Qsuite voor informele zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Qsuite voor informele zorg"

Transcriptie

1 Qsuite voor informele zorg De ICT oplossing voor de ondersteuning van mantelzorgers, zorgvragers en vrijwilligers Qsuite biedt het passende vervolg op MezzoRegistratie

2 Informele zorg Informele zorg staat de laatste tijd hoog op de maatschappelijke agenda. Mezzo is de belangenvereniging voor de mantelzorg en vrijwilligerszorg en wil deze informele zorg zo goed mogelijk faciliteren, onder andere door het bieden van eigen registratiesoftware. De veranderingen in de zorg vragen echter om meer mogelijkheden dan de huidige registratiesoftware kan bieden. Daarom heeft Mezzo gekozen voor de Qsuite van Novire als opvolger van MezzoRegistratie, waarbij de lidorganisaties en Novire rechtstreeks in samenwerking de best passende lokale oplossing realiseren. Een kleine greep uit de mogelijkheden» In het automatiseren van processen kan er meer, zodat werkzaamheden gemakkelijker verlopen» In het uitvragen op belasting of kwaliteit kan er meer, zodat er meer zicht is op de kwaliteit van de dienstverlening» In het inzage hebben in persoonlijke dossiers kan er meer, zodat direct contact mogelijk is» In het delen van informatie kan er meer, zodat bijvoorbeeld activiteiten en programma s automatisch gepubliceerd kunnen worden op de website» In het communiceren kan er meer, zodat bijvoorbeeld automatische en persoonlijke nieuwsbrieven verstuurd kunnen worden» In het efficiënter maken van werkwijzen kan er meer, zodat belangstellenden zich automatisch kunnen inschrijven voor activiteiten» In het bij gegevens kunnen op elke plaats, met elk apparaat kan er meer, zodat gegevens ook op mobiele apparaten tijdens huisbezoeken kunnen worden vastgelegd» In het vastleggen van gegevens kan er meer, zodat er binnen een standaard kader veel meer maatwerk mogelijk is» In het flexibel inrichten kan er meer, zodat er ingegaan kan worden op verschillende eisen van verschillende financiers. 2

3 De basis is het belangrijkst De basis van registreren en verantwoorden blijft natuurlijk het belangrijkst. Wanneer een organisatie kiest voor nieuwe mogelijkheden moet gegarandeerd kunnen worden dat de huidige registratie en verantwoording tijdens de overgang gewoon plaats kunnen vinden. Zonder haperingen en zonder risico s. Gegevens moeten het liefst zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden. Van oude naar nieuwe systemen, met een periode van testen en schaduw draaien. Over Novire Novire is een strategisch adviesbureau dat een totaaloplossing biedt in software, service en kennis. Onze diensten zijn gericht op de zorgsector en aanverwante sectoren, zoals informele zorg en onderwijs. Novire bestaat 10 jaar. In die tien jaar heeft het een model ontwikkeld dat de mens als uitgangspunt neemt en de organisatie laat volgen. Novire heeft volgens dit principe een software-as-a-service-oplossing ontwikkeld, waarmee een organisatie haar klanten en medewerkers (mantelzorgers, hulpvragers, medewerkers en vrijwilligers) kan registreren, monitoren en kwalitatief kan begeleiden en uitvragen. Novire is een initiatief van Esther Nieuwenhuizen en Evelien Verkade. Novire heeft acht medewerkers in dienst voor de dagelijkse opvolging van de service. De softwareontwikkeling en het onderhoud heeft Novire bewust uitbesteed aan drie getalenteerde ontwikkelorganisaties zodat technische creativiteit en innovatie altijd van topniveau is. Novire gelooft in het principe van een netwerkorganisatie. Kennismaking met Mezzo Novire en Mezzo zijn met elkaar in gesprek gekomen nadat de leden van Mezzo hebben aangegeven op zoek te zijn naar meer mogelijkheden dan die van het bestaande systeem MezzoRegistratie. Mezzo en Novire hebben vastgesteld dat de softwareoplossing van Novire, de Qsuite, uitstekend geschikt is om de huidige functionaliteiten van MezzoRegistratie over te nemen. Tegelijkertijd biedt de software van Novire meer. Novire is erop gericht om de huidige gebruikers van MezzoRegistratie op een dusdanige wijze te faciliteren dat zij zo min mogelijk last ervaren van de overgang. Tegelijkertijd zal de gebruiker ook een grote meerwaarde ervaren door een vernieuwde software-opzet, nieuwe functionaliteiten en een klant- en servicegerichte organisatie die staat voor kennisdeling en kennisvermeerdering. Novire is specialist in het flexibel inrichten en inzetten van software. In een samenwerking stemmen we continu onze diensten af op uw behoeften. Omdat de omgeving en daarmee uw behoeften blijven veranderen en software dat moet ondersteunen. Dat is onze visie. 3

