ondersteunen van 10 gemeenten per jaar bij het maken van energievisies voor nieuwbouwlocaties en het borgen van de EPL ambities d.m.v. afspraken tussen de diverse partijen bij de locaties in Noord Nederland. Procesbegeleiding en kennisoverdracht Ondersteunen van 10 gemeenten per jaar bij het maken van energievisies voor nieuwbouwlocaties en het borgen van de EPL ambities d.m.v. afspraken tussen de diverse partijen bij de locaties in Noord en Zuid Holland. Procesbegeleiding en kennisoverdracht Ontwikkelen van doelgroep aanpak gericht op het veranderen van routinegedrag van diverse doelgroepen zoals corporaties, gemeenten en partijen in de bouwkolom met als doel interventiestrategieën ontwikkelen gericht op energiebesparing in de gebouwde omgeving. De aanpak verder ontwikkelen door het zoeken naar relevante determinanten en die laten onderzoeken met als doel het ontwikkelen van effectieve en efficiënte interventiestrategieën per doelgroep. Begeleiding van onderzoek naar effectiviteit en samenhang van instrumenten. De kunst van het gedrag veranderen. Ontwikkelen van een aanpak gericht op het veranderen van routinegedrag bij consumenten Financiële afhandeling van subsidies in het kader van het programma Lange Termijn Gebouwde Omgeving (LTGO subsidieprogramma) Senior beleidsadviseur bij de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN). Beleidsterreinen VEWIN : Duurzaam watergebruik (voorheen waterbesparing) Energie- efficiency en duurzame energie binnen de bedrijfstak drinkwater Energiebesparing bij het gebruik van warm water Duurzaam bouwen Waterbeheer Vertegenwoordigen van de bedrijfstak in diverse overlegorganen en begeleid onderzoek die met bovengenoemde beleidsterreinen te maken hebben. 3

4 Sinds 1990 werkzaam voor VEWIN. Mijn eerste grote opdracht voor de VEWIN was mijn milieukostenonderzoek uitbreiden tot de gehele bedrijfstak en mijn bevindingen aan de bedrijfstak rapporteren. Deze werkzaamheden heb ik op freelance basis uitgevoerd. Sinds oktober 1991 in vaste dienst als beleidsmedewerker bij VEWIN. Werkzaamheden : Onderzoek en rapportage ten behoeve van de beleidsontwikkeling in het kader van het VEWIN milieuplan Assistent projectmanager van de VEWIN projectgroep waterbesparing Evaluatie van de methode en functie van prognoses voor de centrale drinkwatervoorziening Automatiseren van de waterleidingstatistiek. Ontwikkeling en uitvoering van het VEWIN milieuverslag Vanaf 1986 ben ik in deeltijd de opleiding bedrijfseconomie aan de Hogeschool Eindhoven gaan volgen. Gedurende deze periode heb ik parttime in de horeca voor de fa. de Lorijn uit Nistelrode werkzaamheden verricht als bedrijfsleider. In de periode van 1982 tot medio 1986 heb ik voor uitzendbureau Content te Nijmegen, diverse werkzaamheden verricht in uiteenlopende functies In de jaren 1980 en 1981 heb ik in vast dienstverband gewerkt als uitvoerder voor Leidekkersbedrijf Willem van Boxtel & Zn. B.V. te Nijmegen. Deze firma is failliet verklaard begin Mijn taken waren: Verzorgen van calculaties en het maken van offertes Begeleiden uitvoering en financiële nacontrole van de uitgevoerde projecten. Opleidingen: HEAO- BE diploma 1991 Vakken: bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, bedrijfscalculatie, bedrijfsorganisatie, algemene economie en informatica HAVO diploma 1977 Vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, aardrijkskunde en geschiedenis MAVO diploma 1975 Vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis Stage en afstudeeropdracht HEAO: Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland. (VEWIN) Opzetten en uitvoeren van een onderzoek naar de milieukosten in het verleden en toekomst van een achttal grondwaterleidingbedrijven in Nederland. Dit onderzoek beslaat ruim 30% van de totale drinkwatervoorziening in Nederland. Kennis van: Veranderingsprocessen (Beleid)instrumenten Veranderen van routinegedrag Doelgroepen aanpak 4

5 Energiebesparing techniek en proces Duurzame energie Drinkwaterbesparing Waterbeheer kwalitatief en kwantitatief 5

Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen

Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen behoeftenonderzoek Dit rapport is opgesteld door SME Advies in opdracht van Stichting Duurzaam Huis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

Nadere informatie

Leergang. Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad. Jaargang 2014 3 e Editie

Leergang. Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad. Jaargang 2014 3 e Editie Leergang Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad Jaargang 2014 3 e Editie Leergang Bouwen aan de Bestaande Woningvoorraad Algemeen De toekomst van de bouw ligt vooral in de bestaande voorraad. Mede door de