4 Vragen en antwoorden De Qsuite voor informele zorg is zeer geschikt voor organisaties voor informele zorg, maar ook voor formele zorgorganisaties die informele zorg meer willen vorm geven binnen hun klantsituaties. De software is een ultieme match tussen formele en informele zorg. Dat is immers waar een zorgvrager behoefte aan heeft: zorg die in samenhang wordt georganiseerd met de cliënt in het middelpunt. Novire heeft voor de lidorganisaties van Mezzo, die nu gebruik maken van MezzoRegistratie, een speciaal aanbod ontwikkeld. In deze folder lichten we de mogelijkheden en voorwaarden toe. We doen dit aan de hand van vragen en antwoorden. Vragen en antwoorden 1. Wat kunnen wij met de Qsuite doen? 2. Hoe kan de oplossing voor ons passend worden ingezet? 3. Is de Qsuite een standaardoplossing of maatwerk? 4. Heeft Novire ervaring in de informele zorg? 5. Wat zijn de systeemvereisten voor de Qsuite? 6. Hoe komen we tot een goede implementatie? 7. Hoe gaat het met de migratie van de gegevens uit MezzoRegistratie? 8. Hoe is de ondersteuning geregeld? 9. Zijn er trainingen beschikbaar? 10. Kunnen andere systemen gekoppeld worden? 11. Kunnen we onze vrijwilligers, mantelzorgers en/of zorgvragers ook toegang geven? 12. Hoe worden persoonsgegevens beschermd? 13. Hoe is de continuïteit geregeld? 14. Wat zijn de kosten? 15. Wat zijn de voorwaarden? 16. Op welke termijn kunnen we overstappen? 17. Hoe gaat het in zijn werk wanneer we interesse hebben? 18. Waar kan ik met vragen over deze folder terecht? 4

5 1. Wat kunnen wij met de Qsuite doen? Er is veel mogelijk in de Qsuite. De Qsuite voor informele zorg bestaat uit veel verschillende functionaliteiten. Op maat stelt u uw ideale inrichting vast. U kunt gebruikmaken van de verschillende functies, maar dat hoeft niet. U bepaalt zelf uw ideale inrichting die is afgestemd op uw situatie. De verschillende onderdelen zijn: 5

6 Meten zorgvraag, belasting en kwaliteit U kunt zelf bepalen of u aan uw dossiers ook inhoudelijke gegevens wilt toevoegen op een gestructureerde manier. Zodoende kunt u bijvoorbeeld belasting bij mantelzorgers meten en vroegtijdig signaleren of meer of andere inzet gewenst is. Ook kunt u tevredenheid meten bij vrijwilligers, mantelzorgers en zorgvragers. Deze gegevens kunt u gebruiken voor uw eigen managementinformatie, maar ook voor verantwoording aan uw financiers (zie ook het onderdeel maatschappelijk resultaat verantwoorden ). Er is een set aan metingen beschikbaar maar u kunt ook uw eigen metingen ontwikkelen. [1 Allerhande metingen, zoals bijvoorbeeld tevredenheidmetingen of de metingen naar de ervaren druk van mantelzorgers kunnen worden toegevoegd. U kunt zelf aangeven of u deze metingen alleen incidenteel wilt toepassen, of juist periodiek. Wilt u dat dan per half jaar? Per jaar? Of een andere frequentie? Wanneer u dat instelt, zal de Qsuite zelf tijdig herinneren dat nieuwe metingen kunnen worden uitgevoerd.] [2 Uiteraard zijn alle ingevoerde antwoorden snel terug te zien, zodat u de gegevens kunt gebruiken voor uw stuurinformatie ] 6

7 Dossiers en hulpvragen beheren (incl documenten) Uw kernactiviteit is het verlenen van diensten aan mantelzorgers, vrijwilligers en zorgvragers. Dit zijn uw klanten. Wie zijn uw klanten precies? Wat zijn hun gegevens? Welke mantelzorger hoort bij welke hulpvrager? Wat is de achtergrond van de hulpvraag? Welke hulpvragen zijn er allemaal per klant en wat zijn de bijzonderheden? De inhoud van de dossiers kunt u naar gelang uw eigen behoefte indelen. Uiteraard legt u de gegevens vast die u nu al in MezzoRegistratie vastlegt, maar dit is gemakkelijk uit te breiden, al naar gelang uw behoefte. [3 Nieuwe dossiers maakt u in een handomdraai aan. U kiest zelf wie hiertoe de bevoegdheid heeft in uw organisatie.] [4 De indeling van dossiers is geheel flexibel. Van heel strak en licht, tot uitgebreid. Afhankelijk van uw wensen kan de inhoud van de menu s worden bepaald. Hierbij een voorbeeld van een variant van een mantelzorgdossier.] 7

8 [5 Dat geldt voor alle typen dossiers. Of het nu om zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers of medewerkers gaat. Hierbij een voorbeeld van een variant van een vrijwilligersdossier. In vrijwilligersdossiers kunt u zeer goed de kwaliteit vastleggen. Wensen en kwalificaties van vrijwilligers, maar ook de mate waarin de vrijwilliger tevreden is over de inzet, kan gemakkelijk worden vastgelegd.] Matchen hulpvraag en hulpaanbod Met de Qsuite kunt u hulpvragen en hulpaanbod matchen. Vaak wordt de goede match gevonden op basis van persoonlijke kennis. Maar het kan handig zijn om ter ondersteuning een aantal kenmerken te gebruiken. In dit onderdeel gaat het om de koppeling leggen tussen de hulpvrager en degene die de hulp kan bieden. Dossiers worden zo aan elkaar gelinkt. [ 6 Het matchen van de hupvraag en het hulpaanbod kunt u zelf doen, maar kan desgewenst ook worden ondersteund door matchingscriteria.] 8

9 Activiteiten plannen, roosteren en inschrijven Het aanbieden en organiseren van activiteiten aan gasten, deelnemers of mantelzorgers en vrijwilligers is een belangrijke taak van de organisatie. Activiteiten kunnen worden ingepland en gecommuniceerd (eventueel via een directe koppeling met de eigen website). Op basis van de activiteiten kunnen planningen worden gemaakt, maar ook inschrijvingen worden gedaan. Omdat er per activiteit kwaliteitskenmerken kunnen worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het aantal deelnemers, signaleert Qsuite zelf wanneer groepen vol zijn. Ook het koppelen van de medewerker of vrijwilliger aan de activiteit is uiteraard mogelijk. [7 U beheert zelf de activiteiten die u aanbiedt. U kunt diverse kwaliteitscriteria aan een activiteit meegeven, zoals bijvoorbeeld het minimaal of maximaal aantal deelnemers of de minimale kwalificaties van degene die de activiteit aanbiedt. Activiteiten kunnen gedurende een zelf in te geven periode actief zijn. Zijn activiteiten niet meer acties, dan kunt u ze niet meer inplannen.] [8 Vervolgens kunt u uw beschikbare activiteiten inplannen. U maakt uw planning voor de komende periode op. Desgewenst zijn deze activiteiten automatisch te publiceren op uw website, zodat uw deelnemers zich ook via dat medium kunnen inschrijven en uw inschrijvingen meteen in de Qsuite zijn opgenomen. Zo kunt u online volgen of de activiteit al bijna vol is, of dat u nog plaatsen beschikbaar heeft.] 9

10 Rapporteren en registreren Bij het uitvoeren van activiteiten moeten de deelnemers worden geregistreerd. Wie heeft zich aangemeld en komt daadwerkelijk? Wie is toch verhinderd? En wie is er gekomen zonder inschrijving vooraf? Deelnemers kunnen eventueel ook anoniem worden geregistreerd. Met eenvoudige handelingen worden de deelnemers per activiteit vastgelegd, zodat rapportages gemakkelijk opgemaakt kunnen worden. Maar het is ook mogelijk om iedere deelnemer een evaluatie over de activiteit te zenden. Zodoende wordt kwaliteit aantoonbaar en kwaliteitsverbetering makkelijker. [9 Voert u een activiteit uit, dan wilt u graag registreren wie daarbij aanwezig zijn. Uw aangemelde deelnemers ziet u op een rij, zodat u deze met een druk op de knop als aanwezig kunt registreren. Niet aangemelde deelnemers kunt u alsnog toevoegen (of eventueel als anoniem registreren).zo heeft u ook in de rapportages goed overzicht over uw aanmeldingen en de daadwerkelijk aanwezigen per activiteit]. 10

11 Relatiemanagement Al uw dossiers zijn vastgelegd in de Qsuite. Of het nu gaat om uw mantelzorgers, zorgvragers, vrijwilligers, medewerkers of gasten. Deze klanten hebben hun eigen netwerk. Ze hebben mogelijk zorg van formele zorgaanbieders. Door de verbinding te leggen tussen de netwerken en contacten uit deze dossiers, naar uw contacten op organisatieniveau, kunt u heel gericht relatiemanagement uitvoeren. In hoeveel klantsituaties is uw contact betrokken? U kunt snel signaleren wanneer zich nieuwe contacten voordoen met wie u nog geen kennis heeft gemaakt. Andersom geldt ook: u heeft op dossierniveau snel inzichtelijk welke afspraken u met wie heeft gemaakt op organisatieniveau. Uiteraard hebben ook uw financiers en leveranciers een plaats. Het verzenden van mailings of het uitzetten van evaluaties is heel gemakkelijk. Alles is met elkaar verbonden en binnen handbereik. [10 Uw relatiebeheer wordt zeer eenvoudig. U kunt alle relevante gegevens kwijt op iedere plaats waar de relaties ertoe doen. Of dat nu in de individuele dossiers is van de zorgvragers, mantelzorgers of vrijwilligers, of als dat is op organisatieniveau, waar u uw samenwerkingsrelaties beheert]. 11

12 Contract-, product- en budgetbeheer U beschikt over subsidies en heeft contracten gesloten. U dient de besteding te monitoren en te verantwoorden. In de Qsuite kunt u vastleggen wat de omvang is van deze financiering en wat de afspraken zijn die bij deze financiering horen. Zo kunt u indien gewenst monitoren in hoeverre contracten al benut zijn en worden en waar mogelijk knelpunten optreden in de toekomst. [11 U kunt uw contractafspraken met financiers vastleggen. Hier ziet u afspraken op basis van uren, maar het kunnen uiteraard ook afspraken zijn op basis van aantallen of anderszins]. 12

13 Dashboards en rapportages Rapporteren is een uitermate belangrijk onderdeel van de Qsuite. Alles wat in de software is vastgelegd moet daar ook weer uit komen. Met alle gegevens in het systeem kunnen zelf rapportages worden gemaakt. Gegevens worden in tabellen en grafieken weergegeven. Instellingen kunnen worden opgeslagen zodat de rapportages bewaard zijn. Alle data is ook te exporteren. Dat kan om het printen van een simpele grafiek gaan maar ook om het exporteren van grote datasets naar Microsoft Excel. Deze stap is cruciaal, want tijdens de implementatie van een nieuw systeem moeten alle gegevens voor financiers en toezichthouders wel op ieder moment op te leveren zijn. [12 Alle gegevens worden op dezelfde manier ontsloten. Alles wat u vastlegt, heeft u op deze manier inzichtelijk. Altijd de data bij hand, met door u samen te stellen grafieken en tabellen. Uiteraard zijn alle gegevens ook naar Excel te exporteren zodat u gemakkelijk uw eigen bewerkingen kunt uitvoeren. ] 13

14 2. Hoe kan de oplossing voor ons passend worden ingezet? Iedere organisatie is uniek. Onderdelen van werkwijzen zijn hetzelfde, maar de focus kan net anders liggen. Qsuite heeft een harde kern en een brede flexibele schil. Deze flexibele schil maakt het mogelijk om gegevens, klantgroepen, menu s en bijvoorbeeld rapportages op maat toe te snijden naar uw eigen situatie. Het systeem bestaat uit een groot aantal legoblokjes die u wel of niet kunt gebruiken. Uiteraard kan de software op ieder gewenst moment aangepast of uitgebreid worden. 3. Is de Qsuite een standaardoplossing of maatwerk? Qsuite is zo ontwikkeld dat we maatwerk kunnen bieden binnen een standaardoplossing. Geen extra kosten dus die anders bij maatwerk horen, maar wel de voordelen van een applicatie die zich naar uw wensen voegt. Wanneer u optimaal van de voordelen van dit mogelijke maatwerk gebruik wilt maken, is het belangrijk om de initiële inrichting zorgvuldig uit te voeren. Wanneer wij uw werkwijzen goed kennen, kunnen we de software maximaal bij u laten aansluiten. Dat geldt uiteraard voor de eerste inrichting maar ook voor de samenwerking daarna. De omgeving om u heen blijft in beweging en de eisen die aan u gesteld worden veranderen continu. De eisen die u aan de software stelt zijn daarom ook aan verandering onderhevig. Op basis van een goede samenwerkingsrelatie kunnen wij blijven ontwikkelen en u blijvend passend ondersteunen. 4. Heeft Novire ervaring in de informele zorg? Novire bestaat op dit moment tien jaar. Esther Nieuwenhuizen en Evelien Verkade zijn Novire in 2005 gestart nadat zij zelf al een heel aantal jaren in de zorg werkzaam waren. In deze periode hebben zij een nieuwe visie op zorg ontwikkeld. Daarbij is niet de organisatie het vertrekpunt, maar de klant. De klant als burger maar vooral als mens. Met een netwerk om zich heen waar ook informele zorg deel vanuit maakt. Juist de informele zorg staat als eerste schil om deze mens heen. Daarna pas de formele zorg. Vanuit deze filosofie heeft Novire in de afgelopen tien jaar een set aan instrumenten en software ontwikkeld. Maar de set voldoet ook aan alle eisen en richtlijnen die aan de formele zorg worden gesteld. Novire heeft een zeer brede expertise en heeft ook zeer veel ervaring opgebouwd. Zij is daarom bij uitstek geschikt om organisaties van informele zorg te faciliteren in de huidige tijd en de tijden en veranderingen die er nog aankomen. 14

15 5. Wat zijn de systeemvereisten voor de Qsuite? De Qsuite is een SaaS-oplossing. SaaS staat voor Software as a Service en dat betekent dat u door middel van internet op iedere locatie van de applicatie gebruik kunt maken. Wij beheren de servers voor u. U hoeft geen software lokaal te installeren. Voor een goed gebruik van de applicatie gelden wel de volgende systeemvereisten: Minimale systeemvereisten:» Internet Explorer 10, Firefox 12, Chrome 18 of Safari 5, waarbij Javascript en cookies aanstaan;» Een schermresolutie van 1280 x 960;» 2 Gigabyte werkgeheugen;» Een actuele virusscanner;» Een goede internetverbinding (de prestaties van de applicatie worden beïnvloed door de kwaliteit van de internetverbinding);» Microsoft Office;» Adobe Reader. 6. Hoe komen we tot een goede implementatie? Omdat de initiële inrichting zo belangrijk is, hebben we een workshopprogramma ontwikkeld om te komen tot een gedegen besluitvorming en een zorgvuldige inrichting Workshop 1 Intake en kennismaking Deze workshop vindt plaats met de key-users en de aankomende beheerder van de applicatie. De volgende onderwerpen komen aan de orde:» Inventarisatie huidige werkwijzen» Inventarisatie wensen voor de toekomst» Inventarisatie naar huidige gegevens in MezzoRegistratie en opstellen plan voor migratie» Ontwikkelen ontwerp voor best passende inrichting van de Qsuite» Opstellen test- en implementatieplan» Maken werkafspraken Na deze workshop zal Novire een proof-of-concept inrichten. 15

16 Workshop 2 Test Deze workshop vindt plaats met de key-users en de aankomende beheerder van de applicatie. De volgende onderwerpen komen aan de orde:» Presentatie proof-of-concept» Test door key-users» Vaststellen eventueel nog wenselijke aanpassingen» Opstellen actielijst» Maken afspraken bredere testperiode desgewenst» Maken werkafspraken Na deze workshop zal Novire de gewenste aanpassingen verwerken en zal er tussentijds al communicatie zijn, zodat aanpassingen ook getest kunnen worden. Ook zal in deze fase in overleg met Xsarus de migratie van de gegevens vanuit MezzoRegistratie naar Qsuite plaatsvinden. Workshop 3 Oplevering en training Deze workshop vindt plaats met de key-users en de aankomende beheerder van de applicatie. Desgewenst kunnen er meerdere medewerkers aan de training deelnemen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:» Training aan gebruikers» Training aan beheerder» Oplevering en instructie ten aanzien van de servicedesk Na deze workshop is de applicatie opgeleverd. De doorlooptijd van dit programma is rond de 6 8 weken. Dit is ook afhankelijk van de door de organisatie gewenste duur van de testperiode en eventueel gewenste periode van schaduwdraaien. Hierover worden in workshop 1 nadere afspraken gemaakt. Bij urgente situaties kunnen over het verkorten van deze doorlooptijd eventueel nadere afspraken worden gemaakt. De kosten voor dit programma bedragen 3.500,-. Het is eventueel ook mogelijk om met drie organisaties tegelijk het traject uit te voeren. De kosten kunnen zo beperkt worden tot 1.500,- per organisatie. De sessies zullen plaatsvinden op onze locatie te Scherpenzeel. In deze variant zal er meer van standaardinrichtingen moeten worden uitgegaan. 16

17 7. Hoe gaat het met de migratie van de gegevens uit MezzoRegistratie? Binnen het implementatietraject kijken we nadrukkelijk naar de migratie van de gegevens. Het is belangrijk om gegevens schoon van de ene database naar de andere database om te zetten. Uit onze vooronderzoeken is duidelijk geworden dat niet iedereen dezelfde gegevens op dezelfde plaats registreert in MezzoRegistratie. Ook is gebleken dat wensen verschillen: niet alle gegevens hoeven mee te gaan naar de nieuwe database. Om de juiste import van uw gegevens uit MezzoRegistratie nadrukkelijk onderdeel van het implementatietraject. Novire rekent hiervoor geen extra kosten. U dient uw data aan Novire beschikbaar te stellen. Desgewenst kunnen wij daarover namens u met Xsarus afstemmen. 8. Hoe is de ondersteuning geregeld? Novire beschikt over een servicedesk. Deze servicedesk is via een knop ondersteuning in de software te bereiken maar ook per telefoon. Waar mogelijk helpen we u direct verder. Op deze servicedesk is de ServiceLevelAgreement (SLA) van toepassing die onderdeel uitmaakt van de licentieovereenkomst. 9. Zijn er trainingen beschikbaar? In het initiële implementatietraject is training opgenomen in de laatste workshop. Daarna organiseert Novire trainingen per maand, waarop deelnemers zich kunnen inschrijven. Bij voldoende deelname (minimaal 6 inschrijvingen) zal de training worden gegeven. De kosten voor de training bedragen 115,- per persoon. De training wordt gegeven op onze locatie in Scherpenzeel en duurt van uur tot uur. Het is ook altijd mogelijk om in-company trainingen aan te vragen bij Novire. Hieraan zijn kosten verbonden van 480,- per dagdeel, exclusief reiskosten en exclusief BTW. 10. Kunnen andere systemen gekoppeld worden? Qsuite is een systeem dat koppelingen toestaat. De meest gevraagde functie tot nu toe is de koppeling met de eigen website van de organisatie. Zodoende kunnen bijvoorbeeld activiteitenplanningen en inschrijvingen via de website worden afgehandeld. De Qsuite stelt een webpagina beschikbaar waarop de activiteitenplanning vanuit de agenda in de Qsuite wordt gepubliceerd. Uw eigen websiteontwikkelaar kan de data vanaf deze pagina integreren in uw applicatie. Daarnaast stelt de Qsuite pagina s beschikbaar waarop inschrijvingen kunnen worden gedaan. Andere koppelingen zijn ook mogelijk, maar daarvoor is nader onderzoek nodig en daarom zijn er ook kosten aan verbonden. 17

18 11. Kunnen we onze vrijwilligers, mantelzorgers en/of zorgvragers ook toegang geven? In deze huidige tijd waarin ICT steeds toegankelijker wordt via internet kan het heel interessant zijn om een registratie- en kwaliteitssysteem niet alleen zelf te gebruiken, maar juist ook als persoonlijk dossier door uw klanten te laten gebruiken. U kunt zo sneller informatie delen, maar ook onderdelen van dossiers door uw klanten zelf laten invullen. Deze toegang is per dossieronderdeel in te stellen en is mogelijk door het gebruik van de mobiele variant van de Qsuite. Het zou interessant kunnen zijn om met een pilot te starten en te ondervinden of er animo is voor deze vorm van dienstverlening. 12. Hoe worden persoonsgegevens beschermd? Wanneer u persoonsgegevens registreert over personen die identificeerbaar zijn, dan is de Wet Bescherming Persoonsgegevens op u van toepassing. Omdat u dat binnen de Qsuite doet, bent u er verantwoordelijk voor om deze gegevens zorgvuldig te registreren en te bewaren. Dat betekent dat er technische maatregelen genomen zijn om de gegevens goed te beveiligen. Dat doet de Qsuite door een dubbele authenticatie (door kennis een inlognaam en wachtwoord, en door bezit een token of een code). Hier hoort bij dat er alleen persoonlijke accounts worden uitgegeven. Zodoende herleidbaar wie wat in de applicatie heeft gedaan. Tenslotte bent u verantwoordelijk voor de gegevens, maar bewerkt de Qsuite de gegevens voor u. Bewerkingen zijn technische handelingen zoals opslaan, weergeven en exporteren. Om ook hierin zorgvuldig te handelen sluit u met Novire een bewerkersovereenkomst. U machtigt Novire om de gegevens zorgvuldig te bewerken. Dit is een steeds belangrijker onderwerp, omdat het College Bescherming Persoonsgegevens door de politiek in staat wordt gesteld hogere boetes op te leggen bij onzorgvuldig handelen. 18

19 13. Hoe is de continuïteit geregeld? Novire bestaat al 10 jaar en er is daarom veel geïnvesteerd in de Qsuite en de organisatie eromheen. Bovendien is de ontwikkeling van Qsuite volledig uit eigen middelen gefinancierd. Desondanks moeten er maatregelen getroffen worden die van kracht worden in een situatie waarin Novire toch haar diensten niet kan continueren. U moet er zeker van kunnen zijn dat ook in zo n geval uw software in de lucht blijft en de dienstverlening wordt voortgezet. Vanuit het oogpunt van Good Governance biedt Novire daarom een escrowregeling voor haar softwareproducten. De escrowregeling verzekert de klanten van Novire van de continuïteit van hun software en de daarmee verwerkte gegevens. De regeling is vanwege onze kwaliteitseisen een standaardonderdeel van de dienstverlening van Novire. Elke klant van Novire neemt dus verplicht deel. De escrowregeling is getroffen bij stichting Software Borg. Deelname aan de escrowregeling vindt plaats door het afsluiten van een gebruikersovereenkomst met Software Borg. De jaarlijkse kosten voor deelname bedragen 2% van het bedrag dat u jaarlijks aan Novire betaalt, met een minimum 500,-. Meer informatie over de regeling kan worden opgevraagd bij Novire. 14. Wat zijn de kosten? De Qsuite biedt meer functionaliteiten dat uw huidige MezzoRegistratie. De basisfuncties van MezzoRegistratie bieden we u voor dezelfde prijs als uw huidige licentie van MezzoRegistratie. De overige mogelijkheden zetten we hierbij overzichtelijk op een rij. Software-as-a-service Qsuite Met de in deze folder beschreven functionaliteiten. Deze applicatie is beschikbaar op vaste pc s en laptops die met het internet zijn verbonden. Conform uw huidige prijsstructuur van MezzoRegistratie, gebaseerd op het aantal gebruikers. Deze prijsstructuur ligt dicht tegen de prijsstructuur die Novire zelf hanteert. Voor organisaties die overstappen van MezzoRegistratie naar Qsuite heeft Novire besloten de bestaande prijs te handhaven. Een token om daarmee een persoonlijke code te genereren en daarmee beveiligde toegang tot de Qsuite te krijgen (verplichte beveiligingsmaatregel persoonsgegevens) 22,50 per token (per persoon). De garantietermijn voor het gebruik van deze token is twee jaar. Ervaring leert inmiddels dat deze tokens een levensduur hebben die langer is dan deze 2 jaar. Mobiele versie van de Qsuite De mobiele versie is te gebruiken op de tablet en smartphone. Onderdelen van uw totale dossier kunt u zichtbaar maken. U kunt zo mantelzorgers, vrijwilligers en/of zorgvragers de beschikking geven over hun eigen dossier en zij kunnen ook weer leden van hun netwerk uitnodigen. Voor het gebruik van de mobiele versie wordt een bijdrage gevraagd in verband met de toenemende belasting op de servers. Deze prijs is 30% van de licentiekosten. 19

20 over hun eigen dossier en zij kunnen ook weer leden van hun netwerk uitnodigen. De prijs per maand bedraagt per licentie-categorie: , , , , , , , , ,50 Daarnaast moet u rekening houden met de kosten voor de authenticatie. Door middel van een app op een smartphone wordt een code gegenereerd. Deze code is nodig voor een veilige toegang en beveiliging van de persoonsgegevens. Indien men geen smartphone heeft, kan eventueel ook een sms-code worden afgegeven. De kosten bedragen 15 dollarcent per gebruiker per maand. Wanneer de sms wordt gebruikt, zijn de kosten per sms nog eens 5 dollarcent. Inrichtingstraject Zie punt 6 uit deze brochure: Hoe komen we tot een goede implementatie? 3.500,- voor een traject met optimale aandacht voor uw eigen organisatie en situatie ,- voor een traject dat met drie organisaties gelijktijdig wordt uitgevoerd. De kosten voor de migratie van de gegevens vanuit MezzoRegistratie naar Qsuite zijn voor wat betreft de kosten van Novire opgenomen in deze kosten voor het inrichtingstraject. Koppelingen naar websites of andere systemen Qsuite stelt standaard pagina s en datafiles beschikbaar. Wanneer meer maatwerkwensen aanwezig zijn, dan moet er nader overlegd worden over wat de wensen zijn en wat er voor nodig is om deze te realiseren. Escrow Service 500,- per jaar Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Wanneer we u op locatie bezoeken dan bedragen de reiskosten 70,- per uur. 20

21 15. Wat zijn de voorwaarden? U sluit met Novire een licentieovereenkomst voor het gebruik van de software. Bij deze licentieovereenkomst hoort ook een bewerkersovereenkomst waarmee u Novire machtigt voor het bewerken van de persoonsgegevens waar u verantwoordelijkheid voor draagt. Ook maakt een servicelevelagreement (SLA) onderdeel uit van de overeenkomst. Hierin ziet u welk niveau van service u kunt verwachten zoals bijvoorbeeld de termijn waarin u antwoord kunt verwachten van onze servicedesk. Op de overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Novire van toepassing, welke u ook op onze website vindt. 16. Op welke termijn kunnen we overstappen? Xsarus heeft de toezegging gedaan dat MezzoRegistratie tot en met 2016 beschikbaar zal blijven. Tot en met eind 2015 wordt de applicatie nog ondersteund. In 2016 wordt zij niet meer ondersteund, maar is zij nog wel beschikbaar voor gebruik. Novire is in staat om per maand met nieuwe organisaties te starten. We hechten er grote waarde aan de trajecten zorgvuldig en van hoog kwaliteitsniveau uit te voeren. Om die reden is er een limiet gesteld op het aantal inschrijvingen per maand. We zullen de organisaties inplannen op volgorde van inschrijving en uiteraard in overleg. U kunt zich intekenen voor kwartaal , kwartaal , kwartaal , kwartaal , kwartaal of kwartaal Hoe gaat het in zijn werk wanneer we interesse hebben? We kunnen ons voorstellen dat de beëindiging van MezzoRegistratie veel effect heeft op uw organisatie. We hopen u met ons alternatieve aanbod een passende oplossing aan te reiken die niet alleen de continuïteit van uw huidige gebruik regelt, maar ook veel potentie en mogelijkheden heeft in de toekomst. Overeenkomst en planning Wanneer u interesse heeft, kunt u zich intekenen voor het traject en de migratie. Wij stellen vervolgens de licentie-overeenkomst en de implementatieovereenkomst op. Wanneer we deze ondertekend (samen met een bewerkersovereenkomst en een servicelevelagreement) retour hebben ontvangen, zullen we in overleg met u de planning definitief maken en de workshops plannen. Vervolgens starten we het traject zoals in deze folder beschreven. 21

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

www.invallersonline.nl

www.invallersonline.nl Speciaal ontwikkeld voor scholenverenigingen! Geen verouderde, onoverzichtelijke en tijdrovende papieren lijsten met invallers meer, maar alles digitaal en altijd up-to-date. www.invallersonline.nl Informatiebrochure

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord Zaalagenda.nl is ontwikkeld vanuit

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

De testgegevens worden automatisch bewaard en zijn altijd en overal voor u inzichtelijk zodat u zorgvuldige opleidingsafwegingen kunt maken.

De testgegevens worden automatisch bewaard en zijn altijd en overal voor u inzichtelijk zodat u zorgvuldige opleidingsafwegingen kunt maken. Ter onderbouwing en het inzichtelijk maken van de aanwezige kennisgaten adviseren wij u om een nulmeting te faciliteren. De overstap naar Office2016 is groot met veel nieuwe functionaliteiten, scherm-

Nadere informatie

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik.

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. Hosted Exchange Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. HOSTED EXCHANGE Hosted Exchange is een zakelijke oplossing waarmee u altijd beschikking heeft over uw e-mail, agenda en contactpersonen.

Nadere informatie

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Pioen Partners AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord AccrA

Nadere informatie

CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK

CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK Voor het toetsen van huidige competenties aan de gewenste competenties en voor het ondersteunen van feedback

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Voor Windows Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave Meest gestelde vragen en antwoorden Inhoudsopgave Door wie is Taxatieweb gebouwd?... 2 Voor wie is Taxatieweb beschikbaar?... 2 Hoe moet ik dit programma op mijn PC installeren?... 2 Waarom hoef ik nu

Nadere informatie

VisiBox Online Handleiding Pagina 1

VisiBox Online Handleiding Pagina 1 VisiBox Online Handleiding Pagina 1 Professioneel en betaalbaar VisiBox Online is een professioneel en betaalbaar planning programma! Geschikt voor zowel de kleine alsmede grote organisaties! Het betreft

Nadere informatie

Teamplayers in sportaccommodatie beheer

Teamplayers in sportaccommodatie beheer Teamplayers in sportaccommodatie beheer De initiatiefnemers van SABsoftware hebben jarenlange ervaring met automatisering en beheer van accommodaties. Samen richtten zij in 2002 Facility Kwadraat op dat

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen 2 TAX Onze organisatie is inmiddels een decennium geleden begonnen met het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen in het kader van

Nadere informatie

Google Applicaties Online samenwerken. Paul Diliën ICT integratie 2012. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Google Applicaties Online samenwerken. Paul Diliën ICT integratie 2012. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Google Applicaties Online samenwerken Paul Diliën ICT integratie 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud Pag. 1 Downloads.xls Facturatie.xls Voorraad.xls Prijzen.xls Prijzen.xls Werknemers.xls Klantgegevens.xls Prijzen.xls Voorraad.xls xls Werknemers.xls Voorraad.xls Werknemers.xls Downloads.xls Werknemers.xls

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com UBplus versimpelt en versnelt Met UBplus haalt u een compleet softwarepakket in huis. Het programma is volledig toegespitst

Nadere informatie

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Kernformulier PerspeKtief Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Het kernformulier Een instrument voor het goede gesprek en zichtbaar maken van de voortgang Het kernformulier is een

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software VisiBox Procesbeheersing met de juiste planning software Ronald Planning.nl 3-2-2014 VisiBox: Is het basis applicatie binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning, materieel en

Nadere informatie

Update PlusPort Academy november 2012

Update PlusPort Academy november 2012 Update PlusPort Academy november 2012 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 8 november 2012. Inhoud 1. Aanpassingen in de trainingsdefinitie... 3 1.1. Zichtbaarheid

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)

Nadere informatie

DHL MyBill Veelgestelde vragen

DHL MyBill Veelgestelde vragen DHL MyBill Veelgestelde vragen MyBill.dhl.com Click here for English DHL Express dhlexpress.nl DHL MyBill handleiding 2 DHL Express dhlexpress.nl Inhoudsopgave Veelgestelde vragen... 4 Account Beheer...

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

Ja Nee Toelichting Handreiking

Ja Nee Toelichting Handreiking Wilt u overtuigd worden over nut en noodzaak van printerloos werken of ziet u belemmeringen? Doe eerst de test en lees de business case voordat u dieper duikt in de materie! Ja Nee Toelichting Handreiking

Nadere informatie

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 is een bijzondere. We voegen een nieuwe module

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Zakelijk Exchange Online Versie april 2014

Dienstbeschrijving Zakelijk Exchange Online Versie april 2014 Dienstbeschrijving Zakelijk Exchange Online Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik 4 2.1 Productvarianten en opties 4 2.2 De mogelijkheden van Zakelijk Exchange Online

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die VraagHugo uit jouw antwoorden verkrijgt, bestaat uit de volgende informatie:

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die VraagHugo uit jouw antwoorden verkrijgt, bestaat uit de volgende informatie: PRIVACY STATEMENT De Diensten van VraagHugo zijn gericht op ondernemingen en ondernemers. Toch worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als zelfstandig ondernemer of van jou als contactpersoon namens

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen FAQ Taxatool Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013 Inhoud: Wie heeft Taxatool ontwikkeld? 3 Wanneer kan ik gebruik maken van Taxatool? 3 Wat kost het gebruik van Taxatool? 3 Moet ik een programma

Nadere informatie

Intranet Instructie ICT dienstverlening

Intranet Instructie ICT dienstverlening Intranet Instructie ICT dienstverlening Instructie Intranet Hierbij ontvangt u een uitleg over het Intranet. Om dit zo gemakkelijk en snel te laten verlopen leest u de volgende uitleg rustig en zorgvuldig

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte MeldDesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte Meldingen snel in de juiste banen leiden Een omgevallen boom, volle prullenbakken, fietswrakken of

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2. HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.1 INHOUD INHOUD... 1 ALGEMEEN Filosofie... 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

1 INLEIDING. 1.1 Inleiding. 1.2 Webbased. 1.3 Alle voordelen op een rij

1 INLEIDING. 1.1 Inleiding. 1.2 Webbased. 1.3 Alle voordelen op een rij 1 INLEIDING 1.1 Inleiding De cloud is een recent begrip en duidt op het opslaan en bewerken van informatie niet op je eigen pc, maar ergens op het internet (op een server). Het grote voordeel van het opslaan

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE!

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! SNEL STARTEN Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl STAP TWEE: Registreren. ACTIE! HANDIG!

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Werkwijze EVHC (Electronic Vehicle Health Check) koppeling met CSS

Werkwijze EVHC (Electronic Vehicle Health Check) koppeling met CSS Werkwijze EVHC (Electronic Vehicle Health Check) koppeling met CSS Het concept: Werkplaatsbezoeken combineren met vaste checks om meerwerk structureel te herkennen, eenvoudig te registreren en professioneel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 6 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Hoe werkt u met dit boek? 7 Website 8 Toets uw kennis

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 6 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Hoe werkt u met dit boek? 7 Website 8 Toets uw kennis Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 6 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Website... 8 Toets uw kennis... 8 Voor docenten... 9 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

mdesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in het openbaar domein

mdesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in het openbaar domein mdesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in het openbaar domein Meldingen snel in de juiste banen leiden Een omgevallen boom, volle vuilnisbakken, fietswrakken of losse

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits

Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Document- en informatiebeheer/ procesmanagement

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Werkwijze EVHC (Electronic Vehicle Health Check) koppeling met CSS

Werkwijze EVHC (Electronic Vehicle Health Check) koppeling met CSS Werkwijze EVHC (Electronic Vehicle Health Check) koppeling met CSS Het concept: Werkplaatsbezoeken combineren met vaste checks om meerwerk structureel te herkennen, eenvoudig te registreren en professioneel

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE QDNA PREM Fysiotherapie

WERKINSTRUCTIE QDNA PREM Fysiotherapie WERKINSTRUCTIE QDNA PREM Fysiotherapie 1 QDNA Portal en App Versie. 1.0 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, verhuurd of verkocht zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. De auteur

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

LVP Reserveringssystemen B.V.

LVP Reserveringssystemen B.V. LVP Reserveringssystemen B.V. Samenvatting presentatie TRS-Plan (Infodag LOCUS 19 maart 2012) Inhoud presentatie TRS-Plan 1. Inleiding 2. Plannen & reserveren 3. Basisgegevens (systeeminrichting) 4. Rapportage

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

VisiBox Online Blad 2 van 6

VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox Online VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox online: Is het basis programma binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning en materiaal/ruimte. Deze basis is uitbreidbaar naar

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Wijzigingen 2012-2013

Wijzigingen 2012-2013 Wijzigingen 2012-2013 1. Nieuwe lay-out & snelheidsverbetering 2. Overzichten op maat 3. Verbeteringen gebruiksvriendelijkheid: DOD importeren Waarschuwingen bij didactisch blok IQ blok Alleen definitieve

Nadere informatie

De verwerking van gegevens via deze App is gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens onder nummer [ ].

De verwerking van gegevens via deze App is gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens onder nummer [ ]. Privacy statement VAAR App De verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens door middel van de VAAR App berust bij New Skool Media in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Watersportverbond

Nadere informatie