Nadere informatie

Klimaatplan Berkelland

Klimaatplan Berkelland Klimaatplan Berkelland 2009-2012 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1 Inleiding...5 2 Ambities en uitwerking...6 2.1 Ambities...6 2.2 Uitwerking: thema s en projecten...7 2.3 Proces...8 3 Thema: Eigen gebouwen,

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Het 100.000 woningenplan

Het 100.000 woningenplan Het 100.000 woningenplan Een actieplan energie in de gebouwde omgeving 2008-2011 Uitwerking van de ambities uit het Energie akkoord Noord-Nederland Provincies Groningen, Fryslân & Drenthe Inhoudsopgave

Nadere informatie

> > Samenvatting. Jaarrapportage Energiesprong 2011

> > Samenvatting. Jaarrapportage Energiesprong 2011 Jaarrapportage 2011 Opdrachtgever: Uitvoeringsorganisatie: Ministerie BZK Stichting SEV 2 > > Samenvatting Programma-uitvoering In de geselecteerde marktsegmenten (corporaties, particulier bezit, kleinschalige

Nadere informatie

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Wonen. Beleid in uitvoering. November 2013

Wonen. Beleid in uitvoering. November 2013 Wonen Beleid in uitvoering November 2013 Het voormalige fabrieksterrein van Droste aan het Spaarne in Haarlem dat herbestemd is voor wonen, werken en recreatie Inleiding Deze brochure In opdracht van

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

GO 12. Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis

GO 12. Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis GO 12 Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis Achtergrond Het doel van de campagne is om het voor bewoners - eigenaar/bewoners in dit geval, aantrekkelijk te maken om daadwerkelijk te investeren

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie

Nationaal Congres Gezond Binnen

Nationaal Congres Gezond Binnen Nationaal Congres Gezond Binnen Donderdag 6 maart 2008 de Meervaart, Amsterdam CURRICULA VITAE SPREKERS Hans Baan Opleiding Pedagogische Academie en onderwijskunde Utrecht (specialisatie management & beleid)

Nadere informatie

Klimaatplan Doetinchem, april 2009. Klimaatplan Doetinchem 2009-2012

Klimaatplan Doetinchem, april 2009. Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Gemeente Doetinchem april 2009 1 2 Klimaatplan Doetinchem, april 2009 Voorwoord De gemeente Doetinchem voert sinds 2004 klimaatbeleid uit op basis van haar klimaatplan

Nadere informatie

Het verschil tussen kijken en zien. Monavisa bewaakt installaties. Duurzaam kantoorpand voor UPC. installatie- en energieadvies.

Het verschil tussen kijken en zien. Monavisa bewaakt installaties. Duurzaam kantoorpand voor UPC. installatie- en energieadvies. Juni 2010 i n d i t n u m m e r : pagina 5 Energieneutrale Campus voor Windesheim pagina 8 pagina 13 pagina 14 Op naar een klimaatneutraal Poelenburg Duurzaam kantoorpand voor UPC Monavisa bewaakt installaties

Nadere informatie

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 8 juli 2015

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 8 juli 2015 Brabantse Deal Nul-op-de-Meter Versie 8 juli 2015 Ondergetekenden: Aanbieders, woningcorporaties, gemeenten, Provincie Noord-Brabant energiecoöperaties financiers, ondersteuners, en anderen, die onderaan

Nadere informatie

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 5 juli 2015

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 5 juli 2015 Brabantse Deal Nul-op-de-Meter Versie 5 juli 2015 Ondergetekenden: Aanbieders, woningcorporaties, gemeenten, Provincie Noord-Brabant energiecoöperaties financiers, ondersteuners, en anderen, die onderaan

Nadere informatie

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014 Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014 M. Hage 17 december 2014 Naam opsteller M. Hage Datum vaststelling 13 januari 2015 Afdeling Beleids- en Vastgesteld door College Projectontwikkeling Team Ruimtelijk

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

Woonplan Assen 2010-2030

Woonplan Assen 2010-2030 Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010 Gemeente Assen Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28

Nadere informatie

Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014

Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014 Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014 Versie: [website] Datum: maart 2014 HYPERCUBE B U S I N E S S I N N O V A T I O N Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Ambitie... 3 2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse...

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

Curriculum Vitae Frank van Dun

Curriculum Vitae Frank van Dun Curriculum Vitae Frank van Dun Persoonlijke gegevens Naam : Frank van Dun Adres : Achter de Hoven 10 Postcode : 5161 BT Woonplaats : Sprang-Capelle Geboortedatum : 25 april 1963 Burgerlijke staat : Ongehuwd

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit Veenergie 2 INHOUD 1. HET VERTREKPUNT... 5 DRENTHE... 5 FOCUS VEENKOLONIËN... 5 2. DE UITDAGING... 7 TIJD VOOR ACTIE!... 7 3. DE

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie